Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -"

Transcriptie

1 Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap I

2 Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun je tot de masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen (CIW) worden toegelaten nadat je de premasterclass met succes hebt afgerond. De premasterclass duurt één jaar (60 studiepunten). Op grond van je vooropleiding en specialisatiewensen bepaalt de examencommissie hoe jouw individueel premasterprogramma eruitziet. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur. In alle gevallen kan met het premasterprogramma, dat vastgesteld wordt door de examencommissie, uitsluitend in september gestart worden. Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een hbo-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment verplicht. Ook moet je hbo-vooropleiding voldoende aansluiten bij de master CIW. Hieronder wordt een aantal premasterclass varianten getoond afhankelijk van de vooropleiding. Dit is slechts een indicatie; per student wordt er een individueel programma vastgesteld door de examencommissie. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap II

3 Inhoudsopgave Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen specialisatie Taal en Communicatie in Organisaties Vak: Academische vaardigheden premaster 1 Vak: Bachelorscriptie colloquium communicatie- en informatiewetenschappen 2 Vak: Ba-scriptie communicatie- en informatiewetenschappen 3 Vak: Communicatie via gesprekken A 4 Vak: Communicatie via gesprekken B 5 Vak: Communicatie via teksten A 6 Vak: Communicatie via teksten B 7 Vak: Filosofie: Taal, kunst en kennis, pmc 8 Vak: Methodologie taalkunde 9 Vak: Minor Toetsende statistiek 10 Vak: Publiceren via Nieuwe media 11 1 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap III

4 Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen specialisatie Taal en Communicatie in Organisaties Dit is het standaard programma voor studenten van het HBO die willen instromen in de Master CIW met specialisatie Taal en communicatie in organisaties, maar kan afwijkend worden ingevuld, dit ter beoordeling van de Examencommissie. Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden premaster Bachelorscriptie colloquium communicatie- en informatiewetenschappen Ba-scriptie communicatieen informatiewetenschappen Communicatie via gesprekken A Communicatie via gesprekken B Academische vaardigheden premaster Periode L_AAPMALGACV 3.0 L_AABACIWCOL Ac. Jaar (september) 9.0 L_NCBACIWSCR Periode L_NCBACIW206 Periode L_NCBACIW207 Communicatie via teksten A Periode L_NCBACIW204 Communicatie via teksten B Periode L_NCBACIW205 Filosofie: Taal, kunst en kennis, pmc Periode L_YAPMALG004 Methodologie taalkunde Periode L_AABAALG403 Minor Toetsende statistiek Periode L_NCBAALG007 Publiceren via Nieuwe media Periode L_AABACIW302 Vakcode L_AAPMALGACV () Periode Periode 1 Credits 3.0 drs. A.C.T. Groot M.J.M. van Beek MA Hoorcollege Aanleren van vaardigheden op het gebied van het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie (zgn. informatievaardigheden) en het kritisch lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 1 van 12

5 Deze cursus bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, verdeeld over tien modules. In de eerste reeks modules wordt aandacht besteed aan het gebruik van bronnen en wetenschappelijke literatuur en aan het onderscheid tussen verschillende publicatietypen. Daarnaast doet de deelnemer praktische vaardigheid op in het zoeken van wetenschappelijke literatuur met behulp van de UBVU-catalogus, het landelijke catalogussysteem PiCarta en de belangrijkste (digitale) bibliografieën voor zijn of haar vakgebied. Ook het zoeken naar informatie op het internet wordt behandeld, en daaraan gerelateerd de wijze waarop dergelijke informatie kan worden beoordeeld op zijn bruikbaarheid in een wetenschappelijke context. In de tweede reeks modules wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in een academische omgeving wordt omgegaan met informatie. Een belangrijk aspect daarvan is het in de eigen tekst verwijzen naar, citeren van en parafraseren van andere informatiebronnen. Voor dat verwijzen gelden vakspecifieke regels, die in deze cursus worden geïntroduceerd en geoefend. De derde reeks modules begint met het kritisch leren lezen van teksten. Hierbij maakt de cursist kennis met kwaliteitscriteria voor argumentatie in wetenschappelijke teksten en met technieken voor het beoordelen van de kwaliteit van de argumentatie in teksten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het schrijven van een wetenschappelijke betoog. Na een algemene introductie in het genre academische tekst wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke aspecten daarvan, zoals de probleemstelling en de functie daarvan voor de rest van de tekst, de structuur/opbouw van de wetenschappelijke tekst, en taalgebruik en toon. Ook leert de deelnemer wat de meest efficiënte manier is om een schrijftaak aan te pakken. Start- en tussentijdse bijeenkomst. Verder zelfstudie, gestuurd door een online cursus die grotendeels op afstand kan worden gevolgd. Via digitale communicatie contact met docent en medestudenten. Vier toetsopdrachten. Deze moeten allemaal beoordeeld zijn als voldoende. Literatuur Al het onderwijsmateriaal wordt online via Blackboard beschikbaar gesteld. Vereiste voorkennis Basisvaardigheden computergebruik (tekstverwerking; web browser; e- mail). Premasterstudenten van de (afkomstig van het HBO). Overige informatie Het programma EndNote is geen standaardonderdeel van Windows. Het is beschikbaar op alle facultaire pc s. Aangeraden wordt om te werken met de VU-versie van Endnote. Bachelorscriptie colloquium communicatie- en informatiewetenschappen Vakcode L_AABACIWCOL () Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 2 van 12

6 Credits 3.0 prof. dr. W.P.M.S. Spooren prof. dr. W.P.M.S. Spooren Werkcollege 3ejaarsstudenten major CIW; 3ejaarsstudenten major e Taalstudies; premasterstudenten CIW, NTC. Overige informatie Het scriptiecolloquium wordt pas aangeboden in het studiejaar Ba-scriptie communicatie- en informatiewetenschappen Vakcode L_NCBACIWSCR (505451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. W.P.M.S. Spooren drs. M.G. Onrust, dr. S.M.K. van Vliet Werkcollege De student is in staat om zelfstandig een onderzoekbare onderzoeksvraag te formuleren op grond van zelf verzamelde wetenschappelijke literatuur. De student is in staat om zelfstandig een onderzoek van enige omvang op te zetten en uit te voeren. De student is in staat hierover zelfstandig een wetenschappelijk verslag te schrijven dat voldoet aan de conventies van de opleiding. Studenten die voor hun bachelorscriptie begeleid willen worden door een docent van de leerstoelgroep Taal & Communicatie dienen zich in te schrijven voor een bachelorscriptieproject. In zo n project schrijven groepen studenten (min. 5 en max. 15) een individuele scriptie onder begeleiding van één of twee docenten over een vooraf vastgesteld onderwerp. Per jaar worden minimaal zes projecten aangeboden, een in het najaar en vijf in het voorjaar. Hierover worden in juni en december voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. In overleg met de docenten worden bijeenkomsten georganiseerd waarin studenten rapporteren over de vorderingen van hun onderzoek. BA- scriptie die voldoet aan de voorwaarden van de opleiding (zie daarvoor de facultaire en opleidingspecieke scriptiehandleiding). Literatuur Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 3 van 12

7 Zelf door de student te zoeken, in overleg met de docent(en) Vereiste voorkennis Bachelorstudenten: de vakken van jaar 1 en 2 moeten zijn gehaald; studenten moeten klaar/bezig zijn met de vakken uit het eerste semester van jaar 3. Premasterstudenten: studenten moeten klaar/bezig zijn met de vakken uit het eerste semester 3e jaars studenten CIW, premasterstudenten CIW Overige informatie Inschrijven verplicht Communicatie via gesprekken A Vakcode L_NCBACIW206 () Periode Periode 4 Credits 6.0 drs. M.C.G. Schasfoort drs. M.C.G. Schasfoort, T.C. van Charldorp MPhil, dr. J.M.W.J. Lamerichs Hoorcollege, Werkcollege De colleges Communicatie via Gesprekken A & B richten zich op het ontwikkelen van kennis over mondelinge sociale interactie: wat doen mensen in gesprekken, hoe doen ze dat, met welke effecten, wat gaat er mis en hoe kan het anders of beter? Deel A spitst zich toe op het leren analyseren, terwijl deel B van deze kennis en vaardigheid gebruik maakt voor de analyse van gesprekken in 3 domeinen (gezondheid, juridisch, bedrijf). Dit omdat je in de toekomst waarschijnlijk daar zult werken en je inzichten in praktijk moet kunnen brengen, bv als adviseur. In deel A van het college leer je analyseren, door gesprekken te analyseren met behulp van de Conversatie Analyse als methode. Je analyseert telefoongesprekken en face-to-face gesprekken (voor een deel eerder zelf opgenomen in Discourse Analyse). We kijken o.a. naar hoe mensen van beurt wisselen, strijden om de beurt of ruimte scheppen om hun verhaal kwijt te kunnen (beurtorganisatie). Daarnaast leer je hoe gespreksdeelnemers hun handelingen op elkaar afstemmen en hun gesprek structureren, bv hoe ze een ander proberen te verleiden om antwoord te geven (sequentie- en actieorganisatie) en hoe ze elkaar bij verschillende gelegenheden verhalen vertellen (storytelling). Kortom: je leert hoe gespreksdeelnemers door middel van gesprekken sociale relaties tot stand brengen, bevestigen of veranderen. Hoor- en Werkcolleges Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 4 van 12

8 Tentamen, dossier met tussenopdrachten, dagboek met observaties over sociale interacties uit het dagelijks leven om je heen Literatuur artikelen Vereiste voorkennis Discourse Analyse, Workshop Transana studenten CIW: Taal en Communicatie, e taalstudies Communicatie via gesprekken B Vakcode L_NCBACIW207 () Periode Periode 5+6 Credits 6.0 drs. M.C.G. Schasfoort drs. M.C.G. Schasfoort, T.C. van Charldorp MPhil, dr. J.M.W.J. Lamerichs Hoorcollege, Werkcollege De colleges Communicatie via Gesprekken richten zich op het ontwikkelen van kennis over mondelinge sociale interactie. In deel A leer je analyseren, in deel B verwerf je inzicht in gesprekken in 3 domeinen: gezondheid, juridisch en bedrijf. Je leert hoe de gesprekken in elkaar zitten, wat er mis kan gaan en hoe het anders of beter kan. Je doet kennis en vaardigheden op die je kunt toepassen in de werkpraktijk, in je latere loopbaan, bv als adviseur. Je leert dus analyseren, problemen signaleren en maakt een begin met adviseren over gesprekken in de werkpraktijk. Deel B maakt gebruik van de opgedane kennis uit deel A en spitst zich toe op de analyse van gesprekken in 3 domeinen: gezondheidheid (artspatient-interactie), juridisch (rechtbankinteractie) en bedrijf (sollicitatiegesprekken). We richten ons bijvoorbeeld op hoe patienten aan de arts hun problemen uit de doeken doen, of hoe een arts het gesprek structureert; hoe verdachten de rechter vertellen wat er gebeurd is, of hoe agenten een politieverhoor inrichten; hoe sollicitanten de selectiecommissie op de hoogte brengen van relevante ervaring, of hoe de selectiecommissie beoordelingen maakt. We buigen ons daarnaast over de problemen die zich voordoen in de gesprekken, en hoe je je inzichten daarover relevant kunt maken voor de mensen die in de werkpraktijk de gesprekken voeren, bv door adviezen of een verbeterplan. Hoor- en werkcolleges Gezamenlijk werkstuk, individueel dossier met tussenopdrachten, individueel dagboek met observaties over interacties om je heen. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 5 van 12

9 Literatuur Heritage, John & Clayman, Steven, (2010) Talk in Action, Interactions, Identities and Institutions, Wiley-Blackwell, Uk Vereiste voorkennis Discourse Analyse, Communicatie via Gesprekken A (of vergelijkbaar), Workshop Transana. Studenten CIW: Taal en Communicatie; e taalstudies Communicatie via teksten A Vakcode L_NCBACIW204 () Periode Periode 1 Credits 6.0 dr. M.L.M.J. Vliegen dr. S.M.K. van Vliet, dr. L. Lagerwerf, dr. G. Mulder, prof. dr. W.P.M.S. Spooren, drs. M.G. Onrust, dr. M.L.M.J. Vliegen Hoorcollege, Werkcollege In dit vak maken studenten kennis met theorieën over tekst en tekstkwaliteit, en van de fenomenen die concreet een rol spelen bij de kwaliteit van informatieve, persuasieve en instructieve tekstsoorten. Op basis daarvan leren ze teksten op een analytisch niveau te beschouwen en te beoordelen. Speciale aandacht gaat uit naar het opsporen van mogelijk minder effectieve aspecten van teksten. In de eerste vier weken van het vak staan drie verschillende typen teksten centraal: informatieve, persuasieve en instructieve. Steeds wordt er daarbij aandacht besteed aan theorieën over informatieverwerking en gedragsbeïnvloeding. Deze theorieën helpen namelijk bij het doorgronden van de factoren die essentieel zijn voor het (goed) functioneren van deze teksttypen. Daarnaast komt het overkoepelende begrip genre aan de orde. In de laatste drie weken van het vak komen fenomenen aan de orde die een bijzondere rol spelen in de drie teksttypen (bijvoorbeeld: fragmentatie, transitiviteit). Aan de hand van een aantal teksten uit de praktijk wordt geoefend met het herkennen van deze fenomenen en met het herkennen van problematische aspecten daarbij. hoorcolleges en werkcolleges tentamen en opdrachten. Beoordeling vindt plaats aan de hand van cijfers. Op de werkcolleges is aanwezigheid verplicht. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 6 van 12

10 Literatuur wordt nader bekend gemaakt 2ejaarsstudenten major CIW; 2ejaarsstudenten major e Taalstudies; premasterstudenten CIW Overige informatie Deze cursus valt onder het overgangsprogramma 3e jaars Taalwetenschap, toegepaste taalwetenschap. Communicatie via teksten B Vakcode L_NCBACIW205 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 dr. M.L.M.J. Vliegen prof. dr. W.P.M.S. Spooren, dr. L. Lagerwerf, dr. G. Mulder, dr. C.A.M. de Jong, drs. M.G. Onrust, dr. M.L.M.J. Vliegen Werkcollege, Hoorcollege Studenten leren om, op basis van analyse en op basis van inzicht in teksttypen en genre, teksten te verbeteren of te herformuleren. Vervolgens verwerven ze kennis van analytische instrumenten voor empirisch tekstonderzoek, en leren ze de vaardigheid om te werken met vragenlijsten. Op basis van de kennis die is opgedaan in Communicatie via teksten A maken studenten in kleine groepen een diagnose van een zelf uitgezochte 'probleemtekst'. Een probleemtekst is een tekst die om welke reden dan ook niet effectief is of lijkt te zijn. Op basis van deze diagnose maken ze een plan voor tekstinterventie, en herschrijven ze vervolgens de probleemtekst tot een tekst die volgens alle theoretische inzichten en kennis effectief zou moeten zijn. In de laatste module van het vak (periode 3) onderzoeken studenten of de gepleegde ingrepen inderdaad het gewenste effect hebben bij de doelgroep van hun tekst. werkcolleges, tutorials, symposium werkstuk, onderzoeksverslag, presentatie. De beoordeling vindt plaats in cijfers. Studenten mogen alleen aan het onderzoek in periode 3 meedoen als ze een voldoende hebben voor de herschrijving van hun probleemtekst. Literatuur wordt nader bekend gemaakt Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 7 van 12

11 2ejaarsstudenten major CIW; 2ejaarsstudenten major e Taalstudies; premasterstudenten CIW Filosofie: Taal, kunst en kennis, pmc Vakcode L_YAPMALG004 () Periode Periode 5 Credits 3.0 drs. A.P. den Dulk dr. M.F. Willemsen, drs. A.P. den Dulk Hoorcollege In ons denken en handelen kennen wij voortdurend betekenissen toe aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Die betekenisgevingsprocessen worden gestuurd door onderliggende denkstructuren (begrippen en opvattingen) die wij ontlenen aan onze cultuur, persoonlijke ervaringen, opleiding etcetera. Het is van belang, zeker voor academici in opleiding, om deze structuren regelmatig aan een kritische blik te onderwerpen. Dergelijke denkkaders vormen immers onze verstandelijke behuizing en deze kan vooringenomenheden en onjuistheden bevatten die ons begrip vertekenen of belemmeren. Filosofie is het kritisch onderzoeken van de begrippen en opvattingen die ten grondslag liggen aan ons denken en handelen. De algemene doelen van het vak Filosofie: taal, kunst en kennis zijn: (1) kennismaken met algemene hoofdlijnen en kernthema s uit de geschiedenis van de filosofie, en met de specifieke filosofische problemen die samenhangen met de eigen studiegebieden, rond noties als taal, kunst en kennis (wetenschap); (2) vaardigheden ontwikkelen om wetenschappelijke hoofdvragen en kernbegrippen te analyseren en er kritisch op te reflecteren; (3) een houding van academisch burgerschap ontwikkelen: leren dat het noodzakelijk is je kritisch te verhouden tot wetenschappelijke theorieën en onderzoeksresultaten, (o.a.) omdat deze gebaseerd zijn op filosofische vooronderstellingen die zelf kritisch onder de loep dienen te worden genomen. Tijdens de collegereeks worden de kennis-, kunst- en taalopvattingen besproken van een aantal grote denkers uit de geschiedenis van de westerse filosofie, zoals: Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche en Wittgenstein. Wanneer is iets échte kennis en wanneer is het proces waarmee die kennis wordt verkregen échte wetenschap? Wat is kunst, en wat is haar rol in onze pogingen om onszelf en de wereld om ons heen te begrijpen? En wat is de rol van de taal in die begrips- en betekenisvormingsprocessen? Wat is de relatie van taal tot datgene wat hij probeert uit te drukken? Dat zijn de inhoudelijke hoofdvragen van deze cursus. Hoorcolleges Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 8 van 12

12 Schriftelijk tentamen Literatuur * Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd van Riel, Wijsbegeerte (Uitgeverij Lannoo Campus: Tielt, 2010). * Reader Filosofie: taal, kunst en kennis Verplicht voor premasterstudenten CAMS, Kunstgeschiedenis, CIW, English Language and Culture, Franse taal en cultuur, Literatuurwetenschap, e taal en cultuur, Taalwetenschap Uitleg in Blackboard Bij deze cursus wordt intensief gebruikgemaakt van Blackboard. Methodologie taalkunde Vakcode L_AABAALG403 () Periode Periode 2 Credits 6.0 dr. G. Mulder prof. dr. G.J. Steen, T.C. van Charldorp MPhil, dr. G. Mulder, dr. M.J.A. Lamers Hoorcollege, Werkcollege Je kent de principes achter drie hoofdsoorten van empirisch onderzoek (experimenteel, survey en case-study). Je bent in staat verantwoorde keuzes te maken bij het opzetten en uitvoeren van dergelijk onderzoek. Je kunt de kwaliteit van onderzoek van anderen beoordelen. Je kunt de vertaalslag maken van onderzoeksvragen naar getallen. Je kunt getalsmatige informatie in het onderzoek van anderen begrijpen. In het eerste deel van de cursus wordt in hoorcolleges een algemene inleiding gegeven op de kenmerken van empirisch onderzoek. In deze hoorcolleges wordt je een kader aangereikt waarbinnen je de drie hoofdsoorten van empirisch onderzoek (experimenteel onderzoek, survey-onderzoek en case-study) kunt plaatsen. Daarnaast wordt een inleiding gegeven in de beschrijvende en inferentiële statistiek. In het tweede deel van de cursus worden in hoorcolleges de drie hoofdsoorten van empirisch onderzoek uitgediept. In de werkcolleges wordt ingegaan op de taalwetenschappelijke invulling van elk van de drie onderzoekssoorten. Bij elk onderdeel wordt minimaal één casus besproken. Aan de hand van die casus wordt de behandelde theorie toegepast. Hoorcollege en werkcollege Multiple Choice Tentamen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 9 van 12

13 Literatuur Babbie, E. (2012). The Practice of Social Research. 13th Edition. Wadsworth Cengage Learning Vereiste voorkennis 1e jaar (voor 2e jaars studenten) of eerste 2 jaar bachelorprogramma (voor 3e jaars studenten) Overige informatie Voor het tentamen hebben kandidaten maximaal 90 minuten tijd. Minor Toetsende statistiek Vakcode L_NCBAALG007 () Periode Periode 1 Credits 6.0 dr. G. Mulder dr. G. Mulder Hoorcollege Je kent de theoretische basis van beschrijvende en inferentiële (toetsende) statistiek. Je bent in staat basistechnieken toe te passen voor het beschrijven van steekproefgegevens. Je bent in staat onderzoeksvragen te beantwoorden op grond van een aantal inferentiële technieken (o.a. correlatie en regressie, t-toets en variantieanalyse). Je bent in staat om op grond van onderzoeksvragen en -opzet en controle van parametriche assumpties de juiste inferentiële techniek te kiezen. Je bent in staat de resultaten van statistische analyses conform de richtlijnen van de APA te rapporteren. Inzicht verkrijgen in de mogelijkheden van het gebruik van digitale bronnen en/of gegevensbestanden in het kader van kwantitatief onderzoek. Inzicht verkrijgen in, en vaardigheid opdoen met, de toepassingsmogelijkheden van relevante ICT-methoden en -technieken bij het onderzoek aan dergelijke bronnen en bestanden. Behandeling van de fundamenten van beschrijvende en inferentiële (toetsende) statistiek: descriptieve maten, geobserveerde scoreverdelingen, de standaardprocedure van een toetsing. Vervolgens komen de elementaire technieken aan de orde, gericht op de evaluatie van betrouwbaarheid (Cronbach's alpha), relaties (correlatie en regressie) en verschillen (t-toets, Wilcoxon, Mann-Whitney, variantie-analyse en de chi-kwadraattoets). Hoorcollege 2 x 2 uur p/w; daarnaast werken studenten in tweetallen wekelijks praktijkopdrachten met SPSS uit. Multiple choice tentamen; praktijkgerichte eindopdracht (in tweetallen). Beide onderdelen tellen voor 50 procent mee bij het Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 10 van 12

14 bepalen van het eindcijfer. Voor beide onderdelen geldt dat minimaal een 5.0 moet worden gehaald. Literatuur Field, A. (2009). Discovering Statistics Using SPSS. 3rd Edition. London: Sage 2e jaars studenten major CIW en major Taalwetenschap-Ttw; premaster studenten CIW en Taalwetenschap-Ttw; master studenten CIW (indien ze dit vak in de vooropleiding nog niet gevolgd hebben) Overige informatie De wekelijkse opdrachten moeten verplicht worden ingeleverd. Wanneer alle opdrachten op tijd zijn ingeleverd, verdient de deelnemer een half punt bijtelling bij het eindcijfer. Voor iedere opdracht die niet op tijd is ingeleverd volgt 1 punt aftrek. Voor het tentamen hebben kandidaten maximaal 90 minuten tijd. Publiceren via Nieuwe media Vakcode L_AABACIW302 () Periode Periode 4+5 Credits 9.0 drs. B.F. Stuyvenberg drs. B.F. Stuyvenberg, drs. M.G. Onrust Hoorcollege, Practicum, Werkcollege Kennis krijgen van en vaardigheden aanleren m.b.t. diverse aspecten van het publiceren via nieuwe media. De zogenaamde nieuwe media, zoals mobiele telefoons, pda's en met name het World Wide Web, lenen zich uitstekend voor allerlei informatieve en communicatieve doeleinden. Dit komt vooral doordat deze media publicatie en communicatie mogelijk maken in multimediale vorm, waarbij sprake is van een combinatie van tekst, beeld, geluid, video, animaties e. d. met een groot bereik. Daarnaast kan bij dergelijke publicaties gebruik gemaakt worden van zogenaamde hyperlinks om verschillende verbanden tussen onderdelen ervan tot uitdrukking te brengen waarbij men niet beperkt is tot een lineaire ordening, zoals in een gedrukt boek. In toenemende mate richten nieuwe media zich ook op interactieve communicatie, middels het zogenaamde Web 2.0. Een belangrijk uitgangspunt van Web 2.0 is bovendien het beter doorzoekbaar maken van het Web. Dat betekent o.a. dat webdocumenten veel meer naar betekenis moeten worden opgebouwd. De cursus Publiceren via nieuwe media richt zich op de diverse aspecten, zowel technisch als meer inhoudelijk, van het publiceren via deze media. In onderdeel A (periode 4, 5 stp.) gaat de aandacht specifiek uit naar het ontwerpen en schrijven van digitale documenten. Aan de orde komen zaken als het structureren van informatie in een hypermediale omgeving, de opbouw van een webpagina en het Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 11 van 12

15 schrijven van 'non-lineaire' teksten ('webstijl'). In onderdeel B (periode 5, 5 stp.) valt het zwaartepunt van de aandacht op het gebruik van nieuwe media t.b.v. een digitale publicatie, effectief ontwerp en de daadwerkelijke realisatie van een multimediale communicatieuiting. Bovendien wordt aandacht besteed aan het evalueren van websites op basis van standaardmodellen. Dit houdt in dat deze cursus zowel praktische als theoretische componenten bevat. Periode 4: werkcollege en projectgroepen. Periode 5: hoorcollege en computerpracticum. Van de deelnemer wordt in periode 4 substantiële participatie in een projectgroep vereist. In periode 5 wordt van de deelnemer veel zelfwerkzaamheid achter de computer verwacht bij het uitwerken van wekelijkse opdrachten. Tentamen en opdrachten. Deelcijfers van A en B moeten voldoende zijn. Beoordeling gebeurt in de vorm van cijfers. Voor deel A is aanwezigheid op de colleges verplicht. Literatuur Wordt nader bekend gemaakt Vereiste voorkennis Basisvaardigheid computergebruik (met name Windows en bestandsbeheer) 3e jaarsstudenten major CIW; 3e jaarsstudenten major e Taalstudies; overige studenten Letteren Overige informatie Overgangsprogramma 3e jaars CIW Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap Pagina 12 van 12

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2013-2014 Vrije

Nadere informatie

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie-

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012 Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2011-2012 I Als je al een wo-bachelordiploma

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - -

Nadere informatie

Premaster Nederlandse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Nederlandse Taal en Cultuur - 2011-2012

Premaster Nederlandse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Nederlandse Taal en Cultuur - 2011-2012 Premaster e Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - - P e Taal en Cultuur - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P e Taal en Cultuur - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie-

Nadere informatie

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011

Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011 Premaster Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Journalistiek - 2010-2011 I Als je al een wo-bachelordiploma

Nadere informatie

Premaster Nederlandse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Nederlandse Taal en Cultuur - 2010-2011

Premaster Nederlandse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Nederlandse Taal en Cultuur - 2010-2011 Premaster e Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - - P e Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P e Taal en Cultuur - 2010-2011 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie-

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Premaster Taalwetenschappen, programma Toegepaste taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Taalwetenschappen -

Premaster Taalwetenschappen, programma Toegepaste taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Taalwetenschappen - Premaster Taalwetenschappen, programma Toegepaste taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Taalwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Taalwetenschappen - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen (Let) - P Communicatie- en

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen (Let) - P Communicatie- en Premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie-

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Journalistiek Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Premaster Taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen (Let) - P Taalwetenschappen

Premaster Taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen (Let) - P Taalwetenschappen Premaster Taalwetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Taalwetenschappen - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Taalwetenschappen - 2014-2015 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2013-2014 I

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2015-2016 I

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst-

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de masteropleiding Onderwijswetenschappen Quickscan U voert een quickscan uit om vast te stellen of de vrijstellingsprocedure op grond van praktijkervaring

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2016-2017 I

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2014-2015 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap

Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap Bachelorscriptiebrochure BA Taalwetenschap 1. Definitie 2. Omvang 3. Begeleiding 4. Beoordelingscriteria 5. Eindtermen 6. Mogelijke aanvullingen Bijlage: Stappenplannen 1. Definitie De Bachelorscriptie

Nadere informatie

Premaster Franse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Premaster Franse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Premaster Franse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Leerlijnen BA Geschiedenis

Leerlijnen BA Geschiedenis Leerlijnen BA Geschiedenis De opleiding BA Geschiedenis kent een zevental leerlijnen: Leerlijn A (Schrijfvaardigheid) loopt via Themacollege 1 en Themacollege 2 in de propedeuse naar de twee BA2 werkcolleges.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Design Cultures Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Design Cultures Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Design Cultures Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 I De vakken Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2016-2017 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Duitse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Duitse Taal en Cultuur - 2010-2011

Duitse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Duitse Taal en Cultuur - 2010-2011 Duitse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren M Duitse Taal en Cultuur 20102011 Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren M Duitse Taal en Cultuur 20102011 I Het MAonderwijs van

Nadere informatie

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh

KWALON Conferentie 13 december 2012. Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren. Inge Bleijenbergh KWALON Conferentie 13 december 2012 Methodenleer aan de universiteit: ontwerpen, uitvoeren en reflecteren Inge Bleijenbergh Bijdrage Het bieden van inzicht in en reflecteren op de plaats en organisatie

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Rooster Zie roosterinformatie op het web.

Rooster Zie roosterinformatie op het web. Studiehandleiding Onderwerp Een kind dat het Nederlands als zijn moedertaal leert, blijkt de belangrijkste eigenschappen ervan al snel te ontdekken. Bovendien verloopt het verwervingsproces bij Nederlands

Nadere informatie

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Taalvaardigheid Spaans 1 Minor Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase RTC Spaans Taalvaardigheid Spaans 1 Minor

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Majoren: Hieronder zijn opgenomen de majoren die binnen de opleidingen van het domein Taal en Communicatie gekozen kunnen worden.

Majoren: Hieronder zijn opgenomen de majoren die binnen de opleidingen van het domein Taal en Communicatie gekozen kunnen worden. BIJLAGE SCHEMA EN VAKKENOVERZICHT TAAL EN COMMUNICATIE Overzicht vakken en eventuele voorkenniseisen cohort 2010 Algemeen deel Taal en Communicatie Inleiding communicatiewetenschap Filosofie Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1

Belevingsonderzoek hoorcollege. BOZ HOND Week 1.1 Belevingsonderzoek hoorcollege BOZ HOND Week 1.1 Programma Praktische informatie Toelichting modules BOZ PRO en BOZ OND Briefing en debriefing Praktische informatie Docent: Renée van Os Bereikbaar: Renee.vanOs@han.nl

Nadere informatie

- Communicatie- en informatiewetenschappen

- Communicatie- en informatiewetenschappen Bijlage bij OER domein Taal en Communicatie Overzicht majoren en onderwijsonderdelen Opleidingen (met de bijbehorende e major(en)) die binnen Taal en Communicatie vallen: - Communicatie- en informatiewetenschappen

Nadere informatie

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier

Schriftelijke (en mondelinge) (deel)tentamens. Werkdossier Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding RTC Spaans vaknaam Taalvaardigheid Spaans 1 Major Engelse vaknaam Spanish Proficiency

Nadere informatie

5.2 Grafiek en grafische technieken

5.2 Grafiek en grafische technieken 5.2 Grafiek en grafische technieken Algemeen Deze combinatie biedt je de mogelijkheid theoretische en historische kennis van kunstgeschiedenis te onderbouwen met een kunstenminor waarin de nadruk ligt

Nadere informatie

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015.

Het diploma van de opleiding kan behaald worden tot en met 31 december 2015. Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: MSc Logopediewetenschap Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Niet van toepassing NB: Sinds 1 september 2013 is instroom in de masteropleiding

Nadere informatie

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden

De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden De praktische kant van academische vorming: academische vaardigheden Henk Donkers Sectie Geografie, planologie en milieu Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Uitgangspunten

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding (Zie 2.3) 2.3 Toelating

Nadere informatie

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk

Academiejaar Programmagids. Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk Academiejaar 2008-2009 Programmagids Sociaal werk (PBA) 1eBa sociaal werk Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosoferen 4.0 1of2 (OA) Filosoferen 4.0 1of2 1282008 2 5 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 I De masteropleiding Erfgoedstudies (duaal),

Nadere informatie

Premaster Kunst-en cultuurwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen - P Kunst- & cultuurwetenschappen -

Premaster Kunst-en cultuurwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen - P Kunst- & cultuurwetenschappen - Premaster Kunst-en cultuurwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Geesteswetenschappen - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - der Geesteswetenschappen - P

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 De functie van de cursus 7 2 De inhoud van de cursus 7 2.1 Voorkennis 7 2.2 Leerdoelen van de cursus 7 2.3 Opbouw van de cursus 8 2.4 Leermiddelen 8 3 Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Master of Psychological Research

Master of Psychological Research Master of Psychological Research Inleiding De master of psychological research is een speciale eenjarige master die voortbouwt op uw onderzoeksvaardigheden die u tijdens uw master of psychology scriptie

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren

AOS docentonderzoek. Rapporteren en presenteren Het forum AOS docentonderzoek Rapporteren en presenteren Wanneer is je onderzoek geslaagd? Evalueren en beoordelen Oefening 4 (pagina 316 of 321) Rapporteren en presenteren Verspreiding van resultaten

Nadere informatie