De PBI regel. Bemelmans

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PBI regel. Bemelmans"

Transcriptie

1 De PBI regel ICT: van constraintnaar enabler van sociotechnisch herontwerp 1 Bemelmans Bemelmans (1981) Bestuurlijke informatiesystemen en automatisering: Als jullie de productie-en besturingsstructuur verkeerd inrichten dan moet je van mij, als informatiekundige, niet verwachten dat ik die fouten in de informatiestructuur kan herstellen Vandaar de volgorde regel: eerst P, dan B, dan I: Logische volgorde Ontwerpstrategie 2 1

2 (1) Logische volgorde Als je niet weet wat het object van besturing is, kun je ook geen besturingsstructuur ontwikkelen Als je niet weet wie waarom wanneer welke informatie nodig heeft in de productie-en besturingsstructuur, kun je ook geen informatiestructuur ontwerpen Structureren en afstemmen: P structureert B (B afstemmen op P) en B structureert I (I afstemmen op B) 3 Structureren en afstemmen Productiestructuur S Besturingsstructuur S Informatiestructuur Dus ook: gekozen I beperkt de mogelijkheden op gebied van P en B (I als constraint voor P en B) 4 2

3 ICT als constraint en enabler Hopp en Spearman (2008) Factory Physics over MRP/ERP: This flaw in MRP s underlying model [fixed lead times and infinite capacity] is so simple, so obvious, that it seems incredible we could have come this far without noticing (or at least worrying about) it. Indeed, it is a case in point of the dangers of allowing mathematical models to replace the empirical scientific model in manufacturing management When scientific management met the computer, MRP was the result (185). ICT als enabler Planning en accounting systemen: zo dadelijk CNC: gebruikersvriendelijke programmeertalen Gezondheidszorg: Christensen Onderwijs: Christensen 5 Een voorbeeld: de thuiszorg Waarom zelfroostering bij Buurtzorg Nederland? Traditioneel: functionele structuur, dus complexe roostering (wie moet waarom wanneer en in welke volgorde bij welke cliënt welke handelingen in welke tijd uitvoeren?) Modulaire structuur: eenvoudige roostering, dus zelf roosteren Hans Vos: roosteren moet naar de teams. Dat is geen ICT probleem (I), maar een inrichtingsprobleem (P en B) Administratieve afhandeling: naar hoofdkantoor (slimme ICT) 6 3

4 (2) Ontwerpstrategie Primair proces als netwerk van onderlinge afhankelijkheden met werkplekken als knooppunten. De strategie: P: vereenvoudigen: want bepaalt kans op verstoringen B: decentraliseren: want bepaalt kans op absorberen verstoringen I: vereenvoudigen (en visualiseren) Simon (1962/1996) en Thompson (1967): Doel inrichten P: reduceren van coördinatielasten Inrichten P: onderling afhankelijke posities bij elkaar zetten Resultaat: modulaire organisatiestructuur (P), reduceert behoefte aan laterale verbanden Vervolgens: modules conditioneel zelfregulerend maken (B) 7 Oude en moderne ST Ulbo de Sitter over de oude sociotechniek 1. Juiste praktijk: ingrijpen in structuur van de arbeidsverdeling 2. Verkeerde theorie: organisatie bestaat niet uit technisch en sociaal subsysteem die op elkaar afgestemd moeten worden ( joint optimization ). Het verschil tussen sub- en aspectsystemen! 3. Gebrekkig ontwerpinstrumentarium: variantiematrix Vandaar: consequent systeemtheoretische herformulering voor Structuuranalyse Structuurbouw Bovendien: afstappen van stempel als humanisering van de arbeid beweging 8 4

5 MST en lean Modulaire inrichting door: 1. Parallelle stromen/waardestromen (fabriek in de fabriek) 2. Defunctionaliseren voorbereiding en ondersteuning (QRM: the office cell ) 3. Segmenteren/cellen binnen de stroom 4. Crossfunctionele teams: multi-skill en indirecte taken Waardestromen: soortgelijke orders (klanten met wensen), dus 1. Product-based: voor verschillende klanten (Brabantia) 2. Customer-based: met verschillende wensen (Buurtzorg) 3. Project-based: klanten met unieke wensen (Architecten bureau) 9 Lean: flow productie Flow: je zet onderling afhankelijke posities bij elkaar Op macro niveau: waardestromen Op meso niveau: cellen Thebest waytothinkaboutavaluestreamisasabusinesssegment focused on a product family, or sometimes, customer family. There is probably nothing more effective, in process improvement, than breaking up the functional silo s and realigning the processes by the work flow in a product family. The work cell is a microcosm of this realignment. The focused factory and plants-in-a-plant are enlarged variants (Schonberger 2008:106). Zie ook Black, Hunter (2003) Lean manufacturing systems and cell design. (Hoe maak ik stromen, segmenten en taakgroepen?) 10 5

6 QRM: Suri (1998; 2010) Traditional QRM Organization functional cellular (shop floor and office) Management top down team ownership (planning and scheduling team resources) Team members specialized cross trained (for multiple processes) Mindset efficiency and MCT reduction (continuous utilization improvement) 11 Suri over cellen The whole point of a Quick Response Manufacturing Cell is to move away from the functional organization, where a group of resources completes one function, to a new organization structure where a number of different functional steps get completed in one area. Keeping the word multifunctional in the definition helps to prevent more mistaken implementations such as the Milling Cell (Suri, 2010: 52). Office cell: bijvoorbeeld planner, werkvoorbereider en inkoper bij elkaar (zie uitgebreid De Sitter) Defunctionaliseren: elke stroom haar eigen office cell (niet meer aan alle orders gekoppeld) Samenwerken binnen de office cel op beperkt aantal soortgelijke orders 12 6

7 Informatiestructuur en ICT De industrie Van push naar pull: op niveau van stromen en cellen Lean accounting: op niveau van stromen en cellen De bouw Integrated project delivery: crossfunctionele teams Last Planner Method (LPM): pull in de bouw Andere sectoren: Gezondheidszorg Onderwijs 13 Van push naar pull 14 7

8 Planning: push (MRP/ERP) Op niveau bewerkingen: gedetailleerd Vele mogelijke routings: complex Veronderstelt infinite loads: onrealistisch (want toekomst is onvoorspelbaar) Resultaat: Lange en onbetrouwbare levertijden Hoge voorraden onderhanden werk (WIP) Lage kwaliteit en hoge kosten Hectisch productieverloop: de bekende MRP cyclus Uitgangspunt: economies of scale 15 Planning: pull Vereenvoudigen P en daarop afstemmen planning: Op niveau stromen en cellen: globaler Beperking aantal routings: eenvoudiger Op actuele toestand fabriek: controleren van WIP/capaciteit Doel: voorspelbare en korte doorlooptijden Voorspelbaar: nodig voor beloven realistische levertijden en voor goede timing werkuitgifte en capaciteitsaanpassingen Kort: transparantie en flexibiliteit (tussentijdse aanpassingen klant) Uitgangspunt: economies of flow 16 8

9 Verschillende vormen van pull Uitgangspunt: toestand fabriek is bepalend, dus autorisatie niet door planner, maar door productie Voorraad gestuurd: Kanban: voor low mix/high volume productie Conwip: vereenvoudigde vorm van Kanban Capaciteit gestuurd: Polca: voor high mix/low volume productie Copacabana (card-based workload control) Andere systemen (MRP/ERP kan werkvloerplanning en controle niet aan: eigen methodieken met beperkte software ondersteuning) 17 Van push naar Kanban Planning: push X1..n A B C D X1..n Opslag Planning: pull Xa1..n a b c d Xa1..n 18 9

10 Intern catastrofe potentieel WIP: veiligheidsbuffer, maar veroorzaakt lange doorlooptijden, maakt problemen onzichtbaar en vergroot procesvariatie Verlagen WIP: 1. Verkort doorlooptijden en verkleint procesvariatie 2. Maakt problemen direct zichtbaar 3. Creëert de urgentie ze direct op te lossen, want geen buffer meer 4. Maakt continue verbeteren mogelijk: door crossfunctionele teams Vandaar de zero s : Zero lot size Zero set ups Zero handling Zero defects (TQC) Zero break downs (TPM) Zero surging (leveled production) 19 Polca: high mix/low volume Je mag pas produceren als volgende cel capaciteit beschikbaar heeft (polcakaart heeft teruggestuurd) Aandachtspunt: hoe maak ik crossfunctionele cellen? 20 10

11 Mogelijkheden Verschillende relaties tussen de cellen (zie uitvoerig De Sitter en Kuipers en Van Amelsvoort) 21 Cellen zijn segmenten Uitgangssituatie kriskras 1. Productgroepen 2. Moduulgroepen 3. Fasegroepen (vanwege ondeelbare capaciteit) 4. Componentgroepen Uitgangssituatie latente stromen 1. Productgroepen of productfasegroepen 2. Functiegroepen 3. Fasegroepen (expliciteren latente stroom) 22 11

12 Lean accounting Maskell, Baggeley, Grasso(2012) Practical lean accounting. Second Edition 23 Standaard cost accounting Wat is er fout met standaard cost accounting: 1. Levert verkeerde financiële informatie en leidt dus tot verkeerde beslissingen (overhead, voorraad, capaciteit) 2. Levert geen operationele stuurinformatie 3. Stimuleert verkeerd gedrag (maximeren arbeidsinzet en machine capaciteit: economies of scale ) 4. Tijdrovend en kostbaar: vereist gedetailleerde informatie verzameling Vergelijk Hope, Fraser(2003) Beyond Budgetting: afschaffen die hap! 24 12

13 Lean accounting 1. Accounting voor lean, dus vereist aanwezigheid van Stromen: performance measurements and value stream costing Cellen: performance measurements and financial benefits Dus: geen gedetailleerde informatieverzameling en geen complexe overhead toerekening (zitten in directe kosten) 2. Lean accounting: groot aantal activiteiten worden overbodig 25 What Does the Box Score Show? Box scores show the three dimensions of value stream performance. How is the value stream performing operationally How is the value stream performing financially How are the value stream resources being used Changes in capacity usage are the bridge between operational and financial change. As resource capacity is used effectively financial results improve. Lean improvements create newly available capacity 26 13

14 Value stream box score is used for weekly performance reporting 27 Ketensamenwerking in de bouw Lean construction 28 14

15 Functionele integratie in de bouw 1. Functionele en hiërarchische specialisatie: alle organisaties 2. Functionele en hiërarchische segmentatie: meeste organisaties 3. Functionele en hiërarchische integratie: innovatieve organisaties h s fs Samenwerking in de keten: functioneel gespecialiseerde ondernemingen, dus arbeidsorganisatorisch en contractueel aspect 29 Ketenintegratie in de bouw 1. Verticale integratie (zelf maken): arbeidscontracten (open/onvolledig) 2. Verticale specialisatie en inkopen: functionele teams en koop- en dienstencontracten (gesloten/volledig) 3. Verticale specialisatie en samenwerken: crossfunctionele teams en relational contracting (relatief open/onvolledige contracten) 30 15

16 De bouw: traditioneel Vechtmodel in de bouw: 1. Sequentieel en functioneel georganiseerd 2. Transactionalcontracting: bieden op functionele werkpakketten (vele bilaterale contracten) Gevolg: hoge productie-en transactiekosten, lange doorlooptijden en lage kwaliteit Kosten Kwaliteit/waarde Tijd 31 Integrated project delivery 32 16

17 Sociotechnische vertaling Workstructuring: productiestructuur met crossfunctionele teams in alle fasen Production control: besturingsstructuur met integrale besturing: Op strategisch niveau Op structureel niveau Op operationeel niveau Informatiestructuur Bouw Informatie Model (BIM) Last Planner Method (LPM) 33 De fasen Project definitie: crossfunctioneel team (opdrachtgever, architect en aannemer) Iteratie tussen doelen, constraints en middelen Project validatie en target costing Ontwerp: crossfunctioneel team Set-based design BIM (met verschillende functionaliteiten) Projectplanning Voorbereiding: crossfunctionele teams Gedetailleerd design (bestek en tekeningen) Planning: LPM 34 17

18 Voorbereiding 35 Look ahead planning 36 18

19 Wat ontbreekt En hoe zit het nu: Met de gezondheidszorg? Met het onderwijs? Enzovoort 37 19

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn.

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn. Les 1 1.Bespreek de vijf principes van lean denken ( lean thinking ) *Antwoord 1: 5 Principes: A. Waarde B. Waardestroom C. Flow D. Pull E. Perfectie A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende

Nadere informatie

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces

BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces BIGGER BIM Onderzoek naar hoe het gedachtegoed van ketenintegratie en lean meer betekenis kan geven aan BIM als informatiedrager van het bouwproces Ketenintegratie Lean BIM Afstudeerrapport Jan Fokke Post,

Nadere informatie

Tracking & Tracing CONCEPT VERSIE 1

Tracking & Tracing CONCEPT VERSIE 1 Tracking & Tracing CONCEPT VERSIE 1 Auteurs: Paul Bartels Henry Boerrigter Lobke Coppens Conny van der Heijden Lars Hulzebos Nicole Koenderink Irene van der Pol Anneke Polderdijk Evelyn Tjoe Nij Floor

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT

Intro. Tekst. Fotobijschrift INNOVATIVE IT. De focus ligt op het innoveren mét IT DAG2 Intro Tekst Speciale online editie VNSG Congres VNSG Congres oktober 2015 Congresdag 2 woensdag 14 oktober www.vnsgcongres.nl Fotobijschrift SERVICE & SUPPORT Onderschrift Contracten, supportmodellen,

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

P3O Glossary of Terms English Dutch

P3O Glossary of Terms English Dutch English Term English Definition Translated Term Translated Definition Aggregated risk The overall level of risk to the programme when all the risks are viewed as a totality rather than individually. This

Nadere informatie

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij

Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Agile software development bij een verzekeringsmaatschappij Ontwikkelingen in theorie en praktijk Ing. P. van der Klis Studentnr: 837588243 Den Haag, 28 oktober 2009 Onderzoek naar agile software development

Nadere informatie

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact.

Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business. Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Transformeren in volle vaart: op naar een Digital Business Innovatie. Eenvoud. Snelheid. Impact. Inhoud Digitale Transformatie: van definitie naar begrip 4 Digitale Transformatie: van strategie tot doorontwikkeling

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Service Portfolio Management. Smart Value Delivery

Service Portfolio Management. Smart Value Delivery Service Portfolio Management Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business

Nadere informatie

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling

Whitepaper. De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Whitepaper De AEM-cube een succesvolle methode voor de ideale teamsamenstelling Realiseer meer vitaliteit in organisaties Peter Robertson Human Insight Jan Bernard Koolen GITP 2 Inhoud Proloog: toonaangevende

Nadere informatie

PREDICTABLE PERFORMANCE

PREDICTABLE PERFORMANCE PREDICTABLE PERFORMANCE Een cookbook van de NAF werkgroep performance prediction Auteurs: NAF werkgroep performance prediction Filenaam: NAFkookboekNed.doc Versie: 1.0 Datum verslag: 13-12-2004 4:03 Copyright

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

IT-governance en de IT-portfolio

IT-governance en de IT-portfolio IT-governance en de IT-portfolio Versie: 1.00 Datum: 17 augustus 2012 Gérard de Smaele Open Universiteit Nederland, Faculteit Managementwetenschappen Masteropleiding Business Process Management and IT

Nadere informatie

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen?

Welke aanpakken zijn er voor het implementeren van veranderingen? Implementatie Het realiseren van verandering 498 7 implementatie Dit hoofdstuk gaat over het implementeren van veranderingen. De eerste vraag is welke aanpakken er zijn voor het implementeren van veranderingen.

Nadere informatie

social media & arbeidsbemiddeling

social media & arbeidsbemiddeling social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie onder druk social media & arbeidsbemiddeling Werving & selectie markt onder druk inhoud 3 Voorwoord 5 Inleiding 6 Conceptueel kader 10 Sociale Media

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

B².DNA Strategische GedragsVerbetering

B².DNA Strategische GedragsVerbetering Strategisch Accountmanagement: vanuit Strategie naar Resultaat! Doelstellingen Ontwikkelen van je kennis en inzicht Met visie, planmatig en cyclisch werken Effectief gesprekken kunnen voeren Toepassen

Nadere informatie

Albert Boonstra Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard

Albert Boonstra Innoveren met informatietechnologie: een tweesnijdend zwaard Informatietechnologie kan een krachtig middel zijn voor innovatie van producten, diensten en processen. Informatietechnologie kan concurrentievoordeel en mogelijkheid tot waardecreatie geven. Tegelijkertijd

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Strategie Summits, Jaarbeurs. 1

Strategie Summits, Jaarbeurs. 1 Strategie Summits, Jaarbeurs. 1 mevrouw M.J. (Maureen) van Houten delegate marketeer Maureen.van.houten@jaarbeurs.nl Jaarbeurs neemt bij het samenstellen van dit rapport uiterste zorgvuldigheid in acht.

Nadere informatie

Disruptive change als noodzakelijke veranderstrategie

Disruptive change als noodzakelijke veranderstrategie Disruptive change als noodzakelijke veranderstrategie DE ONZICHTBARE HAND DIE ORGANISATIEVERNIEUWING ONDERMIJNT In zijn theorie spreekt De Sitter over de onzichtbare hand van de arbeidsverdeling in organisaties.

Nadere informatie

Het enterprise resource planning pakket SAP (ERP pakket)

Het enterprise resource planning pakket SAP (ERP pakket) Het enterprise resource planning pakket SAP (ERP pakket) Dit document geeft informatie over: Algemene informatie over SAP Hoe start ik een SAP project? SAP entiteiten / definities SAP module Human Resource

Nadere informatie

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society

Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Organisatie-ontwerp voor de overheid in een informational, reflexive society Prof. Dr. J. Strikwerda 14 januari 2010 Leeratelier Strategisch Organisatieontwerp NSOB Onderwerp en strekking van dit seminar

Nadere informatie