Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen. Oktober 2013. Stuurgroep WMO. Wmo: We gaan het samen doen!"

Transcriptie

1 Analyseverslag Enquête Daginvulling Leunen Oktober 2013 Stuurgroep WMO Wmo: We gaan het samen doen! 45 ochtend middag 40 avond maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag avond middag ochtend maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ochtend middag avond Stuurgroep Wmo: We gaan het samen doen! Ria Flinsenberg Margriet van Glabbeek Wim Jenniskens Annemie Lucassen Ed Stevens

2 Voorwoord In september 2013 is er een enquête uitgezet door de stuurgroep Wmo en de werkgroep ontmoetingspunt. Dit met als doel om op deze manier een beeld te krijgen van de behoeften welke er leven bij de inwoners van Leunen en met deze gegevens een passende invulling te kunnen geven aan de toekomstige Wmo activiteiten in Leunen. Is er behoefte aan daginvulling en welke activiteiten worden dan als een zinvolle daginvulling gezien? Er is gekozen om een zelfde vorm en opzet te kiezen als welke er door de pilotgroep We gaan het anders doen in Venray Centrum West en Grubbenvorst is uitgezet, op initiatief van de Gemeenten Venray en Horst aan de Maas. De vragenlijst is verspreid onder alle inwoners van Leunen ( 800 gezinnen ) In dit beknopt analyseverslag worden de belangrijkste uitkomsten van de enquête weergegeven. Een dankwoord aan de vrijwilligers die deze enquête huis aan huis hebben bezorgd en opgehaald is hier op z n plaats, evenals dank aan degene die alle gegevens hebben verwerkt en ingevoerd. Per vraag worden de uitkomsten via een grafiek weergegeven, verder volgen een aantal algemene bevindingen. Stuurgroep Wmo: We gaan het samen doen! Samenvatting De enquête is uitgezet onder 800 huishoudens in Leunen. Er zijn 415 enquêtes opgehaald. De uitslag van deze enquête toont aan dat er bij de inwoners van Leunen voldoende behoefte en draagvlak is voor het ontwikkelen van Wmo activiteiten. Van alle gezinnen heeft maar liefst 51% de enquête ingevuld en 26% van de Leunse inwoners heeft hun medewerking toegezegd om nu of in de toekomst als vrijwilliger een bijdrage te willen leveren. De inloopfunctie in het nieuw te ontwikkelen MFC scoort ruim voldoende evenals het ontwikkelen van allerlei vrijetijdsactiviteiten.

3 Inhoudsopgave 01. Inleiding 02. Enquête Wmo Uitslag Enquête 03. Analyse Enquête Wat is uw geslacht? Tot welke leeftijdscategorie behoort u? Denkt u nu of in de toekomst gebruik te maken van een zinvolle daginvulling in uw buurt? Welke behoefte heeft u m.b.t. uw daginvulling? Op welke dagen zou u deelnemen aan daginvulling? Heeft u al daginvulling buiten Leunen? Zou u willen overstappen naar daginvulling in Leunen? Heeft u begeleiding nodig tijdens activiteiten? Heeft u nog vragen en wilt u dat de stuurgroep contact met u opneemt? vul dan hier uw gegevens in Heeft u opmerkingen/aanvullingen? Wilt u een bijdrage leveren of wel meehelpen bij het ontwikkelen van en begeleiden van de Wmo activiteiten? Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden via ? 04. Conclusie 05. Van oriëntatie naar actieplan 06. Discussiepunten 07. Slotwoord en aanbevelingen

4 01. Inleiding De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) brengt veel veranderingen met zich mee. In de komende jaren moeten er in Leunen voorzieningen voor daginvulling komen waaraan mensen echt behoefte hebben en die mensen met en zonder beperking met elkaar verbinden en tevens dient het betaalbaar te zijn. Er moet gekeken worden wat er in Leunen zelf, door de inwoners van Leunen met en voor elkaar ontwikkeld kan worden zodat ook kwetsbare inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven wonen en meedoen in het dorp en daarbij een handje geholpen en ondersteund worden door dorpsbewoners. In samenspraak met de Dorpsraad is er een stuurgroep samengesteld en zijn er werkgroepen met actieve dorpsbewoners die een bijdrage willen leveren aan het vormgeven van verschillende initiatieven. Een van deze initiatieven is bijvoorbeeld de start van het eetpunt lekker samen Waarom deze vragenlijst (enquête)? We vinden het belangrijk om uw wensen te horen. Waaraan heeft u nog meer behoefte? Welke activiteiten wilt u dat er plaatsvinden, waar bent u mee geholpen? En op welke momenten? Allemaal vragen die alleen u als inwoner van Leunen kunt beantwoorden. Om hiervan een goed beeld te krijgen telt elk ingevuld formulier. Daarom verspreiden we een vragenlijst welke we graag per persoon of gezin ingevuld retour ontvangen. U kunt meerdere formulieren inleveren ( maak dan een kopie ) Wat vragen wij aan u? We willen u vriendelijk vragen deze lijst in te vullen. Uw mening is belangrijk! Denk na over wat je in de toekomst voor jezelf in Leunen wenselijk zou vinden. We komen de lijst weer ophalen in de week van 26 augustus. Wij hopen dat iedereen ( jong en oud ) de lijst invult! U kunt de vragenlijst ook digitaal invullen. Namens de stuurgroep. Ed Stevens, Annemie Lucassen, Ria Flinsenberg, Margriet van Glabbeek, Wim Jenniskens. Leunen, augustus 2013

5 02. Enquête Wmo 2013 Enquête Wmo 2013 Algemeen Vragenlijst is niet ingevuld/blanco teruggestuurd Wat is uw geslacht? Man Vrouw Tot welke leeftijdscategorie behoort u? jonger dan tot tot tot en ouder Denkt u nu of in de toekomst gebruik te maken van een zinvolle daginvulling in uw buurt? ja nee?? onbekend Welke behoefte heeft u mbt uw daginvulling? blanco/geen * Activiteiten (koken, creatief, muziek) ruimte voor tekst * Vrije tijdsbesteding (sporten, yoga, wandelen) ruimte voor tekst * Inloop/ontmoetingen (kaarten, krant lezen, koffie ) ruimte voor tekst Op welke dagen zou u deelnemen aan daginvulling? (Meerdere antwoorden mogelijk) blanco/geen

6 Maandagochtend Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagochtend Dinsdagmiddag Dinsdagavond Woensdagochtend Woensdagmiddag Woensdagavond Donderdagochtend Donderdagmiddag Donderdagavond Vrijdagochtend Vrijdagmiddag Vrijdagavond Zaterdagochtend Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagochtend Zondagmiddag Zondagavond Heeft u al daginvulling buiten Leunen? Ja Nee Zou u willen overstappen naar daginvulling in Leunen? Ja Nee Heeft u begeleiding nodig tijdens activiteiten? Ja Nee Heeft u nog vragen en wilt u dat de stuurgroep contact met u opneemt? vul dan hier uw gegevens in blanco/niet ingevuld Naam adres

7 Telefoonnummer Heeft u opmerkingen/aanvullingen? blanco/niet ingevuld opmerking: Wilt u een bijdrage leveren of wel meehelpen bij het ontwikkelen van en begeleiden van de WMO activiteiten? Ja Nee in de toekomst Zo ja: contactgegevens: Naam Straat Postcode Telefoonnummer adres Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden via ? Ja Thema-avond in de Brink

8 02.1. Uitslag enquête Uitslag Enquete 415; 52% 385; 48% Aantal Enquetes niet ingevuld Aantal Enquetes ingevuld Er zijn 800 enquêtes verspreid, hiervan zijn er 415 ingevuld en 385 niet ingevuld. Deze respons van 51% mag als hoog beschouwd worden ( vergelijk met andersoortige enquêtes en toont aan dat veel mensen betrokken zijn en willen meedoen. 03. Analyse enquête Wat is uw geslacht? 232 Man 183 Vrouw Wat is het geslacht? Man; 232; 56% Vrouw; 183; 44% Vrouw Man Van de 415 ingevulde enquêtes hebben 183 vrouwen en 232 mannen de enquêtes ingevuld.

9 03.2. Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 1 jonger dan tot tot tot en ouder Leeftijd 75 en ouder; 79; 19% jonger dan 18; 1; 0% 18 tot 34; 24; 6% 35 tot 54; 132; 32% jonger dan tot tot tot en ouder 55 tot 74; 176; 43% 75 % van de respondenten zit in de leeftijdsgroep 35/54 jaar en 55 /75 jaar. De grootste groep is de leeftijdsgroep tussen 55 en 75 jaar. Samen met de leeftijdsgroep 75 tot 79 jaar is dit de groep waar de Wmo activiteiten bij aan moeten sluiten.

10 03.3. Denkt u nu of in de toekomst gebruik te maken van een zinvolle daginvulling in uw buurt? 241 ja 134 nee 32?? onbekend Zinvolle daginvulling in Leunen? onbekend; 32; 8% nee; 134; 33% ja; 241; 59% ja nee onbekend 241 personen, 59% heeft kenbaar gemaakt behoefte te hebben aan een zinvolle daginvulling in Leunen. De overige 41% geeft aan op dit moment er nog geen behoefte aan te hebben, maar mogelijk wel in de toekomst?

11 03.4. Welke behoefte heeft u m.b.t. uw daginvulling? blanco/geen 115 * Activiteiten (koken, kreatief, muziek) ruimte voor tekst 186 * Vrije tijdsbesteding (sporten, yoga, wandelen) ruimte voor tekst 196 * Inloop/ontmoetingen (kaarten, krant lezen, koffie drinken ) ruimte voor tekst Behoefte aan daginvulling Leunen 87; 15% 196; 33% 115; 20% Geen mening Activiteiten Vrijetijdsbesteding Inloop 186; 32% 196 personen 33% heeft interesse in een inloop/ ontmoetingsfunctie. 186 personen 32% wil graag meedoen aan vrijetijdsbesteding (bewegingsactiviteiten) 115 personen 20% wil graag aan activiteiten deelnemen (creatief, muziek koken ed) Hieruit mag geconcludeerd worden dat er verdeeld behoefte is aan meerdere vormen van activiteiten.

12 03.5. Op welke dagen zou u deelnemen aan daginvulling? (Meerdere antwoorden mogelijk) blanco/geen Maandagochtend Maandagmiddag Maandagavond Dinsdagochtend Dinsdagmiddag Dinsdagavond Woensdagochtend Woensdagmiddag Woensdagavond Donderdagochtend Donderdagmiddag Donderdagavond Vrijdagochtend Vrijdagmiddag Vrijdagavond Zaterdagochtend Zaterdagmiddag Zaterdagavond Zondagochtend Zondagmiddag Zondagavond

13 45 ochtend middag 40 avond maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag avond middag ochtend maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag ochtend middag avond Uit deze grafiek blijkt dat de morgen en de middag het best scoren. De woensdag scoort het hoogste, gevolgd door donderdag en dinsdag.

14 03.6. Heeft u al daginvulling buiten Leunen? 111 Ja 226 Nee Daginvulling buiten Leunen Ja; 111; 33% Ja Nee Nee; 226; 67% De vraag lijkt op verschillende manieren geïnterpreteerd te zijn. Deels is daginvulling geïnterpreteerd als dagopvang, deels als activiteiten buiten Leunen maar deels ook als werk! Het is moeilijk om hier conclusies aan te verbinden Zou u willen overstappen naar daginvulling in Leunen? 77 Ja 91 Nee Daginvulling Leunen Nee; 91; 54% Ja; 77; 46% Ja Nee Ondanks dat de eerdere vraag op verschillende manieren geïnterpreteerd kan zijn, mag uit bovenstaande grafiek wel geconcludeerd worden dat 77 personen graag in eigen dorp daginvulling genieten.

15 03.8. Heeft u begeleiding nodig tijdens activiteiten? 23 Ja 236 Nee Heeft u begeleiding nodig tijdens activiteiten? Ja; 23; 9% Ja Nee Nee; 236; 91% 23 personen, 9% heeft kenbaar gemaakt begeleiding nodig te hebben. De overige 236 personen, 91% is wel zelfredzaam. Als een tussenliggende voorziening in eigen dorp kunnen Wmo activiteiten er aan bijdragen mensen met behoefte aan begeleiding zo lang mogelijk in ons eigen dorp een passende dagopvang te bieden. Het is dan ook een taak van de stuurgroep om deze groep mensen te benaderen en te begeleiden bij de Wmo activiteiten. Goed is het om te constateren dat een hele grote groep zelfstandig is Heeft u nog vragen en wilt u dat de stuurgroep contact met u opneemt? vul dan hier uw gegevens in blanco/niet ingevuld Naam adres Telefoonnummer 7 personen hebben kenbaar gemaakt dat ze graag zien dat de stuurgroep persoonlijk contact met hen op neemt.

16 Heeft u opmerkingen/aanvullingen? blanco/niet ingevuld opmerking: Samenvatting van de opmerkingen/aanvullingen van de deelnemers aan de enquête Moeilijk om in de toekomst te kijken Op dit moment nog niet van belang, ben nog te jong, misschien later als de kinderen groot zijn. Vragenlijst is verschillend in te vullen voor werkenden en niet werkenden. Nog geen behoefte, misschien in de toekomst wel, wil in de toekomst wel helpen KBO doet al veel, werkgroep historie kan ook een bijdrage leveren. Zit nog in het arbeidsproces, nu nog te druk Fijn als je ergens terecht kunt als je ouder bent. Activiteiten moeten breed toegankelijk zijn, niet alleen voor ouderen. Ben al actief als vrijwilliger

17 Wilt u een bijdrage leveren of wel meehelpen bij het ontwikkelen van en begeleiden van de WMO activiteiten? 46 Ja 194 Nee 25 in de toekomst Zo ja: contactgegevens: Naam Straat Postcode Telefoonnummer adres Mee helpen met de Wmo activiteiten 25; 9% 46; 17% Ja Nee in de toekomst 194; 74% Uit deze grafiek kunnen we opmaken dat 46 personen mee wil helpen met de Wmo activiteiten en nog eens 25 personen in de toekomst. We mogen dan ook de conclusie trekken dat er voldoende mensen bereid zijn om de Wmo activiteiten mee vorm te geven. De stuurgroep zal met deze mensen in gesprek gaan en bespreken op welke manier ieder van hen nu of in de toekomst zijn/ haar bijdrage kan leveren aan het ontwikkelen van en het uitvoering geven aan de verschillende activiteiten Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden via ? Ja 37 personen willen graag via de mail persoonlijk geïnformeerd worden over alle activiteiten

18 04. Conclusie We gaan het samen doen! De stuurgroep is van mening dat man met de opgehaalde gegevens over voldoende informatie beschikt. Met deze informatie kan de stuurgroep op hoofdlijnen invulling geven aan de taak die er ligt om mensen binnen ons eigen dorp te ondersteunen door o.a. dagopvang te bieden, dit met als doel hen zolang mogelijk te laten participeren binnen de Leunse samenleving. Het invullen van de vragenlijst moet vooral gezien worden als een moment op name. Afhankelijk van ieders persoonlijke situatie zal op het gebied van welzijn en gezondheid behoeftes veranderen. Voor het ontwikkelen van een activiteitenaanbod wat vooral als tussenliggende voorziening dienst doet ben je afhankelijk van een passende locatie. Voor de doelgroep die hiervan gebruik zal gaan maken is deze op dit moment in Leunen niet voorhanden. Reden om dit vooralsnog niet op te starten, maar op korte termijn eerder voor een invulling een laagdrempelige ontmoetingsplaats te kiezen welke met minimale aanpassingen in de Brink gerealiseerd kan worden. DE TOP VIJF GEKOZEN ACTIVITEITEN Aantal 1 Kreatief bezig zijn % 2 Wandelen % 3 Sport algemeen % 4 Ontmoeting, koffie % 5 Informatie 6 8 % % De top vijf gekozen activiteiten 6; 8% 12; 16% 16; 22% 21; 29% 18; 25% 1 Kreatief bezig zijn 2 Wandelen. 3 Sport algemeen 4 Ontmoeting, koffie 5 Informatie

19 NAAR CATEGORIE: AANTAL 1 Actief/bewegen % 2 Creatief bezig zijn % 3 Ontmoeten en gezelligheid % 4 Cursus en leren 6 5 % TOTAAL % Naar catogorie 23; 19% 41; 34% 6; 5% 1 Actief/bewegen 52; 42% 2 Creatief bezig zijn 3 Ontmoeten en gezelligheid. 4 Cursus en leren 05. Van oriëntatie naar actieplan Hoe nu verder. 1. Informatie bijeenkomst voor vrijwilligers met als doel Middels een persoonlijke benadering meer zicht te krijgen op wie wanneer beschikbaar is en op welke termijn mensen inzetbaar zijn. Welke talenten, kennis en kunde specifiek ingezet kunnen worden. Oriëntatie over een mogelijke invulling op korte termijn. Onder welke voorwaarden en waar kan dit vormgegeven worden. 2. Evaluatie en verdere ontwikkeling van Eetpunt LekkerSamen Hoe kan vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Uitbreidingsmogelijkheden? Doelgroep 3. Communicatie Via Leunse Courant Website vorm geven. Individueel contact opnemen met mensen die dit op de vragenlijst kenbaar gemaakt hebben.

20 4. Afstemming met project groep MFC Voorbereiding tussenliggende voorziening: dorpsdagopvang. Inventaris en faciliteiten. Veiligheid ( veilige omgeving ) 5. Nieuw initiatief voorbereiden Wekelijkse laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen, met en zonder beperking.( de Brink ) 06. Discussiepunten Er gebeurt al heel veel in Leunen. Hoe en op welke termijn kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen? Welke verwachtingen leven er en op welk termijn mogen mensen nieuwe initiatieven verwachten? Toegankelijkheid van bestaande activiteiten voor grotere doelgroepen? Waarvoor zijn we afhankelijk van het nieuw te openen MFC? Welke andere locaties zijn geschikt en te benutten? 07. Slotwoord en aanbevelingen Het invulling geven aan activiteiten van, voor en door mensen uit het eigen dorp is goed mogelijk. Er liggen kansen. Enerzijds kan er gekozen worden voor een werkwijze waarbij een goede voorbereiding plaatsvindt en er heel planmatig gewerkt wordt. Anderzijds kan er ook eenvoudig worden begonnen en kan gaandeweg ontdekt met voortschrijdend inzicht gewerkt worden. ( voorbeeld Eetpunt LekkerSamen ) Belangrijk is: Het betrekken van zoveel mogelijk mensen om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, bestaande uit denkers en doeners. Mensen met verschillende achtergronden uitnodigen om mee te denken in het proces om vanuit verschillende invalshoeken zaken te benaderen en te bekijken. Het regelen van een soort achterwacht functie waar mensen met vragen / hulp terecht kunnen. ( back up voor vrijwilligers ) Samenwerking met wijkverenigingen. Een verantwoorde locatie zoeken die past bij de doelgroep. De talenten en kwaliteiten van vrijwilligers coachen, ontwikkelen en daarnaast vooral waardering hebben voor hun inzet. Goede communicatie middels LVH courant en of digitale nieuwsbrief. De stuurgroep in Leunen wil zich inzetten voor MAATWERK in daginvulling, zodat zo veel mogelijk inwoners van Leunen mee kunnen doen in hun eigen dorp. Uiteindelijk willen we de participatie en integratie van alle inwoners van Leunen bevorderen. Vanwege de veranderingen in de A.W.B.Z en de Wmo willen we de nadruk in eerste instantie leggen op het realiseren van een zinvolle daginvulling voor kwetsbare burgers. Niet alleen voor mensen met een indicatie maar ook zonder indicatie die daginvulling nodig

21 hebben. Om zo te voorkomen dat mensen die geen (specialistische) begeleiding krijgen, thuis blijven zitten omdat zij onvoldoende of geen aansluiting vinden bij bestaande groepen en activiteiten in Leunen. Het zal een kunst zijn/ worden om deze hulpbehoevende inwoners van Leunen in beeld te krijgen en te benaderen. Daarnaast willen wij stimuleren dat deelnemers aan daginvulling invloed krijgen op het aanbod en zoveel mogelijk zelf hun keuze kunnen maken in wat zij willen. Zo wordt de drempel verlaagd om deel te nemen aan daginvulling en daarmee ook aan andere zorg/voorzieningen. Om als dorp zelf vorm te geven aan zorg/ ondersteuning die dorpsbewoners nodig hebben is het van groot belang vanaf het allereerste moment afstemming te zoeken met gemeente en zorgverzekeraar. Namens de stuurgroep Wmo: We gaan het samen doen! Ria Flinsenberg Margriet van Glabbeek Wim Jenniskens Annemie Lucassen Ed Stevens P/a Vicarieweg BP Leunen

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten

Jan Thijs Seinenhof Diever. Verenigingsleven en recreatieve activiteiten Jan Thijs Seinenhof Diever Verenigingsleven en recreatieve activiteiten 1 2 Geachte meneer, mevrouw, In deze uitgave van Jan Thijs Seinenhof staat beschreven welke mogelijkheden wij bieden voor vrijetijdsbesteding

Nadere informatie

Wijkontmoetingscentrum

Wijkontmoetingscentrum Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen bij het onderhoud. Mocht u

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WE GAAN HET SAMEN DOEN!

JAARVERSLAG 2016 WE GAAN HET SAMEN DOEN! We gaan het samen doen! Ria Flinsenberg Margriet van Glabbeek Wim Jenniskens Annemarie van Kruijssen Annemie Lucassen Peter Loenen Ed Stevens JAARVERSLAG 2016 WE GAAN HET SAMEN DOEN! Inhoudsopgave: 01.

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit

Iemand die een muziekinstrument kan bespelen, op de afdeling staat een piano, daar gaat dus ook de voorkeur naar uit Vrijwilligerswerk op de locatie Kempenhof, maandag Vervoer van cliënten, intern In staat zijn om een rolstoel te kunnen duwen, cliënten van en naar bijvoorbeeld de kapper/fysio brengen Maandagochtend 9.30-12.00u

Nadere informatie

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden

SPOORBOEKJE. Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden SPOORBOEKJE Activiteiten met en voor elkaar! Inspiratie, tips en voorbeelden Elke week wandelen we samen. Inmiddels met meer dan twintig mensen. Als het weer te slecht is, doen we binnen een spelletje.

Nadere informatie

AANMELDING. (in te vullen door De Stuw/Present Hardenberg)

AANMELDING. (in te vullen door De Stuw/Present Hardenberg) AANMELDING Groepsnummer: (in te vullen door De Stuw/Present Hardenberg) Stichting De Stuw en Stichting Present Hardenberg bundelen de krachten en organiseren samen het landelijke activiteit NL Doet 2011

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Programmaboekje t/m april 2016

Programmaboekje t/m april 2016 Programmaboekje t/m april 2016 Wijkontmoetingscentrum GEZOCHT! (M/V) Inwoners van t Harde met groene vingers ten behoeve van onze vijf nieuwe moestuinbakken. U kunt mogelijk één keer per maand ondersteunen

Nadere informatie

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de

Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de Om een beeld te krijgen van wat er speelde onder de inwoners van Leveroy en om duidelijk te krijgen wat eventuele behoeftes waren heeft de gemeenschapsraad het initiatief genomen om een enquête uit te

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof.

Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Deel 1 Vraag 1. Van de ouders die de enquête hebben ingevuld heeft 43,9 % 1 kind, 49,7% 2 kinderen, 5,8% 3 kinderen en 0,6% 4 kinderen op Villa Vlinderhof. Vraag 2. De kinderen van de respondenten zitten

Nadere informatie

Verslag paddentrek. Voorjaar Paddenwerkgroep Milieu Werkgroep Houten

Verslag paddentrek. Voorjaar Paddenwerkgroep Milieu Werkgroep Houten Verslag paddentrek Voorjaar 2005 Paddenwerkgroep Milieu Werkgroep Houten 1 Evaluatie paddenwerkgroep voorjaar 2005. Voorbereiding Dit jaar zijn we in januari begonnen met het benaderen van de vrijwilligers,

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016

Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Aanvraagformulier welzijnssubsidie 2016 Activiteiten waarvoor u een welzijnssubsidie aanvraagt De nieuwe koers: eigen kracht eerst! In 2014 heeft de gemeenteraad van Baarle-Nassau nieuw welzijnsbeleid

Nadere informatie

Recreatief, creatief, sportief en workshops

Recreatief, creatief, sportief en workshops Recreatief, creatief, sportief en workshops t Binnenhuys De Meent 4 3833 EA Leusden U bent van harte welkom! t Binnenhuys: Dé plek voor recreatie, creativiteit, sport en workshops Voorwoord Midden in Leusden

Nadere informatie

Aanvraag voor plaatsing en tarieven Peuterspeelzalen (VVE)

Aanvraag voor plaatsing en tarieven Peuterspeelzalen (VVE) Aanvraag voor plaatsing en tarieven Peuterspeelzalen (VVE) Datum ontvangst: Debiteurnummer: Gegevens van het kind Achternaam Voornamen Postadres: Postbus 10299 7301 GG Apeldoorn Bezoekadres: Hoofdstraat

Nadere informatie

Beleidsplan. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Beleidsplan. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen Tel: 06-37619986 E-mail: info@sameninleunen.nl Website: www.sameninleunen.nl Bank: NL84Rabo0301615969 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

GEGEVENS. datum van invullen: voor,- achternaam: m/v: geboortedatum: adres: postcode en plaats: Vaste telefoonnummer: Mobiele telefoonnummer:

GEGEVENS. datum van invullen: voor,- achternaam: m/v: geboortedatum: adres: postcode en plaats: Vaste telefoonnummer: Mobiele telefoonnummer: GEGEVENS datum van invullen: voor,- achternaam: m/v: geboortedatum: adres: postcode en plaats: Vaste telefoonnummer: Mobiele telefoonnummer: E-mailadres: IBAN-nummer: Voor reiskosten/onkosten vergoeding

Nadere informatie

Uitkomsten enquête driehoek

Uitkomsten enquête driehoek Uitkomsten enquête driehoek Pier Winsemiusleane Meamerterdyk - Molepaed Dorpsbelang Winsum (Fr.) Maart 2014 METHODE Procedure Iedere woning/huishouden in Winsum kreeg een enquête met vragen in de brievenbus.

Nadere informatie

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2

Aanleiding. vragenlijst Erflanden Pagina 2 Digitale enquête Aanleiding De Smederijen is een samenwerkingsverband van de gemeente Hoogeveen, verenigingen van Plaatselijk Belang, drie woningstichtingen (Actium, Woonconcept, Domesta), SWW Hoogeveen

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Algemeen Kind 1 Kind 2. Voornaam kind. Achternaam kind. Roepnaam. Geb.datum (vermoedelijk) :

Inschrijfformulier. Algemeen Kind 1 Kind 2. Voornaam kind. Achternaam kind. Roepnaam. Geb.datum (vermoedelijk) : Inschrijfformulier Algemeen Kind 1 Kind 2 Voornaam kind Achternaam kind Roepnaam Geb.datum (vermoedelijk) Geslacht : jongen meisje onbekend jongen meisje onbekend Adres Postcode en woonplaats BSN (Kind)

Nadere informatie

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b))

06 sept. Lucas de Groot (gr. 5/6) 05 sept. Ilse Rensen (gr.2b) 08 sept. Laura Janssen (gr 5/6) 09 sept. Lisa van Hout (gr. 7b)) September 2015 - nummer 1 Belangrijke data Maandag 7 september OR-vergadering en MR-vergadering Maandag 14 september Kennismakingsavond groep 6/7 om 19.00u. Kennismakingsavond groep 4 en groep 7/8 om 20.00u.

Nadere informatie

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid

IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid IDOP Nederwetten: Sociale cohesie en Toekomstbestendigheid Resultaten onderzoek en vervolg Januari 2013, Leonie Schijven & Albert Aalvanger Inhoud van de presentatie IDOP (kader) Uitvoering IDOP Nederwetten

Nadere informatie

NOTULEN THEMA-AVOND Wmo De toekomst is van jou!

NOTULEN THEMA-AVOND Wmo De toekomst is van jou! E.L.E.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen 0478-510332 secretaris@dorpsraadleunen.nl http://www.dorpsraadleunen.nl/ Bankrekening: 12.81.01.21 https://www.facebook.com/home.php#!/dorpleunen

Nadere informatie

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers

Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers 0 Ondersteuning en activiteiten voor mantelzorgers Workshops, lotgenotencontact, bijeenkomsten, individuele begeleiding Mantelzorg, wat is dat? Je bent mantelzorger wanneer je de zorg voor een familielid

Nadere informatie

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl.

0060-0511 Woonhuis : Lohengrin Scorlewald Tijdsvraag : 2 uur, op woensdagmiddag Omschrijving : Wandelen met Matheno in de mooie omgeving van Schoorl. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 12 mei 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even tussenuit

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0

Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 Onderzoeksresultaten Marktplaats Duttendel & Wittebrug September 2015 Versie 1.0 2 Index 1. Introductie 2. Profiel respondent & wijk 3. Shopgedrag 4. Productbehoefte (wat en waar) 5. Biologische markten

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Projectteam Grubbenvorst Projectteam Centrum-West Kernteam Overig

Projectteam Grubbenvorst Projectteam Centrum-West Kernteam Overig Pilot WE GAAN HET ANDERS DOEN Agendapunt: 3. Stand van zaken pilot algemeen Opgesteld: 12 jun. 2012 wk24 Bespreken in: Strategisch overleg Projectteam Grubbenvorst Projectteam Centrum-West Kernteam Overig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MEI. Seizoen VOLGEND SEZIOEN:

NIEUWSBRIEF MEI. Seizoen VOLGEND SEZIOEN: NIEUWSBRIEF MEI Seizoen 2014-2015 BELANGRIJK!!!!!!! Hallo allemaal, lees de nieuwsbrief goed door, want er zijn veel uitvaldagen i.v.m. verhuur Page en feestdagen. VOLGEND SEZIOEN: Nog 2 maanden trainen

Nadere informatie

Programmaboekje zomer 2016 Wijkontmoetingscentrum t Huiken. Kom ook gerust eens binnen!

Programmaboekje zomer 2016 Wijkontmoetingscentrum t Huiken. Kom ook gerust eens binnen! Programmaboekje zomer 2016 Wijkontmoetingscentrum t Huiken Kom ook gerust eens binnen! Voorwoord Een half jaar na de start van WOC t Huiken, kunnen we zeggen dat er in een behoefte wordt voorzien. Er zijn

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

AANMELDING DAGOPVANG januari-augustus 2018

AANMELDING DAGOPVANG januari-augustus 2018 AANMELDING DAGOPVANG januari-augustus 2018 Voor kinderen met een beperking is het soms moeilijker om een vrijetijdsbesteding te vinden die bij hen past. Adelante kan hierbij helpen. Samen gaan we op zoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

WAT IS ER TE DOEN IN NORSCHOTEN?

WAT IS ER TE DOEN IN NORSCHOTEN? Overzicht activiteiten en kerkdiensten per locatie in juli t/m aug 2016 Locatie DROSTENDIJK clubs Dinsdag 10.30-11.30 Denksportclub Drostendijk 1 e etage Voor woning 1, 3 en 4 Dinsdag Avond Gym Voor woning

Nadere informatie

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding

De Klanteffectvragenlijst. Handleiding De Klanteffectvragenlijst Handleiding Deze handleiding is tot stand gekomen met bijdragen van Stimulansz en Tevreden.nl. www.tevreden.nl www.stimulansz.nl Inhoud Inleiding... 1 Voorwoord... 4 Wat is maatschappelijk

Nadere informatie

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West

Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015. Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West. Werkteam Communicatie Venray Centrum-West Communicatie in de wijk, Werkplan 2013-2015 Voorstel voor Bestuur Stichting DAS Centrum-West Werkteam Communicatie Venray Centrum-West 1 1. Doelstelling Wat ik niet weet kan ik ook niet doen. Dit geldt

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!!

CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! CLIëNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2011, van brief tot conclusie!! De brief: Het Venster F.D. Rooseveltlaan 18 Postbus 2157 5600 CD Eindhoven Eindhoven, 29 november 2011 Betreft: Enquete cliënttevredenheid Beste

Nadere informatie

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen

iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met beperkingen Gemeente Almelo Gemeente Almelo De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november)

Nieuwe schooltijden. Enquête (1 november tot 15 november) Nieuwe schooltijden Enquête (1 november tot 15 november) Elk kind moet volgens de wet in 8 jaar een minimum aantal uren onderwijs krijgen. De school ontvangt van het rijk geld op basis van dat aantal uren.

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u

Locatie Kweekweg Vrijdagmorgen van 9.00-11.30u. Dagbehandeling De Valk, Lunteren Dagen in overleg van 11.00-12.00u Fietsvrijwilliger D.F. 2016-01-21 Creatieve vrijwilliger D.RB. 2015-59 O.K. 2015-56 Enkele bezoekers van dagbehandeling de Valk zouden graag af en toe een ritje op de duofiets maken. De vrijwilliger gaat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr. 16 23 maart 2012. In deze nieuwsbrief:

NIEUWSBRIEF. nr. 16 23 maart 2012. In deze nieuwsbrief: NIEUWSBRIEF nr. 16 23 maart 2012 In deze nieuwsbrief: Informatieavond MR Stagiaires Schoolfotograaf E-mailadressen Parkeren Paasfeest Bericht van Herberg De Hoef Belangrijke data: 5 t/m 10 april geen school

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur.

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 14 februari 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Hoe maak ik een jeugdenquête Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Hoe maak ik een jeugdenquête Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wanneer een enquête 4 Hoofdstuk 2 Hoe maak ik een enquête 5 Hoofdstuk 3 Plan van aanpak

Nadere informatie

Een jongerenruimte in Hapert!

Een jongerenruimte in Hapert! Een jongerenruimte in Hapert! Doelstelling: Het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van jongeren door middel van het aanbieden van een plek aan jongeren in de leeftijd van 12 t/m 20 jaar

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Ontmoet Gersteland HX Geldrop

Ontmoet Gersteland HX Geldrop Ontmoet Gersteland 22 5663 HX Geldrop 06 15 54 84 53 info@ontmoet-mirre.nl www.ontmoet-mirre.nl Zorgovereenkomst Met het invullen van deze zorgovereenkomst wordt er een overeenkomst afgesloten tussen de

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2012

Informatie tweede clubperiode 2012 Informatie tweede clubperiode 2012 De eerste clubperiode van 2012 zit er alweer op. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van Bureau Vrije Tijd voor het tweede half jaar van 2012! De clubperiode loopt deze

Nadere informatie

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening

Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Cliëntbelevingsmonitor Wmo/Jeugdwet Inzicht in de meningen en ervaringen omtrent de dienstverlening Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Cliëntbelevingsmonitor De cliëntbelevingsmonitor

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014

Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 Resultaten Enquête Dorpsraad Meterik 2014 T. Hendriks, F. Janssen, K. Reijnders Dorpsraad Meterik info@dorpsraadmeterik.nl 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 Doel enquête 3 Verantwoording enquête 4 Hoofdpunten

Nadere informatie

WAT IS ER TE DOEN IN NORSCHOTEN?

WAT IS ER TE DOEN IN NORSCHOTEN? WAT IS ER TE DOEN IN NORSCHOTEN? Overzicht activiteiten en kerkdiensten per locatie in juni 2016 Locatie DROSTENDIJK Donderdag 18.30-19.30 Psalmzangavond Drostendijk woning 4 Vrijdag 10.30-11.30 Zangochtend

Nadere informatie

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen

Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016. Ouderen Ontmoetingscentrum voor ouderen DE ROOS 2016 Ouderen 1 ONTMOETINGSCENTRUM DE ROOS Adres: Beekstraat 29 6001 GG Weert Tel: 0495-688190 (tijdens kantooruren) 0495-688199 (buiten kantooruren) Fax: 0495-537299

Nadere informatie

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11

openbare basisschool DE UTSKOAT Nieuwsbrief schooljaar 2014-2015 juni nummer 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Welkom bij onze dagvoorziening

Welkom bij onze dagvoorziening Welkom bij onze dagvoorziening Gemeente Wierden 2 Waarom kiezen voor dagvoorziening? Gezelligheid, ontspanning en sociale contacten Structuur in de dag Samen een (warme) maaltijd nuttigen Uw partner en/of

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk

Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Activiteitenkrant december 2016 Zondag 11 december Kerstdiner bij Van der Valk Aanvang: 16:00 uur Einde: 20:30 uur Zaal open vanaf 15:30 uur. Uw bijdrage: 15,00. Deze uitnodiging is alléén voor onze vaste

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Wat staat er in zorgblad Het manteltje?

Wat staat er in zorgblad Het manteltje? Het zorgblad voor mantelzorgers en zorgvragers Hoe kunnen mantelzorgers ontlast worden? Alle mantelzorgers zouden zich minder belast voelen als ze eens op vakantie zouden kunnen gaan. Ze zouden er dan

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Exposities: Kloosterkapel, Kerkstraat 8, Vorstenbosch tot 9 maart Expositie in de (h)artgalerij in het Brinkhuis,

Nadere informatie

JANUARI-FEBRUARI 2013. VERNIEUWDE NIEUWSFLITS Voor u ziet u onze vernieuwde nieuwsflits. NIEUWE LEERLINGEN! In januari zijn: 04 feb.

JANUARI-FEBRUARI 2013. VERNIEUWDE NIEUWSFLITS Voor u ziet u onze vernieuwde nieuwsflits. NIEUWE LEERLINGEN! In januari zijn: 04 feb. VERNIEUWDE NIEUWSFLITS Voor u ziet u onze vernieuwde nieuwsflits. Uit de koffie- en theegesprekken van groep 1 t/m groep 4 bleek dat men de nieuwsflits niet echt flitsend vond. Twee ouders hebben zich

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht

Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Januari - februari 2013 Activiteiten Ontmoetingsplein Barendrecht Ontmoetingen en activiteiten Heeft u behoefte aan ontspanning, ontmoeting en/of activiteiten? Laurens en KijkopWelzijn bieden met het Ontmoetingsplein

Nadere informatie

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI

de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI de agenda 3e periode 2013 sept t/m dec, van het CLI CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310, fax: 030-2331217

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Activiteitenprogramma de Zonnekamp November

Activiteitenprogramma de Zonnekamp November Activiteitenprogramma de Zonnekamp November Vaste Activiteiten: Dag Activiteit Tijd Maandag Rummicub huiskamer 4, 1e etage 9:30-12:00 uur Maandag Stoelfietsen 10:00-11:00 uur Dinsdag even weken (1,5 en

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Opgesteld door A. Boujahma, M. Maarse, C. Wijnands, versie 2.7

Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Opgesteld door A. Boujahma, M. Maarse, C. Wijnands, versie 2.7 Deelnemen aan het maatschappelijk verkeer Aanleiding De overheveling van de AWBZ naar de WMO, kostenreductie Samenwerking vanuit gezamenlijke visie, zeven zorgaanbieders Vraaggericht dagbestedingsaanbod,

Nadere informatie

Werkboek LEVEL BLOK NAAM GROEP

Werkboek LEVEL BLOK NAAM GROEP Werkboek LEVEL BLOK NAAM GROEP Dit leerlingwerkboek is een onderdeel van Levelwerk, een uitgave van Eduforce. Auteur: Jan Kuipers Vormgeving: Eduforce Druk: Cedin Eduforce 2014 Uitgeverij Eduforce Lavendelheide

Nadere informatie

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.

KlimtorenNieuws. basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt. KlimtorenNieuws basisschool de Klimtoren Kerkstraat 87 6996 AG Drempt 0313 473004 info@deklimtorendrempt.nl www.deklimtorendrempt.nl Nr. 14 25-03-2014 TorenTheater In dit nummer: TorenTheater Maandopening

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen

Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen Hertaling augustus 2017 Annemiek Denissen 1 Het regionaal platform ervaringskennis Wie zijn wij? Wij zijn mensen uit cliëntenraden in Nijmegen en begonnen in 2013.Wij vinden het belangrijk om wat cliënten

Nadere informatie

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd

Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Resultaten enquête woonbehoeften Beesd Beesd, oktober 2017 - 2 - Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Resultaten enquête woonbehoeften Beesd 4 Enquête woonbehoeften Beesd 12 Beesd voor Elkaar 18 - 3 - Voorwoord

Nadere informatie

Vacatures vrijwilligers

Vacatures vrijwilligers Vacatures vrijwilligers Omschrijving: Bezoeken cliënt Wanneer: In overleg Taken, vaardigheden: Gesprek voeren, koffie drinken, het dorp in etc. Graag iemand die iets te vertellen heeft en om kan gaan met

Nadere informatie

Agenda Speel werkthema s groep 1 en 2

Agenda Speel werkthema s groep 1 en 2 Agenda Zaterdag 30 mei 19.30 uur Concert Muziekvereniging + leerlingen basisschool Zondag 31 mei 09.30 uur 1e H. Communie leerlingen groep 4 Maandag 1 juni De schoolverpleegkundige is aanwezig voor groep

Nadere informatie

Wilt u deze brief zorgvuldig lezen voor u de vragenlijst invult?

Wilt u deze brief zorgvuldig lezen voor u de vragenlijst invult? Wilt u deze brief zorgvuldig lezen voor u de vragenlijst invult? Twello, november 2016 Betreft: vragenlijst ouderbetrokkenheid op CBS De Oase Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Afgelopen januari ben ik

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Beste ouder(s) / verzorger(s), Beste ouder(s) / verzorger(s), Bedankt voor je interesse in gastouderbureau OOK! Bij deze ontvang je van ons het aanmeldformulier vraagouder. Door het invullen van dit formulier ontvangen wij de basisgegevens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016

Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Nieuwsbrief Wijkkamer de Dommer En omgeving 30 september 2016 Wijkkamer.de.Dommer@ribw-nr.nl Dommer van Poldersveldtweg 73 Nijmegen Mail ons als je een bijdrage hebt! Nieuwe kunst in Wijkkamer de Dommer!

Nadere informatie

Vrijwilligersvacatures

Vrijwilligersvacatures Vrijwilligersvacatures Houtbewerking Voor onze wekelijkse groep houtbewerking zoeken we een handige man (of vrouw) om samen met andere vrijwilligers de groep te begeleiden. De ochtend is op donderdag van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrije Tijd

Nieuwsbrief Vrije Tijd Nieuwsbrief Vrije Tijd week 14 7 april 2017 Nieuws Agenda 9 april: FC Utrecht- Twente 22 april: Vogelwandeling Zeist. 23 april: FC Utrecht- Roda JC. 27 april: Koningsdag. 28 april: optreden van Doornvogels

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie