Ouderboekje. Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderboekje. Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker"

Transcriptie

1 Ouderboekje Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker

2 Inhoud 1 Inleiding Waarom is uw kind bij ons geplaatst? Uw rol 1 2 Den Hey-Acker Onze doelgroep Verwijzing Interne groepen 3 3 Begeleiding en behandeling Pedagogisch team Dagindeling Behandelmethode Perspectiefplan 7 4 Praktische informatie Huisregels De kamer en persoonlijke bezittingen van uw kind Opnameduur Contact met uw kind Verlof Geld Identificatie jongeren Ziektekostenverzekering Klachten Een nog beter beeld krijgen? 11 5 Adressen en route Locaties Routebeschrijving 12

3 1 Inleiding De meeste jongeren die bij Den Hey-Acker worden geplaatst, hebben al veel meegemaakt. Het is daarom erg belangrijk dat alles bij ons zo soepel mogelijk verloopt. We willen dat uw kind samen met ons kan werken aan een betere toekomst en een oplossing voor zijn problemen. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Daarom is het belangrijk dat u goed op de hoogte bent van wat er allemaal bij ons gebeurt. Dit boekje is bedoeld als eerste kennismaking met Den Hey-Acker. U kunt erin lezen waar uw kind komt te wonen, hoe de behandeling of verblijf van uw kind eruit ziet, en hoe u daar als ouder bij betrokken wordt. Daarnaast staat er belangrijke praktische informatie in voor u als ouders of verzorgers. 1.1 Waarom is uw kind bij ons geplaatst? Er zijn binnen het jeugdrecht twee soorten recht. Het jeugdstrafrecht en het civiele jeugdrecht. Het civielrecht wordt ook wel het burgerlijk recht genoemd. Daarbij gaat het om rechtszaken waarbij de rechter beslist over ernstige conflicten tussen ouders of verzorgers en hun kind. Bij Den Hey-Acker worden alleen jongeren geplaatst met een strafrechtelijke titel. Met het jeugdstrafrecht krijgt een kind te maken als het tussen de 12 en 18 jaar oud is en een strafbaar feit heeft gepleegd. Wanneer úw kind met het jeugdrecht te maken heeft gekregen, dan kan het zijn dat de kinderrechter heeft beslist dat uw kind in een instelling als Den Hey-Acker geplaatst moet worden. 1.2 Uw rol Den Hey-Acker wil graag sámen met u zoeken naar de mogelijkheden en kansen voor uw kind. We willen graag van u horen hoe u tegen de problemen van uw kind aankijkt, zodat we samen met u en uw kind doelen op kunnen stellen. Doelen, waarin iedereen zich zoveel mogelijk kan vinden. Belangrijk! Wettelijk gezien moeten jongeren vanaf 16 jaar formeel toestemming geven voor wij informatie door mogen geven aan anderen. Oók aan ouders of verzorgers! Inleiding 1

4

5 2 Den Hey-Acker Den Hey-Acker is een instelling voor jongeren met ernstige gedragsproblemen. We bieden verschillende soorten opvang, behandeling en onderwijs voor verschillende groepen jongeren. Den Hey-Acker heeft als belangrijkste doel om jongeren zó op te voeden, te behandelen en les te geven, dat ze straks weer goed hun weg in de maatschappij kunnen vinden. Den Hey-Acker bevindt zich in een bosrijke omgeving in Breda. Aan onze organisatie is ook een onderwijsinstelling verbonden die voor ons het speciaal voortgezet onderwijs verzorgt. 2.1 Onze doelgroep Onze doelgroep bestaat uit jongeren die geplaatst zijn door de kinderrechter. De jongeren die bij ons worden geplaatst, hebben vaak een lange geschiedenis in de jeugdhulpverlening achter de rug. Ze vormen een gevaar voor hun omgeving of ze zijn zelf in gevaar. De oorzaak van hun (gedrags)problemen is erg complex. Vaak zijn de problemen niet alleen een gevolg van aanleg, maar ook van een moeilijke situatie thuis of op school. 2.2 Verwijzing Plaatsing bij Den Hey-Acker gaat altijd via een verwijzing. Dat betekent dat een instantie aangeeft dat uw kind bij ons geplaatst mag/moet worden. Welke instantie dat is, hangt af van de reden waarom uw kind bij ons geplaatst wordt. De verwijzing voor Den Hey-Acker verloopt altijd via de Bureau Individuele Jeugdzaken van het ministerie van Justitie in Den Haag. Die afdeling bepaalt ook of er wel aan alle voorwaarden voor plaatsing is voldaan. Jongeren kunnen dus alleen worden geplaatst op basis van een uitspraak van de kinderrechter. Jongeren worden hier geplaatst op basis van een Plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (PIJmaatregel), voorlopige hechtenis, jeugddetentie en vreemdelingenbewaring. 2.3 Interne groepen Den Hey-Acker heeft verschillende soorten groepen: Er zijn kort- en langverblijfgroepen waarbij we jongeren volgens de YOUTURN methodiek behandelen. Daarnaast wordt er individueel per jongere gekeken of er nog andere behandelingen nodig zijn. Er zijn ook speciale groepen bij Den Hey-Acker, bijvoorbeeld voor jongeren die niet goed in een groep kunnen functioneren (ITA) of jongeren met een ernstige seksuele problematiek (ESP). Op elke groep wonen acht tot tien jongeren. Daarnaast beschikt onze inrichting ook over een beperkt beveiligd deel. Dit is De Vliet in Breda. Bij De Vliet is er minder beveiliging. Jongeren krijgen langzaam maar zeker meer verantwoordelijkheden en worden zij zelfstandiger, zodat zij goed kunnen terugkeren naar de maatschappij. Den Hey-Acker 3

6

7 3 Begeleiding en behandeling 3.1 Pedagogisch team Tijdens het verblijf van uw kind, is er een speciaal team van medewerkers dat bij de begeleiding van uw kind een rol speelt of kan spelen. Hieronder zetten we ze voor u op een rijtje. Mentor Uw kind krijgt altijd een eigen mentor aangewezen, die hem helpt en begeleidt. Die mentor is één van de pedagogisch medewerkers van de groep waar uw kind verblijft en het vaste aanspreekpunt voor uw kind. De mentor heeft contact met u om de voortgang van uw kind te bespreken. Ook als u vragen heeft over uw kind, kunt u het beste contact met de mentor opnemen. Behandelcoördinator Aan iedere groep is een behandelcoördinator verbonden. Dat is een psycholoog of orthopedagoog die eindverantwoordelijk is voor het perspectiefplan van uw kind en waar uw kind vertrouwelijk mee over zijn problemen kan praten. De behandelcoördinator bepaalt welke behandeling uw kind nodig heeft om de gestelde doelen te behalen. Daarnaast bewaakt hij de ontwikkelingen van uw kind. Dat doet hij door regelmatig af te stemmen met de verschillende behandelaars. Ook stelt hij als dat nodig is, het behandelplan van uw kind bij. Tot slot heeft hij een adviserende en coachende rol bij de behandeling en begeleiding van uw kind. De behandelcoördinator heeft samen met het afdelingshoofd de eindverantwoording over de gang van zaken op de groep. Afdelingshoofd Iedere groep heeft zijn eigen afdelingshoofd. Hij of zij zorgt samen met de behandelcoördinator en het team voor een prettig woon-, werk en leefklimaat in de groep. Ook zorgt hij voor goede randvoorwaarden, zodat het perspectiefplan kan worden uitgevoerd. Gezinsbehandelaar De behandelcoördinator kan het advies geven om een gezinsbehandelaar in te schakelen. Als u met gezinsbehandeling begint, dan heeft u niet alleen gesprekken met de mentor van uw kind, maar ook met de gezinsbehandelaar. Hulp van een gezinsbehandelaar kan nuttig zijn als de communicatie tussen u en uw kind heel moeilijk verloopt. Of als u hulp nodig heeft bij het herstellen van de relatie met uw kind. Verder kunnen ze u helpen bij opvoedingsen omgangsproblemen, of als u vragen heeft. Als uw kind na zijn behandeling bij ons weer naar huis gaat, wordt er vaak een gezinsbehandelaar ingeschakeld om alles goed voor te bereiden. De hoeveelheid contact die u met de gezinsbehandelaar hebt, hangt af van verschillende zaken. Zoals uw eigen situatie, de hulpvraag en de problemen van uw kind. Individueel Trajectbegeleider (ITB er) De taak van de ITB er is om uw kind te begeleiden naar terugkeer in de maatschappij door bijvoorbeeld te helpen met het regelen van een werkplek of een opleiding en als dat nodig is een woonvoorziening. Uw kind kan zelf bepalen of hij mee wil doen aan het traject dat de ITB er hem aanbiedt. Aan elke groep is een vaste ITB er verbonden. Meer informatie over dit traject is te vinden in hoofdstuk 3.2 en op Andere therapeuten en deskundigen De behandelcoördinator kan op basis van de problemen van uw kind ook nog een aantal andere therapeuten inschakelen. Ons behandelaanbod is erg breed, dus de mogelijkheden op dit gebied zijn groot. Andere therapeuten zijn bijvoorbeeld vaktherapeuten. De vaktherapeuten proberen met behulp van muziek of creatieve activiteiten het probleem van uw kind op te lossen. Ook kunnen er deskundigen worden ingeschakeld om problemen met drugs of alcohol aan te pakken, of om agressie te verminderen. Geestelijke verzorging Binnen de inrichting zijn christelijke, islamitische en humanistisch geestelijk verzorgers aanwezig met wie de jongeren contact op kunnen nemen. Dit is altijd op het verzoek van de jongere. De inhoud van gesprekken met de geestelijk verzorger blijft vertrouwelijk. 5 Begeleiding en behandeling

8 Medische verzorging De medische dienst van Den Hey-Acker bestaat uit een huisarts, tandarts, fysiotherapeut en een aantal verpleegkundigen. De medische dienst is verantwoordelijk voor alle medische zorg die uw kind krijgt. Graag ontvangen wij van u alle medische gegevens van uw kind zodat onze medische dienst de juiste zorg aan uw kind kan bieden. Zodra uw kind bij ons verblijft moet de eigen ziektekostenverzekering worden opgeschort. Hoe dit werkt vindt u bij praktische zaken (hoofdstuk 4.8). 3.2 Dagindeling Uw kind wordt bij binnenkomst in een van onze leefgroepen geplaatst. Per leefgroep verblijven er acht tot tien jongeren. Dit hangt af van het soort leefgroep. Uw kind volgt een dagprogramma dat bestaat uit een verplicht en niet verplicht deel. Dit dagprogramma begint bij het ontbijt en eindigt rond uur als uw kind naar zijn kamer gaat. Het volgen van onderwijs is verplicht (ook al is uw kind niet meer leerplichtig) evenals het uitvoeren van huishoudelijke taken zoals tafel dekken, schoonmaken van groepsruimte en de eigen kamer. Tijdens het niet-verplichte deel, de vrije tijd, kunnen jongeren spelletjes doen, televisie kijken, knutselen of sporten. Daarnaast wordt er volgens de methode YOUTURN gewerkt. In deze methode worden trainingen gegeven. Ook heeft uw kind regelmatig groepsgesprekken en individuele gesprekken met en onder begeleiding van onze medewerkers. Onderwijs Aan JJI Den Hey-Acker is een onderwijsinstelling verbonden. Dit is het Ginnekencollege (onderdeel van Stichting het Driespan). De school verzorgt het dagelijkse onderwijs voor alle jongeren. De school staat op zichzelf maar werkt nauw samen met de inrichting. De jongeren zitten in kleine klassen en volgen onderwijs op hun eigen niveau en tempo. Zij kunnen officiële erkende certificaten en diploma s behalen na het afleggen van een (staats)examen binnen de inrichting. Work-Wise Daarnaast bieden wij jongeren een Work- Wisetraject aan. Work-Wise helpt uw kind op weg naar een plek in de samenleving. Jongeren zijn niet verplicht aan Work-Wise deel te nemen. We beginnen binnen de instelling, maar we zijn vooral bezig met de periode buiten. We helpen uw kind om een opleiding, baan of stageplaats te vinden die bij hem past. Straks moet het beter gaan als uw kind weer in samenleving staat. Work- Wise is er voor alle jongeren in een instelling die daar langer dan drie weken blijven. Het Work-Wise traject maken we op maat voor elke jongere, omdat hun leeftijd en de duur van hun verblijf sterk verschillen. Ook voor uw kind maken we dus maatwerk. De Individueel Trajectbegeleider (de ITB er) begeleidt uw kind vanaf de binnenkomst. Het contact met uw kind is erg belangrijk. Daarom betrekken we u vanaf het begin bij de plannen die we samen met uw kind maken. Met uw steun en die van ons, is de kans van slagen groter. De trajecten worden gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds (ESF). 3.3 Behandelmethode Ons doel is om samen met uw kind te werken aan een goede toekomst. Wij willen uw kind een nieuw houvast en kansen bieden. We doen dat vanuit onze opvoedkundige, zorg- en behandeltaken. We begeleiden uw kind bij het vergroten van zijn mogelijkheden, en we helpen om ongewenst gedrag te voorkomen. Ook helpen we uw kind om vaker zélf een oplossing te vinden, om een betere relatie op te bouwen met zijn omgeving, en om zijn kansen te vergroten. Bijvoorbeeld door het leren van een vak of het vinden van een baan. Om dit professioneel te doen werken we in alle justitiële jeugdinrichtingen volgens dezelfde methodiek. Deze methodiek heet YOUTURN. Voor de jongere staat YOUTURN voor een 180 graden wijziging van zijn leven. Wij doen dit door met hen en met u te bouwen aan zelfvertrouwen en respect voor anderen. Hiervoor ontwikkelt elke jongere voldoende (sociale) vaardigheden, leert verantwoordelijk handelen en moreel verantwoorde keuzes te maken. Belangrijk hierbij is dat de jongere het zelf moet doen met YOUTURN als hulpmiddel. Groepsleiders en docenten van de school (de trainers) leren jongeren omgaan met kwaadheid, lastige morele keuzes en hoe ze zich sociaal vaardig kunnen gedragen (Equip-bijeenkomsten). Vervolgens gaan de jongeren onder leiding van trainers elkaar helpen om moeilijke situaties op te lossen (Tip-bijeenkomsten). Ondertussen krijgen ze op de groep en op school voortdurend feedback op hun gedrag. In het informatieblad vindt u meer informatie over YOUTURN. 6 Begeleiding en behandeling

9 3.4 Perspectiefplan Terwijl uw kind bij ons is, wordt het begeleid en behandeld. Daarnaast helpen we uw kind met de voorbereidingen voor zijn terugkeer in de maatschappij. Dat doen we aan de hand van het perspectiefplan. Als uw kind bij ons wordt geplaatst dan stellen we binnen 6 weken het eerste perspectiefplan op. Het perspectiefplan vormt de basis voor het verblijf binnen Den Hey-Acker. Is uw kind geplaatst op een opvangafdeling? Dan krijgt uw kind een verblijfsplan. Het behandel- of verblijfsplan van uw kind vormt de basis voor zijn verblijf bij Den Hey-Acker en maakt onderdeel uit van het perspectiefplan. In het perspectiefplan staat wat de doelstellingen zijn van het verblijf van uw kind, en hoe we die doelstellingen gaan bereiken. Ook staat erin wat de werkdoelen van uw kind zijn, en wat hij gaat doen op school of aan andere activiteiten. Voordat het plan wordt vastgesteld, bespreken we het altijd eerst met u en uw kind. Vervolgens kijken we minstens vier keer per jaar of alles nog steeds volgens plan verloopt. Is dat niet zo, dan wordt het plan aangepast. De bespreking van de voortgang van uw kind gebeurt tijdens de perspectiefplanbesprekingen. Hiervoor wordt ook de (jeugd) reclassering uitgenodigd. Ook wordt er eens in de twee weken een behandelbespreking gehouden waar het gedrag en de problemen van uw kind worden besproken. Werkdoelen Het is de bedoeling dat uw kind tijdens zijn verblijf bij ons op verschillende momenten werkt aan de afgesproken werkdoelen. Bijvoorbeeld in de groep, tijdens zijn lessen, tijdens een arbeidstoeleidingstraject of tijdens de activiteiten die wij organiseren. Soms komt uw kind ook in aanmerking voor individuele therapie of groepstherapie. Bijvoorbeeld om oplossingen te zoeken voor problemen of om leren om te gaan met agressie en boosheid. Ook tijdens die therapie komen de werkdoelen vaak aan de orde. De werkdoelen zijn altijd gericht op het verminderen van de problemen die ertoe hebben geleid dat uw kind bij Den Hey-Acker is geplaatst en op het aanleren van nieuwe vaardigheden. Begeleiding en behandeling 7

10

11 4 Praktische informatie 4.1 Huisregels Om alles iedere dag goed te laten verlopen binnen Den Hey-Acker, zijn er regels nodig. Die vindt u in het huisregelboekje. In het huisregelboekje staan de belangrijkste regels waar uw kind zich bij ons aan moet houden. De regels zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, zoals de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen. Dit huisregelboekje kunt u vinden op onze website Behalve algemene huisregels, zijn er ook huisregels speciaal voor de groep waar uw kind zit. Deze krijgt uw kind wanneer hij bij ons binnenkomt. 4.2 De kamer en persoonlijke bezittingen van uw kind Alle jongeren die bij ons verblijven, maken gebruik van een gezamenlijke huiskamer per groep. Daarnaast heeft uw kind ook een eigen slaapkamer. Die kamer is standaard uitgerust met een bed, een bureau, een kast en een magneet-/schrijfbord. Uw kind kan hier met zijn spullen een eigen plekje van maken. De mentor spreekt samen met uw kind af welke spullen wel en niet op de eigen kamer mogen zijn. Uw kind moet zelf zijn kamer opruimen, helpen om de groepsruimte netjes en schoon te houden, zijn was doen en helpen bij het klaarmaken van het eten. 4.3 Opnameduur De duur van een verblijf kan per jongere verschillen. Wij maken een onderscheid tussen kort- en langverblijf. De verblijfsduur bij kortverblijf is vaak heel verschillend, variërend van enkele weken tot maximaal 1 of 2 jaar (jeugddetentie). Bij de langverblijfgroepen worden jongeren langer aan onze zorg toevertrouwd, bijvoorbeeld met een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) die 2, 4 of 6 jaar kan duren. 4.4 Contact met uw kind Bellen Uw kind mag tenminste tweemaal per week gedurende tien minuten bellen naar personen buiten de inrichting. De kosten voor het telefoneren betalen de jongeren zelf. Iedere groep heeft vaste belmomenten. De tijden staan in de groepsregels. Post Jongeren die bij ons verblijven mogen zo vaak als zij willen post versturen (en ontvangen). Briefpapier en enveloppen krijgen zij van de inrichting, postzegels moeten zij zelf kopen. Post wordt gecontroleerd op verboden spullen en kan onder bepaalde omstandigheden volledig worden gelezen. Dit mag uiteraard niet zomaar. Bezoek Elke week mag uw kind bezoek van relaties ontvangen. Dit zijn maximaal 3 personen tegelijk. Uw kind moet er zelf voor zorgen dat de personen die op bezoek mogen komen op de bezoekerslijst staan. Wie niet op de bezoekerslijst staat kan geen bezoekafspraak maken. Er zijn bepaalde tijden waarop u uw kind kan bezoeken. Dit hangt af van de groep waar uw kind verblijft. Bezoekers moeten vooraf een afspraak maken om op bezoek te komen. Afspraken kunnen gemaakt worden via het afsprakenbureau. Dit kan op werkdagen van uur tot uur via telefoonnummer Regels voor bezoek Legitimatie en toegang tot de inrichting Alle bezoekers moeten zich legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Minderjarige bezoekers mogen alleen onder begeleiding de inrichting betreden. De bezoekers worden bij binnenkomst gecontroleerd op spullen die niet naar binnen mogen (zoals wapens of drugs). Ook mobiele telefoons of andere telecommunicatieapparatuur, fotoof filmapparatuur en huisdieren mogen niet naar binnen. Het bezoek gaat door een metaaldetectiepoort, zodra deze niet meer reageert mag het bezoek naar binnen. Invoer van spullen Bezoekers mogen spullen voor uw kind meenemen. Een medewerker van Den Hey-Acker neemt de spullen in ontvangst en zorgt er voor dat ze na controle in het bezit van uw kind komen. Niet toegestane spullen krijgen de bezoekers na afloop van het bezoek weer mee naar huis. Het is uitdrukkelijk verboden om kauwgom, alcoholhoudende dranken, drugs, lucifers, aanstekers en dergelijke mee te nemen. De directie kan besluiten om andere spullen te verbieden, wanneer deze de veiligheid binnen de inrichting in gevaar brengen. Als bezoeker mag je dus niets geven aan uw kind tijdens het bezoek. Als u niet zeker weet of iets wel of niet mee de inrichting in mag dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw kind. De volgende zaken mogen wel worden meegebracht door bezoek: kleding en schoeisel (geen hoofddeksels). Kleding moet netjes, schoon en niet aanstootgevend zijn. foto s, fotoalbum en posters (met uit zondering van aanstootgevende of pornografische afbeeldingen). Praktische informatie 9

12 studiemateriaal (met toestemming van het pedagogisch team of een docent). gameboy + spelletjes + adapter, walkman of discman + adapter. elektrisch scheerapparaat. volledig doorzichtige cassettebandjes en originele cd s. horloge + sieraden, tenzij deze door hun vorm gevaarlijk kunnen zijn, of naar het oordeel van het aanwezige personeel, te waardevol. 4.5 Verlof Als uw kind in een gesloten groep zit, dan heeft hij in het begin geen verlof. Als uw kind in een besloten groep verblijft, dan is er altijd eerst een gewenningsperiode van vier tot zes weken. In die periode blijft uw kind bij ons, ook in de weekenden en vakanties. De behandelcoördinator van uw kind schrijft een advies over het verlof, de directie van Den Hey-Acker tekent voor akkoord en daarna gaat dit advies naar Bureau Individuele JeugdZaken (IJZ) in Den Haag. Zij geven de eindbeslissing terug aan de inrichting. Bij sommige trajecten schrijft ook de (jeugd)reclassering een advies. Verlof wordt langzaam opgebouwd, vaak vinden de eerste verloven onder begeleiding plaats. Zodra uw kind onbegeleid op verlof kan, wordt dat verlof altijd eerst uitgebreid voorbereid. Bijvoorbeeld met de persoon waar uw kind tijdens zijn verlof verblijft. We maken ook afspraken over de invulling van het verlof. Zo moet uw kind tijdens het verlof soms telefonisch contact opnemen met het pedagogisch team. Als uw kind in voorlopige hechtenis of in jeugddetentie is geplaatst, dan heeft hij geen recht op verlof. Geen standaard verlofrecht Er bestaat geen standaard verlofrecht. Verlof wordt toegekend op basis van het perspectiefplan van uw kind. Het kan dus zijn dat de verlofregeling afwijkt van de verlofregeling van de groepsgenoten van uw kind. Ook ondernemen we actie om uw kind terug te vinden. Als u óók niet weet waar uw kind is, dan is de situatie ernstig. Jongeren zitten dan vaak ergens ondergedoken en de kans is groot dat ze verkeerde dingen doen. Afhankelijk van de reden waarom uw kind in onze instelling verblijft, wordt hij op enig moment uitgeschreven. Als uw kind na verloop van tijd wel weer wordt gevonden, dan moet de plaatselijke instantie beoordelen wat er met uw kind gebeurt. Soms wordt uw kind dan in een andere inrichting geplaatst, omdat dan de aanvraag tot plaatsing opnieuw in behandeling moet worden genomen. Drugs, alcohol en gokken tijdens verlof Uiteraard zijn (soft)drugs, alcohol en gokken bij ons niet toegestaan. Ook niet tijdens verlof! Als uw kind middelen gebruikt, dan is het onder invloed. Daardoor is het moeilijker te behandelen. Daarnaast zijn alcohol en drugs erg ongezond, zorgen ze voor slechte schoolresultaten, en leiden ze vaak tot agressie en criminaliteit. Het is dus erg belangrijk dat u probeert te voorkomen dat uw kind tijdens zijn verlof drugs of alcohol gebruikt, en dat u eventueel gebruik direct aan ons meldt. We houden regelmatig urinecontroles en alcoholcontroles. Ook gokken is verboden. Jongeren mogen alleen om de eer spelen. Weglopen en opsporing Soms lopen jongeren weg, of komen ze niet terug van hun verlof. Ze zijn dan ongeoorloofd afwezig. Als uw kind wegloopt, dan stellen wij u daar direct van op de hoogte. 10 Praktische informatie

13 4.6 Geld Jongeren mogen geen geld op zak hebben in de inrichting. Het geld dat zij bij zich hadden toen zij binnenkwamen in de inrichting wordt op een speciale rekening van de inrichting gestort. Dit is de rekeningcourant; De inrichting beheert een rekening op naam van uw kind. Als u geld wil overmaken op de rekening van uw kind dan doet u dit op bankrekeningnummer ter attentie van JJI Den Hey- Acker, onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind en het TULPnummer. Dit nummer kunt u opvragen bij de mentor. Het geld wordt bijgeschreven op de rekeningcourant, dit kan ongeveer 5 dagen duren. Het is niet toegestaan uw kind geld te geven tijdens bezoek. Jongeren krijgen ook zakgeld, daarvan kunnen zij per week voor een vast bedrag goederen bestellen op de interne winkelbestellijst zoals telefoonkaarten, rookwaren, verzorgingsproducten. 4.7 Identificatie jongeren De minister van Justitie heeft besloten dat alle jongeren in de jeugdinrichtingen moeten worden geïdentificeerd. Op deze manier kan worden gecontroleerd of de juiste jongere op verlof gaat of terugkeert van bijvoorbeeld de rechtbank. Deze identificatie gebeurt aan de hand van vingerafdrukken. 4.8 Ziektekostenverzekering Tijdens het verblijf in een justitiële jeugdinrichting valt uw kind onder de ziektekostenregeling van Justitie. De huidige zorgverzekering moet worden opgeschort totdat uw kind de inrichting verlaat. Hoe u dit moet doen kunt u vinden in de bijlage. 4.9 Klachten Al onze medewerkers proberen uw kind (en u) zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat er soms iets niet goed gaat. Iedere justitiële jeugdinrichting heeft een Commissie van Toezicht. In deze commissie zitten mensen die niet bij ons werken en dus onafhankelijk zijn. Hun taak is toezicht houden op de manier waarop wij met de jongeren omgaan. Een lid van de commissie (de maandcommissaris) bezoekt de inrichting minimaal tweemaal per maand. De commissaris houdt dan ook een spreekuur. Wanneer uw kind vindt dat hij niet juist is behandeld kan hij een klacht indienen bij de directeur. Komen zij er samen niet uit dan kan de commissie van toezicht worden ingeschakeld om te bemiddelen. Ook als er een beslissing is genomen waar uw kind het niet mee eens is kan hij de commissie van toezicht inschakelen. Dit kan schriftelijk door een brief te sturen aan: Commissie van Toezicht JJI Den Hey-Acker Postbus PA Breda Wanneer u zich niet goed behandeld voelt, raden wij u aan om hierover te praten met de persoon om wie het gaat en eventueel de leidinggevende van deze persoon. Komt u er dan samen niet uit dan kunt u uw klacht indienen bij de directie. U kunt een klacht indienen via onze website (www.heyacker.nl) of per post. U stuurt uw bericht onder vermelden van klacht naar: JJI Den Hey-Acker t.a.v. Directie Postbus ES Breda 4.10 Een nog beter beeld krijgen? Een aantal justitiële jeugdinrichtingen hebben samengewerkt aan het opzetten in een virtuele jeugdinrichting. Op deze website is door het kiezen van een personage deze te volgen in zijn verblijf in een justitiële jeugdinrichting. Dit kan voor u als ouder een goed hulpmiddel zijn om een beter beeld te krijgen wat er met uw kind gebeurt als hij of zij in een justitiele jeugdinrichting is geplaatst. We willen wel opmerken dat er per inrichting dingen net iets anders kunnen zijn als op de virtuele jeugdinrichting. De virtuele justitiële jeugdinrichting is te bekijken op Praktische informatie 11

14 5 Adressen en route 5.1 Locaties 5.2 Routebeschrijving Breda locatie Ginneken Galderseweg 7, 4836 AB Breda Algemeen: Afspraken: Breda sector De Vliet Galderseweg 15, 4836 AC Breda Algemeen: Afspraken: Vanaf station Breda kunt u met bus nr Deze rijdt richting Meerseldreef (België) en stopt op de halte Galderseweg bij Den Hey-Acker. Deze bus rijdt slechts eenmaal per uur. U kunt vanaf het station ook een (trein)taxi nemen. Vanuit Roosendaal na Etten-Leur bij de oprit van de A16 (richting Antwerpen - Tilburg). Direct de A16 weer verlaten (afslag Breda - Rijsbergen). Onderaan de afslag gaat u linksaf. U volgt de Zuidelijke Rondweg tot de afslag Breda-Mastbos-Klokkenberg. Onderaan de afslag rechts, borden Klokkenberg volgen. Na circa 1 kilometer maakt de weg een bocht naar rechts. Dan begint aan de linkerkant een bosperceel, dat bij de inrichting hoort. Vanuit Tilburg of Utrecht afslag Breda nemen. Zuidelijke Rondweg volgen tot afslag Mastbos. Onderaan de afslag linksaf. Borden Klokkenberg volgen. U rijdt de stad weer uit en het Mastbos in. Na 1 kilometer maakt de weg een bocht naar rechts. Dan begint aan de linkerkant een bosperceel, dat bij de inrichting hoort. Vanuit Dordrecht of Antwerpen A16 volgen tot de afslag Breda-Rijsbergen. Onderaan de afslag gaat u linksaf. U volgt de Zuidelijke Rondweg tot de afslag Breda- Mastbos-Klokkenberg. Onderaan de afslag rechts, borden Klokkenberg volgen. Na circa 1 kilometer maakt de weg een bocht naar rechts. Dan begint aan de linkerkant een bosperceel, dat bij de inrichting hoort. 12 Adressen en route

15 Deze publicatie is bedoeld voor ouders en verzorgers van bij ons verblijvende jongeren en is aan wijzigingen onderhevig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. JJI Den Hey-Acker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze uitgave. De personen op de foto s zijn modellen. JJI Den Hey-Acker Colofon Uitgave JJI Den Hey-Acker Vormgeving Osage / communicatie en ontwerp Fotografie Jan-Dirk van der Burg Druk Oomen Offset, Breda December 2010

16 Contactgegevens JJI Den Hey-Acker Locatie Ginneken Galderseweg 7, 4836 AB Breda Postbus 4737, 4803 ES Breda Sector De Vliet Galderseweg 15, 4836 AC Breda Postbus 4737, 4803 ES Breda Telefoon Afspraken

TEYLINGEREIND MEEDOEN, DAT WIL JIJ TOCH OOK? Informatie voor ouders

TEYLINGEREIND MEEDOEN, DAT WIL JIJ TOCH OOK? Informatie voor ouders TEYLINGERE Informatie voor ouders TEYLINGERE Waarom is mijn kind in Teylingereind geplaatst? Samen werken aan de toekomst Uw kind is in Teylingereind geplaatst, een ingrijpende gebeurtenis. Misschien heeft

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten

Kliniek Zevenaar. Informatie voor patiënten Kliniek Zevenaar Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

Informatiefolder voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten Informatiefolder voor patiënten 2 INLEIDING FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam

Informatie over. de forensisch psychiatrische kliniek. Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Postadres Inforsa Forensisch Psychiatrische Kliniek Postbus 75867 1070 AW Amsterdam Bezoekadres Duivendrechtsekade 55 1096 AH Amsterdam Telefoon: 020-590 81 00 Voor verwijzers 020-590 81 50 (tel. opnamesecretariaat)

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Inbewaringstelling. Mondriaan. Informatie voor patiënten. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Inbewaringstelling (IBS) Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Inbewaringstelling Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal Pieter

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind

INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS Een gesloten behandeling voor uw kind 2 Voor een betere toekomst Inhoud 1 Een gesloten behandeling voor uw kind: 4 wat betekent dat voor u als ouder 3 2 De

Nadere informatie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie

Behandelhuis afdeling Psychiatrie Behandelhuis afdeling Psychiatrie U bent opgenomen of overweegt u te laten opnemen in het Behandelhuis van de afdeling Psychiatrie van Rijnstate Arnhem. Meer informatie hierover vindt u in deze folder.

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

Samen werken aan jouw toekomst

Samen werken aan jouw toekomst WELKOM BIJ DE OVERFLATS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Overflats van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Overflats

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Informatie voor jongeren Fasehuizen

Informatie voor jongeren Fasehuizen Fasehuizen Informatie voor jongeren Een fasehuis? Voor wie? Voor jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben. Jongeren zoals jij. In een

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren

Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Raad voor de Kinderbescherming Ministerie van Veiligheid en Justitie Leerstraf So-Cool Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf So-Cool volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Over Work-Wise Work-Wise is een traject. Een traject dat jongens en meiden die geplaatst zijn in een Jeugdinrichting op weg helpt

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42

Patiëntenvertrouwenspersonen binnen Lentis zijn: Gerie Bulstra 06 44 06 47 82 en Marieke Rosing 06 54 31 55 42 Maaltijden De warme maaltijden worden bereid in een centrale keuken. U kunt de maaltijd nuttigen op uw eigen kamer of in de gezamenlijke huiskamer. Het is ook mogelijk om de warme maaltijd te gebruiken

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling

Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Kliniek Ithaka Voor intensieve behandeling Een behandeling bij Ithaka richt zich op het herstel of verbetering van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind of de jeugdige in zijn of haar eigen omgeving.

Nadere informatie

Huisregelboekje. Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker. Versie 2012-1.0. Versie 2009.01

Huisregelboekje. Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker. Versie 2012-1.0. Versie 2009.01 Huisregelboekje Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker Versie 2012-1.0 Versie 2009.01 Ministeriële regeling Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 juli 2011, nr. 5699818/11/DJI,

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Als je een taakstraf hebt gekregen

Als je een taakstraf hebt gekregen Als je een taakstraf hebt gekregen De rol van de Raad De Raad voor de Kinderbescherming regelt je taakstraf. Als je een taakstraf opgelegd hebt gekregen krijg je een gesprek met iemand van de Raad, een

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!!

ToReachIt. Acceptance is the beginning of change!!! ToReachIt Acceptance is the beginning of change!!! Acceptance is the beginning of change! Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1.1. Wat ontbreekt er in Nederland aan begeleiding voor onze doelgroep volgens

Nadere informatie

Informatiefolder Patiënten

Informatiefolder Patiënten Informatiefolder Patiënten Inleiding FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch psychiatrisch centrum voor patiënten met een interneringsmaatregel. Deze folder zal u voorzien van algemene informatie met

Nadere informatie

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS)

JEUGDBESCHERMING NOORD. Ondertoezichtstelling (OTS) JEUGDBESCHERMING NOORD Ondertoezichtstelling (OTS) Deze brochure bestaat uit twee delen. Het eerste deel is geschreven voor kinderen, maar zeker ook handig voor ouders om te lezen. Het tweede deel is speciaal

Nadere informatie

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren

Leerstraf Tools4U. Informatie voor jongeren Leerstraf Tools4U Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf Tools4U volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze brochure? 4 > Waarom

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Samenvatting. Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep. Wat, hoe en waarom

Samenvatting. Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep. Wat, hoe en waarom Samenvatting Opzet, werkwijze en onderzoeksgroep In dit onderzoek worden dertig jongeren gedurende twee jaar gevolgd tijdens de uitvoering van hun PIJmaatregel. De centrale onderzoeksvraag is: Wat gebeurt

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Rechterlijke Machtigingen

Rechterlijke Machtigingen Rechterlijke Machtigingen Informatie voor patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Mondriaan Rechterlijke machtiging Colofon Tekst Concernstaf i.s.m. Bureau Communicatie Beeldmateriaal

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Wie zijn onze patiënten?

Wie zijn onze patiënten? In deze folder vertellen wij u graag wat meer over Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden. De Kijvelanden behandelt mensen met een psychiatrische stoornis. De rechter heeft hen tbs met bevel tot

Nadere informatie

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK)

WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING. Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) WERKEN AAN ONTWIKKELING MET EXTRA BEGELEIDING EN BEHANDELING Voor zeer moeilijk opvoedbare en lerende jongeren (ZMOLK) JONGEREN ONTDEKKEN WAT ZE WEL KUNNEN Jongeren met een IQ tussen 40 en 60 en ernstige

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Hulpverlening Lijn5 LVB-ZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Daarnaast geeft Lijn5 ook advies en consultatie aan bijvoorbeeld een

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor patiënten Generalistische basis ggz U bent door uw huisarts verwezen voor behandeling naar de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) van Mondriaan. Mondriaan Generalistische

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MET ELKAAR VOOR ELKAAR De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt volwassenen met zowel een verstandelijke beperking als

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten

Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten Informatiefolder voor de omgeving van geïnterneerde patiënten 2 INLEIDING Een naaste uit uw omgeving is aangemeld voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent. FPC Gent is een nieuw opgestart forensisch

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting

Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Tenuitvoerlegging van een straf of maatregel in een Justitiële Jeugdinrichting Dit informatieblad is gericht aan professionals in de (jeugd) strafrechtsketen. Het geeft informatie over de tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares

Zorgprogramma. Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie. Amares Zorgprogramma Amares Emergis, kinder- en jeugdpsychiatrie Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die behandeling krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die binnenkort

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Als u klachten heeft...

Als u klachten heeft... Als u klachten heeft... Bent u niet tevreden? Wij, Raad van Bestuur, medewerkers en artsen van het willen graag dat u tevreden bent over uw medische behandeling. Ook willen we dat u zich welkom voelt bij

Nadere informatie

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl

Psychiatrie. Therapieprogramma. www.catharinaziekenhuis.nl Psychiatrie Therapieprogramma www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Het therapieprogramma... 3 Waarom groepstherapie?... 3 De groepsindeling... 4 De observatiegroep... 4 De behandelgroep... 4 Werkwijze therapeuten...

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten

Verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten Verpleegafdeling Maag-, Darm en Leverziekten In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname op verpleegafdeling Maag-, Darm- en Leverziekten. In deze folder staat informatie over de gang

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Ondanks tegenwind, vooruit. Over behandeling en gedragsinterventies bij JJI Den Hey-Acker

Jaarverslag 2010. Ondanks tegenwind, vooruit. Over behandeling en gedragsinterventies bij JJI Den Hey-Acker Jaarverslag 2010 Ondanks tegenwind, vooruit Over behandeling en gedragsinterventies bij JJI Den Hey-Acker Inhoud 2010 Ondanks tegenwind, vooruit Jaap van der Geest: Er is maar een weg terug: de weg omhoog

Nadere informatie

Fasehuizen. Informatie voor ouders/verzorgers

Fasehuizen. Informatie voor ouders/verzorgers Fasehuizen Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie zijn fasehuizen bedoeld? Jongeren van 16 tot en met 18 jaar die zelfstandig willen wonen, maar daar nog begeleiding bij nodig hebben, kunnen dit leren

Nadere informatie

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken.

ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. ggz Drenthe geestelijke gezondheldszdfjj In deze brochure vindt u informatie over de hulp van GGZ Drenthe en allerlei praktische zaken. Aan de slag met psychische problemen Heeft u last van somberheid

Nadere informatie

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER

Uw rechtspositie. bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: WILLEM WOZNITZA FOTO: ARENDO SCHIPPER Uw rechtspositie bij een voorwaardelijke machtiging FOTO: ARENDO SCHIPPER 2 U W R E C H T S P O S I T I E Inhoud P A G I N A 3 Inleiding 4 De voorwaardelijke machtiging 5 Het behandelingsplan (de voorwaarden)

Nadere informatie

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin

Informatie over. de kliniek intensieve behandeling. Onderdeel van Arkin Informatie over de kliniek intensieve behandeling Onderdeel van Arkin Inhoudsopgave Inleiding............................ 3 Doelstellingen......................... 3 Cliënten............................

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

voor ouders/verzorgers

voor ouders/verzorgers voor ouders/verzorgers Justitiële jeugdzorginstelling Het Keerpunt is een onderdeel van: SJSJ - Pater Kustersweg 8-6267 NL Cadier en Keer 1 2 Inleiding Uw zoon is onlangs voor behandeling opgenomen in

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn

Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn Welkom bij MRC Aardenburg - Doorn Inhoudsopgave Missie 4 Welkom bij MRC Aardenburg 5 Behandelvormen 5 Klinische behandeling 5 Poliklinische behandeling 5 Verloop behandeling 6 Inschrijving en opnamedag

Nadere informatie

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013

90.000. Dit is DJI 15.000. 5x2x2½ 11.600.000 34% - 66% Juli 2014. In cijfers en feiten. gebaseerd op 2013 90.000 34% - 66% 105 35 1 15.000 35 262 2013 11.600.000 5x2x2½ Dit is DJI In cijfers en feiten gebaseerd op 2013 Juli 2014 In 2013 werden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dagelijks meer dan

Nadere informatie

Brochure Het Poortje, jeugdinrichtingen

Brochure Het Poortje, jeugdinrichtingen Brochure Het Poortje, jeugdinrichtingen Het Poortje jeugdinrichtingen met een missie Wat is Het Poortje? Specialisaties justitiële behandeling, intensieve jeugdzorg, onderwijs & arbeidstoeleiding Het doel

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie

Gedwongen opname (BOPZ)

Gedwongen opname (BOPZ) PSYCHIATRIE Gedwongen opname (BOPZ) In Bewaring Stelling en Rechterlijke Machtiging Deze folder geeft algemene informatie over een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of op een psychiatrische

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie