Algemene huisregels Dagopvang en BSO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene huisregels Dagopvang en BSO"

Transcriptie

1 Inleiding In dit documt treft u de huisregels aan zoals deze geld binn ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorder e veilige vertrouwde opvang van uw kind in Kids&Zoo. De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviser u dan ook het pedagogisch beleid te lez, zodat u ook de achterliggde gedachte van de huisregels kt. In het belang van de functionaliteit van dit documt zijn de regels kort bondig geformuleerd. Miriam Jalving Lisette Witvoet. Kids&Zoo kinderopvang Brinkhalte HX Emm Tel:

2 Inhoudsopgave Inleiding Basisregels Uw keuze voor Kids&Zoo Omgangsvorm Vraagstukk rond uw kind in Kids&Zoo Klachtregeling Opingstijd Opingstijd kinderdagverblijf Sluitingsdag Huisregels alfabetisch Aanmelding kinderdagverblijf Afwezigheid meld Allergieën Auto parker Bereikbaarheid ouders Besmettelijke ziekte Brg ophal van uw kind Calamiteit Fiets parker Fopspe Hoofdluis Huisdier Kinderwags maxi-cosi's stall Kinderziekt epidemieën Klacht Kleding Luiers Maaltijd tussdoortjes Mandje Medicijnoverekomst Mishandeling of vermoeds hiervan

3 Overdracht Prestielijst tek Rok Ruil van e opvangdag Schriftje Sierad Sloff op de groep Speelgoed van thuis meem Tass Traktatie Verantwoordelijkheid Verlat van stamgroep Verzekering Voeding- slaapschema baby's Wijzig van opvangdag Ziek zijn Zuigeling Zindelijk word Overige documt regeling Algeme voorwaard Oudercommissie Pedagogisch beleid, meldcode protocoll Slotbepaling

4 Basisregels Uw keuze voor Kids&Zoo Met uw keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u er voor om e deel van de zorg opvoeding van uw kind aan ons uit te bested. Binn de kaders van ons beleid houd wij zoveel mogelijk reking met de ws van u als ouder. Wij zull u betrekk bij keuzes die van belang zijn voor uw kind. E goede afstemming tuss thuis Kids&Zoo is van groot belang. Daarom hor wij graag wat uw ws ideeën zijn. Kinder word bij Kids&Zoo opgevang in groepsverband. Kids&Zoo zorgt ervoor dat de individuele belang die van de groep als geheel in balans zijn. Kids&Zoo is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak verantwoordelijkheid van Kids&Zoo om het beleid de regels te bepal. Omgangsvorm Kids&Zoo is e veilige plek waar kinder volwass met elkaar omgaan op basis van respect gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook wordt onder ge kele omstandigheid getolereerd. Vraagstukk rond uw kind in Kids&Zoo Mocht u zich zorg mak over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet deze zaak bespreekbaar te mak bij de leidsters van uw kind of de directie. Andersom zull wij ook met u in contact tred als wij ons zorg mak over uw kind. Klachtregeling Als u als ouder ontevred bt over iets betreffde de opvang van uw kind of de distverling van Kids&Zoo dan hor wij dit graag. In de meeste gevall is het raadzaam om uw ongoeg te besprek met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster. Vanzelfsprekd kunt u ook bij de directie terecht om uw klacht te besprek. Wij help u graag. Kids&Zoo is aangeslot bij de Stichting Klachtcommissie Kinderopvang (SKK). Deze commissie fungeert als de officiële klachtcommissie van ons kinderdagverblijf. Hier kunt u terecht als u de officiële procedure wilt volg. Deze procedure is als volgt: U neemt contact op met de secretaris van de SKK. Zij zijn tijds kantoorur telefonisch bereikbaar op per U zet uw klacht op papier. Beschrijf de gebeurtis waarover u klaagt, de red waarom u hierover e klacht wilt indi wat u evtueel al heeft gedaan

5 om tot e oplossing te kom. Vermeld uw adres telefoonnummer het adres van het kinderctrum. Heeft u moeite om uw klacht te verwoord, dan kan de secretaris van de SKK u daarbij help. Stuur uw brief met uw beschrijving van de klacht alle ter zake dode stukk (voorafgaande correspondtie etc) naar de secretaris van de SKK. Binn e week krijgt u e ontvangstbevestiging. De voorzitter van de SKK zal onderzoek of uw klacht in behandeling wordt gom of niet. Van de uitslag van dit onderzoek wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als uw klacht in behandeling wordt gom, stelt de secretaris u op de hoogte van de werkwijze van de commissie. In sommige gevall zal de commissie u het kinderctrum vrag om e mondelinge toelichting. Uiterlijk twaalf wek (van vijf werkdag) na het indi van uw klacht doet de commissie uitspraak. Ze laat aan u het kinderdagverblijf wet of de klacht gegrond is bevond. De uitspraak van de commissie is niet bindd. Het is e advies aan het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf laat u binn e maand schriftelijk wet wat ze met het advies doet. Mocht u het niet es zijn met de uitkomst van deze klachtprocedure dan kunt u zich richt tot: De Geschillcommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP D Haag, telefoon Meer informatie is te vind op In tegstelling tot de procedure bij de klachtcommissie die voor u gratis is, zijn aan het indi van e klacht bij de geschillcommissie kost verbond. Opingstijd Het kinderdagverblijf is geopd op werkdag van 06:30 tot uur. Sluitingsdag Wij zijn het hele jaar geopd, met uitzondering van de nationale feest- gedkdag. Op 24 december sluit wij om uur. U wordt in alle andere gevall tijdig op de hoogte gesteld. Deze sluitingsdag word niet gecompseerd.

6 Huisregels alfabetisch Aanmelding kinderdagverblijf E kind vroegtijdig inschrijv voor e plaats in het kinderdagverblijf vergroot de kans dat Kids&Zoo kan voorzi in de vraag van de ouders. E inschrijfformulier is aan te vrag bij de directie of per . Ook kunt u zich inschrijv via e link op onze website. Afwezigheid meld Mocht uw kind, om welke red dan ook, Kids&Zoo niet bezoek, dan kunt u dit uiterlijk 24 uur van te vor kosteloos meld. Doet u dit op de dag zelf dan zijn we goodzaakt u de geplande ur voor die dag in reking te brg. Allergieën Is uw kind allergisch, meldt dit bij de leidsters. Auto parker Er is voldode parkeergelegheid. Het is niet toegestaan om over het gras te rijd. Bereikbaarheid ouders Zorg dat wij u altijd kunn bereik voor overleg. Geef wijziging van telefoonnummers andere gegevs altijd direct door aan de leidsters. Deze zull de wijziging vermeld op de stamkaart van uw kind. Besmettelijke ziekte Als u vermoedt dat uw kind e besmettelijke ziekte heeft (waterpokk, krtbaard etc.) raadpleeg dan e huisarts dat uw kind op e kinderdagverblijf zit. Geef deze informatie door aan de groepsleidsters, op deze manier kunn zij daar tijdig aandacht aan bested de nodige maatregel treff. Ook kunt u de gezondheidswijzer van de GGD raadpleg. Brg ophal van uw kind U kunt uw kind op elk gewst momt hal brg. Wij houd ons aan de door u door gegev haal brg tijd met het plann van activiteit. In het geval dat u uw kind eerder (onaangekondigd) komt hal dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld aan het wandel zijn. U zult dan evtjes moet wacht. Wij vrag hiervoor uw begrip. Ook wanneer u het wel heeft gemeld kunn wij besluit om toch e activiteit te do. In dat geval zal uw kind evtjes op e andere groep spel tot u hem komt hal.

7 Wanneer u uw kind door iemand anders laat ophal verzoek wij u dit van te vor te meld bij de leidster. Calamiteit Bij calamiteit kan het nodig zijn om het gebouw te ontruim. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinder ander die zich in Kids&Zoo bevind. Wanneer er beslot wordt tot e ontruiming lat wij e alarmsignaal klink, of del de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurde e calamiteit altijd instructies op van het personeel van Kids&Zoo totdat de politie /of brandweer is gearriveerd. Hierna di hun instructies te word opgevolgd. Zodra iedere het pand heeft verlat op e veilige plek is, word ouders op de hoogte gesteld verzocht hun kinder te kom hal. Meldt altijd aan de leidster als u uw kind mee neemt. Deur Zorg er voor dat u de deur goed achter u sluit (let op dat er ge vingers tuss de deur kom), dat er ge kinder naar binn of naar buit glipp als u e ruimte betreedt of verlaat. Grijp in als dat toch gebeurt. Fiets parker Mocht u uw fiets will parker bij Kids&Zoo, plaats deze dan in het fietsrek. Zorg er voor dat de fiets verder ge hinder veroorzaakt voor ander. Fopspe Kinder mog hun spetje van thuis meem naar Kids&Zoo. Heeft uw kind e nieuwe spe, geef dit dan door aan de leidsters. U bt zelf verantwoordelijk voor het uitkok tijdig vernieuw van het spetje. Controleer de spe regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van e kapotte spe, mog sp met scheurtjes niet gebruikt word in Kids&Zoo. Hoofdluis Hoofdluis is e ongemak dat zich makkelijk snel kan verspreid. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperk, vrag wij ouders die thuis hoofdluis geconstateerd hebb dit thuis te behandel, voordat kind ouder in Kids&Zoo kom. Stel de leidsters op de hoogte, zodat zij extra alert kunn zijn. Soms slaat de behandeling niet in één keer aan; houd ons dan op de hoogte. Zodra in Kids&Zoo hoofdluis geconstateerd wordt, overlegg wij met de

8 ouders over de behandeling. Uit voorzorg word alle andere kinder onderzocht alles in Kids&Zoo schoongemaakt gewass. Huisdier Er zal regelmatig e hond bij Kids&Zoo aanwezig zijn. Deze is met met kinder opgegroeid zal nooit alle met kinder zijn. Wij zijn van ming dat kinder veel ler met het omgaan van dier. Kinder ler verantwoordelijk zijn, kunn spel met de hond het kan e rustgevde werking hebb. We hebb speciaal e protocol voor huisdier. Deze is in te zi op locatie. Kinderwags stall U kunt kinderwags e.d. op de daartoe aangewez plek stall. Kinderziekt epidemieën Bij e uitbraak van e kinderziekte of epidemie raadpleg wij de GGD handel wij minimaal conform de voorschrift adviez van deze organisatie. Meldt altijd aan de leidsters als uw kind e kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt. Klacht Zie basisregels Kleding De kinder spel ints in Kids&Zoo do verschillde activiteit met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier reking mee bij het kled van uw kind. Wij prober te voorkom dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo drag de kinder schort tijds het verv plakk. Desondanks kan het gebeur dat kleding vuil wordt. Kids&Zoo kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld word. De verf- lijmproduct die wij gebruik zijn in de meeste gevall uitwasbaar. De jas evt. dass, handscho van uw kind dit duidelijk herkbaar te zijn voorzi van de naam van uw kind. U dit zorg te drag dat er tminste één stel schone kler in het mandje van uw kind aanwezig is. Het is daarom van belang elke dag in het mandje te kijk of er iets gewass of aangevuld moet word. Geef de kinder die nog op het kinderdagverblijf slap ge kleding met capuchon aan. Dit om verstikking tijds het slap te voorkom.

9 Wanneer uw kind kleding van Kids&Zoo let, vrag wij u dit zo spoedig mogelijk terug te brg, uiteraard gewass. Luiers Wilt u er voor zorg dat uw kind voldode luiers mee heeft? Maaltijd tussdoortjes Iedere dag krijg de kinder vers fruit, e broodmaaltijd verschillde (gezonde) tussdoortjes. In overleg is het mogelijk om over individuele ws, zoals e speciaal dieet, afsprak te mak. Mandje Alle kinder hebb e eig mandje. Hierin kunn persoonlijke ding zoals kleding knuffels word bewaard. Medicijnoverekomst Het kan zijn dat uw kind medicijn gebruikt. Om te zorg dat de toediing hiervan goed uitgevoerd wordt, mak wij gebruik van e medicijn overekomst. In deze overekomst wordt de wijze van toediing de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing dat de houdbaarheidsdatum niet over-schred is. Het formulier van de medicijnoverekomst kunt u opvrag bij de leidster(s). Mishandeling of vermoeds hiervan Bij mishandeling of vermoeds hiervan handel wij volgs het protocol kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vorm van geestelijk, lichamelijk seksueel geweld teg kinder, of het nalat van zorg aandacht. Overdracht De overdracht is het momt dat de leidster de ouders elkaar informer over hoe het thuis bij Kids&Zoo is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunn beide partij goed inspel op de behoeft van het kind. Mocht ouders de behoefte hebb om uitgebreider met de leidsters te sprek, dan kunn zij hiervoor e afspraak mak. Ouders kunn, wanneer zij hier behoefte aan hebb, e schriftje meegev. Hierin kunn allerlei zak vermeld word, zoals de verschoon slaaptijd, wat het kind die dag heeft geget gedronk welke activiteit er zijn

10 gedaan. Ook voedingsschema s andere belangrijke (nieuwe) informatie word hier in vermeld. Wij vind het leuk als u ook opschrijft wat er thuis gebeurt. Wij schrijv in het schriftje tot uw kind 1,5 jaar is. Prestielijst tek Wij houd dagelijks prestielijst bij met daarop de begin eindtijd van uw kind. Wij vrag u die elke dag voor akkoord te tek. Rok Rok is binn de omheining van Kids&Zoo niet toegestaan. En zeker niet in het zicht van de kinder. Ruil van e opvang dag Aanpassing gedurde de week in de gewste opvangur zijn in onderling overleg, mits minimaal 24 uur van te vor daartoe e verzoek is ingedid mits de wijziging met inachtneming van de maximale groepsgrootte het verzoek kan word gehonoreerd, mogelijk. Kids&Zoo zal haar besluit op het verzoek uiterlijk binn 12 uur aan de ouder/verzorger kbaar mak. Ingeval van ziekte of ander onvoorzi verlet zal de ouder/verzorger, zodra de omstandigheid zich voordoet, dit meld aan Kids&Zoo. Ingeval van ziekte dit de ziekmelding voor s ochtds 08:00 uur te word doorgegev. Schriftje Voor ieder kind tot 1,5 jaar kan e schriftje bijgehoud word. Hierin schrijv zowel de groepsleidster als u als ouder om elkaar op de hoogte te houd van het welzijn van het kind. Dit schriftje dit u zelf mee te gev. Sierad Het drag van sierad door kinder onder de 4 jaar rad wij sterk af. Kids&Zoo is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel t gevolge van het drag van e sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan Kids&Zoo niet aansprakelijk gesteld word. Sloff op de groep Uw kind mag sloff van huis meem. Bij voorkeur sloff met e antislip zool.

11 Speelgoed van thuis meem Kinder mog hun eig speelgoed meem naar Kids&Zoo. Er mog dan ook andere kinder mee spel. Het is aan de leidster om te bepal of het kind bij Kids&Zoo ook met zijn eig speelgoed mag spel. Kids&Zoo is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Tass Bij het hal brg van uw kind moet tass veilig weggezet word. Let er op dat kinder niet bij of in uw tas kunn kom. Er kunn spull in zitt die gevaarlijk kunn zijn voor kinder, dk hierbij aan medicijn, sigarett etc. Traktatie Uw kind mag trakter wat hij/zij lekker vindt. Wel gev wij de voorkeur aan gezonde traktaties. Overleg vooraf met de leidsters, deze gev u ook graag tips. Verantwoordelijkheid Zolang u sam met uw kind in het gebouw of op het terrein van Kids&Zoo verblijft, bt u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Bij binnkomst zorgt u voor het ophang van de jas van uw kind. Verlat van stamgroep Kinder verlat soms tijds spelmomt de stamgroep onder begeleiding van 1 of meerdere pedagogisch medewerkers (oa binnspeelplaats/uitstapjes). Verzekering Kinder zijn verzekerd teg ongevall schade aan derd tijds hun verblijf in de opvang. Deze verzekering betreft zowel hun verblijf in de binnruimt, als in de buitruimt tijds wandeling uitstapjes. Wijzig van opvangdag Bij Kids&Zoo kunt u wijziging kosteloos doorgev tot e dag van te vor. Er wordt dan mete gekek of de bezetting dit toelaat. Bij uitzondering kan het es voorkom dat de groep te vol zitt. Wij prober altijd mee te dk met u. Als u op de dag zelf wijziging door geeft word deze wel in reking gebracht.

12 Ziek zijn Het is niet altijd goed aan te gev wanneer e kind ziek te noem is. Over het algeme heeft e ziek kind specifieke zorg aandacht nodig die op e kinderdagverblijf niet echt gebod kan word. wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt bij 38,5 koorts contact opgom met e van de ouders/verzorgers. In overleg met u kan actie ondernom word. Bij e temperatuur hoger dan 38,5 grad moet het kind opgehaald word. Indi e kind directe medische zorg nodig heeft, zal de eerste zorg daarnaar uit gaan. Vervolgs wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met u als ouder. Wanneer uw kind ziek is niet komt, verzoek wij u het kinderdagverblijf te bell. Wij will dan ook graag wet wat er aan de hand is zodat we, indi nodig, andere ouders kunn informer over mogelijk besmettingsgevaar. Zuigeling De jongste baby's hebb hun eig voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kt, voortgezet bij Kids&Zoo. Ouders di wanneer zij hun kind brg te zorg voor: voedingscontainers met daarin de juist afgemet hoeveelheid melkpoeder per fles; e extra voedingseheid die dit als reserve; dat containers geplaatst word in de keuk; dat de leidsters wet wat de juiste verhouding voeding/water is. Moeders die hun kindje graag zelf borstvoeding gev, krijg bij Kids&Zoo de gelegheid hiervoor. De leidsters vertell graag in welke ruimte dit kan. Borstvoeding die bedoeld is om in e fles te gev, di ouders gekoeld of in bevror toestand aan te lever in de koelkast te plaats. Borstvoeding die ingevror dit te blijv, kan aan de leidsters overhandigd word. Dit wordt dan in de vriezer bewaard. Deze voeding mag maar 1 dag in de vriezer van Kids&Zoo bewaard word. Borstvoeding wordt verwarmd in de flesswarmer. Alle persoonlijke spull zoals fless, flessdopp voedingscontainers di voorzi te zijn van e naamsticker. Kids&Zoo verzorgt al het andere voedsel zoals brood, fruit, sap koekjes. Vanzelfsprekd krijg alle de kinder die eraan toe zijn dit voedsel pas nadat dit met de ouders besprok is. *Zuigeling di wel eerst uit de fles te kunn drink voordat de opvang in Kids&Zoo van start gaat.

13 Zindelijk word Bij het proces van zindelijk word gebeur er nog wel es ongelukjes. Wanneer ondergoed dermate vies is geword dat het niet in e zakje mee kan, gooi wij het ondergoed weg. Wij vrag u hiermee reking te houd. Overige documt regeling Algeme voorwaard E exemplaar van onze algeme voorwaard is in te zi op het kinderdagverblijf. Oudercommissie Kids&Zoo heeft e oudercommissie. Voor meer informatie over deze commissie verwijz wij u naar onze site. Pedagogisch beleid, meldcode protocoll Het documt dat het pedagogisch beleid van Kids&Zoo beschrijft, kunt u inzi op het kinderdagverblijf. Ditzelfde geldt ook voor onze protocoll de meldcode huiselijk geweld kindermishandeling. Slotbepaling Daar waar de huisregels niet in voorzi beslist de directie.

14

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede

Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Huisregels BSO Sporten V.o.f. Locatie Zwem BSO Knoet Ede Mei 2011 Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige en

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR

Beleidsplan Sociale Veiligheid AWBR 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, Stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: 2 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen

Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum: November 2013 Versie: 2 Pagina 1 van 10 Waar kinderen zich thuis voelen Kinderopvang en Buitenschoolse opvang gericht op natuur en bewegen Basisschool de Overplaats Datum:

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

CALAMITEITEN Voorbereid zijn op calamiteiten, zorgt er voor dat medewerksters rustiger en doordachter met onverwachte, gevaarlijke en onveilige situaties om kunnen gaan. Ons doel is kinderen de grootst

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie