Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het landelijk bureau van de ANBO is gevestigd in Utrecht. De ANBO bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen."

Transcriptie

1

2 , Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) fax : (030) Internet : De is er voor de sterk groeiende groep 50 plussers in Nederland. De is de meest actieve en inspirerende organisatie met ruim betrokken leden. Wij komen niet alleen op voor hun belangen, maar maken ook werk van ontspanning en recreatie voor 50 plussers. Onze reizen, wandeltochten en excursies trekken jaarlijks vele duizenden deelnemers. Maar de zet zich bijvoorbeeld ook in voor het behoud van pensioenen, betaalbaar en bereikbaar openbaar vervoer, voor maatregelen die garanderen dat voorzieningen op het gebied van wonen en gezondheidszorg op peil blijven. Het landelijk bureau van de is gevestigd in Utrecht. De bestaat verder uit 15 gewesten en 545 afdelingen. Daar waar in de tekst een * is vermeld wordt verwezen naar de inhoud van de uitgave Kleurrijk afscheid, een inventarisatie van rituelen van mensen uit een aantal verschillende culturen van de. U kunt deze uitgave apart opvragen (gratis, bestelnummer B0326.b). Heeft u aanvullingen en suggesties op de inhoud? U kunt deze ons laten weten per telefoon of per of per brief(kaart), ten aanzien van de afdeling Beleid,. Colofon Titel : Het Afscheid Subtitel : Informatie over rouw en uitvaart Uitgave : -landelijk bestuur Redactie : Liesbeth Boerwinkel in samenwerking met Multiculturele Klankbordgroep Eindredactie : T. Reichgelt Productie : afdeling Verzending Druk : 1e Oplage : 50 Bestelnr. : B0326, Utrecht, augustus 2005 Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties voorbehouden. Overname van tekst en tabellen is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld en de daarvan schriftelijk in kennis wordt gesteld. Prijs voor leden: 3,50 (gratis te downloaden) Deze uitgave is gratis te downloaden via internet: onder publicaties of te bestellen door overmaking van het verschuldigde bedrag op bankrekening t.n.v. -verkoopartikelen te Utrecht o.v.v. bestelnummer en aantal exemplaren.

3 Inhoudsopagave Inleiding 1 I. Vóór het overlijden: wat kunt u doen tijdens het leven? 2 1) Verzekering regelen 2 2) Leg zoveel mogelijk uw specifieke wensen vast 2 II. Wat te doen na overlijden? 2 1) Waarschuw een arts 2 2) Neem contact op met uitvaartondernemer 3 3) Directe zorg om de overledene 3 4) Eventuele specifieke wensen van de overledene 3 5) Bekendmaken van het overlijden 3 6) Regelen van de uitvaart 4 7) Begraven of cremeren? 5 Begraven 5 Soort graf en grafrust 5 Herbegraven 5 In en op het graf 6 Cremeren 6 As uitstrooien op een zelf uitgekozen plek 6 As uitstrooien op strooiveld 7 Asbus 7 III. Overlijden in het buitenland 7 Opbaring 7 Repatriëring 7 Begrafenis of crematie in het buitenland 8 IV. Kosten 8 Nabestaanden 8 Geen nabestaanden of verwerpen erfenis 9 V. Klachten 9 VI. Wilt u meer weten? 9 Bijlage 1. Nuttige adressen en websites 10 Bijlage 2. Rouw en uitvaart in verschillende culturen 11

4 Afscheid Informatie over rouw en uitvaart Inleiding Als er iemand overlijdt komt er veel op de nabestaanden af. Juist in deze moeilijke en emotionele periode moeten er ook veel zakelijke dingen worden geregeld, waaronder het regelen van de uitvaart. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mensen zeer persoonlijke wensen hebben rond hun uitvaart. Naast wensen die te maken hebben met religie of cultuur, spelen steeds vaker persoonlijke ideeën een rol. In deze brochure geven we u een overzicht van aandachtspunten rond afscheid, begrafenis en crematie. In de tekst zijn blokjes met cursieve tekst opgenomen met wetenswaardigheden ter illustratie. Hieronder staan de aandachtspunten rond het nemen van afscheid. De verschillende punten worden vervolgens nader uitgewerkt. I. Vóór het overlijden: wat kunt u doen tijdens het leven? 1) Denk tijdig na over uw verzekering: 2) Leg zoveel mogelijk uw specifieke wensen vast! II. Wat te doen na overlijden? 1) Waarschuw een arts 2) Neem contact op met uitvaartondernemer 3) Directe zorg om de overledene 4) Ga na eventuele specifieke wensen van de overledene na 5) Bekendmaken van het overlijden 6) Uitvaart regelen 7) Begrafenis of crematie? III. Overlijden in het buitenland IV. Kosten V. Klachten VI. Wilt u meer weten? 1

5 I. Vóór het overlijden: wat kunt u doen tijdens het leven? 1. Verzekering regelen: denk tijdig na over uw verzekering: U hoeft geen uitvaartverzekering af te sluiten. Maar, indien u wel een uitvaartverzekering wil afsluiten, moet u nagaan wat voor verzekering u wilt. Er bestaan twee soorten uitvaartverzekering: de natura-uitvaart-verzekering en de sommenverzekering. - Bij de naturaverzekering wordt de uitvaart betaald uit de premie die u betaald heeft. Nabestaanden krijgen geen rekening, indien de kosten geheel gedekt worden met de opgebouwde premiebedragen. - Bij de sommenverzekering of kapitaalverzekering wordt het door premie opgebouwde bedrag uitgekeerd aan de nabestaande die de uitvaart regelt. Indien er geen verzekering is kan de uitvaart worden bekostigd uit het bedrag dat u gespaard heeft met een levensverzekering, lijfrentepolis of spaarrekening. Indien er geen uitvaart-/levensverzekering, lijfrentepolis of spaarrekening. (zie verder onder IV. Kosten). Voor het afsluiten of heroverwegen- van uw uitvaartverzekering kunt u contact opnemen met een uitvaartondernemer of uitvaartverzekeraar. Ook kunt u langs gaan bij een zogenaamde uitvaartwinkel. De kosten van een eenvoudige crematie of begrafenis bedragen momenteel (augustus 2005) zo n 5.000,-.. Voor een overzicht welke zaken bij een uitvaart aan de orde en wat deze kosten kunt u raadplegen. Bedenk goed wat uw wensen zijn en of deze onder de verzekering vallen! Het is aan te raden van tijd tot tijd te beoordelen of uw uitvaartpolis nog aansluit bij wensen en mogelijkheden. 2. Leg zoveel mogelijk uw wensen tijdens uw leven vast. Wij raden u aan om tijdens uw leven specifieke wensen ten aanzien van uw uitvaart te bespreken met de uitvaartonderneming en deze wensen zo veel mogelijk vast te leggen. Hiermee voorkomt u misverstanden na uw overlijden. U kunt uw wensen aangeven in een in testament, codicil of losse notities. Een testament is een officieel document waarin u bepaalt wat u wil dat er na uw overlijden gebeurt. Hierin kan staan wie u als executeur aanwijst om de uitvaart te regelen en uw wensen rond de uitvaart en teraardebestelling. Testamenten worden geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Een codicil is een officiële wilsbeschikking die niet bij de notaris hoeft te worden opgemaakt en niet in een register komt. Een codicil is alleen geldig als deze met de hand is geschreven, van een datum is voorzien en door de overledene is ondertekend. Daarnaast kunt u uw wensen gewoon op papier zetten. Hiervoor hebben uitvaartondernemers speciale formulieren. Ook is er het invulboekje Notities voor later, waarin u heel precies kunt omschrijven wat u wilt voor, tijdens en na de uitvaart. Indien u uw wensen goed omschrijft kunnen degenen die uw uitvaart regelen uw wensen realiseren. Indien u uw wensen vooraf heeft vastgelegd bij een uitvaartondernemer dan kunnen bijvoorbeeld rituelen die direct na het overlijden moeten worden uitgevoerd, meteen na overlijden plaatsvinden zoals het de bedoeling is. Hoe denkt u over het doneren van uw organen na uw overlijden? U kunt in een donorfomulier laten vastleggen of u wel of niet uw organen na uw overlijden ter beschikking stelt en zo ja, welke organen. Ook kunt u laten vastleggen dat uw nabestaanden hier het laatste woord over hebben. II. Wat te doen na overlijden 1. Waarschuw een arts Als iemand is overleden moet direct een arts de officiële dood vaststellen en een zogenaamde verklaring van overlijden opstellen. Dit hoeft niet de eigen huisarts van de overledene of nabestaande te zijn. De verklaring van overlijden moet worden gevoegd bij de 2

6 aangifte bij de gemeente (zie 3). De arts zal ook via het Donorregister nagaan of de overledene zich als donor heeft laten registreren. Is dat niet het geval dan kan hij aan de familie toestemming vragen voor donatie. 2. Neem contact op met een uitvaartondernemer. In geval van een natura-uitvaartverzekering neemt u eerst contact op met de verzekeringsmaatschappij om te weten met welke uitvaartonderneming u contact kunt opnemen. De verzekeringsmaatschappij kan namelijk afspraken hebben gemaakt met bepaalde uitvaartondernemers. Indien u een andere kiest dan dekt de verzekering de kosten in de regel niet. In de polis van de natura-verzekering is vastgelegd wat de verzekeraar precies regelt of vergoedt. Daarbij wordt meestal uitgegaan van een volledige gemiddelde uitvaart. Heeft u extra wensen dat moet u de kosten daarvan zelf betalen. Had de overledene een sommen- of kapitaalverzekering afgesloten of op een andere manier geld opzij gelegd (zie hierboven) dan bent u helemaal vrij in de keuze van een uitvaartondernemer. Sinds najaar 2002 er een landelijk meldnummer voor overlijdensmeldingen is: STERFGEVAL. Het nummer staat voor het telefoonnummer , maar is op deze manier makkelijker te onthouden. Via dit nummer krijgt u direct contact met een uitvaartondernemer in de buurt. Het meldnummer is een samenwerkingsverband van een groot aantal uitvaartondernemingen verspreid over het gehele land. Ook kunt u de Goudens Gids raadplegen of via internet de website ww.uitvaart.nl raadplegen. 3. Directe zorg om de overledene De uitvaartondernemer kan het op zich nemen de overledene te verzorgen en op te baren. U kunt dit ook zelf doen al dan niet samen met de uitvaartondernemer. Wilt u dit liever niet, dan is het handig om de uitvaartverzorger een recente kleurenfoto van de overledene mee te geven. Dit kan helpen om de overledene op een zo natuurlijk mogelijke manier op te baren. In plaats van het opbaren in een uitvaartcentrum kan een overledene ook thuis worden opgebaard. De uitvaartondernemer kan met een bed- of kistkoeling het lichaam goed houden tot de dag van de uitvaart. Wordt de overledene in een rouwcentrum opgebaard dan zal de uitvaartondernemer vragen om kleding mee te geven waarin de overledene kan worden opgebaard, eventueel een bril, kunstgebit en of sieraden. Overigens kan de overledene pas naar het rouwcentrum worden overgebracht nadat de arts geweest is om de dood vast te stellen. Wist u dat: Bij leden van de Marokkaanse gemeenschap is het gebruikelijk dat de overledene na reiniging door de imam in een witte doek wordt gewikkeld.* 4. Eventuele specifieke wensen overledene U kunt eventuele wensen van de overledene vinden in zijn of haar testament, codicil of in (losse) notities. Bij de notaris of het Centraal Testamentenregister kunt u nagaan of er een testament is. Een codicil is niet via een register te achterhalen. U zult moeten nagaan waar de overledene dit bewaard heeft. Over het algemeen wordt een codicil door iemand zelf bewaard bij de belangrijke papieren, maar dat kan ook bijvoorbeeld bij de notaris. 5. Bekendmaken van het overlijden 1. Aangifte en akte van overlijden Binnen vijf dagen na overlijden moet aangifte van overlijden worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene was. Dit hoeft niet de woonplaats te zijn. Ieder die van het overlijden op de hoogte is kan de aangifte doen. Meestal doet de 3

7 uitvaartondernemer dat. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de akte van overlijden op en geeft hiervan een kopie af. Dit is het officiële bewijs dat iemand is overleden. De ambtenaar geeft daarmee toestemming tot het laten begraven of cremeren van de overledene. 2. Familie, vrienden en kennissen en gelegenheid voor condoleren Voor rouwbrieven moet u een tekst opstellen, een keuze maken in de vormgeving en een adressenlijst samenstellen. Denkt u er bij de rouwbrieven aan deze in herkenbare rouwenveloppen met rouwpostzegels te verzenden, dan worden deze door de post met spoed verzonden. Ook kunt u een advertentie laten plaatsen in kranten en bladen waarvan u denkt dat deze gelezen worden door mensen die de overledene gekend heeft. Het is niet te voorkomen dat sommige mensen pas na de uitvaart van het overlijden horen en niet in staat waren tijdig te reageren. In die gevallen bestaat de mogelijkheid om via internet een register te laten tekenen. U kunt een website zelf maken of gebruik maken van de voorbeeldwebsite, bereikbaar onder de internetadressen en 6. Regelen van de uitvaart Een goede uitvaart is de start van een goed rouwproces! Uitgangspunt is de wens of de vermoedelijke wens van de overledene tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden (artikel 18 Wet op de Lijkbezorging). De uitvaartverzorger neemt alles rondom de uitvaart met de nabestaande(n) door. Leg indien mogelijk voor zijn komst alvast relevante papieren klaar, zoals een trouwboekje en verzekeringspolis. De uitvaartondernemer is op de hoogte welke mogelijkheden er zijn, hoe de wensen hierin te passen zijn en wat het geheel gaat kosten. Om goed afscheid te nemen is het belangrijk dat bekend is wat de wensen zijn, over bijvoorbeeld de kist: gesloten of open, de plechtigheid en de gelegenheid voor condoleren. Zo willen sommige mensen bijvoorbeeld zelf de kist (mee) dragen, kaarsjes rond de kist aansteken, zelf muziek uitvoeren of een speciale delicatesse bij de koffie laten serveren. De plechtigheid duurt meestal een half uur tot drie kwartier. Indien er meerdere sprekers zijn of als er veel belangstellenden worden verwacht duurt het langer. De afspraken die met de uitvaartondernemer zijn gemaakt legt hij vast in een zogenaamd formulier van aanneming. Sommige mensen hebben behoefte om veel zelf te regelen rond de uitvaart en anderen juist niet. Het is in de regel zinvol één persoon als aanspreekpunt voor de uitvaartondernemer te naar voren te schuiven. De Nederlandse wet schrijft voor dat de uitvaart niet eerder dan zesendertig uur en uiterlijk op de vijfde dag na die van het overlijden uitgevoerd moet worden. Als iemand bijvoorbeeld op maandag overlijdt, moet de begrafenis of crematie uitvaart uiterlijk de zaterdag daarop plaatsvinden. Met een vergunning van de burgemeester is uitstel of een uitvaart binnen zesendertig uur mogelijk. Dit kunt u laten regelen door de uitvaartondernemer. Wist u dat: Bij verschillende gemeenschappen, zoals de Hindoestaanse, Indische en Creoolse geldt dat, in verband met overkomst van familie, de uitvaart vaak pas na vijf dagen kan plaatsvinden.* Voor bepaalde gebruiken uit andere culturen is vaak een symbolische oplossing mogelijk, bijvoorbeeld volgens de Hindoestaanse traditie kan de oudste zoon letterlijk het vuur aansteken door de hendel in het crematorium over te halen.* 4

8 7. Begraven of cremeren 1. Begraven Binnen een gemeente zijn vaak meer begraafplaatsen te vinden. Daarbij kan de mogelijkheid om tegemoet te komen aan specifieke wensen worden bekeken. 1. Soort graf en grafrust Er is onderscheid tussen een zogenaamd algemeen graf en een eigen- of familiegraf. Wie niets regelt komt in een algemeen graf. Hierin liggen verschillende willekeurige overledenen bij elkaar, op volgorde van binnenkomst. Zo n graf heeft aan de bovenkant verschillende kleine stenen dicht bij elkaar op één plaats. De grafrechten gelden voor tien jaar en kunnen niet worden verlengd. Na ongeveer tien jaar is het lichaam van de overledene meestal verteerd en mag de beheerder van de begraafplaats het algemene graf ruimen. Hij hoeft nabestaanden daarvan niet in kennis te stellen. Meestal worden algemene graven pas geruimd als ruimtegebrek dreigt of wacht de beheerder tot alle graven op een veld in één keer geruimd kunnen worden. Voor algemene graven gelden de regels opgenomen in de Wet op de lijkbezorging en het Besluit op de lijkbezorging. Bij een eigen graf koopt u het recht op een graf. De grond blijft eigendom van de gemeente. In een eigen graf mogen geen andere personen worden bijgezet. Het grafrecht duurt in de regel een termijn van minstens twintig jaar. De rechthebbende van het graf krijgt bericht dat de termijn afloopt. Een familiegraf biedt ruimte aan meerdere personen, die overigens niet persé familie van elkaar hoeven te zijn. In de praktijk huurt men zo`n eigen graf afhankelijk van de begraafplaats voor twintig of dertig jaar. Daarna is meestal verlenging voor telkens tien jaar mogelijk. De rechthebbende -degene op wiens naam het graf staat- zoekt zelf een plek uit en bepaalt wie in het graf begraven mag worden. U onderhoudt het graf zelf of de begraafplaats doet dit tegen betaling. Er zijn nog maar heel weinig begraafplaatsen die eeuwigdurende graven uitgeven. Begraven op eigen land mag alleen met toestemming van de gemeente Wist u dat: In de laatste jaren ook gedachten zijn ontwikkeld over alternatieve vormen van begraven, zoals galerij- of keldergraven. In verschillende culturen geldt de eeuwige rust van overledenen en is het ruimen van het graf na verloop van tijd ondenkbaar.* Op een beperkt aantal begraafplaatsen is het mogelijk dat het graf niet geruimd wordt. Wel moet er iemand verantwoordelijk blijven voor het graf. De Stichting Grafzorg Nederland kan u hierbij helpen ( 2. Herbegraven Soms krijgen nabestaanden spijt van de keuze een nabestaande in een algemeen graf te begraven en willen ze het stoffelijk overschot herbegraven. Voor een opgraving en herbegraving is een vergunning van de burgemeester nodig. Ligt de nabestaande korter dan tien jaar in een algemeen graf, dan geeft de burgemeester in de regel geen toestemming. Na tien jaar is herbegraven in een eigen graf meestal geen probleem. 5

9 3. In en op het graf Teraardebestelling in een kist is gebruikelijk maar niet verplicht. Een ander lijkomhulsel is ook toegestaan, zoals een lijkwade. Men moet dan wel bewijzen dat de hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit Indien men een kist gebruikt mag hier slechtséén persoon in liggen. In de regel wordt het graf direct na de begrafenis dichtgemaakt met zand. Dit is echter niet wettelijk verplicht. Er kan een afdekplaat (tijdelijk) op worden gelegd. Als er een redelijke verwachting is dat het graf weer open moet, zal de beheerder het graf tijdelijk afdekken. Wist u dat: Het is wettelijk toegestaan om een dode hond of een ander dier mee te begraven met een overledene. Het hangt af van de begraafplaats of dit wordt toegestaan. Eventuele bezwaren van overige nabestaanden zijn niet relevant, aangezien de mensen die de begrafenis regelen en op wiens naam het graf komt te staan deze beslissing nemen. Begraafplaatsen hebben regels wat wel en niet is toegestaan bij de inrichting van een graf. Zo is de ene begraafplaats heel strikt en moeten bijvoorbeeld staande of liggende stenen op het graf worden aangebracht terwijl een los verwijderbaar aandenken niet is toegestaan. Andere begraafplaatsen bieden alle vrijheid aan de nabestaanden om het graf met persoonlijke vaste en losse elementen op te sieren. De eigenaar van de grafrechten heeft binnen de regels van de begraafplaats- het laatste woord over de inrichting van het graf. Wist u dat: Begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam, waar veel kunstenaars en bekendheden begraven liggen, bevat veel origineel en vaak ludiek ingerichte graven. Op diverse plaatsen in Nederland, zoals bijvoorbeeld de begraafplaats en crematorium Westgaarde in Amsterdam, de begraafplaats Nieuw Eijkenduynen in Den Haag en de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam zijn delen naar Chinese wensen zijn ingericht. Nederland telt op dit moment twee zogenaamde Natuurbegraafplaatsen, te weten Bergerbos in St. Odiliënberg (L) en Westerwolde in Assel (Gld). 2. Cremeren Na een maand kunnen nabestaanden over de as beschikken. Het crematorium kan opdracht krijgen van de nabestaanden tot verstrooiing, bijzetting, of de nabestaande kan de asbus mee naar huis nemen om thuis te bewaren of zelf ergens te verstrooien. De as hoeft dus niet verstrooid te worden. 1. As uitstrooien op zelf uitgekozen plek Nabestaanden mogen niet op elke door hen gewenste plek as uitstrooien. Voor meer informatie op welke plaatsen het binnen een gemeente mag, kunt u het beste direct contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u de as wilt verstrooien. Wilt u de as over zee, vanaf een boot of vanuit een vliegtuig laten verstrooien dan kunt u de algemene adresgegevens van bedrijven krijgen via de crematoria en vinden via internet. Geeft u wel aan bij de besprekingen of de nabestaanden bij de asverstrooiing aanwezig 6

10 willen zijn. Indien de as reeds in uw bezit is kunt u voor de verstrooiing rechtstreeks met de organisatie van uw keuze contact opnemen. 2. As uitstrooien op strooiveld Veel crematoria hebben een eigen strooiveld, waar u na afspraak de as zelf kunt uitstrooien of dit kan laten doen. Indien de as bij het crematorium in bewaring staat, is het aan te raden voor de verstrooiing contact met het crematorium opnemen. Zij verzorgen de verstrooiing buiten uw aanwezigheid. Wel kunt u aangeven de verstrooiing te laten plaatsvinden boven de standaardlocatie op zee, in internationale wateren of boven een door u gewenste voorkeurlocatie. Het is mogelijk dat daar direct een toeslag op het standaard crematoriumtarief bij wordt gevraagd. Indien u geen eigen keuze van de lokatie voor de verstrooiing aangeeft, wordt de as op de vaste standaardlocatie verstrooid. Een aantal crematoria stelt nabestaanden vooraf in kennis van de geplande verstrooiing. Indien gewenst ontvangt de familie na afloop ook bericht over datum, plaats en tijdstip waarop de verstrooiing heeft plaatsgevonden. 3. Asbus Wie voor een asbus kiest kan deze thuis plaatsen, in een urnengalerij (columbarium) of in een urnenkelder laten begraven. Op deze manier is er nog een plaats waar de overledene kan worden herdacht. Overigens komen er steeds meer urnengalerijen op begraafplaatsen. Deze nemen minder plaats in en/of sluiten goed aan op bij wensen van bij mensen uit bepoaalde andere culturen. Wist u dat: Metalen die na crematie overblijven worden verzameld en éénmaal per jaar gescheiden en bewerkt. De opbrengst gaat naar goede doelen zoals de Hartstichting, het Koningin Wilhelminafonds, de Ronald McDonaldhuizen en Aidsfondsen. IV. Overlijden in het buitenland 1. Opbaring In verband met het afscheid kan men besluiten de overledene in het buitenland te laten opbaren, zeker wanneer de overledene in het buitenland wordt begraven of gecremeerd. Als de uitvaart in Nederland plaatsvindt is er meestal bij terugkomst nog wel een mogelijkheid voor opbaring. Dat kunnen familie of vrienden die men heeft ingeschakeld regelen, eventueel met behulp van een uitvaartverzorger. 2. Repatriëring Als de overledene een reisverzekering had, moet de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij worden gebeld. Deze schakelt een plaatselijke uitvaartverzorger in, die de papieren voor het vervoer naar Nederland in orde maakt. Meestal betaalt de verzekeringsmaatschappij de kosten van de terugreis. Had de overledene geen verzekering, dan moet men op eigen kosten een uitvaartverzorger inschakelen, die het vervoer naar Nederland regelt. Indien zich problemen met de betaling voordoen, kunt u de Nederlandse ambassade of het consulaat vragen garant te staan voor de kosten. Ook kunnen zij u op andere wijzen behulpzaam zijn, bijvoorbeeld door voor een tolk te zorgen. Voor vervoer naar Nederland wordt het lichaam van de overledene gewoonlijk gebalsemd. Het vervoer naar huis gebeurt per auto of vliegtuig. Bij terugreis per vliegtuig wordt het lichaam eerst in een zinken kist worden gelegd die volledig wordt afgesloten. Vervolgens wordt het geheel in een houten kist geplaatst. Voor de begrafenis of crematie wordt de zinken kist verwijderd. 7

11 In veel landen is het gebruikelijk om de kist te verzegelen, nadat hij is gecontroleerd door de Inspectie van Volksgezondheid. Vervolgens moet de kist worden ingeklaard bij de douane. Een uitvaartverzorger kan voor al die zaken worden ingeschakeld. U kunt zelf vooruit reizen om in Nederland de uitvaart voor te bereiden, maar u kunt er ook voor kiezen zoveel mogelijk bij de overledene te blijven. 3. Begrafenis of crematie in het buitenland Is de overleden op tijdstip van overlijden in het buitenland dan kan begrafenis of crematie daar plaatsvinden, al is crematie niet overal mogelijk. Na crematie is het mogelijk de asbus zo nodig voorzien van papieren van het land van overlijden - mee terug te nemen naar Nederland. Aan de invoer van een asbus in Nederland zijn geen beperkingen of voorschriften verbonden. Een asbus kan per koerier of per post naar Nederland worden gezonden, maar men mag deze ook zelf vervoeren per auto of als handbagage in een vliegtuig meenemen. Al zijn wettelijk geen invoer-documenten vereist, toch kan het verstandig zijn om een verklaring van overlijden en een verklaring inzake de crematie bij de asbus te voegen. Gesloten kokers zoals asbussen kunnen onnodig voor problemen zorgen als de herkomst en het doel niet kunnen worden verklaard. Als iemand voor zijn werk langere tijd in het buitenland zat, bekostigt de werkgever na het overlijden in veel gevallen de kosten van het vervoer naar Nederland. Overlijdt iemand tijdens vakantie in het buitenland of tijdens een dienstreis dan loopt repatriatiëring via de verzekeraar, voor zover dit onder de verzekering valt. U dient in zo n situatie contact op te nemen met een speciaal calamiteitentelefoonnummer dat u in uw polisvoorwaarden vindt. Indien u dat niet kunt vinden, kunt u ook contact opnemen met (internationale) hulpdiensten, ambassade of consulaat. Wanneer de overledene al langere tijd in het buitenland woonde en daar graag begraven wilde worden, kunnen de nabestaanden besluiten de uitvaart daar te laten plaatsvinden. Wist u dat: Mensen die in een andere cultuur geboren en getogen zijn willen vaak in hun land van herkomst worden begraven. In de Marokkaanse gemeenschap is het gangbaar in Marokko te worden begraven. Repatriëring van het stoffelijk overschot is goed geregeld en vergoeding loopt via Marokkaanse banken. V. Kosten 1. Nabestaanden Is er geen uitvaartverzekering en is er ook geen geld voor de uitvaart gereserveerd, dan komen de kosten voor rekening van de nabestaanden. Wie onvoldoende middelen heeft om de uitvaart te betalen kan een beroep doen op de Bijzondere Bijstand. Voor een aanvraag tot bijstand kunt u terecht bij uw gemeente. De kosten die rechtstreeks te maken hebben met het overlijden van een partner of kind tot 27 jaar zijn overigens aftrekbaar voor de belastingaangifte als buitengewone lasten. 8

12 2. Geen nabestaanden of verwerpen van de erfenis Zijn er geen nabestaanden of verwerpen zij de erfenis en zijn daarmee niet gehouden de uitvaartkosten te betalen, dan wordt iemand van de gemeente begraven. Dit houdt in dat de gemeente waarin iemand is overleden de kosten voor een eenvoudige begrafenis draagt. Uiteraard vervallen in een dergelijke situatie alles wat de overledene heeft aan de gemeente. Deze kan goederen van de overledene voor zover aanwezig- verkopen om de kosten voor een deel te vergoeden. De afdeling Burgerzaken regelt de afhandeling. Het kan zijn dat u niet voor de kosten wil worden aangesproken, bijvoorbeeld omdat de overledene veel schulden en verplichtingen had. Wilt u niet voor de kosten aangesproken worden, dan kunt u de erfenis onder voorbehoud aanvaarden of zelfs weigeren. Raadpleeg in dat geval de griffie van de rechtbank. Wilt u helemaal niets met de uitvaart te maken hebben zorgt u er dan voor dat u alleen het overlijden meldt bij de afdeling Burgerzaken en direct aangeeft dat u er verder geen bemoeienis mee heeft. Onderneem geen enkele actie richting uitvaartonderneming. VI. Klachten Hoewel een uitvaart met grote zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd kan er toch iets mis gaan. Het verzorgen van een uitvaart blijft mensenwerk. In eerste instantie zal de uitvaartondernemer met de nabestaanden proberen er in goed overleg uit te komen. Leidt dit echter niet tot een oplossing dat kan de klacht, via de Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen of via de Uitvaarttelefoon, worden voorgelegd aan een neutrale deskundige. De Ombudsman Uitvaartwezen behandelt allerlei zaken die te maken hebben met het uitvoeren van de uitvaart, dus ook een klacht over de onjuiste toepassing van de polisvoorwaarden. Voorwaarde voor een behandeling van uw klacht door de Ombudsman Uitvaartwezen is dat de uitvaartonderneming is aangesloten bij de Stichting Klachteninstituut Ombudsman Uitvaartwezen. Begin 2005 in het initiatief genomen om te komen tot een keurmerk voor de uitvaartbranche. Zodra dit keurmerk er is wordt deze brochure aangepast. VI. Wilt u meer weten? Het is goed mogelijk dat u, ook na het lezen van deze brochure, meer of specifieke informatie wenst. U kunt dan contact opnemen met één van de hierna genoemde instanties. Voor informatie over het regelen van financiële zaken bij de bank, pensioenfonds etc. heeft u in de regel een verklaring van erfrecht nodig. Deze kunt u bij de notaris opvragen. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar De Gids na een overlijden van de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding november 2004, ISBN en www. uitvaart.nl. Overigens zijn er bedrijven die u kunnen helpen met de administratieve afwikkeling na een overlijden zoals Benefix nabestaandenservice, zie of een boedelverzorger. 9

13 Bijlage 1. Nuttige adressen en websites., voor 50-plussers Telefoon Voor leden van de : Raadslijn telefoon , dinsdag tot en met donderdag van uur (lokaal tarief; met -Tel belt u gratis) Centraal Testamenten Register Ministerie vanjustitie, Afdeling C.T.R. Postbus 20300, 2500 EH Den Haag Landelijke Organisatie van Bureaus Rechtshulp Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Postbus 10545, 2501 HM Den Haag Tel. (070) Postbus 13189, 3507 LD Utrecht Informatie/advieslijn : (ma. t/m vrij ) Postbus 16020, 250 BA Den Haag Tel.: NIGZ, Donorvoorlichting Postbus AM Woerden Informatielijn: / 0900-BEL-DONOR ( 0,10/min.) Notaristelefoon Postbus 51 Infolijn Stichting Klachteninstituut Verzekeringen ( 0,25 per minuut) maandag t/m vrijdag 9.00 tot uur Voor informatie en het bestellen van folders Tel.: (0900) 8051 (gratis) Postbus 93560, 2509 AN Den Haag Uitvaarttelefoon Websites

Kleurrijk Afscheid. Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen

Kleurrijk Afscheid. Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen Kleurrijk Afscheid Informatie over rituelen rond uitvaart en rouw in verschillende culturen augustus 2005 ANBO, Postbus 18003, 3501 CA UTRECHT telefoon : (030) 233 00 60 fax : (030) 233 00 70 Internet

Nadere informatie

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw

Mijn uitvaart. Ondergetekende, De heer / mevrouw Mijn uitvaart Mijn uitvaart In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen In dit document geeft u nu alvast het antwoord op een aantal Ondergetekende, en voorkeuren ten aanzien van uw eigen

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum

De Heer / Mevrouw. dit boekje is opgemaakt en vastgesteld te datum Mijn Uitvaartwensen Postbus 2005, 6020 AA Budel Tel: 0495-493232 In dit boekje kunt u op uw gemak alle persoonlijke wensen en voorkeuren ten aanzien van uw eigen uitvaart vastleggen. Daarmee is het een

Nadere informatie

Mijn uitvaart goed geregeld

Mijn uitvaart goed geregeld Mijn uitvaart goed geregeld April 2011 1 Algemeen Rondom een uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen treffen, zodat na uw overlijden alles zo verloopt zoals

Nadere informatie

Als er iemand overlijdt

Als er iemand overlijdt Als er iemand overlijdt Begraven en cremeren in de gemeente Lingewaard 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? INHOUD 1 Wat moet u regelen als een naaste overlijdt? 2 Begraafplaatsen 3 Wie is er

Nadere informatie

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.

LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN. Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat. LAATSTE WENSEN FORMULIER VAN Peppelerweg 2 3881 XK Putten Tel. 0341-363366 Fax. 0341-363086 E-mail: henktermaat@hetnet.nl www.henktermaat.nl HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende

Nadere informatie

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN:

U bewaart deze bij uw belangrijke papieren of u geeft deze af aan degene die de uitvaart te zijner tijd met ons bespreekt. Geboortedatum: te: BSN: 1 Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts.

Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Heeft u bijzondere wensen voor uw uitvaart? Leg ze nu al vast. Dit kan via dit uitvaartcodicil van Begrafenis en Crematieonderneming Theo Arts. Zij geven u de zekerheid dat uw uitvaart wordt verzorgd op

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN Wilsbeschikking Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZRG IN GEDE HANDEN Mijn laatste wensen. In deze wilsbeschikking kunt u uw laatste wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen Groenewoudlaan 4, 6004 VE Weert 0495-543815 www.uitvaart-vangansewinkel.nl Patersveld 19, 6001 SN Weert Fax. 0495-546184 info@uitvaart-vangansewinkel.nl Persoonlijke gegevens Achternaam

Nadere informatie

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS Aantal kinderen: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

Laatste Wensen Formulier

Laatste Wensen Formulier tel. : 0900-5555560 (meldnummer bij overlijden) mobiel : 06-52 67 6220 e-mail : info@holtlanduitvaartzorg.nl internet : www.holtlanduitvaartzorg.nl Laatste Wensen Formulier Mijn eigen wensen voor mijn

Nadere informatie

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart.

Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. De laatste wensen leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen

Nadere informatie

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1

Nu voor later E. KREMER UITVAARTVERZORGER LAATSTE WENSEN DOCUMENT. van. voor een uitvaart zoals u het wilt 1 E. KREMER UITVAARTVERZORGER Nu voor later LAATSTE WENSEN DOCUMENT van 1 Een uitvaart zoals u het wilt Wanr u geen testament heeft laten opmaken door een notaris, dan kunt u zelf uw (laatste) wensen vastleggen

Nadere informatie

Gemeentelijke begraafplaatsen

Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeentelijke begraafplaatsen Gemeente Woensdrecht Veel mensen denken liever niet na over de dood. Toch krijgen we allemaal tijdens ons leven met de dood te maken. In deze folder vindt u informatie over

Nadere informatie

Persoons gegevens: Naam... Voornamen... Adres... Postcode... Woonplaats.. Geboorte datum geb. plaats... Zoon/ dochter van... en...

Persoons gegevens: Naam... Voornamen... Adres... Postcode... Woonplaats.. Geboorte datum geb. plaats... Zoon/ dochter van... en... Mijn Uitvaartwensen Persoons gegevens: Naam... Voornamen... Adres... Postcode... Woonplaats.. Geboorte datum geb. plaats... Zoon/ dochter van... en... Contact persoon(en)............ Heeft u iemand die

Nadere informatie

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN LAATSTE WILSBESCHIKKING SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Geboortedatum Partner van Telefoonnummer partner Huisarts Naam huisarts

Nadere informatie

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan TJ Stadskanaal

Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan TJ Stadskanaal Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan 1 9501 TJ Stadskanaal 0599-612437 info@nuv-stadskanaal.nl www.nuv-stadskanaal.nl Wilsbeschikking dhr. / mevr. Uw wensen in een wilsbeschikking vastleggen!

Nadere informatie

Beschrijving van wensen voor de uitvaart

Beschrijving van wensen voor de uitvaart Beschrijving van wensen voor de uitvaart Opgesteld door: Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Ondergetekende Handtekening: Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking

Nadere informatie

ANTONIUS IN BEWEGING

ANTONIUS IN BEWEGING ANTONIUS IN BEWEGING Laatste wensenlijst Praten over de eigen dood is voor veel mensen niet gemakkelijk. Maar als een naaste overlijdt en je moet de uitvaart regelen, dan kan het troostend zijn als je

Nadere informatie

Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg AN Bleiswijk Tel: Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg AN Bleiswijk Tel: Wilsbeschikking Uitvaartverzorging van den Bogerd Ireneweg 17 2665AN Bleiswijk Tel: 010 522 27 90 Wilsbeschikking Wanneer de tijd voor u even stilstaat, nemen wij voor u alle tijd Bewaar dit document bij uw andere papieren

Nadere informatie

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente)

PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) 1 PERSOONLIJKE GEGEVENS (deze zijn nodig bij het doen van aangifte van overlijden bij de gemeente) Naam... Voornamen... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Geboorteplaats... Gehuwd met... Gescheiden

Nadere informatie

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg

Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Begraafplaatsen in Leidschendam-Voorburg Als iemand overlijdt, dan hebben de nabestaanden meestal de emotionele

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg. Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl. Wilsbeschikking Dag nacht bereikbaar 038-33 33 323 Dagenen nacht bereikbaar Tel. 038-33 33 323 info@uitvaartbottenberg.nl www.uitvaartbottenberg.nl Wilsbeschikking Wilsbeschikking blad 1/8 Naam Adres _ Postcode / woonplaats

Nadere informatie

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Mijn uitvaart... laatste wensenformulier. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Mijn uitvaart... laatste wensenformulier Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden HILHORST uitvaartverzorging biedt u hierbij geheel vrijblijvend een Wensenformulier aan. Dit formulier is een hulpmiddel,

Nadere informatie

Informatie voor nabestaanden

Informatie voor nabestaanden Algemeen Informatie voor nabestaanden Het overlijden van een familielid of naaste is heel verdrietig. Het moeilijke is, dat u juist in die heel emotionele tijd, kort na het overlijden, al een aantal praktische

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats:

Wilsbeschikking. Persoonlijke gegevens: Naam: Voornamen: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw. Adres: Postcode en woonplaats: Wilsbeschikking Persoonlijke gegevens: Naam: Roepnaam: Geboren op: in: Geslacht: Man / Vrouw Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: mobielnr: Nationaliteit: Naam huisarts: telefoon: Burgerlijke staat:

Nadere informatie

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING

UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING UITVAARTVERZORGING RIDDERKERK 0180-430 300 WILSBESCHIKKING Persoonlijke gegevens Naam man vrouw Voornamen Geboortedatum Geboorteplaats Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummers E-mailadres Burgerlijke

Nadere informatie

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen.

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Pagina1 De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart.

Nadere informatie

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart

mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart mijn afscheid wensen rondom mijn uitvaart MIJN WENSEN Omdat iedereen eigen ideeën heeft over de uitvoering van haar of zijn uitvaart, kunt u deze noteren in dit wensenboekje. Dit boekje kan uw nabestaanden

Nadere informatie

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde

Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde -2- Wensen bij overlijden en uitvaart Voor u ligt het persoonlijk wensenboekje uitgegeven door Begrafenisvereniging Onstwedde Waarom dit boekje Nabestaanden weten soms niet wat de wensen van de overledene

Nadere informatie

Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482

Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482 Document vertrouwlijke gegevens Mijn laatste wensen Van meneer / mevrouw: 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482 Leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil

Nadere informatie

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging

Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Oefenvragen onderdeel Wet op de lijkbezorging Opgave 1: Welke stelling is juist. a. Van een overlijden dient aangifte te worden gedaan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene is geboren.

Nadere informatie

Uw persoonlijk invulboekje

Uw persoonlijk invulboekje Uw persoonlijk invulboekje Tijdens een uitvaart komen uw nabestaanden voor veel vragen te staan, vragen waar ze nog nooit over hebben nagedacht. Hierbij komen ze voor keuzes te staan die misschien niet

Nadere informatie

Mijn wensenlijst bij uitvaart

Mijn wensenlijst bij uitvaart De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kunt u uw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. U

Nadere informatie

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil

Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING. sinds 1815. Uitvaartcodicil sinds 1815 Rebel's BEGRAFENISONDERNEMING Uitvaartcodicil SPECIALE WENSEN EN ANDERE GEGEVENS ONDERGETEKENDE: PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Postcode/woonplaats Geboortedatum Partner van Naam huisarts BIJ OVERLIJDEN

Nadere informatie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:...

Mijn uitvaartwensen. Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Mijn uitvaartwensen nder voorbehoud dat mijn wensen wettelijk, technisch en financieel gezien uitvoerbaar zijn, wens ik dat hieraan naar eer en geweten gevolg wordt gegeven. Daar waar dit niet mogelijk

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart

Wilsbeschikking. Wensen bij mijn uitvaart Wilsbeschikking Wensen bij mijn uitvaart Een uitvaart volgens uw eigen wensen... In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart

Nadere informatie

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens.

Wensenformulier. Waar zijn de bescheiden te vinden? Marjanvandergiessenuitvaartzorg.nl // Kerkweg 235 2985AS Ridderkerk. Persoonlijke gegevens. Wensenformulier Persoonlijke gegevens Postcode/woonplaats Geboortedatum Ο gehuwd met: Ο ongehuwd Ο geregistreerd partner van: Waar zijn de bescheiden te vinden? Codicil Sleutels bankkluis Filiaal bank

Nadere informatie

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:...

Naam:... Datum:... Plaats:... Ondertekening:... Naam:... Adres:... Postcode en woonplaats:... Mijn Uitvaartwensen pagina 2 van 10. Persoonlijke wensen U staat er niet iedere dag bij stil, maar u heeft vast wel eens nagedacht over hoe uw eigen uitvaart eruit zou moeten komen te zien. Het bespreken

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie

Geachte mevrouw/mijnheer,

Geachte mevrouw/mijnheer, Laatste Wensen Geachte mevrouw/mijnheer, De uitvaart is het laatste eerbetoon aan de overledene. Het komt het persoonlijke karakter van de uitvaart ten goede wanneer de gemaakte keuzen passen bij de persoon

Nadere informatie

Stichting. Wilsbeschikking. Vertrouwelijke

Stichting. Wilsbeschikking. Vertrouwelijke Stichting Nationaal Cultureel Uitvaartzorg 06 37362817 www.ncuzorg.nl KvK : 60804726 IBAN: NL76RABO 0184 1025 53 Wilsbeschikking Vertrouwelijke Gegevens voor mijn nabestaanden U kunt dit formulier het

Nadere informatie

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit: Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN:

Gegevens: Naam: Voornamen: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Nationaliteit:   Geloofsovertuiging: Burger Sofie Nummer BSN: Uitvaartwensen Dit document kan een leidraad zijn om het gesprek over de invulling en zorg rondom uw uitvaart afscheid vorm te geven. Zodat uw afscheid aansluit op uw wensen. Gegevens: Naam: Voornamen:

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

Persoonlijke Wilsbeschikking

Persoonlijke Wilsbeschikking Persoonlijke Wilsbeschikking Uitvaartvereniging Wijhe Eert Uw Doden Ondergetekende, familienaam voornamen ongehuwd gehuwd met partner van weduwe/weduwnaar van gescheiden van postcode en woonplaats adres

Nadere informatie

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:...

Naam:...M/V.. Adres:. Postcode:..Plaats.. Telefoon privé:..zakelijk:... Geboortedatum:.. Geboorteplaats:... Partner van:... De laatste wensen Uitvaartvereniging De Laatste Eer Sexbierum-Pieterbierum Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend

Nadere informatie

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN

Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inzicht in de mogelijkheden die de gemeente Oud-Beijerland biedt op de algemene begraafplaats. BEGRAVEN Inleiding Begraven, het is geen alledaags onderwerp. Toch kunt u er geheel onverwachts mee te maken

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een

Nadere informatie

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta

Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Een boekje om uw uitvaartwensen vast te leggen. Johan, medewerker Ardanta Op een dag bent u er niet meer. Laat u het aan uw nabestaanden over hoe uw uitvaart eruitziet? Of bepaalt u het grotendeels zelf?

Nadere informatie

PERSONALIA. Snijders b.v. Ondergetekende:... Voornamen:... Geboorteplaats:... Geboortedatum:... Burgerlijke staat:... Gehuwd / gehuwd geweest met:

PERSONALIA. Snijders b.v. Ondergetekende:... Voornamen:... Geboorteplaats:... Geboortedatum:... Burgerlijke staat:... Gehuwd / gehuwd geweest met: PERSONALIA Ondergetekende:.......................................... Voornamen:.......................................... Geboorteplaats:.......................................... Geboortedatum:..........................................

Nadere informatie

Deel 2 Uitvaartwensen

Deel 2 Uitvaartwensen Levensdossier Deel 2 Uitvaartwensen Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

Nu voor later Codicil

Nu voor later Codicil Nu voor later Wilsbeschikking Een wilsbeschikking is een document met door u vastgelegde wensen, om als uitgangspunt te dienen bij het regelen en het uitvoeren van uw uitvaart. Het heeft niet dezelfde

Nadere informatie

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN

HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Ondergetekende, HOE TE HANDELEN IN GEVAL VAN MIJN OVERLIJDEN Postcode/woonplaats : Geboortedatum : telefoon: Partner van : Naam huisarts : Bij overlijden direct waarschuwen per telefoon, telegram, expresbrief:

Nadere informatie

Zo zie ik mijn uitvaart

Zo zie ik mijn uitvaart Zo zie ik mijn uitvaart Staatssecretarislaan 11 8015 BA Zwolle 038 46 00 749 Geachte lezer, Voor u ligt het document Zo zie ik mijn uitvaart Speciaal door Arabesque uitvaartverzorging gemaakt om u in de

Nadere informatie

Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met uw uitvaartondernemer.

Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met uw uitvaartondernemer. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met uw uitvaartondernemer. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een codicil heeft en waar

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wensen

Mijn persoonlijke wensen Mijn persoonlijke wensen (Zorgvuldig bewaren) Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in uw regio. Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar we in 1949 zijn opgericht.

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Mijn wilsbeschikking

Mijn wilsbeschikking Mijn wilsbeschikking Op dit document kan u verklaren wat uw persoonlijke wensen zijn met betrekking tot uw eigen uitvaart. Deze laatste wilsbeschikking bestaat uit verschillende onderdelen. Laat uw wilsbeschikking

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Mijn persoonlijke uitvaartwensen

Mijn persoonlijke uitvaartwensen *07* Mijn persoonlijke uitvaartwensen *07* Bezoekadres: Postadres: Oliestraat 4 Postbus 85 5361 GN Grave 5660 AB Geldrop t 0486 472 074 f 0486 421 578 KvK 56682166 info@annorauitvaartverzorging.nl www.annorauitvaartverzorging.nl

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Wensen voor de Uitvaart

Wensen voor de Uitvaart Wensen voor de Uitvaart naar mijn hart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door de heer/mevrouw Naam:......................................................................................................

Nadere informatie

Begraafplaats Oud-Kralingen

Begraafplaats Oud-Kralingen Begraafplaats Oud-Kralingen Vanaf het einde van de 20e eeuw zien we een herwaardering van lang bestaande waarden, een nieuwe bezinning ook op het thema van de dood en de beleving daarvan door de nabestaanden.

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161

Wilsbeschikking. Medemblikker Begrafenis- en Crematievereniging Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 Breedstraat 26 te Medemblik 0227-545161 De verzorgt en begeleidt uitvaarten, ongeacht uw overtuiging, met respect en zoveel mogelijk ingaand op uw specifieke wensen. Het invullen van deze wilsbeschikking

Nadere informatie

Hoe ziet uw uitvaart eruit?

Hoe ziet uw uitvaart eruit? Wensencodicil Hoe ziet uw uitvaart eruit? Geen mens is gelijk. Dat geldt ook als het gaat om uitvaartwensen. Misschien wilt u in besloten kring gecremeerd worden. Of wilt u bijgezet worden in een familiegraf.

Nadere informatie

Laat anderen weten wat uw laatste wensen zijn

Laat anderen weten wat uw laatste wensen zijn Laat anderen weten wat uw laatste wensen zijn Uitvaartverzorging A. de Jong Telefoon: 020-676 13 37 www.amsterdamuitvaart.nl Uitvaartverzorging A. de Jong Cliostraat 42, 1077 KJ Amsterdam-Zuid Telefoon:

Nadere informatie

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt.

Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Met dit boekje Mijn persoonlijke uitvaartwensen kunt u zich voorbereiden op uw eigen uitvaart of die van iemand anders als u hiervoor zorg draagt. Wij adviseren u dit boekje met potlood in te vullen, zodat

Nadere informatie

De wensen voor mijn afscheid

De wensen voor mijn afscheid De wensen voor mijn afscheid Middels dit formulier biedt u uw naasten houvast tijdens het regelen van uw uitvaart, zij hebben hiermee een leidraad om beslissingen te kunnen maken die bij het vormgeven

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:...

Persoonlijke uitvaartwensen van:... Persoonlijke uitvaartwensen van:..... Inleiding Door het invullen van uw wensenlijst, kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart. Het is uw manier om duidelijkheid te scheppen

Nadere informatie

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart.

Wensen betreffende mijn uitvaart. Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Wensen betreffende mijn uitvaart Het nu volgende document bevat naast mijn laatste wensen ook gegevens die van belang kunnen zijn voor de uitvaart. Familienaam Voornamen (voluit) :. Geboortedatum Huidig

Nadere informatie

MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING. Wilsbeschikking

MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING. Wilsbeschikking MIJN PERSOONLIJKE WILSBESCHIKKING Wilsbeschikking Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals

Nadere informatie

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen

Geboortedatum. Handtekening. Het versturen van rouwkaarten voor de uitvaart na de uitvaart geen rouwkaarten laat ik mijn nabestaanden bepalen [mooi] afscheid voor een mooi en persoonlijk afscheid... zoals de dag uit de nacht treedt treedt het leven uit de dood er is liefde die niet sterft Toon Hermans mijn uitvaart In mijn uitvaart heb ik aangegeven

Nadere informatie

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren.

De ervaring leert dat het voor nabestaanden belangrijk is om actief betrokken te zijn bij een afscheid en dat zij dit vaak als positief ervaren. Geachte lezer, Voor u ligt het wensenboekje van Cloosterman Uitvaartzorg. Waarom dit wensenboekje? Ik wil met dit boekje bereiken dat u nadenkt over uw afscheid. Dat u probeert om aan te geven welke vorm

Nadere informatie

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer

wilsbeschikking Uitvaartvereniging de Laatste Eer wilsbeschikking 1 wilsbeschikking Speciale wensen en belangrijke gegevens voor nabestaanden Wat te doen bij overlijden Neem contact op met Uitvaartvereniging De Laatste Eer 071 402 86 89 Beantwoord de

Nadere informatie

Van Kampen Uitvaartzorg v.o.f. Persoonlijke wilsbeschikking van:

Van Kampen Uitvaartzorg v.o.f. Persoonlijke wilsbeschikking van: Van Kampen Uitvaartzorg v.o.f. Persoonlijke wilsbeschikking van: Personalia: Ondergetekende Voornamen: Geboortedatum: Geboorteplaats: Gehuwd met: Weduwe / weduwnaar van: Samenwonend met: Adres: Woonplaats:

Nadere informatie

Wensen voor de Uitvaart

Wensen voor de Uitvaart Wensen voor de Uitvaart naar mijn hart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Het wensenformulier kunt u invullen en bewaren. Heeft u liever dat wij uw wensen voor u bewaren? Dan kunt u het ingevulde

Nadere informatie

Persoonlijk wensenboekje

Persoonlijk wensenboekje ALTEVEER KERKENVELD Persoonlijk wensenboekje Uitvaartverzorging Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam UITVAARTZORG K ER M STICHTING KEUR U heeft een goede levens verzekering, maar wie verzorgt uw uitvaart...?

Nadere informatie

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging

Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging Diny Neplenbroek Uitvaartverzorging In deze wilsbeschikking kunt u uw wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen. Om de wilsbeschikking rechtsgeldig te laten zijn, moet deze eigenhandig zijn ingevuld

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9

Inhoud. Persoonlijke gegevens 2. Direct te informeren personen 5. Algemene wensen betreffende het afscheid 6. Specifieke wensen begrafenis 9 Inhoud Persoonlijke gegevens 2 Direct te informeren personen 5 Algemene wensen betreffende het afscheid 6 Specifieke wensen begrafenis 9 Specifieke wensen crematie 10 Overige benodigde gegevens 11 Namen

Nadere informatie

Wensenlijst Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Berlikum, Bode W. Wassenaar-Lautenbach, telefoon , mobiel

Wensenlijst Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Berlikum, Bode W. Wassenaar-Lautenbach, telefoon , mobiel Pagina1 Wensenlijst Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden. Een wensenlijst is belangrijk

Nadere informatie

Mijn afscheid geregeld

Mijn afscheid geregeld Mijn afscheid geregeld Geeft uw wensen rondom uw afscheid weer. Het biedt ondersteuning voor uw nabestaanden en kan hun de nodige verlichting bieden bij het regelen van uw afscheid. woord vooraf 1 Woord

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel opzichten van nut zijn voor uw nabestaanden.

Wilsbeschikking. Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel opzichten van nut zijn voor uw nabestaanden. Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal Vlaanderenlaan 1 9501 TJ Stadskanaal info@nuv-stadskanaal.nl www.nuv-stadskanaal.nl Wilsbeschikking Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel

Nadere informatie

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding

Erik de Jong Uitvaartverzorging & begeleiding Naam: Voornamen: Geboortedatum: Onderscheidingen: Adres: Postcode: Levensovertuiging: Telefoon: Erik de Jong Uitvaartverzorging & Wilsbeschikking, draaiboek van de uitvaart man/vrouw Geboorteplaats: ja

Nadere informatie

Voor een passend afscheid

Voor een passend afscheid Voor een passend afscheid Wensen met het oog op de uitvaart van Dit wensenformulier wordt u aangeboden door Uitvaartbegeleiding. U kunt te allen tijde een beroep op ons doen om geheel vrijblijvend dit

Nadere informatie

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert?

Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Kostenoverzicht 2012 Wat zijn de kosten voor een begrafenis op R.-K. Begraafplaats Buitenveldert? Hieronder vindt u uitleg over een aantal mogelijkheden en de te verwachten kosten voor het begraven op

Nadere informatie

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos.

Atropos uitvaartverzorging. Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563. Prijsoverzicht 2012. Internet: www.atropos. Atropos uitvaartverzorging Van Boetzelaerlaan 292-2581 BC DEN HAAG 070-3066030 070-3512563 Prijsoverzicht 2012 Internet: www.atropos.nl Begrafenis volgens het normale tarief: 2500,-- Bestaande uit: Het

Nadere informatie

Tarieven cremeren 2015

Tarieven cremeren 2015 Tarieven cremeren 2015 Crematie inclusief gebruik van de accomodatie * Volwassene (ouder dan 12 jaar) 965,00 * Kinderen 1-12 jaar 605,00 * Kinderen jonger dan 1 jaar 450,00 * Foetus jonger dan 24 weken

Nadere informatie

Laatste wensenformulier

Laatste wensenformulier Laatste wensenformulier Met dit formulier legt u eenvoudig uw uitvaartwensen vast. Sociale Uitvaartzorg Nederland kan u ondersteunen bij het invullen van dit formulier, maar ook als het om de uitvoer van

Nadere informatie

Checklist bij overlijden. Wat te doen als er iemand is overleden: de eerste dag.

Checklist bij overlijden. Wat te doen als er iemand is overleden: de eerste dag. Checklist bij overlijden. Wat te doen als er iemand is overleden: de eerste dag. De eerste dag. Verplaats de overledene niet. Waarschuw een arts of de politie. In het geval van overlijden in het buitenland,

Nadere informatie

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord

Printversie wilsbeschikking. Voorwoord Printversie wilsbeschikking Voorwoord Indien u de vragen zorgvuldig invult, kunnen uw wensen in veel opzichten van nut zijn voor uw nabestaanden. u kunt de wensen aangeven, die na uw overlijden moeten

Nadere informatie

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers

funaliaeen Mijn wensen & praktische informatie uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers funaliaeen uitvaartverzekering aanbevolen door de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers Mijn wensen & praktische informatie Een uitvaart wordt meestal op korte tijd geregeld. Toch is het niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging B.V. Someren: 0493-493415 Asten: 0493-691610 WENSEN FORMULIER. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden

Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging B.V. Someren: 0493-493415 Asten: 0493-691610 WENSEN FORMULIER. Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Meeuws Verspeek Uitvaartverzorging B.V. Someren: 0493-493415 Asten: 0493-691610 WENSEN FORMULIER Vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden Het is de bedoeling dat u dit formulier bij uw familiepapieren

Nadere informatie