Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen"

Transcriptie

1 Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat KS Naaldwijk Telefoon: (0174)

2 Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt een boekje met als titel Beschrijving van de wensen voor de uitvaart, ook wel genaamd een codicil. In een codicil kunt u uw wensen kenbaar maken, die na uw overlijden moeten worden uitgevoerd. Zo kunt u uw nabestaanden aangeven hoe u bepaalde zaken aangaande uw uitvaart geregeld wilt hebben. Een nuttig en bruikbaar boekje, waarin u aangeeft wat u wilt en belangrijk vindt voor later. Wij adviseren u het boekje eerst een paar keer door te lezen, alvorens u het gaat invullen. Op de volgende pagina s kunt u lezen wat u wel en wat u niet in dit codicil kan regelen, hoe en waar u het kunt bewaren en wat u moet doen om eventueel wijzigingen aan te brengen. Mocht u nadere informatie wensen, bijvoorbeeld over de financiële gevolgen die verbonden zijn aan uw uitvaartwensen, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze medewerkers kunnen u informeren over de tarieven in de regio. Tevens kunnen wij u diverse mogelijkheden aanreiken om u te verzekeringen tegen de kosten die de uitvaart met zich meebrengt. Wij hopen u met dit boekje een dienst te bewijzen en zijn van harte bereid u bij te staan. Hoogachtend, Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat KS Naaldwijk Telefoon: (0174) Condoleren na de crematie Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van de condoléancekamer Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van de condoléancekamer Er mag gebruik worden gemaakt van consumpties (koffie-cake-broodjes) Koffietafel na de crematie Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een koffietafel Mijn wens is dat er wel gebruik mag worden gemaakt van een koffietafel in het rouwcentrum/restaurant:... Indeling crematie - plechtigheid 1. Muziek bij binnenkomst in de aula 2. Welkom aan de belangstellenden 3. Sprekers c.q. Geestelijke (zie blz. 7) 4. Muziek (evt. dalen van de kist) 5. Bedanken voor de aanwezigheid van de belangstellenden 6. Muziek bij het verlaten van de aula Bij het niet dalen van de kist: 7. Opstaan van de zitplaatsen 8. In stilte gedenken van de overledene. 9. Muziek (defilé langs de baar als laatste eerbetoon) 10. Condoleren in de ontvangkamer (evt. koffie) 13

3 Cremeren Hoe gebruikt u en bewaart u een codicil Mijn wens is dat ik gecremeerd word in het crematorium:... te... Tijdens de plechtigheid mag de kist niet dalen Tijdens de plechtigheid mag de kist wel dalen Tijdens de plechtigheid mag er gebruik worden gemaakt van het orgel en organist Tijdens de plechtigheid mag er mechanische muziek ten gehore worden gebracht: (omschrijven voorkeur) As bestemming Mijn wens is dat mijn as verstrooid wordt. Op het strooiveld van het crematorium Boven zee (per schip of vliegtuig) In de algemene nis voor max.1/2 jaar. (de opdrachtgever beslist over de bestemming) Dat mijn as wordt bijgezet in het columbarium voor 5 jaar (urnenmuur) Dat mijn as wordt begraven in de urnentuin of op de volgende begraafplaats:... Dat mijn asbus wordt meegegeven aan: Hoe maakt u het codicil Om een rechtsgeldige codicil te maken moet u aan een aantal voorwaarden voldoen: 1 u moet het eigenhandig geschreven invullen met een pen 2 u moet de datum invullen en uw handtekening plaatsen Indien u niet in staat bent het codicil eigenhandig te schrijven, laat dit dan door een ander doen, bijvoorbeeld een notaris, en laat het codicil dan door de notaris tekenen. Wat kunt u in een codicil regelen U kunt in het codicil alles regelen voor wat uw nalatenschap betreft, aan wie u bijvoorbeeld bepaalde roerende goederen wilt nalaten. Ook kunt u aangeven wat uw wensen zijn omtrent uw begrafenis of crematie. U kunt ook een executeur testamentair benoemen, deze persoon is de uitvoeder van uw laatste wil. Ook kunt u aangeven aan uw nabestaanden waar uw belangrijke stukken en goederen zich bevinden, bijvoorbeeld in de kluis bij uw bankinstelling. Wat kunt u niet in een codicil regelen. U kunt geen beschikking maken over onroerende goederen, effecten, banktegoeden enz. Ook kunt u geen voogd aanwijzen over uw minderjarige kinderen. Deze zaken kunt u alleen regelen via een notaris, neem hierover eens contact op met een notaris, hij kan u geheel vrijblijvend hierover kunnen informeren. Wat te doen na invulling van het codicil. Als het codicil is ingevuld, laat het dan een paar dagen liggen, lees het daarna nog eens goed door en als alles goed is ingevuld vertel dan aan uw familieleden dat u een codicil hebt gemaakt. 12 1

4 Hoe bewaart u het codicil. U kunt uw codicil bewaren bij uw belangrijke stukken, u kunt uw familieleden daarover informeren, maak b.v. een map met deze belangrijke stukken en leg deze op een bepaalde plaats en laat dit uw familieleden weten of diegene(n) die het weten moeten. Schrijf op een briefje wie dit weten en schrijf daarbij ook eventueel het telefoonnummer van diegene op en doe dit briefje in uw portemonnee en schrijf erbij dat het codicil direct na uw overlijden wordt geopend. Monument Het is niet toegestaan om een gedenkteken te plaatsen. Het is wel toegestaan om een gedenkteken te plaatsen Ter beoordeling van de nabestaande(n). Condoleren na de begrafenis U wilt iets veranderen. Het kan zijn dat na verloop van tijd uw wensen zijn veranderd. U mag geen veranderingen aanbrengen in uw codicil. Wilt de inhoud wijzigen dan moet u een nieuwe codicil invullen en de oude vernietigen. U kunt kosteloos een nieuw exemplaar aanvragen. Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van de condoléancekamer Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van de condoléancekamer Er mag gebruik worden gemaakt van consumpties (koffie-cake-broodjes) Koffietafel na de begrafenis Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van een koffietafel Mijn wens is dat er wel gebruik mag worden gemaakt van een koffietafel in het rouwcentrum/restaurant: Indeling begrafenis - plechtigheid bij het graf 1. Welkom aan de belangstellenden 2. Kist wel/niet dalen 3. Sprekers c.q. Geestelijke (zie blz 7) 4. Bedanken voor de aanwezigheid van de belangstellenden 5. Condoleren in de ontvangkamer (evt. koffie) 2 11

5 Begraven Ondergetekende de Heer/Mevrouw Mijn wens is te worden begraven op de begraafplaats: Mijn wens is te worden begraven in een: Algemeen graf` (max. termijn 10 jaar) Algemeen graf op het R.K. gedeelte van de begraafplaats (indien aanwezig) Nieuw eigen graf. Hierop kan een eigen monument worden geplaatst. Liggende steen Staande steen Eigen graf voor 1 persoon Eigen graf voor 2 personen In een bestaand Eigen-graf vak... nr... op de begraafplaats: Bij een bestaand graf moet het monument worden verwijderd en herplaatst. Rechthebbende of eigenaar van het graf is: Mijn wens is dat dit graf tenminste... jaar na mijn bijzetting in stand wordt gehouden. De kist mag niet dalen. De kist mag wel dalen. Naam:... Geeft hiermede te kennen dat hierna omschreven codicil ten aanzien van zijn/haar uitvaart volgens deze richtlijnen zal worden uitgevoerd. Een door mij ondertekend duplicaat bevindt zich in het archief van Aldus opgemaakt en vastgesteld te Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat KS Naaldwijk Telefoon: (0174) Plaats:... Datum:... Handtekening:

6 Testament Kerkelijke diensten of Aula-diensten Er is een testament opgemaakt bij notaris: Naam:... Adres:... Postcode / Woonplaats:... Telefoon:... Mijn wens is dat er een dienst wordt gehouden in de volgende kerk:. Mijn wens is dat er een dienst wordt gehouden in het rouwcentrum: Mijn wens is dat er een dienst wordt gehouden in de kapel / aula van de begraafplaats c.q. crematorium. Opdrachtgever Ik draag aan de hierna genoemde persoon op, zich te belasten met het regelen en het verzorgen van mijn uitvaart. Liturgie is gewenst Orgel en organist gewenst Mechanische muziek in kapel/aula is gewenst (omschrijven) Muziek naar vrije keuze van de opdrachtgever. Naam:..... Adres:... Postcode / Woonplaats:... Naam Geestelijke c.q. Voorganger Telefoon:... Uitvaart-ondernemer Psalmen, gezangen en liederen Mijn wens is, dat de hierna genoemde uitvaart-onderneming mijn uitvaart verzorgt. 4 9

7 Opbaring Medische gegevens: Mijn wens is dat er geen gelegenheid is tot afscheid nemen. Mijn wens is dat er wel gelegenheid is tot afscheid nemen. Mijn wens is thuis opgebaard te worden. Mijn wens is opgebaard te worden in rouwcentrum / kerk: Mijn wens is dat ik gekleed word in: (bijv. kostuum, pyjama, jurk of nachtpon): Ik heb mijn lichaam beschikbaar gesteld aan de medische wetenschap. (Acceptatie universiteit bijvoegen.) Ik geef toestemming voor orgaan-transplantatie. (Codicil bijvoegen.) Ik geef toestemming voor obductie/sectie. Financiële gegevens:... Vertrek vanaf - naar Kerk - Begraafplaats - Crematorium Bank/Rekening:... Gemachtigde:... Mijn wens is dat er vertrokken wordt vanaf: Woonhuis:... Rouwkamer:... Naar:... Naar:... Deposito + nr. bij:... Levensverzekering-polis:... Pensioenfonds:... Lid van uitvaart-vereniging:... Volgauto's Uitvaart-polissen: Mijn wens is dat er wel gebruik wordt gemaakt van volgauto's. Aantal... x (6 personen per auto). Mijn wens is dat er geen gebruik wordt gemaakt van volgauto's. (Belangstellenden gaan op eigen gelegenheid naar de kerk-begraafplaats of crematorium.) Maatschappij Nummer Bedrag

8 Persoonlijke gegevens: Algemene wensen Naam:... Voornamen:... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Naam + voornaam vader:... Naam + voornaam moeder:... Ongehuwd:... Gehuwd met:... Weduwe van:... Weduwnaar van:... Gescheiden van:... Samenwonend met:... Aantal kinderen:... Geloofsovertuiging:... Mijn wens is dat ik in besloten (familie)-kring word begraven of gecremeerd. Mijn wens is dat ik word begraven of gecremeerd in aanwezigheid van familie en belangstellenden. Bloemen Bloemen zijn niet gewenst. Bloemen zijn wel gewenst. Geen voorkeur. Toespraken bij de begrafenis c.q. crematie Er mogen geen toespraken worden gehouden. Er mogen wel toespraken worden gehouden, o.a. door: Het trouwboekje c.q. paspoort en adressenlijst bevindt zich in: Kennisgeving van overlijden Mogen niet door middel van rouwcirculaires worden verzonden. Mogen wel door middel van rouwcirculaires worden verzonden. Achteraf. Geen advertenties in de krant. Wel advertenties in de krant of plaatselijke bladen en kerkelijke bladen. 6 7

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Draagt elkanders lasten

Draagt elkanders lasten Christelijke uitvaartvereniging Sneek Draagt elkanders lasten Wensenlijst De gegevens ingevuld op dit formulier zijn bestemd voor uitvaartvereniging Draagt elkanders lasten in Sneek, die mijn uitvaart

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen. Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom

Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen. Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom Bericht van mijn overlijden graag doorgeven aan: Uitvaartverzorging Jannie Hulsbergen Loonberg 26 4617 NX Bergen op Zoom tel. 0164-246664 GSM: 06-51910414 www.uitvaartverzorgingnaarwens.nl naam: voornamen:

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een

Nadere informatie

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats :

Mijn uitvaartwensen. P E R S O O N L I J K E G E G E V E N S. Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :... Postcode en woonplaats : Mijn uitvaartwensen. P E R S N L I J K E G E G E V E N S Naam : Voornamen : Geboortedatum : Geboren te :. Adres :.... Postcode en woonplaats :.... Burgerlijke staat Gehuwd / geregistreerd partnerschap

Nadere informatie

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd

Zo wil ik afscheid nemen. Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Zo wil ik afscheid nemen Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Uitvaartbegeleidster: Marja van Rijn Tel.: 0174-613365 b.g.g. Mobiel: 06-13550369 Dag en nacht bereikbaar Internet: www.uitvaartbegeleidingsamen.nl

Nadere informatie

wensen en andere belangrijke zaken

wensen en andere belangrijke zaken wensen en andere belangrijke zaken Voor u ligt een belangrijk document; Deze lijst kan niet alleen worden gebruikt voor het vastleggen van uw wensen rond uw overlijden, maar ook voor het vastleggen van

Nadere informatie

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught

Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught In deze wilsbeschikking zijn alle wensen met betrekking tot de uitvaart van: vastgelegd. De uitvaart dient verzorgd te worden door: Dorien de Nijs, uitvaartbegeleiding te Vught Ondertekend, Plaats Datum

Nadere informatie

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart

Wensen ten aanzien van mijn uitvaart Wensen ten aanzien van mijn uitvaart uw laatste wens met zorg geregeld Geachte heer/mevrouw, Steeds meer mensen vinden het belangrijk om hun laatste afscheid te laten aansluiten bij hun manier van leven.

Nadere informatie

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam:

Wensenformulier. voor het afscheid en de uitvaart van: uw uitvaart in vertrouwde handen. www.delu.nl. Naam: Wensenformulier voor het afscheid en de uitvaart van: Naam: 1 Dit wensenformulier is met zorg samengesteld en geeft u de mogelijkheid de meest voorkomende wensen rond uw afscheid en uw uitvaart vast te

Nadere informatie

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen.

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Pagina1 De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart.

Nadere informatie

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN

WENSENBOEKJE. op eigen wijze! INFORMATIE EN AANWIJZINGEN VOOR NA MIJN OVERLIJDEN op eigen wijze! Zielhuis Uitvaart is een kleine uitvaartonderneming met een betrokken, flexibele werkwijze. Wij bieden praktische informatie en ondersteuning vóór, tijdens en na de uitvaart. In alle rust,

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

MIJN UITVAART GOED GEREGELD

MIJN UITVAART GOED GEREGELD MIJN UITVAART GOED GEREGELD Mijn uitvaart goed geregeld Bijgewerkt op datum: 12-03-2008 pagina 1 Algemeen Rondom de uitvaart moet altijd heel veel worden geregeld. U kunt zelf diverse voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Herman Bakker DEVENTER

Herman Bakker DEVENTER M I J N L A A T S T E W E N S Herman Bakker UITVAARTZRG DEVENTER Geachte mijnheer/mevrouw, Voor u ligt het scenarium Mijn laatste wens. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier, wanneer u daar aan

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl

Wilsbeschikking. Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking Voor het vastleggen van uw persoonlijke wensen. T 010 418 23 33 (dag en nacht) www.hess.nl Wilsbeschikking U weet wat uw wensen zijn bij uw uitvaart. Hess kent de mogelijkheden. We denken

Nadere informatie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl Wensenformulier info@matrice.nl Inhoud Inleiding................................................... 3 1 Een uniek mens, een unieke uitvaart.................................. 4 2 Gegevens...................................................

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Uitvaartwensenformulier

Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen. Zoals u het wilt. Uitvaartwensenformulier Uitvaartwensen zoals u het wilt. Vastgelegd en duidelijk, uitgevoerd met hart en ziel. Herinneringshuis De Einder is een inspiratie van Dokman

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking

aan het einde van het levenspad wilsbeschikking aan het einde van het levenspad wilsbeschikking Inhoud Voorwoord pag. 4 Wilsbeschikking Personalia pag. 5 Wilsbeschikking besproken met pag. 6 Testament pag. 6 Executeur-testamentair pag. 6 De keuze Begraven,

Nadere informatie

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening:

Wensenlijst. Naam: Datum: Handtekening: Wensenlijst Naam: Datum: Handtekening: T 06 47 64 39 99 W www.osiris-uitvaart.nl Verdriet is de keerzijde van liefde Manu Keirse Osiris Uitvaart herkent deze uitspraak goed, in verlies is de liefde voelbaar.

Nadere informatie