12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13"

Transcriptie

1 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

2 Info Lille, tweemaandelijks infoblad gemeente Lille Uitgave: maart-april 2013 nr.2 37 e jaargang Verantwoordelijke uitgever: Paul Diels, Rechtestraat 44, 2275 Lille contact Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: maandag 1 april Er is avondopening op dinsdag 2 april. woensdag 1 mei 2013 Voor de kantoren van het OCMW betekent dit ook dat er geen zitdag is voor de aanvragen voor verwarmingstoelagen op maandag 1 april. Gelieve hiermee rekening te houden aangezien de aanvragen voor verwarmingstoelagen ten laatste 60 dagen na de levering moeten ingediend worden. De bibliotheek en haar uitleenposten zijn ook gesloten op: zondag 31 maart. Openingsuren gemeentediensten Gemeentehuis Rechtestraat 44, 2275 Lille Tel Fax website: Ma Di-wo-do Vrij uur uur uur uur uur uur Bij een feestdag op maandag is er de volgende werkdag avondopening. Administratief centrum Jeugddienst en sportdienst Rechtestraat 59, 2275 Lille Tel Fax Containerpark Achterstenhoek 20, 2275 Lille - Tel Ma gesloten Di-wo-do uur uur Vr uur Za uur Bibliotheken Lille: Kerkstraat 22b, 2275 Lille - Tel Ma uur, di uur, wo uur, do 9-12 uur vr uur, za 9-12 uur Gierle: Singel 1, 2275 Gierle - Tel Wo uur, za uur, zo uur Poederlee: Dorp 17, 2275 Poederlee - Tel Wo uur, zo uur Wechelderzande: Pastorijstraat 2, 2275 Wechelderzande Tel Wo uur, uur, zo uur Zwembad Kerkstraat 21 a, 2275 Lille - Tel Het zwembad is voor onbepaalde duur gesloten. Controleer op de website of het terug open is. OCMW Kerkstraat 22, 2275 Lille Tel Fax Ma 9-12 uur uur Di-wo-do-vr 9-12 uur Juridische dienst: Marc Gommé, do 9-12 uur Zitdag verwarmingstoelage: ma uur Zitdagen sociaal assistenten Er is geen zitdag van de sociale dienst in Gierle op maandag 1 april Gierle: Singel 1, Britt Goossens, ma uur Poederlee: Dorp 30, Paul Grielens, di uur Wechelderzande: Pastorijstraat 2, Els van Aert, do uur Politie Rechtestraat 59, 2275 Lille Tel Fax Ma Di-wo-do-vr 9-12 uur uur uur 9-12 uur uur PWA contactpunt Dorp 30, 2275 Poederlee Tel Fax Ma uur Di 9-12 uur Do 9-12 uur Vr 9-12 uur Maandag op afspraak van 16 tot 19 uur. Noodnummer Enkel te gebruiken in noodgevallen zoals stormschade of zout strooien. Roger Verbijlen: Info Lille Vorm en druk: Grafische groep Vanden Broele Eindredactie: Communicatiedienst Rechtestraat 44, 2275 Lille Tel Fax Volgende uitgave: mei-juni 2013 De redactie verwacht je teksten voor het volgende nummer ten laatste op 1 april De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten of te herschrijven met respect voor het essentiële van de inhoud. De redactie is eveneens vrij om teksten te weigeren voor publicatie. Zitdagen burgemeester Burgemeester: Paul Diels Lichtaartsesteenweg 39, Poederlee - Tel algemene veiligheid, politie/brandweer, bevolking, burgerlijke stand, personeel, patrimonium, financiën, verkeer en mobiliteit - op het gemeentehuis: elke maandag of eerste werkdag: van 18 tot 19 uur - thuis: enkel op afspraak Zitdagen schepenen Op het gemeentehuis: elke maandag of eerste werkdag van 19 tot 20 uur. 1 e schepen: Eric Van Echelpoel - tel economie, werklozenwerking (PWA), personen met een handicap, lokaal sociaal beleid, senioren, volksgezondheid 2 de schepen: Kris Breugelmans - gsm jeugd, sport, landbouw plattelandsontwikkeling 3 de schepen: Ann Van Mechelen - gsm ruimtelijke ordening, structuurplanning, huisvesting, cultuur, ontwikkelingssamenwerking 4 de schepen: Luc Vloemans - gsm openbare werken, nutsvoorzieningen, bosbeheer, begraafplaatsen, wijkwerking 5 de schepen: Marc Herrygers - tel leefmilieu, kinderopvang, communicatie-ict, bibliotheek, toerisme, nieuwe subsidies OCMW-voorzitter-schepen: Wim Peeters - gsm tel voorzitter OCMW, onderwijs Nuttige telefoonnummers Huisartsenwachtpost Gierle en Wechelderzande Wachtpost voor Regio Turnhout Lille en Poederlee Wachtpost Herentals Nutsbedrijven Elektriciteits- en gasdistributie Iveka, Defecten en storingen Gasreuk Defecte straatlampen Drinkwatervoorziening Pidpa, Riolering Infrax, Kabeldistributie Belgacom, Telenet,

3 Lille op Facebook Op 16 januari 2013 is Lille gestart met een Facebookpagina. Enkele honderden volgers krijgen sindsdien de nieuwste gemeenteberichten als eerste. Wil je ook op de hoogte blijven? Klik dan snel op vind-ik-leuk op facebook.com/gemeentelille. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen cv-installateur subsidies isoleer, isoleer, isoleer! isoleer, isoleer, isoleer! 8 VEA Woonpremies en goedkope lening In 2012 wijzigden de voorwaarden voor heel wat energiepremies. Heel veel mensen denken daarom, ten onrechte, dat er geen premies meer zijn. Niets is minder waar. Maatregelen nemen om energie te besparen wordt pas echt interessant als je de energiepremies combineert met energiek, de goedkope energielening Kempen. Met deze lening kan je investeringen afbetalen met de besparing die je doet op je energiefactuur. Sommige inwoners komen ook in aanmerking voor een sociale lening. inhoud bereken uw winst op 18 Laagenergie of passief bouwen en renoveren Op 12 maart 2013 organiseert IOK in samenwerking met gemeente Lille een infoavond over laagenergie of passief bouwen. Een specialist van het Passiefhuisplatform verzorgt de presentatie. Deze infosessie kadert in de Energie infotoer. Dat is een reeks infoavonden over energie besparen en hernieuwbare energie. verder Gemeenteraad 4 Berichten 6 Nieuw gemeentebestuur 6 Lille op Facebook 8 Sport 9 Sporteldag 9 Cultuur 9 Tijd vliegt Stop de tijd! 9 Cultuurraad zoekt volk 10 Verkoop tweedehandsboeken 10 Jeugd 11 Grabbelpas paasvakantie 11 Milieu 11 Waterbeheerplannen 11 Steek een zak in je bak 12 Bomen krijgen ruimte 12 Wonen 13 Woonpremies en leningen 13 Sociale zaken 14 Grenzen stellen bij jonge kinderen 14 Broederlijk Delen Mobiliteit 15 Omleidingsweg geschrapt 15 Politie 15 Duidelijk huisnummer redt levens 15 Leegstand en inname openbare weg 16 UiT in Lille 17 Lille in beeld 23 3

4 gemeenteraad Gemeenteraadszitting 28 november 2012 Aanwezig: Burgemeester-voorzitter Paul Diels Schepenen: Kris Breugelmans, Marc Herrygers, Ann Van Mechelen, Luc Vloemans, Jef Meeuws Raadsleden: Johan Bockx, Carine Buersens, Tim Diels, Geert Geens, Iris Heymans, Jef Neefs, André Pluym, Lea Pluym, Leo Smans, Jan Stevens, Ilse Van Dongen, Eric Van Echelpoel, Werner Van Noppen, Ria Van Thielen, Inne Vloemans, Luc Wagemans, Ferre Wouters OCMW-voorzitter met raadgevende stem: Wim Peeters Secretaris: Gui Keunen Afwezig: Heidi Otten Openbare zitting 1. Keurt het verslag van de gemeenteraad van eenparig goed. 2. Beslist eenparig vanaf de installatievergadering van 2 januari 2013 de gemeenteraadszittingen te laten plaatsvinden in de vergaderzaal van de bibliotheek van Lille, Kerkstraat 22b. 3. Neemt kennis van budgetwijziging 2012/1 van het OCMW Lille. 4. Neemt kennis van de voorgestelde budgetten per activiteitencentrum en consolidatie voor 2013 en van de investeringsprojecten en consolidatie voor 2013 van het OCMW. 5. Beslist eenparig onderhands aan te kopen voor openbaar nut, een perceel grond te Lille-Poederlee, Dorp, kadastraal gekend onder de 4de afdeling, sectie B 297t3, met een oppervlakte volgens kadaster van 7a84ca en eigendom van Van Hoeck Michel en Van Hoeck Magdalena. 6. Beslist eenparig het wegtracé zoals aangeduid op het verkavelingsplan ingediend door Leys - De Vos, Achterste Moereind 15, Lille (Wechelderzande) voor het perceel gelegen te Wechelderzande, Achterste Moereind 17, 2de afdeling sectie C nr 40D, goed te keuren. 7. Beslist eenparig gratis te aanvaarden voor openbaar nut, een perceeltje grond gelegen te Lille-Wechelderzande, 2de afdeling, Stepke, sectie E 185L/deel, met een oppervlakte van 46m², eigendom van Michielsen Irma & kinderen, Kerkeblokken 11 te 2560 Nijlen. 8. Beslist eenparig akkoord te gaan met de definitieve waardebepaling van de overgedragen rioleringsinfrastructuur aan Iveg voor een bedrag van euro. 9. Beslist eenparig goedkeuring te hechten aan de aangepaste intentieverklaring alsook aan de bijlage aan de intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot de nieuwe hulpverleningszone Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van IOK van 18 december 2012 goed te keuren. 11. Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van IOK Afvalbeheer van 18 december 2012 goed te keuren. 12. Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van IVEKA van 18 december 2012 goed te keuren. 13. Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van IKA van 13 december 2012 goed te keuren. 14. Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van Pidpa van 17 december 2012 goed te keuren. 15. Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van Iveg van 19 december 2012 goed te keuren. 16. Beslist eenparig de dagorde van de algemene vergadering van IVCA van 13 december 2012 goed te keuren. 17. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 20 stemmen voor bij 2 tegen en 1 blanco, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 18 december 2012 van IOK Kris Breugelmans aan te duiden als afgevaardigde. 18. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 15 stemmen voor bij 3 tegen en 5 ongeldig voor Kris Breugelmans en met 3 stemmen voor bij 4 tegen, 11 blanco en 5 ongeldig voor Ilse Van Dongen, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 18 december 2012 van IOK Afvalbeheer Kris Breugelmans aan te duiden als afgevaardigde. 19. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 19 stemmen voor bij 2 tegen en 2 blanco voor Luc Wagemans en met 21 stemmen voor bij 1 tegen en 1 blanco voor Carine Buersens, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 18 december 2012 van IVEKA Luc Wagemans aan te duiden als afgevaardigde en Carine Buersens als plaatsvervanger. 20. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 21 stemmen voor bij 1 tegen en 1 blanco voor Werner Van Noppen en met 19 stemmen voor bij 2 tegen en 2 blanco voor Ria Van Thielen, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 13 december 2012 van IKA Werner Van Noppen aan te duiden als afgevaardigde en Ria Van Thielen als plaatsvervanger. 21. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 18 stemmen voor bij 2 tegen en 3 blanco voor Luc Wagemans en met 21 stemmen voor bij 1 tegen en 1 blanco voor Tim Diels, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 17 december 2012 van Pidpa Luc Wagemans aan te duiden als afgevaardigde en Tim Diels als plaatsvervanger. 22. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 22 stemmen voor bij 1 blanco, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 19 december 2012 van Iveg Johan Bockx aan te duiden als afgevaardigde. 23. Gaat over tot geheime stemming en beslist met 19 stemmen voor bij 3 tegen en 1 blanco, als gemeentelijke vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van 13 december 2012 van IVCA Ann Van Mechelen aan te duiden als afgevaardigde. Gemeenteraadszitting 20 december 2012 Aanwezig: Burgemeester-voorzitter Paul Diels Schepenen: Kris Breugelmans, Marc Herrygers, Ann Van Mechelen, Luc Vloemans, Jef Meeuws Raadsleden: Johan Bockx, Carine Buersens, Tim Diels, Geert Geens, Iris Heymans, Jef Neefs, André Pluym, Lea Pluym, Leo Smans, Jan Stevens, Ilse Van Dongen, Eric Van Echelpoel, Werner Van Noppen, Ria Van Thielen, Inne Vloemans, Luc Wagemans, Ferre Wouters OCMW-voorzitter met raadgevende stem: Wim Peeters Secretaris: Gui Keunen Afwezig: Heidi Otten Openbare zitting 1. Keurt het verslag van de gemeenteraad van eenparig goed. 2. Beslist met 16 stemmen voor (CD&V) bij 4 tegen (Geert Geens (onafhankelijk), Leo Smans (onafhankelijk), Jan Stevens (onafhankelijk), André Pluym (onafhankelijk)) en 3 onthoudingen (VLD+Anders, Groen) het budget 2013 en het financieel meerjarenplan goed te keuren. 3. Beslist eenparig de door Ethias voorgestelde aanpassingen aan de lopende pensioenverzekering goed te keuren. 4. Beslist eenparig de aanstelling van Dhr. Piet Vermeeren, commissaris-revisor van het Autonoom Gemeentebedrijf Lille, te verlengen met een periode van drie jaar en dit volgens de gemaakte modaliteiten van het bestek , voor de boekjaren 2012, 2013 en Beslist met 18 stemmen voor (CD&V, VLD+Anders) bij 1 tegen (Groen) en 4 onthoudingen (Geert Geens (onafhankelijk), Leo Smans (onafhankelijk), Jan Stevens (onafhankelijk), André Pluym (onafhankelijk)) gratis te aanvaarden voor openbaar nut, een perceel grond gelegen te Lille-Wechelderzande, Puttekensberg, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie B 40d/deel met een oppervlakte van 342m². 6. Beslist met 18 stemmen voor (CD&V, VLD+Anders) bij 1 tegen (Groen) en 4 onthoudingen (Geert Geens (onafhankelijk), Leo Smans (onafhankelijk), Jan Stevens (onafhankelijk), André Pluym (onafhankelijk)) gratis te aanvaarden voor openbaar nut, een perceel grond gelegen 4

5 te Lille-Wechelderzande, Corsicabaan, kadastraal gekend onder de 2de afdeling, sectie A97m/deel met een oppervlakte van 151m². 7. Beslist eenparig voor het aanslagjaar 2013 een aanvullende belasting te vestigen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar en deze belasting vast te stellen op 6,5 % van het volgens het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. 8. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 ten bate van de gemeente 1200 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. 9. Beslist eenparig de raadsbeslissing dd houdende de heffing van een belasting op afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken in te trekken en voor het aanslagjaar 2013 een belasting te heffen op de afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken. 10. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening van zijn beroep of handel opstelt op privaat terrein langsheen openbare wegen een belasting te heffen. 11. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een jaarlijkse belasting te heffen op de kampeerterreinen en de kampeerverblijfparken. 12. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een éénmalige belasting te vestigen op het openen of veranderen van een door het Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting, in het kader van een handels-, nijverheids- en landbouwonderneming. 13. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een belasting te heffen op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op plaatsen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is. 14. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een retributie te heffen op deelname aan grabbelpas en de aanwervingsvoorwaarden en vergoeding voor de animatoren vast te stellen. 15. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een retributie te heffen op deelname aan speelpleinwerking de Pretplaneet en de aanwervingsvoorwaarden en vergoeding voor de animatoren vast te stellen. 16. Beslist eenparig voor het aanslagjaar 2013 een retributie te heffen voor het afleveren van administratieve stukken of het leveren van prestaties. 17. Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, Iris Heymans (VLD+Anders), Geert Geens (onafhankelijk), Leo Smans (onafhankelijk), Groen, Jan Stevens (onafhankelijk), André Pluym (onafhankelijk)) bij 1 tegen (Ferre Wouters (VLD+Anders)) het huidig reglement met betrekking tot het ontlenen van materialen in te trekken en met ingang van en eindigend op een retributie te heffen op materiële steun verstrekt door de gemeente, overeenkomstig met het intern reglement. 18. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een retributie te vestigen op het gebruik van de vaste elektriciteitskasten welke door de gemeente ter beschikking worden gesteld aan foorkramers, erkende verenigingen en eventueel andere gebruikers, mits deze laatsten hiervoor toelating hebben van het schepencollege. 19. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening van zijn beroep of handel opstelt op de openbare plaatsen en wegen in de gemeente een plaatsrecht te heffen. 20. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een retributie te vestigen voor het gebruik van De Schuur te Gierle. 21. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2013 een retributie te vestigen op de ter beschikking stelling van rookmelders aan de inwoners van Lille. 22. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een retributie te heffen op huisvuilzakken, pmd-zakken en gft-stickers. 23. Beslist eenparig voor het dienstjaar 2013 een retributie te vestigen op het ophalen van grof huisvuil. 24. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2013 en eindigend op 31 december 2013 ten behoeve van de gemeente een retributie te heffen op het aanleveren van groenafval, steenpuin en grof vuil op het containerpark. 25. Beslist eenparig premies uit te betalen als tussenkomst in de receptiekosten voor de viering van jubilea in het dienstjaar Beslist eenparig teneinde het thuiscomposteren maximaal aan te moedigen en het verwijderen van gft-afval te ontmoedigen, voor het dienstjaar 2013 een subsidie te geven ten bedrage van 70% van de kostprijs van een compostvat en een subsidie ten bedrage van 70% van de kostprijs van een compostbak. 27. Beslist eenparig dat het gemeentebestuur in 2013 subsidies kan verlenen aan v.z.w. Natuurpunt voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Lille met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied. 28. Keurt staande de vergadering het verslag van de gemeenteraad van eenparig goed. berichten 5

6 Berichten Nieuw gemeentebestuur voorgesteld Op woensdag 2 januari legden de nieuwe gemeenteraadsleden de eed af. De komende zes jaar zullen zij onze gemeente besturen. Op de eerste gemeenteraad van deze legislatuur werd ook het college gekozen. Op maandag 7 januari werd de OCMW-raad geïnstalleerd. We stellen hierbij alle verkozenen aan je voor. De burgemeester De komende zes jaar blijft Paul Diels onze burgemeester. De burgemeester leidt het college van burgemeester en schepenen. Hij vertegenwoordigt de federale, gewestelijke en provinciale overheden in Lille. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Verder is de burgemeester ook de wettige ambtenaar van de burgerlijke stand en ondertekent hij, samen met de gemeentesecretaris, alle gemeentelijke briefwisseling. Het college Het schepencollege van Lille bestaat uit de burgemeester, vijf schepenen en de OCMW-voorzitter. De OCMW-voorzitter is ook schepen van rechtswege. Samenstellig en bevoegdheden Paul Diels CD&V - burgemeester Bevoegdheden: algemene veiligheid - politie/brandweer, bevolking, burgerlijke stand, personeel, patrimonium, financiën, verkeer en mobiliteit Contactgegevens: Lichtaartsesteenweg 39, 2275 Lille tel Eric Van Echelpoel CD&V eerste schepen Bevoegdheden: economie, werklozenwerking (PWA), personen met een handicap, lokaal sociaal beleid, senioren, volksgezondheid Contactgegevens: Moleneind 9, 2275 Lille - tel Kris Breugelmans CD&V tweede schepen Bevoegdheden: jeugd, sport, plattelandsontwikkeling, landbouw Contactgegevens: Gierlebaan 38, 2275 Lille - gsm Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van het gemeentebestuur dat instaat voor het dagelijks bestuur. Het college regelt dus het dagelijks reilen en zeilen van onze gemeente. Elke legislatuur stelt het college een beleidsplan op. Hieronder vind je de bevoegdheden van de schepenen. Schepenen hebben geen persoonlijke bevoegdheid, maar bij het begin van de bestuursperiode wordt wel een taakverdeling afgesproken. Burgemeester en schepenen nemen gezamenlijk beslissingen. Zij vormen dus een collegiaal orgaan, vandaar ook de naam schepencollege. Het schepencollege vergadert elke donderdagnamiddag in gesloten zitting. Dat betekent dat hun vergaderingen niet toegankelijk zijn voor het publiek. Ann Van Mechelen CD&V derde schepen Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, structuurplanning, huisvesting, cultuur, ontwikkelingssamenwerking Contactgegevens: Gierlebaan 84, 2275 Lille - gsm Luc Vloemans CD&V vierde schepen Bevoegdheden: openbare werken, nutsvoorzieningen, bosbeheer, begraafplaatsen, wijkwerking Contactgegevens: Wechelsebaan 162, 2275 Lille - gsm Marc Herrygers CD&V vijfde schepen Bevoegdheden: leefmilieu, kinderopvang, communicatie-ict, bibliotheek, toerisme, nieuwe subsidies Contactgegevens: Wagemansstraat 20, 2275 Lille - tel Wim Peeters CD&V OCMW-voorzitter-schepen Bevoegdheden: voorzitter OCMW, onderwijs Contactgegevens: Kloosterstraat 26, 2275 Lille - gsm tel College van burgemeester en schepenen. Zittend v.l.n.r: Luc Vloemans, gemeentesecretaris Gui Keunen, Paul Diels, Eric Van Echelpoel. Staande: Wim Peeters, Kris Breugelmans, Marc Herrygers, Ann Van Mechelen. Foto: Jos Aerts 6

7 Berichten De gemeenteraad Gemeenteraad V.l.n.r. op de onderste rij: schepen Luc Vloemans (CD&V), Greet Balemans (CD&V), OCMW-voorzitter-schepen Wim Peeters (CD&V), gemeentesecretaris Gui Keunen, burgemeester Paul Diels (CD&V), schepen Eric Van Echelpoel (CD&V), schepen Marc Herrygers (CD&V), Paul Verswijvel (N-VA). Staande: Marleen Peeters (N-VA), André Pluym (N-VA), Geert Geens (N-VA), Leo Smans (N-VA), Sofie Van Olmen (N-VA), Jef Meeuws (CD&V), Elien Leys (N-VA), Werner Van Noppen (CD&V), Sophie Raeymaekers (CD&V), schepen Kris Breugelmans (CD&V), Jan Stevens (N-VA), Danny Neel (Vlaams Belang), Michel Leys (CD&V), Ilse Van Dongen (Groen), Luc De Backer (Groen), Luc Wagemans (CD&V), schepen Ann Van Mechelen (CD&V), Johan Verlinden (N-VA). Deze foto is genomen tijdens de eerste gemeenteraad op 2 januari. Op deze foto staat Ria Van Thielen nog niet op. Ria volgt Wim Peeters op die OCMW-voorzitter is geworden. foto: Jos Aerts In Lille zijn er 25 gemeenteraadsleden. Het aantal gemeenteraadsleden hangt af van het aantal inwoners. In onze gemeente is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad. De gemeenteraad is het belangrijkste orgaan van een gemeente. De gemeenteraad bestuurt samen met het college van burgemeester en schepenen de gemeente. De gemeenteraad neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan het college of de burgemeester. De gemeenteraad bepaalt het beleid op langere termijn. De gemeenteraad vergadert meestal elke vierde woensdag van de maand (juli uitgezonderd) om 20 uur. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. Iedereen mag dus de gemeenteraad bijwonen. De agenda of dagorde wordt uitgehangen aan het gemeentehuis en op de site geplaatst. Alle verslagen en dagordes vind je op de website. Je kan je ook abonneren om de dagorde toegestuurd te krijgen. Samenstelling in volgorde van anciënniteit Marc Herrygers CD&V Wagemansstraat 20, 2275 Lille tel Jan Stevens N-VA Dennenlaan 15, 2275 Lille - tel Luc Vloemans CD&V Wechelsebaan 162, 2275 Lille gsm Andreas Pluym N-VA Tielenbaan 87, 2275 Lille - tel Kris Breugelmans CD&V Gierlebaan 38, 2275 Lille gsm Paul Diels CD&V Lichtaartsesteenweg 39, 2275 Lille tel Luc Wagemans CD&V De Nieuwe Wijngaard 22, 2275 Lille gsm tel Ilse Van Dongen Groen Moereind 67, 2275 Lille - tel Ria Van Thielen CD&V Beulk 89, 2275 Lille - gsm Eric Van Echelpoel CD&V Moleneind 9, 2275 Lille tel Ann Van Mechelen CD&V Gierlebaan 84, 2275 Lille gsm Geert Geens N-VA Hoogland 47, 2275 Lille - tel Jef Meeuws CD&V Houtakkerstraat 27, 2275 Lille tel Werner Van Noppen CD&V Dr.Karel Van Noppenstraat Lille - gsm Leo Smans N-VA Molenpad 61, 2275 Lille - gsm tel Marleen Peeters N-VA Moereind 19, 2275 Lille - tel Michel Leys CD&V Lozijde 6a, 2275 Lille - gsm Greet Balemans CD&V Schoolblok 3b, 2275 Lille tel Sophie Raeymaekers CD&V Schoolstraat 1, 2275 Lille gsm Danny Neel Vlaams Belang Elien Leys N-VA Binnenhof 1, 2275 Lille - gsm Johan Verlinden N-VA Wechelsebaan 119, 2275 Lille tel Sofie Van Olmen N-VA Herentalseweg 36, 2275 Lille gsm Paul Verswyvel N-VA Hemeldonk 46, 2275 Lille gsm tel Luc De Backer Groen Gierlebaan 49/A, 2275 Lille gsm Wim Peeters CD&V Kloosterstraat 26, 2275 Lille gsm tel

8 berichten De OCMW-raad De OCMW-raad. V.l.n.r. Annemie Geerts, An Janssens, Jozef Belmans, Wim Peeters, Liliane Heylen, Jowan Knockaert, Nicole Bockx, Marc Daems, Nicole Sneyers, Chris Lauwers, Ingrid Van der Eycken. Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. Deze raad kennen we beter als de OCMW-raad. De elf leden van de raad worden gekozen door de gemeenteraad. De werking van de raad voor maatschappelijk welzijn is te vergelijken met deze van de gemeenteraad. De vergaderingen van de raad zijn, behoudens het besloten gedeelte, toegankelijk voor het publiek. De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert elke voorlaatste maandag van de maand om 19 uur in het gemeentehuis te Lille. De dagorde van de raad vind je altijd terug op de site. Het dagelijks bestuur van het OCMW gebeurt door het vast bureau. Naast voorzitter Wim Peeters zetelen Jozef Belmans, Nicole Sneyers en Annemie Geerts in het vast bureau. Samenstelling Wim Peeters CD&V voorzitter OCMW-raad Kloosterstraat 26, 2275 Lille - gsm tel Annemie Geerts CD&V Laakakker 4, 2275 Lille - gsm tel Jozef Belmans CD&V De Schrans 9, 2275 Lille - tel Nicole Bockx CD&V Krokuslaan 14, 2275 Lille - gsm tel Marc Daems N-VA Valkenstraat 23, 2275 Lille - tel Liliane Heylen CD&V Visbeekbaan 44, 2275 Lille - tel An Janssens Groen Houtakkerstraat 9, 2275 Lille - tel Jowan Knockaert N-VA Beukenlaan 26, 2275 Lille - tel Chris Lauwers CD&V Rozenlaan 27, 2275 Lille - gsm Nicole Sneyers N-VA Wechelsebaan 119, 2275 Lille - gsm Ingrid Van der Eycken N-VA De Schrans 37, 2275 Lille - gsm Lille op Facebook Op 16 januari 2013 is Lille gestart met een Facebookpagina. Enkele honderden volgers krijgen sindsdien de nieuwste gemeenteberichten als eerste. Wil je ook op de hoogte blijven? Klik dan snel op vind-ik-leuk op facebook.com/gemeentelille. Via de Facebookpagina houden we je op de hoogte van activiteiten en brengen we nieuwsberichten.. Facebook vormt zo een mooie aanvulling op onze andere communicatiekanalen als de website en de Info Lille. Communicatiedienst Wim Godschalk

9 Schrijf je in voor de Sporteldag Bloso nodigt alle 50-plussers uit op de jaarlijkse Provinciale Sporteldag op donderdag 16 mei 2013 in Herentals. Op het domein van Bloso kan je dan kennismaken met allerlei recreatieve en seniorenvriendelijke sportactiviteiten. Zowel voor de sportieve als voor de minder sportieve deelnemers is er een aanbod. De prijs voor deelname bedraagt 10 euro. Hiervoor krijg je een broodjesmaaltijd, koffie, taart en nog een geschenkje. Alle seniorenverenigingen in Lille krijgen nog meer informatie over de sporteldag toegestuurd. Inschrijven voor de Sporteldag kan bij de sportdienst vanaf 6 maart. sport Sportdienst Wim Bosschaerts Tijd vliegt Stop de tijd! Tentoonstelling over duivensport in de Kempen CULTUUR Op zondag 21 april 2013 vindt in heel Vlaanderen de Erfgoeddag plaats met als thema Stop de tijd!. De erfgoedcel Kempens Karakter pakt daarom uit op 20 en 21 april 2013 met een levendige tentoonstelling rond de duivensport. In onze regio was deze volkssport immers jarenlang razend populair. De erfgoedcel ging op zoek naar unieke getuigen, prachtige objecten, foto s en boeiende verhalen. Zo komt de geschiedenis terug tot leven. De talrijke duivenwedstrijden, korven, constateurs, diploma s en foto s krijgen allemaal hun plaats in de tentoonstelling. Er is natuurlijk ook aan de kleine mensjes gedacht. Zij kunnen op een speelse zoektocht doorheen de tentoonstelling gaan. De expositie kwam tot stand in samenwerking met de gemeenten en heemkringen van Berlaar, Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lier, Lille, Nijlen, Olen en Vorselaar, de plaatselijke duivenbonden, Kweekstation Natural, KBDB en privéverzamelaars. Erfgoeddag 2013 Wanneer? Zaterdag 20 april 2013 van 13 tot 18 uur Zondag 21 april 2013 van 10 tot 18 uur Waar? Gemeentelijke Basisschool Berlaar aan de Aarschotsebaan 60, Berlaar-Heikant Inkom gratis! Kempens Karakter

10 CULTUUR Gezocht: enthousiasme, ervaring en advies voor de nieuwe cultuurraad De installatie van een nieuw gemeentebestuur is ook meteen het startsein om de cultuurraad opnieuw samen te stellen voor de komende zes jaar. De erkende (socio)culturele verenigingen leveren het merendeel van de leden aan, maar ook andere betrokkenen bij het Lilse cultuurleven zijn en blijven heel welkom. Voor een goede werking van de raad is het zelfs onontbeerlijk om input te krijgen van diverse participanten en belanghebbenden. Onafhankelijke leden als (amateur)kunstenaars en cultuurdeskundigen, maar ook fanfares, theaterverenigingen, gildes, heemkringen en andere socioculturele verenigingen leveren vanuit hun eigen kijk op cultuuraangelegenheden een waardevolle bijdrage. Al deze visies zijn broodnodig om een levendig cultureel verhaal in Lille te helpen maken. Doel van de cultuurraad De cultuurraad is een adviesraad. Het verlenen van advies over het gemeentelijk cultuurleven en beleid is zijn kerntaak. Vrijwilligersbeleid, ledenwerving, vergrijzing, infrastructuur en jeugdwerking zijn nog maar een greep uit de thema s waarover de cultuurraad de expertise bij uitstek kan hebben om zinnig advies binnen de gemeentelijke context te verlenen. Adviesverlening beperkt zich dus niet tot erkenning van verenigingen of de verdeling van subsidies. Verwacht engagement Om een dynamisch cultuurbeleid op poten te kunnen zetten, heeft de gemeente behoefte aan input van het veld. Naast de jaarlijkse algemene vergadering, komt het bestuur van de cultuurraad gemiddeld een achttal avonden per jaar samen. Uiteraard hopen we op de frisse moed en zin van onze leden om de komende zes jaren mee werk te maken van een bruisend cultuur- en verenigingsleven in Lille. De cultuurraad is het ideale inspraakorgaan om deel te nemen aan het cultuurdebat. Jullie ervaring en inzet zijn de drijfveer van een krachtige cultuurraad. Kandidaat stellen Ben je 18 of ouder? Woon je in Lille en oefen je geen gemeentelijk politiek mandaat uit? Dan ontvangt de cultuurraad graag jouw kandidaatstelling samen met een korte motivatie. Je mag je kandidaatstelling bezorgen aan de cultuurdienst ter attentie van de cultuurraad. Cultuur Faye Van Impe Oude boeken aan 25 cent Elk jaar koopt de bibliotheek heel wat boeken aan. Om plaats te maken worden daarom ook heel wat boeken afgevoerd. Voor 25 cent per boek worden deze boeken de jouwe. Vanaf dinsdag 2 april 2013 tot en met dinsdag 16 april 2013 worden er afgevoerde jeugdboeken, romans, informatieve werken en tijdschriften verkocht in het polyvalent lokaal van de bibliotheek. Je kan er terecht tijdens de openingsuren. Bibliotheek Arlette Laenen

11 Grabbelpas tijdens de paasvakantie Knutselen, uitstappen, dieren, sporten, films, wetenschap ontdekken en doen, koken (en opeten!), theater en nog veel meer: dat is Grabbelpas. Kinderen van 3 tot 14 jaar kunnen meedoen met Grabbelpas. Als je wil deelnemen heb je een grabbelpasje nodig, dat kan je heel het jaar door voor 2,5 euro bij de jeugddienst kopen. Zo kan je elke schoolvakantie (uitgezonderd de grote vakantie en de kerstvakantie) inschrijven voor diverse activiteiten. Inschrijven Inschrijven voor de paasvakantie kan bij de jeugddienst tot en met donderdag 28 maart 2013, onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen (kijk daarvoor op de website van Lille of neem contact op met de jeugddienst). Je vindt het programma in het gemeentehuis, bij de jeugddienst en op de gemeentelijke website. Jeugddienst Famke Proost Waterbeheerplannen in de maak Jouw mening telt! De Vlaamse overheid bereidt de tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen voor. Je kunt die documenten bekijken en je opmerkingen doorgeven tot en met 18 juni Stroomgebiedbeheerplannen omvatten maatregelen die de kwaliteit en de kwantiteit van het oppervlakte- en grondwater moeten verbeteren. De eerste stroomgebiedbeheerplannen werden vastgesteld in 2010 en bevatten maatregelen voor de periode Tegen 2015 wordt een tweede generatie stroomgebiedbeheerplannen opgemaakt, opnieuw voor zes jaar. Daarin zijn ook de overstromingsrisicobeheerplannen opgenomen, met maatregelen om mens en milieu beter tegen overstromingen te beschermen. Het tijdschema en werkprogramma informeren je over het voorbereidingsproces. Je kunt daarop reageren. Daarnaast krijg je ook inspraak in de waterbeleidsnota waar de waterbeheerkwesties in geïntegreerd zijn. De waterbeheerkwesties zijn de thema s die er mee de oorzaak van zijn dat de goede toestand in het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen niet tijdig gehaald wordt. Het tijdschema, het werkprogramma en de waterbeleidsnota kun je nog tot 18 juni 2013 raadplegen in het gemeentehuis en op Alle opmerkingen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen. Milieudienst Katia Lambrechts jeugd Milieu

12 Steek een zak in je bak In de zomer kan je GFT-container wel eens een vies, stinkend boeltje worden. Voor wie geen zin heeft om telkens zijn tuinslang boven te halen, biedt de gemeente composteerbare zakken aan om in je GFT-container te hangen. Op deze manier blijft je container proper. milieu De zakken zijn 100 procent biologisch afbreekbaar en composteerbaar. Je hangt ze in je container. De zakken zijn niet geschikt om alleen te staan. Wanneer de container wordt opgehaald plooi je de zak naar binnen zodat hij makkelijk mee met de inhoud in de vrachtwagen terecht komt. Je moet de zakken koel en droog bewaren. Ze mogen ook niet in contact komen met direct zonlicht. Wanneer je een zak gebruikt, raden we je aan om je container bij iedere ophaling mee te geven. De zakken worden enkel in het gemeentehuis verkocht. De kostprijs is 6 euro per rolletje van 10 zakken. Milieudienst Katia Lambrechts Inheemse bomen krijgen ruimte In 2013 worden er dunnings- en lichtingskappen uitgevoerd in het boscomplex Sassenhout-Zittaart. Hierbij worden de mooie, inheemse en waardevolle bomen vrijgesteld ten koste van hun directe concurrenten. Zo kunnen deze bomen optimaal blijven groeien. Er komt dan ook weer licht in het bos zodat nieuwe bomen kunnen kiemen en er meer diversiteit kan ontstaan. Op enkele plaatsen zullen ook groepen den gekapt worden om de bosverjonging te versnellen. 12 Het hout dat bij de dunning vrijkomt, wordt gebruikt voor industriële doeleinden: palettenen kistenhout, isolerende OSB-platen, vezelplaten of papier. Na de dunning blijven vaak nog heel wat kronen en dikke takken van naaldbomen achter in het bos. Hoewel dit dood hout op termijn een extra natuurwaarde heeft, is het aangewezen om op sommige plaatsen het kroonhout op te ruimen. Duurzaam beheerproject In 2005 startte Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw samen met gemeente Vorselaar en gemeente Lille een duurzaam bosbeheerproject voor de privébossen in de regio Sassenhout-Zittaart. Alle boseigenaars in dit boscomplex kregen de kans om mee te stappen in een gezamenlijk bosbeheerplan. Samen met de eigenaars dacht de bosgroep na over het beheer van de bossen. De verschillende beheermaatregelen zijn opgenomen in het beheerplan. Eind 2011 startten we met de opvolging van dit boscomplex en stapten nieuwe eigenaars mee in het project. Het resultaat is een gezamenlijk bosbeheerplan waarin 75 hectare privébos is opgenomen van 86 boseigenaars. De voorbije zomer- en herfstmaanden werden exotische boomsoorten zoals de Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik al aangepakt. Jarenlang werd er in vele privébossen weinig tot geen beheer uitgevoerd. Daardoor is het bos donker geworden en staan vele bomen er slecht bij. Verjonging van het bos is moeilijk door gebrek aan zonlicht. Heb je interesse om kroonhout op te ruimen? Gelieve dan even je naam, telefoonnummer en je voorkeur voor regio door te geven via De bosgroep neemt na de exploitatie contact op. Milieudienst Katia Lambrechts

13 Combineer premies met een goedkope lening In 2012 wijzigden de voorwaarden voor heel wat energiepremies. Heel veel mensen denken daarom, ten onrechte, dat er geen premies meer zijn. Niets is minder waar. Maatregelen nemen om energie te besparen wordt pas echt interessant als je de energiepremies combineert met energiek, de goedkope energielening Kempen. Met deze lening kan je investeringen afbetalen met de besparing die je doet op je energiefactuur. Sommige inwoners komen ook in aanmerking voor een sociale lening. Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2013 Belastingvermindering voor dakisolatie Enkel woningen die al minstens vijf jaar in gebruik zijn, komen in aanmerking. De vermindering bedraagt 30 procent van de dakisolatiewerken met een maximum van 2000 euro. Premies van de Vlaamse overheid De renovatiepremie: meer info op Korting onroerende voorheffing verlaagd e-peil: Max. E50: korting van 50 procent gedurende vijf jaar (max. E40 vanaf 2014) Max. E30: korting van 100 procent gedurende vijf jaar Groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche zonnepanelen Voor installaties die vanaf 2013 in gebruik genomen worden, zal nog een minimale steun voorzien worden. Wonen cv-installateur isoleer, isoleer, isoleer! isoleer, isoleer, isoleer! Goedkope leningen EnergieK IOK biedt in samenwerking met gemeente Lille een lening aan om energiebesparende investeringen uit te voeren. Sociale leningen Er zijn verschillende sociale leningen om je woning te bouwen, te kopen of te verbouwen. Je kunt een sociale lening aanvragen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (www.vlaamsewoonlening.be), het Vlaams Woningsfonds (www.vlaamswoningfonds.be) en erkende kredietmaatschappijen (www.sociaal-woonkrediet.be). bereken uw winst op Energiepremies In 2013 verandert er zeer weinig aan de energiepremies. Hieronder een klein overzicht: Alle premies met de exacte voorwaarden vind je terug in de premiebrochure die het Vlaams Energieagentschap heeft uitgegeven. Je kan de gids oppikken in het gemeentehuis of lezen op Premies van de netbeheerder vanaf 1 januari 2013 Bestaande woning Dakisolatie: 4 tot 8 euro per vierkante meter Buitenmuurisolatie via de buitenzijde van een bestaande muur: 15 euro per vierkante meter Na-isolatie van een spouwmuur: 6 euro per vierkante meter Vloerisolatie: 6 euro per vierkante meter Hoogrendementsbeglazing: 12 tot 15 euro per vierkante meter Warmtepomp: maximaal 1700 euro Condensatieketel voor beschermde klanten: 800 euro Zonneboiler: 550 euro Nieuwbouwwoning (aanvraag bouwvergunning na 1 januari 2012) Woning E50 of lager: 1400 euro voor E euro extra per E-peilverbetering Appartement E50 of lager: 800 euro voor E euro extra per E-peilverbetering Vlaams Energieagentschap

14 Sociale zaken Grenzen stellen bij jonge kinderen In een wereld waar de ene grens na de andere verdwijnt, is het niet zo eenvoudig om in de opvoeding van kinderen gepast grenzen te stellen. Toch hebben ze die nodig om zich te ontwikkelen tot sociale, zelfbewuste en verantwoordelijke volwassenen. Tijdens deze infosessie wordt er dieper ingegaan op wat kinderen werkelijk nodig hebben. We bekijken het belang van grenzen stellen. Psychotherapeut Jürgen Peeters, zal je op deze avond proberen door de ogen van het kind te laten kijken. Pasklare antwoorden zal hij niet geven, maar eerder materiaal om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Elk kind is immers, net als zijn ouders, uniek en anders. Deze infoavond is een gezamenlijk initiatief van de ISOM-besturen Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Lille, Olen en Vorselaar en van De Luisterbank Grobbendonk, Kids&Co Herenthout en Op Stap Olen. De infoavond vindt plaats op donderdag 7 maart 2013 in CC t Schaliken in Herentals van uur tot 22 uur. Deelname is gratis, mits inschrijving vooraf. OCMW Herentals Geef Molly een kans en stop de honger! Broederlijk Delencampagne 2013 In de Broederlijk Delen-campagne van 2013 staat Molly symbool voor de vele boerenfamilies in Noord-Oeganda die Broederlijk Delen vooruit wil helpen. De impact van twintig jaar oorlog en gewapende conflicten is enorm groot. Molly en haar kinderen eten amper één maaltijd per dag. Zij verdienen beter. Zoals veel boeren bouwt Molly gestaag aan een betere toekomst voor haar kinderen. De grond die ze bewerkt, levert voedsel op voor haar gezin. Maar ze zou er nog meer uit kunnen halen. Daarom hoopt ze binnenkort te kunnen investeren in een ossenspan. Broederlijk Delen wil Molly een kans geven. Een kans in de strijd tegen de honger. En niet alleen Molly, maar ook andere gezinnen in Noord-Oeganda. En jij kan daarbij helpen. Ga samen met ons de strijd aan. Steun de campagne, mobiliseer je vrienden, familie en buren. Broederlijk delen wordt gesteund door de Lilse solidariteitsraad. Activiteiten in Lille De werkgroep Broederlijk Delen organiseert ook heel wat activiteiten in Lille samen met de parochieteams, de scholen, de solidariteitsraad en de Wereldwinkel. Bij UiT in Lille lees je hier meer over. 14 Op 3 maart 2013 is er een koffiestop in Lille, op 17 maart 2013 in Gierle. Op 17 maart 2013 houdt Broederlijk Delen een solidariteitsontbijt in het parochiecentrum in Lille. Op 9 maart is er een rijstverkoop in Poederlee en op 10 maart 2013 wordt er een huis-aan-huisactie gehouden. Meer info over de campagne vind je op De solidariteitsraad van de gemeente steunt jaarlijks tientallen projecten. Het project van Broederlijk Delen is hier een voorbeeld van. Voor meer informatie over de raad kun je terecht bij Chris Stellfeld, of

15 Definitief kruis door omleidingsweg Mobiliteit De reservatiestrook voor de aanleg van een omleidingsweg ten westen van Lille en Poederlee is opgeheven. Begin jaren zeventig werd het tracé ingetekend op het gewestplan van Turnhout. Door de nieuwe visies op mobiliteit is er geen behoefte meer aan zo n omleidingsweg. Omdat de gemeente en de hogere overheden niet de intentie hadden om de omleidingsweg aan te leggen, nam de gemeente het initiatief om de reservatiezone te laten verwijderen van het gewestplan. Op 26 september 2012 stelde de gemeenteraad hiervoor een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) vast. Op 13 december 2012 keurde de deputatie dit RUP goed. Voor vragen of opmerkingen over deze wijziging kan je altijd terecht op de dienst stedenbouw. Stedenbouw Sigrid Geerinckx Duidelijk huisnummer redt levens Hulpdiensten hebben het vaak moeilijk om het juiste huisnummer te vinden. In geval van brand of nood aan medische bijstand kan dat van levensbelang zijn. Het ontbreken van een huisnummer kan zowel bij het oproepen van de hulpdiensten als bij het ter plaatse komen van de hulpdiensten onnodig tijdverlies veroorzaken. De gemeentediensten hebben vastgesteld dat huisnummers vaak moeilijk leesbaar of zelfs niet aanwezig zijn. Het politiereglement schrijft voor dat je huisnummer van op de straat duidelijk zichtbaar moet zijn. De verplichte zichtbaarheid kan vereisen dat het nummer herhaald wordt op de afsluiting of op de brievenbus. Veel inwoners onderschatten het belang van deze verplichting. Politie Politiepost Lille Commissaris Willy Bastiaens

16 politie Actiethema s maart en april De politie Regio Turnhout heeft met de zeven politieposten van de zone een jaarprogramma uitgewerkt met een aantal actiethema s. Gedurende een periode van twee maanden wordt er door de wijkagenten extra aandacht geschonken aan de naleving van twee actiethema s. In de maanden maart en april wordt er extra aandacht geschonken aan leegstaande woningen en de inname van de openbare weg en het plaatsen van reclameborden. 16 Leegstaande woningen Gedurende de maanden maart en april zullen de wijkagenten bijzondere aandacht schenken aan leegstaande woningen en leegstaande buitenverblijven. Soms staan die te verkommeren en vormen zo een aantrekkingspunt voor allerlei ongedierte. Ook zorgen deze leegstaande panden meestal voor een onveiligheidsgevoel. Vaak zorgen ze ook voor een bron van ergernis voor de buurt (zwerfvuil, woekerend onkruid, vandalisme...). Inname openbare weg en reclameborden Foto editie maart 2012 (heb je die nog?) De inname van de openbare weg en het plaatsen van publiciteitsborden is in onze gemeente geregeld door de uniforme gemeentelijke politieverordening (UGP). In afdeling I (Inname van de openbare weg) van de UGP zijn de geldende voorschriften opgenomen. Zo zijn er regels over de inrichting van een bouwwerf op de openbare weg en werken aan de openbare weg. De wijkagenten zullen vooral aandacht schenken aan de naleving van deze regels en dit vooral met als doel de algemene veiligheid te verhogen. In hoofdstuk III van afdeling I is ook de uitstalling van koopwaar, reclames of opschriften op losstaande constructies gereglementeerd. Hierbij is het belangrijk om weten dat de uitbater van een handelszaak geen uitstalinrichtingen van koopwaar mag plaatsen op de openbare weg zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het schepencollege. Het is ook verboden om reclame of opschriften op losstaande constructies of straatmeubilair te plaatsen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van het college. Politiepost Lille Commissaris Willy Bastiaens

17 Jouw activiteit in Info Lille Iedereen die een activiteit organiseert, kan dit bekend maken via Info Lille. Dit doe je door je activiteit in te voeren op Activiteiten die via de uitdatabank worden ingevoerd, verschijnen automatisch in Info Lille. Het is wel belangrijk om je activiteiten tijdig in te voeren als je wil dat ze in Info Lille verschijnen. De volgende Info Lille verschijnt begin mei. Alle activiteiten die plaats vinden in mei en juni staan hierin. Wil je dat jouw activiteiten hier ook bij staan? Voer ze dan in vóór 1 april Onder de naam UiT in Lille vind je alle activiteiten ook terug op de website van de gemeente. Daarnaast staan alle activiteiten ook op en pikken tal van media je activiteit op. Communicatiedienst Wim Godschalk Maart 1, 2, 3, 8 en 9 maart 2013 Toneelstuk Open Miserie Auteur: Ivo Maes. Regie: Hugo De Backer. Inkom 8 euro. Vooraf reserveren. Waar: Jeugdhaard, Balsakker 42 Landelijke Gilden maart uur Spellenavond SpinLi Speel gezellig bord- en kaartspellen uit de enorme collectie die Spellenclub SpinLi je te bieden heeft. Zowel voor jong en oud is er wel wat wils. Spelen in een rustige en ongedwongen sfeer. Waar: Cafetaria Lindelo, Lindelostraat 10 Spinli - 2 maart uur Volksdansavond KWB Volksdansavond voor jong en oud. Waar: Oude jongensschool, Vlimmersebaan 1 KWB Wechel 2-3 maart 2013 Hobbytentoonstelling Okra Poederlee Op 2 maart van uur tot 18 uur. Op 3 maart van 10 tot 18 uur. Waar: Parochiecentrum Mollenhof, Poederlee Okra Poederlee 3 maart uur Koffiestop Broederlijk Delen Via de Koffiestop middelen verzamelen om de mensen in het Zuiden kansen te geven om hun plannen te verwezenlijken. Waar: Sint-Petrus kerk, Kerkplein 1 Werkgroep Broederlijk Delen - 3 maart uur Eetdag Dansende Vingers Eetdag met live accordeonmuziek ten voordele van Accordeonclub Dansende Vingers Lille. Pannenkoeken, croque-monsieur en taart te verkrijgen aan democratische prijzen. Iedereen welkom vanaf 13 tot 18 uur. Waar: Parochiecentrum Sint-Pieter in Lille, Kerkplein 3 Accordeonclub Dansende Vingers - 8 maart uur Sterren kijken Bij helder weer komen we samen om naar de wonderen van de hemel te kijken. Locatie op de grens met Vorselaar, Rooverstraat- Berkelheide. Meer info, onder andere een kaartje van de locatie, via de agenda op onze website. Iedereen welkom. Deelname is gratis. Waar: Rooverstraat-Berkelheide VVS Cygni - jeugd 8 maart uur Kinderfuif Heb je wel eens in de UiT-kalender gezien dat je in Lille goed kan fuiven? Wel, kinderen kunnen er ook wat van! Kom naar de spetterende kinderfuif van de kindergemeenteraad. Leef je uit met je vrienden op de dansvloer, geniet van cocktails (speciaal voor jou bedacht door de kindergemeenteraad), eet véél frietjes, ga op de foto en laat een (nep)tatoeage zetten. Het wordt een avond om niet snel te vergeten. Je ouders mogen natuurlijk aan de toog komen hangen. De fuif stopt om uur. Waar: Jeugdhuis t Hoekske in Gierle Jeugddienst Famke Proost

18 8 maart uur Praat en kaartavond Het kaartspel is slagen halen. Inschrijven vanaf uur. Start om 20 uur. Deelnameprijs: 3 euro. Waar: Sporthal Brulens, Brulens z/n Landelijke Gilde Gierle maart uur Wijnproefavond Davidsfonds Proeven en vergelijken van goedkope en minder goedkope wijnen. Waar: Lindelo, Lindelostraat 10 Davidsfonds Lille maart uur Houtwormen - Thalpatheater De Tweede Wereldoorlog behoort tot het verleden. Houtzagerij Alaerts en zoon probeert een graantje mee te pikken van de groeiende economie. Helaas, ze zitten in de verkeerde branche. De bomen zitten nog vol granaatscherven en stalen kogels. Zaag na zaag gaat naar de filistijnen. Miel, de man zonder ruggengraat, durft de boeren niets aanrekenen. De firma zweeft op de rand van het faillissement. Waar: PC Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1 Talpatheater - 9 maart uur Grote kaartprijskamp Grote kaartprijskamp in lokaal Koninklijke Harmonie Sint-Amelberga. Iedereen welkom. Waar: Lokaal KH Sint-Amelberga, Begonialaan 12 Koninklijke Harmonie Sint-Amelberga maart uur Solidariteitsbrunch Een samenwerking van Oxfam Wereldwinkel Gierle, Broederlijk Delen en diverse leden van solidariteitsraad Lille ten voordele van hun diverse projecten in het Zuiden. Waar: PC Sint-Jan Gierle, Denefstraat z/n Oxfam Wereldwinkel Gierle 10 maart uur KVLV Brunch Brunch met uitgebreid buffet. Allerlei broodjes en beleg, spek en eieren, frikadellen met krieken, soep, meloen met hesp, gevulde perzik, kaas en een dessertbuffet. Voor 15 euro per persoon. Kinderen tot 4 jaar gratis tot 12 jaar 8 euro. Waar: De Zandfluiter, Tulpenlaan 2 KVLV maart uur Het belang van beweging voor ontwikkeling van de hersenen Onze maatschappij is de laatste 20 jaar sterk veranderd. We kennen op heel veel gebieden een fantastische vooruitgang. Het leven wordt ons op verschillende vlakken steeds gemakkelijker gemaakt. Maar dit heeft spijtig genoeg ook een keerzijde. Onze kinderen groeien nu op in een andere speelcultuur waar spelen en bewegen wordt belemmerd door de aanwezigheid van televisie en computer. Het is een noodzaak dat je een zeer stimulerende omgeving kan creëren waarin kinderen kunnen opgroeien. De kennis om de juiste prikkels op het juiste moment aan te bieden is belangrijk in het groei- en ontwikkelingsproces van een kind. Daarom organiseert het oudercomité van Het Trapleerke de informatieavond Het belang van beweging voor de ontwikkeling van de hersenen. Deze informatieavond helpt ouders, leerkrachten en begeleiders uit het jeugdwerk om kennis en inzicht te verwerven in de ontwikkelingssituatie van elk kind. Met specifieke spel- en oefenvormen wordt er aanbod gegeven om kinderen efficiënt te ondersteunen in het ontwikkelen van vele leervaardigheden. De infosessie is gratis. Iedereen is welkom. Waar: Refter gemeenteschool, Rechtestraat 69 Gemeentelijke Basisschool Het Trapleerke milieu 12 maart uur Laagenergie of passief bouwen en renoveren Deze infoavond is er voor mensen die beter willen doen dan de wettelijke verplichtingen. Een specialist van het Passiefhuisplatform verzorgt de presentatie. Deze infosessie kadert in de Energie infotoer. Dat is een reeks infoavonden over energie besparen en hernieuwbare energie. De infoavonden zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. Je bent ook welkom op de infoavonden in de andere gemeentes. Er zijn nog infoavonden over warmtepompen, EnergieK, het na-isoleren van je woning en spouw- en buitenmuurisolatie. Voor meer informatie kun je terecht bij het IOK. Waar: Administratief centrum, Rechtestraat 59 IOK

19 14 maart uur Wat met de nieuwe wegcode We gaan bij de politie in Lille luisteren en vragen stellen over de verkeersregels die de laatste jaren veranderd zijn. We worden wegwijs gemaakt in de laatste nieuwe verkeersborden en verplichtingen. Waar: Politiepost Lille, Rechtestraat 59 Gezinsbond 16 maart 2013 Retrobeurs Retrobeurs in de zeven winkels van De Kringwinkel Zuiderkempen van 9.30 uur tot 17 uur. De retrobeurs is een evenement dat steeds heel veel bezoekers en nieuwsgierigen aantrekt. Met dit gebeuren kunnen we uiteraard onze doelstellingen ter plaatse in de verf zetten: hergebruik van goederen en tewerkstelling. De Kringwinkel Zuiderkempen vzw jan. 16 maart uur Beheerwerken In het reservaat Visbeek-Kindernouw worden beheerwerken uitgevoerd door vrijwilligers. Deze gaan we bezoeken. Waar: Zand 91 Natuurpunt Lille 17 maart uur Solidariteitsontbijt Met jouw gift steunt Broederlijk Delen op drie manieren de eigen plannen van groepen in het Zuiden. 250 organisaties in 20 landen krijgen steun voor het uitvoeren van hun eigen plannen. Broederlijk Delen organiseert het uitwisselen van ervaring voor de projectpartners. We voeren acties over de internationale oorzaken van armoede. Waar: PC Sint-Pieter, Kerkplein 3 Werkgroep Broederlijk Delen maart uur Koffiestop Via de Koffiestop middelen verzamelen om de mensen in het Zuiden kansen te geven om hun plannen te verwezenlijken. Waar: Onze-lieve-vrouwekerk, Singel 1 Werkgroep Broederlijk Delen 20 maart uur Praatcafé dementie Het praatcafé dementie vindt driemaandelijks plaats in het woon- en zorgcentrum Lindelo. Vaak worden er mantelzorgers en deskundigen geïnterviewd rond vooraf bepaalde thema s. Er is tijd om vragen te stellen, maar gewoon luisteren kan ook. Je kan nuttige tips en achtergrondinfo in verband met de ziekte opsteken, maar ook in een heel ontspannen sfeer kennismaken met lotgenoten. Waar: Woon- en zorgcentrum Lindelo, Lindelostraat 10 WZC Lindelo lindelo.be 23 maart uur Koffiestop Bewustmaking en fondsenwerving om onze partners in het Zuiden te steunen. Waar: Vrije lagere en kleuterschool, Oostmalle baan 37 Werkgroep Broederlijk Delen be/voercampagne/koffiestop 23 maart uur Infomoment Freinetschool De Vlindertuin Infomoment voor ouders. Van 14 uur tot 16 uur laten wij je graag kennismaken met de freinetwerking in onze school. Waar: Freinetschool De Vlindertuin, Berg 10 Freinetschool De Vlindertuin maart uur Garageverkoop Gezinsbond De Gezinsbond houdt een garageverkoop in deelgemeente Wechelderzande. Iedereen in Wechelderzande kan meedoen door zich aan te melden bij de gezinsbond. Om langs te komen, moet je natuurlijk niet noodzakelijk van Wechelderzande zijn. Iedereen is welkom. Waar: Wechelderzande Gezinsbond Wechelderzande maart uur Stap voor S.T.A.P. Voorjaarswandeling voor het Zuiden. Twee mooie routes van vijf kilometer (of samen tien kilometer) langs natuurschoon en historische monumenten. 2,5 euro per persoon. Inschrijving ter plaatse. Heel de dag spek en eieren en pannenkoeken te verkrijgen in de parochiezaal. Opbrengst ten voordele van Trias-ontwikkelingsproject in Congo. Waar: Parochiezaal Mollenhof, Lichtaartsesterenweg 1 Landelijke Gilde Karel Willems

20 24 maart uur Tweedehandsbeurs Verkoop van allerlei kinderkleding en kinderartikelen tot 14 jaar. Waar: Parochiezaal St Pieter, Kerkplein 1 Gezinsbond 24 maart uur Winterduatlon AC Lille De start van de duo s is voorzien om 13 uur. De start van de solo s is voorzien om 15 uur. Ongeveer 200 atleten uit Vlaanderen en Nederland zullen starten voor een wedstrijd van 3 km lopen, 26 km mountainbike en nog eens 1,5 km lopen. Dat het spannend zal worden staat vast want Poeyelheide biedt een zeer gevarieerde en selectieve omloop waar niet alleen de snelheid, maar ook het technische aspect doorslaggevend kan zijn. De volledig wedstrijd wordt elektronisch getimed en de tussentijden worden steeds geregistreerd zodat atleten en supporters alles op de voet kunnen volgen. Er zijn zeer mooie naturaprijzen te winnen, voor de podiumplaatsen zijn er geldprijzen voorzien. Deelnemers kunnen ter plaatse nog inschrijven. Gratis inkom. Waar: Sportcentrum Poeyelheide AC Lille maart uur Bloedinzameling Gierle Ook jouw bloed kan levens redden! Ben je tussen 18 en 66 jaar en in goede gezondheid aarzel dan niet om bloedgever te worden Waar: Parochiezaal Gierle, De Nefstraat 15 Rode Kruis Lille 26 maart uur Professor Hendrik Vos: Hoe Europa ons leven beïnvloedt met medewerking van de Cultuurraad Lille Waar: Centrum, Singel 29 Davidsfonds Gierle Cultuur 29 maart uur Dokter in Congo door Jef Haeverans De heemkundige kring Norbert De Vrijter organiseert samen met de bibliotheek van Lille op vrijdag 29 maart 2013 een lezing van dokter Jef Haeverans. Hij komt vertellen over zijn belevenissen in Congo. Jef Haeverans verbleef als geneesheer in Congo van 1956 tot Terug in België specialiseerde hij zich als orthopedisch chirurg. In die functie werkte hij 28 jaar in het Sint-Dimpna ziekenhuis in Geel. Tussen 1984 en 2001 trok hij nog twaalf keer naar Afrika voor Artsen Zonder Vakantie. Over zijn werk in Congo schreef hij het boek Dokter in Congo. De toegang is gratis, maar wel liefst vooraf inschrijven. Bibliotheek Arlette Laenen maart uur Spellenavond SpinLi Speel gezellig borden kaartspellen uit de enorme collectie die Spellenclub SpinLi je te bieden heeft. Zowel voor jong en oud is er wel wat wils. Spelen in een rustige en ongedwongen sfeer. Waar: cafetaria Lindelo, Lindelostraat 10 SpinLi maart uur De Vierde Grote Padvinderquiz Amusante algemene quiz! Leuke prijzen te winnen. Slimmeriken en dorstigen worden beloond! Witte, gele en bolletjestrui te winnen! Tombola! Deuren open om 19u00; quiz om 20u00 Max 6 en min 4 personen per ploeg Kostprijs: 3 pp. Frieten en ander lekkers verkrijgbaar Organisatie: Scouts Lille-Poederlee Inschrijven via Raf Van Rooy Tel: hotmail.com Waar: Parochiecentrum Sint-Pieter in Lille, Kerkplein 3 Scouts Lille-Poederlee - Zondag 31 maart u30 Paaseieren rapen op De Lilse Bergen Voor Kinderen tot 10 jaar. Animatiezaal De Berk. Inschrijven is niet nodig. De deelnemers betalen inkom tot het domein. Onder 6 jaar gratis, 2 euro vanaf 6 jaar, 3 euro vanaf 14 jaar. Het eierenrapen zelf is gratis. Waar: De Lilse Bergen, Strandweg 6 De Lilse Bergen

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2012 jrg 36 nr.4 9 www.lille.be 17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

O N Z E G E M E E N T E

O N Z E G E M E E N T E 3 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MEI - JUNI 2015 ONZE GEMEENTE M A S S E N H O V E

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6

6 / 6. uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 6 / 6 2011 uitgegeven door het College van Burgemeester en Schepenen afgiftekantoor Holsbeek 1, 11 de jaargang 6 CULTUURWEEKEND 2011 14-15 - 16 oktober Gust-Boschmansprijs en Publieksprijs 2011 in het

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1

Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 toelatingsnummer : 9770 Kruishoutem P209090 Kantoor van afgifte : Gent X Maandelijks, verschijnt niet in februari en augustus - Jaargang 22 - nr. 1 V.U. : Unizo vzw - Nieuwstraat 17 - Kruishoutem Foto

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Maart 2012 23e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p.

Nadere informatie

De Nieuwe Blauwe Toren

De Nieuwe Blauwe Toren Nieuwe Steenweg 38A 8377 Zuienkerke info@marcvanloo.be tel: 050/41.43.11 TUINONDERNEMING MARC VANLOO GROND-, TUIN- EN AFSLUITINGSWERKEN www.marcvanloo.be SNOEIEN VAN BOMEN EN VERHAKSELEN VAN AFVAL. AANLEG

Nadere informatie