Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som."

Transcriptie

1 Voorwoord Op onze site zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de adjunct-directeur van de afdeling waar uw kind zit. Procedure rapportvergaderingen: De leerling coördinator of adjunct-directeur is voorzitter van de rapportvergadering, waarbij de leerling-coördinator onder verantwoording van de adjunct-directeur werkt. Elke leerling wordt tijdens de rapportvergadering besproken. Het tot stand komen van de rapportcijfers: Rapport 1: het op één decimaal afgeronde voortschrijdend gemiddelde. Rapport 2: het op één decimaal afgeronde gemiddelde van onderstaande som. 1x het cijfer van het 1 e trimester (op twee decimalen) + 2x het cijfer van het 2 e trimester (op twee decimalen) 3 Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. 1x het cijfer van het 1 e trimester (op twee decimalen) + 2x het cijfer van het 2 e trimester (op twee decimalen) + 2x het cijfer van het 3 e trimester (op twee decimalen) 5 De vakdocent is verantwoordelijk voor de afronding van het eindcijfer. Bevordering naar een volgend leerjaar wordt bepaald op basis van het eindcijfer op rapport 3 (afgerond op hele cijfers). NB: bij het bepalen van determinatie/opstromen wordt gerekend met het cijfer van rapport 3 op 1 decimaal. Advisering en regels m.b.t. doubleren: Naar aanleiding van rapport 2 wordt een determinatieadvies naar de leerling en de ouders uitgebracht. Indien de cijfers op rapport 3 sterk afwijken van de cijfers op rapport 2, dan kan van het eerder gegeven advies worden afgeweken. Een leerling mag niet twee maal in hetzelfde of in twee achtereenvolgende leerjaren op dezelfde afdeling doubleren. Een leerling die in een leerjaar heeft gedoubleerd en voldoet aan de bevorderingsnormen, kan alleen naar het hogere in de dakpan onderscheiden niveau doorstromen, als de docentenvergadering in dat verband een positief advies geeft. 1

2 Overgangsnorm leerjaar 1 VMBO bk/gt Ne, En, wi, gs, ak, bi, lb, te, ha, th, vz, lo (12 vakken) alle vakken Puntentotaal (12 vakken) bk bk bk Bgt Bgt Bgt gt gt 1 bk bk bk bk Bk Bgt Bgt Bgt gt 2 bk bk bk bk bk Bk bk bk bk bk 3 bk bk bk bk bk bk Bk bk bk bk bk 4 Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk Bbk 5 a a a a a a a A a a a a a Bbk bk Bgt gt afgewezen voor leerjaar 2 VMBO bk bevordering naar leerjaar 2 VMBO bk bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 VMBO bk bevordering naar leerjaar 2 VMBO gt bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 VMBO gt NB: - Na het eerste rapport is doorstromen naar leerjaar 1 VMBO-gt/havo mogelijk bij een gemiddelde van 8,0 of hoger én een positief advies van de docentenvergadering. 2

3 Overgangsnorm leerjaar 1 VMBO gt/havo Ne, En, Fa, Du, wi, gs, ak, bi, lb, te, ha, th, lo (13 vakken) alle vakken Puntentotaal (13 vakken) gt gt gt Bh Bh Bh h h 1 gt gt gt gt gt Bh Bh Bh h 2 gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt 3 gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt 4 Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt 5 a a a a a a a a a a a a a Bgt gt Bh h afgewezen voor leerjaar 2 VMBO gt bevordering naar leerjaar 2 VMBO gt bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 VMBO gt bevordering naar leerjaar 2 HAVO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 HAVO NB: - Voor bevordering naar leerjaar 2 HAVO is bovendien vereist: dat het gemiddelde voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde minimaal 7,6 is; dat de docentenvergadering positief adviseert; én dat het rapportgemiddelde van het tweede en het derde rapport niet meer dan 0,5 verschil vertonen. - Bevordering naar leerjaar 2 HAVO Technasium kan alleen indien een leerling voor het vak wiskunde een 7,0 of hoger scoort. 3

4 Overgangsnorm leerjaar 1 HAVO/VWO Ne, En, Fa, Du, wi, gs, ak, bi, O&O, lb, te, bv, lo (13 vakken) vak cijfer Ne, En, wi overige vakken Puntentotaal (13 vakken) h h h Bv Bv Bv Bv v v 1 h h h h h Bv Bv Bv Bv v 2 h h h h h h h h h h h 3 h h h h h h h h h h h h 4 a a Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh Bh 5 a a a a a a a a a a a a a a Bh h Bv v afgewezen voor leerjaar 2 HAVO bevordering naar leerjaar 2 HAVO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 HAVO bevordering naar leerjaar 2 VWO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 VWO NB: - De periodecijfers van het vak O&O worden verwerkt in rapport 2 en 3. Het gemiddelde van deze twee cijfers is het eindcijfer. - Bevordering naar leerjaar 2 HAVO Technasium kan alleen indien een leerling voor het vak O&O een 7,0 of hoger scoort en voor het vak wiskunde een 6,0 of hoger scoort. - Bevordering naar leerjaar 2 VWO Technasium kan alleen indien een leerling voor het vak O&O een 7,0 of hoger scoort en voor het vak wiskunde een 7,0 of hoger scoort. - Indien een leerling, als gevolg van het cijfer voor oriëntatie op O&O doubleert, beslist de docentenvergadering over de bevordering. 4

5 Overgangsnorm leerjaar 1 VWO Ne, En, Fa, Du, La, wi, gs, ak, bi, O&O, lb, te, bv, lo (14 vakken) vak cijfer Ne, En, wi overige vakken Puntentotaal (14 vakken) v v V 1 v v v V 2 v v v v V 3 v v v v v V 4 a a Bv Bv Bv Bv Bv 5 a a a a a a A a Bv v afgewezen voor leerjaar 2 VWO bevordering naar leerjaar 2 VWO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 2 VWO NB: - De periodecijfers van het vak O&O en Latijn worden verwerkt in rapport 2 en 3. Het gemiddelde van deze twee cijfers is het eindcijfer. - Bevordering naar leerjaar 2 Technasium kan alleen indien een leerling voor het vak O&O een 7,0 of hoger scoort en voor het vak wiskunde een 6,0 of hoger scoort. - Bevordering naar leerjaar 2 Gymnasium kan alleen indien een leerling voor het vak Latijn een 7,0 of hoger scoort. - Indien een leerling, als gevolg van het cijfer voor oriëntatie op O&O of Latijn doubleert, beslist de docentenvergadering over de bevordering. 5

6 Overgangsnorm leerjaar 2 VMBO bk Ne, En, wi, gs, ak, bi, lb, te, ha, th, vz, lo (12 vakken) Puntentotaal (12 vakken) b b Bk Bk Bk k k 1 b b b b b b b b 2 b b b b b b b b b 3 b b b b b b b b b b 4 b b b b b b b b b b b 5 Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb Bb b Bk k bevordering naar leerjaar 3 VMBO b bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 3 VMBO b bevordering naar leerjaar 3 VMBO k bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 3 VMBO k NB: - Aanvullende eisen voor bevordering naar leerjaar 3 VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg: bij keuze voor sector zorg & welzijn moet cijfer biologie ten minste 7,0 zijn. bij keuze voor ict-route moet cijfer wiskunde ten minste 7,0 zijn. de docentenvergadering positief adviseert. 6

7 Overgangsnorm leerjaar 2 VMBO gt Ne, En, Fa, Du, wi, gs, ak, bi, lb, ec, te, ha, th, lo (14 vakken) Puntentotaal (14 vakken) gt gt gt 1 gt gt gt gt 2 gt gt gt gt gt 3 gt gt gt gt gt gt 4 Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt 5 a a a a a a a a Bgt gt afgewezen voor leerjaar 3 VMBO gt bevordering naar leerjaar 3 VMBO gt bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 3 VMBO gt NB: - In voorkomende gevallen kan de docentenvergadering een leerling adviseren de studie in leerjaar 3 van een van de beroepsgerichte leerwegen te vervolgen. 7

8 Overgangsnorm leerjaar 2 HAVO + 2 HAVO Technasium Ne, En, Fa, Du, gs, ak, wi, na, bi, lb, te, lo, bv (HAVO) òf O&O (HAVO Technasium) (13 vakken) vak cijfer Ne, En, wi overige vakken Puntentotaal (13 vakken) h h h 1 h h h h 2 h h h h h 3 h h h h h h 4 a a Bh Bh Bh Bh Bh 5 a a a a a a a a Bh h afgewezen voor leerjaar 3 HAVO bevordering naar leerjaar 3 HAVO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 3 HAVO NB: - Bevordering naar leerjaar 3 HAVO Technasium kan alleen indien een leerling voor de vakken O&O en wiskunde een 6,0 of hoger scoort. 8

9 Overgangsnorm leerjaar 2 VWO (Technasium en Atheneum) Ne, En, Fa, Du, gs, ak, wi, na, bi, lb, te, lo, O&O (Techn.) òf bv (Ath.) (13 vakken) vak cijfer Ne, En, wi overige vakken Puntentotaal (13 vakken) v v v 1 v v v v 2 V v v v v 3 v V v v v v 4 a a Bv Bv Bv Bv Bv 5 a a A a a a a a Bv v afgewezen voor leerjaar 3 VWO bevordering naar leerjaar 3 VWO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 3 VWO NB: - Bevordering naar leerjaar 3 VWO Technasium kan alleen indien een leerling voor de vakken O&O en wiskunde een 6,0 of hoger scoort. 9

10 Overgangsnorm leerjaar 2 VWO (Gymnasium) Ne, En, Fa, Du, La, Gr, gs, ak, wi, na, bi, lb, te, lo (14 vakken) vak cijfer Ne, En, wi overige vakken Puntentotaal (14 vakken) v v v 1 v v v v 2 V v v v v 3 v V v v v v 4 a a Bv Bv Bv Bv Bv 5 a a A a a a a a Bv v afgewezen voor leerjaar 3 VWO bevordering naar leerjaar 3 VWO bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 3 VWO NB: - Bevordering naar leerjaar 3 Gymnasium kan alleen indien een leerling voor de vakken Latijn en Grieks gemiddeld 5,5 of hoger scoort en de afzonderlijke cijfers voor Latijn en Grieks niet lager dan een 5,0 zijn. 10

11 Overgangsnorm leerjaar 3 VMBO Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg Ne, En, wi, bi, ma, lb, te/ ha, lo, zwb/ict-route (9 vakken) Over bevordering wordt beslist in 2 stappen: Stap 1 : bevorderd op basis van het vakkenpakket Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Voor de resultaten van de vakken in het gekozen eindexamenpakket moet aan de volgende eisen worden voldaan: puntentotaal onvoldoendes beslissing examenpakket 36 of meer Geen bevorderd 35 of meer 1 x 5 bevorderd 35 of meer 1 x 4 bevorderd 35 of meer 2 x 5 bevorderd Voor leerlingen die in het examenjaar kiezen voor maatschappijleer 2 telt het vak maatschappijleer 1 als een van de zes examenvakken. Het cijfer voor het beroepsgerichte vak (zorg en welzijn breed en ict-route) wordt meegerekend als twee eindcijfers. Stap 2: bevorderd op grond van alle vakken alle vakken Puntentotaal (9 vakken) b/k b/k b/k 1 b/k b/k b/k b/k 2 b/k b/k b/k b/k b/k 3 Bb/k Bb/k Bb/k Bb/k Bb/k Bb/k 4 a A a a a a a a Bb/k b/k afgewezen voor leerjaar 4 VMBO b of k bevordering naar leerjaar 4 VMBO b of k bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 4 VMBO b of k NB: - Vanaf schooljaar is de slaag-zakregeling aangepast. Dit houdt in dat een leerling alleen kan slagen als er voor alle vakken op het Centraal Examen een rekenkundig gemiddelde van 5,5. 11

12 Overgangsnorm leerjaar 3 VMBO Gemengde en Theoretische Leerweg Over bevordering wordt beslist in 2 stappen: Stap 1 : bevorderd op basis van het gekozen vakkenpakket: De resultaten van de vakken in het gekozen examenpakket moeten aan de volgende eisen voldoen: Puntentotaal Onvoldoendes Beslissing Examenpakket 36 of meer Geen bevorderd 35 of meer 1 x 5 bevorderd 35 of meer 1 x 4 bevorderd 35 of meer 2 x 5 bevorderd Voor leerlingen die in het examenjaar kiezen voor maatschappijleer 2 telt het vak maatschappijleer 1 als een van de zes examenvakken. Stap 2: bevorderd op grond van het totale rapport alle vakken Puntentotaal (13 vakken) gt gt gt 1 gt gt gt gt 2 gt gt gt gt gt 3 gt gt gt gt gt gt 4 Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt Bgt 5 a a a a a a a a a Bgt gt afgewezen voor leerjaar 4 VMBO gt bevordering naar leerjaar 4 VMBO gt bespreekbaar bevorderd naar leerjaar 4 VMBO gt 12

13 Overgangsnorm leerjaar 3 HAVO Over de bevordering wordt beslist in 2 stappen. Stap 1: bevorderd op grond van alle vakken Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Voor de resultaten van alle vakken op de eindlijst van klas 3 geldt het volgende: 1 2 2½ A. Bevorderd bij 3½ verliespunt of minder. B. Afgewezen bij 5 of meer verliespunten. Stap 2: bevorderd in het gekozen profiel Hier geldt voor verliespunten in het gekozen profiel het volgende: Een vak dat in het algemene deel (Nederlands en Engels), het verplichte profieldeel, het profielkeuzedeel of het vrije deel met een CE wordt afgesloten 1 2 2½ 1 profielverliespunten of minder: bevorderd naar het gekozen profiel 2 of 2½ profielverliespunten: bevordering naar het gekozen profiel bespreekbaar 3 profielverliespunten of meer: afgewezen voor het gekozen profiel Een leerling die op grond van stap 1 t/m 2 niet in aanmerking komt voor bevordering wordt in de docentenvergadering besproken. Als een leerling is afgewezen voor het gekozen profiel, dan wordt aan de hand van bovenstaande regeling nagegaan of bevordering naar het andere profiel wel mogelijk is. 13

14 Overgangsnorm leerjaar 3 VWO (Atheneum) Over de bevordering wordt beslist in 2 stappen. Stap 1: bevorderd op grond van alle vakken Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Voor de resultaten van alle vakken op de eindlijst van klas 3 geldt het volgende: 1 2 2½ A. Bevorderd bij 3½ verliespunt of minder. B. Afgewezen bij 5 of meer verliespunten. Stap 2: bevorderd in het gekozen profiel Hier geldt voor verliespunten in het gekozen profiel het volgende: Ne, En, wi 1½ 2½ 3 Een vak dat in het algemene deel (Fa/Du), het verplichte profieldeel, het profielkeuzedeel of het vrije deel met een CE wordt afgesloten 1 2 2½ 2 profielverliespunten of minder: bevorderd naar het gekozen profiel 2½ of 3 profielverliespunten: bevordering naar het gekozen profiel bespreekbaar 3½ profielverliespunten of meer: afgewezen voor het gekozen profiel Een leerling die op grond van stap 1 t/m 2 niet in aanmerking komt voor bevordering wordt in de docentenvergadering besproken. Als een leerling is afgewezen voor de gekozen profielstroom, dan wordt aan de hand van bovenstaande regeling nagegaan of bevordering naar de andere profielstroom wel mogelijk is. 14

15 Overgangsnorm leerjaar 3 VWO (Technasium) Over de bevordering wordt beslist in 2 stappen. Stap 1: bevorderd op grond van alle vakken Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Voor de resultaten van alle vakken op de eindlijst van klas 3 geldt het volgende: 1 2 2½ A. Bevorderd bij 3½ verliespunt of minder. B. Afgewezen bij 5 of meer verliespunten. Stap 2: bevorderd in het gekozen profiel Hier geldt voor verliespunten in het gekozen profiel het volgende: Ne, En, wi 1½ 2½ 3 Een vak dat in het algemene deel (Fa/Du), het verplichte profieldeel, het profielkeuzedeel of het vrije deel met een CE wordt afgesloten 1 2 2½ 2 profielverliespunten of minder: bevorderd naar het gekozen profiel 2½ of 3 profielverliespunten: bevordering naar het gekozen profiel bespreekbaar 3½ profielverliespunten of meer: afgewezen voor het gekozen profiel NB: - Om bevorderd te worden naar klas 4 Technasium moet het eindcijfer voor het vak O&O minste een 6,0 zijn. Een leerling die op grond van stap 1 t/m 2 niet in aanmerking komt voor bevordering wordt in de docentenvergadering besproken. Als een leerling is afgewezen voor de gekozen profielstroom, dan wordt aan de hand van bovenstaande regeling nagegaan of bevordering naar de andere profielstroom wel mogelijk is. 15

16 Overgangsnorm leerjaar 3 VWO (Gymnasium) Over de bevordering wordt beslist in 3 stappen. Stap 1: bevorderd op grond van alle vakken Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Voor de resultaten van alle vakken op de eindlijst van klas 3 geldt het volgende: 1 2 2½ A. Bevorderd bij 3½ verliespunt of minder. B. Afgewezen bij 5 of meer verliespunten. Stap 2: bevorderd in het gekozen profiel Hier geldt voor verliespunten in het gekozen profiel het volgende: Ne, En, wi 1½ 2½ 3 Een vak dat in het algemene deel (Gr/La), het verplichte profieldeel, het profielkeuzedeel of het vrije deel met een CE wordt afgesloten 1 2 2½ 2 profielverliespunten of minder: bevorderd naar het gekozen profiel 2½ of 3 profielverliespunten: bevordering naar het gekozen profiel bespreekbaar 3½ profielverliespunten of meer: afgewezen voor het gekozen profiel Stap 3: de klassieken in het Gymnasium Om bevorderd te worden naar klas 4 Gymnasium moet het eindcijfer voor de gekozen vakken Latijn en/of Grieks (afhankelijk van het gekozen vak/de gekozen vakken in klas 4) ten minste een 6,0 zijn. NB: - Als een leerling voor 4 Gymnasium wordt afgewezen zal bekeken worden of de betreffende leerling op grond van de bevorderingsnormen van 3 VWO bevorderd kan worden naar 4 Atheneum. Een leerling die op grond van stap 1 t/m 3 niet in aanmerking komt voor bevordering wordt in de docentenvergadering besproken. Als een leerling is afgewezen voor de gekozen profielstroom, dan wordt aan de hand van bovenstaande regeling nagegaan of bevordering naar de andere profielstroom wel mogelijk is. 16

17 Instroomnorm van 4 Basisberoepsgerichte Leerweg naar 4 Kaderberoepsgerichte Leerweg In deze notitie zijn criteria vastgesteld waaraan een geslaagde leerling van 4 vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg moet voldoen om op het d Oultremontcollege te kunnen doorstromen naar 4 vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg. Doorstroom van de Basisberoepsgerichte Leerweg naar de Kaderberoepsgerichte Leerweg moet erop gericht zijn leerlingen zo veel mogelijk en zo goed mogelijke kansen te bieden in het vervolgonderwijs, het MBO. Daarom heeft het d Oultremontcollege criteria opgesteld waaraan leerlingen moeten voldoen bij deze doorstroom. De criteria zijn gericht op het succes van de leerling. Criteria: Cijfergemiddelde De toelating tot 4 vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg wordt o.a. bepaald op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de leerling na Schoolexamen 2 in de Basisberoepsgerichte Leerweg. Het gemiddelde cijfer wordt bepaald door de voortschrijdende gemiddelden van de 5 examenvakken op te tellen en de aldus verkregen som te delen door 5; het beroepsgerichte vak telt hier dus 1x. Het in leerjaar 3 behaalde cijfer van maatschappijleer 1 wordt niet meegewogen. Hierbij geldt: 1. Een leerling die gemiddeld 7,0 of hoger staat voor de examenvakken wordt toegelaten in 4 vmbo Kaderberoepsgerichte Leerweg, mits geslaagd voor het diploma vmbo Basisberoepsgerichte Leerweg. Alleen op grond van gebleken gedragsproblemen kan de school hiervan afwijken. Er wordt tevens een advies uitgebracht door de examinatoren. 2. Indien een leerling voor de examenvakken een gemiddeld cijfer tussen 6,5 en 7,0 heeft en het advies van de vakdocenten positief is, wordt in een toelatingsgesprek onderzocht wat de kansen van de leerling zijn. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een besluit over het verzoek tot doorstroom genomen. Het toelatingsgesprek wordt gevoerd door de adjunct-directeur en de leerling-coördinator van de afdeling vmbo. Het verslag van dit gesprek zal worden ondertekend door de ouders, de leerling en de adjunct-directeur. 3. Bij een gemiddelde lager dan 6,5 wordt een leerling afgewezen. 4. Een leerling die is afgewezen op grond van lid 1 en/of 2, maar na het eerste tijdvak van het centraal examen (CE-I) op basis van het op 1 decimaal afgeronde gemiddelde eindcijfer van SE en CE- I, alsnog voldoet aan het criterium onder lid 1, kan alsnog voor toelating in aanmerking komen. Op verzoek van de leerling en de ouders zal de toelatingscommissie haar besluit in heroverweging nemen. Doorstroming vanuit een school buiten de regio Voor leerlingen die vanuit een andere school met het diploma Basisberoepsgerichte Leerweg willen instromen in de examenklas Kaderberoepsgerichte Leerweg geldt dezelfde procedure. Als de toeleverende school geen medewerking verleent, kan besloten worden om de leerling niet te plaatsen. N.B. Een leerling kan alleen instromen in de examenklas van een beroepsgerichte leerweg als hij/zij in het voorgaande schooljaar hetzelfde beroepsgerichte vak heeft gevolgd. 17

18 Instroomnorm van 4 vmbo gt naar 4 havo In deze notitie zijn criteria vastgesteld waaraan een geslaagde leerling van 4 vmbo GT moet voldoen om op het d Oultremontcollege te kunnen doorstromen naar 4 havo. 1. Het toelatingsgesprek Iedere leerling die voornemens is om zich aan te melden voor doorstroom naar 4 havo schrijft een motivatiebrief (januari). In geval van twijfel of een leerling wel of niet kan doorstromen, zullen we altijd een toelatingsgesprek met de leerling en de ouders aangaan. Verder zullen de adviezen van de vmbo docenten, de mentor en de cijfers van de leerling een rol spelen bij de beslissing. 2. Adviezen vmbo docenten De adviezen van de docenten van het vmbo zijn erg belangrijk. De nadruk van de adviezen ligt op werkhouding, inzet en motivatie en minder op (veronderstelde) capaciteiten. De mentor zal een schriftelijk, persoonlijk advies uitbrengen over de leerling. 3. SE cijfers Het hanteren van de eindexamencijfers voor de doorstroom naar 4 havo achten wij niet haalbaar en wenselijk, omdat eindcijfers pas laat beschikbaar komen. Prognoses op onze school zouden daarbij in het gedrang komen. Tevens dient een afgewezen leerling ruimschoots de tijd te krijgen te zoeken naar een geschikte vervolgopleiding. Om bovenstaande redenen bepalen wij de toelating tot 4 havo op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de leerling na schoolexamen 2 (in januari). In de toelatingsprocedure worden de volgende criteria gehanteerd: 1. Een leerling met een 6,8 of hoger gemiddeld staat, kan doorstromen naar 4 havo. Alleen op grond van gebleken gedragsproblemen kan de schoolleiding hiervan afwijken. 2. Een leerling met een gemiddeld cijfer tussen 6,4 en 6,8 en een niet geheel positief advies van de vmbo docenten, komt in aanmerking voor een toelatingsgesprek. 3. Bij een gemiddelde lager dan 6,4 wordt een leerling afgewezen. 4. Doubleerverbod Er geldt voor de instromers geen doubleerverbod. Zij hebben dezelfde rechten als een reguliere 4 havo leerling. Doorstroming vanuit een andere school (vmbo gt) Voor leerlingen die vanuit een andere school doorstromen, geldt dezelfde procedure. De decaan neemt contact op met de toeleverende school. Als de toeleverende school geen medewerking verleent, kan besloten worden om de leerling niet te plaatsen. 18

19 Overgangsnorm leerjaar 4 HAVO Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Over bevordering wordt beslist op grond van alle vakken die in leerjaar 4 gevolgd zijn en met een cijfer beoordeeld worden. De eindcijfers voor de vakken godsdienst/levensbeschouwing (LB), maatschappijleer (MA), CKV en lichamelijke oefening (LO) worden rekenkundig gemiddeld tot het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer wordt gezien als het eindcijfer van één vak en telt mee als rapportcijfer. De eindcijfers voor de vakken LB en MA mogen niet lager dan 4,0 zijn. De eindcijfers voor CKV en LO mogen niet lager dan 6,0 zijn. Bij de onderstaande overgangsnorm wordt gerekend met het combinatiecijfer (op 0 decimalen) en niet met bovenstaande vakken afzonderlijk. De resultaten van de praktische opdrachten tellen niet mee voor de bepaling van de rapportcijfers met uitzondering van het vak informatica. Een leerling wordt bevorderd als op het eindrapport: - alle rapportcijfers 6 of hoger zijn; of: - er 1x5 voorkomt en alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn; of: - er 1x4 voorkomt, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6,0 is en de onvoldoende niet een van vakken Nederlands, Engels of wiskunde betreft; of: - er 2x5 voorkomt, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6,0 is en dat van de twee onvoldoendes er maximaal één behaald is voor een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; of: - er 1x5 en 1x4 voorkomt, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6,0 is en dat het cijfer 4 niet een van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde betreft. De leerling wordt besproken als het eindrapport niet voldoet aan de bevorderingsnormen. Hierbij wordt gekeken of de leerling kans van slagen in 5 havo heeft; dit ter beoordeling van de docentenvergadering. NB: - als een leerling wordt afgewezen zal bekeken worden of de betreffende leerling een vak in het vrije deel kan laten vallen en zo alsnog bevorderd kan worden naar 5 havo. Dit kan alleen als de betreffende leerling twee of meer vakken heeft gekozen in het vrije deel. De docentenvergadering beslist hierover. 19

20 Overgangsnorm leerjaar 4 VWO Over de bevordering wordt beslist in 2 stappen. Stap 1: bevorderd op grond van alle vakken Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. De resultaten van de praktische opdrachten tellen niet mee voor de bepaling van de rapportcijfers. Voor de resultaten van alle vakken op de eindlijst van klas 4 geldt het volgende: 1 2 2½ A. Bevorderd bij 3½ verliespunt of minder. B. Afgewezen bij 5 of meer verliespunten. Stap 2: bevorderd in het gekozen profiel Over bevordering wordt beslist op grond van de resultaten voor alle vakken in de gekozen stroom (M- of N-stroom). Daarbij wordt rekening gehouden met de keuze van het profiel. Leerlingen kunnen naar het ene profiel bevorderd en voor het andere afgewezen worden (bij de M-stroom zijn dat de profielen CM en EM; bij de N-stroom de profielen NG en NT). Hier geldt voor verliespunten in het gekozen profiel het volgende: Ne, En, wi 1½ 2½ 3 Een vak dat in het algemene deel (Fa/Du of Gr/La), het verplichte profieldeel, het profielkeuzedeel of het vrije deel met een CE wordt afgesloten 1 2 2½ 2 profielverliespunten of minder: bevorderd naar het gekozen profiel 2½ of 3 profielverliespunten: bevordering naar het gekozen profiel bespreekbaar 3½ profielverliespunten of meer: afgewezen voor het gekozen profiel NB 1: - als een leerling voor 5 Gymnasium wordt afgewezen zal bekeken worden of de betreffende leerling bevorderd kan worden naar 5 Atheneum. Hierbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden die in opmerking 2 staan. De docentenvergadering beslist hierover. NB 2: - een leerling uit 4 Gymnasium kan alleen overstappen naar 5 Atheneum als de betreffende leerling een tweede moderne vreemde taal (Fa of Du) èn nog een extra vak in zijn profiel heeft. Als een leerling is afgewezen voor het gekozen profiel, dan wordt aan de hand van bovenstaande regeling nagegaan of bevordering naar een ander profiel wel mogelijk is. 20

21 Overgangsnorm leerjaar 5 VWO Voor alle vakken wordt volgens de geldende regeling een rapportcijfer gegeven. Over bevordering wordt beslist op grond van alle vakken die in leerjaar 5 vwo gevolgd zijn en met een cijfer beoordeeld worden. De eindcijfers voor de vakken godsdienst/levensbeschouwing (LB), ANW en lichamelijke oefening (LO) worden rekenkundig gemiddeld tot het combinatiecijfer. Het combinatiecijfer wordt gezien als het eindcijfer van één vak en telt mee als rapportcijfer. De eindcijfers voor de vakken LB en ANW mogen niet lager dan 4 zijn. Het eindcijfer voor LO mag niet lager dan 6 zijn. Bij de onderstaande overgangsnorm wordt gerekend met het combinatiecijfer (op 0 decimalen) en niet met bovenstaande vakken afzonderlijk. De resultaten van de praktische opdrachten tellen niet mee voor de bepaling van de rapportcijfers met uitzondering van het vak informatica. Een leerling wordt bevorderd als op het eindrapport: - alle rapportcijfers 6 of hoger zijn; of: - er 1x5 voorkomt en alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn; of: - er 1x4 voorkomt, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6,0 is en de onvoldoende niet een van vakken Nederlands, Engels of wiskunde betreft; of: - er 2x5 voorkomt, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6,0 is en dat van de twee onvoldoendes er maximaal één behaald is voor een van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde; of: - er 1x5 en 1x4 voorkomt, alle overige rapportcijfers 6 of hoger zijn, het gemiddelde van alle cijfers minimaal 6,0 is en dat het cijfer 4 niet een van de vakken Nederlands, Engels of wiskunde betreft. De leerling wordt besproken als het eindrapport niet voldoet aan de bevorderingsnormen. Hierbij wordt gekeken of de leerling kans van slagen in 6 vwo heeft; dit ter beoordeling van de docentenvergadering. NB 1: - als een leerling wordt afgewezen zal bekeken worden of de betreffende leerling een vak in het vrije deel kan laten vallen en zo alsnog bevorderd kan worden naar 6 vwo. Dit kan alleen als de betreffende leerling twee of meer vakken heeft gekozen in het vrije deel. De docentenvergadering beslist hierover. NB 2: - als een leerling voor 6 Gymnasium wordt afgewezen zal bekeken worden of de betreffende leerling bevorderd kan worden naar 6 Atheneum. Hierbij moet voldaan zijn aan de voorwaarden die in opmerking 3 staan. De docentenvergadering beslist hierover. NB 3: - een leerling uit 5 Gymnasium kan alleen overstappen naar 6 Atheneum als de betreffende leerling een tweede moderne vreemde taal (Fa of Du) èn nog een extra vak in zijn profiel heeft. 21

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016-2017 Algemene regels: Alle klassen werken volgens een officieel toetsreglement; Alle cijfers behouden een decimaal; We werken met een doorlopend gemiddelde; Voor de vaststelling

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen VWO

Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen VWO Bevorderingsrichtlijnen brugklas vwo havo Een leerling wordt bevorderd naar 2 atheneum als is voldaan aan elk van de volgende 3 voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

Voorbereidend MBO, leerjaar 2

Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voorbereidend MBO, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Overgangsnormen JTC Schooljaar

Overgangsnormen JTC Schooljaar Overgangsnormen JTC Schooljaar 2014-2015 Regeling rond doubleren en gericht bevorderen Doubleren a. Doubleren in klas 1 is niet toegestaan. Indien in de rapportvergadering met 2/3 meerderheid op deze regel

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast.

In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. Overgangsnormen onderbouw schooljaar 2014-2015 In verband met de vernieuwde exameneisen die gelden met ingang van schooljaar 2011-2012 zijn de overgangsnormen in de onderbouw aangepast. In geval van twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2015-2016 Kenmerk: 2015-66 Voorgenomen besluit directie: 15-9-2015 Instemming MR: 3-11-2015 Vastgesteld directie: 24-11-2015 Vastgesteld bestuur: Inhoudsopgave Inleiding... 3 VMBO...

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt:

Voor de klassen 1, 2 (vwo, havo en mavo) en 3 vwo en 3 havo geldt: Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2015 2016 Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Klas 1 havo/mavo

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij:

OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: OVERGANGSREGELS VAN ATHENEUM-2 NAAR ATHENEUM-3 (inclusief tto*) Een leerling is bevorderd van atheneum-2 naar atheneum-3 als hij/zij: a. voor Ne, La*, Fa, Du, En, gs, ak, wi, na en bi een voldoende heeft

Nadere informatie

TOELATING 4vmbo > 4havo

TOELATING 4vmbo > 4havo TOELATING 4vmbo > 4havo Toelatingsprocedure Toelatingseisen Toelatingsformulier Almelo, mei 2013 Inleiding In de procedure voor de aanmelding en toelating kunnen de volgende stadia onderscheiden worden:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar

OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR. en doorstroming/instroming per schooljaar OVERGANGSNORMEN PER LEERJAAR en doorstroming/instroming per schooljaar 2014-2015 Algemeen Een leerling heeft niet het recht om in twee opeenvolgende leerjaren van dezelfde afdeling te doubleren. Vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 25 NORMEN 2017 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Vooraf... 3 Uitgangspunten... 3 De Procedure... 4 De normen per leerjaar per afdeling... 4 Pilotklas 1MH1... 5 Pilotklas 1HV1... 6 Brugklassen mavo - havo...

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen HAVO

Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen HAVO Bevorderingsrichtlijnen havo 1 Een leerling wordt bevorderd naar havo 2 als is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden: 1. Hij/zij heeft voor de vakken Nederlands, Engels

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55

Overgangscriteria. Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070 336 49 55 Overgangscriteria Rijswijks Lyceum Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk T 070 336 49 44 info@rijswijkslyceum.nl www.rijswijkslyceum.nl Van Vredenburchcollege Van Vredenburchweg 425 2284 TA Rijswijk T 070

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017)

Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3. Schooljaar (juni 2017) Bevorderingsnormen leerjaar 2 en 3 Schooljaar 2017 2018 (juni 2017) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 2 naar klas 3... 7 Klas 2 Basis... 7 Klas 2 Kader... 7 Klas 2 Mavo...

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1

OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 OVERGANGSNORMEN ONDERBOUW 2014-2015 1 Algemeen Bij de overgangsvergadering wordt uitgegaan van het op het rapport vermelde jaarcijfer. Dit is het afgeronde voortschrijdend gemiddelde van het eindrapport.

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum. locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2015-2016 12 oktober 2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering ... Richtlijnen voor de bevordering vmbo januari 2014 GSR - Richtlijnen voor de bevordering - vmbo - januari 2014 pagina 0 Richtlijnen voor de bevordering - vmbo In dit boekje zijn de richtlijnen voor

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2012-2013 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau vwo, havo en mavo (vmbo-tl) en de gemengde leerweg. Voor de beroepsgerichte

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016)

Bevorderingsnormen. Schooljaar (september 2016) Bevorderingsnormen Schooljaar 2016 2017 (september 2016) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1: bevorderingsregeling klas 1 naar klas 2... 7 Klas 1 Basis... 7 Klas 1 Kader... 7 Klas 1 Mavo... 8 Klas

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN ONDERNEMEND september 2015 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 2 ONDERBOUW 4 MAVO 6 HAVO 9 VWO 14 Overgangsnormen 2015-2016 Pagina 1 ALGEMEEN Deze overgangsnormen

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

het bevorderingsbeleid, rapporten en bespreeknormen

het bevorderingsbeleid, rapporten en bespreeknormen Het volgen van de resulaten en het rapport Via Magister zijn ouders en leerlingen ten alle tijden in de mogelijkheid om de behaalde resulaten te volgen. Jaarlijks worden twee rapporten uitgebracht. Eén

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Kapteynweg 2014-2015 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op niveau havo en mavo (vmbo-tl). Cijfers/scores De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum Lyceum Schooljaar 2016 2017 Ik heb zogezegd de moed om fouten te maken en behoud daar toch m n zelfvertrouwen bij Etty Hillesum, 14 januari 1942 Overgangsrichtlijnen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3

Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Bevorderingsnormen leerjaren 1, 2 en 3 Revius Lyceum Doorn Schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de schoolleiding van het Revius Lyceum Doorn en met instemming van de medezeggenschapsraad op 29 september

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat:

De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: Normering leerjaar 1 BL naar leerjaar 2 BL (BB/KB klassen en BB klassen) De onderstaande vakken worden gebruikt bij de beoordeling of een leerling over gaat: VAK NE DU* EN WI BI M&M VAK MU TN IF BV LV

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Normen Gerrit Rietveld College

Normen Gerrit Rietveld College en 2016 2017 Gerrit Rietveld College INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 UITGANGSPUNTEN... 3 DE PROCEDURE... 4 DE NORMEN PER LEERJAAR PER AFDELING... 5 BRUGKLASSEN MAVO-HAVO... 5 BRUGKLASSEN HAVO... 6 BRUGKLASSEN

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen VMBO de Spindel Onderbouw Bovenbouw : B/K, K/T : Basis, Kader, Gemengd, Theoretische leerweg Schooljaar : 2016 / 2017 Algemene regels Twee keer doubleren in dezelfde klas of in twee

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg

Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg Bevorderingsnormen Lyceum Ypenburg 2014 2015 Versie: 10 november 2014 Status: goedgekeurd MR (vergadering 26 november 2014) Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo

Nadere informatie

Overgangsnormen. Edith Stein College

Overgangsnormen. Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2013-2014 1 Inhoud Inhoud...2 Overgangsnormen: Internationale Schakelklas...4 Overgangsnormen: Brugklas...7 Overgangsnormen: Tweede klas...9 Overgangsnormen: 23 VT...14

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan

Beleid Bevorderingsnormen afdeling VWO leerjaar 1 tm 6. Bevorderingsnormen leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan leerjaar 1 afdeling VWO, locatie Van Heeckerenlaan 1. Inleiding Hieronder wordt beschreven wanneer een leerling wordt toegelaten tot een hoger leerjaar of mag/moet overstappen naar een andere afdeling.

Nadere informatie

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix

Overgangsnormen Hilfertsheem-Beatrix Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Cijfergeving in het brugjaar

Cijfergeving in het brugjaar Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op het derde rapport staat ook het eindrapport vermeld: het gemiddelde van alle in dat jaar behaalde resultaten. De eindrapportcijfers

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Comenius College

Bevorderingsnormen Comenius College Bevorderingsnormen Comenius College Versie 2013-2014 Leerjaar 3, 4 en 5 Zie ook www.comenius.nl / Onderwijs/ Bevorderingsnormen BEVORDERINGSNORMEN COMENIUS COLLEGE SEPTEMBER 2013 VERSIE:2013-2014 Inhoud

Nadere informatie

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum

Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum Overgangsreglement Leerjaar 1 en 2 èn 3 havo/atheneum 2016-2017 Algemene afspraken Onze school werkt met jaarklassen. Dat betekent dat jaarlijks beslissingen moeten worden genomen over bevordering. Deze

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

2015-2016. Dalton Voorburg

2015-2016. Dalton Voorburg 2015-2016 Dalton Voorburg HET OVERGANGSBELEID In hoofdstuk 1 staat een overzicht van de regels en procedures die bij het nemen van overgangsbeslissingen voor alle leerjaren van belang zijn. In hoofdstuk

Nadere informatie

Cijfergeving en overgangsnormen

Cijfergeving en overgangsnormen Cijfergeving en overgangsnormen 2016-2017 Cijfergeving in het brugjaar Per schooljaar krijg je drie rapporten. Op elk rapport staat het gemiddelde van de cijfers, afgerond op 1 decimaal die je per trimester

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.)

BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) BEVORDERINGSREGLEMENT & BEVORDERINGSNORMEN (Dit reglement vervangt alle voorgaande bevorderingsreglementen.) 11 oktober 2016 Bevorderingsreglement 1. Aan het einde van het schooljaar worden de overgangsvergaderingen

Nadere informatie

Overgangsnormen derde klas

Overgangsnormen derde klas Overgangsnormen derde klas Van naar Verplichte normen Subnorm Let op! 3 mavo naar 4 mavo De verplichtingen die tot het schoolexamen behoren dienen te zijn afgerond (zie PTA). Voor het vak ckv dient een

Nadere informatie

Overgangsnormen Thorbecke SG

Overgangsnormen Thorbecke SG Overgangsnormen Thorbecke SG Algemeen Voor alle leerjaren geldt dat een leerling niet mag doubleren, tenzij de vergadering op basis van persoonlijke omstandigheden anders beslist. Slechts in zeer uitzonderlijke

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld.

Voor het schooljaar 2013-2014 zijn de volgende overgangsregels vastgesteld. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen Apeldoorn, 17 december 2013 Kenmerk: LYC 13/14 secr-108 Betreft: overgangsnormen 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor het schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Overgangscriteria Bogerman:

Overgangscriteria Bogerman: Overgangscriteria Bogerman: In de onderstaande schema s staan de overgangscriteria die worden gehanteerd binnen Bogerman. Bij het nemen van een bevorderingsbesluit gelden de volgende richtlijnen/spelregels:

Nadere informatie

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014

BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN SOPHIANUM - VERSIE 2013-2014 1. Naamgeving: bevorderingsrichtlijnen Wij spreken van "richtlijnen" omdat de docentenvergadering steeds vanuit de omstandigheden van elke leerling

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2017-2018 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. Elke leerling

Nadere informatie

Overgangsnormen HC

Overgangsnormen HC Leerjaar 1 De rapportcijfers worden berekend op 1 decimaal nauwkeurig. De overgangsnormen A en B worden bij het eindrapport berekend met de decimale eindcijfers per vak. Rapport 1 telt eenmaal en de rapporten

Nadere informatie

Overgangsnormen Edith Stein College

Overgangsnormen Edith Stein College Overgangsnormen Edith Stein College 2016-2017 1 Inhoud 1. Algemeen gedeelte overgangsnormen... 3 2. Internationale Schakelklas... 4 3. 23 VT... 5 5. Overgangsnormen van 23 VT naar 4 mavo... 5 4. Brugklas...

Nadere informatie

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg

Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum locatie Overkampweg 2013-2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De bevorderingsbesluiten

Nadere informatie

Overgangcriteria, opstroom en afstroom

Overgangcriteria, opstroom en afstroom Overgangcriteria, opstroom en afstroom www.rijswijkslyceum.nl www.vanvredenburchcollege.nl Doorstroom van leerjaar 1 naar 2 (vmbo/mavo) of 3 (havo/vwo) Algemeen: Op het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 2 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 2 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele jaar meetellen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Holz SCHOOLJAAR 2015-2016 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO-basis naar 2 VMBO-basis / kader 6

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o

OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V. Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o OVERGANGSREGELS GEMENGDE BRUGKLAS H/V Er zijn twee clusters van vakken: Cluster 1: Ne/Fa/En/wi/ak/gs/bi Cluster 2: mu/te/tn/ha/bo/gd/o&o Een leerling is bevorderd naar havo-2 als hij/zij: - maximaal 2

Nadere informatie

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas

Overgangsnormen Overgangsnormen van de eerste naar de tweede klas Overgangsnormen 2017-2018 Voor alle leerjaren zijn vaste overgangsnormen vastgesteld, die worden gebruikt bij de bepaling of een leerling toelaatbaar is een volgend leerjaar. Wij gaan uit van een zoveel

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo

Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen Rapportvergaderingen binnen het vmbo Naam notitie/procedure/afspraak Overgangsnormen vmbo Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2016-2017 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2

OVERGANGSNORMEN HAVO. Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 Overgangsnorm vanuit Havokans 1 naar Havo 2 of Mavo 2 De norm wordt toegepast op de jaarcijfers (van periode 4) van de 12 vakken waarvoor in deze klas een rapportcijfer wordt gegeven nl. Nederlands-Frans-Engels-Geschiedenis-Aardrijkskunde-Wiskunde-Biologie-

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Overgangsnormen

Overgangsnormen Overgangsnormen 2016-2017 Inhoud Algemene opmerkingen over de rapportage 2 Inleiding 2 1. Uitgangspunten 2 Zak-slaag regeling vwo en havo 3 Zak-slaag regeling mavo en vmbo 3 2. Afspraken 4 3. Revisie 4

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie