AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN"

Transcriptie

1 AANVRAAGFORMULIER GOEDKOPE ENERGIELENINGEN Voor wie? U kan als eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder (mede-eigenaar-bewoner of mede-huurder-bewoner) de goedkope energielening aanvragen voor elke woning die dienst doet of zal doen als hoofdverblijfplaats en gelegen is op grondgebied van één van de acht deelnemende Wase gemeenten (Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-Gillis-Waas, Sint- Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster). De woning moet minstens 5 jaar in gebruik zijn. We geven bijzondere aandacht (extra sociale, technische, enz begeleiding) voor kandidaat-kredietnemer die tot een bijzondere doelgroep behoren. Waarvoor? U kan een goedkope energielening aanvragen voor onderstaande structurele energiesparende ingrepen uitgevoerd door een geregistreerde aannemer: aanbrengen van dakisolatie, muurisolatie of vloerisolatie; vervangen van een oude stookketel door een condenserende ketel; Plaatsen van ramen met hoogrendementsbeglazing; plaatsen van zonneboiler (installatie van een systeem voor waterverwarming op zonne-energie); uitvoeren van energieaudit; plaatsen van warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdinschakeling; Installatie van een HR+ gaskachel/gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en elektriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de aankoop van een gasconvector. Korte toelichting Lening op afbetaling De energielening wordt ter beschikking gesteld als lening op afbetaling conform de bepalingen van de Wet op het Consumentenkrediet van 12/06/1991. De lening is terugbetaalbaar op maximaal 5 jaar (60 maanden) en het jaarlijkse kostenpercentage bedraagt 2%. Het intern kredietreglement en de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle kredietaanvragen en kredieten. Groene lening De lening is erkend als groene lening zodat een interestbonificatie van 1,5% wordt toegepast. Op de resterende 0,5% wordt een belastingsvermindering van 40% toegepast. De interestbonificatie en belastingsvermindering gelden niet voor de installatie van een HR+-gasconvector. Gegevens kredietgever: Lokale Entiteit INTERWAAS Lamstraat Sint-Niklaas Tel: Fax: Mail: 1

2 Gegevens van de kredietaanvrager Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Aanspreking Dhr. Mvr. Naam: Voornaam: Straat: Huisnr: Postnr en woonplaats: Rijksregisternummer Busnr:... Telefoon: GSM: adres: Rekeningnummer Indien u getrouwd bent of samenwoont, dient u de lening samen met uw echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner aan te vragen. Vul hieronder de gegevens van uw partner in. Aanspreking Naam: Voornaam: Rijksregisternummer Dhr. Mvr. Gegevens van het pand waarvoor u een lening wenst aan te vragen Adres van het pand Zelfde adres als hierboven: Indien ander adres, vul in: Straat: Huisnr: Postnr en woonplaats: Ja Busnr:... 2

3 De woning is vergund. Ja Ouderdom van de woning De woning is ouder dan 5 jaar. Ja Type woning/wooneenheid Vrijstaande woning Appartement Halfopen bebouwing Gesloten bebouwing Andere, verduidelijk: Eigendomssituatie U bent Eigenaar en bewoner van het pand Eigenaar en verhuurder van het pand Huurder van het pand Mede-eigenaar-bewoner Mede-huurder-bewoner Andere, beschrijf In te vullen door eigenaar-verhuurder Naam huurder: GSM/Tel Huurder: Hebt u al een FRGE-lening lopen bij ons? Ja In te vullen door huurder-bewoner Naam eigenaar: Adres eigenaar: GSM/Tel eigenaar: 3

4 Financiële gegevens van de kredietaanvrager(s) Inkomsten Beroep of zelfstandige activiteit Naam en adres werkgever Kredietnemer 1 Kredietnemer 2 (partner) Nettoloon/maand Jaarlijks belastbaar inkomen Andere inkomsten/maand vb. pensioen, vervangingsinkomen, integratietegemoetkoming, enz. Uitgaven Aantal personen ten laste Maandelijkse kosten: Huur Alimentatie Aardgas elektriciteit Andere energiekosten (vb.stookolie) Heeft u andere kredieten in aanvraag? Heeft u andere kredieten in omloop? Heeft u een schuldsaldoverzekering lopende? Kredietnemer 1 Ja Indien ja, geef in onderstaande tabel de details van de krediet in aanvraag Ja Indien ja, geef in onderstaande tabel de details van de krediet in omloop Ja Kredietnemer 2 (partner) Ja Indien ja, geef in onderstaande tabel de details van de krediet in aanvraag Ja Indien ja, geef in onderstaande tabel de details van de krediet in omloop Ja 4

5 Details van kredieten in aanvraag/in omloop Type krediet in omloop kredietnemer Kredietgever Totaal ontleende bedrag Detail lopende schuldsaldoverzekering(en) kredietnemer Jaarlijks te Schulsaldoverzekering betalen bedrag Contractnummer Maandelijkse aflossing 5 Looptijd van de lening Datum 1ste vervaldag

6 Behoort u of uw huurder(s) tot de bijzondere doelgroep? Indien u aan één van onderstaande voorwaarden voldoet, behoort u tot de bijzondere doelgroep en kan u een beroep doen op bijkomende begeleiding. U of uw huurder(s) krijgt een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging en uitkering. (attest ziekteverzekering bijvoegen in kredietaanvraagdossier) Uw jaarlijks bruto gezinsinkomen of het jaarlijks bruto gezinsinkomen van uw huurder(s) bedraagt niet meer dan ,04 EUR verhoogd met 2 660,094 EUR per persoon ten laste. U of uw huurder(s) doet een beroep op schuldbemiddeling en u kunt u uw verwarmingsfactuur niet betalen. (attest schuldbemiddeling bijvoegen in kredietaanvraagdossier) U of uw huurder(s) wordt door het OCMW budgettair of sociaal begeleid omdat u uw rekeningen voor gas en elektriciteit niet (meer) kunt betalen. (attest OCMW bijvoegen in kredietaanvraagdossier) Indien u tot de bijzonder doelgroep behoort, bent u verplicht onderstaande kaders aan te vullen: Ik (naam invullen) ga akkoord met de gratis maar verplichte energiescan van mijn woning. Het rapport van de energiescan zal deel uitmaken van het kredietdossier. Ik (naam invullen) ben akkoord dat lokale entiteit Interwaas het dossier met alle noodzakelijke bijlagen doorgeeft aan het OCMW van mijn woonplaats i.f.v. het advies vanwege het OCMW zoals bepaald in artikel 11 van het kredietreglement. Indien u tot de bijzonder doelgroep behoort, heeft u recht op extra begeleiding bij de uitvoering van de renovatie. Indien u van de renovatiebegeleiding wenst gebruik te maken vult u onderstaande kader aan. In het kader van deze renovatiebegeleiding treedt de Interwaas op als adviseur/begeleider. Interwaas zal/kan offertes opvragen. De offertes worden samen met u bekeken en u sluit het contract af met de aannemer. Interwaas zal u ook adviseren m.b.t. kwaliteit van de uitvoering van de werken. Interwaas zal de facturen rechtstreeks betalen aan de uitvoerder van de werken. Ik (naam invullen) wens gebruik te maken van de gratis renovatiebegeleiding van Interwaas bij de uitvoering van voorziene energiesparende werken in mijn woning. 6

7 Duid hieronder de energiesparende maatregel(en) aan waarvoor u een goedkope energielening aanvraagt Plaatsing van dakisolatie (R-waarde 2,5 m²k/w) Plaatsing van spouwmuurisolatie (R-waarde 0,75 m²k/w) Plaatsing van buitenmuurisolatie (R-waarde buitenmuur 2 m²k/w) Plaatsing van vloerisolatie (R-waarde 1 m²k/w) Plaatsing van ramen met hoogrendementsbeglazing (U-waarde 2 W/m²K) Vervanging van oude stookketel door condensatieketel Plaatsing van zonneboiler Plaatsing van warmteregeling op centrale verwarming d.m.v. thermostatische kranen of kamerthermostaat met tijdschakeling Uitvoeren van energieaudit Installatie van HR+ gasconvector ter ondersteuning van de maatregel van het gas- en elektriciteitsfonds ter toekenning van steun bij de aankoop van een gasconvector Overzicht offertes Nr. Datum Aannemer Bedrag Type werkzaamheden Gevraagd krediet Het totaal te ontlenen bedrag: De looptijd van de lening jaar maanden 7

8 Hoe bent u in contact gekomen met de goedkope energielening via Interwaas? mijn architect mijn installateur beurs (lokale) pers gemeentelijk infoblad folder mijn aannemer kennissen/familie Infowaas loket gemeente/ocmw affiche ander kanaal (verduidelijk):... Ondertekening De aanvrager(s) verklaart (verklaren) dat alle gegevens op dit aanvraagformulier naar waarheid ingevuld zijn en dat hij of zij kennis heeft (hebben) genomen van de algemene voorwaarden die gelden voor de kredietovereenkomst. Datum dag maand jaar Handtekening kredietnemer 1 Handtekening kredietnemer 2

9 Checklist bijlagen Gelieve bij uw kredietaanvraag de onderstaande documenten bij te voegen indien van toepassing. Documenten aangeduid met een * zijn verplicht. dit aanvraagformulier goedkope energieleningen * kopie van de identiteitskaart recto verso van uzelf en uw partner * attest gezinssamenstelling (dienst bevolking) * kopie van een prijsofferte voor de uit te voeren werken * kopie van de loonfiche(s) van uzelf en uw partner van de laatste 3 maanden * kopie van het laatste (meest recente) aanslagbiljet personenbelasting waarop uw belastbaar inkomen staat en, indien u getrouwd bent of feitelijk samenwoont, dat van uw partner; * kopie van je laatste (meest recente) aanslagbiljet personenbelasting van uzelf en uw partner indien u beiden een aanslagbiljet ontvangt * (meest) recente eindafrekening elektriciteit * (meest) recente eindafrekening aardgas * (indien van toepassing) de facturen over de laatste 12 maanden voor stookolie * (indien van toepassing) attest indien je tot de bijzondere doelgroep behoort: attest van de ziekteverzekering (indien van toepassing); attest van schuldbemiddeling (indien van toepassing); attest van OCMW-begeleiding (indien van toepassing); voor huurders: kopie van de huurovereenkomst; onderhandse overeenkomst met betrekking tot deze investering vanuit de huurder; voor verhuurders: kopie van de huurovereenkomst; rapport van de energiescan < 5j (indien deze reeds plaats vond)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS)

AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) AANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING (RENTELOOS) Voor wie? Iedere eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder of huurder die: recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING

KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING KREDIETAANVRAAGFORMULIER VLAAMSE ENERGIELENING Indien u problemen mocht ondervinden bij het invullen van dit document kan u contact opnemen met uw lokaal loket of met de lokale entiteit WVI. 1. Gegevens

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren

DE BRUSSELSE GROENE LENING. Om energiebesparende werken in uw woning te financieren DE BRUSSELSE GROENE LENING Om energiebesparende werken in uw woning te financieren EEN LENING TEGEN 0 % INTEREST ZODAT IEDEREEN KAN ISOLEREN De Brusselse groene lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN DE PROVINCIALE ENERGIE-RENOVATIELENING DUWOLIM-PLUS ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: CVBA met sociaal

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

De Brusselse Groene Lening

De Brusselse Groene Lening De Brusselse Groene Lening Om energiebesparende werken in zijn woning te financieren Een lening tegen 0 % interest zodat iedereen kan isoleren De Brusselse Groene Lening is een energielening met een interestvoet

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie