TEYLINGEREIND MEEDOEN, DAT WIL JIJ TOCH OOK? Informatie voor ouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TEYLINGEREIND MEEDOEN, DAT WIL JIJ TOCH OOK? Informatie voor ouders"

Transcriptie

1 TEYLINGERE Informatie voor ouders TEYLINGERE

2 Waarom is mijn kind in Teylingereind geplaatst? Samen werken aan de toekomst Uw kind is in Teylingereind geplaatst, een ingrijpende gebeurtenis. Misschien heeft u het zien aankomen of kwam het geheel onverwachts. Wij kunnen ons indenken dat u boos, verdrietig, moedeloos of teleurgesteld bent. Hoe dan ook: er moet iets gebeuren. Dit moment grijpen wij aan om te werken aan een betere toekomst, zodat uw kind straks weer positief kan meedoen in de samenleving. Uw kind heeft dat recht, net als het recht op bescherming, leren, samenwerken, aanmoediging, groeien en keuzes maken. Hierbij zijn uw steun en aanmoediging onmisbaar. Forensisch Centrum Teylingereind is een justitiële jeugdinrichting voor jongeren van 12 tot 23 jaar. Uw kind is bij ons geplaatst, omdat hij wordt verdacht van een strafbaar feit of een strafbaar feit heeft gepleegd. De rechter heeft besloten om uw kind in Teylingereind te plaatsen en bepaalt eveneens de duur van het verblijf. Wij zien de periode in Teylingereind als een nieuw begin naar weer meedoen in de samenleving. Dat wilt u toch ook? Om dit te realiseren bieden wij uw kind structuur, besteden wij extra aandacht aan sociale vaardigheden en helpen hem zo goed mogelijk op weg naar een opleiding, een stage of een baan. Waarom is uw kind bij ons geplaatst, hoe kunt u contact hebben en wordt er goed voor uw kind gezorgd? In deze brochure beantwoorden wij de meest gestelde vragen.

3 Hoe kan ik contact hebben met mijn kind? Uw kind mag minstens tweemaal per week bellen naar mensen buiten Teylingereind. Ouders zijn van harte welkom om te koken op de leefgroep. Ouders zijn belangrijk voor de terugkeer van de jongere in de samenleving. Met andere woorden: als uw kind op uw steun kan rekenen, dan heeft hij betere kansen. Daarom stimuleren wij het contact tussen ouders en kind. U bent van harte welkom op de bezoekmomenten, ouderavonden, bij vieringen of om te koken op de leefgroep. Zie het formulier Contact met uw kind voor contactgegevens en bezoek- en beltijden. Bezoek Er is twee keer per week de mogelijkheid om op bezoek te komen. Hiervoor kunt u zich telefonisch aanmelden of door middel van het aanvraagformulier. Dit kunt u via onze website downloaden. Bellen Uw kind mag minstens tweemaal per week bellen naar mensen buiten de inrichting. De kosten voor het telefoneren betaalt uw kind zelf door middel van telefoonkaarten die alleen in de inrichting kunnen worden besteld. Een mobiele telefoon is niet toegestaan in Teylingereind. Wanneer u wilt weten hoe het met uw kind gaat, kunt u dagelijks tijdens beltijden contact opnemen met de groepsleiding. Post U mag uw kind zo veel post sturen als u wilt. Het is belangrijk dat u op de enveloppe duidelijk de naam van uw kind vermeldt. Ook uw kind mag zo vaak post versturen als hij wil. Briefpapier en enveloppen stelt Teylingereind beschikbaar. De verzendkosten betaalt uw kind zelf. Meer informatie over geld leest u verderop in deze brochure onder de kop Kan ik spullen meenemen voor mijn kind?. Verlof Er is sprake van verlof in de eindfase van de behandeling, als we toewerken naar de terugkeer in de samenleving. Het verlof is afhankelijk van de straf of maatregel en de ontwikkeling van uw kind. Bij voorlopige hechtenis is er alleen in zeer uitzonderlijke gevallen verlof mogelijk. Waar we in deze brochure spreken over ouders bedoelen we ook verzorgers en voogden.

4 Hoe ziet de inrichting er van binnen uit? Uw kind verblijft op één van de leefgroepen in Teylingereind, waar hij samenleeft met andere jongeren en de groepsleiding. De leefgroep beschikt over een grote huiskamer met een ziten eethoek, de mogelijkheid om televisie te kijken en spelletjes te doen, zoals tafelvoetbal. Bij de groep is ook een keuken, een washok, het kantoor van de groepsleiding en een ruimte waar jongeren kunnen bellen. Op de gang bevindt zich de gezamenlijke doucheruimte. Uw kind heeft een eigen kamer met daarin een bed, tafel, kast, wastafel en toilet. Hier verblijft hij een deel van de avonduren en s nachts. De deur zit dan op slot. In Teylingereind is ook een school, sportzaal, bibliotheek, muzieklokaal, tandarts en kapper aanwezig. U kunt gerust contact opnemen met de groepsleiding om een afspraak te maken voor een rondleiding. Jongeren in Teylingereind doen even niet meer mee in de samenleving, maar diep van binnen is dat juist wat ze willen. Een baan, een huis, een relatie, het gevoel dat je ertoe doet. Wij willen hen leren wat er nodig is om weer mee te doen.

5 Wat doet mijn kind de hele dag? Op school kan elke jongere ontdekken dat hij echt wat kan. En wie dat ontdekt, wil vaak meer. De docenten stimuleren hen daarbij zo veel mogelijk. Want wie leert, bouwt aan zijn basis om weer mee te doen in de samenleving. In Teylingereind is een dagprogramma, van het moment van opstaan tot naar bed gaan. Hiermee willen wij uw kind zo veel mogelijk leren, motiveren activeren en structuur bieden. Een belangrijk onderdeel is interne school De Burcht waar iedere jongere verplicht onderwijs volgt of in de werkplaats aan de slag gaat. Wij kijken hierbij naar de achtergrond, interesses en mogelijkheden van uw kind en stimuleren hem om certificaten en diploma s te behalen. Als uw kind voor het verblijf in Teylingereind naar school ging, dan neemt een medewerker van De Burcht contact op met de school van herkomst om de voortgang te bespreken. Eigen verantwoordelijkheid wordt aangeleerd door dagelijkse trainingen in sociale vaardigheden, het beheersen van agressie en het maken van de juiste beslissingen. Door middel van corveetaken, zoals opruimen en afwassen, leert uw kind samenwerken met anderen. Om in beweging te blijven en energie kwijt te kunnen, is er minimaal twee keer in de week de mogelijkheid om te sporten, zoals voetbal en fitness en andere activiteiten, zoals muziekles. En buitenlucht is gezond, dus stimuleren wij uw kind minimaal twee keer per dag naar de binnenplaats te gaan.

6 Wordt er goed voor mijn kind gezorgd? Wij hebben net als u het beste met uw kind voor en daarbij hoort een goede verzorging. De basis is eten, drinken, slapen en lichamelijke verzorging. Per dag zijn er drie maaltijden die uw kind samen met andere jongeren en de groepsleiding nuttigt. Hierbij houden we, voor zover mogelijk, rekening met godsdienst. Medewerkers stimuleren uw kind om goed voor zichzelf te zorgen, zoals twee keer per dag tandenpoetsen, dagelijks douchen, bed opmaken en de was doen. In Teylingereind is een medische dienst die de lichamelijke gezondheid van uw kind in de gaten houdt: is uw kind gezond? Gedragswetenschappers kijken naar de mentale gezondheid van uw kind: hoe voelt uw kind zich? Mocht het nodig zijn, dan krijgt uw kind een behandeling aangeboden, waarbij hij bijvoorbeeld leert omgaan met zijn agressie- of drugsprobleem. Voor de geestelijke verzorging is er een imam en een dominee. Elk kind krijgt de behandeling en verzorging die hij nodig heeft. Ook ontspanning is belangrijk voor de gezondheid van uw kind. Jongeren moeten gaan inzien dat ze andere, betere mogelijkheden hebben. Het perspectiefplan is de concrete basis daarvoor. Hierin staat waaraan de jongere gaat werken, hoe dat verloopt en hoe zijn gedrag verbetert.

7 Is het veilig voor mijn kind in Teylingereind? Wij doen er alles aan om een veilige leefomgeving te creëren. Hierbij spelen onze medewerkers een belangrijke rol: zij houden toezicht op uw kind. Onderlinge spanningen worden vroegtijdig gesignaleerd en uitgesproken. Maar net zoals in het dagelijks leven, kan er ruzie ontstaan. Dat proberen we dan zo goed en snel mogelijk op te lossen. In een goede sfeer durven jongeren te laten zien wat ze echt willen, wie ze echt zijn. Pas dan kunnen we vooruitgang met hen boeken. Ook de dagstructuur biedt veiligheid, want iedereen weet waar hij aan toe is en wat er wordt verwacht. De beveiliging zorgt ervoor dat iedere bezoeker zich legitimeert en dat er geen spullen de inrichting worden binnengebracht die verboden zijn. Ook van u verwachten wij dat u geen spullen meeneemt die niet de inrichting in mogen. In Teylingereind zijn een dominee en een imam aanwezig met wie uw kind kan praten over zijn gevoelens en andere zaken die voor hem belangrijk zijn.

8 Wat wordt er van mij verwacht? Ouders hebben invloed op een succesvolle terugkeer van hun kind in de samenleving, ook al lijkt dat soms misschien niet zo. U kent uw kind het beste en weet dus ook wat nodig is om te veranderen. Wanneer u zichtbaar uw steun laat zien, door aanwezig te zijn bij gesprekken, bezoekmomenten en ouderavonden, dan is dat een enorme stimulans voor uw kind om zich in te zetten en te werken aan een betere toekomst. Uw kind krijgt een mentor toegewezen die zo snel mogelijk contact met u opneemt. Samen met u en uw kind stellen we doelen die we opnemen in het perspectiefplan. In dit plan staat onder meer welk onderwijs uw kind volgt. Plan voor de toekomst Ook al verblijft uw kind nu in Teylingereind, u bent en blijft de ouder. Wij respecteren dat en streven ernaar u bij belangrijke beslissingen te betrekken. De mentor van uw kind neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op. We willen graag horen hoe u tegen de situatie aankijkt, zodat we samen met u en uw kind doelen kunnen stellen. Deze doelen vormen een onderdeel van het perspectiefplan dat in overleg met uw kind wordt opgesteld. Dit plan is gericht op een betere toekomst, op weer meedoen in de samenleving en is voor ieder kind anders. Aan welk probleemgedrag gaan we werken, welk onderwijs wordt gevolgd, wat is uw rol als ouder en hoe ziet het verloftraject eruit? U wordt uitgenodigd voor besprekingen over de voortgang van dit plan. Uw mening telt, dus hopen wij dat u mee wilt werken aan zo n gesprek. U mag ook zelf om een gesprek met groepsleiders of gedragswetenschappers vragen. Keuzes maken is belangrijk. Zeker wanneer de jongere terugkeert in de maatschappij is het noodzaak dat hij heeft leren inzien hoe hij de goede keuzes maakt. Dus niet terugvallen in crimineel gedrag, maar toekomstgericht denken.

9 Kan ik spullen meenemen voor mijn kind? Op het formulier Invoer goederen staat een overzicht van wat de inrichting in mag. Spullen die u meeneemt, kunt u niet rechtstreeks aan uw kind geven. Een medewerker neemt de spullen in ontvangst en zorgt ervoor dat deze aan uw kind worden overhandigd. Aanmoedigen betekent in Teylingereind: kijken naar wat je kunt. Applaus kan iemand over de streep helpen. Zeker als dat van ouders en familie komt. U bent wat ons betreft onmisbaar in het veranderingsproces. Geld Jongeren mogen in de inrichting niet beschikken over contant geld. Na plaatsing in Teylingereind wordt voor uw kind een rekening geopend, waar wekelijks zakgeld op wordt gestort. Met dit geld kunnen bijvoorbeeld belkaarten en verzorgingsproducten worden besteld. Er geldt een maximumbedrag per week dat jongeren mogen uitgeven. Als u geld wilt overmaken op de rekening van uw kind, dan kan dat op bankrekeningnummer NL27 RABO ten name van Stichting Teylingereind. Vergeet niet de voor- en achternaam van uw kind te vermelden. Bij vertrek uit de inrichting wordt geld dat nog op de rekening staat teruggestort op het rekeningnummer dat bij ons bekend is.

10 Waar kan ik terecht met vragen? Contact Als u na het lezen van deze brochure nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met medewerkers van de inrichting. Op de website van Teylingereind, staat meer informatie en kunt u onder andere de formulieren downloaden die in deze brochure zijn genoemd. Routebeschrijving Openbaar vervoer Vanaf de NS-stations Leiden Centraal en Sassenheim vertrekken bussen richting Teylingereind. U kunt uitstappen bij halte Uiver of Postbrug. Voor actuele reisinformatie verwijzen wij u naar Per auto Vanuit de richting Den Haag (A44): Neem afrit 6 (Noordwijk/Oegstgeest-Noord) Aan het einde van de afrit slaat u linksaf en gaat u de snelweg onderdoor Ga hierna de eerste rechts Sla direct voor de spoorwegovergang rechtsaf Nadat u de slagboom bent gepasseerd, rijdt u het parkeerterrein van Teylingereind op Vanuit de richting Amsterdam (A44): Neem afrit 4 (Warmond) Aan het eind van de afrit gaat u linksaf richting Sassenheim Bij de verkeerslichten op de T-splitsing gaat u linksaf in de richting Leiden U rijdt nu op de Rijksstraatweg Op de rotonde neemt u de tweede afslag De weg rechts aanhouden richting het spoor Direct na de spoorwegovergang gaat u de eerste weg links Nadat u de slagboom bent gepasseerd, rijdt u het parkeerterrein van Teylingereind op Forensisch Centrum Teylingereind Rijksstraatweg AL Sassenheim T I E Als mens heb je anderen nodig om vooruit te komen in de samenleving. Mensen op wie je kunt bouwen, die je kunt vertrouwen. Dat besef is essentieel. Dus leren jongeren op allerlei manieren om beter samen te werken: met elkaar, met groepsleiding, met u als ouder of met collega s tijdens hun stage.

11 Meer informatie over Teylingereind, onze aanpak en allerlei praktische zaken is te vinden op de website: Forensisch Centrum Teylingereind Rijksstraatweg 24, 2171 AL Sassenheim Postbus 193, 2170 AD Sassenheim Telefoon: , Fax:

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G

B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G B e h a n d e l - c e n t r u m S G LV G Kliniek voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen S G LV G - K l i n i e k De SGLVG-Kliniek

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids geestelijke gezondheidszorg Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze gids? 3 Leeswijzer 3 Pakket 7B 21 Beveiligd

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239 werkenrode jongeren inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM

WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM WELKOM OP DE INTENSIEVE BEHANDELEENHEDEN WEL & STROOM Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen

Nadere informatie

infobrochure leefgroep Hinkstap

infobrochure leefgroep Hinkstap infobrochure leefgroep Hinkstap Welkom Wie je ook bent, vanwaar je ook komt, je bent welkom bij ons In deze wat vreemde en nieuwe wereld wil dit boekje je gids zijn. Lees het, als je vragen hebt, vraag

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Ken je rechten Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoe gebruik je deze folder 5 Wonen in een groep 7 (Gezins)voogd 8 Hulpverleningsplan

Nadere informatie

Informatie Nieuwmarke

Informatie Nieuwmarke 1 Informatie Nieuwmarke INFORMATIE Persoonlijk begeleider: Gedragsdeskundige: Coördinerend begeleider: Postadres: Postbus 94, 7200 AB Zutphen Bezoekadres: Dr. W. Slotlaan 12, Rekken T 088 547 73 00 2 INFORMATIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoe komen jongeren in de criminaliteit terecht? Soorten jeugdcriminelen

Inhoudsopgave. Hoe komen jongeren in de criminaliteit terecht? Soorten jeugdcriminelen Jeugdcriminaliteit. Sectorwerkstuk Jeugdcriminaliteit Door: Astrid de Vegt, Jolanda van der Werff, Laura Kiers, Renske Visser & Wianda Jongsma. Klas: 4A. Datum: Begeleiders: Meneer Poeze en Mevrouw Vanca.

Nadere informatie

Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft

Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft Oncologie Hoe vertel ik het mijn kinderen? Als een vader of moeder kanker heeft Inleiding Als een ouder, met kinderen onder achttien jaar, de diagnose kanker krijgt, heeft dit invloed op het hele gezin.

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Voor wie is een ZZP VG 3 eigenlijk? Wat staat er in de gebruikersgids? Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj.

Voor wie is een ZZP VG 3 eigenlijk? Wat staat er in de gebruikersgids? Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj. ZZP VG 3 Voor wie is een ZZP VG 3 eigenlijk? Wat staat er in de gebruikersgids? Maak kennis met Fred, Mariska en Seraj. Gebruikersgids De gebruikersgids en toelichting die cliënten ontvangen van het CIZ

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan BSO Nessie Kidz Locatie: Sam van Houtenstraat 15 1067 JA Amsterdam Tel.: 06-16596858/06-87101499 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 1. Algemene informatie BSO Nessie Kidz 3 2. Algemene informatie

Nadere informatie

www.elisabethbreda.nl

www.elisabethbreda.nl Stichting Elisabeth bestaat uit: Locatie centrum Locatie Overakker Locatie Vuchterhage Locatie Westerwiek Locatie De Donk Elisabeth Zorg Thuis Merlinde, hotel dat zorg draagt Kijk voor onze overige diensten

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld

Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Hoe vertel ik het mijn (klein)kinderen als kanker is vastgesteld Voor wie is deze folder Met deze folder willen we u op weg helpen bij de begeleiding van uw kinderen als u of uw partner kanker heeft. Niemand

Nadere informatie