... het leerlingvolgsysteem voor taal en lezen Taaltoetsing en Onderwijsadvies

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "... www.diataal.nl. het leerlingvolgsysteem voor taal en lezen 20122013. Taaltoetsing en Onderwijsadvies"

Transcriptie

1 Dineke Buist BNO vormgeving Paul Meek fotografie diataal bv Taaltoetsing en Onderwijsadvies HW Mesdagplein HP Groningen wwwdiataalnl Diataal BV is gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen diataal het leerlingvolgsysteem voor taal en lezen

2 diataal Diataal bestaat uit Diatekst de toets voor begrijpend lezen Diawoord de woordenschattoets Diafoon de luistervaardigheidstoets Diaplus teksten en oefeningen op ieder niveau De Diataalonderdelen zijn geschikt voor de volgende leerjaren: Diataal PO7 PO8 VO 1 VO 2 VO 3 Diatekst Diawoord Diafoon Diaplus Diataal is het digitale taaltoetspakket voor de bovenbouw van van het basisonderwijs én de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs De voordelen van Diataal - De toetsen zijn diagnostisch: u krijgt inzicht in de taalvaardigheid van uw leerlingen - De toetsen zijn af te nemen via het internet: u heeft geen nakijkwerk - De toetsen zijn wetenschappelijk gefundeerd door de Rijksuniversiteit Groningen Diataal is meer dan een toetspakket Diaplus sluit aan bij de toetsuitslagen met teksten en oefenmateriaal op elk niveau Diataal is bedoeld voor: Basisscholen (bovenbouw) Scholen voor voortgezet onderwijs (alle onderwijsniveaus) Orthopedagogische praktijken Onderwijsbegeleidingsdiensten In België: Lager onderwijs (klas 5 en 6) en Secundair onderwijs (BSO/ASO/TSO) Diataal kan ook worden afgenomen op scholen voor praktijkonderwijs en LWOO, er is alleen nog geen aparte normering beschikbaar

3 diatekst Tijdens de schoolcarrière van uw leerlingen wordt er een groot beroep gedaan op hun leesvaardigheid Daarom is het van belang dat zwakke lezers vroegtijdig gesignaleerd worden Diatekst signaleert niet alleen tekstbegripproblemen bij leerlingen, maar geeft ook aan wát het leesprobleem van een zwakke lezer kan zijn Diatekst is een diagnostische toets voor begrijpend lezen waarmee u leerlingen kunt volgen van groep 7 in het PO tot en met leerjaar 3 in het VO Referentieniveaus: naar 1F tot en met 2F, naar 3F Diataal is een leerlingvolgsysteem waarmee de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van begrijpend lezen gevolgd kan worden In het kleurenschema wordt weergegeven hoe de BLN-scores zich verhouden tot de referentieniveaus Niveau 1F ligt tussen BLN 51 en 61, niveau 2F tussen BLN 81 en 91 BLN BLN naar 1F naar 1F 1F naar 2F naar 2F 2F naar 3F Toetsvorm Diatekst meet het tekstbegrip van uw leerlingen aan de hand van vijf teksten met ieder tien à twaalf meerkeuzevragen De teksten zijn van verschillende niveaus en komen vooral uit schoolboeken van diverse vakken De vragen zijn helder geformuleerd en toetsen verschillende aspecten van tekstbegrip: van woordniveau tot globaal tekstniveau

4 diatekst Lezerstypen Op basis van de behaalde score wordt een scoreprofiel opgesteld Leerlingen die lager dan gemiddeld scoren worden ingedeeld in lezerstypen: probleemlezers, compenserende lezers en schoolse lezers In combinatie met de andere toetsscores van Diataal geeft dat een diagnostisch beeld U kunt vervolgens gerichte onder - steuning aanbieden, onder andere met het materiaal van Diaplus Adaptiviteit Diatekst is gedeeltelijk adaptief Er zijn per leerjaar drie niveaus waarop de leerling in de toets kan stappen Daarna past de toets zich na twee teksten automatisch aan aan het niveau van de leerling De toets schakelt bijvoorbeeld over naar eenvoudiger teksten als na de eerste twee teksten blijkt dat het niveau te hoog is voor de leerling Op deze manier wordt de leerling altijd op zijn eigen niveau getoetst, waardoor u een beter beeld krijgt van het niveau van de leerling Toetsuitslag Na de toetsafname krijgt u als docent de volgende resultaten: - het begrijpend leesniveau (BLN): gekoppeld aan het kleurenschema geeft deze score aan hoe ver een leerling staat ten opzichte van de referentieniveaus voor het domein zakelijk lezen - de letterscore: de percentielverdeling geeft aan hoe de leerling scoort in vergelijking met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau; - een lezerstype: bij zwakke lezers geeft de toets aan of er sprake is van een probleemlezer, schoolse lezer of compenserende lezer De leerling krijgt na de toetsafname een digitaal tijdschrift met teksten in de kleuren van het behaalde referentieniveau Diatekst als leerlingvolgsysteem U kunt de leerlingen jaarlijks toetsen zodat u hun vorderingen kunt volgen Voor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs is er een toets voor het begin (versie A) en voor het einde van het schooljaar (versie B) Voor de andere leerjaren zijn er alleen toetsen voor het begin (groep 7 en 8) of het eind (leerjaar 2 en 3) In het volgende overzicht wordt dit schematisch weergegeven: Primair onderwijs V voortgezet onderwijs Groep 7 begin - Diatekst 7 Leerjaar 1 begin - Diatekst 1A Groep 8 begin - Diatekst 8 Leerjaar 1 eind - Diatekst 1B leerjaar 2 eind - Diatekst 2 leerjaar 3 eind - Diatekst 3 Een voorbeeldscherm uit Diatekst

5 diawoord Woordenschat is een belangrijke voorspeller van schoolsucces Voor alle vakken is een goede woordenschat van belang, vooral als het gaat om schooltaalwoorden Met Diawoord krijgt u inzicht in het niveau van de woordkennis van uw leerlingen Diawoord is beschikbaar voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs Toetsvorm In Diawoord krijgen de leerlingen 50 woorden aangeboden in contextzinnen Dit zijn woorden die de leerlingen in andere vakken zoals geschiedenis en biologie regelmatig tegenkomen De vragen worden gesteld in meerkeuzevorm Toetsuitslag Na de toetsafnames krijgt u de volgende resultaten in beeld: - de woordenschatscore (WSN): het woordkennisniveau; - de letterscore: de percentielverdeling geeft aan hoe de leerling scoort in vergelijking met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau Diawoord als leerlingvolgsysteem Parallel aan Diatekst kunt u de leerlingen jaarlijks toetsen met DiawoordVoor leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs is er een toets voor het begin (versie A) en voor het einde van het schooljaar (versie B) Voor de andere leerjaren zijn er alleen toetsen voor het begin (groep 7 en 8) of het eind (leerjaar 2) In het volgende overzicht wordt dit schematisch weergegeven: Primair onderwijs V voortgezet onderwijs Groep 7 begin - Diawoord 7 Leerjaar 1 begin - Diawoord 1A Groep 8 begin - Diawoord 8 Leerjaar 1 eind - Diawoord 1B leerjaar 2 eind - Diawoord 2 leerjaar 3 eind - Diatekst 3

6 diafoon Toetsvorm In Diafoon luisteren de leerlingen naar een aantal korte informatieve teksten waarover twee tot vier meerkeuzevragen worden gesteld Toetsuitslag Na de toetsafnames krijgt u de volgende resultaten in beeld: - het begrijpend luisterniveau (BluN): het luisterniveau; - de letterscore: de percentielverdeling geeft aan hoe de leerling scoort in vergelijking met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau Luisteren in de klas is een belangrijk onderdeel in de lessen Met Diafoon kunt u het luistervaardigheidsniveau van uw leerlingen in kaart brengen Diafoon is beschikbaar voor het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs

7 Naast de taaltoetsen biedt Diataal nog het volgende: Docentmodule In de docentmodule vindt u: - de resultaten van de gemaakte toetsen; - kant-en-klare rapportages van de toets resultaten op leerling-, klas- en schoolniveau; - de handleidingen met stap-voor-stap instructies; - de streefwoordenlijst voor de onderbouw van het VO Diataal, méér dan toetsen alleen! diaplus Diataal biedt materialen en suggesties voor taalondersteuning ná afname van de toets(en) Diaplus wordt regelmatig voorzien van nieuwe teksten met oefenmaterialen In Diaplus vindt u: - elke maand een tekst van de maand op drie verschillende niveaus, met werkbladen - tweemaal per jaar tijdschriften voor verschillende niveaus met teksten en bijpassende werkbladen - kant-en-klare lesreeksen die aansluiten op de toetsresultaten; - een uitgebreide tekstenbank met een variatie in authentieke teksten geordend op moeilijkheidsgraad; - oefenvormen voor verschillende tekstbegripvaardigheden en het omgaan met moeilijke woorden die aansluiten bij de lezerstypen van Diatekst - oefentoetsen; nadat u leerlingen ondersteuning heeft geboden kunt u met oefentoetsen zien of uw leerlingen vorderingen maken

8 Aan de slag met Diataal Kosten U betaalt deelnamekosten per school en per tiental toetsen: Diatekst licenties (pakket van 10) 21,Diawoord licenties (pakket van 10) 14,50 Diafoon licenties (pakket van 10) 14,50 Diaplus PO van 275,- voor 225,-* voor afnemers van Diataaltoetsen van 225,- voor 200,-* Diaplus VO van 325,- voor 275,-* voor afnemers van Diataaltoetsen van 275,- voor 225,-* Deelnamekosten voor afnemers van toetsen 160,- per schooljaar * eemalige introductiekorting voor Opmerkingen bij het kostenoverzicht: - De licentieovereenkomst heeft een looptijd van 1 augustus 2012 tot en met 31 juli Bedragen zijn exclusief 19% btw - Het aantal licenties per toets hoeft niet gelijk te zijn U kunt bijvoorbeeld 200 leerlingen toetsen met Diatekst en 50 leerlingen met Diawoord dia taal Scholing en advies Diataal heeft een aanbod van lezingen en workshops om scholen ondersteuning te bieden bij het invoeren van Diataal Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies op maat en begeleidingstrajecten Een greep uit ons workshopaanbod: - Workshop Wat is begrijpend lezen? - Workshop Werken met Diaplus - Workshop Teksten op niveau - Workshop Diataal als instrument van taalbeleid - Workshop Interpreteren van toetsuitslagen Op onze website vindt u meer informatie over ons scholingsaanbod Systeemeisen Het bestelformulier voor het taaltoetspakket Diataal is te vinden op wwwdiataalnl - Een internetprogramma als Internet Explorer 70 of hoger Andere browsers zoals Mozilla Firefox, Opera en Safari (in combinatie met andere besturingssystemen als Linux, Unix en Mac OS X) zijn ook geschikt - Beeldschermresolutie: minimaal 800 x 600 pixels - Gebruik van Cookies en Javascript moet worden toegestaan - Een uploadcapaciteit van minimaal 1 Mb/s en een download capaciteit van 4 Mb/s wordt aanbevolen - Voor Diafoon: voldoende koptelefoons en Flash Plugin versie 9 moet geïnstalleerd zijn Demo-account Nieuwsbrief Bestellen Wilt u eerst zelf de toetsen eens bekijken, vraag dan een demoaccount aan via de website Alle gebruikers van Diataal krijgen per twee keer per schooljaar de Nieuwsbrief toegestuurd, waarin informatie wordt gegeven over de nieuwste ontwikkelingen omtrent Diataal Opleidersaccount Wij hebben een aparte regeling voor instellingen die studenten opleiden die Diataal later zouden kunnen gebruiken in hun werk, bijvoorbeeld als Remedial Teacher, docent of taalcoördinator Deze instellingen kunnen een opleidersaccount aanvragen tegen betaling van de servicekosten De toetsen die door de studenten kunnen worden gebruikt in hun studieomgeving, krijgt u er gratis bij Scholen met een opleidersaccount worden jaarlijks door ons bijgeschoold wwwdiataalnl

omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten ... toetsing en Onderwijsadvies

omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten ... toetsing en Onderwijsadvies omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten... dia.taal toetsing en Onderwijsadvies omgaan met verschillen differentiëren op basis van toetsresultaten In elke klas zitten leerlingen

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Beelden bij de taalniveaus

Beelden bij de taalniveaus Beelden bij de taalniveaus Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus taal Leontine van den Berg Geppie Bootsma Annelies Kappers Hella Kroon Ebelien Nieman Atty Tordoir Bert de Vos Beelden

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

ALLES OVER DE EINDTOETS

ALLES OVER DE EINDTOETS Handige gidsvoorouders 2015 groep 8 ALLES OVER DE EINDTOETS 2 Inhoud Een spannend jaar 3 De verplichte eindtoets in groep 8 4 Het schooladvies 6 Drie verschillende eindtoetsen 9 De centrale eindtoets van

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak

Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Voor een betrouwbaar bovenbouwadvies per vak Beschikbaar per 1 september 2015 NIEUW TOA Profielkeuzetoets vmbo en havo Biologie, economie, natuurkunde en wiskunde Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen

Nadere informatie

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Checklist 'Verantwoord kiezen voor fundamenteel rekenniveau 1F' December 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Product en prijzen 2014

Product en prijzen 2014 Product en prijzen 2014 1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met Social Media Rijbewijs... 3 Opbouw en inhoud lessenreeks... 4 Digitale leeromgeving... 5 Docentenomgeving... 6 Prijzen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs

Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Inspectie van het Onderwijs Opbrengsten maak er werk van! Woord vooraf 1 Opbrengstgericht onderwijs leidt tot hogere prestaties 3 2 Opbrengstgericht werken op vier niveaus

Nadere informatie

Uw kind duidelijk in beeld

Uw kind duidelijk in beeld Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Uw kind duidelijk in beeld Informatiefolder voor ouders Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter

Nadere informatie

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen

Doelen stellen. Team. Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Leerlingvolgsysteem Groepsplan Doelen Team Doelen stellen Tussen scholen bestaan grote verschillen. Daarom zitten er ook grote verschillen in de doelen die scholen nastreven. Een gemiddelde vaardigheidsscore

Nadere informatie

Database Manager AmbraSoft

Database Manager AmbraSoft Database Manager AmbraSoft Een praktische gebruikershandleiding Schoolpakket 10 Database Manager AmbraSoft De Database Manager maakt deel uit van Schoolpakket 10. Copyright AmbraSoft 1994-2006 Database

Nadere informatie

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe?

De referentieniveaus taal en rekenen in de praktijk Het vormgeven van doorlopende leerlijnen: waarom, wat en hoe? Ria Brandt, Lydia van Deelen, Annemiek Fransen, Pieter Gerrits, Piet Groenewegen, Janneke van Hardeveld, Jarise Kaskens, Bert Moonen, Janneke Oosterman, Hans Puper, Machteld Schölvink De referentieniveaus

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo

Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Machteld Schölvinck Doorlopende leerlijn rekenen in het vo Zes kwaliteitskenmerken voor het vormgeven van het rekenonderwijs Colofon Ten behoeve van de leesbaarheid, is in deze publicatie in veel gevallen

Nadere informatie

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014

Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Mediawijsheid Primair Onderwijs 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Cyberpesten... 5 1.1 Mediamovies: Mr Right cyberpesten... 5 2. Gamen... 10 2.1 GameMaker Kids... 10 2.2 Gamestudio... 15 2.3 MonsterMedia...

Nadere informatie

Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen

Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen ebook Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen ebook Verbeter uw resultaten begrijpend luisteren, begrijpend lezen. Drie artikelen met interventies om direct toe te passen: 1. Scholen

Nadere informatie

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn

VLOT ISBN 11 301 0493 1. Wolters Plantyn VLOT 5 V O L G S Y S T E E M L A G E R O N D E RW I J S : T A A LVA A R D I G H E I D ISBN 11 301 0493 1 Wolters Plantyn 9 781130 104936 redactie: Marleen Colpin Sara Gysen Koen Jaspaert Saskia Timmermans

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n

d e r ee n k a n l e r e n l e z e n ieie d e r ee n k a n l e r e n l e z e n Voor de inhoud van deze brochure zijn de volgende deskundigen geraadpleegd: Dhr. prof. dr. C. Aarnoutse Mw. drs. H. Biemond Dhr. drs. T. Brouwer Mw. dr. M.A. Eleveld

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG

Duiden en Doen. versie SO met uitzondering van ZML en MG Duiden en Doen Werken aan kerndoelen, referentieniveaus, leerstandaarden, leerlijnen, ontwikkelingsperspectieven,leerroutes, uitstroomniveaus en... enzovoort, met de leerresultaten als uitgangspunt. versie

Nadere informatie

Leerjaargids groep 8

Leerjaargids groep 8 Leerjaargids groep 8 Beste ouders/verzorgers, In deze leerjaargids van CBS De Regenboog vindt u allerlei praktische en inhoudelijke informatie. Het spreekt voor zich dat dit informatie op hoofdlijnen is.

Nadere informatie

Meijerink verbeeld, en nu in actie

Meijerink verbeeld, en nu in actie Meijerink verbeeld, en nu in actie Activiteiten en ideeën bij de posters referentieniveaus rekenen Kees Hoogland Martin van Reeuwijk Suzanne Sjoers Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Peter van Wijk

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK

ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK ONDERWIJS AAN DE BEST PRESTERENDE LEERLINGEN IN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS TECHNISCHE VERANTWOORDING EN TABELLEN VAN HET ONDERZOEK maart 2015 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft een onderzoek

Nadere informatie