De techniek waarop Nederland draait

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De techniek waarop Nederland draait"

Transcriptie

1 Profiel van een eigentijdse brancheorganisatie De techniek waarop Nederland draait

2 Techniek is alom aanwezig: we vinden het vanzelfsprekend dat technische oplossingen ons leven prettiger, veiliger en eenvoudiger maken. Zo worden installaties en apparatuur in gebouwen steeds intelligenter. Ze regelen bijna als vanzelf het klimaat en de verlichting. Moderne technologie stelt ons in staat op afstand de energiezuinigheid van gebouwen te monitoren en toe te zien op de veiligheid en het comfort. Ook vinden we het gewoon om te kunnen werken waar we willen, en om altijd overal bereikbaar te zijn. Bliksembeveiliging Zonnepanelen Infratechniek Riooltechniek Techniek is overal

3 Kortom, techniek zit in de vezels van onze maatschappij en wordt alleen maar belangrijker: bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken zijn de ogen van de samenleving steeds vaker gericht op de technische sector. Langer zelfstandig wonen? Installatietechniek maakt het mede mogelijk. De vergroening van de economie? Duurzame energiebronnen en slimme manieren om energie te besparen bieden uitkomst. Minder CO 2 -uitstoot? In de toekomst rijden elektrische auto s dankzij intelligente energiesystemen op duurzame energie. Dakbedekking Lifttechniek Sanitairinstallaties Tv- en geluidsapparatuur Pc s Maritieme installaties HR-ketels Beveiligingsinstallaties Lichttechniek Smart phones en tablets Ventilatiesystemen

4 Werkgelegenheid voor circa mensen

5 Een sector van betekenis Dat techniek een grote rol speelt in de samenleving zien we ook terug in de omvang van de sector. De betekenis voor de economie en de werkgelegenheid is groot. De installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel zijn samen goed voor een jaaromzet van zo n 18 miljard euro. Deze twee sectoren bieden werk aan circa mensen.

6

7 Installatiebranche Het speelveld van de technische sector is enorm breed. In omvang en specialisatie lopen installatiebedrijven sterk uiteen. De installateur om de hoek, die bij particulieren de cv-ketel, elektrische bedrading en stopcontacten aanlegt behoort ertoe. Maar ook grote ondernemingen die op het snijvlak van ICT en installatietechniek opereren. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die complexe industriële productieprocessen automatiseren of die installaties op schepen aanbrengen. En natuurlijk installateurs die daken van woningen en bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen. Kortom: tot de installatiesector rekenen we bedrijven die zich richten op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onder die bedrijven bevinden zich veel mkb ers, maar ook omvangrijke ondernemingen die landelijk en internationaal werken. Ze zijn overal actief: in woningen, winkels, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de infrastructuur.

8 Elektrotechnische detailhandel Tot de elektrotechnische detailhandel behoren winkelketens, commerciële samenwerkingsverbanden en zelfstandigen. Deze innovatieve sector verkoopt, installeert en repareert een breed scala aan elektrotechnische producten. Van wasmachines en espresso-apparaten tot en met tv s, computers en geluidsapparatuur. Maar ook verlichting, kleine huishoudelijke apparaten en mobiele telefoons. Energiezuinigheid en duurzaamheid, zoals inzameling en hergebruik van apparaten, spelen in deze sector een grote rol. Altijd dicht bij de klant

9

10 Het winkellandschap verandert Technologische innovaties volgens elkaar steeds sneller op. De levenscyclus van producten wordt korter. De behoeften van klanten wijzigen voortdurend en ook hun manier van winkelen verandert. Ook worden klanten mondiger en prijsbewuster. Veel winkeliers spelen succesvol op deze ontwikkelingen in. Ze hebben hun bedrijfsvoering en marketing aangepast en bedienen de markt via verschillende kanalen. Naast fysieke winkels hebben ze ook webshops en benaderen ze hun klanten via mobiele applicaties. Zo combineren ze bricks and clicks.

11 Inspelen op een veranderend winkellandschap

12 UNETO-VNI: een eigentijdse, sterke brancheorganisatie De technische sector kan succesvol zijn en bijdragen aan een sterke, duurzame economie als de bedrijven in deze sector optimaal de ruimte krijgen zich te ontplooien. Dat vraagt om een eigentijdse, sterke brancheorganisatie. Een organisatie die de belangen van de sector herkent en erkent. Die anticipeert op wat er komen gaat en onderwerpen op de politieke en de maatschappelijke agenda zet. Kortom: een organisatie die op een slagvaardige manier opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de sector. Dat is UNETO-VNI. Bij UNETO-VNI zijn bedrijven in de technische detailhandel aangesloten, waarvan zo n zeventig specialist zijn in het repareren van consumentenelektronica. Daarnaast zijn zo n vijfduizend installatiebedrijven lid van onze organisatie. Daarmee vertegenwoordigen we negentig procent van de omzet in deze branche. UNETO-VNI behoort tot de grootste brancheorganisaties in Nederland. Als werkgeversorganisatie vormen we dan ook een factor van betekenis.

13 Ruimte voor ontplooiing

14 Voorlichting, kennis en advies

15 Waar staat UNETO-VNI voor? UNETO-VNI ijvert voor een zo sterk mogelijke marktpositie van haar leden. Dat doen we door op te komen voor hun belangen, nieuwe kansen te creëren voor de sector, te zorgen voor een goed sociaal klimaat en door onze leden bij te staan met voorlichting, kennis en advies. Belangenbehartiger We behartigen de belangen van de sector vanuit een positieve benadering: we denken in oplossingen, in mogelijkheden, in kansen. We leggen de verbinding tussen de belangen van onze sector en die van andere organisaties. We dragen initiatieven aan en laten zien hoe techniek bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We zijn continu in gesprek met beleidsambtenaren, politici en andere stakeholders om ideeën te toetsen en om zelf goed te weten wat er speelt. En hoewel we liever denken in kansen dan bedreigingen, zijn we uiteraard alert op nieuwe wet- en regelgeving die onze sector onnodig belemmert. Dienstverlener We zijn er voor onze leden. Op allerlei manieren. Zo ontwikkelen we kennis en producten waarmee ze hun vakmanschap kunnen vergroten. We werken mee aan certificering en de ontwikkeling van normen om kwaliteit te borgen. Op verschillende terreinen doen we onderzoek om bedrijven die zich op dezelfde markt begeven te vergelijken. Via vakbladen, nieuwsbrieven en bijeenkomsten informeren we onze leden over actuele ontwikkelingen. We staan klaar voor individuele leden die vakinhoudelijke vragen hebben of hun ondernemerschap willen versterken. UNETO-VNI staat voor service, vakmanschap en kwaliteit. Aanjager van innovaties We helpen bedrijven in onze sector om te innoveren. Met onderzoek maken we nieuwe trends zichtbaar. Op allerlei manieren faciliteren we onze leden in het verder ontwikkelen van hun deskundigheid, zodat ze innovatiekansen beter kunnen benutten. Bewaker van een goed sociaal klimaat We maken ons sterk voor een goed sociaal klimaat in de branche. Zo sluiten we voor zowel de installatiebranche als de elektrotechnische detailhandel periodiek cao s af met de werknemersorganisaties. We zien toe op gezonde arbeidsvoorwaarden. Via onze opleidings- en ontwikkelingsfondsen stimuleren we werknemers om te blijven leren en hun vakdeskundigheid te verbeteren. Ook maken we ons hard voor een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven. En via campagnes laten we zien hoe aantrekkelijk het is om in onze branche te werken.

16 Zorg voor de toekomst Hoe houden we de vergrijzing betaalbaar? In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Nu is dat circa zestien procent. Terwijl het aantal ouderen groeit, daalt de beroepsbevolking. Dat betekent dat er steeds minder mensen zijn om de zorgkosten betalen. Bovendien ontstaat er een tekort aan zorgverleners. Hoe houden we de vergrijzing betaalbaar? De installatiesector kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Technische oplossingen in instellingen en woningen dragen er toe bij dat met minder mensen dezelfde zorg geboden kan worden. En een ontwikkeling als telemedicine zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Hierbij wordt de gezondheid van mensen op afstand gemonitord door een arts en kunnen zij zelf bij twijfel over hun gezondheid om advies vragen. Verder komen er steeds meer handige apparaten en toepassingen. Denk aan een goede videoverbinding om te zien wie er voor de deur staat, maar ook aan aangepaste telefoons en pc s. UNETO-VNI maakt de kennis over de nieuwste mogelijkheden van ICT en installatietechniek toegankelijk voor haar leden. Via demonstratieprojecten tonen we nieuwe toepassingen.

17 Energiebesparing en duurzaamheid Steeds meer consumenten vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ons milieu. Ze willen een gezonde toekomst voor hun kinderen, maar ook een betaalbare energierekening. En professionele afnemers de overheid voorop zien nu al dat energiebesparende maatregelen geld opleveren. Daarom maakt UNETO-VNI werk van energiebesparing en duurzaamheid. Winkeliers informeren consumenten steeds beter over energiezuinigheid en waterbesparende apparaten. Via onderzoek en kennisoverdracht stimuleren wij installateurs om zich te ontwikkelen tot energieadviseurs. Met hun inzet kan het energiegebruik in woningen en andere gebouwen enorm worden teruggedrongen. Installateurs zijn steeds vaker dienstverleners die in opdracht van professionele opdrachtgevers de complete energievoorziening regelen.

18 Werk maken van nieuwe energie

19 Energienetten worden intelligent De toenemende behoefte aan energie én de afname van fossiele brandstoffen vragen om een andere energie-infrastructuur en een duurzame energievoorziening. Energie wordt steeds vaker geleverd door allerlei verschillende (duurzame) bronnen. Denk aan windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en cv-ketels die ook elektriciteit opwekken. Om die decentraal opgewekte energie goed te sturen, zijn intelligente systemen nodig: smart grids. Die zorgen ervoor dat de opgewekte energie die de ene consument niet gebruikt door een andere gebruiker kan worden benut.

20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen UNETO-VNI is partner van het brancheprogramma van MVO Nederland, het nationale kennisnetwerk waarin bedrijven, ondernemersorganisaties en ngo s samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op MVO-gebied onderneemt UNETO-VNI verschillende initiatieven. Zo zijn we een van de ondertekenaars van het convenant Meer Met Minder, bedoeld om bestaande woningen energiezuiniger te maken. En in ons visiedocument Groene kans voor open doel beschrijven we hoe de branche kan bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Daarnaast stimuleert UNETO-VNI de leden via haar eigen Platform MVO om werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit platform ontwikkelt activiteiten op elk van de drie MVO-pijlers: people, planet en profit. Een goed voorbeeld is de duurzaamheidsscan. Hiermee kunnen leden vaststellen in hoeverre hun bedrijf al duurzaam onderneemt. Ook kunnen ze hun eigen prestaties vergelijken met die van collega-ondernemers en krijgen ze praktische tips en adviezen waarmee ze duurzaam ondernemen in de organisatie kunnen borgen.

21

22 Op weg naar een energieneutrale maatschappij In het visiedocument Groene kans voor open doel beschrijft UNETO-VNI hoe de branche kan bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Richtinggevend daarin is de trias energetica. Dat is een driestappenplan om te komen tot een samenleving die energieneutraal is: probeer eerst om de hoeveelheid energie die nodig is terug te dringen, bijvoorbeeld door isolatie. Voorzie in de resterende energiebehoefte zoveel mogelijk door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. En als duurzame energie niet volstaat, maak zo zuinig mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Elektrische auto s maken nu nog gebruik van elektriciteit die in veel gevallen met fossiele brandstoffen is opgewekt. In de toekomst rijden ze ook op duurzame energie. In lokale energienetwerken kunnen auto s energie bufferen. Ze worden bijvoorbeeld s nachts thuis opgeladen als de vraag naar energie laag is.

23

24 In gesprek met Den Haag Opkomen voor de belangen van onze leden; dat betekent vooral overleggen, anderen overtuigen en standpunten en ideeën over het voetlicht brengen bij politici en beleidsmakers. Soms zelfstandig, vaker samen met anderen. Zo zoeken we steun bij partners, zoals kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en andere brancheorganisaties.

25 UNETO-VNI, spreekbuis van haar leden

26 Jongeren interesseren voor techniek

27 Uitdagend werk De installatiebranche is een uitdagende branche om in te werken. Er is volop innovatie en veel bedrijven hebben behoefte aan gekwalificeerde werknemers. Hetzelfde geldt voor het winkelbedrijf, waar bovendien de vraag verschuift. Veel winkeliers hebben het internetkanaal ontdekt, hierdoor ontstaat meer vraag naar ICT ers. Om de instroom van nieuwe werknemers te bevorderen, zijn er verschillende collectieve campagnes, zoals Techniek Talent.nu. Verder spant UNETO-VNI zich ervoor in om het technisch onderwijs beter te laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Via onze opleidingsfondsen stimuleren we de werknemers van onze leden om opleidingen en trainingen te volgen, zodat kennis actueel blijft. Het Cursusloket van UNETO-VNI wijst hen de weg. Belangrijk, want bijna nergens is een leven lang leren zo belangrijk als in de techniek. Het belang van sociale innovatie Het succes van innovaties wordt voor slechts een kwart bepaald door investeringen in onderzoek en techniek. De rest komt voor rekening van de menselijke factor. Innoveren betekent dus vooral: de mens centraal stellen. Sociaal innoveren is minder ingewikkeld dan vaak wordt gedacht. Het is vooral een kwestie van doen. Bijvoorbeeld door faciliteiten te bieden voor bijscholing, door slimmer te werken, individueel te roosteren, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het voeren van een goed gezondheidsbeleid. Met praktische hulpmiddelen, tools en opleidingen ondersteunt UNETO-VNI de leden hierbij.

28 Titia Siertsema: Laat de oplossing zien, niet de techniek Techniek is pas sexy als je de techniek zélf niet ziet, maar de oplossing toont, vertelt Titia Siertsema, directeur van UNETO-VNI. We moeten laten zien dat techniek leuk is en veel dingen mogelijk maakt. De kansen om dat te doen zijn er volgens haar volop.

29 Wat komt er allemaal op de technische sector af? Vergroening vraagt om energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe installatieconcepten voor duurzame energie. Vergrijzing biedt kansen aan bedrijven die zich richten op langer zelfstandig wonen, bijvoorbeeld door domotica: het op afstand beheren en bedienen van installaties in woningen. In de elektrotechnische detailhandel worden service en dienstverlening belangrijker. En in het bedrijfsleven is er de trend om naar de totale kosten van installaties te kijken, dus inclusief de kosten van beheer en onderhoud. Hoe kunnen uw leden goed op die ontwikkelingen inspelen? Om te beginnen: niet elk bedrijf hoeft op alle vragen een antwoord te hebben. Het komt er vooral op neer dat het voor onze leden steeds belangrijker wordt om keuzes te maken. Bij de een zit de kracht in het bij elkaar brengen van complexe technieken. De ander specialiseert zich in beheer en onderhoud of is juist sterk in advies en voorlichting. En weer een ander gaat gewoon door met wat hij altijd al heeft gedaan. Niet veranderen is ook een keuze. Maar hoe verstandig is dat laatste? Wij zullen onze leden nooit voorhouden wat ze moeten doen. Al zijn we soms wel zo eigenwijs dat we ze vertellen wat ze zouden moeten willen. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Als je weet dat jongeren schaars worden, is het verstandig om ook naar andere doelgroepen te kijken. Met het nieuwe werken kun je wellicht mensen aan je binden die anders niet voor een technische baan zouden kiezen. Wat is de rol van UNETO-VNI bij het maken van die keuzes? Kiezen moeten de ondernemers zelf doen. Maar we kunnen ze er wel bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door te laten zien welke keuzes er überhaupt zijn en welke consequenties bepaalde keuzes met zich meebrengen. Stel, je wilt je specialiseren in duurzame energie. Hoe groot is die markt en hoe ontwikkelt die zich? Wat komt er bij kijken om in die markt succesvol te zijn? Welke technieken zijn kansrijk? We ondersteunen de leden met vakinhoudelijke kennis en marktinformatie en versterken hun ondernemerschap. We richten ons uiteraard op alle leden. Maar de bedrijven die een stap verder willen gaan met innoveren, zetten we extra in de schijnwerpers. Zo willen we anderen enthousiasmeren om ook in beweging te komen. Hoe wil UNETO-VNI gezien worden? We zijn een zelfstandige bedrijfstak met een geheel eigen dynamiek. Dat komt doordat installatietechniek aan betekenis heeft gewonnen: het aandeel van installaties in de totale bouwsom neemt toe. Vroeger werden we vereenzelvigd met de bouw. Maar verschillende thema s die voor ons van belang zijn, staan los van de bouw, zoals renovatie, beheer en onderhoud. Verder krijgen installatiebedrijven steeds meer de rol van adviseur. Kortom: we hebben als sector een eigenstandige positie gekregen en het lukt steeds beter om dat over het voetlicht te krijgen. Dat neemt overigens niet weg dat we intensief samenwerken met andere ketenpartijen. Denk bijvoorbeeld aan de actieve manier waarop we het gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM) door onze leden promoten. Belangen behartigen betekent lobbyen. Hoe doet UNETO-VNI dat? We kijken waar er mogelijkheden liggen voor onze ondernemers. Vaak zoeken we partijen met wie we een gemeenschappelijk belang hebben en trekken we samen op. Ons eigen belang dienen we vaak het beste door dat niet voorop te stellen. We luisteren naar de ander, kijken voor welke uitdaging die partij staat en hoe wij kunnen bijdragen aan een oplossing. Zo zijn we bijvoorbeeld samen met de verzekeraars in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als inzet: als we eerder in bepaalde technieken investeren, kunnen de zorgkosten naar beneden. In andere situaties gaan we bewust zelfstandig de lobby in. Als de overheid energiebesparing op de agenda zet, vinden we het logisch dat ze met onze sector spreekt. Door onze installaties en apparaten gaat water, gas en elektriciteit. We zijn experts op dat gebied. Waar staat UNETO-VNI over vijf jaar? Ik verwacht dat de vereniging niet eens zoveel groter is dan nu. Maar ik denk wel dat de diversiteit aan lidbedrijven fors is toegenomen. Bij veel bedrijven zal het accent verschoven zijn van uitvoering naar advies. En we zullen meer nog dan nu een club zijn die zich voorstaat op vakdeskundigheid en kwaliteit van de dienstverlening. We worden meer en meer een keurmerk.

30 Over onze organisatie Kleine bedrijven hebben een andere behoefte aan ondersteuning dan grote organisaties. En in de installatiesector spelen andere thema s dan in de elektrotechnische detailhandel. Daarom zijn leden bij UNETO-VNI ingedeeld naar vakgebied en grootte. Op die manier kunnen we de wensen van de leden centraal stellen. Indeling naar bedrijfsgrootte De installatiebranche kent drie grootteklassen: Groot, Midden en Klein. Voor de elektrotechnische detailhandel bestaan drie groepen: de Vakgroep Elektro Detailhandel Grootbedrijf en Samenwerkingsverbanden, de Vakgroep Zelfstandig Midden- en Kleinbedrijf en de Vakgroep Consumenten Elektronica Servicebedrijven. Vakgroepen Naast hun gewone lidmaatschap kunnen leden van UNETO-VNI lid worden van een vakgroep. In deze vakgroepen staat het ondernemen centraal. Binnen een vakgroep ontwikkelen de leden hun ondernemerskwaliteiten en ontdekken zij nieuwe kansen in de markt. Secretariaat Om haar werk te doen, krijgt de vereniging ondersteuning van een secretariaat, gevestigd in Zoetermeer. UNETO-VNI Bredewater CA Zoetermeer Postbus AD Zoetermeer T F E W Volg ons op: twitter.com/unetovninieuws

31 De techniek waarop Nederland draait

32 UNETO-VNI Bredewater CA Zoetermeer - Postbus AD Zoetermeer T F E - W

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING

3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/maart 2011 GROENE ECONOMIE 3TIPS VOOR EEN DUURZAME BEDRIJFSVOERING Smart Grid Essentieel bij groei en het gebruik

Nadere informatie

Energie voor een duurzame samenleving

Energie voor een duurzame samenleving Energie voor een duurzame samenleving Jaarverslag Welkom bij Alliander 2 Welkom bij Alliander Alliander is het grootste energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energieinfrastructuur brengen we dagelijks

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Innovatie publicaties

Innovatie publicaties Inleiding Het onderwerp van dit eerste themanummer van OTIB Trendfiles is innovatie. Duurzaamheid, klimaatverandering, stijging kosten gezondheidszorg, vergrijzing en ICT. Zomaar een paar grote actuele

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie

Strategie. 3.1 Vijf pijlers om onze visie en missie waar te maken

Strategie. 3.1 Vijf pijlers om onze visie en missie waar te maken 3 Strategie In dit hoofdstuk ziet u eerst hoe wij onze visie en missie waarmaken op basis van de vijf pijlers. Vervolgens leest u over onze strategische focus op integrale projecten en de vier nichemarkten.

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Maatschappelijk jaarverslag 2012 www.bamtechniek.nl Colofon Redactie: BAM Techniek Marketing & Communicatie Tekstuele bijdrage: Tekstbureau Opus 1, Utrecht Business

Nadere informatie

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak

Bestaande bouw Energie Neutraal. Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Bestaande bouw Energie Neutraal Reisgids voor een gebiedsgerichte aanpak Inhoud van deze Reisgids VOORWOORD 5 GOED OM TE WETEN 7 1. Bestaande Bouw 9 2. Schaalsprong 11 3. Gebiedsgericht 13 4. Landschap

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9 Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Consumenten en bedrijven moeten zuinig zijn

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen

Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Bouwtechnologie trends en ontwikkelingen Rik Oostveen Dr. Cor Nonhof Opdrachtgever Ir. Daan Maatman, programmaleider Technologie Hiteq, expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst 1 www.hiteq.org

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

Voorwoord. Joost Braspenning Jasper van Sinderen Naomi Eendragt

Voorwoord. Joost Braspenning Jasper van Sinderen Naomi Eendragt Voorwoord Voor u ligt de toekomstvisie van koos!. De toekomstvisie is onderdeeldeel van de eindopdracht voor de Minor Business 2020 van de AAFM van Avans Hogeschool Breda. Dit document bestaat uit twee

Nadere informatie

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen

jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen jaarverslag 2012 de verbinding naar morgen welkom bij Alliander Alliander is het grootste regionale energienetwerkbedrijf in Nederland. Via onze energie-infrastructuur brengen we dagelijks elektriciteit

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie