Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugd in Schildersbuurt. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015)."

Transcriptie

1 Jeugd in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). 1

2 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling van de bevolking en met name de jeugd in Schildersbuurt. Achtergrondkenmerken van de jeugd In totaal wonen er in Schildersbuurt kinderen/jongeren van 0 tot en met 25 jaar. Daarmee vormt de jeugd 40 procent van de totale bevolking in Schildersbuurt. In heel Den Haag is 31 procent van de bevolking tussen 0 en 25 jaar oud. In Schildersbuurt woont dus relatief veel jeugd. De volgende tabellen beschrijven de samenstelling van de jeugd in Schildersbuurt. Te zien is hoeveel jongens en meisjes er in Schildersbuurt wonen, hoe de leeftijdsverdeling is en hoe de verschillende etniciteiten in Schildersbuurt zijn vertegenwoordigd. In de tabellen staan percentages en ter vergelijking zijn ook de percentages voor het stadsdeel en heel Den Haag weergegeven. Percentage kinderen/jongeren in Schildersbuurt naar geslacht, leeftijd en etniciteit, 2015 (bron: DBZ, GBA) Wijk 29 Schildersbuurt Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag Geslacht: perc. jongens/mannen, 0 t/m 25 jaar (2011) 51,4 50,0 50,3 Geslacht: perc. meisjes/vrouwen, 0 t/m 25 jaar (2011) 48,6 50,0 49,7 Leeftijd: perc. 0 t/m 4 jarigen in bevolking (2015) 5,5 4,9 5,1 Leeftijd: perc. 4 t/m 13 jarigen in bevolking (2015) 12,8 10,0 10,4 Leeftijd: perc. 13 t/m 18 jarigen in bevolking (2015) 10,1 7,1 6,3 Leeftijd: perc. 19 t/m 25 jarigen in bevolking (2015) 11,7 13,0 9,5 Etniciteit: perc. autochtone jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 6,1 19,4 41,0 Etniciteit: perc. Turkse jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 30,5 21,4 10,6 Etniciteit: perc. Marokkaanse jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 28,2 16,7 8,8 Etniciteit: perc. Surinaamse jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 11,7 9,9 8,5 Etniciteit: perc. Antilliaanse jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 3,1 4,1 3,4 Etniciteit: perc. overig westers allochtone jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 5,9 13,7 15,0 Etniciteit: perc. overig niet-westers allochtone jeugd, 0 t/m 25 jaar (2015) 14,4 14,8 12,7 T otaal aantal jeugd 0 t/m 25 jaar (2015)

3 Demografie Samenstelling van de huishoudens in Schildersbuurt In de volgende tabel wordt de gezinssamenstelling in de wijk weergegeven. In 2015 zijn er in Schildersbuurt in totaal huishoudens. De tweede tabel geeft het aantal en percentage kinderen (t/m 17 jaar) weer dat in een eenoudergezin opgroeit. Samenstelling huishoudens in Schildersbuurt, 2015 (bron: DSO) Wijk 29 Schildersbuurt Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag % eenpersoonshuishouden 42,8 53,0 47,1 % samenwonend zonder kinderen 16,3 19,7 22,4 % samenwonend met kinderen 26,1 17,9 21,5 % eenoudergezin 14,7 9,5 9,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 Aantal en percentage kinderen dat opgroeit in een eenoudergezin, Schildersbuurt, 2015 (bron: DSO) Aantal kinderen (t/m 17 jaar) in eenoudergezin Percentage kinderen (t/m 17 jaar) in eenoudergezin Wijk 29 Schildersbuurt Gemeente Den Haag In Schildersbuurt woont 26 procent van de kinderen tot en met 17 jaar in een eenoudergezin op 1 januari Dat percentage is (ongeveer) vergelijkbaar met heel Den Haag (22%). 3

4 Armoede, sociale achterstand Armoede, sociale achterstand Minimahuishoudens In Den Haag richt het minimabeleid zich over het algemeen op huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. Een aantal regelingen is echter bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 105 procent of tot 130 procent van het wettelijk sociaal minimum. Schildersbuurt heeft relatief weinig inwoners, op 1 januari 2015 waren dat er Daarom zijn er geen gegevens beschikbaar over minimahuishoudens in Schildersbuurt. Aantal kinderen in minimahuishoudens Er is informatie bekend over het aantal kinderen dat opgroeit in een minimahuishouden. In Schildersbuurt groeit in ,8 procent van de kinderen van 0 tot en met 17 jaar op in een minimahuishouden met een inkomen tot 110 procent van het wettelijk sociaal minimum. In het stadsdeel 5 Centrum woont 40,7 procent van de kinderen in een minimahuishouden en voor heel Den Haag is dat 22,3 procent. Het percentage kinderen in minimahuishoudens is in Schildersbuurt dus hoger dan in heel Den Haag, zie ook de volgende figuur. Percentage kinderen (0 t/m 17) in minimahuishoudens in Schildersbuurt, 2013 (bron: SZW, Armoedemonitor) Meer informatie over de armoede en financiële positie van huishoudens in Schildersbuurt kunt u vinden in het wijkrapport over armoede. 4

5 Onderwijs Onderwijs Aantal scholen en leerlingen In Schildersbuurt zijn 16 basisscholen, waar in totaal leerlingen naar toe gaan. In de figuur hieronder wordt weergegeven waar deze basisscholen in Schildersbuurt gevestigd zijn en wat het aantal leerlingen is op school. Basisscholen in Schildersbuurt en het aantal leerlingen, 2014 (bron: CFI) In Schildersbuurt zijn 2 scholen voor voortgezet onderwijs, waar leerlingen naar toe gaan. In de volgende figuur wordt weergegeven waar deze scholen in Schildersbuurt zijn gevestigd en wat het aantal leerlingen op school is. Scholen voor voortgezet onderwijs in Schildersbuurt en het aantal leerlingen, 2014 (bron: CFI) 5

6 Onderwijs In Schildersbuurt i s één school voor speciaal onderwijs, waar 133 leerlingen naar toe gaan. Onderwijsachterstanden 6

7 Leerlingen in het basisonderwijs krijgen een leerlinggewicht. Het leerlinggewicht is een indicator voor achterstanden in het onderwijs en op basis van de leerlinggewichten krijgen scholen extra geld. In deze regeling zijn er twee gewichten: 0,3 en 1,2, afhankelijk van het opleidingsniveau van de ouders. Leerlingen waarvan de ouders voldoende opleiding hebben gehad en waarvan niet verwacht wordt dat zij achterstand hebben opgelopen, krijgen een gewicht van 0. In de volgende figuur wordt het percentage leerlingen met een extra leerlinggewicht weergegeven in Schildersbuurt. Voor deze leerlingen krijgen de scholen extra geld, voor de leerlingen zonder gewicht niet. Ter vergelijking is de situatie in Den Haag ook in de figuur opgenomen. Onderwijs Percentage leerlingen met een extra leerlinggewicht in Schildersbuurt, afgelopen jaren (Bron: CFI) 7

8 Kinderen krijgen in groep 8 van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs. In de volgende tabel wordt een driedeling in schooladviezen in Schildersbuurt weergegeven. Per advies wordt het percentage kinderen weergegeven dat dit advies heeft gekregen. Ter vergelijking is de situatie in Den Haag ook weergegeven. De zorgadviezen in de tabel zijn voor leerlingen die extra ondersteuning nodig zullen hebben in het voortgezet onderwijs. Het merendeel van deze leerlingen gaat naar het praktijkonderwijs of naar het VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). In totaal zijn er in Schildersbuurt in adviezen uitgebracht (bij minder dan 5 schooladviezen laten we de tabel leeg, in verband met de privacy van betrokkenen). Onderwijs Schooladviezen aan leerlingen in groep 8 in Schildersbuurt, 2013, percentages (bron: bovo-systeem) Wijk 29 Schildersbuurt Gemeente Den Haag Zorgadviezen, % 28,1 14,4 VMBO adviezen excl. LWOO, % 40,7 31,7 AVO/VWO adviezen, % 31,2 53,9 Wilt u naast onderwijs ook informatie over de kinderopvang in Schildersbuurt, lees dan het wijkrapport 'Onderwijs'. 8

9 Werkzoekend Werkzoekend In Schildersbuurt wonen in jongeren van 15 tot en met 19 jaar en jongeren van 20 tot en met 24 jaar. In 2014 waren er 50 niet-werkende werkzoekenden tot en met 19 jaar en 354 niet-werkende werkzoekenden van 20 tot en met 24 jaar. In dit hoofdstuk zullen we alleen ingaan op de werkzoekenden van 20 tot en met 24 jaar, omdat het bij de werkzoekenden tot en met 19 jaar vaak om zeer kleine aantallen gaat. In de volgende figuur tonen we het aantal niet-werkende werkzoekenden per inwoners van 20 tot en met 24 jaar in de afgelopen jaren in Schildersbuurt. Ter vergelijking is het aantal werkzoekenden (per inwoners) voor het stadsdeel 5 Centrum en voor Den Haag totaal ook weergegeven. Aantal niet-werkende werkzoekenden per 1.000, 20 t/m 24 jaar, afgelopen jaren (bron: CWI, bewerking DSO/OS&P) Het aantal werkzoekenden in 2014 per jongeren in Schildersbuurt ligt hoger dan het aantal in Den Haag. Ten opzichte van drie jaar daarvoor is het aantal werkzoekenden in Schildersbuurt (ongeveer) gelijk gebleven. In de volgende tabel wordt het aantal werkzoekenden per jongeren van 20 t/m 24 jaar weergegeven voor groepen die al langer werkzoekend zijn. Aantal niet-werkende werkzoekenden per 1.000, 20 t/m 24 jaar, wisselende duur werkloosheid, 2014 (bron: CWI, bewerking DSO/OS&P) Aantal niet-werkende werkzoekenden Aantal niet-werkende werkzoekenden, langer dan 1 jaar Aantal niet-werkende werkzoekenden, langer dan 3 jaar Wijk 29 Schildersbuurt Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag

10 Vrije tijd Vrije tijd Spelen In Schildersbuurt zijn 24 speelplekken. Dit zijn speelplekken die beheerd worden door de Dienst Stadsbeheer van de gemeente, speelplekken op een schoolplein en speelplekken v a n woningbouwverenigingen. In de volgende kaart wordt weergegeven waar deze speelplekken zijn. Speelplekken in Schildersbuurt, 2009 (bron: DSB) Voor inwoners van Schildersbuurt is het gemiddeld 215 meter lopen naar de dichtstbijzijnde speelplek (dit is de afstand over de weg, niet hemelsbreed). Dat is minder dan de gemiddelde afstand voor heel Den Haag (297 meter). Dit wordt weergegeven in de volgende tabel. Gemiddelde afstand (over de weg) naar de dichtstbijzijnde speelplek voor inwoners van Schildersbuurt, in meters, 2009 (bron: DSB, bewerking OS&P) Gemiddelde afstand van woningen naar speelplekken Wijk 29 Schildersbuurt Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag I n Schildersbuurt zijn 12 playgrounds, zoals trapveldjes en multifunctionele velden waarop gesport kan worden. In de volgende kaart wordt weergegeven waar deze playgrounds zijn. 10

11 Playgrounds in Schildersbuurt, 2011 (bron: Dienst OCW, Sportrelatie Beheer Systeem) Vrije tijd Voor inwoners van Schildersbuurt is het gemiddeld 254 meter lopen naar de dichtstbijzijnde playground. Dat is minder dan de gemiddelde afstand voor heel Den Haag (441 meter). Dit staat ook in de volgende tabel. Gemiddelde afstand (over de weg) naar de dichtstbijzijnde playgrounds voor inwoners van Schildersbuurt, in meters, 2011 (bron: Dienst OCW, Sportrelatie Beheer Systeem, bewerking OS&P) Gemiddelde afstand van woningen naar playgrounds Wijk 29 Schildersbuurt Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag

12 Vrije tijd Sport Over de sportdeelname van de Haagse jeugd zijn helaas geen cijfers op buurt-, wijk- of stadsdeelniveau beschikbaar. De gegevens waar we over beschikken, zijn gebaseerd op steekproefonderzoek en helaas zijn de aantallen niet groot genoeg om de cijfers uit te splitsen. Daarom beschrijven we hier kort de sportdeelname van de jeugd in heel Den Haag. In 2013 lag de sportdeelname onder de Haagse jeugd op 70 procent. Dit houdt in dat 70 procent van de jeugd van 16 tot en met 25 jaar twaalf keer per jaar of vaker aan sport heeft gedaan. Dit is meer dan in 2009 (zie figuur hieronder). De regelmatige sportdeelname gaat uit van 60 keer of vaker per jaar sporten en dat deed in procent van de jeugd. Ten opzichte van 2009 is dit percentage toegenomen. Van de sportende jeugd is in Den Haag 58 procent lid van een sportvereniging. Sportdeelname en regelmatige sportdeelname onder de jeugd (16 t/m 25 jaar), percentages, afgelopen jaren (bron: Stadsenquête, steekproef) 12

13 In de volgende figuur worden de sportaccommodaties weergegeven. Dit zijn de sportaccommodaties die in het Sportrelatie Beheer Systeem van de dienst OCW geregistreerd staan. Bij de gymzalen gaat het alleen om de gymzalen die door de gemeente (afdeling Binnensport) verhuurd worden. Bij de zwembaden gaat het om gemeentelijke én commerciële zwembaden. Omdat de gemeente de commerciële zwembaden niet beheert, is deze informatie niet altijd compleet. Naast gymzalen en zwembaden zijn in de figuur de sporthallen, tennisparken en sportparken opgenomen. Vrije tijd Sportaccommodaties in Schildersbuurt, 2011 (bron: Dienst OCW, Sportrelatie Beheer Systeem) In de volgende tabel wordt op een rijtje gezet om welke aantallen sportaccommodaties het in Schildersbuurt gaat. Aantal sportaccommodaties in Schildersbuurt, 2011 (bron: Dienst OCW, Sportrelatie Beheer Systeem) 29 Schildersbuurt Aantal sportparken 2 Aantal tennisparken 0 Aantal sporthallen 2 Aantal gymzalen 7 Aantal zwembaden 1 T otaal aantal sportaccommodaties 12 Voor inwoners van Schildersbuurt is het gemiddeld 298 meter lopen naar de dichtstbijzijnde sportaccommodatie. Dat is minder dan de gemiddelde afstand voor heel Den Haag (494 meter). Dit wordt weergegeven in de volgende tabel. Gemiddelde afstand (over de weg) naar de dichtstbijzijnde sportaccommodatie voor inwoners van Schildersbuurt, in meters, 2011 (bron: Dienst OCW, Sportrelatie Beheer 13

14 Systeem, bewerking OS&P) Vrije tijd Gemiddelde afstand van woningen naar sportvoorzieningen Wijk 29 Schildersbuurt Stadsdeel 5 Centrum Gemeente Den Haag

15 Vrije tijd Cultuur Uit de Stadsenquête weten we wat de Hagenaar vindt van de culturele voorzieningen in de stad. Helaas is de steekproef niet groot genoeg om de cijfers op buurt-, wijk- of stadsdeelniveau te presenteren, daarom beschrijven we hier kort het oordeel van de jeugd in heel Den Haag. In Den Haag heeft in procent van de 16- tot en met 24- jarigen een culturele voorziening in Den Haag bezocht. In de volgende figuur wordt de beoordeling door de jeugd weergegeven van het culturele aanbod in Den Haag. De figuur geeft het gemiddelde rapportcijfer weer dat de jeugd van 16 tot en met 24 jaar hiervoor de afgelopen jaren heeft gegeven. Gemiddeld rapportcijfer cultureel aanbod, 16- tot en met 24-jarige Hagenaars, afgelopen jaren (bron: Stadsenquête, steekproef) 15

16 Vrije tijd Overig In deze paragraaf gaan we in op overige zaken die aan vrijetijdsbesteding van de jeugd gerelateerd zijn: de spreiding van bibliotheken over de stad, het lidmaatschap onder de jeugd van maatschappelijke organisaties, mantelzorg en vrijwilligerswerk door de jeugd. De informatie is afkomstig uit de Stadsenquête en helaas is de steekproef te klein om uit te splitsen naar buurt, wijk of stadsdeel. Daarom beschrijven we de informatie in dit deel van het rapport alleen voor heel Den Haag. Bibliotheken In de volgende figuur wordt weergegeven waar de bibliotheken in Den Haag gevestigd zijn. Niet alleen de openbare bibliotheken zijn in de kaart opgenomen, maar ook de strandbibliotheken en overige bibliotheken, zoals bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek. In de figuur kunt u zien waar de bibliotheken in de buurt van Schildersbuurt zijn. Bibliotheken in Den Haag, 2011 (bron: OS&P) 16

17 Vrije tijd Betrokkenheid bij de samenleving Uit de Stadsenquête weten we of mensen lid of donateur zijn van verschillende organisaties. Ook voor de jeugd (16 tot en met 24 jaar) zijn deze gegevens bekend, maar helaas zijn de aantallen niet groot genoeg om uit te splitsen naar buurt, wijk of stadsdeel. Van de Haagse jeugd is 76 procent lid of donateur van een organisatie. In de volgende figuur is weergegeven om wat voor organisaties het gaat. De figuur geeft cijfers voor heel Den Haag weer. Lidmaatschap organisaties onder 16- t/m 24-jarige Hagenaars, 2013, percentages (bron: Stadsenquête, steekproef) 17

18 Daarnaast geeft 11 procent van de 16- tot en met 24-jarige Hagenaars in 2013 aan het afgelopen jaar activiteiten te hebben ondernomen om de buurt te verbeteren. Dat percentage is (ongeveer) gelijk gebleven ten opzichte van 2009, zie de volgende figuur. Vrije tijd Percentage 16- t/m 24-jarige Hagenaars dat activiteiten ondernam om buurt te verbeteren, 2013 (bron: Stadsenquête, steekproef) 18

19 Vrije tijd Mantelzorg en vrijwilligerswerk 15 procent van de 16- tot en met 24-jarige Hagenaars heeft in 2013 mantelzorg verleend. Dat is geen of nauwelijks een verandering ten opzichte van procent van de jongeren verleent geen mantelzorg, maar zou dat wel willen doen en 43 procent wil helemaal geen mantelzorg verlenen. Mantelzorg onder 16- t/m 24-jarige Hagenaars, 2013, percentages (bron: Stadsenquête, steekproef) 19

20 Van de jongeren tussen 16 en 24 jaar in Den Haag doet 18 procent vrijwilligerswerk. Dat is meer dan in procent van de jongeren doet geen vrijwilligerswerk, maar zou dat wel willen doen en 52 procent wil geen vrijwilligerswerk doen. Vrije tijd Vrijwilligerswerk onder 16- t/m 24-jarige Hagenaars, 2013, percentages (bron: Stadsenquête, steekproef) 20

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015).

Jeugd in Schildersbuurt-West. De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners (1 januari 2015). Jeugd in Schildersbuurt-West De buurt Schildersbuurt-West ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 14.291 inwoners (1 januari 2015). 1 Demografie Demografie Deze paragraaf geeft een beeld van de samenstelling

Nadere informatie

Armoede in Schildersbuurt

Armoede in Schildersbuurt Armoede in Schildersbuurt De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners (1 januari 2015). 1 Financiële positie huishoudens Financiële positie huishoudens In de Stadsenquête

Nadere informatie

Demografie in Schildersbuurt-Oost

Demografie in Schildersbuurt-Oost Aantal inwoners Demografie in Schildersbuurt-Oost De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Aantal inwoners De gemeente Den Haag telde op 1 januari 2015 515.739

Nadere informatie

Armoedemonitor Den Haag 2008

Armoedemonitor Den Haag 2008 Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 e-mail contact@kwiz.nl website www.kwiz.nl Armoedemonitor Den Haag 2008 Nummer 2. oktober 2008 Opgesteld door KWIZ te Groningen in opdracht van

Nadere informatie

BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren

BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren BIJLAGE 1 Nulmeting Project Plan van Aanpak Marokkaanse risicojongeren 2006-2009 1 Demografie 1.1 Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met 24 jaar Per 1 januari 2005 wonen in Den Haag 6.296 Marokkanen van

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010

Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010 Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010 Ouderenwijzer 2010 De positie van Haagse senioren in kaart gebracht Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De wijk Schildersbuurt ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 31.639 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%)

Ontwikkelingen in de werkloosheid in Amsterdam per stadsdeel tussen 1 januari 2001 en oktober 2003 (%) Werkloosheid Amsterdam sterk gestegen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS steeg de werkloosheid in Amsterdam van bijna 5% in 2002 naar 8,4% in 2003. Daarmee is de werkloosheid in Amsterdam sneller

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-015 13 februari 2006 9.30 uur Werkloosheid niet-westerse allochtonen nauwelijks toegenomen in 2005 In 2005 is de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp

Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp Marktprofiel 2012 Voorbeeldschool Het Dorp Haarlem, mei 2012 0 Samenvatting Ligging: De Voorbeeldschool ligt in wijk 3 in Het Dorp. De school is gelegen aan de Schoolstraat 10. In de directe omgeving van

Nadere informatie

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014

Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Armoedemonitor gemeente Menterwolde 2014 Twee onderdelen Onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Jongeren op de arbeidsmarkt

Jongeren op de arbeidsmarkt Jongeren op de arbeidsmarkt Tanja Traag In 23 was 11 procent van alle jongeren werkloos. Jongeren die geen onderwijs meer volgen, hebben een andere positie op de arbeidsmarkt dan jongeren die wel een opleiding

Nadere informatie

Ouderenmonitor De positie van Haagse ouderen in kaart gebracht

Ouderenmonitor De positie van Haagse ouderen in kaart gebracht Ouderenmonitor 2011 De positie van Haagse ouderen in kaart gebracht Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Onderzoek Dienst Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte

Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte epidemiologie Gezondheid van volwassenen en ouderen; een gebiedsgerichte analyse Een rapportage met gezondheidsgegevens per Haagse aandachtswijk 1 Stationsbuurt/ Rivierenbuurt 2 Schildersbuurt 3 Transvaalkwartier

Nadere informatie

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354

Sociaal-economisch wijkprofiel: De Wierden en gebied 1354 In het gebied groeit meer dan de helft van de kinderen op in een minimasituatie. Daarnaast groeit in De Wierden bijna de helft op in een eenoudergezin. De combinatie van relatief lage doorstroming en relatief

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners.

Werk en inkomen. Sociale zekerheid. Sociale zekerheid. De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft inwoners. Sociale zekerheid Werk en inkomen De buurt Schildersbuurt-Oost ligt in stadsdeel 5 Centrum en heeft 7.332 inwoners. Sociale zekerheid De gegevens over de sociale zekerheid zijn alleen op gemeentelijk niveau

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens,

Voortijdig schoolverlaters en Citotoets-gegevens, , Toelichting bij geleverde maatwerktabellen 2006/2007 en 2007/2008* Levering: 17 februari 2010 De maatwerktabel over voortijdig schoolverlaters 2006/2007 bevat gegevens over het voortgezet onderwijs (vo)

Nadere informatie

De Tilburgse Integratiemonitor 2011. Analyse van beschikbare gegevens

De Tilburgse Integratiemonitor 2011. Analyse van beschikbare gegevens De Tilburgse Integratiemonitor 2011 Analyse van beschikbare gegevens Gemeente Tilburg Team Onderzoek & Informatie September 2011 De Tilburgse Integratiemonitor 2011 Team Onderzoek & Informatie 2 Samenvatting

Nadere informatie

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006

Signaal Rapport. Monitor IMAR 2006 Signaal Rapport Monitor IMAR 2006 Plan van Aanpak Impuls Marokkaanse Risicojongeren 2006-2009 MONITOR IMAR 2006 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 1 Demografie 3 1.1 Aantal Marokkaanse Hagenaars van 12 tot en met

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004).

Figuur 1. Redenen van jongeren om zich thuis of in de woonomgeving bang of angstig te voelen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004). 2. Veiligheidsgevoelens 2.1 Veiligheid thuis of in de woonomgeving Driekwart van de jongeren van 13 tot en met 18 jaar voelt zich thuis of in de woonomgeving nooit bang of angstig. Van de jongens voelt

Nadere informatie

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald

Niet-westerse allochtonen behoren minder vaak tot de werkzame beroepsbevolking 1) Arbeidsdeelname niet-westerse allochtonen gedaald 7. Vaker werkloos In is de arbeidsdeelname van niet-westerse allochtonen gedaald. De arbeidsdeelname onder rs is relatief hoog, zes van de tien hebben een baan. Daarentegen werkten in slechts vier van

Nadere informatie

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten:

De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: Analyse stadsdeel Noord, 2002 1. Opzet van de analyse De analyse van stadsdeel Noord is opgebouwd uit een drietal componenten: een tabel ( Onderliggende indicatoren van de bewonersscore, stadsdeel Noord,

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Rapport. Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009

Rapport. Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009 Rapport Monitor Marokkaanse risicojongeren 2009 Juli 2010 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Productie Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Nadere informatie

de Makassarbuurt De Staat van

de Makassarbuurt De Staat van De Staat van de Makassarbuurt De Makassarbuurt ligt in de Indische Buurt tussen de de Zeeburgerdijk, Molukkenstraat, Insulindeweg en het Flevopark. De buurt beslaat 115 hectare, waarvan meer dan de helft

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6

Schildersbuurt. Concept Maatschappelijk Index, versie Maatschappelijke index 6 Schildersbuurt D. Sociale binding Maatschappelijke index 6 4 2 A. Capaciteiten wijk 2012 wijk 2014 stadsdeel 2012 stadsdeel 2014 stad 2014 3,7 3,9 4,8 4,7 6,0 Maatschappelijke index 3,7 4,5 4,9 4,8 6,0

Nadere informatie

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten

Dordt sport! Inhoud 2014 DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ. 1 Sporten Dordt sport! DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ Inhoud Sport en beweging zijn van grote waarde in het sociaal beleid van de gemeente Dordrecht. Uit de door ons uitgevoerde Sportmonitor blijkt dat

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging

Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Kinderen in Nederland - Bijlage B Respons, representativiteit en weging Respons thuiszorgorganisaties en GGD en In deden er tien thuiszorgorganisaties mee aan het, verspreid over heel Nederland. Uit de

Nadere informatie

Langdurige werkloosheid in Nederland

Langdurige werkloosheid in Nederland Langdurige werkloosheid in Nederland Robert de Vries In 25 waren er 483 duizend werklozen. Hiervan waren er 23 duizend 42 procent langdurig werkloos. Langdurige werkloosheid komt vooral voor bij ouderen.

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West

Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw-West Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht juni 2017 Gewicht en leefstijl van kinderen in Nieuw- Minder overgewicht Het percentage kinderen * met overgewicht (inclusief obesitas) in Nieuw- is tussen en significant

Nadere informatie

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015

Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Jaarlijks onderzoek onder gasten 2015 Elk jaar voert Resto VanHarte een impact- en tevredenheidsmeting uit onder haar gasten. Deze is in 2015 verspreid in 32 vestigingen van Resto VanHarte, in 20 steden/gemeenten.

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding

Themarapport. Zeeuwse kinderen in de digitale wereld. Tot straks op Facebook! november 2014. Inleiding Themarapport Tot straks op Facebook! november 2014 Zeeuwse kinderen in de digitale wereld De Jeugdmonitor Zeeland is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de 13 Zeeuwse gemeenten en verschillende

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2008

Statistisch Jaarboek 2008 67 5 68 Onderwijs Meer rooms-katholiek basis, minder openbaar basis Het aantal basisscholen is de laatste jaren ongewijzigd gebleven. Op 1 oktober 2007 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare,

Nadere informatie

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt

Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt Ingrid Beckers en Tanja Traag Van alle jongeren die in 24 niet meer op school zaten, had 6 procent een startkwalificatie, wat inhoudt dat ze minimaal

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

FEIJENOORD IN BEELD 2006

FEIJENOORD IN BEELD 2006 FEIJENOORD IN BEELD 2006 Els de Jong en Marn van Rhee Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2007 In opdracht van deelgemeente Feijenoord, Stadsmarinier Feijenoord en Gebiedsmanager FZD Centrum

Nadere informatie

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden

De integratie van Antillianen in Nederland. Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Presentatie 9 juni: De Caribische demografie van het Koninkrijk der Nederlanden De integratie van Antillianen in Nederland Willem Huijnk - Wetenschappelijk onderzoeker

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland

Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Inkomenstatistiek 2008 Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1796 Datum November 2011 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de

In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 8 Participatie in welvaart In Amsterdam wonen veel mensen met een minimuminkomen én veel mensen met een relatief hoog inkomen. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de welvaartssituatie van verschillende

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt

Mantelzorgers op de arbeidsmarkt ers op de arbeidsmarkt Jannes de Vries en Francis van der Mooren Een op de tien 25- tot 65-jarigen verleent zorg aan hun partner, een kind of een ouder. Vrouwen en 45- tot 55-jarigen zorgen vaker voor

Nadere informatie

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015

ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 ARMOEDEMONITOR GEMEENTE RIDDERKERK 2015 Armoedemonitor gemeente Ridderkerk 2015 Een onderzoek naar de omvang en samenstelling van de doelgroepen voor het gemeentelijke armoedebeleid en het gebruik van

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2006

Statistisch Jaarboek 2006 67 5 68 Onderwijs Rooms-katholiek basis groeit verder Op 1 oktober 2005 telde Hengelo 27 basisscholen, bestaande uit 9 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde en 2 bijzonder

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Dordtse jeugd in cijfers

Dordtse jeugd in cijfers Dordtse jeugd in cijfers stand van zaken en ontwikkelingen kerncijfers Hoe staat het met de jeugd in? Hoeveel kinderen groeien op in een bijstandsgezin? Hoeveel jongeren zijn werkloos en welk aandeel heeft

Nadere informatie

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem

Spijkerkwartier. Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Spijkerkwartier Gemeente Arnhem Kerncijfers Wijk Stad, 2013 Gemeente Inhoud : Oppervlakte en Bodemgebruik Bevolking naar geslacht Bevolking naar leeftijd Bevolking naar etnische groepen Huishoudens Bevolkingsontwikkeling Woningvoorraad

Nadere informatie

Gestruikeld voor de start

Gestruikeld voor de start Bijlagen Gestruikeld voor de start De school verlaten zonder startkwalificatie Lex Herweijer Bijlage A... 2 Bijlage bij hoofdstuk 4... 3 Bijlage bij hoofdstuk 5... 4 Sociaal en Cultureel Planbureau Den

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG

LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG LAAGGELETTERDHEID IN LEIDSCHENVEEN-YPENBURG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Jeugd en onderwijs -0,4% +0,1% +0,9% 0,0% +1,5% +2,0% +2,4% +1,6% +1,5% -9,3% wo.

Jeugd en onderwijs -0,4% +0,1% +0,9% 0,0% +1,5% +2,0% +2,4% +1,6% +1,5% -9,3% wo. 2016 Jeugd en onderwijs JEUGDIGEN 0-17 jaar JEUGDIGEN 18-22 jaar 15.485 57.085 0-17 jaar +0,9% 57.085 Het aantal jeugdigen daalt in de Drechtsteden. De groene druk, het percentage jeugd tot 18 jaar ten

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK

LAAGGELETTERDHEID IN LAAK LAAGGELETTERDHEID IN LAAK Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN OPDRACHT

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs

Statistisch Jaarboek 2003. onderwijs 67 5 68 Onderwijs Basis: meer leerlingen, rooms-katholiek het grootst Op 1 oktober 2002 telde Hengelo 28 basisscholen bestaande uit 10 openbare, 10 rooms-katholieke, 5 protestants-christelijke, 1 gereformeerde

Nadere informatie

Armoedemonitor Zoetermeer 2010

Armoedemonitor Zoetermeer 2010 Armoedemonitor Zoetermeer 2010 mei 2011 Opdrachtgever: Hoofdafdeling Welzijn, afdeling WZI, beleid en implementatie Marieke Bosch Uitvoering: KWIZ, Groningen Databewerking Gemeente Zoetermeer, hoofdafdeling

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel?

Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Nieuw-West gezond en wel? 1 Wat valt op in Nieuw-West? Voor Nieuw-West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond

Onder- en overadvisering in beeld 2006/ /2009 Gemeente Helmond Onder- en overadvisering in beeld 6/7-8/9 Gemeente Helmond November 9 Mevrouw drs. Marian Calis OCGH Advies Samenvatting Een goede aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is in

Nadere informatie

Kinderen in Oost gezond en wel?

Kinderen in Oost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Oost gezond en wel? 1 Wat valt op in Oost? Voor Oost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen

Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Thuis voelen in Nederland: stedelijke verschillen bij allochtonen Jeroen Nieuweboer Allochtonen in, en voelen zich minder thuis in Nederland dan allochtonen elders in Nederland. Marokkanen, Antillianen

Nadere informatie

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Artikelen. Overwerken in Nederland. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Overwerken in Nederland Ingrid Beckers en Clemens Siermann In 4 werkte 37 procent de werknemers in Nederland regelmatig over. Bijna een derde het overwerk is onbetaald. Overwerk komt het meeste voor onder

Nadere informatie

,8% Jeugd en onderwijs -0,4% -0,1% -0,6% +2,7% -1,1% +6,5% +2,7% +6,5% +2,4% -2,5% +2,6% wo -2,1%

,8% Jeugd en onderwijs -0,4% -0,1% -0,6% +2,7% -1,1% +6,5% +2,7% +6,5% +2,4% -2,5% +2,6% wo -2,1% 2015 Jeugd en onderwijs JEUGDIGEN 0-17 jaar JEUGDIGEN 18-22 jaar 15.348 57.053 0-17 jaar 57.053-1,1% -0,1% -0,1% Het aantal jeugdigen daalt in de Drechtsteden. De groene druk, het percentage jeugd tot

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Integratiemonitor, Rapport

Integratiemonitor, Rapport Rapport Integratiemonitor, 2015 Kwantitatieve weergave van de situatie van burgers van verschillende nationaliteiten/etnische achtergronden in Den Haag april 2016 Integratiemonitor 2015 Kwantitatieve weergave

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011

Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011 Marokkaanse Nederlanders in Veenendaal 2011 De positie op de terreinen van onderwijs, arbeid en uitkering en criminaliteit (meting 2) J. de Boom P. van Wensveen A. Weltevrede P. Hermus Y. Seidler M. van

Nadere informatie