10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 22 Oude Lilse voetweg heropend 9. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille"

Transcriptie

1 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2014 jrg 38 nr Oude Lilse voetweg heropend 9 Biometrische reispas 7 Lille krijgt zadenbib 10 GAS-boetes in Lille 24

2 Info Lille, tweemaandelijks infoblad gemeente Lille Uitgave maart-april 2014 nr e jaargang Verantwoordelijke uitgever: Paul Diels, Rechtestraat 44, 2275 Lille contact Sluitingsdagen Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op: paasmaandag 21 april 2014 en donderdag 1 mei Er is avondzitting op dinsdag 22 april Voor de kantoren van het OCMW betekent dit ook dat er geen zitdag is voor de aanvragen voor verwarmingstoelagen op maandag 21 april Gelieve hiermee rekening te houden aangezien de aanvragen voor verwarmingstoelagen ten laatste 60 dagen na de levering moeten ingediend worden. De uitleenposten van de bibliotheek zijn ook gesloten: op paaszondag 20 april Het PWA-contactpunt is gesloten: van 3 tot en met 6 maart 2014 van 7 tot en met 11 april 2014 Openingsuren gemeentediensten Gemeentehuis Rechtestraat 44, 2275 Lille Tel Fax website: Ma uur uur uur Di-wo-do uur uur Vrij uur Bij een feestdag op maandag is er de volgende werkdag avondopening. Administratief centrum Jeugddienst en sportdienst Rechtestraat 59, 2275 Lille Tel Fax Containerpark Achterstenhoek 20, 2275 Lille - Tel Ma gesloten Di-wo-do uur uur Vr uur Za uur Bibliotheken Lille: Kerkstraat 22b, 2275 Lille - Tel Ma uur, di uur, wo uur, do 9-12 uur vr uur, za 9-12 uur Gierle: Singel 1, 2275 Gierle - Tel Wo uur, za uur, zo uur Poederlee: Dorp 17, 2275 Poederlee - Tel Wo uur, zo uur Wechelderzande: Pastorijstraat 2, 2275 Wechelderzande Tel Wo uur, uur, zo uur Zwembad Kerkstraat 21 a, 2275 Lille - Tel Het zwembad is voor onbepaalde duur gesloten. Check de website voor de recentste berichtgeving. OCMW Kerkstraat 22, 2275 Lille Tel Fax Ma 9-12 uur uur Di-wo-do-vr 9-12 uur Juridische dienst: Marc Gommé, do 9-12 uur Zitdag verwarmingstoelage: ma uur Politie Rechtestraat 59, 2275 Lille Tel Fax Ma Di-wo-do-vr 9-12 uur uur uur 9-12 uur uur PWA contactpunt Dorp 30, 2275 Poederlee Tel Fax Ma uur Di 9-12 uur Do 9-12 uur Vr 9-12 uur Maandag op afspraak van 16 tot 19 uur. Noodnummer Enkel te gebruiken in noodgevallen zoals stormschade of zout strooien. Roger Verbijlen: Info Lille Vorm en druk: Grafische groep Vanden Broele Eindredactie: Communicatiedienst Rechtestraat 44, 2275 Lille Tel Fax Volgende uitgave: mei-juni 2014 De redactie verwacht je teksten voor het volgende nummer ten laatste op 1 april De redactie is vrij om ingezonden teksten in te korten of te herschrijven met respect voor het essentiële van de inhoud. De redactie is eveneens vrij om teksten te weigeren voor publicatie. Zitdagen burgemeester Burgemeester: Paul Diels Lichtaartsesteenweg 39, Poederlee - Tel algemene veiligheid, politie/brandweer, bevolking, burgerlijke stand, personeel, patrimonium, financiën, verkeer en mobiliteit - op het gemeentehuis: elke maandag of eerste werkdag: van 18 tot 19 uur - thuis: enkel op afspraak Zitdagen schepenen Op het gemeentehuis: elke maandag of eerste werkdag van 19 tot 20 uur. 1 e schepen: Eric Van Echelpoel - tel economie, werklozenwerking (PWA), personen met een handicap, lokaal sociaal beleid, senioren, volksgezondheid 2 de schepen: Kris Breugelmans - gsm jeugd, sport, landbouw plattelandsontwikkeling 3 de schepen: Ann Van Mechelen - gsm ruimtelijke ordening, structuurplanning, huisvesting, cultuur, ontwikkelingssamenwerking 4 de schepen: Luc Vloemans - gsm openbare werken, nutsvoorzieningen, bosbeheer, begraafplaatsen, wijkwerking 5 de schepen: Marc Herrygers - tel leefmilieu, kinderopvang, communicatie-ict, bibliotheek, toerisme, nieuwe subsidies OCMW-voorzitter-schepen: Wim Peeters - gsm tel voorzitter OCMW, onderwijs Nuttige telefoonnummers Huisartsenwachtpost Gierle en Wechelderzande Wachtpost voor Regio Turnhout Lille en Poederlee Wachtpost Herentals Nutsbedrijven Elektriciteits- en gasdistributie Iveka, Defecten en storingen Gasreuk Defecte straatlampen Drinkwatervoorziening Pidpa, Riolering Infrax, Kabeldistributie Belgacom, Telenet,

3 Grabbelpas 2014 Knutselen, uitstappen, dieren, sporten, films, wetenschap ontdekken en doen, koken (en opeten!), theater en nog veel meer... GRABBELPAS! Tijdens de krokus-, paas- en herfstvakantie kunnen kinderen van 3 tot 14 jaar meedoen met Grabbelpas. 8 ELET: NIEUW KNOOPPUNT 99! 70 VIA 99 Nieuwe fietsknooppuntenkaart Het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen heeft deze winter een grondige facelift gekregen: goed voor een vijftigtal nieuwe knooppunten en 175 kilometer nieuwe trajecten. En een vernieuwd netwerk vraagt om een nieuwe fietskaart! inhoud Mis geen enkele ophaling met de Recycle! app Wordt PMD deze week ingezameld of volgende week? Wat zijn de openingsuren van het containerpark? En waar kan je terecht met gebruikte batterijen? Sinds 1 januari 2014 vind je het antwoord gewoon op jouw smartphone of tablet dankzij de app Recycle! verder Gemeenteraad Berichten 4 6 Valse Pidpa-medewerkers 6 Leven 7 Biometrische reispassen 7 Identiteitskaarten tien jaar geldig 7 Jeugd 8 Grabbelpas Cultuur 8 Word vrijwilliger bij de Erfgoedcel 8 Oude Lilse voetweg heropend 9 Cultuur in Lille 9 Lille krijgt zadenbib 10 Zelfuitleen bib van start 10 Retributiereglement bib 10 De Groote Kunst in gemeentehuis 11 Houden van Griffelrock 11 Sport 12 Sportkampen 12 Ken jij een sportkampioen? 12 Erkenning sportverenigingen 12 Retributiereglement sportinfrastructuur 12 Stand van zaken zwembad 12 Sociale zaken Afschaffing zitdagen OCMW 13 Hourra!!! Burkina Faso 13 Praatgroep chronisch zieken 13 Werken en ondernemen 14 Nieuw personeel 14 Toerisme 14 Jaarvergadering vzw Toerisme Lille 14 Word lid van vzw Toerisme Lille 14 Nieuwe fietskaart 15 Milieu 16 Twee glascontainers verplaatst 16 Afronding bosbeheerwerken 16 Recycle-app! 17 Kom bij de milieuraad 17 Wonen 18 Slim omgaan met regenwater 18 Vlaams huurgarantiefonds 18 Strijd tegen domiciliefraude 19 Groepsaankoop hoogrendementsglas 19 Ga voor een 100% warm nest 20 Kadaster online 20 Retro 21 Mobiliteit 22 Minder Mobiele Centrale zoekt vrijwilligers 22 Werken Infrabel 22 Werken Herentalsesteenweg 23 Vrije Tijd 24 Verenigingenbeurs 24 Politie 24 GAS-boetes in Lille 24 UiT in Lille 25 Lille in beeld 31 3

4 gemeenteraad Gemeenteraadszitting 27 november 2013 Aanwezig: Burgemeester-voorzitter: Paul Diels Schepenen: Eric Van Echelpoel, Kris Breugelmans, Ann Van Mechelen, Luc Vloemans, Marc Herrygers Raadsleden: Greet Balemans, Joren Boons, Luc De Backer, Geert Geens, Elien Leys, Michel Leys, Jef Meeuws, Danny Neel, Marleen Peeters, André Pluym, Sophie Raeymaekers, Leo Smans, Jan Stevens, Ilse Van Dongen, Els Peerlinck, Ria Van Thielen, Paul Verswyvel, Luc Wagemans OCMW-voorzitter met raadgevende stem: Wim Peeters Secretaris: Gui Keunen Verontschuldigd: Raadsleden: Johan Verlinden Openbare zitting 1. Keurt het verslag van de gemeenteraad van 23 oktober 2013 eenparig goed. 2. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 tegen (Vlaams Belang) in het retributiereglement op gemelde opvang, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2013, in artikel 1 volgende zin toe te voegen: Voor dit soort toezicht, met name toezicht in de scholen, vraagt de gemeente geen subsidie.. 3. Beslist eenparig voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een aanvullende belasting te heffen ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar. De belasting wordt vastgesteld op 6,5 %. 4. Beslist eenparig voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 ten bate van de gemeente 1200 opcentiemen op de onroerende voorheffing te heffen. 5. Beslist eenparig voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting te heffen op het weghalen door het gemeentebestuur van allerhande afvalstoffen gestort of achtergelaten op plaatsen waar dit door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is. 6. Beslist eenparig voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse belasting te heffen van 50 per kampeerperceel dat ter beschikking is op de ingerichte kampeerterreinen en kampeerverblijfparken. 7. Beslist met 13 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (N-VA) en 3 onthoudingen (Groen, Vlaams Belang) voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting te heffen op de tweede verblijven met uitzondering van de tweede verblijven op de ingerichte kampeerterreinen en kampeerverblijfparken. 8. Beslist eenparig het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de interlokale vereniging Sportregio Noorderkempen goed te keuren. 9. Beslist eenparig de samenwerkingsovereenkomst met de ILV Sportregio Noorderkempen te verlengen voor een periode van 1 jaar en dit eindigend op Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 tegen (Vlaams Belang) het afwegingskader zoals opgemaakt goed te keuren en het EVA met name het AGB-Lille te behouden in zijn huidige vorm. 11. Beslist eenparig de statuten van het AGB-Lille en de daarbij horende wijzigingen goed te keuren. 12. Beslist eenparig de sportraad te bevestigen als adviesorgaan in uitvoering van het decreet lokaalsportbeleid en volgens de nadere voorwaarden bepaald in dit gemeenteraadsbesluit. 13. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) het gemeentelijke reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van het jeugdwerk goed te keuren. 14. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) het huishoudelijk reglement van Jeugdraad Lille goed te keuren. 15. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) goedkeuring te hechten aan het voorstel van nieuwe waterlopenkaart voor Lille. 16. Beslist met 21 stemmen voor (CD&V, N-VA) bij 3 onthoudingen (Groen, Vlaams Belang) een Gemeentelijke Begeleidingscommissie of GBC op te richten als multidisciplinair en beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum. 17. Beslist eenparig de verlenging van de collectieve verzekering verzorgingskosten bij hospitalisatie of ernstige ziekte - de uitgebreide formule- die de RSZPPO via GSD-V voorstel, goed te keuren. 18. Beslist eenparig de pensioentoelage voor de tweede pensioenpijler met 1% met ingang vanaf 1 januari 2014 voor alle contractuele medewerkers te verhogen. 19. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) euro ter beschikking te stellen uit het budget toelagen ontwikkelingshulp in 2014, als noodhulp ingevolge de tyfoon op de Filipijnen op 8 november Gemeenteraad 18 december 2013 Aanwezig: Burgemeester-voorzitter: Paul Diels Schepenen: Eric Van Echelpoel, Kris Breugelmans, Ann Van Mechelen, Luc Vloemans, Marc Herrygers Raadsleden: Greet Balemans, Joren Boons, Luc De Backer, Geert Geens, Elien Leys, Michel Leys, Jef Meeuws, Danny Neel, Marleen Peeters, André Pluym, Sophie Raeymaekers, Leo Smans, Jan Stevens, Ilse Van Dongen, Els Peerlinck, Ria Van Thielen, Paul Verswyvel, Luc Wagemans OCMW-voorzitter met raadgevende stem: Wim Peeters Secretaris: Gui Keunen Verontschuldigd: Raadsleden: Johan Verlinden Raadslid Luc De Backer verlaat de zitting tijdens de bespreking van punt 16 en neemt niet deel aan de stemming van punt 16 en volgende. Openbare zitting 1. De gemeenteraad keurt het verslag van de gemeenteraad van 27 november 2013 met 13 stemmen voor (CD&V) bij 8 tegen (N-VA) en 3 onthoudingen (Groen, Vlaams Belang) goed. 2. De gemeenteraad beslist met 14 stemmen voor (CD&V, André Pluym (N-VA)) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 9 onthoudingen (Geert Geens, Elien Leys, Els Peerlinck, Marleen Peeters, Leo Smans, Jan Stevens, Paul Verswyvel (N-VA), Groen) goedkeuring te hechten aan de bijgewerkte Uniform Gemeentelijke Politieverordening zoals in bijlage. 3. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) het wegtracé zoals aangeduid op het verkavelingsplan voor de gronden gelegen te Lille, Kapelstraat en kadastraal gekend 1ste afd., sectie E, nummer(s)228c, goed te keuren. 4. Beslist met 23 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) gratis te aanvaarden voor openbaar nut, een perceel grond met toebehoren, kadastraal gesitueerd te Lille, 1ste afdeling, Elzenhoek, sectie E 652 L, thans eigendom van Kersemans Luc, groot volgens meting 1834,12m². 5. Beslist met 24 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) gratis te aanvaarden voor openbaar nut, een perceel grond, gelegen te Lille, 1ste afdeling, sectie E 763 en 762a, eigendom van erven. Willems, met een oppervlakte volgens meting van 46m². 6. Beslist principieel met 13 stemmen voor (CD&V) bij 11 onthoudingen (N-VA, Groen, 4

5 Vlaams Belang) het perceel bos, kadastraal gesitueerd te Lille-Wechelderzande, 2de afdeling, Voetbalstraat, sectie B 132 met een oppervlakte van 71a75ca onderhands aan te kopen, voor openbaar nut, voor zover de prijs en de voorwaarden aanvaardbaar zijn. 7. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 de aanwervingsvoorwaarden voor animatoren van Grabbelpas vast te stellen. 8. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 de aanwervingsvoorwaarden voor animatoren van de Speelpleinwerking De Pretplaneet vast te stellen. 9. Beslist eenparig het aangepaste dienstreglement van de openbare bibliotheek met het formulier voor het gebruik van multimedia, goed te keuren. 10. Beslist eenparig het subsidiereglement voor de erkende sportclubs vast te stellen. 11. Beslist eenparig het reglement ter erkenning van de gemeentelijke sportvereniging goed te keuren. 12. Neemt akte van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Geboorte te Gierle. 13. Neemt akte van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Pieter te Lille. 14. Neemt akte van de budgetwijziging 2 en van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Poederlee. 15. Neemt akte van de budgetwijziging 2013 van de kerkfabriek Sint-Amelberga te Wechelderzande. 16. Beslist met 13 stemmen voor (CD&V) bij 9 tegen (N-VA, Vlaams Belang) en 1 onthouding (Groen) op voorstel van de Centrale kerkraad het meerjarenplan van de kerkfabriek O.L.Vrouw Geboorte te Gierle aangepast goed te keuren. 17. Beslist met 13 stemmen voor (CD&V) bij 9 tegen (N-VA, Vlaams Belang) en 1 onthouding (Groen) het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Pieter te Lille aangepast goed te keuren Beslist met 21 stemmen voor (CD&V, N-VA) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (Groen) het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Poederlee goed te keuren. 19. Beslist met 21 stemmen voor (CD&V, N-VA) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 1 onthouding (Groen) het meerjarenplan van de kerkfabriek Sint- Amelberga te Wechelderzande goed te keuren. 20. Neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek O.L.Vrouw Geboorte te Gierle met een exploitatietekort van 1.633,09 euro. 21. Neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Pieter te Lille met een exploitatietekort van ,34 euro. 22. Neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Jan Baptist te Poederlee. 23. Neemt akte van het budget 2014 van de kerkfabriek Sint-Amelberga te Wechelderzande. 24. Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 tegen (Vlaams Belang) voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting te heffen op de afgifte van getuigschriften en andere administratieve stukken. 25. Beslist eenparig voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening van zijn beroep of handel opstelt op privaat terrein langsheen openbare wegen een belasting te heffen Beslist eenparig voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een éénmalige belasting te heffen op het openen of veranderen van een door het Vlarem als hinderlijk beschouwde inrichting, in het kader van een handels-, nijverheids- en landbouwonderneming. 27. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen op materiële steun verstrekt door de gemeente, overeenkomstig met het intern reglement. 28. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen voor het gebruik van De Schuur te Gierle. 29. Beslist eenparig met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen op het gebruik van de vaste elektriciteitskasten welke door de gemeente ter beschikking worden gesteld aan foorkramers, erkende verenigingen en eventueel andere gebruikers. 30. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 ten laste van eenieder die zich voor de uitoefening van zijn beroep of handel opstelt op openbare plaatsen en wegen in de gemeente, een retributie te vestigen. 31. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 ten laste van alle bezoekers die van de dienstverlening van de openbare bibliotheek gebruik maken, een retributie te vestigen Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen voor het afleveren van administratieve stukken of het leveren van prestaties. 33. Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang)met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen op het ophalen van grof huisvuil. 34. Beslist met 21 stemmen voor (CD&V, N-VA) bij 2 onthoudingen (Groen, Vlaams Belang) met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 ten behoeve van de gemeente een retributie te vestigen op het deponeren van huishoudelijke afvalstoffen op het containerpark. 35. Beslist met 14 stemmen voor (CD&V, Groen) bij 9 tegen (N-VA, Vlaams Belang) met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2014 een retributie te vestigen op de inzameling van landbouwfolies. 36. Beslist met 14 stemmen voor (CD&V, Groen) bij 9 onthoudingen (N-VA, Vlaams Belang) met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen ten bedrage van 30% van de prijs die IOK aan de gemeente aanrekent per compostbak. 37. Beslist met 13 stemmen voor (CD&V) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 9 onthoudingen (N-VA, Groen) met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen op huisvuilzakken, pmd-zakken, gft-stickers en biobags. 38. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen voor verkoop van MTB brochure Haarlebeekroutes. 39. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen voor deelname aan de Grabbelpas. 40. Beslist met 13 stemmen voor (CD&V) bij 1 tegen (Vlaams Belang) en 9 onthoudingen (N-VA, Groen) met ingang van 1 januari 2014 en voor een periode eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen voor deelname aan de gemeentelijke speelpleinwerking De Pretplaneet en aan cultuuractiviteiten. 41. Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een retributie te vestigen op het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties. gemeenteraad 5

6 gemeenteraad 42. Neemt kennis van het retributiereglement voor AGB infrastructuur. 43. Beslist eenparig voor de percelen die getroffen worden door wegen- en/of rioleringswerken en waarbij ingevolge deze werken groenaanleg en beplantingen dienen verwijderd te worden om de goede uitvoering van de werken mogelijk te maken, een éénmalige subsidie uit te keren. 44. Beslist eenparig met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 premies uit te betalen als tussenkomst in de receptiekosten voor de viering van jubilea. 45. Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 onthouding (Vlaams Belang) met ingang van 1 januari 2014 en tot 31 december 2019 subsidies te verlenen aan natuurverenigingen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente Lille met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurgebied. 46. Beslist met 14 stemmen voor (CD&V, Vlaams Belang) bij 9 tegen (N-VA, Groen) vanaf heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 jaarlijks een gemeentelijke subsidie te verlenen in de vorm van gratis huisvuilzakken. 47. Beslist met 22 stemmen voor (CD&V, N-VA, Groen) bij 1 tegen (Vlaams Belang) het budget toelichting en het financieel meerjarenplan toelichting van het AGB-Lille goed te keuren. 48. Beslist met 13 stemmen voor (CD&V) bij 10 tegen (N-VA, Groen, Vlaams Belang) het budget toelichting en het financieel meerjarenplan toelichting goed te keuren. 49. Neemt kennis van het toegevoegd punt van de fractie N-VA met betrekking tot een aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en beslist met 13 stemmen TEGEN het voorstel (CD&V) bij 9 stemmen VOOR het voorstel (N-VA, Groen) en 1 onthouding (Vlaams Belang) het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad NIET aan te passen en dus te behouden zoals het goedgekeurd is tijdens de zitting van de gemeenteraad van 20 februari Neemt kennis van het toegevoegd punt van de fractie N-VA met betrekking tot het aanstellen van een erkend restaurateur om de schade aan de schilderijen Herderin op de heide en Zeezicht van A.J. Heymans te bepalen om zo de restauratiemogelijkheden te leren kennen en beslist eenparig over te gaan tot restauratie van het schilderij Herderin op de heide. Berichten Pas op voor valse Pidpa-medewerkers Wie een medewerker van Pidpa aan zijn deur krijgt, kan best op zijn hoede zijn. Er zijn namelijk valse medewerkers op pad! Het waterbedrijf van de provincie Antwerpen vraagt om bij de minste twijfel contact op te nemen met het gratis klantennummer Door zich voor te doen als Pidpa-medewerkers, proberen sommige mensen een woning binnen te dringen of te achterhalen wanneer de bewoners niet thuis zijn. Aarzel niet om bij de minste twijfel het gratis klantennummer te contacteren (menukeuze 1). Pidpa kan dan bevestigen of het wel degelijk contact heeft gezocht en of er een afspraak is geregistreerd. Wat kan je doen om je hiertegen te beschermen? Pidpa heeft een gouden regel: ze vallen hun klanten thuis zo weinig mogelijk lastig. Slechts in heel uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij een vervanging of herstelling van een watermeter, moeten ze nog bij je binnen zijn. Wanneer een medewerker van Pidpa zich bij je thuis aanbiedt, zijn er een aantal zaken die je kan controleren om na te gaan of hij of zij werkelijk een Pidpa-medewerker is. Kijk of de medewerker kledij draagt waarop duidelijk Pidpa staat vermeld. Controleer of hij of zij rijdt met een voertuig met daarop het logo van het waterbedrijf. Vraag om de officiële personeelskaart te laten zien. Pidpa

7 Nieuwe biometrische reispassen In maart 2014 start ook onze gemeente met de afgifte van de nieuwe biometrische reispassen. Met de nieuwe veiligheidsmaatregelen wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie. Bij de indiening van je aanvraag van een reispas worden vier soorten gegevens opgeslagen: je identiteit en je nationaliteit je vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) een foto die ingescand wordt je handtekening via een elektronisch pad (vanaf 6 jaar). Zorg voor een goede pasfoto Voor de aanvraag moet je een gekleurde pasfoto meebrengen. De foto moet aan een aantal normen voldoen. De belangrijkste normen zijn: minder dan 6 maanden geleden genomen effen lichte (witte) achtergrond gezicht voorwaarts, recht in de camera kijken neutrale gezichtsexpressie, met gesloten mond geen zichtbare tanden De verwerking aan het loket zal daardoor meer tijd in beslag nemen. De prijs en de geldigheidsduur van het paspoort blijven dezelfde. De oude paspoorten blijven geldig tijdens de volledige geldigheidsduur van vijf jaar. Identiteitskaarten voortaan tien jaar geldig Onder voorbehoud van het advies van de Raad van State leveren alle gemeentes vanaf 1 maart 2014 identiteitskaarten af die tien jaar geldig zijn en geen vijf zoals nu nog het geval is. De ministerraad heeft hierover een Koninklijk Besluit goedgekeurd. Een tweede Koninklijk Besluit voorziet dat kinderen die de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt een identiteitskaart krijgen die zes in plaats van tien jaar geldig is. Zes en geen tien, omdat de lichaamsbouw in die periode te snel verandert. De identiteitskaart van mensen ouder dan 75 jaar blijft dan weer dertig jaar geldig. Dit betekent dat de burger zich nu nog om de tien jaar naar het gemeentehuis moet begeven voor een nieuwe identiteitskaart en dat hij ook maar om de tien jaar de aanmaakkosten zal moeten betalen. Hoewel de identiteitskaarten voor 75-plussers dertig jaar geldig blijven, dienen de certificaten van deze elektronische identiteitskaarten wel na tien jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven. Dienst Bevolking Astrid Van Loy Dienst Bevolking Astrid Van Loy leven

8 Grabbelpas Knutselen, uitstappen, dieren, sporten, films, wetenschap ontdekken en doen, koken (en opeten!), theater en nog veel meer... GRABBELPAS! Tijdens de krokus-, paas- en herfstvakantie kunnen kinderen van 3 tot 14 jaar meedoen met Grabbelpas. Jeugd Als je wil deelnemen heb je een grabbelpasje nodig, dat kan je heel het jaar door voor 2,5 euro bij de jeugddienst kopen. Zo kan je elke schoolvakantie (uitgezonderd de grote vakantie en de kerstvakantie) inschrijven voor diverse activiteiten. Paasvakantie 2014 Tijdens de paasvakantie kan je samen met onze animatoren en je vriendjes meedoen met Grabbelpas. Zin om mee te doen? Inschrijven kan bij de jeugddienst vanaf maandag 17 maart 2014 tot en met donderdag 3 april 2014, onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen. Kijk daarvoor op of neem contact op met de jeugddienst. Je vindt het programma in het gemeentehuis, bij de jeugddienst en op de gemeentelijke website. Jeugddienst Famke Proost cultuur Een hart voor erfgoed? Word vrijwilliger bij Erfgoedcel Kempens Karakter! Binnen Erfgoedcel Kempens Karakter werken de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Hulshout, Lier, Lille, Nijlen, Olen, Putte en Vorselaar samen rond cultureel erfgoed. Om haar werking optimaal uit te dragen naar alle aangesloten gemeenten, is de erfgoedcel op zoek naar heel wat vrijwilligers. Bij Kempens Karakter werken drie voltijdse erfgoedcoördinatoren die samen de erfgoedcel vormen. De cel ondersteunt allerlei initiatieven rond cultureel erfgoed in de regio inhoudelijk, financieel en logistiek. Daarnaast steekt de erfgoedcel ook zelf de handen uit de mouwen met eigen projecten als Erfgoeddag, Nacht van het Kempens Erfgoed, de erfgoedbank, De erfgoedcel zoekt nog vrijwilligers om collecties te registreren, om te helpen op evenementen, om foto s te nemen op evenementen en om de cel mee verder uit te bouwen. Naast voldoening krijg je in ruil ook een forfaitaire vergoeding van 30 euro per dag. De erfgoedcel biedt je ook vorming aan. Je hoeft geen voorkennis van of ervaring met erfgoed te hebben. Meer informatie over de vacatures en het volledige profiel vind je op Erfgoedcel Kempens Karakter, Begijnhof 27, 2200 Herentals , 8

9 Lille en Vorselaar fusioneren tijdens de Erfgoeddag Oude Lilse voetweg heropend Op zondag 27 april 2014 vanaf uur vindt de veertiende editie van de Erfgoeddag plaats. Het thema is Grenzeloos. Daarom gommen we de grenzen tussen Lille en Vorselaar weg en heropenen we de oude Lilse voetweg op feestelijke wijze. Vroeger werd Lille doorkruist door tal van kleine voetwegen of kerkpadjes. Deze trage wegen raakten in de loop der jaren in onbruik. Eén van die wegen is de voetweg die tussen de Sint-Pieterskerk van Lille en de Sint-Pieterskerk Vorselaar liep. Samen met Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete worden de trage wegen terug in ere gesteld. Op zondag 27 april 2014 om uur vertrekken twee groepen wandelaars aan de Sint-Pieterskerk van Lille en aan die van Vorselaar. Onderweg zullen leden van Toerisme Lille gidsen. Na een wandeling van een drietal kilometers ontmoeten beide groepen elkaar op de gemeentegrens nabij de Berkelhoeve. Aan de Berkelheide wordt een dichtkunstwerk van Geert De Kockere onthuld. En dan start een volksfeest met muziek van de verbroederde Vorselaarse harmonie en Lilse fanfare Vermaak & Kunst. Je kan er volksdansen, aan volksspelen doen of aan een zoektocht deelnemen. Er zullen ook eet- en drankstandjes met lokale producten zijn. Daarnaast wordt er een uniek optreden verzorgd door de Vendeliers Alferitax Krawabelli: een Lilse, maar tegelijkertijd grenzeloze vereniging die van heinde en verre gevraagd wordt. Kortom, het wordt een plezante namiddag voor jong en oud. De Erfgoeddag is een gratis evenement. Je hoeft je niet vooraf in te schrijven. Indien je wil meewandelen, dan verwachten we je uiterlijk om uur aan de kerk. Vanaf 14 uur tot 17 uur wordt ook een pendeltreintje tussen de Sint-Pieterskerk in Lille en de Berkelhei voorzien. De Erfgoeddag wordt georganiseerd door de gemeentes Lille en Vorselaar en hun heemkundige kringen en verenigingen voor toerisme. Cultuurdienst Faye Van Impe Erfgoeddag op Berkelhei op zondag 27 april uur: start gegidste wandeling via Lilse Voetweg, vertrek aan de Sint-Pieterskerk in Lille 14 tot 17 uur: Pendeltreintje tussen Sint-Pieterkerk 15 uur: Inhuldiging kunstwerk Lille-Vorselaar ter hoogte van domein Berkelhoeve uur: Verbroederingsconcert met de Vorselaarse harmonie en Lilse fanfare uur: Lilse Vendeliers uur: Fanfare Vermaak en Kunst Lille uur: De Kardinaalsdansers Vorselaar uur: Harmonie Verbroedering Vorselaar uur: Lilse Vendeliers uur: Einde en prijsuitreiking Cultuur in Lille: wat is dat voor jou? De komende jaren willen we nog meer inzetten op een dynamische cultuurbeleving op maat van de Lillenaar. Maar wat betekent cultuur voor een Lillenaar? Wat wordt ervan verwacht? Zou er iets meer van mogen zijn en zo ja, van wat dan? Om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, wordt in samenwerking met Hogeschool Thomas More in de periode maart-april een bevraging gedaan. Deze enquête gebeurt ook in digitale vorm. Cultuurdienst Faye Van Impe cultuur

10 Bibliotheek Lille wordt zadenbib cultuur Vanaf 21 maart 2014 wordt de bibliotheek van Lille een zadenbib. Een zadenbib is een bibliotheek waar je gratis zaden kan krijgen en schenken. We vragen de bibbezoekers om zelf zaden te oogsten van planten uit hun tuin en deze dan aan de bib te schenken. Vandaar dat we alvast een oproep doen aan alle geïnteresseerden om zaden naar de bib te brengen. Het idee van de zadenbib komt overgewaaid uit de VS, waar er een ware hype is ontstaan rond de zadenbibs. In oktober 2012 is in de bib van Londerzeel de eerste Vlaamse zadenbib ontkiemd, in samenwerking met MijnTuin.org. In de loop van 2014 zullen er in Vlaanderen en Brussel een twintigtal zadenbibs, waaronder dus ook de bib van Lille, uit de grond schieten. Bibliotheek Arlette Laenen Zelfuitleen in de bib van start Op 17 februari 2014 zijn we gestart met de zelfuitleen en de ganse maand maart kunnen alle bibliotheekgebruikers de nieuwe apparaten uitproberen en hun ervaringen aan de bibliotheekmedewerkers doorgeven. Eventuele aanpassingen aan de teksten op de schermen of de software worden doorgevoerd. Begin april staat het systeem dan volledig op punt zodat we het nieuwe automatiseringsproject officieel kunnen openen. Het zelfuitleenproject wordt door de provincie Antwerpen financieel mee ondersteund dankzij de innovatiesubsidie die aan de gemeente Lille werd toegekend. Bibliotheek Arlette Laenen Retributiereglement voor de bibliotheek De gemeenteraad heeft het retributiereglement voor de bibliotheek goedgekeurd. In dit reglement vind je alle kosten die aan de dienstverlening van de bibliotheek verbonden zijn. Alle vergoedingen en tarieven die opgenomen waren in het dienstreglement, staan nu vermeld in het nieuwe retributiereglement. Zowel het aangepaste dienstreglement als het retributiereglement kan je in de vier bibliotheken verkrijgen. Op zijn de twee reglementen integraal opgenomen. Ontlenen blijft gratis Het ontlenen van al de dvd s, fundels, luisterboeken en de gedrukte materialen (boeken, tijdschriften, strips, enz.) blijft gratis en er moet geen lid- of inschrijvingsgeld worden betaald. Er worden ook geen verzendingskosten meer aangerekend voor het versturen van boetebrieven. Als je een werk wil aanvragen uit een andere openbare bibliotheek, betaal je 2,50 euro voor de administratie- en portkosten. De prijs van de fotokopies is verlaagd naar 0,05 euro voor een zwart-wit fotokopie en 0,10 euro voor een kleurfotokopie. Bibliotheek Arlette Laenen

11 De GROOTE KUNST in het gemeentehuis Van 25 april tot 4 mei 2014 worden overal in Vlaanderen extra spots op amateurkunsten gezet. En men ziet het GROOT. Ook in Lille zullen we dit jaar weer van de partij zijn. En onze WAK start nòg vroeger: op 14 april Het thema van de WAK 2014 is De Groote Kunst : een verwijzing naar de herdenkingen van Wereldoorlog I die dit jaar van start zijn gegaan. Maar het is eveneens een knipoog naar het verschil tussen kunst met een grote en een kleine K. Op maandag 14 april 2014 start in het gemeentehuis een expo waarbij elke deelnemende kunstenaar een werk toont. En dat allemaal in afwachting van de grootse tentoonstelling tijdens het WAK-weekend van 3 en 4 mei 2014 in de zalen van parochiecentrum Sint-Pieter. Daarnaast zullen er ook filmpjes en fotomateriaal getoond worden van vele jaren toneelgeschiedenis van theater Talpa, Anoniem en t Bont Gezelschap. Houden van Griffelrock Nekka vzw en de provincie Antwerpen slaan opnieuw de handen in elkaar. Op donderdag 24 april 2014 is er de zesde editie van Houden van Griffelrock. De Lilse seniorenraad wil ook deze editie weer alle geïnteresseerden een kans geven om mee te snoepen van dit rijkelijk gevulde namiddagspektakel. De raad legt bussen in naar het evenement in het sportpaleis in Antwerpen. Op die manier willen we garanderen dat iedereen veilig heen en weer geraakt. De busrit is gratis. De normale toegangsprijs bedraagt negen euro. De seniorenraad neemt hiervan vier euro voor zijn rekening. Je betaalt dus zelf slechts vijf euro. De optredens starten om uur. De affiche ziet er alvast veelbelovend uit. Het hoogtepunt wordt zonder twijfel het optreden van Bart Kaëll. Andere artiesten zijn De Romeo s, Johan Verminnen, Barbara Dex en Bart Herman. De presentatie is opnieuw in handen van Luc Appermont. Gelieve bij inschrijving te betalen aan het onthaal in het gemeentehuis of via je plaatselijke Okra. Je kan kaarten bestellen tot 31 maart We hebben 110 kaarten beschikbaar. De bussen vertrekken vanaf 13 uur op de volgende plaatsen: Kerkstraat in Lille Singel in Gierle Het Mollenhof in Poederlee De Zandfluiter in Wechelderzande Tenslotte kan je dit jaar ook in verschillende handelszaken WAK-kunstwerken ontdekken. In de volgende Info Lille vertellen we je meer over de GROTE Lilse WAK, waarbij we onder andere de theatrale toer opgaan met Talpa Theater, theater Anoniem en t Bont Gezelschap. Houd zaterdag 3 of zondag 4 mei 2014 alvast vrij in je agenda! WAK 2014 WAK-expo in het gemeentehuis vanaf maandag 14 april 2014 tot woensdag 30 april 2014 tijdens de openingsuren. WAK-weekend 3 en 4 mei 2014 in parochiecentrum Sint-Pieter Overzicht van Lilse handelszaken: zie vanaf april Sociale zaken Lien Addiers cultuur

12 sport Sportkampen Ook dit jaar organiseert Sportfocus vzw samen met de gemeente Lille sportkampen in de grote vakantie. Nieuw dit jaar zijn de omnisportkampen in de krokus-, paas-, herfst- en kerstvakantie. De sportkampen vinden plaats in sporthal Balsakker in Lille en turnzaal Brulens in Gierle. Voor meer informatie kan je terecht op de website van Sportfocus vzw. Sportdienst Wim Bosschaerts Sportfocus vzw Ken jij een sportkampioen? Bezorg dan zijn of haar gegevens aan de sportdienst. Sabrina Verbraeken Ieder jaar huldigt de gemeente alle sportkampioenen van alle verenigingen in Lille. Dit jaar zullen de kampioenen in de bloemetjes gezet worden op zaterdag 24 mei 2014 in parochiecentrum Sint-Pieter in Lille. Ken jij een sportkampioen? Bezorg dan zijn of haar gegevens aan de sportdienst. Volgende gegevens hebben we nodig: naam, adres, adres, telefoonnummer, naam vereniging, discipline, behaalde plaats en categorie. Om een kampioen door te geven kan je best gebruik maken van het invulformulier dat je vindt op of aan het onthaal in het gemeentehuis. Alle gegevens moeten uiterlijk 5 mei 2014 op de sportdienst zijn. De kampioenen zullen allemaal een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Sportdienst Wim Bosschaerts Erkenning van sportverenigingen De sportdienst heeft onlangs naar alle sportverenigingen formulieren opgestuurd voor een (vernieuwde) aanvraag tot erkenning. Er wordt de verenigingen gevraagd om deze formulieren zo snel mogelijk terug te bezorgen. Na ontvangst van de documenten zal de sportraad alle aanvragen behandelen waarna ze ter goedkeuring aan het college worden voorgelegd. Een erkende sportvereniging kan onder andere genieten van het gebruik van materiaal van de gemeente en van een financiële tussenkomst van de gemeente bij gebruik van sportinfrastructuur. Nieuw retributiereglement sportinfrastructuur Onlangs werden de nieuwe retributiereglementen voor gebruik van de sportinfrastructuur goedgekeurd. Het overzicht van de nieuwe tarieven vind je op Aanvraag gebruik sportinfrastructuur Alle gebruikers van de sportinfrastructuur zullen in de loop van maart-april aanvraagformulieren ontvangen voor het nieuw sportseizoen dat van start gaat in augustus Stand van zaken zwembad Momenteel is er nog een gerechtelijk onderzoek lopende naar de oorzaak van de problemen met het zwembad van Lille. Het is mogelijk dat het zwembad dit voorjaar vrijgegeven wordt. In dat geval kunnen de voorbereidingen tot herstel genomen worden. De gemeente blijft streven naar behoud en herstel van het zwembad. Ondertussen tracht de gemeente in overleg met de scholen het alternatief aanbod met betrekking tot het schoolzwemmen aan te houden. Sportdienst Wim Bosschaerts

13 Afschaffing zitdagen deelgemeenten Vanaf maart 2014 houdt de sociale dienst van het OCMW geen zitdagen meer in de deelgemeenten. Dit zal de toegankelijke dienstverlening van de sociale dienst echter niet in het gedrang brengen. Alle mensen van Gierle, Poederlee, Wechelderzande en Lille kunnen nog altijd dagelijks met al hun welzijnsvragen terecht bij de sociale dienst in de kantoren van het OCMW, Kerkstraat 22: elke werkdag tussen 9 en 12 uur en op maandagavond tussen 18 en 20 uur. telefonische permanentie is voorzien tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur. het is ook mogelijk een afspraak te maken tijdens de kantooruren. Hourra!!! Burkina Faso vzw Wie zich niet naar de sociale dienst in de Kerkstraat te Lille kan verplaatsen, kan contact opnemen met de sociale dienst op het nummer of via mail OCMW Kris Haeverans Sociale zaken Hourra!!! Burkina Faso vzw legt zich toe op het verlenen van microkredieten aan mensen die niet de mogelijkheid hebben om via eigen middelen een startkapitaal te verwerven of om bij een commerciële bank een lening te krijgen. Het is voor iedereen een evidente droom om voor zijn gezin en familie een betere toekomst te kunnen realiseren. Daarom biedt Hourra!!! Burkina Faso materiële en financiële ondersteuning, vorming en informatie aan de groep kredietnemers. Op de foto onze vertegenwoordiger met een groep kredietnemers op een vormingssessie. Meer informatie over onze werking en hoe je Hourra!!! Burkina Faso kan steunen vind je op De solidariteitsraad van de gemeente steunt jaarlijks tientallen projecten. Het project Hourra!!! Burkina Faso is hier een voorbeeld van. Voor meer informatie over de raad kun je terecht bij Chris Stellfeld, of Praatgroep chronisch zieken Bij het begin van dit nieuwe jaar kregen we het reeds herhaaldelijk toegewenst: een goede gezondheid! Dat dit niet zo vanzelfsprekend is, beseffen we pas als ons lichaam wat tegensputtert. Ziekte confronteert mensen met pijn en ongemakken, maar ook met gevoelens van kwaadheid, onmacht, verdriet, onbegrip, moedeloosheid of isolement. Talrijke onderzoeken wijzen uit dat naast een goede medische zorg, contact met lotgenoten bijzonder heilzaam kan zijn. Je herkent jezelf in het verhaal van anderen. Mensen wisselen ervaringen uit. Je voelt je minder alleen. Bovendien zorgt contact met lotgenoten ervoor dat je op een positieve manier leert omgaan met ziek zijn. Lille wil haar inwoners, die geconfronteerd worden met een chronische ziekte, graag de mogelijkheid bieden om in kleine groep en onder begeleiding van een deskundige, elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De gezondheidsraad organiseert daarom een gespreksnamiddag rond het thema: Chronisch ziek zijn, hoe ga je daar mee om?. Wondermiddelen bestaan niet, ook deze gespreksgroep heeft geen pasklare oplossingen. Toch zijn we ervan overtuigd dat het veel deugd kan doen om ervaringen te delen, om vast te stellen dat je er niet alleen voor staat, en om te leren van elkaar. Als er voldoende belangstelling is willen we graag regelmatig een vervolg op deze gespreksgroep organiseren in onze gemeente. Hierover verneem je meer tijdens onze eerste bijeenkomst. Chronisch ziek zijn, hoe ga je daar mee om? 28 april 2014 van tot 16 uur parochiecentrum Sint-Pieter in Lille Sociale zaken Lien Addiers

14 Werken en ondernemen Nieuw gemeentepersoneel De gemeente mag drie nieuwe personeelsleden welkom heten. Op 3 januari 2014 startte An Verhoeven als boekhoudkundige voor het OCMW. Eén dag in de week doet ze ook de boekhouding voor AGB Lille. Bart Eelen is op 6 januari 2014 gestart. Hij versterkt onze IT-dienst. Op 1 februari 2014 ten slotte begon An De Meyer op de dienst bevolking als halftijds administratief medewerker. An De Meyer Bart Eelen An Verhoeven Personeelsdienst - Ann Hermans TOERISME Algemene jaarvergadering vzw Toerisme Lille Op maandag 31 maart 2014 om 20 uur start in het AC (boven het politiekantoor) de Jaarvergadering van Toerisme Lille. Geïnteresseerden in het toeristisch gebeuren zijn hierbij hartelijk uitgenodigd. We blikken terug op Het was een goed jaar wordt nog boeiender! Zo zal begin 2014 de Gielse, gerestaureerde windmolen In Stormen Sterk weer malen. Onze vruchtbare samenwerking met Land van Playsantiën zal einde 2014 stoppen, maar ondertussen werken we ook al mee aan de toeristische poot van Kempens Karakter. Lille zal daarnaast haar rol spelen in de vernieuwde Schakel En er is nog veel meer. Je verneemt het op de vergadering of leest het hier in de loop van het jaar. Graag een mailtje om je aanwezigheid te melden: Word lid van vzw Toerisme Lille En krijg korting op toerismeaankopen Vanaf maart kan je lid worden van vzw Toerisme Lille of je lidmaatschap vernieuwen. Als particulier word je lid voor 2,5 euro per persoon per jaar. Je kan ook je horecazaak aansluiten voor 12,5 euro. Je ontvangt vervolgens een lidkaart die je recht geeft op 10 procent korting op toerismeaankopen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. Gelieve je lidgeld te storten op rekeningnummer met de vermelding lidgeld + naam. Toerisme - Faye Van Impe

15 De nieuwe fietsknooppuntenkaart is er! Het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen heeft deze winter een grondige facelift gekregen: goed voor een vijftigtal nieuwe knooppunten en 175 kilometer nieuwe trajecten. En een vernieuwd netwerk vraagt om een nieuwe fietskaart! Wat is het fietsknooppuntennetwerk Antwerpse Kempen? Het fietsknooppuntennetwerk in de Antwerpse Kempen serveert je eindeloos fietsplezier. Het netwerk telt ruim kilometer prima fietspaden. Deze zijn bovendien in twee richtingen bewegwijzerd. Het netwerk maakt gebruik van de allermooiste trajecten. Met extra aandacht voor veiligheid en comfort. Toerisme Nieuwe fietskaart Antwerpse Kempen met een cadeautje De vier oude kaarten zijn vervangen door één grote kaart die de ganse Antwerpse Kempen omvat. De kaart kost 9,95 euro. Dat betekent dat de fietsbox door deze grote, nieuwe kaart vervangen wordt. Je kan de kaart online bestellen bij Mondikaarten (klik op fietsen op de site De kaart is ook verkrijgbaar aan het onthaal in het gemeentehuis. Bij aankoop van de nieuwe fietskaart ontvang je een leuk extraatje. Je krijgt één maand gratis fietsbijstand (gezinspolis) van VAB cadeau. Deze actie loopt tot eind Wat met mijn oude kaart(en)? De oude kaarten zullen nog tot minstens eind 2014 bruikbaar zijn. Aanpassingen in het fietsknooppuntennetwerk worden tussentijds aangeduid met wijzigingsborden. Men kan thuis aan de hand van de oude kaarten een route uitstippelen. Als je aan een knooppunt komt dat verdwenen is, dan zal dat met een wijzigingsbord aangeduid worden zodat je toch voort kan. De sticker in de afbeelding werd bijvoorbeeld onder knooppunt 74 in Lille gekleefd. Aanpassingen in Lille In Lille werd een beperkt aantal ingrepen gedaan. Vanuit Gierle werd een nieuwe verbinding gemaakt naar Hemeldonk. Hier vertrekt bovendien een nieuw traject naar Domeinbos Grotenhout, waarvoor het nieuwe knooppunt 99 werd gerealiseerd. OPGELET: NIEUW KNOOPPUNT 99! 70 VIA 99 Op de website van de routedokter kan je permanente wijzigingen en tijdelijke omleidingen terugvinden. Surf naar en klik op fietsen. Digitale fietsroutes Alle fietspaden van het fietsroutenetwerk zijn online beschikbaar. Duid op de kaart van de website aan hoe je wil rijden en de planner berekent automatisch de route. Digitale fietsrouteplanners zijn en Nieuwe fietsknooppuntenkaart Nieuwe fietskaart Antwerpse Kempen te koop voor 9,95 in het gemeentehuis of via Antwerpsekempen.be Oude fietskaarten en fietskaartenbox nog bruikbaar tot minstens eind 2014 Wijzigingen fietsknooppuntennetwerk: zie Toerisme - Faye Van Impe

16 Twee glascontainers verplaatst milieu De twee glascontainers in Beulk in Wechelderzande zijn verplaatst. Eén glascontainer staat nu in het Zand aan de toegangsweg van de begraafplaats. De andere container vind je op de openbare parking tegenover parochiecentrum De Zandfluiter. Op deze manier creëren we drie verschillende, goed bereikbare locaties om glasafval te deponeren in Wechelderzande. Milieu Katia Lambrechts Afronding bosbeheerwerken Eind 2011 startte Bosgroep Kempense Heuvelrug vzw samen met gemeente Lille met de opvolging van boscomplex Sassenhout. Samen met de boseigenaars dachten we na over het bosbeheer. 37 nieuwe eigenaars stapten mee in het project. Het resultaat is een gezamenlijk bosbeheerplan waarin 75 hectare privébos is opgenomen van 86 boseigenaars. Ondertussen zijn ook alle beheerwerken achter de rug. Brandhoutkappers kapten exotische boomsoorten zoals de Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik en we voerden dunnings- en lichtingskappen uit. Na de exploitatie lagen er heel wat takken in het bos. Een aantal eigenaars en buurtbewoners ruimden zelf een deel van het takkenhout op. Verschillende eigenaars kozen er echter voor om dit te laten liggen. Zo stijgt het aandeel dood hout in het bos. Dit is erg interessant want dood hout brengt leven! Wist je dat de helft van alle diersoorten in het bos dood hout nodig hebben om te overleven? Plantactie In november 2013 sloten we de beheerwerken af met een plantactie. Lokale vrijwilligers en leerlingen van de Thomas More hogeschool uit Geel plantten een 500-tal nieuwe boompjes aan in kleine groepjes. Zij brachten ook wildbescherming aan zodat de reeën niet van het plantsoen kunnen smullen. Tussen deze groepjes zal natuurlijke verjonging van berk, den, zomereik en lijsterbes beginnen groeien. Op verschillende plaatsen zien we dat ook Amerikaanse eik en vogelkers terug de kop op steken. Daarom zullen aangeplante groepjes de komende jaren systematisch vrijgesteld worden zodat ze ongehinderd kunnen doorgroeien. Binnen enkele jaren zullen brandhoutkappers de opgeschoten Amerikaanse eiken en vogelkersen een laatste keer kappen en dan hebben we een jong inheems bos dat klaar is voor de toekomst. Laat de boompjes dus maar groeien! Milieu Katia Lambrechts

17 Mis geen enkele ophaling met de Recycle! app Wordt PMD deze week ingezameld of volgende week? Wat zijn de openingsuren van het containerpark? En waar kan je terecht met gebruikte batterijen? Sinds 1 januari 2014 vind je het antwoord gewoon op jouw smartphone of tablet dankzij de app Recycle! Afval sorteren en op tijd buiten zetten, was nog nooit zo eenvoudig! Stel zelf je herinneringen in voor de inzamelingen, check snel de sorteerregels en kijk wanneer het containerpark open is. Recycle! biedt snel toegang tot correcte informatie en een aantal handige tools: Ophaaldata ook nog steeds beschikbaar voor niet-mobiele surfers Via kan je je persoonlijke ophaaldata online inlezen in je digitale agenda. Dit is uiteraard nog steeds mogelijk voor diegene die geen smartphone of tablet hebben. milieu ophaalkalender: naast een week- of maandoverzicht van de inzamelingen in Lille is er ook de mogelijkheid om herinneringen voor de inzamelingen in te stellen. sorteerhulp: hier vind je een overzichtelijke lijst met de sorteerregels voor de meest uiteenlopende types afval van huishoudelijke verpakkingen tot elektronische toestellen. inzamelpunten: je kan alle inzamelpunten in je buurt raadplegen, inclusief de openingsuren van de containerparken. Vanuit de kaartweergave krijg je de snelste weg naar deze inzamelpunten meteen op je scherm. Download de app via of via de Apple App Store (ios) en de Google Play Store (Android). Kom bij de milieuraad De milieuraad doet een derde oproep voor kandidaten. De gemeente zoekt nog enkele nieuwe leden om de raad te vervolledigen. De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, kortweg milieuraad genoemd, is een onafhankelijk orgaan dat advies geeft aan het college van burgemeester en schepenen. De onderwerpen waarover men adviseert zijn voornamelijk gesitueerd rond milieu en natuur. Kandidaat stellen Voel je je geroepen om te zetelen in de milieuraad dan kun je je met een motivatiebrief voor 28 maart 2014 kandidaat stellen. Je mag je kandidaatstelling bezorgen ter attentie van de milieudienst. Milieu Katia Lambrechts Aan welke voorwaarden moet je als kandidaat voldoen? effectief lid zijn van een vereniging, instelling of organisatie waarvan de werking zich situeert op het grondgebied van de gemeente Lille en die in haar werking belangstelling stelt in de milieu- en natuurproblematiek: milieu- en natuurverenigingen jachtverenigingen onderwijsinstellingen sociaal- culturele organisaties en vormingsorganisaties beroepsgroepen en organisaties senioren sport jeugd landbouw wonen in Lille minimum 18 jaar oud zijn geen politiek mandaat uitoefenen 17

18 Wonen Slim omgaan met regenwater Nieuwe regels voor (ver)bouwers Ga je binnenkort bouwen of verbouwen? Voor bouwaanvragen die je indient vanaf 1 januari 2014, moet je rekening houden met een nieuwe Vlaamse verordening over regenwater op het particuliere domein. Die nieuwe verordening vervangt een verordening uit 2004 en is strenger. Regenwater moet je in veel gevallen opvangen in een put. Dat regenwater is ideaal om te gebruiken in het toilet en de wasmachine of om te poetsen of je tuin te sproeien. Zo halveer je al snel je drinkwaterverbruik. Bij nieuwbouw moet je een put steken van minimaal 5000 liter. Het overtollige regenwater laat je in de grond insijpelen. Dat kan heel eenvoudig via een open ruimte waarnaar het water afstroomt. Ook andere technische oplossingen zijn mogelijk. Zo voorkom je dat regenwater in de riolering stroomt, wat het risico op wateroverlast vermindert. De folder Slim omgaan met regenwater vat de grote lijnen van de verordening samen. Je kunt de folder raadplegen op Op de website staat ook een technische toelichting. De volledige tekst van de verordening vind je op Vlaamse overheid Vlaams huurgarantiefonds gestart Op 1 januari 2014 is het Vlaams huurgarantiefonds in werking getreden. Dit huurgarantiefonds is een verbintenis die kan worden afgesloten door verhuurders die zichzelf willen beschermen tegen inkomensverlies indien een huurder de huur niet kan betalen. 18 Als je als verhuurder bent aangesloten bij het huurgarantiefonds, is je huuropbrengst voor een bepaalde periode gegarandeerd. Er zijn niet veel voorwaarden verbonden aan dit fonds. Elke private woningverhuurder die een nieuw huurcontract afsluit vanaf 1 januari 2014, kan zich vrijwillig aansluiten bij het huurgarantiefonds. Aansluiten kan tot uiterlijk 2 maanden na het ondertekenen van het huurcontract en kost 75 euro. Zodra je geconfronteerd wordt met drie maanden huurachterstand kan je naar de vrederechter stappen en laten weten dat je bent aangesloten bij het huurgarantiefonds. De vrederechter zal dan meestal een afbetalingsplan opleggen aan de huurder. Het huurgarantiefonds stelt een deurwaarder aan om te controleren of de huurder deze afbetalingsvoorwaarden nakomt. Als de huurder het afbetalingsplan niet volgt, past het huurgarantiefonds éénmalig maximaal 3 maanden huur bij met een plafond van euro. Het huurcontract wordt dan niet ontbonden en er wordt ook niet overgegaan tot uithuiszetting. Jezelf aansluiten bij het huurgarantiefonds kan via de website www. wonenvlaanderen.be. Een ander alternatief om je huurinkomsten te garanderen is verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Huurgarantiefonds

19 Strijd tegen domiciliefraude Op één adres kan maar één gezin ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Helaas bestaat er nog steeds domiciliefraude, ook in onze gemeente. Fraude met domicilies kan verschillende vormen aannemen: niet-inschrijving op de hoofdverblijfplaats, verblijf op een ander adres dan aangegeven, inschrijving op een fictief adres, Hoofdverblijfplaats De hoofdverblijfplaats is de plaats waar iemand het grootste gedeelte van het jaar verblijft. De vaststelling van de hoofdverblijfplaats gebeurt op basis van enkele feitelijke elementen, zoals: de plaats waarheen de persoon gaat na zijn werk het gewone verblijf van de echtgenoot of van de andere leden van het huishouden het energieverbruik, de telefoonkosten, Iedereen die van hoofdverblijfplaats wil veranderen, moet dit aangeven bij de gemeente waar hij komt wonen. De aangifte moet binnen acht dagen na verandering van hoofdverblijfplaats gebeuren bij de nieuwe gemeente. Op basis van deze meldingen moet het gemeentebestuur overgaan tot inschrijvingen of afvoeringen van ambtswege. Fictieve domiciliëring Een fictieve domiciliëring biedt huurders de mogelijkheid financiële voordelen te verwerven die in strijd zijn met de wetgeving. Dit omdat de toekenning van sociale uitkeringen afhangt van andere personen in het gezin en hun inkomens. Maar ook voor eigenaars kan dit aanzienlijke inkomsten opleveren. Bijvoorbeeld doordat het aantal inschrijvingen hoger ligt dan de normale verhuurcapaciteit of door inbreuken op stedenbouwkundige voorschriften. Wonen Wijkagent Na aangifte voert de gemeente een onderzoek uit om na te gaan of de persoon daadwerkelijk op de opgegeven verblijfplaats woont. Dit gebeurt aan de hand van een huisbezoek van de wijkagent. Na deze vaststelling kan de gemeente overgaan tot aanvaarding van de inschrijving. De wijkagent kan aan de gemeente signaleren: wanneer personen niet langer hun hoofdverblijfplaats hebben op hun adres van inschrijving wanneer personen op een bepaald adres verblijven zonder er te zijn ingeschreven in de bevolkingsregisters. Dienst Bevolking Astrid Van Loy Groepsaankoop hoogrendementsglas Na de succesvolle acties voor een gezamenlijke sanering van stookolietanks en een gezamenlijk aankoop van zonne-energie en dak- en muurisolatie, organiseert IOK een groepsaankoop voor het plaatsen van hoogrendementsglas. Het vervangen van oude ramen (en eventueel schrijnwerk) zorgt voor een lager verbruik voor verwarming. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor je portefeuille. De samenaankoop is ondertussen in de laatste fase. Indien je wil deelnemen, dien je zelf één of meerdere van de gekozen firma s te contacteren om een offerte op maat te laten opmaken bij je thuis. Je vindt de lijst met firma s op IOK - Gert Druyts

20 Ga voor een 100% warm nest Energiepremies zijn nog altijd nuttig en nodig wonen De Vlaamse overheid moedigt iedereen aan om energiezuiniger te bouwen en te verwarmen. Zeven op de tien Vlamingen kunnen nog altijd energie en geld besparen met energiebesparende ingrepen. De helft van onze huizen beschikt over zowel dakisolatie, dubbel glas als een energiezuinige ketel. Toch is er nog ruimte voor verbetering. Daarom lanceert de Vlaamse overhied een grote informatiecampagne onder de titel Ga voor een 100% warm nest. Tegelijk worden de energiepremies verder uitgebreid. Wie vanaf dit jaar zowel zijn muren als zijn ramen in één keer aanpakt, krijgt een hogere premie voor de vervanging van de ramen. De premie om je muur te isoleren, blijft dezelfde. 60 euro per vierkante meter om dubbel glas te vervangen door hoogrendementsglas, met een plafond van 2100 euro. 48 euro per vierkante meter om enkel glas te vervangen door hoogrendementsglas, met een plafond van 1680 euro. Een eenvoudige test op de maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen je nog kunt nemen en op welke premies je dan recht hebt. Leen goedkoop met EnergieK Met EnergieK kan je goedkoop lenen voor energiebesparende maatregelen. Een energiek-lening is een lening op afbetaling aan 2 procent rente, met een maximumbedrag van euro. Zowel eigenaars, verhuurders en huurders komen hiervoor in aanmerking. EnergieK kan aan financieel zwakkeren zelfs een renteloze lening toekennen. Welke energiebesparende investeringen komen in aanmerking? vervanging van oude stookketel door condensatieketel, warmtepomp, stookketel op hout met automatische voeding, microwarmtekrachtkoppeling ramen met hoogrendementsbeglazing dak-, muur- en vloerisolatie thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling energie-audit zonneboiler Ga voor een 100% warm Nest en bespaar tot 65 per maand op uw energiefactuur. Wist u dat een huis pas energiezuinig is met dakisolatie én muurisolatie én een hoogrendementsketel én dubbele beglazing? Alleen dan bespaart u maximaal. Bovendien heeft u recht op een fikse premie. Nog werk aan uw nest? doe de 4-punten-isolatietest op energiesparen.be en ontdek uw premies. Vragen? bel gratis energiesparen.be Vlaams Energieagentschap EnergieK - Ellen Vanhoudt (enkel voormiddag 9 12 uur) - Kadaster online Via Kadaster online is het mogelijk om gratis het kadasterplan te raadplegen. Je kan zoeken op straatnaam en huisnummer. Als je dit wenst, kan je het kadastraal plan ook afprinten. Je kan het kadastraal plan raadplegen via de toepassing CadGis Viewer op de site Je kan er zelf meten hoe groot een perceel is. Je kan een niet-officiële afdruk maken van een gedeelte van het kadasterplan en je kan een officieel uittreksel uit het kadaster opvragen. Kadaster Online 20

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13

12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie 11 Steek een zak in je GFT-bak 12 Woonpremie en goedkope lening 13 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - maart-april 2013 jrg 37 nr.2 11 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 12 13 Nieuw gemeentebestuur voorgesteld 6 Grabbelpas paasvakantie

Nadere informatie

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20

14 20 Wat is Fair Trade? 13. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. Verkoop GFT-stickers 6 Happen en Stappen 14 Nieuwe kindergemeenteraad 20 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - november-december 2013 jrg 37 nr. 6 Toerisme Provincie Antwerpen 6 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 14 20 Wat is Fair Trade? 13 Verkoop

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be

17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht 19. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - juli-augustus 2012 jrg 36 nr.4 9 www.lille.be 17 19 Start je vakantie in de bib 13 De Lijn wijzigt dienstregeling 9 Fiets door de zomer 17 Vakantietoezicht

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

infoblad jaargang 3 n 4 I N F O Periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: januari 2007 nr.1 31 jaargang infoblad Lille 1

infoblad jaargang 3 n 4 I N F O Periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: januari 2007 nr.1 31 jaargang infoblad Lille 1 infoblad jaargang 3 n 4 I N F O Periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: januari 2007 nr.1 31 jaargang Lille www.lille.be 1 Info Gemeentehuis gesloten: 1 januari, 17 januari (namiddag)

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N

M A S S E N H O V E N P U L D E R B O S P U L L E V I E R S E L Z A N D H O V E N 6 INFORMATIEF GEMEENTEMAGAZINE VERANTW. UITGEVER: W. DE BIE, SCHILDEBAAN 18, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / NOVEMBER - DECEMBER 2007 O N Z E G E M E E N T E M A

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS

Heuvelland. info. Digitale nieuwsbrief. Overzicht sportkampen in 2014. Geboortebos Rodeberg. Infoavond energie besparen JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS Heuvelland JANUARI 2014 DRIEMAANDELIJKS info 113 Digitale nieuwsbrief Overzicht sportkampen in 2014 Geboortebos Rodeberg Infoavond energie besparen HL_januari_2014.indd 1 13/12/13 11:48 Algemeen Opgepast

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF

WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE NIEUWSBRIEF Op de foto: Burgemeester Peter Reekmans, de vleugeladjudant van de Koning, de Duitse ambassadeur, de provinciecommandant en schepen Natasja Ons bij de bloemenneerlegging tijdens Glabbeek Herdenkt Beste

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur

trage wegen doen bewegen Maart 2011 Activiteitenkalender p.22 Inzameling landbouwfolie Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur de Inzameling landbouwfolie april p.5 Trage wegen doen bewegen p.7 Vacatures gemeentebestuur en WZC Sint-Jozef p.15 Activiteitenkalender p.22 Maart 2011 trage wegen doen bewegen sint-laureins info 2 voorwoord

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014

Gelukkig Nieuwjaar INFO. Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014 Tweemaandelijks - Editie januari - februari 2014 32ste jaargang - nr. 1-2014 ALVERINGEM INFO Afgiftekantoor: 8690 Alveringem - Verantwoordelijk uitgever: Hendrik Verschave, gemeentesecretaris, p.a. gemeentehuis.

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie