Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal"

Transcriptie

1

2 Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw

3 Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde granulaten 3. Eenheidsreglement 4. Gebruik van gerecycleerde granulaten 5. Extra info

4 1. Regelgeving

5 5 Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen (UMBHA) Actie binnen het hoofdstuk selectieve inzameling en recyclage van het UMBHA: - Selectieve inzameling bevorderen Tabel 7 (p 85) geeft de fracties huishoudelijk afval die minimaal afzonderlijk moeten ingezameld worden: - steenachtige fracties van bouw- en sloopafval; - gebonden asbesthoudende afvalstoffen. Inzameling gebeurt via het containerpark - Verbeteren van kwaliteit van de selectief ingezamelde stromen Stimuleren kwaliteitsopvolging

6 6 VLAREMA Art VLAREMA De OVAM stelt een globaal beheersysteem voor gerecycleerde granulaten vast. Dat beheersysteem bevat minstens een door de minister goed te keuren eenheidsreglement dat de voorwaarden en de procedure voor de keuring van gerecycleerde granulaten regelt. De gerecycleerde granulaten die als grondstof worden ingezet, moeten voldoen aan de bepalingen van het eenheidsreglement. Onderafdeling VLAREMA en afdeling 2 van bijlage 2.2 Voorwaarden voor het gebruik van grondstoffen als bouwstoffen (o.a. rechtstreekse afvoer, zonder tussen opslag naar aanwendingslocatie, gebruik van asfaltgranulaat) Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten: MB van 25 juli 2011 van kracht vanaf 23 november 2011

7 2. Gerecycleerde granulaten

8 8 Gerecycleerde granulaten De steenachtige fractie van het bouw- en sloopafval wordt bij puinbrekers gebroken tot gerecycleerde granulaten Gerecycleerde granulaten: - beton-, meng-, metselwerk- en asfaltgranulaat - brekerzeefzand (afkomstig van het afzeven van het puin, vóór het breken) - sorteerzeefzand: zeefzand van sorteerders Toepassingsgebieden: SB 250 van de wegenbouw - (onder)fundering; - in mager betontoepassingen; - voor nieuw beton; - andere toepassingen.

9 Gerecycleerde granulaten: puinbreker 9

10 Gerecycleerde granulaten: betongranulaat 10

11 Gerecycleerde granulaten: metselwerkgranulaat 11

12 Gerecycleerde granulaten: zeefzand 12

13 13 Gerecycleerde granulaten: hoeveelheden gecertificeerde hoeveelheden in 2010: Hoeveelheid (ton) % Betongranulaat ,8 Menggranulaat ,1 Metselpuingranulaat ,5 Asfaltpuingranulaat ,8 Asfaltgranulaat ,1 Zeefzand ,7 TOTAAL

14 14 Gerecycleerde granulaten: hoeveelheden Evolutie in gecertificeerde hoeveelheden:

15 3. Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten

16 Eenheidsreglement en beheersysteem: materialenkringloop

17 Eenheidsreglement en beheersysteem: principes Sluiten van de materialenkringloop voor bouwmaterialen zodat er minder grondstoffen moeten worden ontgonnen of ingevoerd worden. HOE? - Verbeteren van de kwaliteit van de gerecycleerde granulaten - Traceerbaar maken van de materiaalstromen

18 Eenheidsreglement Is van toepassing voor de puinbrekers certificeert de milieuhygiënische kwaliteit van de gerecycleerde granulaten Zowel voor een vaste locatie als voor mobiele installatie op bouw- en sloopwerf Certificatie-instellingen: Copro en Certipro Kwaliteitsverbetering door: - streng acceptatiebeleid - meer controles (interne controle, externe controle)

19 Eenheidsreglement: interne en externe controle Controle van de kwaliteit van gerecycleerde granulaten: - fysische verontreiniging ( vlottende en niet-vlottende deeltjes ); - aanwezigheid van asbest; - chemische verontreiniging. Zelfcontrole door de exploitant: - kwaliteit gerecycleerde granulaten (staalname en analyse); - acceptatieprocedure (aanleveringsbon, weigeringsregister); - voorraadbeheer; - afvoer van gerecycleerde granulaten (afleveringsbon). Externe controle door certificatie-instelling: controlebezoeken en controleanalyses. Frequenties zijn bepaald in het eenheidsreglement.

20 Eenheidsreglement: interne en externe controle

21 Eenheidsreglement: acceptatiebeleid Acceptatie volgens eenheidsreglement: - Strenge controle op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen (asbest) - Opmaak van een aanleveringsbon - Zintuiglijke controle door de acceptant Onderscheid tussen laagmilieurisico-profiel (LMRP) en hoogmilieurisico-profiel (HMRP): - LMRP: stromen puin met een laag risico, periodieke controles - HMRP: risico-houdende stromen puin moeten apart verwerkt en gecontroleerd worden (controle per 1000 ton HMRP)

22 Eenheidsreglement: acceptatiebeleid HMRP: Puin afkomstig van: - brandlocatie; - gedwongen / verplichte afvoer van afvalstoffen en van bodemsaneringswerken; - afzeven van gronden die niet voldoen aan VLAREBO; - fysico-chemische reiniging van uitgegraven bodem. LMRP onder voorwaarden: - Opstellen van een kwaliteitssysteem voor puin van sorteerbedrijven; - Opstellen van richtlijnen voor puin van containerparken; - Verdere acties i.k.v. selectieve sloop en ontmanteling.

23 Eenheidsreglement: Richtlijnen voor puin van containerparken (in opmaak) Uitgangspunt: Puin dat op het containerpark wordt ingezameld overeenkomstig de richtlijnen, kan door de breker als LMRP aanvaard worden. Scenario A: inzameling volgens de richtlijnen naar de breker Scenario B: inzameling niet volgens de richtlijnen sorteerinrichting of naar de breker als HMRP kan rechtstreeks als LMRP afvoer naar

24 Eenheidsreglement: Richtlijnen voor puin van containerparken (in opmaak) Uitgangspunt: Puin dat op het containerpark wordt ingezameld overeenkomstig de richtlijnen, kan door de breker als LMRP aanvaard worden. RICHTLIJNEN: 1. Interne regels containerpark: - voor containerparkwachters: kennis en opleiding; - minimale aparte container voor zuiver steenpuin, asbestcement én voor ander bouw- en sloopafval; 2. Goede afspraken met puinbreker: - contract met puinbreker; - overleg en ondersteuning (opleiding); - externe kwaliteitscontrole van de aangevoerde puinfractie bij de breker (asbest); 3. afspraken met de burger.

25 4. Gebruik van gerecycleerde granulaten

26 Gebruik van gerecycleerde granulaten: aandachtspunten voor het gebruik

27 Gebruik van gerecycleerde granulaten: afleveringsbon Traceerbaarheid is belangrijk! Elke vracht moet vergezeld zijn van een afleveringsbon. Tussenopslag is niet toegestaan! Elke vracht moet rechtstreeks van de breker naar de toepassingslocatie gevoerd worden (controle d.m.v. afleveringsbonnen). (art VLAREMA)

28 Gebruik van gerecycleerde granulaten: afleveringsbon

29 Gebruik van gerecycleerde granulaten: afleveringsbon

30 5. Extra info

31 Mobiele breker op bouw- en sloopwerf Klasse 3 (melding) voor breken van puin op bouw- en sloopwerven: enkel wanneer ze aan alle voorwaarden vermeld in VLAREM voldoen! Op bouw- en sloopwerf mag er geen aanvoer zijn van puin van een andere locatie dan de betreffende werf. Invoering van een webgebaseerd informatiesysteem - locatie van de breker - operationaliteit van de breker - productieperiode wordt bijgehouden in databank. Kan gebruikt worden door certificatie-instellingen en toezichthouder. (vanaf 1 januari 2013 operationeel)

32 MEER INFO? OVAM: (015/ ) Certificatie-inrichtingen: - Copro: Lijst van puinbrekers voor een vaste locatie: (bij zoeken naar...certificaten via certificatiesystemen / Copro / gerecycleerde granulaten vaste locatie (10) ) Lijst van puinbrekers voor mobiele installatie: (bij zoeken naar...certificaten via certificatiesystemen / Copro / gerecycleerde granulaten mobiele installatie (11) ) - Certipro: Lijst van puinbrekers voor een vaste locatie en voor mobiele installatie: (bij Quarea zorgsysteem voor puingranulaten / vergunninghouders )

33

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Studiedag Bouw- en sloopafval Antwerpen 24 februari 2015 Koen De Prins OVAM Afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeleid team Bouw INHOUD 1. Bouwen in

Nadere informatie

Selectieve sloop & Tracering van B&S afval. Bouw- en sloopafval: >12 mio ton/jaar - Vlaanderen

Selectieve sloop & Tracering van B&S afval. Bouw- en sloopafval: >12 mio ton/jaar - Vlaanderen Selectieve sloop & Tracering van B&S afval 1 april 2015 Annelies Vanden Eynde Inleiding Bouw- en sloopafval: >12 mio ton/jaar - Vlaanderen afkomstig van bouwen, renoveren en slopen ca. 90% inerte materialen

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken

Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken Trends en evoluties van het beleid Philippe Van de Velde, AMB, team EBO INHOUD 1. Kader verder in opbouw 2. Waarheen met het beleid? 3. En

Nadere informatie

Beheersysteem milieukwaliteit voor gerecycleerde granulaten

Beheersysteem milieukwaliteit voor gerecycleerde granulaten Beheersysteem milieukwaliteit voor gerecycleerde granulaten Beheersysteem milieukwaliteit voor gerecycleerde granulaten Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Beheersysteem milieukwaliteit voor gerecycleerde

Nadere informatie

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Hans Delcourt Studiedag ASBEST, 28 september 2010, Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Infoavond inerte materialen. Kwaliteit v/d gerecycleerde granulaten Situatieschets SUP Bouw en ketenbeheersysteem + FEBEM voorstellen

Infoavond inerte materialen. Kwaliteit v/d gerecycleerde granulaten Situatieschets SUP Bouw en ketenbeheersysteem + FEBEM voorstellen Infoavond inerte materialen Kwaliteit v/d gerecycleerde granulaten Situatieschets SUP Bouw en ketenbeheersysteem + FEBEM voorstellen 100421 FEBEM - Mireille Verboven 1 Situatieschets Kwaliteit van de gerecycl.

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN DE MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VAN PUIN- EN SORTEERZEEFGRANULATEN VOLGENS HET

TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN DE MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VAN PUIN- EN SORTEERZEEFGRANULATEN VOLGENS HET TRA 10/11 TOEPASSINGSREGLEMENT TOEPASSINGSREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE VAN DE MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT VAN PUIN- EN SORTEERZEEFGRANULATEN VOLGENS HET EENHEIDSREGLEMENT VAN DE OVAM ONDER HET COPRO-MERK

Nadere informatie

Het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector in Vlaanderen

Het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector in Vlaanderen Het duurzaam materialenbeheer in de bouwsector in Vlaanderen Beleidsmedewerker, afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer, team bouw Uitvoeringsplan Bouw 2007-2013: Pionier in zijn soort, zowel naar vorm

Nadere informatie

EENHEIDSREGLEMENT GERECYCLEERDE GRANULATEN. Inhoudsopgave

EENHEIDSREGLEMENT GERECYCLEERDE GRANULATEN. Inhoudsopgave EENHEIDSREGLEMENT GERECYCLEERDE GRANULATEN Inhoudsopgave Artikel 1 TOEPASSINGSGEBIED... 2 Artikel 2 DEFINITIES... 2 Artikel 3 CERTIFICATIE-INSTELLING... 3 Artikel 4 DRAAGWIJDTE VAN HET CERTIFICAAT... 5

Nadere informatie

M.B. eenheidsreglement gerecycleerde granulaten Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten

M.B. eenheidsreglement gerecycleerde granulaten Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten Eenheidsreglement gerecycleerde granulaten Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing voor de certificatie van gerecycleerde granulaten die geproduceerd zijn: op een vaste locatie; door

Nadere informatie

VLAREMA. Kwaliteitsborgingssystemen en certificatie voor bouwstoffen

VLAREMA. Kwaliteitsborgingssystemen en certificatie voor bouwstoffen VLAREMA Kwaliteitsborgingssystemen en certificatie voor bouwstoffen Johny De Nutte 21 juni 2012 VLAREMA - Kwaliteitsborgssysteem en certificatie voor bouwstoffen COPRO vzw MATERIALENDECREET - VLAREMA Kwaliteitsborgingssysteem

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel LENTE 2013 Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Philippe Van de Velde OVAM -Gestion des déchets et des matériaux service Ketenbeer équipe

Nadere informatie

DE NACHTMERRIE VAN DE BREKERS DOORBREKEN

DE NACHTMERRIE VAN DE BREKERS DOORBREKEN DE NACHTMERRIE VAN DE BREKERS DOORBREKEN Voorstelling Group De Dijcker DD recycling nv Inleiding Acceptatievoorwaarden op papier Opleiding acceptanten Acceptatietoepassing in praktijk Responsabilisering

Nadere informatie

QUAREAZORGSYSTEEM. voor de productie van secundaire grondstoffen, voor het gebruik in of als bouwstof LASTENBOEK. QUAREAzorgsysteem Lastenboek

QUAREAZORGSYSTEEM. voor de productie van secundaire grondstoffen, voor het gebruik in of als bouwstof LASTENBOEK. QUAREAzorgsysteem Lastenboek Boeretang 200 B-2400 Mol www.certipro.be QUAREAzorgsysteem Lastenboek CRT-LB 001 Versie 3.50 Mei 2015 QUAREAZORGSYSTEEM voor de productie van secundaire grondstoffen, voor het gebruik in of als bouwstof

Nadere informatie

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010

Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Sessie Bouwen en milieu. De problematiek afval en bodem. Eddy Wille, afdelingshoofd OVAM 19 maart 2010 Inleiding OVAM staat sinds 1981 in voor de uitvoering van het afvalstoffenbeleid; aangevuld in 1995

Nadere informatie

bouw- en sloopafval OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

bouw- en sloopafval OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem bouw- en sloopafval OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem inleiding Met deze brochure wil de OVAM praktische informatie over bouw- en sloop- leiding van de goedkeuring door de Vlaamse regering van

Nadere informatie

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010

1. Aanpassingen TRA 17: Omzendbrief Copro dd. 29/10/2010 OMZENDBRIEF aan de gebruikers van het COPRO-merk voor GEREINIGDE GRANULATEN AFKOMSTIG VAN DE FYSICO- CHEMISCHE REINIGING VAN UITGEGRAVEN BODEM OF VAN GELIJKAARDIGE AFVALSTOFFEN volgens TRA17 Deze omzendbrief

Nadere informatie

KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR DE WERF

KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR DE WERF KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR DE WERF I. Inleiding Het kwaliteitszorgsysteem voor de werf is een belangrijk onderdeel van de traceerbaarheidsprocedure van de vzw Tracimat. Het heeft betrekking op de selectieve

Nadere informatie

Quareazorgsysteem Fiche Nr. Q2-SB250-MG-OF-I horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007

Quareazorgsysteem Fiche Nr. Q2-SB250-MG-OF-I horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007 ² Certipro P a g : 1 / 3 Quareazorgsysteem Fiche Nr. Q2-SB250-MG-OF-I horende bij certificaat CRT-LB001-Q2 van 26/06/2007 Technische fiche voor gerecycleerde granulaten conform CRT-LB-001 Ongebonden Mengsel

Nadere informatie

A) COPRO-certificatie TRA M 10/11 - OVAM-EENHEIDSREGLEMENT en BENOR-certificatie TRA 10/11

A) COPRO-certificatie TRA M 10/11 - OVAM-EENHEIDSREGLEMENT en BENOR-certificatie TRA 10/11 Zellik, 2017-01-16 A) COPRO-certificatie TRA M 10/11 - OVAM-EENHEIDSREGLEMENT en BENOR-certificatie TRA 10/11 Het algemene certificatiereglement CRC 01 (COPRO en BENOR) en de toepassingsreglementen BENOR

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 2 15 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Amendementen Stukken in het dossier: 1752 (2012-2013)

Nadere informatie

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.)

: Acceptatie, verwerking en toepassing (depot Almere, Poortdreef ong.) BIJLAGE 2 AAN : Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek/Provincie Flevoland VAN : Bouwcombinatie SAAone KOPIE : DATUM : 29-10-2013 KENMERK : aanvraag om milieuvergunning asfaltdepot Almere (Poortdreef

Nadere informatie

Toelichting VLAREM-trein 2011

Toelichting VLAREM-trein 2011 Toelichting VLAREM-trein 2011 Dierenbegraafplaatsen Mobiele breekinstallaties 2 & 6 februari 2012 LNE- Afdeling Milieuvergunningen Dierenbegraafplaatsen 1. Wat? Nieuwe subrubriek VLAREM I bijlage 1 Rubriek

Nadere informatie

Aanvaardingsreglement voor de vaste locatie

Aanvaardingsreglement voor de vaste locatie Aanvaardingsreglement voor de vaste locatie 1) Administratieve gegevens Van Kempen Afbraakwerken bvba Westkaai 21 2170 Merksem BTW BE 0414 310 061 Vaste Locatie: Van Kempen Containers Westkaai 21 2170

Nadere informatie

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop

Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d Ketenanalyse Sloop Versienummer : 1.0 Status : Definitief d.d. 29-08-2016 Ketenanalyse Sloop INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 1.1 Ketenanalyse... 2 1.2 Activiteiten Dusseldorp ISM... 2 1.3 Leeswijzer... 2 2. BEREKENING SCOPE

Nadere informatie

RECYCLINGGRANULATEN VOOR TOEPASSING IN BETON, WEGENBOUW, GRONDBOUW EN WERKEN

RECYCLINGGRANULATEN VOOR TOEPASSING IN BETON, WEGENBOUW, GRONDBOUW EN WERKEN BRL 2506 d.d. 2008-03-25 NATIONALE BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO PRODUCTCERTIFICAAT EN HET NL BSB PRODUCTCERTIFICAAT VOOR RECYCLINGGRANULATEN VOOR TOEPASSING IN BETON, WEGENBOUW, GRONDBOUW EN WERKEN

Nadere informatie

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE

VAN AFVAL TOT GRONDSTOF! SAMEN MET U DE JUISTE RECYCLING KOMBINATIE Beleid Nederlandse Overheid Groene Groeistrategie 1 Energie: naar een duurzame, betaalbare en betrouwbare energievoorziening 2 Biobased economy: substitutie fossiele door groene grondstoffen (biomassa)

Nadere informatie

Kenmerken van het project

Kenmerken van het project Kenmerken van het project Inleiding Rewinn is opgericht in 2015 als samenwerking tussen Sagrex Nederland en Theo Pouw Groep en is gevestigd in Amsterdam. Met Rewinn hebben de twee partijen de betonkringloop

Nadere informatie

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014

Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers. Ronald Peters PTB 11 november 2014 Kansen voor samenwerking bij toezicht op puinbrekers Ronald Peters PTB 11 november 2014 Inhoud 1. Even voorstellen; ILT 2. ILT-inspectie puinbrekers; scope & selectie bedrijven. 3. Controlepunten ILT &

Nadere informatie

Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid. Studiedag VPO 3 oktober 2017 Workshop 4 Bodem en ondergrond in beeld

Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid. Studiedag VPO 3 oktober 2017 Workshop 4 Bodem en ondergrond in beeld Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid (MDO) Studiedag VPO 3 oktober 2017 Workshop 4 Bodem en ondergrond in beeld Overzicht presentatie 1. Inleiding - Wat is het MDO? 2. Werkwijze MDO

Nadere informatie

sectorplan 13 Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen

sectorplan 13 Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen sectorplan Bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Beton (40%), metselwerk (25%), asfalt (26%) 2. Belangrijkste bronnen Grond-, weg-

Nadere informatie

Acceptatie- en verwerkingbeleid

Acceptatie- en verwerkingbeleid Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Rijssense Gebouwensloperij b.v., gevestigd aan de Noordermorssingel 1 te Rijssen. Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

FACTSHEET MOBIEL BREKEN

FACTSHEET MOBIEL BREKEN FACTSHEET MOBIEL BREKEN Inleiding Sinds 1 maart 2004 is het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval van kracht. Aanleiding voor het opstellen van dit Besluit was dat er steeds meer mobiele brekers worden

Nadere informatie

vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie DRAAIBOEK VOOR BEDRIJFSGEBONDEN TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATSEN (B-TOP S)

vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie DRAAIBOEK VOOR BEDRIJFSGEBONDEN TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATSEN (B-TOP S) vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie DRAAIBOEK VOOR BEDRIJFSGEBONDEN TUSSENTIJDSE OPSLAGPLAATSEN (B-TOP S) Administratief en organisatorisch luik van het traceerbaarheidssysteem van vzw Grondbank

Nadere informatie

VR DOC.0685/6TER

VR DOC.0685/6TER VR 2017 1407 DOC.0685/6TER DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

De toekomst van. de sloop- en afval keten

De toekomst van. de sloop- en afval keten De toekomst van de sloop- en afval keten René Plaggenburg Directeur sloop en reststoffencentra Dusseldorp Wie is Dusseldorp? Ontstaan in 1949 2003: drie business units Dusseldorp Groep Inzameling en Recycling

Nadere informatie

Stapelgek op recyclage Recyclage voor de bouwsector

Stapelgek op recyclage Recyclage voor de bouwsector Stapelgek op recyclage Recyclage voor de bouwsector Recyclage breekwerf TOP / CGR Betoncentrale Containerdienst Sliblagunering De firma TOP-MIX heeft zich gespecialiseerd in het verwerken van verscheidene

Nadere informatie

Gebruiksmogelijkheden van grondstoffen volgens VLAREMA in of als bouwstof een stand van zaken

Gebruiksmogelijkheden van grondstoffen volgens VLAREMA in of als bouwstof een stand van zaken Gebruiksmogelijkheden van grondstoffen volgens VLAREMA in of als bouwstof een stand van zaken Gebruiksmogelijkheden van grondstoffen volgens VLAREMA in of als bouwstof een stand van zaken Documentbeschrijving

Nadere informatie

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014 VERGUNNINGEN OP DE WERF Simon November VCB 12 maart 2014 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? WAT ZIJN HET VLAREM I EN HET VLAREM II? Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Basisdecreet van de VLAREM-reglementering?

Nadere informatie

Branchetoezichtsplan Puinbrekers

Branchetoezichtsplan Puinbrekers Provincie Noord-Brabant Branchetoezichtsplan Puinbrekers Auteur Jan-Gerrit Veeneman Regionaal Milieuhandhavingsteam Tilburg Maddy Reijers Provincie Noord-Brabant Datum april 2005 Voorwoord In het bestuurlijk

Nadere informatie

Richtlijn voor werfgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor werfgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor werfgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 20 oktober 2008 Opgemaakt door : Hilde Pintens Geauthoriseerd door : Thomas De Vriese Hilde Pintens Adviseur Thomas De Vriese Diensthoofd

Nadere informatie

QUAREAZORGSYSTEEM. voor de productie van secundaire grondstoffen, voor het gebruik in of als bouwstof LASTENBOEK. Quareazorgsysteem Lastenboek

QUAREAZORGSYSTEEM. voor de productie van secundaire grondstoffen, voor het gebruik in of als bouwstof LASTENBOEK. Quareazorgsysteem Lastenboek Boeretang 200 B-2400 Mol www.certipro.be Quareazorgsysteem Lastenboek CRT-LB 001 Versie 3.40 Februari 2015 QUAREAZORGSYSTEEM voor de productie van secundaire grondstoffen, voor het gebruik in of als bouwstof

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009

INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 INFORMATIEBLAD KETENTOEZICHT ASBEST 1 versie 9 maart 2009 Aanleiding Het Landelijk Overleg Milieuhandhaving (LOM) ondersteunt de samenwerking in de asbestketen door het organiseren van ketentoezicht asbest

Nadere informatie

AFBRAAKWERKEN - GRONDWERKEN - BETON- & STABILISÉCENTRALE - RECYCLING - CONTAINERS - B TOP

AFBRAAKWERKEN - GRONDWERKEN - BETON- & STABILISÉCENTRALE - RECYCLING - CONTAINERS - B TOP Meulders & Zn biedt totaaloplossingen voor de industrie en particulier, onder meer op het gebied van alle mogelijke grondwerken. Indien gewenst controleren wij gronden en bieden we de mogelijkheid tot

Nadere informatie

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Inhoud Waarom selectief slopen en ontmantelen? 3 Doordacht materialenbeleid 4 Ketenbeheer in de bouw 7 Handhaving 9 Documenten 10 Voor meer informatie 11.2

Nadere informatie

Steenbrekerij en Slopersbedrijf V.d. Kraats en Bouw B.V. pagina 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement stationaire breker

Steenbrekerij en Slopersbedrijf V.d. Kraats en Bouw B.V. pagina 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement stationaire breker Steenbrekerij en Slopersbedrijf V.d. Kraats en Bouw B.V. pagina 1 van 5 Algemeen acceptatiereglement voor steenachtige afvalstoffen, dat wordt aangeboden bij de bewerkingsinrichting van V.d. Kraats en

Nadere informatie

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG

KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG KWALITEIT FLEXIBEL VEILIG SLOOPWERKEN GRONDWERKEN ASBESTSANERING BODEMSANERING RECYCLING CONTAINERSERVICE HOUTHANDEL MILIEUSTRAAT ARNO VAN DEN DUNGEN BV In ons vindt u een ervaren, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Staat u ook als aan de grond genageld door de problematiek van asbest? Grondwijzer helpt u. Cindy Ydens-Bogaert Inhoud Inleiding Wettelijk kader Voorkomen van asbest in het grondverzet Hoe kijkt Grondwijzer

Nadere informatie

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 3 april 2013 (versie 5) Opgemaakt door : Thomas De Vriese Thomas De Vriese Diensthoofd 1 INLEIDING... 1 1.1 ONDERWERP... 1 1.2 TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014

Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014 Wijzigingsblad BRL 2506 Recyclinggranulaten voor toepassing in GWW-werken en beton 31-12-2014 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 2506 d.d. 29-11-2012. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld

Nadere informatie

ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD ANTWERPEN

ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD ANTWERPEN ADVIES VAN DE PROVINCIALE MINA-RAAD ANTWERPEN aan De Minister van Leefmilieu van het Vlaams gewest over ASBEST Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting op 30 november 2009 1 Voorwoord De PMiNa-Raad Antwerpen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING (door gemeente AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING Woningwet 2001, artikel 8, lid 2, sub h (gewijzigd bij Staatsblad 518, 2001 Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2 (Model-) Bouwverordening,

Nadere informatie

Jurgen Lutterman. SGS Intron

Jurgen Lutterman. SGS Intron Jurgen Lutterman SGS Intron OVER ONS n Kernactiviteiten: inspectie, controle, analyse en certificering n Bijdragen aan: Verbeteren van kwaliteit Reduceren van risico s Vergroten van productiviteit Nakomen

Nadere informatie

Resultaten - studie van de effectiviteit van grindsubstitutie VITO-studie uitgevoerd in opdracht van het Onderzoekscomité van het Grindfonds

Resultaten - studie van de effectiviteit van grindsubstitutie VITO-studie uitgevoerd in opdracht van het Onderzoekscomité van het Grindfonds Studie - effectiviteit van grindsubstitutie Om te onderzoeken wat deze onderzoeksprojecten op het vlak van grindsubstitutie nu concreet en effectief hebben opgeleverd en wat het realistisch potentieel

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde betonpuingranulaten in structureel beton

Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde betonpuingranulaten in structureel beton DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN OPLEIDING BOUWKUNDE, OPTIE BOUWKUNDE Toepassingsmogelijkheden van gerecycleerde betonpuingranulaten in structureel beton Eindwerk voorgedragen tot het behalen van

Nadere informatie

BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen

BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen BIJLAGE: AV beleid en AO/IC rondom de afvalstromen D2 1 Inleiding Aannemersbedrijf Van Ooijen is gecertificeerd voor de diverse bewerkingen die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Daarom geldt dat

Nadere informatie

Kenmerken van het project

Kenmerken van het project Kenmerken van het project Inleiding Theo Pouw Beheer B.V. (hierna: Theo Pouw) richt zich op onder meer op transport en levering van bouw- en grondstoffen alsmede op de overslag en bewerking van bedrijfsafvalstoffen

Nadere informatie

Breker- en zeefzand van bouw- en sloopafval

Breker- en zeefzand van bouw- en sloopafval Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving rapport 95-5 Breker- en zeefzand van bouw- en sloopafval Mogelijkheden voor toepassing in beton Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-539600

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval. In dit rapport worden volgende fracties van het bouw- en sloopafval belicht: Inerte fractie; Gips; Hout.

Bouw- en sloopafval. In dit rapport worden volgende fracties van het bouw- en sloopafval belicht: Inerte fractie; Gips; Hout. Bouw- en sloopafval Omschrijving Bouw- en sloopafval is een verzamelcategorie. Het bevat alle afvalstoffen die vrijkomen bij verschillende processen. Ze kunnen worden ingedeeld in drie groepen: bouwen

Nadere informatie

Algemeen acceptatiebeleid

Algemeen acceptatiebeleid Pagina 1 van 7 Algemeen acceptatiebeleid Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Hellinga BV, gevestigd aan de Oevers 15 te Steenwijk. Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

PROEFPROJECT MET GROEN BETON

PROEFPROJECT MET GROEN BETON PROEFPROJECT MET GROEN BETON Hoogwaardig betonpuingranulaat in hoogwaardige toepassingen Filip Props, kwaliteitscontrole, Oosterzeelse Breek- & Betoncentrale (O.B.B.C. nv) OOSTERZEELSE BREEK- & BETONCENTRALE

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen

foto: F. Pierard, Javemat Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen foto: F. Pierard, Javemat Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Achtergronddocument opmaak van sloopinventarissen

Nadere informatie

KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013

KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013 KETENINITIATIEVEN TIMMERHUIS GROEP/TWEE R RECYCLING GROEP 15-01-2013 Inhoud 1. Keteninitiatieven Timmerhuisgroep: optimaliseren logistieke vormgeving puingranulaten... 3 2. Stap 1 in het proces de ontdoener...

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen

Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik. Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Toonaangevend in hoogwaardig hergebruik Breken TAG reiniging Granulaat Asfaltproductie Secundaire Grondstoffen Van Bentum Recycling Centrale (BRC) is in 1982 opgericht. In dat jaar startte Willem van Bentum

Nadere informatie

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele

Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon. Ronald Diele Hergebruik van beton, nog niet zo gewoon Ronald Diele Schagen Infra MIO Asfaltcentrale Schagen Infra BCH Betoncentrale Schagen Infra Terug naar Pioneering bijeenkomst op 26 april jl. Sessie over hergebruik

Nadere informatie

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad

Theo Beheer BV. Kenmerken project. Groenafval en uitbreiding veegvuil. Verwerkingslocatie Lelystad Theo Beheer BV Kenmerken project Groenafval en uitbreiding veegvuil Verwerkingslocatie Lelystad Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Huidige bedrijfsactiviteiten 3 3 Relatie vigerende omgevingsvergunning 3 4

Nadere informatie

ACCEPTATIEREGLEMENT CONTAINERS

ACCEPTATIEREGLEMENT CONTAINERS ACCEPTATIEREGLEMENT CONTAINERS BOUW EN SLOOPAFVAL/ GEMENGD Steenachtig Afval afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen met een beperkte hoeveelheid inert materiaal. Steenachtige materiaal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Milieuwetgeving rond asbest:

Milieuwetgeving rond asbest: Milieuwetgeving rond asbest: - De belangrijkste bepalingen rond asbest zijn in Vlarem II opgenomen in hoofdstuk 4.7 en 6.4 voor respectievelijk ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen. Ze omvatten de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1 Werktijden. 1.2 Geluidhinder

Inhoudsopgave. 1.1 Werktijden. 1.2 Geluidhinder Bijlagen Behorende bij de ontwerp beschikking ingevolge de Wet milieubeheer van Severs Handel B.V. te Montfoort, d.d. 4 december 2007 met nummer 2007INT208041 Voorschriften Inhoudsopgave Algemene voorschriften

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

2. Identificatiefiches asbest

2. Identificatiefiches asbest 2. Identificatiefiches asbest 12 Identificatiefiche asbest nr. 1 Gebouw : Stelplaats Kinrooi Niveau : kantoorgebouw Lokaal : burelen Toepassing : plafonds lamellen, isolatie glaswol NIET ASBESTHOUDEND

Nadere informatie

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement

Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton. Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Certificatie hoogwaardige gerecycleerde granulaten Hoogwaardig Betongranulaat voor gebruik in beton Hoogwaardig puinbrekerzeefzand en steenslag voor granulaatcement Johny De Nutte Certificatie hoogwaardige

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

SORTIVA SORTIVA IS HÉT RECYCLEBEDRIJF VOOR ALLE AFVALSTROMEN

SORTIVA SORTIVA IS HÉT RECYCLEBEDRIJF VOOR ALLE AFVALSTROMEN 1 SORTIVA IS HÉT RECYCLEBEDRIJF VOOR ALLE AFVALSTROMEN SORTIVA Sortiva is hét recyclingbedrijf van afvalstromen voor hergebruik en nuttige toepassing. Sortiva is er voor gemeenten, bedrijven en particulieren.

Nadere informatie

Screening Grondverzet Acties OVAM

Screening Grondverzet Acties OVAM Screening Grondverzet Acties OVAM Dirk Dedecker SCREENING GRONDVERZETREGELING Erkende bodembeheerorganisaties Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) - Bouwunie Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer (FEBEM),

Nadere informatie

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 01-04-2009 VLAAMSE OVERHEID

http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 01-04-2009 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1204 VLAAMSE OVERHEID [C 2009/35265] 13 FEBRUARI 2009. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LIGT OP STRAAT

DUURZAAMHEID LIGT OP STRAAT CYCLE FOR CONCRETE Betonnen bestrating wordt aan het einde van de levensduur retour gehaald en verwerkt tot puingranulaat. Deze hoogwaardige schone grondstof wordt weer verwerkt in nieuwe bestratingsproducten

Nadere informatie

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016

Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen 2014-2016 Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Actieprogramma materiaalbewust bouwen voor 2014-2016 2. Verantwoordelijke

Nadere informatie

Materialendecreet: grondstofverklaring. Meg Scheppers OVAM-Dienst Beleidsinnovatie Symbioseworkshop te Melle, 25.11.2014

Materialendecreet: grondstofverklaring. Meg Scheppers OVAM-Dienst Beleidsinnovatie Symbioseworkshop te Melle, 25.11.2014 Materialendecreet: grondstofverklaring OVAM-Dienst Beleidsinnovatie Symbioseworkshop te Melle, 25.11.2014 Wetgevend kader Materialendecreet en VLAREMA Materialendecreet (van kracht van 1/06/2012) Omzetting

Nadere informatie

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 Status VLAREMA Situatieschets VLAREMA scenario: 18 afvalstromen actie: TL-lampen en AEEA (E-schroot)

Nadere informatie

Bijlage. Voorschriften

Bijlage. Voorschriften Bijlage Voorschriften Behorende bij de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer van Theo Pouw Beheer B.V. te Utrecht d.d. 5 december 2006, nr. 2006WEM004958i Provincie Utrecht 1 Theo Pouw Beheer B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen en Europa

Duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen en Europa Vrijdag 4 februari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Symposium C2C in de Belgische bouwwereld - Gyproc Duurzaam materialenbeheer in Vlaanderen en Europa

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Bijkomende vergadering directiecomité van dinsdag 18 augustus 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal (1 ste verdieping)

Nadere informatie

GERECYCLEERDE GRANULATEN & BETON CONCRETE DAY 2013

GERECYCLEERDE GRANULATEN & BETON CONCRETE DAY 2013 GERECYCLEERDE GRANULATEN & BETON CONCRETE DAY 2013 Ir. Jeroen Vrijders Labo Duurzame Ontwikkeling Normen-Antenne Beton-Mortel-Granulaten ConcreteDay2013 Beton & gerecycleerde granulaten 17/10/2013-1 DOEL

Nadere informatie

Bijlagen Behorende bij de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer van Severs Handel B.V. te Montfoort, d.d. met nummer 2008INT Voorschriften

Bijlagen Behorende bij de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer van Severs Handel B.V. te Montfoort, d.d. met nummer 2008INT Voorschriften Bijlagen Behorende bij de beschikking ingevolge de Wet milieubeheer van Severs Handel B.V. te Montfoort, d.d. met nummer 2008INT220068 Voorschriften Inhoudsopgave 1 Algemene voorschriften...2 1.1 Werktijden...2

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Aanvrager : Reststoffen Centrum Almelo B.V. Aanvraag : gedeeltelijk intrekking omgevingsvergunning Locatie : Buitenhaven Oostzijde 12 te Almelo Datum

Nadere informatie

Classificatie van GERECYCLEERDE GRANULATEN

Classificatie van GERECYCLEERDE GRANULATEN COPRO vzw Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten Z.1 Researchpark - Kranenberg 190-1731 Zellik 02 468 00 95 info@copro.eu BTW BE 0424.377.275 02 469 10 19 www.copro.eu KBC BE20 4264

Nadere informatie

Algemene code van goede praktijk baggeren ruimingsspecie

Algemene code van goede praktijk baggeren ruimingsspecie Algemene code van goede praktijk baggeren ruimingsspecie Actualisatie 2015 Lieve De Greeff team Eindverwerking en bouw Actualisatie code van goede praktijk Materialendecreet en VLAREMA (1 juni 2012) Verwijzingen

Nadere informatie

Bouw. Vgpo Noordoost Nederland T.a.v.: dhr. J. de Boer Postbus AC HOOGEZAND. (bij verdere correspondentie over dit nummer vermelden).

Bouw. Vgpo Noordoost Nederland T.a.v.: dhr. J. de Boer Postbus AC HOOGEZAND. (bij verdere correspondentie over dit nummer vermelden). Vgpo Noordoost Nederland T.a.v.: dhr. J. de Boer Postbus 115 9600 AC HOOGEZAND Onderwerp concept omgevingsvergunning nr. O2011-0397 (bij verdere correspondentie over dit nummer vermelden). Contactpersoon

Nadere informatie

Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG

Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN: BOUWAFVAL Dag1.2 Inleiding en situatie in het BHG Koen Berghmans Lionel Billiet Rotor asbl berghmanskoen@gmail.com, billiet.lionel@gmail.com www.rotordb.org 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samen maken we morgen mooier.

Samen maken we morgen mooier. Samen maken we morgen mooier. Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven

Nadere informatie

Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen

Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen Compendium voor monsterneming en analyse in uitvoering van het Materialendecreet en het Bodemdecreet Vlottende, niet-vlottende verontreinigingen en glas op granulaire materialen Versie oktober 2017 CMA/2/II/A.22

Nadere informatie

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle

TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN. Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten. Dirk Vandecappelle TOEPASSING VAN GERECYCLEERDE GRANULATEN Kwaliteitsborging bij de productie van hoogwaardig beton met gerecycleerde granulaten Dirk Vandecappelle 1. Inhoud - Eisen gesteld aan de granulaten - Acceptatiebeleid

Nadere informatie

Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen. Sessie Ruimte voor materiaalbewust bouwen' door Marc Dillen Directeur-generaal

Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen. Sessie Ruimte voor materiaalbewust bouwen' door Marc Dillen Directeur-generaal Congres Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen Sessie Ruimte voor materiaalbewust bouwen' door Marc Dillen Directeur-generaal Bouw, milieu en energie Een verankerde industriële cluster met

Nadere informatie

HOBU FONDSPROJECT EINDRAPPORT

HOBU FONDSPROJECT EINDRAPPORT HOBU FONDSPROJECT EINDRAPPORT PERIODE 01/01/01 01/01/03 Studie van het gebruik van secundaire grondstoffen, in het bijzonder metselwerk- en mengpuingranulaten, in de aanleg van afgescheiden fietspaden.

Nadere informatie