Hoofdstuk 3 Sociale gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 Sociale gegevens"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3

2 54 Sociale Atlas van Almere 2012

3 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, grote gemeenten, Haarlemmermeer 2. Amersfoort 3. Ede 4. Zoetermeer 5. Breda 6. Almere 7. Apeldoorn 8. 's-hertogenbosch Nederland 9. Utrecht 10. Leiden 11. Haarlem 12. Zaanstad 13. Zwolle 14. Dordrecht 15. Eindhoven 16. 's-gravenhage 17. Tilburg 18. Amsterdam 19. Nijmegen 20. Emmen 21. Maastricht 22. Arnhem 23. Rotterdam 24. Enschede 25. Groningen Bron: CBS, Regionale Inkomensverdeling Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie, premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen. Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid, ondernemingen en vermogen) verhoogd met: -uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen WW, WAO en AOW, -uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstand, -gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten, en ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie. Weergegeven is het totaal besteedbaar inkomen gedeeld door het aantal huishoudens. Cijfers per wijk vindt u op blz. 74. Sociaal-economische index, Haarlemmermeer 3. Utrecht 4. Amersfoort 6. Breda 8. Zoetermeer 9. Haarlem 10. 's-hertogenbosch 12. Zwolle 13. Leiden 14. Apeldoorn 16. Amsterdam 17. Eindhoven 19. Ede 23. Tilburg 27. Groningen 28. Zaanstad 29. Arnhem 31. Almere 33. Nijmegen 34. 's-gravenhage 38. Maastricht 39. Dordrecht 40. Rotterdam 47. Enschede 49. Emmen 1,72 2,20 2,94 2,88 2,84 4,00 3,94 3,78 3,66 3,60 3,56 5,58 5,34 5,24 5,18 5,14 5,08 4,90 4,78 4,76 4,56 4,40 6,62 6,42 6, Bron: Atlas voor gemeenten. De Sociaal-economische index is samengesteld uit rangordescores van de gemeenten op de volgende kenmerken: aantal personen in de bijstand, het werkloosheidspercentage, het aantal arbeidsongeschikten, het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum, het aantal personen met een lage opleiding, de netto participatiegraad van vrouwen, de werkgelegenheid (het aantal banen in de gemeente als percentage van de beroepsbevolking) en het percentage banen in groeisectoren (financiële en zakelijke dienstverlening). De gemeente met rangnummer 1 heeft de beste sociaal-economische positie. Het getoonde rangnummer in de legenda is het rangnummer binnen de 50 grootste gemeenten ( groot wil zeggen de meeste inwoners). Deze grafiek beperkt zich tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. Sociale Atlas van Almere

4 Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerken, 1 januari 2012 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 19 jaar 23 2% 123 2% 67 2% 3 2% 216 2% 20 t/m 24 jaar 79 6% 328 4% 143 4% 18 3% 568 4% 25 t/m 29 jaar 108 7% 388 6% 195 5% 34 3% 725 6% 30 t/m 34 jaar 69 6% 393 5% 206 5% 22 3% 690 5% 35 t/m 39 jaar 76 6% 410 5% 250 6% 16 3% 752 5% 40 t/m 44 jaar 96 7% 455 5% 249 5% 13 3% 818 5% 45 t/m 49 jaar 96 6% 537 5% 266 5% 13 5% 914 5% 50 t/m 64 jaar 318 6% % 542 6% 24 5% % Naar geslacht mannen 434 6% % 937 5% 73 3% % vrouwen 431 6% % 981 5% 70 3% % Naar inschrijvingsduur tot 1 jaar 572 4% % % 124 3% % 1 t/m 2 jaar 238 2% 941 1% 481 1% 19 0% % 3 t/m 4 jaar 22 0% 100 0% 44 0% 0 0% 166 0% 5 jaar en langer 33 0% 126 0% 60 0% 0 0% 219 0% Naar opleidingsniveau Basisschool VMBO MBO/HAVO/VWO HBO / bachelor Universiteit Naar etniciteit Nederlands 442 4% % 804 3% 40 2% % Antilliaans/ Arbubaans 37 11% % 104 9% 11 7% % Marokkaans 45 10% 232 9% % 6 4% 387 9% Surinaams 77 8% 572 6% 283 6% 48 5% 981 6% Turks 21 16% 92 6% 48 7% 0 0% 161 7% Afrikaans 45 15% % % 9 10% % overig-westers 90 6% 349 4% 154 4% 8 2% 603 4% overig-niet westers 97 17% % % 17 5% % onbekend Gemeente totaal 865 6% % % 143 3% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen en inclusief niet aan een stadsdeel toegedeelde werkzoekenden. Werkzoekenden worden weergegeven in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar in de betreffende bevolkingsgroep (bv. het aantal mannen of het aantal Surinamers van 15 t/m 64 jaar, maar werkzoekenden naar inschrijvingsduur in procenten van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar). Cijfers per wijk vindt u op blz. 76. Gegevens over de beroepsbevolking vindt u in hoofdstuk 5 vanaf blz Niet-werkende werkzoekenden, maart december maart 2002 juni 2002 sept 2002 dec 2002 maart 2003 juni 2003 sept 2003 dec 2003 maart 2004 juni 2004 sept 2004 dec 2004 maart 2005 juni 2005 sept 2005 dec 2005 maart 2006 juni 2006 sept 2006 dec 2006 maart 2007 juni 2007 sept 2007 dec 2007 maart 2008 juni 2008 sept 2008 dec 2008 maart 2009 juni 2009 sept 2009 dec 2009 maart 2010 juni 2010 sept 2010 dec 2010 maart 2011 juni 2011 sept 2011 dec 2011 Bron: UWV WERKbedrijf, Provincie Flevoland. Weergegeven wordt het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden op de laatste dag van de maand. 56 Sociale Atlas van Almere 2012

5 Aantal bijstandsuitkeringen naar soort en stadsdeel, ultimo Stadsdeel en soort uitkering dec 1997 dec 2000 dec ) dec ) dec ) dec ) dec ) Almere Haven totaal in % van huishoudens 8,8% 6,7% 7,8% 5,9% 5,8% 6,7% 7,6% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Stad totaal in % van huishoudens 6,7% 4,6% 5,8% 5,1% 4,9% 5,9% 6,2% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Buiten totaal in % van huishoudens 6,4% 5,3% 6,1% 4,6% 4,6% 5,4% 6,1% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Poort totaal 93 in % van huishoudens 3,2% waarvan: IOAW / IOAZ 2 WIJ 29 WWB 1) 62 Gemeente totaal 2) in % van huishoudens 7,0% 5,1% 6,1% 5,0% 4,9% 5,7% 6,2% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Bron: Gemeente Almere. 1) Cijfers WWB t/m 2000 betreffen uitkeringen ABW en uitkeringen WIK (Wet inkomensvoorziening kunstenaars). De ABW is overgegaan in de WWB. De WIK werd na 2000 niet meer in Almere geregistreerd. Omdat het om hele kleine aantallen gaat zijn de WIK-cijfers sindsdien niet meer opgenomen in de tabel. 2) Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. Weergegeven is het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand), IOAW/IOAZ (Wetten inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers resp. gewezen zelfstandigen) en WIJ (Wet investeren in jongeren) per 31 december van het jaar. Het aantal bijstandsuitkeringen per wijk vindt u op blz. 78. Uitkeringen werkloosheidswet, naar leeftijd en stadsdeel, ultimo 2011 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 24 jaar 12 0% 91 1% 54 1% 9 1% 166 1% 25 t/m 34 jaar 80 3% 398 3% 192 3% 53 3% 723 3% 35 t/m 44 jaar 103 4% 603 4% 362 4% 18 2% % 45 t/m 54 jaar 131 4% 812 4% 379 4% 17 3% % 55 t/m 64 jaar 180 5% 552 5% 241 5% 12 4% 996 5% Gemeente totaal 506 3% % % 109 2% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen WW (Werkloosheidswet) per einde van het jaar, naar leeftijdsgroep. De cijfers worden weergegeven absoluut en in procenten van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep (voor gemeente totaal 15 t/m 64 jaar) in elk stadsdeel. Het aantal WW-uitkeringen per wijk vindt u op blz. 77. Sociale Atlas van Almere

6 Uitkeringen arbeidsongeschiktheid, naar kenmerk, ultimo 2011 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 24 jaar 140 5% 458 3% 224 3% 30 4% 853 3% 25 t/m 34 jaar 149 6% 521 4% 276 4% 32 2% 980 4% 35 t/m 44 jaar 206 8% 800 5% 477 5% 22 2% % 45 t/m 54 jaar % % 771 8% 29 6% % 55 t/m 64 jaar % % % 43 14% % Naar geslacht mannen 632 8% % % 61 3% % vrouwen % % % 95 4% % Naar mate van arbeidsongeschiktheid deels (minder dan 80%) 279 2% % 535 1% 26 1% % volledig (80 tot 100%) % % % 130 3% % Naar inschrijvingsduur ** tot 5 jaar 151 1% 537 1% 249 1% 26 1% 963 1% 5 jaar en langer % % % 128 3% % Soort uitkering WAO 886 6% % % 84 2% % WAZ 30 0% 78 0% 49 0% 1 0% 161 0% Wajong 305 2% % 520 1% 69 2% % WIA 299 2% % 547 1% 2 0% % Gemeente totaal % % % 156 3% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. ** Cijfers zonder de WIA. Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen per einde van het jaar van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) samen, naar kenmerken van de uitkeringsgerechtigde en naar soort uitkering. De cijfers zijn in absolute aantallen en in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar van dezelfde categorie (naar leeftijd en geslacht) of van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar. Cijfers per wijk vindt u op blz. 77. WMO uitkeringen per stadsdeel in 2010 en in 2011 Soort WMO-voorziening Haven Stad Buiten Poort totaal* groei Woningaanpassingen Woningaanpassing Verhuiskostenvergoeding Overige Vervoersvoorzieningen Collectief vervoer Scootmobiel/ Arola Rolstoel/ Handbike/ Buggy/ Duofiets Overige ** Parkeervoorzieningen Parkeerplaatsen Parkeerkaarten Welzijnflankerende voorzieningen Hulp bij het huishouden Maaltijdvoorziening Overige Gemeente totaal in % van de bevolking 21,7% 13,8% 11,0% 7,7% 16,3% 13,6% Bron: Gemeente Almere. * Totaal is inclusief overige stadsdelen en onbekend. ** Overige vervoersvoorzieningen zijn oa: taxi, autoverhuur en aanpassingen aan vervoersvoorzieningen en vaardigheidslessen. Woningaanpassingen zijn de definitieve uitkeringen die gedaan zijn tot en met het betreffende jaar. De voorzieningen hebben betrekking op alle lopende toekenningen per het einde van het jaar. 58 Sociale Atlas van Almere 2012

7 Peuterspeelzalen, Stadsdeel aantal speelzalen aantal kinderen dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Gemeente totaal Bron: De Schoor, St. Vrije Peuterspeelzaal. * In 2005 en 2011 zijn ook particuliere peuterspeelzalen meegerekend. Kinderopvang en buitenschoolse opvang, 1 januari Stadsdeel kinderopvang buitenschoolse opvang vestigingen plaatsen vestigingen plaatsen Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere. De gemiddelde afstand tot een kinderopvangvestiging per wijk vindt u op blz. 96. Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen Almere Haven De Hoven Openbaar De Hoven Protestant Christelijk De Meenten Openbaar De Grienden Protestant Christelijk De Marken Openbaar De Marken Rooms Katholiek De Gouwen Openbaar De Wierden Openbaar Almere Stad Filmwijk Openbaar Filmwijk Openbaar (Speciaal Onderwijs) Danswijk Openbaar Parkwijk Gereformeerd Parkwijk Openbaar Parkwijk Protestant Christelijk Parkwijk Rooms Katholiek Waterwijk Openbaar Waterwijk Protestant Christelijk Waterwijk Rooms Katholiek Tussen de Vaarten Noord Openbaar Tussen de Vaarten Zuid Openbaar Tussen de Vaarten Zuid Oecumenisch Staatsliedenwijk Hindoeïstisch Staatsliedenwijk Openbaar (Speciaal Onderwijs) Kruidenwijk Openbaar Stedenwijk Islamitisch Stedenwijk Openbaar Stedenwijk Protestant Christelijk Stedenwijk Rooms Katholiek Muziekwijk Noord Algemeen Bijzonder Muziekwijk Noord Openbaar Muziekwijk Noord Protestant Christelijk Muziekwijk Noord Rooms Katholiek Muziekwijk Zuid Algemeen Bijzonder (Speciaal Onderwijs) Muziekwijk Zuid Openbaar Literatuurwijk Openbaar Vervolg op volgende pagina Sociale Atlas van Almere

8 Vervolg van vorige pagina Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen 214 Literatuurwijk Oecumenisch Noorderplassen Openbaar Noorderplassen Oecumenisch Almere Buiten Oostvaardersbuurt Openbaar Seizoenenbuurt Openbaar Molenbuurt Openbaar Molenbuurt Protestant Christelijk Molenbuurt Rooms Katholiek Bouwmeesterbuurt Algemeen Bijzonder Bouwmeesterbuurt Openbaar Landgoederenbuurt Openbaar Faunabuurt Openbaar Bloemenbuurt Openbaar Bloemenbuurt Openbaar (Speciaal Onderwijs) Bloemenbuurt Protestant Christelijk Bloemenbuurt Rooms Katholiek Regenboogbuurt Openbaar Indischebuurt Protestant Christelijk Indischebuurt Rooms Katholiek Eilandenbuurt Openbaar Stripheldenbuurt Openbaar Stripheldenbuurt Oecumenisch Almere Poort Europakwartier Algemeen Bijzonder Europakwartier Openbaar Europakwartier Oecumenisch Columbuskwartier Openbaar Columbuskwartier Rooms Katholiek Gemeente totaal Bron: DUO. Weergegeven is het aantal scholen en leerlingen naar de locatie van de school. Het gaat om de voorlopige cijfers per oktober Het schooljaar telt 786 leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs. Het aantal leerlingen naar woonwijk van de leerling, en het aandeel daarvan dat een school in de eigen wijk bezoekt vindt u op blz. 81. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool vindt u op blz. 96. Leerlingen voortgezet onderwijs naar kern, denominatie, geslacht, oktobertelling Denominatie school m v m v m v m v m v Almere Haven opb. De Meergronden Almere Stad opb. SGM Echnaton opb. Helen Parkhurst opb. praktijkond. Pro Almere, Bachweg * opb. praktijkond. Pro Almere, Marathonlaan Samenw. PC en RK Baken Park Lyceum Samenw. PC en RK Baken Stad College Samenw. PC en RK Baken Trinitas Gymnasium Almere Buiten alg. bijz. ond. Buitenhout College alg. bijz. ond. Montessori Lyceum alg. bijz. ond. Oostvaarders College opb. Pro-Marathonlaan Almere Poort Samenw. PC en RK Baken Poort opb. De Meergronden - Arte College Samenw. PC en RK Groenhorst College Almere Gemeente totaal Bron: DUO. * Voorheen Het Veer. 60 Sociale Atlas van Almere 2012

9 Leerlingen voortgezet onderwijs naar soort onderwijs en leerjaar, schooljaar Soort onderwijs Leerjaar totaal VBO AVO+VBO AVO Praktijkonderwijs LWOO VMBO VMBO-MBO VMBO/MAVO HAVO Atheneum Gymnasium Gemeente totaal Bron: DUO. Leerlingen speciaal onderwijs, schooljaren Cluster School St. Almere Speciaal, Olivijn */** St. Almere Speciaal, Aventurijn */** St. Almere Speciaal, De Bongerd */** Eduvierschool Aquarius */** Eduvierschool Nautilus College */** Totaal Rugzak leerlingen waarvan:*** Kind in Groep (KIG) waarvan SBO Groep in School (GIS) Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs Totaal Gemeente totaal * Bron: Gemeente Almere. ** Bron: DUO. *** Bron: St. Gewoon Anders. Studenten ROC Flevoland locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Economie Administratie Handel Horeca en toerisme Orde en veiligheid Sport en bewegen Techniek/ICT Elektrotechniek Entree 1) ICT Intallatietechniek Kunst en cultuur Mediavorming MTSplus 2) Procestechniek Transport en logisitiek Werktuigbouwkunde Zorg en welzijn Gezondheidszorg Welzijn Totaal Bron: ROC Flevoland. 1) Entree betreft een opstap naar een niveau 2 opleiding. 2) MTSplus betreft alle opleidingen niveau 4 elektrotechniek en werktuigbouwkunde. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren+werken). De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Sociale Atlas van Almere

10 Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BOL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011 Leeftijd aantal studenten BOL waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Techniek/ICT t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage). Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BBL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011 Leeftijd aantal studenten BBL waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Techniek/ICT t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg (leren + werken). 62 Sociale Atlas van Almere 2012

11 Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie, naar afdeling/leeftijd en geslacht, 1 oktober 2011 Leeftijd naar afdeling mannen aantal deelnemers Sector Educatie Almere vrouwen totaal waarvan met NT2 * totaal waarvan met NT2 * totaal Professionele Redzaamheid ** jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Sociale Redzaamheid *** jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder VAVO (vmbo,havo,vwo) jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Inburgeraar jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Totaal Bron: ROC Flevoland. * NT2 is de afkorting van Nederlands als 2e taal. ** Gericht op functioneren op de arbeidsmarkt. *** Gericht op funtioneren in de maatschappij. Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie deeltijdonderwijs, naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, 1 oktober 2011 Leeftijd aantal deelnemers beroepseducatie deeltijdonderwijs waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. Binnen Beroepseducatie deeltijdonderwijs in Almere wordt Techniek/ICT niet meer gegeven. Sociale Atlas van Almere

12 Studenten ROC ASA locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Economie Zakelijke dienstverlening Economie en administratie Handel en ondernemerschap Zorg en welzijn Totaal Bron: ROC ASA. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren + werken). De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Studenten AOC Groenhorst locatie Almere, naar kwalificatie en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Dierverzorging Florist Groene Ruimte Natuur & Leefomgeving Paardenhouderij Styling & Design Totaal Bron: AOC Groenhorst. Studenten HBO, locaties Almere, Studie aantal studenten 2002/ / / / / / /2012 Windesheim Flevoland Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) waarvan Deeltijd * Informatica (voorheen IIE) Engineering, Design and Innovation Small Business & Retail Management Bedrijfseconomie 29 Bedrijfskunde MER 14 Bouwkunde 17 Commerciele Economie 26 Communicatie 23 Industrieel Product Ontwerpen 9 Logopedie 15 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 57 Personeel en Arbeid 23 Sociaal Pedagogische Hulpverlening 35 Verpleegkunde 25 Werktuigbouwkunde 10 Christelijke Agrarische Hogeschool Almere Natuur, Economie en Leefomgeving 4 20 Toegepaste Biologie Totaal Bron: Christelijke Agrarische Hogeschool Almere, Windesheim Flevoland. * Betreft uitsluitend 1e-jaars deeltijdstudenten. 64 Sociale Atlas van Almere 2012

13 Studenten WO, locaties Almere, Studie aantal studenten 2002/ / / / / / /2012 UVA Gedrag en Samenleving ACTA Tandheelkunde La Salle University 724 Short Seminars 240 Executive Education 156 Experiential Sales and Project Management 30 Experiential Supply Chain Management 30 Experiential Ethics and Corporate Governance 30 Master in Project Management 12 Agile Project Management 12 Bachelors International Business Administration 25 Data Mining 20 Master in Multimedia 20 Summer School 149 Totaal Bron: Universiteit van Amsterdam, Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam en La Salle University. Opleidingsniveau beroepsbevolking; Almere en Flevoland/ Nederland Almere Almere ,0% 27,1% 46,2% 47,3% 24,9% 25,6% Almere ,1% 47,9% 26,1% Almere ,8% 48,7% 25,5% Almere ,0% 47,3% 26,7% Almere ,1% 45,1% 28,9% Almere ,9% 44,9% 30,2% Flevoland ,4% 46,3% 29,3% Nederland ,3% 42,9% 33,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% lager midden hoger Bron: CBS. Lager onderwijs; omvat het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de huidige assistentenopleiding (mbo, kwalificatieniveau 1). Middelbaar onderwijs; de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4. Hoger onderwijs; hbo- en universitaire opleidingen en beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn. Weergegeven zijn driejaargemiddelden. Ingaande 2012 zijn de cijfers van de beroepsbevolking opgenomen. De beroepsbevolking zijn alle personen van 15 t/m 64 jaar die tenminste 12 uur per week werken, werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden. Sociale Atlas van Almere

14 Aantal sportaccommodaties per stadsdeel, 1 januari 2011 Accommodatie Haven Stad Buiten Poort overig totaal Overdekt Sporthal Sportzaal Gymnastieklokaal Overige sportruimten Zwembad Tennisbaan 8 8 Squashbaan Openlucht Voetbalveld Kunstgras voetbal Hockeyveld 7 7 Korfbalveld 2 2 Handbalveld Tennisbaan Honk-en softbal 5 5 American football 1 1 Rugby 1 1 Atletiek 1 1 Manege Roeicentrum 1 1 Hondensportcentrum 2 2 Zeilschool 1 1 Golfbaan 1 1 Overig Bron: Gemeente Almere. Bezoekers (gemeentelijke) sportaccommodaties, Accommodatie Sporthallen totaal Haven: sporthal indoorsportcomplex Stad: sporthal Fanny Blankers Koen Stad: sporthal Stedenwijk Stad: sporthal Waterwijk Buiten: sporthal Buiten Buiten: sporthal Indischebuurt Poort: topsportcentrum Zwembaden totaal Haven: zwembad Haven Stad: zwembad Stad Buiten: Vrijbuiter Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere, Optisport B.V. In dit overzicht zijn alleen de gemeentelijke sportaccommodaties opgenomen. 66 Sociale Atlas van Almere 2012

15 Theaterbezoek in Almere in 2011 Soort voorstelling aantal voorstellingen aantal bezoekers aandeel totaal Cabaret % Dans % Familievoorstelling Jazz Jeugdtheater % Literair theater % Musical % Muziek % Muziektheater % Klassieke muziek Opera Show % Theater % Theater concert Toneel Wereldmuziek Overig % Totaal % Bron: Corrosia De cijfers van de Schouwburg Almere over 2011 zijn niet bekend. Bezoekers evenementen Almere in Evenement bezoekers (x 1.000) Afrikadag Afrique-Carib Festival Almere Haven Festival ANWB Kampeer- en Vakantiedagen 35 Bevrijdingsfestival Carribean Jump Up 4 20 Defqon Doe- en kijkdag Evenaar festival Festival La Mère Free Festival Historisch Festival Intocht Sinterklaas Jazz Below The Sea Kermissen Kerstparade Koninginnedag Libelle zomerweek Luilakmarkt Midland Classic Show Openlucht Festival Almere 32 Straattheater De Rode Loper Surinamedag UPC Holland Triathlon Western Experience WK Finale op groot scherm 20 WK Zoetwatervissen 20 Zand Almere Samenvatting overige evenementen: Muziek Theater 24 Cultuur overig Sport Vrijetijd Totaal Bron: Almere City Marketing. Alle afzonderlijk genoemde evenementen hebben een (jaarlijks) bezoekersaantal van minimaal bezoekers. Sociale Atlas van Almere

16 Bezoekers jongerencentra in Centrum Jongerencentra Cobra *** Het Karwij Place2B De Meester (voorheen Totum) Trapnotov (Haven) The Rock */** 700 */** De Serre */** 200 */** The Mall * * * * 325 Jeugdlanden Jeugdland Stad ** Jeugdland Haven ** Jeugdland Buiten ** Overige centra Speeltuin Haven Gemeente totaal Bron: De Schoor, The Mall, The Rock. * Totaal is geschat. ** Uniek bezoekersaantal. *** In 2011 onderdeel van buurtontmoetingscentrum, geen registratie voor jongeren. Bezoekers multifunctionele centra Stadsdeel en multifunctioneel centrum Almere Haven totaal Corrosia Meenten & Grienden Almere Stad totaal De Bazuin Cobra* De Glasbak De Inloop De Draaikolk Filmwijkcentrum Het Boegbeeld 't Kardoes Kolkzicht Parkwijk Stedenpunt Almere Buiten totaal De Cartoon Het Forum De Wieken Almere Poort totaal Amerika Overige centra Wierden Gouwen Het Karwij Gemeente totaal Bron: De Schoor. * Samengevoegd met Cobra Junior. 68 Sociale Atlas van Almere 2012

17 Leden en collectie openbare bibliotheek in 2011 Categorie Haven Stad Buiten totaal* Geregistreerde leden jeugd t/m 12 jaar jeugd 13 t/m 18 jaar t/m 64 jaar vanaf 65 jaar Scholier Student Strippenkaartleners (18 jaar en ouder) Internetpas Overig Collectie fictie (volwassen) non-fictie (volwassen) fictie (jeugd) non-fictie (jeugd) muziek CD ** bladmuziek overige media Uitleningen Bron: De Nieuwe Bibliotheek Almere. * Totaal is inclusief overige stadsdelen. ** Een gedeelte van de collectie wisselt over de verschillende filialen. Kunstencentrum, cursistendeelname 2010 en 2011 Produktgroep cursistcontacturen cursistenaantallen % Muziek % Talentklassen/podiumklassen % Ensembles % Dans % Theater/musical % Beeldende kunst % Multimedia % Literair % Totaal % Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Kunstencentrum, cursistenaantallen Produktgroep Algemene Vorming Muziek Talentklassen/podiumklassen Ensembles Dans Theater/musical Beeldende kunst CWP / Multi Media Literair Totaal Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Sociale Atlas van Almere

18 Kunstencentrum, deelname aan kunsteducatie 2010 en 2011 Soort educatie leerlingen leerkrachten scholen leerlingen leerkrachten scholen Basisonderwijs Voorstellingen/tentoonstellingen Schoolprojecten Kunstenaar in de klas Magazijnkist Cursussen en workshops Beleidsadvisering 6 3 Maatwerk Voortgezet onderwijs Voorstellingen Maatwerk (projecten/workshops) Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Volkstuinen, stadsweiden en bijentuinen in Almere, per wijk, 1 januari 2012 Stadsdeel en wijk complex naam soort oppervlakte volkstuin (m 2 ) bruto netto Almere Haven totaal De Werven Wittewerf volkstuinen De Hoven Binnenhof volkstuinen De Meenten Dijkmeent stadsweiden De Meenten De Windhoek volkstuinen De Meenten De Windhoek stadsweiden De Grienden/ overig Almere Haven Waterlandse tuinen volkstuinen (recreatietuinen) De Marken Spittershoek volkstuinen De Marken Spittershoek stadsweiden De Gouwen Gouwen volkstuinen De Wierden Hoekwierde volkstuinen Nog niet ingedeeld Beginbos bijentuinen Almere Stad totaal Waterwijk Andreatuinen volkstuinen Waterwijk Keurtuinen volkstuinen Kruidenwijk Disteltuinen volkstuinen Kruidenwijk Kruidenwijk 2E9 stadsweiden Kruidenwijk Kruidenwijk 2E9 West stadsweiden Kruidenwijk Kruidentuin volkstuinen Stedenwijk Annatuinen volkstuinen Stedenwijk Spanningsveld volkstuinen Stedenwijk Spanningsveld stadsweiden Stedenwijk Spanningsveld - Bos stadsweiden Noorderplassen Vaartsluisbos bijentuinen Almere Buiten totaal Bouwmeesterbuurt Baaituinen volkstuinen Bouwmeesterbuurt Bouwmeesterbuurt stadsweiden Bouwmeesterbuurt Poldertuinen volkstuinen Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt stadsweiden Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt 3F2 stadsweiden De Vaart De Vaarttuin volkstuinen De Vaart De Vaart OV 1 stadsweiden Buitenvaart De Vaart OV 4 stadsweiden Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere. 70 Sociale Atlas van Almere 2012

19 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, Partij 8 mei maart maart maart 2010 stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels Partij voor de Vrijheid ,6% 9 Partij van de Arbeid ,8% ,1% ,5% ,8% 8 VVD ,8% ,5% ,8% ,3% 7 D ,5% ,8% ,6% ,3% 3 GroenLinks ,9% ,6% ,4% ,0% 3 Leefbaar Almere ,5% ,6% ,4% 3 SP ,3% ,8% 2 CDA ,7% ,8% ,6% ,6% 2 ChristenUnie ,8% ,9% ,9% 1 TON ,2% 1 Verenigde Senioren Partij * ,7% ,5% ,9% ,9% - Almere Partij ,9% ,6% ,7% ,6% - Almere Voor Iedereen Partij ,2% - Nederlandse Moslim Partij ,2% - Klimaat en Omgevings Partij ,6% - Nationale Democratische Partij ,5% - Stadspartij Almere ,0% ,8% ,7% GPV/RPF/SGP ** ,9% overige 757 1,7% ,9% Totaal % % % % 39 opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0% Totaal % % % % 39 opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0% Bron: Gemeente Almere. * In 1998 onder de naam AOV/UNIE 55+. ** GPV en RPF zijn tussen 1998 en 2002 samengegaan onder de naam ChristenUnie. De SGP deed in 2002 niet meer mee. Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, 2010 Partij Almere Haven Almere Stad Almere Buiten totaal * stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Partij voor de Vrijheid ,6% ,9% ,5% ,6% Partij van de Arbeid ,4% ,8% ,0% ,8% VVD ,7% ,4% ,4% ,3% D ,8% ,3% ,2% ,3% GroenLinks ,8% ,5% ,9% ,0% Leefbaar Almere ,4% ,6% ,1% ,4% SP 610 5,8% ,6% ,8% ,8% CDA 362 3,4% ,7% ,1% ,6% ChristenUnie 188 1,8% ,1% 624 2,9% ,9% Trots op Nederland 221 2,1% 948 2,1% 571 2,7% ,2% Verenigde Senioren Partij 269 2,5% 829 1,8% 354 1,6% ,9% Almere Partij 158 1,5% 719 1,6% 359 1,7% ,6% Almere Voor Iedereen Partij 93 0,9% 515 1,1% 292 1,4% 961 1,2% Nederlandse Moslim Partij 64 0,6% 567 1,3% 291 1,4% 953 1,2% Klimaat en Omgevings Partij 39 0,4% 280 0,6% 183 0,8% 522 0,6% Nationale Democratische Partij 40 0,4% 199 0,4% 145 0,7% 402 0,5% Totaal % % % % opkomstpercentage 60,2% 58,6% 55,1% 59,0% Bron: Gemeente Almere. * inclusief overige stadsdelen Kiezers hebben vrije keuze van stembureau. Er is dus niet in alle gevallen gestemd in het eigen stadsdeel. Sociale Atlas van Almere

20 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gemeente 1998 Gemeente 2002 Gemeente 2006 Gemeente 2010 Gemeente 2010 Haven 2010 Stad 2010 Buiten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Gemeente Almere. Verdeling op basis van locatie stembureaus. Almere Stad is inclusief Almere Hout en Almere Poort. Onder overig vallen alle partijen die in de getoonde verkiezingen gemiddeld minder dan 5% hebben behaald. PVV PvdA VVD D'66 GroenLinks Leefbaar Almere SP CDA Overig Uitslag Tweede Kamer verkiezingen, Partij stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Ned.% Partij van de Arbeid ,6% ,5% ,7% ,7% 24,8% VVD ,8% ,3% ,9% ,4% 26,6% Partij voor de Vrijheid ,7% ,9% 10,1% SP ,3% ,3% ,4% ,6% 9,7% D ,2% ,7% ,4% ,5% 8,0% CDA ,8% ,3% ,2% ,7% 8,5% 50PLUS ,4% 1,9% Partij voor de Dieren ,6% ,4% 1,9% GroenLinks ,6% ,4% ,5% ,9% 2,3% ChristenUnie ,5% ,8% ,1% ,8% 3,1% Piratenpartij ,2% 465 0,5% 0,3% SGP 90 0,1% 100 0,1% 118 0,1% 259 0,3% 2,1% Partij voor Mens en Spirit ,3% 200 0,2% 0,2% SOPN ,2% 0,1% Partij van de Toekomst ,1% 0,1% Democratisch Politiek Keerpunt ,1% 0,1% Libertarische Partij ,1% 0,0% Anti Europa Partij ,0% 0,0% Liberaal Democratische Partij ,0% 0,0% Nederland Lokaal ,0% 0,0% Leefbaar Nederland 518 0,6% LPF ,5% 290 0,3% Trots op Nederland ,8% Lijst ,1% Lijst ,1% Partij één ,0% Nieuw Nederland ,0% overige 912 1,1% ,3% Totaal % % % % 100% opkomstpercentage 76,2% 76,6% 71,3% 69,1% 74,6% Bron: Gemeente Almere. 72 Sociale Atlas van Almere 2012

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding

Werk en inkomen. Beroepsbevolking 127. Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Beroepsbevolking 127 Werk en inkomen.1.2.3..5 Werkgelegenheid Werkzame en werkloze beroepsbevolking Uitkeringen Inkomen en bestedingen Armoedebestrijding Amsterdam in cijfers 201 128 Werk en inkomen In

Nadere informatie

Vier grote steden en Nederland

Vier grote steden en Nederland Bevolking 435 Vier grote steden en Nederland..2.3.4.5.6.7.8 Bevolking Openbare orde en veiligheid Werk en inkomen Zorg Educatie Verkeer en infrastructuur Stedelijke ontwikkeling Verkiezingen Amsterdam

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid?

Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? Transseksuelen in Nederland Is er sprake van ongelijkheid? 11 Marleen Geerdinck Linda Muller Carlijn Verkleij Caroline van Weert Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Verkenning niet-westerse derde generatie

Verkenning niet-westerse derde generatie 109 Verkenning nietwesterse derde Mariëtte Goedhuys Tirza König Kathleen Geertjes Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

Probleemanalyse niet-participatie jongeren

Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtgever SZW Probleemanalyse niet-participatie jongeren Opdrachtnemer Research voor Beleid/ Johan Bokdam, Suzanne de Visser, Suzanne Bouma en Mirjam Engelen Doel en vraagstelling Maak een probleem-

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Mieke Mateboer Jos Erkens Hans Muller Hans Langenberg 01-05-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal Economische

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek

Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : Hoe staat Helmond er voor anno 2014? Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Hoe staat Helmond er voor anno 2014 Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Kennismemo 10/08. Samenvatting van de belangrijkste bevindingen Kennismemo 10/08 Datum 30 september 2010 Aan RvB Van Kenniscentrum UWV Peter Hilbers T (020) 687 3173 peter.hilbers@uwv.nl Gerda Jehoel-Gijsbers Onderwerp Kennismemo 10/08, Regionale verschillen bij het

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2013. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2013 Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2013 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2010/11 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Jurriaan Prins Siemen van der Werff

Nadere informatie

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011

Samenvatting jaarboek 2008 1. Amsterdam in cijfers 2011 Samenvatting jaarboek 2008 1 Amsterdam in cijfers 2011 2 Samenvatting jaarboek 2011 Colofon Verkrijgbaar bij SDA Print + Media, Donauweg 8b, telefoon 020 551 1811 en in de boekhandel Informatie Dienst

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Personenautobezit van huishoudens en personen

Personenautobezit van huishoudens en personen Personenautobezit van huishoudens en personen Jacqueline van Beuningen, Hermine Molnár-in t Veld en Ilona Bouhuijs Begin 2010 hebben drie op de tien huishoudens in Nederland geen auto. Daar staat tegenover

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL

MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL Carlo van Praag (redactie) nederlands interdisciplinair demografisch instituut Rapport no. 67 Den Haag, 2006 MAROKKANEN IN NEDERLAND: EEN PROFIEL De reeks NIDI rapporten

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie