het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen"

Transcriptie

1 diataal het leerlingvolgsysteem voor taal en rekenen

2 diataal Diataal bestaat uit Diatekst de toets voor begrijpend lezen Diatekst Engels de toets voor Engels leesbegrip Diawoord de woordenschattoets Diawoord Engels de toets voor Engelse woordenschat Diacijfer de rekentoets Diawisk de wiskundetoets Diacijfer/wisk de gecombineerde reken- en wiskundetoets Diafoon de luistervaardigheidstoets Diaspel de taalverzorgingstoets Diaplus teksten en oefeningen op ieder niveau Diataal is het complete leerlingvolgsysteem voor taal (en rekenen) voor de bovenbouw van het basis onderwijs en de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs De Diataalonderdelen zijn geschikt voor de volgende leerjaren: PO6 PO7 PO8 VO 1 VO2 VO3 VO4 Diatekst NL Diatekst EN Diawoord NL Diawoord EN Diacijfer Diawisk Diacijfer/wisk Diafoon Diaspel Diaplus De voordelen van Diataal - De toetsen zijn diagnostisch: u krijgt inzicht in de taal- en rekenvaardigheid van uw leerlingen; - De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus en het Europees referentiekader: u krijgt zicht op hoever uw leerlingen zijn; - Diataal biedt een volledig leerlingvolgsysteem: u kunt de vorderingen van uw leerlingen voor alle kernvakken in kaart brengen; - De toetsen zijn online af te nemen: u heeft geen nakijkwerk; - De rapportagemogelijkheden zijn ideaal voor opbrengstgericht werken: in een handomdraai hebt u de resultaten op leerling-, klas- en schoolniveau; - De toetsen zijn wetenschappelijk gefundeerd door de Rijksuniversiteit Groningen Diataal is meer dan een toetspakket Het oefenmateriaal van Diaplus sluit aan bij de toetsuitslagen met teksten en oefenmateriaal op elk niveau Diataal is bedoeld voor: Basisscholen (bovenbouw) Scholen voor voortgezet onderwijs (alle onderwijsniveaus) Orthopedagogische praktijken Onderwijsbegeleidingsdiensten In België: Lager onderwijs (klas 4, 5 en 6) en Secundair onderwijs (BSO/ASO/TSO) Diataal kan ook worden afgenomen op scholen voor praktijkonderwijs en LWOO Neem contact op met Diataal voor een toetscyclus op maat

3 Het leerlingvolgsysteem Diataal is sinds een volwaardig toetsvolgsysteem, met leerstofonafhankelijke toetsen voor alle kernvakken De toetsen zijn gevalideerd aan de referentieniveaus Taal en Rekenen De toets resultaten geven u een betrouwbaar inzicht in de vorderingen van uw leerlingen, doordat deze op een doorlopende schaal zijn gebracht en bovendien landelijk genormeerd zijn Daardoor kan Diataal verantwoord worden ingezet als instrument voor opbrengstgericht werken Toetsscores De scores die bij de verschillende toetsen gegeven worden, bestaan uit verschillende onderdelen: - De schaalscore geeft aan waar een leerling staat In het kleurenschema wordt weergegeven hoe de schaalscores zich verhouden tot de referentieniveaus Niveau 1F ligt tussen BLN 51 en 61, niveau 2F tussen BLN 81 en 91; - De letterscore laat zien hoe de leerling scoort in vergelijking met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau; - Deelscores geven een diagnostisch beeld; - Zwakke lezers worden gediagnosticeerd met een lezerstype bij leesvaardigheid Nederlands en Engels; - De tijdsduur die de leerlingen nodig hebben gehad om de toets af te ronden biedt nuttige aanvullende informatie Referentieniveaus Toetsmomenten U kunt de leerlingen (half)jaarlijks toetsen zodat u hun vorderingen kunt volgen Voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs is er een gratis nulmeting De toetsen voor het basisonderwijs kunnen op de volgende momenten worden afgenomen: in groep 6 aan het begin, in het midden en aan het eind In groep 7 in het midden en aan het eind In groep 8 kunt u uw leerlingen dan nog in het midden van het schooljaar toetsen In het voorgezet onderwijs zijn er in leerjaar 1 toetsen voor het begin (1A) en voor het einde van het schooljaar (1B) Voor de daaropvolgende schooljaren zijn de toetsen genormeerd voor het eind van het schooljaar De scores op de eindtoetsen gelden als beginscores van het volgende schooljaar Desgewenst maken we voor u een toetscyclus op maat De toetsmomenten op een rij: Primair onderwijs V voortgezet onderwijs Groep 6 begin Leerjaar 1 begin Groep 6 midden Leerjaar 1 eind Groep 6 eind Leerjaar 2 eind Groep 7 midden Leerjaar 3 eind Groep 7 eind Leerjaar 4 eind Groep 8 midden BLN naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F 1F naar 2F naar 2F 2F naar 3F naar 3F 3F

4 diatekst Tijdens de schoolcarrière van uw leerlingen wordt er een groot beroep gedaan op hun leesvaardigheid Daarom is het van belang dat zwakke lezers vroegtijdig gesignaleerd worden Diatekst is een diagnostische toets voor begrijpend lezen waarmee u leerlingen kunt volgen van groep 6 in het PO tot en met leerjaar 4 in het VO Diatekst meet het tekstbegrip van uw leerlingen aan de hand van vijf teksten met ieder tien à twaalf meerkeuzevragen De teksten zijn van verschillende niveaus en komen vooral uit schoolboeken van diverse vakken De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip: van woordniveau tot globaal tekstniveau Lezerstypen Op basis van de behaalde score wordt een scoreprofiel opgesteld Leerlingen die lager dan gemiddeld scoren worden ingedeeld in lezers typen: probleemlezers, compenserende lezers en schoolse lezers In combinatie met de andere toetsscores van Diataal geeft dat een diagnostisch beeld U kunt vervolgens gerichte ondersteuning bieden, onder andere met het materiaal van Diaplus Adaptiviteit Diatekst is gedeeltelijk adaptief Vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs zijn er vijf niveaus waarop de leer lingen kunnen instappen Daarna past de toets zich na twee teksten automatisch aan het niveau van de leerling aan De toets schakelt bijvoorbeeld over naar eenvoudiger teksten als na de eerste twee teksten blijkt dat het niveau te hoog is voor de leerling Op deze manier wordt de leerling altijd op zijn eigen niveau getoetst en is de meting betrouwbaarder De leerling ziet na de toetsafname zijn score en krijgt een digitaal tijdschrift met teksten die aansluiten bij het behaalde niveau Diatekst signaleert niet alleen tekstbegripproblemen, maar geeft ook aan wát het leesprobleem van een zwakke lezer kan zijn voorbeeldscherm Diatekst

5 diatekst engels Engels is vanaf 2014 samen met Nederlands en rekenen/wiskunde een kernvak in het VO De overheid heeft kern- en tussen doelen voor het Engels vastgesteld, die ook centraal zullen worden getoetst Met Diatekst Engels is het mogelijk om het Engelse leesbegrip van uw leerlingen in kaart te brengen Doordat hier ook gewerkt wordt met de bekende micro-, meso- en macroniveaus en lezerstypen, is het mogelijk om bij uw zwakke leerlingen vast te stellen waar ze problemen mee hebben Diatekst Engels meet de kennis van het Engelse leesbegrip aan de hand van minimaal vijf teksten met meerkeuzevragen De vragen zijn onderverdeeld in woord- en zinsniveau (micro), alineaniveau (meso) en algemeen tekstniveau (macro) Hierdoor signaleert de toets niet alleen, maar worden zwakke leerlingen ook gediagnosticeerd Aan het begin van het eerste leerjaar zijn er grote verschillen tussen leerlingen in Engelse taalbeheersing Met Diatekst Engels kunnen deze verschillen in kaart worden gebracht voorbeeldscherm Diatekst Engels

6 diawoord Met Diawoord krijgt u inzicht in het niveau van de woordkennis van uw leerlingen Diawoord is beschikbaar voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs Bij Diawoord krijgen de leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden in zinnen met minimale context Dit zijn woorden die de leerlingen in andere vakken zoals geschiedenis en biologie regelmatig tegenkomen De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm Met Diawoord toetst u de woordkennis van leerlingen los van het tekstbegrip Daarmee geeft de score van Diawoord extra informatie: het kan de diagnose van Diatekst bevestigen en versterken De woorden van Diawoord komen uit de streefwoordenlijst die in de docentmodule te raadplegen is Woordenschat is een belangrijke voorspeller van schoolsucces Voor alle vakken is een goede woorden schat van belang, vooral als het gaat om schooltaalwoorden voorbeeldscherm Diawoord

7 diawoord engels Diawoord Engels kunt u inzetten om te achterhalen hoe het gesteld is met de Engelse woordenschat van uw leerlingen Diawoord Engels is beschikbaar voor leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs Bij Diawoord Engels krijgen de leerlingen ongeveer 50 woorden aangeboden die belangrijk zijn om in het Engels te kunnen communiceren Bij deze woorden krijgen de leerlingen verschillende opdrachten: vertalen (Nederlands-Engels en Engels-Nederlands), synoniemen en antoniemen kiezen en het juiste plaatje kiezen De woordenschattoets Engels is gebaseerd op algemene frequentielijsten in combinatie met de woorden die leerlingen in de loop van hun schooltijd tegenkomen voorbeeldscherm Diawoord Engels

8 diafoon Bij Diafoon luisteren de leerlingen naar een aantal korte informatieve teksten waarover twee tot vier meerkeuzevragen worden gesteld Diafoon is beschikbaar voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs De luistertoetsen zijn een aanvulling op de leestoetsen Luistertoetsen meten eveneens een vorm van tekstbegrip dat leerlingen op school nodig hebben Zo kunnen docenten nagaan hoe het met het luisterbegrip van leerlingen is gesteld Ook is het interessant om na te gaan of er bij leerlingen discrepanties zijn tussen het leesbegrip en het luisterbegrip Bij deze toets zijn koptelefoons nodig Luisteren in de klas is een belangrijk onderdeel in de lessen Met Diafoon kunt u het luistervaardigheidsniveau van uw leerlingen in kaart brengen voorbeeldscherm Diafoon

9 diacijfer Rekenen, is net als lezen, een basisvaardigheid Leerlingen hebben een fundamenteel rekenniveau nodig om zich in de maatschappij te kunnen redden Met Diacijfer is het mogelijk om het niveau van uw leerlingen vast te stellen en sterke en zwakke punten te signaleren Diacijfer is beschikbaar voor de eerste drie leerjaren in het VO Diacijfer bestaat uit twee delen Deel A bevat kale opgaven die zonder rekenmachine binnen korte tijd gemaakt moeten worden Deel B bestaat uit functionele opgaven waarmee de vier domeinen getallen, meten & meetkunde, verbanden en verhoudingen getoetst worden Bij deze opgaven kan de leerling gebruik maken van de online rekenmachine Afname van de toets kan binnen één lesuur plaatsvinden diawisk Wiskunde behoort tot de kernvakken van het VO Leerlingen leren om logisch na te denken en problemen op te lossen Dit helpt leerlingen niet alleen op school, maar ook daar buiten Diawisk bestaat uit een set opgaven passend bij het wiskundeprogramma in de onderbouw Afname van de toets kan binnen één lesuur plaatsvinden Combinatietoets Het is ook mogelijk om Diacijfer en Diawisk af te nemen in één toetssessie De afname van deze combinatietoets duurt langer dan een lesuur Als leerlingen de toets gemaakt hebben, worden de resultaten van Diacijfer en Diawisk apart weergegeven Met Diacijfer en Diawisk kunt u het niveau van uw leerlingen vaststellen én volgen Diacijfer is geijkt aan de referentiesets van het Referentiekader Rekenen Diawisk stelt de wiskundevaardigheid van een leerling vast in vergelijking met een landelijke steekproef In beide toetsen is taal zoveel mogelijk vervangen door beeld, hetgeen een betere toetsing oplevert Leerlingen worden niet afgeleid door de taligheid van de opgaven voorbeeldscherm Diacijfer

10 diaspel Kennis van begrippen is nodig om goed over taal te kunnen spreken Daarnaast is het van belang dat leerlingen een verzorgde schriftelijke taalproductie hebben Diaspel is een toets voor taalverzorging en spelling waarmee u leerlingen kunt volgen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 in het VO Diaspel meet de kennis van uw leerlingen op het gebied van taalverzorging De toets is onderverdeeld in drie onderdelen: woordspelling, werkwoordspelling en begrippen Het onderdeel woordspelling wordt onder andere in dicteevorm getoetst Hiervoor zijn koptelefoontjes nodig De overige onderdelen worden getoetst met meerkeuzevragen en invulvragen Diaspel signaleert problemen met taalverzorging en spelling en geeft aan op welke onderdelen uw leerlingen zwak zijn voorbeeldscherm Diaspel

11 docentmodule In de docentmodule kunt u de door u gewenste toetsen activeren Zodra de leerlingen de toetsen hebben gemaakt, beschikt u over toetsuitslagen op scherm, deze zijn printbaar Verder kunt u handleidingen en de streefwoordenlijst raadplegen en rapportages opstellen voor (team)besprekingen in de school De resultaten worden direct weergegeven in grafische rapportages op school-, klas- en leerlingniveau Op die manier kan Diataal op alle niveaus binnen de school - directie, docenten en specialisten - gebruikt worden voor opbrengstgericht werken Op schoolniveau kunnen de resultaten gebruikt worden om het taal- en rekenbeleid op verantwoorde wijze uit te voeren Op klasniveau geven de klassenoverzichten inzicht in de heterogeniteit tussen en binnen klassen En op leerlingniveau geeft gedetailleerde informatie handvatten voor individuele handelingsplannen Voor onderwijsprofessionals is Diataal bijzonder aantrekkelijk omdat de toetsuitslagen er meteen zijn en inzicht geven in het prestatieniveau op school-, klas- en leerlingniveau De rapportages over de resultaten zijn deels in te richten naar eigen wens

12 LetterScoreS Diatekst Op schoolniveau 32 % 30 % 32 % 30 % 23 % 23 % 10% 4% a b c d e 10% 4% a b c d e Landelijk School Letterscores Landelijk School Diatekst: verdeling van leerlingen in percentages In de blauwe balken staan de percentages van de leerlingen verdeeld op basis van de behaalde letterscore bij de toets Diatekst (begrijpend lezen ) De donkergrijze balken geven de landelijke percentielverdeling aan van sterk (A) tot zeer zwak (E) Deze school heeft relatief weinig leerlingen in de E en D categorie en veel leerlingen in de A en C categorie C-leer lingen scoren beneden het gemiddelde! Op klasniveau LeeRjaaR 2 diatekst diawoord diatekst diawoord diaspel diacijfer engels engels docentmodule BLN Referentieniveau Letterscore Lezerstype WSN Letetrscore SPN Referentieniveau Letterscore Letterscore RN Referentieniveau Letterscore eln Referentieniveau Lezerstype ewn Letterscore Klassengemiddelde 71 Naar 2F Naar 2F 70 Naar 2F 69 Naar a2 79 Streefscore Naar 2F Naar 2F Naar 2F Naar a gemiddelde 71 Naar 2F Naar 2F 73 Naar 2F 62 Naar a2 76 Jongens Meisjes gemiddelde 71 Naar 2F Naar 2F 68 Naar 2F 72 a2 81 Minimale Maximale score Leerling a 71 Naar 2F B 79 B 73 Naar 2F D 56 1F E 64 Naar a2 85 B Leerling B 75 Naar 2F a 82 B 85 Naar 2F B 78 Naar 2F C 66 Naar a2 Schools 91 a Leerling C 76 Naar 2F a 63 E 72 Naar 2F D 71 Naar 2F D 72 Naar a2 69 D Leerling D 64 Naar 2F D 77 C 79 Naar 2F C 76 Naar 2F C 72 Naar a2 61 E Schools Leerling E 68 Naar 2F C Schools 74 C 78 Naar 2F C 83 Naar 2F B 77 Naar a2 Probleem 75 D Leerling F 51 Naar 1F E Probleem 66 D 71 Naar 2F D 79 Naar 2F C 61 Naar a2 81 C Leerling G 81 Naar 2F a 90 a 73 Naar 2F D 69 Naar 2F E 60 Naar a1 Schools 67 E Leerling H 72 Naar 2F B 77 C 91 Naar 3F a 72 Naar 2F D 91 Naar B1 89 a Leerling I 72 Naar 2F B 83 B 74 Naar 2F D 84 Naar 2F B 88 Naar B1 83 B Leerling J 72 Naar 2F B 75 C 64 Naar 2F E 79 Naar 2F C 65 Naar a2 79 C Leerling K 76 Naar 2F a 86 a 80 Naar 2F C 86 Naar 2F a 60 Naar a1 89 a De schermrapportages bieden op leerlingniveau veel informatie voor diagnostiek en een gerichte aanpak en didactiek van begrijpend lezen, woordenschat, spelling en rekenen Op klas- en schoolniveau worden de toetsuitslagen meteen gerapporteerd in landelijke vergelijking Bij de volgmetingen wordt vooruitgang op leerling-, klas- en schoolniveau zichtbaar Diataal als leerlingvolgsysteem is het ideale instrument voor opbrengstgericht werken Diataal biedt een standaard werkwijze van (half)jaarlijkse toetsing en is ook flexibel inzetbaar: u kunt kezen welke toetsen u wilt afnemen in welke leerjaren Diataal kan worden ingezet als volwaardig leerlingvolgsysteem in achtereenvolgende leerjaren Het is ook mogelijk om eenmalig te screenen om achterblijvers te signaleren en te diagnosticeren Scholen kiezen dus voor een aanpak die past bij de eigen visie en onderwijspraktijk Medewerkers van Diataal helpen bij het gebruik van de docentmodule De telefonische helpdesk is elke werkdag open Wij kunnen ook scholingen en workshops bij u op school verzorgen Op leerlingniveau Referentieniveau 3F naar 3F naar 3F 2F naar 2F naar 2F 1F naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F naar 1F M6 M7 M8 1A 1B BLN

13 Vroeger streden ridders tegen elkaar in oorlogen Dat ging er heel anders aan toe dan nu Hoe werd je vroeger ridder? En met welk materiaal ging je de strijd aan? Ridder worden Als je vroeger ridder wilde worden, dan moest je al op heel jonge leeftijd met de opleiding beginnen Alleen rijke mannen konden het worden Ze moesten rijk zijn omdat ze zelf hun eigen dure wapens en kleding moesten kopen Vanaf een jaar of zeven werden toekomstige ridders naar een kasteel gestuurd In het kasteel kregen de jongens van de kasteel heer les in bedienen en goede manieren Op de binnen plaats van het kasteel leerde een echte ridder de jongens vechten met stukken hout of botte wapens Ook moesten ze veel sporten, zoals zwemmen en worstelen, om in vorm te blijven Paardrijden leerden de jonge ridders op een houten paard dat op wieltjes vooruit getrokken werd Als de jongens 14 jaar oud waren, werden ze schildknaap Schildknapen moesten de ridders meehelpen met de voorbereiding op het gevecht en ze moesten aan de zijde van de ridder meevechten Na vier jaar meehelpen waren ze eindelijk ridders De jongens werden met een zwaard tot ridder geslagen! Wat hadden ridders bij zich? De eerste ridders in de Middeleeuwen vochten in een maliënkolder Dat was een pak van allemaal kleine ringetjes Zo n pak was erg handig want het was buigzaam en het dekte het lichaam voor een groot deel af Toch kon een pijl van de tegenstander gemakkelijk door de ringetjes komen Ook een zwaard kon er met een beetje kracht zo doorheen schieten Vanaf het einde van de 13e eeuw kwamen er harnassen Dit waren grote stalen platen die zo ongeveer de hele ridder van top tot teen bedekten Harnassen waren in de Middeleeuwen 35 erg duur Alleen de rijkere ridders konden een harnas kopen Het harnas was erg zwaar Dat was niet zo handig want de ridder kon door het zware harnas zelf niet meer op zijn paard komen Daarvoor had hij een schommel nodig Door de schommel werd de ridder op het paard gezwiept Net als de 40 ridder kreeg het paard ook een harnas Zo kon het paard ook beschermd de strijd ingaan Een ridder in de Middeleeuwen begon zijn gevecht meestal met een lans Een lans was een soort lange stalen buis met 45 aan het eind een punt en aan het begin een handvat De ridder hield dit vast om zo zijn tegenstander van het paard af te gooien of te spietsen Een lans kon wel drie meter lang zijn! Verder had de ridder ook nog een zeer persoonlijk wapen, 50 namelijk zijn zwaard Het zwaard was aan twee kanten scherp geslepen en had ook een handvat De ridder droeg tenslotte een schild om slagen en stoten van zijn tegenstander af te weren In het begin van de 12e eeuw was dat schild nog maar een simpel driehoekig stuk hout dat met leer bedekt 55 was Later kwam het metalen schild, met een grote metalen knop in het midden Dat schild hing aan een band om de hals van de ridder Aan de achterkant zat het met riemen vast In de loop van de 14e eeuw werden de schilden steeds kleiner, sterker, en makkelijker hanteerbaar Naar: wwwwillemwevernl en wwwde middeleeuwennl Ridders moesten zich aan strenge regels en voorschriften houden De afspraken die daarover gemaakt werden noemden ze erecode Er waren speciale regels voor aan tafel, voor de jacht en voor tijdens een gevecht Ridders moesten zich netjes gedragen en manieren hebben Als je een ridder wilde worden dan moest je plechtig beloven dat je de erecode altijd zou blijven volgen en dat je daar trouw aan bleef diaplus Diataal biedt materialen en suggesties voor taalondersteuning ná afname van de toets(en) Diaplus wordt regelmatig voorzien van nieuwe teksten met oefenmaterialen In Diaplus vindt u: - elke maand een tekst van de maand op drie verschillende niveaus, met werkbladen; - tweemaal per jaar het magazine LEES>> op drie verschillende niveaus met teksten en bijpassende werkbladen; - kant-en-klare lesreeksen die aansluiten op de toetsresultaten; - een uitgebreide tekstenbank met een variatie in authentieke teksten geordend op moeilijkheidsgraad; - oefenvormen voor verschillende tekstbegripvaardigheden en het omgaan met moeilijke woorden die aansluiten bij de lezerstypen van Diatekst; - oefentoetsen Diaplus maakt het toetsenpakket van Diataal compleet Leerlingen krijgen bij de uitslag van Diatekst een digitaal tijdschrift met teksten op hun eigen niveau Docenten kunnen daarmee gericht aan de slag met de werkbladen van Diaplus lees >> tijdschrift van diaplus luchtballon 8 jaargang 2 / nr 2 naar 1F Strijdende ridders lees >> tijdschrift van diaplus dance jaargang 2 / nr 2 naar 2F 9

14 Prijzen Kosten voortgezet onderwijs (excl BTW) Diatekst per 10 leerlingen 22,20 Diatekst Engels per 10 leerlingen 22,20 * Diawoord per 10 leerlingen 15,35 Diawoord Engels per 10 leerlingen 15,35 * Diafoon per 10 leerlingen 15,35 Diaspel per 10 leerlingen 15,35 Diacijfer per 10 leerlingen 22,20 * Diawisk per 10 leerlingen 15,35 * Diacijfer/wisk combitoetsper 10 leerlingen 36,00 * Diaplus 333,00 Diaplus voor afnemers van Diataaltoetsen 282,00 Servicekosten per schooljaar 185,00 * Voor Diatekst Engels, Diawoord Engels, Diacijfer, Diawisk en de Diacijfer/wisk combitoets geldt dit schooljaar een introductiekorting van 25 %, mits afgenomen naast Diatekst Voor Diawisk en de combitoets Diacijfer/wisk geldt dat de toetsen beschikbaar zijn onder voorbehoud van een geslaagde pilot Kosten primair onderwijs * (excl BTW) Diatekst per 10 leerlingen 22,20 Diawoord per 10 leerlingen 15,35 Diaplus 282,00 Diaplus voor afnemers van Diataaltoetsen 230,00 Servicekosten per schooljaar 130,00 * Diataal ontwikkelt een volledig LOVS voor de basisschool met toetsen voor begrijpend lezen, woordenschat, rekenen en taalverzorging U kunt deelnemen aan gratis pilots en bijzondere arrangementen Kijk op wwwdiataalnl voor meer informatie Kosten orthopedagogische en RT-praktijken (excl BTW) Voor orthopedagogische en RT-praktijken geldt - op aanvraag - een aparte regeling en aangepaste tarieven: 85 euro servicekosten bij max 20 leerlinglicenties per toets Opmerkingen bij de kostenoverzichten - Op alle bestellingen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing U vindt deze op de website en het bestelformulier; - De licentieovereenkomst heeft een looptijd van 1 augustus 2014 tot en met 31 juli 2015; - Alle bedragen zijn exclusief 21% BTW; - Het aantal licenties per toets hoeft niet gelijk te zijn U kunt bijvoorbeeld 200 leerlingen toetsen met Diatekst en 50 leerlingen met Diawoord; - U kiest zelf voor welk niveau en welk leerjaar u de licenties gebruikt ; - Diaplusgebruikers kunnen de LEES>> Magazines ook in print bestellen tegen kostprijs (excl BTW) Zo lang de voorraad strekt Bestellen kan telefonisch of per via de helpdesk; - Servicekosten betreffen de ondersteuning van de helpdesk én de toetsrapportages van de docentmodule Ze worden verplicht eenmaal per schooljaar in rekening gebracht bij afnemers van toetsen Bestellen Het bestelformulier vindt u op wwwdiataalnl Demo-account Wilt u eerst zelf de toetsen eens bekijken, vraag dan een demoaccount aan via de website Opleidersaccount Wij hebben een aparte regeling voor instellingen die studenten opleiden die Diataal later zouden kunnen gebruiken in hun werk, bijvoorbeeld als Remedial Teacher, docent of taalcoördinator Opleiders worden door ons getraind en krijgen dan een opleidersaccount tegen betaling van de servicekosten De toetsen die door de studenten kunnen worden gebruikt in hun studieomgeving, krijgt u er gratis bij Scholing en advies Diataal heeft een aanbod van lezingen en workshops om scholen ondersteuning te bieden bij het invoeren van Diataal Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies op maat en begeleidingstrajecten Een greep uit ons workshopaanbod: - Wat is begrijpend lezen?; - Werken met Diaplus; - Opbrengstgericht werken met Diataal; - Omgaan met verschillen; Op onze website vindt u meer informatie over de workshops Scholingen over rekenen en wiskunde worden in samenwerking met APS verzorgd Systeemeisen - Een internetprogramma als Internet Explorer 80 of hoger Andere browsers zoals Mozilla Firefox, Opera en Safari (in combinatie met andere besturingssystemen als Linux, Unix en Mac OS X) zijn ook geschikt - Beeldschermresolutie: minimaal 1024 x 768 pixels - Gebruik van Cookies en Javascript en pop ups moet worden toegestaan - Een uploadcapaciteit van minimaal 1 Mb/s en een downloadcapaciteit van 4 Mb/s wordt aanbevolen - Voor Diafoon en Diaspel: voldoende koptelefoons en Flash Plugin versie 9 moet geïnstalleerd zijn De toetsen Diatekst en Diawoord kunnen goed afgenomen worden op tablets Voor Diacijfer en Diaspel wordt de compatibiliteit voor tablets niet gegarandeerd Het schermtoetsenbord kan de invulruimte blokkeren Diataal en leerlingadministratiesystemen Diataal werkt samen met SOM, ParnasSys en Magister

15 diataal bv toetsing en Onderwijsadvies HW Mesdagplein HP Groningen wwwdiataalnl Diataal BV is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen

... www.diataal.nl. het leerlingvolgsysteem voor taal en lezen 20122013. Taaltoetsing en Onderwijsadvies

... www.diataal.nl. het leerlingvolgsysteem voor taal en lezen 20122013. Taaltoetsing en Onderwijsadvies Dineke Buist BNO vormgeving Paul Meek fotografie diataal bv Taaltoetsing en Onderwijsadvies HW Mesdagplein 1 9718 HP Groningen 050 8200120 info@diataalnl wwwdiataalnl Diataal BV is gelieerd aan de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

dia toetsen voor taal en rekenen

dia toetsen voor taal en rekenen diatoetsen voor taal en rekenen 20152016 diatoetsen Diatoetsen bestaat uit Diatekst de toets voor begrijpend lezen Diatekst Engels de toets voor Engels leesbegrip Diawoord de woordenschattoets Diawoord

Nadere informatie

dia toetsen voor taal en rekenen

dia toetsen voor taal en rekenen diatoetsen voor taal en rekenen diatoetsen Diatoetsen zijn methodeonafhankelijke online volgtoetsen voor taal en rekenen, met aansluitend oefenmateriaal Door deze diagnostische toetsen formatief in te

Nadere informatie

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode. Diataal

In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode. Diataal GEREED SCHAP In de rubriek Gereedschap bespreken verschillende experts elke maand een (les)methode Diataal Diataal is een leerlingvolgsysteem voor de bovenbouw van het basisonderwijs (groep 6-8) en voor

Nadere informatie

Diatoetsen op HNL: Een compleet leerlingvolgsysteem voor de onderbouw

Diatoetsen op HNL: Een compleet leerlingvolgsysteem voor de onderbouw juni, 2016 Diatoetsen op HNL: Een compleet leerlingvolgsysteem voor de onderbouw In het basisonderwijs is een cognitief leerlingvolgsysteem (cito in veel gevallen) een bekend verschijnsel bij leerlingen,

Nadere informatie

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. Diataal: Diatekst, Diawoord, Diafoon (en Diaplus) 1 Algemene gegevens

Uitgebreide toelichting van het meetinstrument. Diataal: Diatekst, Diawoord, Diafoon (en Diaplus) 1 Algemene gegevens Uitgebreide toelichting van het meetinstrument Diataal: Diatekst, Diawoord, Diafoon (en Diaplus) 28 september 2011 Review 1: E. Oosterlinck, N. Ramakers Review 2: M. Jungen Invoer: E. van Engelen 1 Algemene

Nadere informatie

Diataal en de referentieniveaus taal... toetsing en Onderwijsadvies

Diataal en de referentieniveaus taal... toetsing en Onderwijsadvies Diataal en de referentieniveaus taal... dia.taal toetsing en Onderwijsadvies Diataal en de referentieniveaus taal Met het Referentiekader Taal heeft de overheid vastgelegd wat het gewenste taalvaardigheidsniveau

Nadere informatie

Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. Streefscores klas 1 blz.3. Streefscores klas 2 blz.5. Streefscores klas 3 blz.

Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. Streefscores klas 1 blz.3. Streefscores klas 2 blz.5. Streefscores klas 3 blz. Diataal- leeswijzer Scores en referentieniveaus.. Scores per leerjaar per toets.. blz.2 blz.3 Streefscores klas 1 blz.3 Streefscores klas 2 blz.5 Streefscores klas 3 blz.6 Verband tussen streefscore en

Nadere informatie

omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten ... toetsing en Onderwijsadvies

omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten ... toetsing en Onderwijsadvies omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten... dia.taal toetsing en Onderwijsadvies omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten In elke klas zitten leerlingen

Nadere informatie

toetsen... en hoe verder? Opbrengstgericht werken met Diataal ... toetsing en Onderwijsadvies

toetsen... en hoe verder? Opbrengstgericht werken met Diataal ... toetsing en Onderwijsadvies toetsen... en hoe verder? Opbrengstgericht werken met iataal... dia.taal toetsing en Onderwijsadvies toetsen... en hoe verder? Opbrengstgericht werken met iataal Toetsen om het toetsen. dat is niet wat

Nadere informatie

TAALBELEIDSPLAN VALUASCOLLEGE IEDERE DOCENT IS TAALDOCENT! PETER HOUBEN LISANNE AERTS SUZAN HOLLMAN

TAALBELEIDSPLAN VALUASCOLLEGE IEDERE DOCENT IS TAALDOCENT! PETER HOUBEN LISANNE AERTS SUZAN HOLLMAN 2016-2017 TAALBELEIDSPLAN VALUASCOLLEGE IEDERE DOCENT IS TAALDOCENT! PETER HOUBEN LISANNE AERTS SUZAN HOLLMAN 1.Inhoudsopgave 2. Inleiding... 2 3. De school als organisatie... 4 4. Visie op taalbeleid...

Nadere informatie

Rekenen bij Moderne Wiskunde

Rekenen bij Moderne Wiskunde Moderne Wiskunde Rekenen: een volledig doorlopende leerlijn rekenen voor alle leerjaren en alle niveaus! Rekenen bij Moderne Wiskunde 1 Verplichte rekentoets Vanaf schooljaar 2013/2014 Voor alle leerlingen

Nadere informatie

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA)

Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) een beknopte toelichting op de Toolkit Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA) voor vo-scholen Spirit4you, december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doel van dit document... 3 1.2. Vragen... 3 2. Wat

Nadere informatie

HANDLEIDING Resultaten interpreteren Diatekst NE voortgezet onderwijs. Schooljaar Nederland

HANDLEIDING Resultaten interpreteren Diatekst NE voortgezet onderwijs. Schooljaar Nederland Resultaten interpreteren Diatekst NE voortgezet onderwijs Schooljaar 2016-2017 Nederland Versie 3: januari 2017 Vooraf Dit is de handleiding bij de tekstbegriptoets Diatekst NE voor het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas 1... 4 Streefscores klas 2... 6 Streefscores klas 3...

Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas 1... 4 Streefscores klas 2... 6 Streefscores klas 3... Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas 1... 4 Streefscores klas 2... 6 Streefscores klas 3... 8 Streefscores klas 4... 9 Verband tussen streefscore en referentieniveau...

Nadere informatie

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem!

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Met methodegebonden toetsen bewaken we de voortgang in de leerstof, met de Schoolvaardigheidstoetsen bewaken we het niveau Op elk moment in het jaar af te nemen

Nadere informatie

ERWD-beleid HNL. (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie)

ERWD-beleid HNL. (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie) ERWD-beleid HNL (Ernstige Reken- Wiskundeproblemen en Dyscalculie) 2015/2016 ! Inhoudsopgave! Doel%van%deze%brochure% 2! Wat%is%het%verschil%tussen%rekenproblemen%en%dyscalculie?% 2! ERWD%en%Het%Nieuwe%Lyceum%

Nadere informatie

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/)

filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) SLO oktober 2009 filmpje bewindslieden (http://www.taalenrekenen.nl/) Achtergrond Nederland heeft een goed onderwijssysteem. Maar, er is maatschappelijke zorg over de kwaliteit van het reken- en taalonderwijs.

Nadere informatie

Een nieuwe rol van toetsen bij de overgang van PO naar VO, kansen voor alternatieven?

Een nieuwe rol van toetsen bij de overgang van PO naar VO, kansen voor alternatieven? Toetsen om verder mee te komen Een nieuwe rol van toetsen bij de overgang van PO naar VO, kansen voor alternatieven? Hilde Hacquebord, Kees Hoogland en Femke van der Honing zijn ontwikkelaars van de Dia-toetsen,

Nadere informatie

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen

1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen KWALITEIT IN TOETSEN EN EXAMENS TOA Digitaal webbased toetssysteem voor Taal en Rekenen Compleet leerlingvolgsysteem voor Taal en Rekenen in het voortgezet onderwijs 1 TOA: Digitaal webbased toetssysteem

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas Streefscores klas 2...

Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas Streefscores klas 2... Inhoudsopgave... 2 Scores en referentieniveaus... 3 Scores per leerjaar per toets... 3 Streefscores klas 1... 4 Streefscores klas 2... 6 Streefscores klas 3... 8 Streefscores klas 4... 10 Verband tussen

Nadere informatie

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO

Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen September 2012 Locatie Zusterstraat Schooljaar 2012-2013 VWO, HAVO, MAVO en VMBO Informatieblad Rekenen, Johan de Witt, locatie Zusterstraat, september 2012 1 Beste ouder en/of verzorger,

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

Wat zijn de resultaten op de toets? De totaalresultaten van de toets zijn zoals te verwachten valt: Scores: bo < vmbo < mbo < hv

Wat zijn de resultaten op de toets? De totaalresultaten van de toets zijn zoals te verwachten valt: Scores: bo < vmbo < mbo < hv Rekenen in Beeld Tussenrapportage Proefafname achter de rug Van 14 juni tot en met 1 juli 2011 is een proefafname gehouden van een APS-Rekentoets 2F, die speciaal samengesteld was voor het onderzoek Rekenen

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 3 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 3 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2013/2014 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem!

Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Kies voor het andere leerlingvolgsysteem! Met methodegebonden toetsen bewaken we de voortgang in de leerstof, met de Schoolvaardigheidstoetsen bewaken we het niveau Op elk moment in het jaar af te nemen

Nadere informatie

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011

toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 TAAL EN REKENEN VAN BELANG toetsresultaten vmbo en mbo in de regio Den Haag oktober 2011 INHOUD Inleiding... 5 Hoofdstuk 1 Resultaten VMBO in de regio Den Haag... 7 1.1 Totaal overzicht van de afgenomen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Vanaf

Nadere informatie

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs

optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Eerlijk meten, optimaal groeien TOA: digitaal leerlingvolgsysteem voor het voortgezet onderwijs Methode-onafhankelijke toetsen voor rekenen, Nederlands, Engels, Duits en Frans Bureau ICE De nieuwe generatie

Nadere informatie

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 5

Rekenen-Wiskunde 3.0. Groep 5 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Rekenen-Wiskunde 3.0 Groep 5 op papier en digitaal vanaf schooljaar 2015/2016 zowel kale sommen als contextopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie

Nadere informatie

NOT 24 januari 2013 Taal en rekenen, de basis versterkt! Ria van de Vorle (SLO)

NOT 24 januari 2013 Taal en rekenen, de basis versterkt! Ria van de Vorle (SLO) NOT 24 januari 2013 Taal en rekenen, de basis versterkt! Ria van de Vorle (SLO) Inhoud: taal en rekenen de basis versterkt! Wat vooraf ging Wat zijn referentieniveaus? Referentieniveaus taal Referentieniveaus

Nadere informatie

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack

Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack Hoe werkt deze methodesite? Snelle start met het Leerling epack Inleiding leerling-epack Graag helpen we je zo snel mogelijk op weg in dit epack. Als je snel met het epack leert werken, profiteer je namelijk

Nadere informatie

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege

Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege Taal- en rekenbeleid op het Valuascollege 1 Meer aandacht voor taal en rekenen 2 Invoering referentieniveaus 2.1 Referentiekader 2.2 Voordelen van het werken met referentieniveaus 2.3 Overzicht eindniveaus

Nadere informatie

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets TOA Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs diagnostische examentoets instellingsexamen voortgangs toetsen voortgangs toetsen voortgangs toetsen 1 INTAKE 0-meting als startpunt voor

Nadere informatie

Referentieniveaus Nederlandse taal

Referentieniveaus Nederlandse taal Referentieniveaus Nederlandse taal Congres ThiemeMeulenhoff Ede 2 februari 2012 Zorg over taal en rekenen Pabo-studenten: onvoldoende taal- en rekenvaardig Internationale onderzoeken: voorzichtige neerwaartse

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Taalbeleid Sint-Janslyceum

Taalbeleid Sint-Janslyceum Taalbeleid Sint-Janslyceum Inhoud 1 Voorwoord... 1 2 Visie / doelen... 2 3 Evaluatie van de huidige situatie... 3 4 Beleidsvoornemens voor 2016... 3 4.1 Referentieniveaus... 3 4.2 Boek in je tas... 4 4.3

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor 2014

Drentse Onderwijsmonitor 2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 9 de editie Imke Oosting CMO Groningen Wat is de Drentse onderwijsmonitor? In beeld brengen van onderwijspositie en prestaties van Drentse leerlingen Van basisschool tot en

Nadere informatie

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6

Referentiekaders. Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2. Station en de referentiekaders 6 Referentiekaders Doorlopende leerlijn Taal en Rekenen (Meijerink) 2 Station en de referentiekaders 6 1 Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen (Commissie Meijerink) Een beknopte samenvatting/ de belangrijkste

Nadere informatie

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Programma Invoering van referentieniveaus en rekentoetsen in het onderwijs. Wat zijn ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens

IEP Eindtoets. IEP Eindtoets - informatie voor ouders. Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets is overzichtelijk en ziet er aantrekkelijk uit IEP Eindtoets - informatie voor ouders Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens IEP Eindtoets voor een goed beeld van uw kind Sinds

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs

Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs Ronde 5 Hilde Hacquebord Rijksuniversiteit Groningen Contact: H.I.Hacquebord@rug.nl Begrijpend lezen van basisschool naar voortgezet onderwijs 1. Inleiding De onderwijsinspectie stelt in haar verslag van

Nadere informatie

Nieuwe toetsen Taalverzorging

Nieuwe toetsen Taalverzorging Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Nieuwe toetsen Taalverzorging Groep 6, 7 en 8 Bevat alle deelgebieden van Taalverzorging Volgen op de vier afzonderlijke deelgebieden Bepalen behaalde referentieniveau

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

Taalbeleidsadvies Diataal

Taalbeleidsadvies Diataal Taalbeleidsadvies Diataal profielproduct Naam auteur(s) M.C. van der Garde Vakgebied Nederlands Titel Taalbeleidsadvies Diataal Onderwerp Diataal Profiel Organisatie Opleiding Interfacultaire Lerarenopleidingen,

Nadere informatie

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN

CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN CONFERENTIE DOORLOPENDE LEERLIJNEN TAAL EN REKENEN Naar een doorlopende toetslijn 9, 21 en 29 november Jan Kastelein/Maaike Beuving, CvE ONDERWERPEN 1 Uitgangspunten doorlopende leerlijn taal en rekenen

Nadere informatie

Spreekbeurt en werkstuk over. Ridders. Door: Oscar Zuethoff

Spreekbeurt en werkstuk over. Ridders. Door: Oscar Zuethoff Spreekbeurt en werkstuk over Ridders Door: Oscar Zuethoff Mei 2007 Inleiding Waarom houd ik een spreekbeurt over de ridders en de riddertijd? Toen ik klein was wilde ik altijd al een ridder zijn. Ik vind

Nadere informatie

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.

Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt. Protocol Ernstige RekenWiskunde- problemen en Dyscalculie Elde College (in het VO wordt meestal alleen gesproken over rekenen). Esumrt.2014 Inleiding Rekenen moet, ook in het VO, een aparte plek krijgen.

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito)

De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst. Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) De Centrale Eindtoets anno nu en in de toekomst Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Stichting Cito) OVERZICHT PRESENTATIE Algemene informatie over de Centrale Eindtoets, o.a. Taken van het CvTE Cijfers

Nadere informatie

Productoverzicht 2017/2018

Productoverzicht 2017/2018 Productoverzicht 2017/2018 Bestel snel op cito.nl/vo voortgezet onderwijs Kijk- en luistertoetsen Cito Volgsysteem VSO en PrO Cito Volgsysteem VO Bestellijsten Uitgebreid assortiment In 5 talen! Kijk-

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus

Diagnostische toetsen. Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. toetsen bij referentieniveaus Diagnostische toetsen Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen toetsen bij referentieniveaus Jan.vanWeerden@cito.nl Hoofd Research PO-VO Ruud.Alers@cito.nl Manager VO Overzicht presentatie Welke toetsen

Nadere informatie

training rekenspecialist Amarantis Bijeenkomst 1, 10 april 2012 Monica Wijers Freudenthal Instituut

training rekenspecialist Amarantis Bijeenkomst 1, 10 april 2012 Monica Wijers Freudenthal Instituut training rekenspecialist Amarantis Bijeenkomst 1, 10 april 2012 Monica Wijers Freudenthal Instituut Rekenen als voorafje Rekenen sommen 1 Rekenen sommen 2 Welke weet u meteen? 12 x 12 412 + 99 Rekenen

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

Product Informatie Blad Toets Engels

Product Informatie Blad Toets Engels Product Informatie Blad Toets Engels PIB-2014-Engels Context Beheersing van de Engelse taal is een belangrijk onderdeel in het Nederlandse onderwijs. In het VO is Engels één van de doorstroomrelevante

Nadere informatie

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal

Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Vlaamse versie Cito leerlingvolgsysteem voor taal Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijs stelt een leerlingvolgsysteem ter beschikking, gebaseerd op het CITO leerlingvolgsysteem.

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren Diagnostische tussentijdse toets In september 2014 start de meerjarige pilotperiode van de diagnostische tussentijdse toets, de DTT. De ambitie

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Engels

Producten en prijzen 2016 GPS Engels Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

De diagnostische tussentijdse toets

De diagnostische tussentijdse toets De diagnostische tussentijdse toets Een toets om van te leren De diagnostische tussentijdse toets 1 Staatsexamens Diagnostische tussentijdse Nederlands VO als toets tweede taal Bouwen aan excellent onderwijs

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

NT1 Instroom Begrippenlijst en taalverzorging: Spelling, grammatica, Semantiek en stilistiek: stijl, zinsbouw, woordkennis Lezen en schrijven

NT1 Instroom Begrippenlijst en taalverzorging: Spelling, grammatica, Semantiek en stilistiek: stijl, zinsbouw, woordkennis Lezen en schrijven TOETSEN TAAL Titel Korte omschrijving Uitgever en jaar Doelgroep Niveau Koppeling Stand. & Eindt. Context Digitaal / Instaptoets NT1 Een instaptoets voor lezen en VanDorp educatief, www. schrijven om de

Nadere informatie

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO

Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO. Jan van Weerden Hoofd Research POVO Referentieniveaus en doorlopende leerlijnen VO-MBO Jan van Weerden Hoofd Research POVO Overzicht Referentieniveaus: aanleiding Doorlopende leerlijnen DLL De diagnostische toetsen Vooronderzoek: opzet en

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie januari 2017 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van

Nadere informatie

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Toetsen WWW.CPS.NL Contactgegevens Willem Rosier w.rosier@cps.nl 06 55 898 653 Wat betekent dit voor het meten van de 21ste eeuwse taalvaardigheden? We hebben

Nadere informatie

Begrijpend lezen 3.0. Groep 5. ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen voor speciale leerlingen

Begrijpend lezen 3.0. Groep 5. ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen voor speciale leerlingen Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Begrijpend lezen 3.0 Groep 5 ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen voor speciale leerlingen Nieuwe toetsen Begrijpend

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2017 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding

Handleiding ouderportaal ParnasSys. Inleiding 1 Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij met de scholen van De Oude Vrijheid

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 December 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl

ROUTE 8 is een digitale, adaptieve eindtoets die in 2 à 3 klokuren via internet wordt afgenomen. 2 www.route8.nl Vanaf april 2015 zijn scholen in het basisonderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnameperiode van de eindtoets in groep 8 is verplaatst van februari naar 15 april

Nadere informatie

Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Cito) Overzicht presentatie. verantwoordelijkheden van het cvte

Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Cito) Overzicht presentatie. verantwoordelijkheden van het cvte De Citotoets bestaat niet meer. Over hoe en wat van de Centrale Eindtoets Margit van Aalst (CvTE) Iris Verbruggen (Cito) Overzicht presentatie Algemene informatie over de Centrale Eindtoets, o.a. Taken

Nadere informatie

Rekenonderwijs op SG Newton

Rekenonderwijs op SG Newton Rekenonderwijs op SG Newton 1.0 Uitgangspunt en doel... 1 2.0 Rekenles en extra les rekenen in lessentabel... 1 3.0 De uitvoering... 1 4.0 Overlegstructuur... 1 5.0 Inhoud... 2 6.0 Leermiddelen... 2 7.0

Nadere informatie

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Datum 10 juni 2015

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Rekenbeleid Schooljaar 2015/2016 Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs? Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Docent: Monica Wijers Groep 1. Conny van der Spoel Melek Abaydogan Shirley Slamet

Docent: Monica Wijers Groep 1. Conny van der Spoel Melek Abaydogan Shirley Slamet Docent: Monica Wijers Groep 1 Conny van der Spoel Melek Abaydogan Shirley Slamet Inhoudsopgave Inleiding... 2 Probleemstelling... 3 Onderzoek... 4 Wijze van Aanpak... 4 Verwerking... 5 Conclusie... 6 Bijlagen:

Nadere informatie

GPS Engels. Producten en prijzen GPS Engels. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Engels

GPS Engels. Producten en prijzen GPS Engels. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Engels Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 December 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 2 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen

Producten en prijzen 2016 GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Basisvaardigheden taal in het voortgezet onderwijs

Basisvaardigheden taal in het voortgezet onderwijs Basisvaardigheden taal in het voortgezet onderwijs Resultaten van een inspectieonderzoek naar taalvaardigheid in de onderbouw van het vmbo en praktijkonderwijs Basisvaardigheden taal in het voortgezet

Nadere informatie

Basisvaardigheden taal in het voortgezet onderwijs

Basisvaardigheden taal in het voortgezet onderwijs Basisvaardigheden taal in het voortgezet onderwijs Resultaten van een inspectieonderzoek naar taalvaardigheid in de onderbouw van het vmbo en praktijkonderwijs Voorwoord Op velerlei terrein is er op dit

Nadere informatie

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets

BROCHURE. adaptievedigitaleeindtoets BROCHURE adaptievedigitaleeindtoets Vanaf april 2015 zijn scholen in het regulier primair onderwijs verplicht om leerlingen uit groep 8 een eindtoets te laten maken. De afnamedatum van de eindtoets in

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, 13 januari 2017 weeknieuws 17 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl

Nadere informatie

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: Dotcomschool. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. Overzichten van toetsresultaten: Dotcomschool. Dwarsdoorsnede. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken Overzichten van toetsresultaten: Dotcomschool PO Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te

Nadere informatie

Product Informatie Blad - Taaltoets

Product Informatie Blad - Taaltoets Product Informatie Blad - Taaltoets PIB150-2010-Taaltoets Context In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Commissie Meijerink onderzoek gedaan naar wat leerlingen

Nadere informatie

ACHTERSTANDBESTRIJDING EN REFERENTIENIVEAUS voor taal en rekenen in het VO. Wat staat scholen te doen?

ACHTERSTANDBESTRIJDING EN REFERENTIENIVEAUS voor taal en rekenen in het VO. Wat staat scholen te doen? ACHTERSTANDBESTRIJDING EN REFERENTIENIVEAUS voor taal en rekenen in het VO Wat staat scholen te doen? Flitspresentaties september / oktober 2012 t.b.v. Steunpunt taal en rekenen VO Overzicht presentatie

Nadere informatie

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4

Begrijpend lezen 3.0. Groep 3 en groep 4 Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Begrijpend lezen 3.0 Groep 3 en groep 4 op papier vanaf schooljaar 2014/2015 ook met voorspelopgaven sluit aan bij het onderwijs van nu integratie toetsen

Nadere informatie

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen

GPS Rekenen. Producten en prijzen GPS Rekenen. Volwassen en Eigentijds. Volwassen en Eigentijds 1. GPS Rekenen Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen

Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Resultaten instaptoetsen Rekenen en Nederlands 2010 Rapportage aan de Profijtscholen Rapportage: Analyse en tabellen: 4 Februari 2011 Mariëlle Verhoef Mike van der Leest Inleiding Het Graafschap College

Nadere informatie

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede

3 e Jaarcongres VMBO. Praktisch VMBO. 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Praktisch VMBO 24 januari 2012, Reehorst Ede 3 e Jaarcongres VMBO Deelsessie 9 Taal en rekenen: zéker actueel in het vmbo Inhoud van deze workshop Actieplan beter presteren (kort)

Nadere informatie

Producten en prijzen 2018 GPS Duits

Producten en prijzen 2018 GPS Duits Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2018 Volwassen en Eigentijds 1 Januari 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie