Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:"

Transcriptie

1 Vragenlijst TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van 50% van alle huurders van alle vestigingen van. U bent één van de geselecteerde personen. Hierbij verzoeken wij u bijgaande vragenlijst in te vullen. Het invullen van de vragenlijst wijst zich vanzelf. U zet een kruisje in de hiervoor bestemde vakjes of kolommen en op diverse onderdelen vragen wij u een bedrag in te vullen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Bij verschillende vragen vindt u in de kantlijn een toelichting op de betreffende vraag, dat wordt aangegeven met het symbool i. Wij vragen u aan te geven wat u op dit moment aan woonlasten, zoals huur, energie en dergelijke moet betalen. Het gaat hierbij om de maandelijkse huur of (twee)maandelijkse voorschotbedragen voor energie (gas- en elektriciteit) en water. Een aantal huurders in flatcomplexen betaalt collectieve stook- en servicekosten aan. U kunt dan de bedragen opgeven die in uw huuraanpassingsbrief van april 2013 staan. De meeste huurders hebben een eigen cv-installatie, zij betalen de energiekosten aan het energiebedrijf. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u ook een kopie van jaarafrekeningen van energiekosten, of stukken die u van heeft ontvangen aan ons toesturen. U kunt gratis kopieën laten maken op de kantoren van of bij de huurdersorganisaties. Een aantal woonlastenposten zoals voor afval, waterzuiveringsheffing en mogelijk rioolrechten vragen wij op bij uw gemeente. Willen wij een goed beeld kunnen geven van de situatie van de huurders wat betreft de betaalbaarheid dan is het essentieel dat wij ook over gegevens over uw inkomen kunnen beschikken. Daarom vragen wij naar uw netto maandinkomen. Hierbij benadrukken we, dat uw gegevens niet bij derden terechtkomen en dat uw anonimiteit is gewaarborgd. Wij verzoeken u vriendelijk de vragenlijst in te vullen en deze zo spoedig mogelijk (uiterlijk vóór 30 september 2013) terug te sturen naar de Nederlandse Woonbond. U kunt hiervoor de bijgesloten antwoordenvelop gebruiken. Een postzegel plakken is niet nodig. Onder de respondenten worden 3 geldprijzen van 100,- en 6 prijzen van 50,- verloot. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, vergeet dan niet uw naam en adres in te vullen. De prijswinnaars worden persoonlijk door de Woonbond op de hoogte gebracht. Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met: Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum, de heer ger, , de heer Thoben, Huurdersfederatie Emmen, Dingspellaan 173 Emmen, de heer van de Grift De Koepel Stadskanaal, Berkenstraat 59 Stadskanaal, de heer Boiten, Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, van Duyn van Maasdamweg 218 Hoogezand, mevrouw van de Veen, Stuurgroep Huurdersbelangen Groningen, Oosterhamriklaan 179 Groningen, de heer Reinders, Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.

2 Pagina 2 (van 12)

3 Algemene vragen over uw woning woonplaats en woning 1 In welke gemeente woont u? Emmen Stadskanaal Borger-Odoorn Hoogezand-Sappemeer Groningen 2 In welk type woning woont u? Flat met lift Flat zonder lift Eengezinswoning Beneden- of bovenwoning (duplexwoning) 3 Woont u in een hoek- of tussenwoning? Hoekwoning Tussenwoning 4 Het gaat hierbij om de woonkamer(s) en slaapkamer(s) Hoeveel kamers heeft uw woning? 1 kamer 2 kamers 3 kamers 4 kamers 5 kamers Meer dan 5 kamers 5 Heeft uw woning de volgende voorzieningen? 1 Een cv-installatie ja nee onbekend 2 Dubbel glas woonkamer ja nee onbekend 3 Dubbel glas keuken ja nee onbekend 4 Dubbel glas slaapkamers ja nee onbekend 5 Isolatie van de muur (spouw) ja nee onbekend 6 Isolatie van de vloer ja nee onbekend 7 Isolatie van het dak ja nee onbekend 8 Isolatie van de gevel aan de buitenzijde ja nee onbekend Toelichting:... Pagina 3 (van 12)

4 6 Als u een cv-installatie hebt in uw woning, welk soort installatie is dat dan? Een collectieve cv / blokverwarming met warmtemeters Een individuele cv met een HR (hoog rendements) ketel Een individuele cv met een VR (verbeterd rendements) ketel Een individuele cv zonder warmwatervoorziening Onbekend Vragen over uw woonlasten, inkomen en huurtoeslag 7 Wat betaalt u op dit moment per maand aan kale huur voor uw woning? Het gaat om het bedrag exclusief stook- en servicekosten dat u aan betaalt. U vindt dit bedrag in de huuraanpassingsbrief die u eind april 2013 van heeft ontvangen. Kale huur op dit moment: 8 Betaalt u servicekosten aan? Het gaat om kosten voor schoonmaak, verlichting, lift, huismeester en dergelijke. U vindt dit bedrag in de huuraanpassingsbrief die u eind april 2013 van heeft ontvangen Zo ja, wat is het bedrag per maand op dit moment: 9 Welk bedrag per maand betaalt u, indien van toepassing, voor de diverse servicekosten? Bedrag 1 Glasverzekering 2 Groenvoorziening 3 Schoonmaken algemene ruimten 4 Ramen wassen 5 Stroom algemene voorzieningen 6 Watergeld algemene ruimten 7 Huismeester 8 Anders nl. 9 Anders nl. Pagina 4 (van 12)

5 10 Het gaat om stookkosten voor huurders van flatwoningen van, waarvan het warmteverbruik door middel van speciale warmtemeters wordt geregistreerd. U vindt dit bedrag in de huuraanpassingsbrief die u eind april van heeft ontvangen. Betaalt u stookkosten aan? Zo ja, wat is het voorschot per maand op dit moment: 11 Als u huurtoeslag ontvangt, dan heeft u hierover een beschikking van de belastingdienst ontvangen. Wij verzoeken u de huurtoeslag per maand op te geven, zoals dat op de beschikking staat. Ontvangt u huurtoeslag? Zo ja, hoeveel ontvangt u per maand: 12 Het gaat hierbij om de kosten die u per maand betaalt aan uw energiebedrijf voor het verbruik van gas en elektriciteit. Als u een voorschotrekening heeft van gas en elektriciteit samen, dan kunt u de onderdelen 12b en 12c van onderstaande vraag overslaan. Wat betaalt u aan voorschot per maand aan uw energiebedrijf? A Mijn voorschot per maand voor gas en elektriciteit is: B Mijn voorschot per maand voor gas alleen is: C Mijn voorschot per maand voor elektriciteit alleen is: Toelichting: Dat kunt u terug vinden op de laatste jaarafrekening die u van uw energiebedrijf hebt ontvangen. Wij vragen u om het totale jaarverbruik van gas in kubieke meters (m 3 ) en van elektriciteit zowel voor dag-als nachtstroom in kilowatturen (kwh). Kunt u opgeven wat uw gas- en elektriciteitsverbruik het afgelopen jaar was? Gasverbruik: m 3 Periode: tot Elektriciteitsverbruik: kwh Periode: tot 14 Het gaat hierbij om de kosten die u per 2 maanden betaalt aan onder meer Waterleiding Maatschappij Drenthe of Waterbedrijf Groningen. Wij verzoeken u het totale voorschotbedrag aan ons op te geven. Wat betaalt u aan voorschot per 2 maanden aan het waterleidingbedrijf? Voorschot aan waterleidingmaatschappij per 2 maanden: Pagina 5 (van 12)

6 15 Ontvangt u kwijtschelding van de waterverontreinigingsheffing van het waterschap, van de afvalstoffenheffing of van de rioolrechten van de gemeente? 1 Kwijtschelding waterverontreinigingsheffing van het waterschap Onbekend 2 Kwijtschelding afvalstoffenheffing van de gemeente Onbekend 3 Kwijtschelding rioolrechten van de gemeente Onbekend Wij stellen de volgende twee vragen om een beeld te krijgen, welk deel van het inkomen van huurders opgaat aan de huur en andere woonlasten. Een dergelijk beeld kun je alleen maar krijgen als de inkomens van de geënquêteerden bekend zijn. Wij garanderen u dat uw anonimiteit is gewaarborgd. Als u toch bezwaar heeft een indicatie te geven van uw netto maandinkomen, dan kunt u de betreffende vragen overslaan. Wij zijn dan natuurlijk nog wel geïnteresseerd in uw reactie op de andere onderdelen van de enquête. 16 Dit is het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner, exclusief vakantiegeld. Wat is het netto maandinkomen van de hoofdkostwinner? Netto maandinkomen is: 17 Dit is een optelling van het maandinkomen van alle bewoners van 18 jaar en ouder die deel uitmaken van uw huishouden, exclusief vakantiegeld. Alleen het inkomen van inwonende kinderen jonger dan 23 jaar dat hoger is dan circa 12oo per maand telt mee. Wat is het netto maandinkomen van uw totale huishouden? Netto huishoudinkomen is: Specifieke opinievragen 18 Wat is uw mening over uw woning wat betreft de volgende zaken: 1 = slecht 2 = onvoldoende 3 = niet onvoldoende/niet voldoende 4 = voldoende 5 = goed 6 = geen mening 1 De verwarming 2 De ventilatie 3 De warmte-isolatie van de woning 4 De geluidsisolatie 5 De inbraakpreventie 6 De huurprijs in relatie tot de kwaliteit 7 Indien van toepassing, de servicekosten in relatie tot de geleverde kwaliteit Toelichting:... Pagina 6 (van 12)

7 19 Het gaat hierbij om de volgende woonlasten: kale huur (na aftrek van eventuele huurtoeslag), indien van toepassing servicekosten, energiekosten (gas- en elektriciteit), water, waterverontreinigingsheffing en gemeentelijke belastingen als afvalstoffenheffing en rioolrechten. Wat vindt u van de hoogte van de totale woonlasten in relatie tot uw inkomen? De totale woonlasten zijn hoog gezien mijn inkomen De totale woonlasten zijn passend gezien mijn inkomen De totale woonlasten zijn laag gezien mijn inkomen Toelichting: Meerdere antwoorden zijn mogelijk Moet u zich zaken ontzeggen of moet u bezuinigen op bepaalde levensbehoeften in verband met de hoogte van de totale woonlasten? A Zo ja, kunt u dan aankruisen waarop u bezuinigt? Op de dagelijkse boodschappen Op het kopen van kleding Op medische zorg, nl. Op verzekeringen, nl. Op abonnementen van de krant en tijdschriften Op cadeaus voor de (klein-)kinderen Op lidmaatschap van verenigingen Op de vervanging van elektrische apparatuur Op uitgaan Op vakantie Op het onderhoud in mijn woning Op het energieverbruik B Kunt u uw antwoord toelichten? Toelichting:... C Maakt u zich er zorgen over of u de huur kunt opbrengen? D Maakt u gebruik van de voedselbank? Pagina 7 (van 12)

8 21 Het gaat hierbij om de volgende woonlasten: kale huur (na aftrek van eventuele huurtoeslag), indien van toepassing servicekosten, energiekosten (gas- en elektriciteit), water, waterverontreinigingsheffing en gemeentelijke belastingen als afvalstoffenheffing en rioolrechten Welk bedrag betaalt u naar uw inschatting maandelijks aan huur (na aftrek van eventuele huurtoeslag) en wat zou dat volgens u moeten zijn? En hoe zit dat met de totale woonlasten? Ik betaal maandelijks ongeveer Dat zou volgens mij Ik betaal maandelijks ongeveer moeten zijn. aan huur. aan totale woonlasten. Dat zou volgens mij moeten zijn. 22 Als woningcorporatie investeert in energiebesparing in uw woning, dan denken wij dat uw energielasten en daarmee uw woonlasten kunnen dalen. Maar uw huur zal mogelijk toenemen. Als door de energiebesparing uw energielasten met 40 per maand zouden dalen wat bent u dan bereid om aan huurverhoging te betalen? Ik ben dan bereid om maximaal 40 van de energiebesparing als huurverhoging te betalen Ik ben dan bereid om maximaal 30 van de energiebesparing als huurverhoging te betalen Ik ben dan bereid om maximaal 20 van de energiebesparing als huurverhoging te betalen Ik ben dan bereid om maximaal 10 van de energiebesparing als huurverhoging te betalen, ik wil geen huurverhoging hiervoor betalen Hangt er van af, nl. Weet ik niet 23 Wij willen graag weten of u belangstelling heeft voor het plaatsen van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken., die wil ik zelf kunnen (laten) plaatsen als zelf aangebrachte voorziening, als die plaatst Hangt er van af, nl. Weet ik niet Pagina 8 (van 12)

9 Enkele vragen over uw persoonlijke situatie 24 Wat is de samenstelling van uw huishouden? Alleenstaand Gehuwd of samenwonend zonder kinderen Alleenstaand met kind(eren), aantal personen:. Gehuwd of samenwonend met kind(eren), aantal personen:. 25 Van wie of van welke instantie ontvangt u uw inkomen? Uit loondienst AOW / pensioen WW uitkering Bijstandsuitkering Inkomen als zelfstandige 26 Wat is uw postcode? Postcode: 27 Wat is uw leeftijd en geslacht? Leeftijd: Vrouw Man 28 Zou u in de toekomst 1 keer per jaar mee willen doen met een jaarlijks digitaal (woonlasten)panel van de gezamenlijke huurdersorganisaties bij? Zo ja, wat is dan uw adres? 29 Als u ons de mogelijkheid wilt geven om nog enkele aanvullende vragen aan u te stellen over de ingevulde vragenlijst of als u wilt meedoen aan de verloting van de geldprijzen van 3x 100 en 6x 50, dan verzoeken wij u om hieronder uw naam en adres op te geven. Uiteraard bent u daartoe niet verplicht. Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoonnummer overdag Telefoonnummer s avonds Pagina 9 (van 12) adres

10 Eventuele opmerkingen Pagina 10 (van 12) Hartelijk dank voor uw medewerking aan dit onderzoek!

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt

HUUR. Alles wat u moet. weten over uw huur. Thuis in de buurt HUUR Alles wat u moet weten Thuis in de buurt Uw huur... Een van de belangrijkste verplichtingen van het huren van een woning is dat u aan Tiwos elke maand huur betaalt. Over dit onderwerp geven wij u

Nadere informatie

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten:

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten: Servicekosten Ieder jaar ontvangen huurders van Elkien een afrekening van de servicekosten. Daarop staan de door u betaalde voorschotten en de echte kosten. We geven graag een toelichting op het onderwerp

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Kostgeld Wat is redelijk?

Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld Wat is redelijk? Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden, zoals de huur, hypotheek en energiekosten. Individuele uitgaven, zoals uitgaven aan kleding, studie

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam

1Woongeschiedenis. 2Uw woning. Wonen in Amsterdam Wonen in Amsterdam De Dienst Wonen wil graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woning en over de kosten van wonen in Amsterdam. Ook wil zij graag weten hoe Amsterdammers denken over hun woonomgeving

Nadere informatie

Wonen in de Bloemenbuurt: het best bewaarde geheim van Doetinchem

Wonen in de Bloemenbuurt: het best bewaarde geheim van Doetinchem Wonen in de Bloemenbuurt: het best bewaarde geheim van Doetinchem De Bloemenbuurt ligt samen met de Vijverberg en de Bomen- en Vogelbuurt aan de oostkant van Doetinchem. De Bloemenbuurt is misschien wel

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt

Sociaal Plan. Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15. www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Sociaal Plan Rudolf Dieselbuurt Rudolf Dieselstraat 6 t/m 84 Stephensonstraat 1 t/m 15 www.ymere.nl/rudolfdieselbuurt Inhoud 1. Wat is het Sociaal Plan? 4 2. Het project en de aanpak 5 2.1 Project 5 2.2

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?.

Wanneer zijn zonnepanelen voor huurders interessant en hoe moet Acantus zonnepanelen inzetten, zodat het voor huurders en Acantus aantrekkelijk is?. Onderwerp: reactie op advies HAG Zonnepanelen Bijlage: reactie op deelvragen Geachte heer, mevrouw, In september is de eerste huurdersadviesgroep (HAG) van Acantus gestart. U heeft deelgenomen aan deze

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte

VERHUURBROCHURE. 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte VERHUURBROCHURE 6 serviceappartementen Swaenewoerd in Raalte INHOUDSOPGAVE SWAENEWOERD... 3 Zorgapppartementen... 3 Serviceappartementen... 4 SERVICEAPPARTEMENTEN... 5 Mogelijkheid voor zorg en diensten

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Informatiepakket. duurzaam zwaag

Informatiepakket. duurzaam zwaag Informatiepakket Duurzaam Zwaag Duurzaam Zwaag is een bewonersinitiatief waarbij we als buurtbewoners ons hebben verenigd in een coöperatie. Ons doel is om onze buurt te verbeteren en te verduurzamen.

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning aan de Eltenseweg in Stokkum, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan

Nadere informatie

Verbeterplan Parnassiaflats

Verbeterplan Parnassiaflats Renovatie Parnassiaflats Verbeterplan Parnassiaflats bewonersinformatieboekje juni 2014 bewonersinformatie over het groot onderhoud van complex 3218 Kerspelstraat 1 t/m 47 Markestraat 1 t/m 47 Prinses

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie