CORSTENS informatie-architectuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CORSTENS informatie-architectuur"

Transcriptie

1 CORSTENS informatie-architectuur Onafhankelijk adviseur voor: Visie-ontwikkeling Analyse Modellering Ontwerp en specificatie Planning en programmering Supervisie en testen Specialismen: Informatie-architectuur Semantische modellering Ruimtelijke informatie (BIM, GIS) v/h URBIDATA Veel ervaring bij overheid (Informatieplanning, Datawarehousing, BAG, BIM, (I)ENC) 1

2 Miniseminar Gebiedsmodellen 31 maart

3 Voorstellen en Inventarisatie gegevens- en informatieproblemen 3

4 GebiedsModellen en GebiedsInformatieModel Hein Corstens, 31 maart

5 5

6 Miniseminar Gebiedsmodellen 1. Gegevensproblematiek en de aanpak ervan 2. Gebieden 3. Modellen 4. Gebiedsmodellen 5. Implementatie 6. Afsluiting 6

7 1. Gegevensproblematiek en de aanpak ervan 7

8 Gegevensproblemen Gegevens zijn: Fout Niet eenduidig (semantisch, syntactisch) Tegenstrijdig Ongeldig Overtollig Onnauwkeurig Niet actueel Onvolledig Onbruikbaar Niet beschikbaar Onvoldoende beschermd 8

9 ( n) Oplossing: Maak een model (een index, een ontologie, een thesaurus ) ONAFHANKELIJK van de informatiesystemen die je hebt, waarin je alles logisch ordent wat je in het universe of discourse hier een GEBIED tegenkomt. En gebruik dat om de gegevens te ordenen of informatie te onttrekken. 9

10 2. Gebieden 10

11 Wat is een gebied? 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 SE-Activiteit 1: bepaal het gebied waarbinnen de aanpassing aan de infrastructuur (het systeem) ligt en de eisen op gebiedsniveau. 17

18 Gebied 18

19 Wat is een gebied? Tijdruimte Die aardoppervlak snijdt Oppervlakte om de gedachten te bepalen - van 1 à ha Levensduur 50 à 200 jaar of meer Functioneel gedefinieerd: productie, onderwijs, research, e.d. een campus, een (lucht)haven, een wijk, e.d. 19

20 verwerving bouwplanontwikkeling en realisatie Een gebied is complex vergunningverlening handhaving verkeersmanagement veiligheid asset management inrichting en beheer openbare ruimte bestemmingsplanontwikkeling leidingenbeheer visualisatie ruimtelijke planvorming grondexploitatie programmering energie management potentie-analyse waterbeheer bodembeheer archeologisch onderzoek 20

21 Relevante ontwikkelingen Smart City Omgevingswet 21

22 Stad is een smartphone op palen 22

23 Smart City 23

24 Smart City Gebruik van: Sensoren Camera s Snelle netwerkverbindingen Transponders, RFID E.a. Gericht op: Veiligheid Duurzaamheid Mobiliteit Gezelligheid Relevante ontwikkelingen: Hergebruik van materialen (C2C) Internet of Things 3D Printing Slimme voertuigen Systemen: Besturingssystemen Bedieningssystemen Veiligheidssystemen Communicatiesystemen Energiesystemen Informatiesystemen Transmissiesystemen 24

25 Copenhagen Wheel 25

26 Functionele Ruimten Fysieke Objecten Systemen 26

27 27

28 28

29 Een gebied is complex Veel activiteiten Veel data Complexe wetgeving 29

30 Beheer en ontwikkeling van gebieden Asset Management Systems Engineering 30

31 Asset Management 31

32 32

33 Asset Management Landscape 33

34 34

35 NEN 2767 Doel: conditiemeting Opbouw: hiërarchie: Beheerobject (bijv. Brug beweegbaar) Element (bijv. Fundering) Bouwdeel (bijv. Balk) 35

36 36

37 Systems Engineering Interdisciplinair afbakening vanuit het gebruiksdoel optimalisatie gebruiksdoel over de GEHELE levenscyclus iteratieve werkwijze bij de ontwikkeling; er wordt iteratief gespecificeerd (functies eisen oplossingen) top-down ontwikkeling en bottom-up realisatie expliciete informatie-overdracht tussen de fasen BIM, Gebiedsmodel gestructureerde registratie van eisen, objecten en activiteiten. 37

38 Systems Engineering 38

39 Functies-Eisen-Bouwdelen Bron: COINS 39

40 Een gebied is complex Aandacht voor systematisch beheer (Asset Management) Systematische ontwikkeling (Systems Engineering) 40

41 3. Modellen enzovoorts 41

42 We hebben een informatieprobleem! Hoe gaan we dat aanpakken? 42

43 data 43

44 Ad hoc? 44

45 Totaal? 45

46 Iets ertussenin data informatiefabriek Op basis van een MODEL 46

47 Modelmatige aanpak Systeem Model 47

48 Modelmatige aanpak Systeem class SluisSysteem Model Sluis (Fysiek Object) SluisConstructie SluisSysteem 1 1 Sluisterrein SluisBouwwerk Besturing systeem Bediening systeem Voorhav en/ Uitv aargebied Constructie 2 1..* Sluishoofd Veiligheid systeem 1 0..* Communicatie systeem 1..* Beweegbaar Keermiddel Energie systeem Informatie systeem 1 1..* Geleidewerk Profiel bescherming 0..* 1..* 0..* Waterbeheer Voorziening 0..* Scheepv aart v oorziening 0..* 0..* 0..* Sluiskolk Constructie Sluis Plateau Technische Ruimte 0..* 1 Transmissie Installatie 0..* 0..* Onderhouds Voorziening 0..* 1 Sluisfundering 48

49 49

50 50

51 Basis: ontologie Oorspronkelijk: de tak van filosofie, die op zoek gaat naar het wezen van de werkelijkheid en wat haar constitueert <Aristoteles> Later: de studie van alle mogelijke algemene ordeningen van de wereld In info: strikt conceptueel schema over een bepaald domein In semantisch web: hulpmiddel voor machineleesbaarheid van termen 51

52 Taxonomie Basis: ontologie Rijk: Animalia (Dieren) Stam: Chordata (Chordadieren) Klasse: Mammalia (Zoogdieren) Orde: Cetacea (Walvissen) Onderorde: Odontoceti (Tandwalvissen) Familie: Delphinidae (Dolfijnen) Partonomie 52

53 4. Gebiedsmodellen 53

54 Gebieds Informatie Model (GIM) FUNCTIE/ EIS GIM GEBIEDS- OBJECT ACTIVITEIT/ ZAAK 54

55 GebiedsInformatieModel Geometrie NEN3610 CityGML IFC 55

56 56

57 GEBIED 57

58 Gebiedsmodel Model van één gebied op basis van een GebiedsInformatieModel Instantie van een GebiedsInformatieModel 58

59 GebiedsModel Gebied bestaat uit Gebouw G1 Gebouw G2 G3 Weg W1 Terrein T1 Water W1 enz. 59

60 Gebied bestaat uit Gebouw G1 Gebouw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel B1 Ruimte R1 Wegvak V1 Wegvak V2 Bouwdeel B2 Ruimte R2 Install I1 Strookvak S1 Strookvak S2 Straatmeubel M1 Bevindt zich in Staat op enz. 60

61 Taxonomie (CB_NL) 61

62 5. Implementatie 62

63 Allerlei toepassingen 63

64 Wat is een BIM Elektronisch model, waarin de relevante informatie van en voor de betrokken partijen en disciplines over een te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren bouwwerk eenduidig, eenmalig, objectgericht en integraal is opgeslagen. GIS Informatiesysteem, gespecialiseerd in de verwerking van gegevens die refereren aan een locatie op aarde (coördinaten) 64

65 BIM GIS 65

66 Waarom? BIM Ontwerpen, bouwen en beheren: Betere samenwerking Minder fouten Meer kwaliteit BIM: Building Information Management Gericht op creatie GIS Registratie Raadpleging/presentatie (cartografie) Analyse Afstanden, oppervlakten Nabijheid Bereikbaarheid Enz. Integratie Gericht op kennis 66

67 BIM GIS 67

68 Typisch BIM 3D visualisatie en 2D views (plattegronden, doorsneden, aanzichten, details) Schaal: 1:500 à 1:5; (nu: LOD 000 LOD 400) Solids, surfaces Clash Control Analyse (milieu, onderhoud, kosten) GIS Kaarten en lagen. Tendens naar 3D Schaal : - Grootschalig: 1:200 à 1: Kleinschalig: 1: à 1: ; nu: LOD 0 LOD 4) Rastermodel, vectormodel Analyse: overlay, maar meer en meer 2.5D en 3D 68

69 BIM GIS 69

70 BIM GIS LOD 000 LOD 100 LOD 200 LOD 300 LOD 400 LOD

71 BIM en GIS Verschillen: Schaal, toepassingsgebied, technieken, standaarden Overeenkomsten: Ruimtelijke informatiesystemen (met ontmoeting op gebiedsniveau) 71

72 BIM en GIS Steeds meer uitwisseling Steeds meer overlap Integratie door afstemming van standaarden en... 72

73 Gebiedsmodel GIS Gebied bestaat uit Gebouw G1 Gebouw G2 Weg W1 Terrein T1 Water W1 Bouwdeel B1 Bouwdeel B2 Ruimte R1 Ruimte R2 Installatiemodel Install I1 Wegvak V1 Strookvak S1 Wegvak V2 Strookvak S2 Straatmeubel M1 BIM Bevindt zich in BIM Staat op enz. 73

74 BIM Virtueel bouwen en beheren BIM én GIS Virtueel ontwikkelen en beheren Gebiedsmodel Gebied Tijd 74

75 AM -systemen Beheer Openbare Ruimte 75

76 Semantic Web (Web 3.0) Web met: Linked Data (data waartussen betekenisvolle relaties) Data stores Expliciete metadata Ontologieën Speciale talen zoals RDF en OWL Applicaties, die informatie creëren m.b.v. de data Nu al zijn vele data gelinkt Web: van Omgevallen boekenkast naar Bibliotheek 76

77 77

78 Product Lifecycle Management Geïntegreerd beheer van de volledige levenscyclus van producten, inclusief hun ontwikkeling, toelevering, productie, distributie, afzet en onderhoud. Voorbeelden: Teamcenter (Siemens) Enovia Smarteam (Dassault) Windchill (PTC) AutoDesk PLM

79 79

80 Implementatie Gebiedsmodel BIMx GISy AMz PLM Gebieds-Model FMq Web

81 GebiedsModel - toepassing Vastlegging van de structuur van een gebied door identificatie en definitie van de objecten en relaties daartussen. Referentie naar/koppeling met: gegevens over kenmerken (IST én SOLL), gedrag, documenten (content), processen, ruimtelijke modellen. én: functionaliteiten: visualisatie, import/export, raadplegen, presenteren, rapporteren, koppelen. 81

82 6. Afsluiting 82

83 Recap Veel gegevensproblemen Oplossing: Modelmatige aanpak: Gebiedsmodel Tevens basis voor AM en SE Basis: ontologie GebiedsInformatieModel Gebaseerd op standaarden (met name: CB-NL) Implementatie: m.b.v. PLM (en BIM, GIS, AM en WEB 3.0) 83

84 Terugkoppeling naar gegevens- en informatieproblemen 84

85 Quick Scan Gebiedsmodel Inhoud: 1. Kick-off meeting 2. Inventarisatie a.d.h.v. interviews en desk research 3. Samenvatting SOLL 4. Samenvatting IST 5. Advies over IST SOLL 6. Eindpresentatie IST en SOLL betreft: 1. Data 2. Processen 3. Applicaties 4. Technische infra 5. Organisatie

86 Info Hein Corstens: GeoBuzz 25/

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Inleiding. De invoering van BIM

Inleiding. De invoering van BIM BIM ACADEMIE Inleiding De voordelen van Bouwwerk Informatie Modellen, kortweg BIM, zijn inmiddels in de hele bouwketen bekend. We bouwen kwalitatief beter, efficiënter, economisch voordeliger én sneller

Nadere informatie

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012

Model BIM Protocol. IPC voor Architecten Collectief Project BIM. IPC voor architecten - Collectief project BIM. Dummy 5 januari 2012 IPC voor Architecten Collectief Project BIM Model BIM Protocol Dummy 5 januari 2012 Dit is een levend document dat steeds verder, in steeds grotere mate van detail wordt uitgewerkt. De tekst in rood geeft

Nadere informatie

Augmented Landmarks. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Adviesrapport. Versie 1.0 [Final]

Augmented Landmarks. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Adviesrapport. Versie 1.0 [Final] Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Augmented Landmarks Adviesrapport Versie 1.0 [Final] Hans Horn, Youssef Ibrahimi, Ismail Ait Mouhou Thomas Gunther, Arnold Eriks en Rio Tri Harsono 24-5-2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector

Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Leidraad voor Systems Engineering binnen de GWW-sector Inhoudsopgave VOorwoord 4 Leeswijzer 6 1. Systems Engineering 8 1.1 Achtergronden 8 1.2 Systeemdenken

Nadere informatie

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep

vrg: trefwoord trefwrd onderverdeling omschrijving PPF Projectmatig werken Overeenkomst tussen projectleider en de stuurgroep PPF Projectmatig werken Hoofdstuk: 0 aant Css: 3 271 Iteratie blz 999 999 Iteratie is herhaling, Iteratief is herhalend. Deze termen zijn begrippen uit de wiskunde en de informatica, bedoeld om aan te

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ

Nieuws. Woord van de voorzitter. In dit nummer. Nummer 104, september 2011 AANGESLOTEN BIJ AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 104, september 2011 Woord van de voorzitter Voor u ligt dan weer de derde Stumico nieuwsbrief van dit jaar.de regelmatige lezer zal zien dat er iets is veranderd. In het vorige

Nadere informatie

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het

ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het Methodieken 5.5 ITIL wordt algemeen gezien als de de facto standaard voor het inrichten van IT-service-managementorganisaties. Mede door het succes van ITIL zijn er andere modellen ontwikkeld, zoals ASL.

Nadere informatie

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

DGMR. Meer dan een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software een oplossing. Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software adviseurs. Bouwfysica Energie en Duurzaam Bouwen Brandveiligheid DGMR. Meer dan een oplossing. DGMR is meer dan een raadgevend

Nadere informatie

Beheersbaar regisseren vastgoed (ontw) samenwerken met BIM

Beheersbaar regisseren vastgoed (ontw) samenwerken met BIM Beheersbaar regisseren vastgoed (ontw) samenwerken met BIM Joost Wijnen dir/eig. jw@oadis.com 0413-216300 Joost Wijnen Co-auteur BIGBIMlittlebim Introductie Oadis Anno 2013 zien we veel 3D, maar te weinig

Nadere informatie

Pilot assetmanagement

Pilot assetmanagement Resultatenrapport PILOT assetmanagement Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Pilot assetmanagement Uitgegeven door: Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) Informatie: Drs. M.J.W.

Nadere informatie

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL

Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL Solution Architectuur I-Bridge 3.0 De IST en de SOLL : Auteur : Drs. V.G. Hoek Status : Definitief Versienummer : V1.0 Datum : 03-12-2012 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Woord van de voorzitter

Woord van de voorzitter AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 98, april 2010 Woord van de voorzitter Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest zit het eerste kwartaal er al weer op en hebben we net de BIMCaseweek achter de rug. Hoewel

Nadere informatie

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek

Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek Het belang van de geschiedenis voor hoe we nu en in de toekomst zullen leven, wordt algemeen erkend. Van die geschiedenis zijn er in onze omgeving nog tal van tastbare resten te zien en te beleven. Overal

Nadere informatie

Ruud van Tongeren - Voorzitter ruud.vantongeren@arcadis.nl Twitter: @RuudVanTongeren. In dit nummer

Ruud van Tongeren - Voorzitter ruud.vantongeren@arcadis.nl Twitter: @RuudVanTongeren. In dit nummer AANGESLOTEN BIJ Nieuws Nummer 103, juni 2011 Woord van de voorzitter Voordat ik ook maar iets meer over de vereniging zeg wil ik eerst toch vanuit hier nog even stil staan bij het afscheid van Dick Stoelhorst,

Nadere informatie

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting

Bedrijfsinformatiearchitecturen. De brug tussen business en ICT. Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan voor uw bedrijfs- en informatie-inrichting Bedrijfsinformatiearchitecturen De brug tussen business en ICT Een bestemmingsplan

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids TRAINING@CADAC DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN

C A D A C T R A I N I N G S G I D S. GeCoMbineerde. trainingsgids TRAINING@CADAC DÉ 2 AUTODESK SHAREPOINT EN Januari 2008 C A D A C T R A I N I N G S G I D S sharepoint special sharepoint Voor edm-toepassingen GeCoMbineerde trainingsgids Wet- & regelgeving autocad Map & CiVil 3d LEES ALLES OVER INTEGRATIE VAN

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij:

B I D O C. Rijkswaterstaat. (bibliotheek en documentatie) ISBN 978.90.5773.348.2. Publicaties van de ST0WA kunt u bestellen bij: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Rijkswaterstaat B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus5044, 2600 GA DELFT Tel. 015-2518 363/364 ISBN 978.90.5773.348.2 stowa@stowa.nl

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

BETER BEHEER MET BIM

BETER BEHEER MET BIM KENNISCENTRUM TECHNIEK BETER BEHEER MET BIM van informatiemodel naar informatiemanagement Willem Verbaan Léander van der Voet Jelle de Boer Erik Visser Diederik de Koe 04 Introductie publicatiereeks HvA

Nadere informatie

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart

Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren voor veiligheid en welvaart Nationale Innovatieagenda Veiligheid 2015 Publiek-privaat innoveren

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Implementatiehulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werken Studentmobiliteit Onderzoeksdata Cloud computing Integratie Business Informatievoorziening

Nadere informatie

IBM SMARTER BUILDINGS

IBM SMARTER BUILDINGS IBM SMARTER BUILDINGS IBM Tririga Integrated Workplace Management System MACS BVBA Museumstraat 8 2000 Antwerpen 0032 (0)3 237 1755 www.macs.be Smarter Buildings Vandaag de dag wordt steeds meer waarde

Nadere informatie

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management?

Inleiding. Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management Wat, waarom en hoe? Asset management? Inleiding Stand van zaken Nederland? Groeiende druk op de buitenruimte Veeleisende burgers Krimpende budgetten en Risico management Planmatig en weinig flexibiliteit en creativiteit; Beheer en onderhoud

Nadere informatie

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT

e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT e-hrm Aanpak en techniek - wegwijzer - basistechniek - aanpak - procesmodellering - organisatie - selecteren van nieuwe software - privacy en ICT U aangeboden door IBS Nederland B.V. Auteur: A.M. van den

Nadere informatie

Project Initiatie Document

Project Initiatie Document Project Initiatie Document Intelligent Bridge 3 Projectnummer : P4453 (NVBR) P22015783 (Defensie) Auteur : R. van Bladel Status : Definitief Versienummer : V2.0 Datum : Juni 2011 Blad : 2 / 29 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen

Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen Kennisintensieve ICT voor de tuinbouwketen J.L. Top, C.N. Verdouw, J.W. Donkers, A.J.M. Beulens Wageningen UR e-mail:jan.top@wur.nl Samenvatting Informatietechnologie kan bijdragen aan verhoogde efficiëntie,

Nadere informatie