Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012"

Transcriptie

1 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis I

2 Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun je tot de masteropleiding Geschiedenis worden toegelaten nadat je de premaster Geschiedenis (waarin je je deficiënties wegwerkt) met succes hebt afgerond. De premaster bestaat uit maximaal 60 studiepunten. Op grond van je vooropleiding en specialisatiewensen bepaalt de examencommissie hoe jouw individueel premasterprogramma eruitziet. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur. In alle gevallen kan met het premasterprogramma, dat vastgesteld wordt door de examencommissie, uitsluitend in september gestart worden. Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een hbo-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment verplicht. Het onderstaande schema is een voorbeeld van de studie-onderdelen die gevolgd moeten worden bij instromen vanuit HBO-bachelor-geschiedenis. Het betreft hier maatwerk. Per individueel geval wordt bekeken hoe het programma er uit gaat zien. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis II

3 Inhoudsopgave Premaster Geschiedenis voor HBO 1 Scriptie Premaster geschiedenis 1 Vak: Academische vaardigheden premaster 2 Vak: Bachelorscriptie colloquium geschiedenis 3 Vak: Ba-scriptie contemporaine geschiedenis 4 Vak: Ba-scriptie cultuurgeschiedenis 4 Vak: Ba-scriptie economische en sociale geschiedenis 5 Vak: Ba-scriptie middeleeuwse geschiedenis 5 Vak: Ba-scriptie niet-westerse geschiedenis 6 Vak: Ba-scriptie oude geschiedenis 6 Vak: Communicatie en leescultuur in de late Middeleeuwen 7 Vak: Communicatie en leescultuur Vroegmoderne tijd 8 Vak: Filosofie: Kennis, interpretatie en context, pmc 9 Vak: Historiografie 10 Vak: The Netherlands in the Early Modern Period 11 Vak: The Netherlands in the Late Middle Ages 12 Vak: Theorie van de geschiedenis 13 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis III

4 Premaster Geschiedenis voor HBO Volg naast onderstaande onderdelen ook 30 stp aan 2e- en 3e jaarsvakken na goedkeuring van de Examencommissie. Opleidingsdelen: - Scriptie Premaster geschiedenis Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden premaster Bachelorscriptie colloquium geschiedenis Communicatie en leescultuur in de late Middeleeuwen Communicatie en leescultuur Vroegmoderne tijd Filosofie: Kennis, interpretatie en context, pmc Scriptie Premaster geschiedenis Periode L_AAPMALGACV Periode 1+2+3, Periode L_GABAGESCOL Periode L_GMBAGES205 Periode L_GNBAGES206 Periode L_YAPMALG005 Historiografie Periode L_GABAGES307 The Netherlands in the Early Modern Period The Netherlands in the Late Middle Ages Theorie van de geschiedenis Periode L_GABAGES207 Period L_GMBAGES204 Periode L_GCBAGES213 Kies een scriptie behorend bij 1 van de 2 hoofdvakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Ba-scriptie contemporaine geschiedenis Ba-scriptie cultuurgeschiedenis Ba-scriptie economische en sociale geschiedenis Ba-scriptie middeleeuwse geschiedenis Ba-scriptie niet-westerse geschiedenis Ac. Jaar (september) 9.0 L_GCBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GNBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GEBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GMBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GWBAGESSCR Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 1 van 14

5 Ba-scriptie oude geschiedenis Ac. Jaar (september) 9.0 L_GOBAGESSCR Academische vaardigheden premaster Vakcode L_AAPMALGACV () Periode Periode 1 Credits 3.0 drs. A.C.T. Groot Docent(en) M.J.M. van Beek MA Lesmethode(n) Hoorcollege Aanleren van vaardigheden op het gebied van het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie (zgn. informatievaardigheden) en het kritisch lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten. Deze cursus bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, verdeeld over tien modules. In de eerste reeks modules wordt aandacht besteed aan het gebruik van bronnen en wetenschappelijke literatuur en aan het onderscheid tussen verschillende publicatietypen. Daarnaast doet de deelnemer praktische vaardigheid op in het zoeken van wetenschappelijke literatuur met behulp van de UBVU-catalogus, het landelijke catalogussysteem PiCarta en de belangrijkste (digitale) bibliografieën voor zijn of haar vakgebied. Ook het zoeken naar informatie op het internet wordt behandeld, en daaraan gerelateerd de wijze waarop dergelijke informatie kan worden beoordeeld op zijn bruikbaarheid in een wetenschappelijke context. In de tweede reeks modules wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in een academische omgeving wordt omgegaan met informatie. Een belangrijk aspect daarvan is het in de eigen tekst verwijzen naar, citeren van en parafraseren van andere informatiebronnen. Voor dat verwijzen gelden vakspecifieke regels, die in deze cursus worden geïntroduceerd en geoefend. De derde reeks modules begint met het kritisch leren lezen van teksten. Hierbij maakt de cursist kennis met kwaliteitscriteria voor argumentatie in wetenschappelijke teksten en met technieken voor het beoordelen van de kwaliteit van de argumentatie in teksten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het schrijven van een wetenschappelijke betoog. Na een algemene introductie in het genre academische tekst wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke aspecten daarvan, zoals de probleemstelling en de functie daarvan voor de rest van de tekst, de structuur/opbouw van de wetenschappelijke tekst, en taalgebruik en toon. Ook leert de deelnemer wat de meest efficiënte manier is om een schrijftaak aan te pakken. Start- en tussentijdse bijeenkomst. Verder zelfstudie, gestuurd door een online cursus die grotendeels op afstand kan worden gevolgd. Via digitale communicatie contact met docent en medestudenten. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 2 van 14

6 Vier toetsopdrachten. Deze moeten allemaal beoordeeld zijn als voldoende. Al het onderwijsmateriaal wordt online via Blackboard beschikbaar gesteld. Basisvaardigheden computergebruik (tekstverwerking; web browser; e- mail). Premasterstudenten van de (afkomstig van het HBO). Overige informatie Het programma EndNote is geen standaardonderdeel van Windows. Het is beschikbaar op alle facultaire pc s. Aangeraden wordt om te werken met de VU-versie van Endnote. Bachelorscriptie colloquium geschiedenis Vakcode L_GABAGESCOL () Periode Periode 1+2+3, Periode 4 Credits 3.0 Docent(en) Lesmethode(n) dr. C.M. van den Akker dr. S.W. Verstegen, dr. J.H.M. de Waardt, dr. C.M. van den Akker Werkcollege Bijdragen aan het verhelderen van de vraagstelling en aan het verbeteren van de opzet en aanpak van de bachelorscriptie door onderlinge discussie tussen studenten die met deze scriptie bezig zijn. Bijdragen aan de realisering van het tijdplan voor de scriptie door de verplichting tot gefaseerde tussentijdse presentaties. Opdrachten P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Baarn, 2005 of latere druk) Alleen toegankelijk voor studenten met tenminste 140 studiepunten die daadwerkelijk met hun scriptie bezig zijn; in het eerste semester ook toegankelijk voor 'gewone' derdejaars met tenminste 120 studiepunten. 3e jaars studenten Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 3 van 14

7 Overige informatie Wie zich inschrijft heeft toegang tot de informatie op Blackboard; toegang tot het college heb je pas na inlevering van een officiële uitdraai van behaalde studiepunten De studiepunten voor de bachelorscriptie worden pas toegekend nadat aan alle opdrachten van het colloquium in voldoende mate is voldaan Ba-scriptie contemporaine geschiedenis Vakcode L_GCBAGESSCR (519451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 dr. J.C.A.P. Ribberink Onder begeleiding een afgerond onderzoek ontwerpen en uitvoeren en van de resultaten schriftelijk verslag doen. Het thema van de scriptie wordt in overleg tussen de student en de begeleidende docent vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp in de scriptie verwoordt en bij de uitvoering van het onderzoek een goed afgebakend corpus aan primaire bronnen bewerkt. Individuele begeleiding; deelname aan het bachelor scriptiecolloquium De voltooide scriptie is de toets Hangt van het onderwerp af Het voorafgaande program van de major CG is afgewerkt Derdejaars studenten Geschiedenis Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium (L_GABAGESCOL) verplicht. Ba-scriptie cultuurgeschiedenis Vakcode L_GNBAGESSCR (518451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. F.A. van Lieburg Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 4 van 14

8 Onder begeleiding een afgerond onderzoek ontwerpen en uitvoeren en van de resultaten schriftelijk verslag doen Het thema van de scriptie wordt in overleg tussen de student en de begeleidende docent vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp in de scriptie verwoordt en bij de uitvoering van het onderzoek een goed afgebakend corpus aan primaire bronnen bewerkt Individuele begeleiding; deelname aan het bachelor scriptiecolloquium De voltooide scriptie is de toets Hangt af van het onderwerp Het voorafgaande program van de major ME/VM is afgewerkt Derdejaars studenten Geschiedenis Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie economische en sociale geschiedenis Vakcode L_GEBAGESSCR (520451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. C.A. Davids Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie middeleeuwse geschiedenis Vakcode L_GMBAGESSCR (517451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 dr. A.L. Tervoort Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 5 van 14

9 Onder begeleiding een afgerond onderzoek ontwerpen en uitvoeren en van de resultaten schriftelijk verslag doen Het thema van de scriptie wordt in overleg tussen de student en de begeleidende docent vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp in de scriptie verwoordt en bij de uitvoering van het onderzoek een goed afgebakend corpus aan primaire bronnen bewerkt. Individuele begeleiding; deelname aan het bachelor scriptiecolloquium De voltooide scriptie is de toets Hangt af van het onderwerp Het voorafgaande program van de major ME/VM is afgewerkt Derdejaars studenten geschiedenis Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie niet-westerse geschiedenis Vakcode L_GWBAGESSCR (521451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. P.D. Nyiri Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie oude geschiedenis Vakcode L_GOBAGESSCR (516451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. R.J. van der Spek Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 6 van 14

10 Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Communicatie en leescultuur in de late Middeleeuwen Vakcode L_GMBAGES205 () Periode Periode 4 Credits 6.0 drs. A.J. Speetjens Docent(en) drs. A.J. Speetjens, V. Bonenkampova MA Lesmethode(n) Werkcollege Inzicht in historische communicatiemiddelen en -processen en in de culturele en sociaal-historische context van informatieverspreiding; oefening in de omgang met literatuur en historisch materiaal en in de mondelinge en schriftelijke presentatie van bevindingen op academisch niveau. Kennismaking met enkele ingrijpende overgangen in de maatschappelijke communicatie gedurende de (latere) Middeleeuwen: van orale naar schriftcultuur; handschriftelijke boekproducite; geletterdheid en communicatie; de introductie van de drukpers; de laatmiddeleeuwse periode als 'reformatorische Oeffentlichkeit'; censuur en hoe die te omzeilen. Combinatie van hoor- en werkcollege. Studenten verwerken de secundaire literatuur in kleine schriftelijke opdrachten. Daarnaast doen zij bronnenonderzoek op digitale bestanden en oefenen in digitale technieken die op teksten betrekking hebben (ICT-component). Verslaglegging vindt plaats via mondelinge inbreng in de colleges en assignments in te leveren via blackboard. Aan het eind schrijft ieder een werkstuk op basis van een bron en secundaire literatuur Opdrachten; een ICT-opdracht; een werkstuk Asa Briggs and Peter Burke, A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet (2nd edition; Oxford 2005) Diverse artikelen, wordt op college bekendgemaakt Eerstejaars ME/VM afgerond 2e jaars studenten Geschiedenis; overige belangstellenden in overleg met de docent Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 7 van 14

11 Communicatie en leescultuur Vroegmoderne tijd Vakcode L_GNBAGES206 () Periode Periode 5+6 Credits 6.0 prof. dr. I.B. Leemans Docent(en) dr. E. Hagen Lesmethode(n) Werkcollege Inzicht in historische communicatiemiddelen en -processen en in de culturele en sociaal-historische context van informatieverspreiding; oefening in de omgang met literatuur en historisch materiaal en in de mondelinge en schriftelijke presentatie van bevindingen op academisch niveau. Vrijwel alle terreinen waarop het vakdomein van de moderne Cultuurgeschiedenis zich richt, zijn te vatten onder het begrip 'communicatie'. Daarbij kan gedacht worden aan gedrukte mediabronnen (zoals spectatoriale geschriften, pamfletten, kranten en weekbladen) en zogeheten 'egodocumenten' (bijv. handgeschreven brieven, dagboeken em reisverslagen), ontwikkelingen in de leescultuur, maar ook aan orale vormen van communicatie zoals volksverhalen, balladen, roddels en preken. Ook schilderijen, toneelstukken, kleding, gebaren, rituelen, emoties, de constructie van beelden van publieke personen en vormen van zelf(re)presentatie, kunnen in feite allemaal worden omschreven als middelen waarvan men in de vroegmoderne periode gebruik maakte om bepaalde boodschappen over te brengen. In dit themacollege wordt de aandacht gericht op de brede waaier van middelen waarmee mensen tussen ruwweg 1570 en 1850 elkaar onderling van kennis en informatie voorzagen, waarbij het accent ligt op de late achttiende eeuw, de periode waarin volgens Habermas de publieke sfeer voor het eerst vaste gestalte kreeg. Naast het lezen van inleidende theoretische literatuur, gaan de studenten ook zelf in het archief een aantal verschillende typen bronnen leren kennen. Het perspectief van waaruit zij dat gaan doen is steeds de aanname dat het achterliggend motief communicatie was en dat dit ook bepalend was voor het medium dat gekozen werd. In het cursusprogramma zal ook tijd worden ingeruimd om inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van digitale bronnen en gegevensbestanden in het kader van dergelijk archiefonderzoek en zal aandacht worden besteed aan de toepassingsmogelijkheden van relevante ICT-methoden en -technieken bij het historisch bronnenonderzoek. Combinatie van werkcollege en hoorcollege. Studenten verwerken de secundaire literatuur in kleine schriftelijke opdrachten en verrichten bronnenonderzoek op afdeling Oude Drukken en brengen daarvan schriftelijk en mondeling verslag van uit. Aan het eind schrijft de student een werkstuk op grond van secundaire literatuur. Oefening met digitale bestanden en technieken die betrekking hebben op teksten. Dit is een voortzetting van een soortgelijke ICT-opdracht als onderdeel van Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 8 van 14

12 de cursus Communicatie en leescultuur ME. Archiefopdrachten; een ICT-opdracht; werkstuk. Asa Briggs and Peter Burke, A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet. Polity Press, 2005 (second edition) Eerstejaars major ME/VM afgerond. 2e jaars studenten Geschiedenis; overige belangstellenden in overleg met de docent. Filosofie: Kennis, interpretatie en context, pmc Vakcode L_YAPMALG005 () Periode Periode 2+3 Credits 3.0 H. van den Berg MA Docent(en) H. van den Berg MA Lesmethode(n) Hoorcollege In ons denken en handelen kennen wij voortdurend betekenissen toe aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Die betekenisgevingsprocessen worden gestuurd door onderliggende denkstructuren (begrippen en opvattingen) die wij ontlenen aan onze cultuur, persoonlijke ervaringen, opleiding etcetera. Het is van belang, zeker voor academici in opleiding, om deze structuren regelmatig aan een kritische blik te onderwerpen. Dergelijke denkkaders vormen immers onze verstandelijke behuizing en deze kan vooringenomenheden en onjuistheden bevatten die ons begrip vertekenen of belemmeren. Filosofie is het kritisch onderzoeken van de begrippen en opvattingen die ten grondslag liggen aan ons denken en handelen. De algemene doelen van het vak Filosofie: Kennis, Interpretatie en Context zijn: (1) kennismaken met algemene hoofdlijnen en kernthema s uit de geschiedenis van de filosofie, en met de specifieke filosofische problemen die samenhangen met de eigen studiegebieden, rond noties als kennis, interpretatie en context; (2) vaardigheden ontwikkelen om wetenschappelijke hoofdvragen en kernbegrippen te analyseren en er kritisch op te reflecteren; (3) een houding van 'academisch burgerschap' ontwikkelen: leren dat het noodzakelijk is je kritisch te verhouden tot wetenschappelijke theorieën en onderzoeksresultaten, (o.a.) omdat deze gebaseerd zijn op vooronderstellingen die zelf kritisch onder de loep dienen te worden genomen. Bij de colleges gaan we uit van de denkwijzen van een aantal grote filosofen uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, zoals: Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche en Foucault en Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 9 van 14

13 Gadamer. Hun gedachtegoed helpt ons om antwoorden te vinden op de volgende vragen: Wat is waarheid? In hoeverre speelt context een rol als het om waarheid gaat? Wanneer is er sprake van zekere kennis? Wanneer is een interpretatie deugdelijk? Wat is de rol van de waarneming bij kennis? Wat is het verschil tussen feiten en waarden? Hoorcolleges Schriftelijk tentamen * Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd van Riel, Wijsbegeerte (Uitgeverij Lannoo Campus: Tielt, 2010). * Reader Filosofie: Kennis, interpretatie en context' Verplicht voor premasterstudenten Geschiedenis, Archeologie, GLTC en Oudheidkunde Historiografie Vakcode L_GABAGES307 () Periode Periode 4 Credits 6.0 Docent(en) Lesmethode(n) dr. A.L. Tervoort dr. S.W. Verstegen, dr. L.M. Douw, dr. J.J. Flinterman, dr. J.H.M. de Waardt, dr. A.L. Tervoort, dr. C.M. van den Akker Hoorcollege, Werkcollege Het verkrijgen van een overzicht van de wijzen waarop geschiedschrijving in de loop der tijden is beoefend en van inzicht in de relaties tussen de wijze van geschiedbeoefening en de context waarin deze plaatsvond. In het hoorcollege wordt nader ingegaan op het werk van belangrijke geschiedschrijvers vanaf de Griekse Oudheid tot heden, en op de context van waaruit hun themakeuze en hun methodologie kan worden begrepen; in het werkcollege wordt daarover gediscussieerd mede aan de hand van originele tekstfragmenten van geschiedschrijvers. Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege. Het verdient aanbeveling de literatuur voor het hoorcollege elke week te bestuderen. Men dient de literatuur voor de werkcolleges grondig te hebben bestudeerd. Tentamen (becijfering 1-10); aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 10 van 14

14 John Burrow, A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Tacitus to the Twentieth Century (London 2009). Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt. Afgerond eerstejaarsprogramma geschiedenis 3e jaars studenten Geschiedenis The Netherlands in the Early Modern Period Vakcode L_GABAGES207 () Periode Periode 2 Credits 6.0 Docent(en) Lesmethode(n) Engels dr. J.H.M. de Waardt dr. H.G.M. Jorink, prof. dr. C.A. Davids, dr. J.H.M. de Waardt, prof. dr. P.J.E.M. van Dam Werkcollege Vergroting van de kennis van de vroegmoderne geschiedenis van de Nederlanden. Kennis opdoen via wetenschappelijke teksten. Begrip van de problemen binnen het thema. Reproduceren en samenvatten van kennis over onderwerpen binnen het thema. Dit college richt zich op de geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden tussen 1500 en Door de combinatie van een chronologische en een thematische insteek wordt een overzicht geboden van de geschiedenis van de Opstand en de Hervorming in de 16de eeuw, van de e Republiek ( ) en de periode van de Franse overheersing met inbegrip van de Napoleontische fase. De nadruk ligt op politieke, godsdienstige en sociaal-culturele ontwikkelingen. Hoorcolleges Tentamen Artikelen waarvan de titels via Blackboard voor aanvang van de colleges bekend zullen worden gemaakt. Studenten geschiedenis dienen de colleges uit het eerste jaar over middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis met een voldoende te hebben afgesloten. Andere deelnemers moeten contact opnemen met de coördinator. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 11 van 14

15 Tweede jaars studenten geschiedenis; andere studenten met voldoende voorkennis van de middeleeuwse en de vroegmoderne geschiedenis. Overige informatie VU studenten die de major Middeleeuwen/ Vroegmodern kiezen zijn verplicht dit onderdeel en het onderdeel The Netherlands in the late Middle Ages te volgen. The Netherlands in the Late Middle Ages Course code L_GMBAGES204 () Period Period 1 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. K. Goudriaan Teaching staff drs. A.J. Speetjens, prof. dr. K. Goudriaan Teaching method(s) Lecture Course objective Knowledge of and reflection on the great themes of the medieval history of the Netherlands. Expression of this knowledge and insight in short essays Course content This course focuses on seven major themes in the history of the Low Countries in the Late Medieval period, a time during which this region emerged as one of the most dynamic societies in Europe: Burgundian state formation; social and economic transformations; relations between Church and State; the rise of the County of Holland; city culture; religious life; schools and education Form of tuition Combination of lectures and seminars Type of assessment Assignments; final exam Course reading Wim Blockmans and Walter Prevenier, The promised lands. The Low Countries under Burgundian rule, Trans. E. Fackelman (Philadelphia 1999). Some supplementary reading will be announced. Entry requirements Completed first year program in Medieval and Early Modern history, or equivalent training Target group Second year students of History; participants in the minor 'The Dutch in the World' Remarks Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 12 van 14

16 This course is part of the major program 'Medieval and Early Modern History' and of the minor 'The Dutch in the World' Theorie van de geschiedenis Vakcode L_GCBAGES213 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 dr. C.M. van den Akker Docent(en) dr. C.M. van den Akker Lesmethode(n) Hoorcollege In het college krijg men kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen en argumenten in de geschiedtheorie. Door gerichte vragen over de behandelde leerstof, wordt de eigen oordeelsvorming over verschillende opvattingen in de geschiedtheorie gestimuleerd. Zelf de stof bevragen, die vragen verwoorden en mogelijke antwoorden daarop formuleren, even als het debat over de stof, worden in het college aangemoedigd. Dit is een inleiding op de theoretische problemen van de geschiedbeoefening. Er wordt een overzicht geboden van de verschillende visies die historici en filosofen ontwikkeld hebben op geschiedenis als wetenschappelijke discipline en op de argumenten, die zij daarbij gebruikten. Daarbij wordt onder andere ingegaan op onderscheidingen als feit en interpretatie, beschrijving en verklaring, waarheid en objectiviteit, verhaal en beeld, oorzaak en toeval, continuïteit en discontinuïteit, individu en structuur, en geschiedenis en identiteit. De vraag naar de maatschappelijke functies van de geschiedenis komt eveneens aan de orde. Wekelijks zijn er 2 contacturen. Hoorcollege en besprekingscollege worden afgewisseld. Besprekingscollege worden voorbereid a.d.h.v. door de docent opgegeven vragen. Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Schriftelijk tentamen Ch. Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in theorie van de geschiedenis (Meppel/Amsterdam 2008, herziene 9e druk). Het eerstejaarsprogramma Geschiedenis of gelijkwaardige onderdelen van een tweede major buiten de geschiedenisopleiding moeten met succes zijn afgesloten. 2e jaars studenten Geschiedenis en andere belangstellenden Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 13 van 14

17 Overige informatie In het cursusjaar wordt dit onderdeel in het 1e semester aangeboden. Vanaf wordt dit in het 2e semester aangeboden. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 14 van 14

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011

Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Franse Taal en Cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - B Franse Taal en Cultuur - 2010-2011 I De der

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012

Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - B Wijsbegeerte - 2011-2012 Bacheloropleiding Wijsbegeerte Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam B Wijsbegeerte 20112012 I Studiegids informatie voor de bacheloropleiding Wijsbegeerte.

Nadere informatie

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012

Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - M Bestuurskunde - 2011-2012 Bestuurskunde (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Bestuurskunde - 2011-2012 I Inhoudsopgave Master Bestuurskunde, afstudeerrichting Besturen

Nadere informatie

Moderne Talen en Culturen

Moderne Talen en Culturen Moderne Talen en Culturen Studiegids 2007/2008 Duitse taal en cultuur Engelse taal en cultuur Franse taal en cultuur Literatuurwetenschap Nederlandse taal en cultuur ICT en vertalen Letterkunde (MPhil)

Nadere informatie

Faculteit der Letteren

Faculteit der Letteren Faculteit der Letteren Opleiding Kunstgeschiedenis Studiegids collegejaar 2005-2006 Faculteit der Letteren Radboud Universiteit Nijmegen Erasmusplein 1 6525 HT Nijmegen Telefoon: 024-3612832 Internet:

Nadere informatie

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis

Geschiedenis. Studiegids 2009/2010. Geschiedenis Studiegids 2009/2010 Inhoudsopgave 1 Faculteit der Letteren 9 1.1 Algemene inleiding 9 1.2 Organisatie van de faculteit 10 1.2.1 Doelstellingen van de faculteit 10 1.2.2 Faculteitsbestuur 10 1.2.3 Medezeggenschap

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculteit der Sociale Wetenschappen Vakkengids 2006/2007 2006 Faculteit der Sociale Wetenschappen Opleiding Sociologie Erasmus Universiteit Rotterdam / Faculteit der Sociale Wetenschappen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Studiegids 2006/2007

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Academische 2.0. Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht. Maart 2015

Academische 2.0. Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht. Maart 2015 Handleiding Academische Vaardigheden 2.0 Maart 2015 Media- en Cultuurwetenschappen Universiteit Utrecht 1 Voorwoord 3 1 Studeren: Zelfmanagement en voorbereiden 4 1. Een studieplanning maken 5 1.1 De gang

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1

Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1...1 Overzicht onderwijsprogramma studiejaar 2005-2006...1 Hoofdstuk 2...1 Bachelor 1...1 Inleiding Bachelor 1...1 Algemene Theoretische Sociologie I...3 Methoden en technieken

Nadere informatie

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur:

Studiegids Master. Nederlandse taal en cultuur: Nederlandse taal en cultuur: Communicatiestudies Nederlandse literatuur Taal en ontwikkeling Taalstructuur en taalvariatie Interculturele communicatie Nederlandse taal en cultuur - deeltijd 2008 2009 Studiegids

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012

Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Bacheloropleiding Bewegingswetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - der Bewegingswetenschappen - B Bewegingswetenschappen

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet.

Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Wijsbegeerte - M Wijsbegeerte Bep. Wet. Masteropleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Wijsbegeerte M Wijsbegeerte Bep. Wet. Geb. 20112012 Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der

Nadere informatie

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011

Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Psychologie en Pedagogiek - M Psychologie - 2010-2011 Psychologie (MSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Psychologie - 2010-2011 I De masteropleiding Psychologie omvat 60 studiepunten, en duurt

Nadere informatie

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management -

Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - Informatie, multimedia en management BSc Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen - B Informatie, Multimedia en Management - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Exacte Wetenschappen

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN

STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN STUDIEGIDS STUDIERICHTING PUBLIC ADMINISTRATION 2012-2013 FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ WETENSCHAPPEN 1 STUDIEGIDS PUBLIC ADMINISTRATION INHOUDSOPGAVE: Studierichting Public Administration Algemene informatie

Nadere informatie

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap -

Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Communicatie- en Informatiewetenschap - Communicatie- en informatiewetenschappen (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006

Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 1 Studiegids Bedrijfswetenschappen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2005-2006 Faculteit der Managementwetenschappen Onderwijscentrum Thomas van Aquinostraat 3 (bezoekadres)

Nadere informatie

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten

Communicatiewetenschap. Door de ogen van studenten Communicatiewetenschap Door de ogen van studenten In dit boekje staat meer beschreven over de opleiding Communicatiewetenschap en de vakken die je krijgt bij deze studie. Dit zullen we doen aan de hand

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie