Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT"

Transcriptie

1 Welkom Woon sociaal, bouw wijs! Isoleren loont! 9 september 2014 PATRICK STEURBAUT

2 Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject Dakisolatieproject SHM 2 LAC-infosessies

3 Premies netbeheerders 2014 Isolatiepremies voor bestaande woningen aangesloten op E-net vóór 01/01/2006 Dakisolatie (*) 6 ~ 8 /m² Buitenmuurisolatie Spouwmuurisolatie Vloerisolatie Hoogrendementsbeglazing NIEUW: Combipremie bij gelijktijdige investering in Muurisolatie en hoogrendementsbeglazing Max /m² Max /m² Max /m² Max ~ 15 /m² Max ~ 8 /m² 15 /m² 6 /m² 6 /m² 12 ~ 15 /m² / vervanging enkel glas: 48 /m2 (Ug max 1,1; max 1680 euro) vervanging enkel of dubbel glas: 60 /m2 (Ug max 0,8; max 2100 euro) 3 LAC-infosessies

4 Premies netbeheerders 2014 Groene warmte!! Vanaf 2014: van toepassing voor woningen aangesloten op het E-net vóór 01/01/2014 (of met bouwaanvraag vóór 01/01/2014) Zonneboiler 550 /m² Max Max 50% van factuur 550 /m² Max Max 50% van factuur Warmtepomp (l/w, l/l, b/w, w/w) Max Max LAC-infosessies

5 Premies netbeheerders 2014 E-peil bouwvergunning voor 1/1/2010 (vanaf E80) Bouwvergunning van 1/1/2010 t.e.m. 31/12/2011 (vanaf E60) bouwvergunning van 1/1/2012 t.e.m. 31/12/2013 (vanaf E50) bouwvergunning na 1/1/2014 (vanaf E40) bij afbraak en volledige heropbouw (= vermelding op EPC) vanaf 400 (vanaf 200 voor appartement) vanaf (vanaf 400 voor appartement) vanaf (vanaf 600 voor appartement) vanaf (vanaf 800 voor appartement) 300 extra voor zonneboiler (enkel indien bouwaanvraag van vóór 1 jan 2012!) dubbele premie 5 LAC-infosessies

6 Premies netbeheerders Wijzigingen 2014 tov 2013: Meerdere aanvragen per premietype per jaar mogelijk Geen aftopping op max premiebedrag Premie zonneboiler en warmtepomp voor woningen aangesloten voor 1/1/2014 (vroeger 1/1/2006) Nieuw: combi-premie Formulieren en brochures online bestellen en opvolgen 6 LAC-infosessies

7 Beschermde afnemers Extra voordelen Premies + 50% Premie condensatieketel Kortingbon Energiescans Sociaal dakisolatie: 23 /m² Zie verder 7 LAC-infosessies

8 Premie condensatieketel Premie 800 Enkel voor beschermde afnemers Bewijs toevoegen bij aanvraag 8 LAC-infosessies

9 Kortingbon DNB energiezuinige apparaten Voorwaarden Enkel voor beschermde afnemers Beperkt tot 1 kortingbon per jaar Gans jaar geldig bij aankoop van Nieuwe wasmachine met label» AAC, AAB, AAA, A+AA, A++AA, A+++AA, A+AB, A++AB, A+++AB, A+AC, A++AC, A+++AC Nieuwe koelkast met label» A+, A++, A+++ Niet geldig bij aankoop van diepvriezer, droogkast of andere elektrische toestellen 9 LAC-infosessies

10 Kortingbon DNB energiezuinige apparaten Kortingbon op voorhand aanvragen bij de netbeheerder Gepersonaliseerde bon afgeven in winkel Korting 150 onmiddellijk in mindering gebracht Tip: Vraag op voorhand aan verkoper of bon in zijn handelszaak kan worden omgeruild 10 LAC-infosessies

11 Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject Dakisolatieproject SHM 11 LAC-infosessies

12 Energiescans: terugblik Stand van zaken maart 2014: > scans uitgevoerd Project gestart in 2007 met basisscans (verplicht quotum) Vanaf 2009: basisscans + opvolgscans (verplicht quotum) Vanaf 2012: verplicht quotum + ONBEPERKT voor prioritaire doelgroep Vanaf 2014: ENKEL voor prioritaire doelgroep 12 LAC-infosessies

13 Energiescans: Terugblik 2012: Verplicht quotum: scans Onbeperkt voor prioritaire doelgroep REALITEIT: uitgevoerd waarvan 50% bij prioritaire doelgroep 2013 Verplicht quotum: 5075 scans Onbeperkt voor prioritaire doelgroep REALITEIT: > uitgevoerd waarvan 75% bij prioritaire doelgroep 13 LAC-infosessies

14 Energiescans: aanpassingen 2014 Besluit van de Vlaamse Overheid met minimale criteria voor de energiescans 14 LAC-infosessies

15 Energiescans: Nieuwe doelgroep Uitbreiding prioritaire doelgroep vanaf 1/1/14: Beschermde afnemer: mensen met sociale maximum-prijzen voor gas en elektriciteit LAC: verzoek ingediend bij LAC voor afsluiting van gas of elektriciteit Een afnemer met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit FRGE: doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Huurders van sociale huisvestingsmaatschappij of sociaal verhuurkantoor Huurders die max 450 /maand betalen (of 500 /maand in centrumsteden) 15 LAC-infosessies

16 Energiescans: doelgroep Aanpassing REG-besluit: DNB mag coördinaten van doelgroep waarover ze beschikken doorgeven aan derden (scanbedrijven) Teneinde een goede praktische uitvoering van de aan de elektriciteitsdistributienetbeheerders in dit artikel opgelegde openbaredienstverplichtingen te garanderen, kan de elektriciteitsdistributienetbeheerder of diens werkmaatschappij gegevens over de in aanmerking komende afnemers, zoals bepaald in punt 1 tot en met 3 van het tweede lid, verstrekken aan een uitvoerder van energiescans. Onverminderd de toepassing van de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, sluit de elektriciteitsdistributienetbeheerder of diens werkmaatschappij voorafgaandelijk aan de verstrekking van deze gegevens met de uitvoerder van de energiescans een schriftelijke overeenkomst waarmee deze laatste zich ertoe verbindt de verstrekte gegevens enkel te gebruiken met als doel het aanbieden van een energiescan en de uitvoering van dak- of zoldervloerisolatie, vermeld in artikel 6.4.1/9. De gegevensverstrekking gebeurt bij middel van een minstens elke drie maanden te actualiseren lijst die maximaal volgende gegevens bevat over de afnemers, vermeld in het zevende lid, uit het werkingsgebied van de uitvoerder van energiescans: naam, adres, telefoonnummer, adres, datum en type van eventueel eerder uitgevoerde energiescans, categorie afnemer, huurder of eigenaar. 16 REG-info LAC

17 Energiescans: doelgroep Adreslijsten doorgeven: Eandis beschikt over gegevens van volgende doelgroepen: Beschermde afnemer: mensen met sociale maximum-prijzen voor gas en elektriciteit LAC: verzoek ingediend bij LAC voor afsluiting van gas of elektriciteit Een afnemer met een actieve budgetmeter voor gas of elektriciteit In samenspraak met VEA en scanbedrijven wordt gestart met lijsten van budgetmeterklanten 17 REG-info LAC

18 Doelgroep huishoudelijke energiescans Concreet: Eandis geeft lijsten van actieve budgetmeterklanten door aan de scanbedrijven Werkwijze scanbedrijven:» Postkaartje opsturen naar de klanten (zie voorbeeld)» Binnen paar dagen de klant opbellen om afspraak te maken voor scan 18 REG-info LAC

19 Voorbeeld postkaartje 19 REG-info LAC

20 Energiescan: doelgroep Andere mogelijkheid! Extra duw van betrouwbare en vertrouwde OCMW medewerker werkt overtuigend Energiescan aanvragen via Scanbedrijf in de betreffende gemeente neemt contact op met bewoner om afspraak te maken. 20 REG-info LAC

21 Energiescans: nieuwe inhoud Energiescan = een doorlichting die, op basis van een bezoek ter plaatse, een eerste beeld geeft van de energiesituatie en het energiebesparingspotentieel op het vlak van gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische apparaten en gedrag en waarbij tijdens het eerste bezoek de energiefactuur kan worden gescreend in functie van optimalisatie op basis van onder meer een leveranciersvergelijking, premies voor energiebesparende investeringen kunnen worden toegelicht en op de plaatsen waar dat zinvol wordt geacht, spaarlampen,een spaardouchekop, radiatorfolie, buisisolatie, tochtstrips, een timer voor een waterboiler, een stroomverdeeldoos met schakelaar kunnen worden geplaatst en radiatoren kunnen worden ontlucht, of een voortgangscontrolebezoek waarbij energiebesparende investeringen kunnen worden uitgevoerd. 21 LAC-infosessies

22 Energiescans: nieuwe inhoud Of samengevat: een basisscan bevat minimum: 1. Scan zelf Analyse van de energiesituatie + besparingstips Gebouwschil, verwarming, sanitair warm water, verlichting, elektrische toestellen en gedrag wordt bekeken 2. Plaatsen spaarpakket 3. Toelichting premieregeling 4. Controle van de energiefactuur en uitvoeren van de leveranciersvergelijking 5. Inschatting van behoefte aan een voortgangscontrolebezoek (type 1 of type 2) 6. Rapport voor klant 2 types begeleidingstrajecten 1. Type 1 2. Type 2 A,B,C (zie verder) 22 LAC-infosessies

23 Energiescans: nieuwe inhoud 2 types begeleidingstrajecten 1. Type 1 Doelgroep:» Gezinnen die reeds een basisenergiescan hebben laten uitvoeren» Behoren tot de prioritaire doelgroep» Minimaal 4 van de 6 modules zijn zinvol 2. Type 2 A,B,C Doelgroep:» Gezinnen die reeds een basisenergiescan hebben laten uitvoeren» Die geen dakisolatie hebben OF nog niet overal hoogrendementsglas hebben OF over een inefficiënte verwarmingsinstallatie beschikken 23 LAC-infosessies

24 Energiescans: nieuwe inhoud Begeleidingstraject type 1: 6 modules waarvan minimaal 4 uitgevoerd worden 1. Actieve begeleiding bij verandering van energieleverancier 2. Uitvoering van tijdsintensieve energiebesparende maatregelen (= plaatsen spaarpakket) 3. Sociale rechten en energiepremies 4. Evaluatie en herhaling van de tips uit de basisscan 5. Onderzoek na vaststelling van abnormaal energieverbruik 6. Controle van de energiefactuur 24 LAC-infosessies

25 Energiescans: nieuwe inhoud Begeleidingstraject type 2: Begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende investeringen: A. Plaatsen van dakisolatie B. Plaatsen van hoogrendementsbeglazing C. Plaatsen van een energiezuinige verwarmingsinstallatie Stappen: 1. Voorbereidende fase voor uitvoering van werken 2. Uitvoering van werken zelf 3. Na de werken: begeleiding premieaanvragen 4. Indien afgehaakt na stap 1: uitvoering van kleine energiebesparende maatregelen en begeleiding bij verandering van energieleverancier 25 LAC-infosessies

26 Energiescans: Nieuw Info premies: van netbeheerder + andere instanties (gemeente, provincie, Vlaams, ) Controle energiefactuur Welke aspecten bekijkt de scanner? Controle op abnormaal hoog verbuik:» afhankelijk van type woning en aantal bewoners Sociale maximumprijs voor beschermde afnemers: correct toegekend? Enkelvoudig dag/nachttarief Meterstanden bijhouden: nut? Toekenning gratis kwh: correct gebeurd? 26 Leveranciersvergelijking: V-test LAC-infosessies

27 Energiescans: nieuw Onderzoek bij vaststelling abnormaal energieverbruik Gedrag screenen Screenen van eventueel energieverslindende toestellen 27 LAC-infosessies

28 Energiescans: nieuw Actieve begeleiding bij overstap energieleverancier: Scanner vult juiste documenten in Maakt nodige afspraken met leverancier Ivm voorschotfactuur Effectieve datum overstap Geen verbrekingsvergoeding!!aanpassingen en toevoegingen in 2014 zijn vooral gericht op noden van sociale doelgroep! 28 LAC-infosessies

29 Energiescans: nieuw Samenstelling spaarpakket: Spaarlamp Spaardouchekop Buisisolatie Radiatorfolie Tochtstrips Ontluchten van radiatoren Timer op elektrische waterboiler Verdeeldoos met schakelaar Optimaliseren regeling kamerthermostaat Bedrag per pakket per klant: gemiddeld LAC-infosessies

30 Energiescans: nieuw De realiteit Tips, getuigenissen, 30 LAC-infosessies

31 Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject Dakisolatieproject SHM 31 LAC-infosessies

32 Sociaal dakisolatieproject Vlaams Sociaal dakisolatieproject ( SDIP ) Link met energiescans door ~ doelgroep Doelgroep: Huurders van private eigenaar (alsook van lokaal bestuur, OCMW of SVK) Behorend tot één van volgende doelgroepen : Beschermde afnemer : mensen met sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit LAC : verzoek ingediend bij LAC voor afsluiting van gas of elektriciteit Actieve budgetmeterklanten: gas of elektriciteit FRGE : doelgroep van meest behoeftigen van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost Huurders lokaal bestuur, sociaal verhuurkantoor of OCMW Huurders die max 450 /maand betalen (500 in centrumsteden 32 LAC-infosessies en Vlabinvestgebied)

33 Sociaal dakisolatieproject Hoe werkt het? Netbeheerder werkt samen met projectpromotoren Niet-limitatieve lijst projectpromotoren op Elke organisatie die aan actievoorwaarden voldoet kan projectpromotor zijn Projectpromotor krijgt 23 / m² van DNB ( incl vergoeding voor trajectbegeleiding ) Projectpromotor bezorgt eigenaar factuur voor eventueel restsaldo Bij voorkeur in combinatie met huishoudelijke energiescan ( basisscan + opvolgscan ) 33 LAC-infosessies

34 Sociaal dakisolatieproject Energiescans kunnen als toeleiding dienen voor SDIP (~doelgroep) Ook OCMW kan ondersteuning bieden bij toeleiding van adressen Voordeel voor huurder / verhuurder Huurder : gratis basis-energiescan : met tips om energie te besparen zonder grote investeringen lagere energiefactuur door dakisolatie Verhuurder : ondersteuning bij plaatsen dakisolatie sterk verhoogde premie voor dakisolatie gratis opvolgscan : begeleiding bij dakisolatie + aanvragen premies Waarde van de woning woning voldoet aan toekomstige verplichtingen van dakisolatie in huurwoningen 34 LAC-infosessies

35 Sociaal dakisolatieproject Hoe instappen in project? Contact opnemen met projectpromotor : zie lijst op projectpromotor maakt afspraken met huurder en eigenaar en coördineert volledige verdere verloop van de werken Info: VEA-brochure Online te bestellen per 20 stuks 35 LAC-infosessies

36 Agenda REG-premies focus op beschermde afnemers Huishoudelijke energiescans Nieuwe doelgroep Nieuwe inhoud Sociaal dakisolatieproject Dakisolatieproject SHM 36 LAC-infosessies

37 Dakisolatieproject SHM Actie Enkel woningen SHM Bijkomende extra premie: 10,00/m² Toegekend: m² Uitgevoerd tot aug. 2014: m² (21%) Reminder uitvoering en facturatie < 31/12/2014!!! 37 LAC-infosessies

38 Contactgegevens Telefoon Post postbus Mechelen Website Publicaties LAC-infosessies

39 Nog vragen? 39 LAC-infosessies

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG

INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Erwin De bruyn Stebo Joachim de Wijs Stebo INFRAX EN STEBO, PARTNERS IN EEN SOCIAAL ENERGIEBELEID IN LIMBURG Infrax als sociale netbeheerder Als netbedrijf vervult Infrax een belangrijke sociale rol. Zo

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING

REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING REGLEMENT VOOR VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE ENERGIELENING Artikel 1. Definities 1. Beleidsgroep: de beleidsgroep is samengesteld uit één vertegenwoordiger per gemeente en één per OCMW van de deelnemende gemeenten

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Art.nr. 43983 : REGpremie buitenmuurisolatie2012 REG-premieaanvraag 2012 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2012 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015

REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Art.nr. 46369: REGpremie E-peil 2015 REG-premieaanvraag 2015 (*) Nieuwbouw, volledige herbouw, ontmanteling van een woning of wooneenheid Energieprestatiepeil REG 2015 Een premie aanvragen in 5 stappen

Nadere informatie

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities

Reglement energielening FRGE. 1 Definities. Reglement Definities Reglement energielening Reglement Definities FRGE 1 Definities 1.1 Lokale Entiteit is een instantie die op het niveau van één of meerdere gemeenten instaat voor de lokale realisering van doelstellingen

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie