De Sportmarkten in kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Sportmarkten in kaart"

Transcriptie

1 De Sportmarkten in kaart Commerciële sporteconomie Hogeschool van Amsterdam Johan Cruyff University Blok 1 Gegevens kwartaalteam JCU1B3: Thijs Houwing Mick Stefels Niels Schouten Jeffrey de Vries Andries JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 1

2 Inhoudsopgave Voorpagina 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 2 Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Aanbeveling/Advies 5 Deel 1 Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten De markt van sportbeoefening 6 De markt van sportproducten 7 De markt van sporttoeschouwers 8 De markt van sportaccommodaties 9 De markt van de sportkijker -lezer 10 De markt van sportsponsoring 11 De markt van (top)sporters 12 De markt van sportdiensten 13 Deel 2 Bedrijfsprofiel De markt van sportproducten 14 De markt van de sportkijker -lezer 16 Deel 3 De media-analyse De markt van sportbeoefening 18 De markt van de (top)sporters 20 De markt van de sporttoeschouwers 22 Deel 4 Oriëntatie werkveld De markt van sportaccommodaties 24 De markt van sportsponsoring 26 De markt van sportdiensten 28 Deel 5 Procesverslag proftaak 31 Deel 6 Individuele proftaak per student Niels Schouten 34 Mick Stefels 37 Thijs Houwing 40 Jeffrey de Vries Andries 44 Nawoord 46 Bronvermelding 46 Bijlagen Vanaf 47 Voorwoord Voor u ligt een advies van blokteam JCU1B3. De leden van dit team zijn: Thijs Houwing, Mick Stefels, Niels Schouten en Jeffrey de Vries Andries. Dit advies is gemaakt in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam. De opdracht is ter voorbereiding van het eerste jaar van onze studie Commerciële Sport Economie aan de Johan Cruyff University in het studiejaar 2006/2007. Namens, Blokteam JCU1B3 JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 2

3 Inleiding Wij zijn als studenten ingeschakeld in opdracht van het bedrijf SportNeeds om een advies te geven over het wel of niet investeren in een bepaalde sportmarkt. Welke sportmarkt dit zal worden is verder aan de opdrachtgever om te bepalen. Het enige wat wij doen is de markten doorlichten en daarna een advies geven. De markten die wij onderscheiden zijn: - De markt van sportbeoefening - De markt van sportproducten - De markt van sporttoeschouwers - De markt van sportaccommodaties - De markt van de sportkijker en -lezer - De markt van de sportsponsoring - De markt van de (top)sporters - De markt van sportdiensten Deze markten zullen wij gaan analyseren en er een advies aan verbinden. Het advies is onze visie en mening en kan daardoor niet als waarheid worden beschouwd. Verder zal dit advies over een aantal verschillende delen bestaan: - Deel 1 De analyses van de verschillende markten zoals boven vermeld, met een advies daaraan verbonden - Deel 2 Hier zullen wij 2 bedrijfsprofielen geven van 2 verschillende markten, te weten die van de sportproducten en die van de sportkijker en -lezer - Deel 3 De media-analyse van 3 markten, te weten de markt van sportbeoefening, markt van topsporters en de markt van sporttoeschouwers - Deel 4 Oriëntatiewerkveld over de verschillende markten, te weten, sportaccommodaties, de markt van sportdiensten en de markt van sportsponsoring. - Deel 5 Dit zal het procesverslag worden, hierin zullen wij vertellen hoe wij tot de verschillende adviezen zijn gekomen en hoe we de andere markten hebben onderzocht. - Deel 6 In dit deel worden de individuele opdrachten getoond, de eigen visie van ons en misschien de toekomst Verder er vanuit de opleiding nog een andere opdracht aan verbonden. Dat is de individuele opdracht die een beeld geeft hoe het in de sport van diegene is gesteld en hij er tegenaan kijkt. De mogelijkheden, verwachtingen en interesses komen hier naar voren. Dit is dus deel 6. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 3

4 Managementsamenvatting De opdracht was om een goed beeld te krijgen van de acht markten en daar een goed advies over uit te brengen. Het belangrijkste daarin is het plan van aanpak. Van daaruit is een taakverdeling gemaakt en zijn er afspraken gemaakt. De markten worden onderzocht aan de hand van een bedrijfseconomische, commerciële en een juridische invalshoek. De eerste sportmarkt die onderzocht is, is de markt van de sportbeoefening. Daaruit is gebleken dat er steeds meer sportbeoefenaars bij komen in Nederland. Zowel in georganiseerde als in ongeorganiseerde vorm. De markt van sportbeoefenaars is heel groot. De markt van sportproducten is de tweede markt die onderzocht moest worden. Daaruit bleek dat het een goede markt is om in te investeren. Dan moet er eerst een goede analyse gemaakt worden en onderzocht worden wat de mensen willen. Wat zijn de behoeften, om van daaruit een product op de markt brengen. De markt van sporttoeschouwers is een wat kleinere markt vergeleken met de andere. Deze is ook vanuit de drie invalshoeken onderzocht. Uit het onderzoek bleek dat het vooral om entertainment gaat. In Nederland valt er nog veel te ontwikkelen op dat gebied. Bij de markt van sportaccommodaties gaat het vooral om de commerciële kant van de markt. Hierbij is de investeerder eigenaar van een accommodatie. Op het gebied van accommodaties zijn er weinig nieuwe ontwikkelingen. Er zal dus een multifunctionele accommodatie moeten komen die beter is dan die van de concurrentie. De markt van de sportkijker/lezer is een goed bezette markt en er is dus een kleine kans van slagen voor nieuwkomers, tenzij je als investeerder concentreert op nieuwe media, dan is er juist een zeer goede kans van slagen. Er zijn de laatste jaren veel nieuwe vormen van sportverslaggeving bij gekomen en dat biedt perspectieven. Ook bij de markt van sportsponsoring is gebleken dat er van te voren een goede analyse/onderzoek gedaan moet worden. Van daaruit kan er veel geld verdiend worden met het juiste netwerk van contacten. De markt van de topsporter is een markt op zich. De topsporters worden tegenwoordig als een product behandeld. De topsporter kan in combinatie met het juiste product of dienst voor een goed inkomen zorgen. In de markt van sportdiensten is er steeds meer sprake van specialisering. Na een goede analyse en de behoefte van de sportbedrijven zou er het een goede investering zijn om de juiste specialisten op de plaats te krijgen. Deel 2 bestond uit een bedrijfsprofiel maken van 2 markten en daarbij uit elke markt twee bedrijven als voorbeeld te nemen. Hierin moesten verwerkt worden, de missie, visie, doelstellingen, producten, diensten, marketing, financiële situatie en organisatiestructuur van het bedrijf. Jaarverslagen mochten ook als bijlage toegevoegd worden. Hierdoor herken je dingen uit de colleges en wordt het duidelijker hoe bedrijven uit bepaalde markten in elkaar zitten. In deel 3 vind je voorbeelden uit de praktijk. Hierdoor worden specifieke onderwerpen op de betreffende markten duidelijker. Ook krijg je een beeld hoe de media een rol speelt. Door voorbeelden van vacatures wordt er vooral duidelijk hoe verschillend het werkveld is binnen een bepaalde markt. Zo kunnen er functies tussen zitten die heel veel eisen stellen en er zitten functies tussen waar je bijna geen papieren en kwaliteiten nodig hebt. Deel 5 is een procesverslag over de gehele proftaak. Dit is vooral een evaluatie hoe de samenwerking verliep. Met daarin de gemaakte afspraken, communicatie enz. Veel van deze afspraken komen terug in het plan van aanpak dat we van te voren hebben opgesteld. Ook de adviezen tijdens de consultancy bijeenkomsten zijn hierin verwerkt. Ook een is er een korte persoonlijke analyse in het procesverslag verwerkt. Deel 6 bestaat uit een individuele opdracht. Hierbij kijk je naar je eigen tak van sport de dingen die je herkent in een bepaalde markt. Er moeten drie markten worden bekeken. Vanuit je eigen sport keken we welke trends er waren en in welke markt we het liefst werkzaam zouden zijn. Er is samengevat een hoop werk verricht. En er is door deze genoemde opdrachten een goed beeld bij ons ontstaan over de verschillende sportmarkten. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 4

5 Aanbeveling/advies Als we kijken naar het aantal sportclubs/sportverenigingen/sportbonden en hun ledenaantal, zien we dat sport een belangrijke rol speelt in het dagelijkse leven van de Nederlander. Maar ook sportbeoefening buiten een clubverband geniet grote populariteit. Eén op twee Nederlanders doet wekelijks wel eens aan sport. Daarmee staat sport op de vierde plaats in de ranglijst van vrijetijdsbesteding en is tegelijk de populairste vrijetijdsbesteding buitenshuis. Tegenover de actieve sportbeoefening staat de passieve sportbeoefening. Door het uitgebreide nieuwsaanbod en alle achtergrondberichten in de Nederlandse media zorgt zij ervoor dat zij nog populairder is. Naar een uitzending van een internationale voetbalwedstrijd wordt soms wel door 10 miljoen mensen tegelijk gekeken. Sport heeft zich in de loop van de 20 ste eeuw ontwikkeld tot een maatschappelijk massaverschijnsel en is dus ook niet meer weg te denken. Ook de overheid voert een beleid van stimulatie van sport op elk niveau en subsidieert de accommodatie van sportorganisaties. Dit alles betekent dat de sportmarkten op dit moment groeiende zijn. De één harder dan de ander. Dus ons advies is dat je in alle sportmarkten kunt investeren mits je weet wat je investeert en waarin je het investeert. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 5

6 Deel 1 De markt van sportbeoefening Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o Sporten is belangrijk voor ieder, je krijgt er een betere conditie door en overgewicht wordt tegen gegaan. De overheid heeft hier ook een hand in omdat gemerkt is dat veel meer mensen met overgewicht kampen er duidelijk hier iets aan gedaan wil worden. Er is ook sprake van een stijging onder de sportbeoefenaars in Nederland. Zie bijlage B1 blz. 52. De spelers op deze markt zijn de overheid de ondernemers van de verenigingen. De afnemers zijn de mensen die lid zijn van de verenigingen en die graag willen sporten. De overheid zorgt ook voor financiële hulp aan de NOC-NSF die weer verschillende sportbonden subsidieert. Dit kan weer leiden tot verhoging van het niveau van de sporters waardoor op lange termijn ook iets internationaals bereikt kan worden. o Sporten kan je opsplitsen in 2 verschillende takken, georganiseerde sport en ongeorganiseerde sport. Sporten kan op verschillende manieren, je kunt lid zijn van een vereniging of na je werk gewoon een eind joggen of fietsen. - Commerciële invalshoek o De markt van de georganiseerde sport is kleiner dan het ongeorganiseerde sport, dit komt natuurlijk ook omdat bij de clubs en verenigingen er natuurlijk meer kosten bij betrokken zijn. Door middel van veel buitensportevenementen die open en vrij zijn voor het publiek, kan het veel mensen aansporen om te gaan sporten, georganiseerd of ongeorganiseerd. De overheid probeert door reclamespots en campagnes te financieren men bewust te maken van het gevaar van het overgewicht, en ieder weer aan het sporten te krijgen. Doordat sporten meer aandacht krijgt van de media zullen meer verenigingen of clubs hogere inkomens krijgen. Als topsporters meer aandacht krijgen en beter presteren zal dat ook al reclame werken voor de overheid. Omdat het sporten dan meer aandacht krijgt en meer in het nieuws zal verschijnen, zullen meer mensen deze sport ook willen gaan beoefenen. In tegenstelling tot Amerika zijn wij in Nederland veel bescheidener, bij de Amerikanen is de sportbeoefening veel commerciëler en gaat er veel meer geld rond. Een wedstrijd in Amerika is een hele show en er is veel meer gaande dan alleen een wedstrijd tussen 2 teams, er zijn vaak ook heel wat halftime shows en allerlei andere randgebeuren om het publiek te vermaken. - Sportjuridische invalshoek o Sportevenementen om de sportbeoefening te promoten of andere soorten campagnes, kunnen natuurlijk niet zomaar gehouden worden. Het moet aangegeven worden bij de juiste instanties, en de omstandigheden en voorwaardes moeten veilig en verantwoordelijk zijn om toestemming hiervoor te krijgen. Ook moeten die campagnes geschikt zijn voor mensen van alle leeftijden. Advies voor deze markt Sport beoefenen in Nederland stijgt steeds meer, dus tenzij je een gat in de markt kan vinden wat de overheid deels wil subsidiëren, geven wij deze markt een negatief advies. We vinden dit omdat we zien dat de financiële middelen er niet echt zijn en omdat er ook geen ruimte is voor werkgelegenheid in deze markt. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 6

7 Deel 1 De markt van sportproducten Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o Een aantal grote merken van de kledingbranche in de sport zijn Nike, Puma & Adidas. Verder ben je afhankelijk in welke sport of sportsegment je zit. Wanneer je spreekt over specifieke sporten heb je weer heel andere merken die daar de dienst uitmaken. Over het algemeen kun je zeggen dat deze spelers de grote merken zijn in een kledingindustrie van de sport. o Ga je verder kijken naar producten die er zijn in de sport zoals energiedrankjes en sportdranken in het algemeen. Dan kun je tot de conclusie komen dat er weer heel andere spelers zijn. Zoals; Gatorade, Powerade, Isostar en in Nederland meer bekend AA, Extran, Isostar o Het is heel erg afhankelijk van product dat je hebt of kan leveren, of de markt gunstig is voor jou of niet. Je kunt zeggen dat de keus om te investeren in een markt grotendeels daarvan afhangt. - Commerciële invalshoek o Commercieel gezien zijn probleemgroepen interessant of groepen die een hoog trendgehalte hebben. Markten die al verzadigd zijn of erg honkvast zijn niet interessant omdat die moeilijk te veroveren zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van voetbalkleding zijn er in de hogere segmenten relatief maar weinig spelers. Aan de andere kant komt dat ook door de marketing die grotere merken uitvoeren. Zij weten als geen ander te bouwen op een reputatie of een tekortkoming van de ander. Zij identificeren zich met succesvolle sporters en lokken zo de minder talentvolle sporters tot het kopen van hun product. o Groepen waar je toch al niet tussenkomt zijn groepen die al sinds jaar en dag maar uit 1 of 2 (soms meer) merken bestaan. Zoals bij het schaatsen dat al jaren gedomineerd wordt door het merk Viking. In de loop der tijd zijn er verschillende merken die het geprobeerd hebben, maar telkens blijft toch dit merk de boventoon voeren. Deels omdat het een goed merk is, deels omdat het goede kwaliteit is en weer een ander deel omdat er niet veel andere opties zijn. - Sportjuridische invalshoek o o o In de branche van de sportproducten zijn er wetten, regels en richtlijnen waar je als houder, fabrikant of naamgever van een product aan moet houden. Als fabrikant van schoenen of kleding zul je andere regels hebben dan als fabrikant van bijvoorbeeld sportdranken. De meeste regels hebben te maken met veiligheid voor de gezondheid die een product moet hebben, zo mag een product niet schadelijk zijn voor de gezondheid en niet in tegenstrijd met overige merken. Verder kun je kijken naar wat een product voor bepaalde invloed heeft op een publiek. Als een product overduidelijk aanzet tot een bepaalde actie die in strijd is met de wet. Als een product niet nakomt wat het beloofd dan kunnen er ook consequenties zijn voor het merk of zelfs branche van dit product. Als er erg veel schade wordt geleden door de consument door het gebruik van dit product terwijl er vooraf van alles is beloofd dan heeft het merk toch wel een probleem. Advies voor deze markt: Wij denken dat voor de markt van sportproducten er zeker een kans van slagen is om in te investeren, de vraag is alleen waar je in gaat investeren. Het advies wat wij geven is niet zo zeer en gericht op een bepaald product maar meer algemeen. U moet vooraf met een heel goed product komen wat nog niet in de markt is en stappen in het gat van de markt die er blijkbaar is en waar dus behoefte aan is. Soms is zelfs het creëren als het ware van een gat ook aantrekkelijk als je een interessant product hebt. Af en toe weten de mensen niet eens dat ze iets nodig hebben totdat je ze er op wijst. Op die manier maak je mensen bewust van het feit dat ze iets tekort komen alleen weten mensen niet wat. U als producent van het product kan inspringen op het feit dat de mensen iets missen en zo uw product aan de man brengen. Bedenk dus goed om welk product het gaat, of er vraag naar is enz, voor u gaat investeren. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 7

8 Deel 1 De markt van sporttoeschouwers Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o De spelers zijn de organisatoren van sportevenementen. De afnemers zijn de toeschouwers. o De toeschouwer komt naar een sportevenement toe voor de wedstrijd (kernproduct). Dat vindt men belangrijk. Maar men vindt minstens zo belangrijk alle gerelateerde activiteiten, zoals snacks en drankjes, merchandisingartikelen, vermaak tijdens de rust, videoschermen en de faciliteit zelf. Dat zijn productextensies. De levering van productextensies moet van goede kwaliteit zijn. Door dit alles goed te organiseren probeer je de toeschouwer te vermaken en hou je de toeschouwer tevreden. Daar gaat het uiteindelijk om. o Sportwedstrijden zijn niet alleen populair op de televisie, maar brengen ook vaak live vele duizenden mensen op de been. De grootste 5 sportevenementen van bezoekers aantallen, het betaald voetbal uitgezonderd zijn de; Nijmeegse vierdaagse; Aantal toeschouwers in 2005 is Marathon van Rotterdam; Aantal toeschouwers in 2005 zijn Red Bull Air race; Aantal toeschouwers in 2005 zijn Amstel Goldrace; Aantal toeschouwers in 2005 zijn Monaco aan de Maas; Aantal toeschouwers in 2005 zijn o De toeschouwers betaalt om een sportevenement te bezoeken. Dat zijn dus kosten voor de toeschouwer en inkomsten voor de club/vereniging. Kosten voor de toeschouwer zijn seizoenskaarten, kaartjes bij de kassa, lidmaatschapskosten. o Andere kosten voor toeschouwer is hoe men naar het sportevenement gaat. Men doet dat met de auto of het openbaarvervoer. Als de toeschouwer met de auto gaat moet hij meestal betaald parkeren. Hoe makkelijker het sportevenement te bereiken is hoe tevredene de toeschouwer. - Commerciële invalshoek o Evenementen/clubs maken reclame om plubliek (toeschouwers) te trekken. De Nijmeegse Vierdaagse doet dat door een internetsite, brochures. Daar proberen ze mensen te overtuigen om mee te doen en om te komen kijken. Het is belangrijk dat je voldoende informatie voor een toeschouwer of deelnemer op een internetsite zet en in een brochure. o Het aantrekken en behouden van toeschouwers is ook een taak van de sportmarketeer. Hij/zij moet vast stellen aan welke behoeften en wensen het ruilproces voldoet. Het ruilproces betekent het verkrijgen van een gewenst object van iemand door iets in ruil daarvoor te bieden. De sportconsument ontvangt in ruil voor de lidmaatschapskosten en entreetarieven onder meer sociale interactie en ontspanning. - Sportjuridische invalshoek o Een toeschouwer heeft zich ook aan regels te houden. Een toeschouwer moet zich naar bepaalde standaard voorwaarden houden. Wij hebben als voorbeeld de standaard voorwaarden van de KNVB genomen. Staat in de bijlage c blz. 57. o De kwaliteit van verschillende dienstverleningen zijn belangrijk voor de toeschouwer. Denk aan vermogen om de beloofde dienst betrouwbaar en accuraat uit te voeren. Bereidheid om klanten te helpen en snelle service te bieden. Beschikking over de vereiste vaardigheden en kennis om de dienst uit te voeren. Beleefdheid, respect, medeleven en vriendelijkheid van contactpersoneel. Geloofwaardigheid en eerlijkheid van dienstenleverancier. Afwezigheid van gevaar, risico s of twijfels. Benaderbaarheid en eenvoudig contact leggen. Toeschouwers op de hoogte houden in een taal die ze begrijpen en naar klanten luisteren. Inspannen om klanten en hun behoeften te leren kennen. Dit alles komt tot een goede kwaliteit van dienstverlening. Advies voor deze markt Wij zouden wel in deze markt investeren. Je zou in deze markt kunnen stappen als een evenementen bedrijf dat naast de sportwedstrijd de toeschouwer nog beter entertaint en begeleid. Bijvoorbeeld hoe ze toeschouwers entertainen bij de Super Bowl in Amerika. Hoe daar de toeschouwer wordt geëntertaind door muziek, shows, parades. Dat kunnen we hier in Nederland bij een sportevenement ook doen. Door meer productextensies en betere kwaliteit van het leveren van dienstverlening krijg je uiteindelijk een tevreden toeschouwer. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 8

9 Deel 1 De markt van sportaccommodaties Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o Bijna iedereen die lid is van een sportvereniging maakt gebruik van een sportaccommodatie. Sommige wat groter als de andere maar het valt allemaal onder sportaccommodaties. Zonder voetbalvelden, snookercafe s, tennisbanen, golfcourse of schaatsbaan zouden wat minder mensen kunnen doen wat ze nu deden: sporten. In Nederland zijn er ongeveer sportverenigingen, 1800 fitnesscentra en sportscholen. Hier nog niet eens de mensen meegeteld die sporten in ongeorganiseerd verband. De kern van het sporten zou je het kunnen noemen omdat bijna iedereen die sport ook gebruik maakt van een accommodatie. De accommodaties worden niet uit de eigen zak betaald van de sport liefhebbers. Het ministerie werkt aan de versterking van de positie van sport en levert financiële bijdragen aan provincies, gemeenten en sportbonden. Hierdoor kunnen de accommodaties blijven bestaan en zich doorontwikkelen om het de sporter zo goed mogelijk naar de zin te maken. Het is dus een grote markt, met veel verschillende soorten accommodaties. Het belangrijkste is aan de behoefte van de sporters wordt voldaan. - Commerciële invalshoek o Er zijn twee manieren van sportaanbieden. De commerciële en niet-commerciële kant. Commercieel zijn vb sportscholen semi/commercieel zijn zwembaden, niet-commercieel zijn gemeentelijke diensten, sportverenigingen. In Nederland was er de afgelopen jaren een grote ontwikkeling op het gebied van sportscholen. De mensen kunnen sporten wanneer ze willen hebben dus geen vaste tijden en het kan met meerdere personen of alleen. De laatste jaren neemt het aantal sportbeoefenaars toe, maar de georganiseerde sportdeelnemers neemt af. In fitnesscentra werken mensen met betaalde banen. Ook bij de meeste grote sportaccommodaties is dat het geval. Maar bij de kleinere verenigingen en amateur sporten, werken er vooral vrijwilligers. Aan vrijwilligers ontbreekt het de laatste jaren nog al eens. Ook in het buitenland waar sommige plaatselijke verenigingen nog veel groter zijn als die van in Nederland werken met vrijwilligers - Sportjuridische invalshoek o De overheid stopt veel geld in sport en sportaccommodaties. In tabel 7.6 van het rapport rapportage sport staat dat de inkomsten en uitgaven van de gemeenten vanaf 1991 tot 2003 sterk gestegen is. De overheid krijgt daardoor ook veel zeggenschap. Vooral bij sportevenementen moet er altijd vergunningen worden verleend. Ook bemoeit de (locale)overheid zich ook welke accommodatie het meest geschikt is. Advies voor deze markt Er is niet echt een goede nieuwe markt meer om te investeren, 2 jaar geleden was dat nog fitness en sportscholen, nu valt de meeste winst de behalen door bestaande sportaccommodaties nog beter en professioneler te maken. Bijvoorbeeld een zwembad verbouwen naar een tropisch zwemparadijs.. Dus de opdrachtgever moet het commerciële gebied van sportaccommodaties gaan investeren. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 9

10 Deel 1 Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten De markt van de sportkijker- en lezer - Bedrijfseconomische invalshoek o In deze branche gaat heel veel geld in om. U moet u voorstellen dat de media radio & TV al lang niet meer het alleenrecht hebben op het verslaan van wedstrijden of het brengen van nieuws. De ontwikkeling die internet de afgelopen 10 jaar heeft ondergaan is met geen andere media te vergelijken. Je zou dus kunne zeggen dat een internetbedrijfje een paar jaar geleden een gouden greep was geweest. Als aanbieder van nieuws of als aanbieder van het verslaan van nieuws is de markt aantrekkelijk vanwege het grote bereik maar ook beperkt omdat er al erg veel spelers zijn. De rechten die tegenwoordig betaald worden voor het mogen uitzenden van wedstrijden zijn enorm omdat er veel concurrentie is. De clubs kunnen dus zelf uitmaken wie hun nieuws brengt en dat bied perspectieven voor een club. Je zou dus kunnen zeggen dat het verstandig is om bepaalde rechten te hebben, maar het maakt de verwachtingen ook groot. Als je als investeerder investeert in de rechten van wedstrijden voor een EK of WK voetbal, dan moet je zorgen dat je overtreft wat je voorgangers hebben gedaan. Wanneer die voorgangers jarenlange ervaring hebben opgedaan en u komt als nieuwe speler, moet u dus zorgen dat verwachtingen worden waar gemaakt omdat er al een bepaald beeld van bestaat over hoe het zou moeten. o Wat betreft de gedrukte media zijn er een aantal die de dienst uitmaken. Zo heb je bijvoorbeeld VI (voetbal international) die al jarenlang een reputatie heeft wat betreft het verslaan van voetbal nieuws. Zo zijn er ook verschillende kranten die baat hebben bij een uitgebreide sportsectie. Zo zijn er in Nederland bijvoorbeeld al AD Sport en Sportweek, waar de meeste inhoud over het voetbal gaat. Op zich niet verkeerd maar het geeft gelijk aan dat de markt alleen zit te wachten op nieuws uit het voetbal en niet zozeer op de andere sporten. Het nadeel daarvan is dat sommige sporten totaal niet aan bod komen. De andere kant daarvan is dat die markt aan de ene kant aantrekkelijk lijkt, maar in de praktijk dus niet of nauwelijks rendabel is omdat er (bijna) niemand in is geïnteresseerd. - Commerciële invalshoek o Het kan commercieel interessant lijken om wedstrijden te gaan verslaan maar wij denken dat in de mobiele verslaggeving een veel grotere markt ligt. Wanneer je kijkt naar mobiele verslaggeving is die er wel al, maar in deze vorm wordt er nauwelijks tot geen marketing voor gemaakt, een ander probleem is dat de kosten hiervan aan de hoge kant zijn. Wij denken dat wanneer u zich gaat concentreren op een mobiele markt en die relatief goedkoop houdt, daar erg veel valt te verdienen. Als investeerder is dit dus wel een goed medium om in te investeren. - Sportjuridische invalshoek o Waar je als fabrikant van een product op moet letten als gevallen van plagiaat om het namaken van producten heb je die hier ook. Je kunt als nieuwbakken krant niet zomaar een oude krant gaan kopiëren. Wat ook lastig is, is dat je hier te maken hebt met luisteraars of lezers die erg kritisch zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat je in sommige gevallen verkeerd kan worden uitgelegd. Je moet als krant, TV, internetmedium enz, sterk in je schoenen staan en alles goed onderbouwen om problemen en verkeerde interpretaties te voorkomen. En dat zal nog best lastig worden. Advies voor deze markt: Wij denken dat voor de markt van de sportkijker- en lezer een geringe kans is van slagen omdat er al zeer veel spelers zijn wat betreft het verslaan van wedstrijden of het brengen van nieuws. Wij denken dat het enige wat op dit moment aantrekkelijk zou zijn om in te investeren de mobiele diensten die voorkomen in de sport. Het aanbieden van nieuws hoeft nu allang niet meer het enige te zijn. Je kunt ook complete wedstrijden uitzenden via een mobieltje. De truc is om daarvan aanbieder te worden en zo telecomaanbieders dwingen om via jou een verslagen en overig nieuws in de lucht te brengen. Ons advies is dus om hier zeker in te investeren. Maar dan wel op het gebied van telecom. Zorg dat u daar het geld in investeert want wij denken dat het zeer de moeite waard is. Daarbij is die markt nog niet zo ver ontwikkeld vergeleken met de rest. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 10

11 Deel 1 De markt van de sportsponsoring Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o Sportsponsoring is de investering van een bedrijf in geld of in natura (producten, activiteiten, knowhow) in een atleet, sportteam of sportevenement met het oog op het bereiken van marketingcommunicatiedoelstellingen. o De spelers zijn de sporters, bedrijven, sportclubs. De afnemers zijn de toeschouwers. o Sport is ongetwijfeld de sector waar sponsoring het meest is ontwikkeld en geaccepteerd wordt. In Nederland gaat jaarlijks bijna een bedrag van 500 miljoen om in sportsponsoring, waarvan grofweg de helft naar topsport gaat en de andere helft naar de zogeheten breedtesport (daaronder wordt alle niet topsport verstaan zeg maar sport voor amateurs, jongeren, ouderen en gehandicapten). o Wij hebben de KNVB en het NOC*NSF bekeken hoe zij gesponsord worden. Het NOC*NSF wordt gesponsord door ASICS, ATP, Coca Cola, Maersk Line, Nashuatec, NOS, OXXIO, Perry Sport, Pfizer BV, Piet Zoomers, Rabobank, Volkswagen en Zilveren Kruis/Achmea. De KNVB wordt gesponsord door ING, Heineken, Staatsloterij, PricewaterhouseCoopers, TELE 2, NIKE, Nationale-Nederlanden, Super de Boer, NUON, Adecco. o Sponsoring is een serieuze aangelegenheid waarbij twee partijen een overeenkomst aangaan waarin de prestaties van beide partijen worden vastgelegd. Zeker wanneer er wat grotere bedragen mee gemoeid zijn en de afhankelijkheid van sponsorgelden groter is, is een goed sponsorplan onmisbaar voor een vereniging of club. - Commerciële invalshoek o Bij sponsoring wordt er een tegenprestatie verwacht. De tegenprestatie die het meeste gebruik wordt is de vermelding van de naam van de geldschieter. Hierbij kun je denken aan de aanwezigheid van het logo of naam op shirts, reclameborden, voertuigen, programmaboekjes, kaartjes etc. Daarnaast heeft het uitnutten van sponsoring op het evenement zelf (uitnodigingen van klanten en prospecten in een VIP/omgeving) de laatste jaren sterk aan belang gewonnen. o Sportsponsoring kan zowel de naamsbekendheid als het imago van een bedrijf, product of merk verhogen. Het is belangrijk dat er een sponsorproject wordt gekozen dat past bij het bedrijf. Een verzekeringsmaatschappij zal niet graag investeren in risicovolle sporten (bijvoorbeeld autosport). Daarnaast zal een bedrijf met en luxe product eerder de meer elitaire sporten willen sponsoren (bijvoorbeeld zeilen, cricket of hockey) en minder interesse hebben in volkssporten (bijvoorbeeld voetbal of boksen). - Sportjuridische invalshoek o De rechten die een bedrijf heeft ten opzichte van `zijn`sporter of club hangt af van welke rechten het bedrijf ingekocht heeft. In enkele gevallen blijft de sponsoring beperkt tot het uitdragen van de naam. In andere gevallen is het ook mogelijk om een sporter/club zelf in te zetten bij commerciële activiteiten. Deze laatste vorm van sponsoring is echter aanmerkelijk duurder dan de eerste vorm. Wanneer er een sponsorovereenkomst wordt aangegaan worden deze zaken altijd uitvoerig besproken. In de contracten zijn de rechten en plichten duidelijk gesteld, zodat er geen onenigheid kan komen over afgesproken zaken. o Er bestaan verschillende overeenkomsten en regelingen ten aanzien van sponsoring. Hier heeft u een paar v.b. - Sponsorovereenkomst met sportvereniging - Sponsorovereenkomst met sportvereniging - Sponsorovereenkomst m.b.t.. evenement - Sponsorovereenkomst individuele sporter - Overeenkomst plaatsen reclamebord Advies voor deze markt Wij zouden wel in deze markt investeren. De topsportsponsoring markt groeit nog steeds. Je zou als een bedrijf een sporter of club sponsoren. Voordat je dat doet is het belangrijk dat het bedrijf doelen stelt aangaande wat ze wil bereiken met de sponsoring. Wil het bedrijf de verkoopcijfers of winstcijfers verhogen. Wil het bedrijf de naamsbekendheid van het bedrijf of product verhogen. Je kunt daarbij je netwerk ook verbreden. Door sponsoring van een club kom je ook in contact met andere sponsoren. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 11

12 Deel 1 De markt van de (top)sporters Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o Elke dag zie je wel een topsporter, is het op tv of buiten op een billboard. Sport is erg belangrijk voor onze maatschappij, en men maakt hier gretig gebruik van. Want sporters worden niet alleen betaald voor het uitblinken in hun sport, vaak wordt er door hun meer verdiend om in samenwerking te gaan met een merk. En hun gezicht daaraan te koppelen. o Top 5 best betaalde sporters in 2004: 1. Golfer Tiger Woods: 62,5 miljoen euro, 2. Autocoureur Michael Schumacher: 62.2 miljoen euro, 3. Quarterback Peyton Manning: 32.7 miljoen euro, 4. Basketballer Michael Jordan: 27.2 miljoen euro, 5. Basketballer Shaquille O'Neal: 24,8 miljoen euro o Een paar sponsors van Tiger Woods. Nike, Tag Heuer, American Expres, Buick, Upperdeck Zo zie je dat een aantal sponsoren dezelfde topsporter aan hun merk willen koppelen. Wat allemaal leidt tot inkomsten voor deze sporter. - Commerciële invalshoek o Wat is nou beter dan een bekende sporter met jou product te koppelen of als een sporter weet dat zijn naam bekend is, waarom zou hij dan niet zelf een product op de markt uitbrengen. Als een bestaand merk zoals Nike weer de laatste topvoetballer contracteert winnen beide partijen want Nike heeft er weer een bekend gezicht bij die hun producten aanprijst en die voetballer verdient er ook weer een zakcentje bij. - Sportjuridische invalshoek o Topsporters hebben overeenkomsten met hun clubs daarin staan bepaalde zaken waar ze zich aan moeten houden. Als zij dan nog een contract afsluiten met een bepaald merk en de overeenkomst gaan kruisen kunnen er problemen komen. Eerder dit jaar had Frank Rijkaard nog kritiek op zijn superster Ronaldinho omdat hij een paar uur voor de wedstrijd nog druk bezig was met een commercial te schieten. o Zo gaat het er niet alleen nationaal maar ook internationaal aan toe, want veel verschillen zijn er niet. Er gaat alleen veel meer geld rond in de internationale markten. Dit komt grotendeels ook door de overheid en de economie. Want in andere landen is de belastingcyclus lang niet zo hoog als hier in Nederland. Waar topsporters bijna de helft van hun salaris in moeten leveren is dat in andere landen eerder een kwart. Vandaar dat de topsporters van ons land misschien sneller verkassen naar de grotere en minder grotere clubs in het buitenland. Advies voor deze markt Ons advies is dat je wel in deze markt kan investeren. Gekoppeld met de juiste topsporter kan er voor veel opbrengsten gezorgd worden. Je kunt hem gebruiken voor naamsbekendheid om je product populairder te maken onder de mensen. Dan is het wel belangrijk dat de juiste sporter benaderd wordt, die bij de mensen goed ligt. In combinatie met een succesvol product kan hier makkelijk geld verdiend worden. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 12

13 Deel 1 De markt van sportdiensten Onderzoek en oriëntatie van de 8 sportmarkten - Bedrijfseconomische invalshoek o Op het gebied van sportdiensten zien we steeds meer op sport gerichte specialisaties ontstaan. Denk hierbij aan fysiotherapeuten die zich alleen maar richten tot de sport blessures, zaakwaarnemers die helpen bij transfers of advocaten die voor een professionele club in dienst zijn in verband met eventuele schorsingen. Vroeger was dit nog niet echt het geval al zou je vast wel een fysiotherapeut hebben gehad die wat van sportblessures afwist. Tegenwoordig is het allemaal uitgebreider. Al kampen sporters met blessures, dan worden ze nu heel erg goed begeleid en hersteld door gespecialiseerde mensen. Tegenwoordig zijn de belangen rondom de sporten ook gestegen. Waar vroeger nog wel voor het plezier gesport werd is het tegenwoordig allemaal prestatie gericht. Iedereen is gespecialiseerd in zijn eigen deel van de desbetreffende sport. Voor de sporter zelf ideaal omdat je beter wordt begeleid bij een conditietraining of hersteltraining. Maar niet alleen op het gebied van sportmedische begeleiding wordt er veel gedaan - Commerciële invalshoek o Om sporters zo goed mogelijk te begeleiden worden er specialisten ingezet. Doordat de belangen zijn gestegen wil de sporter en werkgever waarbij hij in dienst is, het maximale uit een sporter halen. De concurrentie op topniveau is hoog dus is goede begeleiding een vereiste. Dus topsporters van tegenwoordig moeten sterk in hun schoenen staan. Ook is de werkdruk voor sporters tegenwoordig veel hoger, met al de belangen en alles wat er omheen komt kijken, verdiepen trainers zich steeds vaker in de mentale hardheid van een topsporter. Een voorbeeld hiervan is Van Gaal bij AZ die een mental coach erbij wil betrekken, om zo zijn jonge team mentaal sterker te maken. o De clubs (professionele tak) steeds meer de beurs op. Hier komen natuurlijk heel wat andere dingen bij kijken dan alleen maar wat sporten. Veel clubs uit bijvoorbeeld Engeland hebben de stap naar de beurs gemaakt. Ook landen als Schotland, Denemarken, Italië, Portugal, en Duitsland hebben beursgenoteerde voetbalclubs. Dit natuurlijk om meer omzet te behalen wat weer leid tot grotere accommodaties, nieuwe spelers enz. - Sportjuridische invalshoek o Omdat de belangen zo zijn gestegen en er meer geld te verdienen valt, komen er steeds meer contracten en afspraken (vb sponsorcontracten). Ook word er steeds meer zaken gedaan binnen de sportwereld. Zo komen er steeds meer belang hebbende bij, zoals zaakwaarnemers, advocaten en andere juristen. De groei van deze juristen en andere belanghebbenden is de laatste jaren ook flink gestegen. Een logisch gevolg hiervan is dat het tot meer conflicten leidt. Met als gevolg dat er meer regels komen en nieuwe wetten. Doordat er veel geld in de sportwereld omgaat, is de belastingdienst ook bezig met het controleren van geldtransacties. Er zijn alleen al genoeg Nederlandse voetbalclubs in het nieuws geweest over fraude zaken, met het voetbalschandaal in Italië afgelopen zomer als voorbeeld. Gelukkig zijn er ook steeds meer organisaties die zich inzetten voor de belangen van de sporter. De rechten van de sporten worden beter beschermd, vooral voor topsporters, omdat het simpelweg hun werk is. En moet er net zoals in het bedrijfsleven opgekomen worden voor de werknemers. Advies voor deze markt Op de markt van sportdiensten moeten investeerders zich steeds meer gaan richten op specialisering. Met aan de ene kant de fysieke gesteldheid van de sporters en aan de andere kant de mentale kant. Wij denken dat er vooral in de mentale kant nog veel te ontwikkelen valt. Hierbij vallen onder andere mental coaches en begeleiders. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 13

14 Deel 2 Bedrijfsprofiel De markt van Sportproducten - Bedrijf 1 EAS Nederland o EAS Nederland, een bedrijf dat als een van de eerste voedingssuplementen introduceerde in Nederland. Daarbij maken zij reclame voor de voeding en supplementen maar benadrukken ze dat je het toch zelf zal moeten doen. In Nederland nu marktleider wat betreft supplementen en internationaal zijn zij ook marktleider over de hele wereld gezien. o Missie We inspireren de consument tot een gezondere levensstijl, doormiddel van wetenschappelijk onderbouwde voeding en training. o Visie Bij EAS geloven zij stellig dat prestatieverbeterende voeding begint met de wetenschap achter de producten. Daarom ondersteunen zij universitair onderzoek om de effectiviteit en veiligheid van voedingssupplementen te evalueren en de wetenschap op het gebied van sportprestaties en fitness vooruit te helpen. o Doelstellingen De doelstellingen van een bedrijf als deze zijn zeer makkelijk maar tegelijkertijd zeer moeilijk. Als wereldmarktleider probeer je dat natuurlijk vast te houden en te zorgen dat je dat blijft. Aan de andere kant heerst er een cultuur waarbij suppletie nog steeds een grijs gebied wat betreft kennis naar de buitenwereld. De grote meerderheid ziet supplementen nog steeds als een vorm van doping, dit terwijl bewezen is dat de supplementen prestatie verhogen maar alleen op die manier dat zij verantwoord is met lichaamseigen stoffen. Dat wil zeggen dat je zelf deze stoffen ook maakt maar niet in dezelfde hoeveelheid als dat je nu krijgt aangeboden. De doelstelling van een bedrijf als deze is dan ook om de markt wat transparanter te maken, te laten zien dat het niet allemaal slecht is wat er op de markt is. Dat suppletie ook gezond en verantwoord kan zijn. o Producten Myoplex original & deluxe Myoplex diet & carb sense EAS high performance EAS basic EAS energy serie Body for life Dit zijn slechts productcategorieën van hetgeen wat dit bedrijf aanbied. In deze series hebben al deze producten supplementen als drankjes, repen, poeders, pillen enz. De ene lijn is meer gericht op endurance, de andere meer op kracht en weer een ander meer gericht op massa. Zo is er voor ieder wat wils. o Diensten Het bedrijf biedt trainingen aan, trainingstips, mensen kunnen met alle soorten trainingsvragen komen, er zit voor ieder specialisme wel iemand die de vraag kan beantwoorden. Ook kun je via de site animaties kijken die informatie geven over trainingen enz. Het bedrijf en de site daarvan kunnen een beginnende als een professionele sporter goed op weg helpen of op de goede weg houden o Organisatiestructuur Het bedrijf is zo georganiseerd dat het moederbedrijf in Amerika zit, daarvan zijn verschillende vertakkingen naar het de rest van de wereld, sommige wat groter dan de anderen maar over het algemeen worden de grote beslissingen genomen in Amerika. Voor verder informatie verwijzen wij naar de site van EAS: JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 14

15 Deel 2 Bedrijfsprofiel De markt van sportproducten - Bedrijf 2 Adidas o Een bedrijf dat internationaal bekend staat als merk voor voetbal. De laatste jaren zijn andere sporten steeds meer bekend geworden, onder andere door media-aandacht. Toch is het raar dat de meeste aandacht uit gaat naar het voetbal, terwijl de oorsprong zit in het hardlopen. Van oudsher zorgt Adidas ervoor de lopers schoenen en kleding van Adidas aan kan. o Missie De grootste ter wereld worden De doelstelling die Adidas als bedrijf heeft is te zorgen dat zij de grootste speler wordt op het gebied van Schoeisel, kleding en overige sportartikelen. Zij willen dit niet alleen doen om de snelste manier maar ook ervoor zorgen dat het milieu in tact blijft. Verder wil het bedrijf dat alle werknemers gezond blijven en zich blijven ontwikkelen en zorgen dat het zich onderscheid van de meerderheid. Zorg dat je als werknemer je verantwoordelijk voelt voor datgene wat je doet. o Visie Passie voor sport, dat is Adidas. Zorgen dat je de passie voor sport krijgt, waar je ook speelt, wanneer je ook speelt. We zijn de beste, op het gebied van voetbal, Olympische Spelen, Zwemmen. We hebben gezorgd dat we er kwamen, nu moet jij er voor zorgen dat je er komt. o Doelstellingen Zorgen dat je de grootste wordt ter wereld. Wanneer je dat bent, zorg dat je de grootste blijft. De doelstellingen staan al een beetje beschreven in de missie. o Producten Schoeisel, Kleding en hardware (tassen, enz) o Organisatie De organisatie is zo neergezet dat er aan het hoofd een aantal members of supervisoryboard staan. Dit zijn de oud-bestuurders die nu nog als een soort raad van commissarissen functioneren. Daaronder heb je de members of executive board. Dit zijn de uitvoerenden die het beleid doorvoeren. Adidas is als registerd trademark ondergebracht bij de Adidasgroup. Onder deze vlag zijn nog een aantal andere merken actief als Reebok, Salomon, Taylormade en Rockport. Dit zijn merken die vernieuwend maar toch min of meer conservatief willen zijn. In tegenstelling tot Nike zijn de reclames veel minder agressief, de merken veel minder intimiderend en daardoor makkelijker toegankelijk voor de meeste mensen die willen sporten en al sporten. Wanneer je kijkt naar een merk als Adidas op zich, zie je veel van deze eigenschappen terug. De reclames zijn minder, de producten zijn wat soberder. Sommige mensen vinden dit storend, maar andere groepen zweren hierbij. Die hoeven niet zo te koop te lopen met een merk. Naar onze mening is deze markt weliswaar minder groeiende als andere merken, maar groeit wat betreft consistentie. De consument die eenmaal voor Adidas heeft gekozen zal dat in de toekomst ook doen. Terwijl andere merken veel meer modegevoelig zijn. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de site van de Adidasgroep: JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 15

16 Deel 2 Bedrijfsprofiel De markt van de sportkijker- en lezer - Bedrijf 1 Wise automatisering o Zoals al eerder vermeld ligt naar onze mening de toekomst van de sportkijker- en lezer in de mobiele toepassingen voor een product of dienst. Dat betekent dat u als bedrijf zal moeten investeren in een oplossing hiervoor. Een voorbeeld van een dergelijk bedrijf is Wise Automatisering ( Dit bedrijf is gericht op vastleggen van informatie op een manier die goed in de toekomst ligt van wat wij verwachten. Zij bieden namelijk als een van de weinigen een dienst aan die je als particulier kan aanschaffen. o Grote voetbalclubs bieden ook een dienst aan als deze, maar je komt er nog niet achter wie deze dienst nou aanbiedt. Vandaar dat wij hebben gekeken naar de oorsprong van een dergelijk bedrijf, en wij menen die gevonden te hebben in een bedrijf als Wise automatisering. Enkele eigenschappen van dit bedrijf o Missie Het toegankelijk maken van informatie en het beheren daarvan op een elektronische manier, en deze aanbieden via (medium neutrale) databases, cd-rom, internetsites, PDF en zetbestanden en zo de gebruiker up-to-date houden met de informatie die hij wenst o Visie De informatie die organisaties vastleggen en gebruiken voor de bedrijfsvoering wordt steeds omvangrijker. Om deze informatie te verzamelen, te structureren, te verrijken, te beheren en toegankelijk te maken, is het gebruik maken van de meest actuele technieken een voordeel, maar het efficiënte gebruik van deze technieken en een oplossingsgerichte uitvoering daarvan een vereiste. o Doelstellingen De informatie die de klant vraagt op een dusdanige manier terugkoppelen dat hij verder gebruikt kan worden op een manier die varieert van klankbord tot eindproduct. De doelstelling van Wise-automatisering is zo dat de klant de informatie terug krijgt in de door hem gewenste vorm en zo ook kan delen met derden. o Producten CMS/CRM Standaarden in open source, voor de presentatie van informatie waarbij de opdrachtgever zelf bepaalde gegevens wilt onderhouden. Verder kan Wiseautomatisering snel een Content Management Systeem realiseren gebaseerd op de Open Source standaarden. ook biedt Wise-automatisering de mogelijkheid, eventueel in combinatie met de back-office systeem, een Customer Relationship Management (CRM) in te richten, zodat alle relevante informatie voor een desbetreffende klant kan worden overzien, zoals klantgegevens, documenten, orders betalingen etc Redactie en publicatie Vooraf afgesproken informatie kan worden gedeeld of juist niet worden gedeeld en alleen per betaling opvraagbaar. De afwegingen en beslissingen daarvan zijn geheel voor de klant maar Wise-automatisering heeft hier veel ervaring mee en kan helpen met het maken van een dergelijke afweging Easymailing Mobiel o Diensten Alle bovenstaande producten kunnen ook worden gezien als diensten. De producten worden daarna overgedragen als information on demand. Dan kan de eigenaar dus verder bepalen of hij deze wel of niet aanbied. o Organisatiestructuur Sinds 1993 houdt Wise-automatisering zich bezig met het vastleggen en terugkoppelen van informatie voor klanten. Daarin zijn ze nu opgeklommen tot specialist van informatiebeheer volgens verschillende bronnen ( en JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 16

17 Deel 2 Bedrijfsprofiel De markt van de sportkijker- en lezer - Bedrijf 2 NOB Cross media facilities (Nederlands Omroepproductie Bedrijf) o Een bedrijf dat naar onze mening een voorbeeld is hoe het zich aanpast aan de moderne cultuur en de moderne media. Een bedrijf ook dat al een tijd meeloopt en door die aanpassingen nog steeds een grote speler is op verschillende gebieden van de media wat betreft informationsharing. o Missie Als NOB hebben zij tot taak om de omroepen en andere aanbieders van bewegend beeld en geluid in Nederland zo goed mogelijk te assisteren bij het uitzendproces: het verzorgen van verbindingen, het opslaan, encoderen en transporteren van av-materiaal en dergelijke. Om het beste van het nieuwste te kunnen bieden, zijn zij voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe technieken en standaarden. Zo werken zij bijvoorbeeld, samen met andere partijen, aan de realisatie van een digitaal uitzendplatform. Met behulp hiervan kunnen programma s zowel via radio en tv als over (breedband) internet en andere (mobiele) digitale netwerken worden gedistribueerd. o Visie Mensen moeten nieuws en overige programma s zien zoals ze zijn zonder alle opsmuk eromheen. NOB biedt deze gelegenheid om dat te doen voor haar klanten. Het verslaan van nieuws, het brengen van programma s op een manier die integer is en overkomt als de enige manier om het goed te doen. o Doelstellingen NOB werkt continu mee aan de vernieuwingen van het televisie omroepproductieproces. Binnen het Digitaal Platform werken publieke omroepen, NOB en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid samen aan de doelmatige digitalisering van de productie, uitzending en archivering van het omroepproductieproces. Het digitaal platform heeft als doel om uiteindelijk een totaal geïntegreerd werkproces te realiseren. De digitale voorziening is daarbij de eerste stap. De Digitale Voorziening richt zich voornamelijk op de digitalisering van de uitzendprocessen, de archivering en het hergebruik. NOB verzorgt het overall projectmanagement en de implementatie. o Producten Hosting en connectiviteit Storage diensten Mobiele diensten o Diensten Multimedia uitzendbedrijf TVJ Audio Vertaling AV expertise centrum o Organisatiestructuur Waar bovenaan de directie staat, zijn er vertakkingen vanuit verschillende afdelingen die alle uitzendingen verzorgt. Al deze vertakkingen hebben hun eigen specialiteit waar infrastructuur en uitzenden de grootste zijn. Voor verdere informatie verwijzen wij naar de site van NOB: JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 17

18 De markt van de sportbeoefening De bouw vordert! Almere, Deel 3 Media-analyse 'De bouw vordert!'. Een opmerking die van toepassing is op het nieuwe Sportcomplex in Almere Poort. Na diverse vertragingen, waarbij de bouw in de werkelijkheid niet echt stil heeft gelegen, is men na de bouwvakvakantie weer voortvarend van start gegaan. Inmiddels is ook een besluit genomen over de buitenkant van het gebouw, er komen zoals gepland tegels, en dus kan de planning doorgezet worden. De vaart zit er weer in. En het wordt buitengewoon! Nu al, nu het aan de binnenzijde nog allemaal beton is, krijg je een erg goede indruk van wat het gaat worden. En dat is indrukwekkend. Een prachtige topsporthal, tribunes dicht op het veld, goede ruimten voor de horeca, optimale onderkomens voor de sporters, kortom helemaal in overeenstemming met de mooie sfeerbeelden, waar we het tot nu toe mee moesten doen. Een belangrijke opdracht van Omniworld Volleybal & Basketball is om veel aandacht te besteden aan de breedtesport. In de nieuwe sporthal is een breedtesporthal aanwezig die daarvoor alle mogelijkheden biedt. Helemaal apart van de topsport accommodatie worden er optimale voorzieningen geboden voor alle amateur-sporters en scholieren. Een sporthal met prima voorzieningen om welke sport dan ook te beoefenen, met eigen horecavoorzieningen en een tribune voor de supporters. Kortom: we krijgen de beschikking over een fantastische sport- en recreatiehal waar topsport en amateursport over hoogwaardige faciliteiten beschikken en publiek en zakenleven zich prima thuis kunnen gaan voelen. Samenvatting De bouw van de nieuwe sporthal is na de bouwvakantie weer doorgezet. Na diverse vertragingen zijn ze weer volop aan het slag. De sporthal heeft prima voorzieningen voor verschillende sporten en het is echt een topsport accommodatie. Mening Het is heel belangrijk dat de gemeente 100% achter de bouw van deze sporthal staat. De bouw van deze sporthal biedt heel veel mogelijkheden, ten eerste spelen de volleyballers en basketballers in een nieuwe hal dat meer aandacht zal trekken, waardoor er meer publiek komt en de inkomsten stijgen. Ook zijn de voorzieningen perfect voor jongeren en amateur sporters om hun sport uit te oefenen en hun talenten te ontwikkelen. Hierdoor stijgt het niveau weer, waardoor er op internationaal gebied ook iets te behalen valt. En dit zal de naamsbekendheid van de club en de sport alleen maar goed doen in Nederland. Media aandacht zal meer uitgaan naar het sporten. Wat uiteindelijk mensen zal aanzetten om zelf te gaan sporten. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 18

19 De markt van de sportbeoefening Deel 3 Media-analyse Volleybalsters winnen ook tweede duel woensdag 27 september 2006 om 20:27 VARNA (ANP) - De Nederlandse volleybalsters hebben woensdag ook hun tweede wedstrijd van het kwalificatietoernooi voor de Grand Prix winnend afgesloten. De ploeg van bondscoach Avital Selinger ontdeed zich in Varna overtuigend met 25-16, en van gastland Bulgarije. Oranje behaalde dinsdag in het eerste duel een zwaarbevochten zege op Polen. Het ook nog ongeslagen Azerbeidzjan is de derde tegenstander in de groepswedstrijden. Als de Nederlandse vrouwen ook dit duel winnen, plaatsen ze zich voor de Grand Prix. Er wordt zondag dan nog wel een finale gespeeld tegen de winnaar van de andere groep, maar die gaat om de eer en het prijzengeld.,,het duel met Azerbeidzjan zal een echte finale worden'', stelde assistent-coach Teun Buijs.,,We hebben de ploeg eerder dit jaar bij de Boris Jeltsin Cup al verslagen, maar toen was Azerbeidzjan niet op volle sterkte. Maar we hebben het in ieder geval in eigen hand.'' Na de zware wedstrijd tegen Polen had Nederland het beduidend minder moeilijk met de Bulgaren. Ondanks de steun van het Bulgaarse thuispubliek dicteerde Oranje het spel volledig. In de derde set kon Selinger zelfs diverse wisselspelers in het veld brengen om de wedstrijd af te maken. Samenvatting Het Nederlands volleybalteam heeft woensdag ook hun tweede wedstrijd gewonnen in de kwalificatietoernooi voor de grand prix. De volleybalsters hebben nog een wedstrijd te gaan als zij die winnen zijn ze geplaatst. Mening De Nederlandse volleybalsters zijn goed bezig en presteren op internationaal niveau, hierover wordt natuurlijk uitgebreid verslag gedaan door de NOS. Waardoor het volleybal in Nederland weer veel aandacht krijgt wat jongeren en bepaalde mensen zal stimuleren om zelf te gaan sporten (volleyballen). Dus hoe meer media aandacht een bepaalde sport of zelfs sport in het algemeen krijgt, hoe meer mensen zullen gaan sporten. Dit bevordert ook de gezondheid van mensen in Nederland, want ook een doelstelling is van de overheid. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 19

20 De markt van de (top)sporters Deel 3 Media-analyse Barcelona moet Eto'o lang missen Uitgegeven: 28 september :38 Laatst gewijzigd: 28 september :38 BARCELONA - FC Barcelona moet Samuel Eto'o langdurig missen. De veelscorende spits uit Kameroen raakte woensdagavond in de Champions Leaguewedstrijd tegen Werder Bremen ernstig geblesseerd aan de rechterknie. Clubarts Ricard Pruna sprak meteen het bange vermoeden uit dat de buitenmeniscus wel eens gescheurd zou kunnen zijn. Een mri-scan bewees donderdag zijn gelijk. Eto'o zal zo spoedig mogelijk een kijkoperatie ondergaan. De verwachting is dat hij twee tot drie maanden zal zijn uitgeschakeld. Samenvatting Eto o een van de topspitsen van Barcelona is langdurig uitgeschakeld door een blessure aan zijn knie. Dit gebeurde woensdagavond 27 september 2006 in de Champions League wedstrijd tegen Werder Bremen. Mening Eto o is een van de belangrijkste spelers van Barcelona dus het is niet alleen een flinke domper voor hem maar ook voor het team want hij zal gemist worden. Ook als blijkt dat Eto o niet de oude is bij zijn terugkeer kan het invloed hebben op de rest van zijn carrière. Is hij nu topspits, kan dat over een jaar weer anders zijn. Eto o is ook een wereldspits die veel fans heeft, als hij niet speelt kan het minder aantrekkelijk zijn voor mensen om naar wedstrijden van Barcelona te komen en dus loopt de club dan inkomsten mis. Ook kunnen de prestaties tegenvallen waardoor Barcelona niet zal presteren als verwacht. JCU1B3 De 8 sportmarkten in kaart 20

Maar ook met sport overkoepelende organisaties werken wij natuurlijk graag samen. Zoals marketingplannen maken of adviezen geven alles is mogelijk.

Maar ook met sport overkoepelende organisaties werken wij natuurlijk graag samen. Zoals marketingplannen maken of adviezen geven alles is mogelijk. Wij Wij zijn een sportmarketing bureau wij doen voor u alles op marketing gebied van Marketingplannen en Marketing acties tot Marketing advies. Wij bieden u de beste service en kwaliteit, wij halen er

Nadere informatie

DNA van de Sportfan 2014

DNA van de Sportfan 2014 DNA van de Sportfan 2014 Van sportbeleving tot sportsponsoring in Nederland. preview port eleving De manier waarop fans sport beleven verandert continu. Er ontstaan nieuwe middelen om wedstrijden te bekijken

Nadere informatie

Oranje onderzoek. november Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf

Oranje onderzoek. november Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf Oranje onderzoek november 2009 Uitgevoerd door Bureau Consumenten Onderzoek in opdracht van De Telegraaf. Oranje Onderzoek 2 december 2009 INHOUD Inleiding Onderzoeksopzet Resultaten Oranjegevoel Sportjaar

Nadere informatie

De regionale en landelijke radio & televisie

De regionale en landelijke radio & televisie 25 september 2016 De regionale en landelijke radio & televisie Een verslag gemaakt door Yerin Koekkoek & Sara Lof rtv shit.indd 1 25-09-16 12:00 -Inleiding- Radio en televisie, wie is er niet groot mee

Nadere informatie

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB.NL/CAMPUS CAMPUS KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN

KNVB CAMPUS KNVB.NL/CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN KNVB.NL/CAMPUS CAMPUS KNVB CAMPUS VOOR DE TEAMS VAN MORGEN Het moderne voetbal vraagt om goed voorbereid samenspel én talent. Met spelers die sterker zijn dankzij hun

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Optimaliseer je prestaties

Optimaliseer je prestaties Winst en Groei - Internetmarketing en Verkooptraining Optimaliseer je prestaties 10 Technieken om je prestaties te verbeteren Christo Cornelissen & Mieke Bouquet Alles waar je jezelf op weet te focussen

Nadere informatie

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona

Het Sponsorplan van RKSV Cluzona Het Sponsorplan van RKSV Cluzona 01. Algemeen 02. Historie 03. Sponsoring en naamsbekendheid 04. Sponsoring en het beleid van de vereniging 05. Soorten sponsoring 06. Plichten t.o.v. sponsors 07. Rechten

Nadere informatie

Sponsoring PVC Voetbal

Sponsoring PVC Voetbal Sponsoring PVC Voetbal Doel De sponsorcommissie heeft zich ten doel gesteld het genereren van gelden ten behoeve van de PVC Voetbal. Met de gelden die bijeengebracht worden kan PVC Voetbal de kwaliteit

Nadere informatie

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming

8 Succesfactoren voor een Online Onderneming 8 Succesfactoren voor een Online Onderneming Je kent vast wel ondernemers die actief zijn online en nu een deel van hun inkomen of zelfs hun hele inkomen online verdienen met hun kennis en content. Misschien

Nadere informatie

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen;

Schaalvergroting en samenwerking nemen toe, circa driekwart van de sportdetaillisten werkt samen; Sportspeciaalzaken De sportspeciaalzaken zijn onder te verdelen in: Algemene sportzaken Modische sportzaken Gespecialiseerde sportzaken Megastores Outdoorzaken Trends Toenemende belangstelling voor gezondheid,

Nadere informatie

Sport en Economie. Arnhem, november 2012

Sport en Economie. Arnhem, november 2012 Sport en Economie Arnhem, november 2012 Inhoud Sport en economie als begrip Consumentenuitgaven aan sport Overheidsuitgaven aan sport Sport gerelateerde productie en toegevoegde waarde Werkgelegenheid

Nadere informatie

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E.

Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. Sponsorplan Triathlon Team H.O.P.E. 2014-2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Wie zijn wij en wat doen wij... 4 Contactgegevens Team H.O.P.E.... 4 Logo en shirt Team H.O.P.E.... 4 Sponsoring bij Team H.O.P.E....

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Sponsorplan

Sponsorplan Inhoudsopgave 2. Introductie woord vooraf.2 3. Sponsorpropositie 3 - Kijk op badminton - Kijk op sponsoring - Wat levert het op? 4. Sponsor onderdelen 4 5. Sponsor pakketten..5 6. Contact en contract..

Nadere informatie

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg

Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Nieuwe website? Best4u helpt je op weg Optimaal online presteren begint voor jou als ondernemer bij een goede website. Je wilt een mooi design, passende functionaliteiten, overtuigende teksten en je publiek

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Copyright GolfTON Juli 2016

Copyright GolfTON Juli 2016 1 Veel ouders en spelers hebben vragen over GolfTON. Hieronder een aantal vragen die aan ons gesteld zijn en die duidelijkheid kunnen verschaffen. Wanneer ben je klaar voor het professionele golf? In de

Nadere informatie

Wie doen er aan sport en cultuur?

Wie doen er aan sport en cultuur? Wie doen er aan sport en? Eerste presentatie van gegevens uit de Vrijetijdsomnibus 2012 HUP Wie doen er aan sport en? Sport en hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding (behalve

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Mixed Hockey Club Boxmeer Sponsor Prospectus

Mixed Hockey Club Boxmeer Sponsor Prospectus Sponsor Prospectus Alle mogelijkheden voor sponsoring overzichtelijk op een rij. De Mixed Hockey Club Boxmeer In 1962 werd de Mixed Hockey Club Boxmeer opgericht en heeft sindsdien een gestage groei doorgemaakt.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013

Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Foto: Zaanse Sportkrant SPONSORBROCHURE 2012-2013 Zaandam, Geachte relatie, Allereerst willen wij u namens de voetbalvereniging Hellas Sport bedanken voor uw interesse in onze vereniging. Hellas Sport

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Jan de Leeuw. Jan de Leeuw DAMON DAMON

Jan de Leeuw. Jan de Leeuw DAMON DAMON Jan de Leeuw DAMON Jan de Leeuw DAMON Voorwoord Dit boek biedt een systematische introductie in de ethiek van sportorganisaties en de disciplines die daarin een belangrijke rol spelen zoals marketing,

Nadere informatie

Motivatie: presteren? Of toch maar leren?

Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Arjan van Dam Motivatie: presteren? Of toch maar leren? Een van de lastigste opgaven van managers is werken met medewerkers die niet gemotiveerd zijn. Op zoek naar de oorzaken van het gebrek aan motivatie,

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C.

Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Beleidsplan sponsorcommissie D.O.S.C. Samengesteld door de sponsorcommissie van D.O.S.C. versie 18 januari 2017 Inleiding Algemeen Dit plan beschrijft het algemene beleid ten aanzien van sponsoring en

Nadere informatie

Doelgroep onderzoek. Quentin Jong A Tai, Nicky Roos, Justin van der Laan

Doelgroep onderzoek. Quentin Jong A Tai, Nicky Roos, Justin van der Laan Doelgroep onderzoek Naam: Vak: Klas: Quentin Jong A Tai, Nicky Roos, Justin van der Laan Marketing MM2C Inhoud Voorwoord... 3 Doelgroep Onderzoek... 4 IJKpersoon... 7 Voorwoord. Voor het bepalen van een

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN.

Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Geachte relatie, Namens de sponsorcommissie bieden wij u hierbij een overzicht aan van de sponsormogelijkheden bij onze voetbalvereniging STEENBERGEN. Wij hebben getracht de sponsorpakketten zo evenwichtig

Nadere informatie

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH

Iban: NL73RABO te Rijswijk ZH Jaarplan 2016 van de Nederlandse Minigolf Bond In het meerjarenbeleidplan van 2012 tot 2016 waardig aan de slag staan de hoofddoelstellingen die in deze periode gehaald dienen te worden. Elk jaar zal er

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top

Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Jacques van Rossum Positief coachen brengt talenten dichter bij de top Bij talentontwikkeling gaat het om kwaliteiten en mogelijkheden van jonge sporters, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven. Maar

Nadere informatie

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO

Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO Postzegel niet nodig Johan Cruyff College Enschede ROC van Twente Antwoordnummer 1701 7550 WB HENGELO TOELATINGSEISEN Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte-, gemengde- of theoretische leerweg) Overgangsbewijs

Nadere informatie

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel

Trainingskampen Vitesse Hoofdkantoor NOC*NSF Arnhemhal Pitch&Putt Golf Athene zaal Vergaderzalen Hotel voel de energie! Trainingskampen De velden en zalen met fitness en sauna zijn perfect voor trainingskampen. Vitesse De trainingsaccommodatie van Vitesse ligt schitterend en biedt alle faciliteiten. Hoofdkantoor

Nadere informatie

Sponsormagazine v.v. De Alblas

Sponsormagazine v.v. De Alblas Sponsormagazine v.v. De Alblas Waarom dit sponsorboek? Sponsoring is een belangrijk onderdeel in het verenigingsleven. Financiële bijdragen in de vorm van sponsoring zijn voor verenigingen belangrijk om

Nadere informatie

K.V. Good Luck. sponsoren scoren

K.V. Good Luck. sponsoren scoren K.V. Good Luck sponsoren scoren Sport en sponsoring is tegenwoordig niet meer los van elkaar te zien. Van professioneel niveau tot amateurniveau. Sponsormogelijkheden K.V. Good Luck Korfbalvereniging Good

Nadere informatie

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek

Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek. Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Ontdek de Bibliotheek Welkom in de bibliotheek. Je gaat op ontdekking in de bibliotheek. Hierbij doe je een onderzoek naar verschillende soorten media; zoals

Nadere informatie

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork

Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Van ruwe data naar bruikbare informatie. Sales Insight van itradenetwork Inzicht, kansen, groei Ziet u het niet meer? Het is kenmerkend voor de horeca-, hospitality- en voedingssector dat producenten en

Nadere informatie

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht

High School Breda 2015-2016. Geeft talent een kans. By Graaf Engelbrecht High School Breda 2015-2016 Geeft talent een kans By Graaf Engelbrecht Inleiding Graaf Engelbrecht staat bekent om haar sportprofiel binnen VO Breda. Als één van de eerste scholen in Nederland, biedt zij

Nadere informatie

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment

Careerwise vind uw ideale kandidaat. Waarom Careerwise? Reacties bezoekers. Online matching. Bedrijfspresentatie. Social recruitment Careerwise vind uw ideale kandidaat Waar en hoe bereikt u talentvolle kandidaten die bij uw bedrijf passen? Careerwise helpt u met het vinden, bereiken en boeien van starters en young professionals die

Nadere informatie

Momenteel vindt in Nederland het EK vrouwenvoetbal plaats. 1. Volg je het EK vrouwenvoetbal? 27% Nee, ik kijk geen vrouwenvoetbal

Momenteel vindt in Nederland het EK vrouwenvoetbal plaats. 1. Volg je het EK vrouwenvoetbal? 27% Nee, ik kijk geen vrouwenvoetbal Vrouwenvoetbal Momenteel vindt in Nederland het EK vrouwenvoetbal plaats. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 11% Ja, (bijna) alle wedstrijden die gespeeld worden 1. Volg je het EK vrouwenvoetbal?

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Sponsoring & Wielrennen. Paul van den Berg, Manager Wielersponsoring Rabobank Nederland

Sponsoring & Wielrennen. Paul van den Berg, Manager Wielersponsoring Rabobank Nederland Sponsoring & Wielrennen Paul van den Berg, Manager Wielersponsoring Rabobank Nederland Sponsoring is een ideaal platform Emotie In het hart Identificatie Maatschappelijke betrokkenheid Waarom sponsort

Nadere informatie

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek)

foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 'Duim omhoog' 1 foto s met dank aan Tjitte de Vries en Theo Kock (mogelijke andere rechthebbenden wenden zich met hun claims tot de uitgever van dit boek) 2013, Anton de Vries Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Normen- en waardenbeleid

Normen- en waardenbeleid Normen- en waardenbeleid Badmintonvereniging Geldrop Datum laatste wijziging: 6 september 2013 Dit document is gepubliceerd onder Creative Commons Licentie. U mag het bewerken, echter NIET met commerciële

Nadere informatie

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Carrièrebegeleiding

VVG. GolfVlaanderen.be. slagkrachtig & doelgericht. VVG Junior Golf. Carrièrebegeleiding Vlaamse Vereniging voor Golf VVG GolfVlaanderen.be slagkrachtig & doelgericht VVG Junior Golf Carrièrebegeleiding INLEIDING Wat na de Topsportschool? 18+ programma INHOUD Eens de speler de leeftijd van

Nadere informatie

Sport en Innovatie. Wetenschappers en innovatie

Sport en Innovatie. Wetenschappers en innovatie Wetenschappers en innovatie Sport en Innovatie Deelnemers rondetafelgesprek: Nico Delleman Hidde Haisma Marnix ten Kortenaar Koen Lemmink Hanno van der Loo Nando Timmer Huub Toussaint Bij innovatie speelt

Nadere informatie

Ruud Koning Hoogleraar sporteconomie Rijksuniversiteit Groningen

Ruud Koning Hoogleraar sporteconomie Rijksuniversiteit Groningen Ruud Koning Hoogleraar sporteconomie Rijksuniversiteit Groningen Voorzitters en trainers van voetbalclubs worden herinnerd door hun sportieve successen, niet vanwege hun zorgvuldige financiële beleid.

Nadere informatie

Sponsorplan TurnGroep Noord

Sponsorplan TurnGroep Noord Sponsorplan Sponsorplan TurnGroep Noord Noord-Nederland heeft topturnsters op trots op te zijn! TurnGroep Noord is een nieuwe vereniging die zich ten doel heeft gesteld om kwalitatief hoogstaand turnen

Nadere informatie

Overzicht Sponsormogelijkheden

Overzicht Sponsormogelijkheden Utrechtse Studenten Rugby Society o.d.z. Old Ruggers Never Try Opgericht 7 november 1967 Koninklijk goedgekeurd 29 juli 1972 Overzicht Sponsormogelijkheden De Utrechtse Studenten Rugby Society De Society

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

ZIN EN ONZIN VAN MARKETING EN PR. VOOR VECHTERS

ZIN EN ONZIN VAN MARKETING EN PR. VOOR VECHTERS ZIN EN ONZIN VAN MARKETING EN PR. VOOR VECHTERS Nederland is hét land waar vechtsportkampioenen vandaan komen. Op welk vechtsportgebied ook, in Nederland worden wereldkampioenen gekweekt. Maar commercieel

Nadere informatie

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle

Tarieven Adverteren. RTV Focus Zwolle Tarieven Adverteren RTV Focus Zwolle Wat is RTV Focus Zwolle? RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle

Nadere informatie

Sport & Respect bij MvR

Sport & Respect bij MvR Sport & Respect bij MvR Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in Nederland van genieten. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en

Nadere informatie

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago

Over werving De juiste persoon op de juiste plaats Maatschappelijke ontwikkelingen Organisatiebeeld/imago Over werving 1.1. De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste

Nadere informatie

Checklist voor Succesvol Ondernemen

Checklist voor Succesvol Ondernemen Kruis aan wat voor jou van toepassing is om een overzicht te hebben van waar je mee aan de slag kunt om meer klanten te krijgen en meer geld te verdienen. SuccesHoek 1: Actiegerichte Focus Ik besteed meestal

Nadere informatie

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak:

Het Marketingconcept: Tevreden klanten: Geintegreerde aanpak: Inhoud Inhoud... 1 Het Marketingconcept:... 2 Tevreden klanten:... 2 Geintergreerde aanpak:... 2 Behoeftengeoriënteerd werkterrein:... 3 Concurentieanalyse:... 3 Marktonderzoek:... 3 Winstbijdrage:...

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap

het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap het Peel en Maas bad een bad voor en door de gemeenschap Uitgangspunt De Bubblemates, Heldense Reddingsbrigade en de Heldense Zwemvereniging spreken samen de intentie uit om vanaf 2016 het beheer van de

Nadere informatie

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag

Sponsoring in moeilijke tijden en alternatieven. Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag in moeilijke tijden en alternatieven Jan Verhaert KNSB Verenigingsdag Inhoud Sponsoring (bedrijven) Fondswerving (particulieren) Subsidies (overheden) Ontwikkelingen Overheden Consumenten Sponsoren Houden

Nadere informatie

www.americantukkerday.nl AMERICAN TUKKERDAY 1

www.americantukkerday.nl AMERICAN TUKKERDAY 1 AMERICAN TUKKERDAY 1 WELKOM BIJ DE AMERICAN TUKKERDAY Amerikaanse auto s, grote trucks, stoere motoren en the American lifestyle. Dit jaar vindt de twaalfde editie van de American Tukkerday plaats op 4

Nadere informatie

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu

Een gebouw inrichten. Lesbrief over inrichting en afwerking. Project Topstages www.ontdektechniek.nu Een gebouw inrichten Lesbrief over inrichting en afwerking Project Topstages www.ontdektechniek.nu Deel A: Voorbereiding Inleiding Het Mondial College krijgt binnenkort een nieuw gebouw. In dit gebouw

Nadere informatie

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan

Samen sta je sterk. Adviesrapport. Project: Communicatieplan Project: Communicatieplan Smokeless Nathalie Kooiman, 0863131 Charlotte Voorn, 0847183 Wendy Lanser, 0862815 Rowan Lens, 0857190 CDM1A Hogeschool Rotterdam Rowan Lens - CDM1A - Hogeschool Rotterdam 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling

Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling Persoonlijk Sponsorplan FC UTRECHT VROUWEN Adopteer nu uw favoriete speelster en steun het FC Utrecht vrouwenvoetbal bij haar ontwikkeling Stichting Vrouwen Voetbal Utrecht Stichting Vrouwenvoetbal Utrecht

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de Fontys

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld.

Starterspakket. Wij bieden een oplossing als jij minder goed bent in administratie, speciaal op maat gemaakt voor in de sportwereld. Wat kan PvN voor jou betekenen? Is administratie niet je sterkste punt? Heb je vooral zin om je op de leuk kanten van het ondernemer te richten? Of wil je gewoon zeker weten dat alles goed geregeld wordt?

Nadere informatie

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek,

4 INZICHTEN. De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, 4 INZICHTEN De vier inzichten in dit boekje zijn gebaseerd op de uitkomsten van het Trainer-Kind-Interactieonderzoek, waarbij 37 trainers en coaches een seizoen lang intensief zijn gevolgd. Dit onderzoek

Nadere informatie

Banenplan voor Emmen D66

Banenplan voor Emmen D66 Banenplan voor Emmen D66 Voorwoord De wereld bevindt zich inmiddels zes jaar in een financiële crisis. De effecten daarvan zijn overal merkbaar. Vooral ook in Emmen. Mensen verliezen hun baan, maken schulden

Nadere informatie

Hoe bouw je een goede website/webshop?

Hoe bouw je een goede website/webshop? Hoe bouw je een goede website/webshop? Een website/blog zit zo in elkaar, maar om er dan een goede, mooie en succesvolle website van te maken is een tweede. Hierbij komt veel meer kijken dan dat men denkt.

Nadere informatie

2011 YOURREPUTATION 2

2011 YOURREPUTATION 2 1 2011 YOURREPUTATION 2 Social media guidelines opstellen voor je organisatie Hoewel sommige managers nog tegen proberen te stribbelen is het al lang een feit: medewerkers zitten op social media, en doen

Nadere informatie

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH

PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH PROLOOP NR 1 2015 HAAL HET BESTE UIT JOUW LOPERS MET ZIPCOACH 56 TIPS & TRICKS Elke hardloper heeft zijn eigen doelstelling: waar de één zich bijvoorbeeld focust op het verbeteren van zijn looptechniek,

Nadere informatie

melkhuisje masters 2017 Back in business

melkhuisje masters 2017 Back in business melkhuisje masters 2017 Back in business 20160804_Melkhuisje brochure.indd 1 05/09/2016 8:40 pm 20160804_Melkhuisje brochure.indd 2 toptennis & netwerken op de melkhuisje masters Op t Melkhuisje in Hilversum

Nadere informatie

Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde. Project Right To Play

Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde. Project Right To Play Team Elske Fontein Jantine van Dijk Gerline Bax Jordy Houtman Gido Mudde Project Right To Play Datum 27 februari 2009 INHETKORT Het is van belang om nieuwe donateurs aan te trekken om zo sportprojecten

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl

Top Fit voor top prestaties. Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion. www.hchealthpromotion.nl Top Fit voor top prestaties Een samenwerking van SNS REAAL, Beter en H&C Health Promotion www.hchealthpromotion.nl Top prestaties in werk en privé door fitte en energieke managers. Dat is de missie van

Nadere informatie

8 manieren om potentiële sponsors te vinden en te selecteren

8 manieren om potentiële sponsors te vinden en te selecteren 8 manieren om potentiële sponsors te vinden en te selecteren Deze minicursus (met een werkdocument voor jou als basis) is gecreëerd omdat er heel wat sportclubs, sportverenigingen, eventorganisatoren en

Nadere informatie

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42

SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 SMART- Leerdoel Mathijs de Bok Emotion - RMM42 Inhoudsopgave 1.0 Inhoudsopgave 1 1.0 Inleiding 2 1.1 Algemeen 2 1.2 Mijn leerdoelen 2 2.0 Beschrijving leerdoel 2 3 2.1 Responsive 3 2.2 Up- to- date HTML&CSS

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN SPORT IN NEDERLAND

DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN SPORT IN NEDERLAND De economische betekenis van sport in Nederland DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN SPORT IN NEDERLAND Management samenvatting Twee derde van de Nederlandse bevolking beoefent actief een sport; 35% van de Nederlanders

Nadere informatie

Netwerk. Hooggevoelig heel gewoon. Hooggevoelig heel gewoon Netwerk

Netwerk. Hooggevoelig heel gewoon. Hooggevoelig heel gewoon Netwerk Netwerk Hooggevoelig heel gewoon Netwerkmodel Hooggevoelig heel gewoon Het netwerk van Hooggevoelig heel gewoon is ontstaan met het idee om krachten te bundelen. Toen we bekender werden kwamen er vragen

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties.

Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Samen werken aan sportieve prestaties. Sponsorbeleid Zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols Samen werken aan sportieve prestaties. Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van zaalvoetbalvereniging DVO Wognum Nicols. Een initiatief van het bestuur

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT

VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT VOOR WAT HOORT WAT WAT SPONSORING VAN FC ABCOUDE U OPLEVERT 2 HET SPONSOREN BIJ EEN AMATEUR VOETBALCLUB WORDT VAAK GEZIEN ALS LIEFDEWERK OUD PAPIER. MAAR DAT ZIET DE BUSINESS CLUB ABCOUDE ANDERS. VOOR

Nadere informatie

Virtual Fitness. by First Impression

Virtual Fitness. by First Impression Virtual Fitness by First Impression De Virtual Fitness Mediaplayer van First Impression is het meest geavanceerde systeem op de markt voor het inplannen en afspelen van virtuele groepslessen. De combinatie

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie