Het Harvard-verwijssysteem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Harvard-verwijssysteem"

Transcriptie

1 Het Harvard-verwijssysteem In verschillende wetenschapsdisciplines worden verschillende stijlen gehanteerd voor het verwijzen naar bronnen en het beschrijven van titels van publicaties (zie verwijssystemen). In geografische en planologische tijdschriften worden verschillende stijlen gehanteerd. Het belangrijkste is dat je consistent bent in de stijl waarin je naar bronnen verwijst. Aan de FRW gebruiken we de Harvard-stijl, die veel gebruikt wordt in de sociale wetenschappen. Hieronder wordt aangegeven hoe je volgens dat systeem verwijzingen naar tijdschriftartikelen, boeken, hoofdstukken uit boeken, rapporten, krantenartikelen, websites etc. weergeeft. Voor het verwijzen naar bronnen en het maken van een literatuurlijst kun je gebruik maken van het programma Refworks (zie bibliotheekinstructie). De stijl zoals opgenomen in dit document komt overeen met de stijl APA 6th edition uit Refworks. 1. In de tekst verwijzen naar bronnen Één auteur De Harvard-stijl wordt ook wel een auteur-jaar systeem genoemd, omdat de naam van de auteur en het jaar van publicatie tussen haakjes staan opgenomen in de tekst. Als de naam van de auteur al in de tekst wordt genoemd, kan worden volstaan met het jaartal. Waterbeheersing en ruimtelijke planning zijn nauw met elkaar verweven (Woltjer, 2007). Volgens Woltjer (2007) zijn waterbeheersing en ruimtelijke planning nauw met elkaar verweven. Meerdere auteurs Als een publicatie is geschreven door twee auteurs, worden beide auteurs genoemd. Als een publicatie is geschreven door drie of meer auteurs, wordt alleen de eerste auteur genoemd in de tekst, gevolgd door et al., wat en anderen betekent. Amsterdam wordt door toeristen beschreven als stad van grachten en coffeeshops (Ashworth & Kavaratzis, 2007). Meijering et al. (2007) beschrijven een leefgemeenschap op het Drentse platteland. De Hobbitstee is een leefgemeenschap in Drenthe (Meijering et al., 2007). Tussenvoegsels Als de achternaam van de auteur een tussenvoegsel bevat, wordt het eerste woord daarvan met een hoofdletter geschreven. Deze auteurs hebben aangegeven dat ze deze opvatting afwijzen (Van Steen, 1998; Van der Sloot, 2005). 1

2 Meerdere publicaties van één auteur Indien een auteur in hetzelfde jaar meerdere publicaties heeft worden deze in de tekst en in de literatuurlijst met de aanvulling a, b etc. bij de jaartallen onderscheiden. Deze auteur heeft in verschillende publicaties aangegeven dat zij deze opvatting afwijst (Janssen, 2008a; 2008b). Meerdere bronnen Bij verwijzing naar twee of meer bronnen tegelijkertijd, worden de bronnen alfabetisch geordend, gescheiden door puntkomma s en tussen één paar haakjes geplaatst. Volgens sommige auteurs verschilt het ondernemersklimaat binnen Nederland sterk (Koster, 2004; Pellenbarg & Van Steen, 2007). Hoofdstuk uit een boek Als je een boek leest, waarin de hoofdstukken door verschillende auteurs zijn geschreven, verwijs je naar het hoofdstuk dat je hebt gebruikt, en de auteur van dat hoofdstuk. Je gebruikt dus niet de naam van de redacteur van het hele boek. In de literatuurlijst neem je de details op van zowel de auteur van het hoofdstuk, als van de redacteur. Websites Als je in de tekst verwijst naar een website neem je in de tekst de auteur(s)/organisatie die de website heeft gemaakt op, samen met het jaartal waarin de website voor het laatst is bijgewerkt. Je neemt nooit de URL van de website op in de tekst! De gebouwen van twee basisscholen in de stad Groningen zijn afgebrand (Gemeente Groningen, 2010). Citaten en paginanummers Als je een citaat opneemt in je tekst, geef je naast auteur en jaartal ook het paginanummer aan van de bron waarin het citaat staat. Dit vergemakkelijkt het nazoeken van citaten en hun context voor de lezer. Het citaat wordt tussen dubbele aanhalingstekens geplaatst. Ook in de wereld van expatkinderen spelen migratie en mobiliteit een rol in de plekbeleving en de vorming van identiteit (De Groote en Huigen 2010, p.31). Indirect verwijzen Soms verwijs je naar een auteur waarvan je via een andere auteur kennis hebt genomen. Keuning (1960, in Bakker, 2000) formuleerde als eerste deze wetmatigheid maar dat is bij weinigen bekend. Deze wetmatigheid is al in 1960 ontdekt (Keuning, 1960, in Bakker, 2000). 2

3 In bovenstaand voorbeeld is Keuning de bron waarnaar je wilt verwijzen, maar die je zelf niet hebt gelezen. Bakker is de secundaire bron, waar je een samenvatting van het werk van Keuning hebt gelezen. Je kunt ook indirect verwijzen naar een belangwekkend citaat. Dan neem je ook het paginanummer van de secundaire bron op: Dutch geography in general, refuses to get carried away with new [UK] trends. (Musterd & De Pater, 2003, geciteerd in Van Hoven & Meijering, 2010, p.4). 2. In de literatuurlijst verwijzen naar bronnen Hieronder vind je een lijst met voorbeelden hoe verschillende bronnen in de literatuurlijst op te nemen. Tijdschriftartikel: Auteur(s), Initialen. (jaartal). Titel van het artikel. Tijdschrifttitel, Nummer van de jaargang(aflevering nummer), pagina nummers. Woltjer, J. & Al, N. (2007). The integration of water management and spatial planning. Journal of the American Planning Association, 73(2), Boek met één auteur: Auteur, Initialen. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Editie/druk [indien niet de eerste]. Plaats van uitgave: Uitgever. Cresswell,T. (2008). Place. A short introduction. 2 e Editie. Oxford: Blackwell. Boek met meerdere auteurs: Auteurs, Initialen. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Editie/druk [indien niet de eerste]. Plaats van uitgave: Uitgever. NB: de namen van alle auteurs worden genoemd! Dijk, J. van & Schutjens, V. (2007). De economisch kracht van de stad. Assen: Van Gorcum. Ashworth, G.J., Tunbridge, J.E. & Graham, B.J (2007). Pluralising pasts: heritage, identity and place in multicultural societies. Londen: Pluto. Boek onder redactie, met bijdragen van meerdere auteurs: Redacteur(s), Initialen. (Red.) (jaartal). Titel van het boek. Editie/druk. Plaats van uitgave: Uitgever. Valk, A.J.J. van der & Dijk, T. van (Red.) (2009). Regional planning for open space. Londen: Routledge. Hoofdstuk uit boek onder redactie: Auteur(s), Initialen. (jaartal). Titel van het hoofdstuk. In Initialen en achternamen van de redacteur(s) (Red.), Titel van het boek (pagina nummers). Plaats: Uitgever. McCann, P. (2009). Location Theory. In J.E. Rowe (Red.), Understanding Economic Development: Linking Theory to Practice (pp ). Thousand Oaks: Sage. 3

4 Krantenartikel: Auteur(s), Initialen. (jaartal). Titel van het artikel. Titel van de krant of het blad, dag-maand-jaar van publicatie. Bemmel, N. van (2002). Natuurbeheerder worstelt met te veel Hooglanders. De Volkskrant, Rapport: Auteur/instituut (jaartal). Titel van het rapport. Volgnummer. Plaats van publicatie: Uitgever. NOOM (2004). Bagaimana hoe gaat het? Een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten. Rapport 15. Utrecht: Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM). Geen auteur: Bij sommige bronnen ontbreekt de auteursnaam, bijvoorbeeld bij rapporten. Bij instituutsrapporten (bijvoorbeeld een ministerie) kun je het instituut dat het rapport publiceerde als auteur opvoeren. Als ook geen instituut bekend is, gebruik je de term Anoniem (zie onder het kopje Algemeen aan het eind van deze paragraaf) Staatsbosbeheer (1998). Door de bomen het bos? Rapport inzake kapverordeningen in loofbossen. Rapport 143. Den Haag: Staatsuitgeverij. Website: Auteur(s)/Organisatie (datum van creatie). Titel van de tekst. Geraadpleegd op datum via URL. Evtl Plaats en uitgever Pieters, A. (1999). Stad en land. Geraadpleegd op via Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Gemeente Groningen (2010) Gemeente Groningen. Stad. Geraadpleegd op via Groningen: Gemeente Groningen 3. Algemeen Alle in de tekst opgenomen literatuurverwijzingen moeten in de literatuurlijst worden vermeld; de literatuurlijst mag geen titels bevatten die niet in de tekst zijn opgenomen. De literatuurlijst wordt geordend op alfabetische volgorde van de achternamen van de auteurs. Vermelding auteur: achternaam beginnend met hoofdletter, gevolgd door een komma, dan initialen in hoofdletters, gescheiden door een punt. Tussenvoegsels: Nederlandse achternamen bevatten soms van, de of een ander tussenvoegsel. In de literatuurlijst wordt het tussenvoegsel achter de initialen van de voornaam geplaatst: Boom R. van, Boer, K. de & Ruitenberg, A. (2005). Jaar van publicatie volgt tussen haakjes direct achter de auteurs- of redacteursna(a)m(en). Eerste woord van de titel van de bron met een hoofdletter, verder normaal hoofdlettergebruik, dus Nederland met een hoofdletter maar geografisch niet. 4

5 Titel van een boek in schuinschrift ( italics ). Titel van een tijdschrift of bundel in schuinschrift ( italics ). Eerst de plaats waar een boek is uitgegeven en dan achter een dubbele punt de uitgever. Bij een artikel of hoofdstuk uit een bundel (reader of congresverslag) steeds "In" gebruiken (zie voorbeeld); bij een artikel uit een tijdschrift doe je dit niet. Paginanummers: eerste en laatste pagina van een hoofdstuk aangeven door: pp of bij één pagina: p Missende informatie: in een enkel geval is het niet mogelijk een auteur, plaats, of uitgever van een bron te identificeren. Dit is met name het geval bij grijze literatuur (zie het document Verschillende soorten publicaties op Nestor). Ontbrekende informatie geef je als volgt weer: Anoniem auteur anoniem of onbekend s.l. Geen plaats van publicatie bekend (Latijn: sine loco) s.n. Geen naam van uitgever bekend (Latijn: sine nomine) 5

Literatuurverwijzing in de tekst

Literatuurverwijzing in de tekst Verwijzen en literatuurlijst volgens de APA Voor het schrijven van teksten maak je vaak gebruik van schriftelijke bronnen. Dit kunnen boeken, tijdschriftartikelen, folders, of teksten van internet zijn.

Nadere informatie

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding

Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Voorbeelden APA richtlijnen met behulp van Word 2007 Boek, Hoofdstuk, Website, Tijdschriftartikel, Krantenartikel, Audiovisuele bron, Bronvermelding Open Word 2007, kies het vierde tabblad Verwijzingen

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE?

HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Vrije Universiteit Brussel HOE SCHRIJF IK EEN SCRIPTIE? Een handleiding voor de studenten geschiedenis Bart Willems Birgitte Martens 2 Woord vooraf Deze brochure is bedoeld als een handleiding voor eerste

Nadere informatie

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?

Bijlage 1 Handleiding student. Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Bijlage 1 Handleiding student Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Oefening 1 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?? Opdracht: Beoordeel de volgende situaties en zet steeds

Nadere informatie

Library and IT Services. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA

Library and IT Services. Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA Library and IT Services Bronvermelding volgens de richtlijnen van de APA H A N D L E I D I N G BRONVERMELDING VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE APA Deze beknopte handleiding over de referentiestijl van de

Nadere informatie

8 Voorbeeld: een verslag in APAstijl

8 Voorbeeld: een verslag in APAstijl 8 Voorbeeld: een verslag in APAstijl Op de volgende pagina s vind je een voorbeeld van een onderzoeksverslag in artikelvorm waarin de belangrijkste APA-richtlijnen zichtbaar zijn gemaakt; het weergegeven

Nadere informatie

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties

leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties leidraad voor juridische auteurs Voetnoten, bronvermeldingen, literatuurlijsten en afkortingen in Nederlandstalige publicaties 2013 Leidraad voor juridische auteurs LEIDRAAD voor juridische auteurs Voetnoten,

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

6 Eisen aan rapportonderdelen

6 Eisen aan rapportonderdelen 6 Eisen aan rapportonderdelen 6.1 Inleiding De lezers van jullie schriftelijke verantwoording hebben niet alleen verwachtingen over de inhoud ervan, maar ook over de vorm. Jullie onderzoek zal gepresenteerd

Nadere informatie

Profielwerkstuk 2014-2015

Profielwerkstuk 2014-2015 Profielwerkstuk 2014-2015 informatie en beoordelingsformulieren (bewaar dit exemplaar zorgvuldig en neem het steeds mee naar de contactmomenten met je begeleider) Naam:.... Klas:. Begeleider: mw./hr.....

Nadere informatie

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17

HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 BIBLIOTHEEK VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM HANDLEIDING ENDNOTE 9 t/m 17 VOOR GEBRUIK BIJ DE VRIJE UNIVERSITEIT Geschikt voor Windows, bruikbaar voor Apple Getest in Internet Explorer Juli 2014 Quick index

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Wát je zegt en hóe je het zegt

Wát je zegt en hóe je het zegt Wát je zegt en hóe je het zegt Academische vaardigheden in Wijsbegeerte herziene versie 24 mei 2011 Bert van den Brink Dascha Düring Henk van Gils Jan Hastrich Menno Lievers Janneke van Lith Ernst-Otto

Nadere informatie

Stappenplan voor een onderzoek

Stappenplan voor een onderzoek Stappenplan voor een onderzoek Stap 1: Onderwerp * A) Kies een onderwerp Denk bij het kiezen van een onderwerp aan de volgende punten: - vind ik het onderwerp interessant - zijn er genoeg bronnen over

Nadere informatie

Help, ik moet een werkstuk maken!

Help, ik moet een werkstuk maken! Help, ik moet een werkstuk maken! Je gaat de komende tijd bezig met het maken van een werkstuk. Maar hoe zit een werkstuk nou eigenlijk in elkaar? Hoe moet je beginnen? En hoe kies je nou een onderwerp?

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040

Natuurverkenning twee jaar later. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu Natuurverkenning twee jaar later Over gebruik en doorwerking van Natuurverkenning 2010-2040 WOt-technical report 11 J. Vader & M.J. Bogaard Natuurverkenning

Nadere informatie

Scriptie schrijven: tips per schrijffase

Scriptie schrijven: tips per schrijffase Scriptie schrijven: tips per schrijffase Moeilijkheden en oplossingen Het schrijfproces bestaat uit verschillende fasen. Bij elke fase noemen we een aantal moeilijkheden die zich in dat stadium kunnen

Nadere informatie

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf

Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen. Door Gert van den Berg en Marian de Graaf foto: Wiesje Peels Theoretische onderbouwing van beroepsmatig pedagogisch handelen Weten dat het werkt Door Gert van den Berg en Marian de Graaf 26 Elke interventie heeft een goede theoretische onderbouwing

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

Inleiding tot het wetenschappelijk werk

Inleiding tot het wetenschappelijk werk 1ste bach PSW Inleiding tot het wetenschappelijk werk Smvt naar de bron + Hoorcolleges/Slides Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be B06 8.30 SAMENVATTING IWW BOEK NAAR DE BRON

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders

Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders Eerste Hulp Bij e-onderzoek Ewoud Sanders Het kolossale aanbod aan digitale bronnen maakt nieuwe onderzoeksvragen mogelijk en vraagt tegelijkertijd om nieuwe manieren van zoeken. Hoe slimmer je zoekt,

Nadere informatie

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie.

Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Rapport Text Mining 1: Studie over het toegankelijk maken van methodologische gegevens in systemen voor het ontsluiten van statistische informatie. Bert Gossey Marie-Francine Moens Inleiding Statistische

Nadere informatie

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO

van lerarenopleiders Professionele rollen, professioneel handelen en professionele ontwikkeling colofon Reviewstudie in opdracht van NWO/PROO colofon Mieke Lunenberg, Jurriën Dengerink en Fred Korthagen Vrije Universiteit Amsterdam, 2013 22525_1 StudioVU HET BEROEP VAN LERAREN OPLEIDER Professionele rollen, professioneel handelen en professionele

Nadere informatie

Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken.

Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken. Tekstverwerken les 4, Word. Kopiëren en plakken. In deze les wil ik uitleggen hoe je een tekst moet kopiëren en weer plakken. Hieronder zie je nog een keer de beeldschermafdrukken met tekst erbij. Deze

Nadere informatie

Waarom een samenvatting maken?

Waarom een samenvatting maken? Waarom een samenvatting maken? Er zijn verschillende manieren om actief bezig te zijn met de leerstof. Het maken van huiswerk is een begin. De leerstof is al eens doorgenomen; de stof is gelezen en opdrachten

Nadere informatie

Handleiding werken met RefWorks

Handleiding werken met RefWorks Universiteitsbibliotheek Handleiding werken met RefWorks Inhoud Inleiding... 2 Account maken... 2 Interface en navigatie... 2 I. Referentiebestand creëren... 3 1. Referenties importeren... 3 2. Referenties

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie