Spraakmodule in Quayn. Spraaktechnologie voor het taalonderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spraakmodule in Quayn. Spraaktechnologie voor het taalonderwijs"

Transcriptie

1 Spraakmodule in Quayn Spraaktechnologie voor het taalonderwijs

2 De ITSLanguage spraakmodule helpt leerlingen te leren communiceren in een vreemde taal. Leerlingen kunnen met hun stem vragen beantwoorden in een toetsprogramma, een dialoog voeren met de computer en automatisch feedback krijgen op de kwaliteit van hun uitspraak. Deze innovatieve technologie is nu beschikbaar voor het onderwijs. ITSLanguage spraakmodule Het leren van een vreemde taal gaat het beste door veel te spreken in natuurgetrouwe situaties en direct feedback te ontvangen. Op basis van dit uitgangspunt is de ITSLanguage spraakmodule ontwikkeld binnen het toets- en examenplatform Quayn. De module bevat verschillende vraagtypes die gericht zijn op het oefenen van de uitspraak, grammatica en het vocabulaire. De nadruk bij de ITSLanguage spraakmodule ligt op het luisteren, spreken, feedback krijgen en jezelf verbeteren. De vraagtypes: Spreekopdracht bestaat uit de subtypes: woorden, zinnen, monologen en dialogen. Hiermee kan uitspraak, vocabulaire en grammatica geoefend en getoetst worden. De antwoorden die de leerling inspreekt worden door het programma opgenomen. Met name de dialoog is interactief. Nakijken gebeurt door de leerling zelf en/of door de docent. Het is een mooie didactische implementatie van een geavanceerde online geluidsrecorder. Dit vraagtype kan gebruikt worden voor alle talen. Innovatief ITSLanguage en het toonaangevende researchteam van de University of Sheffield hebben hun krachten gebundeld. Dit resulteert in innovatieve spraaktechnologie voor het talenonderwijs. Bij de ontwikkeling van de spraakmodule is gelet op de didactische meerwaarde (kwaliteit van onderwijs) en tijdswinst voor de docent. Eenvoudig in gebruik en met geavanceerde mogelijkheden De ITSLanguage spraakmodule beschikt over krachtige functionaliteit dat met een paar muisklikken bruikbaar is binnen de lessituatie. Daarnaast is het eenvoudig in gebruik en biedt het geavanceerde mogelijkheden voor de veeleisende taaldocent. Voorleesopdracht bestaat uit de subtypes: woorden, zinnen en dialogen. Met dit vraagtype oefent en toetst de leerling met name zijn uitspraak. De leerling spreekt zijn antwoord in en de spraaktechnologie beoordeelt zijn uitspraak. Er wordt gelet op klank, klemtoon en vloeiendheid. De voorleesopdracht is beschikbaar voor de talen Engels en Duits (meer talen volgen). Gepland: Grammatica- en vocabulaire opdrachten bestaan uit gatentekst, matching, ordening, meerkeuze en meermeerkeuze. Met deze vraagtypes oefent en toetst de leerling de uitspraak, verstaanbaarheid, grammatica en vocabulaire. De leerling spreekt zijn antwoord in, de spraaktechnnologie herkent wat gezegd is en Quayn kijkt het automatisch na. Deze vraagtypes zijn beschikbaar voor de talen Engels en Duits (meer talen volgen) ITSLanguage - All rights reserved

3 Gebruikersvriendelijk De ITSLanguage functionaliteit is naadloos geïntegreerd in Quayn. Het volgt dezelfde heldere structuur en logische opbouw. Kant-en-klare spraakvragen en de mogelijkheid om eigen vragen te maken ITSLanguage werkt nauw samen met uitgeverijen. Dit resulteert in kwalitatieve spraakvragen die aansluiten bij de lesmethode. Scholen kunnen direct aan de slag en zijn ervan verzekerd dat de oefeningen aansluiten bij het niveau en studierichting van de leerling. Afhankelijk van het aanbod en keuzes van de uitgeverij, heeft de docent de vrijheid om de vraagtypes te bewerken, te arrangeren en te combineren met andere vragen. Met de editor in Quayn kan de docent ook zelf spraakvragen maken. Ondersteunt computer en tablet De spraakrecorder is volledig ontwikkeld in HTML5 en gebruikt de nieuwste technologie. De spraakmodule is geschikt voor de computer of tablet en werkt in moderne browsers zoals Google Chrome en Mozilla Firefox. Betrouwbaar en snel Onze cloudprovider zorgt voor een betrouwbare en snelle infrastructuur. Bovendien zijn uw gegevens veilig in de Europese datacenters. Een spreker met een goed grammatica maar zwakke uitspraak is veel moeilijker te verstaan dan een spreker met een goede uitspraak maar zwakke grammatica. (Jenkins 2000) 2014 ITSLanguage - All rights reserved 3

4 Opnames maken met de spraakrecorder Alle spraakvragen gebruiken de geavanceerde spraakrecorder. Spraak kan worden opgenomen, opgeslagen en worden afgespeeld. De spraaktechnologie herkent het antwoord dankzij spraakherkenning of beoordeelt automatisch de uitspraak van de leerling. Er is veel aandacht en zorg besteed aan de kwaliteit van de opname. 2 De leerling drukt op opnemen om de opname te starten. De volumemeter slaat uit wanneer de leerling zijn antwoord inspreekt. De geluidskwaliteit wordt bewaakt door geavanceerde filters. Helder geluid door implementatie van nieuwe technologie en standaarden. Het opname volume wordt automatisch aangepast op het stemgeluid van de gebruiker. Eigen stem kan direct worden meegeluisterd via een koptelefoon. Controle op spraak- en omgevingsgeluid. Geen extra software of plugins vereist. Wanneer de leerling zijn antwoord wil opnemen met de spraakrecorder, volgt hij de volgende stappen: 3 4 De leerling drukt nog een keer op de opnameknop om zijn opname te beëindigen. De opname wordt opgeslagen. De opname is opgeslagen. 1 De leerling opent de opdracht. 5 De leerling drukt op de playknop om zijn antwoord te beluisteren ITSLanguage - All rights reserved

5 Spreekopdrachten De spreekopdracht heeft als doel om de leerling zijn uitspraak, vocabulaire en grammatica te laten oefenen en is ook geschikt voor toetsing. De spreekopdracht bestaat uit de subtypes woorden, zinnen, monologen en dialogen. Het vraagtype kan op meerdere manieren worden toegepast. Zo kan de leerling Engelse woorden voorlezen om zijn uitspraak te oefenen of de Engelse vertaling inspreken wanneer de woorden in het Nederlands worden getoond. Kenmerkend is dat de leerling altijd via spraak de vraag beantwoordt. Woorden Bij het subtype woorden, staan meerdere woorden onder elkaar. In het onderstaande voorbeeld staan de woorden in het Nederlands. De leerling spreekt de correcte Engelse vertaling in en kan zelfreflectie toepassen. 1 Het eerste woord is bij het openen van de opdracht actief. De leerling kan direct beginnen met het maken van de opnames. 2 De leerling spreekt de antwoorden een voor een in. Wanneer de leerling het antwoord niet weet, kan hij spieken. Door op de groene playknop te drukken naast een woord, hoort en ziet de leerling het antwoord. Wanneer de leerling klaar is, kan hij de opdracht zelf nakijken ITSLanguage - All rights reserved 5

6 Monoloog De monoloog heeft veel toepassingsmogelijkheden. Binnen dit subtype kunnen voorlees- of vertalingsopdrachten geschreven worden in de vorm van zinnen of monologen (can do-statements). Het subtype is ook erg geschikt voor het oefenen en afnemen van het mondeling examen. Monoloog Zin Een adequate uitspraak bevordert onze luistervaardigheid, we verstaan gesproken tekst beter als we weten hoe die uitgesproken wordt. (Walter 2008) ITSLanguage - All rights reserved

7 Dialoog Bij het openen van de dialoog ziet de leerling een situatiebeschrijving en een toelichting bij de opdracht. De dialoog is interactief en de regels verschijnen een voor een nadat de leerling of de computer heeft gesproken. Doordat de zinnen als een verassing komen, voelt dit als een echt gesprek. De leerling kan met deze opdracht oefenen op de vaardigheid gesprekken voeren. 1 De leerling drukt op Start dialoog om de dialoog te starten. De eerste dialoogregel wordt getoond. In dit voorbeeld start de dialoog met een regel voor de computer (de leerling kan namelijk ook beginnen). De audio van het systeem speelt automatisch af. 2 Wanneer de leerling klaar is met de dialoog, kan hij naar de volgende vraag gaan, het antwoord bekijken of de dialoog opnieuw doen ITSLanguage - All rights reserved 7

8 Nakijken spreekopdrachten De spreekopdracht kan door twee assessoren worden nagekeken: de leerling zelf (zelfreflectie) en/of de docent. Docent kijkt na In het nakijkscherm kan de docent leerlingen nakijken en beoordelen. Het scherm is verdeeld in drie kolommen: Leerlingen, Nakijken en Items (de items zijn de opdrachten). De docent kan aan de linkerkant makkelijk door de studentnamen navigeren en rechts door de items. De docent kijkt na door het antwoord van de leerling te vergelijken met het modelantwoord en beoordeelt aan de hand van een tweepuntsschaal, vijfpuntsschaal of eigen criteria. In het onderstaande voorbeeld staat een spreekopdracht met een tweepuntsschaal. De docent geeft met krullen en kruizen aan of het antwoord goed of fout is. Ook kan de docent feedback intypen en/ of inspreken en punten toekennen ITSLanguage - All rights reserved

9 Leerling kijkt zelf na De leerling kan de spreekopdrachten zelf nakijken via een vijfpuntsschaal of een tweepuntsschaal. In het onderstaande voorbeeld kijkt de leerling na aan de hand van een vijfpuntsschaal. Wanneer de leerling zichzelf heeft nagekeken, kan de docent dit controleren. De docent kan de zelfreflectie inzien en de beoordeling wijzigen wanneer hij dit nodig acht. De leerling heeft de woorden ingesproken. De leerling beoordeelt zichzelf door op het juiste bolletje te klikken. 1 2 Een adequate uitspraak bevordert schrijfvaardigheid, we schrijven woorden op zoals we denken dat ze worden uitgesproken. (Walter 2008) 2014 ITSLanguage - All rights reserved 9

10 Voorleesopdrachten met automatische beoordeling van uitspraak De voorleesopdracht helpt de leerling om de uitspraak te verbeteren door te oefenen met het inspreken van woorden, zinnen en dialogen. De voorleesopdracht wordt door de spraaktechnologie geanalyseerd en beoordeeld. Zin De leerling heeft de zin ingesproken en drukt op Nakijken. Wanneer de leerling zijn ingesproken antwoord na wil laten kijken, drukt hij op Nakijken. De spraaktechnologie analyseert dan direct de uitspraak. De leerling krijgt een gedetailleerde uitslag terug in de vorm van kleuren. De letters worden gekleurd in rood, oranje of groen om aan te geven hoe goed de leerling per letter gescoord heeft. Hierbij is rekening gehouden met kleurenblinden. Onder de oranje gekleurde letters is een onderstreping toegevoegd en bij rode letters een doorstreping. De spraaktechnologie geeft ook een percentuele score terug die aangeeft in hoeverre de uitspraak overeenkomt met een native speaker. Het programma houdt alle scores bij in een staafdiagram. De leerling heeft bij elke nieuwe poging een duidelijk overzicht van de behaalde scores, zodat hij zijn voortgang kan bekijken. Woorden De leerling heeft alle woorden ingesproken en drukt op Nakijken. Dialoog De leerling is klaar met de dialoog en drukt op Nakijken ITSLanguage - All rights reserved

11 Gepland: Grammatica- en vocabulaire opdrachten met spraakherkenning Dit vraagtype is gepland voor de tweede release van de spraakmodule. Grammatica- en vocabulaire opdrachten kunnen via spraak worden beantwoord. De leerling spreekt een antwoord in, de spraaktechnologie herkent het ingesproken antwoord en Quayn kijkt automatisch na. Gatentekst De leerling krijgt bij een gatentekst een verhaal waarin woorden ontbreken. Deze woorden zijn vervangen door gaten. De leerling moet per gat een keuze maken uit een van de geselecteerde woorden. Er zijn vijf grammatica- en vocabulaire opdrachten: Gatentekst Matching Ordening Meerkeuze Meermeerkeuze 1 Het eerste gat is geselecteerd met een blauwe omlijning. Onderaan is de eerste rij met woorden geselecteerd. De leerling maakt een keuze uit één van de vier woorden ITSLanguage - All rights reserved 11

12 Matching In een matching opdracht kunnen woorden of zinnen worden gebruikt die de leerling met elkaar moet combineren. In het onderstaande voorbeeld staat een dialoog waarbij de zinnen zijn gesplitst over de linker- en rechterkolom. De taak van de leerling is om de juiste zinnen te vormen. 1 De leerling drukt op de opnameknop en spreekt een zinsdeel in uit de linker- en rechterkolom. De spraaktechnologie herkent het antwoord van de leerling, selecteert de betreffende zinsdelen en wisselt ze om. 2 De leerling heeft alle zinsdelen ingesproken die hij wilde verwisselen. De leerling drukt op Nakijken. De zinnen krijgen een krul of kruis. Er wordt gemiddeld minder dan 10% van taalvaardigheidsonderwijs aan uitspraak besteed (Walker 2010) ITSLanguage - All rights reserved

13 Ordening Bij ordening is een zin opgedeeld in woorden of woordgroepen die door elkaar staan. De leerling moet ze in de juiste volgorde zetten, zodat een correcte Engelse zin ontstaat. 1 De leerling spreekt de zin in de juiste volgorde in. 2 De zinsdelen worden in de volgorde geplaatst, zoals de leerling het ingesproken heeft. De leerling drukt op Nakijken. De zinsdelen krijgen een krul of een kruis. Vervolgens drukt de leerling op Toon antwoord. Het juiste antwoord verschijnt onder de zin ITSLanguage - All rights reserved 13

14 Meerkeuze De leerling leest de vraag en kiest uit één van de antwoorden, door deze in te spreken. De leerling drukt op de opnameknop en spreekt één van de antwoorden in. Het ingesproken antwoord wordt geselecteerd. Meermeerkeuze De meermeerkeuze werkt identiek als de meerkeuzevraag. Het enige verschil is dat meerdere antwoorden goed kunnen zijn. De leerling neemt twee antwoorden op. Adequate uitspraak is van groot belang voor het slagen van de communicatie en de manier waarop je boodschap overkomt ITSLanguage - All rights reserved

15 Instellingen De docent kan in het instellingenscherm zelf bepalen welke functionaliteit hij toe wil passen. De spreek- en voorleesopdrachten hebben beiden hun eigen instellingen. Instellingen spreekopdracht Bij spreekopdracht kan de docent instellen of de leerling zichzelf mag beoordelen, met welke beoordelingsschaal er wordt nagekeken en of de leerling het modelantwoord en de punten mag zien. Afhankelijk van het doel: oefenen, formatief- of summatief toetsen, kiest de docent de juiste instellingen. nstellingen Instellingen voorleesopdracht De voorleesopdracht wordt geanalyseerd door de spraaktechnologie. De docent kan de spraaktechnologie direct feedback laten geven of de spraaktechnologie gebruiken bij het nakijken (nakijkhulp). Ook kan de taal voor de spraaktechnologie worden ingesteld. Op het moment kan alleen nog gekozen worden voor Engels UK. In latere releases komen de talen zoals Duits en Frans beschikbaar. De docent kan verder kiezen uit het tonen van het modelantwoord aan de leerling, de punten, het aantal pogingen en of hij wil annoteren of niet. Een inadequate uitspraak kan ertoe leiden dat je minder bekwaam overkomt bij je publiek ITSLanguage - All rights reserved 15

16 De 10 voordelen op een rij Taalbeheersing en het verkrijgen van een internationale oriëntatie wordt steeds belangrijker. ITSLanguage helpt leerlingen om vreemde talen te leren op een interactieve en communicatieve wijze. De tien voordelen op een rij: Met de ITSLanguage spraakmodule kan elke leerling zeven dagen per week oefenen, 24 uur per dag, vanaf elke computer met internetverbinding; Door het gebruik van HTML5 hoeft er geen software geïnstalleerd te worden. Daarnaast is de spraakmodule geschikt voor zowel de computer als tablet. De spraakmodule is geschikt voor gebruik in de klas met een koptelefoon of thuis met standaardapparatuur. Oefenen in een vertrouwde omgeving biedt een uitkomst voor leerlingen die spreken in een klas eng vinden. Een bijkomend voordeel van thuis oefenen is, dat er geen lestijd verloren gaat. De spraakmodule is geschikt voor elk niveau. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof kunnen oefenen in hun eigen tempo. Anderzijds kunnen excellente leerlingen zich verder bekwamen en uitgedaagd worden, zodat zij niet geremd worden in hun ontwikkeling. Door de samenwerking met uitgeverijen zijn er kant-en-klare spraakopdrachten beschikbaar die aansluiten bij de lesmethoden. Daarnaast is de spraakmodule zo opgezet dat het aansluit bij de taalhandelingen (can dostatements) voor spreken en gesprekken voeren van het ERK De spreekopdracht heeft veel toepassingsmogelijkheden en is geschikt voor elke taal. Leerlingen kunnen individueel of samen spraakopdrachten uitvoeren. Het is mogelijk om het vraagtype te gebruiken voor zelfreflectie of als voorbereiding op het mondeling examen. De spraaktechnologie geeft de leerling gedetailleerd feedback op de uitspraak zonder dat de docent hier tijd aan hoeft te besteden. De leerling kan zijn spreekvaardigheid oefenen door middel van de spraakherkenning bij de grammatica- en vocabulaire opdrachten. De leerling werkt aan zijn verstaanbaarheid, omdat een slecht uitgesproken woord niet wordt herkend. De spraakherkenning is een onderdeel van de gatentekst, matching, ordening, meerkeuze en de meermeerkeuze. De spraakmodule is naadloos geïntegreerd in Quayn en volgt dezelfde heldere structuur en logische opbouw. Daarnaast zijn er geen kosten voor het beheer van gebruikersaccounts of groepen. Ook authenticatie en autorisatie gebeurt via het online toetsenplatform. De ambitie van ITSLanguage is dat elke leerling met state of the art spraaktechnologie de uitspraak kan verbeteren. Slechte uitspraak is een maatschappelijk probleem waar ITSLanguage bij kan helpen. Door de licentiekosten laag te houden past de spraakmodule binnen elk schoolbudget ITSLanguage - All rights reserved

17 Aanvragen test- en proeflicentie Spraakmodule zelf uitproberen? We bieden twee mogelijkheden: 1 Testlicentie gratis. Het is mogelijk om de spraakmodule voor aanschaf eerst even rustig en vrijblijvend uit te proberen. Hiervoor heeft ITSLanguage een demo omgeving beschikbaar. De aanvrager krijgt een persoonlijk docenten account, standaard leerlingenaccounts en toegang tot spraakopdrachten. 2 Proeflicentie (pilot) geen licentiekosten, wel afname training. Een pilot is mogelijk voor maximaal drie maanden. De leerling kan dan zelf oefenen en de docent kan toetsen en examens afnemen. We vragen geen vergoeding voor de licenties, wel voor de training. We vinden het belangrijk om kennis en ervaring over te dragen voordat u daadwerkelijk begint. Hierdoor kunt u doelgericht met de pilot aan de slag en kunt u gebruik maken van onze best practices. Om de spraakmodule te kunnen gebruiken heeft u een Quayn account nodig. Wanneer u al een Quayn account heeft, voegen we de spraakmodule toe aan uw bestaande account. Indien u nog geen Quayn heeft, informeer bij ons of bij QuestionWise (www.quayn.nl) naar de mogelijkheden. Heeft u nog vragen of wilt u direct de testlicentie aanvragen? Bel of mail ons (ma t/m vr. 9:00-17:00) ITSLanguage - All rights reserved 17

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst

Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Handleiding ZIEN!-leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3.1 - Oktober 2012 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoud Inleiding 3 A - Het gebruik

Nadere informatie

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5

Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013. Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Versie handleiding 2.5.e Syslogic 2013 Scienta handleiding Scienta versie 2.5 Colofon Copyright Syslogic 2013 Hoewel de in de handleiding vermelde gegevens met de grootst mogelijke nauwkeurigheid zijn

Nadere informatie

Handleiding e-learning ontwikkelen!!!!!!!!!!! ilearn Company B.V. - Postbus 359-6710 BJ Ede - Kvk 55578284 - Btw NL851772067B01 Pagina 1"

Handleiding e-learning ontwikkelen!!!!!!!!!!! ilearn Company B.V. - Postbus 359-6710 BJ Ede - Kvk 55578284 - Btw NL851772067B01 Pagina 1 Handleiding e-learning ontwikkelen ilearn Company B.V. - Postbus 359-6710 BJ Ede - Kvk 55578284 - Btw NL851772067B01 Pagina 1" Inhoudsopgave 1. Wat is e-learning 3 2. Welke kansen biedt e-learning? 3 3.

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen

Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen Het open leerplatform voor het onderwijs van nu én morgen 1 OP RAPPORT 02 Voorwoord Hartelijk dank voor uw interesse in itslearning! itslearning is al jaren een toonaangevende partij in het Nederlandse

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Tablets in het onderwijs

Tablets in het onderwijs Departement lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het lager onderwijs Tablets in het onderwijs CAMPUS Vorselaar Van Gorp Stef Academiejaar 2012-2013 VOORWOORD Allereerst wil ik de scholen bedanken die

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Handleiding ClaroRead

Handleiding ClaroRead Handleiding ClaroRead Welkom bij ClaroRead Welkom bij ClaroRead. ClaroRead is speciaal ontwikkeld om het werken met de computer te vereenvoudigen. De volledige integratie met Microsoft Word helpt u bij

Nadere informatie

Starten met E- Learning in Moodle

Starten met E- Learning in Moodle Starten met E- Learning in Moodle Auteurs: Michiel Boerman, id5r en Isabelle Langeveld, Helder & Wijzer Op dit moment overweeg je om te starten met E- Learning. Je wilt een opleiding die je aanbiedt ondersteunen

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software

Deel 4 - ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees-, spelling- en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking Ernstige lees, spelling en studeerproblemen compenseren met speciale software Deel 4 ICT als brug tussen capaciteit en beperking 167 168 Deel 4 ICT als

Nadere informatie

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker

borden Interactieve Interactieve borden, ook wel digiborden genoemd kom je steeds vaker Interactieve borden Interactieve digiborden vinden steeds meer hun weg in vergaderzalen en scholen, maar ze hebben nog een veel groter toepassingsgebied. Het potentieel is enorm, maar eerst en vooral:

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Handleiding Vodafone Voicemail

Handleiding Vodafone Voicemail Handleiding Vodafone Voicemail Inhoudsopgave Uw voicemail in gebruik nemen 3 Gebruik van Vodafone Voicemail 4 Ontvangen en beluisteren van berichten 4 Wat kost Vodafone Voicemail? 5 Voicemail in het buitenland

Nadere informatie

zelf maken en gebruiken in de groep

zelf maken en gebruiken in de groep Digitale boeken zelf maken en gebruiken in de groep Praktische suggesties voor leidsters en leerkrachten Kees Broekhof José Hillen Elly van der Linden m.m.v. van Annemieke Pecht en Loes Hermans Tekst Kees

Nadere informatie

Kliktime Handleiding V3.5

Kliktime Handleiding V3.5 Kliktime Handleiding V3.5 KENNISMAKEN MET KLIKTIME Inhoud Wat is Kliktime?... 1 Overzicht van Kliktime... 2 Gebruikers & categorieën... 2 Functies... 2 Opties... 3 Tijdelijke wachtwoorden... 3 Extra opties...

Nadere informatie

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2

Mamut Client Manager. Mamut Business Software. Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen. Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 0BAdditionele producten en Enterprise-uitbreidingen Mamut Business Software Additionele producten & Enterprise-uitbreidingen Mamut Client Manager Version 14 MBS.EXT.MCM.NL.2011.2 I Inhoud Additionele producten

Nadere informatie

MAILCHIMP VOOR HET INZETTEN VAN E-MAILMARKETING

MAILCHIMP VOOR HET INZETTEN VAN E-MAILMARKETING DE NEDERLANDSE HANDLEIDING MAILCHIMP VOOR HET INZETTEN VAN E-MAILMARKETING Stap-voor-stap instructies voor het verzenden en meten van je nieuwsbrieven met MailChimp. Een publicatie van INLEIDING MailChimp

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6

KOOPwijzer. Elektronische Leeromgevingen. Leren vernieuwen met ict. In dit nummer: Februari 2008 Nummer 6 KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict Februari 2008 Nummer 6 Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs In dit nummer: 3 Waarom een elektronische leeromgeving? 4 Beschrijving elektronische

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Leidraad bij. Beste leerkracht,

Leidraad bij. Beste leerkracht, Leidraad bij Zie zo Taal en Zie zo Spelling Beste leerkracht, Je hebt besloten om met Zie zo Taal en/of Zie zo Spelling aan de slag te gaan! Om ervoor te zorgen dat de werkwijze en de materialen snel duidelijk

Nadere informatie

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding

Professionaliseren met Skool. Training en onderwijsbegeleiding Professionaliseren met Skool Training en onderwijsbegeleiding Inhoud ICT effectief Alles start met een visie Coaching ICT-coördinator Werken met SkoolControl SkoolControl, overal en altijd Mediawijsheid

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie