Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden"

Transcriptie

1 Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden

2 Praktijkvoorbeelden Een nieuwe sporthal in Veurne Sandy Pinson (sportfunctionaris) Een nieuw zwembad in Eeklo Rik De Boever (sportfunctionaris sportm anager)

3 Eeklo Bouw van een nieuw zwembad aan het sporthallencomplex 1. Afgelegd traject 2. Inbreng sportdienst/ sportfunctionaris

4 Eeklo : scholenstad met centrumfunctie - Eeklo heeft slechts inwoners = niet gefusioneerd - Eeklo is centrumstad in het Meetjesland - La a g s oc ia a l e c onom is c h p rofie l = we inig belastingsinkomsten schoolgaande jongeren, waarvan 4000 van buiten Eeklo - Ruim vrije tijd s a a nb od m e t re g iona le uits tra ling : kuns ta c a d e m ie s, sport, cultuur, dienstencentrum, bibliotheek, jeugd, - Goed uitgebouwde sportdienst : 2 drukbezette stedelijke sportce ntra ( sporthalle ncom ple x, B.Pussemierstraat en zwembadcomplex, Oostveldstraat -500m afstand), 22 sporttakken in competitie

5 2007 Slecht rapport van gezondheidsinspectie : zwembad vertoont fundamentele structurele gebreken die rechtsreeks te wijten zijn aan de oude rdom van de infrastructuur, die date e rt va n 6 8 m ilie uve rg unning ve rva lt in 20 18! Screening van het zwembad : 65% vernieuwen ;raming : 4 miljoen Discussie : renoveren of nieuw sportcomplex Slechte financiële situatie van de stad

6 Inschrijving in Vlaams sportinfrastructuurplan :Eeklo en Westerlo bouwen nieuw zwembad - Pps : wat willen we, hoe moet het bad er uit zien, hoeveel mag het kosten - Keuze= zwembad clusteren aan sporthalle ncom ple x, ram ing: 9 m iljoe n - Benutten van parking, gezamenlijke uitbating biedt veel voordelen op vlak van exploitatie

7 2011 Uitschrijve n uit Vlaams sportinfrastructuurplan Redenen: PPS formule voor zwembad is moeilijk combineerbaar met gemeentelijke uitbating sporthalle ncom ple x Op voorhand uitschrijven van gedetailleerd concept is noodzakelijk Sub sid ie d ie m e n ontvang t = meerkost van pps voor inbouwen garanties en leningslast

8 2012 Toetreden tot S divisie TMVW ( nu Farys) : stedelijke sportinfrastructuur wordt in exploitatie gegeven van Farys Voordelen : logistieke ondersteuning en technische expertise, raamcontracten, met 2 aan dezelfde kar duwen Surplus : BTW vrijstelling voor exploitatiekost en investeringskosten Er wordt opnieuw een overlegronde opgestart ivm probleem zwembad In het sporthalle ncom ple x wijs t e e n g rond ig e ve ilig he id s s c re e ning uit dat belangrijke investeringen noodzakelijk zijn om in regel te zijn met de ve ilig he id s voors c hrifte n In een eerst fase worden camerabewaking, brandmelding en noodverlichting in orde gebracht In een volgende fase zijn belangrijke werken nodig voor c om p a rtim e nte ring

9 2013 Nieuwe coalitie beslist om door Farys nieuw zwembad te laten bouwen aan het stedelijk sporthallencomplex voor maximumbedrag van 8 miljoen. Het is de bedoeling om een nieuw zwembad te bouwen en gelijktijdig het sporthallencomplex te upgraden Farys schrijft wedstrijd uit voor aanstellen ontwerper Resultaat: ESSA wordt aangesteld als ontwerpbureau In het door Essa voorgestelde concept wordt het zwembad gebouwd op de straat voor het sporthallencomplex met vernieuwing van de verouderde kleedcabines sporthal, centrale inkom, nieuwe burelen, krachttrainingszaal, danszaal en nieuw cafetaria te paard op beide complexen

10 2014 ESSA, sportdienst, stadsarchitect en Farys werken intensief aan voorontwerp Discussie over al dan niet kiezen voor één bad ( met beweegbare bodems en keerwand) of twee of driebadenconcept Uiteindelijk wordt gekozen voor het driebadenconcept met één sportbad ( met beweegbare bodem), een ruim instructiebad en een peuterbad ( beiden met warmer water) Het schepencollege beslist om de opportuniteit te benutten om ook een BKO in te planten in het com ple x

11 2015 Het voorontwerp wordt verder uitgewerkt en he t comple x krijgt vorm BKO en nieuw sportcomplex worden geraamd op 9,5 miljoen - het schepencollege geeft goedkeuring aan het voorontwerp. Indienen definitief ontwerp tegen 1 september Start werke n 1 juni 2016 Einde der werken 1 juni 2018

12

13

14 Oppositie voert zware oppositie Zwe m b a d is luxeproject en Eeklo heeft niet genoeg geld om alle projecten te realiseren ( nieuw politiekantoor, ring, doortocht ) Zwembad legt hypotheek op ontwikkeling van Eeklo want is veel te duur Kla c ht b ij p rovinc ie g ouve rne ur : nie t voorzie n in meerjarenplanning, negatief advies MAT. Volksraadpleging? Alternatief : regionaal zwembad aan verbrandingsoven Balgerhoeke ( grens met Maldegem, Sint La ure ins, Ee klo)

15 Weerwerk bieden = lobbyen Motiveren van sportdienstmedewerkers : uitschrijven van een exploitatiemodel,p a rtic ip a tie b ij uitwe rke n c onc e p t Zoeken van partners binnen de organisatie : aanvankelijk veel weerstand bij collega s op diensthoofdenoverleg en in MAT. BKO sprong op de kar, milieu volgde met voorstel om deze investering te gebruiken als aanzet voor warmtenet Expliciete vraag aan burgerplatform : moet er in Eeklo een zwembad zijn? 85% vindt van wel! Praten met politiek verantwoordelijken : verschillende schepenen participeren in dit dossier en kunnen scoren, regelmatig persoonlijk onderhoud met burgemeester voor stand van zaken Sportraad mobiliseren : door de clustering is dit niet enkel een dossier voor zwemfanaten maar ten d ie ns te van iedereen Discussie ( al dan niet op café ) met opposanten

16 Argumenten - Zwemmen is een vaardigheid die elk kind moet aanleren : in 1980 bedroeg het aantal verdrinkingen in Vlaanderen per jaar 100. Begin de jaren 90 bedroeg dit nog ongeveer 60 en rond de eeuwwisseling daalde het gemiddeld aantal verdrinkingen naar ongeveer 20 slachtoffers per jaar. De slachtoffers zijn vooral kinderen tussen de leeftijd van 0 en 5 jaar. - Dergelijke zware investeringen zijn enkel te verantwoorden als een groot gedeelte van de bevolking hiervan profiteert: het geclusterde sportcomplex zal bezocht worden door gemiddeld 800 bezoekers per dag, 7 dagen op 7 - Besparen door eerst te investeren ;dit is een voorbeeld van duurzaam investeren : compact gebouw, verouderde stookinstallaties worden vervangen door één nieuwe moderne installatie met moderne recuperatietechnieken - Een goede koopmansgeest hanteren : besparen op personeelskosten door samenvoegen van functies ( balie, onderhoud, toezicht). - Meer dan sport : de skatezaal is tevens evenementenzaal en het toneel van een 20 tal grote s o c io culture le m a nife s ta tie s ;de sportcompetities zorgen voor bezoekers vanuit gans Vlaanderen - Het bovenlokale belang van het nieuwe complex : buurgemeentes gebruiken het zwembad voor schoolzwemmen en sportkampen, de turnhal is de enige met vaste toestelopstelling in het Meetjesland, de inline s ka ting zaa l is de enige in de streek. Hoe buurgemeentes mee laten participeren?

Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden

Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden Investeren in nieuwe sportinfrastructuur? Praktijkvoorbeelden STAD Veurne West Vlaanderen Dicht tegen de kustgemeentes Koksijde De panne Aa nta l inw o ne rs: 11517 2 grotere sportparken Will Tura sportpark:

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Tarief. Aard van de dienst

PRIJSLIJST. Tarief. Aard van de dienst SPORTHAL (tarief per uur) sportief gebruik jeugd in competitie, scholen en instellingen van Eeklo + eigen gebruik Stad Eeklo 1/3 zaal 2/3 zaal 3/3 zaal 10,80 Dagtarief 120,00 1/3 zaal 2/3 zaal 12,00 3/3

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BEHEERSVORMEN. PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente

ALTERNATIEVE BEHEERSVORMEN. PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente BORNEM - LIGGING Uithoek Provincie Antwerpen Oost-Vlaanderen - Vlaams Brabant Gouden driehoek 45 km 2 - mooiste

Nadere informatie

Ronse, genieten midden in de groene heuvels. ISB-Congres Woensdag 20 maart 2013

Ronse, genieten midden in de groene heuvels. ISB-Congres Woensdag 20 maart 2013 Ronse, genieten midden in de groene heuvels ISB-Congres Woensdag 20 maart 2013 Huidig zwembad Bouwjaar 1971 25-meter bad Beweegbare bodem Springplank Geen instructiebad, geen recreatiebad Steeds hoger

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

S&R Westerlo: eerste zwembad in DBFM-formule opent haar deuren

S&R Westerlo: eerste zwembad in DBFM-formule opent haar deuren 6 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2015 / N 246 S&R Westerlo: eerste zwembad in DBFM-formule opent haar deuren Bernard Van Zeebroek commercieel directeur S&R Group nv bernard.vanzeebroek@sr-group.be

Nadere informatie

Kengetallen overheidszwembaden Workshop subsidieoproep zwembaden 2016

Kengetallen overheidszwembaden Workshop subsidieoproep zwembaden 2016 Workshop subsidieoproep zwembaden 2016 Leuven l Antwerpen Marjolein van Poppel stafmedewerker ISB Overheidszwembaden (= incl. PPS-zwembaden, Farys) ( schoolzwembaden, hotelzwembaden,...) Vlaanderen en

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de tennis terreinen, het Sint-Anna zwembad en parkcross goed als volgt :

De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement voor de sporthal MEOS, de tennis terreinen, het Sint-Anna zwembad en parkcross goed als volgt : Reglement Prijssubsidiereglement AGB Maldegem Vastgesteld door de gemeenteraad op 21 december 2017 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 29 december 2017 Artikel 1: De gemeenteraad keurt het prijssubsidiereglement

Nadere informatie

PRIJSLIJST (incl. BTW) GEBRUIK SPORTACCOMMODATIE (geldig vanaf 01/01/2015)

PRIJSLIJST (incl. BTW) GEBRUIK SPORTACCOMMODATIE (geldig vanaf 01/01/2015) TMVW Stropstraat 1 9000 GENT BTW BE 0200.068.636 TEL: 09 / 240.02.10 SITE SPORT EN JEUGD P. Van Cauwelaertstraat 40 1740 TERNAT TEL: 02 / 582.05.01 - sport@ternat.be PRIJSLIJST (incl. BTW) GEBRUIK SPORTACCOMMODATIE

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2017

Budgetwijziging 1/2017 Budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2017 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2017000405 NIS-code:

Nadere informatie

Is dit de manier? Verplichtingen. Onderdeel 2: De sportaccommodaties. Danny Floren. Wat is wettelijk verplicht voor gemeenten?

Is dit de manier? Verplichtingen. Onderdeel 2: De sportaccommodaties. Danny Floren. Wat is wettelijk verplicht voor gemeenten? Onderdeel 2: De sportaccommodaties Danny Floren Is dit de manier? Mondje dicht tijdens het zwemmen Bezoekers van Oostenrijkse openbare zwembaden wordt gevraagd de mond gesloten te houden tijdens het zwemmen

Nadere informatie

Verwerving en onderhoud van sportinfrastructuur. 4 voorbeelden uit Hasselt

Verwerving en onderhoud van sportinfrastructuur. 4 voorbeelden uit Hasselt Verwerving en onderhoud van sportinfrastructuur 4 voorbeelden uit Hasselt Investeringstoelagereglement voor Hasseltse sportclubs Uitgangspunt Kwaliteit van sportinfrastructuur is prioritair Sportclubs

Nadere informatie

Financiering van sportinfrastructuur

Financiering van sportinfrastructuur Financiering van sportinfrastructuur Infosessie 1&24 oktober 2018 Inhoud 1. Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen 2. Decreet (KL 1&2) 3. Faciliteren van financiering (KL 5) 4. Onroerende voorheffing

Nadere informatie

DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR

DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR INFOSESSIE Februari 2018 Inhoud Beleidskader Bovenlokale sportinfrastructuur Begeleiding Overzicht events Vragenronde Beleidskader Globaal

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd?

1. Hoeveel van de projecten die werden goedgekeurd werden inmiddels uitgevoerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 67 van JORIS POSCHET datum: 23 oktober 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Bovenlokale sportinfrastructuur - Evaluatie Het wegwerken

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Kengetallen overheidszwembaden Vlaanderen en Brussel gegevens 2014 & 2015

Kengetallen overheidszwembaden Vlaanderen en Brussel gegevens 2014 & 2015 Kengetallen overheidszwembaden Vlaanderen en Brussel gegevens 2014 & 2015 ISB verzamelt traditiegetrouw praktijkgericht onderzoeksmateriaal m.b.t. overheidszwembaden om zo de belangen van de sector te

Nadere informatie

Budgetwijziging 1/2015

Budgetwijziging 1/2015 Budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo p. 2 van 17 budgetwijziging 1/2015 AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo 2015000337 NIS-code AGB: / NIS-code gemeente: 13049 Inhoud

Nadere informatie

Sportcentrum Rozebroeken. Een Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst

Sportcentrum Rozebroeken. Een Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst Sportcentrum Rozebroeken Een Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst Noodzaak Sporthal Problemen met stabiliteit (verzakkingen) Plafond v/het laagbouwgedeelte opgebouwd met asbesthoudende tegels Aantal

Nadere informatie

DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR

DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR INFOSESSIE BOVENLOKAAL Mei 2017 Inhoud Beleidskader Voorcommunicatie Inhoud decreet Bovenlokale sportinfrastructuur Volgende stappen timing

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2

Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan Westerlo. Budget wijziging 2 Gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 2260 Westerlo Budget 2014 wijziging 2 Gemeente Westerlo Laatste budgettaire Boerenkrijglaan 61 journaalnummer: 2260 Westerlo 2014001514 NIS-code: 13049 Verklarende

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

Stad van kansen 2 2 APR. ZOU. ţ Vöorstelnummer: RŬ-?OIM o-sa/íc^ J. Reden van agendering: ter besluitvorming. Probleemstelling

Stad van kansen 2 2 APR. ZOU. ţ Vöorstelnummer: RŬ-?OIM o-sa/íc^ J. Reden van agendering: ter besluitvorming. Probleemstelling Stad van kansen Raadsvergadering : 2 2 APR. ZOU Besluit: unoniem ţ Vöorstelnummer: RŬ-?OIM o-sa/íc^ J Agendanr.: ÎS Voorstelnr.: RB2014033 Onderwerp: Kredietvoorstel ten behoeve van aanbouw Waardergolf

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Van Sportcentrum naar SportinGenk Park

Van Sportcentrum naar SportinGenk Park 14 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2016 / N 251 Van Sportcentrum naar SportinGenk Park Sportdienst Genk sportingenk@genk.be foto s: stad Genk Na 2012 heeft de Stad Genk opnieuw de eer om als gaststad

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 232 en volgende.

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, in het bijzonder artikel 232 en volgende. De Raad, Aanleiding en doel Op 27 maart 2014 keurde de gemeenteraad de oprichting van het Autonoom Gemeentebedrijf Sint-Pieters-Leeuw goed, en werden eveneens de statuten van het AGB goedgekeurd. Aan de

Nadere informatie

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens

Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Dertien procent van de Belgische bedrijven ontsloeg al informaticus wegens onethisch gebruik computergegevens Antwerpen, 11 februari 2011 Iets meer dan een kwart van de Belgische bedrijven ondervond al

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier 1 B&W.nr.: 08.0205, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden. BESLUITEN 1 Kennis te nemen van het Haalbaarheidsonderzoek kunstijsbaan Leiden, Grontmij/Marktplan,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend

Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend 25 januari 2019, 11:00 (CET) Ontwerpteam voor renovatie Dienstencentrum Gentbrugge gekend De Stad Gent kent de ontwerpopdracht voor de totale renovatie van het Dienstencentrum in Gentbrugge toe aan het

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00211* 14RDS00211 Onderwerp Een sociaal cultureel centrum in Bemmel 1 Samenvatting In september 2012 is gestart met een traject om te komen tot een toekomstbestendige

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

PLAN. Uw sportcomplex volledig in het nieuw. Beste Deinzenaar,

PLAN. Uw sportcomplex volledig in het nieuw. Beste Deinzenaar, PLAN Palaestra 2011 2013 Uw sportcomplex volledig in het nieuw Beste Deinzenaar, Sportcomplex Palaestra is al veertig jaar het sportheiligdom van Deinze. Maar de infrastructuur begint extra onderhoud te

Nadere informatie

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN!

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! 8 3 7 0 B L AN KE N B E R G E a d re s o p a a n vra a g 4 2 9. 9 0 0, - re f. A10 3 0 AL G E M E E N R e fe re n ti e A10 3 0 B e s ch

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 24 NOVEMBER 2010

GEMEENTERAAD DD. 24 NOVEMBER 2010 GEMEENTERAAD DD. 24 NOVEMBER 2010 Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester, Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter OCMW), schepenen Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout,

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 8 september 2014

Gemeenteraad Zitting van 8 september 2014 Gemeenteraad Zitting van 8 september 2014 Ontwerpbesluitenbundel OPENBARE ZITTING Aanvullende punten 31 2014_VVB_00002 Voorstel tot beslissing van raadslid Carol Leleu: Betreft De fiets aanmoedigen bij

Nadere informatie

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen.

Nu de nodige aanpassingen werden doorgevoerd, kan de gemeenteraad een voorlopig besluit nemen. Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 MAART 2012 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1. Voorlopige vaststelling van het RUP zonevreemde bedrijven Ref. : RO/ec Voorafgaande besluiten

Nadere informatie

8 Stiens, 28 oktober 2015

8 Stiens, 28 oktober 2015 8 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 12 november 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier

PEILING. TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILING Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4922934 Aan : Gemeenteraad Datum : 10 maart 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar TITEL Funglijbaan sportcomplex Hogekwartier PEILPUNT Wij

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 6 maart 2018 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

9 Stiens, 28 oktober 2015

9 Stiens, 28 oktober 2015 9 Stiens, 28 oktober 2015 Raadsvergadering: 10 december 2015 Voorstelnummer: 2015/49 Portefeuillehouder: drs. J.R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: H. Siegersma E-mail: h.siegersma@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2017

GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2017 GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2017 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Carlos Verbrugghe, voorzitter gemeenteraad; Jan Stevens, burgemeester; Rik Buyse, Rachida Abid, Daisy Haydon, schepenen; Georges Lambrecht,

Nadere informatie

nr. 236 van LORIN PARYS datum: 13 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werking

nr. 236 van LORIN PARYS datum: 13 januari 2016 aan JO VANDEURZEN Justitiehuizen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 236 van LORI PARYS datum: 13 januari 2016 aan JO VADEURZE VLAAMS MIISTER VA WELZIJ, VOLKSGEZODHEID E GEZI Justitiehuizen - Werking Justitiehuizen hebben verschillende mandaten.

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek De onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden:

Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek De onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: BIJLAGE 1 Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek Onderwerpen haalbaarheidsonderzoek De onderwerpen in het haalbaarheidsonderzoek zijn onderverdeeld in vier aandachtsgebieden: Zeewolde 1. Huidige situatie 2.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres

Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Raadsvoorstel nr.: 15/85 Afdeling Commissie Contactpersoon/email adres Samenleving Inwonerszaken miranda.groot@oisterwijk.nl Voorstel tot het realiseren

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd.

OPENBARE VERGADERING. De beide jeugdraden van Erpe-Mere en Lede hebben het ontwerp gunstig geadviseerd. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 26 april 2016 om 20u00 in de raadzaal van

Nadere informatie

Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te Kortenberg

Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te Kortenberg Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te 1 Herbestemming Onze-Lieve-Vrouw kerk te 2 Uitgangspunten project Accommodatieplan aangaande het s patrimonium Nood aan bijkomende ruimte voor scholen, administratieve

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Gebouwen. Gemeentelijk sportcentrum. Renovatie zwembad.

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Laat kinderopvang scoren door sport. 6 december 2018 '360 rond Sportparticipatie en Buurtsport Ellen Wendelen

Laat kinderopvang scoren door sport. 6 december 2018 '360 rond Sportparticipatie en Buurtsport Ellen Wendelen Laat kinderopvang scoren door sport 6 december 2018 '360 rond Sportparticipatie en Buurtsport Ellen Wendelen VVSG-Steunpunt Kinderopvang? VVSG: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten Ledenorganisatie

Nadere informatie

DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR

DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR DECREET BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR EN TOPSPORTINFRASTRUCTUUR INFOSESSIE TOPSPORT 24 Mei 2017 Inhoud Beleidskader Voorcommunicatie Inhoud decreet Topsportinfrastructuur Volgende stappen timing Vragenronde

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen gemeente Eindhoven Sport & Bewegen Raadsnummer Inboeknummer 11bst00629 Beslisdatum B&W 12 april 2011 Dossiernummer 11.15.753 Oplegvel Raadsvoorstel Beëindiging schoolzwemmen jvv/mc11012741 gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Verslag gemeenteraad

Verslag gemeenteraad Verslag gemeenteraad 21/03/2016 1. Opening, opmerkingen bij de notulen vorige gemeenteraad en loting van een voorstemmer. De gemeenteraad wordt officieel geopend door de burgemeester. Een voorstemmer wordt

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Toelichting bij bijkomend agendapunt over de bijzondere algemene vergadering van Eandis Assets op 3 oktober 2016

Toelichting bij bijkomend agendapunt over de bijzondere algemene vergadering van Eandis Assets op 3 oktober 2016 Toelichting bij bijkomend agendapunt over de bijzondere algemene vergadering van Eandis Assets op 3 oktober 2016 Op 3 oktober 2016 was er een algemene vergadering van Eandis Assets waar onder andere de

Nadere informatie

E E N P R A K T I J K V O O R B E E L D H. - H A R T C O L L E G E WA R E G E M J. M. N O R E I L L I E

E E N P R A K T I J K V O O R B E E L D H. - H A R T C O L L E G E WA R E G E M J. M. N O R E I L L I E DELEN VAN SCHOOLINFRA - STRUCTUUR E E N P R A K T I J K V O O R B E E L D H. - H A R T C O L L E G E WA R E G E M J. M. N O R E I L L I E 1. Hoe project aanpakken? 2. Hoe samenwerken tussen school en stad?

Nadere informatie

Gemeenten zullen samenwerken

Gemeenten zullen samenwerken Gemeenten zullen samenwerken Boeken zonder grenzen En wat met zwembaden? Filip De Rynck De Standaard - 16,03,2015 Intergemeentelijke samenwerking Wat? Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking

Nadere informatie

Aanvraagformulier overdekte sporthallen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 Sporthal MEOS

Aanvraagformulier overdekte sporthallen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 Sporthal MEOS Aanvraagformulier overdekte sporthallen van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 Sporthal MEOS Indienen vóór 1 juni 2019 op de sportdienst, Bloemestraat 36D, 9990 Maldegem 050-72 89 70 Vul uw discipline in: Ben

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN

Herschikking van taken SOZA en DZB BESLUITEN houdens advies van de commis ie SW Aanbiedingsformulier Onderwerp Herschikking van taken SOZA en DZB In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.1305/16

Nadere informatie

Provincie Antwerpen pakt uit met toonaangevend zwembad De Nekkerpool in domein De Nekker

Provincie Antwerpen pakt uit met toonaangevend zwembad De Nekkerpool in domein De Nekker 6 // vlaams tijdschrift voor sportbeheer / 2013-2014 / n 238 Provincie Antwerpen pakt uit met toonaangevend zwembad De Nekkerpool in domein De Nekker Nele Van Malderen verantwoordelijke communicatie De

Nadere informatie

Resultaten enquête CSPE 2019 (KB) voor publicatie

Resultaten enquête CSPE 2019 (KB) voor publicatie Resultaten enquête CSPE 9 (KB) voor publicatie Leerweg: Profielvak: PIE Versie: Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) Blauw Algemene gegevens - Resultaten CSPE 9 p. Algemene gegevens Totaal aantal deelnemende

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Maak. Ruimte. Oost voor. Vlaanderen

Maak. Ruimte. Oost voor. Vlaanderen Vlaanderen 20 50 Maak Ruimte Oost voor Huidig ruimtelijk beleidsplan : PRS Huidig toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen : PRS goedgekeurd in 2004 Addendum Wind 2009 Partiële herziening 2012 Nood

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR SPORT

GEBRUIKERSREGLEMENT GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR SPORT De Raad, Aanleiding Naar aanleiding van het herwerken van een van de gemeentelijke verhuurreglementen werd duidelijk dat de verschillende verhuurreglementen beter op elkaar konden worden afgestemd, waaronder

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer o3.r6os.oox Inboeknummer oasoo4y48 C!assificatienummer x.sxs.ax Dossiernummer 340.403 20 september 2003 Raads inforrnatiebrief Betreft ontwikkeling Stationslocatie Zuid-Oost,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

VR DOC.0346/1

VR DOC.0346/1 VR 2017 3103 DOC.0346/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS EN VORMING EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van ministerieel besluit

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT ZESDE OPROEP PROJECTBUREAU HERBESTEMMING KERKEN KANDIDAATSTELLING BEGELEID HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HER- OF NEVENBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 15 APRIL

Nadere informatie

Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2009 als volgt vast te stellen:

Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2009 als volgt vast te stellen: RETRIBUTIETARIEVEN VANAF 01 JANUARI 2009. (Gemeenteraadsbesluit van 15 december 2008 punt 10). Artikel 1: De hierna vermelde retributies met ingang van 1 januari 2009 als volgt vast te stellen: 13. SPORT

Nadere informatie

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger

De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger De competenties van de nieuwe burgemeester van Helmond: het oordeel van de burger Onderzoek en Statistiek, februari 2012 Inleiding Gemeente Helmond Onderzoek en Statistiek Gooitske Marsman Februari 2012

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundige vrije tijd Gemeente/OCMW Ravels

Functiebeschrijving Deskundige vrije tijd Gemeente/OCMW Ravels Functiebeschrijving Deskundige vrije tijd Gemeente/OCMW Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie 2.0 2019 Functiebeschrijving Cluster Functie Graad Niveau & rang Salarisschaal Type functie Directe leidinggevende

Nadere informatie

Van belofte naar beleid. Webinar gemeenteraadsverkiezingen 18

Van belofte naar beleid. Webinar gemeenteraadsverkiezingen 18 Van belofte naar beleid Webinar gemeenteraadsverkiezingen 18 Debat Gents Milieufront Debat Gents Milieufront Natuurpunt - Betonrapport Natuurpunt - Betonrapport Kieswijzer Gents Milieufront Meer memoranda

Nadere informatie

Over bezoekersaantallen, AGB s en zwemshorts

Over bezoekersaantallen, AGB s en zwemshorts 28 // VLAAMS TIJDSCHRIFT VOOR SPORTBEHEER / 2013 / N 237 Pellikaan Over bezoekersaantallen, AGB s en zwemshorts kengetallen overheidszwembaden 2009-2012 Marjolein van Poppel stafmedewerker ISB marjolein.vanpoppel@isbvzw.be

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur

Nadere informatie

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009

Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 Infobundel Project Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg 23 juni 2009 1 INHOUD 1. Project Ruggeveld Boterlaar-Silsburg Situering Voorgeschiedenis Bijzonder plan van aanleg Ruimtelijk uitvoeringsplan Ambitie voor

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Vergadering van donderdag 23 mei 2019

Besluitenlijst gemeenteraad Vergadering van donderdag 23 mei 2019 Besluitenlijst gemeenteraad Vergadering van donderdag 23 mei 2019 Conform de bepalingen uit het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 (art. 285, 286 en 287) lijsten wij de besluiten uit de gemeenteraad

Nadere informatie

av C0NNECTIEF Lamars, Ronald

av C0NNECTIEF Lamars, Ronald Lamars, Ronald Van: Verzonden: Onderwerp: Bijlagen: Connectief-secretariaat-CBB donderdag 29 maart 208 6:20 CNV Overheid over goed werkgeverschap 8.0284 PF.SVM Getekende brief aan de fractievoorzitter

Nadere informatie

krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief neem je stiften en

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Jeugd (tot 12 jaar) 15,00 n.v.t.(*) Volwassenen 30,00 n.v.t.(*)

Jeugd (tot 12 jaar) 15,00 n.v.t.(*) Volwassenen 30,00 n.v.t.(*) GEMEENTE GRIMBERGEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 APRIL 2008 ONDERWERP: Retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Nadere informatie

Openstellen Schoolsportinfrastructuur

Openstellen Schoolsportinfrastructuur Openstellen Schoolsportinfrastructuur Klaas Verstraete l ISB David Nassen l directeur ISB Stijn Coppens Sport Vlaanderen Jo Van Duyse Agion Philippe Van Hoe Go! Inhaalbeweging openstellen schoolsportinfrastructuur

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/05/2019 Referentienummer agendapunt: GR/2019/124

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/05/2019 Referentienummer agendapunt: GR/2019/124 1/5 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 22/05/2019 Referentienummer agendapunt: GR/2019/124 RETRIBUTIEREGLEMENT GEMEENTELIJKE SPORTCENTRA - BESLUIT Toelichting In het openluchtzwembad

Nadere informatie

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD

FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD FINANCIELE HAALBAARHEID ZWEMBAD GEMEENTE ALBRANDSWAARD Analyse Datum: 20 januari 2010 Avec Da Vinci BV Auteursrecht voorbehouden Kenmerk: 2009.008/BM/0.1-0.3 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING.....3 2. OUD VERSUS

Nadere informatie

Agenda College van burgemeester en schepenen

Agenda College van burgemeester en schepenen Agenda College van burgemeester en schepenen Datum 07-01-2019 Tijd 14:00-15:05 Locatie Voorzitter Omschrijving Schepenzaal Lukas Jacobs Algemeen directeur: Vincent Gabriels Verontschuldigd: Maarten De

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 17 januari 2017 R02S005/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken

Datum Agendapunt Documentnummer. 17 januari 2017 R02S005/z Voorbereidingskrediet renovatie en update sportcomplex Het Baken Datum Agendapunt Documentnummer R02S005/z160031976 Onderwerp Voorbereidingskrediet renovatie en Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Start van de voorbereiding en uitwerking van een grootschalige renovatie

Nadere informatie

SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER

SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER GEMEENTE AALTER 20.250 inwoners 8.192 ha 6 woonkernen GEMEENTEBESTUUR Gemeente en OCMW 1 gebouw

Nadere informatie

Opdracht. Toets behoefte en aannames MFA. Overleg met betrokkenen. Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm

Opdracht. Toets behoefte en aannames MFA. Overleg met betrokkenen. Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm Opdracht Toets behoefte en aannames MFA Overleg met betrokkenen Formuleren varianten Denksportcentrum Kantoren Spurd Parkeerplaatsen Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 157518 Datum: 1 juni 2015 Programma : Sport Blad: 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G. van Beurkering-Huijbregts

Nadere informatie