Hoofdstuk 3 Sociale gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 3 Sociale gegevens"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 3

2 54 Sociale Atlas van Almere 2012

3 Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden, grote gemeenten, Haarlemmermeer 2. Amersfoort 3. Ede 4. Zoetermeer 5. Breda 6. Almere 7. Apeldoorn 8. 's-hertogenbosch Nederland 9. Utrecht 10. Leiden 11. Haarlem 12. Zaanstad 13. Zwolle 14. Dordrecht 15. Eindhoven 16. 's-gravenhage 17. Tilburg 18. Amsterdam 19. Nijmegen 20. Emmen 21. Maastricht 22. Arnhem 23. Rotterdam 24. Enschede 25. Groningen Bron: CBS, Regionale Inkomensverdeling Het besteedbaar inkomen van een huishouden bestaat uit het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten zoals alimentatie, premies inkomens- en ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen. Het bruto-inkomen bestaat uit het primair inkomen (inkomen uit arbeid, ondernemingen en vermogen) verhoogd met: -uitkeringen inkomensverzekering zoals uitkeringen WW, WAO en AOW, -uitkeringen sociale voorziening zoals de Bijstand, -gebonden overdrachten zoals huursubsidie en tegemoetkoming studiekosten, en ontvangen inkomensoverdrachten zoals alimentatie. Weergegeven is het totaal besteedbaar inkomen gedeeld door het aantal huishoudens. Cijfers per wijk vindt u op blz. 74. Sociaal-economische index, Haarlemmermeer 3. Utrecht 4. Amersfoort 6. Breda 8. Zoetermeer 9. Haarlem 10. 's-hertogenbosch 12. Zwolle 13. Leiden 14. Apeldoorn 16. Amsterdam 17. Eindhoven 19. Ede 23. Tilburg 27. Groningen 28. Zaanstad 29. Arnhem 31. Almere 33. Nijmegen 34. 's-gravenhage 38. Maastricht 39. Dordrecht 40. Rotterdam 47. Enschede 49. Emmen 1,72 2,20 2,94 2,88 2,84 4,00 3,94 3,78 3,66 3,60 3,56 5,58 5,34 5,24 5,18 5,14 5,08 4,90 4,78 4,76 4,56 4,40 6,62 6,42 6, Bron: Atlas voor gemeenten. De Sociaal-economische index is samengesteld uit rangordescores van de gemeenten op de volgende kenmerken: aantal personen in de bijstand, het werkloosheidspercentage, het aantal arbeidsongeschikten, het percentage huishoudens met een inkomen lager dan 105% van het sociaal minimum, het aantal personen met een lage opleiding, de netto participatiegraad van vrouwen, de werkgelegenheid (het aantal banen in de gemeente als percentage van de beroepsbevolking) en het percentage banen in groeisectoren (financiële en zakelijke dienstverlening). De gemeente met rangnummer 1 heeft de beste sociaal-economische positie. Het getoonde rangnummer in de legenda is het rangnummer binnen de 50 grootste gemeenten ( groot wil zeggen de meeste inwoners). Deze grafiek beperkt zich tot de 25 grootste gemeenten van Nederland. Sociale Atlas van Almere

4 Niet-werkende werkzoekenden naar kenmerken, 1 januari 2012 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 19 jaar 23 2% 123 2% 67 2% 3 2% 216 2% 20 t/m 24 jaar 79 6% 328 4% 143 4% 18 3% 568 4% 25 t/m 29 jaar 108 7% 388 6% 195 5% 34 3% 725 6% 30 t/m 34 jaar 69 6% 393 5% 206 5% 22 3% 690 5% 35 t/m 39 jaar 76 6% 410 5% 250 6% 16 3% 752 5% 40 t/m 44 jaar 96 7% 455 5% 249 5% 13 3% 818 5% 45 t/m 49 jaar 96 6% 537 5% 266 5% 13 5% 914 5% 50 t/m 64 jaar 318 6% % 542 6% 24 5% % Naar geslacht mannen 434 6% % 937 5% 73 3% % vrouwen 431 6% % 981 5% 70 3% % Naar inschrijvingsduur tot 1 jaar 572 4% % % 124 3% % 1 t/m 2 jaar 238 2% 941 1% 481 1% 19 0% % 3 t/m 4 jaar 22 0% 100 0% 44 0% 0 0% 166 0% 5 jaar en langer 33 0% 126 0% 60 0% 0 0% 219 0% Naar opleidingsniveau Basisschool VMBO MBO/HAVO/VWO HBO / bachelor Universiteit Naar etniciteit Nederlands 442 4% % 804 3% 40 2% % Antilliaans/ Arbubaans 37 11% % 104 9% 11 7% % Marokkaans 45 10% 232 9% % 6 4% 387 9% Surinaams 77 8% 572 6% 283 6% 48 5% 981 6% Turks 21 16% 92 6% 48 7% 0 0% 161 7% Afrikaans 45 15% % % 9 10% % overig-westers 90 6% 349 4% 154 4% 8 2% 603 4% overig-niet westers 97 17% % % 17 5% % onbekend Gemeente totaal 865 6% % % 143 3% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen en inclusief niet aan een stadsdeel toegedeelde werkzoekenden. Werkzoekenden worden weergegeven in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar in de betreffende bevolkingsgroep (bv. het aantal mannen of het aantal Surinamers van 15 t/m 64 jaar, maar werkzoekenden naar inschrijvingsduur in procenten van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar). Cijfers per wijk vindt u op blz. 76. Gegevens over de beroepsbevolking vindt u in hoofdstuk 5 vanaf blz Niet-werkende werkzoekenden, maart december maart 2002 juni 2002 sept 2002 dec 2002 maart 2003 juni 2003 sept 2003 dec 2003 maart 2004 juni 2004 sept 2004 dec 2004 maart 2005 juni 2005 sept 2005 dec 2005 maart 2006 juni 2006 sept 2006 dec 2006 maart 2007 juni 2007 sept 2007 dec 2007 maart 2008 juni 2008 sept 2008 dec 2008 maart 2009 juni 2009 sept 2009 dec 2009 maart 2010 juni 2010 sept 2010 dec 2010 maart 2011 juni 2011 sept 2011 dec 2011 Bron: UWV WERKbedrijf, Provincie Flevoland. Weergegeven wordt het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden op de laatste dag van de maand. 56 Sociale Atlas van Almere 2012

5 Aantal bijstandsuitkeringen naar soort en stadsdeel, ultimo Stadsdeel en soort uitkering dec 1997 dec 2000 dec ) dec ) dec ) dec ) dec ) Almere Haven totaal in % van huishoudens 8,8% 6,7% 7,8% 5,9% 5,8% 6,7% 7,6% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Stad totaal in % van huishoudens 6,7% 4,6% 5,8% 5,1% 4,9% 5,9% 6,2% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Buiten totaal in % van huishoudens 6,4% 5,3% 6,1% 4,6% 4,6% 5,4% 6,1% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Almere Poort totaal 93 in % van huishoudens 3,2% waarvan: IOAW / IOAZ 2 WIJ 29 WWB 1) 62 Gemeente totaal 2) in % van huishoudens 7,0% 5,1% 6,1% 5,0% 4,9% 5,7% 6,2% waarvan: IOAW / IOAZ WIJ WWB 1) Bron: Gemeente Almere. 1) Cijfers WWB t/m 2000 betreffen uitkeringen ABW en uitkeringen WIK (Wet inkomensvoorziening kunstenaars). De ABW is overgegaan in de WWB. De WIK werd na 2000 niet meer in Almere geregistreerd. Omdat het om hele kleine aantallen gaat zijn de WIK-cijfers sindsdien niet meer opgenomen in de tabel. 2) Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. Weergegeven is het aantal uitkeringen WWB (Wet werk en bijstand), IOAW/IOAZ (Wetten inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers resp. gewezen zelfstandigen) en WIJ (Wet investeren in jongeren) per 31 december van het jaar. Het aantal bijstandsuitkeringen per wijk vindt u op blz. 78. Uitkeringen werkloosheidswet, naar leeftijd en stadsdeel, ultimo 2011 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 24 jaar 12 0% 91 1% 54 1% 9 1% 166 1% 25 t/m 34 jaar 80 3% 398 3% 192 3% 53 3% 723 3% 35 t/m 44 jaar 103 4% 603 4% 362 4% 18 2% % 45 t/m 54 jaar 131 4% 812 4% 379 4% 17 3% % 55 t/m 64 jaar 180 5% 552 5% 241 5% 12 4% 996 5% Gemeente totaal 506 3% % % 109 2% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen WW (Werkloosheidswet) per einde van het jaar, naar leeftijdsgroep. De cijfers worden weergegeven absoluut en in procenten van het aantal inwoners in de betreffende leeftijdsgroep (voor gemeente totaal 15 t/m 64 jaar) in elk stadsdeel. Het aantal WW-uitkeringen per wijk vindt u op blz. 77. Sociale Atlas van Almere

6 Uitkeringen arbeidsongeschiktheid, naar kenmerk, ultimo 2011 Categorie Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort totaal * abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % abs. in % Naar leeftijd 15 t/m 24 jaar 140 5% 458 3% 224 3% 30 4% 853 3% 25 t/m 34 jaar 149 6% 521 4% 276 4% 32 2% 980 4% 35 t/m 44 jaar 206 8% 800 5% 477 5% 22 2% % 45 t/m 54 jaar % % 771 8% 29 6% % 55 t/m 64 jaar % % % 43 14% % Naar geslacht mannen 632 8% % % 61 3% % vrouwen % % % 95 4% % Naar mate van arbeidsongeschiktheid deels (minder dan 80%) 279 2% % 535 1% 26 1% % volledig (80 tot 100%) % % % 130 3% % Naar inschrijvingsduur ** tot 5 jaar 151 1% 537 1% 249 1% 26 1% 963 1% 5 jaar en langer % % % 128 3% % Soort uitkering WAO 886 6% % % 84 2% % WAZ 30 0% 78 0% 49 0% 1 0% 161 0% Wajong 305 2% % 520 1% 69 2% % WIA 299 2% % 547 1% 2 0% % Gemeente totaal % % % 156 3% % Bron: UWV WERKbedrijf. * Gemeente totaal is inclusief overige stadsdelen. ** Cijfers zonder de WIA. Weergegeven is het aantal lopende uitkeringen per einde van het jaar van de WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering), de WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) samen, naar kenmerken van de uitkeringsgerechtigde en naar soort uitkering. De cijfers zijn in absolute aantallen en in procenten van het aantal inwoners van 15 t/m 64 jaar van dezelfde categorie (naar leeftijd en geslacht) of van alle inwoners van 15 t/m 64 jaar. Cijfers per wijk vindt u op blz. 77. WMO uitkeringen per stadsdeel in 2010 en in 2011 Soort WMO-voorziening Haven Stad Buiten Poort totaal* groei Woningaanpassingen Woningaanpassing Verhuiskostenvergoeding Overige Vervoersvoorzieningen Collectief vervoer Scootmobiel/ Arola Rolstoel/ Handbike/ Buggy/ Duofiets Overige ** Parkeervoorzieningen Parkeerplaatsen Parkeerkaarten Welzijnflankerende voorzieningen Hulp bij het huishouden Maaltijdvoorziening Overige Gemeente totaal in % van de bevolking 21,7% 13,8% 11,0% 7,7% 16,3% 13,6% Bron: Gemeente Almere. * Totaal is inclusief overige stadsdelen en onbekend. ** Overige vervoersvoorzieningen zijn oa: taxi, autoverhuur en aanpassingen aan vervoersvoorzieningen en vaardigheidslessen. Woningaanpassingen zijn de definitieve uitkeringen die gedaan zijn tot en met het betreffende jaar. De voorzieningen hebben betrekking op alle lopende toekenningen per het einde van het jaar. 58 Sociale Atlas van Almere 2012

7 Peuterspeelzalen, Stadsdeel aantal speelzalen aantal kinderen dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * dec-1999 okt-2005 * dec-2010 dec-2011 * Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Gemeente totaal Bron: De Schoor, St. Vrije Peuterspeelzaal. * In 2005 en 2011 zijn ook particuliere peuterspeelzalen meegerekend. Kinderopvang en buitenschoolse opvang, 1 januari Stadsdeel kinderopvang buitenschoolse opvang vestigingen plaatsen vestigingen plaatsen Almere Haven Almere Stad Almere Buiten Almere Poort Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere. De gemiddelde afstand tot een kinderopvangvestiging per wijk vindt u op blz. 96. Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen Almere Haven De Hoven Openbaar De Hoven Protestant Christelijk De Meenten Openbaar De Grienden Protestant Christelijk De Marken Openbaar De Marken Rooms Katholiek De Gouwen Openbaar De Wierden Openbaar Almere Stad Filmwijk Openbaar Filmwijk Openbaar (Speciaal Onderwijs) Danswijk Openbaar Parkwijk Gereformeerd Parkwijk Openbaar Parkwijk Protestant Christelijk Parkwijk Rooms Katholiek Waterwijk Openbaar Waterwijk Protestant Christelijk Waterwijk Rooms Katholiek Tussen de Vaarten Noord Openbaar Tussen de Vaarten Zuid Openbaar Tussen de Vaarten Zuid Oecumenisch Staatsliedenwijk Hindoeïstisch Staatsliedenwijk Openbaar (Speciaal Onderwijs) Kruidenwijk Openbaar Stedenwijk Islamitisch Stedenwijk Openbaar Stedenwijk Protestant Christelijk Stedenwijk Rooms Katholiek Muziekwijk Noord Algemeen Bijzonder Muziekwijk Noord Openbaar Muziekwijk Noord Protestant Christelijk Muziekwijk Noord Rooms Katholiek Muziekwijk Zuid Algemeen Bijzonder (Speciaal Onderwijs) Muziekwijk Zuid Openbaar Literatuurwijk Openbaar Vervolg op volgende pagina Sociale Atlas van Almere

8 Vervolg van vorige pagina Leerlingen basisonderwijs per denominatie en wijk, schooljaar Wijk Denominatie (soort onderwijs) aantal scholen leerlingen 214 Literatuurwijk Oecumenisch Noorderplassen Openbaar Noorderplassen Oecumenisch Almere Buiten Oostvaardersbuurt Openbaar Seizoenenbuurt Openbaar Molenbuurt Openbaar Molenbuurt Protestant Christelijk Molenbuurt Rooms Katholiek Bouwmeesterbuurt Algemeen Bijzonder Bouwmeesterbuurt Openbaar Landgoederenbuurt Openbaar Faunabuurt Openbaar Bloemenbuurt Openbaar Bloemenbuurt Openbaar (Speciaal Onderwijs) Bloemenbuurt Protestant Christelijk Bloemenbuurt Rooms Katholiek Regenboogbuurt Openbaar Indischebuurt Protestant Christelijk Indischebuurt Rooms Katholiek Eilandenbuurt Openbaar Stripheldenbuurt Openbaar Stripheldenbuurt Oecumenisch Almere Poort Europakwartier Algemeen Bijzonder Europakwartier Openbaar Europakwartier Oecumenisch Columbuskwartier Openbaar Columbuskwartier Rooms Katholiek Gemeente totaal Bron: DUO. Weergegeven is het aantal scholen en leerlingen naar de locatie van de school. Het gaat om de voorlopige cijfers per oktober Het schooljaar telt 786 leerlingen in het Speciaal Basisonderwijs. Het aantal leerlingen naar woonwijk van de leerling, en het aandeel daarvan dat een school in de eigen wijk bezoekt vindt u op blz. 81. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde basisschool vindt u op blz. 96. Leerlingen voortgezet onderwijs naar kern, denominatie, geslacht, oktobertelling Denominatie school m v m v m v m v m v Almere Haven opb. De Meergronden Almere Stad opb. SGM Echnaton opb. Helen Parkhurst opb. praktijkond. Pro Almere, Bachweg * opb. praktijkond. Pro Almere, Marathonlaan Samenw. PC en RK Baken Park Lyceum Samenw. PC en RK Baken Stad College Samenw. PC en RK Baken Trinitas Gymnasium Almere Buiten alg. bijz. ond. Buitenhout College alg. bijz. ond. Montessori Lyceum alg. bijz. ond. Oostvaarders College opb. Pro-Marathonlaan Almere Poort Samenw. PC en RK Baken Poort opb. De Meergronden - Arte College Samenw. PC en RK Groenhorst College Almere Gemeente totaal Bron: DUO. * Voorheen Het Veer. 60 Sociale Atlas van Almere 2012

9 Leerlingen voortgezet onderwijs naar soort onderwijs en leerjaar, schooljaar Soort onderwijs Leerjaar totaal VBO AVO+VBO AVO Praktijkonderwijs LWOO VMBO VMBO-MBO VMBO/MAVO HAVO Atheneum Gymnasium Gemeente totaal Bron: DUO. Leerlingen speciaal onderwijs, schooljaren Cluster School St. Almere Speciaal, Olivijn */** St. Almere Speciaal, Aventurijn */** St. Almere Speciaal, De Bongerd */** Eduvierschool Aquarius */** Eduvierschool Nautilus College */** Totaal Rugzak leerlingen waarvan:*** Kind in Groep (KIG) waarvan SBO Groep in School (GIS) Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroepsonderwijs Totaal Gemeente totaal * Bron: Gemeente Almere. ** Bron: DUO. *** Bron: St. Gewoon Anders. Studenten ROC Flevoland locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Economie Administratie Handel Horeca en toerisme Orde en veiligheid Sport en bewegen Techniek/ICT Elektrotechniek Entree 1) ICT Intallatietechniek Kunst en cultuur Mediavorming MTSplus 2) Procestechniek Transport en logisitiek Werktuigbouwkunde Zorg en welzijn Gezondheidszorg Welzijn Totaal Bron: ROC Flevoland. 1) Entree betreft een opstap naar een niveau 2 opleiding. 2) MTSplus betreft alle opleidingen niveau 4 elektrotechniek en werktuigbouwkunde. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren+werken). De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Sociale Atlas van Almere

10 Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BOL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011 Leeftijd aantal studenten BOL waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Techniek/ICT t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage). Studenten ROC Flevoland locatie Almere, BBL naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, per 1 oktober 2011 Leeftijd aantal studenten BBL waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Techniek/ICT t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. BBL = Beroepsbegeleidende Leerweg (leren + werken). 62 Sociale Atlas van Almere 2012

11 Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie, naar afdeling/leeftijd en geslacht, 1 oktober 2011 Leeftijd naar afdeling mannen aantal deelnemers Sector Educatie Almere vrouwen totaal waarvan met NT2 * totaal waarvan met NT2 * totaal Professionele Redzaamheid ** jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Sociale Redzaamheid *** jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder VAVO (vmbo,havo,vwo) jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Inburgeraar jaar en jonger t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar jaar en ouder Totaal Bron: ROC Flevoland. * NT2 is de afkorting van Nederlands als 2e taal. ** Gericht op functioneren op de arbeidsmarkt. *** Gericht op funtioneren in de maatschappij. Deelnemers ROC Flevoland locatie Almere, Beroepseducatie deeltijdonderwijs, naar sector/leeftijd, niveau en geslacht, 1 oktober 2011 Leeftijd aantal deelnemers beroepseducatie deeltijdonderwijs waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 mannen vrouwen Economie t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Zorg en welzijn t/m 18 jaar t/m 21 jaar t/m 27 jaar t/m 39 jaar t/m 64 jaar Totaal Bron: ROC Flevoland. Binnen Beroepseducatie deeltijdonderwijs in Almere wordt Techniek/ICT niet meer gegeven. Sociale Atlas van Almere

12 Studenten ROC ASA locatie Almere, naar sector en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Economie Zakelijke dienstverlening Economie en administratie Handel en ondernemerschap Zorg en welzijn Totaal Bron: ROC ASA. BOL = Beroepsopleidende Leerweg (leren + stage); BBL = Beroepsbegeleidende leerweg (leren + werken). De kwalificatieniveaus van de beroepsopleidingen zijn: kwalificatieniveau 1 = assistentopleiding, 2 = basisberoepsopleiding, 3 = vakopleiding, 4 = middenkaderopleiding en specialistenopleiding. Studenten AOC Groenhorst locatie Almere, naar kwalificatie en niveau, 1 oktober 2011 Sector aantal studenten BOL en BBL naar niveau waarvan totaal niv.1 niv.2 niv.3 niv.4 BOL BBL Dierverzorging Florist Groene Ruimte Natuur & Leefomgeving Paardenhouderij Styling & Design Totaal Bron: AOC Groenhorst. Studenten HBO, locaties Almere, Studie aantal studenten 2002/ / / / / / /2012 Windesheim Flevoland Lerarenopleiding Basisonderwijs (PABO) waarvan Deeltijd * Informatica (voorheen IIE) Engineering, Design and Innovation Small Business & Retail Management Bedrijfseconomie 29 Bedrijfskunde MER 14 Bouwkunde 17 Commerciele Economie 26 Communicatie 23 Industrieel Product Ontwerpen 9 Logopedie 15 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 57 Personeel en Arbeid 23 Sociaal Pedagogische Hulpverlening 35 Verpleegkunde 25 Werktuigbouwkunde 10 Christelijke Agrarische Hogeschool Almere Natuur, Economie en Leefomgeving 4 20 Toegepaste Biologie Totaal Bron: Christelijke Agrarische Hogeschool Almere, Windesheim Flevoland. * Betreft uitsluitend 1e-jaars deeltijdstudenten. 64 Sociale Atlas van Almere 2012

13 Studenten WO, locaties Almere, Studie aantal studenten 2002/ / / / / / /2012 UVA Gedrag en Samenleving ACTA Tandheelkunde La Salle University 724 Short Seminars 240 Executive Education 156 Experiential Sales and Project Management 30 Experiential Supply Chain Management 30 Experiential Ethics and Corporate Governance 30 Master in Project Management 12 Agile Project Management 12 Bachelors International Business Administration 25 Data Mining 20 Master in Multimedia 20 Summer School 149 Totaal Bron: Universiteit van Amsterdam, Academisch centrum tandheelkunde Amsterdam en La Salle University. Opleidingsniveau beroepsbevolking; Almere en Flevoland/ Nederland Almere Almere ,0% 27,1% 46,2% 47,3% 24,9% 25,6% Almere ,1% 47,9% 26,1% Almere ,8% 48,7% 25,5% Almere ,0% 47,3% 26,7% Almere ,1% 45,1% 28,9% Almere ,9% 44,9% 30,2% Flevoland ,4% 46,3% 29,3% Nederland ,3% 42,9% 33,8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% lager midden hoger Bron: CBS. Lager onderwijs; omvat het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo (en hun voorgangers) en het laagste niveau van het beroepsonderwijs, vergelijkbaar met de huidige assistentenopleiding (mbo, kwalificatieniveau 1). Middelbaar onderwijs; de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4. Hoger onderwijs; hbo- en universitaire opleidingen en beroepsopleidingen die daarmee vergelijkbaar zijn. Weergegeven zijn driejaargemiddelden. Ingaande 2012 zijn de cijfers van de beroepsbevolking opgenomen. De beroepsbevolking zijn alle personen van 15 t/m 64 jaar die tenminste 12 uur per week werken, werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden. Sociale Atlas van Almere

14 Aantal sportaccommodaties per stadsdeel, 1 januari 2011 Accommodatie Haven Stad Buiten Poort overig totaal Overdekt Sporthal Sportzaal Gymnastieklokaal Overige sportruimten Zwembad Tennisbaan 8 8 Squashbaan Openlucht Voetbalveld Kunstgras voetbal Hockeyveld 7 7 Korfbalveld 2 2 Handbalveld Tennisbaan Honk-en softbal 5 5 American football 1 1 Rugby 1 1 Atletiek 1 1 Manege Roeicentrum 1 1 Hondensportcentrum 2 2 Zeilschool 1 1 Golfbaan 1 1 Overig Bron: Gemeente Almere. Bezoekers (gemeentelijke) sportaccommodaties, Accommodatie Sporthallen totaal Haven: sporthal indoorsportcomplex Stad: sporthal Fanny Blankers Koen Stad: sporthal Stedenwijk Stad: sporthal Waterwijk Buiten: sporthal Buiten Buiten: sporthal Indischebuurt Poort: topsportcentrum Zwembaden totaal Haven: zwembad Haven Stad: zwembad Stad Buiten: Vrijbuiter Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere, Optisport B.V. In dit overzicht zijn alleen de gemeentelijke sportaccommodaties opgenomen. 66 Sociale Atlas van Almere 2012

15 Theaterbezoek in Almere in 2011 Soort voorstelling aantal voorstellingen aantal bezoekers aandeel totaal Cabaret % Dans % Familievoorstelling Jazz Jeugdtheater % Literair theater % Musical % Muziek % Muziektheater % Klassieke muziek Opera Show % Theater % Theater concert Toneel Wereldmuziek Overig % Totaal % Bron: Corrosia De cijfers van de Schouwburg Almere over 2011 zijn niet bekend. Bezoekers evenementen Almere in Evenement bezoekers (x 1.000) Afrikadag Afrique-Carib Festival Almere Haven Festival ANWB Kampeer- en Vakantiedagen 35 Bevrijdingsfestival Carribean Jump Up 4 20 Defqon Doe- en kijkdag Evenaar festival Festival La Mère Free Festival Historisch Festival Intocht Sinterklaas Jazz Below The Sea Kermissen Kerstparade Koninginnedag Libelle zomerweek Luilakmarkt Midland Classic Show Openlucht Festival Almere 32 Straattheater De Rode Loper Surinamedag UPC Holland Triathlon Western Experience WK Finale op groot scherm 20 WK Zoetwatervissen 20 Zand Almere Samenvatting overige evenementen: Muziek Theater 24 Cultuur overig Sport Vrijetijd Totaal Bron: Almere City Marketing. Alle afzonderlijk genoemde evenementen hebben een (jaarlijks) bezoekersaantal van minimaal bezoekers. Sociale Atlas van Almere

16 Bezoekers jongerencentra in Centrum Jongerencentra Cobra *** Het Karwij Place2B De Meester (voorheen Totum) Trapnotov (Haven) The Rock */** 700 */** De Serre */** 200 */** The Mall * * * * 325 Jeugdlanden Jeugdland Stad ** Jeugdland Haven ** Jeugdland Buiten ** Overige centra Speeltuin Haven Gemeente totaal Bron: De Schoor, The Mall, The Rock. * Totaal is geschat. ** Uniek bezoekersaantal. *** In 2011 onderdeel van buurtontmoetingscentrum, geen registratie voor jongeren. Bezoekers multifunctionele centra Stadsdeel en multifunctioneel centrum Almere Haven totaal Corrosia Meenten & Grienden Almere Stad totaal De Bazuin Cobra* De Glasbak De Inloop De Draaikolk Filmwijkcentrum Het Boegbeeld 't Kardoes Kolkzicht Parkwijk Stedenpunt Almere Buiten totaal De Cartoon Het Forum De Wieken Almere Poort totaal Amerika Overige centra Wierden Gouwen Het Karwij Gemeente totaal Bron: De Schoor. * Samengevoegd met Cobra Junior. 68 Sociale Atlas van Almere 2012

17 Leden en collectie openbare bibliotheek in 2011 Categorie Haven Stad Buiten totaal* Geregistreerde leden jeugd t/m 12 jaar jeugd 13 t/m 18 jaar t/m 64 jaar vanaf 65 jaar Scholier Student Strippenkaartleners (18 jaar en ouder) Internetpas Overig Collectie fictie (volwassen) non-fictie (volwassen) fictie (jeugd) non-fictie (jeugd) muziek CD ** bladmuziek overige media Uitleningen Bron: De Nieuwe Bibliotheek Almere. * Totaal is inclusief overige stadsdelen. ** Een gedeelte van de collectie wisselt over de verschillende filialen. Kunstencentrum, cursistendeelname 2010 en 2011 Produktgroep cursistcontacturen cursistenaantallen % Muziek % Talentklassen/podiumklassen % Ensembles % Dans % Theater/musical % Beeldende kunst % Multimedia % Literair % Totaal % Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Kunstencentrum, cursistenaantallen Produktgroep Algemene Vorming Muziek Talentklassen/podiumklassen Ensembles Dans Theater/musical Beeldende kunst CWP / Multi Media Literair Totaal Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Sociale Atlas van Almere

18 Kunstencentrum, deelname aan kunsteducatie 2010 en 2011 Soort educatie leerlingen leerkrachten scholen leerlingen leerkrachten scholen Basisonderwijs Voorstellingen/tentoonstellingen Schoolprojecten Kunstenaar in de klas Magazijnkist Cursussen en workshops Beleidsadvisering 6 3 Maatwerk Voortgezet onderwijs Voorstellingen Maatwerk (projecten/workshops) Bron: Kunstencentrum de Kunstlinie. Volkstuinen, stadsweiden en bijentuinen in Almere, per wijk, 1 januari 2012 Stadsdeel en wijk complex naam soort oppervlakte volkstuin (m 2 ) bruto netto Almere Haven totaal De Werven Wittewerf volkstuinen De Hoven Binnenhof volkstuinen De Meenten Dijkmeent stadsweiden De Meenten De Windhoek volkstuinen De Meenten De Windhoek stadsweiden De Grienden/ overig Almere Haven Waterlandse tuinen volkstuinen (recreatietuinen) De Marken Spittershoek volkstuinen De Marken Spittershoek stadsweiden De Gouwen Gouwen volkstuinen De Wierden Hoekwierde volkstuinen Nog niet ingedeeld Beginbos bijentuinen Almere Stad totaal Waterwijk Andreatuinen volkstuinen Waterwijk Keurtuinen volkstuinen Kruidenwijk Disteltuinen volkstuinen Kruidenwijk Kruidenwijk 2E9 stadsweiden Kruidenwijk Kruidenwijk 2E9 West stadsweiden Kruidenwijk Kruidentuin volkstuinen Stedenwijk Annatuinen volkstuinen Stedenwijk Spanningsveld volkstuinen Stedenwijk Spanningsveld stadsweiden Stedenwijk Spanningsveld - Bos stadsweiden Noorderplassen Vaartsluisbos bijentuinen Almere Buiten totaal Bouwmeesterbuurt Baaituinen volkstuinen Bouwmeesterbuurt Bouwmeesterbuurt stadsweiden Bouwmeesterbuurt Poldertuinen volkstuinen Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt stadsweiden Landgoederenbuurt Landgoederenbuurt 3F2 stadsweiden De Vaart De Vaarttuin volkstuinen De Vaart De Vaart OV 1 stadsweiden Buitenvaart De Vaart OV 4 stadsweiden Gemeente totaal Bron: Gemeente Almere. 70 Sociale Atlas van Almere 2012

19 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, Partij 8 mei maart maart maart 2010 stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels stemmen in % zetels Partij voor de Vrijheid ,6% 9 Partij van de Arbeid ,8% ,1% ,5% ,8% 8 VVD ,8% ,5% ,8% ,3% 7 D ,5% ,8% ,6% ,3% 3 GroenLinks ,9% ,6% ,4% ,0% 3 Leefbaar Almere ,5% ,6% ,4% 3 SP ,3% ,8% 2 CDA ,7% ,8% ,6% ,6% 2 ChristenUnie ,8% ,9% ,9% 1 TON ,2% 1 Verenigde Senioren Partij * ,7% ,5% ,9% ,9% - Almere Partij ,9% ,6% ,7% ,6% - Almere Voor Iedereen Partij ,2% - Nederlandse Moslim Partij ,2% - Klimaat en Omgevings Partij ,6% - Nationale Democratische Partij ,5% - Stadspartij Almere ,0% ,8% ,7% GPV/RPF/SGP ** ,9% overige 757 1,7% ,9% Totaal % % % % 39 opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0% Totaal % % % % 39 opkomstpercentage 50,8% 47,6% 47,9% 59,0% Bron: Gemeente Almere. * In 1998 onder de naam AOV/UNIE 55+. ** GPV en RPF zijn tussen 1998 en 2002 samengegaan onder de naam ChristenUnie. De SGP deed in 2002 niet meer mee. Uitslag gemeenteraadsverkiezingen, 2010 Partij Almere Haven Almere Stad Almere Buiten totaal * stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Partij voor de Vrijheid ,6% ,9% ,5% ,6% Partij van de Arbeid ,4% ,8% ,0% ,8% VVD ,7% ,4% ,4% ,3% D ,8% ,3% ,2% ,3% GroenLinks ,8% ,5% ,9% ,0% Leefbaar Almere ,4% ,6% ,1% ,4% SP 610 5,8% ,6% ,8% ,8% CDA 362 3,4% ,7% ,1% ,6% ChristenUnie 188 1,8% ,1% 624 2,9% ,9% Trots op Nederland 221 2,1% 948 2,1% 571 2,7% ,2% Verenigde Senioren Partij 269 2,5% 829 1,8% 354 1,6% ,9% Almere Partij 158 1,5% 719 1,6% 359 1,7% ,6% Almere Voor Iedereen Partij 93 0,9% 515 1,1% 292 1,4% 961 1,2% Nederlandse Moslim Partij 64 0,6% 567 1,3% 291 1,4% 953 1,2% Klimaat en Omgevings Partij 39 0,4% 280 0,6% 183 0,8% 522 0,6% Nationale Democratische Partij 40 0,4% 199 0,4% 145 0,7% 402 0,5% Totaal % % % % opkomstpercentage 60,2% 58,6% 55,1% 59,0% Bron: Gemeente Almere. * inclusief overige stadsdelen Kiezers hebben vrije keuze van stembureau. Er is dus niet in alle gevallen gestemd in het eigen stadsdeel. Sociale Atlas van Almere

20 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Gemeente 1998 Gemeente 2002 Gemeente 2006 Gemeente 2010 Gemeente 2010 Haven 2010 Stad 2010 Buiten 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bron: Gemeente Almere. Verdeling op basis van locatie stembureaus. Almere Stad is inclusief Almere Hout en Almere Poort. Onder overig vallen alle partijen die in de getoonde verkiezingen gemiddeld minder dan 5% hebben behaald. PVV PvdA VVD D'66 GroenLinks Leefbaar Almere SP CDA Overig Uitslag Tweede Kamer verkiezingen, Partij stemmen in % stemmen in % stemmen in % stemmen in % Ned.% Partij van de Arbeid ,6% ,5% ,7% ,7% 24,8% VVD ,8% ,3% ,9% ,4% 26,6% Partij voor de Vrijheid ,7% ,9% 10,1% SP ,3% ,3% ,4% ,6% 9,7% D ,2% ,7% ,4% ,5% 8,0% CDA ,8% ,3% ,2% ,7% 8,5% 50PLUS ,4% 1,9% Partij voor de Dieren ,6% ,4% 1,9% GroenLinks ,6% ,4% ,5% ,9% 2,3% ChristenUnie ,5% ,8% ,1% ,8% 3,1% Piratenpartij ,2% 465 0,5% 0,3% SGP 90 0,1% 100 0,1% 118 0,1% 259 0,3% 2,1% Partij voor Mens en Spirit ,3% 200 0,2% 0,2% SOPN ,2% 0,1% Partij van de Toekomst ,1% 0,1% Democratisch Politiek Keerpunt ,1% 0,1% Libertarische Partij ,1% 0,0% Anti Europa Partij ,0% 0,0% Liberaal Democratische Partij ,0% 0,0% Nederland Lokaal ,0% 0,0% Leefbaar Nederland 518 0,6% LPF ,5% 290 0,3% Trots op Nederland ,8% Lijst ,1% Lijst ,1% Partij één ,0% Nieuw Nederland ,0% overige 912 1,1% ,3% Totaal % % % % 100% opkomstpercentage 76,2% 76,6% 71,3% 69,1% 74,6% Bron: Gemeente Almere. 72 Sociale Atlas van Almere 2012

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm

Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011. Nicol Sluiter en Sander Dalm Kinderopvang per wijk en buurt in Almere, 2011 Nicol Sluiter en Sander Dalm CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Juli 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Woninggegevens. Woninggegevens

Hoofdstuk 2. Woninggegevens. Woninggegevens Hoofdstuk 2 38 Sociale Atlas van Almere 2012 Eigen woningbezit (% koopwoningen), 2011 1. Ede 2. Haarlemmermeer 3. Almere 4. Emmen 5. Apeldoorn 6. Amersfoort Nederland 7. Breda 8. Dordrecht 9. Tilburg 10.

Nadere informatie

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers

zhandig Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Zwolle Zwolle bij de hand 2014 Kerncijfers Inhoudsopgave pagina College 4 Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 6 Bevolking naar geslacht en leeftijd 8 Bevolking prognose in procenten 10 Inwoners per wijk

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Veel uitkeringsgerechtigden alleenstaand In 2006 is het aantal huishoudens met een periodieke uitkering licht gestegen (+1,3%), tot 2.087 huishoudens

Nadere informatie

Gemeenteraadszetels Partij

Gemeenteraadszetels Partij Brochure 2017 Kerncijfers gemeente Zutphen op 1-1-2017 Inwoners 47.339 Oppervlakte in ha. 4.293 Woningen 21.806* Bedrijfsvestigingen, april 2016 4.000 Werkzame personen, april 2016 (excl. uitzendkrachten)

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Wijkprofielen

Hoofdstuk 6 Wijkprofielen Hoofdstuk 1 Sociale Atlas van Almere 1 Toelichting wijkprofielen Vanaf 11 zijn de wijkprofielen op een nieuwe wijze weergegeven. De volgorde is anders, er zijn subkopjes toegevoegd en de staafdiagrammen

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden

Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Niet-werkende werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Daniëlle ter Haar Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

maatschappelijke afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering verder afgenomen Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering is in 2009 met 3,1% gedaald, tot

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers

Onderwijs. Kerncijfers Kerncijfers 205 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Verzuim,

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2011 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 1 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2011 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 107 maatschappelijke zorg 10 108 Maatschappelijke zorg Stijging huishoudens met een bijstandsuitkering in 2004, met 12% De dalende trend in huishoudens met een bijstandsuitkering is op 1 januari 2004 omgeslagen

Nadere informatie

Onderwijs. Kerncijfers 203

Onderwijs. Kerncijfers 203 Kerncijfers 203 Onderwijs. Kerncijfers.2 Voor- en vroegschoolse educatie.3 Primair onderwijs.4 Speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.5 Voortgezet onderwijs. Middelbaar beroepsonderwijs.7 Schoolverzuim

Nadere informatie

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen

Voorlopige uitslag Amsterdam. Project: 12213 Verkiezingen Tweede Kamer 2012 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Verkiezingen 2012 Tweede Kamer Voorlopige uitslag Amsterdam Project: 12213 In samenwerking met: Dienst Basisinformatie/Bureau Verkiezingen Samenstelling publicatie: Jeroen Slot Cor Hylkema Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Sociale Atlas van Almere

Sociale Atlas van Almere Sociale Atlas van Almere Monitor van wonen, werken en vrije tijd 2012 Sociale Atlas van Almere 2012 1 Colofon De Sociale Atlas van Almere is samengesteld in samenwerking tussen: Gemeente Almere, Stafdienst

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S augustus 2013 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 3 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S augustus 2013 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Verkiezingen Tweede Kamer, voorlopige uitslag. Onderzoek, Informatie en Statistiek Verkiezingen Tweede Kamer, maart voorlopige uitslag Projectnummer: Slot, Jeroen Hylkema, Cor Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam j.slot@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl c.hylkema@amsterdam.nl

Nadere informatie

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012

's-hertogenbosch. in de rij. 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan inwoners O&S september 2012 's-hertogenbosch in de rij 2 0 1 2 's-hertogenbosch vergeleken met alle overige Nederlandse gemeenten met meer dan 100.000 inwoners O&S september 2012 Voorwoord In deze publicatie wordt 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s

Voor aanvullende informatie: raadpleeg de website van Onderzoek en Statistiek (O&S) http://www.s-hertogenbosch.nl/o&s Kerncijfers 2014/2015 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2015 (incl. Nuland en Vinkel) of over het jaar 2014 (zonder Nuland en Vinkel), tenzij anders vermeld. Bronvermelding:

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 -118- Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Samenvatting hoofdstuk 5 Tabellen: 5.1 Werklozen in Delft, Haaglanden, Zuid-Holland en Nederland 5.2 Ingeschreven niet-werkende werklozen in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Stijging 9 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-019 18 maart 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 126 duizend werklozen meer Laatste maanden vooral stijging bij mannen 45-plus Bij

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Sociale Atlas Hoe gaat het met de Almeerse economie? van Almere 2013 Welke verschillen zijn er tussen de wijken? Wonen, werken en vrije tijd

Sociale Atlas Hoe gaat het met de Almeerse economie? van Almere 2013 Welke verschillen zijn er tussen de wijken? Wonen, werken en vrije tijd Wonen, werken en vrije tijd 2013 Hoe is de bevolkingsopbouw van Almere? Sociale Atlas Hoe gaat het met de Almeerse economie? van Almere 2013 Welke verschillen zijn er tussen de wijken? (036) 539 94 81

Nadere informatie

maatschappelijke zorg

maatschappelijke zorg 105 10 106 Maatschappelijk zorg Bijstandsgerechtigden: daling van aantal bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden was op 1 januari 2003 lager dan op dezelfde datum het jaar ervoor. Het aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc.

Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe. aantal uitkeringen einde kwartaal 3 4 1 2 laatste kwartaal afgerond op tientallen abs. perc. abs. perc. : Sociale Zekerheid-Op-Maat Gemeente Gemiddelde van grootteklasse 1734 Overbetuwe 20.000 tot 50.000 inwoners 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling 2014 2014 2015 2015 ontwikkeling aantal uitkeringen einde kwartaal

Nadere informatie

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Almere 2015 De Stemmen geteld 2015

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Almere 2015 De Stemmen geteld 2015 Onderzoek & Statistiek Maart 2015 Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen Almere 2015 De Stemmen geteld 2015 Meer informatie? onderzoek&statistiek@almere.nl Wilt u reageren? www.almere.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid neemt verder toe. Stijging 10 duizend per maand in afgelopen halfjaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-082 17 december 9.30 uur Werkloosheid neemt verder toe In een jaar tijd 121 duizend werklozen meer Evenveel mannen als vrouwen werkloos Bij UWV meer

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd

van Almere 2008 trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd trends en ontwikkelingen De belangrijkste Wonen, werken en vrije tijd 08 Hoe jong is Almere? Sociale Atlas Wat zijn de sterke economische sectoren van Almere? van Almere 08 Welke wijken scoren positief

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Hoe reizen we snel en gemakkelijk binnen Almere? Maxx: Vanaf 3 januari 2010 rijdt Maxx een nieuwe, verbeterde dienstregeling.

Hoe reizen we snel en gemakkelijk binnen Almere? Maxx: Vanaf 3 januari 2010 rijdt Maxx een nieuwe, verbeterde dienstregeling. Hoe reizen we snel en gemakkelijk binnen Almere? Maxx: Vanaf 3 januari 2010 rijdt Maxx een nieuwe, verbeterde dienstregeling. ] Maxx is vernieuwd! Vanaf 3 januari 2010 rijden Maxx en de andere Connexxion-bussen

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/ _GemH_Kerncijfers_omslag.indd :38

s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/ _GemH_Kerncijfers_omslag.indd :38 s-hertogenbosch Kerncijfers 2010/2011 Leeswijzer: De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari 2011 of over het jaar 2010, tenzij anders vermeld. Bronvermelding: Naast interne bronnen zijn

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen

Statistisch Jaarboek 2003. inkomen 99 9 100 Inkomen Individuen: stijging, minder personen met WW en bijstand Het gemiddeld besteedbaar van personen met 52 weken bedroeg 15.600 euro in 2000. Het gaat hier om individuen die het gehele jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-013 18 februari 2010 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In een jaar tijd 131 duizend werklozen meer Bijna tweederde van de stijging voor rekening

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens.

Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Hoofdstuk 7 Werk en inkomen 7.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de arbeidsparticipatie van Leidenaren, over uitkeringen en over huishoudinkomens. Achtereenvolgens komen aan de orde: 7.2 Aanbodkant arbeidsmarkt

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar

Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Aanvraag Tegemoetkoming ouders 2011-2012 Voor ouders met kinderen tot 18 jaar Dit formulier Met dit formulier kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, een tegemoetkoming ouders aanvragen voor het schooljaar

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003

Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 Voorlopige uitkomsten Sluitende Aanpak 2003 De lidstaten van de Europese Unie hebben in 1997 de intentie uitgesproken om alle werkzoekenden "een nieuwe start te bieden voordat zij twaalf maanden werkloos

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral meer 45-plussers werkloos Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-003 21 januari 2010 9.30 uur Vooral meer 45-plussers werkloos Laatste maanden sterke groei bij 45-plussers In een jaar tijd 125 duizend werklozen meer

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Niet-werkende werkzoekenden

Niet-werkende werkzoekenden Januari 2012 Niet-werkende werkzoekenden 2 WW-uitkeringen 3 Vacatures ingediend bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 5 Statistische bijlage 6 Toelichting NWW/WW

Nadere informatie

Basisstatistiek Westfriesland

Basisstatistiek Westfriesland Basisstatistiek Westfriesland Deelrapport: Inkomensverdeling 2005 September 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6A 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2008-1577 Datum September

Nadere informatie

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk

Kinderopvang per wijk in Den Bosch, Nicol Sluiter en Anouk de Rijk Kinderopvang per wijk in Den Bosch, 2010 Nicol Sluiter en Anouk de Rijk CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek Mei 2012 Inhoud Werkblad Toelichting Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Inhoud Toelichting bij de tabellen

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014

Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Verkiezingen Gemeenteraad 19 maart 2014 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen, op basis van gegevens van Bureau Verkiezingen. Meer statistische informatie kunt u aanvragen

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur

STATISTISCH JAARBOEK. 11 algemeen bestuur 103 STATISTISCH JAARBOEK 2002 11 104 Algemeen Bestuur Gemeentelijk inkomsten en belastingen: meer inkomsten, minder uitgaven De gemeentebegroting besloeg in 2001 bijna 253 miljoen euro. Een stijging met

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Mei 214 Hoe beoordelen Almeerders de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt? Veiligheidsmonitor Hoe tevreden zijn bewoners over de woonomgeving? Wijkpeiling Hoe hebben de wijken zich de afgelopen jaren

Nadere informatie

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar

Onder één dak met kinderen van 12 tot jaar Welkom! Naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er? Een grotere school Niet meer de oudste, maar de jongste op school Onder één dak met kinderen van 12 tot 16-18 jaar meer veranderingen: Meestal:

Nadere informatie

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage)

Totaaloverzicht beoordeling gemeenten en politieke partijen. Gemiddelde per. Gemiddelde per. Totaal aantal gemeenten. (percentage) Totaaloverzicht beoordeling n en politieke partijen Politieke partij Gemeente Alkmaar Almelo Amersfoort Amsterdam Arnhem Breda Den Bosch Den Haag Deventer Dordrecht Eindhoven Emmen Enschede Groningen Haarlem

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie inkomen 101 inkomen 9 102 Inkomen 1) Inkomens van huishoudens Huishoudens in Hengelo hadden in 2007 een gemiddeld besteedbaar inkomen van 30.700 per jaar. Het gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in Hengelo

Nadere informatie

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s:

Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: Toelichting gegevens waarstaatjegemeente.nl bij de thema s: - Jeugd en Jeugdhulpverlening - Onderwijs Oktober 2015 Ctrl/BI C. Hogervorst Het beeld dat bij dit thema naar voren komt past bij een grotere

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus

September Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in augustus September 2012 Vrijwel evenveel WW-uitkeringen als in ustus - - 304.400 lopende WW-uitkeringen, bijna evenveel als in ustus en 21 procent meer dan een jaar geleden Aantal lopende WW-uitkeringen voor jongeren

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli

Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de Bijna werkzoekenden (NWW) meer dan in juli Augustus 2012 Aantal WW-uitkeringen boven de 300.000 - Lopende WW-uitkeringen met 2 procent gestegen tot 304.000 - Aantal lopende uitkeringen in onderwijssector met 27 procent toegenomen - Uitkeringen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. December 2012 Nieuwsflits Arbeidsmarkt December 2012 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden;

Voor alle overzichten geldt dat de cijfers betrekking hebben de vestigingen in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden; Onze studenten Instroomgegevens Omschrijving Peildatum of peilperiode Definities Instroomgegevens Er is niet uitgegaan van de gegevensverzameling zoals die was op 1-12-2009 (definitieve eindstand), maar

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden

Juli 2012 Bijna WW-uitkeringen Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Juli 2012 Bijna 300.000 WW-uitkeringen - 298.000 lopende WW-uitkeringen - Aantal WW-uitkeringen gestegen ten opzichte van voorgaande maand (2,5%) - Ruim de helft meer WW-uitkeringen voor jongeren dan in

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015

Rapportage (N)WW< 27 jaar. Augustus 2015 Rapportage (N)WW< 27 jaar Augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden 12 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 27 jaar 1 WW-uitkeringen < 27

Nadere informatie

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen

Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald Minder WW-uitkeringen Maart 2012 Niet-werkende werkzoekenden (NWW) gedaald - 477.800 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Minder werkzoekenden van 35-45 jaar dan een jaar geleden - Toename werkzoekenden met (para)

Nadere informatie

Zekerheden over een onzeker land

Zekerheden over een onzeker land Zekerheden over een onzeker land Parijs, 27 januari 2012 Paul Schnabel Universiteit Utrecht Demografische feiten 2012-2020 Bevolking 17 miljoen (plus 0,5 miljoen) Jonger dan 20 jaar 3,7 miljoen (min 0,2

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Nationaal Kiezers Onderzoek Centraal Bureau voor de Statistiek Nationaal Kiezers Onderzoek 00 VOOR U GAAT INVULLEN... AANWIJZINGEN VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST Bij de meeste vragen in de vragenlijst kunt u het antwoord dat

Nadere informatie

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP)

Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van allochtone vrouwen Mérove Gijsberts (SCP) en Jaco Dagevos (SCP) Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Bijlagen bij hoofdstuk 10 De positie van

Nadere informatie

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert

Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert Vluchtelingen in Nederland Stromen op de arbeidsmarkt 2008-2011 Linda Muller, Jeroen van den Tillaart en Caroline van Weert CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek December 2012 Inhoud Stroomschema 1. Vluchtelingen

Nadere informatie

Inkomens in Helmond RIO 2013

Inkomens in Helmond RIO 2013 FACT sheet Inkomens in Helmond RIO 2013 Informatie van Onderzoek en Statistiek Jaarlijks levert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfermatige informatie over de inkomens van en huishoudens

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-049 22 juli 9.30 uur Werkloosheid licht gedaald Werkloosheid in met 5 duizend afgenomen In afgelopen maanden vooral daling werkloosheid onder mannen

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Maart 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Maart 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW)

Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren Meer dan een half miljoen niet-werkende werkzoekenden (NWW) Oktober 2012 WW-uitkeringen vooral toegenomen in seizoensgevoelige sectoren - 309.900 lopende WW-uitkeringen, 1,8 procent meer dan in tember - Bovengemiddelde stijging lopende WW-uitkeringen horeca (+6,3%)

Nadere informatie