Informatieplatform Vertex

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieplatform Vertex"

Transcriptie

1 Informatieplatform Vertex klanten Pagina 1 van 12

2 Vertex van Processfive het flexibele, open en dienstbare informatieen integratieplatform voor overheden De uitdagingen van deze tijd Of u nu werkt voor een Gemeente, Provincie, Waterschap, Drinkwaterbedrijf of voor een Samenwerkingsverband we worden allemaal geconfronteerd met de uitdagingen van de moderne tijd: een behoorlijke uitbreiding van het aantal gegevensbronnen en technieken, steeds meer domein overschrijdende informatievraagstukken, sterk toenemende complexiteit en kosten. Daar tegenover staat dat medewerkers, burgers, bedrijven en klanten steeds beter zijn geïnformeerd, willen worden geïnformeerd en hogere eisen stellen aan dienstverlening en informatieverstrekking. Software leveranciers met een eigen agenda Informatie-uitwisseling tussen verschillende softwareleveranciers blijkt keer op keer weer een enorme- en kostbare uitdaging te zijn. Dure koppelvlakken, ESB s, het dubbel opslaan van gegevens en een toename van het beheer wordt vaak verkocht als integratie en de gebruikte uitwisselingsstandaarden blijken toch niet zo standaard als eerder gedacht. Vaak kunnen we hierdoor niet het resultaat boeken dat we beoogden. Een voorzichtige conclusie is dat er behoefte is aan een leverancier die onafhankelijk van de gevestigde orde kan opereren, geen gebruik maakt van leverancier- en applicatie specifieke koppelvlakken, volledig werkt op basis van (open) standaarden en zich heeft gespecialiseerd op integratie van de informatievoorziening binnen het overheidsdomein. Herkenbare situatie? Als u zichzelf herkent in bovenstaande zaken dan komen we graag met u in contact en kunnen we u met advies en een oplossing terzijde staan om de uitdagingen van deze tijd echt het hoofd te bieden. Wij hebben een flexibel en open platform ontwikkeld waarbij we, puur vanuit de informatiebehoefte geredeneerd, naar integratievraagstukken kijken. Maar dan zonder het dubbel opslaan van gegevens en de aanschaf van dure koppelvlakken bij meerdere leveranciers. Dit doen we met een gezonde dosis weerstand tegen de op grote schaal aanwezige vendor lock-ins. klanten Pagina 2 van 12

3 Onze belofte! Wij zorgen voor de integratie en ontsluiting van de door u gewenste interne- en externe databronnen met ons integratie- en informatieplatform: Vertex. Het maakt daarbij niet uit welke dat zijn, welke technieken daarvoor nodig zijn, waar de data fysiek staat of om wat voor soort data het gaat. Het enige wat u hoeft te regelen is (leesrechten) toegang tot deze databronnen. In het integratiedeel van ons platform maken we, op basis van de voor uw situatie relevante standaarden, een zichtbare connectie tussen de databronnen en is het vervolgens aan uw creativiteit hoe u met de dan beschikbare en gekoppelde gegevens aan de slag wilt. Wilt u met één zoekopdracht in alle databronnen tegelijk zoeken en het resultaat in één interactief informatiedashboard tonen? Op een interactieve kaart (GIS) en in een interactieve grafiek? Een aantal nieuwe elektronische diensten (ediensten) voor uw Digitale Loket? Een deel van de gegevens als (open) data beschikbaar stellen? Alleen voor intern gebruik of ook mobiel? Laat het ons weten en we zorgen dat het voor elkaar komt. Kort samengevat: U gaat de gegevens uit uw databronnen integraal en vrij beschikbaar krijgen en daar onmiddellijk de vruchten van plukken; Mensen binnen de organisatie kunnen blijven werken met de door hen geliefde applicaties en de gegevens, welke met deze applicaties worden beheerd, komen wel breed beschikbaar voor de door u gewenste doeleinden; U kunt gaan kijken naar het saneren van dubbele functionaliteit in uw applicatielandschap; U bent direct minder afhankelijk van losse, tijdrovende en kostbare koppelingen en reduceert gelijk de redundante opslag van gegevens; U krijgt overzicht en grip op (de kwaliteit van) uw data; U gaat zonder enige twijfel geld besparen en toch (snel) voldoen aan de landelijke architectuurstandaarden. klanten Pagina 3 van 12

4 Op de hoogte blijven? Inmiddels hebben we met de inzet van Vertex al meerdere, normaliter zeer kostbare, integraties mogen verzorgen. Wilt u weten welke oplossingen we tot nu toe hebben gerealiseerd, wat we voor u kunnen betekenen en wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van Processfive? Neem dan alstublieft contact op met Maarten Stam op of mail naar Ook kunt u ons volgen op Twitter en/of Linkedin. Wij zijn u graag van dienst. klanten Pagina 4 van 12

5 Informatieplatform Vertex - Gerealiseerde oplossingen klanten Pagina 5 van 12

6 1. Vertex - Basisregistraties Voor Waterbeheerders, Belastingkantoren en Gemeenten heeft Processfive een informatieplatform opgezet voor het realtime bevragen, visualiseren en ontsluiten van alle basisregistraties. Doordat de gegevens uit de verschillende registraties, in relatie tot elkaar, logisch worden opgenomen in het Vertex platform, wordt snel inzichtelijk hoe een object zich ontwikkeld in de tijd, hoe de basisgegevens onderling (administratief en ruimtelijk) aan elkaar relateren, hoe deze geografisch georiënteerd zijn en welke relaties ze hebben met bijvoorbeeld subjecten in het beheergebied. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige gegevensbron(nen), eventueel in combinatie met externe gegevensbronnen en/of kan u worden geleverd inclusief gegevensmagazijn (RSGB 2.0). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: op basis van één ingang het stelsel van basisregistraties doorzoeken en/of bevragen (BAG, GBA, WOZ, NHR, BRK, BGT, BRT, BRO en BRV); het integraal visualiseren van de registraties en geautomatiseerd vergelijken van gegevens uit deze registraties. Vanzelfsprekend kan dit per jaar, zelf gekozen tijdseenheid of voor meerdere jaren; het gebruik van (geografische) gegevens uit diverse interne- en externe bronnen, onder andere: gegevensmagazijnen, assetregistraties, het Nationaal Georegister, het programma Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK), Globespotter, Luchtfoto s, BAG Bevragingen, NHR Bevragingen, RDW en CBS gegevens; het registreren, monitoren en afhandelen van terugmeldingen; het terugmelden naar landelijke voorzieningen (TMV en Digimelding); Deze oplossing kan geleverd worden inclusief Vertex: Datakwaliteit. klanten Pagina 6 van 12

7 2. Vertex - Datakwaliteit Maakt het mogelijk om realtime en op een eenvoudige manier uw interne- en externe gegevensbronnen integraal te bevragen, vergelijken en visualiseren. Ideaal voor het vergelijken en opwerken van uw eigen gegevensbronnen op basis van bijvoorbeeld de gegevens uit de basisregistraties. Het resultaat van de vergelijkingen wordt gevisualiseerd op dashboards waar administratieve- en ruimtelijke gegevens interactief samen werken. Middels diverse algoritmes doet het systeem suggesties voor de juiste waarde van een veld of een correctie van een gerelateerd record, zodat handmatig onderzoek tot een minimum kan worden beperkt. Dit stelt de gebruiker in staat om eventuele aandachtspunten vanuit diverse invalshoeken direct op te lossen en tevens direct de impact op de eigen bedrijfsdoelen en/of prestaties te bepalen. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige gegevensbron(nen), eventueel in combinatie met externe gegevensbronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het beantwoorden van kwaliteitsvraagstukken over uw interne- en externe registraties heen; realtime monitoring van de kwaliteit van uw gegevens over uw interne- en externe registraties heen; managementinformatie over uw interne- en externe registraties heen; het, op basis van algoritmes, doen van suggesties voor de juiste waarden van een veld of een te koppelen record; het opwerken van uw eigen registraties; het signaleren van trends en het bewaken van de voortgang in het kader van het opwerken van gegevens; deze oplossing kan geleverd worden inclusief Vertex Basisregistraties (inclusief de mogelijkheid tot het terugmelden van geconstateerde fouten). klanten Pagina 7 van 12

8 3. Vertex - Projecten Voor het monitoren van projectmatige werkzaamheden in de openbare ruimte heeft Processfive een informatieplatform opgezet voor het registreren, beheren en visualiseren van diverse soorten projectgegevens: administratief, ruimtelijk (bijvoorbeeld werkgrenzen, ondergronden), documenten, foto s en meetresultaten. Opdrachtgevers, aannemers, burgers en bedrijven kunnen nu, waar gewenst, inzicht krijgen in de doelstelling van het project, de uit te voeren werkzaamheden, de (afbakening van de) projectlocatie en de invloed van de werkzaamheden op de omgeving (het meten en visualiseren van bijvoorbeeld trillingen, grondwaterstanden, waterpeilen en temperaturen). Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige gegevensbron(nen), eventueel in combinatie met externe gegevensbronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het invoeren, raadplegen, muteren ven verwijderen van administratieve- en ruimtelijke projectgegevens; het realtime opvragen en visualiseren van meetgegevens binnen een bepaalde periode; het importeren en exporteren van meetgegevens; het opslaan en ontsluiten van projectdocumentatie; het op een Google-manier zoeken in uw projecten, locaties, adressen, meta data van uw documenten/foto s, en meetresultaten tegelijk; het via camera s monitoren van de bouwlocatie; het gebruiken van alle voor u beschikbare basisregistraties (Adressen, Gebouwen, Percelen, GBKN, Top10NL, etc.); integratie met 360o panorama foto s (Globespotter); het gebruiken van luchtfoto s als ondergrond. klanten Pagina 8 van 12

9 4. Vertex - Klanten & Assets Voor Gemeenten, Energie-, Drinkwater- en Telecombedrijven heeft Processfive een integratie- en informatieplatform ingericht om alle gegevens rondom de levering van energie, drinkwater, digitale diensten en het afvoeren van afvalwater geïntegreerd te visualiseren. Het is niet meer nodig om uw asset-, aansluitschetsen- (bijvoorbeeld: Diasys), klantenregistratie (CRM) en financiële administratie los te bevragen. Uw klanten en medewerkers kunnen nu in één platform alle gegevens rondom een klant of object snel en eenvoudig raadplegen. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige gegevensbron(nen), eventueel in combinatie met externe gegevensbronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het raadplegen, registeren, muteren en verwijderen van distributieleidingen, afsluiters, putten, aansluitleidingen, aansluitpunten, adressen, gebouwen, klanten, meters, meterstanden, verbruik en aansluitschetsen (schetsje van de aansluiting); het gebruiken van alle voor u beschikbare basisregistraties (Bedrijven, Adressen, Gebouwen, Percelen, GBKN, Top10NL, etc.); integratie met 360o panorama foto s (Globespotter); het gebruiken van luchtfoto s als ondergrond; Middels de generieke Vertex API kunnen al deze gegevens ook integraal als webservice worden ontsloten naar uw andere (mobiele) applicaties, zaaksysteem, website of ketenpartners. integratie met de componenten van de Vertex Projecten oplossing. Hiermee kunnen vragen als: Welke aansluitingen liggen in- of nabij een projectlocatie? en/of Welke klanten wonen in- of nabij een projectlocatie? worden beantwoord. klanten Pagina 9 van 12

10 5. Vertex Waterbeheer Een voor waterbeheerders ingericht open platform voor het integreren en ontsluiten van objectgegevens, meetgegevens, modellen en algoritmen. Het platform integreert uw huidige objectregistraties: waaronder IRIS, bestaande gegevensmagazijnen, legger-/beheerregisters, basisregistraties, eigen ondergronden, sensor-, neerslag- en bodemgegevens. Middels de interactieve dashboards worden de objecten en de (bijbehorende) meetgegevens gevisualiseerd. Met de generieke Vertex API kunnen al deze gegevens ook integraal als webservice worden ontsloten naar uw andere (mobiele) applicaties, zaaksysteem, website of ketenpartners. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige gegevensbron(nen), eventueel in combinatie met externe gegevensbronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het raadplegen van object- en onderhoudsgegevens waterkeringen, legger Wateren, legger Regionale Waterkeringen, waterstanden boezem en poldergemalen, de gemalen (incl. capaciteit), start- en stoptijden gemalen, pompen, status van inlaatwerken, stuwen (incl. standen), chloridegehalte, zomeren winterpeilen, monsters, waarnemingen en analyseresultaten; het koppelen met o.a.: IRIS, ArcGISOnline, ArcGIS Server, Lizard platform, Hydrocity, InterAct SaaS voor sensordata, het KNMI, het DataDijkServiceCentrum, Landelijke voorzieningen Basisregistraties, PDOK en bestaande gegevensmagazijnen; het gebruiken van alle voor u beschikbare basisregistraties (Adressen, Gebouwen, Percelen, GBKN, Top10NL, etc.); integratie met 360o panorama foto s (Globespotter); het gebruiken van luchtfoto s als ondergrond. klanten Pagina 10 van 12

11 6. Vertex Inspecties Een voor de publieke- en private sector ontwikkelt, modern informatieplatform ter ondersteuning van het NEN2767 inspectieproces voor IMGEO (BGT) objecten. Het platform stelt de gebruikers in staat om een registratie bij te houden van klanten, projecten, medewerkers, prijstabellen, objecten, decompositie van objecten, inspecties, foto s (en andere bestanden), gebreken en maatregelen. Middels interactieve overzichten (lijsten, grafieken) kan worden gerapporteerd vanuit diverse invalshoeken: meerjarenprognose, conditie, kostenplaats, kwaliteitsniveau per gebied en per object, areaal, project en periode. Deze oplossing kan geplaatst worden op uw huidige gegevensbron(nen), eventueel in combinatie met externe gegevensbronnen en/of kan u worden aangeboden als Software as A Service (SaaS). Specifiek kan worden voorzien in de mogelijkheid tot: het raadplegen, registeren, muteren en verwijderen van klanten, projecten, medewerkers, prijstabellen, objecten, decompositie van objecten, inspecties, bestanden, gebreken en maatregelen; het gebruiken van alle voor u beschikbare basisregistraties (Adressen, Gebouwen, Percelen, GBKN, Top10NL, etc.); integratie met 360o panorama foto s (Globespotter); het gebruiken van luchtfoto s als ondergrond; Middels de generieke Vertex API kunnen al deze gegevens ook integraal als webservice worden ontsloten naar uw andere (mobiele) applicaties, website, opdrachtgevers of ketenpartners; integratie met de componenten van de Vertex: Projecten oplossing, waarmee bijvoorbeeld de vervanging en/of nieuwe aanleg van objecten kan worden geadministreerd; integratie met de componenten van de Vertex: Waterbeheer oplossing, om watersysteemobjecten uit uw eigen administratie als basis te nemen voor de inspectie. klanten Pagina 11 van 12

12 klanten Pagina 12 van 12