WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING MEMO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING MEMO"

Transcriptie

1 Digitale leeromgeving HANDLEIDING WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING MEMO

2 Digitale leeromgeving HANDLEIDING In deze handleiding staat de inhoud van de digitale leeromgeving van Memo beschreven, en hoe u er mee kunt omgaan. 1. Licenties De digitale leeromgeving van Memo is beschikbaar via licenties voor leerlingen en docenten. Toegang via licenties De school kan kiezen uit twee licenties, volledig digitaal werken of oefenen en verwerken. In de licentie oefenen en verwerken kan de leerling naast de opdrachten uit het papieren werkboek nog extra oefenen. De school kan er ook voor kiezen om de verwerking volledig digitaal te laten verlopen en geen werkboek of schrift te gebruiken. De licentie Volledig digitaal kunt u gebruiken als u zonder boeken wilt werken, en leerlingen in de klas de beschikking hebben over tablets of computers. Deze licentie bevat de leerlinglicentie met de digitale leeromgeving. Als de methode een handboek bevat, beschikt de leerling over een digitale versie van het handboek. Bij methodes met leerwerkboeken of leeropdrachtenboeken is de theorie geïntegreerd opgenomen in het onderdeel Opdrachten. 2. De digitale leeromgeving De digitale leeromgeving bevat in augustus 2014 de inhoud zoals weergegeven in onderstaand schema. In de komende weken en maanden zal de digitale leeromgeving verder ontwikkeld en verbeterd worden. Hierover informeren wij u in onze nieuwsbrief, waarop u zich kunt inschrijven via de website van Malmberg VO / Memo. De inhoud van de digitale leeromgeving komt overeen met de inhoud van de boeken. Alle hoofdstukken en paragrafen in de boeken vindt u hier terug. U klikt op een hoofdstuk en daarna op een paragraaf, waarna u verder kunt met de verschillende onderdelen. Onderdeel Docentenlicentie Leerlingli centie Toelichting Ontdekkingsplaat X X De ontdekkingsplaat als opener voor iedere paragraaf. Lesstof X X* Digitaal handboek Opdrachten X X Digitale opdrachten (of werkboek) voor de basis- en de verdiepingsparagrafen Test jezelf X Diagnostische toets/leerhulp per paragraaf Oefentoets X Alle vragen van de diagnostische toetsen Flitskaarten X X Begrippen leren, reproductie Dashboard X Overzicht activiteiten en resultaten leerlingen Eindtoetsen X Wintoets en download als pdf/word Downloads X Docentenhandleiding en antwoorden werkboek * Voor leerlingen is de lesstof alleen beschikbaar in de leerlinglicentie Volledig digitaal. 2.1 De Ontdekkingsplaat Met de Memo Ontdekkingsplaten neemt u uw leerlingen mee de geschiedenis in. Met de vele gedetailleerde illustraties, docu's en animaties en leuke wetenswaardigheden wordt het verleden tastbaar. De Ontdekkingsplaten vormen de basis van elke kernparagraaf in Memo voor de onderbouw. De handleiding van de ontdekkingsplaat kunt u hier downloaden. Op de methodesite van Memo kunt u een aantal ontdekkingsplaten bekijken. 2.2 Lesstof Het onderdeel Lesstof bevat de inhoud van de handboeken. De Lesstof opent altijd bij de paragraaf waar de leerling in werkt. In het schooljaar heeft de Lesstof de vorm van

3 Digitale leeromgeving HANDLEIDING een bladerboek. Bij toekomstige updates zal de theorie niet langer als pdf, maar geïntegreerd met de opdrachten worden aangeboden. 2.3 Opdrachten Het onderdeel Opdrachten bevat de verwerking van de lesstof, zoals ook in een werkboek plaatsvindt. De opdrachtnummers komen overeen met de papieren werkboeken, zodat u gemakkelijk in beide media tegelijk kunt werken. Opdrachten nakijken en laten nakijken Er zijn verschillende manieren om de Opdrachten na te kijken. U kunt het werk van uw leerlingen bij opdrachten zelf nakijken of laat dit door de leerling zelf doen. U bepaalt zelf wanneer leerlingen de antwoorden op de opdrachten kunnen bekijken: direct als zij aan de opdrachten werken, of op een later, door u te bepalen tijdstip. Op dezelfde manier kunt u de opdrachten gezamenlijk klassikaal nakijken. Bij het klassikaal nakijken en nabespreken kunt u de juiste antwoorden op het digibord laten zien, en de (al dan niet geanonimiseerde) antwoorden van leerlingen. U kunt de resultaten van leerlingen volgen in het docentendashboard (paragraaf 2.6). 2.4 Test jezelf Het onderdeel Test jezelf bevat een serie vragen op basisstofniveau. Hiermee kunnen leerlingen controleren of zij de stof van de basisstof voldoende beheersen. De basis voor Test jezelf is de diagnostische toets uit het handboek, maar er zijn een paar verschillen. In het boek kunnen leerlingen alleen oefenen als afronding van een thema. In Test jezelf kunnen leerlingen oefenen na elke basisstof. Daarnaast zijn de vragen bij Test jezelf gesloten, zodat de computer ze automatisch kan nakijken. Dit biedt een groot voordeel: adaptiviteit. Adaptiviteit houdt in dat het niveau van de test zich aanpast aan het niveau van de leerling. De computer houdt het resultaat van leerlingen bij en zal automatisch nieuwe vragen aanbieden als er fouten worden gemaakt. Door deze extra vragen zal een leerling die veel fouten maakt meer oefening krijgen dan een leerling die de stof beter beheerst. Zo krijgt elke leerling een training op maat. Na het maken van een opdracht in Test jezelf kan de leerling zijn antwoorden nakijken door op de knop Controleer vraag te klikken. Hij ziet welke vragen hij goed en fout heeft gemaakt. Bij veel vragen wordt feedback gegeven die na het beantwoorden te raadplegen is. Dit kan een uitgebreide feedback zijn (bij vragen op het niveau van toepassing en inzicht), of door het tonen van de goede antwoorden (bij reproductie). Door de feedback te lezen, kan de leerling een eventuele extra vraag in een later stadium wél goed beantwoorden. Onderaan het scherm wordt de score bijgehouden in de vorm van een percentage. Dit percentage loopt op naarmate de leerling meer correcte antwoorden geeftbij 100% score kan de leerling ervan uitgaan dat hij goed voorbereid is voor de eindtoets. Alle scores onder de 100% geven aan dat de leerling de stof nog niet volledig beheerst. Het aantal vragen is gelimiteerd tot zo n per basisstof, inclusief de extra vragen. U kunt de vorderingen van uw leerlingen volgen op het docentendashboard (zie paragraaf 2.6). 2.5 Oefentoets De Oefentoets is een toets van 16 vragen op themaniveau die wordt gegenereerd uit de vragen van Test jezelf, verspreid over verschillende basisstoffen. De leerling ziet of hij de vraag goed of fout heeft beantwoord. Hij krijgt ook een eindscore te zien. De score wordt niet opgeslagen. De docent ziet niet óf en hoe de leerling de Oefentoets heeft gemaakt. Leerlingen kunnen hier dus vrij oefenen voor een toets zonder dat iemand meekijkt. Dit kunnen ze doen zo vaak als ze willen.

4 Digitale leeromgeving HANDLEIDING 2.6 Flitskaarten Met de Flitskaarten kunnen leerlingen de belangrijkste begrippen oefenen op themaniveau. De leerling overhoort zichzelf door op een digitale kaart een begrip of een vraag te lezen en de betekenis of het antwoord te bedenken. Daarna kan hij op de kaart klikken, waarna de betekenis zichtbaar wordt. Hij kan aangeven welke kaarten hij nog eens wil oefenen en welke hij al kent. De stapel kaarten wordt zo steeds dunner. Flitskaarten bevatten meestal reproductiekennis. 2.7 Het docentendashboard Het digitale platform kent verschillende manieren waarop resultaten zichtbaar worden: Leerlingen kunnen op paragraafniveau zien welke onderdelen zij afgerond hebben en hoe het leerproces vordert. U kunt in het dashboard de resultaten van leerlingen op diverse manieren volgen, zie daarvoor de beschrijvingen per onderdeel. Met deze informatie kunt u eenvoudig inspelen op niveauverschillen tussen leerlingen. Docentendashboard Overzicht Onder de tab Overzicht ziet u de vragen van het onderdeel Test jezelf die relatief goed of slecht gemaakt zijn; met deze informatie kunt u snel constateren welke oefeningen moeilijk werden bevonden en deze van extra uitleg voorzien. Ook ziet u in één oogopslag welke leerlingen voorlopen en achterblijven. Voor een uitgebreider overzicht van de scores van de Test jezelf kunt u kijken bij het Dashboard Resultaten/Test jezelf. Docentendashboard Resultaten - Opdrachten Bij het dashboard Opdrachten kunt u de resultaten van de digitale opdrachten zien. Deze resultaten bestaan niet uit een score, maar geven een indicatie van het niveau aan de hand van een zgn. bollenschema. Een wit bolletje markeert een vraag die nog niet door de leerling is gemaakt, een blauw bolletje geeft weer dat de vraag is gemaakt. Is de vraag eenmaal nagekeken, dan staat een groen bolletje voor goed, oranje staat voor gedeeltelijk goed en rood staat voor onvoldoende. In de horizontale balk kunt u zien hoe goed de leerling heeft gepresteerd. U kunt ook zien hoe goed een vraag door de gehele klas is gemaakt, door deze verticaal te bekijken. U kunt ook antwoorden van individuele leerlingen op opdrachten bekijken. Dit kunt u doen vanuit het dashboard zelf door op een bolletje te klikken, of vanuit Opdrachten. U kunt zowel horizontaal (per leerling, vraag voor vraag) of verticaal (per vraag, leerling voor leerling) antwoorden bekijken. Docentendashboard Resultaten - Test jezelf Bij dit dashboard kunt u zien hoe leerlingen de Test jezelf op paragraafniveau hebben gemaakt. De resultaten worden weergegeven als percentages, die een indicatie geven in hoeverre de leerling klaar is voor de eindtoets. Bij 100% beheerst de leerling de paragraaf voldoende. Docentendashboard Docentenmateriaal - Eindtoetsen Onder de tab Docentenmateriaal in het dashboard vindt u vindt u alle eindtoetsen bij Memo. Deze eindtoetsen zijn er als download in Word en pdf en als download geschikt voor Wintoets/Quayn.

5 Digitale leeromgeving HANDLEIDING Docentendashboard Docentenmateriaal - Downloads Onder de tab Docentenmateriaal in het dashboard vindt u diverse materialen die u kunt downloaden: Onderdeel Docentenhandleiding Antwoorden werkboek Eindtoetsen Format pdf pdf pdf, Word, Wintoets 3. Combineren van folio en digitaal U kunt in uw lespraktijk op verschillende manieren werken met de digitale leeromgeving. Deze mogelijkheden worden sterk bepaald door de beschikbaarheid van ICT tijdens de les: een computer, tablet of smartphone. Daarnaast is een goede Wi-Fi-voorziening voorwaardelijk, en hebben computers relatief recente versies van webbrowsers nodig. Deze systeemeisen vindt u terug in de gebruikershandleiding van het digitaal platform. Wij hebben de volgende scenario s voor ogen: Scenario Leermaterialen Beschrijving les Elke leerling gebruikt een eigen tablet of laptop in de klas. Licentie Volledig digitaal Docent legt theorie uit en gebruikt daarvoor een digibord met de onderdelen Lesstof, de Ontdekkingsplaat of ander materiaal. Leerlingen gebruiken hun smartphone in de klas. Schrift/multomap, werkbladen Handboek, werkboek en/of leerlinglicentie, schrift Leerlingen maken zelfstandig de opdrachten, grotendeels op hun device en voor een deel in hun schrift en/of een gedownload werkblad. De docent volgt hun vorderingen in de klas en via het dashboard. De docent bepaalt of en wanneer leerlingen de gemaakte opdrachten digitaal kunnen nakijken. Bij het bespreken van de opdrachten kan de docent de antwoorden van leerlingen laten zien op het digibord. Leerlingen maken thuis het onderdeel Opdrachten af; zij gebruiken Test jezelf, de Oefentoets en/of de Flitskaarten om zich te controleren of zich voor te bereiden op eindtoets of SO. Docent legt theorie uit en gebruikt daarvoor een digibord met de onderdelen Lesstof, het handboek of ander materiaal. Leerlingen maken zelfstandig de opdrachten in het werkboek. Zij kijken hun werk na met behulp van het antwoordenboek, of docent kijkt samen met de klas na met behulp van de nakijkfunctie. Als docent kunt u ervoor kiezen (een deel van) de opdrachten digitaal te laten maken en nakijken, als huiswerk. De antwoorden kunt u vervolgens klassikaal bespreken. Op het digibord kunt u de juiste antwoorden laten zien, en de antwoorden van leerlingen. Door de opdrachten thuis te laten maken, kunt u in de les meer tijd besteden aan grotere toepassingsopdrachten of practica. U kunt ervoor kiezen leerlingen met de smartphone te laten werken. Dit is vooral nuttig als u hen tijd wilt geven om zich voor te bereiden op de toets. Ze kunnen de smartphone gebruiken voor de onderdelen Lesstof, Test jezelf, de Oefentoets en de Flitskaarten.

6 Digitale leeromgeving HANDLEIDING Leerlingen gebruiken computer, tablet of smartphone buiten de klas Handboek, werkboek en/of leerlinglicentie, schrift Door leerlingen in de klas met Test jezelf te laten werken, kunt u resultaten controleren en moeilijk bevonden onderwerpen nog eens uitleggen. Leerlingen gebruiken buiten de klas een computer of tablet voor de digitale onderdelen Test jezelf, de Oefentoets of de Flitskaarten om zich te controleren of zich voor te bereiden op eindtoets of SO. Docent legt theorie uit en gebruikt daarvoor een digibord met de onderdelen Lesstof, de Ontdekkingsplaat, het handboek of ander materiaal. Docent laat de leerlingen de opdrachten digitaal maken als huiswerk. Hij heeft zo altijd inzicht en overzicht in de activiteiten en vorderingen van alle leerlingen. Het nakijken kan ook in de eigen tijd plaatsvinden, zodra de docent daarvoor toestemming verleent. De antwoorden of de moeilijkste opdrachten kunnen vervolgens klassikaal besproken worden met behulp van het digibord. Op het digibord kunt u de juiste antwoorden laten zien, en de antwoorden van (al dan niet anonieme) leerlingen. Ook kan er makkelijk opgezocht worden waar in de Lesstof of theorie het antwoord op een vraag te vinden is. Door de opdrachten thuis te laten maken, kunt u in de les meer tijd besteden aan grotere toepassingsopdrachten of practica. Leerlingen gebruiken buiten de klas een computer, tablet of smartphone voor de digitale onderdelen Test jezelf, de Oefentoets of de Flitskaarten om zich te controleren of zich voor te bereiden op eindtoets of SO.

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING BIOLOGIE VOOR JOU

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING BIOLOGIE VOOR JOU Digitale leeromgeving HANDLEIDING WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING BIOLOGIE VOOR JOU Digitale leeromgeving HANDLEIDING In deze handleiding staat de inhoud van de digitale leeromgeving van Biologie voor

Nadere informatie

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING NOVA

WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING NOVA Digitale leeromgeving HANDLEIDING WERKEN MET DE DIGITALE LEEROMGEVING NOVA Digitale leeromgeving HANDLEIDING In deze handleiding staat de inhoud van de digitale leeromgeving van Nova beschreven, en hoe

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw

Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw Whitepaper Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw WHITEPAPER MODERNE WISKUNDE Moderne Wiskunde is een methode waarin inzicht, structuur en vernieuwing centraal staan. Moderne Wiskunde volgt een didactiek

Nadere informatie

1handleiding. biologie voor jou A RTE UNI S BOS B E N W AAS B I O L O G I E V O O R DE O NDERBOUW A L G E M E E N DEEL

1handleiding. biologie voor jou A RTE UNI S BOS B E N W AAS B I O L O G I E V O O R DE O NDERBOUW A L G E M E E N DEEL 1handleiding biologie voor jou B I O L O G I E V O O R DE O NDERBOUW A L G E M E E N DEEL AUTE URS A RTE UNI S BOS ON NO KALVERDA GERA RD SMITS B E N W AAS ZEVENDE EDI TI E M A L M B E RG ' S-HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

Getal & Ruimte 12 e editie. ICT in de les

Getal & Ruimte 12 e editie. ICT in de les Getal & Ruimte 12 e editie ICT in de les Nieuwe ICT Boek en digitale versie zijn uitwisselbaar ICT opgaven zijn gerandomiseerd ICT opgaven worden nagekeken, ook tussenstappen Adaptief werken via leerroutes

Nadere informatie

Wiskunde op maat! 29/11/17

Wiskunde op maat! 29/11/17 Wiskunde op maat! 29/11/17 Presentatie Achtergrond nieuwe editie Concept boek online Arrangement Achtergrond 12 e editie Gebruikerswensen Oefenstof Theorie/voorbeelden Differentiatie Digitaal Gepersonaliseerd

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware Taal actief

Handleiding Verwerkingssoftware Taal actief Handleiding Verwerkingssoftware Taal actief Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software voor de kinderen

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware Pluspunt. Versie 1.2

Handleiding Verwerkingssoftware Pluspunt. Versie 1.2 Handleiding Verwerkingssoftware Pluspunt Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software voor de kinderen

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen

Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software

Nadere informatie

Docentenhandleiding - Algemeen

Docentenhandleiding - Algemeen 2018 Docentenhandleiding - Algemeen Training & Support Telefoon: 036-3030363 Email: support@bettermarks.nl Introductie Beste Bettermarks docenten, Welkom bij de algemene docentenhandleiding van Bettermarks.

Nadere informatie

Bestelgegevens Geschiedenis 2013

Bestelgegevens Geschiedenis 2013 Bestelgegevens Geschiedenis 2013 Digitaal werken op ipad of laptop? Een aantal methodes is ook beschikbaar met methodestartpagina en binnen Schooltas! Wanneer kiest u methodestartpagina en wanneer kiest

Nadere informatie

Hoe werkt u met Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw?

Hoe werkt u met Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw? Hoe werkt u met Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw? Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Hoe maken de leerlingen kennis met Moderne Wiskunde online? p. 5 4 Meer dan lesstof in het

Nadere informatie

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack Inleiding leerling-epack Graag helpen we je zo snel mogelijk op weg in dit epack. Als je snel met het epack leert werken, profiteer je namelijk

Nadere informatie

Hoe werkt u met Getal & Ruimte 12 e editie vmbo

Hoe werkt u met Getal & Ruimte 12 e editie vmbo Hoe werkt u met Getal & Ruimte 12 e editie vmbo Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 6 3 Meer dan lesstof in het boek p. 8 4 Leerroutes p. 13 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 17

Nadere informatie

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Docenten-ePack

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Docenten-ePack Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Docenten-ePack Inleiding Graag helpen we u zo snel mogelijk op weg met de digitale lesonderdelen van de methode in dit docenten-epack. Naast een optimaal

Nadere informatie

Stap 0: Voorbereiding

Stap 0: Voorbereiding Welkom, Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op weg! Termen: Instituut Groepen Coördinator Docent Student Een onderwijsinstelling die uit een of meerdere groepen

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware Argus Clou

Handleiding Verwerkingssoftware Argus Clou Handleiding Verwerkingssoftware Argus Clou Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software voor de kinderen

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.0 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.0 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Hoe werkt u met Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw?

Hoe werkt u met Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw? Hoe werkt u met Moderne Wiskunde 12 e editie onderbouw? Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Hoe maken de leerlingen kennis met Moderne Wiskunde online? p. 5 4 Meer dan lesstof in het

Nadere informatie

Hoe werkt u met Getal & Ruimte 12 e editie havo / vwo onderbouw

Hoe werkt u met Getal & Ruimte 12 e editie havo / vwo onderbouw Hoe werkt u met Getal & Ruimte 12 e editie havo / vwo onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 8 6 Oefentoets met studieadvies

Nadere informatie

De methodesite 20/20 English. Voor docenten

De methodesite 20/20 English. Voor docenten De methodesite 20/20 English Voor docenten Inloggen methodesite Ga naar www.2020english.nl Klik rechtsboven op de knop Digitale lesomgeving. U komt vervolgens op de onderstaande pagina. Kies Mbo / Vmbo.

Nadere informatie

Handleiding Digi-Trainer

Handleiding Digi-Trainer Handleiding Digi-Trainer Studenten Niveau:mbo Datum: 20-1-2012 Versie: 1 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 3 De homepage... 6 4 Het oefenen van een vak... 8 5 De nulmeting... 9 5.1 Inleveren...

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware Pluspunt. Versie 1.1

Handleiding Verwerkingssoftware Pluspunt. Versie 1.1 Handleiding Verwerkingssoftware Pluspunt Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software voor de kinderen

Nadere informatie

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw

Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw Whitepaper Getal & Ruimte 12 e editie havo/vwo onderbouw WHITEPAPER GETAL & RUIMTE Getal & Ruimte is de grootste wiskundemethode in het voortgezet onderwijs. Met een heldere didactische structuur en een

Nadere informatie

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase

Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Whitepaper Pincode 6 e editie tweede fase Nieuwe editie Pincode 6 e editie Tweede Fase Met de nieuwe editie van Pincode voor de tweede fase worden leerlingen optimaal voorbereid op het nieuwe examenprogramma,

Nadere informatie

Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen

Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen Handleiding Verwerkingssoftware De wereld in getallen Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. De software

Nadere informatie

Hoe werkt u met Pincode 6 e editie Tweede Fase

Hoe werkt u met Pincode 6 e editie Tweede Fase Hoe werkt u met Pincode 6 e editie Tweede Fase Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 7 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 8 6

Nadere informatie

Docentenhandleiding. bettermarks Wiskunde

Docentenhandleiding. bettermarks Wiskunde Docentenhandleiding bettermarks Wiskunde Inhoudsopgave 1. Starten met bettermarks wiskunde 2 Toegang tot bettermarks 2 bettermarks webversie en App 2 2. Startscherm bettermarks 4 Menu 4 Dashboard 4 3.

Nadere informatie

Hoe werkt u met Chemie Overal 7e editie hv onderbouw

Hoe werkt u met Chemie Overal 7e editie hv onderbouw Hoe werkt u met Chemie Overal 7e editie hv onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 4 3 Meer dan lesstof in het boek p. 6 4 Leerroutes p. 8 5 Oefentoets met studieadvies op maat p.

Nadere informatie

12 e editie vmbo 29/11/17

12 e editie vmbo 29/11/17 12 e editie vmbo 29/11/17 Agenda De nieuwe 12e editie Productinformatie en planning Aanleiding nieuwe editie Uitgangspunten 12e editie - Wat is er gebleven? - Nieuwe elementen en wijzigingen - Digitaal

Nadere informatie

Hoe werkt u met Chemie 7e editie hv onderbouw

Hoe werkt u met Chemie 7e editie hv onderbouw Hoe werkt u met Chemie 7e editie hv onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 9 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 10 7

Nadere informatie

FAQ S zomerherziening: 1F Getallen

FAQ S zomerherziening: 1F Getallen FAQ S zomerherziening: 1F Getallen Juli 2014 Magistratenlaan 138 5233 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Nieuw 1F Getallen In het begin van het nieuwe schooljaar staat het nieuwe blok 1F Getallen online.

Nadere informatie

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Whitepaper Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw WHITEPAPER NIEUW NEDERLANDS 6 e editie onderbouw Nieuw Nederlands onderbouw 6 e editie staat als vanouds voor hoge kwaliteit en aandacht voor de individuele

Nadere informatie

Docentenhandleiding - Algemeen

Docentenhandleiding - Algemeen 2018 Docentenhandleiding - Algemeen Anne van der Weide - Miltenburg Training & Support Telefoon: 036-3030363 Email: support@bettermarks.nl Introductie Beste bettermarksdocenten, Welkom bij de algemene

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING NASK 1-2 VMBO-BK AUTEURS: J. VAN GEMERT T. JACOBS MET MEDEWERKING VAN: M. HORDIJK

DOCENTENHANDLEIDING NASK 1-2 VMBO-BK AUTEURS: J. VAN GEMERT T. JACOBS MET MEDEWERKING VAN: M. HORDIJK NASK 1-2 VMBO-BK DOCENTENHANDLEIDING AUTEURS: J. VAN GEMERT T. JACOBS MET MEDEWERKING VAN: M. HORDIJK VIERDE EDITIE MALMBERG S-HERTOGENBOSCH WWW.NOVA-MALMBERG.NL Inhoudsopgave Deel 1 Over Nova... 3 1.1

Nadere informatie

Hoe werkt u met Nectar 5e editie onderbouw

Hoe werkt u met Nectar 5e editie onderbouw Hoe werkt u met Nectar 5e editie onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan in het boek p. 4 4 Leerroutes p. 7 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 8 6 Resultatenpagina's

Nadere informatie

Hoe werkt u met Chemie Overal 7e editie onderbouw

Hoe werkt u met Chemie Overal 7e editie onderbouw Hoe werkt u met Chemie Overal 7e editie onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan in het boek p. 4 4 Leerroutes p. 7 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 8 6 Resultatenpagina's

Nadere informatie

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1

Handleiding Docentenpakket online. Versie 1.1 Handleiding Docentenpakket online Versie 1.1 1 Welkom Met de nieuwste generatie leermiddelen (voor docenten Docentenpakket online en voor leerlingen [methode] online) kunnen docenten eigen en open lesmateriaal

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

maatschappijleer voor havo en vwo bovenbouw Docentenhandleiding Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.dilemma-malmberg.nl

maatschappijleer voor havo en vwo bovenbouw Docentenhandleiding Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.dilemma-malmberg.nl maatschappijleer voor havo en vwo bovenbouw Docentenhandleiding Eerste editie Malmberg s-hertogenbosch www.dilemma-malmberg.nl Inhoudsopgave 1 Pakketsamenstelling... 4 2 Didactische uitgangspunten van

Nadere informatie

Hoe werkt u met Pincode Onderbouw vmbo

Hoe werkt u met Pincode Onderbouw vmbo Hoe werkt u met Pincode Onderbouw vmbo Noordhoff Uitgevers bv Pagina 1 van 17 Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 7 5 Oefentoets met

Nadere informatie

25 november 2015 Pincode vmbo bovenbouw 6 e editie. Ewout Loen & Jochem Valkema

25 november 2015 Pincode vmbo bovenbouw 6 e editie. Ewout Loen & Jochem Valkema 25 november 2015 Pincode vmbo bovenbouw 6 e editie Ewout Loen & Jochem Valkema Inhoud Kenmerken Pincode Verbeteringen 6 e editie Opbouw en structuur o Assortiment o Opbouw leer(werk)boek ICT Kenmerken

Nadere informatie

0 Inleiding. De boekenserie De boekenserie Netwerkbeheer met Windows Server 2012 gaat bestaan uit de volgende

0 Inleiding. De boekenserie De boekenserie Netwerkbeheer met Windows Server 2012 gaat bestaan uit de volgende 1 0 Inleiding 0.0 In dit hoofdstuk In dit inleidende hoofdstuk komen de volgende zaken aan de orde. Waarover gaat dit boek? De eindtermen die aan dit boek ten grondslag liggen. Veronderstelde voorkennis.

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde.

Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. Beste mevrouw/meneer, Hartelijk dank voor het aanvragen van een demo-account voor bettermarks wiskunde. In deze handleiding vindt u de belangrijkste informatie om meteen aan de slag te gaan. Mocht u vragen

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING NASK 1-2 VWO GYMNASIUM AUTEURS: F. ALKEMADE C. SCHATORJÉ MET MEDEWERKING VAN: TH. SMITS R. TROMP

DOCENTENHANDLEIDING NASK 1-2 VWO GYMNASIUM AUTEURS: F. ALKEMADE C. SCHATORJÉ MET MEDEWERKING VAN: TH. SMITS R. TROMP NASK 1-2 VWO GYMNASIUM DOCENTENHANDLEIDING AUTEURS: F. ALKEMADE C. SCHATORJÉ MET MEDEWERKING VAN: TH. SMITS R. TROMP VIERDE EDITIE MALMBERG S-HERTOGENBOSCH WWW.NOVA-MALMBERG.NL Inhoudsopgave Deel 1 Over

Nadere informatie

Hoe werkt u met Overal NaSk 5e editie onderbouw

Hoe werkt u met Overal NaSk 5e editie onderbouw Hoe werkt u met Overal NaSk 5e editie onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan in het boek p. 4 4 Leerroutes p. 8 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 9 6 Resultatenpagina's

Nadere informatie

Station, nederlands voor het vmbo

Station, nederlands voor het vmbo Station, nederlands voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Station 2e editie) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Grandes Lignes 5e editie. Hoe werkt u met. Noordhoff Uitgevers bv Pagina 1 van 9

Grandes Lignes 5e editie. Hoe werkt u met. Noordhoff Uitgevers bv Pagina 1 van 9 Hoe werkt u met Noordhoff Uitgevers bv Pagina 1 van 9 In vogelvlucht Noordhoff Uitgevers bv Pagina 2 van 9 Hoe werkt u? Volledig digitaal "Blended" Op school vooral met boeken Uw leerlingen werken volledig

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING JUNI 2014 (HOOFDSTUK 1 + 2) NASK 1-2 MAVO HAVO AUTEUR: F. KAPPERS C. SCHATORJÉ MET MEDEWERKING VAN: TH. SMITS R.

DOCENTENHANDLEIDING JUNI 2014 (HOOFDSTUK 1 + 2) NASK 1-2 MAVO HAVO AUTEUR: F. KAPPERS C. SCHATORJÉ MET MEDEWERKING VAN: TH. SMITS R. NASK 1-2 MAVO HAVO DOCENTENHANDLEIDING JUNI 2014 (HOOFDSTUK 1 + 2) AUTEUR: F. KAPPERS C. SCHATORJÉ MET MEDEWERKING VAN: TH. SMITS R. TROMP VIERDE EDITIE MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH WWW.NOVA-MALMBERG.NL Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen

Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Gebruikershandleiding Got it?! Rekenen Inhoudsopgave: Het leerlingenbeheer... 2 De instaptoets... 2 Opbouw van de instaptoets... 3 Uitlegfilmpjes... 6 Theorie... 6 De kenniskaart... 6 De detailkenniskaart...

Nadere informatie

De nieuwe methodesite 20/20 English. Voor docenten 20/20 English Studiejaar

De nieuwe methodesite 20/20 English. Voor docenten 20/20 English Studiejaar De nieuwe methodesite 20/20 English Voor docenten 20/20 English Studiejaar 2013-2014 Inloggen methodesite Ga naar www.2020english.nl Klik linksboven op de knop inloggen. U komt vervolgens op de onderstaande

Nadere informatie

Stap 0: Voorbereiding

Stap 0: Voorbereiding Welkom, Wat fijn dat je voor NT2+ van ThiemeMeulenhoff hebt gekozen! We helpen je graag op weg! Termen: Instituut Groepen Coördinator Docent Student Een onderwijsinstelling die uit een of meerdere groepen

Nadere informatie

FAQ DE GEO BOVENBOUW HAVO/VWO 5 E

FAQ DE GEO BOVENBOUW HAVO/VWO 5 E FAQ DE GEO BOVENBOUW HAVO/VWO 5 E EDITIE De onderwerpen die in deze FAQ aan bod komen: Arrangement Planning PTA Inhoudelijk ARRANGEMENT Wat is het verschil tussen een combipakket en een abonnement? Abonnement

Nadere informatie

Instructie werken met Tumult in Learnbeat

Instructie werken met Tumult in Learnbeat Instructie werken met Tumult in Learnbeat Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Om te beginnen... 3 1.1 Wat heb ik nodig?... 3 1.2 Begrippen... 3 2. Werken met Tumult in de les... 4 2.1 Hoe log ik in?...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Student

Gebruikershandleiding Student Gebruikershandleiding Student Rekenblokken 2.5 2015 Uitgeverij Malmberg Rekenblokken 2.5 Handleiding Student.docx 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Rollen... 3 1.2 Wat kun je in Rekenblokken?... 4 2. Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015

Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015 Handleiding Bronwijzer-applicatie Algemene versie Versie augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen voor docenten en leerlingen... 3 2. Navigatiebalk... 5 3. Tijdlijn... 6 4. Downloads... 7 5. Docentenhandleiding...

Nadere informatie

FAQ S zomerherziening: 2F Verbanden 3F Verbanden

FAQ S zomerherziening: 2F Verbanden 3F Verbanden FAQ S zomerherziening: 2F Verbanden 3F Verbanden Juli 2014 Magistratenlaan 138 5233 MB Postbus 233 5201 AE s-hertogenbosch Herziening 2F en 3F Verbanden In de zomervakantie zullen wij de tweede helft van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport

Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport ESIS Gebruikershandleiding ESIS Schoolrapport Versie februari 2013-1 - Zonder schriftelijke toestemming van de auteur mag niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Hoe werkt u met Grandes Lignes 5e editie Tweede Fase

Hoe werkt u met Grandes Lignes 5e editie Tweede Fase Hoe werkt u met Grandes Lignes 5e editie Tweede Fase Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 8 5 Slim stampen p. 9 6 Oefentoets met studieadvies

Nadere informatie

Hoe werkt u met Stepping Stones 6e editie Tweede Fase

Hoe werkt u met Stepping Stones 6e editie Tweede Fase Hoe werkt u met Stepping Stones 6e editie Tweede Fase Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 8 5 Slim stampen p. 9 6 Oefentoets met studieadvies

Nadere informatie

Library, engels voor het vmbo

Library, engels voor het vmbo Library, engels voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Library 2nd Edition) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Quickstart Lesomgeving docenten

Quickstart Lesomgeving docenten Inloggen en dashboard Om in te loggen in de lesomgeving ga je naar je schoolportaal/elo of naar https://docent.saga.nl/ Dit is het inlogscherm op https://docent.saga.nl/ Vul hier het e-mailadres in waar

Nadere informatie

Handleiding Digi-Trainer

Handleiding Digi-Trainer Handleiding Digi-Trainer Leerlingen Niveau: vmbo Datum: 10-2-2012 Versie: 1.4 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inloggen... 4 3 De homepage... 6 4 Het oefenen van een vak... 8 5 De nulmeting... 9 5.1 Inleveren...

Nadere informatie

Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie

Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie Cursistenhandleiding CODE Multimedia - standalone-versie Inleiding Met CODE werk je een groot deel van de tijd zelfstandig. De opdrachten die je zelfstandig maakt doe je vaak op de computer. Met het computerprogramma

Nadere informatie

Handleiding Digi-Trainer

Handleiding Digi-Trainer Handleiding Digi-Trainer Docent Niveau: mbo Datum: 20-1-2011 Versie: 1.5 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen... 4 3. De homepage... 6 3.1 Eerste gebruikersgroep aanmaken... 7 3.1.1 Groep aanmaken...

Nadere informatie

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn.

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn. Het vak Nederlands Historie 2013 Malmberg voert veel gesprekken met docenten Nederlands havo en vwo bovenbouw en besluit om andere lesmethode te gaan ontwikkelen dan de huidige traditionele lesmethodes.

Nadere informatie

Hoe werkt u met Geschiedeniswerkplaats 3 e editie onderbouw

Hoe werkt u met Geschiedeniswerkplaats 3 e editie onderbouw Hoe werkt u met Geschiedeniswerkplaats 3 e editie onderbouw Inhoud 1 Navigatie p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 4 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 8 5 Resultatenpagina's p. 9 Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Nectar 4e editie biologie vmbo-basis deel 3B leerwerkboek

Nectar 4e editie biologie vmbo-basis deel 3B leerwerkboek Nectar 4e editie biologie vmbo-basis deel 3B leerwerkboek Serie-overzicht klas 1 + 2 nectar onderbouw klas 3 3 basis 3 kader 3 gt havo / vwo 2 3 klas 4 4 basis 4 kader 4 gt havo / vwo tweede fase 0 / 17

Nadere informatie

Wegwijzer bij de cd-rom

Wegwijzer bij de cd-rom Wegwijzer bij de cd-rom 1 Inloggen De cd-rom houdt bij welke oefeningen je al gemaakt hebt en welke niet. Bij het opstarten vraagt de cd-rom of je een nieuwe gebruiker bent of een bestaande gebruiker.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nedercom

Gebruikershandleiding Nedercom Gebruikershandleiding Nedercom november 2013 Inhoud Inhoud... 1 1. Inloggen... 2 2. Hoofdmenu en navigatie... 3 3. Structuur van Nedercom educatieve programma s... 5 4. Diagnostische toetsen... 7 5. Oefeningen...

Nadere informatie

Bestelgegevens Economie 2013

Bestelgegevens Economie 2013 Bestelgegevens Economie 2013 Digitaal werken op ipad of laptop? Een aantal methodes is ook beschikbaar met methodestartpagina en binnen Schooltas! Wanneer kiest u methodestartpagina en wanneer kiest u

Nadere informatie

Handleiding bij de cd-rom. `Anatomie digitaal

Handleiding bij de cd-rom. `Anatomie digitaal Handleiding bij de cd-rom `Anatomie digitaal Inhoudsopgave (Klik op het betreffende onderdeel om er rechtstreeks naar toe te gaan.) Systeemeisen 3 Installatie 4 Software verwijderen 4 Copyrights 5 Keuzescherm

Nadere informatie

Handleiding voor E-learning

Handleiding voor E-learning Handleiding voor E-learning Beste cursist, Hierbij een handleiding voor onze digitale toets, ook wel de E-learning genoemd. In dit document zal je stapsgewijs door dit programma worden geleid. Stap 1:

Nadere informatie

Docentenhandleiding. bettermarks Rekenen

Docentenhandleiding. bettermarks Rekenen Docentenhandleiding bettermarks Rekenen Inhoudsopgave 1. Starten met bettermarks rekenen 2 Toegang tot bettermarks 2 bettermarks webversie en app 2 2. Startscherm bettermarks 4 Menu 4 Dashboard 4 3. Werken

Nadere informatie

Handleiding Online Vilans Toetsen

Handleiding Online Vilans Toetsen Handleiding Online Vilans Toetsen Inleiding Deze handleiding is ontwikkeld om werknemers van De Zorggroep te ondersteunen bij het gebruik van de online omgeving voor het afnemen van Vilans toetsen. Inhoud

Nadere informatie

Hoe werkt u met Grandes Lignes 5 e editie Tweede Fase

Hoe werkt u met Grandes Lignes 5 e editie Tweede Fase Hoe werkt u met Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 8 5 Slim Stampen p. 11 6 Oefentoets met studieadvies op maat p. 12 7 Resultatenpagina's

Nadere informatie

edition VEEL GESTELDE VRAGEN Inlogroutes Inhoud licentie Gebruik Groepen Systeemeisen Hulp bij problemen Overig

edition VEEL GESTELDE VRAGEN Inlogroutes Inhoud licentie Gebruik Groepen Systeemeisen Hulp bij problemen Overig edition VEEL GESTELDE VRAGEN 1 5 6 7 Inlogroutes Inhoud licentie Gebruik Groepen Systeemeisen Hulp bij problemen Overig 1 INLOGROUTES 1 Hoe kan ik inloggen? Wat is het verschil tussen inloggen vr leerlingen

Nadere informatie

Hoe werkt u met Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw

Hoe werkt u met Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Hoe werkt u met Nieuw Nederlands 6 e editie onderbouw Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 4 4 Leerroutes p. 7 5 Oefentoets met studieadvies op maat

Nadere informatie

Handleiding voor studenten

Handleiding voor studenten Handleiding voor studenten 1 Inhoudsopgave 1.1. Inloggen... 3 1.1.1. De startpagina... 3 1.1.2. Inloggen... 3 1.1.3. Registreren... 3 2.1. Persoonlijk menu... 5 2.1.1. Mijn pagina... 5 2.1.2. Resultaten...

Nadere informatie

Handleiding Toetssoftware Taal actief. Versie 1.1

Handleiding Toetssoftware Taal actief. Versie 1.1 Handleiding Toetssoftware Taal actief Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via de Basispoort door de kinderen 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. Een toets starten 5 2.4.

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

Handleiding voor docenten

Handleiding voor docenten Handleiding voor docenten Oktober 2017 Inhoudsopgave... Inleiding.... 4 Aan de slag!... 5 Het inloggen... 5 Nog geen account?.... 5 Een account aanmaken.... 6 Stap 1. Jouw gegevens.... 6 Stap 2. Jouw school....

Nadere informatie

Handleiding Toetssoftware Naut Meander Brandaan. Versie 1.2

Handleiding Toetssoftware Naut Meander Brandaan. Versie 1.2 Handleiding Toetssoftware Naut Meander Brandaan Versie 1.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Starten 4 2.1. Inloggen via de Basispoort door de kinderen (GEWIJZIGD) 4 2.2. De leerling-startpagina 5 2.3. Een

Nadere informatie

Klik op knoppenblad. Selecteer in het pulldown venster het beginjaar.

Klik op knoppenblad. Selecteer in het pulldown venster het beginjaar. 1 Het programma opent met de mapjes jaaropbrengsten, handleiding en knoppenblad Klik op knoppenblad Selecteer in het pulldown venster het beginjaar. Klik vervolgens op de knop formulieren van het jaar

Nadere informatie

Hoe werkt u met buitenland 3e editie Tweede Fase

Hoe werkt u met buitenland 3e editie Tweede Fase Hoe werkt u met buitenland 3e editie Tweede Fase Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 5 4 Leerroutes p. 8 5 Oefentoets met studieadvies op maat p. 9

Nadere informatie

Docentenhandleiding module Identiteit

Docentenhandleiding module Identiteit Docentenhandleiding module Identiteit De module In de module Identiteit wordt het thema identiteit verkend aan de hand van opdrachten en worden leerlingen voorbereid op het zelfstandig aanvragen van een

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

edumedia handleiding

edumedia handleiding Info: www.edumedia-sciences.com/nl edumedia handleiding Uw school heeft een abonnement genomen op edumedia. Dit is een globale handleiding voor het gebruik van de animaties in uw lessen. edumedia is een

Nadere informatie

Page 1 of 5 Mijn account Start Over deze site Nieuws Ondersteuning Contact Overzichtspagina methode Snelmenu: Maak een keuze Alle 8 resultaten. Stercollectie mens & maatschappij Stichting VO-content 2012-2013

Nadere informatie

Werken met een digitaal leer-/werkboek in Edu Bieb. Docentenhandleiding voor Windows en Mac OS X

Werken met een digitaal leer-/werkboek in Edu Bieb. Docentenhandleiding voor Windows en Mac OS X Werken met een digitaal leer-/werkboek in Edu Bieb Docentenhandleiding voor Windows en Mac OS X ... 3... 4... 5... 7... 8... 8... 9...10...11...11...14...14...16...18 2 U gaat binnenkort met studenten

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017. Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding. Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Natuur- en scheikunde 1 (NASK) Inleiding Voor het vak Nask1 gebruiken we twee methodes: In het derde jaar: Nu voor staks (ThiemeMeulenhoff) In het vierde

Nadere informatie

Hoe werkt u met TrabiTour 2 e editie Tweede Fase

Hoe werkt u met TrabiTour 2 e editie Tweede Fase Hoe werkt u met TrabiTour 2 e editie Tweede Fase Inhoud 1 In vogelvlucht p. 2 2 Hoe wilt u werken? p. 3 3 Meer dan lesstof in het boek p. 4 4 Leerroutes p. 7 5 Sim Stampen p. 10 6 Oefentoets met studieadvies

Nadere informatie

Nectar 5e editie biologie vmbo-b/k deel 2 leerwerkboek A

Nectar 5e editie biologie vmbo-b/k deel 2 leerwerkboek A Nectar 5e editie biologie vmbo-b/k deel 2 leerwerkboek A Serie-overzicht klas 1 klas 1 klas 1 klas 1 klas 1 klas 1 vmbo vmbo vmbo havo/vwo havo/vwo vwo basis/kader kgt t/h engels deel 1 deel 1 deel 1 deel

Nadere informatie

Handleiding Toetssite

Handleiding Toetssite Handleiding Toetssite Inhoud Inleiding 3 1 Werken met de Toetssite 3 1.1 Praktische gebruiksinformatie 3 Inloggen 3 Opstarten 3 1.2 Methode kiezen 3 1.3 Toetsresultaten invoeren en/of wijzigen 5 Groep

Nadere informatie

Handleiding nieuwe toetssoftware Pluspunt

Handleiding nieuwe toetssoftware Pluspunt Handleiding nieuwe toetssoftware Pluspunt Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Snel starten 4 2.1 Inloggen via Basispoort door de kinderen 2.2 De leerling-startpagina 2.3 Een toets kiezen 2.4 Een toets maken

Nadere informatie

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise

LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise LESBRIEF Aan de slag met Schoolwise (document v1.0) INHOUDSOPGAVE Deel 1 Voor je begint 1.1 Wat is Schoolwise 4 1.2 Registreren 6 1.3 Inloggen 10 1.4 Jouw Schoolwise-account 11 1.5 Nieuwe activeringscode

Nadere informatie

Basispakket leerlingen 1 vmbo

Basispakket leerlingen 1 vmbo Arrangement en prijzen Basispakket leerlingen 1 vmbo Tekstboek + Werkboek (incl. ICT & audio) ICT basis: gratis proeftoetsen met studieadvies; extra oefenmateriaal voor grammatica en vocabulaire; lees-,

Nadere informatie

TAALCOMPLEET. Nederlands voor anderstaligen KNM. 5 e druk 2016 ISBN KNM: Copyright: KleurRijker B.V.,

TAALCOMPLEET. Nederlands voor anderstaligen KNM. 5 e druk 2016 ISBN KNM: Copyright: KleurRijker B.V., TAALCOMPLEET Nederlands voor anderstaligen KNM 5 e druk 2016 ISBN KNM: 978-94-90807-19-1 Copyright: KleurRijker B.V., info@kleurrijker.nl Hoofdredactie: Janneke Blom Redactie: Nynke Oosterhuis Auteurs:

Nadere informatie

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route

Deel 1: de Maatwerk rekenen-route Opdracht 1 Opdracht 1: het invoeren van een nieuwe leerling 1. U start het computerprogramma door te dubbelklikken op het symbool van Maatwerk rekenen - oranje op uw scherm. 2. U gaat naar het beheerdersgedeelte

Nadere informatie