BIM en Gebiedsmodellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIM en Gebiedsmodellen"

Transcriptie

1 BIM en Gebiedsmodellen Bevindingen n.a.v. een proefproject Hein Corstens 1

2 Inhoud 1. Proefproject Vakcollege Eindhoven 2. Gebiedsmodel 3. Processen 4. IT 5. Mens en Cultuur 6. Management en Organisatie 2

3 1. Proefproject Vakcollege Eindhoven 3

4 Betrokkenen Gemeente Eindhoven Platform Virtueel Brabant OMO Ons Middelbaar Onderwijs Atelier PRO Architecten Bouwtechnisch Adviesbureau ABT Nelissen Ingenieursbureau Bentley Systems Technische Universiteit Eindhoven 4

5 Probleemstelling Vanuit de doelstelling: verbetering van het proces van ontwikkeling en beheer van bouwwerken (gebouwen of infra) en hun omgeving: Wat zijn de consequenties voor de gemeente van ontwikkelingen rondom BIM/Gebiedsmodel: Organisatie Processen Applicaties Gegevens. 5

6 Gemeenten en BIM betreft: 1. (Geo-)informatievoorziening in het kader van stadsontwikkeling en beheer incl. de begeleiding van bouwplannen 2. Verbetering (geo-)informatievoorziening door input BIMinformatie 3. Vergunningverlening 4. Ontwikkeling en beheer gemeentelijke infrastructuur 5. Ontwikkeling en beheer gemeentelijke gebouwen Proefproject betrof vooral punt 1 en 2 6

7 BIM Vakc olleg e Eind 7 hove

8 8

9 Vakcollege Eindhoven

10 10

11 Vakcollege en terrein 11

12 Vakcollege en terrein transparant 12

13 Vakcollege en pointclouds 13

14 Vakcollege en 3D Stadsmodel 14

15 Omgevingsinformatie Gebouwen Infrastructuur: wegen, spoorwegen, waterwegen, kunstwerken (zoals tunnels), kabels en leidingen, stelsels (zoals rioleringsstelsel) Straatmeubilair Installaties Oppervlaktewater Terreinen, gebieden, percelen Vegetatie Bodem Ondergrond: geomorfologie, boringen, sonderingen, grondwater, grondsamenstelling, energie, gas Lucht Verkeer Juridische objecten: zakelijke rechten, publiekrechtelijke beperkingen en plannen: bestemmingsplannen, vergunningen, monumentstatussen, beschermde stads- en dorpsgezichten, landschap en natuur, welstand Waarde, WOZ Gebeurtenissen: evenementen, werk in uitvoering e.d.. Bevolking Bedrijven Veiligheid en risico Cultuurhistorie Netwerken Metingen 15

16 Omgevingsinformatiebehoefte Eisen aan nauwkeurigheid, actualiteit en consistentie variëren sterk naar doel en procesfase Grote behoefte aan flexibiliteit: behoeften afhankelijk van gebeurtenissen en voortschrijdend inzicht ( iteratief werkproces; nieuwe onvoorziene inzichten) 16

17 Aanbod omgevingsinformatie Basisregistraties (BAG, BGT, enz.) Wegbeheer Groenbeheer Klachten Monumenten Archeologie (ArcheoLink) Ondergrondse afvalcontainers Matenplannen Grondtransacties Rijroutes, veegroutes, strooiroutes Bomen Speelvoorzieningen Ongevallen Verkeer (tellingen, metingen) Externe bronnen: PDOK Basisregistraties Commerciële gegevensaanbieders (Bridgis, Arcadis: Geo Atlas) Specialistische bronnen (geologie, cultuurhistorie, enz.) Én: de enorme hoeveelheid (open) data van het Internet Parkeren Verkeersborden, verkeersmaatregelen Verkeerslichten Straatverlichting Landbouw Markten, kermissen, e.d. Bodemonderzoek Ontwerpen Openbare Ruimte (tekeningen) Contracten Kwaliteit/inspectie Openbare Ruimte Grondwater (peilbuizen) Fotomateriaal e.a. 17

18 Vraag - aanbod Onvolledige toegankelijkheid data Inconsistenties Ontbreken statusinformatie 18

19 Structurering: GeoFundament 19

20 2. Gebiedsmodel 20

21 Concentreer gebiedsgericht de informatievoorziening aan bouwbetrokkenen en structureer deze informatie Je krijgt dan een soort BIM op gebiedsniveau BIR Event BIM en Gebiedsmodellen

22 vergunningverlening verkeersmanagement handhaving veiligheid asset management verwerving bouwplanontwikkeling en realisatie bestemmingsplanontwikkeling ruimtelijke planvorming programmering Gebieds Model inrichting en beheer openbare ruimte leidingenbeheer visualisatie grondexploitatie potentie-analyse waterbeheer energie management archeologisch onderzoek bodembeheer 22

23 Virtueel ontwikkelen en beheren Gebiedsmodel Gebied 23 Tijd

24 Gebiedsmodel Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 24

25 Gebiedsmodel Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 K&L Ondergrond Enz. 25

26 Gebiedsmodel GIS Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 26

27 Gebiedsmodel Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel 1 Ruimte1 Wegvak V1 Wegvak V2 Install 1 Bouwdeel 2 Ruimte2 Strookvak S1 Strookvak S2 Straatmeubel M1 27

28 Gebiedsmodel Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel 1 Ruimte1 Wegvak V1 Wegvak V2 Install 1 Bouwdeel 2 Ruimte2 Strookvak S1 Strookvak S2 Straatmeubel M1 Bevindt zich in Staat op 28

29 Gebiedsmodel Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel 1 Ruimte1 Wegvak V1 Wegvak V2 Install 1 Bouwdeel 2 Ruimte2 Strookvak S1 Strookvak S2 Straatmeubel M1 BIM BIM BIM 29

30 Gebiedsmodel Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel 1 Ruimte1 Installatiemodel Install 1 Wegvak V1 Wegvak V2 Bouwdeel 2 Ruimte2 Strookvak S1 Strookvak S2 Straatmeubel M1 BIM 30

31 Gebiedsmodel GIS Gebied Gebw G1 Gebw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel 1 Ruimte1 Installatiemodel Install 1 Wegvak V1 Wegvak V2 Bouwdeel 2 Ruimte2 Strookvak S1 Strookvak S2 Straatmeubel M1 BIM BIM 31

32 32

33 Gebiedsinformatiemodel 33

34 Gegevens: standaarden BIM-standaarden: IFC, IFD, IDM, COINS, NLCS, CB-NL (Conceptenbibliotheek NL), NEN 2767 (o.a. decompositie) Geo-standaarden: ISO serie, INSPIRE, CityGML, NEN 3610 (basismodel Geo-informatie), sectormodellen (IMGeo, IM101, IMBRO, BRT, IMKAD, IMKICH, IMKL, IMLG, IMNAB, IMOOV, DBK, IMRO, UM Aquo, IMWA, IMBOR) Voor gemeenten: GEMMA, met name RSGB en RGBZ Voor specifieke doelen: volkshuisvesting (CORA), onderwijs (ROSA), industrie, enz. Terzijde: naar een BORA (BouwReferentieArchitectuur)? 34

35 3. Proces 35

36 Processen Systems engineering zaak-afhandeling Technische oplossingen Functionele eisen 36

37 3. IT: Applicatie 37

38 Proefomgeving Basis: Bentley Projectwise Functionaliteit: - Versiebeheer - Bijhouding documenten door verschillende partijen - Workflow, beperkt - Uitwisseling van tekeningen - Rapportage Voor de functionaliteit van een Gebiedsmodel is uitgebreidere functionaliteit nodig, bijvoorbeeld AssetWise en/of koppeling met PLM (zoals TeamCenter) 38

39 Applicatie: gewenste functionaliteit Beheer en controle gebiedsstructuur, bestaande uit fysieke objecten en ruimten Ondersteuning Systems Engineering Workflow, configuratiemanagement, wijzigingsprocedures, versiebeheer Informatiefuncties: zoeken, navigeren, raadplegen, visualiseren, import/export, koppeling GIS en CAD 39

40 3. Mens & cultuur 40

41 Mens en cultuur Gemeenten en andere gebiedsontwikkelaars en - beheerders: investeer in awareness en kennis BIM BIM en Gebiedsmodel maakt interactieve samenwerking mogelijk iteratief werkproces i.p.v. het sequentieel doorgeven van werk samenwerking (met een leleijk woord: colloborative engineering ) wordt belangrijker. 41

42 3. Management en organisatie 42

43 Management en organisatie Integratie voorbereiding, ontwikkeling, realisatie en beheer Vergunningverlening: integreer toetsingskader in BIM Ontwikkel gebouwen en civieltechnische werken in BIM als publiek professioneel opdrachtgever. Investeer in een adequate omgeving voor Gebiedsmodel: - Centrale beschikbaarheid gebiedsinformatie - Systems Engineering gekoppeld aan zaakgericht werken - Applicatie BIM stelt nieuwe eisen aan personeel en organisatie, bijvoorbeeld Beheerder Gebiedsmodel 43

44 Info (1) Hein Corstens, BIM en Gebiedsmodellen in de gemeente, Microvisie Magazine 15(2013)2 Hein Corstens, Het Gebiedsmodel: productmodel voor een gebied,geo-info 10(2013)7 Hein Corstens, Area Lifecycle Management. PLM voor gebieden, CAD Magazine 24(2013)6 44

45 Info (2) Hein Corstens: Mark Stals: Ad Steenbakkers: 45

C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids TRAINING@CADAC DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN

C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids TRAINING@CADAC DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN Januari 2008 C A D A C T R A I N I N G S G I D S sharepoint special sharepoint Voor edm-toepassingen GeCoMbineerde trainingsgids Wet- & regelgeving autocad Map & CiVil 3d LEES ALLES OVER INTEGRATIE VAN

Nadere informatie

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9

Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur versie 0.9 Colofon PETRA: Provinciale EnTerprise Referentie Architectuur Principes, methoden, modellen en standaarden voor inrichting van het provinciaal

Nadere informatie

Beheersbaar regisseren vastgoed (ontw) samenwerken met BIM

Beheersbaar regisseren vastgoed (ontw) samenwerken met BIM Beheersbaar regisseren vastgoed (ontw) samenwerken met BIM Joost Wijnen dir/eig. jw@oadis.com 0413-216300 Joost Wijnen Co-auteur BIGBIMlittlebim Introductie Oadis Anno 2013 zien we veel 3D, maar te weinig

Nadere informatie

Gemeentelijk informatieplan 2014

Gemeentelijk informatieplan 2014 Gemeentelijk informatieplan 2014 Versie 1.0 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Context... 4 2.1 Wat kan... 4 2.2 Wat moet... 4 2.3 Wat willen we... 5 3. Missie en leidende principes... 6 3.1 Missie...

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta

Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta 1 Maximo binnen Asset Management van Waterschap Hollandse Delta 9 juni 2015 9 juni 2015 2 Wie zijn wij? Bas Derene Applicatiebeheerder Maximo bij WSHD Gerben ter Horst Senior Functional Consultant bij

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur

nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart GVOW en Oranjewoud App Burgerschouw samenwerking in De Friese Meren nieuw convenant, nieuwe structuur BI nr.3 nieuws oktober 2013 GBI en de integrale kaart samenwerking in De Friese Meren GVOW en Oranjewoud nieuw convenant, nieuwe structuur App Burgerschouw leuker en sneller schouwen Nieuw GBIaddon-maatregeltoets

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL

ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL ONTWIKKELING VAN DE RMCA-TOOL GIS APPLICATIE TER ONDERSTEUNING VAN EEN RUIMTELIJKE MULTICRITERIA ANALYSE BIJ HET PROCES VAN LOCATIE- EN GEBIEDSONTWIKKELING J.Ronde Eindhoven, augustus 2007 Studentnummer:

Nadere informatie

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact

Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening Internet Klantcontact Versie 1.0 27 februari 2009 1 Definitiestudierapport Handhaving Vergunningverlening ........................................................................................

Nadere informatie

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect

Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse. Wil de Jong Enterprise Architect Historische informatie in een Spatial Dynamisch Data Warehouse Wil de Jong Enterprise Architect Spatial Eye Synergiedag 2 februari 2012 Aanleiding Business Intelligence project De oplossing en aanpak BI-Visie

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster publiceert Historiekaart

Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster publiceert Historiekaart 3 Ontwikkelingen in Ruimtelijke Informatie & Geo-ICT April/Mei 2009 jaargang 7 Overheid & ICT: alle standhouders en de Geo-Route Nieuws rond beheersystemen Digitalisering rond WION, BAG en nwro Kadaster

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen

Veranderingen voor de deur. Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Klantgerichte dienstverlening vraagt om slanke processen Veranderingen voor de deur Het belang van ICT op de agenda van bestuurders enerzijds en inzichten uit onze benchmarks

Nadere informatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie

Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Een werkplek op maat met desktopvirtualisatie Rob van Megen Desktopvirtualisatie is hot. Organisaties grijpen de migratie naar Windows 7 aan om eens goed naar hun werkplek omgeving te kijken. Hoe kan het

Nadere informatie

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard

Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Handboek IDsW Deel 1: Beheer en ontwikkeling Aquo-standaard Auteur: IDsW Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 25 nov 03 Concept versie 1 Werner Gerritsen Start document 21 jan-04

Nadere informatie