1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Wonen in Amsterdam De Dienst Wonen wil graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woning en over de kosten van wonen in Amsterdam. Ook wil zij graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woonomgeving en de leefbaarheid in hun buurt.vandaar deze enquête. De enquête is bedoeld voor hoofdbewoners. U bent steekproefgewijs gekozen. De vragenlijst mag ook worden ingevuld door de eventuele andere hoofdbewoner. Wij vragen u het juiste antwoord in te vullen of het juiste cijfer te omcirkelen. Laat deze unieke kans om uw mening te geven niet voorbij gaan. De gegevens van deze enquête worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Het onderzoeksbureau O+S, dat het onderzoek voor de Dienst Wonen uitvoert, draagt de uiteindelijke onderzoeksresultaten zonder naam en adres over aan de Dienst Wonen. Wij verzoeken u de vragenlijst in bijgaande portvrije antwoordenvelop terug te zenden. Stuurt u de lijst liefst zo snel mogelijk op, graag binnen 14 dagen. 1Woongeschiedenis 1.1 Sinds welk jaar woont u in deze woning? Sinds 1.2 Waar woonde u 1 in dezelfde buurt voordat u deze 2 in hetzelfde stadsdeel, woning betrok? andere buurt 3 in Amsterdam, ander stadsdeel 4 in de omgeving van Amsterdam 5 elders in Nederland 6 buitenland 1.3 Wat was uw vorige 1 op kamers/studentenflat woonsituatie? 2 inwonend bij ouders 3 zelfstandige huurwoning van particulier 4 zelfstandige huurwoning van woningbouwvereniging 5 koopwoning 6 anders, nl. 2Uw woning 2.1 In wat voor 1 eengezinswoning soort woning 2 etagewoning woont u? 3 maisonnette 4 seniorenwoning 5 WIBO 6 groepswoning 7 HAT, jongerenwoning 8 woonboot 9 anders, nl. 2.2 Hoeveel woon- en slaapkamers heeft uw woning in totaal?.... kamers 2.3 Welke overige ten 1 keuken/open keuken komen in uw woning 2 badkamer/douchete voor? (U kunt hier 3 tuin/patio/binnenplaats/ meer dan één ant- dakterras woord omcirkelen) 4 balkon 5 zolder/berging 2.4 Is de voordeur van uw 1 ja woonte/woning 2 nee te bereiken zonder trappen te hoeven lopen?

2 2.5 Zijn in uw woonte/ 1 ja woning alle vertrekken 2 nee op dezelfde verdieping gelegen? 2.6 Wat voor soort 1 gaskachel verwarming heeft 2 centrale verwarming uw woning? met een eigen cv-ketel/ moederhaard 3 collectieve centrale verwarming met individuele meter 4 collectieve centrale verwarming zonder individuele meter 5 stadsverwarming 6 anders, nl. 2.7 Heeft u dubbele 1 ja beglazing in uw 2 ja, gedeeltelijk woning? 3 nee Bij sommige onderstaande vragen kunt u de rapportcijfers 1 t/m 10 aankruisen. Een hoog rapportcijfer betekent dat u tevreden bent en een laag cijfer betekent dat u ontevreden bent. 2.8 Wilt u aangeven in welke mate u tevreden bent over uw woning? (totaaloordeel) on- tevreden tevreden 2.9 Hoe beoordeelt u de staat van onderhoud van uw woning? slecht goed 2.10 Kunt u, indien van toepassing, aangeven in hoeverre u tevreden bent met de onderstaande onderdelen van uw woning? ontevreden tevreden het aantal kamers grootte van de woning indeling van de woning balkon berging trappenhuis/galerij keuken/keukenblok toilet badkamer/douche verwarming/isolatie vochtwering geluidsisolatie ventilatiemogelijkheden beveiliging tegen inbraak 2.11 Op welke aspecten 1 gevel, dak, dakgoot zou uw woning moeten 2 fundering worden verbeterd? 3 buitenschilderwerk, (U kunt hier meer buitenkozijnen dan één antwoord 4 indeling van de woning omcirkelen) 5 balkon 6 plafonds, binnenmuren 7 lift en andere gemeenschappelijke installaties 8 trappenhuis/galerij 9 keuken/keukenblok 10 toilet 11 badkamer, douche 12 verwarming/isolatie 13 vochtwering 14 geluidsisolatie 15 ventilatiemogelijkheden 16 beveiliging tegen inbraak 17 overig, nl. 18 woning is goed naar Als uw woning op 1 ja deze punten wordt 2 nee verbeterd, voldoet uw woning dan aan uw woonwensen? 2.13 Heeft u wel eens 1 ja naar 2.14 klachten over uw 2 nee naar 2.15 huidige woning 3 niet van toegemeld aan de passing naar 3.1 beheerder/verhuurder/vve? 2.14 Zijn de klachten uit- 1 ja, volledig eindelijk naar tevreden- 2 ja, gedeeltelijk heid verholpen? 3 nee 2.15 Heeft u wel eens huur- 1 ja naar 2.16 verhoging geweigerd 2 nee naar 3.1 in verband met achter- 3 niet van toestallig onderhoud of passing naar 3.1 klachten? 2.16 Is uw weigering tot 1 ja huurverhoging uit- 2 nee, maar de klachten eindelijk geaccepteerd? zijn verholpen 3 nee, en de klachten zijn niet verholpen

3 3Uw huishouden en het huishoudeninkomen Uit hoeveel sonen bestaat uw huishouden?(alleen sonen meetellen die in deze woning wonen) sonen 3.2 Wilt u hieronder aangeven hoe uw huishouden precies is samengesteld? sonen leeftijd M V uzelf jaar partner/echtgeno(o)t(e) jaar kind 1 jaar kind 2 jaar kind 3 jaar kind 4 jaar aantal overige thuiswonende kinderen aantal overige sonen (familie/kostganger e.d.) Hoeveel sonen in uw huishouden hebben een eigen (regulier) inkomen? (bijvoorbeeld kinderen met alleen een zaterdag- of vakantiebaantje buiten beschouwing laten) 3.6 Hoeveel bedraagt het totale netto inkomen van deze sonen bij elkaar? (niet meetellen: vakantiegeld, reis- en onkostenvergoedingen) sonen 3.7 Kunt u in onderstaand schema voor de verschillende sonen in uw huishouden (maximaal drie) aankruisen welke bronnen van inkomsten zij hebben? ( soon zijn meer antwoorden mogelijk) 3.3 Wilt u hieronder aankruisen wat het hoogst behaalde diploma is van u en van uw eventuele partner/echtgeno(o)t(e)? uzelf partn./ echtg. geen diploma of enkele jaren lagere school basisonderwijs/lagere school VSO (voortgezet speciaal onderwijs) VBO/LBO (huishoud-, ambacht-, technische school of interne bedrijfsopleiding), MBO-kort leerlingwezen, ULO MAVO, MULO, VMBO MBO-lang, of interne bedrijfsopleiding op MBO-niveau HAVO, VWO, gymnasium, HBS, MMS HBO of interne bedrijfsopleiding op HBO-niveau WO, universiteit anders, nl. anders, nl. 3.4 Wilt u hieronder aankruisen wat de voornaamste bezigheid is van u en uw eventuele partner/echtgeno(o)t(e)? uzelf partn./ echtg. werkend voor loon (mee)werkend in eigen bedrijf (ook freelance) werkzaam in eigen huishouden werkzaam als vrijwilliger werkzoekend/werkloos schoolgaand/studerend/cursussen vrijetijdsbesteding/hobby s anders, nl. bron van inkomsten uzelf part- 3e ner soon betaalde arbeid (werkgever) eigen onderneming freelance arbeid uitkering van sociale dienst (ABW/ IOAW/IOAZ/WIK/bijzondere bijstand) uitkering van uitvoeringsinstantie (WAO/Wajong/WAZ/WW/ZW) I/D banen/wiw/wsw uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (AOW/ANW) kinderbijslag pensioenfonds(en) lijfrente VUT/FPU of andere uittredingsregeling alimentatie voor uzelf of uw kinderen studiefinanciering/bijdrage van ouders 3.8 Rekening houdend met 1 voldoende } sla 3.9 over de huidige omstandig- 2 voldoende heden van mijn/ons 3 niet voldoende huishouden vind ik 4 onvoldoende het inkomen van mijn/ ons huishouden 3.9 Wat zou voor u/uw huishouden wel een voldoende inkomen zijn? ongeveer

4 Bent u eigenaar of huurder van de woning? 1 huurder naar eigenaar naar 5.1 4Woonlasten voor huurders Elk jaar in april/mei krijgt u van uw verhuurder een aankondiging van de huurverhoging. Als u het formulier dat u in april/mei 2002 kreeg erbij pakt, kunt u de volgende vragen gemakkelijker beantwoorden. 4.1 Wat is het totaal aantal 1 punten punten van uw woning 2 weet niet volgens het woningwaarderingsstelsel? 4.2 Krijgt u individuele 1 ja naar 4.3 huursubsidie? 2 nee naar naar 4.5 Wordt er huursubsidie 1 krijg huursubsidie op op uw eigen rekening rekening gestort door gestort of in mindering gemeente of rijk gebracht op de huur? 2 huursubsidie wordt door de verhuurder op de huur in mindering gebracht 4.4 Hoeveel bedraagt de huursubsidie? 1 2 weet niet 4.5 Welk totaalbedrag betaalt u elijks voor uw woning aan de verhuurder? 4.6 Wat is de kale huur (ook wel nettohuur genoemd) van uw woning? Dit is de huur exclusief watergeld, exclusief servicekosten en exclusief kosten voor verwarming/gas. 4.7 Wordt er door de verhuurder watergeld in rekening gebracht? Zo ja, hoeveel? 1 ja, 4.8 Wordt er door de verhuurder een bedrag in rekening gebracht voor verwarming/gas (bijvoorbeeld bij collectieve verwarming)? Zo ja, hoeveel? 1 ja, 2 nee 4.9 Worden er door de verhuurder nog overige kosten (servicekosten) voor uw woning in rekening gebracht? Naast de kale huur, watergeld en eventuele verwarmings/gaskosten? 1 ja, in totaal 2 nee 4.10 Hoeveel bedroeg uw laatste rekening van het energiebedrijf? 1 2 weet niet Naast huursubsidie bestaan er aanvullende regelingen: het woonlastenfonds van de Dienst Wonen, de woonkostentoeslag van de Sociale Dienst en de Vangnet Regeling Huursubsidie (VRH) van de gemeentelijke afdeling huursubsidie. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen die een sterke inkomensdaling hebben gehad of een huur moeten betalen die boven de huursubsidiegrens ligt. Ook kunnen deze regelingen de huursubsidie tijdelijk vervangen Ontvangt u een bijdrage uit deze regelingen? 1 ja, woonlastenfonds (Dienst Wonen), dit bedrag is: jaar 2 ja, woonkostentoeslag (Sociale Dienst), 2 nee 3 ja, VRH (Dienst Wonen), 4 nee, geen van drieën kwartaal

5 Iedereen die in een woning woont waarvan de waarde boven een bepaalde grens ligt, moet Onroerende Zaakbelasting (OZB) betalen. Rond mei van ieder jaar worden de aanslagen voor de OZB verstuurd Hoeveel bedroeg de 1 OZB-aanslag van aanslag is kwijtgescholden voor uw woning? 3 geen aanslag gehad 4 weet niet } naar 6.1 5Woonlasten voor huiseigenaren 5.1 Kunt u aangeven tot welke categorie woningbezitter u behoort? 1 lid van coöatieve flatexploitatievereniging 2 lid van vereniging van eigenaren (VVE/ appartementsrecht) 3 bezitter van eengezinswoning 4 eigenaar-bewoner/verhuurder 5 anders, nl. 5.2 Uit hoeveel leden 1 2 leden bestaat de VVE/ leden coöatieve leden vereniging? leden 5 meer dan 30 leden 5.3 Hoe vaak komt de 1 niet van toepassing vereniging van 2 weet niet eigenaren jaarlijks 3 nooit bij elkaar? 4 één keer jaar 5 twee of meer keren jaar 5.4 Betalen de leden van de 1 ja vereniging een regel- 2 nee matige bijdrage in het onderhoudsfonds? 5.5 Is het onderhoudsfonds 1 ja voldoende om het 2 nee benodigde onderhoud uit te voeren? 5.6 Wat zijn uw bruto 1 hypotheek(woon)- jaar lasten jaar? 2 niet van toepassing 5.7 Wat zijn uw netto 1 hypotheek(woon)- jaar lasten jaar? 2 niet van toepassing } naar Betaalt u erfpacht? 1 ja, half jaar 2 ja, jaar 3 nee, erfpacht is afgekocht 4 nee, betaalt geen erfpacht 5 weet niet Iedereen die in een woning woont waarvan de waarde boven een bepaalde grens ligt, moet Onroerende Zaakbelasting (OZB) betalen. Rond mei van ieder jaar worden de aanslagen voor de OZB verstuurd. 5.9 Hoeveel bedroeg de 1 OZB-aanslag van aanslag is kwijtgescholden voor uw woning? 3 geen aanslag gehad 4 weet niet 5.10 Hoeveel bedroeg uw 1 laatste rekening van 2 weet niet het energiebedrijf? 5.11 Welk bedrag besteedt 1 u gemiddeld jaar gem. jaar aan onderhoud aan 2 weet niet uw woning? 5.12 Hoe hoog schat u de huidige marktwaarde van uw woning?

6 6Uw woonomgeving Bij onderstaande vragen kunt u de rapportcijfers 1 t/m 10 aankruisen. Een hoog rapportcijfer betekent dat u tevreden bent en een laag rapportcijfer dat u ontevreden bent. 6.1 Hoe tevreden bent u met uw buurt? (totaaloordeel) on- tevreden tevreden 6.2 Kunt u aangeven hoe u de onderstaande aspecten van uw buurt beoordeelt? lelijk mooi de woningen in de buurt de inrichting van de woonomgeving de groenvoorziening 6.3 Hoe beoordeelt u de staat van onderhoud van de onderstaande aspecten in uw buurt? onvoldoende voldoende de woningen in de buurt straten en stoepen de groenvoorziening 6.4 Hoe beoordeelt u het schoonhouden van de onderstaande aspecten in uw buurt? onvoldoende voldoende de woningen in de buurt straten en stoepen de groenvoorziening 6.5 Wat vindt u van het aanbod van onderstaande voorzieningen? parkeervoorzieningen openbaar vervoer buurtvoorzieningen als winkels, scholen, sportgelegenheden etc. onvoldoende voldoende 6.6 Op welke aspecten zou de woonomgeving volgens u verbeterd kunnen worden?(u mag hier meer dan één antwoord omcirkelen) 1 onderhoud/verbeteren bestaande woningen 2 meer nieuwbouw (sloop oude woningen) 3 onderhoud en schoon houden straten, pleinen, groen 4 andere inrichting straten, pleinen en groen 5 meer/betere buurtvoorzieningen 6 meer/beter openbaar vervoer 7 meer parkeergelegenheid 8 veiligheid 9 anders, nl. 10 weet niet 6.7 Hoe gaan verschillende groepen mensen in uw buurt met elkaar om? onprettig prettig 6.8 Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt? geen be- grote betrokkenheid trokkenheid 6.9 Kunt u met 1 t/m 10 aangeven in welke mate u overlast ondervindt bij de onderstaande categorieën. Een laag cijfer betekent dat u veel overlast ondervindt en een hoog cijfer dat u weinig overlast ondervindt. buren andere groepen bewoners verkeer vervuiling activiteiten als prostitutie, horeca en coffeeshops criminaliteit ernstige geen overlast overlast

7 6.10 Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? onveilig veilig overdag s avonds 6.11 Hoe heeft de buurt zich volgens u het laatste jaar ontwikkeld? (totaaloordeel) 7Woonwensen 7.1 Zou u de woning die u 1 ja naar 7.2 nu huurt willen kopen? 2 eventueel naar nee naar weet niet naar niet van toepassing (voor huiseigenaren) naar Indien u uw huidige huurwoning zou kunnen kopen, wat voor een koopprijs zou u bereid zijn te betalen? 7.3 Wilt u binnen twee jaar 1 beslist niet naar 7.4 verhuizen? 2 eventueel wel, misschien naar zou wel willen, kan niets vinden naar beslist wel naar heb al andere huisvesting gevonden naar Denkt u binnen twee 1 ja naar 7.5 jaar te moeten 2 nee naar 7.19 verhuizen? 7.5 Op welke termijn 1 binnen 6 en denkt u te verhuizen? 2 over 6 tot 12 en 3 over 12 tot 24 en 6.12 Hoe hebben de onderstaande aspecten zich volgens u het laatste jaar in uw buurt ontwikkeld? kwaliteit woningen straten, pleinen, groen buurtvoorzieningen parkeergelegenheid openbaar vervoer veiligheid op straat omgang met buurtbewoners op voor- uitgegaan op achteruitgegaan op op achteruit- vooruitgegaan gegaan 7.6 Wilt u buiten Amster- 1 in Amsterdam naar 7.7 dam gaan wonen of in 2 binnen 20 km Amsterdam blijven? van Amsterdam naar elders in Nederland naar elders buiten Nederland naar heb geen voorkeur naar weet niet naar Wilt u liever in uw 1 bij voorkeur in eigen eigen stadsdeel blijven stadsdeel blijven naar 7.9 of naar een ander 2 bij voorkeur naar stadsdeel verhuizen? ander stadsdeel naar heb geen voorkeur naar weet niet naar Heeft u voorkeur voor 1 nee een bepaald stadsdeel? 2 ja (maximaal 2): Amsterdam-Centrum Westerpark Oud-West Zeeburg Bos en Lommer De Baarsjes Amsterdam-Noord Geuzenveld/Slotermeer Osdorp Slotervaart/Overtoomse Veld Zuidoost Oost/Watergraafsmeer Amsterdam Oud-Zuid Zuideramstel

8 7.9 Wilt u die toekomstige 1 uitsluitend woning kopen of huren? kopen naar uitsluitend huren 3 liever kopen, eventueel huren 4 liever huren, eventueel kopen 5 geen voorkeur 6 weet niet 7.10 Indien u zou huren, wat voor een huurprijs zou u bereid zijn elijks te betalen, exclusief service- en stookkosten? 7.11 Indien u zou kopen, wat voor een koopprijs zou u bereid zijn te betalen? 7.12 Als u zou verhuizen, heeft dat te maken met? (U mag hier meer dan één antwoord omcirkelen) 1 te grote woning 2 te kleine woning 3 woningtype 4 woning niet gelijkvloers/te veel trappen 5 sloop 6 slechte kwaliteit woning 7 de prijs van de woning 8 overlast buren 9 lawaai, stank, verkeersdrukte, vervuiling 10 voorzieningen, winkels, scholen, etc. 11 sfeer in de buurt (criminaliteit, asociaal gedrag, het soort mensen) 12 onvoldoende parkeervoorzieningen 13 omstandigheden in mijn huishouden (gezinsuitbreiding, scheiding, overlijden) 14 omstandigheden in werk of studie 15 Amsterdam bevalt niet meer 16 anders, nl Kunt u uit de voorgaande vraag het nummer opschrijven van de belangrijkste verhuisreden? 7.14 Als u buiten Amsterdam 1 aanbod van woningen wilt gaan wonen, wat 2 meer waar voor je geld zijn hiervoor de belang- 3 dichtbij werk/studie/ rijkste redenen? familie (meer dan één 4 aantrekkelijke woonantwoord mogelijk) omgeving 5 anders, nl Wat voor een soort 1 eengezinswoning woning heeft uw 2 etagewoning voorkeur? 3 maisonnette 4 seniorenwoning 5 WIBO 6 groepswoning 7 HAT, jongerenwoning 8 woonboot 9 verzorgingstehuis 10 anders, nl Wilt u nieuwbouw of 1 uitsluitend bestaande bouw bestaande bouw? 2 uitsluitend nieuwbouw 3 liever bestaande bouw, eventueel nieuwbouw 4 liever nieuwbouw, eventueel bestaande bouw 5 geen voorkeur 6 weet niet 7.17 Hoeveel kamers zou die nieuwe woning moeten hebben? (alleen woon- en slaapkamers meetellen) 7.18 Zoekt u actief naar 1 ja, geabonneerd op een andere woning? woonkrant(en)/woningnet (meer dan één 2 ja, makelaar ingeschakeld antwoord mogelijk) 3 ja, zelf actief op zoek 4 nee, zoek niet actief 7.19 Geef in maximaal 1 drie trefwoorden aan wat u het aantrekke- 2 lijkst vindt van uw buurt 3 kamers Hartelijk bedankt voor uw medewerking

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam

Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam Woonwensenonderzoek t.b.v. Ziekenhuislocatie BK-Laan Schiedam enquête wordt ingevuld door de hoofdbewoner of de partner van de hoofdbewoner. Algemeen 1. Woont u in een huur- of een koopwoning? huur, corporatie/woningstichting...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Lichtpunten in deze samenleving

Lichtpunten in deze samenleving Lichtpunten in deze samenleving Mate van tevredenheid bij bezoekers van woonspreekuren Onderzoeksverslag mei 2009, Stedelijk Bureau Inhoud Tevredenheidsmeting spreekuren 2009 3 Resultaten 4 Stellingen

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING Datum Ontvangst: Ontvangen door: Registratienummer: ( Datum Ontvangst, Ontvangen door en Registratienummer in te vullen door medewerker Langewold Beheer BV) 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

<Aanhef1> <voorletters><tussenvoegsel><achternaam> <Straatnaam><huisnummer><toevoeging> <postcode> <plaats> Datum 31 mei 2009 Betreft Klantheidsonderzoek Portaal Ons kenmerk MCKTO090403 Behandeld door

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

165 huizen in onderzoeksgebied

165 huizen in onderzoeksgebied Resultaten vragenlijst Blijham In de periode oktober december zijn de bewoners aan de Kerklaan, Plantsoenweg, Middenweg, Raadhuisstraat en Beukenlaan benaderd om mee te werken aan een onderzoek dat Het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) van de woning. Vragenlijst

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) van de woning. Vragenlijst Achterom 38 HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Χ Χ Χ Omschrijving van de woning Foto s Tekening(en) van de woning Vragenlijst Adres : Achterom 38 Postcode & Plaats : 1621 KV Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden In te vullen door WBG Inschrijfnummer: Achternaam en voorletters Gegevens hoofdaanvrager Straatnaam en huisnummer Postcode Woonplaats Telefoonnummer thuis mobiel nummer

Nadere informatie

Nieuwe Noord 72 rood HOORN

Nieuwe Noord 72 rood HOORN Nieuwe Noord 72 rood HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Χ Χ Χ Χ Omschrijving van de woning Foto s Tekeningen Plattegrond van Hoorn Vragenlijst Adres : Nieuwe Noord 72 rood Postcode & Plaats : 1621 EP te HOORN Kadastrale

Nadere informatie

Geldersesteeg 35 a HOORN

Geldersesteeg 35 a HOORN Geldersesteeg 35 a HOORN INHOUDSOPGAVE Omschrijving van de woning Foto s Tekening(en) Vragenlijst Adres : Geldersesteeg 35 A Postcode & Plaats : 1621 LA Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn Sectie:

Nadere informatie

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid!

Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Zoekt u een (ander) huis? Doe dan mee aan deze woonenquête 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Nieuwe woonenquête moet woonwensen beter in kaart brengen! In 2007 is een nieuwe website gestart

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) Vragenlijst

INHOUDSOPGAVE. Omschrijving van de woning. Tekening(en) Vragenlijst West 47 a HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Omschrijving van de woning Χ Foto s Χ Tekening(en) Χ Vragenlijst Adres : West 47 a Postcode & Plaats : 1621 AT Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn Sectie: B Nummer:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met: Vragenlijst TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van 50% van alle huurders van alle vestigingen van. U bent één van de geselecteerde personen. Hierbij verzoeken

Nadere informatie

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen

Wonen in Amsterdam 2013 Stadsdeelprofielen Stadsdeelprofielen Gemeente Amsterdam Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Colofon Uitgave Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Amsterdam Datum Juni 2014 Auteurs Kees Dignum en Hester Booi Grafische

Nadere informatie

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad

Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Draagvlakmeting vernieuwingsoperatie Parkstad Project: 5083 In opdracht van: Bureau Parkstad dr. W. Bosveld drs. S. Crok drs. K. Klein Wolt drs. D. Ponsen drs. J. Slot L. Wiewel Weesperstraat 79 Postbus

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

3. Minder tevreden over het wonen

3. Minder tevreden over het wonen 3. Minder tevreden over het wonen zijn minder tevreden over hun woning en hun woonomgeving dan autochtonen. Zij wonen in kwalitatief minder goede woningen en moeten met meer mensen de beschikbare ruimte

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Projectnummer: 9177 In opdracht van: Dienst IVV en Stadsdeel Oud-Zuid drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0421

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

Nieuwe Noord 1 C HOORN

Nieuwe Noord 1 C HOORN Nieuwe Noord 1 C HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Χ Omschrijving van de woning Vragenlijst Adres : Nieuwe Noord 1c Postcode & Plaats : 1621 EM Eigen grond of erfpacht : eigen grond Bouwjaar : 2002 Algemeen : Royaal

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal. Invulinstructie en voorbeeldvragen

Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal. Invulinstructie en voorbeeldvragen Volgnummer (In te vullen door medewerker Woningstichting Voerendaal) Klanttevredenheidsonderzoek Woningstichting Voerendaal Invulinstructie en voorbeeldvragen In deze vragenlijst zijn verschillende soorten

Nadere informatie

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016

Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 Enquete woonwensen studenten propedeuse VRAGEN REACTIES 269 Sectie 1 van 9 Leeronderzoek: Enquête Studentenhuisvesting Propedeuse 2015/2016 - Achtergrond Deze enquête is ontwikkeld als instrument voor

Nadere informatie

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek.

Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Zoekt u een (andere) woning? Doe dan mee aan dit woonwensenonderzoek 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid! Parkstad Limburg start grootschalig woonwensenonderzoek. Parkstad Limburg is samen

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Inlichtingenformulier verhaal

Inlichtingenformulier verhaal Kantooradres: Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden Postadres: Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 14 058 gemeente@leeuwarden.nl In te vullen door de Gemeente Inlichtingenformulier verhaal Waarom

Nadere informatie

Gerritsland 67 HOORN

Gerritsland 67 HOORN Gerritsland 67 HOORN INHOUDSOPGAVE Χ Omschrijving van de woning Χ Tekening(en) Χ Vragenlijst Adres : Gerritsland 67 Postcode & Plaats : 1621 CB Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn Sectie: A Nummer:

Nadere informatie

Aanleiding. Inleiding

Aanleiding. Inleiding Aanleiding De beweegreden van ons onderzoek is de huidige kritiek op de Vinex - wijk, geuit door verschillende betrokken organisaties binnen het bouwproces. Ons doel is hierbij het in kaart brengen van

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg

Vragenlijst. Ervaringen met de Kraamzorg Vragenlijst Ervaringen met de Kraamzorg Bestemd voor personen van 16 jaar en ouder die gebruik maken (of hebben gemaakt) van kraamzorg CQ-index Kraamzorg Versie 3.2 Deze specifieke vragenlijst is gebaseerd

Nadere informatie

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen.

Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. Behoeftepeiling voor alle mensen die graag in de Walsberg willen wonen. (Toekomstige) inwoners van De Walsberg, Dorpsraad Walsberg zet zich in voor het behoud en daar waar mogelijk voor de verbetering

Nadere informatie

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten..

Dit inkomen verkrijg ik via werk stufi uitkering, te weten.. AANVRAAGFORMULIER WOONRUIMTE SHWJ SHWJ Voorwaarden inschrijving: Leeftijd 18 t/m 27 jaar 2 jaar woon- of werkbinding in regio Leiden; zie toelichting. niet studerend aan universiteit Leiden of HBO Leiden,

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling

Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Code: Ervaringen met de zorg van de tijdelijke opname- en behandelafdeling Vragenlijst voor familieleden september 2010, versie 2.0 1 Algemene informatie Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de

Nadere informatie

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten.

U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. De begeleidende instructie brief: Vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) U gaat de vragenlijst Kansen in Kaart (KiK) invullen. Voordat u begint is het goed een aantal dingen te weten. Instructie Omcirkel of

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125

Woononderzoek De Eng. Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 Woononderzoek De Eng Dalweg 81-175 en Rubenslaan 85-125 December 2011 Inleiding Op dit moment denkt Portaal na over de toekomst van acht flats in de Soester wijk De Eng. Het zijn flats die begin jaren

Nadere informatie

Betje Wolfplein 36 HOORN

Betje Wolfplein 36 HOORN Betje Wolfplein 36 HOORN Adres : Betje Wolfplein 36 Postcode & Plaats : 1628 NA Hoorn Kadastrale gegevens : Gemeente: Hoorn Sectie : L Nummer : 41592 A-39 Eigen grond of erfpacht : eigen grond Bouwjaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Provincie Gelderland, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens 2. Betaalbaarheid 2.1

Nadere informatie

WOONBELEVING (1.0) T.b.v. Stek. Steekproefomvang (N) 134 66 68. Rapportcijfer 7,2 7,1 7,3. Steekproefomvang (N) 134 66 68

WOONBELEVING (1.0) T.b.v. Stek. Steekproefomvang (N) 134 66 68. Rapportcijfer 7,2 7,1 7,3. Steekproefomvang (N) 134 66 68 Woning A1_1 Woning in het algemeen Rapportcijfer 7,2 7,1 7,3 A2 Verbeterpunten woning Niets, ik ben tevreden 10% 8% 12% Verbeterpunten opgegeven 87% 92% 82% Weet niet/geen mening 3% 0% 6% A3_1 Tevredenheid

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woongroep Marenland Bezoekadres Energieweg 6 te Appingedam Openingstijden maandag t/m donderdag van 09.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur Bezoekadres Hoofdstraat

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

vierkamerappartement op de eerste verdieping Netto huurprijs 935 Per maand Zeer ruime woning!

vierkamerappartement op de eerste verdieping Netto huurprijs 935 Per maand Zeer ruime woning! vierkamerappartement op de eerste verdieping Netto huurprijs 935 Per maand Zeer ruime woning! Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Nieuw-West Buurt: Osdorp midden-oost

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5.

Inhoudsopgave. 1. Kerncijfers over wonen. 2. Betaalbaarheid. 3. Bewegingen op de woningmarkt. 4. Kwaliteit van de woning. 5. Gelderse regio Stadsregio Arnhem/Nijmegen, 2015 Inhoudsopgave 1. Kerncijfers over wonen 1.1 Huisvestingssituatie 1.2 Samenstelling huishoudens 1.3 Kenmerken woningvoorraad 1.4 Woonsituatie huishoudens

Nadere informatie

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal

De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal De heer H.P. Kip De heer A. Tijssen Portaal Nijmegen Postbus 375 3900 AJ Veenendaal Betreft: Advies voorgenomen verkoop woningen Krayenhofflaan (complex 1062) en de Gildekamp (complex 1176) Nijmegen, 27

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

aanvraagformulier huurwoning

aanvraagformulier huurwoning aanvraagformulier huurwoning De door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld Persoonsgegevens Aanvrager Partner / mede aanvrager Naam M V M V Voorna(a)m(en) voluit Geboortedatum Geboorteplaats

Nadere informatie

Gelreweg 71 - Harderwijk

Gelreweg 71 - Harderwijk Huurprijs 695,-- per maand Omschrijving TE HUUR: Gelreweg 71, 3843 AN Harderwijk (Beschikbaar medio juli 2013) Prima afgewerkt HOEKAPPARTEMENT gelegen op de 2e verdieping van het appartementengebouwen

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe huurders

Intakeformulier nieuwe huurders Intakeformulier nieuwe huurders U heeft een voorlopige aanbieding betreffende een huurwoning van Intermaris ontvangen. Voordat u de woning definitief krijgt toegewezen, vindt er eerst een controle plaats

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Enquête Participatiewet

Enquête Participatiewet Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de gemeente bij het aanvragen / krijgen van een bijstandsuitkering en / of uw participatie en re-integratietraject. Uw antwoorden zijn anoniem. Dat wil zeggen

Nadere informatie

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons

Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014. Vragenlijst. Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Dorpsspiegels 2013-2014 Vragenlijst 1 Beetsterzwaag, februari 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons 2 Bijlage A. Enquête Dorpsspiegel gemeente 2013 Vier spelregels bij het invullen 1. De vragenlijst moet

Nadere informatie

Analyse WoON2009 gegevens

Analyse WoON2009 gegevens Analyse WoON2009 gegevens Responsanalyse Bloemendaal Opdrachtgever: Gemeente Bloemendaal ECORYS Nederland BV Sander Voogt Rotterdam, 23 juni 2010 Corsanr: 2010033318 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is)

INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is) INSCHRIJFFORMULIER WOONRUIMTE (graag met x aangeven wat van toepassing is of doorhalen wat niet van toepassing is) Persoonlijke gegevens aanvrager Achternaam Voorletter (s) Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Wonen in stadsdeel Centrum met een goed Oost-gevoel!

Wonen in stadsdeel Centrum met een goed Oost-gevoel! Wonen in stadsdeel Centrum met een goed Oost-gevoel! Conradstraat 128-H in Amsterdam Eerste indruk: Gelegen tussen het Oostelijk Havengebied en hartje Centrum ligt dit heerlijke appartement op de vierde

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND. Huurprijs 675,= p.m.

ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND. Huurprijs 675,= p.m. ALBARDAPLEIN 16 HOOGEZAND Huurprijs 675,= p.m. ALGEMENE INFORMATIE & INDELING Zeer ruime tussenwoning met vrijstaande stenen berging en tuin op het westen. De woning ligt centraal, nabij een school, winkels

Nadere informatie

Meer weten over wonen in De Gravin? Inschrijven voor een van de appartementen? Ga naar: www.i-residence.com. Makelaars:

Meer weten over wonen in De Gravin? Inschrijven voor een van de appartementen? Ga naar: www.i-residence.com. Makelaars: DE GRAVIN Je vindt het in de stad Voor student en starter Je wilt een plek voor jezelf. Op een locatie waar jij je snel thuis voelt, met alles binnen handbereik. Scholen, openbaar vervoer en winkels. Cultuur

Nadere informatie

Woningaanvraagformulier

Woningaanvraagformulier Woningaanvraagformulier Kosten inschrijving 20,-- IBAN: NL78 RABO 0303801875 of per kas Gegevens van de aanvrager Naam Adres Postcode en woonplaats tel.nr (vast/mobiel) Geboortedatum en plaats Nationaliteit

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

Vragenlijsten bij het onderzoek Stijl van leven, Stijl van bouwen

Vragenlijsten bij het onderzoek Stijl van leven, Stijl van bouwen Vragenlijsten bij het onderzoek Stijl van leven, Stijl van bouwen 1: Vragenlijst Le Medi 2: Vragenlijst Theresia s Rozen 3: Vragenlijst Sportkwartier Zuid 4: Vragenlijst Boven Centre Manjefiek Malberg

Nadere informatie

Wethouder Jansenlaan 320 - Harderwijk

Wethouder Jansenlaan 320 - Harderwijk Huurprijs 925,-- per maand Omschrijving TE HUUR: Wethouder Jansenlaan 320, 3844 DG HARDERWIJK (Type A2) Wat een fantastisch uitzicht! Gelegen op de 7e verdieping van het complex de Schelpenhoek bevindt

Nadere informatie

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid!

ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! ENQUÊTE WOONWENSEN LATTROP & BREKLENKAMP 10 minuten van uw tijd voor een beter woningbeleid en leefbaarheid! Beste inwoner(s) van Lattrop en Breklenkamp, Je hebt binding met Lattrop en Breklenkamp. Misschien

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Kerkstraat 1 b - Harderwijk Huurprijs 675,-- per maand (incl 15,-- servicekosten)

Kerkstraat 1 b - Harderwijk Huurprijs 675,-- per maand (incl 15,-- servicekosten) Huurprijs 675,-- per maand (incl 15,-- servicekosten) Omschrijving HUURAPPARTEMENT op de 2e verdieping met balkon en berging. De ligging is uitstekend, in het hart van de binnenstad (boven Scapino) en

Nadere informatie

Fregatstraat 122 UTRECHT Huurprijs 1.100,- p.m.

Fregatstraat 122 UTRECHT Huurprijs 1.100,- p.m. Fregatstraat 122 UTRECHT Huurprijs 1.100,- p.m. Beumer Garantiemakelaars Utrecht Maliesingel 18 3581 BE UTRECHT Tel: 030-2311000 E-mail: utrecht@beumer.nl Website: www.beumer.nl Omschrijving In de rustige,

Nadere informatie

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020)

TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) TEAM SOCIALE ZAKEN TEL. SPREEKUUR : 10:00 UUR TOT 11.00 UUR POSTBUS 191, 1110 AD DIEMEN TEL: (020) 314 4888 Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Participatiewet (PW) Uw naam: Uw BS-nummer : Uw telefoonnummer:

Nadere informatie

woont thans in een huurwoning met kale huurprijs per maand van*

woont thans in een huurwoning met kale huurprijs per maand van* Het Balkon van Maassluis fase 3 Inschrijfformulier woningtype Kogge en Karveel Naam Voornamen (voluit) Geboorteplaats Geboortedatum Nationaliteit Adres Postcode Woonplaats Telefoon privé E-mailadres Beroep

Nadere informatie

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn.

2)Waarvoor heeft u hulp gezocht? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk; u kunt alle antwoorden aankruisen die op u van toepassing zijn. 187 reacties Alle reacties weergeven Analyse publiceren richard@readyforchange.nl Dit formulier bewerken Overzicht 1)Heeft u in de afgelopen 4 maanden tenminste één behandelcontact gehad met een therapeut,

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

Enquête Leefbaarheid in Koningslust

Enquête Leefbaarheid in Koningslust Enquête Leefbaarheid in Koningslust eze enquête heeft tot doel om te onderzoeken wat de bewoners van Koningslust vinden van hun dorp. Het eerste deel van deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid in uw

Nadere informatie

Emmalaan 118 Alphen aan den Rijn

Emmalaan 118 Alphen aan den Rijn Alphen aan den Rijn Julianastraat 85-87 2405 CG Alphen aan den Rijn telefoon: 0172-43 45 61 Email: info@koppesmakelaardij.nl Hazerswoude-Rijndijk Da Costasingel 3 2394 BG Hazerswoude-Rijndijk telefoon:

Nadere informatie

Vijfkamerwoning op de begane grond, eerste en tweede verdieping. Netto huurprijs 1.067 Per maand

Vijfkamerwoning op de begane grond, eerste en tweede verdieping. Netto huurprijs 1.067 Per maand Vijfkamerwoning op de begane grond, eerste en tweede verdieping Netto huurprijs 1.067 Per maand Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Nieuw-West Buurt: Osdorp midden-oost

Nadere informatie

Huurdersonderzoek De Stroomversnelling

Huurdersonderzoek De Stroomversnelling Huurdersonderzoek De Stroomversnelling Houding van huurders met betrekking tot de energienota=nul propositie. Kwantitatief onderzoek onder 800 huurders van corporatiewoningen Tangram Advies & Onderzoek

Nadere informatie

Vondelpark 46 * - Harderwijk

Vondelpark 46 * - Harderwijk Huurprijs 750,-- per maand Omschrijving NU OOK TE HUUR VOOR BEPAALDE TIJD: Vondelpark 46, 3842 GP HARDERWIJK De huurprijs bedraagt 750,-- per maand (incl parkeerplaats en servicekosten) Exclusief: water,

Nadere informatie

5 Starters op de markt voor koopwoningen

5 Starters op de markt voor koopwoningen 5 Starters op de markt voor koopwoningen In het derde kwartaal van 2008 is een aantal aanvullende vragen gesteld aan personen die op dit moment een woning huren en zich oriënteren op een koopwoning. Dit

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7%

De volgende vragen gaan over de wijk of het dorp waar u woont. ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44,3% 2 vrouw 55,7% ALGEMENE VRAGEN 1. Wat is uw geslacht? 1 man 44, 2 vrouw 55,7% 2. Wat is uw leeftijd? Gem.51 jaar 3. Heeft u thuiswonende kinderen? 1 ja 37,6% 2 nee 62,4% 4. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden?

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging

Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging Onderzoek Inkomensafhankelijke huurverhoging 18 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 6.914 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die in een huurhuis wonen. Hiervan wonen 5.488 mensen

Nadere informatie

SOCRATESSTRAAT 115, 3076 BT ROTTERDAM

SOCRATESSTRAAT 115, 3076 BT ROTTERDAM SOCRATESSTRAAT 115, 3076 BT ROTTERDAM Huurprijs 645,- per maand SOCRATESSTRAAT 115, 3076 BT ROTTERDAM PER DIRECT TE HUUR! COMPLEET GERENOVEERD! 4-kamer appartement op de 4e verdieping nabij station Lombardijen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Registratienummer: (in te vullen door de ISD) Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene informatie

Nadere informatie

Tips bij het invullen

Tips bij het invullen Tips bij het invullen Wilt u voordat u deze vragenlijst invult eerst de volgende aanwijzingen lezen? Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat u zelf (zie adressering) de vragenlijst invult en

Nadere informatie

KLIMOPSTRAAT 46 7552 SN HENGELO

KLIMOPSTRAAT 46 7552 SN HENGELO ten Hag groep heeft vestigingen in: Enschede Almelo Deventer Doetinchem Hengelo (O) Zutphen Zwolle Apeldoorn (tijdelijke vestiging nieuwbouwproject Spartahof) kantoor Hengelo (O) makelaars / adviseurs

Nadere informatie

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt

Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Enquête; Jongeren en Starters op de Heetense Woningmarkt Vaak wordt verteld dat er in Heeten onvoldoende aanbod is voor jeugdigen en starters op de woningmarkt. Als Plaatselijk belang willen wij graag

Nadere informatie

Klein maar fijn wonen in Oud-Zuid & op de grens met de bruisende Pijp!

Klein maar fijn wonen in Oud-Zuid & op de grens met de bruisende Pijp! Klein maar fijn wonen in Oud-Zuid & op de grens met de bruisende Pijp! Hobbemakade 75-I in Amsterdam Eerste indruk: Wonen op de rand van Duivelseiland is fantastisch! Waarom.wie wil er nou niet wonen in

Nadere informatie

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van.

Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. Wilt u uw fysiotherapeut tien minuten helpen om nog beter te worden? Daar wordt u zelf ook beter van. We willen graag weten wat u van de zorg en dienstverlening van uw fysiotherapeut vindt. Of u nu tevreden

Nadere informatie