De mannen achter Economie voor jou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De mannen achter Economie voor jou"

Transcriptie

1 ...omdat u graag leest over ontwikkelingen in het onderwijs. ThiemeMeulenhoff voorjaar 2007 De mannen achter Economie voor jou Avans Hogeschool: Dé beroepsuniversiteit van Nederland Een vernieuwd handboek communicatie Product-info Schöndorff en Pleus: De mannen achter Economie voor jou informatie over (nieuwe) uitgaven en ontwikkelingen binnen het hbo Rolf Schöndorff en Jan Pleus zijn de mannen achter de rubriek Economie voor jou door henzelf kortweg EVJ genoemd die elke maandag op nrc.nl/evj verschijnt. Gedurende hun decennialange samenwerking schreven zij ook menig economieboek gezamenlijk, waaronder Onderneming en omgeving, dat momenteel wordt herzien. Wij gaan altijd uit van de praktijk en blijven zo dicht mogelijk bij de lezer. Zowel op internet als in onze boeken. W ij leggen economie op een eenvoudige manier uit en willen laten zien hoe actueel en interessant dit vakgebied is. Wij gebruiken de actualiteit om economie begrijpelijk te maken, zo begint Rolf Schöndorff zijn verhaal. Jan en ik hebben jarenlang lesgegeven in het voortgezet onderwijs, aan de universiteit en aan hbo-opleidingen en wij gebruikten altijd de actualiteit. Aan de hand daarvan lieten we zien welke aspecten een rol spelen in de economie. Dat doen we nog steeds in onze rubriek Economie voor jou ; die titel geeft al aan dat het gaat om economische onderwerpen, op een toegankelijke manier gepresenteerd. Actuele onderwerpen Sommige onderwerpen keren regelmatig terug in de rubriek, zoals Prinsjesdag, het verslag van de Nederlandsche Bank en de verschijning van het Centraal Plan van het CPB. Verder staat de onderwerpkeuze vrij. Wij laten ons vaak inspireren door The Economist, vertelt Jan Pleus. Dat blad bestrijkt een breed onderwerpenveld en geeft diepgaande informatiedocumentatie. lees verder op pagina 2

2 "Wij gebruiken de actualiteit om economie begrijpelijk te maken" Rolf Schöndorff (l) en Jan Pleus De mannen achter Economie voor jou Ook het archief van The Economist is zeer uitgebreid. Maar meestal dienen de onderwerpen zich vanzelf aan: je pikt iets op uit de krant of van tv en daar ga je mee verder. We hebben een onafgesproken verdeling van onderwerpen die globaal spoort met de verdeling die we aanhouden bij het samenstellen van boeken. Rolf schrijft graag over micro-economische onderwerpen en economisch beleid; ik behandel graag geldzaken en het internationaal handels- en betalingsverkeer. Het schrijven doen we niet samen, maar we geven elkaar wel tips en adviezen en kijken kritisch naar elkaars artikelen voordat ze gepubliceerd worden. Geschikt lesmateriaal Pleus en Schöndorff stellen de site nrc.nl/evj zelf samen en opereren los van de economieredactie van het NRC. Wel kijkt er een redacteur van de internetredactie van NRC Handelsblad mee om de door hen aangegeven krantenartikelen erin te zetten. Schöndorff: Op de economische begrippen in de tekst kun je klikken en dan krijg je een omschrijving op je scherm. Zo is er een enorme thematische, economische encyclopedie ontstaan. Behalve een database biedt de site ook interactieve mogelijkheden met de auteurs. Pleus: We krijgen nogal eens vragen van studenten en scholieren die met een bepaald onderwerp bezig zijn. Schöndorff lachend: Ja, dan vragen ze of wij even hun scriptie willen schrijven! Pleus vervolgt: Daaraan merken we dat zij de rubriek goed lezen en dat economiedocenten de rubriek gebruiken in hun lessen. Soms sturen docenten ons een mailtje om te bedanken dat we ze een bepaald onderwerp nou eens op een andere manier hebben kunnen uitleggen. Dan schrijven ze dat ze die benadering ook gaan hanteren. Dat vinden wij natuurlijk vleiend. Pleus en Schöndorff vinden allebei dat de artikelen in hun rubriek goed te gebruiken zijn als lesmateriaal. In de traditionele didactische aanpak wordt de theorie behandeld waar dan later de praktijkvoorbeelden bij worden gezocht, aldus Pleus. Wij gaan juist uit van de praktijk en blijven zo dicht mogelijk bij de lezer. Die praktijk verhelderen we door de theorie erbij te halen. Het is volgens ons aansprekender om naar de werkelijkheid te kijken en dan van daaruit te redeneren hoe het zit. Vijfde druk Deze benadering koos het auteurstweetal samen met mede-auteur Flip de Kam ook voor hun economieboek Onderneming en omgeving. Hierin wordt de algemene economie nadrukkelijk neergezet als omgevingsfactor van een onderneming. De ontwikkeling van de techniek, wisselkoersen, globalisering en betalingsbalans bepalen immers onder meer het speelveld waarin de onderneming opereert. Het boek is nu toe aan de vijfde druk. Schöndorff: Wij laten ook in dit boek telkens de relatie zien tussen het economisch gereedschap en de actualiteit. Met name in de didactische verwerking zitten veel stukken uit de krant. De vernieuwde druk bestaat uit een handboek en een studiehandleiding. Het handboek gaat onder meer in op economische verschijnselen die altijd actueel zijn, zoals vijandige overnames en het duurder worden van de euro. Website Nieuw is de website die aan het boek wordt gekoppeld; via de site kunnen docenten en studenten met de auteurs communiceren. Dit is volgens de auteurs in deze tijd bijna noodzakelijk. Economie is multimediaal en moet ook zo gedoceerd worden, vindt het tweetal. In de loop van 2008 komt de vernieuwde druk met bijbehorende website op de markt. 2

3 Avans Hogeschool: Dé beroepsuniversiteit van Nederland De academie voor Management en Bestuur van Avans Hogeschool wordt dé beroepsuniversiteit. Deze uitspraak illustreert het enthousiasme en de ernst waarmee Avans-directeur Titia Bredée de visie verwoordt. De aanstelling van lectoren en de toenemende vraag uit het beroepenveld hebben toepassingsgericht onderzoek hoog op de agenda van haar school gezet. Sinds de introductie van het lectoraat in 2001 zijn er meer dan 270 lectoren bij alle hogescholen in Nederland actief op het gebied van actuele en maatschappelijk relevante thema s. Avans Hogeschool, met academies in Den Bosch, Breda en Tilburg, heeft ongeveer twintig door de Raad van Bestuur aangestelde lectoren. De lectoraten zijn een aanwinst gebleken voor onze opleidingen, aldus directeur Bredée. We hebben drie doelstellingen voor de lectoraten geformuleerd: verbetering van het curriculum door middel van onderzoek, scholing van de medewerkers en innovatie van het beroep. Maar de lectoraten hebben vanzelfsprekend ook veranderingen opgeleverd in de opleiding, waar de studenten direct profijt van hebben. Zij kunnen er nu voor kiezen mee te doen aan een groot onderzoek, waarvoor ze door studieonderdelen te combineren langer dan een halfjaar de tijd krijgen. Ze helpen vervolgens ook bij het implementeren van de maatregelen en adviezen die uit dat onderzoek voortkomen. Dat heeft voor verschillende studenten meer impact dan een klein onderzoek van een halfjaar, dat overigens niet minder belangrijk is, in bijvoorbeeld een kleine schoenenfabriek in Waalwijk. Titia Bredée Bewuste keuze Alle lectoren van de academie zijn als onderzoekers bij universiteiten of onderzoeksinstituten aangesloten. Een bewuste keuze, vertelt Bredée. Wij zoeken een wisselwerking met universiteiten. Zo houden we samenwerking met andere instituten actueel. Andere hbo s kiezen daar weer niet voor. Die hebben bijvoorbeeld lectoren uit het bedrijfsleven. Wij eisen in ieder geval van onze lectoren dat ze gepromoveerd zijn of bijna gaan promoveren. Dit omdat we hun kennisniveau zo belangrijk vinden. Dat de nauwe contacten met de universiteiten via de lectoren hun vruchten afwerpen, is inmiddels duidelijk. De lector HRM, econoom Willem de Lange, is ook hoogleraar Organisatiewetenschappen bij de Universiteit van Tilburg. Zijn lectoraat is verbonden aan de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda en de Academie voor Management en Bestuur in Den Bosch. Het omvat het gehele vakgebied van human resource management. De Lange doet op de universiteit veel onderzoek naar ondermeer sociale innovatie, aldus Bredée. Die kennis van de universiteit neemt hij mee als hij toepassingsgericht onderzoek doet voor Avans Hogeschool, nu bijvoorbeeld in de metaalindustrie. lees verder op pagina 4

4 Dé beroepsuniversiteit van Nederland Niet in de wielen De verschuiving van Avans van onderwijsinstituut naar beroepsuniversiteit met de nieuwe nadruk op toepassingsgericht onderzoek in het bedrijfsleven, de zorgsector of de decentrale overheden, rijdt volgens Bredée niet de universiteiten in de wielen. De universiteiten doen het wetenschappelijk onderzoek en wij gaan die resultaten toetsen, uitwerken en implementeren in de praktijk. Het is juist een aanwinst, en dat realiseren de universiteiten zich ook steeds meer. Het is zelfs denkbaar dat de universiteiten ons in de nabije toekomst gaan benaderen met bijvoorbeeld een implementatievraag. Toepassingsgericht Een voorbeeld van toepassingsgericht onderzoek als vervolg op wetenschappelijk onderzoek is het werk van lector Integrale Veiligheid Hans Moors. Bredée: Moors deed bij de universiteit onderzoek naar integrale veiligheid waarvoor hij jongeren in allerlei Noord-Limburgse gemeenten heeft geïnterviewd. De resultaten heeft hij aangeboden aan de burgemeesters van die gemeenten. Naar aanleiding daarvan benaderde de gemeente Helden Panningen ons met de vraag: wat gaan we aan die integrale veiligheidsproblemen doen? Dus gaat Moors nu met drie docenten en een groepje studenten een langlopend vervolgonderzoek doen in Helden Panningen. De aanbevelingen worden uitgewerkt en de gemeente wordt uitgelegd welke maatregelen ze moeten treffen en op welke manier. Aansluiting Edith Hooge is bij Avans werkzaam als lector Corporate Governance. Ook in dit lectoraat vormt sociale innovatie het zwaartepunt. Het lectoraat heeft als doel aansluiting te zoeken bij praktische behoeften en vraagstukken die bij het mkb, non- profitorganisaties en decentrale overheden leven op het gebied van goed bestuur. Ook Hooge heeft met haar lectoraat inmiddels al een aantal belangwekkende onderzoeken verricht. Zo onderzocht ze samen met het Economisch Instituut voor het MKB het concept Small Business Governance. Vorig jaar zijn op basis hiervan een rapport en twee artikelen in vaktijdschriften verschenen en er was een symposium voor betrokkenen uit de praktijk, met name uit de regio West-Brabant. Bredée: Hooge verrichtte vanuit de hogeschool ook toepassingsgericht onderzoek naar aanleiding van de code-tabaksblat. Daarin staan duidelijke richtlijnen, maar hoe pas je die in de praktijk toe? Prima onderwerp voor toepassingsgericht onderzoek. Toekomst Op de vraag of Avans Hogeschool door de nieuwe visie ook aantrekkelijker is geworden voor potentiële studenten, heeft Bredée nog geen antwoord. We gaan bij de komende open dagen voor het eerst melding maken van de nieuwe aanpak. Kijk, Avans is op de eerste plaats een regionale hogeschool. De meeste studenten komen bij ons omdat wij niet alleen een uitstekende maar ook de dichtstbijzijnde hogeschool zijn. Maar ik sluit niet uit dat het nieuwe beleid ten aanzien van toepassingsgericht onderzoek studenten uit heel Nederland gaat aantrekken. Dat zou leuk zijn. Titia Bredée 4

5 Adriaan Olsthoorn (r) en Hansch van der Velden Herziene Elementaire communicatie: Een vernieuwd handboek communicatie Onlangs verscheen de geheel herziene derde druk van het boek Elementaire communicatie van Adriaan Olsthoorn en Hansch van der Velden. Uiteraard actueler en completer dan de vorige druk, en geheel nieuw deze keer de auteurs behandelen het vakgebied communicatie vanuit een organisatiekundige benadering. Het boek is nu nog praktischer van opzet en daardoor gebruiksklaar voor de communicatiepraktijk, van strategiebepaling tot uitvoering. H erdruk was nodig omdat je wilt actualiseren; het vakgebied is immers continu in beweging, aldus Adriaan Olsthoorn. Er ontstaan in de loop der jaren nieuwe aanvullende onderdelen van het vak die je niet meer kunt missen. Aanvulling was dus noodzakelijk. En juist omdat communicatieprofessionals de neiging hebben om vooral naar hun eigen vak te kijken, hebben we het boek nu een organisatiekundige insteek gegeven, bijvoorbeeld door communicatie rondom veranderingen te behandelen. Door deze aanpak is de nieuwe druk niet alleen omvangrijker en diepgaander geworden, maar vooral ook in de praktijk goed te hanteren, voegt Hansch van der Velden toe. lees verder op pagina 6

6 Adriaan Olsthoorn (l) en Hansch van der Velden Een vernieuwd handboek communicatie De communicatiebijbel Elementaire communicatie is met name bedoeld voor studenten communicatie en voor bachelor- en masteropleidingen die communicatie in hun programma hebben. Het voldoet aan de exameneisen voor Nima communicatie-a, Nima Marketingcommnicatie-B, Nima interne- en concerncommunicatie-b en aan de zogeheten gemeenschappelijke stam van het LOCO (Landelijk Overleg Communicatie Opleidingen). Het boek is opgesteld naar het beroepsprofiel van Logeion, de vereniging voor communicatie. Maar er is meer aan Elementaire communicatie toegevoegd. Het onderdeel digitale communicatie is flink uitgebreid ten opzichte van de tweede druk uit 2002, maar ook interculturele communicatie, verbale communicatie en ethiek en communicatie zijn in deze druk opgenomen. Het is nu een compleet handboek, aldus Olsthoorn. De eerste druk kwam in 1997 uit en er zijn inmiddels meer dan exemplaren van verkocht; het boek stond zelfs op de verplichte literatuurlijst van het Nima. Op veel instituten werd het de communicatiebijbel genoemd. Ik denk dat deze uitgave ook weer kans maakt op die eretitel, want er is veel aangepast en verbeterd. Het boek geeft een helder overzicht van de communicatiedomeinen en de toepassingsgebieden. Het is het enige boek dat zo uitgebreid en compleet is. De eerste druk kwam in 1997 uit en er zijn inmiddels meer dan exemplaren van verkocht; het boek stond zelfs op de verplichte literatuurlijst van het Nima." 6 Gegrepen door het vak De belangstelling van Olsthoorn voor communicatie dateert uit Hij deed de cursus NGPR-A en raakte gegrepen door het vak. Later ben ik massacommunicatie en public relations gaan studeren en het vak uiteindelijk ook gaan doceren aan diverse hbo-communicatieopleidingen. Van der Velden is momenteel de communicatiebaas van de NV Nederlandse Gasunie. Hij brengt als oudcommunicatiedocent niet alleen didactische kennis mee, maar ook veel praktijkervaring als communicatiemanager bij diverse bedrijven. We hebben ons bij het schrijven sterk laten leiden door de vraag wat de lezer in de praktijk aan de informatie heeft, wat hij ermee kan. Wat strategie betreft gaat het dan vooral om heldere inzichten en benaderingswijzen en bij de uitvoering vooral om praktische tips en checklists. Die combinatie van theorie en praktijk maakt Elementaire Communicatie een uniek boek. Op de afdeling communicatie hier werken ze er allemaal mee!

7 Product-informatie Essentials ICT-vaardigheden Voor optimaal gebruik van Microsoft Office Bijna iedereen kan tegenwoordig met een computer overweg. Toch blijkt dat de meeste mensen de beschikbare programma s maar voor een klein deel benutten. Met de Essentials ICT-vaardigheden haal je meer uit je PC! Geavanceerd documenten opstellen met Word Een verslag, een brief of een complete mailing. Microsoft Word maakt het ons makkelijk. In de Essential Geavanceerd documenten opstellen met Word leren studenten alle ins en outs van het programma kennen. Denk bijvoorbeeld aan het werken met sjablonen en het inrichten van grote documenten. Naast theorie bevat deze uitgave veel opdrachten en oefeningen. ISBN Prijs E 19,90 Werken met rekenmodellen in Excel Alle basisbegrippen, -handelingen en functionaliteiten met betrekking tot het spreadsheetprogramma Excel worden duidelijk in dit boek uitgelegd. De gebruiker leert hoe hij zelf rekenmodellen kan ontwikkelen en bouwen. Hij krijgt hierbij inzicht in de veelheid aan situaties waarin een rekenmodel uitkomst biedt. ISBN Prijs E 19,90 Een goede presentatie maken met PowerPoint Hoe maak je een pakkende presentatie en hoe kun je grafieken mooi presenteren? Deze Essential onthult alle geheimen van het programma PowerPoint. Een inspirerend boek dat ongetwijfeld voor indrukwekkende resultaten zorgt. ISBN Prijs E 19,90 Andere titels in de reeks ICT-vaardigheden zijn: Geavanceerd werken met databases in Access Prijs: E 19,90 Een goede website ontwerpen met Frontpage Prijs: E 19,90 Programmeren in MS-Office met VBA Prijs: E 19,90 Deze uitgaven worden ondersteund door de website Statistiek voor marktonderzoek: Opfrisser voor statistiek Statistiek voor marktonderzoek bevat de grondbeginselen van statistische, betrouwbare onderzoeks-technieken. Het boek geeft de student die moeite heeft met statistiek inzicht in de essentie van het vak, door met name de belangrijkste basisbegrippen te behandelen. Na een herhaling van statistiek op havo-niveau volgt statistiek op vwo-niveau en een aantal nieuwe onderwerpen die de student helpen bij de vakken op het hbo. Het boek is zo gemaakt dat de student er gemakkelijk de onderwerpen die voor hem interessant zijn uit kan halen. Hierdoor is het ook goed inzetbaar in projectonderwijs. ISBN Prijs E 19,90 meer product-informatie op pagina 8 7

8 product-informatie Wiskunde kant-en-klaar: Wiskunde in een vogelvlucht De uitgave Wiskunde kant-en-klaar helpt studenten bij het opfrissen van hun wiskundekennis. Naast een herhaling van wiskunde op havo-niveau, wordt kennis gemaakt met wiskunde op vwo-niveau. Verder komen een aantal nieuwe onderwerpen aan bod die van pas komen bij de vakken die in het hoger beroepsonderwijs worden aangeboden. Deze compacte uitgave leent zich uitstekend voor zelfstudie, met heldere theorie en opdrachten. In een vogelvlucht passeren de meest essentiële onderwerpen, waardoor het boek ook bij uitstek geschikt is voor projectonderwijs. Ook voor studenten die moeite hebben met wiskunde kan deze formule een uitkomst zijn. Door het bestuderen van het boek wordt de samenhang van het vak duidelijk en wordt inzichtelijk hoe je wiskunde kunt gebruiken bij praktische vraagstukken. ISBN Prijs E 19,90 Colofon Wilt u meer informatie over de uitgaven van ThiemeMeulenhoff? Kijk op onze website of neem contact op met: ThiemeMeulenhoff Postbus DE Utrecht T (0575) F (0575) E I TM In het onderwijs is een uitgave van ThiemeMeulenhoff en wordt twee keer per jaar verstuurd aan alle hbo Economie docenten. Redactie Taalent Tekstschrijvers (hoofd- en eindredactie) Vormgeving Crossings Communications Fotografie Martin Hogeboom Drukwerk ARS Grafische Producties & Communicatie Met dank aan Titia Bredée, Adriaan Olsthoorn, Jan Pleus, Rolf Schöndorff, Hansch van der Velden Redactieadres

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs

Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs ...omdat u graag leest over ontwikkelingen in het onderwijs. ThiemeMeulenhoff najaar 2007 Kennisbasis belangrijk in competentiegericht onderwijs Studenten vinden een vak pas leuk, als het praktisch nut

Nadere informatie

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot

2012-2013. ervaringsdeskundige. Mensen met een licht verstandelijk beperking. Opleiding tot 2012-2013 Opleiding tot ervaringsdeskundige Mensen met een licht verstandelijk beperking Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen, in een groot aantal werkvelden wordt er steeds meer gebruik

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING 2016 OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING UIT EIGEN ERVARING Inge Mol Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer gebruik gemaakt van kennis

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management

LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management LEERACTIVITEIT Elevator Pitch Ent-teach Module 4 Financieel management Beschrijving van de leeractiviteit De docent biedt de leerlingen leesmateriaal en inspirerende video s over het aantrekken van investeringen

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers PLAN VAN AANPAK Tom van de Grift - 479064, Glenn Dibbets - 531454, Yorick Strijthagen - 5174700, Özgur Ünal - 492545, Guus Visser - 531494 & Jurriën Sprenkeler - 530427 opdrachtgever: hogeschool van arnhem

Nadere informatie

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko

06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I. Een Goed. Feedbackgesprek. Tussen kritiek en compliment. Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina I Een Goed Feedbackgesprek Tussen kritiek en compliment Wilma Menko 06950181_voorw 01-03-2005 15:47 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers

PLAN VAN AANPAK. opdrachtgever: hogeschool van arnhem & nijmegen contactpersoon: dhr. c. burgers PLAN VAN AANPAK Tom van de Grift - 479064, Glenn Dibbets - 531454, Yorick Strijthagen - 5174700, Özgur Ünal - 492545, studiejaar 2013/2014 Guus Visser - 531494 & Jurriën Sprenkeler - 530427 opdrachtgever:

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

06950246_binnen 16-07-2004 11:01 Pagina I. Goede. Een. Zin. Yolanda Mante Laura Vening

06950246_binnen 16-07-2004 11:01 Pagina I. Goede. Een. Zin. Yolanda Mante Laura Vening 06950246_binnen 16-07-2004 11:01 Pagina I Een Goede Zin Yolanda Mante Laura Vening I 06950246_binnen 16-07-2004 11:01 Pagina II Een goede reeks ISBN Een goede vergadering 90 06 95017 3 Een goed feedbackgesprek

Nadere informatie

van stoffen illustreren

van stoffen illustreren Bouw van stoffen illustreren Keuzeopdracht voor scheikunde bovenbouw vwo Een herhalende opdracht scheikunde over de bouw van stoffen VWO4 Omvang: 5-8 SLU 2013 Universiteit Utrecht: Junior College Utrecht

Nadere informatie

BRONNENONDERZOEK 2010/2011

BRONNENONDERZOEK 2010/2011 Bronnenonderzoek Namen Begeleiders Informatie verzamelen : inleiding Om informatie te verzamelen zul je verschillende bronnen moeten raadplegen. Al zoekende zul je merken dat er bronnen zijn waarvan je

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

In twee dagen een jaar verder

In twee dagen een jaar verder In twee dagen een jaar verder The 48 hrs by Laboratorivm Met The 48 hrs introduceert Laboratorivm een nieuwe methode om binnen 48 uur een diepgaande merkstrategie te ontwikkelen, inclusief creatieve vertalingen

Nadere informatie

Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF DE ISS-KRANT. Introductieles bij het project Ruimteschip Aarde VOORTGEZET ONDERWIJS. Science Center NEMO/NSO

Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF DE ISS-KRANT. Introductieles bij het project Ruimteschip Aarde VOORTGEZET ONDERWIJS. Science Center NEMO/NSO Powered by ESA NEMO NSO SPACE EXPO WNF DE ISS-KRANT Introductieles bij het project Ruimteschip Aarde Science Center NEMO/NSO VOORTGEZET ONDERWIJS 1 Colofon Ruimteschip Aarde is een project van de Nederlandse

Nadere informatie

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs

Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons Lesprogramma s voor pedagogische inzet van vechtsport in het onderwijs Respons; flexible and positive Respons Respons omvat een pakket van diensten en producten om onderwijs en vechtsport met elkaar

Nadere informatie

inhoud Docentenondersteuning Management & Organisatie Marketing & Marketingcommunicatie Algemene economie Communicatie Communicatieve vaardigheden

inhoud Docentenondersteuning Management & Organisatie Marketing & Marketingcommunicatie Algemene economie Communicatie Communicatieve vaardigheden hbo Economie Docentenondersteuning Management & Organisatie Marketing & Marketingcommunicatie Algemene economie Communicatie Communicatieve vaardigheden 2009 inhoud Docentenondersteuning 3 Management &

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

Literatuurverwijzingen

Literatuurverwijzingen Literatuurverwijzingen Een literatuurlijst maken & citeren / parafraseren Waarover gaat de presentatie? I Waarom verwijzen? Enkele overwegingen vooraf! II APA - normen III Literatuurverwijzingen: de praktijk

Nadere informatie

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE

20/11/2015 HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? INHOUD SESSIE HOE EN WAAR EFFICIËNT ZOEKEN? Stieve Van der Bruggen 1 INHOUD SESSIE 1) Google 2) Wikipedia 3) Waarom de bibliotheek? 4) Efficiënt opzoeken via LIMO 5) Enkele nuttige databanken 6) Enkele oefeningen +

Nadere informatie

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15

Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Pilot Social Media Analyse, studiejaar 14/ 15 Presentatie 10-9-2015 Even voorstellen: Studie wiskunde (Rijksuniversiteit Utrecht) met voor- en nakandidaatsbijvak econometrie (Erasmus universiteit). Docent

Nadere informatie

> In plaats van losse filmpjes of niet-methodische materialen

> In plaats van losse filmpjes of niet-methodische materialen Inleiding Nieuwe zaken koppelt geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek aan actualiteit. Met aantrekkelijke en flexibel inzetbare lessen op basis van het laatste nieuws, brengt Nieuwe zaken wekelijks

Nadere informatie

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy

Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy DOCENTENINSTRUCTIE Project Landelijke Database NBMs in de WEconomy V3, 1 september 2015 Hierbij een korte handleiding voor docenten die met hun studenten gaan werken in het kader van het project Landelijke

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

1 Introductie Office 365 13. 2 Abonneren en instellen 21. 3 Outlook 27. 4 Communiceren met Lync 45

1 Introductie Office 365 13. 2 Abonneren en instellen 21. 3 Outlook 27. 4 Communiceren met Lync 45 1 Introductie Office 365 13 Inleiding 14 Bekijken en bewerken 16 Samenwerken en plannen 17 Website en Lync 19 2 Abonneren en instellen 21 Installeren 22 Registreren 23 Mobiele back-up 23 Lync installeren

Nadere informatie

Op en top actueel. Alles over de nieuwste ontwikkelingen voor de zaakvakkenmethoden. Zaakvakken Groep 3 t/m 8

Op en top actueel. Alles over de nieuwste ontwikkelingen voor de zaakvakkenmethoden. Zaakvakken Groep 3 t/m 8 Op en top actueel Alles over de nieuwste ontwikkelingen voor de zaakvakkenmethoden Zaakvakken Groep 3 t/m 8 Zaakvakken van ThiemeMeulenhoff Op en top actueel Wie had vijf jaar geleden vermoed dat in nagenoeg

Nadere informatie

Op veel beroepsopleidingen ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG. Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving

Op veel beroepsopleidingen ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG. Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving valt docenten in de praktijk niet mee. Een college opnemen en op internet zetten is niet

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 11 juni 2015 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van het webinar LinkedIn Simpel: Je Profiel van 11 juni 2015 en gebaseerd op eerdere

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler

CommTalks. 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen. Concept & samenstelling. Betteke van Ruler CommTalks 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen Concept & samenstelling Betteke van Ruler Spreek de taal van de bestuurskamer Piet Hein Coebergh 148 De communicatieprofessionals van vandaag

Nadere informatie

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl

Netherlands Business Academy. Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05. info@nlba.nl www.nlba.nl 1 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda T. +31 (0)76-82 005 05 info@nlba.nl www.nlba.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Studiehandleiding. Engels voor gevorderden

Studiehandleiding. Engels voor gevorderden Studiehandleiding Engels voor gevorderden Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk, maart 2012 001204544 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 DEEL 1. DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 11

INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 DEEL 1. DUURZAME ONTWIKKELING EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN 11 INHOUDSOPGAVE INLEIDING: WAAROM HET IVOOR 1 1. ESF-PROJECT HET IVOOR... 5 1.1 Noden...5 1.2 Doelstellingen...6 1.3 Doelgroep...6 1.4 Activiteiten...6 1.5 Referenties...7 2. DANKWOORD... 9 2.1 Docenten

Nadere informatie

High Tech Sector Arbeidsmarkt en Onderwijs

High Tech Sector Arbeidsmarkt en Onderwijs High Tech Sector Arbeidsmarkt en Onderwijs Presentatie Raad van Advies Engineering, 14 april 2011 Jos Gunsing Lector Mechatronica Academie voor Technologie en Management Avans Hogeschool Mechatronica?!

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA

Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA Najaarsbijeenkomst Sectie Onderwijs van de MOA De uitdaging voor de HBO-docent? 7 november 2013 FEM @ HU name / Agenda 13.00 uur Ontvangst HUIB 13.30 uur Opening door Edith de Leeuw (UU) en een up van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 5. Module Verandermanagement 6. Module Leadership 7. Module Ethiek 8. Module Strategie & Beleid 9. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 5 Module Verandermanagement 6 Module Leadership 7 Module Ethiek 8 Module Strategie & Beleid 9 Rooster 10 Opleidingskosten 10 Netherlands Business Academy Postbus 6546

Nadere informatie

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM:

FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: FORMULIER STRATEGISCHE THEMA S OPLEIDING [NAAM]: INSTITUUT: (G)OC: INSTITUUTSDIRECTEUR: DATUM: De (G)OC heeft als formele wettelijke vastgelegde taak het adviseren over de OER en het jaarlijks beoordelen

Nadere informatie

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS

OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS OPLEIDING PSYCHOLOGIE INFORMATIE WISKUNDECURSUS 2018 FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN OPLEIDING PSYCHOLOGIE Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden oktober 2017 Inleiding Psychologie is een wetenschap.

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Bijlage: korte beschrijving kandidaten

Bijlage: korte beschrijving kandidaten Bijlage: korte beschrijving kandidaten Lisa Westerveld was jarenlang actief in de studentenbeweging en de medezeggenschap op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze was onder meer voorzitter van de Universitaire

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Op 3 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen docenten

Nadere informatie

4. Office-apps op uw ipad

4. Office-apps op uw ipad 113 4. Office-apps op uw ipad Een van de meestgebruikte programmapakketten voor de computer is Microsoft Office en die functionaliteit kunt u in een eenvoudigere vorm ook op uw ipad gebruiken. Hiervoor

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot.

2.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. Fase.4 Tekstopbouw In deze paragraaf oefen je in het schrijven van een tekst met een indeling in inleiding, kern en slot. 1 1 Lees onderstaande tekst. Daarna ga je zelf een soortgelijke tekst schrijven.

Nadere informatie

Samen bouwen aan schoolontwikkeling

Samen bouwen aan schoolontwikkeling H og er o n d e r w ij s School ont wi kk ing el S c h o ol k Wer der e n An j e p a r ti pl a at so nd e r w ij s o n d e e rzo k Samen bouwen aan schoolontwikkeling Een werkmodel voor onderzoekssamenwerking

Nadere informatie

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren,

Zie onder voor de volledige speech: Titel speech: Financiële veerkracht in een irrationele economie. Majesteit, beste collega s, dames en heren, Tobacco Theater, Amsterdam, 6 oktober 2015 In zijn toespraak tijdens de platformbijeenkomst van Wijzer in Geldzaken, die als thema had De stille macht van financiële veerkracht, beklemtoonde Klaas Knot

Nadere informatie

Zeg het voort. Werkboek

Zeg het voort. Werkboek Zeg het voort Werkboek In het werkboek Zeg het voort komen verschillende soorten oefeningen voor. De onderstaande plaatjes maken duidelijk om welke oefeningen het gaat. Deze les gaan we... Speel het spel

Nadere informatie

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists

Worldschool Young European Specialists. Programma voor deelnemende leerlingen. YES! in het kort. YES! Young European Specialists Worldschool Young European Specialists YES! Young European Specialists Programma voor deelnemende leerlingen YES! is een speciaal onderwijsprogramma voor leerlingen van het VWO, vijfde leerjaar. Honderd

Nadere informatie

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap

Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap With a little Help from Wennen aan Office 2010 John Spronk Er wordt door veel mensen opgezien tegen de overstap naar Office 2010 omdat het er zo anders uitziet dan het vertrouwde Office 97. Degenen die

Nadere informatie

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl!

Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! Op zoek naar leermiddelen voor opleidingen in de Procesindustrie? Neem een kijkje in onze webwinkel op www.vapro.nl! VAPRO LEERMIDDELEN VOOR OPLEIDINGEN IN DE PROCESINDUSTRIE EMPOWERING PEOPLE AND INDUSTRIES

Nadere informatie

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen

school informatie VWO+ Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen school informatie VWO+ 5 3 e s c h o o l j a a r Leren... altijd overal en van iedereen Inhoudsopgave vwo + 7 gymnasium

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Nieuwe editie Pincode 6 e editie Tweede Fase Met de nieuwe editie van Pincode voor de tweede fase worden leerlingen optimaal voorbereid op het nieuwe examenprogramma,

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 ECDL

Producten en prijzen 2016 ECDL Computervaardig op niveau Producten en prijzen 2016 Computervaardig op niveau 1 April 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2, het Europees Computer Rijbewijs... 3 Kwalificatiedossiers en keuzedelen... 3

Nadere informatie

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een

Volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs... Spannend! Welke school wordt het? Wil je er een vakcollege techniek vakcollege zorg en welzijn vakcollege economie en ondernemen vakcollege media, vormgeving en ICT mavo mavo + havo vwo gymnasium vwo + ondernemend leren technasium Volgend schooljaar

Nadere informatie

Handleiding Toolbox Mediaopvoeding

Handleiding Toolbox Mediaopvoeding Handleiding Toolbox Mediaopvoeding Kinderen van nu weten niet beter dan dat zij opgroeien met constant overal beeldschermen. Thuis, op school, in de trein, of gewoon op straat kunnen ze elke dag allerlei

Nadere informatie

Training Kom hoger in Google (SEO)

Training Kom hoger in Google (SEO) Training Kom hoger in Google (SEO) Meer klanten en omzet door een beter vindbare website Waarom is hoger scoren in Google belangrijk? Zoekmachines als Google spelen een essentiële rol op internet. Ze helpen

Nadere informatie

Slimmer zoeken op internet

Slimmer zoeken op internet Slimmer zoeken op internet Alleen voor INTERN gebruik bij Hogeschool Rotterdam Publicatie elders niet toegestaan Een praktische gids voor wie optimaal gebruik wil maken van internet Ewoud Sanders Door

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE

OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE OPLEIDING TOT ERVARINGSDESKUNDIGE Mensen met een licht verstandelijke beperking 2017 Hogeschool Sociale Studies Uit eigen ervaring... Ik wil mijn stem laten horen. In het werkveld wordt er steeds meer

Nadere informatie

Migratie. Ik vertrek - Zij vertrokken 2 HAVO\VWO. docentenhandleiding

Migratie. Ik vertrek - Zij vertrokken 2 HAVO\VWO. docentenhandleiding Migratie Ik vertrek - Zij vertrokken 2 HAVO\VWO docentenhandleiding Colofon Deze lessen zijn gemaakt in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Realisatie: Codename Future: www.codenamefuture.nl

Nadere informatie

Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!"

Training & Support: Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training! COMPUTER-COLLEGE.NL Telefoon 0182 633 123 Internet www.computer-college.nl Training & Support: "Hoe beter je het na de training oppakt, hoe hoger het rendement van de training!" Een nieuwe aanpak voor

Nadere informatie

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Landelijke Database Nieuwe Business Modellen WEBSITES, LES-, WERK- & LEES- MATERIALEN Landelijke Database Nieuwe Business Modellen Status 10 augustus 2015 Inleiding Per 1 september 2015 start het project Landelijke Database Nieuwe Business Modellen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Student & Lector. Een steekproef

Student & Lector. Een steekproef Student & Lector Een steekproef Aanleiding Sinds 2001 kent het Nederlandse hoger onderwijs lectoraten. Deze lectoraten worden vormgegeven door zogenaamde lectoren: hoog gekwalificeerde professionals uit

Nadere informatie

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo

Informatica kiezen. Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Informatica kiezen Informatica: iets met computers? Informatie over het vak informatica in de Tweede Fase van havo en vwo Voorlichtingsmateriaal voor leerlingen in havo en vwo Het vak informatica Waarom

Nadere informatie

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO

DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 HAVO DEEL 1 DE NATIONALE WETENSCHAPSAGENDA VOOR SCHOLIEREN - DEEL 1 In Nederland wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Maar wie bepaalt wat er onderzocht wordt? In het voorjaar van 2015 hebben Nederlanders

Nadere informatie

» Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

» Standaard 3: De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd. V Alweer een nieuw boek over toetsen in het hoger onderwijs. Maar dan wel één waarvan wij denken dat het een aanvulling is op de bestaande boeken, en niet zozeer een verdubbeling. Het boek gaat in op nieuwe

Nadere informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie

Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Stappenplan zoeken en verwerken van informatie Oriëntatie op het onderwerp Wat is het onderwerp? Welke zoektermen? Welke bronnen? Zoeken naar informatie Welke informatiebron gebruik je? Hoe zoek je digitale

Nadere informatie

Individueel procesverslag

Individueel procesverslag Individueel procesverslag Een weergave van mijn werkzaamheden binnen het G-Blok. Afdeling : Academie voor ICT & Media, Informatica Schooljaar : 2009 Blok : G Datum : 30 10-2009 Plaats : Honselersdijk Naam:

Nadere informatie

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt!

De leukste plek om te. leren. Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling. Verbetering van de communicatie werkt! De leukste plek om te leren Versterken van het contact tussen docenten en coaches op de leerafdeling Verbetering van de communicatie werkt! Aanleiding In opdracht van het ROC Midden Nederland (ROC MN)

Nadere informatie

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit

U-Talent Academie. Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit U-Talent Academie Uitdagend bètaonderwijs op school en de universiteit Uitdaging in bèta en techniek voor vwo ers Zoek je meer uitdaging

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken, cursussen) die je krijgt als je de opleiding

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641

Hoe maak je een goede bronvermelding. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. http://maken.wikiwijs.nl/39641 Auteurs Laatst gewijzigd Licentie Webadres Els ; 11 October 2012 CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie http://maken.wikiwijs.nl/39641 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijsleermiddelenplein.

Nadere informatie

Literatuur verantwoorden

Literatuur verantwoorden Literatuur verantwoorden Hieronder staan regels voor de literatuurlijst. Ze zijn voor een groot deel gebaseerd op de apa-normen: de American Psychological Association. Speciale kenmerken van de apa-methode,

Nadere informatie

Eisen en lay-out van het PWS

Eisen en lay-out van het PWS Eisen en lay-out van het PWS INHOUD EN OPZET VAN HET PROFIELWERKSTUK In het navolgende komen achtereenvolgens aan bod: de titelpagina, de inhoudsopgave, de inleiding, de hoofdtekst, de samenvatting, de

Nadere informatie

De Brede School Academie Utrecht

De Brede School Academie Utrecht OOK IN uw wijk! De Brede School Academie Utrecht Er gebeurt iets nieuws in Utrecht. Iets bijzonders. Basisscholen uit de wijken Overvecht, Hoograven, Ondiep/Zuilen, Kanaleneiland en Lombok/Oog in Al werken

Nadere informatie

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden.

Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Dit volume is goed, dit moet ik zo houden. Wie Citaat feedback Wat? (Interpreteren) Hoe ga ik dit verwerken? (Begrip maken) Wat & waarom? (Vervolg vraag) Goed volume in je stem. Het volume van mijn stem is zodanig dat de informatie goed te horen

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor)

Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Real Time Operating Systems (RTOS) Voorkennis: C, basiskennis microprocessoren (bij voorkeur ARM7 processor) Kennis nodig voor: Operating systems Niveau: inleidend Diplomavoorwaarde: bachelor, schakelprogramma

Nadere informatie