Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs"

Transcriptie

1 ...omdat u graag leest over ontwikkelingen in het onderwijs. ThiemeMeulenhoff najaar 2007 Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs Studenten vinden een vak pas leuk, als het praktisch nut bewezen is Met ketendenken kun je niet vroeg genoeg beginnen Human Resource Management is must voor iedere hbo-student Wie is de beste hbo-trendwatcher? informatie over (nieuwe) uitgaven en ontwikkelingen binnen het hbo Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs In het maatschappelijke debat is regelmatig te horen dat kennis in het nieuwe onderwijs steeds meer ondergeschikt is. Het belang van kennis lijkt meer op de achtergrond te worden geduwd. Volgens Peter Teune, lector en consultant aan Fontys Hogescholen, is niets minder waar. Twee jaar geleden begon hij zijn betoog over de noodzaak van een kennisbasis. Dit jaar gaf hij er tijdens het hbo Jaarcongres een lezing over. In gesprek met een onderwijsverbeteraar. K ennis is een persoonlijk vermogen, dat pas beschikbaar is bij verankering in de persoon. Teune: Met andere woorden: het is de kunst om verkregen informatie je eigen te maken. Dan pas beschik je over kennis. Vaak wordt bij kennisverwerving gemikt op reproduceren en toepassen. Belangrijk is echter dat beginnende beroepsbeoefenaren kennis op interpretatieniveau beheersen. Ze kunnen dan de kennis voor eigen gebruik aanpassen. Uit onderzoek blijkt dat beginnende beroepsbeoefenaren (wo en hbo) de eerste vijf jaar van hun werkende carrière meer foute dan goede beslissingen nemen. Daarom denk ik dat het juist tijdens de opleiding belangrijk is, dat studenten meer fouten maken. Dit vergt echter wel een andere kijk op het onderwijs en het nodige aanpassingsvermogen van docenten. Vormen van kennis Volgens Peter Teune zijn er vele vormen van kennis, zoals beroepskennis, vakkennis, ervaringskennis, expertkennis, feitenkennis en wetenschappelijke kennis. Professionele kennis is de nieuwe definitie voor kennis, passend in het lees verder op pagina 2

2 Het is belangrijk dat studenten tijdens de opleiding meer fouten maken Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs competentiegericht onderwijs. Theorie uit boeken brengt de student in praktijk tijdens een stage. En tijdens de stage leert de student weer van de ervaringen uit het werkveld en koppelt deze terug naar de theorie. Bovendien leert hij door observatie, hoe hij moet reageren in een bepaalde situatie. Door zo verschillende kennisvormen te combineren en deze eigen te maken, ontstaat er professionele kennis. De student bouwt zelf zijn kennisbasis op. In de studie is er sprake van een gemeenschappelijke kern, die bestaat uit een structuur waarin theorieën, principes en regels centraal staan. Door verbanden te zien en te leggen tussen de verschillende vakdisciplines, ontdek je de grote lijn, de essentie van het vak. Wanneer studenten leren hoe zij concepten samen kunnen voegen, wordt het leren alleen maar makkelijker en zinvoller. Leren versus onderwijs De definitie van leren: kennis, vaardigheden en een beroepsidentiteit (houding) verwerven. Onderwijs betekent: ondersteuning, facilitering en validering van het leren. De ideale situatie volgens Teune zou zijn dat je via het onderwijs streeft om actiekennis en personele kennis samen te laten vallen met professionele kennis. Vaak wordt er echter gedoceerd vanuit academische disciplines. De kloof tussen theorie en praktijk is groot en leren is voornamelijk contextgebonden. Veel toetsen leidt tot oppervlakkig leren en zelfstandige studenten worden door docenten niet gewaardeerd. Niet voor niets waren de eerste reacties op mijn lezing verbaasd en geschrokken, zegt Teune. Velen waren het ermee eens dat de huidige invulling van het onderwijs goed bestudeerd moet worden. Maar wat nu? Hoe kunnen docenten beter inspelen op hun studenten? Het antwoord is simpel: docenten moeten andere eisen stellen aan hun studenten. Door studenten meer tijdens het leerproces te volgen en te begeleiden, zijn zij zich meer bewust van wat zij aan het doen zijn. Dus niet alleen het eindproduct beoordelen, maar ook aandacht besteden aan het proces ernaartoe. Zo worden studenten gestimuleerd om iets te doen met de verworven kennis. Peter Teune 2

3 Studenten vinden een vak pas leuk, als het praktisch nut bewezen is De 6e druk van Onderneming en Omgeving verschijnt begin Jeroen van Ijzerloo De uitgave Onderneming en Omgeving wordt herzien. Daarvoor heeft Jeroen van IJzerloo 25 interviews afgenomen bij bedrijven. Deze verhalen leggen de link tussen theorie en praktijk. Zodat ook de student de praktische waarde van algemene economie leert kennen. Algemene economie is verplichte kost voor veel studenten. Voor de meeste studenten geldt dat een vak pas leuk wordt, wanneer het praktisch nut ervan bewezen is. Maar de link tussen theorie en praktijk is niet altijd gemakkelijk te leggen. Tijdens zijn studie ontwikkelingseconomie organiseerde Van IJzerloo een onderzoeksreis naar China. Een van de reisbegeleiders was Rolf Schöndorff, hoogleraar algemene economie. We hebben contact gehouden en begin dit jaar belde hij op, omdat hij bezig was met het herschrijven van zijn boek Onderneming en Omgeving. Hij zocht naar mogelijkheden om het boek beter te laten aansluiten op de doelgroep. Samen kwamen we op het idee van de interviews met de praktijk. Voor de meeste onderwerpen is het vrij makkelijk om de link naar het bedrijfsleven te leggen, denk bijvoorbeeld aan inflatie, vraag en aanbod en de Centrale Bank. Maar als je het over de nationale rekening hebt, ligt dat wat ingewikkelder. Dan is het echt even zoeken naar de juiste insteek. Nieuwe wereld Met behulp van het Rabobank MKB-team en via zijn eigen netwerk vond Van IJzerloo interessante gesprekspartners. Het afnemen van 25 interviews is een hele klus, maar het is ontzettend leuk om te doen. De interviews trekken voor mij ook een heel nieuwe wereld open. Een interessant onderwerp vond ik bijvoorbeeld de vermogensmarkt. Dat interview nam ik af binnen de Rabobank en zo kwam ik er eigenlijk achter hoe het bedrijf zichzelf financiert. Dat is heel anders dan ik in de leerboeken had gezien. Niet dat het fout is wat er in de boeken staat, maar boeken benaderen het onderwerp op een macroniveau terwijl ik het nu in detail voor dit specifieke bedrijf voor me zag. Ook sprak ik met een startende ondernemer die in Gelderland een wellnesscentrum opent. Mooi om te zien hoe iemand zijn droom omzet in daden, daar heb ik veel respect voor. Het is inspirerend om met mensen te praten die enthousiast over een idee of hun vak praten. Daar word ik zelf ook blij van.

4 Logistiek voor niet-logistiekstudenten Met ketendenken kun je niet vroeg genoeg beginnen Zelf noemt hij logistiek dynamisch, turbulent, soms onoverzichtelijk en zeker spannend. Terwijl eerstejaars meestal meer aan het schuiven met palets denken. Bij het overbrengen van zijn kennis én zijn enthousiasme voor het vak, maakt Fokko Knibbe gebruik van de uitgave Logistiek in ketens. Fokko Knibbe is docent logistiek aan de Faculteit Economie & Management van de Hogeschool Utrecht. Zelf stond hij ooit midden in de praktijk bij containerbedrijf Europe Container Terminals. Daar zie je de logistieke show voor je ogen voorbij trekken. Dat is echt actie, er moet ontzettend veel gebeuren. Je hebt te maken met strakke planningen en met vele schakels binnen en buiten het bedrijf. Ook het internationale aspect is leuk. Toch heeft logistiek geen sexy imago. Zeker niet bij niet-logistiek studenten zoals aan deze faculteit. Het eerste wat ik studenten dan ook duidelijk maak, is dat logistiek de bedrijfsprestaties beïnvloedt en hoe logistiek kan bijdragen aan het maken van winst. Anders van opzet Op deze tactiek sluit het boek Logistiek in ketens prima aan. Dit boek is anders van opzet dan andere boeken. Het begint niet met het klassieke verhaal over bron en bestemming, maar het begint direct over ketendenken. Dat is goed, want dan zien studenten eerder de relevantie van het vak logistiek. Bovendien vind ik dat je studenten het ketendenken niet vroeg genoeg kunt bijbrengen, want werken stopt niet bij de muren van het bedrijf. Om succesvol te zijn moet je over de schutting kijken naar de belangen van de klant en de belangen van zijn klanten, aan de belangen van de leveranciers en ga zo maar door. Gebruik van cases Na de introductie van het ketendenken gaat het boek terug naar de basis om vervolgens weer met het ketendenken te eindigen. Wij gebruiken dit boek voor eerstejaars die voor het eerst met logistiek te maken krijgen. Het boek gaat niet te veel de diepte in, maar behandelt de fundamentals. Het legt heel goed de relatie met andere bedrijfsdisciplines zoals marketing, hrm en financiële zaken. Tijdens een college begin ik altijd met een overzicht van het hoofdstuk waarna studenten in groepjes met een case aan de slag gaan. Ik gebruik de cases uit het boek, maar verzin er ook zelf. Er staan tegenwoordig enorm veel logistieke nieuwsbrieven op internet met actuele onderwerpen waar je een casus omheen kunt bouwen. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je de casus verbindt met producten die de student aanspreken. Ze beschrijven natuurlijk liever het logistieke proces van een mobiele telefoon dan dat van een rollator. De case wordt tijdens de les afgerond en gepresenteerd. Daarna is er ruimte voor discussie. Fokke Knibbe Waardering Het boek wordt goed gewaardeerd door de studenten. Sinds het begin van dit schooljaar krijgen alle studenten al in het eerste jaar logistiek, ook de internationale opleiding IBMS. Een leuke extra voor hen is de cd-rom met vragen om de feitenkennis te toetsen.

5 Praktijk vormt vertrekpunt voor Logistiek in ketens In elke onderneming komt het wel eens voor: een leverancier die de verkeerde producten levert of onderdelen die niet op tijd aanwezig zijn. In de uitgave Logistiek in ketens nemen we deze en ook andere problemen als vertrekpunt om het vakgebied logistiek te bespreken. Het boek is opgedeeld in vijf modules. Na de introductiemodule volgen modules over voorraadbeheer, inkoopmanagement, productiemanagement en distributiemanagement. Omdat bij logistiek het integraal managen centraal staat, vormt het over grenzen heen kunnen kijken, in het bijzonder over de grenzen van de eigen onderneming, de rode draad in dit boek. De wensen en behoeften van de klant zijn hierbij altijd uitgangspunt. Adriaan Olsthoorn (r) en Hansch van der Velden Auteur Caroline van der Meer legt veel logistieke begrippen direct, helder en eenduidig uit. Haar uitgangspunt bij het schrijven was het maken van een helder en goed leesbaar boek, dat stapsgewijs inwijdt in het vakgebied logistiek. Het boek is doorspekt met voorbeelden. Studenten kunnen hun verworven kennis en inzicht toetsen met behulp van meerkeuze- en open vragen op de bijgeleverde cd-rom. Samen met een actuele business case maakt dit de uitgave bijzonder geschikt voor zelfstudie. "Om succesvol te zijn moet je over de schutting kijken naar de belangen van de klant en de belangen van zijn klanten" Logistiek in ketens ISBN Prijs E 41, pagina s Vanaf zomer 2008 zal Logistiek in ketens ondersteund worden door een website met cases, oefeningen en toetsen. 5

6 Human Resource Ma is must voor iedere Wie niet expliciet voor Human Resource Management (HRM) kiest, krijgt er tijdens zijn hbo-studie nauwelijks mee te maken. Terwijl vrijwel elke hbo-student in zijn toekomstige baan baat zal hebben bij basiskennis op dit vakgebied. Dat stelt Rob Moorer, auteur van het boek HRM Een brede kennismaking. Hij is er dan ook groot voorstander van dat het vak verplicht wordt gesteld op alle hbo-opleidingen. Op veel hbo-opleidingen is HRM slechts een keuzevak. Onbegrijpelijk, vindt Rob Moorer, die zelf zelfstandig interimmanager HR en begeleider van organisatieontwikkelingtrajecten is. Daarnaast is hij als moderator en docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Open Universiteit. Met een afgeronde hbo-studie is de kans groot dat studenten een leidinggevende rol gaan vervullen. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf waar ze terechtkomen, zullen ze zelf een aantal HRM-instrumenten in moeten zetten. Denk bijvoorbeeld aan het houden van sollicitatie-, evaluatieen beoordelingsgesprekken. Iedereen die leiding geeft of in de toekomst leiding gaat geven, hoort een brede kennis te hebben van HRM. Maar ook als je je niet in een leidinggevende positie bevindt, heb je met HRM te maken. Je zit dan aan de andere kant van de tafel bij diezelfde gesprekken. Ook dan is het prettig over basiskennis van HRM te beschikken. Het boek dat Moorer schreef, richt zich op niet-hrm-studenten. Het biedt een brede kennismaking met het vakgebied en verwijst naar andere literatuur voor verdere verdieping. Adriaan Olsthoorn (l) en Hansch van der Velden Trainen op vaardigheden Zoals gezegd, verlaten studenten dus het hbo vaak met diploma, maar zonder enige kennis van HRM, terwijl hun functie daar wel om vraagt. Bedrijven lossen dit vaak op door managers zelf te trainen. Meestal zijn deze trainingen puur op vaardigheden gericht. Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Hoe herken je de kwaliteiten van een sollicitant? Met deze vaardigheden en hun eigen intuïtie gaan deze mensen in de dagelijkse praktijk aan de slag. En natuurlijk gaat er op deze manier ook een heleboel goed, maar het is prettig als je je gevoel ook kunt staven met vakkennis. Bovendien wil je niet dat mensen alleen losse gesprekken tot een goed einde brengen, idealiter zou iedere manager een bijdrage moeten leveren aan effectief HRbeleid. Dan heb je meer nodig dan alleen de vaardigheden. Het vraagt ook om kennis van en inzicht in de samenhang tussen de verschillende HRM-instrumenten. In de trainingen HRM die ik geef, maak ik ook gebruik van het boek, zelfs voor managers die al jaren leidinggeven, blijkt er veel nuttige informatie in te staan.

7 nagement hbo-student Centraal: Rob Moorer Verantwoorde doe-het-zelvers Het boek van Moorer schetst eerst de historie van het vakgebied. Daarna wordt ingezoomd op de verschillende aspecten van HRM zoals personeelsontwikkeling, organisatieontwikkeling, arbeidsvoorwaarden en de raakvlakken met Arbo, Gezondheid en Reïntegratie. De uitgangspunten en keuzes die bij HRM een rol spelen, worden van verschillende kanten belicht. Moorer: Het is niet zo dat je als lijnmanager alles van deze onderwerpen moet weten. Ik vind wel dat je in staat moet zijn om een eigen visie te ontwikkelen. Ik zeg altijd dat leidinggevenden verantwoorde doe-het-zelvers moeten zijn. Dat betekent dat ze handelen met kennis van zaken, maar dat ze ook weten wanneer ze professionals moeten inschakelen. Met een afgeronde hbo-studie is de kans groot dat studenten een leidinggevende rol gaan vervullen. HRM Een brede kennismaking ISBN Prijs E 41, pagina s Auteur: drs. ing R.G. Moorer Beter voorbereiden Het hbo zou studenten beter moeten voorbereiden en het bedrijfsleven zou de rol van de lijnmanagers met HRM-taken serieuzer moeten nemen. Wat soms vergeten wordt, is dat Human Resource Management direct gerelateerd is aan de strategie van het bedrijf en dat het een bepalende factor is voor het behalen van de bedrijfsresultaten. Want het succes van een onderneming hangt direct samen met de manier waarop wordt omgegaan met het menselijk kapitaal. 7

8 Wie is de beste hbo-trendwatcher? ThiemeMeulenhoff wil graag de student van vandaag nog beter leren kennen. Wat is de invulling die studenten aan hun vrije tijd geven? Hoe ervaren ze hun opleiding, de leermiddelen en docenten? Hoe studeren ze het liefst? Wat missen ze en zouden ze graag anders zien? Om deze informatie te verzamelen, riep ThiemeMeulenhoff de actie hbo-trendwatchers in het leven. Studenten konden deze zomer via een enquête invullen en maakten daarmee kans op een aantal mooie prijzen. De beste hbo-trendwatcher van Nederland, wordt in november bekendgemaakt via Nieuwe leermiddelen De belangrijkste trends en actuele ontwikkelingen worden zichtbaar aan de hand van de verzamelde informatie. Zo kunnen wij als educatieve uitgeverij onze producten nóg meer afstemmen op de wensen en interesses van studenten. De beste trendwatchers zullen we, naast u als docent, in de toekomst meer betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe leermiddelen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we producten ontwikkelen die niet alleen aansluiten bij uw wensen als docent, maar ook bij de leef- en leerwereld van de student. Over de uitkomsten van het onderzoek leest u meer in de volgende uitgave van dit magazine, TM In het Onderwijs, voorjaar Dan weten niet alleen de studenten zelf, maar weet ook u als docent nóg beter wie de student van nu eigenlijk is en wat hem of haar bezighoudt. Studenten gezocht: HBO trendwatchers m/v Word hbo trendwatcher en win een LCD TV of een dagje winkelen! Wilt u meer informatie over de uitgaven van ThiemeMeulenhoff? Kijk op onze website of neem contact op met: ThiemeMeulenhoff Postbus AA Zutphen T (0575) F (0575) E I Colofon TM In het onderwijs is een uitgave van ThiemeMeulenhoff en wordt twee keer per jaar verstuurd aan alle hbo Economie docenten. Redactie Taalent Tekstschrijvers (hoofd- en eindredactie) Vormgeving Crossings Communications Fotografie Hadewych Veys Drukwerk ARS Grafische Producties & Communicatie Met dank aan Peter Teune, Jeroen van IJzerloo, Fokko Knibbe, Rob Moorer Redactieadres

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker

0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I. Goed. Een. Tweegesprek. Mart Bakker 0695019x_binnen 23-06-2004 12:40 Pagina I Een Goed Tweegesprek Mart Bakker I 0695019x_binnen 21-06-2004 11:51 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017 3 Een goed feedbackgesprek

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Human Resource Analytics De cursus Human Resource Analytics duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door

Boost uw carrière. Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past. Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Boost uw carrière Zo kiest u de MBAopleiding die bij u past Deze whitepaper is mede mogelijk gemaakt door Introductie Update uw kennis De wereld om ons heen verandert in een steeds hoger tempo. Hoe goed

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu mbo food 2017 2018 Zet eens een uitdaging op je menu mbo food Smaakmakers gezocht Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke dag bijna 17 miljoen Nederlanders een bijna oneindige keuze hebben uit

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject

Jeroen Groenewoud. Het rolmodellenproject Jeroen Groenewoud Het rolmodellenproject Inhoud presentatie Aanleiding project Theoretische achtergrond Inhoud rolmodellenproject Ervaringen en uitkomsten onderzoek Werving rolmodellen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Masterclass Plan van Aanpak Schrijven De Masterclass Plan van Aanpak Schrijven duurt 1 dag en omvat 2 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR DE SCHOOL VOOR ECONOMIE EN ONDERNEMEN MBOAMERSFOORT.NL MET JOU LOOPT ALLES OP ROLLETJES Werken in een bedrijf is elke dag anders. Ben je liever eigen baas? Leer dan alles over zelfstandig ondernemer

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw.

Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. onderwijs Wij medewerkers & wij leerlingen van Stad & Esch maken samen de plek waar ontdekken en leren als vanzelf gaat. Welkom 21e eeuw. April 2012 2 Stad & Esch bereidt leerlingen optimaal voor op de

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion

Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Onderzoek naar Honors programma s op Saxion Studiekeuzeconferentie Toegankelijk, Talent en Living Technology Simone van der Donk MSc Onderzoeksgroep Dr. Mark Gellevij Coördinatie en eindredactie Simone

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0)

Netherlands Business Academy. Postbus HM Breda T. +31 (0) 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

Word strategisch business partner via de CPM-Academy.

Word strategisch business partner via de CPM-Academy. UNIEKE LEERGANG VOOR MANAGERS EN HR PROFESSIONALS Word strategisch business partner via de CPM-Academy. LEERGANG 2015-2016 Powered by: Word strategisch business partner via de CPM-Academy EEN UNIEKE LEERGANG

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Rooster 9. Docenten 9. Opleidingskosten 10 Inhoudsopgave Inleiding 4 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Docenten 9 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen? Online Marketingcommunicatie (post-hbo opleiding) Aangeboden door: Beeckestijn Business School Inleiding: Zorgt online al voldoende voor een waardevolle bijdrage aan het behalen van uw marketingcommunicatiedoelstellingen?

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Productcatalogus AIRO Visie

Productcatalogus AIRO Visie Productcatalogus AIRO Visie Onderwijs Agogiek Inspireren Reflecteren Ontwikkelen Meer info? 0642083525 1 www.airovisie.nl Indeling Inleiding..pagina 3 Team training.. pagina 4 Groepsondersteuning...pagina

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu

mbo food Zet eens een uitdaging op je menu mbo food 2016 2017 Zet eens een uitdaging op je menu mbo food Smaakmakers gezocht Vraag jij je verwonderd af wie het regelt dat elke dag bijna 17 miljoen Nederlanders een bijna oneindige keuze hebben uit

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter

Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan. Naam student: Maes Pieter BACHELOR NA BACHELOR ADVANCED BUSINESS MANAGEMENT Logboek persoonlijk ontwikkelingsplan persoonlijk actieplan Naam student: Maes Pieter 2011-2012 POP EERSTE GEKOZEN ALGEMENE COMPETENTIE: OPBOUWEN VAN EEN

Nadere informatie

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o.

Met meer dan dertig basisscholen in den Bosch e.o. Talentontwikkeling voor en door jongeren www.oho-t.nl Onderwijs helpt Onderwijs bij talentontwikkeling (OhO-t) bestaat alleen in een krachtig, regionaal onderwijsnetwerk, liefst met betrokkenheid van bedrijfsleven

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein

Dat ze klaarstaat voor haar vrienden. Als ze samen is met haar vriendinnen, is er veel gein Oefening 5 Persoon 1: Annet Kok (moeder) Talent: Prestatiegericht Betrouwbaar Humoristisch Optimistisch Vasthoudend Concreet voorbeeld: Tijdens de hockeywedstrijden Dat ze klaarstaat voor haar vrienden

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Case Development Centre

Case Development Centre Case Development Centre Toepassing van cases in het onderwijs Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap Hoe kan Rotterdam bestaande kennis op nieuwe wijze inzetten om de innovatiegraad van de industrie

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen

Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Gemeente Den Haag Een goede loodgieter, daar zit iedereen om te springen Den Haag werkt aan betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt Bedrijfsleven, onderwijs en bestuurders in de regio Den Haag slaan

Nadere informatie

Financieel management

Financieel management Financieel management Tweede herziene druk Kees van Alphen Inhoud 1 inleiding 1 2 het verhaal achter de cijfers 3 2.1 Het besturen van een organisatie: ondernemingsmodel 3 Checklist 6 3 sturen op winst,

Nadere informatie

Begeleiders Handleiding

Begeleiders Handleiding Begeleiders Handleiding handleiding voor de ondernemer, praktijkbegeleider of docent Onderdeel van de Opleidingen Verkopen in de Gemengde Branche en Verkopen in de Speelgoedbranche Retail Trainingen Begeleiders

Nadere informatie

Docentendag 2015. Welkom collega s. Mediaredactie, is dat eigenlijk wel voor mbo ers?

Docentendag 2015. Welkom collega s. Mediaredactie, is dat eigenlijk wel voor mbo ers? Docentendag 2015 Welkom collega s Mediaredactie, is dat eigenlijk wel voor mbo ers? Wie ben ik Jan Smit (1955) Docent journalistieke vaardigheden Voorheen freelance docent Nieuws en Informatie bij Saxion

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Persoonlijk intakegesprek master 5. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Persoonlijk intakegesprek master 5 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Rooster 9 Masterclass Verandermanagement 9 Opleidingskosten 10

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs

Open & Online. De (mogelijke) rollen van bibliotheken. Onderwijs Open & Online De (mogelijke) rollen van bibliotheken Onderwijs Enthousiasme om mee te werken aan het onderzoek De opkomst hier vandaag Vragen en nieuwsgierigheid Leidraad met vragen opgesteld Telefonische

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL

IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL IK GA VOOR MHBO AMERSFOORT MBOAMERSFOORT.NL KEUZE UIT 5 MHBO-OPLEIDINGEN MHBO-opleidingen zijn opleidingstrajecten op maat. Hierbij doorloop je sneller een opleiding en kun je je diploma dus extra snel

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Talent wins games Teamwork & Intelligence wins championships Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Uitnodiging themadag Matchcare

Uitnodiging themadag Matchcare Graag nodigen wij u uit voor onze themadag Talentmanagement. Tijdens deze middag zullen wij u informeren en inspireren door middel van diverse workshops en sprekers, waaronder Prof. Dr. Victor A.F. Lamme.

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Human Resources Management & Leadership De Post HBO opleiding Human Resources Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

SUCCESVOL IN COACHING

SUCCESVOL IN COACHING SUCCESVOL IN COACHING Een leerweg voor resultaatgericht coachen Pieterman & Partners SUCCESVOL IN COACHING WAAROM DEZE LEERWEG Binnen een resultaatgerichte omgeving is het niet alleen van belang om medewerkers

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

Vragen pas gepromoveerde

Vragen pas gepromoveerde Vragen pas gepromoveerde dr. Maaike Vervoort Titel proefschrift: Kijk op de praktijk: rich media-cases in de lerarenopleiding Datum verdediging: 6 september 2013 Universiteit: Universiteit Twente * Kun

Nadere informatie

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud

Werknemersonderzoek. Bram Masselink Willem Minderhoud Werknemersonderzoek Bram Masselink Willem Minderhoud (Bij)baan in het onderwijs: een meerwaarde voor school, scholier en student. Wij hechten veel waarde aan de werkomstandigheden van studenten die door

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Beroepsopleiding Fondsenwerving B

Beroepsopleiding Fondsenwerving B Beroepsopleiding Fondsenwerving B Opbouw en indeling van de opleiding De stichting Instituut voor Sponsoring en Fondsenwerving (ISF) verzorgt al sinds 1994 opleidingen en workshops, symposia en seminars

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken.

Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. ONDERWIJSVISIE OP HO OFDLIJNEN Geachte collega s, 1 Deze brochure schetst de onderwijsvisie van onze universiteit op hoofdlijnen. De doelen die horen bij die visie kunnen we alleen samen bereiken. We

Nadere informatie