1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Wonen in Amsterdam De Dienst Wonen wil graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woning en over de kosten van wonen in Amsterdam. Ook wil zij graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woonomgeving en de leefbaarheid in hun buurt.vandaar deze enquête. De enquête is bedoeld voor hoofdbewoners. U bent steekproefgewijs gekozen. De vragenlijst mag ook worden ingevuld door de eventuele andere hoofdbewoner. Wij vragen u het juiste antwoord in te vullen of het juiste cijfer te omcirkelen. Laat deze unieke kans om uw mening te geven niet voorbij gaan. De gegevens van deze enquête worden vertrouwelijk en anoniem behandeld. Het onderzoeksbureau O+S, dat het onderzoek voor de Dienst Wonen uitvoert, draagt de uiteindelijke onderzoeksresultaten zonder naam en adres over aan de Dienst Wonen. Wij verzoeken u de vragenlijst in bijgaande portvrije antwoordenvelop terug te zenden. Stuurt u de lijst liefst zo snel mogelijk op, graag binnen 14 dagen. 1Woongeschiedenis 1.1 Sinds welk jaar woont u in deze woning? Sinds 1.2 Waar woonde u 1 in dezelfde buurt voordat u deze 2 in hetzelfde stadsdeel, woning betrok? andere buurt 3 in Amsterdam, ander stadsdeel 4 in de omgeving van Amsterdam 5 elders in Nederland 6 buitenland 1.3 Wat was uw vorige 1 op kamers/studentenflat woonsituatie? 2 inwonend bij ouders 3 zelfstandige huurwoning van particulier 4 zelfstandige huurwoning van woningbouwvereniging 5 koopwoning 6 anders, nl. 2Uw woning 2.1 In wat voor 1 eengezinswoning soort woning 2 etagewoning woont u? 3 maisonnette 4 seniorenwoning 5 WIBO 6 groepswoning 7 HAT, jongerenwoning 8 woonboot 9 anders, nl. 2.2 Hoeveel woon- en slaapkamers heeft uw woning in totaal?.... kamers 2.3 Welke overige ten 1 keuken/open keuken komen in uw woning 2 badkamer/douchete voor? (U kunt hier 3 tuin/patio/binnenplaats/ meer dan één ant- dakterras woord omcirkelen) 4 balkon 5 zolder/berging 2.4 Is de voordeur van uw 1 ja woonte/woning 2 nee te bereiken zonder trappen te hoeven lopen?

2 2.5 Zijn in uw woonte/ 1 ja woning alle vertrekken 2 nee op dezelfde verdieping gelegen? 2.6 Wat voor soort 1 gaskachel verwarming heeft 2 centrale verwarming uw woning? met een eigen cv-ketel/ moederhaard 3 collectieve centrale verwarming met individuele meter 4 collectieve centrale verwarming zonder individuele meter 5 stadsverwarming 6 anders, nl. 2.7 Heeft u dubbele 1 ja beglazing in uw 2 ja, gedeeltelijk woning? 3 nee Bij sommige onderstaande vragen kunt u de rapportcijfers 1 t/m 10 aankruisen. Een hoog rapportcijfer betekent dat u tevreden bent en een laag cijfer betekent dat u ontevreden bent. 2.8 Wilt u aangeven in welke mate u tevreden bent over uw woning? (totaaloordeel) on- tevreden tevreden 2.9 Hoe beoordeelt u de staat van onderhoud van uw woning? slecht goed 2.10 Kunt u, indien van toepassing, aangeven in hoeverre u tevreden bent met de onderstaande onderdelen van uw woning? ontevreden tevreden het aantal kamers grootte van de woning indeling van de woning balkon berging trappenhuis/galerij keuken/keukenblok toilet badkamer/douche verwarming/isolatie vochtwering geluidsisolatie ventilatiemogelijkheden beveiliging tegen inbraak 2.11 Op welke aspecten 1 gevel, dak, dakgoot zou uw woning moeten 2 fundering worden verbeterd? 3 buitenschilderwerk, (U kunt hier meer buitenkozijnen dan één antwoord 4 indeling van de woning omcirkelen) 5 balkon 6 plafonds, binnenmuren 7 lift en andere gemeenschappelijke installaties 8 trappenhuis/galerij 9 keuken/keukenblok 10 toilet 11 badkamer, douche 12 verwarming/isolatie 13 vochtwering 14 geluidsisolatie 15 ventilatiemogelijkheden 16 beveiliging tegen inbraak 17 overig, nl. 18 woning is goed naar Als uw woning op 1 ja deze punten wordt 2 nee verbeterd, voldoet uw woning dan aan uw woonwensen? 2.13 Heeft u wel eens 1 ja naar 2.14 klachten over uw 2 nee naar 2.15 huidige woning 3 niet van toegemeld aan de passing naar 3.1 beheerder/verhuurder/vve? 2.14 Zijn de klachten uit- 1 ja, volledig eindelijk naar tevreden- 2 ja, gedeeltelijk heid verholpen? 3 nee 2.15 Heeft u wel eens huur- 1 ja naar 2.16 verhoging geweigerd 2 nee naar 3.1 in verband met achter- 3 niet van toestallig onderhoud of passing naar 3.1 klachten? 2.16 Is uw weigering tot 1 ja huurverhoging uit- 2 nee, maar de klachten eindelijk geaccepteerd? zijn verholpen 3 nee, en de klachten zijn niet verholpen

3 3Uw huishouden en het huishoudeninkomen Uit hoeveel sonen bestaat uw huishouden?(alleen sonen meetellen die in deze woning wonen) sonen 3.2 Wilt u hieronder aangeven hoe uw huishouden precies is samengesteld? sonen leeftijd M V uzelf jaar partner/echtgeno(o)t(e) jaar kind 1 jaar kind 2 jaar kind 3 jaar kind 4 jaar aantal overige thuiswonende kinderen aantal overige sonen (familie/kostganger e.d.) Hoeveel sonen in uw huishouden hebben een eigen (regulier) inkomen? (bijvoorbeeld kinderen met alleen een zaterdag- of vakantiebaantje buiten beschouwing laten) 3.6 Hoeveel bedraagt het totale netto inkomen van deze sonen bij elkaar? (niet meetellen: vakantiegeld, reis- en onkostenvergoedingen) sonen 3.7 Kunt u in onderstaand schema voor de verschillende sonen in uw huishouden (maximaal drie) aankruisen welke bronnen van inkomsten zij hebben? ( soon zijn meer antwoorden mogelijk) 3.3 Wilt u hieronder aankruisen wat het hoogst behaalde diploma is van u en van uw eventuele partner/echtgeno(o)t(e)? uzelf partn./ echtg. geen diploma of enkele jaren lagere school basisonderwijs/lagere school VSO (voortgezet speciaal onderwijs) VBO/LBO (huishoud-, ambacht-, technische school of interne bedrijfsopleiding), MBO-kort leerlingwezen, ULO MAVO, MULO, VMBO MBO-lang, of interne bedrijfsopleiding op MBO-niveau HAVO, VWO, gymnasium, HBS, MMS HBO of interne bedrijfsopleiding op HBO-niveau WO, universiteit anders, nl. anders, nl. 3.4 Wilt u hieronder aankruisen wat de voornaamste bezigheid is van u en uw eventuele partner/echtgeno(o)t(e)? uzelf partn./ echtg. werkend voor loon (mee)werkend in eigen bedrijf (ook freelance) werkzaam in eigen huishouden werkzaam als vrijwilliger werkzoekend/werkloos schoolgaand/studerend/cursussen vrijetijdsbesteding/hobby s anders, nl. bron van inkomsten uzelf part- 3e ner soon betaalde arbeid (werkgever) eigen onderneming freelance arbeid uitkering van sociale dienst (ABW/ IOAW/IOAZ/WIK/bijzondere bijstand) uitkering van uitvoeringsinstantie (WAO/Wajong/WAZ/WW/ZW) I/D banen/wiw/wsw uitkering van de Sociale Verzekeringsbank (AOW/ANW) kinderbijslag pensioenfonds(en) lijfrente VUT/FPU of andere uittredingsregeling alimentatie voor uzelf of uw kinderen studiefinanciering/bijdrage van ouders 3.8 Rekening houdend met 1 voldoende } sla 3.9 over de huidige omstandig- 2 voldoende heden van mijn/ons 3 niet voldoende huishouden vind ik 4 onvoldoende het inkomen van mijn/ ons huishouden 3.9 Wat zou voor u/uw huishouden wel een voldoende inkomen zijn? ongeveer

4 Bent u eigenaar of huurder van de woning? 1 huurder naar eigenaar naar 5.1 4Woonlasten voor huurders Elk jaar in april/mei krijgt u van uw verhuurder een aankondiging van de huurverhoging. Als u het formulier dat u in april/mei 2002 kreeg erbij pakt, kunt u de volgende vragen gemakkelijker beantwoorden. 4.1 Wat is het totaal aantal 1 punten punten van uw woning 2 weet niet volgens het woningwaarderingsstelsel? 4.2 Krijgt u individuele 1 ja naar 4.3 huursubsidie? 2 nee naar naar 4.5 Wordt er huursubsidie 1 krijg huursubsidie op op uw eigen rekening rekening gestort door gestort of in mindering gemeente of rijk gebracht op de huur? 2 huursubsidie wordt door de verhuurder op de huur in mindering gebracht 4.4 Hoeveel bedraagt de huursubsidie? 1 2 weet niet 4.5 Welk totaalbedrag betaalt u elijks voor uw woning aan de verhuurder? 4.6 Wat is de kale huur (ook wel nettohuur genoemd) van uw woning? Dit is de huur exclusief watergeld, exclusief servicekosten en exclusief kosten voor verwarming/gas. 4.7 Wordt er door de verhuurder watergeld in rekening gebracht? Zo ja, hoeveel? 1 ja, 4.8 Wordt er door de verhuurder een bedrag in rekening gebracht voor verwarming/gas (bijvoorbeeld bij collectieve verwarming)? Zo ja, hoeveel? 1 ja, 2 nee 4.9 Worden er door de verhuurder nog overige kosten (servicekosten) voor uw woning in rekening gebracht? Naast de kale huur, watergeld en eventuele verwarmings/gaskosten? 1 ja, in totaal 2 nee 4.10 Hoeveel bedroeg uw laatste rekening van het energiebedrijf? 1 2 weet niet Naast huursubsidie bestaan er aanvullende regelingen: het woonlastenfonds van de Dienst Wonen, de woonkostentoeslag van de Sociale Dienst en de Vangnet Regeling Huursubsidie (VRH) van de gemeentelijke afdeling huursubsidie. Deze regelingen zijn bedoeld voor mensen die een sterke inkomensdaling hebben gehad of een huur moeten betalen die boven de huursubsidiegrens ligt. Ook kunnen deze regelingen de huursubsidie tijdelijk vervangen Ontvangt u een bijdrage uit deze regelingen? 1 ja, woonlastenfonds (Dienst Wonen), dit bedrag is: jaar 2 ja, woonkostentoeslag (Sociale Dienst), 2 nee 3 ja, VRH (Dienst Wonen), 4 nee, geen van drieën kwartaal

5 Iedereen die in een woning woont waarvan de waarde boven een bepaalde grens ligt, moet Onroerende Zaakbelasting (OZB) betalen. Rond mei van ieder jaar worden de aanslagen voor de OZB verstuurd Hoeveel bedroeg de 1 OZB-aanslag van aanslag is kwijtgescholden voor uw woning? 3 geen aanslag gehad 4 weet niet } naar 6.1 5Woonlasten voor huiseigenaren 5.1 Kunt u aangeven tot welke categorie woningbezitter u behoort? 1 lid van coöatieve flatexploitatievereniging 2 lid van vereniging van eigenaren (VVE/ appartementsrecht) 3 bezitter van eengezinswoning 4 eigenaar-bewoner/verhuurder 5 anders, nl. 5.2 Uit hoeveel leden 1 2 leden bestaat de VVE/ leden coöatieve leden vereniging? leden 5 meer dan 30 leden 5.3 Hoe vaak komt de 1 niet van toepassing vereniging van 2 weet niet eigenaren jaarlijks 3 nooit bij elkaar? 4 één keer jaar 5 twee of meer keren jaar 5.4 Betalen de leden van de 1 ja vereniging een regel- 2 nee matige bijdrage in het onderhoudsfonds? 5.5 Is het onderhoudsfonds 1 ja voldoende om het 2 nee benodigde onderhoud uit te voeren? 5.6 Wat zijn uw bruto 1 hypotheek(woon)- jaar lasten jaar? 2 niet van toepassing 5.7 Wat zijn uw netto 1 hypotheek(woon)- jaar lasten jaar? 2 niet van toepassing } naar Betaalt u erfpacht? 1 ja, half jaar 2 ja, jaar 3 nee, erfpacht is afgekocht 4 nee, betaalt geen erfpacht 5 weet niet Iedereen die in een woning woont waarvan de waarde boven een bepaalde grens ligt, moet Onroerende Zaakbelasting (OZB) betalen. Rond mei van ieder jaar worden de aanslagen voor de OZB verstuurd. 5.9 Hoeveel bedroeg de 1 OZB-aanslag van aanslag is kwijtgescholden voor uw woning? 3 geen aanslag gehad 4 weet niet 5.10 Hoeveel bedroeg uw 1 laatste rekening van 2 weet niet het energiebedrijf? 5.11 Welk bedrag besteedt 1 u gemiddeld jaar gem. jaar aan onderhoud aan 2 weet niet uw woning? 5.12 Hoe hoog schat u de huidige marktwaarde van uw woning?

6 6Uw woonomgeving Bij onderstaande vragen kunt u de rapportcijfers 1 t/m 10 aankruisen. Een hoog rapportcijfer betekent dat u tevreden bent en een laag rapportcijfer dat u ontevreden bent. 6.1 Hoe tevreden bent u met uw buurt? (totaaloordeel) on- tevreden tevreden 6.2 Kunt u aangeven hoe u de onderstaande aspecten van uw buurt beoordeelt? lelijk mooi de woningen in de buurt de inrichting van de woonomgeving de groenvoorziening 6.3 Hoe beoordeelt u de staat van onderhoud van de onderstaande aspecten in uw buurt? onvoldoende voldoende de woningen in de buurt straten en stoepen de groenvoorziening 6.4 Hoe beoordeelt u het schoonhouden van de onderstaande aspecten in uw buurt? onvoldoende voldoende de woningen in de buurt straten en stoepen de groenvoorziening 6.5 Wat vindt u van het aanbod van onderstaande voorzieningen? parkeervoorzieningen openbaar vervoer buurtvoorzieningen als winkels, scholen, sportgelegenheden etc. onvoldoende voldoende 6.6 Op welke aspecten zou de woonomgeving volgens u verbeterd kunnen worden?(u mag hier meer dan één antwoord omcirkelen) 1 onderhoud/verbeteren bestaande woningen 2 meer nieuwbouw (sloop oude woningen) 3 onderhoud en schoon houden straten, pleinen, groen 4 andere inrichting straten, pleinen en groen 5 meer/betere buurtvoorzieningen 6 meer/beter openbaar vervoer 7 meer parkeergelegenheid 8 veiligheid 9 anders, nl. 10 weet niet 6.7 Hoe gaan verschillende groepen mensen in uw buurt met elkaar om? onprettig prettig 6.8 Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de buurtbewoners bij de buurt? geen be- grote betrokkenheid trokkenheid 6.9 Kunt u met 1 t/m 10 aangeven in welke mate u overlast ondervindt bij de onderstaande categorieën. Een laag cijfer betekent dat u veel overlast ondervindt en een hoog cijfer dat u weinig overlast ondervindt. buren andere groepen bewoners verkeer vervuiling activiteiten als prostitutie, horeca en coffeeshops criminaliteit ernstige geen overlast overlast

7 6.10 Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? onveilig veilig overdag s avonds 6.11 Hoe heeft de buurt zich volgens u het laatste jaar ontwikkeld? (totaaloordeel) 7Woonwensen 7.1 Zou u de woning die u 1 ja naar 7.2 nu huurt willen kopen? 2 eventueel naar nee naar weet niet naar niet van toepassing (voor huiseigenaren) naar Indien u uw huidige huurwoning zou kunnen kopen, wat voor een koopprijs zou u bereid zijn te betalen? 7.3 Wilt u binnen twee jaar 1 beslist niet naar 7.4 verhuizen? 2 eventueel wel, misschien naar zou wel willen, kan niets vinden naar beslist wel naar heb al andere huisvesting gevonden naar Denkt u binnen twee 1 ja naar 7.5 jaar te moeten 2 nee naar 7.19 verhuizen? 7.5 Op welke termijn 1 binnen 6 en denkt u te verhuizen? 2 over 6 tot 12 en 3 over 12 tot 24 en 6.12 Hoe hebben de onderstaande aspecten zich volgens u het laatste jaar in uw buurt ontwikkeld? kwaliteit woningen straten, pleinen, groen buurtvoorzieningen parkeergelegenheid openbaar vervoer veiligheid op straat omgang met buurtbewoners op voor- uitgegaan op achteruitgegaan op op achteruit- vooruitgegaan gegaan 7.6 Wilt u buiten Amster- 1 in Amsterdam naar 7.7 dam gaan wonen of in 2 binnen 20 km Amsterdam blijven? van Amsterdam naar elders in Nederland naar elders buiten Nederland naar heb geen voorkeur naar weet niet naar Wilt u liever in uw 1 bij voorkeur in eigen eigen stadsdeel blijven stadsdeel blijven naar 7.9 of naar een ander 2 bij voorkeur naar stadsdeel verhuizen? ander stadsdeel naar heb geen voorkeur naar weet niet naar Heeft u voorkeur voor 1 nee een bepaald stadsdeel? 2 ja (maximaal 2): Amsterdam-Centrum Westerpark Oud-West Zeeburg Bos en Lommer De Baarsjes Amsterdam-Noord Geuzenveld/Slotermeer Osdorp Slotervaart/Overtoomse Veld Zuidoost Oost/Watergraafsmeer Amsterdam Oud-Zuid Zuideramstel

8 7.9 Wilt u die toekomstige 1 uitsluitend woning kopen of huren? kopen naar uitsluitend huren 3 liever kopen, eventueel huren 4 liever huren, eventueel kopen 5 geen voorkeur 6 weet niet 7.10 Indien u zou huren, wat voor een huurprijs zou u bereid zijn elijks te betalen, exclusief service- en stookkosten? 7.11 Indien u zou kopen, wat voor een koopprijs zou u bereid zijn te betalen? 7.12 Als u zou verhuizen, heeft dat te maken met? (U mag hier meer dan één antwoord omcirkelen) 1 te grote woning 2 te kleine woning 3 woningtype 4 woning niet gelijkvloers/te veel trappen 5 sloop 6 slechte kwaliteit woning 7 de prijs van de woning 8 overlast buren 9 lawaai, stank, verkeersdrukte, vervuiling 10 voorzieningen, winkels, scholen, etc. 11 sfeer in de buurt (criminaliteit, asociaal gedrag, het soort mensen) 12 onvoldoende parkeervoorzieningen 13 omstandigheden in mijn huishouden (gezinsuitbreiding, scheiding, overlijden) 14 omstandigheden in werk of studie 15 Amsterdam bevalt niet meer 16 anders, nl Kunt u uit de voorgaande vraag het nummer opschrijven van de belangrijkste verhuisreden? 7.14 Als u buiten Amsterdam 1 aanbod van woningen wilt gaan wonen, wat 2 meer waar voor je geld zijn hiervoor de belang- 3 dichtbij werk/studie/ rijkste redenen? familie (meer dan één 4 aantrekkelijke woonantwoord mogelijk) omgeving 5 anders, nl Wat voor een soort 1 eengezinswoning woning heeft uw 2 etagewoning voorkeur? 3 maisonnette 4 seniorenwoning 5 WIBO 6 groepswoning 7 HAT, jongerenwoning 8 woonboot 9 verzorgingstehuis 10 anders, nl Wilt u nieuwbouw of 1 uitsluitend bestaande bouw bestaande bouw? 2 uitsluitend nieuwbouw 3 liever bestaande bouw, eventueel nieuwbouw 4 liever nieuwbouw, eventueel bestaande bouw 5 geen voorkeur 6 weet niet 7.17 Hoeveel kamers zou die nieuwe woning moeten hebben? (alleen woon- en slaapkamers meetellen) 7.18 Zoekt u actief naar 1 ja, geabonneerd op een andere woning? woonkrant(en)/woningnet (meer dan één 2 ja, makelaar ingeschakeld antwoord mogelijk) 3 ja, zelf actief op zoek 4 nee, zoek niet actief 7.19 Geef in maximaal 1 drie trefwoorden aan wat u het aantrekke- 2 lijkst vindt van uw buurt 3 kamers Hartelijk bedankt voor uw medewerking

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl

Colofon. Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl PUNT VAN DE HUUR 2015 Colofon Deze brochure Punt van de Huur kunt u downloaden als PDF-document van www.huurverhoging.nl en op www.wswonen.nl Tekst: Tjerk Dalhuisen Eindredactie: Helen Meesters Vormgeving:

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700

Nadere informatie

JAARGANG 17 - JUNI 2013

JAARGANG 17 - JUNI 2013 JAARGANG 17 - JUNI 2013 1 De werkzaamheden op nieuwbouwplan Het Meer zijn gestart. U gaf ons een dikke 8! APK voor woningen Voorkom een inbraak Heerlijk fietsen! 12 vragen aan wethouder Janita Tabak Op

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp

Student City. Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam. Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey. December 2007 r2007-0104cp Student City Student City Uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam Co Poulus, Richard van den Berg, Rik Lukey December 2007 r2007-0104cp ABF RESEARCH VERWERSDIJK 8 2611 NH DELFT T [015] 2123748 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2003 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. RECHT PARKETVLOER Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 5 moet je soms gebruikmaken van informatie 1 en 2 in het bijlagenboekje.

Nadere informatie

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden.

3. Hoe lang heb ik recht op een uitkering? Voldoet u aan de werkeneis dan heeft u recht op een kortdurende WW van 3 maanden. De meest gestelde vragen van werkzoekenden WW-uitkering 1. Hoe vraag ik een uitkering aan? Om een uikering te krijgen moet u zich inschrijven bij het UWV WERKbedrijf. Vanaf het moment dat u weet dat u

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten

1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden. 7. Tegemoetkoming in de voorbereidingskosten 1. Vertrek naar het buitenland: waar u rekening mee moet houden 2. Wat is uw situatie en waar heeft u recht op? 2.1 Kort verblijf binnen Europa (minder dan 18 maanden) 2.2 Langdurig verblijf binnen Europa

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014

Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming. Handleiding 2014 Enquête Beroepsbevolking Face to face waarneming Handleiding 2014 Heerlen, januari 2014 Jo Brouwers CBS-weg 11 Postbus 4481 6401 CZ Heerlen www.cbs.nl twitter.com/statistiekcbs Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II

Eindexamen economie vmbo gl/tl 2008 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Schuld en boete Bij de beantwoording van de vragen 1 tot en met 6 moet je soms gebruikmaken van informatiebron 1 en 2 in de bijlage.

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

2. OVERZICHT HOUDEN...

2. OVERZICHT HOUDEN... 18 plus en je geld Inhoud 1. 18 WORDEN... 3 WIE GAAT DAT BETALEN?... 3 JE EIGEN ZORGVERZEKERING... 5 2. OVERZICHT HOUDEN... 7 POST OPRUIMEN... 7 WAAR BLIJFT JE GELD?... 9 BETALINGEN REGELEN... 11 EXTRA

Nadere informatie