Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2011-2012"

Transcriptie

1 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis I

2 Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun je tot de masteropleiding Geschiedenis worden toegelaten nadat je de premaster Geschiedenis (waarin je je deficiënties wegwerkt) met succes hebt afgerond. De premaster bestaat uit maximaal 60 studiepunten. Op grond van je vooropleiding en specialisatiewensen bepaalt de examencommissie hoe jouw individueel premasterprogramma eruitziet. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur. In alle gevallen kan met het premasterprogramma, dat vastgesteld wordt door de examencommissie, uitsluitend in september gestart worden. Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een hbo-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment verplicht. Het onderstaande schema is een voorbeeld van de studie-onderdelen die gevolgd moeten worden bij instromen vanuit HBO-bachelor-geschiedenis. Het betreft hier maatwerk. Per individueel geval wordt bekeken hoe het programma er uit gaat zien. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis II

3 Inhoudsopgave Premaster Geschiedenis voor HBO 1 Scriptie Premaster geschiedenis 1 Vak: Academische vaardigheden premaster 2 Vak: Bachelorscriptie colloquium geschiedenis 3 Vak: Ba-scriptie contemporaine geschiedenis 4 Vak: Ba-scriptie cultuurgeschiedenis 4 Vak: Ba-scriptie economische en sociale geschiedenis 5 Vak: Ba-scriptie middeleeuwse geschiedenis 5 Vak: Ba-scriptie niet-westerse geschiedenis 6 Vak: Ba-scriptie oude geschiedenis 6 Vak: Communicatie en leescultuur in de late Middeleeuwen 7 Vak: Communicatie en leescultuur Vroegmoderne tijd 8 Vak: Filosofie: Kennis, interpretatie en context, pmc 9 Vak: Historiografie 10 Vak: The Netherlands in the Early Modern Period 11 Vak: The Netherlands in the Late Middle Ages 12 Vak: Theorie van de geschiedenis 13 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis III

4 Premaster Geschiedenis voor HBO Volg naast onderstaande onderdelen ook 30 stp aan 2e- en 3e jaarsvakken na goedkeuring van de Examencommissie. Opleidingsdelen: - Scriptie Premaster geschiedenis Vakken: Naam Periode Credits Code Academische vaardigheden premaster Bachelorscriptie colloquium geschiedenis Communicatie en leescultuur in de late Middeleeuwen Communicatie en leescultuur Vroegmoderne tijd Filosofie: Kennis, interpretatie en context, pmc Scriptie Premaster geschiedenis Periode L_AAPMALGACV Periode 1+2+3, Periode L_GABAGESCOL Periode L_GMBAGES205 Periode L_GNBAGES206 Periode L_YAPMALG005 Historiografie Periode L_GABAGES307 The Netherlands in the Early Modern Period The Netherlands in the Late Middle Ages Theorie van de geschiedenis Periode L_GABAGES207 Period L_GMBAGES204 Periode L_GCBAGES213 Kies een scriptie behorend bij 1 van de 2 hoofdvakken. Vakken: Naam Periode Credits Code Ba-scriptie contemporaine geschiedenis Ba-scriptie cultuurgeschiedenis Ba-scriptie economische en sociale geschiedenis Ba-scriptie middeleeuwse geschiedenis Ba-scriptie niet-westerse geschiedenis Ac. Jaar (september) 9.0 L_GCBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GNBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GEBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GMBAGESSCR Ac. Jaar (september) 9.0 L_GWBAGESSCR Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 1 van 14

5 Ba-scriptie oude geschiedenis Ac. Jaar (september) 9.0 L_GOBAGESSCR Academische vaardigheden premaster Vakcode L_AAPMALGACV () Periode Periode 1 Credits 3.0 drs. A.C.T. Groot Docent(en) M.J.M. van Beek MA Lesmethode(n) Hoorcollege Aanleren van vaardigheden op het gebied van het zoeken, beoordelen en verwerken van informatie (zgn. informatievaardigheden) en het kritisch lezen en schrijven van wetenschappelijke teksten. Deze cursus bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, verdeeld over tien modules. In de eerste reeks modules wordt aandacht besteed aan het gebruik van bronnen en wetenschappelijke literatuur en aan het onderscheid tussen verschillende publicatietypen. Daarnaast doet de deelnemer praktische vaardigheid op in het zoeken van wetenschappelijke literatuur met behulp van de UBVU-catalogus, het landelijke catalogussysteem PiCarta en de belangrijkste (digitale) bibliografieën voor zijn of haar vakgebied. Ook het zoeken naar informatie op het internet wordt behandeld, en daaraan gerelateerd de wijze waarop dergelijke informatie kan worden beoordeeld op zijn bruikbaarheid in een wetenschappelijke context. In de tweede reeks modules wordt aandacht besteed aan de wijze waarop in een academische omgeving wordt omgegaan met informatie. Een belangrijk aspect daarvan is het in de eigen tekst verwijzen naar, citeren van en parafraseren van andere informatiebronnen. Voor dat verwijzen gelden vakspecifieke regels, die in deze cursus worden geïntroduceerd en geoefend. De derde reeks modules begint met het kritisch leren lezen van teksten. Hierbij maakt de cursist kennis met kwaliteitscriteria voor argumentatie in wetenschappelijke teksten en met technieken voor het beoordelen van de kwaliteit van de argumentatie in teksten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het schrijven van een wetenschappelijke betoog. Na een algemene introductie in het genre academische tekst wordt aandacht besteed aan een aantal specifieke aspecten daarvan, zoals de probleemstelling en de functie daarvan voor de rest van de tekst, de structuur/opbouw van de wetenschappelijke tekst, en taalgebruik en toon. Ook leert de deelnemer wat de meest efficiënte manier is om een schrijftaak aan te pakken. Start- en tussentijdse bijeenkomst. Verder zelfstudie, gestuurd door een online cursus die grotendeels op afstand kan worden gevolgd. Via digitale communicatie contact met docent en medestudenten. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 2 van 14

6 Vier toetsopdrachten. Deze moeten allemaal beoordeeld zijn als voldoende. Al het onderwijsmateriaal wordt online via Blackboard beschikbaar gesteld. Basisvaardigheden computergebruik (tekstverwerking; web browser; e- mail). Premasterstudenten van de (afkomstig van het HBO). Overige informatie Het programma EndNote is geen standaardonderdeel van Windows. Het is beschikbaar op alle facultaire pc s. Aangeraden wordt om te werken met de VU-versie van Endnote. Bachelorscriptie colloquium geschiedenis Vakcode L_GABAGESCOL () Periode Periode 1+2+3, Periode 4 Credits 3.0 Docent(en) Lesmethode(n) dr. C.M. van den Akker dr. S.W. Verstegen, dr. J.H.M. de Waardt, dr. C.M. van den Akker Werkcollege Bijdragen aan het verhelderen van de vraagstelling en aan het verbeteren van de opzet en aanpak van de bachelorscriptie door onderlinge discussie tussen studenten die met deze scriptie bezig zijn. Bijdragen aan de realisering van het tijdplan voor de scriptie door de verplichting tot gefaseerde tussentijdse presentaties. Opdrachten P. de Buck e.a., Zoeken en schrijven. Handleiding bij het maken van een historisch werkstuk (Baarn, 2005 of latere druk) Alleen toegankelijk voor studenten met tenminste 140 studiepunten die daadwerkelijk met hun scriptie bezig zijn; in het eerste semester ook toegankelijk voor 'gewone' derdejaars met tenminste 120 studiepunten. 3e jaars studenten Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 3 van 14

7 Overige informatie Wie zich inschrijft heeft toegang tot de informatie op Blackboard; toegang tot het college heb je pas na inlevering van een officiële uitdraai van behaalde studiepunten De studiepunten voor de bachelorscriptie worden pas toegekend nadat aan alle opdrachten van het colloquium in voldoende mate is voldaan Ba-scriptie contemporaine geschiedenis Vakcode L_GCBAGESSCR (519451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 dr. J.C.A.P. Ribberink Onder begeleiding een afgerond onderzoek ontwerpen en uitvoeren en van de resultaten schriftelijk verslag doen. Het thema van de scriptie wordt in overleg tussen de student en de begeleidende docent vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp in de scriptie verwoordt en bij de uitvoering van het onderzoek een goed afgebakend corpus aan primaire bronnen bewerkt. Individuele begeleiding; deelname aan het bachelor scriptiecolloquium De voltooide scriptie is de toets Hangt van het onderwerp af Het voorafgaande program van de major CG is afgewerkt Derdejaars studenten Geschiedenis Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium (L_GABAGESCOL) verplicht. Ba-scriptie cultuurgeschiedenis Vakcode L_GNBAGESSCR (518451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. F.A. van Lieburg Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 4 van 14

8 Onder begeleiding een afgerond onderzoek ontwerpen en uitvoeren en van de resultaten schriftelijk verslag doen Het thema van de scriptie wordt in overleg tussen de student en de begeleidende docent vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp in de scriptie verwoordt en bij de uitvoering van het onderzoek een goed afgebakend corpus aan primaire bronnen bewerkt Individuele begeleiding; deelname aan het bachelor scriptiecolloquium De voltooide scriptie is de toets Hangt af van het onderwerp Het voorafgaande program van de major ME/VM is afgewerkt Derdejaars studenten Geschiedenis Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie economische en sociale geschiedenis Vakcode L_GEBAGESSCR (520451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. C.A. Davids Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie middeleeuwse geschiedenis Vakcode L_GMBAGESSCR (517451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 dr. A.L. Tervoort Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 5 van 14

9 Onder begeleiding een afgerond onderzoek ontwerpen en uitvoeren en van de resultaten schriftelijk verslag doen Het thema van de scriptie wordt in overleg tussen de student en de begeleidende docent vastgesteld. Van de student wordt verwacht dat hij de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp in de scriptie verwoordt en bij de uitvoering van het onderzoek een goed afgebakend corpus aan primaire bronnen bewerkt. Individuele begeleiding; deelname aan het bachelor scriptiecolloquium De voltooide scriptie is de toets Hangt af van het onderwerp Het voorafgaande program van de major ME/VM is afgewerkt Derdejaars studenten geschiedenis Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie niet-westerse geschiedenis Vakcode L_GWBAGESSCR (521451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. P.D. Nyiri Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Ba-scriptie oude geschiedenis Vakcode L_GOBAGESSCR (516451) Periode Ac. Jaar (september) Credits 9.0 prof. dr. R.J. van der Spek Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 6 van 14

10 Overige informatie Voor het schrijven van de bachelorscriptie is deelname aan het Bachelor geschiedenis colloquium ( ) verplicht. Communicatie en leescultuur in de late Middeleeuwen Vakcode L_GMBAGES205 () Periode Periode 4 Credits 6.0 drs. A.J. Speetjens Docent(en) drs. A.J. Speetjens, V. Bonenkampova MA Lesmethode(n) Werkcollege Inzicht in historische communicatiemiddelen en -processen en in de culturele en sociaal-historische context van informatieverspreiding; oefening in de omgang met literatuur en historisch materiaal en in de mondelinge en schriftelijke presentatie van bevindingen op academisch niveau. Kennismaking met enkele ingrijpende overgangen in de maatschappelijke communicatie gedurende de (latere) Middeleeuwen: van orale naar schriftcultuur; handschriftelijke boekproducite; geletterdheid en communicatie; de introductie van de drukpers; de laatmiddeleeuwse periode als 'reformatorische Oeffentlichkeit'; censuur en hoe die te omzeilen. Combinatie van hoor- en werkcollege. Studenten verwerken de secundaire literatuur in kleine schriftelijke opdrachten. Daarnaast doen zij bronnenonderzoek op digitale bestanden en oefenen in digitale technieken die op teksten betrekking hebben (ICT-component). Verslaglegging vindt plaats via mondelinge inbreng in de colleges en assignments in te leveren via blackboard. Aan het eind schrijft ieder een werkstuk op basis van een bron en secundaire literatuur Opdrachten; een ICT-opdracht; een werkstuk Asa Briggs and Peter Burke, A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet (2nd edition; Oxford 2005) Diverse artikelen, wordt op college bekendgemaakt Eerstejaars ME/VM afgerond 2e jaars studenten Geschiedenis; overige belangstellenden in overleg met de docent Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 7 van 14

11 Communicatie en leescultuur Vroegmoderne tijd Vakcode L_GNBAGES206 () Periode Periode 5+6 Credits 6.0 prof. dr. I.B. Leemans Docent(en) dr. E. Hagen Lesmethode(n) Werkcollege Inzicht in historische communicatiemiddelen en -processen en in de culturele en sociaal-historische context van informatieverspreiding; oefening in de omgang met literatuur en historisch materiaal en in de mondelinge en schriftelijke presentatie van bevindingen op academisch niveau. Vrijwel alle terreinen waarop het vakdomein van de moderne Cultuurgeschiedenis zich richt, zijn te vatten onder het begrip 'communicatie'. Daarbij kan gedacht worden aan gedrukte mediabronnen (zoals spectatoriale geschriften, pamfletten, kranten en weekbladen) en zogeheten 'egodocumenten' (bijv. handgeschreven brieven, dagboeken em reisverslagen), ontwikkelingen in de leescultuur, maar ook aan orale vormen van communicatie zoals volksverhalen, balladen, roddels en preken. Ook schilderijen, toneelstukken, kleding, gebaren, rituelen, emoties, de constructie van beelden van publieke personen en vormen van zelf(re)presentatie, kunnen in feite allemaal worden omschreven als middelen waarvan men in de vroegmoderne periode gebruik maakte om bepaalde boodschappen over te brengen. In dit themacollege wordt de aandacht gericht op de brede waaier van middelen waarmee mensen tussen ruwweg 1570 en 1850 elkaar onderling van kennis en informatie voorzagen, waarbij het accent ligt op de late achttiende eeuw, de periode waarin volgens Habermas de publieke sfeer voor het eerst vaste gestalte kreeg. Naast het lezen van inleidende theoretische literatuur, gaan de studenten ook zelf in het archief een aantal verschillende typen bronnen leren kennen. Het perspectief van waaruit zij dat gaan doen is steeds de aanname dat het achterliggend motief communicatie was en dat dit ook bepalend was voor het medium dat gekozen werd. In het cursusprogramma zal ook tijd worden ingeruimd om inzicht te verkrijgen in de beschikbaarheid van digitale bronnen en gegevensbestanden in het kader van dergelijk archiefonderzoek en zal aandacht worden besteed aan de toepassingsmogelijkheden van relevante ICT-methoden en -technieken bij het historisch bronnenonderzoek. Combinatie van werkcollege en hoorcollege. Studenten verwerken de secundaire literatuur in kleine schriftelijke opdrachten en verrichten bronnenonderzoek op afdeling Oude Drukken en brengen daarvan schriftelijk en mondeling verslag van uit. Aan het eind schrijft de student een werkstuk op grond van secundaire literatuur. Oefening met digitale bestanden en technieken die betrekking hebben op teksten. Dit is een voortzetting van een soortgelijke ICT-opdracht als onderdeel van Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 8 van 14

12 de cursus Communicatie en leescultuur ME. Archiefopdrachten; een ICT-opdracht; werkstuk. Asa Briggs and Peter Burke, A Social History of the Media. From Gutenberg to the Internet. Polity Press, 2005 (second edition) Eerstejaars major ME/VM afgerond. 2e jaars studenten Geschiedenis; overige belangstellenden in overleg met de docent. Filosofie: Kennis, interpretatie en context, pmc Vakcode L_YAPMALG005 () Periode Periode 2+3 Credits 3.0 H. van den Berg MA Docent(en) H. van den Berg MA Lesmethode(n) Hoorcollege In ons denken en handelen kennen wij voortdurend betekenissen toe aan onszelf en aan de wereld om ons heen. Die betekenisgevingsprocessen worden gestuurd door onderliggende denkstructuren (begrippen en opvattingen) die wij ontlenen aan onze cultuur, persoonlijke ervaringen, opleiding etcetera. Het is van belang, zeker voor academici in opleiding, om deze structuren regelmatig aan een kritische blik te onderwerpen. Dergelijke denkkaders vormen immers onze verstandelijke behuizing en deze kan vooringenomenheden en onjuistheden bevatten die ons begrip vertekenen of belemmeren. Filosofie is het kritisch onderzoeken van de begrippen en opvattingen die ten grondslag liggen aan ons denken en handelen. De algemene doelen van het vak Filosofie: Kennis, Interpretatie en Context zijn: (1) kennismaken met algemene hoofdlijnen en kernthema s uit de geschiedenis van de filosofie, en met de specifieke filosofische problemen die samenhangen met de eigen studiegebieden, rond noties als kennis, interpretatie en context; (2) vaardigheden ontwikkelen om wetenschappelijke hoofdvragen en kernbegrippen te analyseren en er kritisch op te reflecteren; (3) een houding van 'academisch burgerschap' ontwikkelen: leren dat het noodzakelijk is je kritisch te verhouden tot wetenschappelijke theorieën en onderzoeksresultaten, (o.a.) omdat deze gebaseerd zijn op vooronderstellingen die zelf kritisch onder de loep dienen te worden genomen. Bij de colleges gaan we uit van de denkwijzen van een aantal grote filosofen uit de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte, zoals: Plato, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, Nietzsche en Foucault en Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 9 van 14

13 Gadamer. Hun gedachtegoed helpt ons om antwoorden te vinden op de volgende vragen: Wat is waarheid? In hoeverre speelt context een rol als het om waarheid gaat? Wanneer is er sprake van zekere kennis? Wanneer is een interpretatie deugdelijk? Wat is de rol van de waarneming bij kennis? Wat is het verschil tussen feiten en waarden? Hoorcolleges Schriftelijk tentamen * Antoon Braeckman, Bart Raymaekers, Gerd van Riel, Wijsbegeerte (Uitgeverij Lannoo Campus: Tielt, 2010). * Reader Filosofie: Kennis, interpretatie en context' Verplicht voor premasterstudenten Geschiedenis, Archeologie, GLTC en Oudheidkunde Historiografie Vakcode L_GABAGES307 () Periode Periode 4 Credits 6.0 Docent(en) Lesmethode(n) dr. A.L. Tervoort dr. S.W. Verstegen, dr. L.M. Douw, dr. J.J. Flinterman, dr. J.H.M. de Waardt, dr. A.L. Tervoort, dr. C.M. van den Akker Hoorcollege, Werkcollege Het verkrijgen van een overzicht van de wijzen waarop geschiedschrijving in de loop der tijden is beoefend en van inzicht in de relaties tussen de wijze van geschiedbeoefening en de context waarin deze plaatsvond. In het hoorcollege wordt nader ingegaan op het werk van belangrijke geschiedschrijvers vanaf de Griekse Oudheid tot heden, en op de context van waaruit hun themakeuze en hun methodologie kan worden begrepen; in het werkcollege wordt daarover gediscussieerd mede aan de hand van originele tekstfragmenten van geschiedschrijvers. Per week 2 uur hoorcollege en 2 uur werkcollege. Het verdient aanbeveling de literatuur voor het hoorcollege elke week te bestuderen. Men dient de literatuur voor de werkcolleges grondig te hebben bestudeerd. Tentamen (becijfering 1-10); aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 10 van 14

14 John Burrow, A History of Histories. Epics, Chronicles, Romances and Inquiries from Herodotus and Tacitus to the Twentieth Century (London 2009). Overige literatuur wordt nader bekend gemaakt. Afgerond eerstejaarsprogramma geschiedenis 3e jaars studenten Geschiedenis The Netherlands in the Early Modern Period Vakcode L_GABAGES207 () Periode Periode 2 Credits 6.0 Docent(en) Lesmethode(n) Engels dr. J.H.M. de Waardt dr. H.G.M. Jorink, prof. dr. C.A. Davids, dr. J.H.M. de Waardt, prof. dr. P.J.E.M. van Dam Werkcollege Vergroting van de kennis van de vroegmoderne geschiedenis van de Nederlanden. Kennis opdoen via wetenschappelijke teksten. Begrip van de problemen binnen het thema. Reproduceren en samenvatten van kennis over onderwerpen binnen het thema. Dit college richt zich op de geschiedenis van de Noordelijke Nederlanden tussen 1500 en Door de combinatie van een chronologische en een thematische insteek wordt een overzicht geboden van de geschiedenis van de Opstand en de Hervorming in de 16de eeuw, van de e Republiek ( ) en de periode van de Franse overheersing met inbegrip van de Napoleontische fase. De nadruk ligt op politieke, godsdienstige en sociaal-culturele ontwikkelingen. Hoorcolleges Tentamen Artikelen waarvan de titels via Blackboard voor aanvang van de colleges bekend zullen worden gemaakt. Studenten geschiedenis dienen de colleges uit het eerste jaar over middeleeuwse en vroegmoderne geschiedenis met een voldoende te hebben afgesloten. Andere deelnemers moeten contact opnemen met de coördinator. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 11 van 14

15 Tweede jaars studenten geschiedenis; andere studenten met voldoende voorkennis van de middeleeuwse en de vroegmoderne geschiedenis. Overige informatie VU studenten die de major Middeleeuwen/ Vroegmodern kiezen zijn verplicht dit onderdeel en het onderdeel The Netherlands in the late Middle Ages te volgen. The Netherlands in the Late Middle Ages Course code L_GMBAGES204 () Period Period 1 Credits 6.0 Language of tuition English Faculty Coordinator prof. dr. K. Goudriaan Teaching staff drs. A.J. Speetjens, prof. dr. K. Goudriaan Teaching method(s) Lecture Course objective Knowledge of and reflection on the great themes of the medieval history of the Netherlands. Expression of this knowledge and insight in short essays Course content This course focuses on seven major themes in the history of the Low Countries in the Late Medieval period, a time during which this region emerged as one of the most dynamic societies in Europe: Burgundian state formation; social and economic transformations; relations between Church and State; the rise of the County of Holland; city culture; religious life; schools and education Form of tuition Combination of lectures and seminars Type of assessment Assignments; final exam Course reading Wim Blockmans and Walter Prevenier, The promised lands. The Low Countries under Burgundian rule, Trans. E. Fackelman (Philadelphia 1999). Some supplementary reading will be announced. Entry requirements Completed first year program in Medieval and Early Modern history, or equivalent training Target group Second year students of History; participants in the minor 'The Dutch in the World' Remarks Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 12 van 14

16 This course is part of the major program 'Medieval and Early Modern History' and of the minor 'The Dutch in the World' Theorie van de geschiedenis Vakcode L_GCBAGES213 () Periode Periode 2+3 Credits 6.0 dr. C.M. van den Akker Docent(en) dr. C.M. van den Akker Lesmethode(n) Hoorcollege In het college krijg men kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen en argumenten in de geschiedtheorie. Door gerichte vragen over de behandelde leerstof, wordt de eigen oordeelsvorming over verschillende opvattingen in de geschiedtheorie gestimuleerd. Zelf de stof bevragen, die vragen verwoorden en mogelijke antwoorden daarop formuleren, even als het debat over de stof, worden in het college aangemoedigd. Dit is een inleiding op de theoretische problemen van de geschiedbeoefening. Er wordt een overzicht geboden van de verschillende visies die historici en filosofen ontwikkeld hebben op geschiedenis als wetenschappelijke discipline en op de argumenten, die zij daarbij gebruikten. Daarbij wordt onder andere ingegaan op onderscheidingen als feit en interpretatie, beschrijving en verklaring, waarheid en objectiviteit, verhaal en beeld, oorzaak en toeval, continuïteit en discontinuïteit, individu en structuur, en geschiedenis en identiteit. De vraag naar de maatschappelijke functies van de geschiedenis komt eveneens aan de orde. Wekelijks zijn er 2 contacturen. Hoorcollege en besprekingscollege worden afgewisseld. Besprekingscollege worden voorbereid a.d.h.v. door de docent opgegeven vragen. Aanwezigheid bij de colleges is verplicht. Schriftelijk tentamen Ch. Lorenz, De constructie van het verleden. Een inleiding in theorie van de geschiedenis (Meppel/Amsterdam 2008, herziene 9e druk). Het eerstejaarsprogramma Geschiedenis of gelijkwaardige onderdelen van een tweede major buiten de geschiedenisopleiding moeten met succes zijn afgesloten. 2e jaars studenten Geschiedenis en andere belangstellenden Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 13 van 14

17 Overige informatie In het cursusjaar wordt dit onderdeel in het 1e semester aangeboden. Vanaf wordt dit in het 2e semester aangeboden. Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis Pagina 14 van 14

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Geschiedenis - 2010-2011 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies

Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Erfgoedstudies Premaster Erfgoedstudies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Erfgoedstudies - 2013-2014 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012

Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Premaster Kunstgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunstgeschiedenis - 2011-2012 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap -

Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - Premaster Communicatie- en Informatiewetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst-

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Design Cultures Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- &

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Design Cultures Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Kunst- & Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Design Cultures Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren

Nadere informatie

Leerlijnen BA Geschiedenis

Leerlijnen BA Geschiedenis Leerlijnen BA Geschiedenis De opleiding BA Geschiedenis kent een zevental leerlijnen: Leerlijn A (Schrijfvaardigheid) loopt via Themacollege 1 en Themacollege 2 in de propedeuse naar de twee BA2 werkcolleges.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Minor Goede doelen, filantropie en non-profits I Inhoudsopgave Vak: Geschiedenis van de filantropie 1 Vak: Inleiding Filantropie 1 Vak: Non-Profit and Charity Marketing 2 Vak: Verklaringen voor prosociaal

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2013-2014

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Geschiedenis - 2013-2014 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2013-2014 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun

Nadere informatie

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum

Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Richtlijnen voor studenten Geschiedenis ingeschreven in oud bachelorprogramma Geschiedenis (= versie 10) bij samenstellen van het curriculum Je stond in 2014-2015 ingeschreven in het oude bachelorprogramma

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indian and Tibetan Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifieke deel: Bacheloropleiding: Kunstgeschiedenis Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Deel III B. Cursusaanbod Deeltijd

Deel III B. Cursusaanbod Deeltijd Deel III B Cursusaanbod Deeltijd 1. Verplichte vakken 05/06 2. Keuzevakken majortraject 05/06 3. Keuzevakken Academische context en Profileringsruimte 05/06 4. Verplichte vakken 06/07* 5. Keuzevakken majortraject

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Minor Landschapsgeschiedenis

Minor Landschapsgeschiedenis Minor Landschapsgeschiedenis Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen biedt een minor Landschapsgeschiedenis aan die zich richt op verleden, heden en toekomst van het Nederlandse

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Raad van decanen U2011/00106 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) Omvang: 180 studiepunten Propedeuse verplichte

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Nederlandkunde/ Dutch Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Franciscaans Studiecentrum

Franciscaans Studiecentrum Minor Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Minor Christelijke Spiritualiteit Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Literatuurwetenschap - 2011-2012

Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 Literatuurwetenschap (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Literatuurwetenschap - 2011-2012 I Na afsluiting van de bachelorfase kan

Nadere informatie

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P

Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Premaster Kunst- & cultuurwetenschappen, programma Comparative Arts and Media Studies Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Kunst-

Nadere informatie

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013

Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Erfgoedstudies (duaal) Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - M Erfgoedstudies (duaal) - 2012-2013 I De masteropleiding Erfgoedstudies (duaal),

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2012-2013

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2012-2013 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur - 2010-2011

Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur - 2010-2011 Griekse en Latijnse taal en cultuur (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 20102011 Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren B Griekse en Latijnse Taal en

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Schrijven en vertalen Vrije Universiteit Amsterdam - - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - -

Nadere informatie

Premaster Kunst-en cultuurwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen - P Kunst- & cultuurwetenschappen -

Premaster Kunst-en cultuurwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen - P Kunst- & cultuurwetenschappen - Premaster Kunst-en cultuurwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam - der Geesteswetenschappen - P Kunst- & cultuurwetenschappen - 2015-2016 Vrije Universiteit Amsterdam - der Geesteswetenschappen - P

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans

Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Studeren aan de Universiteit Utrecht Welkom bij de opleiding Frans Luuk Dijkstra (l.dijkstra@uu.nl) Bachelorvoorlichtingsdagen november 2015 Opbouw presentatie Inleiding Kenmerken van de opleiding De studie

Nadere informatie

Christelijke spiritualiteit

Christelijke spiritualiteit Christelijke spiritualiteit Cursus Het goede leven. Minor Franciscaanse spiritualiteit over duurzaamheid, zorg en leiderschap Het (FSC) doet wetenschappelijk onderzoek naar de levensoriëntatie zoals die

Nadere informatie

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014

Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Letterkunde - 2013-2014 Premaster Letterkunde, programma Literaire vorming en literair veld Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Letterkunde - 2013-2014 I De vakken Ontwikkelingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

Geschiedenis (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Geschiedenis - 2010-2011

Geschiedenis (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - B Geschiedenis - 2010-2011 Geschiedenis (Ba) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Geschiedenis - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Geschiedenis - 2010-2011 I De kent een twee-majorenstructuur. Dat houdt in dat studenten

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules

Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules Faculteit der Letteren - Formulier voor de beschrijving van modules vakcode (in te vullen door BSZ) naam opleiding vaknaam Engelse vaknaam voertaal studiefase 1 Minor IO/IB French 1 Minor IO/IB Ba aantal

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Premaster Nederlandse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Nederlandse Taal en Cultuur - 2010-2011

Premaster Nederlandse Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - P Nederlandse Taal en Cultuur - 2010-2011 Premaster e Taal en Cultuur Vrije Universiteit Amsterdam - - P e Taal en Cultuur - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P e Taal en Cultuur - 2010-2011 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen,

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische,

2. De afgestudeerde: o heeft kennis van en inzicht in (westerse) muziek in de hedendaagse samenleving en heeft vaardigheid in de historiografische, Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO niveau:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences)

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo-bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen (Bachelor of Arts Cultural Sciences) U2014/02458 Omvang: 180 studiepunten

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

Duitse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Duitse Taal en Cultuur - 2010-2011

Duitse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Letteren - M Duitse Taal en Cultuur - 2010-2011 Duitse Taal en Cultuur (Ma) Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren M Duitse Taal en Cultuur 20102011 Vrije Universiteit Amsterdam der Letteren M Duitse Taal en Cultuur 20102011 I Het MAonderwijs van

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Netwerken in de informatiemaatschappij Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer

ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer ICTM-43 Internetmarketing Tools Blokwijzer Academie voor ICT & Media Blok KB43 Minor Periode 2-2015/16, november 2016 1 Blok: KB43 Internetmarketing Tools Course Blackboard: KB43 Internet Marketing Tools

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Rooster Zie roosterinformatie op het web.

Rooster Zie roosterinformatie op het web. Studiehandleiding Onderwerp Een kind dat het Nederlands als zijn moedertaal leert, blijkt de belangrijkste eigenschappen ervan al snel te ontdekken. Bovendien verloopt het verwervingsproces bij Nederlands

Nadere informatie

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1)

Omvang: 180 studiepunten Geaccrediteerd tot en met: Propedeuse (60 studiepunten) 1) Propedeuse (60 studiepunten) 1) CB0004 Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen 10 (Introduction to Cultural Sciences) CB0702 Inleiding kunstgeschiedenis 1: de kunst van het kijken 5 (Introduction to Art

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Indonesian Studies Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Islamitische Theologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Japan Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Geschiedenis. voor het studiejaar

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Geschiedenis. voor het studiejaar FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Geschiedenis voor het studiejaar 2017-2018 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van de

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een all-round classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur In de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur word je opgeleid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2017 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Russische studies Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs

Nadere informatie

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der

Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Premaster Communicatie- en informatiewetenschappen, programma Taal en communicatie in organisaties Vrije Universiteit Amsterdam - der Letteren - P Communicatie- en Informatiewetenschap - 2013-2014 Vrije

Nadere informatie

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen (Let) - P Geschiedenis - 2014-2015

Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Geesteswetenschappen (Let) - P Geschiedenis - 2014-2015 Premaster Geschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Geschiedenis - 2014-2015 I Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2014-2015 I

Nadere informatie

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding

Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Vrijstellingen voor de bacheloropleiding Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten.

Nadere informatie

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Ethiek en sociale filosofie Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave Vak:

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen

Vrijstelling en toelating Cultuurwetenschappen Vrijstellingen voor de bacheloropleiding 6515316 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de start en met een bacheloropleiding. Er is dus geen vooropleidingseis zoals bij andere universiteiten. Hebt u in

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Geschiedenis. voor het studiejaar

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Geschiedenis. voor het studiejaar FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Geschiedenis voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van de

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING:

De DOELSTELLING van de kunstbv-opdrachten & De BEOORDELING: beeldende vorming De DOELSTELLING van de -opdrachten & De BEOORDELING: Doelstellingen van de opdrachten. Leren: Thematisch + procesmatig te werken Bestuderen van het thema: met een open houding Verzamelen

Nadere informatie

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang.

Griekse en Latijnse taal en cultuur. Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Griekse en Latijnse taal en cultuur Je wordt een allround classicus met een brede blik én diepgang. Ik wist al vroeg in mijn middelbareschooltijd dat ik Grieks en Latijn wilde studeren. Het feit dat twee

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd.

De opleiding wordt zowel voltijds als in deeltijd verzorgd. Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het VWO

Nadere informatie