banksys Installatiegids Gebruiksaanwijzing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "banksys Installatiegids Gebruiksaanwijzing"

Transcriptie

1 banksys nstallatiegids Gebruiksaanwijzing

2 Een modulaire, gebruiksvriendelijke en perfect veilige terminal.

3 nhoud Pagina 1. nleiding Basismodule en onderdelen Basismodule Uitbatersmodule Printer nstallatie nstallatie Toetsen en basisfuncties Overzicht Functie toetsen Opstarten Gebruik MENU -functie Configuratie Taal Scherminstelling Munteenheid Technisch menu Gebruik van het wachtwoord Andere configuraties Procedures Vervanging van het papier printer nstallatie van een Chip Security Module (CSM) Extra geheugen toevoegen aan uw terminal problemen en oplossingen gegevens Basismodule Uitbatersmodule Printer Communicatiekaarten Nuttige adressen en telefoonnummers [ 3 ]

4 1. nleiding Wij feliciteren u met uw keuze voor de. De is een gloednieuwe betaalterminal die heel wat mogelijkheden biedt. Dit hoogtechnologische toestel aanvaardt naast Proton-, Bancontact/Mister Cash- én kredietkaarten ook nog kaarten voor andere toepassingen, zoals klantenkaarten, de SS-kaart, enz. Deze terminal combineert geavanceerde veiligheidskenmerken met een modulaire en open architectuur. Bovendien is hij uiterst gebruiksvriendelijk. De is modulair: dankzij het gebruik van verschillende modules kunt u op ieder moment de opstelling kiezen die het best aan uw behoeften beantwoordt. De basismodule kan volledig onafhankelijk gebruikt worden, met of zonder printer, of u kunt er een uitbatersmodule op aansluiten. Op die manier vereenvoudigt u het invoeren te betalen bedragen. Bovendien aanvaardt het toestel verschillende soorten communicatiekaarten zodat u kunt kiezen voor een gewone modem, een meer geavanceerde SDN-adapter, een Ethernet-kaart of een radiomodule. Dankzij de open architectuur software ligt een wereld van toepassingen voor u open. Met de ingebouwde JAVA Virtual Machine is het immers mogelijk andere toepassingen te ontwikkelen, zonder de veiligheid betaaltoepassingen in het gedrang te brengen. Deze nstallatiegids - Gebruiksaanwijzing is bedoeld als algemene richtlijn. Hij beschrijft de verschillende modules en onderdelen, de installatie, de basisprocedures, eventuele problemen en hun oplossingen en ook de technische specificaties van het toestel. Als aanvulling bij dit document ontvangt u verkoper of technicus een tweede handleiding die de betaaltoepassingen door middel van Proton-kaarten, Bancontact/Mister Cash-kaarten en kredietkaarten in België behandelt: de Gebruiksaanwijzing voor betaaltoepassingen. [ 4 ]

5 nleiding 2. Basismodule en onderdelen Aansluiting kassa (ECR) Aansluiting communicatiekaart (LNE) nstallatie De basismodule bestaat uit een toetsenbord met veiligheidsmodule, een scherm en twee kaartlezers, één voor magneetstrookkaarten en één voor chipkaarten. Het toestel kan naast kredietkaarten, debetkaarten en elektronische portemonnees ook andere kaarten aanvaarden zoals de SS-kaart, klantenkaarten enz. De berichten voor de klant en de handelaar verschijnen op hetzelfde scherm. Basismodule en onderdelen 2.1. Basismodule Aansluiting netvoeding Verbinding uitbatersmodule (OPU) Chipkaartlezer Configuratie Magneetkaartlezer LCD-scherm Procedures Pijltoetsen Stop-toets Correctietoets Saldo-toets (Proton) problemen en oplossingen Menu-toets Ok-toets Functie-toets gegevens Up- en down-pijlen Zodra alles aangesloten is, kunt u de uitbatersmodule via de bijgeleverde voet op de toonbank bevestigen. Wie Bancontact/Mister Cash-betalingen aanvaardt is daarbij nog verplicht de afschermkap op de basismodule aan te brengen. Die zorgt immers voor discretie wanneer de klant zijn of haar code inbrengt. [ 5 ] Nuttige adressen en telefoonnrs. Toetsenbord

6 2.2. Uitbatersmodule U kunt de basismodule volledig onafhankelijk gebruiken, maar in de meeste gevallen omvat de configuratie ook een uitbatersmodule. Meestal beschikt u dus over twee modules. De uitbatersmodule is ontworpen met het oog op een vlot verloop betaalverrichtingen voor de handelaar. Die hoeft de basismodule dan niet telkens naar zich toe te draaien om het te betalen bedrag in te voeren of om te controleren of de elektronische betaling correct werd uitgevoerd. Uitbatersmodule Basismodule De uitbatersmodule wordt op de basismodule aangesloten door middel van een eenvoudige kabel. Op het scherm uitbatersmodule verschijnen automatisch de berichten die voor de handelaar bestemd zijn, op het scherm basismodule die voor de klant. [ 6 ]

7 2.3. Printer nleiding De is uitgerust met een thermische printer om tickets af te drukken. U hebt dus geen inktcassette nodig. Bovendien werkt een thermische printer sneller en stiller. U kiest zelf of u de printer op de basismodule of op de uitbatersmodule aansluit. Om de printer aan te sluiten, brengt u hem in horizontale positie tegenover de gekozen module en u drukt stevig op de bevestigingsknop. Klik de printer op de module en zorg ervoor dat de bevestigingsknop zich terug in zijn oorspronkelijk stand bevindt. Basismodule en onderdelen Papierdeksel Papierrol Ontgrendeling papierdeksel Procedures Configuratie nstallatie Opklikmechanisme Bevestigingsknop problemen en oplossingen Let erop dat u de voedingskabel steeds aansluit op de module waarop de printer werd geïnstalleerd. Wij raden u aan enkel printerpapier van Banksys te gebruiken. Bestellen kan: telefonisch op het nummer: 02/ of per fax op het nummer 02/ gegevens [ 7 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

8 3. nstallatie Bij het installeren van een -terminal moet u in de eerste plaats de verschillende modules correct met elkaar verbinden. Dit gebeurt bij de installatie door de technicus of verkoper van Banksys. Die zal ook de basisconfiguratie van uw terminal in orde brengen. ndien u later uw communicatiesysteem wenst aan te passen, moet u andere verbindingskabels aanschaffen en zelf de modules opnieuw aansluiten en configureren nstallatie Uw terminal wordt bij de installatie door een verkoper of technicus van Banksys eerst verbonden met een chip security module (CSM of chipbeveiligingsmodule) en daarna geïnitialiseerd. Dit houdt in dat uw toestel met de centrale computer van Banksys in verbinding wordt gesteld. De installateur zal al het nodige doen om uw terminal correct te laten functioneren. Zo zal hij bijvoorbeeld de nodige telefoonnummers, het gebruikte bankrekeningnummer enz. invoeren. De volgende stappen kunt u zelf ondernemen, bij voorkeur in deze volgorde. 1. ndien u gebruik maakt van een uitbatersmodule, moet u die door middel van de bijgeleverde kabel met de basismodule verbinden. 2. ndien u gebruik maakt van een printer, moet u die op de uitbaters- of basismodule klikken (zie pagina 7 - punt 2.3). 3. Steek het ene uiteinde communicatiekabel in de ingang naar de communicatiekaart (vermelding LNE op de achterzijde basismodule) en het andere in de telefoonaansluiting (of een andere communicatiemodule). ndien u uw terminalsysteem wenst aan te passen door het inbrengen van een andere communicatiekaart, hebt u ook een andere verbindingskabel nodig. Contacteer in dat geval uw contactpersoon bij Banksys. 4. Steek de voedingskabel in de module waarop u de printer hebt geïnstalleerd en steek vervolgens de adapter in het stopcontact. 5. nstalleer eventueel de afschermkap op de basismodule, indien u over een dergelijke kit beschikt. [ 8 ]

9 nleiding Basismodule en onderdelen Basismodule Aansluiting communicatiekaart Aansluiting kassa Aansluiting netvoeding nstallatie Aansluiting uitbatersmodule Configuratie Uitbatersmodule Aansluiting netvoeding Aansluiting basismodule [ 9 ] Nuttige adressen en telefoonnrs. gegevens problemen en oplossingen Procedures Aansluiting printer

10 3.2. Toetsen en basisfuncties U kunt de vlot bedienen dankzij zijn gebruiksvriendelijke toetsen en functies Overzicht Pijltoetsen 1 QZ 2 ABC 3 DEF STOP Stop-toets Alfanumerieken toetsen 4GH 5 JKL 6 MNO CORR Correctie-toets 7PRS 8 TUV 9 WXY Saldotoets (PROTON) Pijl omhoog (menu) - * 0 # + MENU TCKET Menu-toets Print ticket Pijl omlaag (menu) FUNCTON -toets Verplaatsing van cursor naar links Functie-toets Verplaatsing van cursor naar rechts [ 10 ]

11 Functies toetsen nleiding STOP CORR > Verwijst naar de functie die net boven de pijl op het scherm verschijnt - maximum 4 functies mogelijk. Om de gewenste functie te selecteren, drukt u op de toets en u bevestigt uw keuze door op de -toets te drukken. > Annuleert een verrichting. Terugkeer naar het vorige menu of, door enkele malen op deze toets te drukken, naar het startscherm <KAART LEZEN>. > Correctie van foutief ingevoerde cijfers of letters. > Raadplegen van het saldo Proton-kaart op om het even welk moment. Basismodule en onderdelen nstallatie MENU TCKET > Overgang van het startscherm naar het hoofdmenu. > Bevestiging van een keuze, een parameter of een verrichting. Configuratie > Verplaatsing naar rechts of naar links (bijvoorbeeld bij de ticketopmaak). > Verplaatsing naar beneden in het menu - na selectie van uw keuze, bevestig met de -toets. Procedures - * > Verplaatsing naar boven in het menu - na selectie van uw keuze, bevestig met de -toets. problemen en oplossingen Met de alfanumerieke toetsen kunt u cijfers en letters invoeren, maar ook een optie in een menu kiezen. Opgelet: bepaalde toetsen reageren niet altijd op precies dezelfde manier. Het hangt ervan af of het toestel in rusttoestand is, of u een aanpassing in de configuratie aan het uitvoeren bent of net een aanpassing hebt uitgevoerd. gegevens [ 11 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

12 3.3. Opstarten Voor we aan dit hoofdstuk beginnen is het nuttig om de algemene stappen te overlopen die u bij het bedienen van uw terminal moet uitvoeren. KAART LEZEN TYPES MANUEEL > Begin altijd vanuit het startscherm. MENU TCKET > Gebruik de MENU -toets voor toegang tot het hoofdmenu. TCKET 1. Banksys 2. LAATSTE VERRCHT. 3. TERMNAL SETUP > Gebruik de cijfertoetsen om in een menu de gewenste optie te kiezen of - * > gebruik de toets en en bevestig uw keuze door op - * te drukken. > Gebruik de -toets om een op het scherm voorgestelde optie te selecteren (maximum 4 mogelijkheden) en bevestig met. > Gebruik de toets om iedere keuze die u maakt te bevestigen en naar de volgende optie van een menu over te gaan. STOP > Gebruik de STOP toets om terug te gaan naar het vorige menu en naar het startscherm. Na de aansluiting op netvoeding controleert de terminal eerst of er niets veranderd is aan de configuratie. ndien u bijvoorbeeld een uitbatersmodule aangeschakeld of losgekoppeld hebt, zal de terminal dit merken en u vragen deze verandering te bevestigen via een volgende schermen: U hebt de uitbatersmodule losgekoppeld of U hebt de uitbatersmodule aangeschakeld CONFG. GEWJZGD OPU NET GEDETECT. BEVESTGEN? JA JA NEEN CONFG. GEWJZGD OPU GEDETECTEERD BEVESTGEN? JA JA NEEN KAART LEZEN TYPES MANUEEL [ 12 ]

13 Bij het opstarten van uw krijgt u steeds het volgende startscherm te zien. Op dat moment zijn enkel de pijltoetsen onder <Types> en <Manueel> en de MENU TCKET - toets actief. nleiding De terminal is nu in rusttoestand en wacht op verdere instructies. U hebt de volgende mogelijkheden. > Breng een kaart in Als u een Bancontact/Mister Cash-, Proton- of kredietkaart leest en u hebt deze betaalmogelijkheden daadwerkelijk via Banksys geactiveerd, zal de kaartlezer het ingestoken kaarttype automatisch herkennen. Het scherm vertelt u welke stappen u moet ondernemen om een verrichting uit te voeren. Meer uitleg vindt u in de Gebruiksaanwijzing voor betaaltoepassingen die u van uw verkoper of technicus hebt ontvangen. > Gebruik functies <Types> of <Manueel> Voor een keuzelijst met alle betaalkaartmerken die u daadwerkelijk geactiveerd hebt, drukt u op de pijltoets onder <Types>. ndien u een betaling met kredietkaarten wil uitvoeren, drukt u op de pijltoets onder <Manueel>. > Gebruik kassa ndien uw kassa aangesloten is op ons systeem, kunt u de gewenste toepassing rechtstreeks vanop uw kassa opstarten. Basismodule en onderdelen nstallatie Configuratie > Gebruik van MENU TCKET ndien u bepaalde veranderingen aan uw toestel of uw toepassingen wil aanbrengen, hebt u menu s nodig. n het openingsscherm krijgt u toegang tot het hoofdmenu (door op de MENU TCKET -toets te drukken). ndien u optie nummer 1 kiest, krijgt u toegang tot de submenu s waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen met betrekking op de betaaltoepassingen. ndien u optie nummer 3 kiest, krijgt u toegang tot de submenu s waarmee u wijzigingen kunt aanbrengen met betrekking op de volledige terminal. (zie hoofdstuk 5) Gebruik (MENU)-functie Procedures problemen en oplossingen Zoals we al hebben uitgelegd, is het menu een lijst met opties waaruit u een keuze kunt maken. Voor toegang tot het hoofdmenu drukt u op de MENU TCKET -toets. Voor toegang tot de submenu s maakt u uw keuze met behulp pijlen en. De geselecteerde optie licht op. Bevestig uw keuze door op te drukken. U kunt de gekozen optie ook selecteren door op het toetsenbord het overeenkomstige cijfer in te tikken. - * [ 13 ] gegevens Nuttige adressen en telefoonnrs.

14 4. Configuratie Uw terminal werd volledig geconfigureerd bij de installatie. Als handelaar kunt u later in het hoofdmenu een aantal configuraties terminal aanpassen die niet afhankelijk zijn gekozen toepassingen. De specifieke parameters voor betaaltoepassingen worden in de Gebruiksaanwijzing voor betaaltoepassingen besproken. KAART LEZEN TYPES MENU TCKET MANUEEL > Vertrek vanuit het openingsscherm om uw terminal te configureren. > Druk op de MENU -toets. TCKET 1. Banksys 2. LAATSTE VERRCHT. 3. TERMNAL SETUP > Kies optie <3. TERMNAL SETUP> met toets. 3DEF 3DEF 1. -TALEN 2. -SCHERMNSTELLNG 3. -MUNTEENHED 4. -RESET TERMNAL > Op het scherm verschijnen 4 submenu s Taal 1. -TALEN 2. -SCHERMNSTELLNG 3. -MUNTEENHED 4. -RESET TERMNAL > Kies optie <1. TALEN>. U kunt nu de taal schermberichten voor de uitbater en de klant instellen. 1 QZ NED TAAL HANDELAAR NEDERLANDS FRA DEU ENG > Voor de uitbaterstaal hebt u de keuze tussen Nederlands, Frans, Duits en Engels. > Druk op de pijltoets onder de gewenste taal en bevestig met. [ 14 ]

15 N TAAL KLANT NEDERLANDS F/N F + > U komt dan in het eerste scherm voor de klantentaal. Hier hebt u de keuze tussen Nederlands, afwisselend Nederlands/Frans en Frans. nleiding D TAAL KLANT ENGLSH D/F E + > ndien u nog andere mogelijkheden voor de klantentaal wenst, kiest u <+> door op de -toets te drukken. Bevestig met. > U komt dan in het tweede scherm voor de klantentaal. Hier hebt u de keuze tussen Duits, afwisselend Frans/Duits en Engels. > ndien u opnieuw naar het eerste scherm klantentaal wil, kiest u <+>. door op de -toets te drukken. Bevestig met. Basismodule en onderdelen nstallatie STOP 4.2. Scherminstelling > Gebruik de STOP -toets om terug te gaan naar het vorige menu. Configuratie 1. -TALEN 2. -SCHERMNSTELLNG 3. -MUNTEENHED 4. -RESET TERMNAL > Kies optie <2. SCHERMNSTELLNG> Procedures 2ABC CONTRAST REGEL CONTRAST MET PJLTOETSEN + - > U kunt het contrast schermen aanpassen via <+> of <->. problemen en oplossingen > Gebruik de -toetsen en bevestig met. gegevens STOP > Gebruik de STOP -toets om terug te gaan naar het vorige menu. ndien u met een basismodule én een uitbatersmodule werkt, moet u op beide schermen de instelling bepalen en op beide schermen op drukken vooraleer u kunt verdergaan. [ 15 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

16 4.3. Munteenheid 1. -TALEN 2. -SCHERMNSTELLNG 3. -MUNTEENHED 4. -RESET TERMNAL > Kies optie <3. MUNTEENHED>. 3DEF STANDAARD MUNTEENH. BEF BEF EUR > U kunt de standaard-munteenheid kiezen via <BEF> of <EURO>. > Gebruik de -toetsen en bevestig met. DECMALEN AUTO AUTO MANU STOP > ndien u de euro kiest, komt u in een volgend scherm waarin u kunt bepalen of u de decimalen automatisch of manueel wil invoeren. > Gebruik de STOP -toets om terug te gaan naar het vorige menu. * <Auto> betekent dat de laatste twee ingetikte cijfers als decimale getallen worden herkend. * <Manu> betekent dat u uitdrukkelijk het decimale punt zult ingeven met de toets (punt hekje plus) # + op het numerieke toetsenbord. U kunt zelf kiezen in welke munteenheid (EUR of BEF) u tot het einde overgangsperiode bedragen intikt op uw terminal. Banksys zorgt ervoor dat uw toestel ten laatste op 1 april 2002 enkel nog in euro kan werken. Uw klant kan op uw terminal natuurlijk steeds zijn betaalkaart gebruiken, ongeacht of die in EUR of in BEF is gedefinieerd. [ 16 ]

17 4.4. Technisch menu nleiding 1. -TALEN 2. -SCHERMNSTELLNG 3. -MUNTEENHED 4. -RESET TERMNAL > De optie <4. RESET TERMNAL> is uitsluitend voorbehouden voor de technicus van Banksys. Het toestel vraagt om het technische wachtwoord in te tikken. Druk op STOP om dit scherm te verlaten Gebruik van het wachtwoord U kunt nog andere gegevens raadplegen en wijzigen dan degene die hierboven worden vermeld. Maar niet iedereen kan zomaar alles raadplegen en wijzigen. Daarom vraagt de terminal u bij bepaalde manipulaties eerst om uw wachtwoord in te voeren. Basismodule en onderdelen nstallatie ndien bijvoorbeeld het volgende scherm verschijnt: ADMNSTRATOR MODE... NVOEREN PASWOORD > Voer uw wachtwoord in en druk op ter bevestiging Merk op dat de menucijfers nu worden gevolgd door een dubbelepunt in plaats van een enkel punt. Configuratie Zolang u in dit menu blijft werken, blijft u de dubbelepunten zien. Zodra u met STOP naar het basisscherm terugkeert, vervalt dit en ziet u opnieuw de gewone schrijfwijze verschijnen. ndien u daarna opnieuw iets wil veranderen of consulteren, vraagt de terminal opnieuw het wachtwoord. De technicus van Banksys heeft toegang tot een speciaal technisch menu. Sommige parameters in dit menu zijn erg belangrijk en een foute manipulatie ervan kan de totale vernietiging software terminal tot gevolg hebben. Daarom hebt u geen toegang tot dit menu. Als u dus een volgende schermen te zien krijgt, weet u dat die voor de technicus zijn bestemd. Gebruik dan de STOP -toets om terug te gaan naar het vorige menu. TECHNCUS WJZE... NVOEREN PASWOORD PARAMETER MODE... NVOEREN PASWOORD gegevens Procedures problemen en oplossingen [ 17 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

18 4.6. Andere configuraties We hebben nu gezien hoe u opties kiest in de menu s en hoe u ze bevestigt. U moet ook regelmatig zelf gegevens in uw terminal invoeren. Dat zijn bijvoorbeeld de te betalen bedragen, uw wachtwoord als handelaar (zie vorig hoofdstuk), het kassanummer of de tekst die u op uw tickets wil afdrukken. Een flikkerende cursor of een stippellijn op uw lege scherm (entry screen) geeft aan dat u bepaalde gegevens moet invoeren. Dat kunnen cijfers en/of letters zijn. CORR > U kunt dan de alfanumerieke toetsen gebruiken plus de CORR -toets om een cijfer of letter te corrigeren en de - toets om uw keuze te bevestigen. Voorbeeld: invoeren naam en de vestigingsplaats van uw winkel. MENU TCKET 1 QZ > Kies optie <1.Banksys>. 4GH > Kies optie <4.PARAMETERS>. 3DEF TCKETNSTELLNG NAAM WNKEL B > Kies optie <3.TCKETNSTELLNG> + paswoord +. > Onder de optie <TCKETNSTELLNG> kunt u de naam en en de gemeente van uw winkel intikken. Die tekst verschijnt dan op uw betaaltickets. U kunt deze gegevens intikken met behulp blauwe lettertoetsen van uw terminal. Druk een aantal maal op de toets in kwestie tot de gekozen letter verschijnt. U wil bijvoorbeeld de letter B van Babelutte kiezen. [ 18 ]

19 2ABC > Druk dan tweemaal op. De B verschijnt op het scherm. 2ABC nleiding 0 TCKETNSTELLNG NAAM WNKEL BABELUTTE TCKETNSTELLNG LOCATE WNKEL BRUSSEL TCKETNSTELLNG VOETLJN 1 (NED) DANK U NED FRA DEU ENG TCKETNSTELLNG VOETLJN 2 (NED) TOT ZENS NED FRA DEU ENG STOP > Door op deze toets te drukken, gaat u over naar de volgende letter. > Door op deze toets te drukken, voert u een spatie in. > Door op deze toets te drukken, bevestigt u het ingetikte woord en gaat u over naar het volgende scherm. > Voor het invoeren gemeente waar uw winkel gevestigd is, gaat u op dezelfde manier te werk als voor de naam winkel. > Door op deze toets te drukken, bevestigt u het ingetikte woord en gaat u over naar het volgende scherm. > Voer nu de tekst in die u op het ticket wil afdrukken, bijvoorbeeld Dank u. > Door op deze toets te drukken, bevestigt u het ingetikte woord en gaat u over naar het volgende scherm. > U kunt nu nog een tweede tekst invoeren, bijvoorbeeld Tot ziens. > Door op deze toets te drukken, bevestigt u het ingetikte woord en gaat u over naar het volgende scherm. > Gebruik de STOP -toets om terug te gaan naar het vorige menu. Basismodule en onderdelen nstallatie Configuratie Procedures problemen en oplossingen gegevens [ 19 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

20 5. Procedures 5.1. Vervanging van het papier printer 1 Op de foto ziet u een uitbatersmodule gecombineerd met printer. U ziet de ontgrendelingsknop en twee inkepingen. 2 Trek met uw wijsvinger de ontgrendelingsknop naar u toe, terwijl u gelijktijdig met uw andere hand het papierdeksel bij de inkepingen omhoogtrekt. 3 Het deksel klapt omhoog en u ziet nu het papiercompartiment met de resterende papierhuls. 4 Plaats een nieuwe rol in het compartiment en trek het papier een vijftal centimeter uit. Printerpapier bestellen? Voor een optimaal gebruik van uw toestel raden wij u aan enkel printerpapier van Banksys te gebruiken. Bestellen kan telefonisch op het nummer: 02/ of per fax op het nummer 02/ Sluit het deksel door er stevig op te drukken tot het vastklikt. [ 20 ]

21 Sommige toepassingen zoals Proton, Bancontact/Mister Cash en SS gebruiken een chip security module (CSM), een veiligheidsmodule. Normaal gesproken wordt die door uw verkoper of technicus geïnstalleerd. ndien u ze zelf wil installeren, moet u als volgt tewerk gaan. Hier ziet u een Chip Security Module (CSM). Let op de afschuining. Die maakt dat u de CSM enkel in de juiste richting kunt plaatsen. 2 Draai de basismodule om. Druk met uw duim zeer hard in het midden van het toestel terwijl u het onderste deel van het deksel naar beneden schuift. 3 U ziet nu het compartiment waarin andere CSM s geïnstalleerd zijn. U kunt uw CSM in een lege opening plaatsen, bijvoorbeeld rechts onderaan. 4 Druk met uw vinger op het zwartje luikje gekozen plaats en schuif het naar rechts. Het luikje klikt los en verschuift enkele millimeter, tot aan de scharnieren. Kantel het luikje open. 5 Schuif nu de CSM in dit luikje en let erop dat de afschuining op de juiste plaats zit. Gebruik het hoekje dat uitgespaard werd in het CSM-luikje als herkenningspunt. n ons geval zal de afschuining, zodra het luikje weer dichtgaat, zich onderaan links bevinden. 6 Klap het luikje weer naar beneden en schuif het met uw vinger een millimeter naar links, tot u het hoort vastklikken. Uw CSM is nu correct geïnstalleerd. Als dit niet het geval is, zit de afschuining waarschijnlijk niet op de juiste plaats. nleiding gegevens Nuttige adressen en telefoonnrs. [ 21 ] problemen en oplossingen Procedures 1 Configuratie nstallatie Voor u begint, maakt u de voedingskabel van uw terminal los. Basismodule en onderdelen 5.2. nstallatie van een Chip Security Module (CSM)

22 5.3. Extra geheugen toevoegen aan uw terminal ndien nodig kunt u extra geheugen aan uw terminal toevoegen door een miniatuurkaart te installeren. Voor u begint, maakt u de voedingskabel van uw terminal los. 1 Draai de basismodule om. Druk met uw duim in het midden van het toestel terwijl u het onderste deel van het deksel naar beneden schuift. 2 Open nu het bovenste luik zoals op de afbeelding wordt getoond. U ziet de uitsparing waarin de miniatuurkaart past. 3 Plaats de miniatuurkaart met de onderkant in de contactgleuf en laat de bovenkant kaart tegen de klem rusten. Merk op dat de kaart niet volledig ingedrukt is. 4 Druk voorzichtig op de bovenkant kaart tot ze vastklikt onder de klem. 5 De miniatuurkaart is nu geïnstalleerd. [ 22 ]

23 6. problemen en oplossingen nleiding Vaak is het eenvoudig om foutmeldingen die op het scherm van uw terminal verschijnen te verwijderen en te begrijpen. Sommige kleine problemen zijn ook eenvoudig zelf op te lossen. Scherm / toestel valt uit of loopt vast - Controleer of het toestel verbonden is met de netspanning door middel adapter. - Onderbreek de netspanning door de adapter uit het stopcontact te halen. - Schakel het toestel weer in om na te gaan of het opnieuw functioneert. - Contacteer Banksys als het probleem niet opgelost raakt. Het rode of groene lichtje flikkert ndien de lichtjes (een rood en een groen) rechts bovenaan het scherm flikkeren, gaat het meestal niet om een technisch probleem. - Het groene lichtje wijst erop dat het toestel met de centrale computer van Banksys in verbinding staat, bijvoorbeeld tijdens een betaalverrichting. - Het rode lichtje controleert af en toe of er nog spanning op uw terminal zit. ndien het rode lichtje continu blijft flikkeren zonder dat u een verrichting doet, kan dit wel op een reëel technisch probleem wijzen. Contacteer in dat geval zo snel mogelijk Banksys. Basismodule en onderdelen nstallatie gegevens problemen en oplossingen Procedures Configuratie [ 23 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

24 7. gegevens Hieronder vindt u de uitgebreide technische gegevens modules De basismodule Two 32-bit processors: - security Processor ARM - application Processor 386 Memory: - 8 Mbytes of RAM - 6 Mbytes of Flash memory - miniature card for extended data memory Chip card reader Magnetic stripe card reader 5 chip security module (CSM) slots (4 internally, 1 merchant card) External interfaces for: - printer - electronic card register (ECR) - bar code reader Graphical display Overall dimensions: 87 x 172 x 67 mm Weight: 450 gr with battery, 350 gr without battery Software: - posix operating system - toolbox which is an extension of the operating system, providing for rapid application development - languages: C and Java - secured teleloading of software [ 24 ]

25 7.2. De uitbatersmodule nleiding Keyboard Buzzer Graphic LCD display 122 x 32 dots (viewing area 60 x 18 mm - viewing angle 45 ) with back light - display ntensity software controlled - powered by pinpad or external power supply nterface to pinpad (RS232) Possibility for optional clip-on printer Basismodule en onderdelen nstallatie 7.3. Printer Thermale printer - kent 48 alfanumerieke karakters Papierbreedte 60 mm Configuratie Maximale lengte papierrol 10 m Resolutie 8 dots/mm, totaal 384 dots Maximale printsnelheid 25 mm/s Procedures 7.4. Communicatiekaarten PSTN kaart - voor een gewone telefoonverbinding - voldoet aan CCT, V32bis, V32, V22bis, V22A/B, V23 (tot 14.4 Kbauds) Leased Line (LL) modem - voor een gehuurde datalijn problemen en oplossingen gegevens [ 25 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

26 SDN-adapter - voor een digitale telefoonverbinding - deze euro-isdn ondersteunt volgende functies: ppp async/sync omzetting over een B-kanaal, en een X.25 omzetting over D- en B-kanaal Radio Frequency (RF) kaart - voor een draagbare verbinding, - om een korte-afstand radioverbinding met een basisstation tot stand te brengen een RS232 asynchrone interface - maakt het aanschakelen van een externe modem mogelijk een Ethernet-kaart - voor de toegang tot een LAN (local area network) - voorziet een TCP/P verbinding over een UTP LAN network een Ethernet/Router card - een Ethernet-kaart die ook een router-verbinding kan leggen naar een WAN netwerk (bijvoorbeeld een verbinding tussen een LAN en het banknet) [ 26 ]

27 8. Nuttige adressen en telefoonnummers nleiding Algemeen adres Banksys Haachtsesteenweg Brussel Tel: 02/ Fax: 02/ Basismodule en onderdelen Customer administration U wil gegevens wijzigen in het klantenbestand: - rekeningnummers - overname van uw zaak - vervanging van een toestel - adreswijziging - BTW-wijziging... Facturatie Tel: 02/ Fax: 02/ U hebt vragen over een ontvangen factuur: Tel: 02/ Fax: 02/ Aanmaningsbrief en/of domiciliëringen U hebt vragen over een aanmaningsbrief en/of domiciliëringen: Tel: 02/ Fax: 02/ Televerkoop U wenst een nieuw toestel of nieuwe betaaltoepassingen: nstallatie Configuratie Procedures problemen en oplossingen Tel: 02/ Fax: 02/ Customer care U hebt technische bijstand nodig: Tel: 02/ Fax: 02/ gegevens [ 27 ] Nuttige adressen en telefoonnrs.

28 Aantekeningen [ 28 ]

29 Eigenschappen van uw terminal Vul tijdens het installeren hier de gegevens in die betrekking hebben op uw terminal en op de cijfercombinaties die u gewoonlijk gebruikt. Uw terminalnummer:... Uw administrator -wachtwoord:... Uw meest gebruikte cijfercombinaties: Voor technisch advies kunt u de Customer Care bellen op het nummer: 02/ [ 29 ]

30 De universele betaalterminal die alle kaarten aanvaardt Haachtsesteenweg 1442 B Brussel - België Uitgegeven door Education & Training Center Uitgegeven door: JEAN-PERRE VAN WAYENBERGE S.Creytens & S.Vantorre voor BE&TC Document zonder verbinteniswaarde. Onder voorbehoud van drukfouten. April 2000 Ontwerp en uitvoering: BS / Marc Coufopandelis

31 Gooi uw batterij niet bij het huishoudelijk afval maar bezorg ze aan het juiste recyclage kanaal. Gooi uw terminal niet weg, geef hem niet weg of verkoop hem niet. Uw terminal bevat materialen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu. Deze moeten verwerkt worden door een professionele instantie.

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding epoint 5164 Bedankt voor uw aankoop van de epoint 5164 betaalautomaat. Lees deze handleiding met aandacht en bewaar hem binnen handbereik voor toekomstige raadpleging. Alvira Services

Nadere informatie

Belgacom Maestro 2056

Belgacom Maestro 2056 Belgacom Maestro 2056 Handleiding Met deze telefoon kan u een tweede oproep beheren, de naam en het nummer van de beller zien voor u opneemt, oproepen doorverbinden en conferentiegesprekken organiseren.

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0

Gebruikershandleiding. Horeca versie 2.0 Gebruikershandleiding Horeca versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 1.1 Introductie 4 1.2 Spanningsuitval / accu 4 1.3 Onderhoud 5 2. Kassa en printer in de praktijk 6 2.1 in gebruik name starten van de

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt.

Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Gefeliciteerd! U en uw MacBook Pro zijn echt voor elkaar gemaakt. Maak kennis met de MacBook Pro www.apple.com/nl/macbookpro Ingebouwde FaceTime HD-camera Videobellen met gebruikers van de nieuwste ipad,

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1

KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 KPN Mobiel Internet Dashboard v2.1 Gebruikershandleiding 2.1.0 14.11.2008 Bryggegaten 7, N-0250 Oslo, Norway Tel: +47 24 13 47 00 Fax: +47 24 13 47 01 hello@birdstep.com www.birdstep.com Copyright 2008

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge

Handleiding First. Antwerpen - Cambridge Handleiding First Antwerpen - Cambridge Handleiding First 2015 Intersentia Antwerpen Cambridge http://www.intersentia.be http://firstsoftware.be Intersentia nv Groenstraat 31 2640 Mortsel Tel.: 03 609

Nadere informatie

Net.Box. Gebruiksaanwijzing

Net.Box. Gebruiksaanwijzing Net.Box Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Net.Box b Smart card voor

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9

Inhoud. 1. Inleiding...4. 2. Verklaring...5. 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7. 4. Voorbereiding voor het gebruik...9 Inhoud 1. Inleiding....4 Belangrijkste eigenschappen:... 4 2. Verklaring...5 Instructies voor uw veiligheid en het gebruik:... 6 3. Profiel van uw Mobiele telefoon...7 Vooraanzicht Mobiele telefoon...

Nadere informatie

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker

Personal Computer. Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286. Handboek voor de gebruiker Personal Computer Typen 6266, 6270, 6276, 6279, 6280 en 6286 Handboek voor de gebruiker Derde uitgave (januari 2001) Deze publicatie is een vertaling van de Engelstalige publicatie IBM Personal Computer

Nadere informatie

FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding

FP241W 24 breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding FP241W 24" breedbeeld LCD-monitor Gebruikershandleiding Copyright i Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

WinAuditor bvba, 2002-2005.

WinAuditor bvba, 2002-2005. WinAuditor bvba Giervalkenlaan 10 bus 34, 1170 Brussel Tel.: +32-2-672.55.94, Fax: +32-2-660.59.82 web: http://www.winauditor.com/ e-mail: info@winauditor.com WinAuditor bvba, 2002-2005. Revisie 1.5 (06/2005)

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8

Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera. Gebruikershandleiding Z1201 & W1201. versie 3.8 Draadloos/Bedraad Netwerk IP Camera Gebruikershandleiding Z1201 & W1201 versie 3.8 Inhoudopgave: 1) VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 4 2) PRODUCTSPECIFICATIES... 5 3) VERPAKKINGSINHOUD... 7 4) INSTALLATIE...

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE

Digitenne. Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder. Binnen 10 minuten tv kijken. Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen DIGITENNE Digitenne Topfield Harddisk Tuner Personal Recorder Binnen 10 minuten tv kijken Installeren Dagelijks gebruik Problemen oplossen handleiding DIGITENNE Een overzicht van de onderdelen uit het pakket 1x

Nadere informatie