Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Document vertrouwlijke gegevens. Mijn laatste wensen. Van meneer / mevrouw: J. STOUT / uitvaartverzorging 24 uur per dag bereikbaar: 0599-612 482"

Transcriptie

1 Document vertrouwlijke gegevens Mijn laatste wensen Van meneer / mevrouw: 24 uur per dag bereikbaar:

2 Leg uw wensen vast Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen wensen zal verlopen. Bovendien kan het een verlichting zijn voor uw nabestaanden. Door het invullen van dit formulier hoeven zij niet te gissen naar wat u gewild zou hebben en is het een leidraad voor de bespreking van de uitvaart. Belangrijk is dat u uw nabestaanden inlicht over de eventuele aanwezigheid van dit formulier en de plaats waar deze te vinden is. Ook kunt u uw laatste wens formulier bij ons bekend maken, zodat wij op voorhand op de hoogte zijn van uw wensen. Het doel Het doel van het invullen van dit formulier is dat er zoveel mogelijk gevolg moet worden gegeven aan de wensen van de overledene. Rechtsgeldigheid Het wensenformulier dient als leidraad voor het regelen van de uitvaart. Als u uw wensen rechtsgeldig wilt vast leggen dan moet u deze eigenhandig uitschrijven (niet typen). Vervolgens zet u de datum en uw handtekening eronder. U maakt dan een zogeheten codicil. Bewaar dit formulier op een goede vindbare plaats, bijv.: - bij uw verzekeringspapieren; - bij uw testament bij de notaris; - bij diegene die als eerste op de hoogte is van uw overlijden; - bij uw uitvaartverzorger. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn! Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. Graag nemen wij de tijd om samen met u de mogelijkheden door te spreken. Direct na het overlijden In principe hoeft er geen sprake te zijn van haast na het overlijden. Neemt u gerust de tijd om eerst met elkaar samen te zijn. Als u alleen bent vindt u het misschien prettiger eerst iemand te bellen die u nabij staat, voordat u de arts belt. U kunt daar een afweging in maken. De arts bellen Als iemand in de woonsituatie is overleden, dan moet eerst de huisarts of diens vervanger gebeld worden. De arts komt om de officiële dood vast te stellen. Indien er sprake is van overlijden in een ziekenhuis of andere zorginstelling, dan kan er een andere gang van zaken zijn. De medewerkers brengen u hiervan op de hoogte. Belangrijke mensen waarschuwen U neemt contact op met de mensen die zo snel mogelijk op de hoogte gebracht moeten worden van het overlijden. De uitvaartondernemer bellen Op enig moment belt u de uitvaartondernemer. Dit kan kort na het overlijden zijn, bijv. als de overledene nog verzorgd moet worden. Bij overlijden s nachts in een zorginstelling kunt u de uitvaartondernemer ook de volgende dag bellen. Er zullen u bepaalde dingen worden gevraagd - Is de overledene al verzorgd? Zo nee, wanneer en waar moet hij of zij verzorgd worden en wilt u daarbij zijn? - Waar wilt u dat de overledene wordt opgebaard? - Is er al kleding uitgezocht? - Wilt u het trouwboekje klaarleggen (indien van toepassing) - sen tellen voor benodigde rouwkaarten - Is de keuze voor begraven of cremeren al bekend? Laatste wensen formulier, Pagina 2

3 Persoonlijke gegevens Voornamen Geslachtsnaam Postcode / woonplaats Geboortedatum / -plaats : - - te _ Geloofsovertuiging Titulatuur / Onderscheiding Burgelijke staat : ongehuwd / gehuwd / samenwonend / sinds weduwe(naar) van gescheiden van echt (doorstrepen wat niet van toepassing is) Voornamen Geslachtsnaam Laatste huwelijksdatum : - - te _ Kinderen : Ik laat kinderen na. Gegevens ouders : Vader (overleden ) Moeder (overleden ) Voornamen : Geslachtsnaam : Medische info huisarts Ik heb het donorregistratie formulier ingevuld Ik heb een hersencodicil ingevuld Direct na mijn overlijden moeten de volgende personen op de hoogte worden gesteld (als u meer personen en/of instellingen wilt waarschuwen kunt u dat op pagina 10 noteren) Het wensenformulier bestaat in totaal uit 10 pagina s. Plaats : Datum: : Handtekening: Laatste wensen formulier, Pagina 3

4 Persoonlijke uitvaartgegevens (uitvaartverzorging, juridische zaken, begraven of cremeren) gewenste uitvaartverzorger : Steenhouwer 15 : 9502 EV Stadskanaal : adres : : Ik ben aangesloten bij een uitvaartvereniging uitvaartvereniging : Ik heb een uitvaartverzekering uitvaartverzekeraar : Er is een testament opgemaakt notaris Er is een codocil / legaat door mij opgemaakt Het bevindt zich bij Ik heb een executeur testamentair Ik wens dat de voogdij over mijn minderjarige kinderen vervuld wordt door: Het is mijn uitdrukkelijke wens dat ik word Begraven Ik wil begraven worden in een algemeen graf eigen- / familiegraf Grafkelder begraafplaats Ik heb hier een eigen / familiegraf uitgezocht c.q. aangeschaft Rij Vak Nr. Ik wens op mijn graf een gedenkteken Indien ja, wat voor gedenkteken: Gecremeerd crematorium : te Ik heb wensen t.a.v. mijn asbestemming (voor specifieke wensen zie pagina 7) Laatste wensen formulier, Pagina 4

5 Persoonlijke uitvaartgegevens (opbaring, kist, bloemen, advertenties, rouw- en bedankkaarten) Ik wens dat mijn lichaam wordt opgebaard in het woonhuis / sterfhuis op bed / in een kist de opbaarkamer van het uitvaartcentrum de opbaarkamer van het verzorgingshuis / verpleeghuis waar ik kom te overlijden de opbaarkamer van het ziekenhuis waar ik kom te overlijden Bij mijn opbaring wens ik de volgende kleding / sieraden e.d. te dragen Kleding Sieraden / bril e.d. Ik wens dat bij mijn opbaring en uitvaart een kist / een lijkwade wordt gebruikt Ik heb specifieke wensen t.a.v. mijn kist / lijkwade Ik wens dat mijn kist overeenkomstig model en gemaakt is van: massief hout (soort ) spaanplaat (fineersoort ) en wens hem wel / niet bekleed te hebben met de stof _ Ik wens dat mijn lijkwade gemaakt is van de volgende stof en dat deze gemaakt wordt door te Ik wens dat mijn kist / lijkwade gesloten wordt direct na mijn overlijden op het laatste moment en dat voor het sluiten van de kist / lijkwade mijn sieraden en uitwendige hulpmiddelen (bril e.d.) van mijn lichaam worden genomen niet gesloten wordt Tussen het moment van mijn overlijden en de uitvaart is er gelegenheid om afscheid te nemen Echter niet voor Bij mijn opbaring en uitvaart wens ik bloemen Ik heb voorkeur voor Ik wens een advertentie in een krant krant(en) : / Ik wens dat o.a. de volgende tekst daarin wordt opgenomen: Ik wens dat er rouw- en bedankkaarten worden verzonden Model kaarten Ik wens dat o.a. de volgende tekst daarin wordt opgenomen: Laatste wensen formulier, Pagina 5

6 Persoonlijke uitvaartgegevens (uitvaart, vervoer, muziek, sprekers, condoleance) Ik wens dat de uitvaart gebeurt vanuit het woonhuis / sterfhuis in de kerk te met als geestelijke In de aula van: het uitvaartcentrum / de begraafplaats / het crematorium Indien mogelijk in te Ik wens dat het vervoer van mijn lichaam geschied met een rouwwagen: Antraciet grijze Mercedes Bordeaux rode Buick Antraciet grijze Buick indien anders, namelijk met: Ik wens dat er bij mijn uitvaart gebruik wordt gemaakt van een volgwagen Antraciet grijze Mercedes 7-persoons indien anders, namelijk met: Ik wens dat mijn uitvaart / plechtigheid plaatsvindt in stilte Ik heb wensen m.b.t. de muziek bij mijn uitvaart / plechtigheid Live met instrument liefst bespeeld door Live gezongen, liefst door CD / Cassette Ik wens dat de hieronder staande muziekkeuze ten gehore wordt gebracht Op mijn uitvaart / plechtigheid wens ik dat er gesproken wordt Het liefst door Maar niet door Na de uitvaartplechtigheid bij de begrafenis / crematie wens ik dat de kist blijft staan / geheel daalt / gordijn sluit of anderzins aan het oog wordt onttrokken Voor de condoleance na mijn uitvaart / plechtigheid heb ik speciale wensen Dat zij plaatsvindt in de koffiekamer van: de kerk het uitvaartcentrum de begraafplaats het crematorium in: te: Ik heb naast de gebruikelijke koffie/thee/koek/cake speciale wensen t.a.v. de consumpties Ik wens namelijk dat er ook geserveerd wordt. Laatste wensen formulier, Pagina 6

7 Persoonlijke uitvaartgegevens (alleen voor crematie) (asverstrooiing, asbijzetting, aanwezigheid nabestaanden) Ik wens dat mijn as wordt verstrooid Indien mogelijk op de volgende plek: te Op het strooiveld bij crematorium: te Op zee vanaf een boot en indien mogelijk vanaf de boot van: (naam eigenaar / schipper) Boven zee vanuit een vliegtuig en indien mogelijk vanuit het vliegtuig van: (naam eigenaar / piloot) Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de verstrooiing Ik wens dat mijn as wordt bijgezet In het columbarium bij crematorium / begraafplaats: te In de algemene nis van het crematorium (in afwachting van een beslissing over de asbestemming door mijn nabestaanden) In het familie- / urnengraf op crematorium / begraafplaats: te Ik wens dat mijn nabestaanden aanwezig zijn bij de bijzetting Ik wens dat mijn as aan mijn nabestaanden wordt overgedragen Ik heb andere wensen t.a.v. mijn definitieve asbestemming en wel de volgende: Laatste wensen formulier, Pagina 7

8 Persoonlijke uitvaartgegevens (vindplaats financiële- en persoonlijke papieren) Financiën Verzekeringspolissen Giro- / bank afschriften Giro- / bank papieren Schuldbewijzen / bekentenissen Sleutels bankkluis Spaar- / aandelenobligatie e.d. bewijzen Pensioen- / koopsomlijfrentecontracten Arbeidscontracten / overeenkomsten : Vindplaats Uitkeringspapieren (pensioen / a.o.w. / w.w. / bijstand e.d. Belastingaangiftes Overige Persoonlijk Trouwboekje / samenlevingscontract / geregistreerd partnerschap Paspoort Rijbewijs Hersencodicil Testament Legaat Overige Laatste wensen formulier, Pagina 8

9 Persoonlijke uitvaartgegevens (vindplaats papieren m.b.t. huis, boedel en overige) Huis Hypotheekakte(n) Huurovereenkomst(en) : Vindplaats Onderhoudscontracten (huis / tuin / apparatuur e.d.) (reserve) Sleutels (huis / schuur / postbus etc.) Overige Boedel Eigendomsbewijzen Aankooprekeningen Garantie/service bewijzen (reserve) Sleutels (auto / fiets etc.) Overige Overige Laatste wensen formulier, Pagina 9

10 Na mijn overlijden moeten de volgende personen op de hoogte worden gesteld (voor meer personen kunt u deze pagina kopieëren) Advies: Laat een recente adressenlijst achter. Laatste wensen formulier, Pagina 10

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen.

De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Pagina1 De enige zekerheid in ons leven is ons sterven. Met dit formulier kun je jouw persoonlijke wensen vastleggen. Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart.

Nadere informatie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie

Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Punten ter overweging voor uw eigen begrafenis/crematie Deze wensenlijst is gemaakt voor iedereen die iets wil vastleggen voor zijn/haar uitvaart. Daarmee praktische informatie achterlatend voor de nabestaanden.

Nadere informatie

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen

Van der Eijk. Beschrijving van de wensen voor de uitvaart. uitvaartverzorging. Ruimte voor aantekeningen Ruimte voor aantekeningen Beschrijving van de wensen voor de uitvaart 14 Van der Eijk uitvaartverzorging Marijke en Arjan van der Eijk Fresiastraat 12 2671 KS Naaldwijk Telefoon: (0174) 62 99 46 Geachte

Nadere informatie

WENSENFORMULIER. gegevens voor mijn. nabestaanden. vertrouwelijke

WENSENFORMULIER. gegevens voor mijn. nabestaanden. vertrouwelijke WENSENFORMULIER vertrouwelijke gegevens voor mijn nabestaanden ...Een herinnering in liefde is een herinnering voor altijd Anita van Cuijk-Toonen Gildeplein 9 6612 BC Nederasselt T 024 82 00 311 M 06 832

Nadere informatie

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcodicil. Bel bij een overlijden met 0521-513660. Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Uitvaartcodicil Bel bij een overlijden met 0521-513660 Wij zijn dag en nacht bereikbaar. Bewaar dit codicil op een plek waar uw nabestaanden hem makkelijk vinden, laat uw nabestaanden ook weten dat u een

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Wilma Heijink

Wilsbeschikking. Wilma Heijink Wilsbeschikking NOTITIES:......... Wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor nabestaanden is het een geruststellende gedachte te weten dat zij uw uitvaart kunnen regelen zoals u dat tijdens uw leven

Nadere informatie

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:..

WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. WENSEN BIJ OVERLIJDEN NAAM:.. Ine Kooi Uitvaartzorg, J. Wiersumstraat 26, 9981 JJ Uithuizen 0595-432277 / 06-21981877 info@inekooiuitvaartzorg.nl Waarom een wensenlijst? Bij leven en welzijn staan we niet

Nadere informatie

Mijn persoonlijke wilsbeschikking

Mijn persoonlijke wilsbeschikking Mijn persoonlijke wilsbeschikking wilsbeschikking Wensen van nu, voor later. Voor de nabestaande is het een geruststellende gedachte te weten dat zij de uitvaart hebben kunnen regelen zoals de overledene

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN

Wilsbeschikking. Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZORG IN GOEDE HANDEN Wilsbeschikking Beschrijving van de wensen na mijn overlijden. UW LAATSTE ZRG IN GEDE HANDEN Mijn laatste wensen. In deze wilsbeschikking kunt u uw laatste wensen ten aanzien van uw uitvaart vastleggen.

Nadere informatie

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken

Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Uitvaartonderneming Teylingen zorgzaam en betrokken Wilsverklaring Uitvaartonderneming Teylingen omdat elk afscheid uniek is OMDAT ELK AFSCHEID UNIEK IS Ieder mens is uniek. Ieder afscheid dus ook. Uw

Nadere informatie

Wilsbeschikking. * W ensen rondom mijn B egrafenis *

Wilsbeschikking. * W ensen rondom mijn B egrafenis * Wilsbeschikking * W ensen rondom mijn B egrafenis * Begrafenisverzorging Roubos Reigersberg 15 4363 BN Aagtekerke 0118 582298 (dag en nacht bereikbaar) info@begrafenisverzorgingroubos.nl www.begrafenisverzorgingroubos.nl

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van:

Persoonlijke uitvaartwensen van: Nadenken en praten over de dood; veel mensen vinden dit lastig en gaan het onderwerp liever uit de weg. Toch kan het goed zijn om daar wel over na te denken en uw wensen omtrent uw afscheid vast te leggen.

Nadere informatie

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid

Wensenformulier. Een Bijzonder Afscheid Wensenformulier In het wensenformulier heb ik aangegeven hoe mijn uitvaart moet worden uitgevoerd. Ik vraag mijn nabestaanden om mijn wensen te respecteren en deze zo goed mogelijk uit te voeren. Opdrachtgever

Nadere informatie

w e n s e n f o r m u l i e r

w e n s e n f o r m u l i e r w e n s e n f o r m u l i e r Slibbroek 6 5081 NS Hilvarenbeek info@vanhamond-uitvaart.nl Omdat elk mens uniek is Elk mens is uniek. Iedere uitvaart vraagt om een unieke benadering. Daarom bieden wij u

Nadere informatie

KollaardUITVAARTZORG

KollaardUITVAARTZORG KollaardUITVAARTZORG samen zorgen voor een passend afscheid ll Mijn wensen ten aanzien van mijn uitvaart Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt dit praktische document met alle voorkomende vragen mbt uw eigen

Nadere informatie

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg.

Wilsbeschikking. Uitvaartverzorging Agterberg Wolter Heukelslaan 50 3581 ST Utrecht (030) 2510982 www.agterberg.nl info@agterberg. Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Laatste wensen formulier

Laatste wensen formulier Laatste wensen formulier Inleiding 2 Persoonsgegevens 3 Opbaring 4 Begraven 5 Crematie 6 Plechtigheid 7 Kerkelijke plechtigheid 8 Rouwbrieven 9 Overige wensen 10 Erik Jansen, Ab Jonker Onderlinge Begrafenisvereniging

Nadere informatie

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl

Wilsbeschikking. U kunt mij elk moment van de dag bellen 06-831044887 of mailen info@uitvaartbegeleidingvanrijnsoever.nl Wilsbeschikking Bij een overlijden voelen nabestaanden zich gesteund als zij weten hoe de overledene dacht over zijn of haar afscheid en uitvaart. Om uw nabestaanden niet in onwetendheid achter te laten

Nadere informatie

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl

Wensenformulier. Matrice. uitvaartbegeleiding. Postbus 399 3100 AJ Schiedam 010 273 24 24 info@matrice.nl Wensenformulier info@matrice.nl Inhoud Inleiding................................................... 3 1 Een uniek mens, een unieke uitvaart.................................. 4 2 Gegevens...................................................

Nadere informatie

Notities en wensen voor later. Codicil

Notities en wensen voor later. Codicil Notities en wensen voor later Codicil Inleiding Bij iedere belangrijke gebeurtenis in een mensenleven worden plannen gemaakt en verlangens kenbaar gemaakt. Vaak blijft het onderwerp uitvaart onaangeroerd

Nadere informatie

Herman Bakker DEVENTER

Herman Bakker DEVENTER M I J N L A A T S T E W E N S Herman Bakker UITVAARTZRG DEVENTER Geachte mijnheer/mevrouw, Voor u ligt het scenarium Mijn laatste wens. Een praktisch hulpmiddel om op uw eigen manier, wanneer u daar aan

Nadere informatie

Persoonlijk afscheid nemen

Persoonlijk afscheid nemen Persoonlijk afscheid nemen Zuidema s Begrafenis Onderneming bv Gecertificeerd door Onafhankelijk Instituut voor landelijk erkend Keurmerk Uitvaartzorg Zuidema s Begrafenis Onderneming BV Voorwoord Loslaten,

Nadere informatie

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502

. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking. Telefoon 045-563 9502 T. Dit boekje wordt u aangeboden door Algemene begrafenis en Crematievereniging Samenwerking 045-563 9502 www.begrafenisvereniging.nl/abcsamenwerking Woord vooraf Waarom u dit boekje wordt aangeboden.

Nadere informatie

Persoonlijke uitvaartwensen van

Persoonlijke uitvaartwensen van Persoonlijke uitvaartwensen van.. PUUR voor mijn rust De dood komt onherroepelijk Inleiding Door het invullen van dit boekje kunt u uw voorkeuren kenbaar maken voor de uitvoering van uw eigen uitvaart.

Nadere informatie

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart

Persoonlijke wensen. voor mijn uitvaart Persoonlijke wensen voor mijn uitvaart Kantoor Rouwcentra Groot Hertoginnelaan 227 Sorghvliet, Groot Hertoginnelaan 1 2517 ET s-gravenhage Waldeck, Oude Haagweg 28 Nootdorp, Veenweg 14 T 070 3451676 E

Nadere informatie

Codicil Mijn laatste wens

Codicil Mijn laatste wens Adiós con Amor Uitvaart organisatie & begeleiding Jet van der Heijden NIE ES X6207607E www.adiosconamor.com 03730 Jávea (Alicante) Tel.(+34) 661100390 info@adiosconamor.com Codicil Mijn laatste wens Steeds

Nadere informatie

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil

Wensen voor mijn uitvaart. Codicil Wensen voor mijn uitvaart Codicil Inhoudsopgave 1. Een uitvaart met een eigen sfeer... 2 2. Persoonlijke gegevens... 3 3. Belangrijke persoon/personen/executeur... 4 4. Zakelijke gegevens... 4 5. Verzorgen,

Nadere informatie

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart

Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Beschrijving van de wensen voor de uitvaart Opgesteld door Adres : Postcode en Woonplaats : Ondergetekende geeft hiermede te kennen dat de hierna omschreven laatste wilsbeschikking ten aanzien van zijn/haar

Nadere informatie

Persoonlijk en respectvol afscheid

Persoonlijk en respectvol afscheid Persoonlijk en respectvol afscheid Anastasia van Achteren-van Vendeloo Uitvaartbegeleider Smalgoorn 12 9403 NW Assen 06-50291822 info@anastasiauitvaartbegeleiding.nl www.anastasiauitvaartbegeleiding.nl

Nadere informatie

0341-415098 (dag en nacht)

0341-415098 (dag en nacht) Inleiding Veel belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven worden vastgelegd, georganiseerd en geregeld, dat vinden wij heel gewoon. Wensen rondom een overlijden worden steeds vaker bespreekbaar gemaakt

Nadere informatie