Hoofdstuk 3 Sociale gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 Sociale gegevens"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3

2 54 Sociale Atlas van Almere 2012

3 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, grote gemeenten, Haarlemmermeer 2. Amersfoort 3. Ede 4. Zoetermeer 5. Breda 6. Almere 7. Apeldoorn 8. 's-hertogenbosch Nederland 9. Utrecht 10. Leiden 11. Haarlem 12. Zaanstad 13. Zwolle 14. Dordrecht 15. Eindhoven 16. 's-gravenhage 17. Tilburg 18. Amsterdam 19. Nijmegen 20. Emmen 21. Maastricht 22. Arnhem 23. Rotterdam 24. Enschede 25. Groningen Bron: CBS, Regionale Inkomensverdeling Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie, premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen. Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid, ondernemingen en vermogen) verhoogd met: -uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen WW, WAO en AOW, -uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstand, -gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten, en ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie. Weergegeven is het totaal besteedbaar inkomen gedeeld door het aantal huishoudens. Cijfers per wijk vindt u op blz. 74. Sociaal-economische index, Haarlemmermeer 3. Utrecht 4. Amersfoort 6. Breda 8. Zoetermeer 9. Haarlem 10. 's-hertogenbosch 12. Zwolle 13. Leiden 14. Apeldoorn 16. Amsterdam 17. Eindhoven 19. Ede 23. Tilburg 27. Groningen 28. Zaanstad 29. Arnhem 31. Almere 33. Nijmegen 34. 's-gravenhage 38. Maastricht 39. Dordrecht 40. Rotterdam 47. Enschede 49. Emmen 1,72 2,20 2,94 2,88 2,84 4,00 3,94 3,78 3,66 3,60 3,56 5,58 5,34 5,24 5,18 5,14 5,08 4,90 4,78 4,76 4,56 4,40 6,62 6,42 6, Bron: Atlas voor gemeenten. De Sociaal-economische index is samengesteld uit rangordescores van de gemeenten op de volgende kenmerken: aantal personen in de bijstand, het werkloosheidspercentage, het aantal arbeidsongeschikten, het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum, het aantal personen met een lage opleiding, de netto participatiegraad van vrouwen, de werkgelegenheid (het aantal banen in de gemeente als percentage van de beroepsbevolking) en het percentage banen in groeisectoren (financiële en zakelijke dienstverlening). De gemeente met rangnummer 1 heeft de beste sociaal-economische positie. Het getoonde rangnummer in de legenda is het rangnummer binnen de 50 grootste gemeenten ( groot wil zeggen de meeste inwoners). Deze grafiek beperkt zich tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. Sociale Atlas van Almere

4 Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerken, 1 januari 2012 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 19 jaar 23 2% 123 2% 67 2% 3 2% 216 2% 20 t/m 24 jaar 79 6% 328 4% 143 4% 18 3% 568 4% 25 t/m 29 jaar 108 7% 388 6% 195 5% 34 3% 725 6% 30 t/m 34 jaar 69 6% 393 5% 206 5% 22 3% 690 5% 35 t/m 39 jaar 76 6% 410 5% 250 6% 16 3% 752 5% 40 t/m 44 jaar 96 7% 455 5% 249 5% 13 3% 818 5% 45 t/m 49 jaar 96 6% 537 5% 266 5% 13 5% 914 5% 50 t/m 64 jaar 318 6% % 542 6% 24 5% % Naar geslacht mannen 434 6% % 937 5% 73 3% % vrouwen 431 6% % 981 5% 70 3% % Naar inschrijvingsduur tot 1 jaar 572 4% % % 124 3% % 1 t/m 2 jaar 238 2% 941 1% 481 1% 19 0% % 3 t/m 4 jaar 22 0% 100 0% 44 0% 0 0% 166 0% 5 jaar en langer 33 0% 126 0% 60 0% 0 0% 219 0% Naar opleidingsniveau Basisschool VMBO MBO/HAVO/VWO HBO / bachelor Universiteit Naar etniciteit Nederlands 442 4% % 804 3% 40 2% % Antilliaans/ Arbubaans 37 11% % 104 9% 11 7% % Marokkaans 45 10% 232 9% % 6 4% 387 9% Surinaams 77 8% 572 6% 283 6% 48 5% 981 6% Turks 21 16% 92 6% 48 7% 0 0% 161 7% Afrikaans 45 15% % % 9 10% % overig-westers 90 6% 349 4% 154 4% 8 2% 603 4% overig-niet westers 97 17% % % 17 5% % onbekend Gemeente totaal 865 6% % % 143 3% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen en inclusief niet aan een stadsdeel toegedeelde werkzoekenden. Werkzoekenden worden weergegeven in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar in de betreffende bevolkingsgroep (bv. het aantal mannen of het aantal Surinamers van 15 t/m 64 jaar, maar werkzoekenden naar inschrijvingsduur in procenten van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar). Cijfers per wijk vindt u op blz. 76. Gegevens over de beroepsbevolking vindt u in hoofdstuk 5 vanaf blz Niet-werkende werkzoekenden, maart december maart 2002 juni 2002 sept 2002 dec 2002 maart 2003 juni 2003 sept 2003 dec 2003 maart 2004 juni 2004 sept 2004 dec 2004 maart 2005 juni 2005 sept 2005 dec 2005 maart 2006 juni 2006 sept 2006 dec 2006 maart 2007 juni 2007 sept 2007 dec 2007 maart 2008 juni 2008 sept 2008 dec 2008 maart 2009 juni 2009 sept 2009 dec 2009 maart 2010 juni 2010 sept 2010 dec 2010 maart 2011 juni 2011 sept 2011 dec 2011 Bron: UWV WERKbedrijf, Provincie Flevoland. Weergegeven wordt het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden op de laatste dag van de maand. 56 Sociale Atlas van Almere 2012

5 Aantal bijstandsuitkeringen naar soort en stadsdeel, ultimo Stadsdeel en soort uitkering dec 1997 dec 2000 dec ) dec ) dec ) dec ) dec ) Almere Haven totaal in % van huishoudens 8,8% 6,7% 7,8% 5,9% 5,8% 6,7% 7,6% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Stad totaal in % van huishoudens 6,7% 4,6% 5,8% 5,1% 4,9% 5,9% 6,2% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Buiten totaal in % van huishoudens 6,4% 5,3% 6,1% 4,6% 4,6% 5,4% 6,1% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Poort totaal 93 in % van huishoudens 3,2% waarvan: IOAW / IOAZ 2 WIJ 29 WWB 1) 62 Gemeente totaal 2) in % van huishoudens 7,0% 5,1% 6,1% 5,0% 4,9% 5,7% 6,2% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Bron: Gemeente Almere. 1) Cijfers WWB t/m 2000 betreffen uitkeringen ABW en uitkeringen WIK (Wet inkomensvoorziening kunstenaars). De ABW is overgegaan in de WWB. De WIK werd na 2000 niet meer in Almere geregistreerd. Omdat het om hele kleine aantallen gaat zijn de WIK-cijfers sindsdien niet meer opgenomen in de tabel. 2) Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. Weergegeven is het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand), IOAW/IOAZ (Wetten inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers resp. gewezen zelfstandigen) en WIJ (Wet investeren in jongeren) per 31 december van het jaar. Het aantal bijstandsuitkeringen per wijk vindt u op blz. 78. Uitkeringen werkloosheidswet, naar leeftijd en stadsdeel, ultimo 2011 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 24 jaar 12 0% 91 1% 54 1% 9 1% 166 1% 25 t/m 34 jaar 80 3% 398 3% 192 3% 53 3% 723 3% 35 t/m 44 jaar 103 4% 603 4% 362 4% 18 2% % 45 t/m 54 jaar 131 4% 812 4% 379 4% 17 3% % 55 t/m 64 jaar 180 5% 552 5% 241 5% 12 4% 996 5% Gemeente totaal 506 3% % % 109 2% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen WW (Werkloosheidswet) per einde van het jaar, naar leeftijdsgroep. De cijfers worden weergegeven absoluut en in procenten van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep (voor gemeente totaal 15 t/m 64 jaar) in elk stadsdeel. Het aantal WW-uitkeringen per wijk vindt u op blz. 77. Sociale Atlas van Almere

6 Uitkeringen arbeidsongeschiktheid, naar kenmerk, ultimo 2011 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 24 jaar 140 5% 458 3% 224 3% 30 4% 853 3% 25 t/m 34 jaar 149 6% 521 4% 276 4% 32 2% 980 4% 35 t/m 44 jaar 206 8% 800 5% 477 5% 22 2% % 45 t/m 54 jaar % % 771 8% 29 6% % 55 t/m 64 jaar % % % 43 14% % Naar geslacht mannen 632 8% % % 61 3% % vrouwen % % % 95 4% % Naar mate van arbeidsongeschiktheid deels (minder dan 80%) 279 2% % 535 1% 26 1% % volledig (80 tot 100%) % % % 130 3% % Naar inschrijvingsduur ** tot 5 jaar 151 1% 537 1% 249 1% 26 1% 963 1% 5 jaar en langer % % % 128 3% % Soort uitkering WAO 886 6% % % 84 2% % WAZ 30 0% 78 0% 49 0% 1 0% 161 0% Wajong 305 2% % 520 1% 69 2% % WIA 299 2% % 547 1% 2 0% % Gemeente totaal % % % 156 3% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. ** Cijfers zonder de WIA. Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen per einde van het jaar van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) samen, naar kenmerken van de uitkeringsgerechtigde en naar soort uitkering. De cijfers zijn in absolute aantallen en in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar van dezelfde categorie (naar leeftijd en geslacht) of van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar. Cijfers per wijk vindt u op blz. 77. WMO uitkeringen per stadsdeel in 2010 en in 2011 Soort WMO-voorziening Haven Stad Buiten Poort totaal* groei Woningaanpassingen Woningaanpassing Verhuiskostenvergoeding Overige Vervoersvoorzieningen Collectief vervoer Scootmobiel/ Arola Rolstoel/ Handbike/ Buggy/ Duofiets Overige ** Parkeervoorzieningen Parkeerplaatsen Parkeerkaarten Welzijnflankerende voorzieningen Hulp bij het huishouden Maaltijdvoorziening Overige Gemeente totaal in % van de bevolking 21,7% 13,8% 11,0% 7,7% 16,3% 13,6% Bron: Gemeente Almere. * Totaal is inclusief overige stadsdelen en onbekend. ** Overige vervoersvoorzieningen zijn oa: taxi, autoverhuur en aanpassingen aan vervoersvoorzieningen en vaardigheidslessen. Woningaanpassingen zijn de definitieve uitkeringen die gedaan zijn tot en met het betreffende jaar. De voorzieningen hebben betrekking op alle lopende toekenningen per het einde van het jaar. 58 Sociale Atlas van Almere 2012

7 Peuterspeelzalen, Stadsdeel aantal speelzalen aantal kinderen dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Gemeente totaal Bron: De Schoor, St. Vrije Peuterspeelzaal. * In 2005 en 2011 zijn ook particuliere peuterspeelzalen meegerekend. Kinderopvang en buitenschoolse opvang, 1 januari Stadsdeel kinderopvang buitenschoolse opvang vestigingen plaatsen vestigingen plaatsen Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere. De gemiddelde afstand tot een kinderopvangvestiging per wijk vindt u op blz. 96. Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen Almere Haven De Hoven Openbaar De Hoven Protestant Christelijk De Meenten Openbaar De Grienden Protestant Christelijk De Marken Openbaar De Marken Rooms Katholiek De Gouwen Openbaar De Wierden Openbaar Almere Stad Filmwijk Openbaar Filmwijk Openbaar (Speciaal Onderwijs) Danswijk Openbaar Parkwijk Gereformeerd Parkwijk Openbaar Parkwijk Protestant Christelijk Parkwijk Rooms Katholiek Waterwijk Openbaar Waterwijk Protestant Christelijk Waterwijk Rooms Katholiek Tussen de Vaarten Noord Openbaar Tussen de Vaarten Zuid Openbaar Tussen de Vaarten Zuid Oecumenisch Staatsliedenwijk Hindoeïstisch Staatsliedenwijk Openbaar (Speciaal Onderwijs) Kruidenwijk Openbaar Stedenwijk Islamitisch Stedenwijk Openbaar Stedenwijk Protestant Christelijk Stedenwijk Rooms Katholiek Muziekwijk Noord Algemeen Bijzonder Muziekwijk Noord Openbaar Muziekwijk Noord Protestant Christelijk Muziekwijk Noord Rooms Katholiek Muziekwijk Zuid Algemeen Bijzonder (Speciaal Onderwijs) Muziekwijk Zuid Openbaar Literatuurwijk Openbaar Vervolg op volgende pagina Sociale Atlas van Almere

8 Vervolg van vorige pagina Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen 214 Literatuurwijk Oecumenisch Noorderplassen Openbaar Noorderplassen Oecumenisch Almere Buiten Oostvaardersbuurt Openbaar Seizoenenbuurt Openbaar Molenbuurt Openbaar Molenbuurt Protestant Christelijk Molenbuurt Rooms Katholiek Bouwmeesterbuurt Algemeen Bijzonder Bouwmeesterbuurt Openbaar Landgoederenbuurt Openbaar Faunabuurt Openbaar Bloemenbuurt Openbaar Bloemenbuurt Openbaar (Speciaal Onderwijs) Bloemenbuurt Protestant Christelijk Bloemenbuurt Rooms Katholiek Regenboogbuurt Openbaar Indischebuurt Protestant Christelijk Indischebuurt Rooms Katholiek Eilandenbuurt Openbaar Stripheldenbuurt Openbaar Stripheldenbuurt Oecumenisch Almere Poort Europakwartier Algemeen Bijzonder Europakwartier Openbaar Europakwartier Oecumenisch Columbuskwartier Openbaar Columbuskwartier Rooms Katholiek Gemeente totaal Bron: DUO. Weergegeven is het aantal scholen en leerlingen naar de locatie van de school. Het gaat om de voorlopige cijfers per oktober Het schooljaar telt 786 leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs. Het aantal leerlingen naar woonwijk van de leerling, en het aandeel daarvan dat een school in de eigen wijk bezoekt vindt u op blz. 81. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool vindt u op blz. 96. Leerlingen voortgezet onderwijs naar kern, denominatie, geslacht, oktobertelling Denominatie school m v m v m v m v m v Almere Haven opb. De Meergronden Almere Stad opb. SGM Echnaton opb. Helen Parkhurst opb. praktijkond. Pro Almere, Bachweg * opb. praktijkond. Pro Almere, Marathonlaan Samenw. PC en RK Baken Park Lyceum Samenw. PC en RK Baken Stad College Samenw. PC en RK Baken Trinitas Gymnasium Almere Buiten alg. bijz. ond. Buitenhout College alg. bijz. ond. Montessori Lyceum alg. bijz. ond. Oostvaarders College opb. Pro-Marathonlaan Almere Poort Samenw. PC en RK Baken Poort opb. De Meergronden - Arte College Samenw. PC en RK Groenhorst College Almere Gemeente totaal Bron: DUO. * Voorheen Het Veer. 60 Sociale Atlas van Almere 2012

9 Leerlingen voortgezet onderwijs naar soort onderwijs en leerjaar, schooljaar Soort onderwijs Leerjaar totaal VBO AVO+VBO AVO Praktijkonderwijs LWOO VMBO VMBO-MBO VMBO/MAVO HAVO Atheneum Gymnasium Gemeente totaal Bron: DUO. Leerlingen speciaal onderwijs, schooljaren Cluster School St. Almere Speciaal, Olivijn */** St. Almere Speciaal, Aventurijn */** St. Almere Speciaal, De Bongerd */** Eduvierschool Aquarius */** Eduvierschool Nautilus College */** Totaal Rugzak leerlingen waarvan:*** Kind in Groep (KIG) waarvan SBO Groep in School (GIS) Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs Totaal Gemeente totaal * Bron: Gemeente Almere. ** Bron: DUO. *** Bron: St. Gewoon Anders. Studenten ROC Flevoland locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Economie Administratie Handel Horeca en toerisme Orde en veiligheid Sport en bewegen Techniek/ICT Elektrotechniek Entree 1) ICT Intallatietechniek Kunst en cultuur Mediavorming MTSplus 2) Procestechniek Transport en logisitiek Werktuigbouwkunde Zorg en welzijn Gezondheidszorg Welzijn Totaal Bron: ROC Flevoland. 1) Entree betreft een opstap naar een niveau 2 opleiding. 2) MTSplus betreft alle opleidingen niveau 4 elektrotechniek en werktuigbouwkunde. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren+werken). De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Sociale Atlas van Almere

10 Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BOL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011 Leeftijd aantal studenten BOL waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Techniek/ICT t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage). Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BBL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011 Leeftijd aantal studenten BBL waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Techniek/ICT t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg (leren + werken). 62 Sociale Atlas van Almere 2012

11 Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie, naar afdeling/leeftijd en geslacht, 1 oktober 2011 Leeftijd naar afdeling mannen aantal deelnemers Sector Educatie Almere vrouwen totaal waarvan met NT2 * totaal waarvan met NT2 * totaal Professionele Redzaamheid ** jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Sociale Redzaamheid *** jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder VAVO (vmbo,havo,vwo) jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Inburgeraar jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Totaal Bron: ROC Flevoland. * NT2 is de afkorting van Nederlands als 2e taal. ** Gericht op functioneren op de arbeidsmarkt. *** Gericht op funtioneren in de maatschappij. Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie deeltijdonderwijs, naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, 1 oktober 2011 Leeftijd aantal deelnemers beroepseducatie deeltijdonderwijs waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. Binnen Beroepseducatie deeltijdonderwijs in Almere wordt Techniek/ICT niet meer gegeven. Sociale Atlas van Almere

12 Studenten ROC ASA locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Economie Zakelijke dienstverlening Economie en administratie Handel en ondernemerschap Zorg en welzijn Totaal Bron: ROC ASA. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren + werken). De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Studenten AOC Groenhorst locatie Almere, naar kwalificatie en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Dierverzorging Florist Groene Ruimte Natuur & Leefomgeving Paardenhouderij Styling & Design Totaal Bron: AOC Groenhorst. Studenten HBO, locaties Almere, Studie aantal studenten 2002/ / / / / / /2012 Windesheim Flevoland Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) waarvan Deeltijd * Informatica (voorheen IIE) Engineering, Design and Innovation Small Business & Retail Management Bedrijfseconomie 29 Bedrijfskunde MER 14 Bouwkunde 17 Commerciele Economie 26 Communicatie 23 Industrieel Product Ontwerpen 9 Logopedie 15 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 57 Personeel en Arbeid 23 Sociaal Pedagogische Hulpverlening 35 Verpleegkunde 25 Werktuigbouwkunde 10 Christelijke Agrarische Hogeschool Almere Natuur, Economie en Leefomgeving 4 20 Toegepaste Biologie Totaal Bron: Christelijke Agrarische Hogeschool Almere, Windesheim Flevoland. * Betreft uitsluitend 1e-jaars deeltijdstudenten. 64 Sociale Atlas van Almere 2012

13 Studenten WO, locaties Almere, Studie aantal studenten 2002/ / / / / / /2012 UVA Gedrag en Samenleving ACTA Tandheelkunde La Salle University 724 Short Seminars 240 Executive Education 156 Experiential Sales and Project Management 30 Experiential Supply Chain Management 30 Experiential Ethics and Corporate Governance 30 Master in Project Management 12 Agile Project Management 12 Bachelors International Business Administration 25 Data Mining 20 Master in Multimedia 20 Summer School 149 Totaal Bron: Universiteit van Amsterdam, Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam en La Salle University. Opleidingsniveau beroepsbevolking; Almere en Flevoland/ Nederland Almere Almere ,0% 27,1% 46,2% 47,3% 24,9% 25,6% Almere ,1% 47,9% 26,1% Almere ,8% 48,7% 25,5% Almere ,0% 47,3% 26,7% Almere ,1% 45,1% 28,9% Almere ,9% 44,9% 30,2% Flevoland ,4% 46,3% 29,3% Nederland ,3% 42,9% 33,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% lager midden hoger Bron: CBS. Lager onderwijs; omvat het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de huidige assistentenopleiding (mbo, kwalificatieniveau 1). Middelbaar onderwijs; de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4. Hoger onderwijs; hbo- en universitaire opleidingen en beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn. Weergegeven zijn driejaargemiddelden. Ingaande 2012 zijn de cijfers van de beroepsbevolking opgenomen. De beroepsbevolking zijn alle personen van 15 t/m 64 jaar die tenminste 12 uur per week werken, werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden. Sociale Atlas van Almere

14 Aantal sportaccommodaties per stadsdeel, 1 januari 2011 Accommodatie Haven Stad Buiten Poort overig totaal Overdekt Sporthal Sportzaal Gymnastieklokaal Overige sportruimten Zwembad Tennisbaan 8 8 Squashbaan Openlucht Voetbalveld Kunstgras voetbal Hockeyveld 7 7 Korfbalveld 2 2 Handbalveld Tennisbaan Honk-en softbal 5 5 American football 1 1 Rugby 1 1 Atletiek 1 1 Manege Roeicentrum 1 1 Hondensportcentrum 2 2 Zeilschool 1 1 Golfbaan 1 1 Overig Bron: Gemeente Almere. Bezoekers (gemeentelijke) sportaccommodaties, Accommodatie Sporthallen totaal Haven: sporthal indoorsportcomplex Stad: sporthal Fanny Blankers Koen Stad: sporthal Stedenwijk Stad: sporthal Waterwijk Buiten: sporthal Buiten Buiten: sporthal Indischebuurt Poort: topsportcentrum Zwembaden totaal Haven: zwembad Haven Stad: zwembad Stad Buiten: Vrijbuiter Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere, Optisport B.V. In dit overzicht zijn alleen de gemeentelijke sportaccommodaties opgenomen. 66 Sociale Atlas van Almere 2012

15 Theaterbezoek in Almere in 2011 Soort voorstelling aantal voorstellingen aantal bezoekers aandeel totaal Cabaret % Dans % Familievoorstelling Jazz Jeugdtheater % Literair theater % Musical % Muziek % Muziektheater % Klassieke muziek Opera Show % Theater % Theater concert Toneel Wereldmuziek Overig % Totaal % Bron: Corrosia De cijfers van de Schouwburg Almere over 2011 zijn niet bekend. Bezoekers evenementen Almere in Evenement bezoekers (x 1.000) Afrikadag Afrique-Carib Festival Almere Haven Festival ANWB Kampeer- en Vakantiedagen 35 Bevrijdingsfestival Carribean Jump Up 4 20 Defqon Doe- en kijkdag Evenaar festival Festival La Mère Free Festival Historisch Festival Intocht Sinterklaas Jazz Below The Sea Kermissen Kerstparade Koninginnedag Libelle zomerweek Luilakmarkt Midland Classic Show Openlucht Festival Almere 32 Straattheater De Rode Loper Surinamedag UPC Holland Triathlon Western Experience WK Finale op groot scherm 20 WK Zoetwatervissen 20 Zand Almere Samenvatting overige evenementen: Muziek Theater 24 Cultuur overig Sport Vrijetijd Totaal Bron: Almere City Marketing. Alle afzonderlijk genoemde evenementen hebben een (jaarlijks) bezoekersaantal van minimaal bezoekers. Sociale Atlas van Almere

16 Bezoekers jongerencentra in Centrum Jongerencentra Cobra *** Het Karwij Place2B De Meester (voorheen Totum) Trapnotov (Haven) The Rock */** 700 */** De Serre */** 200 */** The Mall * * * * 325 Jeugdlanden Jeugdland Stad ** Jeugdland Haven ** Jeugdland Buiten ** Overige centra Speeltuin Haven Gemeente totaal Bron: De Schoor, The Mall, The Rock. * Totaal is geschat. ** Uniek bezoekersaantal. *** In 2011 onderdeel van buurtontmoetingscentrum, geen registratie voor jongeren. Bezoekers multifunctionele centra Stadsdeel en multifunctioneel centrum Almere Haven totaal Corrosia Meenten & Grienden Almere Stad totaal De Bazuin Cobra* De Glasbak De Inloop De Draaikolk Filmwijkcentrum Het Boegbeeld 't Kardoes Kolkzicht Parkwijk Stedenpunt Almere Buiten totaal De Cartoon Het Forum De Wieken Almere Poort totaal Amerika Overige centra Wierden Gouwen Het Karwij Gemeente totaal Bron: De Schoor. * Samengevoegd met Cobra Junior. 68 Sociale Atlas van Almere 2012

17 Leden en collectie openbare bibliotheek in 2011 Categorie Haven Stad Buiten totaal* Geregistreerde leden jeugd t/m 12 jaar jeugd 13 t/m 18 jaar t/m 64 jaar vanaf 65 jaar Scholier Student Strippenkaartleners (18 jaar en ouder) Internetpas Overig Collectie fictie (volwassen) non-fictie (volwassen) fictie (jeugd) non-fictie (jeugd) muziek CD ** bladmuziek overige media Uitleningen Bron: De Nieuwe Bibliotheek Almere. * Totaal is inclusief overige stadsdelen. ** Een gedeelte van de collectie wisselt over de verschillende filialen. Kunstencentrum, cursistendeelname 2010 en 2011 Produktgroep cursistcontacturen cursistenaantallen % Muziek % Talentklassen/podiumklassen % Ensembles % Dans % Theater/musical % Beeldende kunst % Multimedia % Literair % Totaal % Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Kunstencentrum, cursistenaantallen Produktgroep Algemene Vorming Muziek Talentklassen/podiumklassen Ensembles Dans Theater/musical Beeldende kunst CWP / Multi Media Literair Totaal Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Sociale Atlas van Almere

18 Kunstencentrum, deelname aan kunsteducatie 2010 en 2011 Soort educatie leerlingen leerkrachten scholen leerlingen leerkrachten scholen Basisonderwijs Voorstellingen/tentoonstellingen Schoolprojecten Kunstenaar in de klas Magazijnkist Cursussen en workshops Beleidsadvisering 6 3 Maatwerk Voortgezet onderwijs Voorstellingen Maatwerk (projecten/workshops) Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Volkstuinen, stadsweiden en bijentuinen in Almere, per wijk, 1 januari 2012 Stadsdeel en wijk complex naam soort oppervlakte volkstuin (m 2 ) bruto netto Almere Haven totaal De Werven Wittewerf volkstuinen De Hoven Binnenhof volkstuinen De Meenten Dijkmeent stadsweiden De Meenten De Windhoek volkstuinen De Meenten De Windhoek stadsweiden De Grienden/ overig Almere Haven Waterlandse tuinen volkstuinen (recreatietuinen) De Marken Spittershoek volkstuinen De Marken Spittershoek stadsweiden De Gouwen Gouwen volkstuinen De Wierden Hoekwierde volkstuinen Nog niet ingedeeld Beginbos bijentuinen Almere Stad totaal Waterwijk Andreatuinen volkstuinen Waterwijk Keurtuinen volkstuinen Kruidenwijk Disteltuinen volkstuinen Kruidenwijk Kruidenwijk 2E9 stadsweiden Kruidenwijk Kruidenwijk 2E9 West stadsweiden Kruidenwijk Kruidentuin volkstuinen Stedenwijk Annatuinen volkstuinen Stedenwijk Spanningsveld volkstuinen Stedenwijk Spanningsveld stadsweiden Stedenwijk Spanningsveld - Bos stadsweiden Noorderplassen Vaartsluisbos bijentuinen Almere Buiten totaal Bouwmeesterbuurt Baaituinen volkstuinen Bouwmeesterbuurt Bouwmeesterbuurt stadsweiden Bouwmeesterbuurt Poldertuinen volkstuinen Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt stadsweiden Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt 3F2 stadsweiden De Vaart De Vaarttuin volkstuinen De Vaart De Vaart OV 1 stadsweiden Buitenvaart De Vaart OV 4 stadsweiden Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere. 70 Sociale Atlas van Almere 2012

19 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, Partij 8 mei maart maart maart 2010 stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels Partij voor de Vrijheid ,6% 9 Partij van de Arbeid ,8% ,1% ,5% ,8% 8 VVD ,8% ,5% ,8% ,3% 7 D ,5% ,8% ,6% ,3% 3 GroenLinks ,9% ,6% ,4% ,0% 3 Leefbaar Almere ,5% ,6% ,4% 3 SP ,3% ,8% 2 CDA ,7% ,8% ,6% ,6% 2 ChristenUnie ,8% ,9% ,9% 1 TON ,2% 1 Verenigde Senioren Partij * ,7% ,5% ,9% ,9% - Almere Partij ,9% ,6% ,7% ,6% - Almere Voor Iedereen Partij ,2% - Nederlandse Moslim Partij ,2% - Klimaat en Omgevings Partij ,6% - Nationale Democratische Partij ,5% - Stadspartij Almere ,0% ,8% ,7% GPV/RPF/SGP ** ,9% overige 757 1,7% ,9% Totaal % % % % 39 opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0% Totaal % % % % 39 opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0% Bron: Gemeente Almere. * In 1998 onder de naam AOV/UNIE 55+. ** GPV en RPF zijn tussen 1998 en 2002 samengegaan onder de naam ChristenUnie. De SGP deed in 2002 niet meer mee. Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, 2010 Partij Almere Haven Almere Stad Almere Buiten totaal * stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Partij voor de Vrijheid ,6% ,9% ,5% ,6% Partij van de Arbeid ,4% ,8% ,0% ,8% VVD ,7% ,4% ,4% ,3% D ,8% ,3% ,2% ,3% GroenLinks ,8% ,5% ,9% ,0% Leefbaar Almere ,4% ,6% ,1% ,4% SP 610 5,8% ,6% ,8% ,8% CDA 362 3,4% ,7% ,1% ,6% ChristenUnie 188 1,8% ,1% 624 2,9% ,9% Trots op Nederland 221 2,1% 948 2,1% 571 2,7% ,2% Verenigde Senioren Partij 269 2,5% 829 1,8% 354 1,6% ,9% Almere Partij 158 1,5% 719 1,6% 359 1,7% ,6% Almere Voor Iedereen Partij 93 0,9% 515 1,1% 292 1,4% 961 1,2% Nederlandse Moslim Partij 64 0,6% 567 1,3% 291 1,4% 953 1,2% Klimaat en Omgevings Partij 39 0,4% 280 0,6% 183 0,8% 522 0,6% Nationale Democratische Partij 40 0,4% 199 0,4% 145 0,7% 402 0,5% Totaal % % % % opkomstpercentage 60,2% 58,6% 55,1% 59,0% Bron: Gemeente Almere. * inclusief overige stadsdelen Kiezers hebben vrije keuze van stembureau. Er is dus niet in alle gevallen gestemd in het eigen stadsdeel. Sociale Atlas van Almere

20 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gemeente 1998 Gemeente 2002 Gemeente 2006 Gemeente 2010 Gemeente 2010 Haven 2010 Stad 2010 Buiten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Gemeente Almere. Verdeling op basis van locatie stembureaus. Almere Stad is inclusief Almere Hout en Almere Poort. Onder overig vallen alle partijen die in de getoonde verkiezingen gemiddeld minder dan 5% hebben behaald. PVV PvdA VVD D'66 GroenLinks Leefbaar Almere SP CDA Overig Uitslag Tweede Kamer verkiezingen, Partij stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Ned.% Partij van de Arbeid ,6% ,5% ,7% ,7% 24,8% VVD ,8% ,3% ,9% ,4% 26,6% Partij voor de Vrijheid ,7% ,9% 10,1% SP ,3% ,3% ,4% ,6% 9,7% D ,2% ,7% ,4% ,5% 8,0% CDA ,8% ,3% ,2% ,7% 8,5% 50PLUS ,4% 1,9% Partij voor de Dieren ,6% ,4% 1,9% GroenLinks ,6% ,4% ,5% ,9% 2,3% ChristenUnie ,5% ,8% ,1% ,8% 3,1% Piratenpartij ,2% 465 0,5% 0,3% SGP 90 0,1% 100 0,1% 118 0,1% 259 0,3% 2,1% Partij voor Mens en Spirit ,3% 200 0,2% 0,2% SOPN ,2% 0,1% Partij van de Toekomst ,1% 0,1% Democratisch Politiek Keerpunt ,1% 0,1% Libertarische Partij ,1% 0,0% Anti Europa Partij ,0% 0,0% Liberaal Democratische Partij ,0% 0,0% Nederland Lokaal ,0% 0,0% Leefbaar Nederland 518 0,6% LPF ,5% 290 0,3% Trots op Nederland ,8% Lijst ,1% Lijst ,1% Partij één ,0% Nieuw Nederland ,0% overige 912 1,1% ,3% Totaal % % % % 100% opkomstpercentage 76,2% 76,6% 71,3% 69,1% 74,6% Bron: Gemeente Almere. 72 Sociale Atlas van Almere 2012

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Inhoudsopgave pagina College 4 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 Bevolking naar geslacht en leeftijd 8 Bevolking prognose in procenten 10 Inwoners per wijk

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Sociale Atlas van Almere

Sociale Atlas van Almere Sociale Atlas van Almere Monitor van wonen, werken en vrije tijd 2012 Sociale Atlas van Almere 2012 1 Colofon De Sociale Atlas van Almere is samengesteld in samenwerking tussen: Gemeente Almere, Stafdienst

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd 08 Hoe jong is Almere? Sociale Atlas Wat zijn de sterke economische sectoren van Almere? van Almere 08 Welke wijken scoren positief

Nadere informatie

Hoe reizen we snel en gemakkelijk binnen Almere? Maxx: Vanaf 3 januari 2010 rijdt Maxx een nieuwe, verbeterde dienstregeling.

Hoe reizen we snel en gemakkelijk binnen Almere? Maxx: Vanaf 3 januari 2010 rijdt Maxx een nieuwe, verbeterde dienstregeling. Hoe reizen we snel en gemakkelijk binnen Almere? Maxx: Vanaf 3 januari 2010 rijdt Maxx een nieuwe, verbeterde dienstregeling. ] Maxx is vernieuwd! Vanaf 3 januari 2010 rijden Maxx en de andere Connexxion-bussen

Nadere informatie

Sociale Atlas Hoe gaat het met de Almeerse economie? van Almere 2013 Welke verschillen zijn er tussen de wijken? Wonen, werken en vrije tijd

Sociale Atlas Hoe gaat het met de Almeerse economie? van Almere 2013 Welke verschillen zijn er tussen de wijken? Wonen, werken en vrije tijd Wonen, werken en vrije tijd 2013 Hoe is de bevolkingsopbouw van Almere? Sociale Atlas Hoe gaat het met de Almeerse economie? van Almere 2013 Welke verschillen zijn er tussen de wijken? (036) 539 94 81

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006

VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN. Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en Frank van der Linden. Maart 2006 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek EERSTE VERVOLGMETING 25%-DOELSTELLING; VOORLOPIGE UITKOMSTEN VOOR HET GEMEENTEDOMEIN Dennis Lanjouw, Osman Baydar, Mariëtte Goedhuys en

Nadere informatie

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen

Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen Meer WW-uitkeringen Februari 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gestegen - 483.000 werkzoekenden ingeschreven bij UWV WERKbedrijf - Vooral meer jonge werkzoekenden - Sterke toename werkzoekenden met transport beroep maar

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV en spanningsindicator 5 Ingediende ontslagaanvragen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen Maart 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen opnieuw toegenomen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen April 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen blijven stijgen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-081 8 juli 2005 9.30 uur De in dit persbericht genoemde cijfers over de bijstandsuitkeringen zijn aangepast. Zie hiervoor de persmededeling van 11 augustus

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010

Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Juli 2013 ugu Inkomens van Leidse particuliere huishoudens, 2005-2010 Het CBS voert periodiek het regionale inkomensonderzoek uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Wijkscan Almere Transitie Sociaal Domein

Wijkscan Almere Transitie Sociaal Domein Wijkscan Transitie Sociaal Domein Januari 2014 Inleiding Wijkscan Transitie Sociaal Domein Inhoudsopgave Inleiding 3 Wijkscans: - Haven Binnenring 7 - Haven Buitenring-Hout. 11 - Stad Midden... 15 - Filmwijk....19

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 6

Inhoudsopgave hoofdstuk 6 -134- Inhoudsopgave hoofdstuk 6 Samenvatting hoofdstuk 6 Tabellen: 6.1 Kindplaatsen bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouders per wijk op 1 januari 2015 6.2 Leerlingen

Nadere informatie

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Ouderen en de arbeidsmarkt. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen met betrekking tot ouderen van 55 + en de arbeidsmarkt?...2 2 Oudere werknemers moeten goedkoper

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013

Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Arbeidsmarkt Achterhoek Februari 2013 Inhoud Werkgelegenheid Vacatures Werkloosheid Bevolkingsontwikkeling Aandachtspunten komende jaren Activiteiten POA Achterhoek PAG 2 Structuur werkgelegenheid regio

Nadere informatie

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam

Factsheet Stapelingsmonitor 2014 Gemeente Schiedam Gemeente Schiedam Januari 2014 Gemeente Schiedam Door de decentralisaties in het sociaal domein komen steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten te liggen. Zo ook bij de gemeente Schiedam. Naast deze

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Wijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar ijzigen Tegemoetkoming ouders voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Dit formulier is voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen en een wijziging willen doorgeven. U hoeft alleen de vragen

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

Opleidingsniveau stijgt

Opleidingsniveau stijgt Opleidingsniveau stijgt Grote doorstroom naar hogere niveaus Meer leerlingen vanuit vmbo naar havo Grote groep mbo ers naar het hbo 10 Jongens groeien gedurende hun onderwijsloopbaan Jongens na een diploma

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Sociaal economisch profiel

Sociaal economisch profiel Sociaal economisch profiel Op veel gebieden is de sociaal economische positie van de Nijmeegse bevolkings sinds de crisis van 2008 verslechterd: de groei van het inkomensniveau is gestopt evenals de groei

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. Colofon 3. Verklaring van de tekens en afkortingen 6. Inhoud 7

Statistisch Jaarboek 2003. Colofon 3. Verklaring van de tekens en afkortingen 6. Inhoud 7 7 INHOUD blz. Colofon 3 Voorwoord 5 Verklaring van de tekens en afkortingen 6 Inhoud 7 Definities 14 1. Stand van de bevolking Toelichting 22 1.01 Aantal inwoners naar geslacht en leeftijdsgroep,, per

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 12. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht 7-74% betaald werk voor

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012

's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012 's-hertogenbosch, statistisch jaarboek 2011-2012 Juli 2012 Gemeente 's-hertogenbosch, Afdeling Onderzoek & Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken - = nul 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Basiscijfers gemeenten. Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Basiscijfers gemeenten Arbeidsmarktregio Midden- Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nww-percentage december 2011... 4 Ontwikkeling nww 2010-2011... 5 Standcijfers nww 2011 en nww-percentages december 2010 en

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2014 Samenvatting Dit jaar is het thema van de Atlas Economie & Arbeidsmarkt.

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen

Toelatingsvoorwaarden nieuwe profielen ECONOMIE (ECONOMICS) Accountancy ec of (ec of ) + Accountancy (Associate degree) ec of (ec of ) + Bedrijfs ec of (ec of ) + Bedrijfskunde MER ec of ec of ec of maw of Commerciële Economie (CE) ec of ec

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden

Voorwoord. Inleiding. In dit tabellenboek worden de volgende 28 regio's onderscheiden: Zaanstreek en Waterland. Amstelland, Kennemerland, Meerlanden Voorwoord Inleiding Het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang) beoogt relevante organisaties te voorzien van eenduidige en

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15191 10 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juni 2013, 2013-0000046722,

Nadere informatie

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden

Verkiezingsuitslagen Drechtsteden Verkiezingsuitslagen Verkiezingen Europees Parlement Hoe stemden de inwoners van de bij de verkiezingen voor het Europees Parlement? Wijkt hun stemgedrag af van de landelijke uitslag? En, welke en werden

Nadere informatie

Binnensteden en hun bewoners

Binnensteden en hun bewoners Binnensteden en hun bewoners 11 Bert Raets Publicatiedatum CBS-website: 23 september 211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader voorlopig cijfer x

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt juni 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV 4 Bij UWV ingediende vacatures 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015

Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Leiden in de Atlas voor gemeenten 2015 Samenvatting De Atlas voor Gemeenten vergelijkt al 17 jaar de 50

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie