Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden"

Transcriptie

1 Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden

2 Praktijkvoorbeelden Een nieuwe sporthal in Veurne Sandy Pinson (sportfunctionaris) Een nieuw zwembad in Eeklo Rik De Boever (sportfunctionaris sportm anager)

3 Eeklo Bouw van een nieuw zwembad aan het sporthallencomplex 1. Afgelegd traject 2. Inbreng sportdienst/ sportfunctionaris

4 Eeklo : scholenstad met centrumfunctie - Eeklo heeft slechts inwoners = niet gefusioneerd - Eeklo is centrumstad in het Meetjesland - La a g s oc ia a l e c onom is c h p rofie l = we inig belastingsinkomsten schoolgaande jongeren, waarvan 4000 van buiten Eeklo - Ruim vrije tijd s a a nb od m e t re g iona le uits tra ling : kuns ta c a d e m ie s, sport, cultuur, dienstencentrum, bibliotheek, jeugd, - Goed uitgebouwde sportdienst : 2 drukbezette stedelijke sportce ntra ( sporthalle ncom ple x, B.Pussemierstraat en zwembadcomplex, Oostveldstraat -500m afstand), 22 sporttakken in competitie

5 2007 Slecht rapport van gezondheidsinspectie : zwembad vertoont fundamentele structurele gebreken die rechtsreeks te wijten zijn aan de oude rdom van de infrastructuur, die date e rt va n 6 8 m ilie uve rg unning ve rva lt in 20 18! Screening van het zwembad : 65% vernieuwen ;raming : 4 miljoen Discussie : renoveren of nieuw sportcomplex Slechte financiële situatie van de stad

6 Inschrijving in Vlaams sportinfrastructuurplan :Eeklo en Westerlo bouwen nieuw zwembad - Pps : wat willen we, hoe moet het bad er uit zien, hoeveel mag het kosten - Keuze= zwembad clusteren aan sporthalle ncom ple x, ram ing: 9 m iljoe n - Benutten van parking, gezamenlijke uitbating biedt veel voordelen op vlak van exploitatie

7 2011 Uitschrijve n uit Vlaams sportinfrastructuurplan Redenen: PPS formule voor zwembad is moeilijk combineerbaar met gemeentelijke uitbating sporthalle ncom ple x Op voorhand uitschrijven van gedetailleerd concept is noodzakelijk Sub sid ie d ie m e n ontvang t = meerkost van pps voor inbouwen garanties en leningslast

8 2012 Toetreden tot S divisie TMVW ( nu Farys) : stedelijke sportinfrastructuur wordt in exploitatie gegeven van Farys Voordelen : logistieke ondersteuning en technische expertise, raamcontracten, met 2 aan dezelfde kar duwen Surplus : BTW vrijstelling voor exploitatiekost en investeringskosten Er wordt opnieuw een overlegronde opgestart ivm probleem zwembad In het sporthalle ncom ple x wijs t e e n g rond ig e ve ilig he id s s c re e ning uit dat belangrijke investeringen noodzakelijk zijn om in regel te zijn met de ve ilig he id s voors c hrifte n In een eerst fase worden camerabewaking, brandmelding en noodverlichting in orde gebracht In een volgende fase zijn belangrijke werken nodig voor c om p a rtim e nte ring

9 2013 Nieuwe coalitie beslist om door Farys nieuw zwembad te laten bouwen aan het stedelijk sporthallencomplex voor maximumbedrag van 8 miljoen. Het is de bedoeling om een nieuw zwembad te bouwen en gelijktijdig het sporthallencomplex te upgraden Farys schrijft wedstrijd uit voor aanstellen ontwerper Resultaat: ESSA wordt aangesteld als ontwerpbureau In het door Essa voorgestelde concept wordt het zwembad gebouwd op de straat voor het sporthallencomplex met vernieuwing van de verouderde kleedcabines sporthal, centrale inkom, nieuwe burelen, krachttrainingszaal, danszaal en nieuw cafetaria te paard op beide complexen

10 2014 ESSA, sportdienst, stadsarchitect en Farys werken intensief aan voorontwerp Discussie over al dan niet kiezen voor één bad ( met beweegbare bodems en keerwand) of twee of driebadenconcept Uiteindelijk wordt gekozen voor het driebadenconcept met één sportbad ( met beweegbare bodem), een ruim instructiebad en een peuterbad ( beiden met warmer water) Het schepencollege beslist om de opportuniteit te benutten om ook een BKO in te planten in het com ple x

11 2015 Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt en he t comple x krijgt vorm BKO en nieuw sportcomplex worden geraamd op 9,5 miljoen - het schepencollege geeft goedkeuring aan het voorontwerp. Indienen definitief ontwerp tegen 1 september Start werke n 1 juni 2016 Einde der werken 1 juni 2018

12

13

14 Oppositie voert zware oppositie Zwe m b a d is luxeproject en Eeklo heeft niet genoeg geld om alle projecten te realiseren ( nieuw politiekantoor, ring, doortocht ) Zwembad legt hypotheek op ontwikkeling van Eeklo want is veel te duur Kla c ht b ij p rovinc ie g ouve rne ur : nie t voorzie n in meerjarenplanning, negatief advies MAT. Volksraadpleging? Alternatief : regionaal zwembad aan verbrandingsoven Balgerhoeke ( grens met Maldegem, Sint La ure ins, Ee klo)

15 Weerwerk bieden = lobbyen Motiveren van sportdienstmedewerkers : uitschrijven van een exploitatiemodel,p a rtic ip a tie b ij uitwe rke n c onc e p t Zoeken van partners binnen de organisatie : aanvankelijk veel weerstand bij collega s op diensthoofdenoverleg en in MAT. BKO sprong op de kar, milieu volgde met voorstel om deze investering te gebruiken als aanzet voor warmtenet Expliciete vraag aan burgerplatform : moet er in Eeklo een zwembad zijn? 85% vindt van wel! Praten met politiek verantwoordelijken : verschillende schepenen participeren in dit dossier en kunnen scoren, regelmatig persoonlijk onderhoud met burgemeester voor stand van zaken Sportraad mobiliseren : door de clustering is dit niet enkel een dossier voor zwemfanaten maar ten d ie ns te van iedereen Discussie ( al dan niet op café ) met opposanten

16 Argumenten - Zwemmen is een vaardigheid die elk kind moet aanleren : in 1980 bedroeg het aantal verdrinkingen in Vlaanderen per jaar 100. Begin de jaren 90 bedroeg dit nog ongeveer 60 en rond de eeuwwisseling daalde het gemiddeld aantal verdrinkingen naar ongeveer 20 slachtoffers per jaar. De slachtoffers zijn vooral kinderen tussen de leeftijd van 0 en 5 jaar. - Dergelijke zware investeringen zijn enkel te verantwoorden als een groot gedeelte van de bevolking hiervan profiteert: het geclusterde sportcomplex zal bezocht worden door gemiddeld 800 bezoekers per dag, 7 dagen op 7 - Besparen door eerst te investeren ;dit is een voorbeeld van duurzaam investeren : compact gebouw, verouderde stookinstallaties worden vervangen door één nieuwe moderne installatie met moderne recuperatietechnieken - Een goede koopmansgeest hanteren : besparen op personeelskosten door samenvoegen van functies ( balie, onderhoud, toezicht). - Meer dan sport : de skatezaal is tevens evenementenzaal en het toneel van een 20 tal grote s o c io culture le m a nife s ta tie s ;de sportcompetities zorgen voor bezoekers vanuit gans Vlaanderen - Het bovenlokale belang van het nieuwe complex : buurgemeentes gebruiken het zwembad voor schoolzwemmen en sportkampen, de turnhal is de enige met vaste toestelopstelling in het Meetjesland, de inline s ka ting zaa l is de enige in de streek. Hoe buurgemeentes mee laten participeren?