Algemene huisregels Dagopvang en BSO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene huisregels Dagopvang en BSO"

Transcriptie

1 Inleiding In dit documt treft u de huisregels aan zoals deze geld binn ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorder e veilige vertrouwde opvang van uw kind in Kids&Zoo. De huisregels zijn onder andere afgeleid van het pedagogisch beleid. Wij adviser u dan ook het pedagogisch beleid te lez, zodat u ook de achterliggde gedachte van de huisregels kt. In het belang van de functionaliteit van dit documt zijn de regels kort bondig geformuleerd. Miriam Jalving Lisette Witvoet. Kids&Zoo kinderopvang Brinkhalte HX Emm Tel:

2 Inhoudsopgave Inleiding Basisregels Uw keuze voor Kids&Zoo Omgangsvorm Vraagstukk rond uw kind in Kids&Zoo Klachtregeling Opingstijd Opingstijd kinderdagverblijf Sluitingsdag Huisregels alfabetisch Aanmelding kinderdagverblijf Afwezigheid meld Allergieën Auto parker Bereikbaarheid ouders Besmettelijke ziekte Brg ophal van uw kind Calamiteit Fiets parker Fopspe Hoofdluis Huisdier Kinderwags maxi-cosi's stall Kinderziekt epidemieën Klacht Kleding Luiers Maaltijd tussdoortjes Mandje Medicijnoverekomst Mishandeling of vermoeds hiervan

3 Overdracht Prestielijst tek Rok Ruil van e opvangdag Schriftje Sierad Sloff op de groep Speelgoed van thuis meem Tass Traktatie Verantwoordelijkheid Verlat van stamgroep Verzekering Voeding- slaapschema baby's Wijzig van opvangdag Ziek zijn Zuigeling Zindelijk word Overige documt regeling Algeme voorwaard Oudercommissie Pedagogisch beleid, meldcode protocoll Slotbepaling

4 Basisregels Uw keuze voor Kids&Zoo Met uw keuze voor ons kinderdagverblijf kiest u er voor om e deel van de zorg opvoeding van uw kind aan ons uit te bested. Binn de kaders van ons beleid houd wij zoveel mogelijk reking met de ws van u als ouder. Wij zull u betrekk bij keuzes die van belang zijn voor uw kind. E goede afstemming tuss thuis Kids&Zoo is van groot belang. Daarom hor wij graag wat uw ws ideeën zijn. Kinder word bij Kids&Zoo opgevang in groepsverband. Kids&Zoo zorgt ervoor dat de individuele belang die van de groep als geheel in balans zijn. Kids&Zoo is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang van ieder kind dat ons kinderdagverblijf bezoekt. Het is mede daarom de taak verantwoordelijkheid van Kids&Zoo om het beleid de regels te bepal. Omgangsvorm Kids&Zoo is e veilige plek waar kinder volwass met elkaar omgaan op basis van respect gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie, in welke vorm dan ook wordt onder ge kele omstandigheid getolereerd. Vraagstukk rond uw kind in Kids&Zoo Mocht u zich zorg mak over uw kind, dan kunt u bij ons terecht. Schroom niet deze zaak bespreekbaar te mak bij de leidsters van uw kind of de directie. Andersom zull wij ook met u in contact tred als wij ons zorg mak over uw kind. Klachtregeling Als u als ouder ontevred bt over iets betreffde de opvang van uw kind of de distverling van Kids&Zoo dan hor wij dit graag. In de meeste gevall is het raadzaam om uw ongoeg te besprek met de persoon die in eerste instantie verantwoordelijk is: de leidster. Vanzelfsprekd kunt u ook bij de directie terecht om uw klacht te besprek. Wij help u graag. Kids&Zoo is aangeslot bij de Stichting Klachtcommissie Kinderopvang (SKK). Deze commissie fungeert als de officiële klachtcommissie van ons kinderdagverblijf. Hier kunt u terecht als u de officiële procedure wilt volg. Deze procedure is als volgt: U neemt contact op met de secretaris van de SKK. Zij zijn tijds kantoorur telefonisch bereikbaar op per U zet uw klacht op papier. Beschrijf de gebeurtis waarover u klaagt, de red waarom u hierover e klacht wilt indi wat u evtueel al heeft gedaan

5 om tot e oplossing te kom. Vermeld uw adres telefoonnummer het adres van het kinderctrum. Heeft u moeite om uw klacht te verwoord, dan kan de secretaris van de SKK u daarbij help. Stuur uw brief met uw beschrijving van de klacht alle ter zake dode stukk (voorafgaande correspondtie etc) naar de secretaris van de SKK. Binn e week krijgt u e ontvangstbevestiging. De voorzitter van de SKK zal onderzoek of uw klacht in behandeling wordt gom of niet. Van de uitslag van dit onderzoek wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Als uw klacht in behandeling wordt gom, stelt de secretaris u op de hoogte van de werkwijze van de commissie. In sommige gevall zal de commissie u het kinderctrum vrag om e mondelinge toelichting. Uiterlijk twaalf wek (van vijf werkdag) na het indi van uw klacht doet de commissie uitspraak. Ze laat aan u het kinderdagverblijf wet of de klacht gegrond is bevond. De uitspraak van de commissie is niet bindd. Het is e advies aan het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf laat u binn e maand schriftelijk wet wat ze met het advies doet. Mocht u het niet es zijn met de uitkomst van deze klachtprocedure dan kunt u zich richt tot: De Geschillcommissie Kinderopvang, Postbus 90600, 2509 LP D Haag, telefoon Meer informatie is te vind op In tegstelling tot de procedure bij de klachtcommissie die voor u gratis is, zijn aan het indi van e klacht bij de geschillcommissie kost verbond. Opingstijd Het kinderdagverblijf is geopd op werkdag van 06:30 tot uur. Sluitingsdag Wij zijn het hele jaar geopd, met uitzondering van de nationale feest- gedkdag. Op 24 december sluit wij om uur. U wordt in alle andere gevall tijdig op de hoogte gesteld. Deze sluitingsdag word niet gecompseerd.

6 Huisregels alfabetisch Aanmelding kinderdagverblijf E kind vroegtijdig inschrijv voor e plaats in het kinderdagverblijf vergroot de kans dat Kids&Zoo kan voorzi in de vraag van de ouders. E inschrijfformulier is aan te vrag bij de directie of per . Ook kunt u zich inschrijv via e link op onze website. Afwezigheid meld Mocht uw kind, om welke red dan ook, Kids&Zoo niet bezoek, dan kunt u dit uiterlijk 24 uur van te vor kosteloos meld. Doet u dit op de dag zelf dan zijn we goodzaakt u de geplande ur voor die dag in reking te brg. Allergieën Is uw kind allergisch, meldt dit bij de leidsters. Auto parker Er is voldode parkeergelegheid. Het is niet toegestaan om over het gras te rijd. Bereikbaarheid ouders Zorg dat wij u altijd kunn bereik voor overleg. Geef wijziging van telefoonnummers andere gegevs altijd direct door aan de leidsters. Deze zull de wijziging vermeld op de stamkaart van uw kind. Besmettelijke ziekte Als u vermoedt dat uw kind e besmettelijke ziekte heeft (waterpokk, krtbaard etc.) raadpleeg dan e huisarts dat uw kind op e kinderdagverblijf zit. Geef deze informatie door aan de groepsleidsters, op deze manier kunn zij daar tijdig aandacht aan bested de nodige maatregel treff. Ook kunt u de gezondheidswijzer van de GGD raadpleg. Brg ophal van uw kind U kunt uw kind op elk gewst momt hal brg. Wij houd ons aan de door u door gegev haal brg tijd met het plann van activiteit. In het geval dat u uw kind eerder (onaangekondigd) komt hal dan kan het zijn dat we bijvoorbeeld aan het wandel zijn. U zult dan evtjes moet wacht. Wij vrag hiervoor uw begrip. Ook wanneer u het wel heeft gemeld kunn wij besluit om toch e activiteit te do. In dat geval zal uw kind evtjes op e andere groep spel tot u hem komt hal.

7 Wanneer u uw kind door iemand anders laat ophal verzoek wij u dit van te vor te meld bij de leidster. Calamiteit Bij calamiteit kan het nodig zijn om het gebouw te ontruim. Dit gebeurt uit voorzorg of omdat er direct gevaar is voor de kinder ander die zich in Kids&Zoo bevind. Wanneer er beslot wordt tot e ontruiming lat wij e alarmsignaal klink, of del de leidsters u dit mede. Zodra dit het geval is verlaat u op rustige wijze het pand. U volgt gedurde e calamiteit altijd instructies op van het personeel van Kids&Zoo totdat de politie /of brandweer is gearriveerd. Hierna di hun instructies te word opgevolgd. Zodra iedere het pand heeft verlat op e veilige plek is, word ouders op de hoogte gesteld verzocht hun kinder te kom hal. Meldt altijd aan de leidster als u uw kind mee neemt. Deur Zorg er voor dat u de deur goed achter u sluit (let op dat er ge vingers tuss de deur kom), dat er ge kinder naar binn of naar buit glipp als u e ruimte betreedt of verlaat. Grijp in als dat toch gebeurt. Fiets parker Mocht u uw fiets will parker bij Kids&Zoo, plaats deze dan in het fietsrek. Zorg er voor dat de fiets verder ge hinder veroorzaakt voor ander. Fopspe Kinder mog hun spetje van thuis meem naar Kids&Zoo. Heeft uw kind e nieuwe spe, geef dit dan door aan de leidsters. U bt zelf verantwoordelijk voor het uitkok tijdig vernieuw van het spetje. Controleer de spe regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking door het gebruik van e kapotte spe, mog sp met scheurtjes niet gebruikt word in Kids&Zoo. Hoofdluis Hoofdluis is e ongemak dat zich makkelijk snel kan verspreid. Om deze verspreiding zoveel mogelijk te beperk, vrag wij ouders die thuis hoofdluis geconstateerd hebb dit thuis te behandel, voordat kind ouder in Kids&Zoo kom. Stel de leidsters op de hoogte, zodat zij extra alert kunn zijn. Soms slaat de behandeling niet in één keer aan; houd ons dan op de hoogte. Zodra in Kids&Zoo hoofdluis geconstateerd wordt, overlegg wij met de

8 ouders over de behandeling. Uit voorzorg word alle andere kinder onderzocht alles in Kids&Zoo schoongemaakt gewass. Huisdier Er zal regelmatig e hond bij Kids&Zoo aanwezig zijn. Deze is met met kinder opgegroeid zal nooit alle met kinder zijn. Wij zijn van ming dat kinder veel ler met het omgaan van dier. Kinder ler verantwoordelijk zijn, kunn spel met de hond het kan e rustgevde werking hebb. We hebb speciaal e protocol voor huisdier. Deze is in te zi op locatie. Kinderwags stall U kunt kinderwags e.d. op de daartoe aangewez plek stall. Kinderziekt epidemieën Bij e uitbraak van e kinderziekte of epidemie raadpleg wij de GGD handel wij minimaal conform de voorschrift adviez van deze organisatie. Meldt altijd aan de leidsters als uw kind e kinderziekte heeft, of als u dit vermoedt. Klacht Zie basisregels Kleding De kinder spel ints in Kids&Zoo do verschillde activiteit met bijvoorbeeld zand, verf of lijm. Houdt hier reking mee bij het kled van uw kind. Wij prober te voorkom dat kleding beschadigt of vuil wordt. Zo drag de kinder schort tijds het verv plakk. Desondanks kan het gebeur dat kleding vuil wordt. Kids&Zoo kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld word. De verf- lijmproduct die wij gebruik zijn in de meeste gevall uitwasbaar. De jas evt. dass, handscho van uw kind dit duidelijk herkbaar te zijn voorzi van de naam van uw kind. U dit zorg te drag dat er tminste één stel schone kler in het mandje van uw kind aanwezig is. Het is daarom van belang elke dag in het mandje te kijk of er iets gewass of aangevuld moet word. Geef de kinder die nog op het kinderdagverblijf slap ge kleding met capuchon aan. Dit om verstikking tijds het slap te voorkom.

9 Wanneer uw kind kleding van Kids&Zoo let, vrag wij u dit zo spoedig mogelijk terug te brg, uiteraard gewass. Luiers Wilt u er voor zorg dat uw kind voldode luiers mee heeft? Maaltijd tussdoortjes Iedere dag krijg de kinder vers fruit, e broodmaaltijd verschillde (gezonde) tussdoortjes. In overleg is het mogelijk om over individuele ws, zoals e speciaal dieet, afsprak te mak. Mandje Alle kinder hebb e eig mandje. Hierin kunn persoonlijke ding zoals kleding knuffels word bewaard. Medicijnoverekomst Het kan zijn dat uw kind medicijn gebruikt. Om te zorg dat de toediing hiervan goed uitgevoerd wordt, mak wij gebruik van e medicijn overekomst. In deze overekomst wordt de wijze van toediing de dosering vastgelegd. Zorg dat u het medicijn beschikbaar stelt in de originele verpakking inclusief de gebruiksaanwijzing dat de houdbaarheidsdatum niet over-schred is. Het formulier van de medicijnoverekomst kunt u opvrag bij de leidster(s). Mishandeling of vermoeds hiervan Bij mishandeling of vermoeds hiervan handel wij volgs het protocol kindermishandeling. Onder kindermishandeling verstaan wij alle vorm van geestelijk, lichamelijk seksueel geweld teg kinder, of het nalat van zorg aandacht. Overdracht De overdracht is het momt dat de leidster de ouders elkaar informer over hoe het thuis bij Kids&Zoo is gegaan. Door goed op de hoogte te zijn over wat er met het kind is gebeurd, kunn beide partij goed inspel op de behoeft van het kind. Mocht ouders de behoefte hebb om uitgebreider met de leidsters te sprek, dan kunn zij hiervoor e afspraak mak. Ouders kunn, wanneer zij hier behoefte aan hebb, e schriftje meegev. Hierin kunn allerlei zak vermeld word, zoals de verschoon slaaptijd, wat het kind die dag heeft geget gedronk welke activiteit er zijn

10 gedaan. Ook voedingsschema s andere belangrijke (nieuwe) informatie word hier in vermeld. Wij vind het leuk als u ook opschrijft wat er thuis gebeurt. Wij schrijv in het schriftje tot uw kind 1,5 jaar is. Prestielijst tek Wij houd dagelijks prestielijst bij met daarop de begin eindtijd van uw kind. Wij vrag u die elke dag voor akkoord te tek. Rok Rok is binn de omheining van Kids&Zoo niet toegestaan. En zeker niet in het zicht van de kinder. Ruil van e opvang dag Aanpassing gedurde de week in de gewste opvangur zijn in onderling overleg, mits minimaal 24 uur van te vor daartoe e verzoek is ingedid mits de wijziging met inachtneming van de maximale groepsgrootte het verzoek kan word gehonoreerd, mogelijk. Kids&Zoo zal haar besluit op het verzoek uiterlijk binn 12 uur aan de ouder/verzorger kbaar mak. Ingeval van ziekte of ander onvoorzi verlet zal de ouder/verzorger, zodra de omstandigheid zich voordoet, dit meld aan Kids&Zoo. Ingeval van ziekte dit de ziekmelding voor s ochtds 08:00 uur te word doorgegev. Schriftje Voor ieder kind tot 1,5 jaar kan e schriftje bijgehoud word. Hierin schrijv zowel de groepsleidster als u als ouder om elkaar op de hoogte te houd van het welzijn van het kind. Dit schriftje dit u zelf mee te gev. Sierad Het drag van sierad door kinder onder de 4 jaar rad wij sterk af. Kids&Zoo is niet verantwoordelijk voor mogelijk letsel t gevolge van het drag van e sieraad. Ook voor beschadiging of verlies kan Kids&Zoo niet aansprakelijk gesteld word. Sloff op de groep Uw kind mag sloff van huis meem. Bij voorkeur sloff met e antislip zool.

11 Speelgoed van thuis meem Kinder mog hun eig speelgoed meem naar Kids&Zoo. Er mog dan ook andere kinder mee spel. Het is aan de leidster om te bepal of het kind bij Kids&Zoo ook met zijn eig speelgoed mag spel. Kids&Zoo is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging. Tass Bij het hal brg van uw kind moet tass veilig weggezet word. Let er op dat kinder niet bij of in uw tas kunn kom. Er kunn spull in zitt die gevaarlijk kunn zijn voor kinder, dk hierbij aan medicijn, sigarett etc. Traktatie Uw kind mag trakter wat hij/zij lekker vindt. Wel gev wij de voorkeur aan gezonde traktaties. Overleg vooraf met de leidsters, deze gev u ook graag tips. Verantwoordelijkheid Zolang u sam met uw kind in het gebouw of op het terrein van Kids&Zoo verblijft, bt u zelf verantwoordelijk voor uw kind. Bij binnkomst zorgt u voor het ophang van de jas van uw kind. Verlat van stamgroep Kinder verlat soms tijds spelmomt de stamgroep onder begeleiding van 1 of meerdere pedagogisch medewerkers (oa binnspeelplaats/uitstapjes). Verzekering Kinder zijn verzekerd teg ongevall schade aan derd tijds hun verblijf in de opvang. Deze verzekering betreft zowel hun verblijf in de binnruimt, als in de buitruimt tijds wandeling uitstapjes. Wijzig van opvangdag Bij Kids&Zoo kunt u wijziging kosteloos doorgev tot e dag van te vor. Er wordt dan mete gekek of de bezetting dit toelaat. Bij uitzondering kan het es voorkom dat de groep te vol zitt. Wij prober altijd mee te dk met u. Als u op de dag zelf wijziging door geeft word deze wel in reking gebracht.

12 Ziek zijn Het is niet altijd goed aan te gev wanneer e kind ziek te noem is. Over het algeme heeft e ziek kind specifieke zorg aandacht nodig die op e kinderdagverblijf niet echt gebod kan word. wanneer uw kind ziek wordt op het kinderdagverblijf, wordt bij 38,5 koorts contact opgom met e van de ouders/verzorgers. In overleg met u kan actie ondernom word. Bij e temperatuur hoger dan 38,5 grad moet het kind opgehaald word. Indi e kind directe medische zorg nodig heeft, zal de eerste zorg daarnaar uit gaan. Vervolgs wordt zo spoedig mogelijk contact gezocht met u als ouder. Wanneer uw kind ziek is niet komt, verzoek wij u het kinderdagverblijf te bell. Wij will dan ook graag wet wat er aan de hand is zodat we, indi nodig, andere ouders kunn informer over mogelijk besmettingsgevaar. Zuigeling De jongste baby's hebb hun eig voedingsschema dat in overleg met de ouders is vastgesteld. Hierdoor wordt het ritme, zoals het kind dat van thuis kt, voortgezet bij Kids&Zoo. Ouders di wanneer zij hun kind brg te zorg voor: voedingscontainers met daarin de juist afgemet hoeveelheid melkpoeder per fles; e extra voedingseheid die dit als reserve; dat containers geplaatst word in de keuk; dat de leidsters wet wat de juiste verhouding voeding/water is. Moeders die hun kindje graag zelf borstvoeding gev, krijg bij Kids&Zoo de gelegheid hiervoor. De leidsters vertell graag in welke ruimte dit kan. Borstvoeding die bedoeld is om in e fles te gev, di ouders gekoeld of in bevror toestand aan te lever in de koelkast te plaats. Borstvoeding die ingevror dit te blijv, kan aan de leidsters overhandigd word. Dit wordt dan in de vriezer bewaard. Deze voeding mag maar 1 dag in de vriezer van Kids&Zoo bewaard word. Borstvoeding wordt verwarmd in de flesswarmer. Alle persoonlijke spull zoals fless, flessdopp voedingscontainers di voorzi te zijn van e naamsticker. Kids&Zoo verzorgt al het andere voedsel zoals brood, fruit, sap koekjes. Vanzelfsprekd krijg alle de kinder die eraan toe zijn dit voedsel pas nadat dit met de ouders besprok is. *Zuigeling di wel eerst uit de fles te kunn drink voordat de opvang in Kids&Zoo van start gaat.

13 Zindelijk word Bij het proces van zindelijk word gebeur er nog wel es ongelukjes. Wanneer ondergoed dermate vies is geword dat het niet in e zakje mee kan, gooi wij het ondergoed weg. Wij vrag u hiermee reking te houd. Overige documt regeling Algeme voorwaard E exemplaar van onze algeme voorwaard is in te zi op het kinderdagverblijf. Oudercommissie Kids&Zoo heeft e oudercommissie. Voor meer informatie over deze commissie verwijz wij u naar onze site. Pedagogisch beleid, meldcode protocoll Het documt dat het pedagogisch beleid van Kids&Zoo beschrijft, kunt u inzi op het kinderdagverblijf. Ditzelfde geldt ook voor onze protocoll de meldcode huiselijk geweld kindermishandeling. Slotbepaling Daar waar de huisregels niet in voorzi beslist de directie.

14

Algemene huisregels Dagopvang en BSO

Algemene huisregels Dagopvang en BSO Inleiding In dit documt treft u de huisregels aan zoals deze geld binn ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorder e veilige vertrouwde opvang van uw kind in Kids&Zoo. De huisregels zijn onder andere afgeleid

Nadere informatie

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015

Inhoud. 1. Onze huisregels. Versie januari 2015 Versie januari 2015 Inhoud 1. Onze huisregels 2. De openingstijden 3. Sluiting tijdens vakantie en feestdagen 4. Brengen en halen van uw kind 5. Afwezigheid melden 6. Allergieën 7. Maaltijden en tussendoortjes

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Hoipiepeloi

Kinderdagverblijf Hoipiepeloi Kinderdagverblijf Hoipiepeloi Huisregels Kinderdagverblijf Hoipiepeloi Versie 2016 1 Inhoud Inleiding... 4 Basisregels... 5 Uw keuze voor Hoipiepeloi... 5 Omgangsvormen... 5 Vraagstukken rond uw kind in

Nadere informatie

huisregels kinderopvang KOOZIE

huisregels kinderopvang KOOZIE huisregels kinderopvang KOOZIE Inleiding Met u keuze voor onze kinderopvang kiest u er voor om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind aan ons uit te besteden. Binnen de kaders van ons beleid houden

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Hoipiepeloi

Kinderdagverblijf Hoipiepeloi Kinderdagverblijf Hoipiepeloi Huisregels Kinderdagverblijf Hoipiepeloi Versie 2014 1 Inhoud Inleiding... 4 Basisregels... 5 Uw keuze voor Hoipiepeloi... 5 Omgangsvormen... 5 Vraagstukken rond uw kind in

Nadere informatie

Algemene huisregels Dagopvang en BSO

Algemene huisregels Dagopvang en BSO Inleiding In dit documt treft u de huisregels aan zoals deze geld binn ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorder e veilige vertrouwde opvang van uw kind in Kids&Zoo. De huisregels zijn onder andere afgeleid

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf Oase

Huisregels kinderdagverblijf Oase Huisregels kinderdagverblijf Oase Update: juli 2014 1 Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf De Zoete Inval

Huisregels Kinderdagverblijf De Zoete Inval Huisregels Kinderdagverblijf De Zoete Inval Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van

Nadere informatie

Algemene huisregels. Kinderopvang Avonturiers Lelystad

Algemene huisregels. Kinderopvang Avonturiers Lelystad Algemene huisregels Kinderopvang Avonturiers Lelystad 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisregels 4 Uw keuze voor Avonturiers Lelystad 4 Omgangsvormen 4 Vraagstukken rond uw kind bij Avonturiers Lelystad 4

Nadere informatie

Vraagstukken rond uw kind bij KIKO Kinderopvang. Overgaan naar de volgende groep. Sluiting tijdens vakantie en feestdagen

Vraagstukken rond uw kind bij KIKO Kinderopvang. Overgaan naar de volgende groep. Sluiting tijdens vakantie en feestdagen Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind bij KIKO Kinderopvang. De huisregels

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Dolfijn

Kinderdagverblijf Dolfijn Kinderdagverblijf Dolfijn Huisregels KDV Kinderdagverblijf Dolfijn Versie 2013 Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze regels bevorderen

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang Just 4 Kids. Huisregels BSO

Buitenschoolse opvang Just 4 Kids. Huisregels BSO Buitenschoolse opvang Just 4 Kids Huisregels BSO Versie 2013 Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen onze buitenschoolse opvang. Deze regels bevorderen een veilige

Nadere informatie

HUISREGELS KINDEROPVANG/BSO DE DAG DOOR datum: 1 juli 2010

HUISREGELS KINDEROPVANG/BSO DE DAG DOOR datum: 1 juli 2010 HUISREGELS KINDEROPVANG/BSO DE DAG DOOR datum: 1 juli 2010 Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen onze opvang. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang

Nadere informatie

Huisregels Alfabetisch

Huisregels Alfabetisch Huisregels Alfabetisch Aanmelding Buitenschoolse Opvang Maakt uw kind gebruik van het kinderdagverblijf, dan staat hij/zij niet automatisch ingeschreven voor de Buitenschoolse Opvang. Hiervoor is een aparte

Nadere informatie

Huisregels Kindercentrum MultiKids

Huisregels Kindercentrum MultiKids Huisregels Kindercentrum MultiKids Inleiding In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kindercentrum. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind in

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf Gabriël:

Huisregels kinderdagverblijf Gabriël: kinderdagverblijf Gabriël: Inleiding: In deze bijlage treft u de huisregels aan zoals ze gelden binnen ons kinderdagverblijf. Deze huisregels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang voor uw kind bij

Nadere informatie

Huisregels Kiddo Care

Huisregels Kiddo Care Huisregels Kiddo Care 1 In dit document treft u de huisregels aan zoals deze gelden binnen ons kindercentrum. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind bij Kiddo Care. De huisregels

Nadere informatie

Huisregels Spot4kids. Huisregels alfabetisch

Huisregels Spot4kids. Huisregels alfabetisch Huisregels Spot4kids Inleiding In dit document treft u de huisregels zoals ze gelden binnen Spot4kids. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang van uw kind. De huisregels zijn onder andere

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.Het kinderdagverblijf. 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Informatie/Huisregels CKO Krummel. *Informatie. Algemeen

Informatie/Huisregels CKO Krummel. *Informatie. Algemeen Christelijke kinderopvang Noordoost Friesland *Informatie Van harte welkom bij Christelijke Kinderopvang 'Krummel'. Het is vaak erg spannend om uw kind aan `vreemden` over te laten, maar we hopen dat uw

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB. Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Onder de Boompjes V.O.F. te Velp NB Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij hanteren in

Nadere informatie

Informatieboekje 2015

Informatieboekje 2015 Informatieboekje 2015 Mauritsweg 1, Rijksstraatweg 50a/b Ridderkerk tel. 0180-422615 www.kdvdebron.nl e-mail: info@kdvdebron.nl Informatieboekje Welkom in ons kinderdagverblijf Hoewel u er natuurlijk van

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Welkom bij: Infoboekje

Welkom bij: Infoboekje Welkom bij: Infoboekje Hallo nieuwe Vriendjes en ouders, Welkom op Vriendjes van Kockengen! Om het wennen en het verblijf op de groep soepel te laten verlopen hebben we in dit boekje omschreven hoe alles

Nadere informatie

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje

Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje Huisregels Kinderdagverblijf t Kruimeltje 1. Brengen en halen: t Kruimeltje is geopend van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur t/m 18.00 uur. U hoeft uw kind niet voor een bepaalde tijd te brengen. Wel stellen

Nadere informatie

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat.

Even Voorstellen. Wij zijn strikt in het uitvoeren van de aan ons toevertrouwde taken en hechten zeer sterk aan respect en regelmaat. Informatie Brochure Even Voorstellen Wij zijn een Kinderdagverblijf gelegen in Amersfoort/Vathorst. U kunt ons vinden op de Valutaboulevard 15, direct aan de uitvalsweg naar de A1. Er is voldoende parkeergelegenheid

Nadere informatie

huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 -

huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 - huisreglement De Kindersuite - versie augustus 2015 - Welkom bij De Kindersuite! Uw kind(eren) zullen De Kindersuite gaan bezoeken en dan is het fijn om te weten wat ons huisreglement is, welke regels

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inlichtingen en afspraken September 2012 Kinderopvang Oki. Kruierij 2, 9473 TL de Groeve Tel. 06-83379849 E-mail: info@okikinderopvang.nl Website: www.okikinderopvang.nl. K.v.K.nr.

Nadere informatie

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015

Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Huisregels BSO Eye4Kidz 2015 Inschrijving Inschrijving kan op verschillende manieren geschieden: 1. Via de website door het inschrijfformulier in te vullen en op te sturen via het verzenden. Bij ontvangst

Nadere informatie

Informatieboekje + huisregels

Informatieboekje + huisregels Informatieboekje + huisregels Mauritsweg 1, Rijksstraatweg 50a/b Ridderkerk tel. 0180-422615 www.kdvdebron.nl e-mail: info@kdvdebron.nl 1 Informatieboekje Welkom in ons kinderdagverblijf Hoewel u er natuurlijk

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf Mama & Baby

Huisregels kinderdagverblijf Mama & Baby Huisregels kinderdagverblijf Mama & Baby Algemeen We spreken Nederlands met elkaar. We behandelen elkaar met respect. Agressie en intimidatie wordt niet getolereerd. Roken is niet toegestaan in ons gebouw.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang

Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Algemene voorwaarden Kinderdagverblijven MIMIKO Kinderopvang Duur overeenkomst De overeenkomst van opdracht tussen de vraagouder en kinderdagverblijf wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure

Kinderdagverblijf. Duckie. Informatie. brochure Kinderdagverblijf Duckie Informatie brochure Deze brochure heeft tot doel u als ouder, verzorg(st)er of bedrijf te informeren over het kinderdagverblijf en wat Duckie voor u kan betekenen. De informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Protocol Ziekte bij kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Ziektebeleid... 3 Zieke kinderen... 3 Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking binnen het dagverblijf... 3 Richtlijnen voor

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

Intakeformulier kinderdagverblijf

Intakeformulier kinderdagverblijf Intakeformulier kinderdagverblijf Datum intakegesprek:..- -20. ( van 1 tot 4 jaar) Algemene gegevens ouder(s)/verzorger(s) en kind Gegevens kind Achternaam Voornamen Roepnaam Geboortedatum Gegevens ouders(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Ouderfolder Peuterspeelplaats

Ouderfolder Peuterspeelplaats Ouderfolder Peuterspeelplaats 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 6. Meertaligheid.... 4 8. Veiligheid en Gezondheid.... 4 9. Inspectie....

Nadere informatie

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Huisregels kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Huisregels kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Openingstijden Het kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 18.30 uur. De openingstijden van de NaSchoolse Opvang zijn:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement 0-4 jaar

Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Kruisweg 2, 5406 PB te Uden 0413-270800 bregje@jannekestrots.nl Huishoudelijk reglement 0-4 jaar Dit reglement bevat regels voor zowel ouders, kinderen en leidsters, welke wij hanteren in ons Kinderdagverblijf.

Nadere informatie

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse Opvang (BSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Een fysiek en sociaal veilige en plezierige omgeving waar kinderen kunnen ontwikkelen en ontspannen. Een plek waar ze ook hun talent kunnen ontplooien en waar ze een prettige

Nadere informatie

Huisregels BSO De Grote Uil 2012

Huisregels BSO De Grote Uil 2012 Huisregels BSO De Grote Uil 2012 Het ophalen en brengen 1. Kinderen die gebruik maken van de voorschoolse opvang dienen uiterlijk om 08.00 uur aanwezig te zijn. Kinderen die te laat zijn, brengen wij niet

Nadere informatie

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben Protocol zieken kinderen en medicijnen kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Zieke kinderen 3. Preventie 4. Wijze van handelen door

Nadere informatie

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang

Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang Reglementen en Richtlijnen Bolliewollie kinderopvang 1 1. Dienstverlening Kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar kunnen op de dagopvang van het kinderdagverblijf geplaatst worden. Kinderen in de

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje

Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Huishoudelijk Reglement Kinderdagverblijf Het Boerderijtje Om de zaken soepel te laten verlopen hebben wij een aantal huisregels waar een ieder zich aan dient te houden. 1.Openingstijden Het boerderijtje

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE Inleiding Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf, omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen

Nadere informatie

Ouderfolder Buitenschoolse opvang

Ouderfolder Buitenschoolse opvang Ouderfolder Buitenschoolse opvang 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Het Pedagogisch beleid.... 3 3. De groep.... 3 4. Stagiaires.... 3 5. Oudercontacten.... 3 6. Oudercommissie.... 4 7. Veiligheid en

Nadere informatie

Bestemd voor ouders en verzorgers.

Bestemd voor ouders en verzorgers. Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. De

Nadere informatie

Ouderfolder Kinderdagverblijf

Ouderfolder Kinderdagverblijf Ouderfolder Kinderdagverblijf 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord....3 2. Het Pedagogisch beleid....3 3. De groep....3 4. Stagiaires....3 5. Tweetaligheid....3 6. Oudercontacten....4 7. Oudercommissie....4 8.

Nadere informatie

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids

Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Huisregels en Nuttige Informatie Kinderopvang Alles Kids Adresgegevens en telefoonnummers: Kinderdagverblijf en BSO Alles Kids Buitenom 1 8313 AG Rutten Tel: 0527-263100 BSO de Speelakker Gevestigd in

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuterspeelzaal de Koningsbeer Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden belangrijke punten beschreven van het kinderdagverblijf en regels waar iedereen zich aan moet houden.

Nadere informatie

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek

informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek informatie voor ouders van het kinderdagverblijf t.b.v. het intakegesprek Editie: nr. 1 Januari 2011 Januari 2011 2 INHOUDSOPGAVE Regels voor het halen en brengen pag. 4 Overdracht van informatie pag.

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Ziza Zebra

Kinderdagverblijf Ziza Zebra Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Kinderdagverblijf Ziza Zebra Versie Januari 2015 Inleiding Een ouder kiest onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor het kind gegarandeerd

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Lien! Huisregels

Kinderdagverblijf Lien! Huisregels Kinderdagverblijf Lien! Huisregels Versie 1, januari 2011 Brengen en halen Breng- en haaltijden worden per dag afgesproken tussen de leidster en de ouders. Bij het op de afgesproken tijd naar ons kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol ziekte en ongevallen

Protocol ziekte en ongevallen Protocol ziekte en ongevallen Protocollen Kinderdagverblijf Duimelot te Zenderen Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 074-2661462 Bij spoed huisarts : 074-2667374 Noodtelefoonnummer : 074-2665908 Ziekenhuis

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Algemene voorwaarden StapvoorStap

Algemene voorwaarden StapvoorStap Algemene voorwaarden StapvoorStap (Gastouderopvang) Art. 1 Openingstijden Gastouderopvang StapvoorStap is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag (gesloten op woensdag) van 7.00-18.30 uur (behalve

Nadere informatie

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk.

Huisreglement Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot uur. Eventuele benodigde uren die hier buiten vallen zijn in overleg mogelijk. Huisreglement 2017 Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s) van de opvangkind(eren). Gastouderopvang De Speelkamer heeft daarom een aantal

Nadere informatie

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5

PLAATSINGSINFORMATIE Blz. 1 van 5 Blz. 1 van 5 Openingstijden en bereikbaarheid Uk & Ko is geopend en bereikbaar op werkdagen tussen 7.30 en 18.15 uur. Opvang vindt het gehele jaar door plaats, ook tijdens de schoolvakanties. Uitzondering

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN Inleiding Het beleid van Villa Oostwold is dat de kinderen zich prettig en gelukkig voelen op de groep, dus het kan soms voorkomen

Nadere informatie

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf

Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Algemene Informatie/ Huisregels HESTIA Amstelveen kinderdagverblijf Van harte welkom bij Hestia Kinderopvang. Wij vertrouwen erop, dat u en uw kind (eren) een fijne tijd zullen hebben bij ons. Ons doel

Nadere informatie

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers.

De Opvang. Ook allergieën dient u vooraf door te geven aan de pedagogisch medewerkers. Fides Peuterwerk Peuterwerk Peuterwerk van Fides biedt een uitdagende omgeving, waarin peuters op een speelse manier worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Uw peuter wordt daarbij ondersteund door deskundige

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Lien! Huisregels

Kinderdagverblijf Lien! Huisregels Kinderdagverblijf Lien! Huisregels Versie 4, juli 2012 Brengen en halen Breng- en haaltijden worden per dag afgesproken tussen de leidster en de ouders. Bij het op de afgesproken tijd naar ons kinderdagverblijf

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hondenhotel de Huiskamer

Algemene Voorwaarden Hondenhotel de Huiskamer Algemene Voorwaarden Hondenhotel de Huiskamer Artikel 1 Identiteit van de ondernemer 1.1. Naam ondernemer: Hondenhotel de Huiskamer handelend onder de naam/namen: Hondenhotel de Huiskamer Vestigings- &

Nadere informatie

Ziekte Kinderopvangorganisatie de KinderKroon

Ziekte Kinderopvangorganisatie de KinderKroon Protocol ziekte Ziekte Algemeen Alarmnummer : 112 Huisarts : 0546-623355 Bij spoed huisarts : 0546-623356 Ziekenhuis : 0546-693693 Ouders die gebruik maken van de kinderopvang worden vaak geconfronteerd

Nadere informatie

1. Beleid rondom zieke kinderen

1. Beleid rondom zieke kinderen 1. Beleid rondom zieke kinderen 1.1 Ziek of niet ziek Elke pedagogisch medewerker kent het probleem: een kind dat hangerig en snotterig is en niet goed meedoet in de groep. Is dit kind ziek of niet? En

Nadere informatie

Huisregels en Werkwijze

Huisregels en Werkwijze Huisregels en Werkwijze Inhoudsopgave Hoe te lezen... 3 o Disclaimer... 3 Huisregels... 5 o Wat moet u meenemen voor de opvang... 5 o Ophalen... 5 o Flexibele opvang... 5 o Ziekte... 5 Bij ziekte van uw

Nadere informatie

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Informatie Kinderopvang Kids Okay. Locaties Intake Visie

Informatie Kinderopvang Kids Okay. Locaties Intake Visie Informatie Kinderopvang Kids Okay.. Locaties Kinderopvang Kids Okay is gehuisvest in basisschool Onze Bouwsteen te Beugen. De opvang vanaf 0 jaar en peuterspeelzaal bevindt zich zodra u binnenkomt bij

Nadere informatie

Protocol zieke kinderen en medicijnen

Protocol zieke kinderen en medicijnen Protocol zieke kinderen en medicijnen Inleiding Als ouder kies je o.a. voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen

Nadere informatie

a u g u s t u s 2 0 1 4 Molenwater 4A 4331 SB Middelburg 0118-62 36 52 www.koozie.nl info@koozie.nl

a u g u s t u s 2 0 1 4 Molenwater 4A 4331 SB Middelburg 0118-62 36 52 www.koozie.nl info@koozie.nl abc regels a u g u s t u s 2 0 1 4 Molenwater 4A 4331 SB Middelburg 0118-62 36 52 info@koozie.nl Inleiding Met u keuze voor onze kinderopvang kiest u er voor om een deel van de zorg en opvoeding van uw

Nadere informatie

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY

Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY Algemene informatie kinderdagverblijf DE COMPANY De organisatie DE COMPANY is een organisatie die meehelpt en -denkt om voor taakcombineerders het leven makkelijker te maken. Een doelstellig van onze organisatie

Nadere informatie

Zieke kinderen en de kinderopvang

Zieke kinderen en de kinderopvang Zieke kinderen en de kinderopvang Oktober 2012 Inleiding Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen. Ook kan het gebeuren dat uw kind ziek word op de opvang. Om duidelijkheid

Nadere informatie

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen PROTOCOL Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen November 2007 Inleiding De peuters die onze zalen bezoeken kunnen ziek worden. Ook worden peuterspeelzaalleidsters

Nadere informatie

Informatiegids. Gastouderopvang

Informatiegids. Gastouderopvang Informatiegids 2015 Gastouderopvang Gastouderopvang Informatiegids 2015 Voorwoord Besteouders/verzorgers, Ik ben erg blij dat u heeft gekozen voor Gastouderopvang Poesje mauw. U, als vraagouder, heeft

Nadere informatie

Huisregels Kinderopvang de Regenboog

Huisregels Kinderopvang de Regenboog Huisregels Kinderopvang de Regenboog Omgangsvormen Kinderopvang de Regenboog is een veilige plek waar kinderen en volwassenen met elkaar omgaan op basis van respect en gelijkwaardigheid. Agressie of intimidatie,

Nadere informatie

Huisregels en richtlijnen

Huisregels en richtlijnen Huisregels en richtlijnen Kinderopvang 1. Openingstijden Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Op de volgende algemeen erkende feestdagen

Nadere informatie

Openbaar klachtenverslag BSO de HartenTroef 2014

Openbaar klachtenverslag BSO de HartenTroef 2014 Openbaar klachtenverslag BSO de HartenTroef 2014 Inleiding Voor u ligt het Openbaar Klachtenverslag 2014 van BSO de HartenTroef te Deil. Het gaat om een gecombineerd openbaar verslag van de klachten van

Nadere informatie

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand.

Bij de bemiddeling word afgesproken welk tarief u als ouders wilt. Dit word vastgelegd. Wilt u wijzigen? Dan kan dit maximaal 1 keer per 6 maand. Afspraken Naam Familie: Naam Kind(eren): Voor een goede en leuke opvang is het belangrijk dat de werkzaamheden goed worden afgestemd met de ouder(s), het/de opvangkind(eren) en de gastouder. Gastouderopvang

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV

KINDERDAGVERBLIJF. De Bron BV KINDERDAGVERBLIJF INFORMATIE BOEKJE Kinderdagverblijf De Bron BV Beijensweide 19 6191 EK Beek 046-4379917 Landelijke registratienummer kinderopvang: 338781602 E-mail: kdv@bredeschooldebron.nl claire@bredeschooldebron.nl

Nadere informatie

Informatieboekje NSO Het Schoolplein

Informatieboekje NSO Het Schoolplein Informatieboekje NSO Het Schoolplein Locatie Oranje Nassauschool Anton Mauvestraat 10a 6717 JA Ede 0318 633310 www.nsohetschoolplein.nl Onderdeel van: Kinderdagverblijf Het Vlinderbos Bennekomseweg 32

Nadere informatie

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd.

Klachtenafhandeling. 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. Klachtenafhandeling Inhoud 1. Klachtenregeling Hierin zijn de procedurele afspraken van Kinderopvang Het Speeldorp over de omgang met klachten vastgelegd. 2. Stroomschema centrale klachtenafhandeling Hierin

Nadere informatie

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:...

School:... Groep:... GEGEVENS WERKGEVER VADER/MOEDER/VERZORGER* Naam vader:... Naam moeder:... Mob.nr.:... Mob.nr.:... INSCHRIJFFORMULIER KINDERCENTRUM KAARTJE KAKEL GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam:... Roepnaam en voornamen :.. Jongen /Meisje * Geboortedatum (verwachte) :... Adres (ouder(s)/verzorger(s) * ) :... Postcode

Nadere informatie

Stichting Echtense Keitjes Schoolakkers 2b 7932 PM Echten T: Mariska Bloemberg, voorzitter M:

Stichting Echtense Keitjes Schoolakkers 2b 7932 PM Echten T: Mariska Bloemberg, voorzitter M: Algemene gegevens en telefoonnummers Stichting Echtense Keitjes Schoolakkers 2b 7932 PM Echten T: 0528 251 558 Mariska Bloemberg, voorzitter M: 06 40611049 Jeanette von der Heide, secretaris M: 06 5577573

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan 1: Inleiding 2: De Visie 3: Doelstelling 4: Uitgangspunten 5: Hygiëne en verzorging 6: Activiteiten 7: communicatie met ouders. 8: Feesten 1 1. Inleiding: Het pedagogische beleidsplan

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Werkplan Dagopvang UKKIE

Werkplan Dagopvang UKKIE Werkplan Dagopvang UKKIE Adres: Kloosterstraat 14, 5988 CK Helden Telefoonnummer; 077-3082320 e-mail; ukkie@kindcentrapeelenmaas.nl lrkp nummer; 210291898 Aantal Kindplaatsen: 44 (14-14-16) Bestaande uit:

Nadere informatie

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft:

De dagen waarop de Koningsbeer gesloten is of beperkte openingstijden heeft: Huisregels peuteropvang de Koningsbeer en peuterochtend de Koningsbeer (lees; Vonderstraat ipv peuteropvang en Alphenseweg ipv peuterochtend) Bij de Koningsbeer gelden huisregels. In deze huisregels worden

Nadere informatie

Algemene Huisregels Januari 2015

Algemene Huisregels Januari 2015 Algemene Huisregels Januari 2015 Algemene Huisregels Januari 2015 INHOUDSOPGAVE Algemene Huisregels... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. INLEIDING... 4 Contactgegevens... 4 2. PROCEDURE... 4 Rondleiding... 4 Inschrijving

Nadere informatie

Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl

Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Bestemd voor ouders en verzorgers. www.hummeltjeshoek.nl Beste ouder/verzorger, Welkom op kinderdagverblijf Hummeltjeshoek. Wij zijn een klein particulier kinderdagverblijf met een huiselijke sfeer. De

Nadere informatie

Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels

Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels Buiten schoolse opvang Lien! Huisregels Versie 4,31 juli 2012 BRENGEN EN HALEN Kinderen worden te voet, met bolderkar of bakfiets gehaald bij de scholen De Branding, Frans Naerebout en de Ichtus school.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang Kidscasa Kinderopvang Kinderdagverblijf en Kidscasa Kinderopvang Op het kinderdagverblijf kan uw kind vijf dagen per week terecht. is opvang buiten de schooltijden en in vakanties voor kinderen die de basisschool bezoeken De

Nadere informatie