blikvanger In deze Blikvanger lichten we VENTURI nader toe en informeren we u graag over diverse activiteiten binnen onze groep.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blikvanger In deze Blikvanger lichten we VENTURI nader toe en informeren we u graag over diverse activiteiten binnen onze groep."

Transcriptie

1 blikvanger 16 Newsletter voor onze milieubewuste klant jaargang 9 - januari 2014 Beste medewerker Al meer dan een jaar werkt een volledig team aan de implementatie van een nieuw ERP pakket dat we sinds 1 januari gebruiken. Dankzij Microsoft Dynamics AX2012 kunnen we ons administratief beheer versterken en we hebben het hele project VENTURI genoemd. U weet ongetwijfeld dat milieuadministratie en -rapportering sterk zijn toegenomen, maar dankzij VENTURI zullen we de transfer en de analyse van uw milieuadministratie nog efficiënter en dynamischer kunnen beheren. In deze Blikvanger lichten we VENTURI nader toe en informeren we u graag over diverse activiteiten binnen onze groep. Wij danken u voor het vertrouwen in ons bedrijf en blijven ons ook in 2014 verder inzetten om u een optimale dienstverlening te garanderen. We wensen u een gelukkig en gezond Nieuwjaar! Caroline en David Vanheede De Pelican Pack, de mobiele oplossing voor absorptiekorrels Deze rolcontainer voor opslag en distributie van de Fibercan absorptiekorrels is voorzien van alle benodigde instrumenten en een zeefsysteem dat de verbruikte korrels recupereert en recycleert. Tot 8x maal minder verbruik en afval. De Pelican Pack wordt verdeeld door Vanheede Environmental Services. Meer info op +32 (0) of via Onze toekomstige generaties zullen er ons dankbaar om zijn.

2 Blikvanger nr 16 Sociale tewerkstelling in Antwerpen Wat is sociale tewerkstelling? Sociale tewerkstelling bestaat al vele jaren en is ontstaan uit een specifieke noodzaak om mensen die zich, om diverse redenen, aan de rand van de maatschappij bevinden en daar zelf niet in slagen er zich een weg uit te werken te helpen te re-integreren in de maatschappij via verschillende organisaties en gesteund door de overheid. Sociale tewerkstelling binnen Vanheede Antwerpen In 2007 hebben we in Antwerpen het glascontract verworven voor het plaatsen, verhuren en ledigen van 562 glasbollen in het werkgebied van Antwerpen (van Zandvliet tot Wilrijk). Dit houdt tevens in dat de sites waar de glasbollen staan moeten opgekuist worden en dat de glasbollen zelf gedurende de looptijd van het contract moeten gereinigd worden. Via de Stadsreiniging Antwerpen zijn we in contact gekomen met de vzw Manus die bereid was om deze activiteit op zich te nemen waardoor ze één persoon fulltime gedurende 7 jaar tewerk konden stellen. Dit gaat volgend jaar zijn (voorlopig) laatste jaar in en heeft steeds fantastisch gewerkt tot algemene tevredenheid van beide partijen en het is nog steeds dezelfde persoon, Stephaan Aerts, die deze activiteit voor ons uitvoert. Mogelijke verdere samenwerking op langere termijn Samen bekijken we de mogelijkheden om mensen van Manus op te leiden om nadien vast in dienst te komen bij Vanheede (bv chauffeurs en/of sorteerders, on site medewerkers binnen projecten van Integraal Afval Beheer of andere). Dit is één van de doelstellingen van sociale tewerkstelling waar nog een hele weg in af te leggen is maar waar wij graag aan meewerken. Andere activiteiten door Manus voor ons uitgevoerd Meer info op Wist je dat Feestdagen en hun impact lcontainer op dag van een ro Als de ledigings organiseren re lt va Feestdag een Betaalde lediging de es zodat die wij alle rout zou kunnen ag td es fe de dag voor of na ffeurs doen au ch rden. Onze uitgevoerd wo ng zo vlot ni e om die plan al het mogelijk n. pe en verlo mogelijk te lat ntact opneheeft kan u co Indien u vragen nheede.com. men via planni Tijdens deze 7 jaren dat we samenwerken heeft Manus voor ons ook andere zaken gedaan zoals: Groenonderhoud op de site op ecologische wijze Ontpakkingsacties van te vernietigen goederen met 20 mensen gedurende 3 weken Reinigingsacties bij klanten na breuk van olieleidingen Overlading van te vernietigen goederen bij klanten Laden en lossen van verpakte afvalstoffen Steeds worden de mensen van Manus begeleid door supervisors die zorgen dat de vereiste werkzaamheden op een correcte en vastgelegde manier worden uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2014 overschrijvingen en domiciliëringen moeten voldoen aan de nieuwe Europese wetsbepalingen en aan de normen van de Single Euro Payments Area (SEPA)? De vandaag lopende Belgische domiciliëringsmandaten (DOM 80) kunnen niet standaard overgezet worden naar een Europese domiciliëring voor professionelen (B2B-domiciliëringen). De bestaande domiciliëringsmandaten tussen VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS en haar klanten dienen bijgevolg vervangen te worden door nieuwe mandaten, een specifiek B2B-mandaat. Het is bovendien niet langer de bank, maar de schuldeiser (VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS), die moet zorgen voor het beheer van de domiciliëringsmandaten (m.a.w. de schuldeiser staat in voor de administratie). De DOM 80-mandaten met niet-professionelen worden automatisch omgezet naar een basisversie van de Europese domiciliëring (CORE Sepa Direct Debit).

3 Wist je dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier wordt onze stagiair Donderdag 29 augustus kregen we een nieuwe stagiair. Deze keer geen student die nog op de schoolbanken zit, maar een politica die al een behoorlijk curriculum heeft. Niemand minder dan de Burgemeester van Menen en volksvertegenwoordiger Martine Fournier kwam bij ons een dag stage lopen. Zoals iedereen die bij ons komt werken volgde mevrouw Fournier een opleidingsprogramma. Na ontvangst in Geluwe door onze HR-afdeling kwamen verschillende diensten aan bod: aankoopdienst, werkplaats, commerciële dienst, ondersteunende diensten. Daarna werd de opleiding verder gezet op de site te Rumbeke waar ze volgende activiteiten van dichtbij mocht meemaken: dienst COC, de sorteeractiviteiten, de stortplaats en de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Om de dag af te sluiten kwam ze met onze Hybride perswagen terug naar Geluwe en mocht ze haar diploma in ontvangst nemen. Martine Fournier: Ik wil hierbij jullie (het ganse team) nog eens van harte bedanken voor de zeer interessante stage. Het was voor mij bijzonder leerrijk. Vanheede Alternative Fuels lanceert O-Mat, een project voor selectieve matrasinzameling valorisatie van oude matrassen en boxsprings Wat is O-Mat? De O in O-Mat staat voor oud of old en verwijst tegelijk naar de gesloten recyclagekring en dus onze afvalfilosofie Closing the Closest Loop. De afkorting Mat staat vanzelfsprekend voor matras. Momenteel hebben al een vijftiental klanten hun vertrouwen gesteld in O-Mat, ons systeem dat streeft naar nuttige verwerking van oude matrassen en boxsprings. Intercommunales, verdelers, leveranciers, recyclagebedrijven en andere deelnemende klanten worden op het einde van dit jaar beloond met een traceerbaarheidscertificaat. Daarop staat onder andere het totale aantal ingezamelde matrassen van dit jaar vermeld. valorisa e van gevestigd te Adres, postcod e en gemeente elde matrassen O-Mat: een van de vijf geselecteerde projecten In januari 2013 selecteerde minister Henry vijf pilootprojecten, waaronder ook dat van VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS. We dienden een dossier in om de selectieve inzameling van matrassen bij containerparken, verdelers, en boxsprings Bedrijfsnaam met ingezam O-Mat kadert in oproep van het Waalse Gewest In september 2012 lanceerde de Waalse minister van Leefmilieu Philippe Henry een oproep om projecten in te dienen. Daarmee wil hij beantwoorden aan de doelstellingen die in de gewestelijke beleidsverklaring werden vastgelegd: 1. De selectieve inzameling van huishoudelijk afval verder uitwerken om recyclage en nuttige verwerking van afvalstoffen in verwerkingscentra verder te verbeteren. 2. Het percentage effectief ingezameld en gerecycleerd afval, dat voor kunststoffen en andere afvalstoffen wordt opgelegd, opkrikken. 3. Nieuwe scenario s bestuderen om verpakkingsmateriaal op een betere manier in te zamelen en te recycleren. oude matrassen ATTEST ERKEND INZAM Via deelname ELAAR O-MAT aan het recyclag esysteem voor wordt georgan oude matrassen iseerd door de en boxsprings, VANHEEDE ENVIRO O-MAT, dat MENT GROUP verklaren wij dat en boxsprings bijgedragen heeft aan een bespari XXXX ton CO. ng 2 fabrikanten en grootverbruikers te verbeteren. Onder die laatste groep verstaan we onder meer ziekenhuizen, kazernes, scholen, internaten en gevangenissen. van Hiermee verklaa rt O-MAT dat de onderneming oude matrassen O-MAT is een initiatief van en boxsprings recycleerde en een nieuw leven gaf in de vorm van energie. Caroline Vanheede Commercieel Directeur valorisa e van oud Selectieve inzameling van matrassen We stellen vast dat het merendeel van de matrassen momenteel niet selectief wordt ingezameld, maar gewoon met grof vuil wordt vermengd en verbrand. Met een selectieve inzameling kunnen we de transporten optimaliseren en zo de C02-voetafdruk verkleinen. Een eerste testfase gaf ons de gelegenheid om de afvalstroom van matrassen te identificeren, kwantificeren en analyseren. Uit die resultaten blijkt dat er in Wallonië jaarlijks zo n matrassen worden weggegooid. Productie van alternatieve brandstoffen en op termijn recyclage tot 85% Bij O-Mat vormt co-verbranding een uitstekend alternatief voor het storten of het traditioneel verbranden van afval. In onze installaties in Dottenijs worden uit de matrassen namelijk alternatieve brandstoffen met een hoge verbrandingswaarde vervaardigd. Deze pellets komen vervolgens in cementfabrieken en kalkovens terecht waar ze als alternatief voor fossiele brandstoffen worden ingezet. Bovendien kunnen de overgebleven assen verwerkt worden in het cement, waardoor we de afvalstof van deze verbranding uiteindelijk voor 100% recupereren. Als een haalbaarheidsstudie een positief resultaat oplevert, willen we een centrum opzetten om de verschillende bestanddelen van matrassen te ontmantelen en minstens 85% van de materialen te recycleren. Deel uitmaken van O-Mat? Ziet u ook voor uw onderneming een meerwaarde in dit project? Schrijf u dan in op onze website en word partner van O-Mat. Een van onze commerciële medewerkers zal u dan zo snel mogelijk contacteren.

4 Blikvanger nr 16 Nieuwe verplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor producenten van niet-huishoudelijk of bedrijfsafval Sinds 2 februari 2013 moesten de producenten van bedrijfsafval een contract afgesloten hebben met een door Leefmilieu Brussel geregistreerde ophaler voor wat betreft de inzameling van papier en karton. Voor de inzameling van papier en karton dienen ze identificeerbare zakken of containers van een geregistreerde ophaler te gebruiken. Deze verplichtingen zijn van toepassing indien u geen huishouden bent en u per week de volgende hoeveelheden afval produceert: Meer dan 30 liter restafval (niet-recycleerbare fractie) Of meer dan 50 liter PMD Of meer dan 30 liter papier-karton Vanaf 2 februari 2014 wordt deze verplichting om een contract afgesloten te hebben met een door Leefmilieu Brussel geregistreerde ophaler uitgebreid voor: Verpakkingsglasafval Plantenafval Gevaarlijk afval PMD-afval Restafval Alle stromen die aan een terugnameplicht onderworpen zijn zoals afvalbanden, AEEA, verpakkingsafval, fotografisch afval, De naleving van deze nieuwe verplichting kunt u als afvalstoffenproducent ook bewijzen aan de hand van uw factuur of verwerkingsattest waarop vermeld staat dat uw afval op een correcte wijze opgehaald en verwerkt werd. Meer informatie over deze nieuwe verplichting is terug te vinden in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke. Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 juni Wist je dat Wij aanwezig waren op de Bedrijven Contact Dagen? Op 11 en 12 december was het weer zover. Als vaste klant waren we in Kortrijk Xpo aanwezig tussen meer dan 500 andere bedrijven. Een ideaal netwerk event van formaat. U bent er niet geraakt? Geen nood, in 2014 nemen wij deel aan Autotechnica van 30/03 tot 02/04 in Brussels Expo en aan Bedrijven Contact van 20/11 tot 21/11 in Expo Waregem.

5 Blikvanger nr 16 Informatica speelt een uiterst belangrijke rol bij de interne en externe communicatie bij Vanheede Voor buitenstaanders is het misschien moeilijk te begrijpen maar ook een milieubedrijf als Vanheede Environment Group heeft dagelijks met een enorme hoeveelheid data te maken. De communicatie en registratie van deze data is niet meer mogelijk zonder een geïntegreerd informaticasysteem. Belangrijke investeringen in zowel hardware als onze software moet ervoor zorgen dat heel onze informatieflow continu wordt geoptimaliseerd; zowel intern als naar de klant en overheden toe. Een nieuw en performant ERP-informaticaplatform dat vanaf 1 januari 2014 in gebruik genomen wordt vormt de basis van ons informatiesysteem: Venturi is de naam. Alleen al binnen de logistieke afdeling spreken de cijfers voor zich: dagelijks gaan meer dan 200 vrachtwagens van Vanheede de weg op. Samen voeren ze dagelijks meer dan 3000 opdrachten uit (bij bijna evenveel verschillende klanten). Elke ophaling of lediging, elke aanlevering van afval op één van onze logistieke centra wordt gewogen. Elke afvalstof wordt na een strenge acceptatieprocedure op conformiteit getoetst en in één van de meer dan 800 verschillende materiaalsoorten ingedeeld. Elke ophaling of aanlevering wordt op basis hiervan gefactureerd. Dieter Grimmel prez (COO): Ons nieuw inform aticaproject is van strategi sch belang voor Vanheede, daar om hebben we he t ook een naam ge geven: Venturi. Uiteindelijk heeft deze overstap ook een belangrijke impact op de communicatie met onze klanten. Veel klanten maken nu al dagelijks gebruik van myvanheede: ons online platform voor communicatie met onze klant. Ledigingen kunnen nu al online aangevraagd worden. Gegevens over de opgehaalde afvalstromen en de bijhorende facturatie zijn nu al beschikbaar. In de loop van volgend jaar zullen we myvanheede op basis van ons nieuwe ERP verder kunnen uitbouwen. Zo zullen ook de ledigingsdata online raadpleegbaar worden en zelfs online kunnen aangepast worden. De klant zal zijn bestelling online kunnen volgen en ogenblikkelijk op de hoogte gebracht worden van de exacte uitvoeringsdatum van een opdracht. En er zijn nog meer ideeën waaraan we nu al werken. Een heel team van dispatchers, chauffeurs, commerciële mensen, weegbrug verantwoordelijken en acceptanten staan er voor garant dat deze hele logistieke flow elke dag zo vlot mogelijk loopt. De planning gebeurt met moderne planningsprogramma s. Elke vrachtwagen is uitgerust met een boordcomputer die garant staat voor een snelle communicatie tussen dispatchers en chauffeurs. De registratie van de gewichten en andere data met betrekking tot de opgehaalde afvalstromen gebeurt via scanning en weegbruggen. We geloven heel sterk dat deze stap voor ons bedrijf een belangrijke stap vooruit is. Zoals elke implementatie van een nieuw informaticasysteem zullen de eerste maanden na de implementatie niet van de gemakkelijkste zijn maar van zodra we de kinderziektes achter de rug hebben, zullen we een hele grote stap vooruit gezet hebben in de automatisering en informatisering van heel wat processen in ons bedrijf. We houden u hiervan zeker verder op de hoogte Gevaar eigenschappen, bijzondere aandachtspunten voor bepaalde afval stromen, afgesproken prijzen met de klant, etc. Al deze gegevens moeten met een druk op de knop op een éénduidige en uniforme wijze geraadpleegd kunnen worden of op de juiste transport- of andere documenten uitgeprint worden. Alle hardware systemen moeten met elkaar op een uniforme manier kunnen communiceren. Alle data moet uniek en overal raadpleegbaar zijn. Ons nieuwe ERP-platform op basis van Microsoft Dynamics AX 2012 dat vanaf 1 januari 2014 in gebruik genomen werd moet zorgen voor een solide basis waarmee alle andere informatiesystemen zullen communiceren: het commerciële CRMsysteem, de planning, boordcomputers, weegbruggen, scanning, facturatie, Iedereen zal toegang hebben tot deze unieke database waar alle gegevens centraal bijgehouden worden. Dienst in de kijker: ICT Olivier Knockaert Zoals uit het artikel omtrent het Venturi-project bij Vanheede blijkt, is de ICT-dienst bij Vanheede Environment Group een hele belangrijke ondersteunende dienst. Onder leiding van ICT-manager Olivier Knockaert zijn dagelijks 9 mensen in de weer om alle hardware en software correct en vlot te laten werken. Alle communicatiekanalen zoals GSM s, boordcomputers, weegbruggen, scanners, PC s worden door deze dienst geïnstalleerd, onderhouden en geoptimaliseerd. Een Operations Team met 5 mensen zorgt continu dat alle grote en kleine problemen in de kortste keren opgelost raken. De andere mensen binnen de ICT-dienst spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van nieuwe software en de implementatie van nieuwe hardware-systemen. De sturing en het ICT-beleid zitten dus ingebakken in ons bedrijf. Voor specifieke projecten of problematieken wordt een beroep gedaan op externe Isabelle Deslee gespecialiseerde bedrijven. Kaat Vanderstede Ingeborg Vandenbussche

6 myvlarema, online aanpak was een succes Naar aanleiding van de nieuwe VLAREMA wetgeving bent u sinds 30 juni 2013 wettelijk verplicht een contract van bronsortering te kunnen voorleggen bij controle door de bevoegde instanties. Om u helemaal in orde te stellen met deze nieuwe VLAREMA wetgeving ontwikkelden wij een online platform, myvlarema. myvlarema helpt u om op een gebruiksvriendelijke manier uw VLAREMA-aangifte snel en eenvoudig te laten verlopen. Het verplichte contract start vanuit de basis van het vrijkomen van gemengd afval tijdens de bedrijfsactiviteiten. Met het contract verklaart u dat u de 20 afvalstromen zoals bepaald in de VLAREMA wetgeving optimaal selectief inzamelt en sorteert. Het merendeel van jullie heeft zich al in orde gesteld via deze eenvoudige tool. Indien u uw contract nog niet in orde heeft gebracht kan u alsnog contact opnemen via of ons mailen op Stijging milieuheffing in Wallonië Een verhoging met 11% van de taks op het storten van afval, op het verbranden van afval en op co-verbranding van gevaarlijke afvalstoffen in Wallonië. Dat is wat de Waalse regering midden juli beslist heeft en wat bevestigd werd in september. Voor 2014 betekent dit dus een verhoging van maar liefst 11% op alle bestaande tarieven met uitzondering van de verminderde tarieven voor het storten. Er was ook sprake om een taks te heffen op afval onderworpen aan een terugnameplicht en om een nieuwe heffing in te voeren, nl. een taks op het co-verbranden van niet gevaarlijke afvalstoffen. Deze laatste gaan echter niet door. Vernietigingen en advies Distributiebedrijven en douanediensten onderscheppen regelmatig illegale goederen. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES fungeert als dé ideale partner om deze illegale goederen definitief en geattesteerd te vernietigen. We zijn gespecialiseerd in de ophaling en de verwerking van illegale goederen zoals namaakkledij, schoenen, handtassen, cd s, gsm s, elektrische en elektronische apparaten, sigaretten, parfums, voedingswaren en (alcoholische) dranken. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES levert hierbij de noodzakelijke flexibiliteit en een snelle service. De ophaling gebeurt in verzegelde containers of laadwagens, vaak onder douanebegeleiding. De meeste goederen worden na behandeling in onze eigen verwerkingscentra op een duurzame manier gevaloriseerd (bv. pellets) of gerecycleerd (bv. kunststof granulaten). Op deze manier bieden we een duurzame oplossing voor elk project. Voor meer informatie omtrent vernietigingen kan u ons steeds contacteren via Frederik van Braekel op het nummer +32 (477) of via Bezoek ons op Autotechnica Wij hebben alle oplossingen in huis om de afvalstromen die vrijkomen in de Automotive sector op te halen en verwerken. Kom tussen 30/03 en 02/04 zeker eens lang op onze stand in Brussels Expo. Het team van VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES geeft graag een extra woordje uitleg over onze Wenst u ook op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Abonneer u vandaag nog op de onze nieuwsbrief via UITGAVE VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe tel fax CONTACT Contactpersoon: Kim Delvoye, Marketing Manager U kunt uw reactie op deze uitgave mailen naar VU: Kim Delvoye p.a. Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe,

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013

CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS DINSDAG 19 FEBRUARI 2013 CEO PARTNERS RELEVANTE TRENDS & ONTWIKKELINGEN VOOR BESLISSINGNEMERS 2 Verandering op C-niveau Impact van optimaal documentbeheer 3 Flexibele financiering Supply Chain Finance: ook voor uw bedrijf? 4-5

Nadere informatie

portimagazine december 2010 Assurnet

portimagazine december 2010 Assurnet portimagazine december 2010 Assurnet 3 Editoriaal 4 Port-e-Mail Uw mailbox steeds bij de hand 6 Waarom Port-e-Mail? U werkt zonder Port-e-Mail? Ontdek de risico s ervan! 8 Port-e-Mail Uw collega's getuigen

Nadere informatie

uitgave van i.deeds nv / editie april 14 - september 14 #02 magazine Recupel wil de beste leerling van de Europese klas blijven // zie pagina 08

uitgave van i.deeds nv / editie april 14 - september 14 #02 magazine Recupel wil de beste leerling van de Europese klas blijven // zie pagina 08 uitgave van i.deeds nv / editie april 14 - september 14 #02 magazine Recupel wil de beste leerling van de Europese klas blijven // zie pagina 08 i.speak We STELLEN u graag DE nieuwe editie voor van ons

Nadere informatie

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker

Optimale resourceplanning bij. Distri+, de powertool voor groothandels. Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SOLUTIONS Distri+, de powertool voor groothandels KEYNOTE Dynamics Mobile brengt bedrijfstoepassing tot bij de mobiele gebruiker SPOTLIGHT Optimale resourceplanning bij

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel."

Alfons Goos, ABB Benelux: Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel. Alfons Goos, ABB Benelux: "Alles wat raakt aan elektriciteit, daar zijn wij. Elektriciteit is het bindmiddel." ondernemers september 2013 20 De komende jaren zal de wereldbevolking met zowat 1 miljard

Nadere informatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie

SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie SPOTLIGHT Distributeur audiovisuele apparatuur FACE kiest voor ifacto Distri+ KEYNOTE Waar ligt de echte toegevoegde waarde van going digital? SOLUTIONS Kansen van B2B e-commerce voor uw organisatie INHOUD

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep

Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2012 Duurzaamheidsverslag van de Indaver Groep 2 Indaver Groep Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Duurzaamheidsrapportering: transparant en betrouwbaar Open in woord en daad is een kernwaarde van Indaver.

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Checklist ICT & Human Capital in KMO

Checklist ICT & Human Capital in KMO Brussel, februari 2008 Checklist ICT & Human Capital in KMO Checklist bestemd voor ICT- en Algemeen managers Gert Verdonck Inhoud Inleiding 1. Voor welke bedrijfsprocessen wilt u ICT? 5 2. Wilt u ICT met

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

september magazine 2008

september magazine 2008 portimagazine september 2008 Editoriaal Beste makelaar, 3 Voorwoord 4 Even voorstellen Claude Rapoport, Afgevaardigd Bestuurder Pina Vitanza, directeur Marketing en Producten 6 ISS Full Care Een uiterst

Nadere informatie

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015

MEER WETEN OVER DE VOORWAARDEN VAN DE RECYCLAGEPREMIES? KIJK OP VALIPAC.BE EN VRAAG DE GRATIS FOLDER AAN! 2014-2015 Als uw bedrijf haar verpakkingsafval sorteert, is dat niet alleen goed voor het milieu maar ook fi nancieel voordelig. Want VAL-I-PAC biedt fi nanciële steun aan bedrijven die hun verpakkingsafval selectief

Nadere informatie

in de toonzaal van Piscaer

in de toonzaal van Piscaer S U C C E S S T H R O U G H VA L U E I N N OVAT I O N S P O T L I G H T Toekomstmuziek in de toonzaal van Piscaer S O L U T I O N S ifacto Integration Framework (IIF) laat Microsoft Dynamics NAV communiceren

Nadere informatie

Colofon. Save the dates

Colofon. Save the dates 1.000 bedrijven op trustbox! Nummer 2014/2 2de semester 2014 Carrefour en Colruyt gaan voor geharmoniseerde EDI berichten GCN verplicht vanaf 1 februari 2015 Delhaize zet historische stap met GDSN Meer

Nadere informatie

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware

CrossRoad. Unlock your business potential. Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware CrossRoad Unlock your business potential Waardecreatie door invoering van bedrijfssoftware GMI group bewijst haar competenties in ERP, business intelligence en workflow bij bouwbedrijf Galère Slanke administratie

Nadere informatie

Interview met Robberechts

Interview met Robberechts Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in de Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 CAMPUS Geel Businessprocessen met SAP Interview met Robberechts Jessie Beerten Steven

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM

Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM SUCCESS THROUGH VALUE INNOVATION SPOTLIGHT Veilige en coherente documentenstroom bij groep van Hoorebeke met UltimAX EDM KEYNOTE Het nieuwe werken volgens Microsoft Steeds online, steeds verbonden SOLUTIONS

Nadere informatie

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013

connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 connecting the dots Cegeka jaarverslag 2013 2 1 sharing knowledge Connecting the dots p. 19 Alles is software Johan Lybaert vertelt iets meer over enkele trends

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU

BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU BULLDOG MEDIA FULL SERVICE INTERNET & RECLAMEBUREAU ui j e D e w e t s a a gn cc u rs!! es inhoud Wie zijn wij? ICt Waarborg Logo en huisstijl Websites Webshop Starterspakketen A-B-C-D Backup en support

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie