Moties en Toezeggingen Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties en Toezeggingen Pagina 1"

Transcriptie

1 Kalenderjaar: Moties en Toezeggingen Pagina Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-3.1 evenemententerrein zoektocht potentiële locaties voor evenemententerrein; uitgangspunten; kosten inzichtelijk maken Kruyt Afgedaan op: prog. 2 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Peiling # GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] overlast jongeren met licht verstandelijke handicap en psychiatrische achtergrond burgemeester zegt toe zich te verdiepen in overlast jongeren met l;icht verstandelijke handicap en psychiatrische achtergrond van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan memo met informatie 27 april 2010 op dagmail geplaatst 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] notitie parkeerservice -overzicht producten weth. zegt toe: n.a.v. het overzicht producten dat deze nog uitgebreider in notitie van parkeerservice zullen worden beschreven Hekman Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Gestopt CM-CF Afgedaan RIB

2 Moties en Toezeggingen Pagina 2 Vergaderdatum: GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] parkeerservice - kosten en kostenvoordelen de kosten en kostenvoordelen (opbrengsten) regelmatig evalueren Hekman Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Gestopt CM-CF Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] evenemententerrein uitvoering motie ja en vvd weth. zegt toe motie van jaen vvd uit te zullen voeren Kruyt Afgedaan op: prog. 8 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Peiling 29 juni 2010 # GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] nota reserves & voorzieningen technische vragen beantwoording technische vragen nota reserves & voorzieningen Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan Beantwoording op 22 januari op internet aan agenda Het Besluit 26 januari toegevoegd.

3 Moties en Toezeggingen Pagina 3 Vergaderdatum: GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] nota reserves & voorzieningen amersfoort vernieuwt weth. zegt toe in het raadsvoorstel aan te geven wat de reden is om de reserve amersfoort vernieuwt in te stellen Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan raadsvoorstel is n.a.v. De Ronde op 12 januari 2010 aangepast en opgeslagen als versie 2 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging ] instellen nieuwe reserves -doel, minimum en maximum aangeven bij instellen nieuwe reserves doel en minimum en maximum aangeven Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan Bij nieuw in te stellen reserves zal dit standaard worden gedaan. 2 GRF Afgedaan

4 Moties en Toezeggingen Pagina 4 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] huisvestingzoekende studenten - cijfers over wachttijden weth. zegt toe schriftelijk precieze cijfers te zullen verstrekken over wachttijden van categoriën huisvestingzoekende studenten Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan

5 Moties en Toezeggingen Pagina 5 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] ontwikkelingen wmo en huishoudelijek hulp - kritische vragen tsn weth. zegt toe binnen 3 weken een gesprek met tsn te belggen, waarbij hij op basis van vertrouwen een aantal kritische vragen zal stellen om een goed beeld te krijgen van Daalen Afgedaan op: prog. 3 1 MO-ZCS Afgedaan Weth. heeft op gesprek gehad met directie TSN; raad heeft verslag gesprek via dagmail ontvangen. 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] houtkachels en allesbranders - regelgeving weth. zegt toe voor eind maart 2010 met een rib te komen over regelgeving en toepassing m.b.t. gebruik houtkachels en allesbranders als hoofdverwarming Eerdmans Afgedaan op: prog. 2 1 SOB-MIL Afgedaan GRF Afgedaan SOB-VTH-BJZ Afgedaan RIB (nr ) 1 VIS Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] zwembad - programma van eisen weth. zegt toe het definitieve programma van eisen voor het zwembad na 5 februari toe te sturen aan de raad Kruyt Afgedaan op: prog. 9 1 MO-ZCS-TC Afgedaan PvE geagendeerd in De Ronde op ; PvE is toegestuurd 2 GRF Afgedaan

6 Moties en Toezeggingen Pagina 6 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] woonruimteverdeling - maatregelen weth. zegt toe dat het college over de maatregelen in de rib nog met een voorstel naar de raad komt Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsinformatiebrief meegenomewn in peiling Woonvisie GRF Afgedaan

7 Moties en Toezeggingen Pagina 7 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-9.1 nachtbussen amersfoort-noord onderzoeken inzetten nachtbussen in weekend; kosten in kaart brengen; onderzoeken bereidheid bijdrage horecaondernemers Luchtenveld Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west -startnotitie college komt in volgende collegeperiode met startnotitie amersfoort west en betrekt zoveel mogelijk de opmerkingen uit de ronde Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsbesluit : Aanvullende notitie Amersfoort West, aanzet tot discussie n.a.v. De Ronde ) 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west- overleg met gemeente soest college zal overleg (m.b.t. amersfoort west) voeren met de gemeente soest Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsbesluit : Aanvullende notitie Amersfoort West, aanzet tot discussie n.a.v. De Ronde ) 2 GRF Afgedaan

8 Moties en Toezeggingen Pagina 8 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west- beantwoording vragen ja, a-4-tje toevoegen aan beslispunten en aanpassen raadsvoorstel beantwoording vragen ja, a-4-tje toevoegen aan beslispunten en aanpassen raadsvoorstel Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan informatie is in de week voor de raadsvergadering op het internet toegevoegd aan de agenda / Het Besluit 16 februari - beantwoording vragen JA : reg nr aanvullende notitie Amersfoort West, aanzet tot discussie: reg. nr aanpassing raa 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] beleidskader zorg onder dak, stedelijk kompas amersfoort weth. zegt toe in definitieve versie beleidskader zorg onder dak : paragraaf over communicatie, waar mogelijk absolute cijfers en meer duidelijkheid over geldstromen van Daalen prog. 3 Afgedaan op: MO-ZCS Afgedaan I.v.m. de bezuinigingen is de vaststelling van het beleidskader uitgesteld via RIB College : Later heeft wethouder Boeve ervoor gekozen om dit beleidskader te integreren in het toekomstige WMO-beleidskader 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] eemplein - voorziening voor fietsen weth. zegt toe dat er een goede voorziening voor fietsen wordt geregeld, bij voorkeur op het maaiveld Luchtenveld Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan

9 Moties en Toezeggingen Pagina 9 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] eemplein - financiën weth. zegt toe: financiële paragraaf verhelderen, daarbij meenemen groei bugetten via jaarbegroting, inzicht geven in verloop van reserve eemplein en opbrengsten in de toekomst Hekman Afgedaan op: SOB-PO Gestopt MO-ZCS-TC Afgedaan Tussenstand: Agustus 2010: SOB-PO: Regelmatig vinger aan de pols tijdens bouw. Overboeken naar WSO (Eemhuis ) Afdoening: budget en dekking budget is gerapporteerd in diverse rapportages rond het Eemhuis. In het kader van de P&C cyclus zijn afspraken hier 3 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] eemplein - solvabiliteit conctractpartner multi multi heeft voor financiering particuliere ondernemenr gevonden. weth. zegt toe de solvabiliteit van conctractpartner te checken Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan is door wethouder tijdens Het Besluit op 16 februari aan de raad medegedeeld 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] woonvisie paragraaf over woningbehoefte woonwagenbewoners weth. zegt toe in de woonvisie een paragraaf op te nemen over woningbehoefte woonwagenbewoners Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsvoorsel SCP streefdatum opgeschort naar 1e kwartaal 2011

10 Moties en Toezeggingen Pagina 10 Vergaderdatum: GRF Afgedaan

11 Moties en Toezeggingen Pagina 11 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-2.2 westelijke ontsluiting geen oplossing voor a1/a28 uitgangpunt ontwerp is goede doorstroming knooppunt hoevelaken; finaal besluit na nemen besluit over knooppunt hoevelaken; verder-partners informeren Luchtenveld Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Afgedaan De Ronde GRF Afgedaan MOTIE [motie] m-2.4 amersfoort-west, aanzet tot discussie: betrokkenheid van de stad organiseren consultatie over randvoorwaarden; uitkomsten onderscheiden naar groepen Hekman Afgedaan op: /7 1 SOB-PO Gestopt GRF Afgedaan SOB-VV Afgedaan Raadsbesluit BOE Gestopt MOTIE [motie] m-2-6 amersfoort west???? (1) - in startnotitie gebied vastleggen over welk gebied het gaat vastleggen in de startnotitie Hekman Afgedaan op: /7 1 SOB-PO Afgedaan Raadsstukken De Ronde d.d en Besluit d.d GRF Afgedaan

12 Moties en Toezeggingen Pagina 12 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-2.7 amersfoort west???? (2) - over gebiedskavels in startnotitie duidelijkheid scheppen duidelijkheid scheppen over (gebieds)kavels in startnotitie Hekman Afgedaan op: /7 1 SOB-PO Gestopt GRF Afgedaan SOB-VV Afgedaan Raadsbesluit BOE Gestopt MOTIE [motie] m-17.1 vaststellen programma van eisen van nieuwe zwembad en sporthal hogeweg z.s.m. programma van eisen zwembad hogeweg ter vaststelling aan de raad aanbieden Kruyt Afgedaan op: prog. 9 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Programma van Eisen vastgesteld in de HB GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] monumentenzorg - onderzoeksrapport bespreken in de ronde monumentenzorg - onderzoeksrapport bureau flexus awc bespreken in de ronde voor zomer 2010 Luchtenveld Afgedaan op: SOB-RO-MZ Afgedaan De toezeggingen over de evaluatie van het instrumentarium ter bescherming van het beschermd stadsgezicht is afgedaan door de presentatie van het rapport van Flexus in de raadsvergadering van 12 april De presentatie vond plaats in het kader van de voo 2 GRF Afgedaan

13 Moties en Toezeggingen Pagina 13 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] eemplein, werkgelegenheid jongeren weth. kruyt zegt toe dat het dit bouwproject wordt aangegrepen om vooral jonge werklozen aan de slag te laten gaan. Kruyt Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Eemplein is opgeleverd. TOEZEGGING [toezegging] monumentenzorg - industrieel erfgoed beschermen weth. zegt toe dat het college industrieel erfgoed zal blijven beschermen, als een van de speerpunten voor komende jaren Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Afgedaan P.M. 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] uitvoeringsprogramma ruimte voor monumenten en archeologie vastleggen prioriteiten uit nota weth. geeft aan dat het college in het uitvoeringsprogramma ruimte voor monumenten en archeologie de prioriteiten uit nota heeft vastgelegd Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Afgedaan Op 17 februari 2010 is de informatie (docs nr ) aan het agendapunt op het internet gelinkt en bekendgemaakt via de dagmail. 2 GRF Afgedaan

14 Moties en Toezeggingen Pagina 14 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] ontvlechting/integratie adviescommissie welstand en monumenten weth. geeft aan dat de raad tz.t. kan besluiten over de ontvlechting/integratie adviescommissie welstand en monumenten, of andere opties Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Gestopt SOB-VTH Afgedaan Is afgehandeld bij bezuinigingsvoorstellen. Voorstel wordt uitgewerkt en in plannen VTH en RO verwerkt. 3 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] overdracht dossier monumentenzorg en archeologie weth. zal dossier monumentenzorg en archeologie overdragen naar de nieuwe raad Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Afgedaan PM: weth. zal dossier Monumentenzorg en Archeologie overdragen naar de nieuwe raad 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] startnotitie woonvisie - woningbehoefte onderzoek wethouder zegt toe startnotitie woonvisie voor de zomervakantie met de raad te bespreken. daarna wordt een woonvisie opgesteld Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsinformatiebrief Woningbehoefte onderzoeken gepresenteerd aan de raad en beschikbaar gesteld. + Peilnota met uitgangspunten, De Ronde GRF Afgedaan

15 Moties en Toezeggingen Pagina 15 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west, aanzet tot discussie: gebiedsafbakening t.b.v. studie/ startnotitie : overkluizing emplacement, opmerkingen bewoners, variant mtiew 2.32, gebiedsafbakening duidelijker aangegeven, Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsstukken De Ronde d.d en Besluit d.d GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] bpa en cda: motie short stay facility in otto scheltusflat weth. luchtenveld stelt voor het onderwerp eerst in de ronde te bespreken, mede gezien de ontstane commotie en de handtekeningenlijsten. start van het project zal niet eerder plaatsvinden dan dat de raad het onderwerp in de ronde heeft besproken. Luchtenveld In behandeling prog. 3

16 Moties en Toezeggingen Pagina 16 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] uitvoeringsagenda binnenstad-looproute tussen station en binnenstad de raad ontvangt informatie over wat er in de afgelopen jaren al is gebeurd m.b.t. bewegwijzering looproute tussen station en binnenstad. Boeve Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-EW Afgedaan Is onderdeel uitvoeringsagenda binnenstad; in 2010 onderzoek capacitaire en budgettaire mogelijkheden partners. RIB volgt t.z.t 2 GRF Afgedaan

17 Moties en Toezeggingen Pagina 17 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] zwembad en sporthal hogeweg - programma van eisen exploitant en toekomstige gebruikers betrekken; duidelijkheid over hoogte van instelbare watertemperatuur; wensenlijst raad (pierenbad) sporthalhoogte 9 mtr, hydrotherapiebad en springtoren) meenemen als wens Kruyt Afgedaan op: prog. 9 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Tussenbericht : wensen exploitant en gebruikers worden meegenomen in de te starten aanbestedingsprocedure 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] pve zwembad en sporthal - ontvangsbevestiging naar indiener zienswijzen weth. gaat na of indiener zienswijzen, dhr. kegel namens beoners spreeuwenstraat, een ontvangstbevestiging heeft gehad. Kruyt Afgedaan op: MO-ZCS-TC Afgedaan Dhr. Kegel heeft bevestigd OVB te hebben ontvangen 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] hafjaarlijkse rapportages tsn weth. zal de verslaglegging van tsn richting gemeente aanscherpen door hafjaarlijkse rapportages te eisen (misschien wel kortere periodes) die ook aan de raad zullen worden aangeboden van Daalen Afgedaan op: prog. 3 1 MO-ZCS Afgedaan Afgedaan bij RIB ( ) 2 GRF Afgedaan

18 Moties en Toezeggingen Pagina 18 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] tijdelijke impuls vrijwillige inburgering - maandelijkse evaluatie weth. stuurt elke maand evaluatie op basis van gegevens van het ministerie (aan wie nva rapporteert) Eerdmans Afgedaan op: prog. 3 1 MO-ZCS Afgedaan Raadsinformatiebrief Informatie is maandelijks beschikbaar op 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal: taak vng lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal: weth. zoekt uit welke taak vng in deze zou kunnen hebben (gehad) Boeve Afgedaan op: prog. 3 1 MO-WO Afgedaan Afgedaan bij brief weth. Stoelinga d.d. 31 mei 2010 (nr ) via dagmail op 1 juni 2010 aan gemeenteraad bekendgemaakt. 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal: evaluatie over een jaar (inzet/output) Boeve Afgedaan op: MO-WO Afgedaan prog. 3 In het kader van de landelijke ontwikkeling van de Verwijsindex zijn wij als gemeente - op vrijwillige basis - het lidmaatschap aangegaan met Multisignaal. Nu de wetgeving rond de Verwijsindex is geëffectueerd is deelname aan de landelijke Verwijsindex en 2 GRF Afgedaan

19 Moties en Toezeggingen Pagina 19 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] jeugdbeleid (n.a.v. lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal) weth. nodigt belangstellenden uit de raad uit om elkaar te praten over jeugdbeleid (n.a.v. lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal) Boeve Afgedaan op: prog. 3 1 MO-WO Afgedaan Rondetafelgesprek 23 augustus GRF Afgedaan

20 Moties en Toezeggingen Pagina 20 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] exploitatieopzet kop gildenkwartier weth. zegt toe de raad te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de exploitatieopzet kop gildenkwartier Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Afgedaan d.m.v. behandeling 'Begroting 'in de Raad d.d (docs nr ) 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] kop gildenkwartier: aanbod vahstal om als projectontwikkelaar op te treden weth. zegt toe de raad te informeren indien vahstal niet ingat op een aanbod om als projectontwikkelaar op te treden (kop gildenkwartier) Luchtenveld Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan ZWIG Gestopt Brief aan Vabeog Amersfoort BV, d.d. 27 januari 2011, reg. nr Dagmail GRF Afgedaan

21 Moties en Toezeggingen Pagina 21 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] jaarstukken 2009: verschillen tussen begrote en totale stand reserves + voorzieningen bij jaarrekening weth. zegt schriftelijke verklaring toe voor de verschillen tussen begrote en totale stand reserves + voorzieningen bij jaarrekening Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan beantwoording van de technische vragen (# ) op 25 mei GRF Afgedaan

22 Moties en Toezeggingen Pagina 22 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] ombudsman: bespreken van zaken in stadsberichten college nodigt ombudsman uit voor het bespreken van zaken in de stadsberichten van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog MO-PD-BE Gestopt GRF Afgedaan FRAN Gestopt Per oktober 2010 heeft lokale Ombudsman 6 x per jaar een eigen rubriek in Stadsberichten. overgeboekt naar Grifie, Aline Verhoef, conform afspraak (Manon Knoops - ALine Verhoef). 3 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] urilift groenmarkt: extra schoonmaakbeurten weth. zegt toe dat rwa opdracht krijgt de urilift groenmarkt extra schoonmaakbeurten te geven van Daalen Afgedaan op: SOB-SB Afgedaan prog. 2 Urilift Groenmarkt is buiten gebruik gesteld, dus extra schoonmaakbeurten zijn niet meer aan de orde. De Urilift krijgt van de leverancier nog een eindbeurt gericht op conservering van de urilift bij langdurige buitengebruikstelling. Dit betreft het verwij 2 GRF Afgedaan MOTIE [motie] m-9.1 verplaatsing uri-liften voorwaarden plaatsbepaling uri-liften aanscherpen; uri-lift groenmarkt onmiddelijk buiten bedrijf stellen; locatie uri-lift hof bepalen a.d.hand nieuwe voorwaarden van Daalen Afgedaan op: prog. 2 1 SOB-VTH Gestopt CST-OOV Afgedaan RIB 2010 nrs. 65 en 77 van 29 juni en 7 juli 2010.

23 Moties en Toezeggingen Pagina 23 Vergaderdatum: GRF Afgedaan

24 Moties en Toezeggingen Pagina 24 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] rust in weberstraat en ganskuijl: maatregelen, overleg met derden rust in weberstraat en ganskuijl: maatregelen, overleg met derden en voor zomerreces raad informeren over beleid en resultaten van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan RIB GRF Afgedaan

25 Moties en Toezeggingen Pagina 25 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] veiligheidregio utrecht - regionalisering de burgemeester heeft toegezegd elders in het land te bekijken hoe daar de sand van zaken is/ wordt omgegaan met de regionalisering en de raad hierover te informeren van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan afdoening via RIB 82 d.d GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] richtlijnen afscheid bestuurders en topambtenaren wethouder zegt toe richtlijnen op te stellen voor afscheid bestuurders en topambtenaren Barendregt Afgedaan op: prog CM-PO Afgedaan collegebesluit GRF Afgedaan

26 Moties en Toezeggingen Pagina 26 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] moties leegstand en maak 'm of kraak 'm weth. zegt toe dat in najaar 2010 de woonvisie en visie werklocatie worden besproken - moties leegstand en maak 'm of kraak 'm worden daarbij betrokken Boeve Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan raadsvoorstel nr GRF Afgedaan

27 Moties en Toezeggingen Pagina 27 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-6.1 maak werk van deregulering voor : stand van zaken deregulering weergeven + voorstel aan raad aanvullene dereguleringsmaatregelen en concrete voorstellen vermindering regeldruk van 't Erve Afgedaan op: prog.11 1 SB-SC Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan MOTIE [motie] m-7.2 besluit gratis openbaar vervoer voor ouderen door gemeenteraad ov-overeenkomst met connexxion verlengen tot ; betrekken bij begrotingsbehandeling Buijtelaar Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Afgedaan onderdeel van begrotingsbehandeling 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] deregulering intenties college met deregulering in beeld brengen, gesprek aangaan met zzp-ers, bedrijfsleven en burgerlijke org. en toegang procedures vergemakkelijken van 't Erve Afgedaan op: SB-SC Afgedaan prog. 11 Wordt afgedaan door afhandeling motie van VVD en PvdA, aangenomen 29 juni 2010, met als titel "maak werk van deregulering". Daarin wordt het college verzocht vóór 1 december met informatie te komen. 2 GRF Afgedaan

28 Moties en Toezeggingen Pagina 28 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] sofdrugsgebruik weth. geeft inzicht in cijfers van politie over overlast door softdrugsgebruik Stoelinga Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan afdoening via RIB-85 van 7 september GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] softrugsgebruik openbare ruimte en apv weth. gaat na wanneer de eerstvolgende wijziging van de apv is voorzien Stoelinga Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan Afdoening via RIB-85 van 7 september GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] softdrugsgebruik openbare ruimte - verbod in andere steden weth. neemt contact op met andere steden waar verbod op overlastgevend softdrugsgebruik in apv is opgenomen Stoelinga Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan afdoening via RIB-85 van 7 september GRF Afgedaan

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad

Voortgangsrapportage 2014. Versie 19-8-2014 Raad Versie 19-8-2014 Raad Inhoudsopgave Bestuursrapportage & Nr Omschrijving Pagina Inleiding 1 1 Samenvatting en voorstel 3 2 Amendement kadernota 2015 7 3 : 3.1 Programma 0 Algemeen bestuur 3.2 Programma

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 5. Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Inclusief erratum versie 21 juni 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 5 Overzicht financiële gevolgen op hoofdlijnen... 9 Programma s... 13 Programma 1. Inwoners en bestuur... 15 Programma

Nadere informatie

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013)

Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Technische vragen over de begroting 2014 (1 oktober 2013) (versie 9 oktober 2013) Nr. Steller Pag. Vraag Antwoord Voorwoord 1 CDA 4 Minder algemene reserves= bezit ieder jaar minder. Meer vaste geldleningen=

Nadere informatie

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over?

Onderwerp: Vaststelling programmabegroting 2012-2015 Aan de raad, Beslispunt: Zie raadsbesluit. 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 11-065 Raadsvergadering : 1 november 2011 Naam opsteller : Jan Belleman Informatie op te vragen bij : Karin Cornet Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie

Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Jaarrapportage 2014 Raad, griffie en rekenkamercommissie Reg.nr. 4881750 Concept februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Raad... 2 3. Griffie... 8 4. Financiën... 9 Bijlage Behandelde onderwerpen

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2010 April 2011

JAARSTUKKEN 2010 April 2011 JAARSTUKKEN 2010 April 2011 Inhoudsopgave I n h o u d s o p g a v e J a a r s t u k k e n 2 0 10 Hoofdstuk 1 Jaarstukken 2010 1.1 Inleiding 9 1.2 Samenvatting en conclusie op de hoofdlijnen 10 1.3 Resultaat

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie