GEMMA Applicatielandschap Kijk op voor meer informatie en een digitale versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie"

Transcriptie

1 GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster met legenda en - Waarom is het gemaakt? Het is gemaakt als hulpmiddel voor het verkrijgen van inzicht in het huidige gemeentelijk applicatielandschap. De plaat helpt hierbij door deze te gebruiken als grondplaat voor het maken van verschillende views. B.v. een overzicht van een gemeente, het productportfolio van een leverancier of het weergeven van ketens en koppelvlakken tussen applicaties. op landelijke niveau Ruimtelijkeplannen Webcontent Zaken landelijke PDOK Grondexploitatie Landelijke Bodem Weg KLIC- (WION) Leerlingen Wmo zaken RAAS ( lijke stand Legenda Het is gemodelleerd met ArchiMate, de standaard modelleertaal voor Enterprise Architectuur (EA). Archimate is een open en onafhankelijke modelleerstandaard en wordt d door The Open Group. sfunctie zaken srol Applicatiefunctie Zaken Applicatiecomponent De applicatiecomponent wordt in het GEMMA applicatie landschap referentiecomponent genoemd. Het is onderverdeeld in een samen-hangend geheel van referentiecomponenten. Zie voor de omschrijvingen van de referentiecomponenten. Een op de markt verkrijgbaar softwareproduct kan functionaliteit bieden van één of meerdere referentiecomponenten. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om vast te stellen welke softwareproducten voldoen aan de omschrijving en positie van een referentiecomponent.. Een voorbeeld van een referentiecomponent is een. Applicatieservice Zaak- en documentservices De bedrijfsfuncties in het Applicatielandschap zijn gebaseerd op de door de VNG gehanteerde indeling in gemeentelijke beleidsvelden. Een voorbeeld van een bedrijfsfunctie is het beleidsveld burgerzaken. Een gemeente kent meerdere rollen in het kader van de stelsel van basisregistraties. Naast de rol afnemer is een gemeente bronhouder voor enkele registraties. De applicatiefuncties in het applicatielandschap zijn gedefinieerd in de GEMMA informatiearchitectuur. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is Zaken. Een applicatieservice stelt (een deel van) de functionaliteit van een applicatiecomponent beschikbaar. Bij voorkeur gebeurt dit via een gestandaardiseerde interface. Een voorbeeld van de applicatieservice zijn de zaak- en documentservices.

2 GEMMA Applicatielandschap (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand Het is een lege pagina met als achtergrond de pagina Applicatielandschap BG KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Deze pagina kan bijvoorbeeld gebruikt op landelijke niveau worden om vragen / opmerkingen over referentiecomponenten een plek te geven Landelijke landelijke PDOK

3 Applicatielandschap gemeente (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand De pagina Applicatielandschap gemeente bevat alle referentiecomponenten, met als achtergrond de pagina Applicatiefuncties BG KLIC- (WION) Ruimtelijke- plannen op landelijke niveau de gemeente te maken. leverancier heeft lopende zaken gekozen, en berichtenbox kunt u gebruikmaken van (www.softwarecatalogus.nl) - Gebruik deze pagina om het applicatielandschap van -Zet de namen van de producten die de gemeente gebruikt in de referentiecomponenten. - Om te zien welke referentiecomponenten uw de GEMMA softwarecatalogus landelijke PDOK Landelijke BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en

4 Productportfolio leverancier (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand VOA (Verzend- Ontvangststation en voor Afnemers) De pagina Productportfolio leverancier bevat alle referentiecomponenten, met als achtergrond de pagina Applicatielandschap vervaagd BG KLIC- (WION) Ruimtelijke- plannen Gebruik deze op landelijke pagina niveau om het productportfolio weer te geven. - Verwijder alle niet relevante referentiecomponenten - Zet de productnamen in de relevante componenten Landelijke landelijke PDOK BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en Grootschalige en

5 Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen nog vast te stellen A Betaling buiten scope 1a Eventueel doorsturen Zorg & naar Welzijn applicatie (buiten Zaken scope) Aanmaken zaak StUF-EF en RGBZ Zaak-Document services 2 C Raadplegen zaakgegevens Standaard Zaak-Document services Raadplegen basis/kerngegevens Webcontent StUF-BG en RSGB 1b 1c Wmo Raadplegen taakspecifieke procesgegevens StUF-BG en RSGB Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand Raadplegen publieke (GEO) gegevens WMS/WFS/ enz... 1d KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Identificatie en authenticatie Afsprakenstelsel - Koppelvlak DV-HM 1.5 Identificatie en authenticatie Standaard koppelvlak Bb Ba landelijke PDOK (via (o.a. PDOK) BRT, BAG, BGT,...) BRT, BAG en BGT (ruimtelijkeplannen.nl,, etc) Klant Dossier) Landelijke

6 svoering Applicatie die document wil creëren (sectorspecifiek) Raadplegen zaakgegevens Opdracht voor documentcreatie, bevat in Frontoffice applicatie Serviceregister Standaard Zaak-Document services principe de volledige gegevensset Midoffice applicatie Backoffice applicatie en - StUF-BG en StUF-ZKN intranet 1 2a Reserveren RGBZ document identificatie Standaard ZS DMS services 2b Raadplegen basis/kerngegevens StUF-BG en RSGB 3 Webcontent Zaken 2' slaat document op in DMS Standaard Zaak-Document Wmo services 4 Alternatief is dat de documentcreatie aanvullende benodigde basis- Grondexploitatie en kerngegevens raadpleegt Link naar het document in DMS Bodem Weg 5 Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Landelijke landelijke PDOK

7 BAG WABO (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Ruimtelijkeplannen Vergunningsaanvraag of aanleiding is buiten scope Webcontent A Zaken WABO procesondersteunings alternatieven vergunningen Informatie over het vergunningsverleningsproces voor registratie in de BAG Onderzoek gebruik berichtcatalogus BAG Melding intrekken vergunning Gebruik Proceshandreiking BAG-WABO ; maart 2011 (melden onjuiste Kandidaat gegevens) gebeurtenis BGR-IBV, BGR-ISV 3 Verzoek Grondexploitatie voor het inmeten van de definitieve geometrie 5 B Bodem Weg WABO Geo-tekenapplicatie KLIC- (WION) 1 Leerlingen Wmo 4 Afhandeling Resultaat Schade) van het huisnummerbesluit Informatie Bureau) Gebruik Proceshandreiking BAG- WABO ; maart 2011 Rampenbestrijding Kandidaat en gebeurtenis BRA-HNU zaken RAAS ( lijke stand Definitieve ingemeten geometrie 2 Voorlopige ingemeten geometrie op landelijke niveau Landelijke landelijke Online PDOK

8 Zaakgericht werken en lopen zaken (sectorspecifiek) svoering Serviceregister Zaakgericht werken en - intranet toont mijn zaken Raadplegen zaken van burger Aanmaken zaak StUF-EF en RGBZ Standaard Zaak-Document services Standaard Zaak-Document services Z2 Z1 Webcontent Zaken Zaken Zaakstatus Budgetadvies applicaties en Doorgeven status van zaak Standaard Zaak-Document services Z3 Z4 Wmo Documenten Grondexploitatie applicaties Opslaan document bij zaak Standaard Zaak-Document services Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Mijn Overheid lopende zaken Doorgeven status van zaak StUF koppelvlak MO lopende zaken XML koppelvlak MO lopende zaken op landelijke niveau Digikoppeling ebms 2.0 lopende zaken en en berichtenbox Z2' A landelijke Landelijke Online OLO - Aanvraag omgevingsvergunning StUF-LVO Digikoppeling (WUS en ebms) PDOK

9 Digikoppeling en gemeentelijke berichtstromen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Ruimtelijkeplannen Mijn Overheid berichtenbox Ophalen BSN geabonneerde burgers, versturen berichten Berichtenbox Digikoppeling (WUS en ebms) Mijn Overheid lopenden zaken Synchronisatie/kennisgeving status van zaak RGBZ, StUF-ZKN Digikoppeling ebms 2.0 D1 Webcontent D2 Zaken Backoffice applicatie met bericht voor berichtenbox Grondexploitatie Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten Bodem Weg KLIC- (WION) Leerlingen Wmo zaken RAAS ( lijke stand zaken modulen (BZM) D5 op landelijke niveau, lopende zaken en lopende berichtenbox zaken en berichtenbox Online OLO - Aanvraag omgevingsvergunning StUF-LVO Digikoppeling (WUS en ebms) D3 D4 WOZ bijhouding landelijke PDOK Raadplegen en DKD gebeurtenissen (Suwinet Digitaal in HR StUF-HR 3.00/3.01 SVB-BGT 2.0 over services en Digikoppeling ebms en WUS Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers, versie 1.5 StUF-WOZ Landelijke Digikoppeling WUS, ebms en Grote Berichten D6 BRP bijhouding en levering zijn buiten scope onup. Digikoppeling via Diginetwerk A en BAG bijhouding Koppelvlak BAG LV WUS, maar geen Digikoppeling B

10 Operatie BRP - bijhouding (sectorspecifiek) svoering Serviceregister Zaakgericht werken en - intranet Koppeling van gemeentelijke infrastructuur via Digikoppeling standaard en PKIO-certificaat van de gemeente. Webcontent Zaken B6 Documenten applicaties Opslaan document bij zaak Standaard Zaak-Document services Wmo Doorgifte kerngegevens Doorgeven mutatie van ten behoeve van de persoonsgegevens aan de binnengemeentelijke BRP gegevensdistributie Grondexploitatie Prevalidatie check van mutatie tegen bedrijfsregels van de basisregistratie personen V1 B1 Sociale Zaken Aanmaken & zaak StUF-EF en RGBZ Zaakstatus applicaties Standaard Zaak-Document Doorgeven status van zaak services Standaard Zaak-Document services Bodem Teruggave van resultaat opslag van gegevens in de BRP Weg V5 B5 Z2 Z1 Leerlingen zaken RAAS RAAS ( ( Aanvraag Aanvraag en en Afgifte Afgifte Station) Station) Afstamming lijke Naam en stand geslacht Documenten en verzoeken Huwelijk en partnerschap Migratie zaken modulen (BZM) Teruggave resultaat validatie van KLIC- gegevens door (WION) de BRP Ruimtelijkeplannen Nationaliteit Rijbewijs Overlijden op landelijke niveau Communicatie via Diginetwerk landelijke Teruggave van resultaat validatie van aangeleverde BAG-geocodeer gegevens service PDOK V4 Verzoek tot mutatie persoonsgegevens in de BRP B2 Landelijke V2 Verzoek tot validatie van ingevoerde persoonsgegevens Teruggave aan zakenmodules van het resultaat van opslag van persoonsgegevens in de BRP B4 Validatie en opslag van persoonsgegevens in de BRP B3 V3 Controle persoonsgegevens tegen geldende LV-BGT bedrijfsregels (Basisregistratie Grootschalige van de BRP

11 svoering Operatie BRP BRP levering en binnengemeentelijke gegevenslevering (sectorspecifiek) Serviceregister en - intranet BRP binnengemeentelijke gegevenslevering (BGL) Zaken BRP levering Verstrekking van de bronmutaties Webcontent als StUF-BG kennisgeving L4 B3 Wmo Verstrekking van de bronmutaties als StUF-BG kennisgeving aan alle binnengemeentelijke Grondexploitatie afnemers die een abonnement hebben op de gemuteerde attributen. L4 B3 Bodem Levering van kerngegevens Weg ten behoeve van de binnengemeentelijke gegevensdistributie Leerlingen zaken zaken RAAS ( RAAS ( Afstamming Naam en geslacht lijke stand Documenten en verzoeken Huwelijk en partnerschap zaken modulen (BZM) L3 B2 B1 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Migratie Nationaliteit Vertaling van BRPXML naar StUF-BG 2.x/3.x formaat Levering vanuit de BRP aan distributie component Levering van kerngegevens uit BZM aan distributiecomponent L2 Rijbewijs Overlijden op landelijke niveau Ontvangst van de bronmutatie via Diginetwerk Landelijke landelijke PDOK Levering van bronmutaties in de Basisregistratie Personen aan afnemers via het BRP-Levering koppelvlak. Formaat van de berichten is BRPXML. L1

12 WMO (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvraag WMO voorziening A toont mijn zaken Standaard Zaak-Document services Zaakgericht werken In zaak of rechtstreeks in Wmo- 2 1a Prefill eformulieren Raadplegen basis/kerngegevens Webcontent StUF-BG en RSGB 5 Zaken Eventueel uitwisseling zaakstatus WMO aanvraag met Zorg zaak & Welzijn (of volledige afhandeling in zaak) Besluit + aanvraag: dossiervorming via documenten 4 3 Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand Identificatie en authenticatie Standaard koppelvlak B 1b Tonen kaartje Zoeken naar locatie KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Landelijke lopende zaken en en berichtenbox landelijke Terugkoppeling op Besluit over status: Lopende Zaken Bericht evt. via MO BB PDOK (o.a. (via PDOK) BRT, BAG, BGT,...) BRT, BAG en BGT SVB-BGT (ruimtelijkeplannen.nl, services en, etc) BLAU (Basisregistratie Lonen, Arbeids- en en

13 svoering BGT en SVB-BGT (sectorspecifiek) Serviceregister intranet Voor de koppelingen zijn er meerdere implementatievarianten mogelijk. Varianten zijn rechtstreeks, via de gemeentelijke servicebus of via het en - gegevensmagazijn. Welke variant gekozen wordt is een architectuurkeuze van de gemeente en haar leveranciers. Zaken Gebruik GEO gegevens WMS en WMF StUF Geo IMGeo Webcontent 6 Wmo Grondexploitatie Levering gemeentelijke objecten (0- levering en mutaties) StUF Geo IMGeo Leerlingen IMGEO/BGT bijhouding en gebruik Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand Bijhouding en gebruik BGT StUF Geo IMGeo KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen 5 op landelijke niveau Leveringen objecten overige bronhouders StUF Geo IMGeo 1 2 1' Assemblage en bijhouding IMGeo/BGT landelijke PDOK 4 3 Landelijke Publiceren BGT voor afnemer via PDOK Levering aan LV-BGT StUF Geo IMGeo Verwerken mutaties overige bronhouders op gemeentelijke objecten StUF Geo IMGeo LV-BGT (Basisregistratie Grootschalige Grootschalige Topografie

14 BRK (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent 3 Wmo Binnengemeentelijke afnemer StUF-BG Grondexploitatie Bodem Binnengemeentelijke doorlevering StUF-BG Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand 2 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten op landelijke niveau Mutaties BRK Digikoppeling ebms??? Grote Berichten 1' 1 landelijke PDOK Landelijke

15 svoering Applicatie met bericht voor berichtenbox Berichtenbox routekaart (sectorspecifiek) intranet Applicatie (b.v. ) Serviceregister en - Ophalen BSN geabonneerde burgers Berichtenbox Digikoppeling (WUS) Webcontent Zaken Kanaalkeuze met BSN Heeft burger een berichtenbox B1 B1' Wmo Of synchroniseren BSN s Berichtenbox Grondexploitatie Digikoppeling (ebms) Bodem Weg Prepareren Leerlingen bericht en versturen bericht zaken RAAS ( lijke stand KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau B2 Landelijke landelijke PDOK Plaatsen bericht in berichtenbox KLIC service (Kabels Leidingen Ruimtelijke Berichtenbox plannen (Kadaster) Wkpb Digikoppeling landelijke registratie (ebms)

16 (sectorspecifiek) svoering Gebruik Handelsregister Serviceregister Handelsregister routekaart en - intranet applicatie b.v. Voorinvullen Webcontent Zaken Wmo Grondexploitatie Weg applicatie b.v. vergunningen Leerlingen zaken RAAS ( Digikoppeling WUS vanuit applicatie Bodem lijke stand PKI certificaat per koppeling Digikoppeling WUS via Digikoppeling adapter één PKI certificaat voor Ruimtelijkeplannen meerdere KLIC- (WION) koppelingen op landelijke niveau 2.0 over landelijke PDOK Wijzigingen in HR worden SVB-BGT opgestuurd services en op basis van abonnement StUF-HR 3.00/3.01 Digikoppeling (ebms) H2 Landelijke Vraag- en antwoordberichten StUF-HR 3.00/3.01 Digikoppeling WUS H1

17 BAG-WOZ routekaart (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Zaken Webcontent WOZ systemen Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen Vraag-antwoordberichten StUF-BG 3.10 berichtencatalogus BAG zaken RAAS ( lijke stand B1 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau BAG verstrekkingen Extract (bestand) Bevragen (webservice) landelijke Landelijke B2 LV-BAG (Basisregistraties Adressen en PDOK

18 svoering Lopende Zaken routekaart Backoffice applicatie met zaakstatus (sectorspecifiek) Digikoppeling (WUS) intranet Optioneel - Opvragen of burger een account heeft bij MO profielservice Doorgeven zaakstatus aan MO/LZ Lopende zaken koppelvlak Klachten- en (StUF meldingen of XML) Digikoppeling (ebms) of zakenmagazijn Webcontent Zaken 1 Serviceregister en - Optioneel - Zaakstatus applicatie Wmo Grondexploitatie doorgeven aan zakenmagazijn Standaard Zaak-Document services Z Leerlingen Applicatie (b.v. Vergunningen) Bodem Weg zaken RAAS ( lijke stand 2 KLIC- (WION) Ruimtelijkeplannen op landelijke niveau Landelijke landelijke PDOK

19 (sectorspecifiek) svoering Mijn Overheid berichtenbox Digikoppeling WUS en ebms intranet Serviceregister Digikoppeling routekaart Applicatie met bericht (b.v. ) en - D1 of zakenmagazijn Zaken OLO Budgetadvies en aanvraag omgevingsvergunning Digikoppeling WUS en ebms Mijn Overheid lopende zaken Digikoppeling ebms D2 Webcontent D3 Wmo Grondexploitatie Bodem Weg Leerlingen zaken RAAS ( lijke stand op landelijke niveau Digikoppeling adapter D4 landelijke PDOK HR raadplegingen en gebeurtenissen en Digikoppeling ebms en WUS Landelijke KLIC- (WION) Mutaties en leveringen BRK Digikoppeling WUS en Grote Berichten WOZ bijhouding Digikoppeling WUS, ebms Ruimtelijke en plannen Grote (Kadaster) Berichten D5 D6 Ruimtelijkeplannen LV-WOZ (Waarde Onroerende Zaken) BAG bijhouding (nog) geen Digikoppeling BRP buiten scope voor onup BRK (Basisregistratie Kadaster) LV-BAG B

20 BGT en SVB-BGT routekaart (sectorspecifiek) svoering Ruimtelijkeplannen intranet Gebruik GEO gegevens WMS en WMF StUF Geo IMGeo 6 Webcontent Serviceregister Zaken Levering gemeentelijke objecten (0- levering en mutaties) StUF Geo IMGeo Voor de koppelingen zijn er meerdere implementatievarianten mogelijk. en - Varianten zijn rechtstreeks, via de gemeentelijke servicebus of via het gegevensmagazijn. Welke variant gekozen wordt is een architectuurkeuze van de gemeente en haar leveranciers. Grondexploitatie Groen, bodem en weg Bodem Weg GIS en CAD KLIC- (WION) Leerlingen Wmo IMGEO/BGT bijhouding en gebruik Bijhouding en gebruik BGT Stuf Geo IMGeo zaken RAAS ( lijke stand 5 Leveringen objecten overige bronhouders StUF Geo IMGeo op landelijke niveau 1' landelijke 1 PDOK 2 Verwerken mutaties op gemeentelijke Landelijke objecten StUF Geo IMGeo 4 Publiceren BGT voor afnemer via PDOK LV-BGT SVB-BGT services en Assemblage en bijhouding IMGeo/BGT PDOK 3 Levering aan LV-BGT StUF Geo IMGeo

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 1 Versie 1.0, 19-03-2013 Geachte leveranciers, Het jaar van de introductie van de GEMMA Softwarecatalogus ligt al weer ruim achter ons. Acht maanden

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2

Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus jaargang 1 nr. 2 Den Haag, 14 november 2013 Geachte leveranciers, Hierbij sturen wij u de tweede Releasebrief GEMMA Softwarecatalogus van 2013. Hierin meldt KING weer

Nadere informatie

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur

Binnengemeentelijke leveringen. Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur Binnengemeentelijke leveringen Scenario s en impact op gemeentelijke informatiearchitectuur 1 Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Samenvatting... 8 2.1 Aanleiding voor dit rapport... 8 2.2 Contextschets... 8 2.3

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Programma van Eisen BZM-systeem

Programma van Eisen BZM-systeem Programma van Eisen BZM-systeem M&I/Argitek Postbus 8047 3009AA Rotterdam T: 010-2237452 F: 010-2261692 info@argitek.nl www.argitek.nl Auteur: Michael Roovers Versie: 0.99 (concept), d.d. 11 maart 2013

Nadere informatie

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden

< 30 > STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN. Gemeenten en standaarden STUF: DE BETEKENIS VAN BERICHTEN door Henri Korver, henri.korver@ictu.nl Bij veel overheden staan klantgericht werken en goede dienstverlening aan burgers en bedrijven inmiddels hoog op de agenda: het

Nadere informatie

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en

Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en Rapport Compliancy Zaak- en Documentservices Services 1.0 en MijnOverheid/Lopende Zaken Herman Timmermans, Peter Klaver, Kees Groeneveld Jan Brinkkemper Den Haag, 3 november 2014 INHOUD Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips

Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM. Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Programmaplan I-NUP+ Herijking EGEM Datum 31 juli 2013 Auteur Bram Verrips Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1... 2 1.2 De visie en missie... 3 1.3 Positie en opbouw... 3 2. Projecten... 5 2.1 Evaluatie

Nadere informatie

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1

Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaard Zaak- en Documentservices 1.1 Standaardservices voor het koppelen en ontsluiten van zaaksystemen en documentmanagementsystemen ten behoeve van zaakgericht werken en documentmanagement Documentversie:

Nadere informatie

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA

EXPERTADVIES StUF. Lucas Korsten en Piet Hein Minnecré, VKA EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF op de basislijst van open standaarden, inclusief aanpassingen naar aanleiding van de openbare consultatie EXPERTADVIES StUF Advies over plaatsing van StUF

Nadere informatie

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5

Koppelingen. Beleid voor het koppelen van informatiesystemen. Jaap Bakker. Versie 0.5 Koppelingen Beleid voor het koppelen van informatiesystemen In opdracht van Math Muijres (CIO) Jaap Bakker Status Concept Versie 0.5 Redactie Mark Slooff Datum 21-01-2010 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit

Integratiemakelaar en servicebus met volledige Digikoppeling connectiviteit INLEIDING OpenTunnel is een integratiemakelaar en enterprise servicebus oplossing met faciliteiten specifiek voor de Nederlandse overheid. Het laatste komt tot uitdrukking in ondersteuning voor Digikoppeling

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Document D-3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 (Olo3) - Toelichting componenten Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20

Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013. Pagina 1 van 20 Onderzoek best passende productie applicatie FUMO ICT voorziening per 2013 1 Pagina 1 van 20 Opzet van de vragenlijst Deel 1: inventarisatie huidige situatie Het eerste deel van deze vragenlijst is opgesteld

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en

Nadere informatie

High Level Architectuur Basisgemeente

High Level Architectuur Basisgemeente High Level Architectuur Basisgemeente 1 Dit document is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met: Lex de Wolff Ferry Brasz Simone Rodenburg Kees Brouwer Wil Janssen Jaap Dekker Apeldoorn Breda Enschede

Nadere informatie

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03.

Datum: 7-3-2014 Pagina: 1. Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik (versie 17) Standaard Uitwisseling Formaat. StUF 03. Pagina: 1 Standaard Uitwisseling Formaat StUF 03.01: In Gebruik Pagina: 2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING.5 1.1 LEESWIJZER.6 1.2 CONVENTIES7 2. GLOBALE FUNCTIONALITEIT EN OPZET VAN STUF8 2.1 INLEIDING.8 2.2

Nadere informatie

Business case Programma databeheer 15/16

Business case Programma databeheer 15/16 Business case Programma databeheer 15/16 30-4-2015 Van: Tom van t Zand Versie: 1.2 Bestemd voor: Stuurgroep prog. Databeheer 15/16 Datum: 30-4-2015 Versiebeheer Datum Versie Aangebrachte wijzigingen 10-04-2015

Nadere informatie

Totaaloplossingen voor de overheid

Totaaloplossingen voor de overheid Totaaloplossingen voor de overheid Met behulp van onze software kunnen overheidsorganisaties de klant centraal stellen, hun digitale dienstverlening optimaliseren en inspelen op actuele landelijke overheidsthema

Nadere informatie

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor

Digikoppeling bijeenkomst. Gegevensuitwisseling als verbindende factor Digikoppeling bijeenkomst Gegevensuitwisseling als verbindende factor Agenda Duur Onderwerp 09:30-10:00 Ontvangst 10:00-10:20 Opening en kennismaking 10:20-10:50 Inleiding producten gegevensuitwisseling

Nadere informatie

Architectuurprincipes SCD

Architectuurprincipes SCD Architectuurprincipes SCD Geldende uitgangspunten om te komen tot een samenhangende Drechtstedelijke informatievoorziening ten behoeve van de interne dienstverlening. In opdracht van Math Muijres (CIO)

Nadere informatie

GEMMA-Informatiearchitectuur

GEMMA-Informatiearchitectuur GEMMA-Informatiearchitectuur Dienstverlening door de gemeente Naam: Architectuurteam KING Versie: 1.0 Datum: 15-12-2009 Status: Eindversie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Aanleiding en reikwijdte...

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren

ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren ADDENDUM: Pre-fill e-formulieren services (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE GEMEENTEN & GERUIKERSVERENIGINGEN / SAMENWERKINGSVERANDEN & LEVERANCIERS ) Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven

Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven Atos e-suite Elektronische dienstverlening voor burgers en bedrijven PRODUCT BESCHRIJVING januari INHOUD Ambitie van gemeenten Wat biedt Atos e- Suite, voor burgers en bedrijven? Wat biedt Atos e- Suite,

Nadere informatie