De techniek waarop Nederland draait

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De techniek waarop Nederland draait"

Transcriptie

1 Profiel van een eigentijdse brancheorganisatie De techniek waarop Nederland draait

2 Techniek is alom aanwezig: we vinden het vanzelfsprekend dat technische oplossingen ons leven prettiger, veiliger en eenvoudiger maken. Zo worden installaties en apparatuur in gebouwen steeds intelligenter. Ze regelen bijna als vanzelf het klimaat en de verlichting. Moderne technologie stelt ons in staat op afstand de energiezuinigheid van gebouwen te monitoren en toe te zien op de veiligheid en het comfort. Ook vinden we het gewoon om te kunnen werken waar we willen, en om altijd overal bereikbaar te zijn. Bliksembeveiliging Zonnepanelen Infratechniek Riooltechniek Techniek is overal

3 Kortom, techniek zit in de vezels van onze maatschappij en wordt alleen maar belangrijker: bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken zijn de ogen van de samenleving steeds vaker gericht op de technische sector. Langer zelfstandig wonen? Installatietechniek maakt het mede mogelijk. De vergroening van de economie? Duurzame energiebronnen en slimme manieren om energie te besparen bieden uitkomst. Minder CO 2 -uitstoot? In de toekomst rijden elektrische auto s dankzij intelligente energiesystemen op duurzame energie. Dakbedekking Lifttechniek Sanitairinstallaties Tv- en geluidsapparatuur Pc s Maritieme installaties HR-ketels Beveiligingsinstallaties Lichttechniek Smart phones en tablets Ventilatiesystemen

4 Werkgelegenheid voor circa mensen

5 Een sector van betekenis Dat techniek een grote rol speelt in de samenleving zien we ook terug in de omvang van de sector. De betekenis voor de economie en de werkgelegenheid is groot. De installatiebranche en de elektrotechnische detailhandel zijn samen goed voor een jaaromzet van zo n 18 miljard euro. Deze twee sectoren bieden werk aan circa mensen.

6

7 Installatiebranche Het speelveld van de technische sector is enorm breed. In omvang en specialisatie lopen installatiebedrijven sterk uiteen. De installateur om de hoek, die bij particulieren de cv-ketel, elektrische bedrading en stopcontacten aanlegt behoort ertoe. Maar ook grote ondernemingen die op het snijvlak van ICT en installatietechniek opereren. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die complexe industriële productieprocessen automatiseren of die installaties op schepen aanbrengen. En natuurlijk installateurs die daken van woningen en bedrijfsgebouwen voorzien van zonnepanelen. Kortom: tot de installatiesector rekenen we bedrijven die zich richten op ontwerp, advies, uitvoering, beheer en onderhoud van technische installaties. Onder die bedrijven bevinden zich veel mkb ers, maar ook omvangrijke ondernemingen die landelijk en internationaal werken. Ze zijn overal actief: in woningen, winkels, ziekenhuizen, kantoorgebouwen en de industrie, maar bijvoorbeeld ook in de infrastructuur.

8 Elektrotechnische detailhandel Tot de elektrotechnische detailhandel behoren winkelketens, commerciële samenwerkingsverbanden en zelfstandigen. Deze innovatieve sector verkoopt, installeert en repareert een breed scala aan elektrotechnische producten. Van wasmachines en espresso-apparaten tot en met tv s, computers en geluidsapparatuur. Maar ook verlichting, kleine huishoudelijke apparaten en mobiele telefoons. Energiezuinigheid en duurzaamheid, zoals inzameling en hergebruik van apparaten, spelen in deze sector een grote rol. Altijd dicht bij de klant

9

10 Het winkellandschap verandert Technologische innovaties volgens elkaar steeds sneller op. De levenscyclus van producten wordt korter. De behoeften van klanten wijzigen voortdurend en ook hun manier van winkelen verandert. Ook worden klanten mondiger en prijsbewuster. Veel winkeliers spelen succesvol op deze ontwikkelingen in. Ze hebben hun bedrijfsvoering en marketing aangepast en bedienen de markt via verschillende kanalen. Naast fysieke winkels hebben ze ook webshops en benaderen ze hun klanten via mobiele applicaties. Zo combineren ze bricks and clicks.

11 Inspelen op een veranderend winkellandschap

12 UNETO-VNI: een eigentijdse, sterke brancheorganisatie De technische sector kan succesvol zijn en bijdragen aan een sterke, duurzame economie als de bedrijven in deze sector optimaal de ruimte krijgen zich te ontplooien. Dat vraagt om een eigentijdse, sterke brancheorganisatie. Een organisatie die de belangen van de sector herkent en erkent. Die anticipeert op wat er komen gaat en onderwerpen op de politieke en de maatschappelijke agenda zet. Kortom: een organisatie die op een slagvaardige manier opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de sector. Dat is UNETO-VNI. Bij UNETO-VNI zijn bedrijven in de technische detailhandel aangesloten, waarvan zo n zeventig specialist zijn in het repareren van consumentenelektronica. Daarnaast zijn zo n vijfduizend installatiebedrijven lid van onze organisatie. Daarmee vertegenwoordigen we negentig procent van de omzet in deze branche. UNETO-VNI behoort tot de grootste brancheorganisaties in Nederland. Als werkgeversorganisatie vormen we dan ook een factor van betekenis.

13 Ruimte voor ontplooiing

14 Voorlichting, kennis en advies

15 Waar staat UNETO-VNI voor? UNETO-VNI ijvert voor een zo sterk mogelijke marktpositie van haar leden. Dat doen we door op te komen voor hun belangen, nieuwe kansen te creëren voor de sector, te zorgen voor een goed sociaal klimaat en door onze leden bij te staan met voorlichting, kennis en advies. Belangenbehartiger We behartigen de belangen van de sector vanuit een positieve benadering: we denken in oplossingen, in mogelijkheden, in kansen. We leggen de verbinding tussen de belangen van onze sector en die van andere organisaties. We dragen initiatieven aan en laten zien hoe techniek bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. We zijn continu in gesprek met beleidsambtenaren, politici en andere stakeholders om ideeën te toetsen en om zelf goed te weten wat er speelt. En hoewel we liever denken in kansen dan bedreigingen, zijn we uiteraard alert op nieuwe wet- en regelgeving die onze sector onnodig belemmert. Dienstverlener We zijn er voor onze leden. Op allerlei manieren. Zo ontwikkelen we kennis en producten waarmee ze hun vakmanschap kunnen vergroten. We werken mee aan certificering en de ontwikkeling van normen om kwaliteit te borgen. Op verschillende terreinen doen we onderzoek om bedrijven die zich op dezelfde markt begeven te vergelijken. Via vakbladen, nieuwsbrieven en bijeenkomsten informeren we onze leden over actuele ontwikkelingen. We staan klaar voor individuele leden die vakinhoudelijke vragen hebben of hun ondernemerschap willen versterken. UNETO-VNI staat voor service, vakmanschap en kwaliteit. Aanjager van innovaties We helpen bedrijven in onze sector om te innoveren. Met onderzoek maken we nieuwe trends zichtbaar. Op allerlei manieren faciliteren we onze leden in het verder ontwikkelen van hun deskundigheid, zodat ze innovatiekansen beter kunnen benutten. Bewaker van een goed sociaal klimaat We maken ons sterk voor een goed sociaal klimaat in de branche. Zo sluiten we voor zowel de installatiebranche als de elektrotechnische detailhandel periodiek cao s af met de werknemersorganisaties. We zien toe op gezonde arbeidsvoorwaarden. Via onze opleidings- en ontwikkelingsfondsen stimuleren we werknemers om te blijven leren en hun vakdeskundigheid te verbeteren. Ook maken we ons hard voor een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven. En via campagnes laten we zien hoe aantrekkelijk het is om in onze branche te werken.

16 Zorg voor de toekomst Hoe houden we de vergrijzing betaalbaar? In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Nu is dat circa zestien procent. Terwijl het aantal ouderen groeit, daalt de beroepsbevolking. Dat betekent dat er steeds minder mensen zijn om de zorgkosten betalen. Bovendien ontstaat er een tekort aan zorgverleners. Hoe houden we de vergrijzing betaalbaar? De installatiesector kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Technische oplossingen in instellingen en woningen dragen er toe bij dat met minder mensen dezelfde zorg geboden kan worden. En een ontwikkeling als telemedicine zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen. Hierbij wordt de gezondheid van mensen op afstand gemonitord door een arts en kunnen zij zelf bij twijfel over hun gezondheid om advies vragen. Verder komen er steeds meer handige apparaten en toepassingen. Denk aan een goede videoverbinding om te zien wie er voor de deur staat, maar ook aan aangepaste telefoons en pc s. UNETO-VNI maakt de kennis over de nieuwste mogelijkheden van ICT en installatietechniek toegankelijk voor haar leden. Via demonstratieprojecten tonen we nieuwe toepassingen.

17 Energiebesparing en duurzaamheid Steeds meer consumenten vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met ons milieu. Ze willen een gezonde toekomst voor hun kinderen, maar ook een betaalbare energierekening. En professionele afnemers de overheid voorop zien nu al dat energiebesparende maatregelen geld opleveren. Daarom maakt UNETO-VNI werk van energiebesparing en duurzaamheid. Winkeliers informeren consumenten steeds beter over energiezuinigheid en waterbesparende apparaten. Via onderzoek en kennisoverdracht stimuleren wij installateurs om zich te ontwikkelen tot energieadviseurs. Met hun inzet kan het energiegebruik in woningen en andere gebouwen enorm worden teruggedrongen. Installateurs zijn steeds vaker dienstverleners die in opdracht van professionele opdrachtgevers de complete energievoorziening regelen.

18 Werk maken van nieuwe energie

19 Energienetten worden intelligent De toenemende behoefte aan energie én de afname van fossiele brandstoffen vragen om een andere energie-infrastructuur en een duurzame energievoorziening. Energie wordt steeds vaker geleverd door allerlei verschillende (duurzame) bronnen. Denk aan windmolens, zonnepanelen, warmtepompen en cv-ketels die ook elektriciteit opwekken. Om die decentraal opgewekte energie goed te sturen, zijn intelligente systemen nodig: smart grids. Die zorgen ervoor dat de opgewekte energie die de ene consument niet gebruikt door een andere gebruiker kan worden benut.

20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen UNETO-VNI is partner van het brancheprogramma van MVO Nederland, het nationale kennisnetwerk waarin bedrijven, ondernemersorganisaties en ngo s samenwerken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op MVO-gebied onderneemt UNETO-VNI verschillende initiatieven. Zo zijn we een van de ondertekenaars van het convenant Meer Met Minder, bedoeld om bestaande woningen energiezuiniger te maken. En in ons visiedocument Groene kans voor open doel beschrijven we hoe de branche kan bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Daarnaast stimuleert UNETO-VNI de leden via haar eigen Platform MVO om werk te maken van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit platform ontwikkelt activiteiten op elk van de drie MVO-pijlers: people, planet en profit. Een goed voorbeeld is de duurzaamheidsscan. Hiermee kunnen leden vaststellen in hoeverre hun bedrijf al duurzaam onderneemt. Ook kunnen ze hun eigen prestaties vergelijken met die van collega-ondernemers en krijgen ze praktische tips en adviezen waarmee ze duurzaam ondernemen in de organisatie kunnen borgen.

21

22 Op weg naar een energieneutrale maatschappij In het visiedocument Groene kans voor open doel beschrijft UNETO-VNI hoe de branche kan bijdragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid. Richtinggevend daarin is de trias energetica. Dat is een driestappenplan om te komen tot een samenleving die energieneutraal is: probeer eerst om de hoeveelheid energie die nodig is terug te dringen, bijvoorbeeld door isolatie. Voorzie in de resterende energiebehoefte zoveel mogelijk door gebruik te maken van duurzame energiebronnen. En als duurzame energie niet volstaat, maak zo zuinig mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen. Elektrische auto s maken nu nog gebruik van elektriciteit die in veel gevallen met fossiele brandstoffen is opgewekt. In de toekomst rijden ze ook op duurzame energie. In lokale energienetwerken kunnen auto s energie bufferen. Ze worden bijvoorbeeld s nachts thuis opgeladen als de vraag naar energie laag is.

23

24 In gesprek met Den Haag Opkomen voor de belangen van onze leden; dat betekent vooral overleggen, anderen overtuigen en standpunten en ideeën over het voetlicht brengen bij politici en beleidsmakers. Soms zelfstandig, vaker samen met anderen. Zo zoeken we steun bij partners, zoals kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en andere brancheorganisaties.

25 UNETO-VNI, spreekbuis van haar leden

26 Jongeren interesseren voor techniek

27 Uitdagend werk De installatiebranche is een uitdagende branche om in te werken. Er is volop innovatie en veel bedrijven hebben behoefte aan gekwalificeerde werknemers. Hetzelfde geldt voor het winkelbedrijf, waar bovendien de vraag verschuift. Veel winkeliers hebben het internetkanaal ontdekt, hierdoor ontstaat meer vraag naar ICT ers. Om de instroom van nieuwe werknemers te bevorderen, zijn er verschillende collectieve campagnes, zoals Techniek Talent.nu. Verder spant UNETO-VNI zich ervoor in om het technisch onderwijs beter te laten aansluiten op de wensen van het bedrijfsleven. Via onze opleidingsfondsen stimuleren we de werknemers van onze leden om opleidingen en trainingen te volgen, zodat kennis actueel blijft. Het Cursusloket van UNETO-VNI wijst hen de weg. Belangrijk, want bijna nergens is een leven lang leren zo belangrijk als in de techniek. Het belang van sociale innovatie Het succes van innovaties wordt voor slechts een kwart bepaald door investeringen in onderzoek en techniek. De rest komt voor rekening van de menselijke factor. Innoveren betekent dus vooral: de mens centraal stellen. Sociaal innoveren is minder ingewikkeld dan vaak wordt gedacht. Het is vooral een kwestie van doen. Bijvoorbeeld door faciliteiten te bieden voor bijscholing, door slimmer te werken, individueel te roosteren, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het voeren van een goed gezondheidsbeleid. Met praktische hulpmiddelen, tools en opleidingen ondersteunt UNETO-VNI de leden hierbij.

28 Titia Siertsema: Laat de oplossing zien, niet de techniek Techniek is pas sexy als je de techniek zélf niet ziet, maar de oplossing toont, vertelt Titia Siertsema, directeur van UNETO-VNI. We moeten laten zien dat techniek leuk is en veel dingen mogelijk maakt. De kansen om dat te doen zijn er volgens haar volop.

29 Wat komt er allemaal op de technische sector af? Vergroening vraagt om energiebesparing en de ontwikkeling van nieuwe installatieconcepten voor duurzame energie. Vergrijzing biedt kansen aan bedrijven die zich richten op langer zelfstandig wonen, bijvoorbeeld door domotica: het op afstand beheren en bedienen van installaties in woningen. In de elektrotechnische detailhandel worden service en dienstverlening belangrijker. En in het bedrijfsleven is er de trend om naar de totale kosten van installaties te kijken, dus inclusief de kosten van beheer en onderhoud. Hoe kunnen uw leden goed op die ontwikkelingen inspelen? Om te beginnen: niet elk bedrijf hoeft op alle vragen een antwoord te hebben. Het komt er vooral op neer dat het voor onze leden steeds belangrijker wordt om keuzes te maken. Bij de een zit de kracht in het bij elkaar brengen van complexe technieken. De ander specialiseert zich in beheer en onderhoud of is juist sterk in advies en voorlichting. En weer een ander gaat gewoon door met wat hij altijd al heeft gedaan. Niet veranderen is ook een keuze. Maar hoe verstandig is dat laatste? Wij zullen onze leden nooit voorhouden wat ze moeten doen. Al zijn we soms wel zo eigenwijs dat we ze vertellen wat ze zouden moeten willen. Neem bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Als je weet dat jongeren schaars worden, is het verstandig om ook naar andere doelgroepen te kijken. Met het nieuwe werken kun je wellicht mensen aan je binden die anders niet voor een technische baan zouden kiezen. Wat is de rol van UNETO-VNI bij het maken van die keuzes? Kiezen moeten de ondernemers zelf doen. Maar we kunnen ze er wel bij ondersteunen. Bijvoorbeeld door te laten zien welke keuzes er überhaupt zijn en welke consequenties bepaalde keuzes met zich meebrengen. Stel, je wilt je specialiseren in duurzame energie. Hoe groot is die markt en hoe ontwikkelt die zich? Wat komt er bij kijken om in die markt succesvol te zijn? Welke technieken zijn kansrijk? We ondersteunen de leden met vakinhoudelijke kennis en marktinformatie en versterken hun ondernemerschap. We richten ons uiteraard op alle leden. Maar de bedrijven die een stap verder willen gaan met innoveren, zetten we extra in de schijnwerpers. Zo willen we anderen enthousiasmeren om ook in beweging te komen. Hoe wil UNETO-VNI gezien worden? We zijn een zelfstandige bedrijfstak met een geheel eigen dynamiek. Dat komt doordat installatietechniek aan betekenis heeft gewonnen: het aandeel van installaties in de totale bouwsom neemt toe. Vroeger werden we vereenzelvigd met de bouw. Maar verschillende thema s die voor ons van belang zijn, staan los van de bouw, zoals renovatie, beheer en onderhoud. Verder krijgen installatiebedrijven steeds meer de rol van adviseur. Kortom: we hebben als sector een eigenstandige positie gekregen en het lukt steeds beter om dat over het voetlicht te krijgen. Dat neemt overigens niet weg dat we intensief samenwerken met andere ketenpartijen. Denk bijvoorbeeld aan de actieve manier waarop we het gebruik van het Bouw Informatie Model (BIM) door onze leden promoten. Belangen behartigen betekent lobbyen. Hoe doet UNETO-VNI dat? We kijken waar er mogelijkheden liggen voor onze ondernemers. Vaak zoeken we partijen met wie we een gemeenschappelijk belang hebben en trekken we samen op. Ons eigen belang dienen we vaak het beste door dat niet voorop te stellen. We luisteren naar de ander, kijken voor welke uitdaging die partij staat en hoe wij kunnen bijdragen aan een oplossing. Zo zijn we bijvoorbeeld samen met de verzekeraars in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met als inzet: als we eerder in bepaalde technieken investeren, kunnen de zorgkosten naar beneden. In andere situaties gaan we bewust zelfstandig de lobby in. Als de overheid energiebesparing op de agenda zet, vinden we het logisch dat ze met onze sector spreekt. Door onze installaties en apparaten gaat water, gas en elektriciteit. We zijn experts op dat gebied. Waar staat UNETO-VNI over vijf jaar? Ik verwacht dat de vereniging niet eens zoveel groter is dan nu. Maar ik denk wel dat de diversiteit aan lidbedrijven fors is toegenomen. Bij veel bedrijven zal het accent verschoven zijn van uitvoering naar advies. En we zullen meer nog dan nu een club zijn die zich voorstaat op vakdeskundigheid en kwaliteit van de dienstverlening. We worden meer en meer een keurmerk.

30 Over onze organisatie Kleine bedrijven hebben een andere behoefte aan ondersteuning dan grote organisaties. En in de installatiesector spelen andere thema s dan in de elektrotechnische detailhandel. Daarom zijn leden bij UNETO-VNI ingedeeld naar vakgebied en grootte. Op die manier kunnen we de wensen van de leden centraal stellen. Indeling naar bedrijfsgrootte De installatiebranche kent drie grootteklassen: Groot, Midden en Klein. Voor de elektrotechnische detailhandel bestaan drie groepen: de Vakgroep Elektro Detailhandel Grootbedrijf en Samenwerkingsverbanden, de Vakgroep Zelfstandig Midden- en Kleinbedrijf en de Vakgroep Consumenten Elektronica Servicebedrijven. Vakgroepen Naast hun gewone lidmaatschap kunnen leden van UNETO-VNI lid worden van een vakgroep. In deze vakgroepen staat het ondernemen centraal. Binnen een vakgroep ontwikkelen de leden hun ondernemerskwaliteiten en ontdekken zij nieuwe kansen in de markt. Secretariaat Om haar werk te doen, krijgt de vereniging ondersteuning van een secretariaat, gevestigd in Zoetermeer. UNETO-VNI Bredewater CA Zoetermeer Postbus AD Zoetermeer T F E W Volg ons op: twitter.com/unetovninieuws

31 De techniek waarop Nederland draait

32 UNETO-VNI Bredewater CA Zoetermeer - Postbus AD Zoetermeer T F E - W

Tips en middelen voor duurzaam ondernemen. Platform MVO start met kennisoverdracht

Tips en middelen voor duurzaam ondernemen. Platform MVO start met kennisoverdracht Tips en middelen voor duurzaam ondernemen Platform MVO start met kennisoverdracht Alles in onze maatschappij is aan verandering onderhevig. Zo ook ondernemen. Vandaag de dag staat ondernemen vaak in het

Nadere informatie

Het Uneto-Vni lidmaatschap. Samen sterker

Het Uneto-Vni lidmaatschap. Samen sterker Het Uneto-Vni lidmaatschap Samen sterker Voordelen Uneto-Vni lidmaatschap Praktische ondersteuning van hoge kwaliteit UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatie branche en de technische

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties bepaald door een gemiddelde te berekenen over de afgelopen drie jaar, tenzij de innovatie nieuw in de lijst is. Voor dit onderzoek wordt jaarlijks een netwerk van deskundigen geraadpleegd. De resultaten

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Energieakkoord: Wij zijn aan zet!

Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord: Wij zijn aan zet! Energieakkoord in het kort - Akkoord over energiebesparing binnen de SER tussen overheid, natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders,

Nadere informatie

Themaochtend zonne-energie

Themaochtend zonne-energie Themaochtend zonne-energie UNETO-VNI streeft naar een vitale marktpositie en een optimaal economisch en financieel handelsklimaat voor de leden: ondernemers in de installatiebranche en in de elektrotechnische

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort

Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9 Samen innoveren voor duurzaam comfort Hoofdstuk 9. Samen innoveren voor duurzaam comfort Fossiele brandstoffen raken op en het klimaat verandert. Consumenten en bedrijven moeten zuinig zijn

Nadere informatie

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen

duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen duurzame energievoorziening voor bedrijventerreinen De toekomst van de energievoorziening Gemeenten, provincies, bedrijven en projectontwikkelaars gaan zich steeds meer richten op duurzame energiedoelstellingen,

Nadere informatie

Dit hebben we bereikt. De techniek achter Nederland

Dit hebben we bereikt. De techniek achter Nederland 2016 Dit hebben we bereikt De techniek achter Nederland Samen maken we het verschil! Verstevigen energietransitie UNETO-VNI komt landelijk, regionaal en lokaal op voor uw belangen. Introductie nieuwe strategie:

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Transsectorale innovaties

Transsectorale innovaties Transsectorale innovaties Lessen uit de installatiebranche en een verkenning over de grenzen van de bouw, industrie, techniek en zorgsector. De watersector wordt geconfronteerd met ontwikkelingen die meer

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Rapport: CO2-2014/R-05; rev. 0; d.d. 07-04-2015 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Vervolgblad : 1 van 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Marktomvang installatiebranche (aangesloten leden UNETO-VNI) De techniek achter Nederland. management centrum bedrijfsadviseurs

Marktomvang installatiebranche (aangesloten leden UNETO-VNI) De techniek achter Nederland. management centrum bedrijfsadviseurs Marktomvang installatiebranche 2014 (aangesloten leden UNETO-VNI) De techniek achter Nederland management centrum bedrijfsadviseurs 1 UNETO-VNI, juni 2016 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Steek Energie in je huis

Steek Energie in je huis Steek Energie in je huis 9 oktober 2012 Breda 1 Bouwbedrijf Boot B.V. Bouwbedrijf Boot is actief in de woningbouw (particulier, ontwikkeling), zorg huisvesting en utiliteit (scholen, kantoren, bedrijfsgebouwen).

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning

Innoveren in de topsectoren chemie en energie. InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Innoveren in de topsectoren chemie en energie InnovatieLink biedt MKB ers praktische oplossingen en ondersteuning Om innovaties in de topsectoren chemie en energie kansrijker te maken helpt InnovatieLink

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad

Werkblad huismodule. Quintel Intelligence. Antwoordblad Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. Dashboard onderdelen CO₂ uitstoot (ton per

Nadere informatie

Energieoplossingen van de toekomst

Energieoplossingen van de toekomst Energieoplossingen van de toekomst Duurzaam en innovatief Naast de transformatorstations die Alfen voornamelijk aan netbeheerders levert, leggen we complete elektriciteitsnetwerken aan bij klanten in de

Nadere informatie

Even voorstellen. Claudia Reiner

Even voorstellen. Claudia Reiner Even voorstellen Claudia Reiner Vicevoorzitter UNETO-VNI Voorzitter Groep kleine bedrijven Programmacommissie Wonen-Welzijn-Zorg Forse groei extramuralisering vraagt om gezamenlijke actie van gemeenten,

Nadere informatie

economische vooruitzichten

economische vooruitzichten groei in de jaren nul (van 128.000 naar 140.000) krimp in 2010 (- 4.000 vaste krachten) afname van instroom uit onderwijs (20% in 5 jaar) toename van zij-instroom (55% in 5 jaar) tot 2009 2% minder instroom

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid. Programmalijnen en speerpunten 2014

TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid. Programmalijnen en speerpunten 2014 TKI Tender en programmalijnen Switch2SmartGrid Programmalijnen en speerpunten 2014 Programmalijnen en aandachtspunten 1. Energiemanagement voor fleibiliteit van energiesysteem 2. Informatie en control

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata!

De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! De consument kiest zelf, grip op eigen energiedata! HelloData een service van MPARE MPARE faciliteert standaardisatie van energiedata. Maatschappelijk doel: versnellen energietransitie. HelloData: maatschappelijke

Nadere informatie

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility

Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik. ENGIE Infra & Mobility Smart Grids, bouwstenen voor slimmer energiegebruik ENGIE Infra & Mobility De daad bij het woord, de techniek bij de plannen Over een aantal jaren ziet de energievoorziening in Nederland er geheel anders

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten? voor en door ondernemers

MKB INFRA. De ondernemende. Lid worden? Wat kost dat? Meer weten?  voor en door ondernemers Lid worden? Met meer leden bereiken we meer. Meer inzet, meer overtuiging, meer gebundelde kennis. Logisch dat we de komende jaren flink willen groeien. In het belang van álle kleine en middelgrote infrabedrijven.

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V.

OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. OVERZICHT (KETEN)INITIATIEVEN VAN DEN HEUVEL HOLDING B.V. Opsteller Versie Status Referentie L. Deerns & B. Ketelaars 1605-CO2-DEF Definitief 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1, 3.D.2, 5.C.1 & 5.C.2 Inhoudsopgave Inleiding...2

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

De binnenstad verandert

De binnenstad verandert De binnenstad verandert Winkelfunctie onder druk Toerisme groeit De (winkel)voorzieningen staan in veel binnensteden onder druk. Winkelketens, maar ook maatschappelijke voorzieningen als de rechtbank,

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Feeding the world with solar power.

Feeding the world with solar power. Feeding the world with solar power. inteqnion-solar.com Zonne-energie. Duurzame energiebron van de toekomst. De markt voor energievoorziening is volop in beweging. Fossiele brandstoffen als gas en olie

Nadere informatie

uw portaal voor technisch facilitair management unica online

uw portaal voor technisch facilitair management unica online uw portaal voor technisch facilitair management unica online , Altijd en overal inzicht in uw technische installaties Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties?

Nadere informatie

Beurs Domotica. Slim Wonen CONNECTING WORLDS. 18 en 19 november 2015 Evoluon Eindhoven. www.beursdomoticaenslimwonen.nl

Beurs Domotica. Slim Wonen CONNECTING WORLDS. 18 en 19 november 2015 Evoluon Eindhoven. www.beursdomoticaenslimwonen.nl Beurs Domotica & Slim Wonen 18 en 19 november 2015 Evoluon Eindhoven CONNECTING WORLDS www.beursdomoticaenslimwonen.nl Connecting Worlds Alles is met elkaar te verbinden. Steeds meer apparaten zijn te

Nadere informatie

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014!

EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht. Monique Roso, 12 maart 2014! EBU College Snapshots van de economie in regio Utrecht Monique Roso, 12 maart 2014! Inhoud presentatie 1. economische trends en ontwikkelingen!! 2. economische monitor provincie Utrecht! - economische

Nadere informatie

Elektro & ICT. Rien van Wolfswinkel +31 6 11 59 15 25

Elektro & ICT. Rien van Wolfswinkel +31 6 11 59 15 25 Elektro & ICT de autoriteit in E-installatiemedia Doelgroep: 5.500 beslissers in de E-sector Met Elektro & ICT, kortweg E&I, bereikt u zowel leden als niet leden van UNETO-VNI die als directeur/ eigenaar

Nadere informatie

Ketenintegratie op basis van kwaliteitsborging

Ketenintegratie op basis van kwaliteitsborging Kien: Ook NEN is een schakel in de keten Ketenintegratie op basis van kwaliteitsborging Slimmer samen werken. Dat is het thema van de Vakbeurs Elektrotechniek 2013 die van maandag 30 september tot en met

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming

Sámen werken aan. Voor gemeenten en MKB. erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB erduurzaming Sámen werken aan verduurzaming Voor gemeenten en MKB Gemeenten hebben forse ambities op het gebied van duurzaamheid, innovatie en lokale

Nadere informatie

Duurzame Ontwikkeling

Duurzame Ontwikkeling Duurzame Ontwikkeling Korte toelichting op het begrip Praktische invulling - in bedrijven - technologie Invulling in het onderwijs J. Venselaar 17 november Duurzame ontwikkeling in het onderwijs 1 Duurzaam..

Nadere informatie

Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren.

Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren. Dé nieuwe naam voor de brancheorganisatie met 2.600 bedrijven die het onderhoud aan vastgoed en industrie uitvoeren. OnderhoudNL OnderhoudNL is een merknaam van FOSAG, de ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders-

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Visie en Beleid (samenvatting) MVO loont! Duurzaamheid is onontbeerlijk om onze planeet en maatschappij voor nu en op langere termijn leefbaar te houden. Maatschappelijk

Nadere informatie

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit!

De Cleantech Regio Stedendriehoek 1 daagt uit! Stedendriehoek 1 daagt uit! Eo Wijers-prijsvraag 2014-2015 1 Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen eo wijers-stichting voor ruimtelijke kwaliteit in de regio Stedendriehoek daagt

Nadere informatie

Smart Grid. Verdiepende opdracht

Smart Grid. Verdiepende opdracht 2015 Smart Grid Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over het onderwerp Smart Grid. Pagina 1 Inhoud 1. Smart Grid... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 8 Pagina

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties

Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Domotica, ICT en Beveiligingsinstallaties Steeds meer systemen zijn straks digitaal, gekoppeld en draadloos. In huis, op het werk en eigenlijk overal. Deze acht innovaties worden in de toekomst alleen

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

Connecting the energy

Connecting the energy Connecting the energy Zonne-energie gratis laten gebruiken Energie besparen Softs concept. Een uniek idee Al jaren wordt er gesproken over verduurzaming. Maar woorden omzetten in daden is waar veel initiatieven

Nadere informatie

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015

Enexis. De veranderende rol van de netbeheerder. Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis. 12 november 2015 Enexis De veranderende rol van de netbeheerder Peter Vermaat Voorzitter Raad van Bestuur Enexis 12 november 2015 Rol Enexis in de elektriciteitsketen Elektriciteitscentrale voor de opwek van elektriciteit

Nadere informatie

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel

M201107. Mix and Match. Het gebruik van digitale media in het MKB. drs. R van der Poel M201107 Mix and Match Het gebruik van digitale media in het MKB drs. R van der Poel Zoetermeer, maart 2011 Mix and Match Ondernemers moeten goed voor ogen houden welke doelstellingen zij met digitale media

Nadere informatie

Als u zaken doet met de overheid...

Als u zaken doet met de overheid... Als u zaken doet met de overheid... Het duurzame inkoopbeleid van de overheid Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de overheid. Om de markt voor duurzame producten te stimuleren, geeft zij zelf het

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology Smart Grids Ernst ten Heuvelhof Smart Grids Twee-richtingsverkeer stroom in laagspanningsnet Real time prijzen stroom zichtbaar voor afnemers Taskforce Smart Grids Ingesteld door Minister van EZ Secretariaat

Nadere informatie

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3.

Ik kan de meeste energie besparen door de volgende maatregel(en) toe te passen: 1. 2. 3. Antwoordblad Opdracht 1 Noteer de startwaarden en scores Kijk bij het dashboard. Noteer de startwaarden en scores die je hier ziet staan in de tabel hieronder. CO₂ uitstoot (ton per jaar ) Investeringen

Nadere informatie

PUBLIEKSRAPPORT ONDERZOEK POWERPLAYER

PUBLIEKSRAPPORT ONDERZOEK POWERPLAYER Rotterdammers besparen ruim 6% op hun totale energierekening door slimme meter en actief bekijken van hun verbruik via een display Slimme Meter In 2020 moeten netbeheerders zoals Stedin bij minimaal 80%

Nadere informatie

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders

Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Waarom? Wat willen we? En hoe? Position paper Vereniging Elektrische Rijders Najaar 2016 Waarom een vereniging voor elektrische rijders? Elektrisch rijden is in opmars. Elektrisch rijden is cool, het is

Nadere informatie

De opkomst van all-electric woningen

De opkomst van all-electric woningen De opkomst van all-electric woningen Institute for Business Research Jan Peters Directeur Asset Management Enexis Inhoud Beeld van de toekomst Veranderend energieverbruik bij huishoudens Impact op toekomstige

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen met de Rabobank.

Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Duurzaam ondernemen met de Rabobank. Ron Droste, commercieel directeur. Rabobank Den Haag en omgeving Rabobank en duurzaamheid Coöperatieve organisatievorm Klant- en maatschappelijk belang als uitgangspunt

Nadere informatie

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

duurzaam Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen Europese Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Zin in ondernemen? Zin in ondernemen? is een meerjarig project gericht op de stimulering van energiebesparing en ondernemen. Met

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Insights Energiebranche

Insights Energiebranche Insights Energiebranche Naar aanleiding van de nucleaire ramp in Fukushima heeft de Duitse politiek besloten vaart te zetten achter het afbouwen van kernenergie. Een transitie naar duurzame energie is

Nadere informatie

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom

Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij. Hartelijk welkom Ontbijtbijeenkomst De Maatschappij Hartelijk welkom Even voorstellen Rabobank Breda Samen sterker Duurzaam nieuw hoofdkantoor Rabobank Breda 1509142 Duurzaam nieuw hoofdkantoor: film MKB-visie Alexander

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015

Bankieren met de menselijke maat. Jaarverslag 2015 Bankieren met de menselijke maat Jaarverslag 2015 42 SNS Bank N.V. Jaarverslag 2015 > Verslag van de Directie 4.3 IN GESPREK MET STAKEHOLDERS Ons succes valt of staat met de mate waarin we kunnen voldoen

Nadere informatie

Living Space Partnership Samen sterker in een uitdagende markt. www.busch-jaeger.nl. De toekomst begint nu.

Living Space Partnership Samen sterker in een uitdagende markt. www.busch-jaeger.nl. De toekomst begint nu. Living Space Partnership Samen sterker in een uitdagende markt www.busch-jaeger.nl De toekomst begint nu. Living Space Partnership Gezamenlijke uitdaging De markt verandert in een stevig tempo. Niet langer

Nadere informatie

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a

Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis. Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Concept Development Opdracht 1B Battle of Concepts Enexis Niels Joormann - 0819811 - CMD2a Inhoudsopgave Debriefing 03 Onderzoek 03 Omgevingsanalyse 04 Concept: Opgewekt! 05 Business Model Canvas 11 Pitch-presentatie

Nadere informatie

Rapport energiecijfers kantoren

Rapport energiecijfers kantoren Rapport energiecijfers kantoren Dit rapport is aangemaakt op 08/31/10 om 11:31. De website Energiecijfers van NL Energie en Klimaat levert u actuele gegevens over energieprijzen en alle aspecten van energiegebruik

Nadere informatie

MAG IK MIJ VOORSTELLEN? IK BEN HERO, THE HEATMATCHER.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN? IK BEN HERO, THE HEATMATCHER. WELKOM! MAG IK MIJ VOORSTELLEN? IK BEN HERO, THE HEATMATCHER. Lokaal opgewekte duurzame energie nóg beter inzetten. Nog gerichter gebruik maken van warmte uit de bodem en van de zon. En hierdoor het energiegebruik,

Nadere informatie

ITBB. Toppers in Techniek

ITBB. Toppers in Techniek ITBB. Elektrotechniek Innovatie door kennisoverdracht www.itbb.nl www.zonderman.nl Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren

Nadere informatie

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas

Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Energieneutraal keten sluisdeur Goese Sas Door de vastgestelde energie- en klimaatdoelstelling binnen Europa om in 2050 energieneutraal te zijn, is het voor de hele samenleving maar met name voor bedrijven

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Actieplan september 2017 Actieplan gemeente Alkmaar 1 Inleiding De overheid koopt per jaar voor ongeveer 73,3 miljard euro in en heeft daarmee een belangrijke invloed

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt 4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt De wereld verandert. Steden groeien, gebouwen worden steeds hoger en de behoefte aan duurzaamheid neemt verder toe. Ook neemt de digitalisering

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam

Par=cipa=emaaatschappij. Veranderende arbeidsmarkt. Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers. *: projectnaam Terugtredende overheid Veranderende regelgeving Veranderende arbeidsmarkt Par=cipa=emaaatschappij Heemsteedse Helden * voor én door Heemsteedse ondernemers *: projectnaam Aanleiding Onze samenleving verandert.

Nadere informatie

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025

INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025. De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 INDUSTRIE EN SAMENLEVING HET VIZIER OP 2025 De bijdrage van de industrie aan de kwaliteit van leven in 2025 Startnotitie: Naar een Visie voor de Nederlandse industrie 28 maart 2010 Naar de Visie 2025 -

Nadere informatie

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement,

TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, TNO draagt bij aan de oplossing van verschillende complexe maatschappelijke vraagstukken op terreinen als energievoorziening, watermanagement, landbouw, gezondheidszorg, mobiliteit, veiligheid en bouw.

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST!

ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! ZONNE-ENERGIE IS DE ENERGIE VAN NU ÉN VAN ONZE TOEKOMST! MONTAGE DOOR KOMO GECERTIFICEERD DAKDEKKERS- BEDRIJF ADVISEREN LEVEREN INSTALLEREN ADVISEREN Green Power Systems is uw adviseur, leverancier en

Nadere informatie

Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement

Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement Vaillant aurostep zonneboiler Puur rendement Vaillant aurostep zonneboiler De winst van aurostep Weet u dat 8 minuten zon volstaan om alle mensen op de wereld één jaar van energie te voorzien? De zon levert

Nadere informatie

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove

Lindenhove. Renovatie & Transformatie. Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove Lindenhove Renovatie & Transformatie Informatie vanuit Renovatieteam Lindenhove ' Duurzaam & Comfortabel Met slimme combinaties van energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie komen

Nadere informatie