Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek"

Transcriptie

1

2 WIE ZIJN WE Meer rendement uit mens en organisatie De planningsschijf van zes Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek ontwikkeld om de processen van voorspellen, roosteren, sturen, rapporteren, analyseren en adviseren te optimaliseren. De kracht van deze benadering is dat planning als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt gezien en de klant-, medewerker- en organisatiebelangen verbindt. Voor elke opdracht wordt een oplossing op maat gemaakt. De optimale balans hierin zorgt voor kwaliteit, plezier en rendement. Deze balans zorgt voor een breed draagvlak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Met ervaren specialisten helpt PlanMen organisaties met het optimaal inplannen van medewerkers en werkzaamheden. Om hierin effectief te zijn, heeft PlanMen samen met Nyenrode Business Universiteit een eigen succesvolle aanpak ontwikkeld. Deze richt zich zowel op processen en medewerkers als op systemen. Middels deze aanpak worden significant meetbare verbeteringen in kwaliteit, klant- en medewerkertevredenheid en rendement behaald. Onze aanpak noemen we de schijf van zes. De kracht van deze aanpak is dat we bij organisaties vaak zien dat de balans ontbreekt bij het inplannen van medewerkers en werkzaamheden. Onze aanpak zorgt ervoor dat de zes meest essentiële processen op elkaar afgestemd worden: voorspellen, roosteren, sturen, rapporteren, analyseren en adviseren. Medewerkers staan daarbij steeds centraal. Als ze doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, dan volgen ook de resultaten. Dat zorgt voor meer plezier en rendement. Daar wordt niet alleen u gelukkig van, maar ook uw medewerkers en klanten. En daar doen we het graag voor. 2 PlanMen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde consultants bieden we bedrijfsbrede en innovatieve oplossingen. Dat doen we trouwens op nationaal en internationaal niveau. We kunnen uw WFM-experts ondersteunen of uw WFM-processen volledig overnemen. Ook bieden we de mogelijkheid van inhoudelijke training, coaching en certificering. We verzorgen bijvoorbeeld de eerste post-hbo (bachelor) opleiding Workforce Management. Omdat we van ons vak houden en ervaren dat er veel winst is te behalen voor bedrijven en organisaties. Bovendien zijn we bekend met alle softwarepakketten en geven u daardoor altijd een onafhankelijk advies op maat. Het resultaat is dat uw slagkracht en productiviteit worden vergroot door een efficiëntere en effectievere inzet van uw medewerkers. Even een nadere kennismaking inplannen? We horen graag van u. Forecasten Op basis van analyse van historische gegevens, worden de diverse werkzaamheden en de in te zetten medewerkers op korte, middellange en lange termijn voorspeld. Met de forecast is de organisatie beter in staat optimaal in te spelen op veranderende externe en interne omstandigheden. Rapporteren Duidelijke, volledige en tijdige rapportages zijn onontbeerlijk voor iedere verantwoordelijke om te kunnen sturen. De informatie uit de rapportages wordt daarnaast mede gebruikt als histo rische data voor het maken van de forecast. Roosteren Dagsturen In het rooster worden de uit te voeren Gedurende de dag zijn er calami teiten werkzaamheden en de in te plannen die het rooster verstoren. Om hier medewerkers op elkaar afgestemd ade quaat op in te spelen is de inrichting op dag-, week- en uurbasis of zelfs van dagsturing noodzakelijk. Met kleinere tijdseenheden. Een optimaal de vooraf bepaalde scenario s is de en stabiel rooster wordt mede gevoed organisatie in staat de calamiteiten door een goede forecast en een juiste op te vangen met behoud van kwaliteit mate van flexibiliteit. en medewerkertevredenheid en blijven de kosten binnen het budget. Analyseren organisaties Adviseren met het Waarom wijkt de realisatie af van de De analyses leveren aanbevelingen forecast? Welke lessen kunnen daaruit geleerd worden die bijdragen aan een verbetering van de forecast en planning en daarbij behorende performance van de organisatie? Kortom, het is noodzakelijk dat de forecast, het rooster, de inzet van productiecapaciteit en de realisatie hiervan goed worden geanalyseerd. PlanMen helpt optimaal inplannen op voor capaciteitsmanagement en voor procesverbeteringen richting van medewerkers en uiteenlopende afdelingen binnen de werkzaamheden organisatie. Die kennis en inzichten vormen waardevolle informatie voor de organisatie zodat een continue leercirkel ontstaat. PlanMen 3

3 DIENST VERLENING PlanMen zorgt voor een optimaal integraal planningsproces, de best passende planningssystematiek, opgeleid personeel en hulp bij softwareselectie en -ondersteuning. Ons vertrekpunt is de planningsschijf van zes. Analyse en Advies Inzicht in knelpunten en op weg naar verbetering Om het optimale resultaat van personele inzet vast te stellen en te realiseren is inzicht in de huidige situatie essentieel. Bij analyse en advies wordt de organisatie vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Daaruit volgt een kwantitatieve en kwalitatieve analyse, waarbij de rode draad is uitgewerkt in thema s waardoor een overzichtelijk en objectief beeld ontstaat. Mede aan de hand van deze thema s kunnen er keuzes worden gemaakt op strategisch, tactisch en operationeel niveau binnen de organisatie. Het resultaat is een concreet advies waarmee verdere professionalisering van de planning vormgegeven kan worden. Daarbij zal PlanMen inzicht geven in het besparingspotentieel na realisatie. Implementatie Realisatie van rendementsverbetering Om het gewenste resultaat daadwerkelijk te realiseren, biedt PlanMen ondersteuning op maat. De PlanMen specialisten geven vorm aan het gewenste planningsproces, het ontwerpen en opzetten van de planningsorganisatie, het opzetten van een nieuwe planningssystematiek en de inrichting van planningssoftware. De intensiteit van de ondersteuning is afhankelijk van de gewenste rol. Deze kan consulterend, coördinerend, inhoudelijk of projectleidend zijn. Zo worden PlanMen specialisten vaak ingezet als interimmanagers, gedetacheerden of projectleiders en programmamanagers. De PlanMen specialisten beschikken niet alleen over expertise op het terrein van processen en planningsvraagstukken, maar beheersen ook de creativiteit en sensitiviteit om organisatieveranderingen die hiermee gepaard gaan succesvol te implementeren. De minimale resultaten na implementatie zijn: > 3% - 5% besparing op inzet van personeel. > 2% - 4% besparing door het optimaal inrichten van de planningsschijf van zes. > 2% - 4% besparing op inzet van personeel door roosteroptimalisatie. > Betere afstemming van vraag en aanbod. > Meer rust en continuïteit in de organisatie, minder ad-hoc-beslissingen. > Meer rechtvaardigheid omtrent de roosters. > Positief effect op klant- en medewerker - tevredenheid. Onze opdrachtgevers geven aan dat deze mix van expertises tot meetbare verbeteringen in kwaliteit, klant- en medewerkertevredenheid leiden én zorgen voor een resultaatverbetering. Uitvoering Specialisten direct onder handbereik PlanMen faciliteert planningsspecialisten voor de momenten dat uw organisatie ze nodig heeft. Bijvoorbeeld bij tijdelijke afwezigheid, in geval van onderbezetting, een nieuw project of openstaande vacatures. Eén telefoontje en onze planner is in no time bij u aan de slag. Interim Klein of groot, organisaties zijn vaak sterk afhankelijk van één of enkele senior planners of de manager planning. Is uw senior planner of manager planning ziek, op Meetbare verbeteringen in kwaliteit, klant- en medewerkertevredenheid door een optimaal integraal planningsproces 4 PlanMen PlanMen 5

4 vakantie of heeft u tijdelijk een openstaande vacature te maken over een werkplek, opvang tijdens vakanties, Adviseert > QUICKSCAN Implementeert > ORGANISATIE VAN PLANAFDELING voor deze functie? We zorgen dat één van onze ervaren medewerkers tijdelijk vervanging biedt. Zo zetten of houden we uw planning in no time op de rails. ziekte of andere bijkomende kosten. Bovendien hoeft u geen dure software aan te schaffen, die met name voor kleinere organisaties zelden de beloofde ROI waarmaakt. > SOFTWARE-SELECTIE > WFM-PROCESSEN EN DE SCHIJF VAN ZES > INTEGRALITEIT EN PROCESSEN > BENCHMARK-ANALYSES > STRATEGIE OP PERSONEELSPLANNING > BUDGET TOT ZELFROOSTEREN > TAKEN EN VERANT- WOORDELIJKHEDEN > WFM-PROCESSEN EN DE SCHIJF VAN ZES > SOFTWARE: INRICHTEN EN OPTIMALISEREN > BUDGET Detachering Is uw vaste roosteraar ziek of heeft u regelmatig te maken met een periode waarin de planning tot een piek komt? U kunt tijdens deze periodes een planner van ons detacheren en zo de druk van uw planningsafdeling halen. Nieuw project Wij stemmen onze service af op uw specifieke situatie en wensen, waardoor de kosten overzichtelijk blijven. Heeft u reeds Workforce Management-software in huis? Uiteraard kunnen wij daar ook mee werken. Wat zijn de voordelen voor u? Wij leveren op basis van gemaakte afspraken, op gezette tijden, de producten die u als service kiest. We betrekken Heeft u hulp nodig bij het opstarten van een nieuw graag uw eigen medewerkers bij het proces en gaan product of project? Uiteraard kan PlanMen u daar ook actief op zoek naar hun feedback. Omdat wij ervan bij ondersteunen. We nemen alle werkzaamheden van overtuigd zijn dat tevreden medewerkers, samen met een opstartfase uit handen. U bepaalt zelf of de onder- een goede planning en roostering, leiden tot rust in uw steuning tijdelijk is, of voor een langere periode. organisatie en uiteindelijk tot een betere service en Voert uit > SCHIJF VAN ZES ONDERDELEN > INRICHTEN PLANNINGS- AFDELINGEN > OPTIMALISEREN PLANNINGSPROCES > POOLMANAGEMENT EN P&O > CERTIFICERING > OUTSOURCING > BUDGET Leidt op en deelt kennis > OPLEIDEN EN BEGELEIDEN PLANNERS > CERTIFICEREN VAN PLANNERS > ON THE JOB COACHEN > MASTERCLASSES > WFM-CONGRES > PUBLICATIES Outsourcing Professionele ondersteuning voor Workforce Management Sommige organisaties beschikken niet over Workforce Management-software. Of hebben moeite om goede mensen te vinden met kennis van en passie voor het vak. Soms is de organisatie simpelweg te klein om de investering in een Workforce Management-pakket en goede medewerkers rendabel te maken. PlanMen kan uw Workforce Management-proces geheel of gedeeltelijk overnemen. En als service aanbieden of verder ontwikkelen in samenwerking met uw eigen mensen. hoger rendement. De voordelen op een rij: > Continuïteit en professionaliteit van uw WFM-proces. > Flexibiliteit en (op/af) schaalbaarheid. > U krijgt ondersteuning van de beste professionals op het gebied van WFM. > PlanMen loopt voorop in de ontwikkelingen van het vak en daar heeft u profijt van. > We zijn software-onafhankelijk en kunnen u dus specifiek bieden wat u nodig heeft. > U bepaalt zelf voor welke termijn u de services wilt afnemen. > Wij staan gedurende uw openingstijden volledig voor u klaar. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf onze locatie > U bepaalt hoe de geleverde producten eruit zien op Landgoed Nyenrode. U hoeft zich dus geen zorgen en welke informatie ze bevatten. 6 PlanMen PlanMen 7

5 Wilt u zien hoe het werkt? Kom dan gerust langs in Breukelen om te zien wat Virtueel Plannen is en om te horen wat het betekent voor onze klanten. Bovendien maakt u dan kennis met onze professionals, die ook voor u kunnen werken. Training, opleiding, coaching en certificering oftewel de PlanMen Academy PlanMen staat samen met Nyenrode Business Universiteit garant voor het vakgebied van planning en de planfunctie. Het PlanMen Kennisplatform werkt continu aan professionalisering van het vak en de planners. De personeelsplanner heeft een grote invloed op het rendement van uw workforce. Verhoging van de efficiëntie en effectiviteit vertaalt zich niet alleen in lagere personeelskosten en een grotere vitaliteit van uw organisatie, maar ook in een hogere klanttevredenheid. Onze PlanMen Academy bestaat uit een aantal uiteen lopende opleidingen en trainingen: > Post-hbo opleiding Workforce Management > Inhouse training Workforce Management > Open WFM-trainingen > PlanMen Workforce Management Congres > Masterclasses > Plannerscafé PlanMen staat bekend om de plannerstrainingen en certificering, maar biedt als eerste in Nederland ook een officiële én geaccrediteerde post-hbo Workforce Management Opleiding voor professionals met ambitie. Alle voordelen van professionele Workforce Mana gementondersteuning 8 PlanMen PlanMen 9

6 HOE DOEN WE HET WIE ZIJN WE Met ervaren specialisten helpt PlanMen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van organisaties met het optimaal inplannen van Workforce Management (WFM). Met de jarenlange medewerkers en werkzaamheden. Om hierin kennis en ervaring van onze gecertificeerde consultants effectief te zijn, heeft PlanMen samen met ADVISEREN Nyenrode bieden FORECASTEN we bedrijfsbrede en innovatieve oplossingen. Business Universiteit een eigen succesvolle aanpak Dat doen we trouwens op nationaal en internationaal ontwikkeld. Deze richt zich zowel op processen en niveau. We kunnen uw WFM-experts ondersteunen of medewerkers als op systemen. Middels deze aanpak uw WFM-processen volledig overnemen. worden significant meetbare verbeteringen in kwaliteit, klant- en medewerkertevredenheid en rendement behaald. mensen Ook bieden we de mogelijkheid van inhoudelijke training, coaching en certificering. We verzorgen bijvoorbeeld ANALYSEREN ROOSTEREN Onze aanpak noemen we de schijf van zes. De kracht van de eerste post-hbo (bachelor) opleiding Workforce processen techniek deze aanpak is dat we bij organisaties vaak zien dat de Management. Omdat we van ons vak houden en ervaren balans ontbreekt bij het inplannen van medewerkers en dat er veel winst is te behalen voor bedrijven en organisaties. Bovendien zijn we bekend met alle software- werkzaamheden. Onze aanpak zorgt ervoor dat de zes meest essentiële processen op elkaar afgestemd worden: pakketten en geven u daardoor altijd een onafhankelijk voorspellen, roosteren, sturen, rapporteren, analyseren advies op maat. en adviseren. Medewerkers staan daarbij RAPPORTEREN steeds centraal. DAGSTUREN Als ze doen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn, Het resultaat is dat uw slagkracht en productiviteit worden dan volgen ook de resultaten. Dat zorgt voor meer plezier en rendement. Daar wordt niet alleen u gelukkig van, maar ook uw medewerkers en klanten. En daar doen we het graag voor. 2 PlanMen efficiëntie ie en doelmatigheid vergroot door een efficiëntere en effectievere inzet van uw medewerkers. Even een nadere kennismaking inplannen? We horen graag van u. Meer rendement uit mens en organisatieklant- tevredenheid medewerkertevredenheid De planningsschijf van zes Samen met Nyenrode Business Universiteit en op basis van praktijkervaring heeft PlanMen een methodiek ontwikkeld om de processen van voorspellen, roosteren, sturen, rapporteren, analyseren en adviseren te optimaliseren. De kracht van deze benadering is dat planning als integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt gezien en de klant-, medewerker- en organisatiebelangen verbindt. Voor elke opdracht wordt een oplossing op maat gemaakt. De optimale balans hierin zorgt voor kwaliteit, plezier en rendement. Deze balans zorgt voor een breed draagvlak op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Forecasten Roosteren Dagsturen Op basis van analyse van historische In het rooster worden de uit te voeren Gedurende de dag zijn er calami teiten gegevens, worden de diverse werkzaamheden werkzaamheden en de in te plannen die het rooster verstoren. Om hier en de in te zetten mede- medewerkers op elkaar afgestemd ade quaat op in te spelen is de inrichting werkers op korte, middellange en op dag-, week- en uurbasis of zelfs van dagsturing noodzakelijk. Met lange termijn voorspeld. Met de kleinere tijdseenheden. Een optimaal de vooraf bepaalde scenario s is de forecast is de organisatie beter in staat en stabiel rooster wordt mede gevoed organisatie in staat de calamiteiten optimaal in te spelen op veranderende door een goede forecast en een juiste op te vangen met behoud van kwaliteit externe en interne omstandigheden. mate van flexibiliteit. en medewerkertevredenheid en blijven de kosten binnen het budget. Rapporteren Analyseren Adviseren Duidelijke, volledige en tijdige rapportages Waarom wijkt de realisatie af van de De analyses leveren aanbevelingen zijn onontbeerlijk voor iedere forecast? Welke lessen kunnen daaruit op voor capaciteitsmanagement en verantwoordelijke om te kunnen sturen. geleerd worden die bijdragen aan voor procesverbeteringen richting De informatie uit de rapportages een verbetering van de forecast en uiteenlopende afdelingen binnen de wordt daarnaast mede gebruikt als planning en daarbij behorende performance organisatie. Die kennis en inzichten histo rische data voor het maken van van de organisatie? Kortom, vormen waardevolle informatie voor de forecast. het is noodzakelijk dat de forecast, de organisatie zodat een continue het rooster, de inzet van productiecapaciteit leercirkel ontstaat. en de realisatie hiervan goed worden geanalyseerd. Meer rendement met de juiste balans

7 Contact Bent u geïnteresseerd of wenst u meer informatie te ontvangen, neemt u dan contact met ons op. PlanMen Nederland Nyenrode Business Universiteit Straatweg BG Breukelen Tel. +31 (0) PlanMen België Kasteel Den Brandt Beukenlaan 12 B-2020 Antwerpen Tel. +32 (0)

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie

Netto-plus 2013. Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Netto-plus 2013 Hét platform voor groei en ontwikkeling van individu en organisatie Welkom bij Netto-plus! Netto-plus helpt, adviseert en begeleidt het individu in zijn persoonlijke ontwikkeling en heeft

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified

TOPdesk Consultancy. Uw partner voor een professionele dienstverlening. Service Management Simplified Uw partner voor een professionele dienstverlening TOPdesk Nederland BV Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 559, 2600 AN Delft Nederland t +31 (0)15 270 09 00 f +31 (0)15 257 52 56 w www.topdesk.nl

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Speciale editie Portfolio Active Professionals

Speciale editie Portfolio Active Professionals M A G A Z I N E Speciale editie Portfolio Active Professionals AFVAL & MILIEU DETACHERING ICT CRM PERFORMANCE MANAGEMENT TEST CONSULTANCY V o o r w o o r d Active Professionals is sinds de oprichting in

Nadere informatie

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n

d e v e l o p m e n t s e r v i c e s p r o f f e s i o n a l s e r v i c e s p h p t r a i n i n g e n d e v e l o p m e n t p r o f f e s i o n a l p h p t r a i n i n g e n Een eerste kennismaking... Ibuildings is in1999 opgericht met als doel zich te specialiseren in het ontwikkelen van websites en webapplicaties.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Optimaliseren van projectprestaties

Optimaliseren van projectprestaties Optimaliseren van projectprestaties 2 Optimaliseren van projectprestaties Vakmanschap in Project, Programma, Portfolio en Interim-management In een complexe en snel veranderende wereld grijpt ICT steeds

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement

Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement Business en IT: vraag en aanbod De waarde van business informatiemanagement 2 Business en IT: vraag en aanbod Is uw organisatie sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening? Dan heeft u reden

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie