INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS. Een gesloten behandeling voor uw kind"

Transcriptie

1 INFORMATIEBROCHURE VOOR OUDERS EN VERZORGERS Een gesloten behandeling voor uw kind

2 2 Voor een betere toekomst

3 Inhoud 1 Een gesloten behandeling voor uw kind: 4 wat betekent dat voor u als ouder 3 2 De behandeling van uw kind bij SJSJ-Almata 6 3 De rechten en plichten van uw kind 8 4 Hoe houdt u contact met uw kind 10 5 Zakgeld en ouderbijdrage 11 6 Als u niet tevreden bent over SJSJ-Almata 12 7 Vertrouwelijke informatie en privacy 13 8 Wat gebeurt er na de gesloten behandeling? 14 9 Informatie en contact 16

4 1 Een gesloten behandeling voor uw kind: wat betekent dat voor u als ouder. 4 Een gesloten behandeling is nodig om te voorkomen dat uw kind* zich aan de zorg onttrekt of dat anderen hem of haar daarvan weghouden. Via gecertificeerde instellingen (voormalig Bureau Jeugdzorg) of de gemeente en de kinderrechter worden deze kinderen en jongeren bij SJSJ-Almata geplaatst. Een gesloten behandeling heeft ook voor ouders* grote consequenties. In deze brochure vertellen wij wat u van ons kunt verwachten. En wat wij verwachten van u. *In deze brochure wordt onder kind ook pleegkind verstaan. Indien ouders vermeld staat, worden daar ook verzorgers mee bedoeld. Een betere toekomst voor uw kind Het belangrijkste doel van een gesloten opname is het verminderen van de opgroeiproblemen van uw kind en te werken aan een betere toekomst. Bij de behandeling betrekken wij het gezin zo veel en zo vaak als mogelijk. Daarnaast willen wij goed onderwijs bieden waarmee uw kind sterker in de maatschappij komt te staan. Eventueel zorgen we ook voor begeleiding bij het vinden van woonruimte, na de behandeling. Over SJSJ-Almata SJSJ-Almata biedt behandeling en scholing aan kinderen tussen 12 en 18 jaar, met ernstige gedragsproblemen, die zorgen voor veel problemen. Naast gedragsproblemen is er ook vaak achterstand in hun ontwikkeling. Ons motto bij elke behandeling is: zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Het kind kan na behandeling vaak weer terug naar huis. Kan dit niet, dan worden andere mogelijkheden samen met het kind, ouders en (gezins)voogd of andere hulpverleners bepaald. SJSJ-Almata is gevestigd in Ossendrecht (West- Brabant). Hier verblijven zestig meisjes en jongens, dag en nacht. In Tilburg hebben we een Fasehuis Plus voor zelfstandigheidstraining voor zes tot acht jongeren. Ook begeleiden we tientallen jongeren die in het kader van een zorgtraject elders verblijven. De medewerkers van SJSJ-Almata Bij SJSJ-Almata werken professionals zoals therapeuten, pedagogen, psychologen, medisch personeel en leerkrachten. Samen verzorgen zij de behandel- en onderwijsprogramma s.

5 Werken aan gedragsproblemen 5

6 2 De behandeling van uw kind bij SJSJ-Almata 6 SJSJ-Almata biedt verschillende vormen van behandeling. Meestal vindt dit plaats binnen een leefgroep. In de ene leefgroep ligt de nadruk op het individueel aanbieden van activiteiten, in de andere leefgroep meer op (outdoor) groepsactiviteiten. We kijken welk aanbod het beste aansluit bij uw kind. Soms is naast het wonen en werken in de leefgroep, en het onderwijs op school, ook nog een vorm van therapie, training of ondersteuning met medicatie nodig. Wonen in de groep met een eigen kamer Uw kind krijgt een eigen kamer. En met anderen in de groep deelt uw kind de gemeenschappelijke keuken, woonkamer en buitenterrein. De groepsleiders helpen uw kind om te gaan met groepsgenoten, spanningen, onverwachte gebeurtenissen, enzovoort. Uw kind krijgt een eigen mentor (groepsleider) voor extra ondersteuning. De mentor weet hoe het met uw kind gaat bij SJSJ-Almata en is ook voor u als ouder de contactpersoon. Extra begeleiding voor kind en ouder Wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft, kan individuele therapie of groepstraining volgen. Ook als ouder kunt u bij SJSJ-Almata begeleiding krijgen bij veranderingen in het omgaan met uw kind. Een dag bij SJSJ-Almata Na het opstaan is er ontbijt met de groep. Om de beurt wordt de tafel gedekt en opgeruimd. Van maandag tot en met vrijdag wisselen school, therapie en training elkaar af. Tussen de middag lunchen de jongeren met hun eigen groep. Na het onderwijsdagprogramma volgen (sportieve) activiteiten, therapie of training. Ook is er tijd om naar huis te schrijven, huiswerk te maken, met de groepsopdracht aan de slag te gaan of tv te kijken. s Avonds eten de jongeren weer samen in de groep met daarna tijd om te leren, voor hobby s, spelletjes, televisie kijken in de huiskamer of gezamenlijke activiteiten. In het weekeinde is er een speciaal programma. U kunt dan op bezoek komen en bent welkom op vaste tijden.

7 Het juiste onderwijs 7 Onderwijs bij SJSJ-Almata Een goede opleiding biedt uw kind betere kansen in de maatschappij. Daarom besteden we veel aandacht aan het vergroten van kennis en vaardigheden, aan de leer- en werkhouding en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. SJSJ-Almata kijkt waar uw kind staat in de schoolontwikkeling, zodat onze leraren het juiste onderwijs kunnen aanbieden. Zo willen we de kans op een goede vervolgopleiding of een baan voor uw kind vergroten. Het onderwijs vindt plaats in kleine groepen (maximaal vijf tot tien deelnemers). Na een periode van vier of vijf weken, waarin uw kind iedere doordeweekse dag onderwijs krijgt, volgt een onderwijsvrije week. In die week zorgt de groepsleiding voor het complete dagprogramma. Daarna volgt een nieuwe periode met onderwijs, enzovoort. Toekomstplan en behandelplan Ongeveer zes weken na aankomst van uw kind bij SJSJ- Almata wordt er samen met u, uw kind, de (gezins) voogd of casemanager, medewerkers van SJSJ-Almata en leerkrachten besproken wat we met elkaar willen bereiken. De doelen worden opgeschreven in het toekomstplan van uw kind. De medewerkers van SJSJ-Almata werken samen met u en uw kind aan de doelen uit het toekomstplan. Op vastgestelde momenten, de eerste keer na zes weken en verder zoals met u wordt afgestemd, wordt besproken wat goed gaat en wat beter kan. Dat wordt opgeschreven in een zogenoemd behandelplan. De gedragsdeskundigen (psychologen en pedagogen) en het afdelingshoofd van de leefgroep van uw kind, overleggen daarnaast regelmatig met alle betrokken deskundigen over de voortgang van de behandeling van uw kind. Medische dienst Almata heeft een medische dienst met een huisarts, tandarts, psychiater en een verpleegkundige. Hier kan uw zoon of dochter gebruik van maken. Uw kind mag ook een eigen arts raadplegen. Dit gebeurt in overleg met de gedragsdeskundige en de verpleegkundige. De kosten daarvan worden niet door ons betaald.

8 3 De rechten en plichten van uw kind 8 In het begin heeft uw kind weinig vrijheden en mag het niet of slechts onder voorwaarden naar buiten. Later mag dat wel, eerst begeleid door de groepsleiding en later zelfstandig. Vrijheden verdienen Dat kan met inzet van uw kind en door goed mee te doen. Gaat dat goed, dan mag uw kind vaker deelnemen aan activiteiten buiten SJSJ-Almata, bijvoorbeeld sporten bij een sportvereniging, stage lopen, naar school gaan, de bibliotheek bezoeken of een boodschap doen. Ook kan uw kind vaker en langer op verlof naar huis. Zo wordt toegewerkt naar de tijd buiten SJSJ-Almata. Hulpverleningsprogramma s De hulpverleningsprogramma s waaraan uw kind deelneemt, zijn niet vrijblijvend. Uw kind kan bij weigering worden verplicht om deel te nemen. Hetzelfde geldt voor de geneeskundige behandeling (zoals de inname van medicijnen). Ook hierbij kan uw kind verplicht worden om mee te werken. Jongerenraad en cliëntenraad SJSJ-Almata werkt graag samen met kinderen en ouders. Dat gebeurt in onder andere de jongerenraad en cliëntenraad die beide regelmatig met de directie van SJSJ-Almata overleggen. De jongerenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van de jongeren die bij ons verblijven. De cliëntenraad vertegenwoordigt zowel ouders als jongeren en heeft wettelijke bevoegdheden die u kunt vergelijken met een ondernemingsraad.

9 Deelnemen aan activiteiten 9 Beperkende maatregelen Omdat SJSJ-Almata behandelt in een gesloten setting, mogen wij onder strikte voorwaarden beperkende maatregelen toepassen voor de veiligheid van uw kind of dat van anderen, bijvoorbeeld bij agressie of zelfbeschadiging. Ook als uw kind niet meewerkt, wegloopt of medicijnen weigert, kunnen we beperkende maatregelen toepassen. Er zijn verschillende soorten beperkende maatregelen: Vrijheidsbeperkende maatregelen waarbij het uw kind niet is toegestaan om op bepaalde plaatsen te komen; of tijdelijk achter een gesloten deur op de eigen kamer of in een speciale ruimte moet blijven. Ook kan uw kind tijdelijk worden overgeplaatst naar een andere leefgroep of andere instelling. Communicatiebeperkingen betreffen contacten met bepaalde personen waarmee contact op geen enkele wijze is toegestaan. Soms moet bezoek onder toezicht plaatsvinden of is bezoek van bepaalde personen niet toegestaan. Controlemaatregelen kunnen controles zijn op lichaam en kleding- en urineonderzoek op drugs. Ook kan de kamer van uw kind worden onderzocht op spullen die er niet mogen zijn en kan in- en uitgaande post worden gecontroleerd. Beperkende maatregelen moeten altijd worden genoteerd in het kennismakingsdocument of het behandelplan en worden met u en uw kind besproken. Bij een noodsituatie mag SJSJ-Almata een beperkende maatregel toepassen die niet is vastgelegd.

10 4 Hoe houdt u contact met uw kind 10 Bellen Uw kind mag beperkt bellen met mensen op de bellijst buiten SJSJ-Almata. Er gelden vaste belavonden met een maximaal aantal minuten. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan. Als u uw kind wilt bellen, kunt u daarover afspraken maken met de groepsleiding. Post Uw kind mag brieven schrijven en ontvangen. De postzegel is voor eigen rekening. en en internetten is niet mogelijk. Bezoek Tijdens het intake-of opnamegesprek worden afspraken gemaakt over bezoeken, op vaste dagen en vaste tijdstippen. De gedragswetenschapper stelt vast wie op bezoek kan komen (de bezoekerslijst bestaat uit maximaal tien personen). Dat gebeurt in overleg met uw kind, de (gezins)voogd of andere hulpverleners en natuurlijk met u. Als dat beter is voor uw kind mag SJSJ- Almata bepaalde bezoeken weigeren. Per keer mogen er maximaal vier mensen langskomen. Minderjarige bezoekers moeten vergezeld zijn van een volwassene. Bezoekers moeten zich bij de ingang legitimeren met een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Na zes weken is er een behandelplanbespreking waar de afspraken over bezoekafspraken opnieuw worden besproken met u. Als u iets wilt meebrengen naar het bezoek en u weet niet zeker of dit is toegestaan, dan vragen wij u hierover met de groepsleiding te overleggen. Verlof Verlof is als uw kind onder bepaalde voorwaarden SJSJ-Almata tijdelijk mag verlaten. Hier valt ook het bezoek aan u onder. Toestemming voor verlof geven we alleen als wij vinden dat het verantwoord is. Afspraken daarover worden gemaakt zes weken na binnenkomst, in de toekomstplanbespreking.

11 Zakgeld en ouderbijdrage 5 Een gedwongen opname heeft grote gevolgen voor uw kind, voor u en mogelijk voor uw gezin, ook financieel. 11 Geld voor uw kind Uw kind krijgt een eigen interne rekening die door SJSJ-Almata wordt beheerd. Wekelijks krijgt uw kind het zakgeld van SJSJ-Almata. U kunt ook zelf geld storten op NL63 RABO , t.n.v. Stichting Almoss onder vermelding van de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind. Eén keer per week kan uw kind van het eigen geld dingen kopen, die in Almata zijn toegestaan en waarvoor uw kind toestemming heeft. Wie jonger is dan 18 jaar mag geen sigaretten of shag kopen. Uw ouderbijdrage Als uw kind is opgenomen bij SJSJ-Almata, blijft u als ouder verplicht om te voorzien in het onderhoud van uw kind. Dat betekent dat u mogelijk bijdraagt in de kosten van de jeugdzorg en dat u verantwoordelijk blijft voor de ziektekostenverzekering van uw kind. Het maakt daarbij niet uit of uw kind met of zonder uw toestemming in onze instelling verblijft. Meer over de ouderbijdrage leest u op: Kies in het menu voor Ouderbijdragen Jeugdzorg.

12 6 Als u niet tevreden bent over SJSJ-Almata 12 Ontevreden over hulp of behandeling SJSJ-Almata streeft ernaar dat uw kind de best passende hulp krijgt. Toch kan het gebeuren dat u of uw kind niet tevreden zijn. Gaat u in dat geval in gesprek met de groepsleider of mentor, of degene over wie u niet tevreden bent. Bent u ontevreden over hoe dit verloopt? Neem dan contact op met de leidinggevende. Komt er ook dan geen oplossing, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. In uw brief schrijft u in ieder geval over wie de klacht gaat, het gedrag of de situatie waarover u klaagt en uw persoonlijke gegevens. Klachtenondersteuning Een onafhankelijke vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan u helpen bij het opstellen van uw klacht. U kunt bij het AKJ zelf informeren of een folder aanvragen bij het afdelingshoofd. Klachtencommissie en klachtenregeling Uw schriftelijke klacht met daarin uw persoonlijke gegevens richt u aan: Klachtencommissie SJSJ-Almata Postbus AA Ossendrecht De klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij SJSJ-Almata werken. Na het indienen van uw schriftelijke klacht wordt in een hoorzitting naar alle partijen geluisterd volgens het principe van hoor en wederhoor. Hoe SJSJ-Almata omgaat met schriftelijke klachten is vastgelegd in een klachtenregeling. U kunt deze bij SJSJ-Almata opvragen.

13 Vertrouwelijke informatie en privacy 7 Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon is er als uw kind bepaalde zaken niet kan of wil bespreken met de mensen van SJSJ-Almata. De vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg) kan bijvoorbeeld ook helpen bij het op papier zetten van een klacht en bij ondersteuning in de contacten met de jeugdzorginstelling of de klachtencommissie. Op elke afdeling hangt een rooster met tijden waarop de vertrouwenspersoon aanwezig is. Privacy wordt beschermd SJSJ-Almata deelt in principe alleen informatie als daarvoor toestemming is gegeven. Is uw kind 12 t/m 15 jaar oud, dan moeten uw kind en u hier samen toestemming voor geven. Bij 16 jaar en ouder, beslist uw kind zelf. Voor het medisch dossier zijn de regels ingewikkelder. Neem bij vragen hierover contact op met de gedragsdeskundige van uw kind of met de medische dienst. Informatieverplichtingen van SJSJ-Almata In een aantal gevallen mogen wij informatie verstrekken aan instanties en organisaties zonder uw toestemming of dat van uw kind. Zo zijn we verplicht om: informatie te delen met de gezinsvoogd van uw kind (als uw kind onder toezicht is gesteld); de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te voeren; dit kan leiden tot een melding bij het meldpunt van Veilig Thuis; in geval van een ernstig incident waarbij uw kind is betrokken, melding te doen bij de Inspectie Jeugdzorg; informatie te delen met ministeries en gemeenten om te laten zien wat de behandeling die wij bieden, oplevert. Recht op correctie in dossier Als u vindt dat de gegevens in het dossier van uw kind onvolledig, onjuist of onnodig zijn of wanneer u van mening bent dat ze in strijd zijn met de wettelijke voorschriften, dan kunt u schriftelijk om correctie vragen. U kunt uw verzoek richten aan de manager behandeling. 13

14 8 Wat gebeurt er na de gesloten behandeling? 14 Na de gesloten behandeling blijft er aandacht voor uw kind en een goede terugkeer. SJSJ-Almata heeft samen met andere organisaties een aantal zorgtrajecten voor na het verblijf in Ossendrecht. ThuisBest ThuisBest (de naam zegt het al) is gericht op een snelle terugkeer naar huis, waarvoor direct na opname de voorbereidingen starten. Zes weken na het ThuisBest startgesprek gaat de jongere naar huis. Eerst voor een proefverlofperiode van vier weken. Het gezin wordt ongeveer vijf maanden intensief ondersteund door een Multi Systeem Therapeut. Daarna worden vervolgafspraken gemaakt. Fasehuis Plus Met Fasehuis Plus bereiden we de jongeren voor op zelfstandig wonen. Na ongeveer vier maanden verblijf in Ossendrecht verhuist de jongere naar het Fasehuis Plus in Tilburg en krijgt daar een half jaar een woning, samen met nog twee andere jongeren. Een begeleider die meestal dagelijks aanwezig is (of zelfs in hetzelfde pand woont) helpt intensief bij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. De jongeren werken of gaan naar school in de directe omgeving. Vervolgtraject Voor jongeren die na Almata voor langere tijd behandeling en/of intensief ondersteund verblijf nodig hebben, werken we samen met andere organisaties (bijvoorbeeld De la Salle). We stemmen het verblijf op twee locaties (twee organisaties) zo op elkaar af dat er sprake is van één doorlopend behandeltraject waarbij het aandeel van Jeugdzorg Plus zo lang als nodig, maar zo kort als mogelijk is. Dit betekent dat medewerkers van beide organisaties betrokken zijn bij de uitvoering van de behandeling ook als de jongere bij de andere organisaties verblijft.

15 Voor een betere toekomst 15

16 Deze brochure voor ouders en verzorgers is bedoeld om u een goed beeld te geven van wat u en uw kind kunnen verwachten. Mogelijk wenst u aanvullende informatie. Kijk daarvoor op of bel op werkdagen, tel SJSJ-Almata Postbus AA Ossendrecht Bezoekadres O.L. Vrouwe ter Duinenlaan RM Ossendrecht

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG

WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG WELKOM BIJ DE CRISISOPVANG Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Crisisopvang van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Opvanggroep

Nadere informatie

Jeugdzorg, samen onze zorg...een sprong naar een nieuw perspectief. informatie brochure

Jeugdzorg, samen onze zorg...een sprong naar een nieuw perspectief. informatie brochure Jeugdzorg, samen onze zorg......een sprong naar een nieuw perspectief informatie brochure Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ) is een multifunctionele organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening

Nadere informatie

EEN AFSPRAAK MET CARDEA

EEN AFSPRAAK MET CARDEA EEN AFSPRAAK MET CARDEA Met Cardea kun je verder! EEN AFSPRAAK MET CARDEA Deze brochure informeert u over de afspraken die nodig zijn om de samenwerking tussen u en ons zo goed mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP

WONEN IN EEN BEHANDELGROEP WONEN IN EEN BEHANDELGROEP Open behandelgroep Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Voor wie? In een open behandelgroep wonen kinderen en jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Informatie voor jongeren

Informatie voor jongeren Informatie voor jongeren Welkom in De Koppeling Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? 2. Je dagelijks leven in de Koppeling 3. Met wie heb je te maken? 4. Werken aan jezelf 5. Wat mag je wel, wat mag je

Nadere informatie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie

Wier. Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen. Patiënten & familie Wier Behandelcentrum voor mensen die moeilijk leren, met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen Patiënten & familie 2 Voor wie is Wier? Wier is er voor mensen vanaf achttien jaar (en soms jonger)

Nadere informatie

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp

Informatie Residentieel - ouders. Welkom bij Stek Jeugdhulp Welkom bij Stek Jeugdhulp Inhoudsopgave 1. Inleiding - Wat doet Stek? - Werkplan - Bij wie kunt u terecht met vragen? 2. Wet- en regelgeving - Dossierbeheer, privacybeleid en inzagerecht - Meldingsplicht

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten

Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Wat u moet weten over privacy, klachten en de cliëntenraad Informatie voor cliënten Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Wonen in een behandelgroep

Wonen in een behandelgroep Wonen in een behandelgroep OPEN BEHANDELGROEP MET VERBLIJF Informatie voor jongeren Kom verder! www.ln5.nl We vragen ook hoe de groepsleiders je het beste kunnen helpen in de tijd dat je bij ons bent.

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders

Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders Rechten van kinderen, jongeren en hun ouders De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op

Nadere informatie

Uw kind en Schakenbosch

Uw kind en Schakenbosch Uw kind en Schakenbosch 2 Schakenbosch Uw kind en Schakenbosch Uw kind gaat tijdelijk op Schakenbosch wonen, een behandelcentrum Jeugdzorgplus voor 98 jongeren van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

UIT&THUIS. Samen werken aan jouw toekomst. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers UIT&THUIS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Waarom Uit&Thuis? Uit&Thuis is een hulpverleningsvorm van Lijn5 in Apeldoorn. De begeleiders van Uit&Thuis

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 10 11 12 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling bij Jongeren en Middelengebruik Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Sociale Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Sociale Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in het behandelen

Nadere informatie

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus

Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Rechtspositie en veiligheid van jongeren in Avenier, Kwadrant Emaus Locatierapport Inspectie Jeugdzorg Utrecht, mei 2012 2 Samenvatting De Inspectie Jeugdzorg voert haar stapsgewijs toezicht uit bij alle

Nadere informatie

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers

Klachtenregeling. Als u niet tevreden bent. Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Klachtenregeling Informatie voor jongeren/(pleeg)ouders/verzorgers Niet tevreden? Wat kunt u doen? Een klacht.? Blijf er niet mee rondlopen! Overal waar mensen met elkaar werken gaat wel eens iets fout.

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Rechten van jongeren die wonen in de gesloten jeugdzorg Inhoudsopgave Voorwoord 4 Waarom deze folder? 5 5 Hoe gebruik je deze folder Gesloten jeugdzorg 7 7 9 11 12 14 Hoe kom je in de gesloten jeugdzorg?

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren

jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren jeugdhulpverlening informatie voor kinderen en jongeren Wij vinden dat je het recht hebt om op een goede manier volwassen te worden. Wij helpen je daarbij. jeugdhulpverlening Bureau Jeugdzorg is er voor

Nadere informatie

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS

RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS RECHTEN VAN KINDEREN, JONGEREN EN HUN OUDERS De rechten van kinderen en jongeren die vrijwillig in behandeling zijn bij Accare, zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Algemeen Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Taken van het Bureau Jeugdzorg Jeugdhulpverlening Het Bureau Jeugdzorg heeft als taak om te mensen te begeleiden die problemen hebben met de opvoeding

Nadere informatie

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP

WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP WELKOM IN EEN BEHANDELGROEP Samen werken aan jouw toekomst Oriëntatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Bij Lijn5 kun je hulp krijgen als je problemen hebt. Bijvoorbeeld: Je hebt

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Flevoland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers

De Flatjes. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers De Flatjes SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl in bruikleen hebben, zoals een box, commode of ledikantje. Ook is er een basisinventaris

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP

KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP KAMERTRAININGSCENTRUM DE OVERSTAP Samen werken aan jouw toekomst Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Wat is Lijn5? Lijn5 biedt in de provincie Utrecht lichte tot intensieve vormen van hulpverlening

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf

RECHTEN & PLICHTEN. Inspraak. Verblijf RECHTEN & PLICHTEN Inspraak Stel: Je vindt het belangrijk dat cliënten eigen inbreng hebben. Je vindt dat er te weinig voor cliënten wordt georganiseerd. Je vindt dat er beter naar cliënten geluisterd

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

Welkom op de afdeling psychiatrie

Welkom op de afdeling psychiatrie Welkom op de afdeling psychiatrie Afdeling psychiatrie Locatie Veldhoven In deze folder vindt u algemene informatie over de afdeling psychiatrie. Deze informatie is ook van belang voor uw partner, familie

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg

Ken je rechten. Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Rechten van kinderen en jongeren die wonen bij een instelling voor jeugdzorg Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 3 Waarom deze folder? 4 5 Hoe gebruik je deze folder Wonen in een groep 7 8 9 (Gezins)voogd

Nadere informatie

Wegwijs in Duurzaam Verblijf

Wegwijs in Duurzaam Verblijf Wegwijs in Duurzaam Verblijf Informatie voor patiënten Opnamekliniek De Heuve Klateringerweg 1 Binnenkort wordt u opgenomen in Duurzaam Verblijf in Beilen. Hierbij informeren wij u over zaken waarmee u

Nadere informatie

Uw verblijf op de PCU

Uw verblijf op de PCU Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Uw verblijf op de PCU z Welkom op de Psychiatrische Comorbiditeitsunit (PCU). De PCU vormt samen met de interne verpleegafdeling

Nadere informatie

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling

Welkom bij de Bascule. Algemene informatie over de behandeling Welkom bij de Bascule Algemene informatie over de behandeling BASCULE010051_Welkom_bij.indd 1 28-11-12 16:33 Welkom bij de Bascule De Bascule is een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie en jeugdzorg.

Nadere informatie

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Samenvatting 3 Over welke problemen gaat het? 3 Voorbeelden 3 Welke hulp

Nadere informatie

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort

Informatie over je verblijf in de kliniek. Jouw verblijf in de kliniek. Het behandelplan. De regels in het kort Informatie over je verblijf in de kliniek Jouw verblijf in de kliniek Het behandelplan De regels in het kort We helpen je naar een leven zonder verslavende middelen Welkom In de bossen bij Bilthoven staat

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking versie 2009 Informatie over zorgzwaartepakketten voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking 2 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 8 Algemene

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN

PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN WAT JE MOET WETEN OVER PRIVACY, DOSSIERVOERING & KLACHTEN cliëntinformatie PRIVACY & DOSSIERVOERING XONAR vindt het belangrijk dat er uiterst zorgvuldig omgegaan wordt met persoonlijke gegevens. Daarom

Nadere informatie

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP

PRIVACY. Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP PRIVACY Wat anderen over je mogen weten JEUGDHULP Waarom deze folder? Als er problemen zijn en je hulp nodig hebt óf als je al hulp 1 krijgt, is het handig om te weten wat anderen over je mogen weten.

Nadere informatie

Samen werken aan jouw toekomst

Samen werken aan jouw toekomst WELKOM BIJ DE OVERFLATS Samen werken aan jouw toekomst Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Deze folder gaat over De Overflats van Lijn5. Je leest in deze folder alles over De Overflats

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling INFORMATIEFOLDER Informatie voor kinderen en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Iedereen doet dat in zijn eigen tempo. Je komt naar de NDB voor een periode van negen

Nadere informatie

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS

jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS jongeren Op WeG NaAr ZeLf - StAnDiG - heid. WoODbRoOkErS Uitgave Behandelcentum Woodbrookers 2010 Jongens en meisjes die professionele hulp nodig hebben, kunnen terecht bij Behandelcentrum Woodbrookers.

Nadere informatie

EEn afspraak met cardea

EEn afspraak met cardea EEn afspraak met cardea EEn afspraak met cardea U en EN Uw UW kind KIND zijn ZIJN verwezen VERWEZEN naar NAAR CARDEA Cardea JEUGDZORG jeugdzorg EN en STAAN staan AAN aan HET het BEGIN begin VAN van EEN

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Kinder- en Jongerenkliniek

Kinder- en Jongerenkliniek Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie 42171_Roessingh SOMATISCHE A5.indd 1 19-08-13 09:41 Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh

Nadere informatie

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen

Afdeling C4. Afdeling C4. Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Afdeling C4 Miljoenenlijn Ouderen Afdeling C4 Introductie Mondriaan Ouderen behandelt mensen met psychische problemen van 65 jaar en ouder. Het komt voor dat ook patiënten jonger dan 65 jaar

Nadere informatie

Naschoolse Dagbehandeling

Naschoolse Dagbehandeling Naschoolse Dagbehandeling BEHANDELING NA SCHOOLTIJD Informatie voor kinderen en jongeren en hun ouders/verzorgers Kom verder! www.ln5.nl Om deze doelen te bereiken leer je nieuwe vaardigheden. Iedereen

Nadere informatie

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Uit&Thuis. Kom verder! www.ln5.nl SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST. Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Uit&Thuis SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Over Uit&Thuis Bij Uit&Thuis draait alles om samenwerking. De samenwerking met jullie

Nadere informatie

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf

Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Uw rechten tijdens behandeling en verblijf Brochure voor cliënten van GGZ NML 2 Voorwoord Het is goed om te weten dat u bepaalde rechten heeft tijdens uw behandeling en/of verblijf. In deze brochure vindt

Nadere informatie

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN

Welkom bij Trias INFORMATIE AlgEMEEN INFORMATIE algemeen Welkom bij Trias Welkom bij Trias U krijgt de komende tijd ondersteuning van Trias voor uw kind(eren) en/of uw gezin. In deze folder informeren we u over onze werkwijze en andere zaken

Nadere informatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie

Cliënteninformatie. Kinder- en Jongerenkliniek. afdeling Somatische Revalidatie Cliënteninformatie P Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Kinder- en Jongerenkliniek afdeling Somatische Revalidatie Roessingh is een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in

Nadere informatie

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN

Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Rechten en Plichten INFORMATIE VOOR KINDEREN/JONGEREN Inleiding Iedere jongere die bij Lijn5 in behandeling is, heeft rechten én plichten. In dit document lees je wat jouw rechten en plichten zijn. Wij

Nadere informatie

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw

Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw Soms gebeurt er wel eens iets wat jij niet wilt. Dit noemen wij onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen als jij in gevaar bent, of als jouw gedrag gevaarlijk is voor andere mensen. Dit mag nooit

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV

Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Reglement Beperkende Maatregelen in de KV Dit is een bewerking van het Reglement Beperkende Maatregelen in de KV. Er staat in wat dit reglement voor jou kan betekenen. De nummers zijn hetzelfde gebleven

Nadere informatie

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding...

Informatie over Eddee Zorgverlening... 2. Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3. Zorgaanbod... 3. Individuele begeleiding... INFORMATIEBROCHURE Informatie over Eddee Zorgverlening Inhoud Informatie over Eddee Zorgverlening... 2 Eddee Zorgverlening: even voorstellen... 3 Zorgaanbod... 3 Individuele begeleiding... 3 Individuele

Nadere informatie

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen

Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Welkom op de afdeling Psychiatrie Informatie voor cliënten en contactpersonen Albert Schweitzer ziekenhuis augustus 2011 pavo 0098 Inleiding U heeft besloten hulp te zoeken bij het herstel van uw klachten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten

Uw rechten en plichten 2014 OCK het Spalier 04.14 Ouders Uw rechten en plichten Centraal bureau Middenduinerweg 44 Postbus 581 2070 AN Santpoort-Noord T 023 520 25 00 F 023 538 77 60 info@ockhetspalier.nl www.ockhetspalier.nl

Nadere informatie

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor ouders/verzorgers

Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Informatie voor ouders/verzorgers Informatie voor ouders/verzorgers Gedragstherapeutische Behandelgroep (GTB) Voor wie is de Gedragstherapeutisch behandelgroep bedoeld? In de gedragstherapeutische behandelgroepen verblijven jongeren tussen

Nadere informatie

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten

Kliniek Wolfheze. Informatie voor patiënten Kliniek Wolfheze Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Soms lukt het niet om daar zelf uit te komen. Bij

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie

Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier. Algemene informatie Recht op inzage medisch en verpleegkundig dossier Algemene informatie Iedere patiënt heeft het wettelijk recht alle gegevens in te zien die over hem of haar worden bijgehouden in het medisch en het verpleegkundig

Nadere informatie

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West

Informatie over uw privacy. JGZ Zuid-Holland West Informatie over uw privacy JGZ Zuid-Holland West Privacy JGZ Zuid-Holland West vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. Dit

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is bedoeld voor jongeren met een licht

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders ADVIES- EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING FRIESLAND Veilig Thuis Friesland (VTF) heeft een melding gekregen van iemand die zich zorgen maakt over uw kind(eren).

Nadere informatie

Individueel Behandeltraject

Individueel Behandeltraject Individueel Behandeltraject SAMEN WERKEN AAN JOUW TOEKOMST Informatie voor jongeren, ouders en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl erom dat jij leert én zelfstandiger wordt. Natuurlijk gaat er ook veel goed

Nadere informatie

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij:

In deze brochure zetten we de belangrijkste rechten en plichten op een rij: UW RECHTEN ALS CLIËNT BIJ GGZ WNB INLEIDING Als u na uw aanmelding besluit tot een behandeling bij GGZ WNB, maken we daarover afspraken met u. Die worden vastgelegd in het behandelplan. Daarin staat voor

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Op bezoek. Op bezoek

Op bezoek. Op bezoek Op bezoek Het behouden en/of uitbreiden van sociale contacten is een wezenlijk onderdeel van de behandeling van onze patiënten. Vooral in de fase waarin de behandeling zich richt op terugkeer naar de maatschappij

Nadere informatie

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2

Klinische revalidatie. Jeugdteam 1 en 2 Klinische revalidatie Jeugdteam 1 en 2 0 Gegevens Revalidatiearts:. Mentor:. Belangrijke telefoonnummers Verpleging 030 256 1447 Huiskamer 030 256 1558 Medisch secretariaat 030 256 1460 Planning 030 256

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Klachtenprocedure voor jongeren

Klachtenprocedure voor jongeren Klachtenprocedure voor jongeren Pagina 1 van 5 Samenvatting van de klachtenregeling van de Heldringstichting en Ambulatorium Als je het niet eens bent over de wijze waarop een medewerker zich tegenover

Nadere informatie

Uw rechten als cliënt

Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Uw rechten als cliënt Als cliënt van Samen Veilig Midden-Nederland heeft u verschillende rechten. Deze rechten komen voort uit wet- en regelgeving. In deze folder vertellen we in

Nadere informatie

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers

Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers ONDERZOEK Introductiefolder voor jongeren, ouders en verwijzers Voor wie is onderzoek? Onderzoek is bedoeld voor jou en andere kinderen of jongeren in de leeftijd van 6 tot 23 jaar. Soms ben jij zelf degene

Nadere informatie

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Opname op de PAAZ. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Opname op de PAAZ U wordt opgenomen op de psychiatrische afdeling van Rijnstate. Deze afdeling wordt ook wel de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) genoemd. Deze folder heeft tot doel u

Nadere informatie

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom!

U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte welkom! Welkom bij Meriant Dienstverlening voor geriatrische revalidatiezorg U heeft gekozen voor de revalidatie van Meriant, dè geriatrische revalidatiezorg in en om Heerenveen en Wolvega. Wij heten u van harte

Nadere informatie

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten

Informatie voor cliënten. Privacy en klachten Informatie voor cliënten Privacy en klachten Het is goed om te weten dat Rijnstad strikte regels heeft hoe om te gaan met uw privégegevens. Deze liggen vast in een privacyreglement. Als u ontevreden bent

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Dagbehandeling Psychiatrie

Dagbehandeling Psychiatrie Dagbehandeling Psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Psychiatrie locatie Amsterlwijck juni 2006 pavo 0183 Inleiding Met u is afgesproken dat u deel gaat nemen aan de psychiatrische dagbehandeling

Nadere informatie

Huisregels. Almata. Locatie Ossendrecht

Huisregels. Almata. Locatie Ossendrecht Huisregels Almata Locatie Ossendrecht De adresgegevens van Almata zijn: Bezoekadres Ossendrecht: OLV. Ter Duinenlaan 193 4641 RM Ossendrecht Telefoon 0164-271140 Fax 0164-271141 Postadres Ossendrecht:

Nadere informatie

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren

Observatieafdeling Teylingereind. Informatie voor jongeren Observatieafdeling Teylingereind Informatie voor jongeren Je bent geplaatst op observatieafdeling De Ven van Teylingereind of je komt hier binnenkort naartoe. Deze informatie is bedoeld om je een idee

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement

Uitgebreide versie. Mijn gegevens veilig bij Pluryn. Privacy Reglement Uitgebreide versie Mijn gegevens veilig bij Pluryn Privacy Reglement Mijn gegevens veilig bij Pluryn Als je clint bij Pluryn wordt, wil Pluryn veel over jou weten. Je krijgt heel veel vragen, bijvoorbeeld:

Nadere informatie