Ketenintegratie op basis van kwaliteitsborging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenintegratie op basis van kwaliteitsborging"

Transcriptie

1 Kien: Ook NEN is een schakel in de keten Ketenintegratie op basis van kwaliteitsborging Slimmer samen werken. Dat is het thema van de Vakbeurs Elektrotechniek 2013 die van maandag 30 september tot en met vrijdag 4 oktober wordt gehouden in de Jaarbeurs Utrecht. En dat is precies wat de Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (Kien) doet. Zij toont in de praktijk aan dat alle technologische innovaties die binnenkort weer in Utrecht worden gepresenteerd, alleen met voldoende rendement kunnen worden toegepast als alle partijen in de bouw- en installatieketen integraal samenwerken. Behalve deze ketenintegratie is in de ogen van Kien nog iets anders nodig om het vertrouwen van investeerders in nieuwe installatietechnieken weer terug te winnen. Dat is een objectieve en onafhankelijke waarborg van de kwaliteit van de elektrotechnische installateur. Vanaf haar oprichting bijna twee jaar geleden smeedde Kien zelf ook tal van samenwerkingsketens om haar regionale 0-energieprojecten te realiseren. Het uiteindelijke doel van de stichting is op deze wijze de huidige en toekomstige marktpositie van elektrotechnische installateurs in vooral het MKB te versterken. Eenduidige waarborg Ketenintegratie alleen is hiervoor niet genoeg, zegt Kien-directeur Adrie van Duijne: Daarnaast moet de kwaliteit door de hele keten heen beter worden gewaarborgd naar opdrachtgevers toe. Alleen dan durven hun bankiers weer te investeren in renovatie en nieuwbouw, en komt uiteindelijk de hele economie weer uit het dal. Een sterke waarborg voor kwaliteit en vakmanschap is gebaseerd op objectieve en onafhankelijke maatstaven, normen dus. Daarom ziet Van Duijne ook NEN als schakel in de keten. Voor de Kien-directeur is er namelijk geen discussie over mogelijk: innovatieve installaties in woningen, gebouwen, de industrie en de infrastructuur besparen energie en dus geld. Maar alleen als ze Installatiesector blij met energieakkoord Kien en andere organisaties in de elektrotechniek staan achter het Nationaal Energie akkoord dat de afgelopen zomer is gepresenteerd. Volgens branchevereniging Uneto-VNI kan deze impuls voor energiebesparing voor extra werkgelegenheid zorgen. De beroeps vereniging voor woningen gebouwtechnici TVVL is eveneens tevreden met het bereikte akkoord. Voorzitter Titia Siertsema van Uneto-VNI: Het belangrijkste is dat het akkoord een consistent energiebeleid betekent voor de langere termijn. Nu is er brede consensus over de toekomst van onze energievoorziening, die verder gaat dan een volgende kabinetsperiode. Dat biedt perspectief voor groene groei en innovatie in de elektrotechnische installatiebranche. Ferry de Vries, voorzitter van beroeps vereniging TVVL: Met dit akkoord is een belangrijke stap gezet in de richting van een betaalbare en schone energievoorziening en meer werkgelegenheid. Dit is in de huidige economische situatie een welkome impuls voor de bouw- en installatiesector. Uneto-VNI is vooral positief over het fonds van 600 miljoen euro dat beschikbaar komt voor energiebesparing in de particuliere sector. Siertsema: Wij verwachten veel van de overheidsondersteuning van burgerinitiatieven om duurzame energie op te wekken. Daarnaast gaat de overheid jaarlijks 100 miljoen investeren in het energiezuinig maken van huurwoningen. Dit gaat de installatiebranche veel werk opleveren. Eerder becijferde de branchevereniging al dat een stimulerend beleid voor duurzame energie tienduizenden banen extra kan opleveren. Zelfregulering Uneto-VNI heeft met een heel aantal andere partijen die betrokken zijn bij de Nederlandse elektrotechniek de krachten gebundeld in de Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (Kien). In bijgaand artikel legt Kien-directeur Adrie van Duijne uit wat het belang van verdere zelfregulering is voor deze bedrijfstak, om de nu geboden overheidszekerheid ten volle te kunnen benutten. 38 Mag1010 / Nummer 6 / 2013

2 Directeur Adrie van Duijne bij een van de projecten van de Stichting Kien: het Gelderse dorp Enspijk wordt energieneutraal. over een langere periode veilig en betrouwbaar blijven functioneren. Dus willen opdrachtgevers en vooral hun banken er alleen in investeren wanneer de prestatie, veiligheid, betrouwbaarheid en het rendement van een nieuwe of gerenoveerde installatie over een langere periode worden gewaarborgd. Daarnaast moet ook de vakbekwaamheid van de mensen die deze installaties ontwerpen, aanleggen, onderhouden en inspecteren in zijn ogen beter worden gewaarborgd: Nu de overheid of energiebedrijven niet meer op de vakbekwaamheid toezien, kunnen zij zich alleen door zelfregulering van de markt onderscheiden van minder goede aanbieders. Certificatie Een goed voorbeeld is het certificeringsschema dat de elektrotechnische inspecteurs, verenigd in de Nederlandse Vereniging van Inspectiebedrijven (NVIB) kortgeleden overeengekomen zijn. Dat wordt zelfs onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie gebracht. De kwaliteit van hun werk wordt onder meer gewaarborgd door de elektrotechnische normen vast te leggen in privaatrechtelijke overeenkomsten als bestekken, inspectie-overeenkomsten en de erkenningsregeling zelf. Zo zou er in de optiek van Kien ook een meer eenduidig systeem van certificatie op basis van normen moeten komen voor de installateurs. Van Duijne: Natuurlijk, er zijn al jaren tal van waarborg- en erkenningsregelingen voor verschillende vakdisciplines binnen de elektrotechnische installatietechniek. Maar die verschillen qua aard en inhoud te veel van elkaar. Dat stelsel is voor opdrachtgevers en banken niet transparant genoeg. Alleen met een eenduidige, objectieve en onafhankelijke certificeringsregeling kunnen de aanbieders van hoogwaardige installatietechniek zich naar opdrachtgevers toe onderscheiden van minder vakbekwame marktpartijen. NEN in de keten Daarom ziet Van Duijne ook het Nederlands normalisatie-instituut NEN als een van de schakels in de keten. Want kwaliteit, betrouwbaarheid, duurzaamheid, rendement en veiligheid kunnen alleen hard worden gemaakt op basis van objectieve en onafhankelijke normen. Die worden in Nederland samen met alle belanghebbende marktpartijen door NEN ontwikkeld, geïmplementeerd en uitgegeven. En soms worden normen door de overheid aangewezen als methoden om te voldoen aan de eisen in wetgeving of Europese regelgeving. Zoals NEN 1010, NEN 3140 en de brandveiligheidsnormen bij bouw- en arbowetgeving. Ook verschillende organisaties die producten, installaties, vakbekwaamheden en bedrijfsprocessen aan deze normen toetsen en ze op basis daarvan certificeren, ziet Kien als schakels in de keten. Zekerheid binnen de keten Overigens moet in zijn ogen een certificeringsregeling op basis van normen niet alleen voldoende zekerheid bieden aan de opdrachtgevers en eindgebruikers van installaties en hun banken. Ook onderling moeten alle partijen die als schakels in Mag1010 / Nummer 6 /

3 onderschrijven, waaronder branche-organisatie Uneto-VNI, de TU Eindhoven, andere kennis instituten, fabrikanten en importeurs van ET-componenten en materialen, en de overheid. Toen de brancheorganisaties Uneto en VNI tien jaar geleden fuseerden bleef er bij de Stichting Elektrotechnische Ondernemers (Seto) een restkapitaal over. Daar is Kien uit voortgekomen en met dat geld gaan we nu echt wat doen. Dat beloofde voorzitter Gerard Manshanden vorig jaar bij de eerste verjaardag van de stichting, die is gevestigd bij de Technische Universiteit Eindhoven. Kien-voorzitter Gerard Manshanden presenteert de andere 0-energieprojecten. Met haar regionale aanpak en de samenwerking tussen burgers, opdrachtgevers, installateurs en gemeentelijke overheden heeft Kien de Innovatieprijs van Agentschap NL gewonnen. de bouw- en installatieketen samenwerken blindelings kunnen vertrouwen op elkaars kwaliteiten en vakbekwaamheden. Anders gaat hun gezamenlijke eindproduct - de nieuwe of gerenoveerde intelligente en duurzame installatie - nooit optimaal functioneren en renderen. Nieuwe economie En dat is juist het doel dat Kien wil bereiken. Want eigenlijk is er geen sprake meer van een recessie, meent Van Duijne. Dit is gewoon de nieuwe economie. Duurzaamheid levert geld op voor alle marktpartijen. Maar eerst moet erin worden geïnvesteerd. De banken willen of mogen sinds de bankencrisis geen grote risico s meer nemen. Dus willen ze een waarborg voor de kwaliteit en prestaties van installaties. En voor de vakbekwaamheid van de mensen die ze ontwerpen, installeren, onderhouden, beheren en inspecteren. Krijgen ze die, dan wordt er weer geïnvesteerd en komt de hele bouw- en installatieketen uit het dal. Dat is niet alleen voor de installatiesector zelf van belang, maar voor de Nederlandse economie als geheel. Over Kien Het versterken van de positie van de elektrotechnische installateur, zowel in de markt als in de bouw- en installatieketen. Daarvoor werd de Stichting Kien bijna twee jaar geleden opgericht. En dat moet worden bereikt door vanuit bovenomschreven visie technologische innovatie te vertalen naar reële marktkansen in de dagelijkse praktijk, aldus Adrie van Duijne. Dat zal niet lukken van vandaag op morgen. We hebben gekozen voor een langetermijnstrategie. Er zal namelijk nog veel moeten veranderen in deze bedrijfstak. En dat kan alleen door slimmer samen te werken. De Stichting Kien doet dat zelf ook. Zij wordt ondersteund door een brede mix van organisaties die het belang van elektrotechnische innovatie 0-energie De afgelopen periode zijn eerst nog veel meer banden gesmeed met partners die bij de innovatie van de elektrotechniek in ons land zijn betrokken. Zo werd deze zomer nog met negen organisaties vanuit wetenschap, onderwijs, installatietechniek en bouw- en energieadvies de intentieverklaring Duurzame samenwerking voor duurzame energie opgesteld. Deze krachtenbundeling is een oproep om gezamenlijk werk te maken van duurzaamheid. De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, E.nu, Sameen, Saxion Hogescholen, TU/e, Uneto- VNI, United Brains en VEC Noord-Brabant beloven zich samen met Kien in te zetten voor een integrale aanpak van een duurzame 0-energie omgeving. Ook willen ze maatschappelijke organisaties, overheden en het bedrijfsleven aanmoedigen hetzelfde te doen en zich aan te sluiten. De intentieovereenkomst werd getekend tijdens het evenement Technologie van overmorgen ontstaat vandaag van Kien. Innovatief licht in Deltaplan Dementie Eerder al tekenden de vereniging van elektriciteitsnetbeheerders Dutch Power en de vereniging van De Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (Kien) roept minister Schippers op om innovatieve en duurzame verlichtingssystemen op te nemen in het Deltaplan Dementie. Gesteund door een groot aantal wetenschappers en wetenschappelijke instituten wil Kien aantonen dat de juiste verlichting een grote positieve invloed heeft op mensen met dementie en het personeel dat hen verzorgt. Deze kennis is niet nieuw, zegt Kien, maar de implementatie ervan gaat te traag. Mag1010 / Nummer 6 /

4 Kien ontwikkelt niet alleen regionale duurzame installatieprojecten, de stichting levert er ook de nieuwe verdienmodellen bij. leveranciers van elektrotechnische componenten en materialen Fedet een convenant met Kien. De NVTB en Vernieuwing Bouw hebben voor de toekomst hun medewerking toegezegd. 0-energie Om alle belanghebbende marktpartijen van haar visie te overtuigen initieert en ondersteunt de Stichting Kien tal van projecten in de praktijk. Zo worden in zes Nederlandse gemeenten al stappen gezet richting een 0-energieomgeving. Het Gelderse dorp Enspijk bijvoorbeeld wil het eerste energieneutrale dorp van ons land worden. Met de regionale aanpak en de samenwerking tussen burgers, opdrachtgevers, installateurs en gemeentelijke overheden heeft Kien de Innovatieprijs van Agentschap NL gewonnen. Keten smart grids Hiermee is niet alleen de bouw- en installatieketen gesloten, maar ook de keten voor de realisatie van innovatieve en intelligente netten (smart grids) voor opwekking, distributie en eindverbruik van duurzame elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Dit is nodig vanwege de sterk gestegen economische en maatschappelijke afhankelijkheid van elektrische energie, in combinatie met de transitie van fossiel naar duurzaam in het kader van internationaal overeengekomen milieudoelstellingen. Deze innovatieve verduurzaming van maatschappij en economie, gekoppeld aan veiligheid, betrouwbaarheid en comfort, kan in de ogen van Kien-directeur Van Duijne bij de huidige economische recessie alleen door ketenintegratie tot stand komen: Daarin zien wij de beste kansen voor rendementsherstel in de installatiesector. En ook bij haar opdrachtgevers, dus uiteindelijk voor de economie als geheel. Nog meer ketens Verder organiseerde Kien de afgelopen anderhalf jaar verschillende bijeenkomsten voor elektrotechnische installateurs over onder meer nieuwe pv-technieken, lokale duurzame energiebedrijven, energieprestatiecontracten, smart grids, e-mobility, tijdelijke elektriciteitsopslag, en elektrotechnische innovatie in het algemeen. Bij dat laatste ging het niet alleen om technologische innovatie, maar ook weer om het vernieuwen van de manier van ondernemen in de elektrotechniek, ofwel slimmer samen werken. Niet alleen binnen de bouw- en installatieketen, maar 42 Mag1010 / Nummer 6 / 2013

5 ook met de opdrachtgevers, eindgebruikers, overheden en financiers. Zo moeten de afzon derlijke ketens samen uitgroeien tot grotere krachtige verbanden. Vooral MKB-installateur De heel grote installatiebedrijven verenigen vaak al verschillende elektro- en bouwtechnische vakdisciplines binnen de eigen gelederen, waardoor zij intern en extern in toenemende mate tot ketenintegratie komen, zo signaleert Adrie van Duijne. Prestatiecontracten met als gevolg een lagere total cost of ownership voor hun opdrachtgevers of eindgebruikers zijn voor hen zo langzamerhand wel bekende begrippen. Maar de genoemde internationale energietransitie begint en eindigt vooral in de enorme voorraad kleinere bestaande gebouwen, bedrijven en woningen. Daar kan door installatietechnische innovatie bij renovatie de meeste energie worden bespaard. En ook de meeste duurzame elektriciteit zal uiteindelijk daar worden opgewekt en verbruikt. Dus daar, op lokaal niveau, liggen de kansen voor de installateurs in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kansen benutten Om die kansen te benutten zullen de MKBinstallateurs zich net als de grootinstallateurs moeten opstellen als volwaardige gesprekspartner Om haar 0-energie projecten werkelijk in de praktijk te realiseren is de Stichting Kien vanaf haar oprichting bijna twee jaar geleden direct slimmer gaan samenwerken met andere schakels in de keten. Eerst werden nauwe banden gesmeed met onder meer de elektriciteitsnetbeheerders verenigd in Dutch Power en leveranciers van elektrotechnische componenten en materialen verenigd in Fedet. Daarna volgden De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra, E.nu, Sameen, Saxion Hogescholen, TU/e, Uneto-VNI, United Brains en VEC Noord-Brabant. De NVTB en Vernieuwing Bouw hebben hun medewerking ook al toegezegd. voor lokale overheden, individuele opdrachtgevers, de kwaliteit van de installaties die zij opleveren. woningbouwverenigingen en banken. Anders zullen de banken van de opdracht gevers En vooral zij, herhaalt Van Duijne, moeten hun projecten niet financieren. Ook van de hun vakbekwaamheid en betrouwbaarheid op vele elektrotechnische MKB-bedrijven eisen zij onomstotelijke wijze, dus objectief en onafhankelijk gewaarborgd, kunnen aantonen. Net als n BK prestatie- en kwaliteitsgaranties. n Mag1010 / Nummer 6 /

GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN

GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN GILDE ALS KWALITEITSBUNDEL VAN LED-SPECIALISTEN Innovatieve oplossingen Stichting Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland, kortweg KIEN, is in 2011 opgericht om innovatie in de elektrotechniek te

Nadere informatie

Themaochtend zonne-energie

Themaochtend zonne-energie Themaochtend zonne-energie UNETO-VNI streeft naar een vitale marktpositie en een optimaal economisch en financieel handelsklimaat voor de leden: ondernemers in de installatiebranche en in de elektrotechnische

Nadere informatie

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid

... Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045... Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst! Waarde creëren Stadhuisplein. Veranderende overheid Gemeente Eindhoven en Eneco in 2045 Energieneutraal Veranderende overheid Waarde creëren Stadhuisplein Zichtbaar maken van innovatie Als duurzame stad Samen gaan we voor decentrale en duurzame toekomst!

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap

Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap auteur Harrie Heemskerk Grote verzekeraars staan achter certificatie ET-inspecties Marktregulering elektrische veiligheid: de volgende stap Vrijwel alle ondernemers en gebouweigenaren hebben zich tegen

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties bepaald door een gemiddelde te berekenen over de afgelopen drie jaar, tenzij de innovatie nieuw in de lijst is. Voor dit onderzoek wordt jaarlijks een netwerk van deskundigen geraadpleegd. De resultaten

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

NEN 8025: Inspectie installatietechniek

NEN 8025: Inspectie installatietechniek auteur Harrie Heemskerk UNETO-VNI en TVVL pleiten voor verplichte Woning-APK NEN 8025: Inspectie installatietechniek in woningen Een steeds groter deel van de bestaande woningvoorraad in ons land vertoont

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei

Energieakkoord voor duurzame groei Energieakkoord voor duurzame groei Netwerkbijeenkomst Duurzame regionale energie Gelderland 15 januari 2014 Lodewijk de Waal Energieakkoord Wie zaten aan tafel? Inhoud presentatie Hoofdlijnen Energieakkoord

Nadere informatie

Zoek geen beren, zoek de weg

Zoek geen beren, zoek de weg KIEN Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland Wanda Kruijt wandakruijt@stichtingkien.nl Zoek geen beren, zoek de weg Programma 9:00 9:30 Ontvangst met koffie of thee 9:30 9:40 Welkom (Adrie van Duijne)

Nadere informatie

BIM is zo veel meer dan ICT

BIM is zo veel meer dan ICT Installeren vanuit het hart: via sociale innovatie naar een nieuwe tijd BIM is zo veel meer dan ICT Na de technologische innovatie doet nu de sociale innovatie haar intrede in de elektrotechnische bedrijfstak.

Nadere informatie

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse

Contouren van morgen. Proces van materialiteitsanalyse Contouren van morgen Proces van materialiteitsanalyse Definitie en context Definitie Wat is echt materieel voor een goed begrip van de waardecreatie door een onderneming? Te onderzoeken aan de hand van:

Nadere informatie

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt

Urgenda ESCo-project. Peter Odermatt Urgenda ESCo-project Peter Odermatt Inleiding Ambitie Urgenda: Vergroten energie efficiency in NL Beter benutting hernieuwbare energie potentieel in NL Verkennen onder welke voorwaarden ESCo s een bijdrage

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9 Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Consumenten en bedrijven moeten zuinig zijn

Nadere informatie

Nieuwe norm inspectie brandveiligheid

Nieuwe norm inspectie brandveiligheid auteur Harrie Heemskerk NEN 3140 is nu echt wel ingedaald hoor Nieuwe norm inspectie brandveiligheid ET-installaties Brancheorganisatie Uneto-VNI, de Stichting Scios, inspecteursvereniging Ikeur en het

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten

Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten Slim financieren duurzame energie Afwegingskader bij het kiezen van instrumenten voor financiering van duurzame energie 4 Voorwoord Euro s zijn vaak de sleutel om projecten voor de opwekking van duurzame

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie

Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving De Ruijter Strategie Scenario s Energiebesparing in de gebouwde omgeving 2030-2050 De Ruijter Strategie "Er bestaan geen slechte scenario's, alleen slechte voorbereiding." Paul de Ruijter De Ruijter Strategie Doelstellingen

Nadere informatie

Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van Nieuwbouw/Bestaande bouw. Kees Arkesteijn, ISSO

Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van Nieuwbouw/Bestaande bouw. Kees Arkesteijn, ISSO Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van Nieuwbouw/Bestaande bouw Kees Arkesteijn, ISSO Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen Programma Kennismaken

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Groot economisch en maatschappelijk voordeel van energieneutraal renoveren Woningverbetering naar energieneutraal in de sociale huursector is economisch en maatschappelijk zeer

Nadere informatie

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013

Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Spreektekst wethouder Hans Haring Werkconferentie Energiek Zoetermeer 11 juni 2013 Welkom allemaal! Om te beginnen fantastisch dat we met zo n grote groep en uit diverse geledingen hier bij elkaar zijn

Nadere informatie

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland

Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Energie Exploitatie Ontwikkelingen in Nederland Leo Brouwer Programma adviseur Duurzame Energie en Energietransitie 16 oktober 2007 donderdag 18 oktober 2007 1 Daan van Vliet Directeur Unica Bestuurslid

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens

Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat. Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Branche Innovatie Agenda: Eindresultaat Contact: Terry Heemskerk, Uneto-VNI Bart Luiten, TNO Jaap Kolk, Syntens Uneto-VNI BIA traject Doel: Branche Innovatie Agenda s voor thema s uit Radar 2020 Vijf technische

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Energieoplossingen van de toekomst

Energieoplossingen van de toekomst Energieoplossingen van de toekomst Duurzaam en innovatief Naast de transformatorstations die Alfen voornamelijk aan netbeheerders levert, leggen we complete elektriciteitsnetwerken aan bij klanten in de

Nadere informatie

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement

Subsidies. Energie en Industrie Maurits Clement Subsidies Energie en Industrie 2016 Maurits Clement Regelingen in de Topsector Energie Topsector en TKI s bepalen prioriteiten en Bugetten RVO voert tenders uit om budgetten toe te kennen aan projecten

Nadere informatie

Transsectorale innovaties

Transsectorale innovaties Transsectorale innovaties Lessen uit de installatiebranche en een verkenning over de grenzen van de bouw, industrie, techniek en zorgsector. De watersector wordt geconfronteerd met ontwikkelingen die meer

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Gecertificeerd inspecteren op basis van normen

Gecertificeerd inspecteren op basis van normen auteur Harrie Heemskerk Van Empel: Maar niet investeren in risico s die er niet zijn Gecertificeerd inspecteren op basis van normen Werkgevers en gebouweigenaren zouden hun elektrotechnische installaties

Nadere informatie

Het Nieuwe Renoveren WELKOM

Het Nieuwe Renoveren WELKOM Het Nieuwe Renoveren WELKOM oktober-november 2011 Verzorgd door Bert Bruns, Bridges2Beyond, bert.bruns@bridges2beyond.nl BouwLokalen? Een initiatief van en Informatieve bijeenkomsten Gaat in op vernieuwingen

Nadere informatie

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw

Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Duurzaam vernieuwen en samenwerken in de bouw Prof.dr. Jacqueline Cramer Universiteit Utrecht Opzet lezing Wat zijn de grote opgaven in de bouw op het gebied van duurzaamheid? Hoe kunnen deze opgaven worden

Nadere informatie

Led Gilde Verrijkt Lichtkwaliteit. 29 januari 2014 Hoevelaken

Led Gilde Verrijkt Lichtkwaliteit. 29 januari 2014 Hoevelaken Led Gilde Verrijkt Lichtkwaliteit 29 januari 2014 Hoevelaken Led Gilde Verrijkt Lichtkwaliteit Commissie led Innovatie Een samenwerking tussen Stichting KIEN en NSVV Voorzitter Hoe bereiken wij transparantie

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Bouw met lef, bouw voor het leven

Bouw met lef, bouw voor het leven Bouw met lef, bouw voor het leven De nieuwe aanpak Energie-efficiënt en duurzaam. Dat is de toekomst van de bouw en installatietechniek. De nieuwe aanpak is intelligent bouwen. Kennis en techniek zijn

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Presentatie Workshop. Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014. W.

Presentatie Workshop. Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014. W. Presentatie Workshop Borging en registratie van kwaliteit - Welke instrumenten hebben we nodig? Rotterdam, 3 juli 2014 W. van Ophem KvINL is een onafhankelijke en deskundige organisatie op het gebied van

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..

Zon Op School. Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013. Initiatiefvoorstel aan de Raad GROENLINKS NIJIVIEGEN ~- INQEKDMEN. GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy.. regjw. /3. 00 0 60 3 5 proowverartw.: 'So ~- INQEKDMEN Initiatiefvoorstel 1 7 APR. 2013 GEMEENTE NUMEQEN clas8.nr.: oy..si Zon Op School Initiatiefvoorstel aan de Raad Jos Reinhoudt, GroenLinl

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer

Storingscontract. HVL Service, Onderhoud en Beheer Uw samenwerking met HVL Service, Onderhoud en Beheer kan in verschillende contractvormen worden vastgelegd. Samen stellen wij een gedetailleerd onderhoudsplan op en formuleren wij een overeenkomst op maat,

Nadere informatie

De techniek waarop Nederland draait

De techniek waarop Nederland draait Profiel van een eigentijdse brancheorganisatie De techniek waarop Nederland draait www.unet0-vni.nl Techniek is alom aanwezig: we vinden het vanzelfsprekend dat technische oplossingen ons leven prettiger,

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van Nieuwbouw/Bestaande bouw. Kees Arkesteijn, ISSO

Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van Nieuwbouw/Bestaande bouw. Kees Arkesteijn, ISSO Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen ten behoeve van Nieuwbouw/Bestaande bouw Kees Arkesteijn, ISSO Gecontroleerde kwaliteits-/ gelijkwaardigheidsverklaringen Programma Kennismaken

Nadere informatie

Cursusspecial Vakbekwaamheid

Cursusspecial Vakbekwaamheid Cursusspecial Vakbekwaamheid > Elektrotechniek > Waterleidingtechniek > Gastechniek > CV-techniek Haal uw vakbekwaamheidsdiploma en word Erkend Installateur. Uw klanten zitten erop te wachten. Als installateur

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Steeds meer systemen zijn straks digitaal, gekoppeld en draadloos. In huis, op het werk en eigenlijk overal. Deze acht innovaties worden in de toekomst alleen

Nadere informatie

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13

Showroom KOVO Assen. Pagina 1 van 13 Showroom KOVO Assen Pagina 1 van 13 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 2 Voorwoord...3 3 Inleiding...4 4 Wie presenteert zich in de showroom?...5 5 Wie gaat de showroom bezoeken?...6 6 Indeling showroom...7

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

Nieuwe inspectiemethode brandveiligheid

Nieuwe inspectiemethode brandveiligheid auteur Harrie Heemskerk NTA 8220-inspectie is iets heel anders dan NEN 3140 Nieuwe inspectiemethode brandveiligheid elektrotechniek Komend najaar verschijnt bij NEN voor de eerste maal de NTA 8220. Dit

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Overijssel maakt werk van nieuwe energie!

Overijssel maakt werk van nieuwe energie! Overijssel maakt werk van nieuwe energie! U wilt met uw onderneming of woningcorporatie werk maken van nieuwe energie of energiebesparing. Maar u krijgt de financiering niet (volledig) rond via een bancaire

Nadere informatie

CFD in normalisatie. Ruud Nouwen NEN-Bouw Symposium Actiflow 20 mei 2011. Presentatie NEN 1

CFD in normalisatie. Ruud Nouwen NEN-Bouw Symposium Actiflow 20 mei 2011. Presentatie NEN 1 CFD in normalisatie Ruud Nouwen NEN-Bouw Symposium Actiflow 20 mei 2011 Presentatie NEN 1 Even voorstellen: Ruud Nouwen (Clustermanager Integraal Bouwen bij NEN-Bouw) Wie bent u? Presentatie NEN 2 Inhoud

Nadere informatie

Energie van ons allemaal

Energie van ons allemaal VNO-NCW Themabijeenkomst Energietransitie Michael Fraats Trianel Energie B.V. 28 November 2011 1 Energie van ons allemaal 30-11-2011 2 Energie van ons allemaal is de essentie van Trianel Energie: Gericht

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Transformatie van het Energiesysteem. Atelier Flevo-perspectieven

Transformatie van het Energiesysteem. Atelier Flevo-perspectieven Transformatie van het Energiesysteem Atelier Flevo-perspectieven NVDE NVDE Bundeling van partijen die transitie willen versnellen Hoofdpunten uit agenda Volledig duurzame energievoorziening in 2050 en

Nadere informatie

Verduurzamen begint bij jezelf Inspiratieavond Langstraat Energie Waalwijk, 11 december 2016

Verduurzamen begint bij jezelf Inspiratieavond Langstraat Energie Waalwijk, 11 december 2016 Verduurzamen begint bij jezelf Inspiratieavond Langstraat Energie Waalwijk, 11 december 2016 Koos Kerstholt 0-energie Anna Provoost Kennisoverdracht Wanda Kruijt Zorg Adrie van Duijne Directeur Inspiratietafels

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE

PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE 1 PARKSTAD LIMBURG ENERGIE TRANSITIE BIJEENKOMST 3 DECEMBER 2015 Programma Duurzaam Landgraaf TON ANCION WETHOUDER GEMEENTE LANDGRAAF RONALD BOUWERS PROJECTLEIDER DUURZAAMHEID WIE ZIJN WIJ? PROJECTTEAM

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD

LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! LICHT & KRACHT DATA & TELECOM SERVICE & ONDERHOUD Focus op perfectie! Iedere dag scherp Elektropartners. Kennis. Kunde. Kwaliteit. Elektropartners is een elektrotechnisch installatiebedrijf

Nadere informatie

Algemene presentatie. Informatiebijeenkomst Adviseurs Openbaar Vervoer Rotterdam, 13 maart 2011

Algemene presentatie. Informatiebijeenkomst Adviseurs Openbaar Vervoer Rotterdam, 13 maart 2011 Informatiebijeenkomst Adviseurs Openbaar Vervoer Rotterdam, 13 maart 2011 Algemene presentatie Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij de Stichting Zero Emissie

Nadere informatie

Dit hebben we bereikt. De techniek achter Nederland

Dit hebben we bereikt. De techniek achter Nederland 2016 Dit hebben we bereikt De techniek achter Nederland Samen maken we het verschil! Verstevigen energietransitie UNETO-VNI komt landelijk, regionaal en lokaal op voor uw belangen. Introductie nieuwe strategie:

Nadere informatie

NEN Elektrotechniek. Zonder normen geen samenwerking. Normalisatie: de wereld op één lijn.

NEN Elektrotechniek. Zonder normen geen samenwerking. Normalisatie: de wereld op één lijn. NEN Elektrotechniek Zonder normen geen samenwerking Normalisatie: de wereld op één lijn. 2 3 Zonder normen geen samenwerking INHOUD Zonder normen geen samenwerking De Nederlandse elektrotechniek verkeert

Nadere informatie

Mijnwater 2.0 Heerlen. Hybride Duurzame Energie infrastructuur. Mijnwater 2.0 Heerlen

Mijnwater 2.0 Heerlen. Hybride Duurzame Energie infrastructuur. Mijnwater 2.0 Heerlen infrastructuur Mijnwater 2.0 Heerlen infrastructuur Structuurplan Duurzame Energie - Business plan Mijnwater Energiebesparing CO 2 reductie 1 Inhoudsopgave Mijnwater 1.0 Terugblik- Hoe zijn wij zover gekomen

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014

Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Speech van commissaris van de koning Max van den Berg, debatavond Europese Commissie 'Energievoorziening in de toekomst', 30 januari 2014 Dames en heren, [Intro] Europa begint in Groningen. Zéker als het

Nadere informatie

Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal

Niet alleen de installatie, ook het advies wordt integraal Niet alleen de gebouw- en fabrieksinstallatie of die in de utiliteit worden integraal, maar ook het installatieadvies. En dat advies strekt zich niet alleen uit over de technische vakdisciplines, maar

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen; 1 Green Deal

Hierna tezamen ook genoemd: Partijen; 1 Green Deal Green Deal van VNMI, AVNeG, KBM Master Alloys, Aldel, E-Max Aluminium Remelt, Componenta, Nannoka Vulcanus, Rademakers Gieterij, Lovink Technocast, Nyrstar Budel en Nedstaal met de Rijksoverheid Ondergetekenden:

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013

Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Verdeling en inzet Gelderse Revolverende Middelen 12 maart 2013 Door: Hans Wouters Programma energietransitie Provincie Gelderland Geactualiseerde verdeling 100 mln Verdeling nog te bestemmen revolverende

Nadere informatie

KIEN INNovatIEcoNgrEs 2015: KaNsEN verzilveren

KIEN INNovatIEcoNgrEs 2015: KaNsEN verzilveren KIEN INNovEErt 2 3 KIEN Innovatiecongres 2015: Kansen verzilveren Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het KIEN Innovatiecongres 2015. Het markeert ook de overgang van KIEN 1.0 naar KIEN 2.0. De

Nadere informatie

Rapport energiecijfers kantoren

Rapport energiecijfers kantoren Rapport energiecijfers kantoren Dit rapport is aangemaakt op 08/31/10 om 11:31. De website Energiecijfers van NL Energie en Klimaat levert u actuele gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energiegebruik

Nadere informatie

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013

Zonder Energieopslag geen Energietransitie. Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Zonder Energieopslag geen Energietransitie Teun Bokhoven Duurzame Energie Koepel WKO-Manifestatie / 30 Oktober 2013 Duurzame Energie Koepel 6 brancheorganisaties (wind, zon, bodemenergie, bio, warmtepompen,

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota

Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Analyse Prinsjesdag 2016 Troonrede & Miljoenennota Inhoud 1. Samenvatting Miljoenennota en Troonrede 2. Advies Raad van State 3. Budgettair beleid per Ministerie 4. Vervolg 2016 Samenvatting Miljoenennota

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

BIM-normen: Die slag moeten we nog maken

BIM-normen: Die slag moeten we nog maken auteur Harrie Heemskerk Normcommissie kan nog versterking gebruiken BIM-normen: Die slag moeten we nog maken Door integrale en digitale samenwerking binnen het Bouw Informatie Model (BIM) kunnen ontwerp-,

Nadere informatie

Peter den Biesen Energie Transitie Groep

Peter den Biesen Energie Transitie Groep Peter den Biesen Energie Transitie Groep Het kan anders: persoonlijker, duurzamer en met partners! Energie is niet voorbehouden aan grote bedrijven! Groot geen garantie voor goed en goedkoop Kansen voor

Nadere informatie

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz

Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz RAI PTM - bijeenkomst Amsterdam 9 mei 2017 Guy Konings, Joulz 1 Stedin Netbeheer is verantwoordelijk voor het transport van gas en elektriciteit in West Nederland Onze missie: duurzame energie voor iedereen

Nadere informatie

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013

Energieakkoord voor duurzame groei. 6 september 2013 Energieakkoord voor duurzame groei 6 september 2013 Programma perspresentatie Korte toelichting Energieakkoord voor duurzame groei Wiebe Draijer Korte toelichting doorrekeningen ECN/PBL/EIB Maarten Hajer

Nadere informatie

Haal kennis over energie in huis

Haal kennis over energie in huis 3 Incompany cursussen 3 Verduurzamen gebouwen Haal kennis over energie in huis Voor: facility manager, hoofd technische dienst, inkoper, financieel directeur, vastgoedmanager, hoofd vastgoed, hoofd huisvesting,

Nadere informatie

CO2 reductie? Jan van Hout OVVIA Van Hout Adviseurs en Installateurs

CO2 reductie? Jan van Hout OVVIA Van Hout Adviseurs en Installateurs CO2 reductie? Jan van Hout OVVIA Van Hout Adviseurs en Installateurs CO2 reductie! OVVIA is een energie diensten leverancier OVVIA investeert in CO2 reductie; oa energiebesparing, hernieuwbare energie

Nadere informatie

Enorme hallen moeten natuurlijk ook verwarmd of gekoeld worden. Een dergelijke machine zou je wellicht in een boot verwachten

Enorme hallen moeten natuurlijk ook verwarmd of gekoeld worden. Een dergelijke machine zou je wellicht in een boot verwachten Dank dat ik op de eindejaarsbijeenkomst van het Orange Sports Forum mag spreken. Een unieke bijeenkomst waar de sportwereld en het bedrijfsleven samenkomt. Vorige week maandag is bij het IOC-congres in

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 29-8-2014 16:22 Juni 2014-4 Stekerend installeren (4) Commentaar op NIEUWSBRIEF NEN 3140 van mei 2014 Stekerend installeren een tijdbom? Inleiding Jay Smeekes, die namens UNETO-VNI lid is van de normcommissie

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Energie april 2013

Nieuwsbrief Energie april 2013 b6agina 1 van 6 Nieuwsbrief Energie april 2013 Inhoud Nieuws Duurzame energieveiling van start Nieuwe visie ontwikkeling biogas Algen en zeewier: hoe duurzaam is de productie? Kwaliteitsborging helpt bij

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

doen Anders denken én De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma s uit het verleden achter ons.

doen Anders denken én De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma s uit het verleden achter ons. Anders denken én doen De bouwsector is in transitie. We laten keuzes en paradigma s uit het verleden achter ons. Sneller, beter, goedkoper en duurzamer werken, met oog voor de eindgebruiker, dat is het

Nadere informatie

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad

Zeeuws Energieakkoord. Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Zeeuws Energieakkoord Energiebesparing in de particuliere woningvoorraad Aanleiding SER-ENERGIEAKOORD Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar; 100 PJ aan energiebesparing

Nadere informatie

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing Inclusief vijf cases en experttips Case 4: Renovatie Alliander te Duiven Voorwoord Gratis energiebesparing; het lijkt te mooi om waar te zijn. Energy

Nadere informatie

Bedrijventerrein Isselt/Awest: op weg naar duurzame innovatie

Bedrijventerrein Isselt/Awest: op weg naar duurzame innovatie Bedrijventerrein Isselt/Awest: op weg naar duurzame innovatie Bij elkaar brengen van vraag en aanbod voor duurzaam energiegebruik op bedrijventerrein Isselt/Awest 1 juni 2016 Projectaanpak samengevat Innovem

Nadere informatie

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving

EfficiEncy Duurzaam. EnErgiEbEsparing. Warmte en koude. KEnnis industrie. energie financiering. instrumenten. GebouwDe omgeving Warmte en koude Kennis, advies, instrumenten en financiële steun EfficiEncy Duurzaam GebouwDe omgeving energie financiering KEnnis industrie instrumenten EnErgiEbEsparing De Nederlandse overheid streeft

Nadere informatie

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw

Intentieverklaring. Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw Intentieverklaring Ontwikkeling innovatiecluster met composieten in de bouw 19 november 2014 1 Partijen: 1. Royal HaskoningDHV Nederland B.V., vertegenwoordigd door mevrouw I. Siebrand-Oosterhuis, Business

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie