Moties en Toezeggingen Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Moties en Toezeggingen Pagina 1"

Transcriptie

1 Kalenderjaar: Moties en Toezeggingen Pagina Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-3.1 evenemententerrein zoektocht potentiële locaties voor evenemententerrein; uitgangspunten; kosten inzichtelijk maken Kruyt Afgedaan op: prog. 2 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Peiling # GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] overlast jongeren met licht verstandelijke handicap en psychiatrische achtergrond burgemeester zegt toe zich te verdiepen in overlast jongeren met l;icht verstandelijke handicap en psychiatrische achtergrond van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan memo met informatie 27 april 2010 op dagmail geplaatst 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] notitie parkeerservice -overzicht producten weth. zegt toe: n.a.v. het overzicht producten dat deze nog uitgebreider in notitie van parkeerservice zullen worden beschreven Hekman Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Gestopt CM-CF Afgedaan RIB

2 Moties en Toezeggingen Pagina 2 Vergaderdatum: GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] parkeerservice - kosten en kostenvoordelen de kosten en kostenvoordelen (opbrengsten) regelmatig evalueren Hekman Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Gestopt CM-CF Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] evenemententerrein uitvoering motie ja en vvd weth. zegt toe motie van jaen vvd uit te zullen voeren Kruyt Afgedaan op: prog. 8 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Peiling 29 juni 2010 # GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] nota reserves & voorzieningen technische vragen beantwoording technische vragen nota reserves & voorzieningen Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan Beantwoording op 22 januari op internet aan agenda Het Besluit 26 januari toegevoegd.

3 Moties en Toezeggingen Pagina 3 Vergaderdatum: GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] nota reserves & voorzieningen amersfoort vernieuwt weth. zegt toe in het raadsvoorstel aan te geven wat de reden is om de reserve amersfoort vernieuwt in te stellen Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan raadsvoorstel is n.a.v. De Ronde op 12 januari 2010 aangepast en opgeslagen als versie 2 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging ] instellen nieuwe reserves -doel, minimum en maximum aangeven bij instellen nieuwe reserves doel en minimum en maximum aangeven Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan Bij nieuw in te stellen reserves zal dit standaard worden gedaan. 2 GRF Afgedaan

4 Moties en Toezeggingen Pagina 4 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] huisvestingzoekende studenten - cijfers over wachttijden weth. zegt toe schriftelijk precieze cijfers te zullen verstrekken over wachttijden van categoriën huisvestingzoekende studenten Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan

5 Moties en Toezeggingen Pagina 5 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] ontwikkelingen wmo en huishoudelijek hulp - kritische vragen tsn weth. zegt toe binnen 3 weken een gesprek met tsn te belggen, waarbij hij op basis van vertrouwen een aantal kritische vragen zal stellen om een goed beeld te krijgen van Daalen Afgedaan op: prog. 3 1 MO-ZCS Afgedaan Weth. heeft op gesprek gehad met directie TSN; raad heeft verslag gesprek via dagmail ontvangen. 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] houtkachels en allesbranders - regelgeving weth. zegt toe voor eind maart 2010 met een rib te komen over regelgeving en toepassing m.b.t. gebruik houtkachels en allesbranders als hoofdverwarming Eerdmans Afgedaan op: prog. 2 1 SOB-MIL Afgedaan GRF Afgedaan SOB-VTH-BJZ Afgedaan RIB (nr ) 1 VIS Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] zwembad - programma van eisen weth. zegt toe het definitieve programma van eisen voor het zwembad na 5 februari toe te sturen aan de raad Kruyt Afgedaan op: prog. 9 1 MO-ZCS-TC Afgedaan PvE geagendeerd in De Ronde op ; PvE is toegestuurd 2 GRF Afgedaan

6 Moties en Toezeggingen Pagina 6 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] woonruimteverdeling - maatregelen weth. zegt toe dat het college over de maatregelen in de rib nog met een voorstel naar de raad komt Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsinformatiebrief meegenomewn in peiling Woonvisie GRF Afgedaan

7 Moties en Toezeggingen Pagina 7 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-9.1 nachtbussen amersfoort-noord onderzoeken inzetten nachtbussen in weekend; kosten in kaart brengen; onderzoeken bereidheid bijdrage horecaondernemers Luchtenveld Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west -startnotitie college komt in volgende collegeperiode met startnotitie amersfoort west en betrekt zoveel mogelijk de opmerkingen uit de ronde Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsbesluit : Aanvullende notitie Amersfoort West, aanzet tot discussie n.a.v. De Ronde ) 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west- overleg met gemeente soest college zal overleg (m.b.t. amersfoort west) voeren met de gemeente soest Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsbesluit : Aanvullende notitie Amersfoort West, aanzet tot discussie n.a.v. De Ronde ) 2 GRF Afgedaan

8 Moties en Toezeggingen Pagina 8 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west- beantwoording vragen ja, a-4-tje toevoegen aan beslispunten en aanpassen raadsvoorstel beantwoording vragen ja, a-4-tje toevoegen aan beslispunten en aanpassen raadsvoorstel Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan informatie is in de week voor de raadsvergadering op het internet toegevoegd aan de agenda / Het Besluit 16 februari - beantwoording vragen JA : reg nr aanvullende notitie Amersfoort West, aanzet tot discussie: reg. nr aanpassing raa 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] beleidskader zorg onder dak, stedelijk kompas amersfoort weth. zegt toe in definitieve versie beleidskader zorg onder dak : paragraaf over communicatie, waar mogelijk absolute cijfers en meer duidelijkheid over geldstromen van Daalen prog. 3 Afgedaan op: MO-ZCS Afgedaan I.v.m. de bezuinigingen is de vaststelling van het beleidskader uitgesteld via RIB College : Later heeft wethouder Boeve ervoor gekozen om dit beleidskader te integreren in het toekomstige WMO-beleidskader 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] eemplein - voorziening voor fietsen weth. zegt toe dat er een goede voorziening voor fietsen wordt geregeld, bij voorkeur op het maaiveld Luchtenveld Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan

9 Moties en Toezeggingen Pagina 9 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] eemplein - financiën weth. zegt toe: financiële paragraaf verhelderen, daarbij meenemen groei bugetten via jaarbegroting, inzicht geven in verloop van reserve eemplein en opbrengsten in de toekomst Hekman Afgedaan op: SOB-PO Gestopt MO-ZCS-TC Afgedaan Tussenstand: Agustus 2010: SOB-PO: Regelmatig vinger aan de pols tijdens bouw. Overboeken naar WSO (Eemhuis ) Afdoening: budget en dekking budget is gerapporteerd in diverse rapportages rond het Eemhuis. In het kader van de P&C cyclus zijn afspraken hier 3 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] eemplein - solvabiliteit conctractpartner multi multi heeft voor financiering particuliere ondernemenr gevonden. weth. zegt toe de solvabiliteit van conctractpartner te checken Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan is door wethouder tijdens Het Besluit op 16 februari aan de raad medegedeeld 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] woonvisie paragraaf over woningbehoefte woonwagenbewoners weth. zegt toe in de woonvisie een paragraaf op te nemen over woningbehoefte woonwagenbewoners Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsvoorsel SCP streefdatum opgeschort naar 1e kwartaal 2011

10 Moties en Toezeggingen Pagina 10 Vergaderdatum: GRF Afgedaan

11 Moties en Toezeggingen Pagina 11 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-2.2 westelijke ontsluiting geen oplossing voor a1/a28 uitgangpunt ontwerp is goede doorstroming knooppunt hoevelaken; finaal besluit na nemen besluit over knooppunt hoevelaken; verder-partners informeren Luchtenveld Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Afgedaan De Ronde GRF Afgedaan MOTIE [motie] m-2.4 amersfoort-west, aanzet tot discussie: betrokkenheid van de stad organiseren consultatie over randvoorwaarden; uitkomsten onderscheiden naar groepen Hekman Afgedaan op: /7 1 SOB-PO Gestopt GRF Afgedaan SOB-VV Afgedaan Raadsbesluit BOE Gestopt MOTIE [motie] m-2-6 amersfoort west???? (1) - in startnotitie gebied vastleggen over welk gebied het gaat vastleggen in de startnotitie Hekman Afgedaan op: /7 1 SOB-PO Afgedaan Raadsstukken De Ronde d.d en Besluit d.d GRF Afgedaan

12 Moties en Toezeggingen Pagina 12 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-2.7 amersfoort west???? (2) - over gebiedskavels in startnotitie duidelijkheid scheppen duidelijkheid scheppen over (gebieds)kavels in startnotitie Hekman Afgedaan op: /7 1 SOB-PO Gestopt GRF Afgedaan SOB-VV Afgedaan Raadsbesluit BOE Gestopt MOTIE [motie] m-17.1 vaststellen programma van eisen van nieuwe zwembad en sporthal hogeweg z.s.m. programma van eisen zwembad hogeweg ter vaststelling aan de raad aanbieden Kruyt Afgedaan op: prog. 9 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Programma van Eisen vastgesteld in de HB GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] monumentenzorg - onderzoeksrapport bespreken in de ronde monumentenzorg - onderzoeksrapport bureau flexus awc bespreken in de ronde voor zomer 2010 Luchtenveld Afgedaan op: SOB-RO-MZ Afgedaan De toezeggingen over de evaluatie van het instrumentarium ter bescherming van het beschermd stadsgezicht is afgedaan door de presentatie van het rapport van Flexus in de raadsvergadering van 12 april De presentatie vond plaats in het kader van de voo 2 GRF Afgedaan

13 Moties en Toezeggingen Pagina 13 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] eemplein, werkgelegenheid jongeren weth. kruyt zegt toe dat het dit bouwproject wordt aangegrepen om vooral jonge werklozen aan de slag te laten gaan. Kruyt Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Eemplein is opgeleverd. TOEZEGGING [toezegging] monumentenzorg - industrieel erfgoed beschermen weth. zegt toe dat het college industrieel erfgoed zal blijven beschermen, als een van de speerpunten voor komende jaren Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Afgedaan P.M. 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] uitvoeringsprogramma ruimte voor monumenten en archeologie vastleggen prioriteiten uit nota weth. geeft aan dat het college in het uitvoeringsprogramma ruimte voor monumenten en archeologie de prioriteiten uit nota heeft vastgelegd Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Afgedaan Op 17 februari 2010 is de informatie (docs nr ) aan het agendapunt op het internet gelinkt en bekendgemaakt via de dagmail. 2 GRF Afgedaan

14 Moties en Toezeggingen Pagina 14 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] ontvlechting/integratie adviescommissie welstand en monumenten weth. geeft aan dat de raad tz.t. kan besluiten over de ontvlechting/integratie adviescommissie welstand en monumenten, of andere opties Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Gestopt SOB-VTH Afgedaan Is afgehandeld bij bezuinigingsvoorstellen. Voorstel wordt uitgewerkt en in plannen VTH en RO verwerkt. 3 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] overdracht dossier monumentenzorg en archeologie weth. zal dossier monumentenzorg en archeologie overdragen naar de nieuwe raad Luchtenveld Afgedaan op: prog. 8 1 SOB-RO-MZ Afgedaan PM: weth. zal dossier Monumentenzorg en Archeologie overdragen naar de nieuwe raad 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] startnotitie woonvisie - woningbehoefte onderzoek wethouder zegt toe startnotitie woonvisie voor de zomervakantie met de raad te bespreken. daarna wordt een woonvisie opgesteld Luchtenveld Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan Raadsinformatiebrief Woningbehoefte onderzoeken gepresenteerd aan de raad en beschikbaar gesteld. + Peilnota met uitgangspunten, De Ronde GRF Afgedaan

15 Moties en Toezeggingen Pagina 15 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] amersfoort west, aanzet tot discussie: gebiedsafbakening t.b.v. studie/ startnotitie : overkluizing emplacement, opmerkingen bewoners, variant mtiew 2.32, gebiedsafbakening duidelijker aangegeven, Hekman Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Raadsstukken De Ronde d.d en Besluit d.d GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] bpa en cda: motie short stay facility in otto scheltusflat weth. luchtenveld stelt voor het onderwerp eerst in de ronde te bespreken, mede gezien de ontstane commotie en de handtekeningenlijsten. start van het project zal niet eerder plaatsvinden dan dat de raad het onderwerp in de ronde heeft besproken. Luchtenveld In behandeling prog. 3

16 Moties en Toezeggingen Pagina 16 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] uitvoeringsagenda binnenstad-looproute tussen station en binnenstad de raad ontvangt informatie over wat er in de afgelopen jaren al is gebeurd m.b.t. bewegwijzering looproute tussen station en binnenstad. Boeve Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-EW Afgedaan Is onderdeel uitvoeringsagenda binnenstad; in 2010 onderzoek capacitaire en budgettaire mogelijkheden partners. RIB volgt t.z.t 2 GRF Afgedaan

17 Moties en Toezeggingen Pagina 17 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] zwembad en sporthal hogeweg - programma van eisen exploitant en toekomstige gebruikers betrekken; duidelijkheid over hoogte van instelbare watertemperatuur; wensenlijst raad (pierenbad) sporthalhoogte 9 mtr, hydrotherapiebad en springtoren) meenemen als wens Kruyt Afgedaan op: prog. 9 1 MO-ZCS-TC Afgedaan Tussenbericht : wensen exploitant en gebruikers worden meegenomen in de te starten aanbestedingsprocedure 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] pve zwembad en sporthal - ontvangsbevestiging naar indiener zienswijzen weth. gaat na of indiener zienswijzen, dhr. kegel namens beoners spreeuwenstraat, een ontvangstbevestiging heeft gehad. Kruyt Afgedaan op: MO-ZCS-TC Afgedaan Dhr. Kegel heeft bevestigd OVB te hebben ontvangen 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] hafjaarlijkse rapportages tsn weth. zal de verslaglegging van tsn richting gemeente aanscherpen door hafjaarlijkse rapportages te eisen (misschien wel kortere periodes) die ook aan de raad zullen worden aangeboden van Daalen Afgedaan op: prog. 3 1 MO-ZCS Afgedaan Afgedaan bij RIB ( ) 2 GRF Afgedaan

18 Moties en Toezeggingen Pagina 18 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] tijdelijke impuls vrijwillige inburgering - maandelijkse evaluatie weth. stuurt elke maand evaluatie op basis van gegevens van het ministerie (aan wie nva rapporteert) Eerdmans Afgedaan op: prog. 3 1 MO-ZCS Afgedaan Raadsinformatiebrief Informatie is maandelijks beschikbaar op 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal: taak vng lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal: weth. zoekt uit welke taak vng in deze zou kunnen hebben (gehad) Boeve Afgedaan op: prog. 3 1 MO-WO Afgedaan Afgedaan bij brief weth. Stoelinga d.d. 31 mei 2010 (nr ) via dagmail op 1 juni 2010 aan gemeenteraad bekendgemaakt. 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal: evaluatie over een jaar (inzet/output) Boeve Afgedaan op: MO-WO Afgedaan prog. 3 In het kader van de landelijke ontwikkeling van de Verwijsindex zijn wij als gemeente - op vrijwillige basis - het lidmaatschap aangegaan met Multisignaal. Nu de wetgeving rond de Verwijsindex is geëffectueerd is deelname aan de landelijke Verwijsindex en 2 GRF Afgedaan

19 Moties en Toezeggingen Pagina 19 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] jeugdbeleid (n.a.v. lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal) weth. nodigt belangstellenden uit de raad uit om elkaar te praten over jeugdbeleid (n.a.v. lidmaatschap gebruikersvereniging multisignaal) Boeve Afgedaan op: prog. 3 1 MO-WO Afgedaan Rondetafelgesprek 23 augustus GRF Afgedaan

20 Moties en Toezeggingen Pagina 20 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] exploitatieopzet kop gildenkwartier weth. zegt toe de raad te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de exploitatieopzet kop gildenkwartier Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan Afgedaan d.m.v. behandeling 'Begroting 'in de Raad d.d (docs nr ) 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] kop gildenkwartier: aanbod vahstal om als projectontwikkelaar op te treden weth. zegt toe de raad te informeren indien vahstal niet ingat op een aanbod om als projectontwikkelaar op te treden (kop gildenkwartier) Luchtenveld Afgedaan op: SOB-PO Afgedaan ZWIG Gestopt Brief aan Vabeog Amersfoort BV, d.d. 27 januari 2011, reg. nr Dagmail GRF Afgedaan

21 Moties en Toezeggingen Pagina 21 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] jaarstukken 2009: verschillen tussen begrote en totale stand reserves + voorzieningen bij jaarrekening weth. zegt schriftelijke verklaring toe voor de verschillen tussen begrote en totale stand reserves + voorzieningen bij jaarrekening Hekman Afgedaan op: prog CM-CF Afgedaan beantwoording van de technische vragen (# ) op 25 mei GRF Afgedaan

22 Moties en Toezeggingen Pagina 22 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] ombudsman: bespreken van zaken in stadsberichten college nodigt ombudsman uit voor het bespreken van zaken in de stadsberichten van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog MO-PD-BE Gestopt GRF Afgedaan FRAN Gestopt Per oktober 2010 heeft lokale Ombudsman 6 x per jaar een eigen rubriek in Stadsberichten. overgeboekt naar Grifie, Aline Verhoef, conform afspraak (Manon Knoops - ALine Verhoef). 3 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] urilift groenmarkt: extra schoonmaakbeurten weth. zegt toe dat rwa opdracht krijgt de urilift groenmarkt extra schoonmaakbeurten te geven van Daalen Afgedaan op: SOB-SB Afgedaan prog. 2 Urilift Groenmarkt is buiten gebruik gesteld, dus extra schoonmaakbeurten zijn niet meer aan de orde. De Urilift krijgt van de leverancier nog een eindbeurt gericht op conservering van de urilift bij langdurige buitengebruikstelling. Dit betreft het verwij 2 GRF Afgedaan MOTIE [motie] m-9.1 verplaatsing uri-liften voorwaarden plaatsbepaling uri-liften aanscherpen; uri-lift groenmarkt onmiddelijk buiten bedrijf stellen; locatie uri-lift hof bepalen a.d.hand nieuwe voorwaarden van Daalen Afgedaan op: prog. 2 1 SOB-VTH Gestopt CST-OOV Afgedaan RIB 2010 nrs. 65 en 77 van 29 juni en 7 juli 2010.

23 Moties en Toezeggingen Pagina 23 Vergaderdatum: GRF Afgedaan

24 Moties en Toezeggingen Pagina 24 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] rust in weberstraat en ganskuijl: maatregelen, overleg met derden rust in weberstraat en ganskuijl: maatregelen, overleg met derden en voor zomerreces raad informeren over beleid en resultaten van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan RIB GRF Afgedaan

25 Moties en Toezeggingen Pagina 25 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] veiligheidregio utrecht - regionalisering de burgemeester heeft toegezegd elders in het land te bekijken hoe daar de sand van zaken is/ wordt omgegaan met de regionalisering en de raad hierover te informeren van Vliet-Kuiper Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan afdoening via RIB 82 d.d GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] richtlijnen afscheid bestuurders en topambtenaren wethouder zegt toe richtlijnen op te stellen voor afscheid bestuurders en topambtenaren Barendregt Afgedaan op: prog CM-PO Afgedaan collegebesluit GRF Afgedaan

26 Moties en Toezeggingen Pagina 26 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] moties leegstand en maak 'm of kraak 'm weth. zegt toe dat in najaar 2010 de woonvisie en visie werklocatie worden besproken - moties leegstand en maak 'm of kraak 'm worden daarbij betrokken Boeve Afgedaan op: SOB-EW Afgedaan raadsvoorstel nr GRF Afgedaan

27 Moties en Toezeggingen Pagina 27 Vergaderdatum: MOTIE [motie] m-6.1 maak werk van deregulering voor : stand van zaken deregulering weergeven + voorstel aan raad aanvullene dereguleringsmaatregelen en concrete voorstellen vermindering regeldruk van 't Erve Afgedaan op: prog.11 1 SB-SC Afgedaan Raadsinformatiebrief GRF Afgedaan MOTIE [motie] m-7.2 besluit gratis openbaar vervoer voor ouderen door gemeenteraad ov-overeenkomst met connexxion verlengen tot ; betrekken bij begrotingsbehandeling Buijtelaar Afgedaan op: prog. 7 1 SOB-VV Afgedaan onderdeel van begrotingsbehandeling 2 GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] deregulering intenties college met deregulering in beeld brengen, gesprek aangaan met zzp-ers, bedrijfsleven en burgerlijke org. en toegang procedures vergemakkelijken van 't Erve Afgedaan op: SB-SC Afgedaan prog. 11 Wordt afgedaan door afhandeling motie van VVD en PvdA, aangenomen 29 juni 2010, met als titel "maak werk van deregulering". Daarin wordt het college verzocht vóór 1 december met informatie te komen. 2 GRF Afgedaan

28 Moties en Toezeggingen Pagina 28 Vergaderdatum: TOEZEGGING [toezegging] sofdrugsgebruik weth. geeft inzicht in cijfers van politie over overlast door softdrugsgebruik Stoelinga Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan afdoening via RIB-85 van 7 september GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] softrugsgebruik openbare ruimte en apv weth. gaat na wanneer de eerstvolgende wijziging van de apv is voorzien Stoelinga Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan Afdoening via RIB-85 van 7 september GRF Afgedaan TOEZEGGING [toezegging] softdrugsgebruik openbare ruimte - verbod in andere steden weth. neemt contact op met andere steden waar verbod op overlastgevend softdrugsgebruik in apv is opgenomen Stoelinga Afgedaan op: prog. 1 1 CST-OOV Afgedaan afdoening via RIB-85 van 7 september GRF Afgedaan

De Ronde Aanvang: 19:00

De Ronde Aanvang: 19:00 De Ronde 01-02-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00 Amersfoort Vernieuwt 2011-2014: "om de kaart bijeenkomst" Besloten Podiumbeleid en risicomanagement exploitatie

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 6 juli 2017 1. 17 7 6345 Behandeling jaarrekening 2016 Door de fracties worden onderstaande

Nadere informatie

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken

Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline. Besluitvorming en stand van zaken financiën inzichtelijk maken Actielijst raadscommissie Fysiek en Economie t/m raadsvergadering 14 juli 2015 Onderwerp Vraag / toezegging Stand van zaken per 1 september 2015 Deadline 18.12 23-10-2012 raad Project Trambaan Maastricht

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/RO/BS Opsteller: C. Rijsbosch User-id: RIJC Tel: 4428 Onderwerp: ADVIES BEGROTINGSWIJZIGING 2013 EN CONCEPT- BEGROTING 2014 RECREATIESCHAP UTRECHTSE HEUVELRUG Toelichting:

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet

Middelen ja feb-15 Molkenboer Voor 1 februari 2015 zullen wij u informeren over proces en planning om te komen tot een factsheet PLANNING november-14 Beleidskader voor Straatverlichting Middelen ja jan-15? Duindam Consultatie geweest op 13 maart 2014. Definitieve bespreking / vaststelling wordt geagendeerd voor de raad van december

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 10-04-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Hartlijn Lightrail - een kans voor de regio Revitalisering spoorlijn Amersfoort - Veenendaal De Groene Kamer/Banktrappen 19:00 Tijd Raadzaal 1.02

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 15-01-2013 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:45 20:00 20:30 Planning permanente beleidsevaluatie vrz: Pongers pfh: Buijtelaar secr: Pen *VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 Voortgangslijst van en, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 1 Lijst van en aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes (V)) Nr Omschrijving

Nadere informatie

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00

De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 De Raad 04-12-2012 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Waarborgen ruimtelijke kwaliteit door stadsbouwmeester en commissie ruimtelijke kwaliteit vrz: Land secr:

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200.

BESLISPUNTEN 1. Het subsidieplafond 2014 voor de Subsidieregeling Buurtbudget 2014 vast te stellen op 331.200. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4540779 Aan : Gemeenteraad Datum : 26 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder R.G.H. van Muilekom Agendapunt : B&W-vergadering : De Ronde :

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 19:00

De Raad Aanvang: 19:00 De Raad 11-10-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 Presentatie Begroting 2012 20:00 20:30 Nieuwe regeling sport en cultuur voor kinderen Peiling Sporten

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen.

KENNISNEMEN VAN De stand van zaken van het project Eemplein/Eemhuis en de daaruit voortvloeiende actualisatie van de risico s en kostenramingen. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4405978 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 juni 2013 : Wethouder P. van den Berg Portefeuillehouder TITEL Stand van zaken Eemplein/Eemhuis KENNISNEMEN

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie M. Boutsma T. Schaafsma Titel Nummer 14/47 Jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek Waterland Datum 22 mei 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2013 van de GGD Zaanstreek Waterland

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00

De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 De Raad 18-09-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Kruiskamp Vernieuwt Lokaal gezondheidsbeleid Verkeersmodel 2020 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 B&W-kamer 1.25 19:00

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI)

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-097 Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen (GR RDWI) Aan de raad, Onderwerp Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst

Nadere informatie

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren;

Collegebesluit. 2. Geen aanvullende maatregelen te nemen om het financiële risico, geraamd op maximaal 0,8 mln, te compenseren; Collegebesluit Org. onderdeel: MO/ZCS Opsteller: M.J.J.M. Zuiderwijk User-id: ZUIM1 Tel: 5038 Onderwerp: WMO-BETREKKEN FINANCIËLE DRAAGKRACHT Toelichting: Bij het verstrekken van hulp bij het huishouden,

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: MO/WO/OLK Opsteller: I. van Wijk User-id: WI15 Tel: 5048 Onderwerp: STAND VAN ZAKEN ELLEBOOGKERK Toelichting: Het herstel van het casco Elleboogkerk is gestart in juni 2011.

Nadere informatie

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur

Lijst afdoening toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Statencommissie Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Lijst toezeggingen/moties/schriftelijke vragen naar opgave griffie 20 juli 2010 Staten Jeugd, Sociale infrastructuur en Cultuur Incl. reacties GS; wijzigingen/aanvullingen in vet weergegeven Stand eind

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014

Portefeuillehouder van. voorbereiding besluit Van der Werff 10 college SOB Rijsbosch (4428) Wordt feb. 2014 Termijnagenda De Raad Er is geen garantie dat alle onderwerpen die bij een bepaalde datum genoemd staan, ook daadwerkelijk op die dag behandeld (kunnen) worden Versie week 8 donderdag 20 februari 2014

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK

DE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK DE GEMEENTERAAD VAN CRANENDONCK LIJST VAN TOEZEGGINGEN Status dd: 9 april 2014 Bespreking presidium: 2 april 2014 Behandeling adviescommissie: 22 april 2014 Datum 6 november 2012 nummer 8 raadsvergadering

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Aandacht besteden aan preventie zodat er minder voedsel onnodig wordt weggegooid.

Aandacht besteden aan preventie zodat er minder voedsel onnodig wordt weggegooid. Nr. Vergadering Cie Toezegging/ actie Portefeuillehouder 18 23-04- SOB 33 20-05- SOB Wethouder herhaalt de toezegging aan de PvdA dat aanpassing van het percentage sociale woningbouw in de Kop West nog

Nadere informatie

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012

Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september 2012 Griffie Postbus 20 7920 AA Zuidwolde tel. 0528-378376 Toezeggingen Totaal Raad, plus voortgang afhandeling moties stand van zaken per september Data Onderwerp Afspraak/toezegging Actie door 2011 9 juni

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4481990 Opsteller : E. Speelman Telefoon : (033) 469 46 21 Datum : 4 september 2013 User-id : SPEE Onderwerp Vergroten veiligheid voetbalaccommodaties

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/PO Opsteller: R. Weeda User-id: WEE6 Tel: 4870 Onderwerp: HUURKOOP WIJKCENTRUM 'T MIDDELPUNT Toelichting: De Alevitische Bektasi Culturele Vereniging (ABCV) wil in 't

Nadere informatie

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone.

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone. GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE Actielijst gemeenteraad (tevens overzicht van moties, amendementen, schriftelijke vragen etc.) nr. omschrijving actie datum type collegelid termijn afdoening stand van zaken

Nadere informatie

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011

Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 Lijst met toezeggingen voor de vergadering van de commissie Onderwijs en Samenleving d.d. 3 maart 2011 toezegging Datum toezegging status Verwachte 1. Jaarstukken 2007: Huisvesting sportaccommodaties Het

Nadere informatie

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit:

Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering van 28 oktober De raad besluit: Gemeente Woerden 10R.00185 RAADSVOORSTEL d??^\ gemeente WOERDEN Indiener: de plaatsvervangend voorzitter Datum: 19 oktober Onderwerp: Voorstel voor het behandelen van de ingekomen stukken in de vergadering

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Toezeggingen aan/in de raad 2010/2011

Toezeggingen aan/in de raad 2010/2011 Toezeggingen aan/in de raad Datum raadsvgading Bijgewkt griffie 22 juli 2011 AZ : 18-07-2011 WZ: 18-05-2011 SOB: 25.01.2011 2010/2011 18-07-2011 Parken financieel Kost - in ovleg met de stichting parkegarages

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone.

stand van zaken / datum van afdoening 55 Rekening te houden met de busverbinding over de Vrijheidsweg bij het creëren van een 60 km-zone. GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE Actielijst gemeenteraad (tevens overzicht van moties, amendementen, schriftelijke etc.) nr. omschrijving actie datum type collegelid termijn afdoening stand van zaken / datum

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011

RAADSVOORSTEL. TITEL Verordening reclamebelasting 2011 RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3686069v4 Aan : Gemeenteraad Datum : 20 april 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Wethouder G. Boeve Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders

Openbaar. Notulen. van de vergadering van burgemeester en wethouders 31 januari 2017 nummer 1182689 Openbaar Notulen van de vergadering van burgemeester en wethouders Aanwezig: de burgemeester de secretaris de notulist drs. J. van Belzen mr. D. Vermaat L.P. van der Linden

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit

Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Griffie gemeenteraad Secretariaat Agenda Commissie Economie en Mobiliteit Betreft vergadering van dinsdag 6 oktober 2015, locatie Raadszaal/Commissiekamer, aanvang 20:15 uur Wijzigingenregister: 13-10:

Nadere informatie

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00

De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 De Raad 20-06-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) - Emiclaer Puntenburg (maquette) Presentatie voorlopig ontwerp ziekenhuis Maatweg 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal

Nadere informatie

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker.

mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 JA NEE voortgangsrapportage aan over het project realiseren Nieuwe Nobelaer en zwembad De Banakker. mmmt» Etten-L#or 3 0HAARI 2016 ETTENILEUR Aan de raad J' JA NEE Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg 4 4875 AA Etten-Leur Postbus 10.100 4870 GA Etten-Leur T: 14 076 E: info@etten-leur.nl I: www.etten-leur.nl

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Voortgangsoverzicht toezeggingen - Raadsvergadering d.d. 19 april Politieke Avond vanaf 10 mei 2006

Voortgangsoverzicht toezeggingen - Raadsvergadering d.d. 19 april Politieke Avond vanaf 10 mei 2006 PORTEFEUILLEHOUDER J. VAN DER MEER Politieke avond d.d. 10 mei 2006, burgerronde, Gebr. Van M. v/d Limburg Nieuwenhuizen Naar aanleiding van de inspraakreactie van mevrouw H. Hakvoort namens de bewoners

Nadere informatie

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30

De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 De Ronde 20-01-2009 Aanvang: 20:30 Tijd Molendijkzaal 0.01 20:30 Bestemmingsplan Buitengebied Oost Rondetafelgesprek met gemeenteraad Leusden Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Oost heeft ter inzage

Nadere informatie

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen

Afhankelijk van overzicht financiering Oude Hof, incl. de. gesprek relatie met de gelden voor het Bergen Lijst van bestuurlijke toezeggingen Algemene Raadscommissie Volglijst per 17 januari 2013 bijgewerkt tot en met 12 februari 2013 Nummer Datum toezegging Toezegging of actie Portefeuillehouder Voorstel

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

L. van Gerven raad september 2013

L. van Gerven raad september 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email L. van Gerven 040-2083487 Lge@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Verordening Starterslening. 13raad00533 26 september

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies

agenderen zodra gevraagde informatie van GS ontvangen is Voorhangprocedure regionale kantorenvisies Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen aanlevering procedure- door GS vergadering Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Strategisch handelingskader

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie komt terug in csie

Nadere informatie

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS

SAMENVATTING VOORGESCHIEDENIS Aan de raad, Onderwerp: Digitale informatieborden Voorstel: 1. De huidige 23 analoge evenementeninformatieborden vervangen door 20 digitale informatieborden 2. Geen gebruik maken van sponsoring en commerciële

Nadere informatie

Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven).

Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven). PLANNING RAADSNOTA S 2013, STAND VAN ZAKEN AUGUSTUS 2013 Nota bene: wijzigingen ten opzichte van planning mei 2013 staan cursief aangegeven). Dit overzicht van raadsnota s kent een nieuwe opzet. Er is

Nadere informatie

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming.

Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 17 september 2013. Deelsessie: 19.00 19.50 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: NUON-reserve tranche 2015. Toelichting: Op

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00

De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 De Raad 22-09-2009 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Economische visie: opgaven, Raad en agenda peiling BPA: Uitgangspunten deelnemingen (nav RIB 2009-99) Informatie/peiling

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 31 maart 2016, voortgezet op 7 april 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering

Nadere informatie

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota.

Interne memo. De nadruk ligt dus op de behandeling van de perspectiefnota. Interne memo Aan : Presidium Van : Lenneke van der van der Meer Afdeling : Griffie Datum : Maart 2013 Onderwerp : Behandeling jaarrekening / scenario's voor de toekomst / perspectiefnota en begroting 1.

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort van Boerhaave - Damiatelocatie BBV-nr: 2016/330454

Raadsstuk. Onderwerp: Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort van Boerhaave - Damiatelocatie BBV-nr: 2016/330454 Haarlem Raadsstuk Onderwerp: Stedenbouwkundige randvoorwaarden en grondexploitatie Poort van Boerhaave - Damiatelocatie BBV-nr: 2016/330454 1. Inleiding Op 23 juni 2016 gaf het college de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: R. Hoogzaad User-id: HOOB Tel: 4716 Onderw erp: HORECANOTA AMERSFOORT Toelichting: De 'Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers'

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen

Raadsvoorstel. Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond. besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen Raadsvoorstel Project Herinrichting Herenweg, Oranje Nassaulaan Warmond doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168639 datum voorstel: 7 september 2016 datum collegevergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij

Raadsvoorstel. Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie H.L. Klomberg M. Olij Titel Nummer 13/39 Jaarrekening 2011 en begroting 2013 GGD Datum 15 mei 2013 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie Zienswijze over de jaarrekening 2012 van de GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0113 Rv. nr.: 12.0113 B en W-besluit d.d.: 6-11-2012 B en W-besluit nr.: 12.1050 Naam programma: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Begroting 2013 van de Omgevingsdienst West-Holland Aanleiding:

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Raadsvergadering. 6 november

Raadsvergadering. 6 november RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november 2014 14-105 Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Aan de raad, Onderwerp Resultaten bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' Gevraagde

Nadere informatie

Blijkens hoofdelijke stemming is onderstaand besluit met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen genomen:

Blijkens hoofdelijke stemming is onderstaand besluit met 17 stemmen voor en 8 stemmen tegen genomen: INFORMATIEF OVERZICHT VAN DE BESLUITVORMING IN DE RAADSVERGADERING D.D. 29 juni 2016 Overzichtnr.: 06 Doel: het via Internet (gemeentelijke website) geven van informatie over het feitelijke verloop van

Nadere informatie

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00

De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 De Raad 29-05-2007 Aanvang: 16:00 Tijd Raadzaal 1.02 16:00 Verantwoordingsdebat Jaarverslag 2006 en Burgerjaarverslag 2006 Verantwoordingsdebat naar aanleiding van - Jaarverslag 2006 - Burgerjaarverslag

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V.

Bezoldiging bestuurder RGV Holding B.V. D. Overzicht aangenomen en overgenomen moties Openstaande moties vorige raadsperiode Alle aangenomen/overgenomen moties 2014 ev Stand van zaken mei 2015. Moties 2013 Datum Nummer Partijen Onderwerp Aan

Nadere informatie

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017

Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Adviezen uit de Statencommissies over Statenvoordrachten t.b.v. PS 28 juni 2017 Onderwerp 2. Bespreekstukken: Voorjaarsnota 2017 en Kadernota 2018-2021; begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 voor

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

B. Lijst van openstaande moties

B. Lijst van openstaande moties B. Lijst van openstaande moties Openstaande moties waarvan duidelijk is dat de termijn van afdoening langer dan 6 maanden betreft, zijn niet in deze lijst opgenomen. Die moties staan op de schaduwlijst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie