Inhoud. Algemene economie 4. Management & Organisatie 6. Finance & Accounting 10. Recht 12. Marketing & Marketingcommunicatie 14.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Algemene economie 4. Management & Organisatie 6. Finance & Accounting 10. Recht 12. Marketing & Marketingcommunicatie 14."

Transcriptie

1 2008 ho uitgaven Algemene economie Management & Organisatie Finance & Accounting Recht Marketing & Marketingcommunicatie Communicatie Communicatieve vaardigheden ICT-vaardigheden

2 Inhoud Algemene economie 4 Management & Organisatie 6 Finance & Accounting 10 Recht 12 Marketing & Marketingcommunicatie 14 Communicatie 17 Communicatieve vaardigheden 19 ICT-vaardigheden 22 igen vaardigheid 23 Competentie-serie 24 Bestelgegevens 25 Meer informatie 27 extra materiaal op de website inclusief cd-rom

3 omdat professioneel bouwen aan hoogstaand onderwijs... ThiemeMeulenhoff heeft kwaliteit in het onderwijs hoog in het vaandel staan. Zeker in een maatschappij waarin onderwijskundige en economische inzichten elkaar in een snel tempo opvolgen, is het uitermate belangrijk om bij te blijven. Wij volgen dan ook alle ontwikkelingen op de voet. Dat doen wij niet alleen. Wij werken samen met tal van deskundigen, onderwijsinstellingen, docenten en ervaren auteurs. In de loop der jaren heeft dit geleid tot een compleet aanbod inspirerende economie-uitgaven. Thematische studieboeken en vakoverstijgende naslagwerken die ook in de latere carrière goed van pas zullen komen. De praktische vaardigheidsboeken zijn beknopte en toegankelijke uitgaven die inhoudelijk uitstekend aansluiten op projectopdrachten, casussen en te ontwikkelen beroepscompetenties. Onmisbaar voor iedere student in het hoger economisch onderwijs! De ssentials beschrijven een bepaald onderwerp of thema en zijn volledig toegesneden op het werken in case-groepen en projecten. en goede reeks bestaat uit handzame boekjes over specifieke communicatieve- en beroepsvaardigheden waarover studenten moeten beschikken. vraagt om een goede balans tussen kennis en kunde Competentiegericht leren is de grondgedachte van het huidige onderwijs: studenten richten zich meer en meer op vakspecifieke handelingen en het opdoen van praktijkervaring. en prima ontwikkeling, ware het niet dat de theoretische invalshoek daardoor soms wat onderbelicht dreigt te raken. Dit terwijl een gedegen vakkennis op de arbeidsmarkt een enorme meerwaarde biedt. Daarom vindt u in onze uitgaven altijd een goede balans tussen theorie en praktijk. Maatwerk en ander aspect waar wij veel aandacht aan besteden is de flexibele inzetbaarheid van onze lesmaterialen. Als innovatieve uitgever spelen wij daar ondermeer op in met digitale componenten die onze boekvormen kunnen versterken. n daar gaan wij ver in. Zo werken wij ook aan databases waaruit u zelf selecties kunt maken. Graag betrekken wij u bij de ontwikkeling en implementatie van onze leermiddelen. Uw bijdrage is voor ons onmisbaar bij het vertalen van specifieke wensen in praktijkgerichte oplossingen. U bent van harte welkom om ons te benaderen met uw wensen en behoeften.

4 Algemene economie Algemene economie Herzien NIßDOORßRMßBZIGßTßZIJN ß$OORßHTß ßSITUATISßDUSßDOORßKRANTNßNßTIJD LIDINGßBIJßDITßBOKßISßROPßGRICHTßDIß IDDLßVANßVRAGNßNßOPDRACHTNBIJßDß /NDRNMINGßNßOMGVINGßß\ßß(ANDBOK CHRVNßVOORßSTUDNTNßINßHTßHOGRß ZTßNßMODULAIRßINDLINGßMAKNß DßHUIDIGßONDRWIJSVORMNßZOALSß HTßGBIDßVANßCONOMIßISßNITßNODIG ß DNßINßDITßBOKßGPRSNTRDßALSß NMING ß$AARTOßISßAANSLUITINGßGZOCHTß VANßHTßSTRATGISCHßMANAGMNT ß LDRßOVRZICHTßVANßDßMICRO ßMSO ß SLNßDIßLKßSTUDNTßALSßBASISKNNISß /NDRNMINGß NßOMGVING "ASISKNNISßCONOMIßVOORßHTßHOGRßONDRWIJS DR ß2 ß3CHyNDORFF DRS ß* & " ß0LUS DR ß#! ßDß+AM VOORBLDNßWAARßNODIGßGACTUA ALßOPGNOMN ß/MßDßSTAPßVANßTHORIß NßISßAANßHTßINDßVANßLKßHOOFDSTUKßINß HTNßOPGNOMNßWAARINßDßTHORIß HOOFDSTUKßISßBOVNDINßNßINTRVIWß Onderneming en omgeving Wat voor invloed hebben wisselkoersen, technologische ontwikkelingen en globaliseringsvraagstukken op een onderneming? Wat betekent een duurdere euro voor je betalingsbalans? n hoe ga je om met een vijandige overname? Onderneming en omgeving BDRIJFSLVNßWAARDOORßNßCONOMISCHß RDTßBLICHT BASISßVOORßNßALGMNßKNNISMAKINGß UIDLIJKßINZICHTßINßDßINVLODßVANßVRSCHIL NßOPßHTßBDRIJFSLVNßNßDßOVRHID ß ASLAGWRKßGDURNDßDßHLßOPLIDING laat 25 bedrijven zelf het antwoord geven. Hun realistische verhalen maken de link tussen DRNMINGNOMGVING NL omgevingsfactoren en economische gereedschappen op een aansprekende manier inzichtelijk. Accent op praktisch nut ISBN Prijs 65,00 ca. 480 pagina s dr. R. Schöndorff, drs. J.F.B. Pleus, dr. C.A. de Kam Het vernieuwde Onderneming en omgeving bestaat uit een handboek en een studiehandleiding. In het handboek staat de praktische waarde van algemene economie centraal. Studenten gaan aan de slag met bestaande bedrijfsdilemma s en leren deze vanuit een economisch oogpunt te verklaren. Onderneming en omgeving is volledig afgestemd op competentiegericht en projectmatig werken. Met de uitgebreide studentenhandleiding kunnen studenten zich de leerstof snel en zelfstandig eigen maken. Interactieve website! Onderneming en omgeving wordt ondersteund door een interactieve website! Onder het motto conomie is multimediaal kunnen studenten en docenten via de site met de auteurs van het boek communiceren. Natuurlijk staat de site ook vol met actuele cases en opdrachten, toetsen, aanvullend theorie- en bronnenmateriaal, begrippenlijsten en samenvattingen. RDNßINßDITßBOKßGPRSNTRDßALSßOM MING ß$AARTOßISßAANSLUITINGßGZOCHTß ßVANßHTßSTRATGISCHßMANAGMNT ß HLDRßOVRZICHTßVANßDßMICRO ßMSO ß NSLNßDIßLKßSTUDNTßALSßBASISKNNISß NIßDOORßRMßBZIGßTßZIJN ß$OORßHTß LßSITUATISßDUSßDOORßKRANTNßNßTIJD ANDLIDINGßISßROPßGRICHTßDIßACTIVITITNß ßDAAROMßVRAGNßNßOPDRACHTNßBIJßDß ßSTAANßINßDZßSTUDIHANDLIDINGß NLIJST ßVOORBLDNßWAARßNODIGßGACTUALISRD ßBASISßVOORßNßALGMNßKNNISMAKINGß DUIDLIJKßINZICHTßINßDßINVLODßVANßVRSCHIL NßOPßHTßBDRIJFSLVNßNßDßOVRHID ß /NDRNMINGßNßOMGVINGßß\ßß3TUDIHANDLIDING SCHRVNßVOORßSTUDNTNßINßHTßHOGRß PZTßNßMODULAIRßINDLINGßMAKNß RßDßHUIDIGßONDRWIJSVORMNßZOALSß ßHTßGBIDßVANßCONOMIßISßNITßNODIG ß /NDRNMINGß NßOMGVING "ASISKNNISßCONOMIßVOORßHTßHOGRßONDRWIJS DR ß2 ß3CHyNDORFF DRS ß* & " ß0LUS DR ß#! ßDß+AM 3TUDIHANDLIDING Over de auteurs Rolf Schöndorff was hoogleraar Algemene conomie aan de Universiteit van Amsterdam. NASLAGWRKßGDURNDßDßHLßOPLIDING DRNMINGNOMGVING NL Jan Pleus was docent Algemene conomie aan de Hogeschool voor conomische Studies Amsterdam (HS). Flip de Kam is werkzaam als hoogleraar Algemene conomie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ISBN Prijs 30,00 ca. 320 pagina s dr. R. Schöndorff, drs. J.F.B. Pleus, dr. C.A. de Kam TIP! Op belichten Rolf Schöndorff en Jan Pleus in hun column conomie voor jou actuele economische onderwerpen op een toegankelijke manier.

5 Algemene economie Institutionele economie Institutionele economie is geschreven vanuit de optiek van de ondernemer. Dit hoofdfaseboek koppelt gedegen theorie en vernieuwende inzichten aan actuele onderwerpen en veelzeggende praktijkvoorbeelden. Dit geeft een uitstekende kijk op het reilen en zeilen van onze samenleving en legt een relatie tussen het gedrag van mensen en bedrijven en onze economie. Het boek wordt op de site van ThiemeMeulenhoff ondersteund met extra materiaal zoals PowerPointpresentaties. Over de auteur Piet de Vries doceert onder andere Institutionele conomie aan de Universiteit Twente en verricht economisch onderzoek. ISBN Prijs 42, pagina s dr. P. de Vries ssential Algemene economie De ssential-reeks biedt bondige informatie over vakoverstijgende onderwerpen waarmee elke student in de beroepspraktijk te maken krijgt. De voorbeelden, praktische tips en stappenplannen brengen de theorie tot leven. Consumentengedrag en economische benadering Deze praktische ssential gaat uit van de consument als rationeel denkend mens die zijn geld besteedt aan een breed scala aan goederen en diensten. De uitgave belicht belangrijke economische aspecten die op dit consumentengedrag van invloed kunnen zijn, zoals inkomen, prijzen en context. Ook is er ruim aandacht voor theoretische zienswijzen en het begrip tijdvoorkeur als analysemethode. ISBN Prijs 20,50-48 pagina s W. Heijman, F. Dietz G. Antonides Over de auteurs Wim Heijman is als bijzonder hoogleraar Regionale conomie bij de leerstoelgroep conomie van Consumenten en Huishoudens verbonden aan Wageningen Universiteit. Frank Dietz is econoom en hoofd van Nationale Milieubeleidsevaluatie en Duurzaamheid (NMD) van het Milieu en Natuur Planbureau (MNP). Gerrit Antonides is hoogleraar conomie van Consumenten en Huishoudens van de Wageningen Universiteit en redacteur van het Journal of conomic Psychology.

6 Management & Organisatie Management & Organisatie Over ondernemen Onderneming, omgeving en overheid Wat komt er zoal kijken bij planmatig ondernemen? Over ondernemen maakt bedrijfsen beleidsmatige trajecten inzichtelijk aan de hand van concrete voorbeelden. Van het opzetten van een plan tot en met de implementatie. Dit hoofdfaseboek behandelt eerst diverse organisatietypen en structuren en zoomt vervolgens in op onderwerpen als netwerken, ketens en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot slot komen aspecten als bedrijfsvestiging, ruimtelijke ordening, HRM en corporate governance aan bod. ISBN Prijs 37, pagina s dr. W. Oosten Over de auteur Wouter-Jan Oosten heeft ervaring als onderzoeker/adviseur met betrekking tot ruimtelijke ontwikkeling en als docent bestuurskunde. Hij werkt momenteel als gemeentelijk raadsgriffier. Over management en organisatie Hoe zijn organisaties gestructureerd en waarom? Over welke vaardigheden moet je als ondernemer of manager beschikken? Deze vragen staan in Over management en organisatie centraal. Op een overzichtelijke wijze belicht het naslagwerk onderwerpen als organisatiestructuur, verandermanagement en systeembenadering. Ook is er aandacht voor competenties op het gebied van leiderschap, motivatie en personeelsmanagement. De logische opbouw, praktische cases, checklists en literatuurverwijzingen maken het boek zeer geschikt voor projectgestuurd onderwijs. ISBN Prijs 66, pagina s drs. P..J. Kunst, dr. R.L. Olie dr. A.G.L. Romme, drs. R.J.M. Hamers Over de auteurs Paul Kunst is als senior onderzoeker verbonden aan UNU-MRIT. Als consultant werkt hij met grote bedrijven aan kwaliteit, waardemanagement, structuur en strategie. René Olie is hoofddocent Strategie en International Management aan de bedrijfskundefaculteit RSM rasmus University. Hij is tevens opleidingsdirecteur van de uropese Masteropleiding International Management-CMS. Sjoerd Romme is werkzaam als hoogleraar Ondernemerschap & Innovatie aan de TU/e en is tevens decaan van de faculteit Technologie Management van de TU/e. Roel Hamers is hoofd externe betrekkingen en docent economische vakken Facility Management, Hogeschool Zuyd. Kwaliteitsmanagement in balans Wat verstaan we onder integraal kwaliteitsmanagement? Welke organisatiestructuren en processen zijn daarbij relevant? Kortom: hoe maak je van een goed bedrijf een excellente organisatie? Kwaliteitsmanagement in balans geeft een goed inzicht in dit continue proces van verbetering en leert studenten hoe zij een integraal kwaliteitsmanagementsysteem kunnen invoeren en onderhouden. Daarbij is niet alleen aandacht voor methoden en technieken maar ook voor bedrijfskundige onderwerpen en ICT-toepassingen. ISBN Prijs 40, pagina s dr. ir. D.S. Tan Over de auteur Djoen Tan is zelfstandig managementconsultant. Daarvoor vervulde hij diverse managementfuncties in het bedrijfsleven en bij de overheid, die hij combineerde met een docentschap Informatiemanagement bij verschillende onderwijsinstellingen.

7 Management & Organisatie HRM en brede kennismaking Human resource management heeft direct invloed op de strategie van een organisatie. Iedere leidinggevende zal dan ook over enige kennis op dit gebied moeten beschikken. Dit hoofdfaseboek biedt deze brede insteek en belicht vanuit diverse invalshoeken de mogelijke uitgangspunten en keuzes die bij HRM een rol spelen. Met een accent op personeels- en organisatieontwikkeling. De concrete voorbeelden en actuele vragen en opdrachten zetten de lezer aan tot het ontwikkelen van een eigen visie op HRM. en onmisbaar naslagwerk voor studenten en leidinggevenden! Over de auteur Rob Moorer is zelfstandig interim-manager HR en begeleider van organisatie ontwikkelingstrajecten. Hij is als moderator/docent verbonden aan diverse instituten, waaronder de Rijksuniversiteit Groningen/Comenius, IBO en de Twente School of Management. ISBN Prijs 42, pagina s drs. ing. R.G. Moorer Logistiek in ketens Management van processen Door ontwikkelingen als e-business en outsourcing is er groeiende belangstelling voor logistiek management vanuit ketenperspectief. Deze onderwerpen komen ruimschoots aan bod in Logistiek in ketens. De rode draad in het boek is de overzichtelijke uiteenzetting van supply chain management. r zit ook een begeleidende cd-rom bij met zowel meerkeuze- als open vragen als actuele business cases. Ideaal voor zelfstudie! Over de auteur Caroline van der Meer is als docent Logistiek verbonden aan de HvA HS Hogeschool voor conomische Studies. NIUW! Website boordevol aanvullend materiaal en cases! ISBN Prijs 42, pagina s drs. C.J. van der Meer Verschijnt zomer 2008 Om de theorie van Logistiek in ketens nog beter op de praktijk te laten aansluiten, komt ThiemeMeulenhoff met een uitgebreide website. Op deze website vinden studenten ondermeer een illustratieve businesscase aan de hand waarvan zij het managen van een supply chain daadwerkelijk in praktijk gaan brengen. De case loopt synchroon met de hoofdstukken in het boek en kan in zijn geheel of in onderdelen worden uitgewerkt. Aan de hand van kleinere cases, theoretische vragen en een toetsenbank kunnen studenten op de site hun kennis en begrip van logistieke ketens verder vergroten. Voor studenten én docenten De website heeft niet alleen studenten veel te bieden. Docenten kunnen hier terecht voor de uitwerkingen van de business cases, ondersteunende powerpointpresentaties, extra theorie en actuele vraagstukken. De website is alleen toegankelijk met een licentie. Die is er in twee varianten: voor studenten en voor docenten.

8 Management & Organisatie ssentials Management & Organisatie De ssential-reeks biedt bondige informatie over vakoverstijgende onderwerpen waarmee elke student in de beroepspraktijk te maken krijgt. De voorbeelden, praktische tips en stappenplannen brengen de theorie tot leven. Praktische handleiding voor projectmanagement Het slagen van een project staat of valt met goed projectmanagement. Daarbij spelen zowel bedrijfsmatige als menselijke aspecten een rol. Projectmanagement laat studenten stap voor stap zien wat projectmatig werken tot een succes maakt. Dit handboek reikt niet alleen praktische tools en methodieken aan voor leidinggeven en teambuilding, maar gaat ook in op het belang van resultaatborging en evaluatie. ISBN Prijs 20, pagina s ir. P.Y. Chan, D. Meijer Over de auteurs Pui Yee Chan is trainer / consultant. Zij geeft managementtrainingen, advies en begeleiding aan organisaties bij veranderingstrajecten. Zij woont tegenwoordig in Vietnam. David Meijer is zelfstandig bouwkostenadviseur voor de (financiële) begeleiding van bouwprojecten. Documenteren van processen in organisaties Kwaliteit, compliance en aantoonbaarheid Corporate governance, ISO, COSO Op het gebied van de kwaliteit van de interne bedrijfsvoering moeten ondernemingen aan strenge eisen voldoen. Hoe maak je die kwaliteit aantoonbaar? en eerste stap is het verankeren van bedrijfsprocessen, handelingen en afspraken. Dit handboek maakt duidelijk hoe je deze documentatiestromen beheersbaar en transparant houdt. Uniek is de cd-rom MAVIM-SIS waarmee studenten de leerstof direct in de praktijk kunnen brengen. ISBN Prijs 20, pagina s drs. R.M.J. Christiaanse RA F.W. Stengewis Over de auteurs Rob Christiaanse is directeur van FCO BV, specialist op het gebied van interne beheersing en distributie logistiek. Daarnaast is hij docent en coördinator bij Nijenrode Business University en bij de Post Graduate IT Audit opleiding aan de VU Amsterdam. Fred Stengewis is als kwaliteitsmanager werkzaam bij KPN. Van idee tot ondernemingsplan Je hebt een goed idee voor een eigen bedrijf of onderneming. Waar begin je, hoe pak je dat aan? Van idee tot ondernemingsplan daagt studenten uit om een idee systematisch uit te werken tot een volwaardig ondernemingsplan. Het boek biedt veel ruimte aan uiteenlopende ideeën en heeft als extra veel waardevolle verwijzingen naar handige informatiebronnen. ISBN Prijs 20, pagina s drs. C. van der Meer Over de auteur Caroline van der Meer Caroline van der Meer is als docent Logistiek verbonden aan de HvA HS Hogeschool voor conomische Studies.

9 Management & Organisatie en goede exportofferte Als exporterende ondernemer moet je goed zijn voorbereid op buitenlandse gewoonten en handelsvoorwaarden. Dit handboek leidt studenten stapsgewijs door het exportproces en laat zien hoe je van een offerte een succesvol verkoopinstrument maakt. Het geeft inzicht in soorten exportoffertes, zoals de internationale tender, de kosten en de redenen waarom bedrijven ze versturen. Ook is er aandacht voor het goed uitonderhandelen van een offerte. ISBN Prijs 20, pagina s drs. A. Kok drs. M.J.B. Rojo en goed exportplan Mits er goed over is nagedacht, kan export de omzet van een bedrijf aanzienlijk vergroten. Zo moet je een goede inschatting kunnen maken van het omzetpotentieel en weten welke interne en externe factoren daarop van invloed kunnen zijn. Met en goed exportplan werken uw studenten stapsgewijs toe naar een concreet exportplan. en onmisbaar handboek voor elke onderneming die zich op de exportmarkt wil begeven! ISBN Prijs 20,50-87 pagina s drs. A. Kok drs. M.J.B. Rojo Succesvol internationaal onderhandelen Het onderhandelingsproces is een belangrijk en complex onderdeel van internationaal zakendoen. Niet in de laatste plaats omdat er meerdere partijen bij betrokken zijn, zoals klanten, leveranciers en agenten. Dit handboek laat zien wat internationaal onderhandelen anders maakt en gaat uitgebreid in op de gevaren van miscommunicatie. r is dan ook veel aandacht voor interculturele communicatie en het omgaan met taal- en cultuurverschillen. Over de auteurs Toon Kok, senior consultant, is algemeen econoom en deskundig op het gebied van internationaal management. Hij is oprichter van Kok & Partners, een internationaal management adviesbureau en van de dag- en avondopleiding Internationaal Management aan de HS Hogeschool ISBN Prijs 20,50-94 pagina s drs. A. Kok drs. M.J.B. Rojo voor conomische Studies te Amsterdam. Marjolein Rojo is senior consultant en exportadviseur bij Kok & Partners. Daarnaast is zij projectleider Starterslift regio Noordoost-Brabant en docent exportmanagement bij Avans Hogeschool te Den Bosch.

10 Finance & Accounting Finance & Accounting Inrichten en beheersen van organisaties en efficiënte bedrijfsvoering stelt het management regelmatig voor grote uitdagingen. Zo is het niet altijd eenvoudig om greep te krijgen en te houden op alle geldstromen binnen een onderneming. Inrichten en beheersen van organisaties geeft een totaaloverzicht van aspecten die financieel gezien van belang zijn bij een doelmatige bedrijfsvoering: van organisatiestructuur, coördinatie en verantwoordelijkheidsgebieden tot procesinrichting en ICT-infrastructuur. Daarbij is ook aandacht voor actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance, transparante verslaggeving en compliance. ISBN Prijs 56, pagina s R.M.J. Christiaanse RA, V. Praat Over de auteurs Rob Christiaanse is directeur van FCO BV, specialist op het gebied van interne beheersing en distributie logistiek. Daarnaast is hij als docent en coördinator werkzaam bij Nijenrode Business University en de Post Graduate IT Audit opleiding aan de VU Amsterdam. Bedrijfseconomie: calculeren, registreren, informeren Bedrijfseconomie is een praktische studie en dus is dit een do-it-yourself -boek, waarmee studenten geldstromen in een bedrijf leren administreren, calculeren en registreren. Berekeningen met betrekking tot vaste activa, vlottende activa, de vermogensstructuur en de totale financiële structuur maken het mogelijk de financiële situatie van een bedrijf te bepalen. Zo krijgen studenten een goed bedrijfseconomisch inzicht in de samenhang tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. ISBN Prijs 41, pagina s mr. drs. D.P.J. Kloppenborg ngelstalig Over de auteur Don Kloppenborg is zelfstandig belastingadviseur gevestigd te Den Haag. Finance and Accounting A comprehensive introduction Finance and Accounting is een uitgebreid en waardevol naslagwerk. In deze uitgave zijn alle essentiële aspecten van de deelgebieden Financieel management, Management accounting en Financial accounting terug te vinden. Het boek kent een logische opbouw en is in begrijpelijke taal geschreven. In combinatie met de vele voorbeelden en uitgewerkte opgaven maakt dit het boek zeer geschikt voor zelfstudie. ISBN Prijs 51, pagina s drs. J.. Jansen 10 Over de auteur woud Jansen werkt bij de opleiding International Business & Management Studies van Fontys in indhoven. Hij is hier onder andere verantwoordelijk voor het hele Finance & Accounting programma.

11 Finance & Accounting ssentials Finance & Accounting De ssential-reeks biedt bondige informatie over vakoverstijgende onderwerpen waarmee elke student in de beroepspraktijk te maken krijgt. De voorbeelden, praktische tips en stappenplannen brengen de theorie tot leven. xterne verslaggeving xterne verslaggeving wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Het is dan ook niet eenvoudig om de juiste informatie te halen uit een balans, resultatenrekening, jaarverslag of directieverslag. Deze ssential geeft studenten de basiskennis die nodig is om deze specialistische rapportages te kunnen begrijpen en om deskundigen gerichte vragen te kunnen stellen. en praktisch naslagwerk voor de student. Over de auteur Frans van Osch is zelfstandig gevestigd registeraccount en organisatieadviseur. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als docent Bestuurlijke Informatieverzorging en aan de Open Universiteit als docent Management Accounting en Planning&Control. ISBN Prijs 20, pagina s F. van Osch RA Hoe lees ik een jaarverslag? Door de overvloed aan cijfermateriaal is een jaarverslag vaak lastig te begrijpen. Het helpt als je weet welke gegevens voor jou van belang zijn en hoe die geïnterpreteerd moeten worden. Deze ssential biedt een structuur voor het bepalen van de eigen informatiebehoefte en geeft uitleg over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening en de Dupont-chart. Ook is er aandacht voor het doelgericht presenteren van informatie. Over de auteurs Frans van Osch is zelfstandig gevestigd registeraccount en organisatieadviseur. Hij is verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als docent Bestuurlijke Informatieverzorging en aan de Open Universiteit als docent Management Accounting en Planning & Control. Louis Oortman is verbonden aan de Hogeschool Rotterdam als docent bedrijfseconomie. ISBN Prijs 20,50-99 pagina s F. van Osch RA A.A.B. Oortman Financieel management Zicht houden op de geldstromen binnen een bedrijf of project is een uitdaging. Hoe doe je dat zonder financieel specialist te zijn? Aan de hand van uitdagende projecten brengt deze ssential de wereld achter de cijfers tot leven: van investeringen, kosten en uitgaven tot belastingen. n van een planning & control cyclus of een managementinformatiesysteem tot het maken van begrotingen en kostprijsberekeningen. Over de auteur Arianne Zuiderveld is verbonden aan het Instituut Media- en Informatie Management van de Hogeschool van Amsterdam als docent Financieel Management. ISBN Prijs 20, pagina s drs. A. Zuiderveld 11

12 Recht Recht lementair recht lementair recht biedt studenten relevante basisinformatie over wettelijke regelingen en andere overheidsbesluiten voor ondernemingen. Het boek is modulair opgezet en behandelt een groot aantal onderwerpen. Van de taken van de overheid tot juridische vragen vanuit strategisch oogpunt en van financiering en huisvesting tot aansprakelijkheid. Ook onderwerpen als personeelsmanagement en faillissement komen ruim aan bod. ISBN Prijs 53, pagina s mr. H.C.. Triebert Over de auteur dwin Triebert is docent Retail Business School aan de Christelijke Hogeschool Nederland. ssentials Recht De ssential-reeks biedt bondige informatie over vakoverstijgende onderwerpen waarmee elke student in de beroepspraktijk te maken krijgt. De voorbeelden, praktische tips en stappenplannen brengen de theorie tot leven. Bescherm je werk! Praktische gids intellectueel eigendom én van de lastigste rechtsgebieden is wel de bescherming van intellectueel eigendom. Hoe voorkom je dat een ander met jouw idee, tekst of ontwerp aan de haal gaat? Deze ssential gaat uitgebreid in op auteursrecht, (handels)merkenrecht en U-richtlijnen voor softwarebescherming. Ook is er aandacht voor octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht en databankenrecht. en zeer compleet naslagwerk met actuele vonnissen en nuttige internetverwijzingen! ISBN Prijs 20, pagina s mr. M. Veldt Over de auteur Marc Veldt is journalist en tekstschrijver en doceert recht en journalistieke vaardigheden aan de School voor de Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. Ondernemingsrecht lke ondernemer heeft rechten en plichten. Ondernemingsrecht maakt deze inzichtelijk aan de hand van drie rechtsfiguren waarmee elke ondernemer te maken krijgt: eigendom, contract en (publiekrechtelijke) beschikking. Ook is er aandacht voor zijn rechtspositie ten aanzien van klanten, leveranciers en de belastingdienst. Het accent ligt daarbij op begrip en toepassing. Iets wat wordt versterkt door de voorbeelden van contracten en bezwaren en de verwijzingen naar relevante rechtszaken en internetbronnen ISBN Prijs 20,50-88 pagina s mr. drs. D.P.J. Kloppenborg 12 Over de auteur Don Kloppenborg is zelfstandig belastingadviseur gevestigd te Den Haag.

13 Recht Onderhandelen en het contract Het ondertekenen van een contract is het sluitstuk van onderhandelingen. Hoe verloopt zo n onderhandelingsproces? Welke juridische voetangels en klemmen moet je zien te vermijden? Deze ssential belicht alle formele aspecten van een contract. Aan de hand van talloze voorbeelden maken studenten kennis met onderwerpen als overdracht en levering, betaling en zekerheid, aansprakelijkheid en ontbinding. Over de auteur dwin Triebert is docent Retail Business School aan de Christelijke Hogeschool Nederland. ISBN Prijs 20,50-96 pagina s mr. H.C.. Triebert Belastingrecht voor beginners Belastingrecht is typisch zo n onderwerp waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt. Maar wat verstaan we eigenlijk precies onder loon-, inkomsten- of omzetbelasting? n wanneer moet vennootschapsbelasting worden betaald of dividendbelasting worden afgedragen? In deze ssential passeren de meest bekende Nederlandse (rijks)belastingen de revue. Thematisch geordend en in heldere en begrijpelijke taal. en ideale vraagbaak! Over de auteur Ton van Baar is auteur van diverse juridische uitgaven. Hij studeerde belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam en gezondheidsrecht aan de Universiteit van Utrecht. ISBN Prijs 20, pagina s mr. A.P. van Baar 13

14 Marketing & Marketingcommunicatie Marketing & Marketingcommunicatie MarCom Handboek marketingcommunicatie Jaarlijks geven ondernemingen miljoenen uit aan reclame, sponsoring en direct marketing. Vaak ligt daaraan een weldoordacht marketingcommunicatieplan ten grondslag. MarCom laat zien aan welke aspecten zo n communicatieplan moet voldoen: na een afbakening en inleiding op het plan komen vervolgens analyse, doelstellingen, strategie, instrumenten, implementatie en evaluatie aan bod. De brede benadering van het onderwerp maakt dit handzame boek geschikt voor iedereen die zich voorbereidt op een adviserende rol in het bedrijfsleven of een non-profit organisatie. ISBN Prijs 35, pagina s drs. C. ssink-matzinger drs. B. Gerritsen-van Veghel Over de auteurs Caroline ssink-matzinger en Birgit Gerritsen-van Veghel zijn docent Communicatie aan de Avans Hogeschool s-hertogenbosch. Handboek strategische marketing Hoe stel je een strategisch marketingplan op? Dit handboek maakt studenten wegwijs en brengt alle aspecten van dit complexe proces op een overzichtelijke manier tot leven: van organisatiestrategie, situatieanalyse en strategiebepaling tot beleid en operationalisering. Financiële aspecten als kosten/baten en investeringen lopen als een rode draad door de hoofdstukken heen. Het boek is met name bedoeld voor ho-studenten die een major of een brede minor marketing volgen, maar is door de praktische vraagstelling en de vele checklisten ook geschikt voor ondernemers. ISBN Prijs 42, pagina s Rolf Oostra Sjoerd Slaa Over de auteurs Rolf Oostra is bedrijfstrainer en zelfstandig marketingadviseur. Als docent en onderwijsontwikkelaar is hij verbonden aan de Academie Bedrijfskunde & Ondernemen van de Saxion Hogeschool nschede. Sjoerd Slaa is zelfstandig trainer en adviseur op het gebied van management en marketing vanuit zijn adviesbureau ffect Concept. Daarnaast is hij docent aan diverse cursorische en reguliere onderwijsinstellingen. Over marketing Over marketing behandelt de essentie van het vak marketing. Theorie en praktijk komen uitgebreid aan bod, van de veranderende omgeving van organisaties tot het schrijven van een eenvoudig marketingplan en de vier P s. Over marketing is een praktijkgericht leerboek: de student maakt vanuit herkenbare situaties kennis met belangrijke concepten en begrippen en past deze lesstof vervolgens toe in een actuele case. Dit leerboek is afgestemd op beginnende studenten marketing. ISBN Prijs 55, pagina s M.T.M. de Git, drs. I. Jekel H.J. Kevelham, drs. M.W. Nijsse H.W. van Oordt, drs. H.A.M. Stumpel Samenstelling en eindredactie ir. M.A. Broekhoff 14 Over de redacteur Mirjam Broekhoff werkt vanuit haar eigen adviesbureau voor marketing en communicatie. Zij ondersteunt haar lezers bij het ontwikkelen van succesvolle verkoop- en marketingactiviteiten.

15 Marketing & Marketingcommunicatie Serie Marketing op NIMA-A niveau Deze driedelige serie is niet alleen volledig afgestemd op de geldende exameneisen voor NIMA Generieke Marketing-A maar ook toegesneden op competentiegericht leren. lk onderwerp wordt geïntroduceerd aan de hand van een aansprekende vraagstelling en op hun zoektocht naar een antwoord maken studenten kennis met de theoretische onderbouwing. De bijbehorende cd-roms met onder andere meerkeuzevragen, toetsen en circa 2300 begrippen zijn daarbij een prima ondersteuning. De serie Marketing op NIMA-A niveau bestaat uit drie delen waarmee alle vaardigheden die een marketeer moet beheersen ruim zijn afgedekt: Strategische planning Marketing op NIMA-A niveau Strategische planning belicht het opzetten van marketingactiviteiten voor zowel kleine als grote ondernemingen. Sleutelwoorden: de markt, de omgeving, consumentengedrag en marktonderzoek. Strategische planning bestaat uit een basisboek, een opdrachtenboek en een ISBN Prijs 58, pagina s interactieve cd-rom met extra cases en oefeningen, toetsen en een uitgebreide begrippenlijst. De marketingmix Marketing op NIMA-A niveau In De marketingmix staan de vier pilaren van het marketingbeleid centraal: het product, de prijs, de distributie en de promotie. lk hoofdstuk begint met een situatie die je in de marketingpraktijk tegen zou kunnen komen. De inhoud van het hoofdstuk helpt je om de vraag die in die situatie centraal staat, te kunnen beantwoorden. Hierdoor is de uitgave erg geschikt voor zelfstudie. Ook hier wordt het basisboek aangevuld met een apart opdrachtenboek en een interactieve cd-rom vol extra studie- en oefenmateriaal. ISBN Prijs 59, pagina s Statistiek en conomie Marketing op NIMA-A niveau Statistiek en conomie legt een stevige basis voor de ondersteunende vakken statistiek, algemene economie en bedrijfseconomie. Bij deze uitgave zijn theorie en opdrachten in het basisboek opgenomen. De uitwerking van de opdrachten is terug te vinden op de cd-rom. Voor docenten is er een aparte cd-rom met lessuggesties, lessons learned en toetsopgaven. Over de auteurs De heer Weusthof is directeur van de Academie bedrijfskunde en ondernemen, Saxion Hogescholen. Frans van Rooij is oprichter/eigenaar van Performance College en oprichter/voorzitter van Quinn Association. Tevens doceert hij o.a. marketing in het hoger onderwijs (NIMA A t/m C) en begeleidt vanuit Performance Coaching diverse organisaties in het behalen en uitvoeren van hun strategische marketingkeuzes. Ton Bil doceerde marketing in het hoger onderwijs (NIMA-A t/m -C), publiceerde in marketingvakbladen, runde een bureau voor marketing- en organisatieadvies en onderzoekt en publiceert over marketing-ethiek en waardecreatie door het bedrijfsleven. ISBN Prijs 44, pagina s drs. J. Dekker drs. C. Szerkowski drs. G.J.L. Weusthof F.J.C.M. van Rooij T. Bil 15

16 Marketing & Marketingcommunicatie ssentials Marketing De ssential-reeks biedt bondige informatie over vakoverstijgende onderwerpen waarmee elke student in de beroepspraktijk te maken krijgt. De voorbeelden, praktische tips en stappenplannen brengen de theorie tot leven. Doelgerichte marketingplanning Van analyse tot resultaat Slim ondernemen begint met een goed marketingplan. en nieuw product of initiatief heeft immers alleen kans van slagen als er ook vraag naar is. Hoe kom je daarachter? n hoe zet je een idee in de markt? Doelgerichte marketingplanning koppelt theorie aan de praktijkvragen waar een ondernemer, medewerker of manager mee te maken krijgt. en compacte handleiding vol informatie en waardevolle tips. ISBN Prijs 20,50-91 pagina s ir. M.A. Broekhoff H.G.A. Baaij Over de auteurs Mirjam Broekhoff werkt vanuit haar eigen adviesbureau voor marketing en communicatie. Zij ondersteunt haar lezers bij het ontwikkelen van succesvolle verkoop- en marketingactiviteiten. Huub Baaij is retailondernemer, retailadviseur en als docent marketing en strategie / trainer verbonden aan diverse instituten die praktische opleidingen voor de detailhandel verzorgen op hbo- en mbo-niveau. Acquisitie en relatiebeheer Klantenwerving en het verstevigen van bestaande relaties zijn van vitaal belang voor de continuïteit van een bedrijf. Hoe pak je dat aan? Acquisitie en relatiebeheer laat zien wat er zoal komt kijken bij het identificeren en uitwerken van nieuwe kansen of bij het opzetten van een klantenloyaliteitsprogramma. Met verwijzingen naar onmisbare informatiebronnen op het web en in de literatuur. ISBN Prijs 20,50-79 pagina s M. van Kuppenveld 16 Over de auteur Miriam van Kuppenveld is manager Communicatie bij woningcorporatie Com wonen en was voorheen docent aan de Hogeschool INHOLLAND.

17 Marketing & Marketingcommunicatie Communicatie lementaire communicatie Strategie - beleid - uitvoering Al meer dan exemplaren van verkocht! Ons zeer succesvolle standaardwerk lementaire communicatie behandelt de essentie van het communicatievak op het terrein van strategie, beleid en uitvoering. Deze uitgebreide derde Herzien druk gaat in op de meest recente (digitale) ontwikkelingen binnen het vakgebied en legt een duidelijke relatie tussen communicatie en marketing- en managementmodellen. Het boek is geschikt voor de NIMA-opleidingen Communicatie A, Interne Concern Communicatie-B en Marketingcommunicatie-B. Op de bijgevoegde cd-rom staat een groot aantal oefenopgaven voor het NIMA-examen. Doordat deze opdrachten overzichtelijk zijn gesorteerd naar module en hoofdstuk kunnen studenten heel eenvoudig zelfstandig met de oefenstof werken. Over de auteurs Adriaan Olsthoorn communicatiewetenschapper en firmant in een strategisch ISBN 978 is Prijs 54, pagina s communicatieadviesenonderzoeksbureau. Hansch van der Velden manager Communicatie bij een energiebedrijf. Als praktijkdocent heeft hij veel dr. is A.C.J.M. Olsthoorn drs. J.H. van derlesmateriaal. Velden ervaring met het ontwikkelen van ISBN Prijs 54, pagina s dr. A.C.J.M. Olsthoorn drs. J.H. van der Velden Overheidscommunicatie Hoe communiceert een overheidsinstantie met haar burgers? Het standaardwerk Overheidscommunicatie zet zowel de breedte als de diepte van het vakgebied neer. De auteurs, die elk hun sporen in dit vakgebied hebben verdiend, geven een overzicht van ontwikkelingen, theorievorming en praktijkervaring. en helder en toegankelijk boek voor iedereen die succesvol werkzaam wil zijn in de publieke sector. Over de auteurs Lydia Jumelet is zelfstandig communicatiemanager. Iris Wassenaar is docent Communicatie. Beiden zijn verbonden aan de leerstoel Overheidscommunicatie van de Faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool Utrecht. ISBN Prijs 53, pagina s Lydia Jumelet Iris Wassenaar (red.) Webcommunicatie Webcommunicatie maakt de kenmerken van deze zeer directe, digitale communicatievorm goed inzichtelijk. Met een accent op strategische beleidskeuzes bij het (laten) bouwen van een eigen site. Aan bod komen de verschillen tussen webcommunicatie en andere communicatieve werkvelden, zoals voorlichting en marketing. Ten slotte worden alle vijf fasen van een cyclisch ontwikkelmodel behandeld: plan, inhoud, ontwerp, productie en beheer van een nieuwe site. Over de auteurs Rob Punselie werkt als managing consultant van zijn bedrijf ContentKings aan de effectiviteit van verschillende top 100 websites (overheid en bedrijfsleven). Daarnaast is hij docent Webcommunicatie bij de Universiteit Leiden. Boudewijn Bugter is communicatieadviseur en directeur van Sabel Communicatie Den Haag. ISBN Prijs 22,30-89 pagina s Rob Punselie Boudewijn Bugter 17

18 Marketing & marketingcommunicatie Communicatie & planning Communicatie & planning zet in zes overzichtelijke hoofdstukken uiteen hoe een strategisch communicatieplan tot stand komt. lk hoofdstuk gaat uitgebreid in op de samenwerking tussen opdrachtgever en communicatiedeskundige en introduceert begrippen uit de communicatietheorie. Met veel praktische tips. en must voor iedere communicatieprofessional. ISBN Prijs 22, pagina s Marita Vos José Otte Paul Linders Over de auteurs Marita Vos is professor in Organizational Communication and PR bij de Universiteit van Jyvaskyla, Finland. Tot voor kort was zij lector bij Hogeschool Utrecht. José Otte is communicatieadviseur bij het Ministerie van Justitie. Gedurende een aantal jaren was zij werkzaam als docent aan de Hogeschool Utrecht. Paul Linders is adviseur/partner van de Meander Groep in Woerden en als docent verbonden aan de Hogeschool Utrecht. MVO & communicatie MVO & communicatie behandelt de voornaamste aspecten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. De onderdelen hebben allemaal te maken met bedrijfsethiek en communicatiemanagement. Zo komen de waarden en normen in communicatie aan bod en is er aandacht voor reputatiemanagement, internationaal imago en interne en externe communicatie. De uitgebreide cases, interviews en praktische tips maken dit boek een zeer toegankelijke uitgave. ISBN Prijs 22,30-1 pagina s Mark van der Veen (red.) Over de auteur Mark van der Veen is als lector MVO verbonden aan de HS in Amsterdam. Daarnaast werkt hij voor de Universiteit van Amsterdam Business School, aan onderzoek op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Visuele communicatie Visuele communicatie geeft communicatieprofessionals inzicht in de communicatieve werking van beeld. Module A maakt duidelijk op welke manieren visuele boodschappen de interpretatie van de ontvanger kunnen sturen. Vanuit deze theoretische basis gaat module B in op specifieke communicatieve mogelijkheden van beeld. Organisatorische, productietechnische aspecten komen aan bod in module C: een stappenplan voor een audiovisuele productie. ISBN Prijs 27, pagina s Leo van de Pas 18 Over de auteur Leo van de Pas is als docent Communicatietheorie en Audiovisuele communicatie en als coördinator van de deeltijdopleiding Communicatie verbonden aan Fontys Hogeschool Communicatie in indhoven.

19 Communicative vaardigheden Communicatieve vaardigheden Basisboek communiceren VRSCHIJNT IN APRIL 2008 Herzien Goede communicatietechnieken zijn in elke functie van essentieel belang. Het Basisboek communiceren helpt studenten bij het ontwikkelen van een eigen communicatiestrategie. Deze herziene druk van Basisboek Communiceren is geactualiseerd zonder iets van zijn gebruiksgemak in te leveren. De communicatieve vaardigheden zijn overzichtelijk ingedeeld en de theorie is transparant door het gebruik van checklisten. De vraagbaak en het register vergroten de gebruiksvriendelijkheid. Het uitgangspunt van Basisboek Communiceren is niet veranderd: communicatie begint bij jezelf. Het boek begint met een inventarisatie van persoonlijke sterke en zwakke punten en reikt de student vervolgens gereedschappen aan om zijn communicatieve vaardigheden te trainen. Van schrijven en mondeling presenteren tot tweegesprek en overleg. Het actuele en contextgerelateerde oefenmateriaal bereidt de student uitstekend voor op de latere ISBN Prijs 49, pagina s Olav Severijnen Mart Bakker Nicole Pas beroepspraktijk! Studenten kunnen hun vaardigheden trainen met praktische oefeningen, te vinden op Producten, feedback en reflectie kunnen eenvoudig verzameld worden in een eigen digitale portfolio. Over de auteurs Olav Severijnen is docent Taalbeheersing/communicatieve vaardigheden aan de Fontys Hogeschool, Tilburg. Mart Bakker was tot 2007 als docent/coach communicatieve vaardigheden/studieloopbaanbegeleiding verbonden aan Hogeschool INHOLLAND en werkt nu freelance. Nicole Pas (Avans Hogeschool s-hertogenbosch) is docent communicatieve en sociale vaardigheden aan de Academie voor Management en Bestuur. Overtuigend schrijven Overtuigend schrijven is een doelgericht boek waarmee studenten systematisch verschillende soorten betogende teksten leren schrijven. Deel A behandelt de theorie en geeft richtlijnen voor argumentatief schrijven. Ook is er veel aandacht voor begrijpelijk formuleren en correcte spelling, grammatica en interpunctie. Deel B vertaalt de theorie naar de vijf belangrijkste argumentatieve tekstgenres: betogende brief en , verkooptekst, beleidsplan, recensie en scriptie. Over de auteurs Frans van emeren (hoogleraar), Bart Garssen (universitair docent) en verdien Rietstap zijn verbonden aan de leerstoelgroep Taalbeheersing, argumentatietheorie en retorica van de Universiteit van Amsterdam. Peter Douma, Titia Ysebaert (Hogeschool Utrecht) en Bas Kranenburg (Hogeschool INHOLLAND Rotterdam) zijn ervaren hbo-docenten die een bijdrage hebben geleverd aan deel B. Titia Ysebaert werkt daarnaast namens haar adviesbureau TAAL-TO-TAAL als organisatieadviseur, coach en trainer. ISBN Prijs 26, pagina s Frans van emeren Bart Garssen verdien Rietstap Peter Douma Bas Kranenburg Titia Ysebaert 19

20 Communicatieve vaardigheden en goede reeks er Al me dan la0r0e n exemp ht! verkoc Hoe voer je een feedbackgesprek? Hoe geef je een goede presentatie? Hoe schrijf je een goed rapport? en goede reeks bestaat uit beknopte en toegankelijke uitgaven, waarin steeds een specifieke communicatieve vaardigheid centraal staat. Deze praktische boeken ondersteunen de ontwikkeling van algemene beroepscompetenties en sluiten door de vele oefeningen en handige checklists uitstekend aan bij projectmatig onderwijs. Onmisbaar voor iedere student! Schrijf- en Taalvaardigheden en goed rapport Voor veel mensen is het schrijven van een rapport, scriptie of verslag een pittige klus. en goed rapport is een uitstekend hulpmiddel bij dit veelomvattende proces. en goede mailing en goede direct mailing is een effectief omzetwapen. Hoe bereik je de juiste doelgroep? Met dit inspirerende boekje wordt het schrijven van een direct mail een leuke en uitdagende klus. en goede spelling Wat zegt het Groene Boekje 2005? Wanneer gebruik je een leesteken? n welke fouten mist de spellingcontrole van de pc? Correct spellen in een notendop. en goede zin Voor sommige mensen is het schrijven van goedlopende zinnen een ware worsteling. Deze uitgave maakt daar een einde aan en geeft letterlijk goede zin! en goede brief Bij het schrijven van een (zakelijke) brief komt heel wat kijken. Dit praktische naslagwerk geeft concrete richtlijnen, met overzichtelijke kaders, checklists en een stappenplan. Beroepsvaardigheden en goede samenwerking Samenwerken valt in de praktijk vaak tegen, vooral als er sprake is van tegenstrijdige belangen. Handige richtlijnen voor efficiënt en succesvol samenwerken. en goede presentatie en succesvolle presentatie houden is iets wat je kunt leren. Tips, oefeningen en checklists voor het trainen van deze belangrijke vaardigheid. 20

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15

Inhoud. Introductie 3. Competentie-serie 4. Algemene economie 5. Management & Organisatie 7. Finance & Accounting 12. Recht 15 2007 hbo uitgaven Algemene economie Management & Organisatie Finance & Accounting Recht Marketing & marketingcommunicatie Communicatie Communicatieve vaardigheden ICT-vaardigheden Inhoud Introductie 3

Nadere informatie

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl

Catalogus 2014. Hoger economisch onderwijs. www.coutinho.nl Catalogus 2014 Hoger economisch onderwijs www.coutinho.nl Uitgeverij Coutinho is een zelfstandige uitgeverij die in 1976 werd opgericht door Dick Coutinho. In ruim dertig jaar is het bedrijf uitgegroeid

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages

IBL BEKENT KLEUR. Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel. Bacheloropleiding International Business and Languages IBL BEKENT KLEUR Landelijk Beroeps- en Competentieprofiel Bacheloropleiding International Business and Languages 2010 International Business. De IBL er is in staat om op professionele wijze de bedrijfsmatige

Nadere informatie

Opleidingsgids. Professional

Opleidingsgids. Professional Opleidingsgids voor de Finance Professional Kies uit ons grote aanbod voor de finance professional, onder andere: > Risicomanagement voor verzekeraars > Controller in de zorg > Business Controllersopleiding

Nadere informatie

Managementwetenschappen

Managementwetenschappen Managementwetenschappen Bacheloropleiding Masteropleidingen studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Voorwoord 03 Studeren aan de Open Universiteit Nederland Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt

Bonustrack. KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt KOM OP 21, 22 OF 23 APRIL NAAR DE WORK SHOPDAGEN 2015 en bepaal zelf met welke competenties jij aan de slag wilt Bonustrack voor 25,- Kies uit ruim 40 verschillende workshops Meer collega s = KORTING VERANDEREN

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Landelijk overleg IDM

Landelijk overleg IDM Landelijk overleg IDM Landelijk Overleg IDM Kerncompetenties voor de informatieprofessional zestien illustraties Amsterdam, november 2006 Dit is een uitgave van het Landelijk Overleg IDM Eindredactie

Nadere informatie

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden

Hogeschool SDO. Studiegids 2011-2012. Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden Partner in maatwerk erkend HBO voor werkenden HBO Bedrijfskunde HBO Bedrijfskundige Informatica HBO Payrollopleidingen Korte HBO Leergangen HBO Maatwerk en incompany Erkend door het Ministerie van OCW

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Praktijkgids Marketing & Commerce

Praktijkgids Marketing & Commerce Praktijkgids Marketing & Commerce Het Institute for Marketing & Commerce kent de opleiding Commerciële Economie (CE) met de specialisaties Sales & Marketing Management (SMM), International Marketing Management

Nadere informatie

Opleidingsagenda voor de Finance Professional

Opleidingsagenda voor de Finance Professional Opleidingsagenda voor de Finance Professional Kies uit meer dan 15 Finance opleidingen, waaronder: 1 Business Controllersopleiding 2 Project Control 3 Controller in de Zorg 4 Operational Auditing 5 Financial

Nadere informatie

Participeren. in projecten

Participeren. in projecten Participeren I-TRACKS in projecten Project Participation Foundation Intern / Extern Fasering Methodieken Methodieken Wat is een project Omgeving Plan van Aanpak GOKIT Geld Organisatie Kwaliteit Informatie

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie