detacheerders beslist geen windeieren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "detacheerders beslist geen windeieren"

Transcriptie

1 De krapte op de arbeidsmarkt in de verzekeringsbranche neemt steeds meer toe. Samen met de toegenomen complexiteit van het werk, onder meer door veranderende wet- en regelgeving, zorgt dit voor een forse toename van de vraag naar tijdelijke ondersteuning, met name door specialisten. Zijn detacheerders in staat om voldoende gekwalificeerde mensen aan te trekken? Een rondje langs zeven detacheringsbedrijven. Toenemende krapte op arbeidsmarkt legt detacheerders beslist geen windeieren zwakt, neemt de groei ook weer af. Met de huidige arbeidswetgeving zal er altijd een behoefte blijven bestaan aan flexibele arbeidskrachten. Onze branche is sterk in beweging, zowel qua wetgeving (nationaal en internationaal), interne bewegingen in de branche (fusies, overnames, samenvoegingen) en de benodigde efficiencyslagen. Daarin speelt de arbeidsmarkt steeds meer een belangrijke rol. Dit leidt tot een toenemende behoefte aan het flexibel De arbeidsmarkt was eerder niet zo n issue, maar nu wel, aldus Akkermans & Partners Support. Behoud en werving is beleid geworden. Onze markt bevindt zich met name in de Randstad. Daar zijn ook de grootste problemen. Specialisten zijn schaars, ook voor ons. Grotere investeringen in recruitment en daarna in (persoonlijke) begeleiding zijn dus noodzakelijk om daarmee de juiste mensen en de gewenste aantallen in dienst te kunnen nemen en vooral te kunnen behouden. Zélf opleiden is de uitkomst want hiermee concurreren wij niet met opdrachtgevers door in hun poule te werven. Andersom zijn onze opdrachtgevers erg geïnteresseerd in overname van onze medewerkers. De detacheringsmarkt zal blijven groeien tot 2009/2010, is de inschatting van Akkermans. Als de economie afinhuren van personeel, ondanks de schaarste. DPA Flex ziet kansen door in te spelen op veranderende wetgeving: de Wet Financieel Toezicht die sinds 1 januari van dit jaar van kracht is geworden en de Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) die per 1 november ingaat. Ook uitbesteding van werkzaamheden heeft invloed op de bedrijfsvoering. In het outsourcingstraject vertrekken vaak medewerkers van wie de werkzaamheden op een flexibele wijze opgevangen dienen te worden. Bij het outsourcen van activiteiten kunnen wij medewerkers van de opdrachtgever overnemen om continuïteit bij de medewerker te garanderen. De krapte op de arbeidsmarkt blijkt met name in de Randstad groter te zijn dan in de rest van Nederland. Hier springen wij op in door ook medewerkers van net buiten de Randstad aan te trekken. Daarnaast bieden wij opleidingstrajecten om medewerkers op een hoger niveau in te kunnen zetten om daar de krapte op te kunnen vangen. Eiffel meldt dat het aantal aanmeldingen op hbo-scholen en universiteiten terugloopt. Dat zou in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. Een afwijkende opleiding is dan een optie, maar wij houden zeer zeker vast aan kwaliteit. We moeten dus creatief zijn op wervingsgebied om op te vallen bij de (latent) werkzoekenden. De krapte die ook de klant ervaart, kan leiden tot het trekken aan medewerkers die in dienst zijn bij detacheringsorganisaties. Dit alles kan leiden tot stagnatie van de groei. Essential People constateert dat met name de wet-en regelgeving op pensioen-, ziekte- en arbeidsongeschiktheidsgebied de vraag naar tijdelijke professionals enorm heeft doen toenemen. Ook de vraag naar specialisten op compliance en governance-gebied is duidelijk vergroot ten opzichte van vorig jaar. Men constateert tevens dat steeds meer hoogopgeleide medewerkers de stap aandurven om een bestaan als freelancer aan te gaan. Op deze wijze wordt de krapte op de arbeidsmarkt alleen maar groter, evenals de pool van freelancers. 23

2 Ibs/Astrea constateert dat er in de financiële sector steeds meer ZZP ers actief zijn. De ervaring leert dat in economisch betere tijden de verzekeringsbranche minder in trek is bij kandidaten, aangezien ze makkelijk binnen andere branches actief kunnen zijn. In economisch mindere tijden zoeken kandidaten wat meer zekerheid en leeft het idee nog dat je bij een verzekeraar een life-timejob hebt. Overigens is de verzekeringsbranche behoorlijk vergrijsd en over ongeveer tien jaar zal er veel personeel uitstromen. Hier wordt nog te weinig door de branche op ingespeeld. Mercer ziet kansen in de trend bij verzekeraars om werkzaamheden uit te besteden, die niet tot de core business behoren. Outsourcing door verzekeraars heeft voor onze bedrijfsvoering tot gevolg dat er in toenemende mate kansen ontstaan om de dienstverlening verder te verbreden naar partijen die uitbesteden als primaire doelstelling hebben. Verder zien wij op dit moment nog steeds een toenemende vraag naar actuarieel specialisten en specialisten voor de mid- en backoffice en diverse projecten bij pensioenfondsen en verzekeraars. Ook PMT verwacht dat door de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de behoefte aan expertise de detacheringsmarkt de komende jaren zal doen groeien. Verandering van wet- en regelgeving leidt ook tot extra werk en behoefte aan tijdelijke inzet van externen. Daarnaast zien we dat de inzet van gedetacheerden steeds meer een vaste component wordt in het hr-beleid van opdrachtgevers. Het biedt hun flexibiliteit en expertise op bestelling. Akkermans & Partners Support, omzet 24 mln Akkermans & Partners is in 1998 van start gegaan en werkt momenteel met drie business-lines: Pensioenen (170 medewerkers), Hypotheken (30 medewerkers) en Zorg/Inkomen (42 medewerkers). Daarnaast worden 25 freelancers ingezet, 35 AdPlussers (mbo) en bestaat het onderdeel Staf/Management/Ondersteuning uit 20 mensen. De leiding is in handen van Jan Evers en Jos Preusting. De eigen recruitmentafdeling van Akkermans houdt zich bezig met werving en selectie van nieuwe medewerkers, die onder andere kunnen rekenen op een bonusregeling en een leaseauto. Ook worden uitzendbureaus ingeschakeld. Een hbo-diploma is minimaal vereist om als supporter aan de slag te kunnen, maar AdPlussers hebben met een mbo4- diploma met minimaal een half jaar werkervaring in een kantooromgeving, ook voldoende bagage. Vakdiploma s zijn niet vereist bij Akkermans. Supporters krijgen gedurende de eerste twee maanden een fulltime opleiding en daarna twee jaar parttime. Daarop volgt een persoonlijk loopbaanprogramma en communicatietraining. Akkermans & Partners werkt voor vrijwel alle grote verzekeraars, pensioenfondsen, banken en hypotheekkantoren. De opdrachten variëren van deelname aan projecten, projectleiding, tijdelijke vervanging, tijdelijke uitbreiding, resultaatverantwoordelijke projecten en outsourcing. Daarbij ligt de focus vooral op pensioenen, hypotheken en zorg & inkomen. De werkzaamheden zijn administratief, verzekeringstechnisch, (project)management, beleidsmatig of commercieel. Er bestaat een optie tot overname door de opdrachtgever. Doel van de detachering is voor ons jonge, ambitieuze mensen een perfecte ontwikkeling te geven in de financiële dienstverlening door hoogstaande opleidingen, ervaring in verschillende functies bij verschillende opdrachtgevers en een individueel loopbaanprogramma. Top 10 trends in personeelswerving Wilma Mout en Bob Kern, beiden senior consultant recruitment bij For All Finance in Utrecht, hebben de tien meest opvallende trends bij het werven van personeel op een rijtje gezet Toegenomen nuchterheid bij werknemers: het gras bij de buren is niet automatisch groener. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in een goede oriëntatie, waarbij de nadruk zeker niet op de financiële kant ligt. Belangrijkste afwegingen aan werknemerszijde zijn de kans op succes in combinatie met zingeving ( kan ik achter het bedrijf en merk staan?) en het werkklimaat, waarbij vooral gekeken wordt of er een match is tussen de cultuur en doelstellingen van de organisatie en de persoonlijkheid van de kandidaat. Ondanks de schaarste blijven werkgevers, gelukkig, zeer kritisch. Immers, het afbreukrisico is bij een foute keus groter dan de winst op korte termijn. Organisaties met een eigen gezicht en scherpe profilering hebben een veel grotere kans op succes in hun zoektocht naar talent dan anonieme organisaties. Werkgevers kijken minder naar het cv en steeds meer naar de persoonlijkheid en de ambities van de kandidaat. Werknemers kiezen meer voor het klankborden met insiders over hun huidige positie en toekomstige mogelijkheden. Met goede mensen heb je vaak al langer intensief contact voor ze veranderen van baan. Veel werknemers willen echt invloed uitoefenen en een wezenlijke bijdrage leveren aan een organisatie. Zij hebben hierdoor een voorkeur voor middelgrote organisaties of autonoom opererende bedrijfsonderdelen. Voor veel werknemers is interimmen een goed alternatief. Dat kan zowel in loondienstverband als freelance. Het gevoel van onafhankelijkheid en minder betrokken zijn bij de interne politiek zijn belangrijke argumenten. Interne doorstroom in organisaties lijkt te stagneren door fusies en reorganisaties. Vooral high potentials dreigen daarvan de dupe te worden. Van veel investeringen in deze groep profiteren vooral andere organisaties. Werving op basis van functieomschrijvingen en functie-eisen is door deze trends achterhaald. De elementen die essentieel zijn in de nieuwe besluitvorming van kandidaat en werkgever komen hierin onvoldoende naar voren. Internet is slechts een hulpmiddel, maar vervangt niet het mensenwerk. Wilma Mout Bob Kern 25

3 En tegelijkertijd willen we voor opdrachtgevers een partner zijn in de arbeidsmarkt en niet alleen een handjesleverancier. Opdrachtgevers willen volgens Akkermans veelal met interim-krachten achterstanden wegwerken, een structurele flexibele bezetting, projectbezetting, extra deskundigheid inhuren en probleemsituaties oplossen. In principe kunnen ook langdurig werklozen bij Akkermans aan de slag mits ze aan onze standaardopleidingsen mentaliteitseisen voldoen. Gelet op ons concept doen wij dit nauwelijks, maar we staan er wel voor open. DPA Flex, omzet 76,4 mln DPA is opgericht in 1990 en de laatste jaren door diverse overnames snel gegroeid: Falanx Finance werd overgenomen in 2005, Flex Group Nederland in 2006 en Geos IT Professionals in januari van dit jaar. DPA is ingericht als een matrixorganisatie. Het onderdeel Banking & Insurance valt onder Sales. Het Resource House kent verschillende Skill Groups van waaruit medewerkers worden gedetacheerd: IT (315 medewerkers), Finance (370 medewerkers), Specialties (170 medewerkers in Human Resources en Banking & Insurance) en Young Professionals (70 medewerkers). In totaal werken ongeveer medewerkers bij DPA Flex. Peter Smit (CEO) en Jan van Duin (CFO) voeren de directie. DPA heeft verschillende beloningsmodellen voor medewerkers. Eén van deze beloningsmodellen is het FIT-model waarbij de medewerker beloond wordt op basis van de door hem/haar gerealiseerde omzet (70%). Daarnaast hebben wij ook reguliere contracten waarbij een leaseauto, pensioen en verzekeringen meegenomen zijn. Werving en selectie vindt plaats via de bekende wervingskanalen: online vacature plaatsingen, cv-databanken en via eigen medewerkers (met beloning). Het opleidingsniveau varieert per vakgebied, maar mbo-niveau is minimaal vereist. De ervaring van nieuwe medewerkers varieert van starters tot mensen met vele jaren ervaring binnen de branche. Ze worden opgeleid door B&I Academies. Hbo-starters volgen in groepen Nibeopleidingen (WFT-schade, WFT-leven en SEH). Met alle overige medewerkers wordt een individueel opleidingstraject afgesproken en ingezet. Incidenteel komt het voor dat medewerkers eerst worden gedetacheerd en daarna overstappen naar de klant, maar het is ook niet ongebruikelijk dat mensen direct in dienst treden bij de eindklant. DPA heeft opdrachtgevers in veel sectoren, maar heeft een leidende positie in het detacheren van interim-professionals in de financiële wereld en in IT. Opdrachtgevers zijn onder meer banken, leasemaatschappijen, pensioenfondsen, projectontwikkelaars en verzekeraars. Aan elke klant wordt een accountmanager gekoppeld die als eerste aanspreekpunt dienst doet. Bij zeer grote klanten wordt een accountteam gevormd. De gedetacheerden (interim-professionals) zijn per vakgebied ondergebracht in Skill Groups, waar zij begeleid worden door een resourcemanager. Wat opdrachtgevers willen bereiken met het inhuren van interim-professionals is bij elke opdracht verschillend. Echter, wij zien de volgende zaken regelmatig terugkomen: het wegwerken van achterstanden, de implementatie van (veranderingen in) wetgeving, tijdelijke vervanging van niet-beschikbare capaciteit en het inbouwen van flexibiliteit in het eigen personeelsbestand van de opdrachtgever. Ook de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt kan een reden zijn voor het inhuren van een interim-professional. Met de juiste achtergrond en ervaring komt iedereen in aanmerking voor detachering via DPA, dus ook langdurig werklozen. Daartoe wordt samengewerkt met het CWI en met re-integratiebureaus. Eiffel, omzet 75 mln Eiffel is in 1992 gestart. De organisatie kent een business-unitstructuur, waarbij elke unit een marktsegment bedient. Naast vijf marktgerichte business-units hebben we ook twee units die zich specifiek op een product in ons dienstverleningconcept richten: Interim Management en Projects. Bij Interim Management voorzien we onze opdrachtgevers van passende project- en lijnmanagementoplossingen op senior-managementen directieniveau. Bij Projects bieden we flexibele arbeidscapaciteit bij grote projecten op het gebied van veranderingen, outsourcing, achterstand, systeemimplementatie en fusies. In totaal heeft Eiffel 700 medewerkers in dienst. Daarvan zijn er 625 gedetacheerd in diverse sectoren, waaronder 155 bij banken en verzekeraars, 85 bij de business-unit Zorg & Zekerheid en 25 bij Interim-management. Monique Noomen-Greve is managing director bij Eiffel en Ferdi van Dommelen is voorzitter. Eiffel kent een premievrij pensioen en een winstuitkering. Daarnaast krijgt iedere professional een auto en mobiele telefoon. Als wervingstools worden bonusacties voor de eigen medewerkers ingezet, maar ook campagnes in print, radio, tv en op internet. Verder wordt intensief samengewerkt met leveranciers, universiteiten en hogescholen. Een afgeronde opleiding op hbo- of universitairniveau is vereist. Maar de markt vraagt om hier flexibel mee om te gaan. Dat betekent dat wij iedere kans willen benutten en ook kijken naar iemand met een niet-afgeronde opleiding. We stellen ons dan de vraag of iemand in staat is om deze opleiding af te ronden. Zo ja, dan krijgt de kandidaat het voordeel van de twijfel en geven wij een vervolg aan het eerste gesprek. De opleiding moet wel aansluiten bij onze core business: Legal, Finance en Process. Eiffelaars kunnen een externe studie/ [ a d v e r t e n t i e ] Voor diverse functies in de financiële dienstverlening zijn wij op zoek naar JONGE SENIOREN (55-70 jr) De nauwkeurigheid, de werklust en de collegialiteit van onze senioren wordt geroemd. Een afdeling van voornamelijk jonge mensen wordt door het inzetten van senioren omgetoverd tot een organische eenheid, waarin de ouderen het goede voorbeeld geven en de jongeren niet willen achterblijven. De senioren van LaborAndum hebben voor hun pensionering doorgaans in verantwoordelijke functies gewerkt, maar kiezen nu voor het pure plezier van werken, zonder stress, drie of meer dagen per week. Ze hebben genoeg computerervaring om zich in korte tijd te bekwamen in de gebruikte programma s, want ze zijn nog lang niet uitgeleerd. Als dit u aanspreekt kunt u en, bellen of contact opnemen via onze website Uitzendbureau voor Jonge Senioren Postbus AB Utrecht Telefoon Adv. Laborandum 180x62 AM.i :33:46 27

4 opleiding volgen, waarvan het bedrijf de kosten voor zijn rekening neemt, of intern vakgerichte opleidingen en vaardigheidstrainingen volgen. Alle professionals zijn in vaste dienst bij Eiffel en gaan van project naar project bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en intermediairs. Opdrachten hebben betrekking op de invulling van een projectorganisatie, het vervullen van openstaande vacatures, het wegwerken van achterstanden en het adviseren over verbeteringen in de organisatie. Over het aan de slag helpen van langdurig werklozen zegt Eiffel tot nu toe niet in staat gebleken om een nieuwe collega te werven via bijvoorbeeld het CWI. EssentialPeople, omzet 17 mln EssentialPeople is sinds 1 januari 2001 actief. Het bedrijf is een dochter van Corinthe Holding, dat op haar beurt 100% dochter is van Badenoch & Clark, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde detacheerder. EssentialPeople heeft vijftig medewerkers in dienst. De organisatie is ingedeeld naar vakspecialismen: Finance, Operations, Legal, Marketing & Sales en HR zijn de gebieden waar tijdelijk professionals worden ingezet. Nienke Platenburg en Paul van Wees voeren samen de directie. EssentialPeople biedt medewerkers de mogelijkheid tot het opbouwen van een aanzienlijke bonus. Zaken als pensioen en lease-auto zijn prima geregeld. Veel mensen komen naar ons toe, omdat zij onze naam hebben gehoord van collega s of eens een kijkje hebben genomen op onze website. Het Recruitment Center speelt een belangrijke rol in het aantrekken van zowel professionals die in vaste dienst willen komen bij EssentialPeople als ook freelancers. Het opleidingsniveau moet minimaal hbo/academisch zijn en vakdiploma s zijn een vereiste. Welke vakdiploma s relevant zijn, wordt bepaald door het vakspecialisme waarin de opdracht moet worden uitgevoerd. Medewerkers die via EssentialPeople worden ingezet bij verzekeraars, banken en pensioenfondsen hebben minimaal drie jaar relevante werkervaring. Afhankelijk van het opleidingsen ervaringsniveau en de ambitie van de professional wordt een opleidingstraject op maat gemaakt. EssentialPeople focust uitsluitend op de tijdelijke inzet van professionals bij klanten. Na het uitvoeren van de opdracht worden deze professionals op andere opdrachten ingezet. Het is dus niet zo dat deze professionals door onze klanten in vaste dienst worden genomen na verloop van tijd. De consultants van EssentialPeople doen een persoonlijke intake met de opdrachtgever. Gedurende de uitvoering van de opdracht is de consultant aanspreekpunt voor de opdrachtgever: minimaal een keer per maand spreekt de consultant met de opdrachtgever over de vorderingen in het traject. Ter afsluiting van de opdracht wordt een uitvoerige evaluatie gedaan. Minimaal eenmaal per maand bezoekt de consultant de professional op de werkplek om te bespreken hoe een en ander verloopt. EssentialPeople helpt professionals graag om vanuit vaste dienst over te stappen naar de freelancerpool. Langdurig werklozen kunnen in aanmerking komen voor detachering als zij naast de vereiste diploma s (hbo/academisch) en relevante vakdiploma s ook beschikken over de juiste attitude die het werken als tijdelijk kracht mogelijk maakt. ibs/astrea, omzet 12 mln ibs/astrea is opgericht in Het bedrijf maakt deel uit van de Astrea Groep. Binnen ibs/astrea zijn drie onderdelen actief: Werving & Selectie, Interim Professionals (detachering) & Executive Service. Bij ibs/astrea zijn 135 mensen werkzaam, waarvan er ongeveer 100 zijn gedetacheerd bij een werkgever. Dave Smulders is directeur. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn onder meer een auto van de zaak, ziektekostenregeling, vier extra vakantiedagen en een bonusregeling van 250 per maand, zolang als een door de projectmedewerker aangedragen andere projectmedewerker werkzaam is voor de Astrea groep. Werving van nieuwe medewerkers vindt plaats middels advertenties in vakbladen, pooling, internet, vakbeurzen binnen de verzekeringsbranche, talentbase en via eigen projectmedewerkers. Zij moeten minimaal in het bezit zijn van een mbo-opleiding, aangevuld met minstens één vakopleiding van het Nibe-SVV en twee jaar werkervaring binnen de bankof verzekeringsbranche. Daarna volgt training on the job. ibs/astrea fungeert als intermediair voor interim-professionals die er bewust voor kiezen om projectmatig te werken. Voor onze andere projectmedewerkers is het doel altijd een vast dienstverband. In de meeste gevallen kunnen onze detacheringsmedewerkers na een jaar gratis worden overgenomen door onze opdrachtgevers. Wij focussen op alle opdrachten waarvoor een Nibe-SVV-vakopleiding noodzakelijk is. Met name dus vakspecialisten in de front-, mid-, en backoffice op zowel schade- leven- als hypotheekgebied. Maar ook op de echte interim-opdrachten op management gebied. Opdrachtgevers zijn verzekeraars, banken, pensioenfondsen en intermediairs. De projectmedewerkers krijgen een vaste coach, waarbij zij terecht kunnen voor de dagelijkse vragen. Daarnaast vindt in de eerste drie maanden proeftijdcoaching plaats, gevolgd door loopbaancoaching. Langdurig werklozen worden niet aangenomen door ibs/astrea. Uitsluitend ervaren professionals met recente werkervaring. Reden hiervoor is dat de bank- en verzekeringswereld voortdurend verandert, waardoor je al snel een achterstand oploopt. Ons doel is direct inzetbare professionals. Mercer Detachering & Interim, omzet 3 mln Mercer Detachering & Interim is in 1996 opgericht als bedrijfsonderdeel binnen het tegenwoordige Mercer Human Resource Consulting in Nederland. Detachering & Interim Management is een unit van het onderdeel Retirement, waarbinnen advisering plaatsvindt op het gebied van pensioenen, actuariaat en fiscaal-juridische advisering alsmede investmentconsulting. Vanuit Detachering & Interim Management worden opdrachtgevers ondersteund ter overbrugging van (tijdelijke) vacatures of met het leveren van extra capaciteit als gevolg van projecten, fusies en reorganisaties. Detachering & Interim Management heeft op dit moment een [ a d v e r t e n t i e ] 29

5 vast team van 25 medewerkers. Vanuit de overige units binnen Retirement kunnen nog circa 35 medewerkers voor detacherings- of interim managementopdrachten worden ingezet. Daarnaast wordt geput uit een vaste pool van freelancers en interim managers (circa 50). Onze cliënten bestaan uit pensioenfondsen en -uitvoerders, verzekeraars en werkgevers. Van de 25 medewerkers die vast deel uitmaken van het detacheringsteam zijn 22 medewerkers gedetacheerd bij een klant. Jos Berkemeijer is voorzitter van het directieteam, waarin de eindverantwoordelijken van de lines of business zitting hebben. Willem Brugman is eindverantwoordelijk voor Retirement en Anja Verscheijden is eindverantwoordelijk manager voor Detachering & Interim Management. Mercer-medewerkers hebben een premievrij pensioen en een bonusregeling vanaf een bepaald inschalingsniveau. Medewerkers binnen Detachering hebben daarnaast een auto van de zaak, een laptop, een GSM en tot een bepaald inschalingsniveau een omzetbonus. Verder zijn er ruime opleidingsmogelijkheden op zowel het professionele als het persoonlijke vlak. Nieuwe medewerkers worden voornamelijk geworven via de eigen medewerkers, advertenties in (vak)bladen en op internet en via universiteiten en hbo-opleidingen. Het minimale opleidingsniveau is hbo. Alle nieuwe medewerkers leiden wij op tot actuarieel rekenaar. Aanvullende eis is dat zij voldoende wiskundige aanleg bezitten om minimaal dit diploma te behalen en dat ze communicatief vaardig zijn. Vakdiploma s en ervaring zijn geen harde voorwaarden om in dienst te treden. De dienstverlening richt zich op oplossingen voor de pensioen- en levensverzekeringsbranche. Wij leveren professionals op het gebied van levensverzekeringen, pensioenen, actuariaat (in combinatie met IT), project- en interim-management. In de meeste gevallen worden projecten en/of opdrachten bij de klant uitgevoerd, maar dat hoeft niet: projecten kunnen ook in huis worden uitgevoerd. Afhankelijk van het type werkzaamheden kunnen klanten ook werkzaamheden bij Mercer onderbrengen. Medewerkers worden ingeschakeld voor verschillende doelen: tijdelijke vervanging bij ziekte, zwangerschapsverlof of vertrek van een vaste medewerker; ondersteuning bij pensioenproblematiek waarvoor intern de knowhow ontbreekt; nieuwe impulsen geven, veranderingsmanagement; het in IT systemen doorvoeren van wetswijzigingen; tijdelijke steun in piekperiodes en binnen projecten en -optimalisering van processen. De begeleiding van opdrachtgevers en gedetacheerden wordt verzorgd vanuit het managementteam van Detachering & Interim Management. Zo vindt maandelijks een terugkomdag plaats met aandacht voor vakinhoudelijke ontwikkeling en ontwikkeling van gedragsvaardigheden. Of langdurig werklozen in aanmerking komen voor detachering is onder andere afhankelijk van het opleidingsniveau. Ook hier geldt een minimale eis van hbo op wiskundig niveau. Mercer werkt hiertoe samen met de Stichting Emplooi en met gemeentes. PMT, omzet 2,75 mln PMT bestaat sinds medio Onder PMT Groep ressorteren drie werkmaatschappijen. De grootste is PMT Detachering en Opleiding. Hier stromen nieuwe medewerkers in en groeien ze in senioriteit. Binnen deze BV werken 35 personen. Na verloop van tijd kunnen PMT ers doorstromen naar PMT Actuariële Diensten, een BV voor actuarieel geschoolden waar vijf personen werkzaam zijn en PMT Project- en Interimmanagement, een BV voor leidinggevenden en hier werken zes personen. Er is een vierhoofdige directie, bestaande uit Coos Termeulen (financiën), Jeroen Veerman (HR), René Valstar (processen en interne organisatie) en Bart Mes (commercie en communicatie). PMT werft in beginsel alleen schoolverlaters (hbo/wo) die intern verder worden opgeleid. Vanwege deze focus komen langdurig werklozen niet in aanmerking voor detachering via PMT. We zoeken actief op cv-databases en hebben een speciale site: Ook plaatsen we banners op relevante sites. Tweederde van onze mensen heeft een voltooide academische opleiding. Wij brengen ze vervolgens het assurantie- en pensioenvak bij. Gestart wordt met een training van een maand, waarin medewerkers na twee weken een examen afleggen op VPKL-niveau (VerzekeringsPraktijk Kernbegrippen Leven). Daarna volgen verdiepingslessen op het gebied van pensioen, zorg, et cetera. Het geheel wordt afgesloten met een intensieve Excel-cursus, waarna nieuwe medewerkers aan de slag gaan bij een opdrachtgever. Vervolgens leggen ze het officiële examen VPKL af en starten met Pensioen- Praktijk 1. De vervolgfase is afhankelijk van de voorkeur van de medewerker: meer algemeen (Branche Leven) of meer rekentechnisch (Actuarieel rekenen). Ten slotte volgt iedere medewerker gedurende het eerste jaar nog Prince2 Foundation. PMT focust specifiek op detachering bij verzekeraars en pensioenuitvoerders. Daarnaast zijn er contacten met pensioenfondsen en grotere assurantiemakelaars. Ons bedrijf levert expertise en flexibiliteit. Opdrachtgevers willen op korte termijn expertise toevoegen aan hun organisatie vanwege een piekbelasting of structureel tekort aan kwalitatief goede mensen. Het gaat dikwijls om het wegwerken van achterstanden of het invullen van een projectorganisatie. Vaak geeft de frisse kijk van PMT ers op ingesleten procedures mogelijkheden tot verbetering van de effectiviteit van de organisatie. Binnen PMT Detachering en Opleiding zijn de opdrachten sterk pensioenen leven-georiënteerd. Daarnaast worden bij verzekeraars verzekeringstechnische trainingen gegeven, die veelal levensverzekeringen of pensioenen betreffen (bijvoorbeeld Branche Leven). Bij PMT Actuariële Diensten gaat het om rekentechnische opdrachten op het gebied van levens- en schadeverzekeringen. Bij PMT Projecten Interimmanagement vindt een breed scala van werkzaamheden plaats: onder meer marketingopdrachten, teammanagement, ICT-georiënteerde opdrachten, en projectleidersfuncties. Loyaliteitsbonus steeds populairder bij werkgevers met veel verloop De krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers steeds vaker om bijzondere arbeidsvoorwaarden te vinden om personeel langer aan zich te binden. Loyaliteitsbonussen en behoudbureaus zijn de nieuwste trends in arbeidsvoorwaarden en personeelsmanagement. Dat blijkt uit een onderzoek dat Centraal Beheer Achmea heeft uitgevoerd naar de arbeidsvoorwaarden van ruim achthonderd grote ondernemingen. Nu al blijkt er op de arbeidsmarkt een tekort van mensen te bestaan. In 2010 zal dit tekort waarschijnlijk zijn opgelopen tot ruim mensen. Het personeelsverloop in sommige branches bedraagt soms wel 40%. Werkgevers zullen daarom de komende jaren meer dan ooit proberen mensen aan het bedrijf te binden. Hoe langer trouw aan de werkgever, hoe hoger de bonus oploopt, is het idee achter de loyaliteitsbonus. Driekwart van de werkgevers en leidinggevenden ziet kansen deze beloning te introduceren als interessante arbeidsvoorwaarde, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Daarnaast denken werkgevers over het aanbieden van langlopende contracten en verbeterde mogelijkheden om thuis en/of in deeltijd te werken. Binnenkort zullen behoudbureaus van start gaan om werkgevers te helpen personeel aan zich te blijven binden, zo verwacht Centraal Beheer. Toch blijkt het pensioen, na het salaris, de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. De uitkomsten van het onderzoek worden gepresenteerd in het kader van de vijfde editie van de pocket Wegwijs in Arbeidsvoorwaarden, die werkgevers informeert over actuele ontwikkelingen op het gebied van pensioen en arbeidsvoorwaarden op de Nederlandse markt. 31

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies

Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Detachering in de financiele dienstverlening Detachering Projecten Advies Bancair Verzekeringen Actuarieel Pensioen & Leven Inhoud Talent&Pro 3 Toonaangevende detacheerder 4 Al bijna vijftien jaar een

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Ervaar het verschil tussen werken en carrière maken. Onze focus? Jouw persoonlijke ambities overtreffen. De beste zijn in ons vakgebied. Dat is waar de specialisten

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Productie en Techniek

Habilis Executive Search. Productie en Techniek Habilis Executive Search Productie en Techniek Habilis mens en organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel het meest optimale resultaat

Nadere informatie

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals

Stand van HR. De arbeidsmarkt voor HR-professionals Stand van HR De arbeidsmarkt voor HR-professionals Ontwikkeling HR-vacatures per kwartaal 2010 2016 De vraag naar HR-professionals in Nederland groeit fors. In het vierde kwartaal van 2016 is er een nieuw

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

Door Deloitte en de Kamer van Koophandel zijn wij gekozen tot één van de 50 Best Managed Companies. Ook zijn wij NEN 4400 gecertificeerd.

Door Deloitte en de Kamer van Koophandel zijn wij gekozen tot één van de 50 Best Managed Companies. Ook zijn wij NEN 4400 gecertificeerd. Ready for the job Profiel PEAK PEAK Financials is dé specialist voor personele maatwerk oplossingen op het gebied van financiële vraagstukken, op elk niveau binnen uw organisatie. Wij zijn onderdeel van

Nadere informatie

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening

brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening brunel.nl/ysp Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Young Financial Specialist Program Traineeship financiële dienstverlening Je weet dat je vooruit wilt maar je zoekt

Nadere informatie

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM

Uw partner in personeel. PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Uw partner in personeel PersonnelSearch WERVING EN SELECTIE INTERIM Personnel Search is een Werving & Selectie - Interim bureau opgericht in 2002 binnen de diciplines senior Finance & ICT. Door onze zeer

Nadere informatie

BOB Detachering biedt u professionals voor de bouw

BOB Detachering biedt u professionals voor de bouw BOB Detachering biedt u professionals voor de bouw Onze professionals Uitvoerders Werkvoorbereiders Calculatoren Kostendeskundigen Projectmanagers Overige technische en adviserende functies BOB Detachering,

Nadere informatie

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone

maakt er werk van Europe s Leader in Online Career Services and Recruitment Solutions 2009, StepStone maakt er werk van 2009, StepStone StepStone maakt er werk van Laten we ons even voorstellen In 1996 ontstond StepStone in Noorwegen met de missie: het vervullen van de online rekruteringswensen van werkgevers.

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business

Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business WHITEPAPER Maximaliseer uw bedrijfsresultaat door te focussen op uw core business 5 vragen die u aan het denken zetten: bent u wel echt bezig met doen waar u goed in bent? PP-056/02-14 Inleiding De flexmarkt

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO)

Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) // NOMIA CONSULTANTS Routeplanner naar Werk Individuele Reïntegratie Overeenkomsten (IRO) Zit u in de WW of WAO dan is het nu mogelijk uw eigen reïntegratiebureau te kiezen. Ook kunt u naar Nomia overstappen

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals

Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals Klantcase Rabobank vertrouwt op HeadFirst voor tijdelijke professionals HeadFirst heeft al sinds 2004 een inkooprelatie met de Rabobank voor de inhuur van tijdelijke capaciteit. Frank de Ruiter, sinds

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT

WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT WERVEN EN TRAINEN IN CUSTOMER CONTACT DE IDEALE OPZET ONDERZOCHT De recessie loopt ten einde. De markt trekt aan en het aantal vacatures

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Professionalize Your Recruitment Strategy

Professionalize Your Recruitment Strategy 2016 Professionalize Your Recruitment Strategy Try not to become a man of success, but rather to become a man of value. ALBERT EINSTEIN Onze kracht ligt in het professionaliseren en optimaliseren van uw

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013

IT Job market report. IT Job Board, Januari 2013 IT Job market report 2013 IT Job Board, Januari 2013 De Nederlandse IT kandidaat Freelance 39% Werkzaam in 85% 15% Man Vrouw 61% Vaste dienst 74% Private sector 26% Publieke sector Top 15 Skills 1 Helpdesk

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group)

FUNCTIEPROFIEL. Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Afdeling: Standplaats: Verwater Industrial Services Noord Oost B.V. ( onderdeel Verwater Group) HRM Business Partner Human Resources Emmen 1. ORGANISATIE Algemene

Nadere informatie

Arbeidsmarktsituatie

Arbeidsmarktsituatie Informatiebrochure Arbeidsmarktsituatie De arbeidsmarkt kent een aantal bekende complexe vraagstukken, waaronder een oplopende werkloosheid, scholing en pensionering. Daarnaast heeft de arbeidsmarkt een

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten

Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Als het goed is bent u onze interimmer weer snel vergeten Het gemak waarmee sommige organisaties interimmers aan het werk houden verbaast ons wel eens. De essentie van waar interim management om draait

Nadere informatie

Allure Uitzendbureau

Allure Uitzendbureau Have a nice job! Allure Uitzendbureau De beste resultaten worden behaald door plezier in het werk en via de weg van persoonlijke betrokkenheid op alle fronten. Onder dat motto is Allure Uitzendbureau

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland

MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland MF SELECT MF Select Arbeidsbemiddeling HBO- en WO professionals in Noord-Nederland Wie is MF Select MF Select is onderdeel van de MF Groep en heeft al ruim 20 jaar ervaring op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland.

Nadere informatie

Ervaren kracht. Starter

Ervaren kracht. Starter Ervaren kracht Starter Wie zijn wij? Bureau Kooimeer is sinds 1999 specialist in het uitzenden van ervaren en gekwalificeerd personeel: werknemers waarop u kunt rekenen. Bureau Kooimeer beschikt over een

Nadere informatie

Executive Search & Interim Management

Executive Search & Interim Management Executive Search & Interim Management Van de Groep & Olsthoorn Executive Search Interim Management Nationaal en Internationaal Van eigenwijze zelfstandige tot een begrip in de industrie en techniek. Van

Nadere informatie

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise.

Uniting Expertise, Accelerating Ambitions. Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. Uniting Expertise, Accelerating Ambitions Focus op uw kernactiviteiten. Dankzij onze brede juridische expertise. U wilt zich focussen op uw core business. Daarom nemen wij u juridisch werk uit handen.

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing Wij bieden de top in laboratorium personeel Boundless in laboratory staffing Ons profiel International specialist in laboratory staffing ScientiQ Staffing is een dynamisch en innoverend bedrijf, gespecialiseerd

Nadere informatie

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences

Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Derks & Derks Detachering Uw partner voor tijdelijke professionals in Life Sciences Interim Detachering Payrolling Derks & Derks Detachering Breed aanbod Life Sciences professionals Derks & Derks Detachering

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie

HOME PAGINA Welkom bij Rob Keehnen Werving & Selectie Als header graag mijn logo met ernaast Rob Keehnen Werving & Selectie In oranje ernaast Passie voor vast en tijdelijk personeel Aan de onderzijd(fooder) een oranje balk op elke pagina met adres. HOME PAGINA

Nadere informatie

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel.

Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Werving & Selectie Wanneer u op zoek bent naar een vaste baan die past bij uw profiel. Detachering Voor het opdoen van werkervaring in uw specialisme en om een beeld te vormen van de diverse werkvelden.

Nadere informatie

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis;

VENTURN. > Instroom: Het zorgen voor de juiste persoon op de juiste plaats; > Doorstroom: De ontwikkeling van mensen en het inzetten van kennis; VENTURN Venturn is actief met mensen in de scheepvaart, transport en logistieke sector. De klanten van Venturn zijn veelal havengebonden bedrijven. Wij ondersteunen onze relaties met diensten en kennis

Nadere informatie

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten

HR & RECRUITMENT. 15 aandachtspunten 15 HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten HR & RECRUITMENT 15 aandachtspunten Dat de crisis voorbij is, blijkt wellicht het duidelijkst uit de welhaast meest schaarse beroepsgroep: recruiters. Na jaren van

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Specialist in de financiële sector happy people, higher output

Specialist in de financiële sector happy people, higher output Specialist in de financiële sector happy people, higher output MATCHING Recruitment specialist voor financiële markten Interim management en consultancy BankBook; online platform voor financials MAINTENANCE

Nadere informatie

Topcondities voor topsecretaresses

Topcondities voor topsecretaresses Straight to the top Topcondities voor topsecretaresses Top Secretaries is de specialist in detachering en werving & selectie van management ondersteunende professionals. Kennis van en waardering voor het

Nadere informatie

Uitdagingen ICT markt

Uitdagingen ICT markt Uitdagingen ICT markt Kwalitatieve verstoring arbeidsmarkt Kwantitatieve verstoring arbeidsmarkt Sociaal-Maatschappelijke frictie door veranderende perceptie van arbeid Traditionele organisatie modellen

Nadere informatie

MotivatieMonitor voor HR-professionals

MotivatieMonitor voor HR-professionals MotivatieMonitor voor HR-professionals Een onderzoek naar de ambities en verwachtingen van studenten en starters betreffende de arbeidsmarkt en het beeld dat HR-professionals van deze nieuwe generatie

Nadere informatie

uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede

uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede uw arbeidsmarktwaarde in beeld. Chris de Goede 10-05-2017 introductie Het resultaat van deze scan is een indicatie van uw arbeidsmarktwaarde. Dit rapport geeft inzicht in uw mogelijkheden op de actuele

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Derks & Derks adviseurs in human talent

Derks & Derks adviseurs in human talent Derks & Derks adviseurs in human talent Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR onderzoek Gedegen Derks & Derks hanteert een gedegen aanpak met een zorgvuldig voortraject.

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Verbinden en ontwikkelen, dat is onze missie! onze visie social media vergrijzing technologische ontwikkelingen globalisering afwisseling trends en ontwikkelingen social

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

1e principe: TALENT. 5 kernvragen

1e principe: TALENT. 5 kernvragen 1e principe: TALENT 5 kernvragen 1.1 Wat is voor de organisatie leidend om medewerkers getalenteerd te noemen? Bovengemiddelde prestatie over een periode van een aantal ( ) jaren. Het potentieel om tot

Nadere informatie

info Nspyre Freelance Professionals Schrijf je nu in!

info Nspyre Freelance Professionals Schrijf je nu in! Nspyre Freelance Professionals Schrijf je nu in! info Nspyre Externe Inhuur Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl/freelance externeinhuur@nspyre.nl Nspyre Nspyre

Nadere informatie

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE?

WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? WERKEN MET FREELANCERS IN JOUW ORGANISATIE? Freelancen, interimmen, contracting zijn allemaal verschillende benamingen voor een zeer sterk groeiend verschijnsel in de economie. Steeds meer industrieën

Nadere informatie

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN

DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN R E C R U I T M E N T R E S O U R C E S R E S U L T S DE DRIJVENDE KRACHT ACHTER DYNAMISCHE ICT RECRUITMENT OPLOSSINGEN VERDER KIJKEN HumanR is dé specialist op het gebied van werving & selectie en de

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo tips voor werving van docenten uit de beroepspraktijk Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit deze

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Arbeidsvoorwaardenonderzoek Arbeidsvoorwaardenonderzoek voor bid- en tendermanagers Het is toegestaan deze kennis te delen, mits onder duidelijke vermelding van Appeldoorn Tendermanagement als bron. Inhoud Inleiding 4 Conclusie 5

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO

Van je werving een specialisme maken. De voordelen van een creatieve RPO Van je werving een specialisme maken De voordelen van een creatieve RPO Inhoud In deze whitepaper gaat het over een nieuw concept binnen de recruitmentwereld, de creatieve RPO. Zo gaan we dieper in op

Nadere informatie

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat

Samenwerking. Zorg zonder Zorgen! Randvoorwaarden. Resultaat Inleiding Zorg zonder Grenzen b.v. is een relatief jong bedrijf en een nieuwe loot van Uitzendgroep Werk! B.V.; een uitzend, wervingen selectiebureau dat al langer actief is in de internationale arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

samenwerken verandermanagement

samenwerken verandermanagement DEAL!-NEVI NATIONALE INKOOPENQUÊTE Kostenreductie topprioriteit, maar dan wel ethisch Het gaat de Nederlandse inkoper voor de wind. De positie op de arbeidsmarkt verbeterde flink, het brutosalaris steeg.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet

ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure. Copyright 2011 PersoneelCompleet ARBEIDSBEMIDDELING NIEUWE STIJL! Werkgever brochure PersoneelCompleet Arbeidsbemiddeling Nieuwe Stijl! PersoneelCompleet is een unieke landelijke arbeidsbemiddeling onderneming in Nieuwe Stijl waarbij

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld

Vacatures in Nederland 2015. Personeelswerving in beeld Vacatures in Nederland 2015 Personeelswerving in beeld Inhoudsopgave Inleiding 2 Samenvatting 3 1. Werving en aanname van personeel 7 1.1. Inleiding 7 1.2. Wervings- en aannamekanalen 7 1.3. Succesquote

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan.

In augustus 2013 is Primatch Nederland opgericht, waarmee ons landelijk partnermodel is ontstaan. Over Primatch Primatch HR Groep is actief in het inrichten en uitvoeren van werving processen, arbeidsmarktcommunicatie en selectie-dienstverlening. Vanuit een uniek arbeidsmarktconcept ondersteunen we

Nadere informatie

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

> Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-2040851 > Profiel >WS.2015/MW/16.088 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel Projectmanager

Nadere informatie

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur.

Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. Specialist in professionals voor onderwijs en openbaar bestuur. roler.nl detachering payrolling werving & selectie Meebewegen met de loopbaan van professionals. 1 Welkom bij Roler Roler is specialist in

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers?

Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Vragen en antwoorden over outsourcing-projecten Vraag 1. Wanneer zijn outsourcingprojecten van belang voor medewerkers? Outsourcingprojecten zijn relevant voor medewerkers als een bedrijf niet alleen ICT-diensten

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

VACATURE. Technisch consultant

VACATURE. Technisch consultant VACATURE Technisch consultant 2016 TECHNISCH CONSULTANT ServiceNow 2 Paphos Group zoekt Gedreven Technisch Consultants die affiniteit hebben met Service Management Tooling en zich graag (verder) willen

Nadere informatie