Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent 2008-2009"

Transcriptie

1 Twee jaar werken aan Rationeel Energiegebruik in Gent

2

3

4 4

5 Martine De Regge Voorzitter vzw REGent Voorwoord Minder energie verbruiken is niet alleen goed voor het milieu maar vooral voor de portemonnee. Dit uitgangspunt was de basis om vanuit de Stad Gent een energiebedrijf op te richten. Eén van de vele middelen die de stad wil inzetten om van Gent een klimaatneutrale stad te maken. Vzw REGent werd een feit: een dynamisch bedrijfje tussen het stadsbestuur, OCMW, middenveld en bevolking. Met raad en daad de Gentenaars steunen bij allerhande ingrepen om minder energie en water te gebruiken, steeds met extra aandacht voor hen die het minder breed hebben. In deze brochure kan u lezen hoe de voorbije 2 jaar gewerkt werd, welke acties ondernomen zijn om de bewoners van Gent aan te zetten minder energie en water te gebruiken. Voor een nieuwe organisatie is het geen sinecure om geloofwaardigheid op te bouwen. Hiervoor werd de voorbije 2 jaar intensief samengewerkt met verschillende organisaties uit het middenveld. Vzw REGent doet het goed, er zijn meer energiescans uitgevoerd dan vooropgesteld, meer en meer wordt de vzw gecontacteerd met allerlei vragen over rationeel energie- en watergebruik, gaande van inwinnen van informatie tot begeleiding voor REG-renovatie. Om mensen uit kansarme groepen te bereiken werden doelgroepgerichte prospecties uitgevoerd en extra financiële stimulansen uitgewerkt. 5

6 Andere doelgroepen werden aangesproken zoals onthaalmoeders, scholen, handelaars en deelnemers van de klimaatwijken. Vzw Regent is natuurlijk best gekend omwille van de gratis energiescans. In 2 jaar tijd zijn 2720 energiescans uitgevoerd. De ingrepen die daaruit voortvloeiden, resulteerden in 1119 ton minder CO 2 -uitstoot per jaar! Wat overeenkomt met een jaarlijkse besparing voor de betrokken gezinnen van euro. Zo is vzw REGent effectief een hefboom om rationeler om te gaan met energie, de CO 2 -uitstoot te verminderen én geld uit te sparen.. Een dynamische vzw. Ervaring leert. Deze kennis wordt gebruikt om de werking bij te sturen, om meer gezinnen aan te spreken, meer besparingen te bewerkstelligen en CO 2 -uitstoot en waterverbruik te reduceren. Martine De Regge Voorzitter vzw REGent 6

7 Inhoudstafel 9 Ambities bij de start 11 Kernactiviteiten 11 Energiescans 14 Advies 16 Trajectbegeleiding 18 Leningen 20 Specifieke inspanningen 21 Doelgroepgerichte prospectie 24 Buurtgerichte aanpak 26 Financiële stimuli 27 Andere projecten 27 Klimaatwijken 28 Kinderdagverblijven en scholen 29 Handelaars 30 Bijlage overzicht scans 32 Partners 7

8 8

9 Ambities bij de start Op 18 december 2007 werd op initiatief van Stad Gent de vzw REGent opgericht. Dit gebeurde in samenwerking met vier andere partners: het OCMW Gent, Samenlevingsopbouw Gent vzw, het Gents Milieu Front vzw en Gent, Stad in werking vzw. De naam REGent is een verwijzing naar de doelstelling: Rationeel Energiegebruik in Gent. De vzw kreeg immers als opdracht initiatieven te ontwikkelen om het energie- en waterverbruik van de Gentenaars naar beneden te krijgen, zonder aan comfort in te boeten. Dit kaderde zowel in het Gentse bestuursakkoord als in het stedelijke milieubeleidsplan. Gent heeft immers de ambitie om haar CO 2 -uitstoot te reduceren en op termijn een klimaatneutrale stad te worden. Van bij de start was het uitdrukkelijk de bedoeling om in de werking bijzondere aandacht te hebben voor Gentenaars die het financieel moeilijk hebben (mensen met een leefloon, met schuldbemiddeling, met een OCMW-dossier, senioren, ). Zij wonen vaak in woningen in een slechte staat en in tijden van stijgende energieprijzen hebben zij het meest nood aan het beheersen van hun energiefacturen. Bovendien wilden de oprichters inspelen op het project energiesnoeiers, een initiatief van het Vlaamse Ministerie van Sociale Economie. Vzw REGent zou een aantal jobs creëren voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Deze energiesnoeiers krijgen tal van opleidingskansen en kunnen daarna terugstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Eind 2009 bestond het team van vzw REGent uit 10 medewerkers, waarvan drie scanners en drie snoeiers. 9

10 Om haar doelstellingen te bereiken kreeg vzw REGent als opdracht: RRGentenaars te sensibiliseren rond rationeel energie- en waterverbruik RRGentenaars met concrete projecten en acties te stimuleren om hun energie verbruik te doen dalen (goed voor het milieu én voor hun portemonnee). RRGentenaars die het moeilijk hebben financiële stimuli te bieden om dit soort ingrepen te doen (als lokale entiteit van het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiefactuur, kortweg FRGE) RRuit te groeien tot een lokaal overleg platform, van waaruit projecten kunnen groeien naar specifieke doelgroepen. 10

11 Kernactiviteiten Energiescans Wat? Energiescans zijn ongetwijfeld het uithangbord van vzw REGent. Elke Gentenaar kan gratis een energiescan van zijn woning aanvragen, en dit dankzij de financiële tussenkomst van Eandis en Stad Gent. Vzw REGent stuurt vervolgens een scanner en een snoeier ter plaatse. De scanner analyseert het energieverbruik in de woning en het gedrag van de bewoners. De snoeier installeert intussen enkele eenvoudige ingrepen, zoals spaarlampen, radiatorfolie, een tochtborstel of een spaardouchekop. Na afloop ontvangen de bewoners van vzw REGent een schriftelijk rapport met tal van energiebesparende (gedrags)tips Bij de start werd de ambitie uitgesproken om op drie jaar tijd 2300 energiescans uit te voeren. Maar eind 2009, na twee jaar, stond de teller al op Een team met een scanner en een snoeier doet in principe drie energiescans per dag. Met drie teams permanent op de baan zijn dat 45 scans per week. Gaat het om kleine studio s in appartementsblokken, dan kan het zelfs meer zijn. 11

12 Voor wie? Gratis voor alle Gentenaars. Vzw REGent heeft als opdracht om voldoende mensen uit kansarme groepen te bereiken en neemt daarvoor tal van specifieke initiatieven (zie punt 3). Door wie? Scanners en snoeiers vzw REGent Het leuke aan de job is de afwisseling: van gigantische villa tot kleine rijhuisjes, elke energiescan is anders. En ook de bewoners zijn nooit hetzelfde: soms superenthousiast, soms eerder gelaten. Soms moeten we heel technisch worden om te overtuigen, soms lukt het alleen met heel eenvoudige voorbeelden. Gelukkig komen we meestal met een goed gevoel buiten. De meerderheid staat open voor onze tips en bedankt ons uitvoerig. Natuurlijk zijn er ook minder mooie momenten. Bijvoorbeeld wanneer we verplicht zijn om gevaarlijke CO-situaties door te geven. Dan weet je dat de woning soms ongeschikt zal verklaard worden. Laurent, energiescanner vzw REGent Stand van zaken Op twee jaar tijd is het verloop van een energiescan enorm geëvolueerd. Bleef het bij de start beperkt tot een standaard vragenlijst van Eandis, dan kunnen de scanners en snoeiers dankzij opleiding en ervaring vandaag concrete oplossingen aanreiken en advies op maat geven. En dit op verschillende vlakken: gedragsverandering, technisch ingrepen, financiële ondersteuning, De ambitie is om in de toekomst het rapport dat bewoners na afloop van een energiescan ontvangen gedetailleerder en persoonlijker te maken. 12

13 13

14 Advies Wat? Vzw REGent wil alle Gentenaars zo goed mogelijk informeren en adviseren rond rationeel energie- en waterverbruik. Dat gebeurt: R Rvia de website die sinds 1 september 2008 actief is. De site bevat zowel actuele achtergrondinformatie als aanvraagformulieren, die kunnen gedownload worden. R Raan het loket (in de lokalen van vzw REGent in de Kastanjestraat), dat elke voormiddag vrij open is en elke namiddag op afspraak. Bovendien wordt het loket wekelijks gedurende drie uur versterkt met een architect van de MilieuAdviesWinkel (een project van het Gents Milieu Front vzw en met de financiële steun van de Milieudienst van de Stad). Op die manier hoeven bewoners niet naar de kantoren van de MilieuAdviesWinkel nabij het Sint- Pietersstation, maar kunnen zij in hun eigen buurt terecht voor gratis duurzaam bouwadvies. 814 In 2008 kreeg vzw REGent 162 loketaanvragen, waarvan 55 uit kansarme doelgroepen. In 2009 steeg de naambekendheid en vonden 652 mensen hun weg naar het loket. 402 van hen hadden vragen in verband met premies. 14

15 De meest frequente vragen zijn: aanvragen voor energiescans, vragen rond energiebesparende ingrepen, vragen naar duurzame architecten en aannemers en vragen rond premies en leningen. Daarnaast kunnen alle Gentenaars bij vzw REGent gratis een energiemeter ontlenen. Daarmee kunnen ze ontdekken hoeveel energie hun elektrische toestellen verbruiken. Voor wie? Gratis voor alle Gentenaars. Vzw REGent heeft als opdracht om voldoende mensen uit kansarme groepen te bereiken en neemt daarvoor tal van specifieke initiatieven (zie punt 3). Door wie? Loketbediende vzw REGent, bijgestaan door een architect van de MilieuAdviesWinkel Met onze website hopen we veel vragen te beantwoorden. De mensen die bij ons binnenkomen zijn dan ook vaak mensen die geen toegang hebben tot internet of die verloren lopen in de wirwar van technische regels en premiestelsels. Wanneer je zo n mensen wegwijs maakt, meezoekt naar de goedkoopste leverancier of voor hen een premieaanvraag invult, help je hen echt wel vooruit. En voor de technische kant verwijzen we door naar de MilieuAdviesWinkel of naar onze eigen trajectbegeleiding. Jill, loketverantwoordelijke vzw REGent Stand van zaken Ook hier heeft vzw REGent een hele evolutie doorgemaakt. Enerzijds slaagt de organisatie er steeds beter in antwoorden te formuleren op concrete vragen en noden, anderzijds kan ze ook steeds meer terugvallen op Gentse netwerken om mensen naar de juiste instanties door te verwijzen. Het stijgend aantal vragen bewijst dat de naambekendheid toeneemt en dat de nood aan informatie zeer groot is, vooral rond de beschikbare premies. In de toekomst wil vzw REGent hierop een antwoord bieden door de opgebouwde ervaring nog beter te vertalen in de website en in een vernieuwd aanbod aan folders en brochures. 15

16 Trajectbegeleiding Wat? Indien tijdens een energiescan grote tekortkomingen opduiken op essentiële punten (ramen met enkel glas, ontbrekende dakisolatie, een oude verwarmingsketel of geen gebruik van regenwater), stuurt vzw REGent de bewoner een bijkomende brief met advies rond oplossingen en mogelijke premies. In het geval van een huurwoning kan vzw REGent de eigenaar van de woning contacteren en adviseren. De volgende stap is een telefoon met de vraag of hulp nodig is. Die hulp kan minimaal zijn (bijvoorbeeld assistentie bij het vergelijken van offertes), maar kan ook zeer uitgebreid zijn. Een volledige trajectbegeleiding omhelst zowel de voorbereiding als de opvolging van de werken. Zo kan de trajectbegeleider een stappenplan opstellen, de kostprijs berekenen (inclusief premies en toekomstige besparingen), een aannemer zoeken, offertes vergelijken en de uitvoering van de werken ter plaatse begeleiden. Voor wie? Gratis voor alle Gentenaars, al is de begeleiding niet even intensief voor iedereen. Het criterium is vooral de zelfredzaamheid: wie zijn weg kwijtraakt in het doolhof van werken en premies wordt geholpen. Een specifieke groep zijn de ESCO-dossiers (Energy Service Company). Dat zijn mensen uit de FRGE-doelgroep (zie verder) die bij hun lening een volledige trajectbegeleiding aangeboden krijgen. Door wie? Trajectbegeleider vzw REGent Prijs en kwaliteit van isolatiemateriaal of cv-ketels vergelijken is op zich al behoorlijk ingewikkeld. Maar het uitzoeken van mogelijke premies is zo mogelijk nog complexer. Er zijn maar liefst acht instanties die premies verstrekken, elk met hun eigen criteria: de federale, de Vlaamse, de provinciale en de stedelijke overheid en ook nog het OCMW, vzw REGent en Eandis. Als je mensen helpt om door dit bos de bomen te zien, dan kan je echt wel het verschil maken. Zeker voor mensen die het niet breed hebben. Bart, trajectbegeleider Vzw REGent 16

17 Stand van zaken Ook op dit punt is de werking van vzw REGent geëvolueerd: ging de organisatie in het begin op allerlei soorten vragen in, dan probeert ze nu de beschikbare tijd en middelen steeds meer te oriënteren naar de zwakste groepen in de samenleving. Vzw REGent stelt vast dat de vraag vele malen groter is dan het aanbod. Dit is één van de uitdagingen voor de komende jaren en deze kan niet alleen opgenomen worden door vzw REGent binnen het grondgebied van Stad Gent. 172 In 2008 werden 438 brieven met tekortkomingen gestuurd en werden 38 dossiers trajectbegeleiding gestart. In 2009 gingen 987 brieven de deur uit en werden 134 dossiers gestart. 17

18 Leningen Wat? Het federale Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) bestaat sinds 2006 en biedt gemeenten met meer dan inwoners de financiële middelen om goedkope leningen te verstrekken voor energiebesparende verbouwingen. Vzw REGent verkreeg de erkenning als lokale FRGE-entiteit voor het grondgebied van Gent. Aan de leningen zijn een reeks voorwaarden verbonden: ze kunnen enkel gebruikt worden voor verbouwingen of vernieuwbouw, niet voor nieuwbouw. Vanzelfsprekend kunnen ze enkel aangevraagd worden voor investeringen met een energiebesparend effect: de plaatsing van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, een condensatieketel, isolerende beglazing, zonnepanelen of een zonneboiler. Het gaat om leningen met een maximum bedrag van , een looptijd van maximum vijf jaar en een intrestvoet van 2% (JKP). De lening is erkend als groene lening, waardoor de federale overheid 1,5% terugbetaalt 205 Eind 2009 stond de teller op 225 kredietaanvragen, voor een bedrag van ,00, waarvan 35 uit de FRGE-doelgroep (voor een bedrag van ,55) en 5 ESCO-dossiers (voor een bedrag van ,75). 205 aanvragen waren reeds goedgekeurd (voor een bedrag van ,22). Vzw REGent haalde eind 2009 met 23,6% ingeleide dossiers dus ruimschoots de limiet voor de FRGE-doelgroep. 18

19 als interestbonificatie. De resterende 0,5% kan ingebracht worden in de personenbelasting. Voor mensen uit de FRGE-doelgroep (zie verder) heeft vzw REGent beslist een extra tussenkomst te voorzien van 0,5%. Voor wie? Voor alle Gentenaars. De federale overheid bepaalt dat minimum 12,38% van de leningen moet verstrekt worden aan de zogenaamde FRGE-doelgroep. Dat zijn mensen met een zeer laag inkomen, mensen die in aanmerking komen voor een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds, mensen die een schuldbemiddeling hebben lopen of mensen die door het OCMW budgettair begeleid worden. Wanneer aan hen een lening wordt toegekend en zij dit wensen, treedt de lokale entiteit op als ESCO. Concreet betekent dit een totale trajectbegeleiding: van informeren en stimuleren tot het plannen en opvolgen van de werken. Door wie? Vzw REGent (in samenwerking met het federale FRGE) Als een huis grote tekortkomingen heeft, dan kunnen de kosten voor aanpassingswerken snel oplopen. Premies en energiebesparingen zijn op dat moment nog toekomstmuziek. Wat doe je dan, als je het financieel niet breed hebt? Hoe overbrug je de periode tussen de investering en de premie? Wat beslis je als blijkt dat de investering pas na vijf jaar is terugverdiend? Op zo n momenten kan deze lening echt wel bijdragen tot een oplossing. Ayse, financieel medewerkster vzw REGent Stand van zaken Vzw REGent draait intussen op volle toeren als lokale FRGE-entiteit, maar er blijven specifiek voor de FRGE-doelgroep belangrijke obstakels. Zo is er ondanks de lening nog vaak een probleem van voorfinanciering en is het afbetalingsplan soms nog te zwaar. Vzw REGent heeft al signalen gegeven naar het federale FRGE dat een derdebetalersysteem en een verlenging van de termijn van vijf jaar een oplossing zou kunnen bieden. Vzw Regent wil in de toekomst hierin een voortrekkersrol opnemen. 19

20 Specifieke inspanningen Vzw REGent kreeg van bij de start de opdracht om specifieke inspanningen te leveren om kansarme groepen in Gent te bereiken. In 2008 en 2009 heeft de organisatie daarom stapsgewijs een netwerk opgebouwd en het vertrouwen van de doelgroep en hun vertrouwenspersonen gewonnen. 20

21 Doelgroepgerichte prospectie Vzw REGent heeft onmiddellijk geprobeerd om ook kwetsbare groepen warm te maken voor een energiescan, hetzij door hen rechtstreeks aan te spreken, hetzij via organisaties of instanties die als tussenpersoon konden optreden. Dit gebeurde op verschillende manieren: R Rvia infostands Zo bezocht vzw REGent alle voedselverdelingen van Kras-diensten in regio Gent en nam het deel aan tal van wijkfeesten. Telkens werden de bezoekers actief aangesproken om een gratis energiescan te laten uitvoeren. R Rvia voordrachten Soms op eigen initiatief, soms op vraag van externen gaf vzw REGent tientallen voordrachten om de werking te promoten: op het welzijnsoverleg van het OCMW, in buurtorganisaties, in lokale dienstencentra voor senioren en zelfs aan klasgroepen van het CBE volwassenenonderwijs (anderstaligen). Af en toe werd daarbij een beroep gedaan op tolken om de voordracht te vertalen voor allochtone groepen. 21

22 R Rvia de media Naast algemene media (AVS, de Gentenaar, Stadsmagazine, TiensTiens, Les Cahiers, Gentblogt, radio CityMusic, Passe- Partout, de Huurdersbond, het Ledenblad van het Koninklijk Eigenaarsverbond, enz ) werd de werking van vzw REGent ook voorgesteld in enkele specifieke publicaties: Uit in je buurt Muide-Meulestede, Uit in je buurt Brugse poort en het succesvolle adresboekje van Samenlevingsopbouw Gent Met weinig geld (over)leven in Gent. In samenwerking met Samenlevingsopbouw Gent ging vzw REGent tijdens drie denkfora op zoek naar manieren om zich nog beter bekend te maken bij de doelgroep. Telkens was er ruimte voor de deelnemers (waaronder mensen uit de doelgroep) om specifieke problemen op tafel te leggen en samen met experten naar oplossingen te zoeken. R R17 juni 2008: (Z)onderstroom rond armoede en energiebesparing, met een uitgebreide voorstelling van de werking van vzw REGent. R R6 oktober 2009: Van (energie)scan tot energielening, met een discussie over strategieën om kansarmen nog beter te bereiken en informatieve, financiële en praktische drempels weg te werken. R R9 februari 2010: een voorstelling van FRGE en de energiecel van het OCMW, een kijk op de realisaties in het stadsvernieuwingsgebied Ledeberg Leeft! en een opvolging van de actiepunten uit het vorige forum. 22 Uit deze denkfora groeiden aangepaste strategieën om in de toekomst kwetsbare groepen nog beter te bereiken: R Rvia middenveldorganisaties Kansarmen bereiken is een moeizaam proces. Bovendien is het niet eenvoudig om ze te overtuigen. Daarom is het veel efficiënter om vertrouwenspersonen in te schakelen, die veel meer contact hebben met de doelgroep: maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, buurtwerkers en medewerkers van vakbonden, mutualiteiten of seniorenverenigingen. Er is zeker interesse bij hen om de werking van vzw REGent aan hun cliënten of leden bekend te maken en ze door te verwijzen. Zo bezorgt het OCMW maandelijks aan vzw REGent adressen van bewoners die prioritair moeten gecontacteerd worden voor een energiescan. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die hun hoge energie- of waterfacturen niet meer kunnen betalen.

23 R Rvia samenwerking met diverse diensten Ook van Eandis krijgt vzw REGent adressen van mensen die een energiescan willen. Een aantal energiescans werden gerealiseerd dankzij de samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen (WoninGent, ABC, Gentse Haard en Goede WerkmansWoning, Stadswoningen van Stad Gent). R Rvia mond-tot-mondreclame en getuigenissen Mond-tot-mondreclame van tevreden klanten zorgt voor een continue toevoer van adressen. Daarom wil vzw REGent ook tijdens voordrachten getuigenissen brengen van mensen uit kansarme groepen die een traject van energiezuinige aanpassingen achter de rug hebben. 23

24 Buurtgerichte aanpak Om historische redenen is de armoede in Gent vaak geconcentreerd in bepaalde wijken, de zogenaamde 19e-eeuwse gordel. Vzw REGent is van bij de start op zoek gegaan naar strategieën om in deze wijken aan de slag te kunnen. Een aantal kleinschalige projecten zijn het resultaat. In opvolging van de denkfora met Samenlevingsopbouw Gent wil vzw REGent deze piste in de toekomst verder bewandelen. Sociale woonblok Rabot Reeds in 2008 voerde vzw REGent samen met de lokale consulenten 97 energiescans uit in een woonblok van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent aan de Rabottorens. Het gebouw, dat dateert uit de jaren 70, bleek nog uitgerust met een collectieve stoominstallatie, ramen met enkel glas en een open traphal. De constructie leent zich echter niet tot ingrijpende renovaties en zal op termijn vervangen worden door nieuwe sociale woningen. Om het verbruik toch te doen dalen, concentreerden de scanners en snoeiers zich op gedragstips en op kleine aanpassingen met snel effect. Sociale woonwijk in Wondelgem Ook in 2008 werden in overleg met de huisvestingsmaatschappij in de sociale woonwijk in de Vledermuisstraat ongeveer 40 energiescans uitgevoerd. Daarbij werd het verbruik per woning vergeleken, rekening houdend met het aantal bewoners en de bebouwing (gesloten, halfopen of appartement). Vervolgens werd in samenwerking met de MilieuAdviesWinkel een advies geformuleerd naar de huisvestingsmaatschappij: het winddicht maken van het zadeldak, het afbreken van niet-gebruikte schouwen tot op de zoldervloer en het isoleren van deze zoldervloer. De huisvestingmaatschappij besliste om bij de renovatie hiermee rekening te houden. Stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft! Samen met Samenlevingsopbouw Gent, de Gezondheidsdienst, de Dienst Wonen en het OCMW werkt vzw REGent mee aan het stadsvernieuwingsproject Ledeberg Leeft!. Zo heeft de trajectbegeleider om de twee weken een halve zitdag in het loket van de Woonzorgzone om vragen over premies en verbouwingen te beantwoorden. 24

25 Appartementsblokken aan de Afrikalaan en in de Scandinaviëstraat In samenwerking met straathoekwerkers werd in de loop van 2009 het energieverbruik in tal van appartementen vergeleken. De bewoners kregen heel wat tips en er werd een groepsaankoop georganiseerd voor superisolerend glas. 25

26 Financiële stimuli Dankzij de talrijke energiescans is vzw REGent uitstekend geplaatst om de belangrijkste tekortkomingen van Gentse woningen en de hoogste noden op het vlak van energiebesparende ingrepen te kennen. Op basis van die conclusies en als aanvulling op de bestaande premies werkte vzw REGent zelf een aantal financiële stimuli uit voor Gentenaars met een laag inkomen. Om te bepalen wie in aanmerking komt, worden de inkomensniveaus van het federale Stookoliefonds gehanteerd. De drie premies van vzw REGent op een rijtje: RReen premie voor kleine energie- en waterbesparende aanpassingen of dakisolatie. Hiervoor wordt samengewerkt met de energiecel van het OCMW. Na een energiescan bekijkt vzw REGent de noden. Via de maatschappelijk werker van de energiecel kunnen bewoners een karwijbon energiebesparing aanvragen. Energiesnoeiers van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OTC) van het OCMW voeren de werken uit. Hun werkuren worden aangerekend aan sociaal tarief. De premie bedraagt maximaal 400 voor werkuren en materiaal. Eind 2009 waren 72 karwijbonnen aangevraagd. RReen premie voor het vervangen van slecht geïsoleerde ramen door houten ramen met FSC-label. De premie bedraagt maximaal 600. Eind 2009 waren 32 premies toegekend. RReen premie voor een dakvernieuwing wanneer dakisolatie totaal ontbreekt. De premie bedraagt maximaal Eind 2009 waren 12 premies toegekend. In 2008 werd gestart met een premie voor kleine werken, vooral gericht op de grote groep huurders. In 2009 werd daar een premie voor dakvernieuwing en een premie voor hoogrendementsglas aan toegevoegd, enerzijds omdat deze ingrepen prioritair zijn voor verbruik en comfort, anderzijds omdat voor veel eigenaars met een beperkt inkomen de financiële drempels te hoog bleken. Hilde, projectleider vzw REGent 26

27 Projecten naar andere doelgroepen Klimaatwijken 76 Gent telde 13 klimaatwijken met in totaal 126 deelnemende gezinnen. 76 van hen gingen in op het aanbod voor een energiescan. Slechts twee klimaatwijken haalden de doelstelling niet. Twee bespaarden ongeveer 8% energie, vier haalden 12%, nog eens vier 20% en het winnende team zelfs 36%. Wat? Klimaatwijken is een project ontwikkeld door de milieubeweging (Bond Beter Leefmilieu), in samenwerking met provincies, gemeenten en netbeheerders. Een klimaatwijk is een groep gezinnen die de uitdaging aangaat om tijdens het stookseizoen (van oktober tot april) 8% energie te besparen. Elke groep kiest een energiemeester die als taak heeft de groep samen te brengen, ervaringen uit te wisselen en de meetgegevens van alle deelnemers te verzamelen. In het stookseizoen zette de Milieudienst van de Stad Gent zijn schouders onder dit project. Vzw REGent nam deel als contactpersoon voor vragen van Gentse deelnemers en energiemeesters. Het organiseerde verschillende contactmomenten en bood alle deelnemende gezinnen een energiescan aan. Het project werd door de Milieudienst wel als sensibiliserend geëvalueerd, maar voor de volgende jaren werd gekozen voor een meer structurele aanpak (groepsaankopen voor dakisolatie). 27

28 Kinderdagverblijven en scholen Wat? In de loop van 2009 werden energiescans aangeboden aan zelfstandige kinderdagverblijven en niet-stedelijke scholen. In geval van ernstige gebreken konden de kinderdagverblijven via vzw REGent een premie krijgen (maximaal 500), onder andere voor de aankoop van isolatiemateriaal, het aanpassen van de verlichting of het vervangen van oude elektrische apparaten door energiezuinige toestellen. De niet-stedelijke scholen kregen na overleg met de directie een aangepast pakket aan energiebesparende materialen, die door de snoeiers onmiddellijk geïnstalleerd werden. 45 In totaal kregen 39 kinderdagverblijven en 6 scholen een energiescan. Opvallend element in de analyse was de menselijke factor (computers die blijven aanstaan, lichten die blijven branden, radiatoren die branden onder een open venster, enz ). Sensibilisering van leerlingen en leerkrachten lijkt dan ook aangewezen. 28

29 Handelaars Wat? In 2009 werd gestart met een project voor kleinhandelszaken (met een verkoopsruimte < 1000m²). Zij konden een beroep doen op vzw REGent voor een lichtscan. Daarbij inventariseerden de scanners de bestaande verlichting in de etalage en de winkelruimte. Elke handelaar kreeg drie aanbevelingen om binnen de bestaande armaturen (dus met het oog op beperkte investeringen en een snel terugverdieneffect) energie te besparen en toch een mooie winkel en aantrekkelijke etalage te behouden. Daarnaast werd ook een advies geformuleerd voor het geval de handelaar een grondige aanpak van de belichting zou overwegen. Na de audit konden de handelaars intekenen op een premie. Met deze financiële tussenkomst (50% van de kosten met een maximum van 500) konden ze de voorgestelde aanpassingswerken uitvoeren. 10 Er werden in lichtscans uitgevoerd en 4 premies toegekend. Het project wordt in het voorjaar van 2010 verder gezet, wanneer nog eens 40 lichtscans aangeboden worden aan Gentse handelaars. 29

30 Bijlage Overzichtskaart van de uitgevoerde scans d.d. eind ENERGIESCANS 9000 Gent Mariakerke Drongen Wondelgem Sint-Amandsberg Oostakker Ledeberg gentbrugge Sint-Denijs Westrem Zwijnaarde 19

31 Overzichtskaart van de premies van het OTC en het aantal uitgegeven leningen d.d. eind 2009 PREMIE OTC / LENING 9000 Gent 30 / Mariakerke 2 / Drongen 3 / Sint-Amandsberg 4 / Oostakker 2 / Desteldonk - / Ledeberg 9 / Gentbrugge 3 / Sint-Denijs Westrem 1 / Zwijnaarde 1 / 4 31

32 Partners Stad Gent, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Gent, Onderbergen 86, 9000 Gent Samenlevingsopbouw Gent vzw, Blaisantvest 70, 9000 Gent Gents Milieufront vzw (GMF), Koningin Maria Hendrikaplein 5, 9000 Gent Gent, Stad in werking-projecten vzw, Botermarkt 1, 9000 Gent Komosie, Koepel van milieuondernemers in de sociale economie, Uitbreidingstraat 470, 2600 Berchem Eandis, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle FRGE, John Waterloo Wilsonstraat 11, 1000 Brussel 32

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie

PERSBERICHT. Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie PERSBERICHT Annemie Turtelboom Vlaams Viceminister-president Annemie Turtelboom Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Brussel, 11/2/2016 Energiebesparende renovatie in Vlaanderen zet door

Nadere informatie

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent

Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg realiseert grootste Sociaal Dakisolatieproject van Gent Begijnhof Sinte-Elisabeth te Sint-Amandsberg vzw helpt zijn huurders bij het verlagen van hun energiefactuur door

Nadere informatie

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede

Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen. Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede Met volle teugen de Westhoek in: De winst van goed wonen Sessie 6: Samenwerken tegen energiearmoede 1. Wie zijn we? Sofie Hiele Maatschappelijk werker op de Sociale Dienst OCMW Poperinge Onder andere ook

Nadere informatie

VLAAMSE ENERGIELENING

VLAAMSE ENERGIELENING VLAAMSE ENERGIELENING Jeroen Verbeke Energiedeskundige 04/12/2015 WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be voormalig federaal Fonds FRGE(Fonds ter Reductie van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017

Studiedag energie. Energielening en sociale isolatie huurwoningen. 18 september 2017 Studiedag energie Energielening en sociale isolatie huurwoningen 18 september 2017 REG-maatregelen: historiek Energierenovatieprogramma 2020: geen energieverslindende woningen in Vlaanderen in 2020 (dakisolatie,

Nadere informatie

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent

voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent voorwoord Martine De Regge voorzitter vzw regent schepen van openbare werken en mobiliteit stad gent 2 De stad Gent heeft ver buiten haar stadsgrenzen het beeld van een warme en gezellige stad. En dat

Nadere informatie

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013

BULLETIN VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 BULLETIN 11 VAN MONDELINGE VRAGEN EN ANTWOORDEN VRAGENUURTJE VAN NOVEMBER 2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends 11/2013 2013/020 Gratis energiescan 11/2013 2013/019 Inloophuis tijdens de weekends

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

Tien jaar gratis energie-advies in Gent: meer dan adviezen, begeleidingen en energiepremies

Tien jaar gratis energie-advies in Gent: meer dan adviezen, begeleidingen en energiepremies Tien jaar gratis energie-advies in Gent: meer dan 16.000 adviezen, 2.000 begeleidingen en 8.300 energiepremies REGent vzw, vandaag beter bekend als de Energiecentrale, viert zijn tiende verjaardag. In

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie

Bedrijfsvoering Dienst Communicatie Bedrijfsvoering Dienst Communicatie PERSBERICHT 27/04/2016 16/0246 Nieuwe energiepremies van de Stad Gent zetten Gentenaars aan om meer te isoleren Op 1 september worden de nieuwe energiepremies van de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s

COLLECTIEF RENOVEREN. K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s COLLECTIEF RENOVEREN K A M P C o n d e r s t e u n t l o k a l e o v e r h e d e n e n b u r g e r s 1-05/04/2017 COLLECTIEF RENOVEREN WAAROM? Waarom? Collectief renoveren? De rol van Kamp C? Duurzaambouwloket.be

Nadere informatie

CIJFERBIJLAGE ANALYSE ENERGIESCANS

CIJFERBIJLAGE ANALYSE ENERGIESCANS CIJFERBIJLAGE ANALYSE ENERGIESCANS 2007-2015 Data uit Sumatra, januari 2017 www.energiesparen.be HOOFDSTUK 1. INLEIDING Sinds 2007 worden er in Vlaanderen energiescans uitgevoerd. Op dit ogenblik bestaat

Nadere informatie

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012

Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Samen minder betalen voor onze energiefactuur 24 JANUARI 2012 Resultaten warmtescan door Mario Verhellen Toelichting door Bruno Tuybens, burgemeester Zwalm en federaal sp.a volksvertegenwoordiger Toelichting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:...

Nadere informatie

Drempels die mensen uit kansengroepen ervaren om na de energiescan over te gaan tot een FRGE lening. Denkforum REGent vzw oktober 2009/februari 2010

Drempels die mensen uit kansengroepen ervaren om na de energiescan over te gaan tot een FRGE lening. Denkforum REGent vzw oktober 2009/februari 2010 Drempels die mensen uit kansengroepen ervaren om na de energiescan over te gaan tot een FRGE lening Denkforum REGent vzw oktober 29/februari 2 Informatieve drempels 2 (5 %) Niet weten waar te beginnen,

Nadere informatie

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing

Infofiche wonen. Hoogrendementsbeglazing Infofiche wonen Hoogrendementsbeglazing Inhoud 1. Een woordje uitleg 2. Premies 3. FRGE-lening 4. Contactgegevens 1. Een woordje uitleg Hoogrendementsglas isoleert vijf maal beter dan enkel glas en twee

Nadere informatie

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven

Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Sociale inclusie in overheidsopdrachten en samenwerking met reguliere bouwbedrijven Case Energiesnoeiers Event Sociale Economie stimuleren via overheidsopdrachten: illusie of nabije toekomst? 29 september

Nadere informatie

de woonkantoren van de stad Antwerpen

de woonkantoren van de stad Antwerpen de woonkantoren van de stad Antwerpen Woonkantoor stad Antwerpen A. Wie zijn wij? B. Wie is onze klant? C. Wat doen wij? D. de Groene Lening E. verbouwingspremies voor eigenaar-bewoner F. verbouwingspremies

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds.

Omzendbrief betreffende het preventief sociaal energiebeleid in het kader van het Gas- en Elektriciteitsfonds. Heeft u vragen? Nood aan bijkomende info? Mail naar onze frontdesk via vraag@mi-is.be Of bel naar 02 508 85 85 Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Datum:

Nadere informatie

Zoom in op uw dak: voor verhuurders

Zoom in op uw dak: voor verhuurders Zoom in op uw dak: voor verhuurders Thermografische foto stad Antwerpen Met 20 buurgemeenten De warmteverliezen van woningen kunnen zichtbaar gemaakt worden U krijgt een indicatie van de warmteverliezen

Nadere informatie

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 16/05/2018 Toelichting Jaarverslag 2017

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 16/05/2018 Toelichting Jaarverslag 2017 AGB Energiepunt Mechelen Raadscommissie 16/05/2018 Toelichting Jaarverslag 2017 AGB Energiepunt Mechelen Inleiding Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst Doelstelling Opdrachten Evaluatie

Nadere informatie

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek

Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek Projectvoorstel lokale aanpak energiearmoede i.k.v. opstart FRGE in de Westhoek De Vlaamse regering wil meewerken aan de vermindering van de CO2 uitstoot door in te zetten op groene energie, door energie-investeringen

Nadere informatie

Bevraging energiesituatie woning in het kader van het project Energiek Dorp Proven

Bevraging energiesituatie woning in het kader van het project Energiek Dorp Proven Bevraging energiesituatie woning in het kader van het project Energiek Dorp Proven Straat : Nr. :. Bus :. Ik ben huurder Ik ben eigenaar Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het vragen naar de straat

Nadere informatie

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen

Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen PERSNOTA Samen Sterker realiseert 1000 ste project zonnepanelen in Vlaanderen Torhout 17 maart 2017 Samen Sterker is een coöperatieve onderneming -opgericht in mei 2011 en actief in heel Vlaanderen- die

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een

FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een 1-7-2011 Gebiedswerking Westhoek - toelichting FRGE 1 FRGE: wat? Het fonds ter reductie van de globale energiekost is een federaal fonds gespijsd met obligaties. Dit kapitaal moet dienen als een rollend

Nadere informatie

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016

AGB Energiepunt Mechelen. Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Raadscommissie 10/05/2017 Toelichting Jaarverslag 2016 AGB Energiepunt Mechelen Inleiding Rapportering over de uitvoering van de beheersovereenkomst Doelstelling Opdrachten Evaluatie

Nadere informatie

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene In deze nieuwsbrief: ENERGIEZUINIG WONEN BOUWADVIES ENERGIERENOVATIEPROJECT VOOR SENIOREN PREMIES VOOR ENERGIEZUINIG

Nadere informatie

Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s

Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s Energiezuinig (ver)bouwen: niet enkel voor handige Harry s EcoHuis Antwerpen Aanbod infosessies maart - juni 2012 Energiezuinig (ver)bouwen? Het EcoHuis zet u op weg Het EcoHuis is de plaats voor alles

Nadere informatie

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete

ZORGELOOS VERHUREN. Premies en steunmaatregelen voor verhuurders. Katja Calsyn projectcoördinator Beter Wonen aan de Gete ZORGELOOS VERHUREN Premies en steunmaatregelen voor verhuurders Katja Calsyn projectcoördinator 9 oktober 2014 CC De Kruisboog Sint-Jorisplein20, 3300 Tienen Premies en Steunmaatregelen Particulier verhuurder

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT RATIONEEL ENERGIEVERBRUIK GROTE INGREPEN Artikel 1 Definities en begrippen Bestaande woning: een woning die voor 2006 aan het elektriciteitsnet werd gekoppeld. Lambdawaarde

Nadere informatie

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL

BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL BODEM GEOTECHNIEK MILIEU ENERGIE AFVAL 5 Business lines BODEM MILIEU GEO TECHNIEK ENERGIE AFVAL E20 Energieadviseurs Energiescans E20 Antwerpen Timothy Geerts Ruben Theunynck 04/02/2017 Energiescans 1.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/35895] 1 JUNI 2007. Ministerieel besluit inzake de rapportering van de elektriciteitsdistributienetbeheerders betreffende de uitvoering van hun REG-actieplannen

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor

Nadere informatie

Projecten van stadsbestuur Hoogstraten rond wonen Waarbij we inzetten op SDG s

Projecten van stadsbestuur Hoogstraten rond wonen Waarbij we inzetten op SDG s Projecten van stadsbestuur Hoogstraten rond wonen Waarbij we inzetten op SDG s Woonloket met uitgebreide dienstverlening Individuele huisbezoeken Projecten rond wijkrenovatie en energiebesparing: Fabrik

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Voorkom waterarmoede. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Voorkom waterarmoede. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaiboek voor je interne werking LAC Bied nazorg Betrek

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Kwalitatief en duurzaam wonen voor iedereen

Kwalitatief en duurzaam wonen voor iedereen Kwalitatief en duurzaam wonen voor iedereen Inleiding 1/3 van de Oost-Vlaamse woningen voldoet niet aan de normen van de Vlaamse wooncode Het tempo waaraan momenteel in Oost- Vlaanderen gerenoveerd wordt

Nadere informatie

Vlaamse energielening

Vlaamse energielening Vlaamse energielening Doelgroepbereik en Renovatiepact Vlaams Parlement Commissie Leefmilieu 08/03/2017 Jan Meuleman AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Overzicht Historiek Huidige vorm Resultaten Doelgroepbereik

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water?

Energiewijzer. Wil je minder betalen voor energie en water? Energiewijzer Wil je minder betalen voor energie en water? 1 Inhoud Vragen over je factuur van energie 4 Wat doet de Energiecel? 4 Sociaal tarief 5 Elektriciteit en gas 5 Water 6 Je huis verwarmen in de

Nadere informatie

Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015

Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015 Wijkavond energie besparen Hilversum Oost 19-5-2015 Wat kunt u verwachten? Ambities gemeente Hilversum Seinkracht Wie is Hoom? Hilversum Oost onder de loep Wijkaanbod: partijen en prijzen Subsidies en

Nadere informatie

toelichting sociale regie in Gent

toelichting sociale regie in Gent INSPIRATIEDAG SOCIALE COHESIE EN BUURTGERICHT WERKEN workshop buurtankerpunten: regisseurs in de buurt toelichting sociale regie in Gent Björn Denaert Sociaal regisseur Bloemekenswijk, Muide-Meulestede-Afrikalaan,

Nadere informatie

Welkom. Premies en REG-acties

Welkom. Premies en REG-acties Welkom Premies en REG-acties 2017-2018 Welkom Stijn Turcksin Energieadviseur Project Collectieve projectbegeleiding Contact www.eandis.be Stroomlijn: 078 35 35 34 Sociale media Stijn.Turcksin@eandis.be

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1.

gemeenteraad Besluit De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid: Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, 1. gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 februari 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00128 Onderwerp: Addendum bij de subsidieovereenkomst voor energiezuinige renovatie van sociale woningen - Projecten

Nadere informatie

Groepsaankoop Spouwmuurisolatie

Groepsaankoop Spouwmuurisolatie Groepsaankoop Spouwmuurisolatie IGEAN-regio Sarah Van der Veken & Marleen Van Dam Expert klimaat & energie Inleiding WAAROM een groepsaankoop? 30 gemeenten engageren om 20% CO2 te besparen op hun grondgebied

Nadere informatie

De Vlaamse energielening

De Vlaamse energielening De Vlaamse energielening SVKA verhuurdersevent, 9 november 2017 Even voorstellen AG Energiebesparingsfonds Antwerpen Missie: - het particulier energieverbruik in Antwerpen duurzaam verminderen - specifiek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

Persmoment 06/12/2017

Persmoment 06/12/2017 Persmoment 06/12/2017 Communicatiecampagne naar kwetsbare gezinnen VREG uw gids op de energiemarkt Agenda Voorstelling communicatiecampagne (VREG) Waarop letten als je wil veranderen van contract of leverancier

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 NIEUWE WOONPREMIE IN GENT: WOONKWALITEIT Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als

Nadere informatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie

Infoavond. Samenaankoop muurisolatie Infoavond Samenaankoop muurisolatie SAMENaankoop Een samenwerking tussen IGEMO en 8 gemeenten IK LEEF VERSTANDIG 2010 2 Samenaankoop Voor iedereen die (extra) muurisolatie wil laten plaatsen Geïnteresseerde

Nadere informatie

PREMIES Premies voor ramen (glas en schrijnwerk) Renovatiepremie Premies van de netbeheerder Premie van 10 per m2 Totaalrenovatiebonus

PREMIES Premies voor ramen (glas en schrijnwerk) Renovatiepremie Premies van de netbeheerder Premie van 10 per m2 Totaalrenovatiebonus PREMIES Premies voor ramen (glas en schrijnwerk) Renovatiepremie Je vervangt het glas en het schrijnwerk in een woning die minstens 30 jaar oud is. Premies van de netbeheerder Premie van 10 per m 2 als

Nadere informatie

Energienota

Energienota Energienota 2014-2016 De Stad Gent heeft, in kader van het klimaatplan, als doelstelling om tegen 2019 het stadspatrimonium te verduurzamen en tot een minimale energiebesparing van 15% ten opzichte van

Nadere informatie

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut

Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Het ABC van EPB: REG-actieplan 2012 Patrick Steurbaut Agenda 1. Wetgeving en visie 2. Overzicht premies 2012 3. Rol van de netbeheerder 2 REG premies 2012 Waarom een REG-premie? Rationeel Energie Gebruik.

Nadere informatie

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019

Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Subsidiereglement vzw REGent: premie ramen Periode: 1 december 2013 tot 30 november 2019 Goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 15/10/2013 Bekendgemaakt op 16/10/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als u veel belang aan betaalbaar, kwaliteitsvol

Nadere informatie

Tankslag: gezamenlijke sanering stookolietanks. Hoogstraten, 28 november 2018

Tankslag: gezamenlijke sanering stookolietanks. Hoogstraten, 28 november 2018 Tankslag: gezamenlijke sanering stookolietanks Hoogstraten, 28 november 2018 Kempen2020 Streekproject waarin alle 29 gemeenten zich engageren om 20% CO 2 te besparen op hun grondgebied tegen 2020 www.kempen2020.be

Nadere informatie

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies

Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies 12 maart 2015 Infonamiddag Wonen en Energie Workshop energiepremies Inhoud Wie zijn we, hoe zijn we georganiseerd? Energiebeleid, premies Wat hebben jullie (clienteel) nodig? Wonen in de Stadsregio IGS

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT!

In te vullen door de Stad Gent - Dienst Cultuurparticipatie. In te vullen door de aanvrager - LEES EERST HET REGLEMENT! AANVRAAGFORMULIER 'ARTIEST ZOEKT FEESTNEUS' 2013-2014 voor straat- en buurtfeesten van 1 augustus 2013 tot 30 juni 2014 en van 1 augustus 2014 tot 31 december 2014 In te vullen door de Stad Gent - Dienst

Nadere informatie

VCB Roadshow 12 januari 2016

VCB Roadshow 12 januari 2016 VCB Roadshow 12 januari 2016 Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? REG-Premies REG-Premies Vóór 1 juli 2016 zal

Nadere informatie

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT

VCB Roadshow Energie. 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Energie 12 januari 2016 PATRICK STEURBAUT Agenda REG-Premies Premies: facts en figures Waar staan we nu? Waar loopt het fout bij premie-aanvraag? Wat brengt de toekomst? 2 2/3/2016 REG-Premies Vóór 1 juli

Nadere informatie

Samenaankoop hoogrendementsglas. Kasterlee, 29 oktober 2013 Gert Druyts

Samenaankoop hoogrendementsglas. Kasterlee, 29 oktober 2013 Gert Druyts Samenaankoop hoogrendementsglas Kasterlee, 29 oktober 2013 Gert Druyts Verloop infoavond IOK Samenaankoop algemeen Voor wie? Premies? Timing Combinatie met energielening Dialoog Technische informatie hoogrendementsglas

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn

Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn vergadering C133 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn van 24 februari 2016 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Reglement Vlaamse Energielening 2%

Reglement Vlaamse Energielening 2% 2% Particuliere bewoners niet-doelgroep & particuliere verhuurders 1 Definities 1.1 Het Vlaams Energieagentschap (hiernagenoemd VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams Ministerie van Leefmilieu,

Nadere informatie

samenwerking regionaal RENOVATIERAPPORT 2017

samenwerking regionaal RENOVATIERAPPORT 2017 samenwerking ANZEGEM AVELGEM DEERLIJK HARELBEKE KORTRIJK KUURNE LENDELEDE MENEN SPIERE-HELKIJN WAREGEM wervik WEVELGEM ZWEVEGEM leiedal igs woonwijs igs menen-wervik-mesen igs Beter wonen provincie west-vlaanderen

Nadere informatie

samenwerking regionaal RENOVATIERAPPORT 2017

samenwerking regionaal RENOVATIERAPPORT 2017 samenwerking ANZEGEM AVELGEM DEERLIJK HARELBEKE KORTRIJK KUURNE LENDELEDE MENEN SPIERE-HELKIJN WAREGEM wervik WEVELGEM ZWEVEGEM leiedal igs woonwijs igs menen-wervik-mesen igs Beter wonen provincie west-vlaanderen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING WOONEENHEDEN SINT-NIKLAAS (UITGEZONDERD KWETSBARE DOELGROEP) Voor wie? Sinds 1 januari 2016 wordt de Vlaamse energielening renteloos (met 0% interest) aangeboden

Nadere informatie

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT

SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT SOCIALE KOOPWONINGEN IN GENT Uitgave februari 2016 1 Voorwoord Heel wat woningen en gebouwen in Gent staan lange tijd leeg. Dat is zonde: ze.bovendienzijn ze niet beschikbaar voor de woningmarkt. Terwijl

Nadere informatie

Werken aan woonkwaliteit vanuit energieperspectief Studiedag Boeverbos Beter wonen voor iedereen Inge Vervaecke, Stafmedewerker Welzijnsconsortium vzw Zuid-West-Vlaanderen Valerie Vanhoutte, Energiesnoeiers

Nadere informatie

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013

Energiepremies en energieleningen. Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Energiepremies en energieleningen Seminarie CIB - Ecohuis 26 april 2013 Overzicht - Doelstelling - Knelpunten - Ondersteuning door de stad Antwerpen - Premies - Leningen - Voorbeelden 2 Doelstelling -

Nadere informatie

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013

ENERGIECEL OCMW GENT. Christel Herman 7 november 2013 ENERGIECEL OCMW GENT Energiecel Christel Herman 7 november 2013 energiecel themadienst energie en energieschulden deels opgericht nav liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2003 nadien ook water

Nadere informatie

Energiepunt Mechelen. Vlaamse Energielening

Energiepunt Mechelen. Vlaamse Energielening Energiepunt Mechelen Vlaamse Energielening Energiepunt Mechelen Vlaamse Energielening Energiedagen en Samenaankopen Nieuwsbrief Mechelen Klimaatneutraal Energie ID Premies Contactgegevens Energiepunt Mechelen

Nadere informatie

Preventie in actie. Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014

Preventie in actie. Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014 Preventie in actie Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014 10 jaar sociale energiebegeleiding Via individuele opvolging SOIGNIES : 26.509 inwoners 11.510 gezinnen Ons OCMW: Service d Action

Nadere informatie

REG-premies van de Vlaamse overheid

REG-premies van de Vlaamse overheid REG-premies van de Vlaamse overheid Hoorzitting Commissie Wonen Vlaams Parlement 18 januari 2018 Energiepremies Hoofddoel: energie besparen in alle gebouwen, onafhankelijk van inkomen, eigendomsstructuur.

Nadere informatie

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek

Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie. Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Begeleiden van kansengroepen rond energie- en waterbesparing en afvalpreventie Workshops - groepsmethodieken met begeleiding Individuele methodiek Wat? 7 workshops rond klimaatthematiek, energie, water

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD GENT

SAMENWERKINGSAKKOORD GENT SAMENWERKINGSAKKOORD GENT AANPAK CRISISSITUATIES BIJ MENSEN MET EEN PSYCHISCHE PROBLEMATIEK 1. DEFINITIE VAN EEN CRISISSITUATIE Een crisissituatie is een acute situatie waarbij een redelijk vermoeden bestaat

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Brugge. 3 juni 2015. Kris Van Dijck Burgemeester Dessel Brugge 3 juni 2015 Kris Van Dijck Burgemeester Dessel 9.500 inwoners 27 km² Landelijk maar Nucleaire industrie Opslag nucleair afval Witzand winning Sportgemeente Dessel en Witgoor Sport BMX Sportpark

Nadere informatie

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid

SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid - workshop- SOCIALE ACCENTEN IN HET REG-beleid 26/11/2010 VEA - Brussel Situering Consumptie, mobiliteit, voeding, werk,, maar zeker ook wonen vragen ENERGIE aangeboden via vrije markt energiearmoede =

Nadere informatie

Impact van Klimaatwijken Energiejacht Ecobouwers. EnergieID-in-dialoog 16 mei 2017 Mike Desmet, Bond Beter Leefmilieu

Impact van Klimaatwijken Energiejacht Ecobouwers. EnergieID-in-dialoog 16 mei 2017 Mike Desmet, Bond Beter Leefmilieu Impact van Klimaatwijken Energiejacht Ecobouwers EnergieID-in-dialoog 16 mei 2017 Mike Desmet, Bond Beter Leefmilieu Klimaatwijken=Energiejacht=Meetcampagne weddenschap tussen het bestuur en de inwoners

Nadere informatie

Oefenkansen Nederlands in 10 Gentse wijken dankzij 'Tuupe veur taal'

Oefenkansen Nederlands in 10 Gentse wijken dankzij 'Tuupe veur taal' Oefenkansen Nederlands in 10 Gentse wijken dankzij 'Tuupe veur taal' Met 'Tuupe veur taal' creëert de Stad Gent samen met vier partners oefenkansen Nederlands voor anderstaligen in tien Gentse wijken.

Nadere informatie

Opening nieuwe dienstencentrum Drongen

Opening nieuwe dienstencentrum Drongen Opening nieuwe dienstencentrum Drongen In 2014 verliet de politie haar commissariaat op de gelijkvloerse verdieping van Drongenplein 4 en verhuisde naar een nieuwbouw in de Domien Ingelsstraat. De gelijkvloerse

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder kan bij Interwaas een Vlaamse energielening aanvragen voor elke woning die gelegen is op grondgebied

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Taskforce Wonen bundelt krachten voor woonnoden van kwetsbare groepen

Taskforce Wonen bundelt krachten voor woonnoden van kwetsbare groepen Taskforce Wonen bundelt krachten voor woonnoden van kwetsbare groepen Om de vele uitdagingen op het vlak van woonbeleid in Gent aan te gaan, werd eind 2017 een Taskforce Wonen opgericht. Het Gentse stadsbestuur

Nadere informatie