REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOJPIEPELOJ. Artikel 1. DOELSTELLING. Artikel 2. GROEPSINDELING"

Transcriptie

1 REGLEMENT HOJPIEPELOJ Artikel 1. DOELSTELLING 1. Met betrekking tot de kinderen Een zodanige leefruimte creëren waarbij elk kind individueel en in groepsverband de gelegenheid krijgt zich optimaal te ontplooien dmv een stimulerende begeleiding gericht op de motorische-, socio- emotionele, creatieve en verstandelijke ontwikkeling als aanvulling op de mogelijkheden thuis. 2. Met betrekking tot de ouders Een zodanige sfeer creëren dat er wederzijds vertrouwen ontstaat tussen ouders en begeleidsters, zodat het kind in een optimale omgeving opgevangen kan worden. Artikel 2. GROEPSINDELING 1 Babygroep 6 weken 1,5 jaar 5 kinderen 1 dreumesgroep 1,5 jaar - 2,5 jaar 6 kinderen 1 peutergroep 2,5 jaar - 4 jaar 7 kinderen Artikel 3. PERSONEELSFORMATIE 1. Hoofdleidster Groepsleidsters Stagiaires / vrijwilligers 2. De leidsters hebben een pedagogische en verzorgende taak en stimuleren het kind in diens ontwikkeling. 3. De leidsters zijn in het bezit van een vereiste en gedegen opleiding en hebben BHV diploma. 4. Van alle leidsters is er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanwezig op het kinderdagverblijf. Artikel 4. AANMELDINGSPROCEDURE 1. Inschrijving geschiedt door inzending van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, of via ons adres: wordt de aanmelding gehonoreerd, dan ontvangt u een bevestiging waarbij u tevens uitgenodigd wordt voor een intakegesprek. 2. Kan een aanmelding binnen twee maanden niet worden gehonoreerd, dan wordt u hiervan in kennis gesteld en indien gewenst op de wachtlijst geplaatst. 3. Indien u op de wachtlijst wenst te worden geplaatst ontvangt u 3 maanden voor de gewenste plaatsingsdatum of 3 maanden voor een beschikbare plaats bericht. 4. Mocht u na bevestiging de plaatsingsdatum uit willen stellen dan brengen wij u hiervoor. 50,-- p.w. rekening. 5. De wachtlijst is gebaseerd op de groepsindeling, vervolgens in volgorde van aanmeldingsdatum. 6. Het inschrijfgeld bedraagt.20,--

2 Artikel 5 PLAATSINGSBELEID 1. Toegestaan kunnen worden kinderen binnen de leeftijdsgrens van 6 weken tot 4 jaar. 2. Het tweede kind uit een gezin, waarvan een kind al geplaatst is, krijgt voorrang. 3. Uw kind moet voor minimaal drie dagdelen geplaatst worden, dit in het belang van het kind en de stabiliteit van de groep. 4. Als het niet mogelijk is om plaatsing op de basisschool direct aan te laten sluiten op de vierde verjaardag van uw kind, kan het verblijf eventueel verlengd worden. 5. Het kinderdagverblijf behoudt zich het recht voor de plaatsing, na grondig overleg, te beëindigen indien het kind zodanige sociale en psychische dan wel fysieke eigenschappen vertoont die het groepsfunctioneren verstoren. Artikel 6. OUDERBIJDRAGE 1. Het kinderdagverblijf is per jaar een week gesloten, waardoor wij rekenen met 51 weken. (het aantal dagdelen x 51 weken : 12 maanden). 2. Bij afwezigheid van minder dan vier kalender weken is ongeacht de reden daarvan het volledige tarief verschuldigd. 3. Bij onafgebroken afwezigheid van langere duur is over de eerste vier weken het volledige tarief verschuldigd, daarna 50 %. 4. De plaats wordt bij doorbetaling open gehouden. 5. Het tarief kan door de directie van Hojpiepeloj jaarlijks worden aangepast. 6. Het kinderdagverblijf is niet BTW plichtig. 7. De ouderbijdrage dient voor de 10e van de maand waarin opvang zal plaats vinden te zijn voldaan. 8. Bij een betalingsachterstand van 4 weken wordt de plaats vergeven. 9. Betaling zal plaatsvinden via machtiging, zodat de bijdrage door middel van automatische incasso kan worden verricht. 10. Bij weigering tot verlenen van een machtiging heeft het kinderdagverblijf het recht om administratiekosten in rekening te brengen. 11. Bij betalingsachterstand wordt de plaats vergeven. 12. De beëindiging van de plaatsing geschiedt schriftelijk. Hierbij dient wederzijds een opzegtermijn van tenminste twee maanden in acht te worden genomen. 13. Bij nalatigheid van artikel 6. Sub 12 wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

3 Artikel 7 OPENINGSTIJDEN 1. Het kinderdagverblijf is gedurende werkdagen geopend. 2. Uw kind dient gebracht te worden tussen uur en uur voor het eerste dagdeel en tussen uur en uur voor het tweede dagdeel. 3. Kinderen die voor het eerste dagdeel gepland zijn dienen tussen uur en uur gehaald te worden en die voor het tweede dagdeel gepland zijn tussen uur en uur. 4. Uw kind dient door zijn / haar ouder gebracht / gehaald te worden. Indien men verhinderd is, moet tijdig aan de leiding worden doorgegeven wie uw kind haalt / brengt. 5. Indien uw kind, ongeacht de reden, na 12.30/18.30 uur gehaald wordt, moet voor ieder ½ uur dat u te laat bent.10,-- betaald worden aan de leidster die op dat moment aanwezig is. 6. De rusttijd van de kinderen is van uur uur, hiermee dient door u rekening gehouden te worden. 7. In begin van het jaar wordt bekend gemaakt welke 5 dagen Hojpiepeloj gesloten zal zijn gedurende het jaar. Artikel 8 VOEDING 1. De drink en voedingstijden zijn: s morgens uur : drinken en cracker s middags uur : broodmaaltijd Namiddag uur : fruit en drinken uur : cracker en drinken 2. Flesvoedingen worden aangepast aan de tijden van thuis. 3. Alle voedingen worden verstrekt door het kinderdagverblijf. Voor baby s die flesvoeding krijgen moet alleen voor een eigen fles worden gezorgd. 4. Bijzondere, aangepaste voedingen of een warme maaltijd moeten van thuis worden meegegeven 5. Er wordt de ouders verzocht geen snoepgoed aan het kind mee te geven. 6. De verjaardag van uw kind wordt natuurlijk gevierd, daar hoort een traktatie bij, echter liever geen snoep.

4 Artikel 9 KLEDING 1. De ouders dragen zorg voor de noodzakelijke verschoning, waarin de naam duidelijk is aangebracht. 2. Flessen, bekers, slaapzakken, knuffels, etc moeten ook worden voorzien van naam. 3. Luiers worden door het kinderdagverblijf verstrekt. Artikel 10 ZIEKTE 1. Bij ziekte van uw kind wordt u verzocht uw kind thuis te houden. Uitzonderingen zijn met de leiding bespreekbaar. 2. Bij ziekte of andere reden van afwezigheid van uw kind dient u dit voor uur door te geven aan de leiding. 3. In geval van ziekte van uw kind tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf (bv misselijkheid, braken, diarree, ontstoken oogjes, hoge koorts), wordt u verzocht uw kind te komen halen. 4. In noodgevallen wordt de arts, die aan het kinderdagverblijf is verbonden, geconsulteerd. 5. Wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft/had, moet u dit zo snel mogelijk melden aan de leiding van het kinderdagverblijf. Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID 1. De plaatsing in het kinderdagverblijf houdt in dat door de ouder toestemming is verleend tot deelname van kinderen aan alle activiteiten, die door de leiding van het kinderdagverblijf worden georganiseerd. 2. U bent als ouder gehouden zorg te dragen voor een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid, inclusief dekking van aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door uw kind. 3. Hojpiepeloj heeft een passende aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten. Artikel 12 KWALITEITSBEWAKING 1. Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen vastgelegd in de Verordening Kinderopvang Breda. 2. Het personeel dat werkzaam is in het kinderdagverblijf voldoet aan de landelijk gestelde eisen. 3. Door middel van educatie zal zorg gedragen worden voor het handhaven van de hoge kwaliteit.

5 Artikel 14 ROKEN 1. Het is niet toegestaan in het kinderdagverblijf en in de tuin behorende aan het kinderdagverblijf te roken. Artikel 15 TOEPASSING 1. Dit reglement is van toepassing met ingang van 1 oktober Vastgesteld door de directie van Hojpiepeloj d.d 1 mei 1991, Gewijzigd 1 augustus 1995, 1 januari 2000, 1 april 2001, maart 2011

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011

pag. 1 Informatiebrochure Stichting Klavertje Vier Versie 1.0 25 augustus 2011 pag. 1 Inhoud ADMINISTRATIE... 3 LOCATIES... 3 ORGANISATIE... 4 WIE ZIJN WIJ... 4 VISIE... 4 ALGEMENE VOORWAARDEN... 4 PEDAGOGISCHE VISIE... 6 LEIDSTERS... 6 VEILIGHEID... 6 DIENSTVERLENING AAN OUDERS...

Nadere informatie

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3

- welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 INHOUD Inleiding - welkom p.3 - leiding en verantwoordelijkheid p.3 - de rol van de leidster p.3 Meerwaarde van Calimero - kwaliteit p.4 - pedagogische visie, pedagogisch beleid p.4 - risico-inventarisatie

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6. 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding

Nadere informatie

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang.

Viavie Welzijn gastouderopvang is een erkende instelling voor gastouderopvang, en staat geregistreerd in het Landelijk register Kinderopvang. VIAVIE Welzijn GASTOUDEROPVANG Januari 2015 Wij zijn op het volgende adres bereikbaar: Postadres GOB Holten - Rijssen Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek adres Kulturhus Smidsbelt 6 7451 BL Holten Bezoek

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo

Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo Algemene Voorwaarden Gastouderbureau CoCo INHOUD Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 1.2 Gastouderopvang 1.3 Gastouderbureau 1.4 Gastouder 1.5 Vraagouder Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2.

1.1 Kinderopvang 3. 1.2 Gastouderopvang 3. 1.3 Gastouderbureau 3. 1.4 Gastouder 3. 1.5 Ouder 3. 2.1 Doelgroep 4. 2. Gastouderbureau Kindvriendelijk Algemene Voorwaarden Gastouderbureau Kindvriendelijk Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Kinderopvang 3 1.2 Gastouderopvang 3 1.3 Gastouderbureau 3 1.4 Gastouder 3 1.5 Ouder 3

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Beleidsnota Tussenschoolse opvang

Beleidsnota Tussenschoolse opvang Beleidsnota Tussenschoolse opvang Woudenberg, September 2014 Overblijven is een moment om te ontspannen. Een moment om tot rust te komen na een ochtend hard werken. Na het eten worden de kinderen geprikkeld

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss Artikel 1 - Definities 1.1 Opdrachtnemer: Huisdieren Oppas Service Oss (H.O.S.S.), gevestigd te 5345 PH Oss (N.Br.). 1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren ) die

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Peutergroep De Poppenkast, Kamerik 1 Inhoudsopgave 1. Ontstaansgeschiedenis 3 2. Doelstelling 3 3. Functies en visie op de ontwikkeling van kinderen 4 Functies van de peutergroep

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

ALGEMENE VOORWAARDEN. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van10 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid...

1 Algemene informatie...3. 2 Doelstelling...5. 3 Professionalisering... 5. 5 Activiteiten... 7. 6 Huisregels... 8. 7 Veiligheid en gezondheid... Informatieboekje Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief pagina 2 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie...........................................3 2 Doelstelling................................................5

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zo aan Huis

Algemene voorwaarden Zo aan Huis Algemene voorwaarden Zo aan Huis Versie januari 2015 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 3 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 4 ARTIKEL 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie