AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG"

Transcriptie

1 AFVALBANDEN ONZE OPLOSSING VOOR UW ZORG DO S EN DON TS BIJ HET BEHEER VAN AFVALBANDEN Deze brochure is bestemd voor professioneel gebruik binnen de bandensector. Uitgave van vzw Recytyre, het beheersorganisme voor afvalbanden in België V1 - NOVEMBER 2013

2 RECYTYRE, BEHEERSORGANISME VOOR AFVALBANDEN Recytyre vzw zorgt als beheersorganisme voor afvalbanden, namens de producenten en invoerders van autobanden, voor de uitvoering van de wettelijke aanvaardingsplicht. Deze wettelijke verplichting impliceert dat in ruil voor elke verkochte nieuwe band, een afvalband dient aanvaard te worden. Concreet staat Recytyre in voor de coördinatie van de inzameling en milieuvriendelijke verwerking van afvalbanden in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen en doelstellingen, opgelegd door de bevoegde regionale overheden. De verschillende betrokken partijen hebben elk hun verantwoordelijkheid. Ook uw rol als ophaalpunt is van doorslaggevend belang in het beheer van afvalbanden: de verwerking van afvalbanden is maar mogelijk indien deze correct worden ingezameld, uitgesorteerd en behandeld.

3 UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS VERKOOPPUNT VAN NIEUWE BANDEN U verkoopt en/of monteert nieuwe banden bij eindgebruikers? Dan draagt u, binnen het kader van de aanvaardingsplicht voor afvalbanden, de wettelijke verantwoordelijkheid voor de afvalbanden die de eindgebruikers bij u achterlaten! Bij de verkoop van nieuwe banden, die onderworpen zijn aan deze aanvaardingplicht, dient u, als tussenhandelaar of eindverkoper, de afvalbanden die u worden aangeboden door uw klant, gratis terug te nemen, 1 oude voor 1 nieuwe. Dit is het ééntegen-één -principe. Uitzondering hierop is de vervanging van zomer- voor winterbanden en omgekeerd. Een verkooppunt voor nieuwe banden is dus in principe ook een potentieel ophaalpunt van afvalbanden. De afvalbanden die langs deze weg in uw bezit komen kan u mits naleving van een aantal voorwaarden gratis laten inzamelen door een door Recytyre gehomologeerde ophaler. Dit systeem wordt gefinancierd met de wettelijke milieubijdrage die u betaalde aan uw leverancier en die via de producenten en invoerders bij Recytyre terecht komt. Recytyre financiert hiermee de inzameling en recyclage van de afvalbanden. Deze milieubijdrage is vastgesteld per type band en werd goedgekeurd door de overheid. U rekent deze milieubijdrage door aan uw klanten en vermeldt ze duidelijk zichtbaar op een aparte lijn op uw facturen. Voor u is deze handeling dus een nuloperatie, meer nog, de ophaling van uw afvalbanden is daardoor kosteloos. De milieubijdrage reflecteert de effectieve kostprijs voor de inzameling en de verwerking van de band op het einde van zijn leven. Er is geen milieubijdrage verschuldigd voor banden met een nieuw loopvlak (rechapage) en voor occasiebanden. De volledige tarieflijst vindt u op

4 OVER WELKE BANDEN GAAT HET? De volgende soorten banden zijn allemaal onderworpen aan de aanvaardingsplicht, en komen dus in aanmerking voor gratis inzameling door een door Recytyre gehomologeerde ophaler: Banden van personenwagens, 4x4, bestelwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, autobussen, motoren, scooters, quads, landbouw, wegenbouw en industrie. Volgende banden behoren niet tot het Recytyre-systeem en worden niet kosteloos opgehaald: Afvalbanden van historische stocks, van landbouwsilo s, stortplaatsen, uit het buitenland of afkomstig van de autosloop. U kan deze wel tegen betaling laten ophalen door een gespecialiseerd bedrijf.

5 WAT DIENT U TE DOEN? Wat dient u te doen om uw wettelijke verplichting na te komen én recht te hebben op een gratis ophaling van uw afvalbanden? U registreert zich als ophaalpunt bij Recytyre via het online registratieformulier. Eens ingelogd, vult u alle gevraagde informatie volledig in op het registratieformulier, waarna u elektronisch uw identificatienummer ontvangt. Belangrijk: om uw registratie te vervolledigen, dient u zich ook digitaal akkoord te verklaren met het charter, waarin de voorwaarden en de praktische richtlijnen staan waaraan u als ophaalpunt dient te voldoen. Van het ogenblik u alle gegevens heeft ingevuld en zich akkoord heeft verklaard met het charter, ontvangt u een bevestigingmail met o.a. uw dossiernummer bij Recytyre. Vooraleer u een definitieve goedkeuring krijgt als ophaalpunt, ontvangt u nog het bezoek van een vertegenwoordiger van Recytyre om uw opslagruimte te beoordelen en u, waar nodig, de nodige verduidelijkingen en advies te geven. Daarna ontvangt u een identificatie-nummer, dat u toelaat een gehomologeerd ophaler te contacteren voor de gratis ophaling van uw afvalbanden. Geen enkele band kan dus gratis worden opgehaald zonder de goedkeuring van Recytyre.

6 HOE WERKT HET? De opslagruimte voor uw afvalbanden dient aan volgende minimale kwaliteitseisen te voldoen: Zorg voor een opslagruimte met vloeistofdichte vloer en/of container. Stapel uw banden correct en per type band. Hou de afvalbanden waarvoor u occasiebanden in de plaats verkocht apart van de afvalbanden die u ontving in ruil voor nieuwe banden die u verkocht (en die dus binnen het Recytyre-systeem vallen). De afvalbanden dienen droog te zijn en vrij van water. De afvalbanden moeten van de velg ontdaan zijn. De afvalbanden moeten zuiver zijn en vrij van verf of chemicaliën. Zorg ervoor dat derden geen toegang hebben tot de plaats waar u uw afvalbanden stockeert. Nadat uw registratie als ophaalpunt is goedgekeurd, kan u een gehomologeerd Recytyreophaler (lijst op contacteren om uw afvalbanden gratis te laten ophalen. Contacteer een door Recytyre erkende ophaler voor de inzameling vanaf 500 kg of 65 afvalbanden Overhandig de ophaler alle afgemonteerde banden, maar nooit meer dan één afvalband voor elke nieuwe gemonteerde band. U kan ook banden aanvaarden van particulieren, zonder dat u hen nieuwe banden verkoopt, maar slechts een beperkt aantal (max. 4 banden per gezin). U noteert dan wel de gegevens van de ontdoener, en houdt die zorgvuldig bij. Voor de ophaling van afvalbanden van het type landbouw, wegenbouw of industrie is de drempel voor de ophaling kg. De ophaler dient u een identificatieformulier te overhandigen met daarop duidelijk de vermelding van het aantal banden (uitgedrukt in kg) en uw administratieve gegevens. Gelieve dit document te ondertekenen. Na de ophaling geeft de ophaler zijn vracht in in een computersysteem en ontvangt u automatisch een met deze gegevens. Indien deze niet zouden overeenstemmen met de gegevens op het identificatieformulier, gelieve dit dan te melden via

7 UW VOORDELEN BIJ HET RECYTYRE-SYSTEEM 1. GRATIS DIENSTVERLENING Indien u opteert voor een door Recytyre erkende ophaler, dan is de ophaling van afvalbanden voor u gratis. Wel mag deze ophaler u de kosten aanrekenen voor de recipiënten die hij u ter beschikking stelt om de afvalbanden te stockeren. Hij kan de tarieven voor deze recipiënten vrij bepalen. Voor de afvalbanden die niet onderworpen zijn aan het Recytyre-systeem of voor andere goederen (bv. wielen, flaps, binnenbanden, andere rubberproducten) zal hij u mogelijk wel een tarief aanrekenen. 2. EFFICIËNTE OPHALING Uw stock met afvalbanden wordt, van het ogenblik u een door Recytyre gehomologeerde ophaler contacteert, snel en op professionele wijze opgehaald. U riskeert dus niet met onnodige stockage-problemen geconfronteerd te worden. De ophaling van banden van motoren, scooters en quads, van personenwagens, 4x4, bestelwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en autobussen is verzekerd binnen een maximale termijn van 10 dagen. Voor de banden van het type landbouw, wegenbouw en industrie is deze termijn 20 dagen. 3. WETTELIJK CONFORM Een ophaling via een door Recytyre gehomologeerde ophaler garandeert u dat de banden correct worden gesorteerd en geïdentificeerd, overeenkomstig hun uiteindelijke bestemming en zij worden afgevoerd naar erkende (voor)verwerkingsbedrijven. Door op deze wijze te werken voldoet u aan de wettelijke aanvaardingsplicht.

8 MILIEUBIJDRAGE EN AFVALBANDEN Wanneer rekent u een milieubijdrage aan? Wanneer aanvaardt u afvalbanden? Verplichte aanrekening van de Milieubijdrage? Gratis teruggave van de afvalbanden? Maximaal aantal afvalbanden te aanvaarden op verkooppunt? Verkoop van nieuwe banden en montage ter plaatse Equivalent van het aantal gekochte nieuwe banden Verkoop van nieuwe banden zonder montage ter plaatse Equivalent van het aantal gekochte nieuwe banden Montage van nieuwe banden op een Belgisch of buitenlands voertuig, die niet door de monteur ervan werden aangeleverd, tenzij u kan bewijzen dat bij de aankoop ervan die milieubijdrage reeds werd aangerekend Equivalent van het aantal gekochte nieuwe banden Verkoop van occasiebanden, al dan niet met montage Neen Equivalent van het aantal gekochte occasiebanden Opgelet! Indien u zelf nieuwe banden invoert en deze dus op de Belgische markt brengt zonder dat er een milieubijdrage op is betaald, dient u bij Recytyre aan te sluiten als lid. Dit is een andere procedure dan de registratie als ophaalpunt, die andere rechten en plichten met zich meebrengt. Neem voor meer informatie hierover contact op met of consulteer

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe?

Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Selectieve afvalinzameling bij bedrijven: wat en hoe? Beste ondernemer, Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste hieraan dringt

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2010/35930] 11 JUNI 2010. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte autobatterijen en -accu s Gelet op de Richtlijn 2006/66/EG

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder

Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder Do s en don ts voor de.nl-domeinnaamhouder 29-01-2003 pagina 1 van 21 Inhoud Inleiding 3 1. Aanvragen van een.nl-domeinnaam 4 1.1 Verschil tussen een.nl-domeinnaam

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

Artikel 1. Algemeen. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 4. Leveringstermijn - Oplevering. Artikel 3. Uitvoering van de opdracht Artikel 1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever : de partij die de opdracht geeft. 1.2 Opdrachtnemer : Partners for Design bvba, Vrouwenstraat 15, 9800 Deinze, geregistreerd

Nadere informatie

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl

1 Huysshop, De Vrieshof 3, 5581TW Waalre www.huysshop.nl backoffice@huysshop.nl Algemene voorwaarden Huysshop Voorwaarden bij de overeenkomst tussen Huysshop en haar opdrachtgever(s) Art 1: Over de toepasselijke voorwaarden Art 2: Over de totstandkoming van de opdracht en het herroepingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP Ondernemingsgegevens FJA-OEYEN MOL NV Asstraat 2, 2400 Mol, België info@fja-oeyen.be Tel.: +32 (0)14 31 13 92 Fax: +32 (0)14 31 54 08 Ondernemingsnummer: 0444.678.682

Nadere informatie

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1)

GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) GIDS Online aanvraag fytolicentie (1/09/2013; v.1) Aandacht! De browsers voor optimale weergave van de applicatie zijn Internet Explorer 8 en 9. Mogelijks niet correcte weergave van de applicatie bij gebruik

Nadere informatie

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan

Nissan Financial Services. Rijplezier met Nissan Financial Services Rijplezier met en op maat gefinancierd Financial Services Dé financieringsmaatschappij voor NISSAN rijdend Nederland Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE VELO DIENST Art. 1 Voorwerp Velo is een dienst welke aan het publiek wordt aangeboden op het domein van de stad Antwerpen waarbij fietsen ter beschikking

Nadere informatie

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809.

VERKOOPSVOORWAARDEN. Xurprise is een product van: Xurprise V.O.F. Kerkpleinweg 5 B- 1742 Ternat Ondernemingsnummer (BTW- BE) 0568.809. dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be VERKOOPSVOORWAARDEN Met haar website biedt Xurprise.be

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

Bij definities en toepasselijkheid in deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Inhoudsopgave 1-Algemene voorwaarden Bij het betreden van de vestiging van Witgoedshopper.nl / ROTA in Eindhoven wordt indien gewenst de algemene verkoopvoorwaarden vanwitgoedshopper.nl / ROTA getoond.

Nadere informatie

Een wagen kopen in de Europese Unie

Een wagen kopen in de Europese Unie Een wagen kopen in de Europese Unie Het Europees Centrum voor de Consument, informeert consumenten over aankopen in de Europese Unie en helpt hen bij hun grensoverschrijdende geschillen, dus wanneer de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

ALGEMENE VOORWAARDEN. Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document. Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk ALGEMENE VOORWAARDEN Klik hier om de Algemene Voorwaarden te openen als PDF document Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen

Ondernemingsgegevens. C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449. Artikel 1: Algemene bepalingen A LG E M E N E V E R KO O P S V O O R WA A R D E N W E B S H O P C ES T PART Y Ondernemingsgegevens C est Party bvba Fr. Spaestraat 2 9090 Melle info@cestparty.be 0479/774071 BE 0500.505.449 Artikel 1:

Nadere informatie

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007

ILAN Reglement. Kevin Van Wilder. August 22, 2007 ILAN Reglement Kevin Van Wilder August 22, 2007 1 Artikel 1. Organisatie. Elke bij InfoGroep geregistreerde deelnemer of bezoeker aan een lanparty evenement Infogroep LAN (afgekort: ILAN), dat georganiseerd

Nadere informatie

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING

COLLECTIEVE GARANTIEREGELING Een aantal jaar geleden werden in Nederland de eerste internetbanken geopend. In het begin waren mensen nog een beetje terughoudend om via het internet te bankieren. Deze vrees is voor een groot gedeelte

Nadere informatie

Op de website vind u alle nodige documenten.

Op de website vind u alle nodige documenten. Het BIPT heeft op 1 februari 2012 van de drie kabeloperatoren, die werkzaam zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de referentieaanbiedingen gekregen voor de volgende diensten: Doorverkoopaanbod van

Nadere informatie

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen

Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Reglement KBC-Online for Business/Isabel Voor rechtspersonen Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake de dienst KBC-Online for Business/Isabel tussen enerzijds de Contractant(en), en anderzijds

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR EUROPESE COMMISSIE VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) OVER DE TOEPASSING VAN DE EU-ANTITRUSTREGELS IN DE MOTORVOERTUIGENSECTOR 27 augustus 2012 In 2010 heeft de Commissie een nieuwe groepsvrijstellingsverordening

Nadere informatie

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT

GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT GEEK SQUAD SUPPORT ONE EN GEEK SQUAD SUPPORT ALL IN ONE ABONNEMENT PHONE HOUSE ALGEMENE VOORWAARDEN SUPPORT Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons verstrekte Diensten. Met het bestellen van

Nadere informatie

In deze code betekent u de cliënt, wij staat voor de bank waar hij of zij cliënt is.

In deze code betekent u de cliënt, wij staat voor de bank waar hij of zij cliënt is. BIJLAGE RBNOT 2005/003- RG/RG11682 - JUR 1439/1 08/12/2004 De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Gedragscode BVB Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten

Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Algemene Voorwaarden voor de levering van Aardgas aan Huishoudelijke en Niet-huishoudelijke Klanten Artikel 1: Definities: Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die van Antargaz aardgas afneemt.

Nadere informatie

In deze code betekent u de cliënt, wij staat voor de bank waar hij of zij cliënt is.

In deze code betekent u de cliënt, wij staat voor de bank waar hij of zij cliënt is. Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen 11/12/2009 Gedragscode BVB Deze gedragscode bevat de regels die de banken en de spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Algemene informatie ING Autoverzekering

Algemene informatie ING Autoverzekering Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands

Nadere informatie