Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding. Automated Transfer Tool"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Automated Transfer Tool Februari 2015

2 Contents 1 INLEIDING 3 2 ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE 4 3 DOWNLOADEN VAN INFORMATIE Algemene informatie over downloaden Downloading separate files or zipped files Het Downloaden/importeren van de verschillende informatie formaten 6 4 UPLOADEN VAN BESTANDEN Het uploaden van bestanden De procedure voor het uploaden Connectie tussen input directories en betaalopdrachten SHA ATT RETURN CODES Voorbeeld weergegeven summary report: Voorbeelden van att.log files 13 6 ATT EN RCM 17 7 UITLEG UITZONDERLIJKE MELDINGEN Downloaden van RCM naar ATT Importeren van ERP naar ATT: Uploaden van ATT naar RCM 19 8 DIENSTVERLENING Service ATT: FAQ 24 Gebruikershandleiding ATT 2

3 1 INLEIDING Het uitgangspunt voor het gebruik van deze handleiding is dat de Automated Transfer Tool (ATT) reeds volledig is geïnstalleerd. Indien dit niet het geval is verwijzen wij u naar de installatiehandleiding. Daarnaast is deze gebruikershandleiding gericht op de meest recente ATT versie. (juli 2013) Deze gebruikershandleiding gaat in op de volgende functionaliteiten van ATT: -Het downloaden van rekeninginformatie -Het uploaden van betaal- en incassobestanden How to upload and download files is explained step by step in chapters 3 and 4. Het uploaden en downloaden wordt in hoofdstuk drie en vier stap voor stap uitgelegd. Ook vindt u in deze handleiding een uitleg en overzicht van mogelijke terugkoppelingen die ATT genereert tijdens gebruik. Deze vindt u terug in hoofdstuk vijf, zes en zeven. In hoofdstuk 8 staan enkele veel voorkomende FAQ s en de belangrijkste contact gegevens van de service organisatie. Gebruikershandleiding ATT 3

4 2 ALGEMENE GEBRUIKERS INFORMATIE De Automated transfer tool (ATT) is een Java applicatie met een command line interface. Het vertegenwoordigt een interface met Rabo Cash Management. ATT kan opgestart worden doormiddel van een externe scheduler (bijv. Microsoft Windows Task Manager) zodat er automatisch betaal opdrachten kunnen worden geupload en verantwoordingsinformatie kan worden gedownload van en naar Rabo Cash Management. U dient deze scheduler zelf in te richten en af stemmen op het gebruik van ATT. De afstemming van de scheduler wordt niet beschreven in deze gebruikers handleiding. Omdat ATT een command line interface is wordt alle error en logging informatie weggeschreven in de mappen in ATT en wordt er niks weergegeven door middel van een user interface. Deze handleiding heeft als uitgangspunt genomen dat ATT geïnstalleerd is op de c-schijf op uw server/pc. Dit zou echter óók een andere schijf of netwerklocatie kunnen zijn naar keuze. Het wordt afgeraden om aanpassingen te doen in de mappen structuur van ATT. Gebruikershandleiding ATT 4

5 3 DOWNLOADEN VAN INFORMATIE 3.1 Algemene informatie over downloaden De eerste keer downloaden Als er voor de eerste keer Swift MT940/MT940 Extended informatie wordt gedownload met ATT, dan haalt ATT alle dagafschriften op die op dat moment klaarstaan. Het betreft dus alle dagafschriften vanaf het moment dat de RCM overeenkomst is opgevoerd. Indien dit om erg veel afschriften gaat, dan is het te adviseren om deze grotendeels op gedownload te laten zetten via Rabo Corporate Support. MT940 Extended Er dient een keuze gemaakt te worden tussen het Swift MT940 (s) formaat of het MT940 Extended formaat. Het MT940 Extended formaat is een uitgebreidere Rabobank variant van Swift MT940. Indien er gebruik gemaakt gaat worden van MT940 Extended formaat, dan dienen de gewenste instellingen doorgegeven te worden aan de Rabobank. Hiervoor dient een screenshot van RCM (MT940-Ext-rr) te worden aangeleverd met de gewenste instellingen. Wanneer en hoe vaak? De Swift MT940 informatie, MT940 Extended informatie en VerwInfo is dagelijks beschikbaar vanaf uur. De beschikbaar gestelde informatie kan eenmalig door middel van ATT worden opgehaald. De MT942 (intradag) informatie is via ATT gedurende de dag beschikbaar. Een dag van 24 uur loopt van uur tot uur. Transacties na uur worden dus meegenomen in de MT942 informatie van de dag erna. 3.2 Downloading separate files or zipped files ATT kan files downloaden in een zip archive (checksum) of als aparte bestanden. Deze waarde is instelbaar voor de klant door de parameters aan te passen. Volg onderstaand einstructies indien u dit wenst aan te passen. Gaan naar uw config folder van ATT en open de default porperties. Ga naar de onderste properties, de download parameters, en zoek naar includeintegritycheck. De waarde can op true of false gezet worden. True: Als u voor deze waarde kiest ontvangt u bestanden in een checksum file (gezipped). False: Als u voor deze waarde kiest ontvangt u individule bestanden. Herhaal deze aktie voor de order-direct, the order-xxl en de payment properties. Gebruikershandleiding ATT 5

6 3.3 Het Downloaden/importeren van de verschillende informatie formaten Het downloaden van informatie doet u via een specifiek map in ATT. De map heet att\bin. Hier kunt u kiezen uit verschillende download formaten. Intraday (MT942 Unstructured) Intraday Structured (MT942 Structured) Orderstatus (XML) VerwInfo (A, B, C en D) CAMT053 MT940 MT940 Extended (Rabo variant) MT940 Structured Voor meer informatie over deze formaten: https://www.rabotransact.com/wps/portal/rtpubeu/home/transactsupport Stap 1: Dubbelklik op het gewenste formaat. (linker muisknop). De gewenste informatie wordt opgehaald indien aanwezig. Stap 2: Na het uitvoeren van een verzoek door ATT wordt een att.log file aangemaakt met de daarbij behorende return codes die het resultaat van het verzoek weergeven. Voor meer informatie over de return codes zie hoofdstuk 5. Stap 3: Controleer de opgehaalde informatie in c:\att_installdir\data\output. Algemeen Indien er sprake is van een Failure operations: X dan is de output folder niet altijd gevuld. Het bestand kan dan namelijk terecht komen in c:\att_installdir\data\temp\. Bestanden dienen bij een Failure operations: X zowel uit de output folder als uit de temp folder verwijderd te worden. Daarna kan er opnieuw gedownload worden. Gebruikershandleiding ATT 6

7 4 UPLOADEN VAN BESTANDEN 4.1 Het uploaden van bestanden Het uploaden van bestanden doet u via een specifieke map in ATT. Deze map heet att\bin\<naam fomaat> Hier kunt u kiezen uit de volgende upload formaten. Upload BTL91-order-direct bestanden (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct (buitenlandse) verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten binnen RCM. Upload BTL91-payment bestanden (individuele betaalopdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele (buitenlandse) betaalopdrachten aan in RCM. De betaalopdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. Upload CIN-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct incasso-opdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele incassoopdrachten. UploadCIN-order-xxl (tekenopdrachten Equens route in RCM) Deze functie maakt een incasso verzendopdracht aan zonder details. Deze verzendopdracht zal niet door Rabobank verwerkt worden, maar direct naar Equens verstuurd worden. Meestal wordt deze functie toegepast bij grotere volumes ( meer dan 5000 incassoopdrachten). Upload CIN-payment (individuele incasso-opdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele incasso-opdrachten aan in RCM. De incasso-opdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. UploadCLI-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Tekenopdrachten: Deze functie maakt direct verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten. UploadCLI-order-xxl (tekenopdrachten Equens route in RCM) Tekenopdrachten Equens: Deze functie maakt een verzendopdracht aan zonder details. Deze verzendopdracht zal niet door Rabobank verwerkt worden, maar direct naar Equens verstuurd worden. Meestal wordt deze functie toegepast bij grotere volumes (meer dan 5000 betaalopdrachten). UploadCLI-payment (individuele betaalopdrachten in RCM) Gebruikershandleiding ATT 7

8 Individuele betaalopdrachten: Deze functie maakt individuele (nationale) betaalopdrachten aan in RCM. De betaalopdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. Upload SCT-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Na import van uw betaalbestand maakt RCM meteen één of meer tekenopdrachten aan. De tekenopdrachten zijn beschikbaar in Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft de mogelijkheid om de tekenopdracht(en) terug te zetten naar Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten en individuele opdrachten aan te passen. Upload SCT-order-xxl (individuele opdrachten in RCM) Tekenopdrachten SCX. Na import van uw betaalbestand wordt één tekenopdracht aangemaakt. Deze tekenopdracht is beschikbaar in RCM onder Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft niet de mogelijkheid om individuele opdrachten aan te passen. Deze optie wordt geadviseerd voor grote bestanden met meer dan opdrachten. Upload SCT-payment (individuele opdrachten in RCM) Na import van uw betaalbestand zijn uw opdrachten beschikbaar in RCM onder Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten. U heeft de mogelijkheid opdrachten aan te passen. De functie is bedoeld voor SEPA opdrachten. Upload SDD-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Na import van uw incassobestand maakt RCM meteen één of meer tekenopdrachten aan. De tekenopdrachten zijn beschikbaar in Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft de mogelijkheid om de tekenopdracht(en) terug te zetten naar Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten en individuele opdrachten aan te passen. Upload SDD-order-xxl (individuele opdrachten in RCM) Tekenopdrachten SDX. Na import van uw incassobestand wordt één tekenopdracht aangemaakt. Deze tekenopdracht is beschikbaar in RCM onder Tekenopdrachten >> Te tekenen. U heeft niet de mogelijkheid om individuele opdrachten aan te passen. Deze optie wordt geadviseerd voor grote bestanden met meer dan opdrachten. Upload SDD-payment (individuele opdrachten in RCM) Na import van uw incassobestand zijn uw opdrachten beschikbaar in RCM onder Betalen en incasseren >> Aangemaakte opdrachten. U heeft de mogelijkheid opdrachten aan te passen. De functie is bedoeld voor SEPA opdrachten. UploadUNIFICT-payment (individuele betaalopdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele betaalopdrachten aan in RCM. De betaalopdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank betalingen. UploadUNIFICT-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank en FLint. Gebruikershandleiding ATT 8

9 UploadUNIFIDD-payment (individuele opdrachten in RCM) Deze functie maakt individuele (nationale en internationale) incasso-opdrachten aan in RCM. De incasso-opdrachten kunnen vervolgens door een gebruiker binnen RCM gebundeld worden tot verzendopdracht. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank. UploadUNIFYDD-order-direct (tekenopdrachten in RCM) Deze functie maakt direct incasso verzendopdrachten aan in RCM. De verzendopdrachten kunnen door een gebruiker bekeken en getekend worden. Er bestaat een mogelijkheid om verzendopdrachten weer open te breken (mits daar de bevoegdheid voor is) tot individuele betaalopdrachten. De functie is bedoeld voor NON SEPA betalingen, bijvoorbeeld multibank en FLint. 4.2 De procedure voor het uploaden Stap 1: Klaarzetten van de betalingen Plaats het betaal bestand in de juiste input directory c:\att_installdir\data\input\<foldernaam>. Bijvoorbeeld: CLIEOP03_CIN Stap 2: Opdrachten verzenden Ga naar c:\att_installdir\bin\upload<foldernaam>.bat en start het script door het betreffende bestand te selecteren (dubbelklik) met de linker muistoets. Aangezien u in stap één heeft gekozen voor CLIEOP03_CIN dubbelklikt u hier op het bestand uploadcin-order-direct.bat of uploadcin-payments.bat, afhankelijk van of u een verzendopdracht op tekenopdracht wilt aanmaken in RCM. In paragraaf 4.3. vindt u een overzicht met de connecties tussen de input directories en de upload opdrachten. Stap 3: Controleren van de returncodes Controleer log c:\att\logs. Na het uitvoeren van een klantverzoek door ATT wordt er een att.log file aangemaakt met daarbij behorende return codes. Hierin wordt het resultaat van het klantverzoek weergegeven, zie hoofdstuk 5 ATT return codes. Stap 4: Controleren of bestanden zijn verzonden Controleer of het bestand nog in de input directory staat c: \ATT_INSTALLDIR\data\input\<Foldernaam>. Indien goed: Het bestand is verzonden naar de RCM en verdwenen uit deze directory. Indien inhoudelijk fout: Er is sprake van een error in de att.log. Indien connectieproblemen: Het bestand is niet verplaatst Gebruikershandleiding ATT 9

10 4.3 Connectie tussen input directories en betaalopdrachten Hieronder vindt u een overzicht die de relatie weergeeft tussen de upload opdrachten in ATT en de input directories waarin u de betaalopdrachten zet. Een dubbel klik op een upload opdracht verwerkt de opdrachten uit de bijbehorende input directory. Upload opdracht (.bat) Input directory 1 uploadbtl-order-direct BTL 2 uploadbtl-payment BTL 3 uploadcin-order-direct CLIEOP03_CIN 4 uploadcin-payment CLIEOP03_CIN 5 uploadcin-order-xxl CLIEOP03_CIX 6 uploadcli-order-direct CLIEOP03_CLI 7 uploadcli-payment CLIEOP03_CLI 8 uploadcli-order-xxl CLIEOP03_CLX 9 uploadsdd-order-direct SEPA-DD_SDD 10 uploadsdd-payment SEPA-DD_SDD 11 uploadsdd-order-xxl SEPA-DD_SDX 12 uploadsct-order-direct SEPA-SCT_SCT 13 uploadsct-payment SEPA-SCT_SCT 14 uploadsct-order-xxl SEPA-SCT_SCX 15 uploadunifict-order-direct UNIFI-CT 16 uploadunifict-payment UNIFI-CT 17 uploadunifidd-order-direct UNIFI-DD 18 uploadunifidd-payment UNIFI-DD 4.4 SHA-256 Wanneer u bestanden upload naar RCM dan wordt een hash value meegegeven. Met deze hash value kunt u controleren of het bestand dat u heeft geupload naar RCM onveranderd is aangekomen. De huidige ATT software ondersteunt enkel nog de hash value SHA-256. Er kan geen gebruik meer worden gemaakt van de SHA-1 tenzij u gebruikt maakt van een verouderder ATT-versie. In dat geval raden wij u echter wel aan om over te stappen op de nieuwste ATT versie en daarbij ook gebruik te gaan maken van SHA-256. Een veiligere optie. De SHA-256 waarde is beschikbaar in het importeren menu van RCM. In de overzichtschermen van geïmporteerde bestanden (importeren >> logboek opdrachtbestanden en importeren >> Logboek batch bestanden) en in het statusscherm nadat u een bestand heeft geïmporteerd. (importeren >> Importeren opdrachten Of Importeren >> Importeren batches). In de overzichtsschermen worden alleen de laatste 6 tekens getoond. De volledige hashwaarde is beschikbaar in de detailschermen. De hashwaarde is niet beschikbaar in het tekenen menu als u een opdracht tekent. Gebruikershandleiding ATT 10

11 5 ATT RETURN CODES Na het uitvoeren van een opdracht in ATT wordt er een att.log file aangemaakt met de daarbij behorende returncodes. Een zogenaamd summary report. Hierin wordt het resultaat van het klantverzoek weergegeven: Hieronder de belangrijkste ATT returncodes: 0 All transfers performed ok (OK) 1 All transfers performed with failures (ERROR) 2 Some of the transfers performed ok and some with failures in case of upload; no data in case of download (WARNING) 3 Too few arguments or invalid transfer type (ERROR) 4 Service configuration not found (ERROR) Naast deze return codes zijn er nog specifieke extra codes (5t/m8) in de summary report. Paragraaf 5.1 geeft hieronder een paar voorbeelden van die codes. 5.1 Voorbeeld weergegeven summary report: Een summary report geeft een overzicht van de opdrachten weer met een daarbij behorende status. Vervolgens worden de aanwezige opdrachten nog specifiek benoemd indien aanwezig in de file. Hieronder ziet u wat de verschillende velden betekenen. TRANSFER TYPE FILE NAME RETURN CODE MESSAGE TIME Transfer richting; in dit geval een upload of download Naam van de geassocieerde map in geval van een upload Een return sub-code voor de transfer operatie Business bericht die het resultaat beschrijft Tijd van transfer uitvoering Hieronder in voorbeeld 1 ziet u een summary report. Daaronder ziet u de specifieke opdrachten nog uitgeschreven. Zo zien we één FAILURE TRANFER en één SUCCES TRANSFER uitgeschreven. Voorbeeld 1 SUMMARY REPORT Total number of operations: 2 Success operations: 1 Warning operations: 0 Failure operations: 1 FAILURE TRANSFERS TRANSFER TYPE: Upload FILE NAME: sample.payment.txt RETURN CODE: 4 MESSAGE: ATT - Not authenticated: FAILURE TIME: 4 Dec :45:14 Gebruikershandleiding ATT 11

12 SUCCESS TRANSFERS TRANSFER TYPE: Upload FILE NAME: other.payment.txt RETURN CODE: 0 MESSAGE: ATT - OK TIME: 4 Dec :45:14 Hieronder een paar mogelijke return codes met bijbehorende berichten. In hoofdstuk 7 vindt u uitgebreider overzicht van meldingen. RESULT_OK = 0 Att - OK: Order processed [ID of created order: 3684; created payments: 6; new companies: 0; new counterparties: 1; payments with no counterparties: 0; failed payments: 1; ] (OK in case of upload) Att - Download OK. Fetched files: <names_of_fetched_files> (OK in case of download) RESULT_GENERAL_ERROR = 1 Att - Integrity check failed for some of downloaded files. Files fetched OK: <names of ok files> Files fetched with errors: <names of not ok files> Att - Files fetched with errors: <names of not ok files> RESULT_CONNECTION_ERROR = 2; messages: Att - Service is down. Att - Unknown host: <host_name> Att - Unable to connect to remote host RESULT_SECURITY_ERROR = 3; messages: Att - Error while accessing key store. RESULT_ERROR_AT_BANK = 4; Att - ERROR: Order file rejected: The uploaded file is invalid. The number of payments, the amount for a currency or accounts number checksum does not match values from the trailer record. ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 0010B must follow after 0001A Att - ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 0020A must follow after 0010B or 0020A Att - ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 0030B must follow after 0010B or 0020A Att - ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed line #No rec. 9999A must be preceded by 9990A Gebruikershandleiding ATT 12

13 ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file cannot be processed structural failure, 1 batch open- vs 2 closing records found Hieronder nog de overige return codes met een aantal bijbehorende berichten. RESULT_TRANSFER_ABORTED_ERROR = 5; Att - ERROR: Upload aborted: <exceptional_message> Att - ERROR: Download aborted: <exceptional_message> RESULT_FETCH_NODATA = 6; ATT - No data at bank. RESULT_APPLICATION_ERROR = 7; Internal application error <exceptional_message > RESULT_AUTH_ERROR = 8; Not authenticated 5.2 Voorbeelden van att.log files Hieronder 6 voorbeelden van summary reports die u kunt terugvinden in de ATT log files. Voorbeeld 1: De user heeft een Clieop03 CLI file geuploaded met een betaling er in. De upload parameters in de config file zien er als volgt uit: uploadcategory=standard uploadcreatecounterparties=false ignoreremitternotmatched=false uploadkindoftransfer=2 NationalPaymentInstrument=23 Het bericht in de log file ziet er dan als volgt uit: Gebruikershandleiding ATT 13

14 Voorbeeld 2: Als er teveel gelijktijdige gebruikers zijn die van ATT gebruik maken (>80 gelijktijdige gebruikers), dan kan de klant een foutmelding krijgen waardoor de upload sessie zal worden afgebroken. Hieronder een omschrijving van de foutmelding die de klant krijgt. In de ATT log file verschijnt dan een melding die lijkt op onderstaande. Neem in dit geval contact met Rabo Corporate Support om melding te maken van deze error. We kunnen u dan helpen om een geschikt moment te kiezen om deze actie alsnog succesvol te later verlopen. Voorbeeld 3: De user heeft een Clieop03 CLI file geupload met een betaling er in. De upload parameters in de config file zien er als volgt uit: uploadcategory=standard uploadcreatecounterparties=true counterpartyscope=2 ignoreremitternotmatched=false uploadkindoftransfer=1 Het bericht in de log file ziet er dan als volgt uit: Gebruikershandleiding ATT 14

15 Voorbeeld 4: De user heeft een Clieop03 CIN file geupload met een open betaling. Hij wilde niet bestaande tegenpartijen creeeren maar hij heeft daarbij nagelaten de counter party parameters in te stellen. De upload parameters waren als volgt ingesteld: uploadcategory=standard uploadcreatecounterparties=true counterpartyscope= ignoreremitternotmatched=false uploadkindoftransfer=1 NationalPaymentInstrument=23 Het bericht in de log file: Gebruikershandleiding ATT 15

16 Voorbeeld 5: De user heeft een Clieop03 CIN file geupload met een paar open betalingen. De geuploade file was niet correct. De header van de file was niet geldig. De upload parameters waren als volgt ingesteld: uploadcategory=standard uploadcreatecounterparties=true counterpartyscope=2 ignoreremitternotmatched=false uploadkindoftransfer=1 NationalPaymentInstrument=23 Het bericht in de log file: Voorbeeld 6: De user heeft een Clieop03 CLI file geupload. Hij wilde een proxy gebruiken maar hij heeft niet proxy parameters ingesteld. De parameters in de config file waren als volgt ingesteld: useproxy=true uploadcategory=standard uploadcreatecounterparties=true counterpartyscope=2 ignoreremitternotmatched=false uploadkindoftransfer=1 NationalPaymentInstrument=22 Het bericht in de log file: Gebruikershandleiding ATT 16

17 6 ATT EN RCM Om ATT te kunnen gebruiken is het een voorwaarde om een RCM overeenkomst in te richten. Een ATT-user is een gebruiker van RCM. Daarnaast is het advies om minimaal één pas aan te vragen voor een gebruiker van RCM, ook als er gebruik wordt gemaakt van de Rabo BatchSigner. Deze gebruiker kan dan onder andere: -RCM gebruiken als back-up mocht ATT niet operationeel zijn. -Tekenopdrachten tekenen voor verzending -Controleren of de opdrachten zijn verzonden bij Verzonden opdrachten. -De status van de opdrachten inzien bij Verzonden opdrachten -RCM opschonen indien er sprake is van vervuiling -SHA-256 controles doen. Gebruikershandleiding ATT 17

18 7 UITLEG UITZONDERLIJKE MELDINGEN Hieronder een beschrijvingen (Engels) van bijzondere situaties waarmee u misschien te maken krijgt tijdens het gebruik van ATT. Indien onderstaande situaties zich voordoen en de beschrijving geen oplossing biedt neemt u dan contact op met Rabo Corporate Support. 7.1 Downloaden van RCM naar ATT 1) Absolete or blocked currency The import file contains payments to Rabobank accounts with an obsolete or blocked currency. These cannot be imported. This message will also be displayed in field Result on the imported payment file details page. 2) Company doesn t exist in the customer context: This variant takes place when company contained in the imported payment doesn t exists in the corresponding customer context. The import is continued as there is no such validation. 7.2 Importeren van ERP naar ATT: 1) User imports SEPA direct debits: The user imports SEPA direct debits (SDD) with the following command:./attclient.sh <name of the property file> upload SEPA-SDD SDD. Variants: Import SEPA DD SDD Import SEPA DD with future execution dates Import SEPA DD with past execution dates Import SEPA DD - Payments to be converted to different Rabobank products For each of these variants the system behaviour is the same for ATT. Variant specific exceptional cases: 1. The duplicate check fails. The same file has been imported previously and is present on the list of imported order files. The following message will be logged in the Summary report: Duplicate check failed for the import file {0} {0} file name 2. In case of duplicated Payment Information Identification found in uploaded order file RCM rejects the import and logs message: Order file rejected: Server rejected file upload, reason: Duplicate value for "Payment Information Id": <PI ID>. Gebruikershandleiding ATT 18

19 7.3 Uploaden van ATT naar RCM 1) Upload Category set to unknown value User uploads a file. In the configuration file the UploadCategory parameter is set to unknown value. File is not uploaded. ATT displays error message in the log file: "MES- SAGE: Att - ERROR: Unknown value for mandatory parameter uploadcategory. The Upload is aborted." 2) ATT configuration is not valid If parameters values like: UploadCategory, NationalPaymentInstrument (in case CLI file is uploaded) set in the configuration file are incorrect ATT writes a log message depending on the type of error: Missing upload property: <parameter> And/or Invalid (<reason>) property value for key: <parameter> Att configuration contains invalid or missing values for keys: <parameter> <parameter> Invalid configuration of ATT client. File left in input directory. and returns an error. No summary message is shown in the log file. No further processing will take place. 3) Security key cannot be accessed ATT writes a log message like Security keys not accessible. and returns an error. No further processing will take place. 4) Payment file not found or not accessible The ATT will set return code to error and write log message like: File to be transferred cannot be found.. No further processing will take place. 5) RCM server is down The attempt to transfer the file will be rejected. ATT leaves the payment file in a directory, writes a log message containing a summary of the processing of a request sent to the server with the Unable to connect to remote host reason for error. No further processing will take place 6) User is not registered or user status is not Active ATT will set return code to error, ATT leaves the payment file in a directory and writes log message containing a summary of the processing of a request sent to the server that specifies the reason that user is not authenticated. No further processing takes place. 7) User has no payment category permission The ATT will set return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: ERROR: Order file accepted but not processed correctly: FAIL- URE nocategorypermission. No further processing takes place. 8) User has no payment import permission The upload is rejected by RCM. The ATT will set return code to error, move the payment file to ERROR directory and write a log message like: User has no permission to import payments.. No further processing take place. Gebruikershandleiding ATT 19

20 9) Specified values of payment category is unknown The ATT will set return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: Illegal parameter value: <reason>.. No further processing will take place. 10) Validation of the signature fails The ATT will set return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: Invalid signature.. No further processing take place. 11) One of the remitter accounts contained in the payment file is not registered The upload is rejected by RCM. ATT will set the return code to error, move the payment order file to ERROR directory and write a log message like: Order file accepted but not processed correctly: FAILURE nocreateaccountflag.. No further processing takes place. 12) User doesn t have a create payment permission for one of the remitter accounts contained in the payment file The upload is rejected by RCM. ATT will set the return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: Order file accepted but not processed correctly: FAILURE noaccountpermission.. No further processing take place. 13) User doesn t have sufficient payment permission for one of the companies The upload is rejected by RCM. ATT will set the return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: ERROR: Order file accepted but not processed correctly: FAILURE noaccountpermission.. No further processing take place. 14) Transfer is aborted ATT will set the return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: Transfer was aborted. No further processing take place. 15) User sets UploadKindOfTransfer to 3 uploaded file format: UNIFI-CT or UNIFI-DD ATT will set the return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: Illegal parameter value: Wrong value of the parameter Upload- KindOfTransfer.. No further processing will take place. 16) Parsing / syntax validation of the payment file fails The upload is rejected by RCM. The ATT will set return code to error, move the payment file to ERROR directory and write log message like: Att ERROR: Order file rejected: Due to a failed validation check the file can not be processed <reason of rejecting the file (see table below)> Gebruikershandleiding ATT 20

21 17) User imports UNIFI-CT file with FLint payments incorrect values IBAN not specified IBAN for remitter s account is not specified. Other account data are set incorrectly in the UNIFI file e.g.: Wrong bank code (for countries which use bank codes ) Wrong country The whole file will be rejected. No payments are imported. 18) User imports UNIFI-CT file with FLint payments currency of the payment set incorrectly The currency for the payment doesn t exists or the tag <Ccy></Ccy> is empty (currency is not specified at all). System rejects such file. No payments are imported. Gebruikershandleiding ATT 21