blikvanger In deze Blikvanger lichten we VENTURI nader toe en informeren we u graag over diverse activiteiten binnen onze groep.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blikvanger In deze Blikvanger lichten we VENTURI nader toe en informeren we u graag over diverse activiteiten binnen onze groep."

Transcriptie

1 blikvanger 16 Newsletter voor onze milieubewuste klant jaargang 9 - januari 2014 Beste medewerker Al meer dan een jaar werkt een volledig team aan de implementatie van een nieuw ERP pakket dat we sinds 1 januari gebruiken. Dankzij Microsoft Dynamics AX2012 kunnen we ons administratief beheer versterken en we hebben het hele project VENTURI genoemd. U weet ongetwijfeld dat milieuadministratie en -rapportering sterk zijn toegenomen, maar dankzij VENTURI zullen we de transfer en de analyse van uw milieuadministratie nog efficiënter en dynamischer kunnen beheren. In deze Blikvanger lichten we VENTURI nader toe en informeren we u graag over diverse activiteiten binnen onze groep. Wij danken u voor het vertrouwen in ons bedrijf en blijven ons ook in 2014 verder inzetten om u een optimale dienstverlening te garanderen. We wensen u een gelukkig en gezond Nieuwjaar! Caroline en David Vanheede De Pelican Pack, de mobiele oplossing voor absorptiekorrels Deze rolcontainer voor opslag en distributie van de Fibercan absorptiekorrels is voorzien van alle benodigde instrumenten en een zeefsysteem dat de verbruikte korrels recupereert en recycleert. Tot 8x maal minder verbruik en afval. De Pelican Pack wordt verdeeld door Vanheede Environmental Services. Meer info op +32 (0) of via Onze toekomstige generaties zullen er ons dankbaar om zijn.

2 Blikvanger nr 16 Sociale tewerkstelling in Antwerpen Wat is sociale tewerkstelling? Sociale tewerkstelling bestaat al vele jaren en is ontstaan uit een specifieke noodzaak om mensen die zich, om diverse redenen, aan de rand van de maatschappij bevinden en daar zelf niet in slagen er zich een weg uit te werken te helpen te re-integreren in de maatschappij via verschillende organisaties en gesteund door de overheid. Sociale tewerkstelling binnen Vanheede Antwerpen In 2007 hebben we in Antwerpen het glascontract verworven voor het plaatsen, verhuren en ledigen van 562 glasbollen in het werkgebied van Antwerpen (van Zandvliet tot Wilrijk). Dit houdt tevens in dat de sites waar de glasbollen staan moeten opgekuist worden en dat de glasbollen zelf gedurende de looptijd van het contract moeten gereinigd worden. Via de Stadsreiniging Antwerpen zijn we in contact gekomen met de vzw Manus die bereid was om deze activiteit op zich te nemen waardoor ze één persoon fulltime gedurende 7 jaar tewerk konden stellen. Dit gaat volgend jaar zijn (voorlopig) laatste jaar in en heeft steeds fantastisch gewerkt tot algemene tevredenheid van beide partijen en het is nog steeds dezelfde persoon, Stephaan Aerts, die deze activiteit voor ons uitvoert. Mogelijke verdere samenwerking op langere termijn Samen bekijken we de mogelijkheden om mensen van Manus op te leiden om nadien vast in dienst te komen bij Vanheede (bv chauffeurs en/of sorteerders, on site medewerkers binnen projecten van Integraal Afval Beheer of andere). Dit is één van de doelstellingen van sociale tewerkstelling waar nog een hele weg in af te leggen is maar waar wij graag aan meewerken. Andere activiteiten door Manus voor ons uitgevoerd Meer info op Wist je dat Feestdagen en hun impact lcontainer op dag van een ro Als de ledigings organiseren re lt va Feestdag een Betaalde lediging de es zodat die wij alle rout zou kunnen ag td es fe de dag voor of na ffeurs doen au ch rden. Onze uitgevoerd wo ng zo vlot ni e om die plan al het mogelijk n. pe en verlo mogelijk te lat ntact opneheeft kan u co Indien u vragen nheede.com. men via planni Tijdens deze 7 jaren dat we samenwerken heeft Manus voor ons ook andere zaken gedaan zoals: Groenonderhoud op de site op ecologische wijze Ontpakkingsacties van te vernietigen goederen met 20 mensen gedurende 3 weken Reinigingsacties bij klanten na breuk van olieleidingen Overlading van te vernietigen goederen bij klanten Laden en lossen van verpakte afvalstoffen Steeds worden de mensen van Manus begeleid door supervisors die zorgen dat de vereiste werkzaamheden op een correcte en vastgelegde manier worden uitgevoerd. Vanaf 1 februari 2014 overschrijvingen en domiciliëringen moeten voldoen aan de nieuwe Europese wetsbepalingen en aan de normen van de Single Euro Payments Area (SEPA)? De vandaag lopende Belgische domiciliëringsmandaten (DOM 80) kunnen niet standaard overgezet worden naar een Europese domiciliëring voor professionelen (B2B-domiciliëringen). De bestaande domiciliëringsmandaten tussen VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS en haar klanten dienen bijgevolg vervangen te worden door nieuwe mandaten, een specifiek B2B-mandaat. Het is bovendien niet langer de bank, maar de schuldeiser (VANHEEDE ENVIRONMENTAL LOGISTICS), die moet zorgen voor het beheer van de domiciliëringsmandaten (m.a.w. de schuldeiser staat in voor de administratie). De DOM 80-mandaten met niet-professionelen worden automatisch omgezet naar een basisversie van de Europese domiciliëring (CORE Sepa Direct Debit).

3 Wist je dat Vlaams Volksvertegenwoordiger Martine Fournier wordt onze stagiair Donderdag 29 augustus kregen we een nieuwe stagiair. Deze keer geen student die nog op de schoolbanken zit, maar een politica die al een behoorlijk curriculum heeft. Niemand minder dan de Burgemeester van Menen en volksvertegenwoordiger Martine Fournier kwam bij ons een dag stage lopen. Zoals iedereen die bij ons komt werken volgde mevrouw Fournier een opleidingsprogramma. Na ontvangst in Geluwe door onze HR-afdeling kwamen verschillende diensten aan bod: aankoopdienst, werkplaats, commerciële dienst, ondersteunende diensten. Daarna werd de opleiding verder gezet op de site te Rumbeke waar ze volgende activiteiten van dichtbij mocht meemaken: dienst COC, de sorteeractiviteiten, de stortplaats en de verwerking van gevaarlijke afvalstoffen. Om de dag af te sluiten kwam ze met onze Hybride perswagen terug naar Geluwe en mocht ze haar diploma in ontvangst nemen. Martine Fournier: Ik wil hierbij jullie (het ganse team) nog eens van harte bedanken voor de zeer interessante stage. Het was voor mij bijzonder leerrijk. Vanheede Alternative Fuels lanceert O-Mat, een project voor selectieve matrasinzameling valorisatie van oude matrassen en boxsprings Wat is O-Mat? De O in O-Mat staat voor oud of old en verwijst tegelijk naar de gesloten recyclagekring en dus onze afvalfilosofie Closing the Closest Loop. De afkorting Mat staat vanzelfsprekend voor matras. Momenteel hebben al een vijftiental klanten hun vertrouwen gesteld in O-Mat, ons systeem dat streeft naar nuttige verwerking van oude matrassen en boxsprings. Intercommunales, verdelers, leveranciers, recyclagebedrijven en andere deelnemende klanten worden op het einde van dit jaar beloond met een traceerbaarheidscertificaat. Daarop staat onder andere het totale aantal ingezamelde matrassen van dit jaar vermeld. valorisa e van gevestigd te Adres, postcod e en gemeente elde matrassen O-Mat: een van de vijf geselecteerde projecten In januari 2013 selecteerde minister Henry vijf pilootprojecten, waaronder ook dat van VANHEEDE ALTERNATIVE FUELS. We dienden een dossier in om de selectieve inzameling van matrassen bij containerparken, verdelers, en boxsprings Bedrijfsnaam met ingezam O-Mat kadert in oproep van het Waalse Gewest In september 2012 lanceerde de Waalse minister van Leefmilieu Philippe Henry een oproep om projecten in te dienen. Daarmee wil hij beantwoorden aan de doelstellingen die in de gewestelijke beleidsverklaring werden vastgelegd: 1. De selectieve inzameling van huishoudelijk afval verder uitwerken om recyclage en nuttige verwerking van afvalstoffen in verwerkingscentra verder te verbeteren. 2. Het percentage effectief ingezameld en gerecycleerd afval, dat voor kunststoffen en andere afvalstoffen wordt opgelegd, opkrikken. 3. Nieuwe scenario s bestuderen om verpakkingsmateriaal op een betere manier in te zamelen en te recycleren. oude matrassen ATTEST ERKEND INZAM Via deelname ELAAR O-MAT aan het recyclag esysteem voor wordt georgan oude matrassen iseerd door de en boxsprings, VANHEEDE ENVIRO O-MAT, dat MENT GROUP verklaren wij dat en boxsprings bijgedragen heeft aan een bespari XXXX ton CO. ng 2 fabrikanten en grootverbruikers te verbeteren. Onder die laatste groep verstaan we onder meer ziekenhuizen, kazernes, scholen, internaten en gevangenissen. van Hiermee verklaa rt O-MAT dat de onderneming oude matrassen O-MAT is een initiatief van en boxsprings recycleerde en een nieuw leven gaf in de vorm van energie. Caroline Vanheede Commercieel Directeur valorisa e van oud Selectieve inzameling van matrassen We stellen vast dat het merendeel van de matrassen momenteel niet selectief wordt ingezameld, maar gewoon met grof vuil wordt vermengd en verbrand. Met een selectieve inzameling kunnen we de transporten optimaliseren en zo de C02-voetafdruk verkleinen. Een eerste testfase gaf ons de gelegenheid om de afvalstroom van matrassen te identificeren, kwantificeren en analyseren. Uit die resultaten blijkt dat er in Wallonië jaarlijks zo n matrassen worden weggegooid. Productie van alternatieve brandstoffen en op termijn recyclage tot 85% Bij O-Mat vormt co-verbranding een uitstekend alternatief voor het storten of het traditioneel verbranden van afval. In onze installaties in Dottenijs worden uit de matrassen namelijk alternatieve brandstoffen met een hoge verbrandingswaarde vervaardigd. Deze pellets komen vervolgens in cementfabrieken en kalkovens terecht waar ze als alternatief voor fossiele brandstoffen worden ingezet. Bovendien kunnen de overgebleven assen verwerkt worden in het cement, waardoor we de afvalstof van deze verbranding uiteindelijk voor 100% recupereren. Als een haalbaarheidsstudie een positief resultaat oplevert, willen we een centrum opzetten om de verschillende bestanddelen van matrassen te ontmantelen en minstens 85% van de materialen te recycleren. Deel uitmaken van O-Mat? Ziet u ook voor uw onderneming een meerwaarde in dit project? Schrijf u dan in op onze website en word partner van O-Mat. Een van onze commerciële medewerkers zal u dan zo snel mogelijk contacteren.

4 Blikvanger nr 16 Nieuwe verplichtingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor producenten van niet-huishoudelijk of bedrijfsafval Sinds 2 februari 2013 moesten de producenten van bedrijfsafval een contract afgesloten hebben met een door Leefmilieu Brussel geregistreerde ophaler voor wat betreft de inzameling van papier en karton. Voor de inzameling van papier en karton dienen ze identificeerbare zakken of containers van een geregistreerde ophaler te gebruiken. Deze verplichtingen zijn van toepassing indien u geen huishouden bent en u per week de volgende hoeveelheden afval produceert: Meer dan 30 liter restafval (niet-recycleerbare fractie) Of meer dan 50 liter PMD Of meer dan 30 liter papier-karton Vanaf 2 februari 2014 wordt deze verplichting om een contract afgesloten te hebben met een door Leefmilieu Brussel geregistreerde ophaler uitgebreid voor: Verpakkingsglasafval Plantenafval Gevaarlijk afval PMD-afval Restafval Alle stromen die aan een terugnameplicht onderworpen zijn zoals afvalbanden, AEEA, verpakkingsafval, fotografisch afval, De naleving van deze nieuwe verplichting kunt u als afvalstoffenproducent ook bewijzen aan de hand van uw factuur of verwerkingsattest waarop vermeld staat dat uw afval op een correcte wijze opgehaald en verwerkt werd. Meer informatie over deze nieuwe verplichting is terug te vinden in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de voorschriften voor de tenuitvoerlegging van de sorteerplicht voor producenten of houders van afvalstoffen andere dan huishoudelijke. Dit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 juni Wist je dat Wij aanwezig waren op de Bedrijven Contact Dagen? Op 11 en 12 december was het weer zover. Als vaste klant waren we in Kortrijk Xpo aanwezig tussen meer dan 500 andere bedrijven. Een ideaal netwerk event van formaat. U bent er niet geraakt? Geen nood, in 2014 nemen wij deel aan Autotechnica van 30/03 tot 02/04 in Brussels Expo en aan Bedrijven Contact van 20/11 tot 21/11 in Expo Waregem.

5 Blikvanger nr 16 Informatica speelt een uiterst belangrijke rol bij de interne en externe communicatie bij Vanheede Voor buitenstaanders is het misschien moeilijk te begrijpen maar ook een milieubedrijf als Vanheede Environment Group heeft dagelijks met een enorme hoeveelheid data te maken. De communicatie en registratie van deze data is niet meer mogelijk zonder een geïntegreerd informaticasysteem. Belangrijke investeringen in zowel hardware als onze software moet ervoor zorgen dat heel onze informatieflow continu wordt geoptimaliseerd; zowel intern als naar de klant en overheden toe. Een nieuw en performant ERP-informaticaplatform dat vanaf 1 januari 2014 in gebruik genomen wordt vormt de basis van ons informatiesysteem: Venturi is de naam. Alleen al binnen de logistieke afdeling spreken de cijfers voor zich: dagelijks gaan meer dan 200 vrachtwagens van Vanheede de weg op. Samen voeren ze dagelijks meer dan 3000 opdrachten uit (bij bijna evenveel verschillende klanten). Elke ophaling of lediging, elke aanlevering van afval op één van onze logistieke centra wordt gewogen. Elke afvalstof wordt na een strenge acceptatieprocedure op conformiteit getoetst en in één van de meer dan 800 verschillende materiaalsoorten ingedeeld. Elke ophaling of aanlevering wordt op basis hiervan gefactureerd. Dieter Grimmel prez (COO): Ons nieuw inform aticaproject is van strategi sch belang voor Vanheede, daar om hebben we he t ook een naam ge geven: Venturi. Uiteindelijk heeft deze overstap ook een belangrijke impact op de communicatie met onze klanten. Veel klanten maken nu al dagelijks gebruik van myvanheede: ons online platform voor communicatie met onze klant. Ledigingen kunnen nu al online aangevraagd worden. Gegevens over de opgehaalde afvalstromen en de bijhorende facturatie zijn nu al beschikbaar. In de loop van volgend jaar zullen we myvanheede op basis van ons nieuwe ERP verder kunnen uitbouwen. Zo zullen ook de ledigingsdata online raadpleegbaar worden en zelfs online kunnen aangepast worden. De klant zal zijn bestelling online kunnen volgen en ogenblikkelijk op de hoogte gebracht worden van de exacte uitvoeringsdatum van een opdracht. En er zijn nog meer ideeën waaraan we nu al werken. Een heel team van dispatchers, chauffeurs, commerciële mensen, weegbrug verantwoordelijken en acceptanten staan er voor garant dat deze hele logistieke flow elke dag zo vlot mogelijk loopt. De planning gebeurt met moderne planningsprogramma s. Elke vrachtwagen is uitgerust met een boordcomputer die garant staat voor een snelle communicatie tussen dispatchers en chauffeurs. De registratie van de gewichten en andere data met betrekking tot de opgehaalde afvalstromen gebeurt via scanning en weegbruggen. We geloven heel sterk dat deze stap voor ons bedrijf een belangrijke stap vooruit is. Zoals elke implementatie van een nieuw informaticasysteem zullen de eerste maanden na de implementatie niet van de gemakkelijkste zijn maar van zodra we de kinderziektes achter de rug hebben, zullen we een hele grote stap vooruit gezet hebben in de automatisering en informatisering van heel wat processen in ons bedrijf. We houden u hiervan zeker verder op de hoogte Gevaar eigenschappen, bijzondere aandachtspunten voor bepaalde afval stromen, afgesproken prijzen met de klant, etc. Al deze gegevens moeten met een druk op de knop op een éénduidige en uniforme wijze geraadpleegd kunnen worden of op de juiste transport- of andere documenten uitgeprint worden. Alle hardware systemen moeten met elkaar op een uniforme manier kunnen communiceren. Alle data moet uniek en overal raadpleegbaar zijn. Ons nieuwe ERP-platform op basis van Microsoft Dynamics AX 2012 dat vanaf 1 januari 2014 in gebruik genomen werd moet zorgen voor een solide basis waarmee alle andere informatiesystemen zullen communiceren: het commerciële CRMsysteem, de planning, boordcomputers, weegbruggen, scanning, facturatie, Iedereen zal toegang hebben tot deze unieke database waar alle gegevens centraal bijgehouden worden. Dienst in de kijker: ICT Olivier Knockaert Zoals uit het artikel omtrent het Venturi-project bij Vanheede blijkt, is de ICT-dienst bij Vanheede Environment Group een hele belangrijke ondersteunende dienst. Onder leiding van ICT-manager Olivier Knockaert zijn dagelijks 9 mensen in de weer om alle hardware en software correct en vlot te laten werken. Alle communicatiekanalen zoals GSM s, boordcomputers, weegbruggen, scanners, PC s worden door deze dienst geïnstalleerd, onderhouden en geoptimaliseerd. Een Operations Team met 5 mensen zorgt continu dat alle grote en kleine problemen in de kortste keren opgelost raken. De andere mensen binnen de ICT-dienst spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van nieuwe software en de implementatie van nieuwe hardware-systemen. De sturing en het ICT-beleid zitten dus ingebakken in ons bedrijf. Voor specifieke projecten of problematieken wordt een beroep gedaan op externe Isabelle Deslee gespecialiseerde bedrijven. Kaat Vanderstede Ingeborg Vandenbussche

6 myvlarema, online aanpak was een succes Naar aanleiding van de nieuwe VLAREMA wetgeving bent u sinds 30 juni 2013 wettelijk verplicht een contract van bronsortering te kunnen voorleggen bij controle door de bevoegde instanties. Om u helemaal in orde te stellen met deze nieuwe VLAREMA wetgeving ontwikkelden wij een online platform, myvlarema. myvlarema helpt u om op een gebruiksvriendelijke manier uw VLAREMA-aangifte snel en eenvoudig te laten verlopen. Het verplichte contract start vanuit de basis van het vrijkomen van gemengd afval tijdens de bedrijfsactiviteiten. Met het contract verklaart u dat u de 20 afvalstromen zoals bepaald in de VLAREMA wetgeving optimaal selectief inzamelt en sorteert. Het merendeel van jullie heeft zich al in orde gesteld via deze eenvoudige tool. Indien u uw contract nog niet in orde heeft gebracht kan u alsnog contact opnemen via of ons mailen op Stijging milieuheffing in Wallonië Een verhoging met 11% van de taks op het storten van afval, op het verbranden van afval en op co-verbranding van gevaarlijke afvalstoffen in Wallonië. Dat is wat de Waalse regering midden juli beslist heeft en wat bevestigd werd in september. Voor 2014 betekent dit dus een verhoging van maar liefst 11% op alle bestaande tarieven met uitzondering van de verminderde tarieven voor het storten. Er was ook sprake om een taks te heffen op afval onderworpen aan een terugnameplicht en om een nieuwe heffing in te voeren, nl. een taks op het co-verbranden van niet gevaarlijke afvalstoffen. Deze laatste gaan echter niet door. Vernietigingen en advies Distributiebedrijven en douanediensten onderscheppen regelmatig illegale goederen. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES fungeert als dé ideale partner om deze illegale goederen definitief en geattesteerd te vernietigen. We zijn gespecialiseerd in de ophaling en de verwerking van illegale goederen zoals namaakkledij, schoenen, handtassen, cd s, gsm s, elektrische en elektronische apparaten, sigaretten, parfums, voedingswaren en (alcoholische) dranken. VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES levert hierbij de noodzakelijke flexibiliteit en een snelle service. De ophaling gebeurt in verzegelde containers of laadwagens, vaak onder douanebegeleiding. De meeste goederen worden na behandeling in onze eigen verwerkingscentra op een duurzame manier gevaloriseerd (bv. pellets) of gerecycleerd (bv. kunststof granulaten). Op deze manier bieden we een duurzame oplossing voor elk project. Voor meer informatie omtrent vernietigingen kan u ons steeds contacteren via Frederik van Braekel op het nummer +32 (477) of via Bezoek ons op Autotechnica Wij hebben alle oplossingen in huis om de afvalstromen die vrijkomen in de Automotive sector op te halen en verwerken. Kom tussen 30/03 en 02/04 zeker eens lang op onze stand in Brussels Expo. Het team van VANHEEDE ENVIRONMENTAL SERVICES geeft graag een extra woordje uitleg over onze Wenst u ook op de hoogte te blijven van onze activiteiten? Abonneer u vandaag nog op de onze nieuwsbrief via UITGAVE VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP nv Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe tel fax CONTACT Contactpersoon: Kim Delvoye, Marketing Manager U kunt uw reactie op deze uitgave mailen naar VU: Kim Delvoye p.a. Dullaardstraat 11, 8940 Geluwe,

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 Status VLAREMA Situatieschets VLAREMA scenario: 18 afvalstromen actie: TL-lampen en AEEA (E-schroot)

Nadere informatie

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN!

HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! HET STARTFORFAIT U SORTEERT UW KARTONAFVAL? WIJ STEUNEN U HIERIN! Versie 2015 Afval is, zowel in uw sector als in een andere, een onvermijdelijk gevolg van de economische activiteit. Een gevolg dat echter

Nadere informatie

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL?

WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WIST U DAT U PREMIES KAN KRIJGEN VOOR VERPAKKINGS- AFVAL? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van

Nadere informatie

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE?

PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? PREMIES VOOR UW VERPAKKINGS- AFVAL, INTERESSE? WEET U DAT UW VERPAKKINGSAFVAL GELD WAARD IS? TE MOOI OM WAAR TE ZIJN? LEES SNEL VERDER! Afval is in vele sectoren een onvermijdelijk gevolg van de economische

Nadere informatie

Onze VAL-I-PAC missie...

Onze VAL-I-PAC missie... Onze VAL-I-PAC missie... ... uw kopzorgen wegnemen. Waarom doet uw bedrijf een beroep op de diensten van VAL-I-PAC? Uw bedrijf is aangesloten bij VAL-I-PAC omdat u verpakkingsverantwoordelijke bent. Kortweg

Nadere informatie

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN

OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN OOK BEDRIJVEN MOETEN SORTEREN 1 VLAREMA Bedrijven moeten afval- en materiaalstromen sorteren Voor KMO s gelden dezelfde preventive- en recyclageinspanningen als voor huishoudens Scheiding aan de bron resulteert

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker

Donderdag 14 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR. Volvo Trucks Oostakker Donderdag 14 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering eerste Volvo Hybride (26 ton) vrachtwagen Volvo Trucks Oostakker Geachte heer Sid (directeur

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Praktische gids voor de

Praktische gids voor de Praktische gids voor de VERPAKKINGSVERANTWOORDELIJKEN INHOUD INLEIDING: DE WET 2 1. Is de wetgeving van toepassing op uw bedrijf? 3 3 types verpakkingsverantwoordelijken 2. wat zijn De verplichtingen?

Nadere informatie

Make your service work

Make your service work Make your service work Mobiele interactie met je externe medewerkers Werkbonnen opstellen voor interventies en onderhoud Paperless mobiele administratie Aangepast aan uw sector PlenionMobile De mobiele

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010

Net Brussel. Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal. Oktober 2010 Net Brussel Afval sorteren in de onderneming : Principes en sensibiliseringsmateriaal Oktober 2010 Programma I. Het Agentschap Net Brussel II. Afval sorteren III. Sorteren in de onderneming IV. Het niet-gesorteerd

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Bedrijfsmatige verpakkingen

Bedrijfsmatige verpakkingen Bedrijfsmatige verpakkingen In orde met de wetgeving? Premies : hoe en voor wie? Karel Gemmeke EEN PAK VAN UW HART Inhoudstafel 1. Het wettelijk kader 2. De VAL-I-PAC oplossing 3. De financiële incentives

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het plan inzake het beheer van verpakkingsafval in het Vlaamse Gewest Bijlage Plan inzake het beheer

Nadere informatie

Kilometerheffing in België. GLS Belgium, 24/03/2016

Kilometerheffing in België. GLS Belgium, 24/03/2016 Kilometerheffing in België GLS Belgium, 24/03/2016 De principes Alle voertuigen, zowel Belgische als buitenlandse, met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM)* van minimum 3,5 ton moeten vanaf 1 april in België

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 1. CONTEXT 1.1. ALGEMENE CONTEXT Elk land zal aan Europa moeten bewijzen in 2016 dat ze het inzamelpercentage van 45% hebben bereikt

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval

Technische specificaties voor een dienstencontract voor het verwijderen van afval EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL JOINT RESEARCH CENTRE Directorate D - Institute for Reference Materials and Measurements Site management Technische specificaties voor een dienstencontract voor

Nadere informatie

HANDEL EN WANDEL VAN DE SCHROOTHANDEL AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM. is materiaalbewust

HANDEL EN WANDEL VAN DE SCHROOTHANDEL AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM. is materiaalbewust is materiaalbewust HANDEL EN WANDEL VAN DE SCHROOTHANDEL AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nadere informatie

Insight into the Belgian lubricant market

Insight into the Belgian lubricant market Benelux Technical Lubricants Seminar LAB VSN Insight into the Belgian lubricant market Oud-Turnhout 12 09 2017 Inhoud Valorlub Markt > Regelgeving > Toepassingsgebied > Oprichting Valorlub > Milieu(beleids)overeenkomsten

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed

Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Lerend Netwerk Energie Efficiëntie (STEEEP) Uw energiefactuur ontleed Wie is Electrabel? Electrabel is een dochteronderneming van GDF SUEZ ENERGY INTERNATIONAL ENERGY EUROPE GLOBAL GAS & LNG INFRA- STRUCTURES

Nadere informatie

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN

LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN LAAT DE RECYCLAGEWETGEVING U GEEN GRIJZE HAREN BEZORGEN Uw bedrijf brengt verpakte goederen op de markt. Dan bent u wettelijk verantwoordelijk voor die verpakkingen en al het afval dat ze veroorzaken.

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager

Reverse Logistics. NYK Logistics (Belgium) NV. Peter Meers Business Development Manager Peter Meers Business Development Manager Reverse Logistics Keetberglaan 2 9120 Melsele Beveren Tel : +32 (0)3 570 69 14 www.nyklogistics.com NYK Logistics (Belgium) NV Reverse Logistics Integratie mogelijkheden

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014

SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 SEPA Direct Debit De domiciliëring binnen een eengemaakte ruimte voor betalingen in Europa 1 februari 2014 INHOUD 1. DE SEPA-DOMICILIËRINGEN 2. DE DOMICILIËRINGEN EN SEPA 3. WERKING VAN DE EUROPESE DOMICILIËRING

Nadere informatie

51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN

51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN 51. DE RESPONSABILISERING VAN DE PRODUCENTEN Het principe van de responsabilisering van de producenten legt de producent of de invoerder van een product de verplichting op om het afval van de door hem

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

STUDIE COLLECTIEVE AFVALOPHALING BEDRIJVENTERREIN GENTBRUGGE II

STUDIE COLLECTIEVE AFVALOPHALING BEDRIJVENTERREIN GENTBRUGGE II 1 STUDIE COLLECTIEVE AFVALOPHALING BEDRIJVENTERREIN GENTBRUGGE II 10/04/2008 Freek Goeteyn TREVI nv Dulle-Grietlaan 17/1 B-9050 Gentbrugge Tel. +32 9 220 05 77 Fax +32 9 222 88 89 www.trevi-env.com 2 INHOUD

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België

Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België Het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval in België Context Verpakkingsafval: het topje van de ijsberg 4500 kg/inw./jaar 450 kg/inw./jaar 75 kg/inw./jaar Afval Huishoudelijk afval Huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Brudalex. TITEL III Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en - operatoren. Inge Van Engeland

Brudalex. TITEL III Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en - operatoren. Inge Van Engeland Brudalex TITEL III Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en - operatoren Inge Van Engeland Afdeling vergunningen en partnerschappen ivanengeland@leefmilieu.brussels 30/03/2017 Structuur van Brudalex

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON20 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C214 WON20 (2011-2012) 3

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016.

Nr.1 OPBOUWINSTRUCTIES 1. INLEIDING 2. DIENSTEN. Hieronder vindt u de opbouwinstructies voor de HABITAT beurs 2016. OPBOUWINSTRUCTIES Nr.1 LIEGE EXPO (FIL) Avenue Maurice Denis, 4 4000 Luik Belgium salonhabitat@liegeexpo.be Tel.: 0032(0)4 228.77.64 Fax: 0032(0)4 227.18.95 1. INLEIDING Hieronder vindt u de opbouwinstructies

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval - Goedkeuring GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00249 Onderwerp: Nieuw retributiereglement op het ophalen, verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Infosessies IMJV 2009

Infosessies IMJV 2009 21 januari 2009 Elektronische Nieuwsbrief In de kijker: Uw gepersonaliseerde aangifteformulier NIEUWE EXCELTOOL VOOR DE AFVALSTOFFEN- MELDING -internetloket: wat wijzigt er? Inhoud: aangifte 2009 2 Wat

Nadere informatie

2WAYLOGISTICS MEER HALEN UIT FORWARD & REVERSE LOGISTICS

2WAYLOGISTICS MEER HALEN UIT FORWARD & REVERSE LOGISTICS 2WAYLOGISTICS MEER HALEN UIT FORWARD & REVERSE LOGISTICS Betere forward & reverse logistics voor de duurzame onderneming LET S DO BUSINESS 2wayLogistics helpt organisaties bij het beheer van forward en

Nadere informatie

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe

CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe CO2-uitstoot Regio Noord-Veluwe 1 CO2-uitstoot hoofdsectoren 1.1 Inleiding In deze rapportage wordt de CO2-uitstoot van uw gemeente weergegeven, voorzover de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn.

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012

Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 Officiële opening containerpark Mortsel Persnota donderdag 6 september 2012 1. Inleiding De intercommunale IGEAN cv werd in 1969 opgericht door een aantal gemeenten in het noorden van het arrondissement

Nadere informatie

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND

DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND DUURZAAM RECYCLEREN FASCINEREND ISOLEREND D uurzaam recycleren: Wat en waarom? Onze consumptiemaatschappij zorgt voor een groter en gevariëeerder aanbod van diverse producten. Al deze producten dienen

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Uitsluitend in bruine containers 240 l in plastic vergelijkbaar met 3 zakken van 80 l Hoogte : 1.100 mm Breedte : 740 mm Lengte : 580 mm Gewicht : 15 kg Net Brussel stelt u

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

MBO afgedankte batterijen en accu s

MBO afgedankte batterijen en accu s Briefadvies MBO afgedankte batterijen en accu s Advies over de startnota MBO afgedankte batterijen en accu s Datum van goedkeuring 11 maart 2015 Volgnummer 2015 005 Coördinator + e-mailadres Co-auteur

Nadere informatie

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme

Nadere informatie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie

Medical Services Textile Services Logistic Services. Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Medical Services Textile Services Logistic Services Logistieke dienstverlening voor de medische industrie Facts & Figures Geïntegreerd procesmanagement STERIMA-VANGUARD wil de first in mind regionale en

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE VERSIE.

GECOÖRDINEERDE VERSIE. Retributiereglement op het ophalen, het verwerken en het aanbieden van huishoudelijk afval Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 26 mei 2016 en gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 november

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Het Europese overschrijvingsformulier

Het Europese overschrijvingsformulier Het Europese overschrijvingsformulier DAGELIJKS BANKIEREN Beknopte handleiding Het Europese overschrijvingsformulier 1 De Europese overschrijving Dezelfde veiligheid en snelheid. De Europese overschrijving

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

BESTELBONNEN. bestelbonnen

BESTELBONNEN. bestelbonnen BESBONNEN bestelbonnen STANDN R : 3.1 UW BESLING VANAF 20/12/2014, WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 25% OP DE VERMELDE PRIJS VANAF DE 1 STE OPBOUWDAG WORDT ER EEN SUPPLEMENT AANGEREKEND VAN 50%

Nadere informatie

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden

A. De retributie bedraagt voor gebouwen met tien of minder wooneenheden RETRIBUTIEREGLEMENT OP HET OPHALEN, VERWERKEN EN HET AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 maart 2016 Bekendgemaakt op 23 maart 2016 Omschrijving van de prestatie Artikel

Nadere informatie

AFSTUDEEROPDRACHT Arjowiggins Security B.V. Opdracht Profiel Contactpersoon

AFSTUDEEROPDRACHT Arjowiggins Security B.V. Opdracht Profiel Contactpersoon Binnen de afdeling Maintenance is er uiteraard aandacht voor het beheer en onderhoud van de (productie) installaties. Wat echter wordt gemist, is een gefundeerde aanpak. Het invoeren van Asset management

Nadere informatie

Implementatie administratieve organisatie en interne controle.

Implementatie administratieve organisatie en interne controle. Implementatie administratieve organisatie en interne controle. BLOK A Algemeen U dient een beschrijving van de interne organisatie aan te leveren. Deze beschrijving dient te bevatten: A3 Een organogram

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. materialen

AANVRAAGFORMULIER. materialen AANVRAAGFORMULIER materialen AANVRAGER : Naam vereniging : Naam verantwoordelijke :... Adres :.. Tel. :. GSM :. E-mail : Aard van de manifestatie : Datum van de manifestatie : Datum levering : Datum ophaling

Nadere informatie

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri

Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri C A S E B E LG O S U C Microsoft Dynamics NAV + SPHINXdistri Dé referentie op de markt als het gaat over ERP voor KMO SPHINX-IT Rijksweg 95A 9870 Machelen t. 09 386 33 00 f. 09 386 95 46 Av. Léon Champagne

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 1 / 6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 27/05/2015 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket

1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1 Handleiding voor het invoeren van de afvalstoffenmelding via het IMJVinternetloket 1.1 Voor wie is deze handleiding? Deze handleiding is bedoeld voor de bedrijven en organisaties die enkel een afvalstoffenmelding

Nadere informatie

NIEUW! SEPA Service Center

NIEUW! SEPA Service Center NIEUW! SEPA Service Center SEPA: een nieuwe uitdaging voor uw onderneming! Een progressieve uniformisering van de betalingsinstrumenten binnen de Europese Unie Met het SEPA-project SEPA staat voor Single

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Afval, te goed om weg te gooien!

Afval, te goed om weg te gooien! Afval, te goed om weg te gooien! WS 5 : Slimme logistiek als sleutel voor de toekomst Introductie van slimme boordcomputers Vijfde Vlaamse Afval- en materialencongres ICC, Gent 25 en 26 april 2013 Johan

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening Avri 2016

Afvalstoffenverordening Avri 2016 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Auteur Avri Versie 1 Datum 3 december 2015 Afvalstoffenverordening Avri 2016 Het algemeen bestuur van Avri besluit, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 Inzameling van verpakkingsafval RVB 2015_32 Overzicht van een aantal recente evoluties Dit document werd goedgekeurd op Het betreft VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 een overzicht van heel wat evoluties

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge

Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge 1 Algemeen - Vragen & antwoorden CityDepot Brugge Wat is de eigenlijke opdracht die Citydepot van de stad Brugge heeft gekregen? CityDepot werd gevraagd een haalbaarheidsstudie op te stellen voor de stad

Nadere informatie

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS

WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS AL MEER DAN 20 JAAR DÉ SPECIALIST OP HET GEBIED VAN WORKFORCE MANAGEMENT SOLUTIONS IN RETAIL, LOGISTIEK EN INDUSTRIE TOTAALOPLOSSING VOOR WFM VRAAGSTUKKEN Softbrick Workforce

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede

Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Bijlage 3: Afvalbrengpunten in Enschede Huidige situatie De gemeente Enschede heeft 3 afvalbrengpunten, in Zuid aan de Vlierstraat, in Oost aan de Lenteweg en in West aan de Binnenhaven. Zuid heeft verreweg

Nadere informatie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie

Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Beheersorganisme voor de aanvaardingsplicht gebruikte olie Inhoudstafel 1. Juridische achtergrond 2. Werking van VALORLUB 3. Doelstellingen van VALORLUB 4. Deelnemers 5. Operatoren 6. Contact 2 Juridische

Nadere informatie

Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG

Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN: BOUWAFVAL Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG Koen Berghmans Lionel Billiet Rotor asbl berghmanskoen@gmail.com, billiet.lionel@gmail.com www.rotordb.org 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd?

In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? LOGOS (BelRAI) In welke mate is de Belgische residentiële ouderenzorg geïnformatiseerd? Prof. Dr. Anja Declercq Informatisering van residentiële ouderenzorg Zonder computers geen elektronisch zorgdossier

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

E-commerce Oktober 2016

E-commerce Oktober 2016 E-commerce Oktober 2016 Sterke stijging van aantal zelfstandige handelaars dat online verkoopt: vandaag doet 5 aan e-commerce t.o.v. 3 in 2014. Verkoop gebeurt vooral via eigen webshop of website. Meer

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd?

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Ronde van Vlaanderen VVSG Wat is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval Geldt als uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Beheer van afvalstoffen

Beheer van afvalstoffen 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VERWIJZINGEN... 3 5 UITGANGSPUNTEN... 4 6 VERANTWOORELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN... 4 6.1 Klassieke afvalstromen... 4 6.2 Projectgebonden afvalstromen:...

Nadere informatie