Bijeenkomst TKI S2SG community verbinden met projecten, 25 maart 2014 Tafel nummer 4, Sessie 2 middag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijeenkomst TKI S2SG community verbinden met projecten, 25 maart 2014 Tafel nummer 4, Sessie 2 middag"

Transcriptie

1 Bijeenkomst TKI S2SG community verbinden met projecten, 25 maart 2014 Tafel nummer 4, Sessie 2 middag Vragen Tafel nummer 4 Sessie 2 middag Uitwerking Voorzitter RVO tafelheer Leon Straathof (TKI klankbordgroep) Piet Heijnen 1. Wie aan tafel A Pit TKI 2012 KRIS J. Roes TKI 2012 Cerise SG M. Konsman TKI 2012 VIOS M. van Ewijk Zaanstad M. van Asperen TKI 2013 SGIB J. Swart TKI 2013 HTC SG R. Balvers IPIN YESCON R. Lagendijk TKI Bestuur 2. Wie houden pitches Arjan Pit over KRIS; Kostenreductie MS/LS Instrumentarium; In de ochtendsessie is het KRIS verhaal toegelicht door de heer Kohlmann; in de middagsessie zijn geen wezenlijk andere inzichten of conclusies aan de orde geweest Jasper Roes over het project Cerise-SG (Combineren van Energie- en Ruimtelijke Informatie Standaarden als Enabler Smart Grids). Het doel van CERISE-SG is het realiseren van een efficiënte informatie-uitwisseling tussen de informatiemodellen van drie domeinen: de energiesector, de e-overheid en de geo-wereld. Dit omdat de goede werking van smart grid energienetten voor een groot deel afhankelijk is van informatie-uitwisseling. Dit zou in feite een taak van de netbeheerder moeten zijn, maar de hulpmiddelen ontbreken (nog). Met dit project gaat men aantonen wat haalbaar is. Het aspect privacy is aan de orde geweest en zal zeker een punt van discussie worden. Ook regelgeving speelt een belangrijke rol. De benodigde informatie-uitwisseling kan worden bereikt door afspraken te maken over welke gegevens hiervoor noodzakelijk zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke plicht voor de uitwisseling van bepaalde gegevens omdat deze gegevens deel uitmaken van het Stelsel van Basisregistraties of andere wettelijke registraties zoals de ruimtelijke ordening of de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). M Konsman over het project Virtuele Infrastructuur Operating Systeem ( VIOS) Het Virtual Infrastructure Operating System (VIOS) project is gericht op het realiseren van de samenwerking van een aantal Smart Grids initiatieven die op dit moment in Nederland, Europa en wereldwijd worden ontwikkeld. Deze samenwerking is nodig omdat de huidige initiatieven elkaar niet per definitie aanvullen en niet tegelijk kunnen worden ingezet. Dit geldt ook voor de verschillende standaarden die op deelonderwerpen van Smart Grids (inter)nationaal worden ontwikkeld. Daardoor is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om

2 snel voldoende partijen op een gezamenlijk Smart Grid aangesloten te krijgen: er ontstaan nu eilanden van Smart Grid benaderingen, die allen een beperkte schaalgrootte kennen. De grote aantallen die bijvoorbeeld nodig zijn voor het kunnen inpassen van duurzaam opgewerkte elektriciteit (e.g. zon en wind) worden daardoor niet gehaald. Kritische massa van het aantal aangesloten kan nu niet snel genoeg worden behaald. Momenteel is men zeker nog niet zo ver dat men kan spreken van een gereed software pakket en bijbehorende hardware; ook het aspect regelgeving vraagt nog veel aandacht. Het project is sterk in de ontwikkelingsfase en wie t.z.t. het product zal toepassen of gaat beheren is nog niet aan de orde. Ook hier ervaart men dat netbeheerders niet direct staan te juichen bij deze ontwikkelingen. Marcel van Ewijk over EnerGy Go in Zaanstad Een project binnen de gemeente Zaanstad om elektrische bedrijfsauto s te voorzien van zelfopgewekte E-energie; energie wordt zelf ingekocht, opgeslagen en gedistribueerd, waarbij rekening wordt gehouden met weersvoorspelling, rijpatronen van gebruikers, etc. Technisch zijn zaken goed op orde maar er zijn nog heel wat ontwikkelingen nodig rondom het hele systeem van elektrisch vervoer. Ook is er sprake van nog veel pionieren bij/met de E-auto. Maar vooral loopt men aan tegen organisatorische aspecten binnen het gemeentelijke apparaat. Het project is als project binnen de gemeente nu gestopt, na een looptijd van een jaar. Het ontwikkelingsbedrijf gaat zeker door omdat aan dit soort projecten nog heel veel verdere ontwikkelingen mogelijk zijn R. Balvers (IPIN Yescon) Zijn zorg is wat te doen na afloop van het project; stopt het? Is inspanning voor niets geweest? Hij oppert het idee voor het anders omgaan met aansluitwaarden voor woningen met een kleine aansluitwaarde van bijvoorbeeld 6 A, waardoor voor eindgebruiker financieel gewin is en voor de leverancier geen inkomstenderving hoeft plaats te vinden door het restant groot gebruikers een iets hoger tarief in rekening te brengen. Hij loopt aan tegen de stroperigheid van de grote E- bedrijven. 3. Opmerkelijke uitspraken, etc - zonder draagvlak van de eindgebruiker is elk project gedoemd te mislukken; - verdienmodel voor alle betrokkenen noodzakelijk - er is een spanning tussen het optreden (macht/monopolie) van de grote (energie)bedrijven en de toepassers; - grote financiële belangen spelen een rol 4. Mogelijke kansen - het opdoen van kennis en ervaring via deze projecten levert uiteindelijk de voorwaarden op om toepassing smart grids mogelijk te maken.

3 5. Al gemaakte afspraken Ter vergadering zijn bilaterale afspraken gemaakt. 6. Vragen en highlights - verdienmodel is belangrijk aspect 7. Overig vele vormen van (internationale) standaardisatie gewenst; in TKI verband mogelijk maken?

4 Foto s tafelsessie 4 middag:

5 Foto tafel 4, middag, uitlichtingen

6