Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL"

Transcriptie

1 Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen

2 Doelstellingen van de presentatie Aangifte voor een bouw-, sloop- en renovatiewerf: Wat? Waarom? Wanneer? Hoe? Wie? Waar? Asbest op werven: Wat? Hoe herkennen? Welke verplichtingen? Wanneer hieraan denken? Gevaarlijk afval: Wat? Hoe beheren? Welke verplichtingen betreffende de afvoer ervan? Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

3 Algemeen schema van de presentatie AANGIFTE VOOR EEN BOUW-, SLOOP- EN RENOVATIEWERF ASBEST GEVAARLIJK AFVAL Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

4 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) WAT Ordonnantie van 5/06/1997 milieuvergunningen Besluit van 4/03/1999 ingedeelde inrichtingen van klasse 1B, 2 en 3 Elke inrichting of activiteit die hinder of schade kan toebrengen aan leefmilieu of bevolking Opgenomen in lijst van «ingedeelde inrichtingen» Afhankelijk van de aard, omvang en risico s Vergunningen: klasse 1A, 1B en 2 Aangifte: klasse 3 en 1C Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

5 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) WAAROM Doel aangifte: Kennen van de werven (register) Beperken hinder of schade aan leefmilieu of bevolking Bijzondere uitbatingsvoorwaarden mogelijk Identificeren asbesthoudende materialen vóór sloop of renovatie Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

6 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) WANNEER Bouw-, sloop-, renovatiewerf buiten de openbare weg met totale drijfkracht > 50 kw Sloop of verbouwing N bruto-oppervlakte > 500 m² N + SV vóór 1/10/1998 inclusief alle bijhorende inrichtingen (zelfs als ingedeeld in een andere rubriek) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

7 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) Opgelet! Asbest! Sloop of verbouwing N bruto-oppervlakte > 500 m² N + SV vóór 1/10/1998!!! ASBESTINVENTARIS VERPLICHT!!! N Doel = tijdig identificeren en verwijderen toepassingen N Vermijden: stilleggen werf, besmetting bouwafval, onverwachte kosten, illegale verwijdering met risico s voor werknemers, omwonenden en milieu ) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

8 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) Opgelet! Asbest!!!! ASBESTINVENTARIS VERPLICHT!!! N Volgens vastgelegd type-formulier Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

9 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) WAAR en HOE Waar? Bevoegde overheid voor klasse 3 aangifte = gemeente Hoe? Typeformulier Ter post aangetekende brief 3 exemplaren Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

10 Bouw-, sloop- en renovatiewerven (rubriek 28) Door WIE en WANNEER Door wie? Eigenaar, aannemer, studiebureau,... Verantwoordelijk naleven uitbatingsvoorwaarden! Wanneer indienen? Minstens 20 dagen voor start werken Start mag pas na volledig verklaren van het dossier Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

11 Om te onthouden van de presentatie AANGIFTE BOUW-, SLOOP- EN RENOVATIEWERF (RUBRIEK 28) VOOR: BOUW-, SLOOP-, RENOVATIEWERF BUITEN DE OPENBARE WEG, TOTALE DRIJFKRACHT > 50 KW EN/OF SLOOP OF RENOVATIE VAN BRUTO-OPPERVLAKTE > 500 M² (SV VOOR 1/10/1998) MET TYPEFORMULIER (+ ASBESTINVENTARIS INDIEN > 500 M², ) IN 3 EXEMPLAREN PER AANGETEKEND SCHRIJVEN GEMEENTE MINSTENS 20 DAGEN VOOR DE START VAN DE WERF Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

12 Asbest WAT Natuurlijk mineraal uit steengroevers (Rusland, Canada, ) Bron : Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

13 Asbest WAT «Magische vezel» brandbestendig (bespuiting, «Pical», ) warmte-isolerend (pleisterisolatie, karton, «Pical», ) niet afbreekbaar door micro-organismen slijtvast (remmen, vinyltegels) mechanische weerstand (asbestcementen toep.) bestandheid tegen agressieve chemicaliën (pakkingen) geluidscorrectie (toneelzaal) elektrische weerstand (elektrische uitrustingen) regeling van oppervlaktecondensatie (zwembad) relatief goedkoop gemakkelijk te bewerken (weefsel) Meer dan 3500 toepassingen Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

14 Asbest WAT Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

15 Asbest WAT Schadelijk voor de gezondheid: kankerverwekkend Asbestose, longkanker, mesothelioom, pleurale plaques (goedaardige aandoeningen), +/- 180 asbestdoden elk jaar in België (bron : FBZ) Verbod op fabricatie, verkoop en gebruik sinds 1998 Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

16 Asbest WAT 2 categoriëen: broos asbest: vezels komen gemakkelijk vrij niet-broos asbest: de vezels zijn gebonden Opgelet: De vezels zijn pas schadelijk bij inademen! Broos asbest of beschadigd asbest is gevaarlijker Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

17 Asbest WAT Asbestbespuiting Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

18 Asbest WAT Isolatie Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

19 Asbest WAT Asbestcement Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

20 Asbest WANNEER er aan denken Voor elke verbouwing of sloop: Verplicht te verwijderen: alle toepassingen waaraan geraakt wordt bij de werken Verplichting inventaris: voor elke sloop of afbraak van > 500 m² bruto (indien SV < 1/10/1998) inventaris verplicht bij aangifte sloop- of renovatiewerf (rubriek 28) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

21 Asbest WANNEER er aan denken Werven voor asbestverwijdering (rubriek 27) Niet ingedeeld Klasse 1C-aangifte Tijdelijke vergunning klasse 1B Indeling in functie van: Type materiaal Toestand materiaal Hoeveelheid Methode verwijdering Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

22 Asbest WANNEER er aan denken Werven voor asbestverwijdering (rubriek 27) Bevoegde overheid = Leefmilieu Brussel - BIM Termijn afleveren toelating voor de werken Klasse 1C-aangifte: max. 20 dagen na ontvangst volledig dossier Tijdelijke vergunning klasse 1B: max. 55 dagen na ontvangst volledig dossier Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

23 Om te onthouden van de presentatie ASBEST(VERWIJDERING) (RUBRIEK 27) VOOR ELKE SLOOP OF RENOVATIE ALLE ASBESTHOUDENDE TOEPASSINGEN VERWIJDEREN VOOR SLOOP OF RENOVATIE VAN BRUTO-OPPERVLAKTE > 500 M² (SV VOOR 1/10/1998) VERPLICHT EEN ASBESTINVENTARIS OP TE STELLEN INVENTARIS VERPLICHT VOLGENS HET MODEL VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR DE VERWIJDERING: TOELATING AAN TE VRAGEN BIJ LEEFMILIEU BRUSSEL BIM (MAX. 55 DAGEN TUSSEN AFLEVEREN VERGUNNING EN ONTVANGST VOLLEDIG DOSSIER) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

24 Gevaarlijk afval WAT Besluit van 25/04/2002 lijst afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen 20 hoofdstukken (per bron of proces) 800-tal afvalstoffen met beschrijving en code Gevaarlijk is aangegeven met * Hoofdstuk 17: bouw- en sloopafval (inclusief afgegraven grond van verontreinigde locaties Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

25 Gevaarlijk afval WIE Ordonnantie van 14/06/2012 afvalstoffen Verantwoordelijkheid voor verwerken van de afvalstoffen: Producent of houder zelf Zo niet beroep doen op handelaar of inzamelaar (= ophaler) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

26 Gevaarlijk afval WIE Besluit van 19/09/1991 gevaarlijke afvalstoffen / afvaloliën / PCB s Besluit van 25/06/2012 «niet-gevaarlijke niet-huishoudelijke afvalstoffen» Gevaarlijk afval Niet gevaarlijk afval Vervoerder / Registratie verplicht Ophaler Erkenning verplicht Registratie verplicht Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

27 Gevaarlijk afval HOE beheren Ordonnantie van 14/06/2012 afvalstoffen Te respecteren bij productie, inzameling, vervoer, opslag, verwerking: Geen gevaar voor gezondheid mens en geen nadelige gevolgen voor milieu Traceerbaarheid waarborgen Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

28 Gevaarlijk afval WELKE DOCUMENTEN Ordonnantie van 14/06/2012 afvalstoffen Besluit van 30/01/1997 afvalregister Vervoer Verplicht bij vervoer van gevaarlijk afval Traceerbaarheidsdocument cfr. Europees model Ontvangst en afgifte Verplicht bij ontvangst en afgifte van gevaarlijk afval Traceerbaarheidsdocument cfr. Europees model Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

29 Gevaarlijk afval WELKE DOCUMENTEN Traceerbaarheidsdocument cfr. Europees model (bijlage IB verordening EG nr. 1013/2006) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

30 Gevaarlijk afval WELKE DOCUMENTEN Ordonnantie van 14/06/2012 afvalstoffen Besluit van 30/01/1997 «afvalregister» Afvastoffenregister Verplicht bij te houden door: Producent gevaarlijk afval Producent gevaarlijk en niet gevaarlijk afval die zijn afval zelf afvoert buiten het BHG Vervoerder gevaarlijk afval Inzamelaar/handelaar/makelaar gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval Verwerker van afval Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

31 Gevaarlijk afval WELKE DOCUMENTEN Ordonnantie van 14/06/2012 afvalstoffen Besluit van 30/01/1997 «afvalregister» Afvastoffenregister, minimum volgende informatie: Hoeveelheid Aard (code en benaming) Oorsprong Inzamelfrequentie/datum van ophaling Ophaler en vervoerder Bestemming Wijze van vervoer Methode van verwerking Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

32 Gevaarlijk afval WELKE DOCUMENTEN Ordonnantie van 14/06/2012 afvalstoffen Besluit van 30/01/1997 «afvalregister» Afvastoffenregister Gevaarlijk afval Niet gevaarlijk afval Producent die zelf afval afvoert binnen het BHG Producent die zelf afval afvoert buiten het BHG Producent die beroep doet op een ophaler Vervoerder Bijhouden Bijhouden + opsturen Bijhouden Bijhouden Bijhouden + opsturen Ophaler Bijhouden + opsturen Bijhouden + opsturen Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

33 Om te onthouden van de presentatie GEVAARLIJK AFVAL BEHEREN: GEEN GEVAAR VOOR MENS EN MILIEU + TRACEERBAARHEID GARANDEREN AFVOEREN: ZELF OF MET OPHALER VERVOER: REGISTRATIE VERPLICHT VOOR NIET GEVAARLIJK AFVAL OPHALER: ERKENNING VOOR GEVAARLIJK AFVAL, REGISTRATIE VOOR NIET GEVAARLIJK AFVAL TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT: BIJ HET VERVOER + BIJ ELKE AFGIFTE AFVALREGISTER: BIJHOUDEN EN/OF OPSTUREN Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

34 Nuttige hulpmiddellen, websites, enz. : FORMULIEREN WERFAANGIFTE, ASBESTINVENTARIS, AFVALREGISTER PROFESSIONELEN LOKET FORMULIEREN INFORMATIE MILIEUVERGUNNINGEN ALGEMEEN PROFESSIONELEN LOKET MILIEUVERGUNNINGEN INFORMATIE ASBEST (INFOFICHES) DOCUMENTATIECENTRUM ONLINEBIBLIOTHEEK INFOFICHES ZOEKEN OP ASBEST ERKENDE/GEREGISTREERDE OPHALERS EN VERVOERDERS PROFESSIONELEN LOKET ERKENNINGEN EN REGISTRATIE ERKENDE OF GEREGISTREERDE ONDERNEMINGEN Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

35 Om te onthouden van de presentatie AANGIFTE BOUW-, SLOOP- EN RENOVATIEWERF (RUBRIEK 28) VOOR: BOUW-, SLOOP-, RENOVATIEWERF BUITEN DE OPENBARE WEG, TOTALE DRIJFKRACHT > 50 KW EN/OF SLOOP OF RENOVATIE VAN BRUTO-OPPERVLAKTE > 500 M² (SV VOOR 1/10/1998) MET TYPEFORMULIER (+ ASBESTINVENTARIS INDIEN > 500 M², ) IN 3 EXEMPLAREN PER AANGETEKEND SCHRIJVEN GEMEENTE MINSTENS 20 DAGEN VOOR DE START VAN DE WERF Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

36 Om te onthouden van de presentatie GEVAARLIJK AFVAL BEHEREN: GEEN GEVAAR VOOR MENS EN MILIEU + TRACEERBAARHEID GARANDEREN AFVOEREN: ZELF OF MET OPHALER VERVOER: REGISTRATIE VERPLICHT VOOR NIET GEVAARLIJK AFVAL OPHALER: ERKENNING VOOR GEVAARLIJK AFVAL, REGISTRATIE VOOR NIET GEVAARLIJK AFVAL TRACEERBAARHEIDSDOCUMENT: BIJ HET VERVOER + BIJ ELKE AFGIFTE AFVALREGISTER: BIJHOUDEN EN/OF OPSTUREN Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

37 Om te onthouden van de presentatie ASBEST(VERWIJDERING) (RUBRIEK 27) VOOR ELKE SLOOP OF RENOVATIE ALLE ASBESTHOUDENDE TOEPASSINGEN VERWIJDEREN VOOR SLOOP OF RENOVATIE VAN BRUTO-OPPERVLAKTE > 500 M² (SV VOOR 1/10/1998) VERPLICHT ASBESTINVENTARIS OP TE STELLEN INVENTARIS VERPLICHT VOLGENS HET MODEL VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VOOR DE VERWIJDERING: TOELATING AAN TE VRAGEN BIJ LEEFMILIEU BRUSSEL BIM (MAX. 55 DAGEN TUSSEN AFLEVEREN VERGUNNING EN ONTVANGST VOLLEDIG DOSSIER) Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

38 Contact EVY TROGH DIENSTHOOFD ASBEST, ERKENNINGEN COÖRDINATEN : : Opleiding «DUURZAAM GEBOUW : BOUWAFVAL» - BIM Voorjaar

BIJLAGE : ALGEMENE INFO IN VERBAND MET DE ASBESTWETGEVING 1

BIJLAGE : ALGEMENE INFO IN VERBAND MET DE ASBESTWETGEVING 1 BIJLAGE : ALGEMENE INFO IN VERBAND MET DE ASBESTWETGEVING 1 HOE KAN WORDEN BEPAALD OF MATERIAAL ASBEST BEVAT? Bepaalde materialen bevatten heel duidelijk asbest, zoals oude golfplaten of oude leistenen

Nadere informatie

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INLEIDING ASBEST Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanaf 1 juli 2008 treedt een nieuw besluit in werking betreffende de werven voor de verwijdering en de inkapseling

Nadere informatie

ASBESTWERVEN: ADMINISTRATIEVE GIDS

ASBESTWERVEN: ADMINISTRATIEVE GIDS ASBESTWERVEN: ADMINISTRATIEVE GIDS Indicaties betreffende de samenstelling van dossiers voor voorafgaande aangifte of vergunningsaanvraag 1. INLEIDING Deze infofiche heeft tot doel: - duidelijk te stellen

Nadere informatie

Brudalex. TITEL III Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en - operatoren. Inge Van Engeland

Brudalex. TITEL III Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en - operatoren. Inge Van Engeland Brudalex TITEL III Bepalingen betreffende afvalbeheeroperaties en - operatoren Inge Van Engeland Afdeling vergunningen en partnerschappen ivanengeland@leefmilieu.brussels 30/03/2017 Structuur van Brudalex

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I. BIM THURN & TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.C KADER

Nadere informatie

ASBEST IN UW WONING: PRAKTISCHE TIPS

ASBEST IN UW WONING: PRAKTISCHE TIPS ASBEST IN UW WONING: PRAKTISCHE TIPS 1. INLEIDING Deze fiche is bedoeld als antwoord op de vragen die particulieren mogelijk stellen over asbest. We zijn ons er niet altijd van bewust, maar heel wat gebouwen

Nadere informatie

SEMINARIE Asbest en Renovatie

SEMINARIE Asbest en Renovatie SEMINARIE Asbest en Renovatie 17/11/2015 Sarah-Ann STRACK AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN Emmanuel HELLIN AFDELING INSPECTIE EN VERONTREINIGDE BODEMS Doelstellingen Algemene informatie over asbest

Nadere informatie

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten

Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Asbest in de milieuregelgeving toegespitst op granulaten Hans Delcourt Studiedag ASBEST, 28 september 2010, Vlaamse Overheid Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-inspectie

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIM THURN &TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN MILIEUVERGUNNING TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN

Nadere informatie

ASBEST BRON: ARBOUW EN ARBOCATALOGUS MENS & WERK

ASBEST BRON: ARBOUW EN ARBOCATALOGUS MENS & WERK ASBEST BRON: ARBOUW EN ARBOCATALOGUS MENS & WERK Wat is asbest? Asbestos (=onverwoestbaar) Mineraal, stollingsgesteente Sterke vezelachtige structuur Lange dunne kristallen Wat is asbest? Asbest is sterk,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

Veilig omgaan met asbest

Veilig omgaan met asbest Nieuwsbrief 63 Herfst deel 2 2012 Veilig omgaan met asbest Wetgeving Zoals beschreven in het eerste deel van deze nieuwsbrief is de wetgeving omtrent asbest complex en uitgebreid. Ondermeer volgende besluiten

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Bouwen

Opleiding Duurzaam Bouwen Opleiding Duurzaam Bouwen Duurzamer werfbeheer Leefmilieu Brussel GEVAARLIJKE STOFFEN Maggy HOVERTIN MATRIciel Doelstellingen van de presentatie De begrippen "gevaarlijke stof" en "gevaarlijk afval" definiëren;

Nadere informatie

GAMP Middaglijnstraat, Sint-Joost-Ten-Noode Verwijdering van asbest in een gebouw

GAMP Middaglijnstraat, Sint-Joost-Ten-Noode Verwijdering van asbest in een gebouw GAMP Middaglijnstraat, 22 1210 Sint-Joost-Ten-Noode Verwijdering van asbest in een gebouw Veiligheids- en gezondheidscoördinatie POSTINTERVENTIEDOSSIER Adres van het gebouw: Middaglijnstraat, 22 B-1210

Nadere informatie

Het beheer van afgegraven gronden in Brussel

Het beheer van afgegraven gronden in Brussel Het beheer van afgegraven gronden in Brussel Wouter FRANCOIS Afdeling Milieupolitie en Bodem Departement behandeling van verontreinigde bodems Leefmilieu Brussel BIM De milieuadministratie van het Brussels

Nadere informatie

GIDS VOOR HET BEHEER VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL

GIDS VOOR HET BEHEER VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL Afval > Beheerders van bouwafval GIDS VOOR HET BEHEER VAN BOUW- EN SLOOPAFVAL Versie december 2009 Meer informatie: www.leefmilieubrussel.be > Professionelen Gulledelle 100 1200 Brussel Tel. : 02 775 75

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Seminarie Duurzaam Bouwen Werfafval in de Brusselse context

Seminarie Duurzaam Bouwen Werfafval in de Brusselse context Seminarie Duurzaam Bouwen Werfafval in de Brusselse context Welke regelgeving bestaat er in Brussel en welke initiatieven en projecten zijn lopende? 24 januari 2014 Nicolas Scherrier, Leefmilieu Brussel

Nadere informatie

Milieuwetgeving rond asbest:

Milieuwetgeving rond asbest: Milieuwetgeving rond asbest: - De belangrijkste bepalingen rond asbest zijn in Vlarem II opgenomen in hoofdstuk 4.7 en 6.4 voor respectievelijk ingedeelde en niet-ingedeelde inrichtingen. Ze omvatten de

Nadere informatie

Asbest en gezondheid. Dr. A. Serroen Toezicht Welzijn op het Werk Regionele Directie West-Vlaanderen

Asbest en gezondheid. Dr. A. Serroen Toezicht Welzijn op het Werk Regionele Directie West-Vlaanderen Asbest en gezondheid Dr. A. Serroen Toezicht Welzijn op het Werk Regionele Directie West-Vlaanderen 1 Wat is asbest? Het probleem asbest Asbest en gezondheidsschade 2 Wat is asbest? Asbest: fysico-chemische

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB)

Administratieve verplichtingen. Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Administratieve verplichtingen Niet-juridische presentatie Milieuvergunningen en aangiftes (niet de verplichtingen inzake EPB) Milieuvergunningen en aangiftes o o o o o Om welke activiteiten gaat het?

Nadere informatie

1. DOEL 2. DEFINITIES. 2.1. Asbest. 2.2. Asbestinventaris FABRIEKSVOORSCHRIFTEN

1. DOEL 2. DEFINITIES. 2.1. Asbest. 2.2. Asbestinventaris FABRIEKSVOORSCHRIFTEN ASBESTHOUDENDE PRODUKTEN. Blz. : 1 van 5 1. DOEL Het vastleggen van verantwoordelijkheden en het bepalen van de te volgen methodologie om alle Ineos-werknemers en ook het contractorpersoneel, dat de afbraak/verwijdering

Nadere informatie

Brudalex. Kaderbesluit inzake afvalbeheer. JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017

Brudalex. Kaderbesluit inzake afvalbeheer. JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017 Brudalex Kaderbesluit inzake afvalbeheer TECHNISCH: Evy Trogh Inge Van Engeland Catherine Van Nieuwenhove JURIDISCH: Rodolphe Paternostre Delphine Clesse 30/03/2017 INHOUD VAN DE PRESENTATIE 1. Inleiding

Nadere informatie

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Legende ok, te doen verboden, te vermijden Naleving van de uitbatingsvoorwaarden aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F

Toelichting op het vervoer van asbest SC-531F blad 1 van 5 (-houdend afval) 1 Deze paragraaf is een toelichting op SC-530 par. 7.17 Afvoer asbesthoudende materiaal. Om het vervoer van afvalstoffen (met asbesthoudend afval in het bijzonder) volgens

Nadere informatie

Ondergrondse stookolietanks

Ondergrondse stookolietanks Ondergrondse stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2006-2007 24 januari 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Joke Schauvliege, de heer Patrick Lachaert, de dames Hilde Crevits en Anne Marie Hoebeke en de heren Bart Martens en Jos Bex betreffende

Nadere informatie

Asbest wordt opgedeeld in twee grote groepen:

Asbest wordt opgedeeld in twee grote groepen: ASBESTHOUDENDE PRODUKTEN. Blz. : 1 van 6 1. DOEL. Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en het bepalen van de te volgen methodologie om alle Ineos-werknemers én ook het contractorpersoneel dat de

Nadere informatie

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Spuitasbest. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Spuitasbest Asbest bestaat uit kleine vezels die kanker kunnen veroorzaken als ze worden ingeademd. Sind 1 juli 1993 is het verboden asbest of

Nadere informatie

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau

Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau inventariseert Inspectus is een onafhankelijk adviesbureau Op het gebied van asbest kunnen wij u begeleiden en advies geven. De dienstverlening kan zijn asbestinventarisatieonderzoeken en rapportage conform

Nadere informatie

Code van goede praktijk. Communicatielijnen

Code van goede praktijk. Communicatielijnen Code van goede praktijk Communicatielijnen Leefmilieu Brussel PAGINA 1 VAN 12 CGP COMM 15/10/2015 I. Inleiding... 3 II. Verplichtingen/aanbevelingen voor de houders van de verplichtingen bodemverontreinigingsdeskundigen

Nadere informatie

Duurzamer werfbeheer. Leefmilieu Brussel GEVAARLIJKE STOFFEN. Effecten van de werf op het milieu. Maggy HOVERTIN. MATRIciel

Duurzamer werfbeheer. Leefmilieu Brussel GEVAARLIJKE STOFFEN. Effecten van de werf op het milieu. Maggy HOVERTIN. MATRIciel Duurzamer werfbeheer Effecten van de werf op het milieu Leefmilieu Brussel GEVAARLIJKE STOFFEN Maggy HOVERTIN MATRIciel Doelstellingen van de presentatie De begrippen "gevaarlijke stof" en "gevaarlijk

Nadere informatie

Uw woning van Zayaz en asbest

Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Uw woning van Zayaz en asbest Algemene informatie over asbest 4 Veelgestelde vragen over asbest 7 Wat doet Zayaz? 9 Waar in uw woning kan asbest voorkomen? 10 Asbest en uw

Nadere informatie

Asbest en uw woning. waar je thuis bent...

Asbest en uw woning. waar je thuis bent... Asbest en uw woning waar je thuis bent... Wat is asbest? Asbest is een verzamelnaam voor een aantal natuurlijke mineralen. Asbest heeft een microscopisch kleine vezelstructuur en komt vooral voor in oudere

Nadere informatie

1 Asbest in en rond uw woning. Alles wat u moet weten over asbest

1 Asbest in en rond uw woning. Alles wat u moet weten over asbest 1 Asbest in en rond uw woning Alles wat u moet weten over asbest 2 3 Asbest dat klinkt vaak eng en gevaarlijk. Dat komt vooral omdat er veel misverstanden over asbest bestaan. Soms is asbest inderdaad

Nadere informatie

METHODES VOOR ASBESTVERWIJDERING

METHODES VOOR ASBESTVERWIJDERING 1. INLEIDING Een goed asbestbeheer vereist in de eerste plaats een opsporing van asbesthoudende toepassingen. Dit essentiële element zorgt dikwijls voor problemen, want asbesthoudende materialen zitten

Nadere informatie

ASBEST, EEN STILLE KILLER

ASBEST, EEN STILLE KILLER ASBEST, EEN STILLE KILLER De laatste maanden worden we regelmatig geconfronteerd met verontrustende persberichten over de gevolgen van blootstelling aan asbest. Het bewustzijn over de risico s groeit.

Nadere informatie

Afvalstoffenwetgeving en milieufraude enkele aanknopingspunten. CPS-studiedag Underground Economy 13 maart 2014

Afvalstoffenwetgeving en milieufraude enkele aanknopingspunten. CPS-studiedag Underground Economy 13 maart 2014 Afvalstoffenwetgeving en milieufraude enkele aanknopingspunten CPS-studiedag Underground Economy 13 maart 2014 De case De onderaannemer breekt een hal af, de asbestplaten verdwijnen. Vragen: waar is het

Nadere informatie

HSE guidelinesh. April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL

HSE guidelinesh. April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL HSE guidelinesh April 2017 ASBEST / KERAMISCH MATERIAAL Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures van kracht. Er bestaat immers een risico dat gevaarlijke

Nadere informatie

Asbest, een stille killer

Asbest, een stille killer Asbest, een stille killer Herkennen van asbest Het risico beperken kan pas wanneer we weten hoe we asbesthoudende materialen kunnen herkennen. We onderscheiden 2 groepen: hechtgebonden en losgebonden asbest.

Nadere informatie

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014

VERGUNNINGEN OP DE WERF. Simon November VCB 12 maart 2014 VERGUNNINGEN OP DE WERF Simon November VCB 12 maart 2014 Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? WAT ZIJN HET VLAREM I EN HET VLAREM II? Deel I : Wat zijn VLAREM I en VLAREM II? Basisdecreet van de VLAREM-reglementering?

Nadere informatie

ASBEST 1. WAT IS ASBEST? 2. DE GEVAREN VAN ASBEST

ASBEST 1. WAT IS ASBEST? 2. DE GEVAREN VAN ASBEST 1. WAT IS ASBEST? ASBEST Asbest is een natuurlijk vezelachtig mineraal dat vroeger veelvuldig gebruikt werd omwille van zijn lage kostprijs en uitzonderlijke kwaliteiten: Uitstekende mechanische sterkte,

Nadere informatie

BRUDALEX. Catherine VAN NIEUWENHOVE. TITEL I & III Sorteerverplichting Traceerbaarheid en rapportering Grensoverschrijdende overbrenging

BRUDALEX. Catherine VAN NIEUWENHOVE. TITEL I & III Sorteerverplichting Traceerbaarheid en rapportering Grensoverschrijdende overbrenging BRUDALEX TITEL I & III Sorteerverplichting Traceerbaarheid en rapportering Grensoverschrijdende overbrenging Catherine VAN NIEUWENHOVE AFDELING INSPECTIE EN VERONTREINIGDE BODEMS cvannieuwenhove@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Bijlage 3: INFORMATIEVE TEKST ASBEST

Bijlage 3: INFORMATIEVE TEKST ASBEST Bijlage 3: INFORMATIEVE TEKST ASBEST Asbest is een minerale vezel die in de vrije natuur voorkomt en destijds ontgonnen werd (asbestmijnen) om te verwerken in materialen, waaronder heel wat bouwmaterialen.

Nadere informatie

De milieuvergunnings- en meldingsplicht

De milieuvergunnings- en meldingsplicht De milieuvergunnings- en meldingsplicht 03 3.1. Administratieve verplichtingen Scholen hebben stookinstallaties, slaan schadelijke producten op voor de verwarming, voor de laboratoria en voor werkplaatsen

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Asbest. Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012

Asbest. Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012 Nieuwsbrief 62 Herfst deel 1 2012 Asbest Asbestmineralen mogen sinds het KB van 23 oktober 2001 niet langer vervaardigd, gebruikt of op de markt gebracht worden. Tot die periode kende asbest een grote

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel LENTE 2013 Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Philippe Van de Velde OVAM -Gestion des déchets et des matériaux service Ketenbeer équipe

Nadere informatie

Lucht- en asbestlaboratorium

Lucht- en asbestlaboratorium Lucht- en asbestlaboratorium Translab doet onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in lucht, in water, puin, afval, pasteuze stoffen en andere. Translab is tevens gespecialiseerd in het inspecteren van

Nadere informatie

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 3 april 2013 (versie 5) Opgemaakt door : Thomas De Vriese Thomas De Vriese Diensthoofd 1 INLEIDING... 1 1.1 ONDERWERP... 1 1.2 TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen

Selectief slopen. en ontmantelen van gebouwen Selectief slopen en ontmantelen van gebouwen Inhoud Waarom selectief slopen en ontmantelen? 3 Doordacht materialenbeleid 4 Ketenbeheer in de bouw 7 Handhaving 9 Documenten 10 Voor meer informatie 11.2

Nadere informatie

VTH. Toezicht en Handhaving. Hoe gaan we om met asbest

VTH. Toezicht en Handhaving. Hoe gaan we om met asbest Toezicht en Handhaving Hoe gaan we om met asbest 1 Toezicht en handhaving 05/02/2013 2 Hoe gaan we om met asbest? Wat is asbest? Toepassing asbest? Risico van asbest Hoe asbest verwijderen? Hoe houden

Nadere informatie

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen

Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen Code van goede praktijk voor keuringsinstellingen die keuringen uitvoeren van kwaliteitsborgingssystemen van inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of makelaars conform art. 6.1.1.5. van het VLAREMA Code

Nadere informatie

Staat u ook als aan de grond genageld door de problematiek van asbest? Grondwijzer helpt u. Cindy Ydens-Bogaert Inhoud Inleiding Wettelijk kader Voorkomen van asbest in het grondverzet Hoe kijkt Grondwijzer

Nadere informatie

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht

bepalingen van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid), de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht Onderwerp : Afvalstoffenverordening 2010 Samenvatting Deze verordening geeft onder meer aan hoe de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen gebeurt, wat wel en niet is toegestaan bij het ter inzameling

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN: BOUWAFVAL Dag1.3 Het bouwafvalbeleid in het BHG

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN: BOUWAFVAL Dag1.3 Het bouwafvalbeleid in het BHG OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN: BOUWAFVAL Dag1.3 Het bouwafvalbeleid in het BHG Céline Schaar, Leefmilieu Brussel csc@ibgebim.be 02/775 76 38 3 INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING Leefmilieu Brussel Het begrip afval

Nadere informatie

Verordening Afvalstoffen 2010

Verordening Afvalstoffen 2010 Verordening Afvalstoffen 2010 Gemeente Brummen Verordening Afvalstoffen 2010 gemeente Brummen Kenmerk : V09.00008/PvD Vastgesteld : bij raadsbesluit RB09.0035/PvD van.. december 2009 1 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING

HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING HOOFDSTUK 1: DE AFVALSTOFFENVERORDENING Algemene toelichting De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

Nadere informatie

Werken Jan de Vostunnel. Informatievergadering 28 juni 2017

Werken Jan de Vostunnel. Informatievergadering 28 juni 2017 Werken Jan de Vostunnel Informatievergadering 28 juni 2017 1 Inhoud Wie voert de werken uit? Wat, waar, waarom? Timing en fasering van de werken Hinder en bereikbaarheid Asbestverwijdering Communicatie

Nadere informatie

Niet-ingegraven stookolietanks

Niet-ingegraven stookolietanks Niet-ingegraven stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten

Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Afvalstoffenverordening 2017 gemeente Aalten Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN...3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Doelstelling... 3 2 HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3 Artikel 3. Aanwijzing inzameldienst...

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C BETROKKEN GEMEENTE: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C KADER I: VOORBEHOUDEN AAN HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER REFERENTIE VAN HET DOSSIER: ONTVANGSTDATUM:

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

HANDEL EN WANDEL VAN DE SCHROOTHANDEL AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM. is materiaalbewust

HANDEL EN WANDEL VAN DE SCHROOTHANDEL AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM. is materiaalbewust is materiaalbewust HANDEL EN WANDEL VAN DE SCHROOTHANDEL AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31363] 3 APRIL 2014. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die

Nadere informatie

vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie

vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie vzw Grondbank erkende bodembeheerorganisatie KWALITEITSZORGSYSTEEM VOOR HET VERVOER Administratief en organisatorisch luik van de traceerbaarheidsprocedure van de vzw Grondbank. V080315 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING

AFDELING 2. BODEM- WEG- EN MILIEUVERONTREINIGING De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2016; Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23 lid 1 van de

Nadere informatie

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES

van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES Export van mest en mestproducten: TOELICHTING TRACES datum presentatie: 21 april 2010 Johan Standaert Sibylle Verplaetse INHOUD SITUERING WETGEVING: Verordening (EG) 1774/2002: Algemene voorwaarden Bijzondere

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14;

Gemeente Langedijk. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; Gemeente Langedijk De raad van de gemeente Langedijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 29 december 2009, nummer 14; gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer; b

Nadere informatie

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd.

(VO 183/2005 Bijlage III) De productie-eenheid is zo ontworpen dat zij adequaat kan worden gereinigd. Toelatingsvoorwaarden voor veehouderijen welke voedermiddelen van dierlijke oorsprong vervoederen aan veedieren gehouden voor de productie van levensmiddelen. (implementatie van VO 79/2005) Bijlage III.8.9.

Nadere informatie

Toelichting VLAREM-trein 2011

Toelichting VLAREM-trein 2011 Toelichting VLAREM-trein 2011 Dierenbegraafplaatsen Mobiele breekinstallaties 2 & 6 februari 2012 LNE- Afdeling Milieuvergunningen Dierenbegraafplaatsen 1. Wat? Nieuwe subrubriek VLAREM I bijlage 1 Rubriek

Nadere informatie

SLOOPINVENTARIS AFVALSTOFFEN

SLOOPINVENTARIS AFVALSTOFFEN VCB-GB-CASO-OVAM Informatiedagen Openbare Besturen & Studiebureaus SLOOPINVENTARIS AFVALSTOFFEN AANSPRAKELIJKHEID EN HANDHAVING ERWIN VANLAERE HOOFDADVISEUR VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW 1 Sloopinventaris

Nadere informatie

(Maart 2010) Pagina 1 van 7

(Maart 2010) Pagina 1 van 7 Asbestinventarisatie- en asbestverwijderingsbedrijven hebben certificaten nodig om het werk te mogen uitvoeren en deze kunnen we controleren via Ascert. Nu wordt er na het inventariseren en verwijderen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen en mevrouw Mieke Vogels en Vera Dua

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen en mevrouw Mieke Vogels en Vera Dua Zitting 2006-2007 25 januari 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Rudi Daems, Eloi Glorieux, Jef Tavernier en Jos Stassen en mevrouw Mieke Vogels en Vera Dua betreffende de verspreiding van asbest

Nadere informatie

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen

Wat u moet weten over asbest. Samen werken aan wonen Wat u moet weten over asbest Asbest: feiten, risico s en maatregelen Waar komt asbest het vaakst voor in en om woningen? Vuistregels voor asbest Samen werken aan wonen Asbest: feiten, risico s en maatregelen

Nadere informatie

ASBEST 1. INLEIDING 2. ASBEST EN ZIJN TOEPASSINGEN

ASBEST 1. INLEIDING 2. ASBEST EN ZIJN TOEPASSINGEN 1. INLEIDING ASBEST Dit document maakt deel uit van een reeks infofiches, gepubliceerd door Leefmilieu Brussel, over asbest. Deze zijn beschikbaar op onze website http://www.leefmilieu.brussels/. Het gaat

Nadere informatie

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken

Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Het K.B.Asbest toepassing in de praktijk. Asbestcement op containerparken Luc Neyens Toezicht op het Welzijn op het Werk Regionale Directie Limburg-Vlaams-Brabant Luc.neyens@werk.belgie.be (stephaan.hoskens@werk.belgie.be

Nadere informatie

Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om

Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om Bouwen, slopen en asbest Ga er zorgvuldig mee om Deze folder is uitsluitend bedoeld voor bewoners/gebruikers van een woonverblijf zoals een woning, woonkeet, woonwagen of logiesverblijf (en daarbij behorende

Nadere informatie

12. PRODUCTIE VAN POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB S)

12. PRODUCTIE VAN POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB S) 1.Inleiding 12. PRODUCTIE VAN POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB S) PCB's zijn PolyChloorBifenylen, een groep van meer dan 200 stoffen met als bekendste namen askarel, pyraleen, chlofen, fenochloor, chemko, fenchloor,.

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014

Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 Rapportering : Een efficiënt en doeltreffend systeem Versie 03 12.06.2014 1. CONTEXT 1.1. ALGEMENE CONTEXT Elk land zal aan Europa moeten bewijzen in 2016 dat ze het inzamelpercentage van 45% hebben bereikt

Nadere informatie

Asbest, uw en onze zorg

Asbest, uw en onze zorg Asbest, uw en onze zorg Asbest, uw en onze zorg Nijestee wil voor al haar huurders een gezonde woonomgeving. Daarom vinden we het belangrijk om u te informeren over asbest. Asbest is helaas nog steeds

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 4.11 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 4.11 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 4.11 BOUWVERORDENING VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 13 E SERIE NA WIJZIGINGEN 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER ARTIKEL 16 VAN DE

Nadere informatie

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen

1 Algemeen. 2 Huishoudelijke afvalstoffen De raad van de gemeente Veenendaal; gelezen het voorstel van..., nummer overwegende dat gelet op BESLUIT: het gewenst is de Afvalstoffenverordening aan te passen aan de actuele ontwikkelln en; Artikel10.23,

Nadere informatie

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen

Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen De Huurdersvereniging van Portaal Nijmegen (HvPN) Asbest Jan W.C. van Willigenburg (beleid en communicatie) BME Asbestconsult BV Vianen Programma Wat is asbest? Risico s en normen Toepassingen Voorbeelden

Nadere informatie

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit:

RAADSBESLUIT 16R şemeente WOERDEN. besluit: RAADSBESLUIT 16R.00710 16R.00710 şemeente WOERDEN Agendapunt: Onderwerp: Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente Woerden. De raad van de gemeente Woerden; gelezen het voorstel d.d. 15 november

Nadere informatie

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER

DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER GEMEENTELIJKE PREMIE VAN JETTE DAKISOLATIE AANVRAAGFORMULIER Voor wie? Voor alle natuurlijke personen (huurders, erfpachters of eigenaars) die dakisolatie plaatsen in een bestaand gebouw gelegen op het

Nadere informatie

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 LID 2 EN ARTIKEL 6 AFVALSOFFENVERORDENING (AANWIJZING INZAMELAAR) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG

VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 LID 2 EN ARTIKEL 6 AFVALSOFFENVERORDENING (AANWIJZING INZAMELAAR) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG VOORBEELDNOTIFICATIE VOOR ARTIKEL 2 LID 2 EN ARTIKEL 6 AFVALSOFFENVERORDENING (AANWIJZING INZAMELAAR) VOLGENS DE MODELVERORDENING VNG 1 FORMULIER B FORMULIER VOOR DE KENNISGEVING VAN NIEUWE EISEN DIE ONDER

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Behorende bij schema toepasbare GROND

Behorende bij schema toepasbare GROND Behorende bij Inleiding Het schema toepasbare Grond is een hulpmiddel bij het uitvoeren van ketentoezicht op de stroom grond. Het schema behandelt de keten van in principe toepasbare grond (dus niet de

Nadere informatie

ASBESTMETINGEN & INVENTARISATIE

ASBESTMETINGEN & INVENTARISATIE Wat is asbest? ASBESTMETINGEN & INVENTARISATIE Kristalvormig mineraal met vezelstructuur Grieks Asbestos = onvergankelijk C. De Witte Manager Environmental Field Opertions SGS Belgium NV Tel +32 3 575

Nadere informatie

Veel voorkomende asbesttoepassingen Industrial. Imtech Health & Safety Centre 1

Veel voorkomende asbesttoepassingen Industrial. Imtech Health & Safety Centre 1 Veel voorkomende asbesttoepassingen Industrial Imtech Health & Safety Centre 1 Inhoud Wat is asbest? Wat zijn de risico s van asbest? Voorkomen is beter Asbest herkennen kan niet! Asbesttoepassingen in

Nadere informatie

asbest Asbest bij WSN

asbest Asbest bij WSN op met. Doet u dit niet en raakt de woning besmet met asbest, dan zijn de kosten van de gevolgschade voor uw rekening. Veilig? Ben ik wel veilig in mijn woning na de asbestverwijdering door een gespecialiseerd

Nadere informatie

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis

ASBEST. Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST Alles wat u moet weten over asbest in en om uw huis ASBEST. VEILIGHEID. GEZONDHEID. BOUWMATERIAAL. SINDS 1993 VERBODEN. Asbest Wat is asbest? Wat is asbest? Is het gevaarlijk? Waar zit het in? Asbest

Nadere informatie

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013

NCAE. Toelichting handelsnormen voor eieren - verzamelaars november 2013 1 TOELICHTING HANDELSNORMEN VOOR EIEREN VERZAMELAARS Inhoud 1 Algemeen 2 Vergunning / registratie 3 Ontvangst, transportverpakking, begeleidend document eieren 4 Intraverkeer van eieren 5 Merken van de

Nadere informatie

MILIEUGIDS VOOR SCHOLEN

MILIEUGIDS VOOR SCHOLEN Milieuwetgeving Beheerders van schoolgebouwen MILIEUGIDS VOOR SCHOLEN De milieuwetgeving in het brussels hoofdstedelijk gewest toegepast op scholen Versie juli 2008 Meer informatie www.bruxellesenvironnement.be

Nadere informatie

2. Identificatiefiches asbest

2. Identificatiefiches asbest 2. Identificatiefiches asbest 12 Identificatiefiche asbest nr. 1 Gebouw : Stelplaats Kinrooi Niveau : kantoorgebouw Lokaal : burelen Toepassing : plafonds lamellen, isolatie glaswol NIET ASBESTHOUDEND

Nadere informatie