Richtlijnen Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Muziektheorie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijnen Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Muziektheorie"

Transcriptie

1 Richtlijnen Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Muziektheorie Redactieadres Tijdschrift voor Muziektheorie t.a.v. Harm Langenkamp p/a Universiteit Utrecht Janskerkhof BL Utrecht tel: fax: Het Tijdschrift voor Muziektheorie neemt alleen bijdragen voor publicatie in overweging die origineel en niet eerder gepubliceerd zijn, en niet tegelijkertijd bij andere tijdschriften voor publicatie zijn aangeboden. Met het voorleggen van een artikel stemt de auteur ermee in dat de exclusieve rechten voor publicatie bij het Tijdschrift voor Muziektheorie / Amsterdam University Press berusten. Aantal woorden Artikelen: ; maximaal twee pagina s notenvoorbeelden Discussiebijdragen: Recensies: Aanlevering De bijdrage dient in een zowel bewerkbare versie (.doc of.rtf format) als een hard equivalent (.pdf format of papieren versie) te worden aangeleverd op bovenstaand ( ) redactieadres. Muziekvoorbeelden, tabellen, afbeeldingen en bijlagen dienen in aparte documenten (.tiff,.eps,.pdf of papieren versie) te worden aangeleverd, alle duidelijk voorzien van nummering. Afbeeldingen dienen van hoogwaardige kwaliteit te zijn (tenminste 300 dpi). Neem voor het aanleveren van illustraties in een niet genoemd format contact op met de redactie. Bijschriften dienen eveneens apart en duidelijk genummerd te worden aangeleverd. 1

2 Inzendingen dienen te worden voorzien van een apart document met daarin de volledige titel, het aantal woorden (inclusief voetnoten) en voorbeelden, evenals volledige adresgegevens van de auteur (post- en adres en telefoonnummer). Gezien de anonieme beoordelingsprocedure die de redactie volgt dient het hoofddocument van elke referentie aan de auteur verstoken te zijn. Denk daarbij ook aan het verwijderen van de auteursinformatie in het Bestand-Eigenschappen venster. Als de inzending een artikel betreft, dienen eveneens een samenvatting (ca. 100 woorden) en een korte biografie te worden aangeleverd in een apart document. Auteurs zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen en vermelden van toestemming voor het citeren uit of reproduceren van auteursrechtelijk beschermd materiaal. De volledige adresgegevens van de auteursrechthouder dienen aan de redactie te worden voorgelegd. Nederlandstalige auteurs die in het Engels of Duits in het Tijdschrift voor Muziektheorie willen publiceren worden verwezen naar de richtlijnen Engels respectievelijk Duits. Opmaak, spelling en citaten De tekst dient in dubbele regelafstand en zonder opmaak te worden aangeleverd (d.w.z., zonder tabs of andere inspringcodes, geen uitlijning, geen vetcodes, geen dubbele spaties, geen kolommen, tabellen of notenvoorbeelden in de lopende tekst). Geef het einde van een alinea of kopje aan door middel van een harde return en vermijd automatische afbreking. Gebruik alleen witregels indien ze functioneel zijn. De gewenste locatie van illustrerend materiaal dient op een aparte regel en binnen vierkante haken te worden aangegeven aan het eind van een alinea. Schrijf Voorbeeld, Figuur and Tabel volledig uit. Muziekvoorbeelden dienen te allen tijde te worden voorzien van volledige bronvermelding, gevolgd door een regel waarin toestemming van de auteursrechthouder wordt vermeld (bv Universal Edition A.G., Wenen. Gereproduceerd met vriendelijke toestemming. ) Indien een bepaalde bron wordt gebruikt als basis voor een analytische reductie (een Schenker-grafiek, diagrammen, tabellen, etc.), dan luidt de permissieregel: Gebruikt met vriendelijke toestemming. Voor de spelling wordt de laatste versie van Het Witte Boekje aangehouden. Komt een woord daar niet in voor, hanteer dan de Grote Van Dale als leidraad. Wees spaarzaam met afkortingen. Plaats een punt achter een afkorting wanneer de laatste letter van de afkorting niet de eindletter van het woord is (blz., ed., dr., 2

3 jl., maar eds). Plaats geen punten in acroniemen (VS, BBC, NPS). Plaats alleen een spatie achter de laatste initiaal (W.A. Mozart). Cursiveer buitenlandse woorden, tenzij ze in het Nederlands zijn opgenomen. Gebruikelijke muziektermen (accompagnato, cantabile, da capo, dal segno, galant, obbligato, opera buffa, ripieno, secco, sinfonia) hoeven niet te worden gecursiveerd. Plaats citaten binnen de lopende tekst tussen enkele aanhalingstekens; citaat in een citaat tussen dubbele aanhalingstekens. Gebruik geen dubbele punt aan het begin van een citaat tenzij de zin het werkelijk vereist. Plaats aanhalingstekens achter de punt behalve wanneer het citaat deel van een volledige zin is. Weglatingen in citaten worden met het ellipsteken (...) gemarkeerd. Worden woorden aan het einde van een zin weggelaten, plaats het ellipsteken dan voor de afsluitende punt ( ).; verschijnt de weglating na het einde van een zin, plaats het ellipsisteken na de afsluitende punt. ( ) Eventueel commentaar van de auteur dient tussen rechte haken te worden geplaatst. Scheid citaten langer dan één zin van de lopende tekst door witregels en laat aanhalingstekens weg. Plaats een enkele (geen dubbele) spatie achter een punt, komma, puntkomma, dubbele punt, etc. Plaats geen spatie voor een vraagteken of voor elk ander afsluitend interpunctieteken. Wees spaarzaam met hoofdletters. Indien mogelijk gebruik kleine letters voor kerk, staat, partij, etc.; noord, zuid, etc. krijgen alleen een hoofdletter wanneer zij deel uitmaken van een erkende plaatsnaam, bijvoorbeeld West-Australië, Zuid-Afrika; gebruik kleine letters voor algemene begrippen zoals ten zuidwesten van Berlijn. Namen van muziekgezelschappen met hoofdletters en niet cursief, bijvoorbeeld London Symphony Orchestra. Gebruik in Engelstalige boeken muziekwerktitels hoofdletters voor elk woord behalve lidwoorden, voorzetsels en nevenschikkende voegwoorden. Tijdsaanduiding: 8 juli 1990, jaren negentig, negentiende eeuw, negentiendeeeuwse kunst. Schrijf rangtelwoorden volledig uit (negentiende, niet 19 e ), evenals jaartalaanduidingen ( en niet ). Namen van historische periodes en gebeurtenissen worden met hoofdletter geschreven (Middeleeuwen, Renaissance, Barok, Verlichting, Franse Revolutie, Romantiek, Eerste/Tweede Wereldoorlog), maar afleidingen worden vaak met kleine letter geschreven (middeleeuws, barok, verlichtingsidealen). Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden die verwijzen naar filosofische, literaire, muzikale en kunstzinnige bewegingen, stijlen en scholen krijgen hoofdletters wanneer zij worden afgeleid van eigennamen. In alle andere gevallen worden kleine letters gebruikt tenzij een hoofdletter noodzakelijk is om de naam van een beweging te onderscheiden van hetzelfde woord in een algemene betekenis. Dus Romantiek/Romantisch, Klassieke periode, maar klassieke muziek, neoclassicisme, impressionisme en expressionisme. 3

4 Getallen: schrijf pagina- en maatnummers volledig uit (72-77, ). Maataanduiding: m. 3, m Titels en delen van composities: Voiles, Symphonie fantastique, Kyrie, het Scherzo uit de Vijfde Symfonie, etc. Maak een onderscheid tussen titels gegeven door een componist (cursief) of uitgevers/bijnamen (enkele aanhalingstekens): Eroica, niet Eroica. Verwijs als volgt naar catalogusnummers: K. 427, D. 960, RV. 189, etc. Voor werken met opusnummers: op. 103, nr. 3, voor opera s akte 4, scène 1. Gebruik alleen hoofdletters in tempoaanduidingen wanneer zij naar een specifiek deel verwijzen: het Allegro maestoso, maar zoals in een allegro finale. Verwijs op een consistente wijze naar notennamen en toonsoorten: g-klein, Bes-groot, g-mineur, Bes-majeur. Het mol-, kruis-, of herstellingsteken mag worden gebruikt (C#-mineur), maar wederom, op consistente wijze. Schrijf in muziekvoorbeelden instrumentale en vocale aanduidingen volledig uit: Viool, Altviool, Tenor, Trompet. Octaafaanduiding: kies een systeem en licht het bij de eerste gelegenheid toe in een voetnoot. Gebruik koppeltekens bij het adjectief gebruik van eeuwaanduidingen ( zeventiende-eeuwse retorica ) en toonsoortaanduidingen ( in Fis-mineur, de B- mineursectie ). Verwijzingen Gebruik consequent een van beide volgende systemen van verwijzing: 1) Literatuurverwijzing zonder literatuurlijst: de volledige literatuurverwijzing wordt in de voetnoot gegeven. Nicholas Cook, A Guide to Musical Analysis, London: Dent, Floor van Erp, Olivier Messiaen, Technique, in: Louis Peter Grijp en Paul Scheepers (eds), Van Aristoxenos tot Stockhausen, Groningen: Wolters- Noordhoff, 1990, deel 2, Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen: Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst [1854], ed. Dietmar Strauß, Mainz: Schott,

5 Michael Kreile, The Political Economy of the New Germany, in: Paul B. Strares (ed.), The New Germany and the New Europe, Washington DC: The Brookings Institution, 1992, Rudolf Rasch, The Musical Circle from Alfonso to Beethoven, Tijdschrift voor Muziektheorie 2/1 (1997), Richard Taruskin, Oxford History of Western Music, Vol. 3: The Nineteenth Century, Oxford: Oxford University Press, Na de eerste citatie wordt de verkorte titelbeschrijving gegeven (Cook, A Guide, 61.) Voor opeenvolgende voetnootverwijzingen naar dezelfde bron, gebruik Ibid., [paginanummer]. Plaats voetnoten altijd achter een punt, niet ervoor. 2) Literatuurverwijzing met literatuuropgave: auteur-jaarsleutel tussen ronde haken in lopende tekst en volledige bronvermelding aan het eind van het artikel onder het kopje Literatuurverwijzingen. Callender, Clifton, Ian Quinn en Dmitri Tymoczko (2008). Generalized Voice- Leading Spaces, Science 320, (Callender e.a. 2008: 347) Cook, Nicholas (1987). A Guide to Musical Analysis. London: Dent. (Cook 1987: 56) Erp, Floor van (1990). Olivier Messiaen, Technique, in: Louis Peter Grijp en Paul Scheepers (eds), Van Aristoxenos tot Stockhausen. Groningen: Wolters-Noordhoff, deel 2, (Erp 1990: 503). Hanslick, Eduard (1990). Vom Musikalisch-Schönen: Ein Beitrag zur Revision der Ästhetik der Tonkunst [1854], ed. Dietmar Strauß. Mainz: Schott. (Hanslick 1990: 85) Kreile, Michael (1992). The Political Economy of the New Germany, in: Paul B. Strares (ed.), The New Germany and the New Europe. Washington DC: The Brookings Institution, (Kreile 1992: 85) Rasch, Rudolf (1997). The Musical Circle from Alfonso to Beethoven, Tijdschrift voor Muziektheorie 2/1, Taruskin, Richard (2005). Oxford History of Western Music, Vol. 3: The Nineteenth Century. Oxford: Oxford University Press, (Taruskin 2005: 45) 5

6 Neem in de literatuurlijst alleen titels op waarnaar in de tekst wordt verwezen. Verwijzingen naar websites dienen na een bibliografische verwijzing te worden geplaatst (zonder haken), gevolgd door datum van raadpleging: (geraadpleegd 10 juli 2008). In auteursnamen, schrijf de eerste naam volledig uit en geef de initiaal van een eventuele tweede naam indien de auteur deze zelf gebruikt (voornamelijk Amerikaanse auteurs). Indien in een literatuurlijst meerdere titel van één auteur voorkomen, vervang de auteursnaam na de eerste referentie door een (5x_) Indien een titel van de hand van meerdere auteurs is, geef elke tweede en opeenvolgende naam als [voornaam] [achternaam], niet [achternaam], [voornaam]. Overig Auteurs van artikelen krijgen drie gratis exemplaren van het tijdschrift toegestuurd, auteurs van discussiebijdragen of recensies één exemplaar. 6

Auteursinstructies Mens en Maatschappij

Auteursinstructies Mens en Maatschappij Aanlevering Manuscripten digitaal opsturen naar het redactiesecretariaat van Mens en Maatschappij, bereikbaar via menm@aup.nl. Enkel complete en definitieve artikelen worden geaccepteerd. Een volledig

Nadere informatie

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis

Schriftelijk kunsthistorisch werk. Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Schriftelijk kunsthistorisch werk Richtlijnen en voorschriften voor het vervaardigen van een scriptie op het gebied van de Kunstgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit der Letteren Afdeling

Nadere informatie

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010)

APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) APA-RICHTLIJNEN (EDITIE 2010) INHOUDSOPGAVE A Verwijzingen in de tekst (APA-style)... 4 1 Inleiding... 4 2 Verwijzen in de tekst: drie focuspunten... 5 3 Publicaties met auteur(s)... 6 4 Publicaties met

Nadere informatie

Schrijfwijzer werkstuk of verslag

Schrijfwijzer werkstuk of verslag Schrijfwijzer werkstuk of verslag Inhoudsopgave 1 Onderdelen van een verslag 1.1 Voorkaft en achterkaft 1.2 Omslag en titelpagina 1.3 Voorwoord 1.4 Samenvatting 1.5 Inhoudsopgave 1.6 Inleiding 1.7 Bespreking

Nadere informatie

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Library and IT Services Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA H A N D L E I D I N G 15/5/2012 Library and IT Services Tilburg University Auteur drs. J.H.M. (Anja) Habraken Tilburg University

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg

Schrijfwijzer. Bacheloropleiding Verpleegkunde. Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Schrijfwijzer Bacheloropleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg September 2013 2013, Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Gezondheidszorg Samenstellers Hanny Groenewoud

Nadere informatie

JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN

JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN Interuniversitaire Commissie Juridische Verwijzingen en Afkortingen 2012 De inhoud van dit boekje is ook gratis online consulteerbaar

Nadere informatie

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

1. Verwijzen naar literatuur

1. Verwijzen naar literatuur 1. Verwijzen naar literatuur Voor de manier waarop je naar literatuur verwijst, bestaan verschillende systemen. Een systeem dat vrij algemeen in de sociale wetenschappen gebruikt wordt, is dat van de American

Nadere informatie

Library and IT Services. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Library and IT Services. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Library and IT Services Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA H A N D L E I D I N G BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Het Harvard-verwijssysteem

Het Harvard-verwijssysteem Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie www.rug.nl/noordster,

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie

CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE

CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE CHICAGO-STYLE CITATION QUICK GUIDE The Chicago Manual of Style presents two basic documentation systems, the humanities style (notes and bibliography) and the author-date system. Choosing between the two

Nadere informatie

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA L IBRARY AND IT S ERVICES Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Wanneer je een wetenschappelijke tekst schrijft onderbouw je je argumentatie met inzichten en onderzoeksbevindingen uit de vakliteratuur.

Nadere informatie

Bronnen en bronvermelding

Bronnen en bronvermelding Bronnen en bronvermelding Bronnen gebruiken Wie een zakelijke tekst schrijft (een essay, een boekbespreking ), zal vaak gebruik maken van bronnen: boeken, artikelen en websites waarop meer informatie te

Nadere informatie

Bibliografische referenties Richtlijnen en voorbeelden

Bibliografische referenties Richtlijnen en voorbeelden Bibliografische referenties Richtlijnen en voorbeelden Dienst mediatheken Dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering Laatste update: 4/07/2013 17:21 ALGEMEEN Het is plagiaat om zonder bronvermelding

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers

1. Inleiding 2. 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers Scriptiewijzer GLTC Inhoud 1. Inleiding 2 2. Heuristiek 3 2.1. Tekstedities en vertalingen 2.2. Naslagwerken 2.3. Het internet 2.4. Bibliographical Reference Managers 3. Structuur en Stijl 6 3.1. Structuur

Nadere informatie

Verwijzen naar digitale bronnen

Verwijzen naar digitale bronnen Verwijzen naar digitale bronnen Aanvulling op de Leidraad voor juridische auteurs 2013 I. Bennigsen mr. dr. L.D. van Kleef-Ruigrok 27 januari 2014 1 1 Inleiding In de Leidraad voor juridische auteurs 2013

Nadere informatie

Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen.

Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Richtlijnen voor auteurs met betrekking tot in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) te publiceren artikelen. Samenvatting 1. Artikelen Artikelen bestaan uit spontane inzendingen of

Nadere informatie

WebHare en Microsoft Word

WebHare en Microsoft Word WebHare en Microsoft Word Optimaliseer uw Word documenten voor gebruik met WebHare Werken met alinea s Opmaakprofielen Afbeeldingen Datum: Maart 2010 Aantal pagina's: 26 Versie: 2.6 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Bijlage 1 Handleiding student Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Oefening 1 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?? Opdracht: Beoordeel de volgende situaties en zet steeds

Nadere informatie

Handleiding corporate website

Handleiding corporate website Handleiding corporate website Over het nieuwe corporate CMS Auteurs: Jon Algra Marianne Bruins Nicoline Fokkema Rosanne den Hartog Martijn Pieck najaar 2014 Inhoud Inleiding... 1 Taalvariatie... 1 Handleiding

Nadere informatie

1. Inleiding...3. 2. Communicatierichtlijnen voor Belastingdienstteksten...4. 3. Structuur...5

1. Inleiding...3. 2. Communicatierichtlijnen voor Belastingdienstteksten...4. 3. Structuur...5 Inleiding 1 1. Inleiding...3 2. Communicatierichtlijnen voor Belastingdienstteksten...4 3. Structuur...5 4. Formulering...6 4.1. Eenvoudig en duidelijk formuleren...6 4.2. Taalkwesties...8 4.3. Terminologie

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Tone of voice 3 2 Benamingen 3 3 Afspraken 5 4 Do s en don ts 8 5 Voorbeelden 9 6 Taaladvies 10 pagina 3 van 10 1 Tone of voice De taal van Avans is stellig en zelfverzekerd.

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk

Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal Recht 010-4088813 ja Opleiding Fiscaal Recht Handleiding bij het schrijven van een bachelorwerkstuk Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie