GEMMA Applicatielandschap Kijk op voor meer informatie en een digitale versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie"

Transcriptie

1 GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster met legenda en - Waarom is het gemaakt? Het is gemaakt als hulpmiddel voor het verkrijgen van inzicht in het huidige gemeentelijk applicatielandschap. De plaat helpt hierbij door deze te gebruiken als grondplaat voor het maken van verschillende views. B.v. een overzicht van een gemeente, het productportfolio van een leverancier of het weergeven van ketens en koppelvlakken tussen applicaties. op landelijke niveau Ruimtelijkeplannen Webcontent Zaken landelijke PDOK Grondexploitatie Landelijke Bodem Weg KLIC- (WION) Leerlingen Wmo zaken RAAS ( lijke stand Legenda Het is gemodelleerd met ArchiMate, de standaard modelleertaal voor Enterprise Architectuur (EA). Archimate is een open en onafhankelijke modelleerstandaard en wordt d door The Open Group. sfunctie zaken srol Applicatiefunctie Zaken Applicatiecomponent De applicatiecomponent wordt in het GEMMA applicatie landschap referentiecomponent genoemd. Het is onderverdeeld in een samen-hangend geheel van referentiecomponenten. Zie voor de omschrijvingen van de referentiecomponenten. Een op de markt verkrijgbaar softwareproduct kan functionaliteit bieden van één of meerdere referentiecomponenten. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om vast te stellen welke softwareproducten voldoen aan de omschrijving en positie van een referentiecomponent.. Een voorbeeld van een referentiecomponent is een. Applicatieservice Zaak- en documentservices De bedrijfsfuncties in het Applicatielandschap zijn gebaseerd op de door de VNG gehanteerde indeling in gemeentelijke beleidsvelden. Een voorbeeld van een bedrijfsfunctie is het beleidsveld burgerzaken. Een gemeente kent meerdere rollen in het kader van de stelsel van basisregistraties. Naast de rol afnemer is een gemeente bronhouder voor enkele registraties. De applicatiefuncties in het applicatielandschap zijn gedefinieerd in de GEMMA informatiearchitectuur. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is Zaken. Een applicatieservice stelt (een deel van) de functionaliteit van een applicatiecomponent beschikbaar. Bij voorkeur gebeurt dit via een gestandaardiseerde interface. Een voorbeeld van de applicatieservice zijn de zaak- en documentservices.

2 GEMMA Applicatielandschap (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand Het is een lege pagina met als achtergrond de pagina Applicatielandschap BG KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Deze pagina kan bijvoorbeeld gebruikt op landelijke niveau worden om vragen / opmerkingen over referentiecomponenten een plek te geven Landelijke landelijke PDOK

3 Applicatielandschap gemeente (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand De pagina Applicatielandschap gemeente bevat alle referentiecomponenten, met als achtergrond de pagina Applicatiefuncties BG KLIC- (WION) Ruimtelijke- plannen op landelijke niveau de gemeente te maken. leverancier heeft lopende zaken gekozen, en berichtenbox kunt u gebruikmaken van (www.softwarecatalogus.nl) - Gebruik deze pagina om het applicatielandschap van -Zet de namen van de producten die de gemeente gebruikt in de referentiecomponenten. - Om te zien welke referentiecomponenten uw de GEMMA softwarecatalogus landelijke PDOK Landelijke BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en

4 Productportfolio leverancier (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand VOA (Verzend- Ontvangststation en voor Afnemers) De pagina Productportfolio leverancier bevat alle referentiecomponenten, met als achtergrond de pagina Applicatielandschap vervaagd BG KLIC- (WION) Ruimtelijke- plannen Gebruik deze op landelijke pagina niveau om het productportfolio weer te geven. - Verwijder alle niet relevante referentiecomponenten - Zet de productnamen in de relevante componenten Landelijke landelijke PDOK BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Grootschalige en

5 Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen nog vast te stellen A Betaling buiten scope 1a Eventueel doorsturen Zorg & naar Welzijn applicatie (buiten Zaken scope) Aanmaken zaak StUF-EF en RGBZ Zaak-Document services 2 C Raadplegen zaakgegevens Standaard Zaak-Document services Raadplegen basis/kerngegevens Webcontent StUF-BG en RSGB 1b 1c Wmo Raadplegen taakspecifieke procesgegevens StUF-BG en RSGB Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand Raadplegen publieke (GEO) gegevens WMS/WFS/ enz... 1d KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Identificatie en authenticatie Afsprakenstelsel - Koppelvlak DV-HM 1.5 Identificatie en authenticatie Standaard koppelvlak Bb Ba landelijke PDOK (via (o.a. PDOK) BRT, BAG, BGT,...) BRT, BAG en BGT (ruimtelijkeplannen.nl,, etc) Klant Dossier) Landelijke

6 svoering Applicatie die document wil creëren (sectorspecifiek) Raadplegen zaakgegevens Opdracht voor documentcreatie, bevat in Frontoffice applicatie Serviceregister Standaard Zaak-Document services principe de volledige gegevensset Midoffice applicatie Backoffice applicatie en - StUF-BG en StUF-ZKN intranet 1 2a Reserveren RGBZ document identificatie Standaard ZS DMS services 2b Raadplegen basis/kerngegevens StUF-BG en RSGB 3 Webcontent Zaken 2' slaat document op in DMS Standaard Zaak-Document Wmo services 4 Alternatief is dat de documentcreatie aanvullende benodigde basis- Grondexploitatie en kerngegevens raadpleegt Link naar het document in DMS Bodem Weg 5 Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Landelijke landelijke PDOK

7 BAG WABO (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Ruimtelijkeplannen Vergunningsaanvraag of aanleiding is buiten scope Webcontent A Zaken WABO procesondersteunings alternatieven vergunningen Informatie over het vergunningsverleningsproces voor registratie in de BAG Onderzoek gebruik berichtcatalogus BAG Melding intrekken vergunning Gebruik Proceshandreiking BAG-WABO ; maart 2011 (melden onjuiste Kandidaat gegevens) gebeurtenis BGR-IBV, BGR-ISV 3 Verzoek Grondexploitatie voor het inmeten van de definitieve geometrie 5 B Bodem Weg WABO Geo-tekenapplicatie KLIC- (WION) 1 Leerlingen Wmo 4 Afhandeling Resultaat Schade) van het huisnummerbesluit Informatie Bureau) Gebruik Proceshandreiking BAG- WABO ; maart 2011 Rampenbestrijding Kandidaat en gebeurtenis BRA-HNU zaken RAAS ( lijke stand Definitieve ingemeten geometrie 2 Voorlopige ingemeten geometrie op landelijke niveau Landelijke landelijke Online PDOK

8 Zaakgericht werken en lopen zaken (sectorspecifiek) svoering Serviceregister Zaakgericht werken en - intranet toont mijn zaken Raadplegen zaken van burger Aanmaken zaak StUF-EF en RGBZ Standaard Zaak-Document services Standaard Zaak-Document services Z2 Z1 Webcontent Zaken Zaken Zaakstatus Budgetadvies applicaties en Doorgeven status van zaak Standaard Zaak-Document services Z3 Z4 Wmo Documenten Grondexploitatie applicaties Opslaan document bij zaak Standaard Zaak-Document services Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Mijn Overheid lopende zaken Doorgeven status van zaak StUF koppelvlak MO lopende zaken XML koppelvlak MO lopende zaken op landelijke niveau Digikoppeling ebms 2.0 lopende zaken en en berichtenbox Z2' A landelijke Landelijke Online OLO - Aanvraag omgevingsvergunning StUF-LVO Digikoppeling (WUS en ebms) PDOK

9 Digikoppeling en gemeentelijke berichtstromen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Ruimtelijkeplannen Mijn Overheid berichtenbox Ophalen BSN geabonneerde burgers, versturen berichten Berichtenbox Digikoppeling (WUS en ebms) Mijn Overheid lopenden zaken Synchronisatie/kennisgeving status van zaak RGBZ, StUF-ZKN Digikoppeling ebms 2.0 D1 Webcontent D2 Zaken Backoffice applicatie met bericht voor berichtenbox Grondexploitatie Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten Bodem Weg KLIC- (WION) Leerlingen Wmo zaken RAAS ( lijke stand zaken modulen (BZM) D5 op landelijke niveau, lopende zaken en lopende berichtenbox zaken en berichtenbox Online OLO - Aanvraag omgevingsvergunning StUF-LVO Digikoppeling (WUS en ebms) D3 D4 WOZ bijhouding landelijke PDOK Raadplegen en DKD gebeurtenissen (Suwinet Digitaal in HR StUF-HR 3.00/3.01 SVB-BGT 2.0 over services en Digikoppeling ebms en WUS Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers, versie 1.5 StUF-WOZ Landelijke Digikoppeling WUS, ebms en Grote Berichten D6 BRP bijhouding en levering zijn buiten scope onup. Digikoppeling via Diginetwerk A en BAG bijhouding Koppelvlak BAG LV WUS, maar geen Digikoppeling B

10 Operatie BRP - bijhouding (sectorspecifiek) svoering Serviceregister Zaakgericht werken en - intranet Koppeling van gemeentelijke infrastructuur via Digikoppeling standaard en PKIO-certificaat van de gemeente. Webcontent Zaken B6 Documenten applicaties Opslaan document bij zaak Standaard Zaak-Document services Wmo Doorgifte kerngegevens Doorgeven mutatie van ten behoeve van de persoonsgegevens aan de binnengemeentelijke BRP gegevensdistributie Grondexploitatie Prevalidatie check van mutatie tegen bedrijfsregels van de basisregistratie personen V1 B1 Sociale Zaken Aanmaken & zaak StUF-EF en RGBZ Zaakstatus applicaties Standaard Zaak-Document Doorgeven status van zaak services Standaard Zaak-Document services Bodem Teruggave van resultaat opslag van gegevens in de BRP Weg V5 B5 Z2 Z1 Leerlingen zaken RAAS RAAS ( ( Aanvraag Aanvraag en en Afgifte Afgifte Station) Station) Afstamming lijke Naam en stand geslacht Documenten en verzoeken Huwelijk en partnerschap Migratie zaken modulen (BZM) Teruggave resultaat validatie van KLIC- gegevens door (WION) de BRP Ruimtelijkeplannen Nationaliteit Rijbewijs Overlijden op landelijke niveau Communicatie via Diginetwerk landelijke Teruggave van resultaat validatie van aangeleverde BAG-geocodeer gegevens service PDOK V4 Verzoek tot mutatie persoonsgegevens in de BRP B2 Landelijke V2 Verzoek tot validatie van ingevoerde persoonsgegevens Teruggave aan zakenmodules van het resultaat van opslag van persoonsgegevens in de BRP B4 Validatie en opslag van persoonsgegevens in de BRP B3 V3 Controle persoonsgegevens tegen geldende LV-BGT bedrijfsregels (Basisregistratie Grootschalige van de BRP

11 svoering Operatie BRP BRP levering en binnengemeentelijke gegevenslevering (sectorspecifiek) Serviceregister en - intranet BRP binnengemeentelijke gegevenslevering (BGL) Zaken BRP levering Verstrekking van de bronmutaties Webcontent als StUF-BG kennisgeving L4 B3 Wmo Verstrekking van de bronmutaties als StUF-BG kennisgeving aan alle binnengemeentelijke Grondexploitatie afnemers die een abonnement hebben op de gemuteerde attributen. L4 B3 Bodem Levering van kerngegevens Weg ten behoeve van de binnengemeentelijke gegevensdistributie Leerlingen zaken zaken RAAS ( RAAS ( Afstamming Naam en geslacht lijke stand Documenten en verzoeken Huwelijk en partnerschap zaken modulen (BZM) L3 B2 B1 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Migratie Nationaliteit Vertaling van BRPXML naar StUF-BG 2.x/3.x formaat Levering vanuit de BRP aan distributie component Levering van kerngegevens uit BZM aan distributiecomponent L2 Rijbewijs Overlijden op landelijke niveau Ontvangst van de bronmutatie via Diginetwerk Landelijke landelijke PDOK Levering van bronmutaties in de Basisregistratie Personen aan afnemers via het BRP-Levering koppelvlak. Formaat van de berichten is BRPXML. L1

12 WMO (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvraag WMO voorziening A toont mijn zaken Standaard Zaak-Document services Zaakgericht werken In zaak of rechtstreeks in Wmo- 2 1a Prefill eformulieren Raadplegen basis/kerngegevens Webcontent StUF-BG en RSGB 5 Zaken Eventueel uitwisseling zaakstatus WMO aanvraag met Zorg zaak & Welzijn (of volledige afhandeling in zaak) Besluit + aanvraag: dossiervorming via documenten 4 3 Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand Identificatie en authenticatie Standaard koppelvlak B 1b Tonen kaartje Zoeken naar locatie KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Landelijke lopende zaken en en berichtenbox landelijke Terugkoppeling op Besluit over status: Lopende Zaken Bericht evt. via MO BB PDOK (o.a. (via PDOK) BRT, BAG, BGT,...) BRT, BAG en BGT SVB-BGT (ruimtelijkeplannen.nl, services en, etc) BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en en

13 svoering BGT en SVB-BGT (sectorspecifiek) Serviceregister intranet Voor de koppelingen zijn er meerdere implementatievarianten mogelijk. Varianten zijn rechtstreeks, via de gemeentelijke servicebus of via het en - gegevensmagazijn. Welke variant gekozen wordt is een architectuurkeuze van de gemeente en haar leveranciers. Zaken Gebruik GEO gegevens WMS en WMF StUF Geo IMGeo Webcontent 6 Wmo Grondexploitatie Levering gemeentelijke objecten (0- levering en mutaties) StUF Geo IMGeo Leerlingen IMGEO/BGT bijhouding en gebruik Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand Bijhouding en gebruik BGT StUF Geo IMGeo KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen 5 op landelijke niveau Leveringen objecten overige bronhouders StUF Geo IMGeo 1 2 1' Assemblage en bijhouding IMGeo/BGT landelijke PDOK 4 3 Landelijke Publiceren BGT voor afnemer via PDOK Levering aan LV-BGT StUF Geo IMGeo Verwerken mutaties overige bronhouders op gemeentelijke objecten StUF Geo IMGeo LV-BGT (Basisregistratie Grootschalige Grootschalige Topografie

14 BRK (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent 3 Wmo Binnengemeentelijke afnemer StUF-BG Grondexploitatie Bodem Binnengemeentelijke doorlevering StUF-BG Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand 2 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten op landelijke niveau Mutaties BRK Digikoppeling ebms??? Grote Berichten 1' 1 landelijke PDOK Landelijke

15 svoering Applicatie met bericht voor berichtenbox Berichtenbox routekaart (sectorspecifiek) intranet Applicatie (b.v. ) Serviceregister en - Ophalen BSN geabonneerde burgers Berichtenbox Digikoppeling (WUS) Webcontent Zaken Kanaalkeuze met BSN Heeft burger een berichtenbox B1 B1' Wmo Of synchroniseren BSN s Berichtenbox Grondexploitatie Digikoppeling (ebms) Bodem Weg Prepareren Leerlingen bericht en versturen bericht zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau B2 Landelijke landelijke PDOK Plaatsen bericht in berichtenbox KLIC service (Kabels Leidingen Ruimtelijke Berichtenbox plannen (Kadaster) Wkpb Digikoppeling landelijke registratie (ebms)

16 (sectorspecifiek) svoering Gebruik Handelsregister Serviceregister Handelsregister routekaart en - intranet applicatie b.v. Voorinvullen Webcontent Zaken Wmo Grondexploitatie Weg applicatie b.v. vergunningen Leerlingen zaken RAAS ( Digikoppeling WUS vanuit applicatie Bodem lijke stand PKI certificaat per koppeling Digikoppeling WUS via Digikoppeling adapter één PKI certificaat voor Ruimtelijkeplannen meerdere KLIC- (WION) koppelingen op landelijke niveau 2.0 over landelijke PDOK Wijzigingen in HR worden SVB-BGT opgestuurd services en op basis van abonnement StUF-HR 3.00/3.01 Digikoppeling (ebms) H2 Landelijke Vraag- en antwoordberichten StUF-HR 3.00/3.01 Digikoppeling WUS H1

17 BAG-WOZ routekaart (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent WOZ systemen Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen Vraag-antwoordberichten StUF-BG 3.10 berichtencatalogus BAG zaken RAAS ( lijke stand B1 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau BAG verstrekkingen Extract (bestand) Bevragen (webservice) landelijke Landelijke B2 LV-BAG (Basisregistraties Adressen en PDOK

18 svoering Lopende Zaken routekaart Backoffice applicatie met zaakstatus (sectorspecifiek) Digikoppeling (WUS) intranet Optioneel - Opvragen of burger een account heeft bij MO profielservice Doorgeven zaakstatus aan MO/LZ Lopende zaken koppelvlak Klachten- en (StUF meldingen of XML) Digikoppeling (ebms) of zakenmagazijn Webcontent Zaken 1 Serviceregister en - Optioneel - Zaakstatus applicatie Wmo Grondexploitatie doorgeven aan zakenmagazijn Standaard Zaak-Document services Z Leerlingen Applicatie (b.v. Vergunningen) Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand 2 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Landelijke landelijke PDOK

19 (sectorspecifiek) svoering Mijn Overheid berichtenbox Digikoppeling WUS en ebms intranet Serviceregister Digikoppeling routekaart Applicatie met bericht (b.v. ) en - D1 of zakenmagazijn Zaken OLO Budgetadvies en aanvraag omgevingsvergunning Digikoppeling WUS en ebms Mijn Overheid lopende zaken Digikoppeling ebms D2 Webcontent D3 Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand op landelijke niveau Digikoppeling adapter D4 landelijke PDOK HR raadplegingen en gebeurtenissen en Digikoppeling ebms en WUS Landelijke KLIC- (WION) Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten WOZ bijhouding Digikoppeling WUS, ebms Ruimtelijke en plannen Grote (Kadaster) Berichten D5 D6 Ruimtelijkeplannen LV-WOZ (Waarde Onroerende Zaken) BAG bijhouding (nog) geen Digikoppeling BRP buiten scope voor onup BRK (Basisregistratie Kadaster) LV-BAG B

20 BGT en SVB-BGT routekaart (sectorspecifiek) svoering Ruimtelijkeplannen intranet Gebruik GEO gegevens WMS en WMF StUF Geo IMGeo 6 Webcontent Serviceregister Zaken Levering gemeentelijke objecten (0- levering en mutaties) StUF Geo IMGeo Voor de koppelingen zijn er meerdere implementatievarianten mogelijk. en - Varianten zijn rechtstreeks, via de gemeentelijke servicebus of via het gegevensmagazijn. Welke variant gekozen wordt is een architectuurkeuze van de gemeente en haar leveranciers. Grondexploitatie Groen, bodem en weg Bodem Weg GIS en CAD KLIC- (WION) Leerlingen Wmo IMGEO/BGT bijhouding en gebruik Bijhouding en gebruik BGT Stuf Geo IMGeo zaken RAAS ( lijke stand 5 Leveringen objecten overige bronhouders StUF Geo IMGeo op landelijke niveau 1' landelijke 1 PDOK 2 Verwerken mutaties op gemeentelijke Landelijke objecten StUF Geo IMGeo 4 Publiceren BGT voor afnemer via PDOK LV-BGT SVB-BGT services en Assemblage en bijhouding IMGeo/BGT PDOK 3 Levering aan LV-BGT StUF Geo IMGeo

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Versie 1.0, 19-03-2013 Geachte leveranciers, Het jaar van de introductie van de GEMMA Softwarecatalogus ligt al weer ruim achter ons. Acht maanden

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Leverancierswerkgroep Koppelvlak StUF-BG-BRK Utrecht, 3 september2015

Leverancierswerkgroep Koppelvlak StUF-BG-BRK Utrecht, 3 september2015 Leverancierswerkgroep Koppelvlak StUF-BG-BRK Utrecht, 3 september2015 Arjan Kloosterboer, Johan Boer Agenda 1. Opening 2. Doel van, en aanleiding tot het koppelvlak StUF- BG-BRK 3. Aanpak verkrijging koppelvlak

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform

Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform 1 16 Titel september van de presentatie 2014 - Openbaar Classificatie Webevent Digitale Deurmat CORV en Generieke Berichten Platform KPN Lokale Overheid Edwin Bax, productmanager KPN Lokale Overheid 16

Nadere informatie

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek

Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Early Adopters Berichtenbox MijnOverheid Sessie Techniek Eric van den Hoek Ton Laarhoven Versie 20 april 2015 Programma 14.15 15.30 Welkom, programma De diepte in 2 Logius, dienst digitale overheid 20

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG

Bijlage. 1. Overzicht EPS sen 2. Generieke opbouw EPS 3. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG Bijlage. Overzicht EPS sen. Generieke opbouw EPS. Voorbeeld: samenstelling EPS BAG 4. Samenhang brondocumenten met EPS 5. Voorbeeld: EPS BAG BRP BAG WOZ BRK HR BGT Brxyz Totaal aantal 5 EPS sen. 5 EPS

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling

Voorbeelden generieke inrichting Digikoppeling Voorbeelden generieke inrichting Versie 1.1 Datum 19/12/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl Documentbeheer

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie

Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Roadmap StUF familie Invalshoeken om te kijken naar standaardisatie Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) Regiegroep gegevens en berichten 3 februari 2016 Vernieuwing StUF familie 2 Vernieuwde

Nadere informatie

Wat is een Versneller?

Wat is een Versneller? I-versneller Geo-informatie Ernst Koperdraat projectleider 1 Wat is een Versneller? Intensivering van de ondersteuning aan gemeenten waarmee een significante stijging van het aantal aansluitingen op NUP-bouwstenen

Nadere informatie

Procesbeschrijving implementatie Wabo-BAG Koppelvlak

Procesbeschrijving implementatie Wabo-BAG Koppelvlak Procesbeschrijving implementatie Wabo-BAG Koppelvlak Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van deze handreiking... 3 2 Kaders van het koppelvlak... 5 2.1 Uitgangspunten... 5 2.2 Buiten scope... 5 2.3 Referentiecomponenten...

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

De techniek rondom het mutatieverkeer

De techniek rondom het mutatieverkeer De techniek rondom het mutatieverkeer BGT contactdagen Spreker(s) : Datum : E-mail : Albert Lems 1 oktober 2015 alems@transfer-solutions.com WWW.TRANSFER-SOLUTIONS.COM Introductie Transfer Solutions Projectleider

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib?

BGT/IMGEO gisib voorbeeld weg. BGT/IMGEO gisib? De BGT/IMGEO en BGT en IMGEO De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (invaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen,

Nadere informatie

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort

Naam presentatie. Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort Naam presentatie Vrienden van de Vrienden van de Basisregistraties 7 november 2013 Amersfoort 2 Jan Haasnoot Projectleider Sectoraal Knooppunt Wim Wispelweij Programmamanager PIB 3 B R O B R P N H R B

Nadere informatie

Waar staat mijn gemeente?!

Waar staat mijn gemeente?! Aande slag met de BRP Waar staat mijn gemeente?! Idius Felix (KING) Najaarscongres NVVB 2012 1 Versie 0.5 d.d. 6 november 2012 Agenda Wet BRP komt eraan Uitdaging voor gemeenten: wat moet

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

DE VIER STAPPEN VAN INITIËLE BEVRAGING VAN HET HANDELSREGISTER. Beknopte handleiding geactualiseerde versie oktober 2014

DE VIER STAPPEN VAN INITIËLE BEVRAGING VAN HET HANDELSREGISTER. Beknopte handleiding geactualiseerde versie oktober 2014 DE VIER STAPPEN VAN INITIËLE BEVRAGING VAN HET HANDELSREGISTER Beknopte handleiding geactualiseerde versie oktober 2014 Inleiding Veel gemeentelijke processen hebben behoefte aan actuele gegevens, uit

Nadere informatie

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden

Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden. Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Voortgang en tussenresultaten Vernieuwde gegevens- en berichtstandaarden Utrecht, 7 december 2016 Regiegroep Gegevens en Berichtenstandaarden Agenda 1. Plan van aanpak 2. Modelgedreven ontwikkeling 3.

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG

Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Proces Omgevingsloket online (OLO) Gemeenten Veere, Bronckhorst Roxit, PinkRoccade LG Welke sessie is dit? Best Practice 1: Het belastingloket Best Practice 2: Burgerzakenloket: Buitengemeentelijke verhuizingen

Nadere informatie

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2

GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 GEMeentelijke Model Architectuur GEMMA 2 Wordt het ook gebruikt? Het GEMMA portfolio GEMMA architectuurproducten Principes Informatiearchitectuur Procesarchitectuur en referentieprocessen (nu ook referentie

Nadere informatie

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING

Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Verwerving/implementatie Burgerzakenmodules Leveranciersdag KING Wijnand Heijnen 22 maart 2013 Onderwerpen De BRP en de BZM in het kort mgba Ontwikkeling en migratie Implementatie Relatie markt / softwareleveranciers

Nadere informatie

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1

DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 DECOS EN STUF-ZAKEN VOOR FRONTOFFICE FUNCTIONELE BESCHRIJVING V2.1 Februari 2015 INHOUD 1 VERSIEBEHEER DOCUMENT 3 2 INLEIDING 4 3 VERZENDEN VAN LOPENDE ZAKEN NAAR FRONTOFFICE 5 4 GEEF ZAKEN PER BURGER

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres

Digikoppeling. Digitaal Bestuur Congres Digikoppeling Digitaal Bestuur Congres Even voorstellen: wij zijn Logius Historie: Logius is gestart op 1 april 2006 als dienst digitale overheid van het ministerie van BZK. Sinds 1 januari 2010 is Logius

Nadere informatie

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze Document 170418 Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum 18-4-2017 Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze kostensheet behoort bij de Marktscan Digikoppeling

Nadere informatie

DE VIER STAPPEN VAN AANSLUITEN OP EN INITIEEL BEVRAGEN VAN HET HANDELSREGISTER. Beknopte handleiding geactualiseerde versie februari 2015

DE VIER STAPPEN VAN AANSLUITEN OP EN INITIEEL BEVRAGEN VAN HET HANDELSREGISTER. Beknopte handleiding geactualiseerde versie februari 2015 DE VIER STAPPEN VAN AANSLUITEN OP EN INITIEEL BEVRAGEN VAN HET HANDELSREGISTER Beknopte handleiding geactualiseerde versie februari 2015 Veel gemeentelijke processen hebben behoefte aan actuele gegevens,

Nadere informatie

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox

Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox Beschrijving OpenTunnel koppelvlak met MijnOverheid BerichtenBox INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 OPVRAGEN GEABONNEERDEN... 4 MASSALE AANLEVERING OP BASIS VAN META- DATA VIA XML... 5 MASSALE AANLEVERING MET

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Verdieping van inrichtingseisen

Binnengemeentelijke leveringen. Verdieping van inrichtingseisen Binnengemeentelijke leveringen Verdieping van inrichtingseisen 1 Inhoud 1 Inleiding... 6 1.1 Doelgroep... 7 1.2 Voorbehouden... 7 2 Leeswijzer... 8 3 Aanbevelingen... 9 4 Binnengemeentelijke leveringen...

Nadere informatie

25 jaar. Zonder visie geen architectuur

25 jaar. Zonder visie geen architectuur 25 jaar Zonder visie geen architectuur Even voorstellen Edwin de Vries Informatieadviseur Bedrijfsarchitect Vooropleiding: HBO Informatica Ervaring: Bedrijfsarchitect Project/programma architect Informatiemanager

Nadere informatie

Digikoppeling Grote berichten

Digikoppeling Grote berichten Digikoppeling Grote berichten Open Geodag 2013 6 juni 2013 Agenda 1. Inleiding Digikoppeling 2. Digikoppeling Grote berichten 3. Demo 2 1 1. Inleiding Digikoppeling 3 Digikoppeling Standaard regelt logistiek

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer

Makelaarsuite. Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Makelaarsuite Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Stefan Kuijpers Pim Bouwer Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Gemeenten vormen de brug tussen de burgers en overheid Onderwerp: Datum: Aanwezigen: Deze rol staat

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek

StUF: Waar gaat het heen? M. van den Broek Inleiding De discussies in de regiegroep hebben bij mij het gevoel opgeroepen dat we geen gedeeld beeld hebben over de StUF-standaard en haar vernieuwing. Dit stuk doet een poging in deze lacune te voorzien

Nadere informatie

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ

AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ AANSLUITEN BRONHOUDERS OP DE LANDELIJKE VOORZIENING WOZ INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Digikoppeling... 3 COMMUNICATIE TUSSEN BRONHOUDER/GEMEENTE EN LV- WOZ... 3 EBMS COLLABORATION PROTOCOL

Nadere informatie

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad

Visie op informatiebeheer. Gemeente Lichtstad Visie op informatiebeheer Gemeente Lichtstad Agenda 1. Opening 2. Aanleiding 3. Voorstelronde 4. Eén gedeeld beeld: Welke ontwikkelingen (extern & intern) Wat voor problematiek roept dat op? Wat is een

Nadere informatie

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente

KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING. Architectuur Bodemplaat Basisgemeente KING Leveranciersdag 2 maart 2012 Arnoud Quanjer, Jeffrey Gortmaker, KING Architectuur Bodemplaat Basisgemeente Basisgemeente geeft samenwerking inhoud, vorm en richting Convergeren op proces en inhoud

Nadere informatie

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012

WSO2 ebms adapter. Yenlo WSO2 ontbijtsessie. Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 1 DEFINITIEF, 18 september 2012 Ministerie van Infrastructuur en Milieu WSO2 ebms adapter Yenlo WSO2 ontbijtsessie Auteurs Paul Leunissen (Enterprise Architect IenM, 06 5250 6691) Stephen Oostenbrink (Enterprise Architect IenM, 06 4211

Nadere informatie

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen

Webinar Digikoppeling en Digilevering. Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen Webinar Digikoppeling en Digilevering Peter ter Telgte Accountmanager Stelselvoorzieningen 18 februari 2016 Agenda Stelselvoorzieningen Digikoppeling Digilevering Digimelding Stelselcatalogus Aansluitondersteuning

Nadere informatie

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze

Document Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze Document 170418 Kostensheet marktscan Digikoppeling def 1.0 Versie definitief Datum 18-4-2017 Onderwerp Marktscan Digikoppeling 2017 Toelichting Deze kostensheet behoort bij de Marktscan Digikoppeling

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee?

OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? OSLO 3.0 Wat kan ik er nu als gemeente eigenlijk mee? 30 april 2015 11.40-12.30 uur 1 OSLO 3.0 Waar staan we en waar willen we heen VlaVirGem- Waar zijn we ooit vertrokken en hoe ziet het geheel eruit

Nadere informatie

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

PIM Standaardisatie. Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) PIM Standaardisatie Marco Aarts Programma Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) Agenda PIM Standaardisatie: waarom, wat en hoe? PIM Standaarden in context RIHa: het handhavingsobject centraal RIHa:

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric)

Uw digitale ambitie live! ZGW congres. Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Uw digitale ambitie live! ZGW congres Maarten van der Hoek (Exxellence) Michiel van Turnhout (Exxellence) Kees-Jan de Graaf (Centric) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING

Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Het Nederlandse voorbeeld van uit Gemma2 08-02-2017 V-ICT-OR Kennisdag Architectuur Jeffrey Gortmaker, KING Ontwikkeling in GEMMA Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke

Nadere informatie

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker

Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2. Adviesgroep Informatievoorziening Jeffrey Gortmaker Overzicht GEMMA en Ontwikkelingen GEMMA 2 Adviesgroep Informatievoorziening 2-10-2015 - Jeffrey Gortmaker Wat is GEMMA? GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur Generieke Referentiearchitectuur

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

ADDENDUM: Toezicht en Handhaven services

ADDENDUM: Toezicht en Handhaven services ADDENDUM: Toezicht en Handhaven services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GEBRUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERBANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktscan... 4 2.1 Procedure... 4 2.2 Informatieronde... 4 2.3 Inleverdatum... 4 2.4 Planning...

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag

Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Softwarecatalogus. Dirk Moree, KING VIAG themadag Doorontwikkeling GEMMA-architectuur en Dirk Moree, KING VIAG themadag 16-12-2016 Agenda 1. Werken onder architectuur 2. Instrumentarium KING 3. en architectuur-tools 4. Migratie GEMMA 1 GEMMA 2 2 GEMMA-architectuur

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Landelijke Voorziening WOZ

Landelijke Voorziening WOZ Landelijke Voorziening WOZ Bart Geerdink KING Ruud Kathmann Waarderingskamer 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV WOZ Onderwerpen Wat wil u weten? 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV

Nadere informatie

Vernieuwde StUF familie. Regiegroep gegevens/berichten standaarden Utrecht 1 juni 2016 Theo Peters en Peter Klaver

Vernieuwde StUF familie. Regiegroep gegevens/berichten standaarden Utrecht 1 juni 2016 Theo Peters en Peter Klaver Vernieuwde StUF familie Regiegroep gegevens/berichten standaarden Utrecht 1 juni 2016 Theo Peters en Peter Klaver Inhoud 1. Richtinggevende afspraken van Regiegroep tot nu toe 2. Vergadering van april

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL

PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL PROJECTVOORSTEL PILOT KOPPELVLAKKEN RSGB BEVRAGINGEN NIEUWE STIJL Aanpak voor de realisatie van standaard koppelvlakken voor het zoeken en raadplegen van RSGB 2.01 Een samenwerking van de gemeente Den

Nadere informatie

Chris Veenstra, DataLand

Chris Veenstra, DataLand Chris Veenstra, DataLand DataLand: Wat doen we? We delen onze kennis en ervaring Expert Kwaliteitsrapportages, proefinspecties, maatschappelijk vastgoed, BAG- WOZ vergelijking, Kennisbank, Opleidingen

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

Regiodagen King & Logius

Regiodagen King & Logius Regiodagen King & Logius Workshop Digikoppeling Johan ten Dolle Implementatie coördinator Logius Martin van der Plas Technisch adviseur Digikoppeling Logius Sept 2013 Agenda Inleiding Digikoppeling stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Webinar. Berichtenbox MijnOverheid (Techniek) Willeke Schouls. Ton Laarhoven

Webinar. Berichtenbox MijnOverheid (Techniek) Willeke Schouls. Ton Laarhoven Webinar Berichtenbox MijnOverheid (Techniek) Willeke Schouls Ton Laarhoven Programma Inhoud webinar Techniek: * Algemene inleiding 5 min. * Ketenwerking BerichtenBox 10 min. * Gebruikers BerichtenBox?

Nadere informatie

De vernieuwde StUF familie The Next Step. Peter Klaver en Theo Peters Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 2 december 2015

De vernieuwde StUF familie The Next Step. Peter Klaver en Theo Peters Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 2 december 2015 De vernieuwde StUF familie The Next Step Peter Klaver en Theo Peters Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 2 december 2015 StUF werkingsgebied. Sinds 12-11-2008 op de comply or explain lijst

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Ontwikkelingen in de keten 2015 Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Inhoud 1. Afgeronde ontwikkeling 2014 2. Doorontwikkeling keten 2015 Lopende ontwikkelingen Automatisch berichtenverkeer Verdere doorontwikkeling

Nadere informatie

De burger aan de knoppen

De burger aan de knoppen De burger aan de knoppen WOZ-administratie: uitgangspunten en eisen Welke rollen kan de burger hebben? Lessons learned Ruud Kathmann Waarderingskamer 18 juni 2015 Dataland WOZ WAARDERINGSKAMER Waarderingsinstructie

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie