Hurtigvejledning / Verkorte handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hurtigvejledning / Verkorte handleiding"

Transcriptie

1 System til blodsukkermåling Bloedglucosesysteem Hurtigvejledning / Verkorte handleiding

2

3 System til blodsukkermåling Hurtigvejledning Start her for at: Lære systemet at kende Kontrollere apparatets indstillinger Tage en prøve 1

4 Lær OneTouch Vita systemet til blodsukkermåling at kende Apparat Port til teststrimmel Sæt teststrimlen ind her, så apparatet tændes Display mmol/l er den forudindstillede måleenhed Op- og nedknapper Vælg, eller skift information Angiver valg og indstillinger, der er tilgængelige med op- eller ned-knappen Dataport Tilslut for at downloade til en computer Knappen OK Tænder/slukker for apparatet Bekræfter valg og indstillinger Læs omhyggeligt de detaljerede instruktioner i brugervejledningen til OneTouch Vita, herunder advarsler og forholdsregler, der relaterer til anvendelse af produktet. 2

5 Teststrimmel Kontrolvindue Kant til påføring af prøve Elektroder Sættes ind i teststrimmelporten Fingerprikker Ladningsknap Udløserknap Dybdeindikator Hætte til fingerprikker til blodprøvetagning fra fingerspidsen og justering af dybde 3

6 Kontrollér apparatets indstillinger 1 Tryk på, og hold knappen nede, til apparatet tændes. Efter det sorte opstartsskærmbillede vises skærmbilledet SPROG. 2 Tryk på eller for at fremhæve det ønskede sprog, og tryk på. SPROG ENGLISH DANSK NEDERLANDS Skærmbilledet INDSTILLINGER vises. Hvis sproget, datoen og klokkeslættet er korrekt, skal du trykke på for at vende tilbage til HOVEDMENU. INDSTILLINGER DANSK 11/OKT/08 11:15 mmol/l OK ÆNDR 3 Hvis en indstilling ikke er korrekt, skal du vælge ÆNDR og trykke på. 4

7 Skærmbilledet SPROG vises igen. SPROG ENGLISH DANSK NEDERLANDS 4 Hvis sproget, du valgte i trin 2, er korrekt, skal du trykke på. Når du trykker på, efter at du har foretaget dine valg, bekræfter du de enkelte indstillinger, og du bliver ført videre til næste skærmbillede. 5

8 Kontrollér apparatets indstillinger (fortsat) 5 På skærmbilledet DATO OG TID skal du trykke på eller for at ændre årstallet. Tryk derefter på. Gentag disse trin for at indstille måned og dag. DATO OG TID DATO: 11 / OKT / 2008 TID: 11 : 15 Formaterne for dato og klokkeslæt er forudindstillede. Disse indstillinger kan ikke ændres. 6 Tryk på eller for at indstille timetallet, og tryk på. Gentag dette trin for at indstille minuttallet. DATO OG TID DATO: 11 / OKT / 2008 TID: 11 : 15 Når du trykker på efter indstilling af minuttallet, føres du videre til skærmbilledet INDSTILLINGER. 6

9 7 Tryk på for at gemme indstillingerne og vende tilbage til HOVEDMENU. For at justere en indstilling skal du vælge ÆNDR og trykke på for at vende tilbage til skærmbilledet SPROG. Udfør trin 3 6 for at foretage de ønskede ændringer. INDSTILLINGER DANSK 11/OKT/08 11:15 mmol/l OK ÆNDR For at sikre, at systemet fungerer korrekt, skal du udføre en test med kontrolopløsning, inden du udfører din første blodsukkermåling. Se afsnittet om test med kontrolopløsning i brugervejledningen til OneTouch Vita. 7

10 Tag en prøve (fra fingerspidsen) Forbered fingerprikkeren Vask hænderne grundigt med varmt vand og sæbe, før du foretager testen. Skyl og tør hænderne. 1 Tag hætten af fingerprikkeren. 2 Sæt lancetten i, og skru beskyttelseshætten af. Sæt fingerprikkerens hætte på. 8

11 3 Drej hætten for at justere indstiksdybden. Brug et højere tal til et dybere stik. 4 Skub ladningsknappen tilbage, til den klikker. 9

12 Tag en prøve (fra fingerspidsen) (fortsat) Påfør prøven og få resultatet Elektroder 1 Sæt en teststrimmel i som vist. Apparatet tænder. Vent, til skærmbilledet PÅFØR PRØVE vises på displayet. Teststrimmelport 2 Hold fingerprikkeren mod siden af din finger, og tryk på udløserknappen. Massér fingeren, så du får en rund dråbe blod. 10

13 3 Placer teststrimlen, så den smalle kanal næsten rører overfladen af bloddråben. Smal kanal 4 Berør og hold kanalen langs bloddråbens overflade. Når kontrolvinduet er fyldt ud, begynder apparatet en nedtælling fra 5 til 1. Kontrolvindue fyldt 11

14 Tag en prøve (fra fingerspidsen) (fortsat) Dit blodsukkerniveau vises på displayet sammen med måleenhed og dato og klokkeslæt for testen. (Eksempel) Op-/ned-pilene, der blinker i skærmbilledets nederste, venstre hjørne, er en påmindelse om, at du skal føje et måltidsflag eller fasteflag til resultatet. Se brugervejledningen vedrørende vejledning om brug af flag. Sæt ikke den brugte teststrimmel tilbage i beholderen, når du har udført en test. Det er vigtigt at sørge for at kassere den brugte lancet med forsigtighed efter hver brug for at undgå utilsigtede skader med lancetstik. Brugte teststrimler og lancetter betragtes muligvis som miljøfarligt affald i dit område. Følg altid din diabetesbehandlers anbefalinger eller de lokale bestemmelser for korrekt bortskaffelse. 12

15 Tillykke! Du har nu gennemført din første blodsukkertest med OneTouch Vita apparatet. For at beskytte dit apparat beder vi dig bruge et par minutter på at udfylde og sende dit garantibevis. Du kan også registrere dit apparat online på 13

16 NOTATER: 14

17

18

19 Bloedglucosesysteem Verkorte handleiding Begin hier om: Uw bloedglucosesysteem te leren kennen De instellingen van uw meter te controleren Een test uit te voeren 1

20 Uw OneTouch Vita bloedglucosesysteem leren kennen Meter Teststrippoort Steek de teststrip hier in om de meter in te schakelen Scherm mmol/l is de standaard ingestelde meeteenheid Pijltjestoetsen Hiermee selecteert of wijzigt u informatie Gegevenspoort Aansluiting om de gegevens naar de computer te downloaden Geeft de selectie en instellingen aan die met behulp van de pijltjestoetsen gekozen kunnen worden OK-toets Schakel de meter in/uit Bevestigt selecties en instellingen Lees a.u.b. de gedetailleerde instructies in uw OneTouch Vita gebruikershandleiding zorgvuldig door, inclusief waarschuwingen en voorzorgen met betrekking tot het gebruik van het product. 2

21 Teststrip Bevestigingsvenster Rand om druppel aan te brengen Contactstaafjes In teststrippoort steken Prikpen Spanmechanisme Ontspanknop Diepte-indicatie Dop van de prikpen voor het nemen van een bloeddruppel uit de vingertop en het instellen van de diepte 3

22 De instellingen van uw meter controleren 1 Houd ingedrukt totdat de meter wordt ingeschakeld. Na het zwarte opstartscherm verschijnt het scherm TAAL. 2 Druk op of om uw taalkeuze te selecteren en druk op. TAAL ENGLISH DANSK NEDERLANDS Het scherm INSTELLINGEN verschijnt. Als de taal, datum en tijd juist zijn, drukt u op om terug te keren naar het HOOFDMENU. INSTELLINGEN NEDERLANDS 11/OKT/08 11:15 mmol/l OK VERANDER 3 Als een instelling onjuist is, selecteert u VERANDER en drukt u op. 4

23 Het scherm TAAL wordt opnieuw weergegeven. TAAL ENGLISH DANSK NEDERLANDS 4 Als uw taalkeuze in stap 2 juist is, drukt u op. Door op te drukken nadat u uw keuze hebt gemaakt, wordt elke instelling bevestigd en wordt u naar het volgende scherm gebracht. 5

24 De instellingen van uw meter controleren (vervolg) 5 Druk in het scherm DATUM EN TIJD op of om het jaar te wijzigen en druk vervolgens op. Herhaal deze stappen om de maand en dag in te stellen. DATUM EN TIJD DATUM: 11 / OKT / 2008 TIJD: 11 : 15 Het datum- en tijdformaat is vooraf ingesteld. U kunt deze instellingen niet veranderen. 6 Druk op of om het uur in te stellen en druk vervolgens op. Herhaal deze stap om de minuten in te stellen. DATUM EN TIJD DATUM: 11 / OKT / 2008 TIJD: 11 : 15 Door op te drukken na het instellen van de minuten, gaat u terug naar het scherm INSTELLINGEN. 6

25 7 Druk op om uw instellingen op te slaan en terug te keren naar het HOOFDMENU. INSTELLINGEN NEDERLANDS 11/OKT/08 11:15 mmol/l OK VERANDER Selecteer VERANDER en druk vervolgens op om een instelling aan te passen en terug te keren naar het scherm TAAL. Volg stap 3 6 om de gewenste wijzigingen door te voeren. Om er zeker van te zijn dat uw systeem behoorlijk werkt, voert u een test met controlevloeistof uit voordat u uw bloedglucose voor het eerst test. Raadpleeg het gedeelte Testen met controlevloeistof in uw OneTouch Vita gebruikershandleiding. 7

26 Een test uitvoeren (bloeddruppel uit de vingertop) De prikpen klaarmaken Was uw handen met warm water en zeep voordat u een test uitvoert. Spoel en droog af. 1 Klik de dop van de prikpen af. 2 Duw het lancet in de prikpen en draai het beschermdopje los. Plaats de dop terug op de prikpen. 8

27 3 Draai aan de dop om de prikdiepte in te stellen. Gebruik grotere getallen voor een diepere prik. 4 Schuif het spanmechanisme naar achteren tot u een klik hoort. 9

28 Een test uitvoeren (bloeddruppel uit de vingertop) (vervolg) Uw bloeddruppel aanbrengen en het resultaat bekijken 1 Steek een teststrip in de meter zoals aangegeven op de afbeelding. Contactstaafjes De meter wordt ingeschakeld. Wacht tot op het scherm BLOEDDR. OPBRENGEN verschijnt. Teststrippoort 2 Houd de prikpen tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de ontspanknop. Masseer uw vinger om een ronde druppel bloed te verkrijgen. 10

29 3 Houd de meter met de teststrip zodanig dat het smalle kanaaltje bijna de rand van de bloeddruppel raakt. Smal kanaaltje 4 Raak met het kanaaltje de rand van de bloeddruppel aan. Als het bevestigingsvenster volledig is gevuld, telt de meter af van 5 tot 1. Bevestigingsvenster vol 11

30 Een test uitvoeren (bloeddruppel uit de vingertop) (vervolg) 12 (Voorbeeld) Uw bloedglucoseresultaat wordt op het scherm weergegeven, samen met de meeteenheid en de datum en het tijdstip waarop de test is uitgevoerd. De pijltjes links onderaan op het scherm knipperen om u eraan te herinneren een maaltijdmarkering of nuchtermarkering aan het resultaat toe te voegen. Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor instructies met betrekking tot het gebruik van markeringen. Plaats de teststrip na het uitvoeren van een test niet terug in het buisje. Wees voorzichtig bij het weggooien van het gebruikte lancet om te voorkomen dat u zich per ongeluk aan de naald prikt. Gebruikte teststrips en lancetten worden in bepaalde landen gezien als biologisch gevaarlijk afval. Neem voor het weggooien hiervan de aanwijzingen van uw arts/diabetesverpleegkundige of de lokale voorschriften in acht.

31 Gefeliciteerd! U heeft met succes uw eerste bloedglucosetest uitgevoerd met uw OneTouch Vita meter. Om u een optimale service te garanderen, vragen wij u de garantieregistratiekaart in te vullen en op te sturen. U kunt uw meter ook online registreren op LifeScan udstyr til blodsukkermåling til brug ved selvtest opfylder følgende EU-direktiver: / De LifeScan bloedglucosemeters voor zelftests voldoen aan de volgende EU-richtlijnen: IVDD (98/79/EC): Blodsukkerapparat, teststrimler og kontrolopløsning / Bloedglucosemeter, teststrips en controlevloeistof MDD (93/42/EEC): 0120 Lancetter / Lancetten Fingerprikker / Prikpen LifeScan Regulatory Affairs Europe Division of Ortho-Clinical Diagnostics France 1, rue Camille Desmoulins - TSA Issy-les-Moulineaux Cedex 09 France 13

32 Ring til LifeScan kundeservice på , man-fre kl Eller besøg os på Neem contact op met de OneTouch -lijn op het gratis nummer of bezoek ons op LifeScan, Inc. Milpitas, CA USA Distribueres af: LifeScan Johnson & Johnson Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Gedistribueerd door: LifeScan Benelux Division of Ortho-Clinical Diagnostics NV Antwerpseweg Beerse België LifeScan, Inc. Revisionsdato / Revisiedatum: 01/2009 AW A

Brugervejledning / Gebruikershandleiding

Brugervejledning / Gebruikershandleiding System til blodsukkermåling / Bloedglucosesysteem Brugervejledning / Gebruikershandleiding OneTouch Vita system Brugervejledning Symboler Producent æ SN LOT IVD Autoriseret repræsentant Forsigtig: Se

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Vervangt eerdere gebruikershandleiding AW 06640802A Datum herziening: 09/2010 Inhoud: Het systeem instellen 1 Uw bloedglucose testen 5 Maaltijd- en nuchtermarkeringen

Nadere informatie

Distribueres af: LifeScan Johnson & Johnson Blokken 39 DK 3460 Birkerød Besøg LifeScans hjemmeside på adressen: www.lifescan.dk

Distribueres af: LifeScan Johnson & Johnson Blokken 39 DK 3460 Birkerød Besøg LifeScans hjemmeside på adressen: www.lifescan.dk Distribueres af: LifeScan Johnson & Johnson Blokken 39 DK 3460 Birkerød Besøg LifeScans hjemmeside på adressen: www.lifescan.dk Verdeeld door: LifeScan Benelux Division of Ortho-Clinical Diagnostics NV

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Vervangt de vorige gebruikershandleiding AW 06647602A Datum herziening: 11/2010 Inhoud: Uw systeem leren kennen 1 Uw meter instellen 4 Uw bloedglucose testen 8

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing.

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosesysteem Handleiding. Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding Wij stellen het op prijs dat u OneTouch gekozen hebt! Het OneTouch Verio Pro bloedglucosesysteem is een

Nadere informatie

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding

Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding EN Draadloos Smart Glucosemeetsysteem Snelstarthandleiding WELKOM Welkom bij uw ihealth Draadloos Smart Glucosemeetsysteem (het ihealth-systeem). Met dit systeem, dat is ontworpen voor gebruik in combinatie

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING AW 06498203A Revisiedatum: 10/2011 Inhoud: Het systeem instellen 1 Uw bloedglucose testen 5 Maaltijdmarkeringen of opmerkingen aan uw resultaten toevoegen 12 Eerdere

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Wij stellen het op prijs dat u OneTouch hebt gekozen! Het OneTouch Verio bloedglucosesysteem is een van de nieuwste

Nadere informatie

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure

OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot. Installatiehandleiding. Installatieprocedure OneTouch ZOOM Pro Diabetes Management Software met SnapShot Installatiehandleiding Installatieprocedure 1. Plaats de OneTouch Zoom Pro installatie-cd in de cd-rom-lezer. OPMERKING: Als u het programma

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Instructies voor gebruik

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Instructies voor gebruik Bloedglucosesysteem Handleiding Instructies voor gebruik VerioIQ Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding We stellen het op prijs dat u OneTouch gekozen hebt! Het OneTouch Verio IQ bloedglucosesysteem

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERS- HANDLEIDING AW 06637401A Rev. date: 05/2009 Contents: Uw bloedglucosesysteem leren kennen 1 Datum en tijd instellen, en uw meter coderen 4 Uw bloedglucose testen 8 Eerdere

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING Bloedglucosesysteem GEBRUIKERSHANDLEIDING AW 06657502A Revisiedatum: 11/2010 Inhoud: Uw bloedglucosesysteem te leren kennen 1 Tijd en datum instellen en de meter coderen 4 Uw bloedglucose testen 8 Eerdere

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN VERIO 9-2009 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3211413

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN VERIO 9-2009 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3211413 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Blutzuckermesssystem AW A. Gebrauchsanweisung

Blutzuckermesssystem AW A. Gebrauchsanweisung Blutzuckermesssystem AW 06937901A Gebrauchsanweisung Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Wij stellen het op prijs dat u OneTouch hebt gekozen! Het OneTouch Select Plus bloedglucosesysteem is een van de nieuwste

Nadere informatie

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding.

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding. User guide Bedienungsanleitung Guide d utilisation Manual del usuario Guia do utilizador Istruzioni d uso Gebruikershandleiding Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje UK D F ES P I NL DK S FIN 2 8 14

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART http://nl.yourpdfguides.com/dref/2702769

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART http://nl.yourpdfguides.com/dref/2702769 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LIFESCAN ONETOUCH ULTRASMART. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

E-LEARNING. E-learning voor succesvol meten met de qlabs INR meter

E-LEARNING. E-learning voor succesvol meten met de qlabs INR meter E-LEARNING E-learning voor succesvol meten met de qlabs INR meter De qlabs INR meter De qlabs INR meter wordt standaard geleverd in een luxe stevige verpakking. De qlabs INR meter compact, compleet en

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding Gebruiksinstructies Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Wij stellen het op prijs dat u OneTouch hebt gekozen! Het OneTouch Select Plus bloedglucosesysteem is een van de nieuwste

Nadere informatie

AW 06795201A AW 06795201A

AW 06795201A AW 06795201A C4 Als u vragen hebt over het gebruik van een OneTouch product, neem dan contact op met de OneTouch -lijn op 0800-022 24 45. Als u de OneTouch -lijn niet kunt bereiken, neem dan contact op met uw arts/

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO http://nl.yourpdfguides.com/dref/3624667

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO http://nl.yourpdfguides.com/dref/3624667 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van een BM Diamond mini bloedglucosemeter Gefeliciteerd met uw BM Diamond Mini bloedglucosemeter. In deze handleiding staat belangrijke informatie die u helpt om

Nadere informatie

korte handleiding Codefree GL50 mg/dl Beurer GmbH Söflinger Straße Ulm, Germany

korte handleiding Codefree GL50 mg/dl Beurer GmbH Söflinger Straße Ulm, Germany EENVOUDIGE BEDIENING korte handleiding Codefree GL50 mg/dl NL Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, Germany www.beurer-medical.com 0483 Waarschuwingen en veiligheidsaanwijzingen 2 Voor het eerste

Nadere informatie

Handleiding Manuel d utilisation. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi.

Handleiding Manuel d utilisation. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi. Bloedglucosesysteem Système de surveillance de la glycémie Handleiding Manuel d utilisation. Gebruiksaanwijzing Mode d emploi. Verio IQ Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Handleiding Bedankt dat u voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van het BM Diamond VOICE-meetsysteem Dank u voor het aanschaffen van het BM Diamond Voice bloedglucosemeetsysteem. In deze handleiding staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing

Bloedglucosesysteem. Handleiding. Gebruiksaanwijzing Bloedglucosesysteem Handleiding Gebruiksaanwijzing Select Plus Flex Bloedglucosesysteem Handleiding 1 Wij stellen het op prijs dat u OneTouch hebt gekozen! Het OneTouch Select Plus Flex -bloedglucosesysteem

Nadere informatie

Handleiding. mmol/l meter

Handleiding. mmol/l meter Handleiding Dank u voor de aanschaf van het HT One Gmate -systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u gaat testen om correct gebruik te garanderen. Houd deze handleiding bij de hand zodat

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO

Uw gebruiksaanwijzing. LIFESCAN ONETOUCH VERIO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NEDERLANDS 2. Onderdelen van het systeem 2.1 Meter VOORKANT TESTSTRIPOPENING Bloedglucose Controlesysteem ENTER ( ) TOETS OMHOOG/OMLAAG ( / ) TOETSEN TESTSTRIPOPENING Teststrip gaat hierin. ENTER ( ) TOETS

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome S10 S10A. Snelstartgids

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar. www.philips.com/welcome S10 S10A. Snelstartgids Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome S10 S10A Snelstartgids 1 Aan de slag Het basisstation aansluiten 1 2 De telefoon opladen De telefoon configureren 1 Druk

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339

Uw gebruiksaanwijzing. HONEYWELL CM901 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2938339 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

GEBRUIKS- HANDLEIDING

GEBRUIKS- HANDLEIDING GEBRUIKS- HANDLEIDING Beste Wellion LUNA duo gebruiker, Dank dat u voor het Wellion LUNA duo Multi-Monitoring Systeem hebt gekozen. Wij hebben de Wellion LUNA duo bloed glucose en cholesterol meter zodanig

Nadere informatie

LAVAMAT 61470 WDBI DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NL WAS-DROOGCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 39

LAVAMAT 61470 WDBI DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NL WAS-DROOGCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 39 LAVAMAT 61470 WDBI DA VASKE-TØRREMASKINE BRUGSANVISNING 2 NL WAS-DROOGCOMBINATIE GEBRUIKSAANWIJZING 39 2 www.aeg.com INDHOLD 4 OM SIKKERHED 5 TEKNISK INFORMATION 7 PRODUKTBESKRIVELSE 8 BETJENINGSPANEL

Nadere informatie

LAVAMAT 61470 WDBI DA Brugsanvisning 2 NL Gebruiksaanwijzing 38

LAVAMAT 61470 WDBI DA Brugsanvisning 2 NL Gebruiksaanwijzing 38 LAVAMAT 61470 WDBI DA Brugsanvisning 2 NL Gebruiksaanwijzing 38 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeter Bluetooth. Voor thuisgebruik

Gebruiksaanwijzing. Bloedglucosemeter Bluetooth. Voor thuisgebruik Gebruiksaanwijzing Bloedglucosemeter Bluetooth Voor thuisgebruik 0459 GEACHTE BEZITTER VAN EEN VITILITY BLOEDGLUCOSEMETER BLUETOOTH Gefeliciteerd met uw Vitility bloedglucosemeter bluetooth. In deze handleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera

Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Canon Digitale Camera Gebruikershandleiding voor gegevensoverdracht van camera naar camera Inhoudsopgave Inleiding....................................... Beelden overbrengen via een draadloze verbinding.....

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Geachte bezitter van een BM Diamond PRIMA-meetsysteem Dank u voor het aanschaffen van het BM Diamond Prima bloedglucosemeetsysteem. In deze handleiding staat belangrijke informatie

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Beknopte handleiding 1

Beknopte handleiding 1 Beknopte handleiding 1 Welkom Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo. Je kunt direct aan de slag. 2 Wat zit er in de verpakking Basisstation Netvoedingsadapter voor basisstation Ethernet-kabel Magnetische

Nadere informatie

Maak uw quiltdromen werkelijkheid!

Maak uw quiltdromen werkelijkheid! Maak uw quiltdromen werkelijkheid! Ruim. Helder. Nauwkeurig. Quilten is één van de leukste vormen van artistieke expressie. U hebt er wel een naaimachine voor nodig die voorzien is van alle quiltfuncties

Nadere informatie

Gids bij de installatie (verkort)

Gids bij de installatie (verkort) Gids bij de installatie (verkort) Voor de installatie Dit apparaat moet worden geplaatst op een bureau of tafel in de buurt van een 220 Volt stopcontact met randaarde. Zet de voorkant van de machine zo

Nadere informatie

Beknopte handleiding 1

Beknopte handleiding 1 Beknopte handleiding 1 Welkom Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo Q Plus. Je kunt direct aan de slag. 2 3 Wat zit er in de verpakking 4 Arlo Q Plus-camera micro-usb 2.0-kabel PoE-adapter TOP plaat voor

Nadere informatie

quilt expressiontm 4.0 Maak uw quiltdromen werkelijkheid! www.eltinknaaimachines.nl Gelijkmatig stoftransport van onder en van boven.

quilt expressiontm 4.0 Maak uw quiltdromen werkelijkheid! www.eltinknaaimachines.nl Gelijkmatig stoftransport van onder en van boven. Originele PFAFF 9 mm steken! quilt expression Maak uw quiltdromen werkelijkheid! Gelijkmatig stoftransport van onder en van boven. De instructies voor het PFAFF exclusieve gequilte kussen staan op www.pfaff.com

Nadere informatie

GEBRUIKS- HANDLEIDING

GEBRUIKS- HANDLEIDING GEBRUIKS- HANDLEIDING Beste Wellion LUNA duo gebruiker, Dank dat u voor het Wellion LUNA duo Multi-Monitoring Systeem hebt gekozen. Wij hebben de Wellion LUNA duo bloed glucose en cholesterol meter zodanig

Nadere informatie

AGS58800S0 DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 22 IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 43 SV FRYS BRUKSANVISNING 64

AGS58800S0 DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 22 IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 43 SV FRYS BRUKSANVISNING 64 AGS58800S0 DA FRYSER BRUGSANVISNING 2 NL VRIEZER GEBRUIKSAANWIJZING 22 IT CONGELATORE ISTRUZIONI PER L USO 43 SV FRYS BRUKSANVISNING 64 2 FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG.

Nadere informatie

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties

onbewaakte kopie Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollenboek Voorbehouden en Risicovolle en Overige handelingen Hoofdstuk Puncties Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Puncties Inhoudsopgave Bloedglucosewaarden meten... Bloedglucosemeters...5

Nadere informatie

Diabetes mellitus en zelfcontrole. Diabetespoli

Diabetes mellitus en zelfcontrole. Diabetespoli 00 Diabetes mellitus en zelfcontrole Diabetespoli 1 Inleiding Diabetes mellitus is een chronische aandoening. Daarom is het voor u als mens met diabetes van belang een aantal zaken in de gaten te houden.

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G TD-GLUCO Bloedglucose-controlesysteem Handleiding TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G HT One TD-GLUCO (TD-4277) Bedankt voor het aanschaffen van het TD-GLUCO bloedglucose-controlesysteem. Deze handleiding

Nadere informatie

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G

TD-GLUCO. Handleiding. Bloedglucose-controlesysteem. TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G TD-GLUCO Bloedglucose-controlesysteem Handleiding TD-4277 versie 1.0 2014/11 HT102014-01G HT One TD-GLUCO (TD-4277) Bedankt voor het aanschaffen van het TD-GLUCO bloedglucose-controlesysteem. Deze handleiding

Nadere informatie

Introductie. Introduktion

Introductie. Introduktion Introductie Gebruiksaanwijzing Introduktion Brugervejledning De CC-CD300DW is een dubbele, draadloze computer, die snelheids- en cadansmeting verzorgt plus gecodeerde transmissie door een zender. U bent

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE BEOOGD GEBRUIK

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE BEOOGD GEBRUIK Bloedglucosemeter BEOOGD GEBRUIK De Contour Next ONE-bloedglucosemeter is bedoeld om te worden gebruikt voor het meten van de bloedglucose bij zowel met insuline als niet met insuline behandelde patiënten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 3 3 Uitvoering 4 4 Tot slot 7 1 1 Inleiding U bent enige tijd geleden getransplanteerd. Om problemen (zoals afstoting) te voorkomen is het belangrijk

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen

Gebruikershandleiding. Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voordat u gaat beginnen met testen MENARINI HELPLINE Menarini Helpline: 0800 022 54 22 Dit nummer is niet voor noodgevallen of medische informatie.

Nadere informatie

Printerinstellingen wijzigen 1

Printerinstellingen wijzigen 1 Printerinstellingen wijzigen 1 U kunt de instellingen van de printer wijzigen met de toepassingssoftware, het Lexmark printerstuurprogramma, het bedieningspaneel of het bedieningspaneel op afstand van

Nadere informatie

Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen

Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen Hoofdstuk Het NESS H200 Wireless-systeem bedienen 9 Vereisten voor RF-communicatie De besturingseenheid en orthese moeten zich binnen het RF-communicatiebereik bevinden om draadloos te kunnen communiceren.

Nadere informatie

Zoekterm TrackR, met dit icoon. (Link voor itunes: https://itunes.apple.com/nl/app/trackruse-wallet-trackr-or/id ?

Zoekterm TrackR, met dit icoon. (Link voor itunes: https://itunes.apple.com/nl/app/trackruse-wallet-trackr-or/id ? www.metjemobiel.nl Installatie handleiding en gebruikshandleiding INSTALLATIE Let op, de TrackR app wordt regelmatig geupdate en aangepast waardoor schermafbeeldingen er soms anders uit zien dan in deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Product overzicht 4. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5. Beginnen 6. Batterijen plaatsen 7. Borstelkop plaatsen 7.

Inhoudsopgave: Product overzicht 4. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5. Beginnen 6. Batterijen plaatsen 7. Borstelkop plaatsen 7. GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave: Product overzicht 4 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5 Beginnen 6 Batterijen plaatsen 7 Borstelkop plaatsen 7 Opbergen 8 Poetsinstructies 8 Tongschraper 11 De borstel

Nadere informatie

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING

samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING samaritan PAD TRAINER GEBRUIKSAANWIJZING HeartSine Technologies INHOUDSOPGAVE SAMARITAN PAD CONFIGURATIE SAMARITAN PAD 2000-2005 TRAINER 3 PAD Trainer Accessoires 4 Installeren van de Trainer Pad-Pak 4

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING GEACHTE BEZITTER VAN EEN BM DIAMOND MINI BLOEDGLUCOSEMETER Gefeliciteerd met uw BM Diamond Mini bloedglucosemeter. In deze handleiding staat belangrijke informatie die u helpt om

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Thuis bloedspot afnemen 4. 3 Uitvoering 6. 4 Tot slot 9

Inhoudsopgave. 1 Inleiding 2. 2 Thuis bloedspot afnemen 4. 3 Uitvoering 6. 4 Tot slot 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Thuis bloedspot afnemen 4 3 Uitvoering 6 4 Tot slot 9 1 Inleiding U bent enige tijd geleden getransplanteerd. Om problemen (zoals afstoting) te voorkomen is het belangrijk

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Calisto P240 USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240 USB-handset

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding 2.2 Wat u nodig hebt voor elke test Gebruikershandleiding 83-04113 a. GLUCOCARD X-mini plus (meter) b. GLUCOCARD X premium Test Strips c. Lancetapparaat d. Lancet WAARSCHUWING Houd de meter, teststrips

Nadere informatie

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SV3JA280

Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SV3JA280 Introductiehandleiding NEDERLANDS CEL-SV3JA280 Inhoud van de verpakking Controleer, voordat u de camera in gebruik neemt, of de verpakking de onderstaande onderdelen bevat. Indien er iets ontbreekt, kunt

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Verkorte handleiding UMTS-breedband USB-modem

Verkorte handleiding UMTS-breedband USB-modem Verkorte handleiding UMTS-breedband USB-modem Designed for Vodafone VMC Dut U.indd 1 5/10/06 15:17:24 VMC Dut U.indd 2 5/10/06 15:17:24 Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe USB-modem. In deze handleiding

Nadere informatie

Calisto P240-M. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING

Calisto P240-M. USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING TM Calisto P240-M USB-handset GEBRUIKERSHANDLEIDING Welkom Gefeliciteerd met uw nieuwe Plantronics-product. In deze handleiding vindt u instructies voor de installatie en het gebruik van uw Calisto P240-M

Nadere informatie

MENARINI CUSTOMER SERVICE

MENARINI CUSTOMER SERVICE MENARINI CUSTOMER SERVICE A. Menarini Diagnostics Customer Service: Tel: +31 (0)40 2082000 - Free: 0800 022 54 22 E-mail: csd@menarinidiagnostics.nl De GlucoMen LX Bloedglucosemeter is een medisch apparaat

Nadere informatie

SANTO N 81840-5I. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

SANTO N 81840-5I. Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals SANTO N 81840-5I Brugsanvisning Gebruiksaanwijzing User manual Kasutusjuhend Køle-/fryseskab Koelkast-Vriezer Fridge-Freezer Külmik-sügavkülmuti 2 Indhold Tak for, at du har valgt et af vores højkvalitetsprodukter.

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland

HENKELMAN BV. Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland. Postadres Postbus 2117 5202 AE s-hertogenbosch Nederland HANDLEIDING VOOR DE DEALER DIGITAAL BEDIENINGSPANEEL JUMBO-SERIE 0,6 0,4 VACUUM 0,8-1 0 0,2 SEAL HENKELMAN BV Adres Veemarktkade 8 / D 9 5222 AE s-hertogenbosch Nederland Postadres Postbus 2117 5202 AE

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Humuline NPH KwikPen 100 IE/ml LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Humuline NPH KwikPen 100 IE/ml LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK GEBRUIKERSHANDLEIDING Humuline NPH KwikPen 100 IE/ml LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK Lees de gebruikershandleiding door voordat u Humuline gebruikt en elke keer als u een andere Humuline KwikPen 100

Nadere informatie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie

EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie EM6552 e-domotica Schakelaar met meetfunctie 2 NEDERLANDS Inhoudsopgave 1.0 Introductie...2 1.1 Functies en kenmerken...2 1.2 Inhoud van de verpakking...2 2.0

Nadere informatie

Frame midden ipod Video Installatie handleiding

Frame midden ipod Video Installatie handleiding 1. Zorg er voor dat de ipod vergrendeld is, voordat u verder gaat. 2. Het open maken van de ipod Video is een uitdaging, dus geef niet na één keer op. Maak het klemmetje aan de onderkant van de ipod los

Nadere informatie

ZypAdhera. Informatie bestemd voor professionelen uit de gezondheidszorg en verpleegkundigen Risicobeleidsplan

ZypAdhera. Informatie bestemd voor professionelen uit de gezondheidszorg en verpleegkundigen Risicobeleidsplan De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel ZypAdhera. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA ageloc Galvanic Body Spa

2015 NSE Products, Inc. Provo, Utah, USA  ageloc Galvanic Body Spa 205 NSE Products, Inc. Provo, Utah, 8460. USA www.nuskin.com ageloc Galvanic Body Spa Belangrijke waarschuwing Gelieve de volgende belangrijke waarschuwingen te lezen alvorens te beginnen:. Controleer

Nadere informatie

C ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360 en FASTCLIX zijn merken van Roche.

C ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360 en FASTCLIX zijn merken van Roche. M C ACCU-CHEK, ACCU-CHEK MOBILE, ACCU-CHEK SMART PIX, ACCU-CHEK 360 en FASTCLIX zijn merken van Roche. Continua, de Continua-logo's en Continua Certified zijn handelsmerken, dienstmerken of certificeringsmerken

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

ANHANG AW 500 U1

ANHANG AW 500 U1 ANHANG 1 2 3 4 5 AW 500 U1 AW 500 1 Knop "Tijd" 2 Knop "Wekker" 3 Knop "Wijzigen" 4 Kroontje voor het instellen van de analoog weergegeven tijd 5 Knop "Selecteren" De horloge instellen Opmerking: Druk

Nadere informatie

Handleiding mmol/l meter

Handleiding mmol/l meter Handleiding mmol/l meter Dank u voor de aanschaf van het HT One Gmate SMART-systeem. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u gaat testen om correct gebruik te garanderen. Houd deze handleiding

Nadere informatie

Bluetooth Software-update handleiding CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt

Bluetooth Software-update handleiding CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt Bluetooth Software-update handleiding CDE-177BT / CDE-178BT / ide-178bt 1 Introductie Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn voor het bijwerken van de head-unit Bluetooth-firmware. Lees

Nadere informatie

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren

Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren Installeren van de applicatie en aanmelden van de radiatoren 1. Maak verbinding met het draadloze netwerk via uw mobiele telefoon of tablet. 2. Download de NEXHO applicatie (er bestaan meerdere om U toe

Nadere informatie

Monteringsvejledning (DK) Montering af lændestøtte på Wombat. Mounting instruction (GB) Mounting the lumbar support

Monteringsvejledning (DK) Montering af lændestøtte på Wombat. Mounting instruction (GB) Mounting the lumbar support Monteringsvejledning (K) Montering af lændestøtte på Wombat Mounting instruction (G) Mounting the lumbar support Montageanleitung () Montage der Lendenunterstützung Montage instructies (NL) evestiging

Nadere informatie

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0)

Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) Internet Control Station Kijk regelmatig op www.klikaanklikuit.nl voor updates Snel aan de slag Installatiegids (versie 1.0) ICS-1000 Het grootste gemak in draadloos schakelen. Eenvoudig uit te breiden

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series

Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Lader rol reiniging FS 2000 / FS 3000 series Inhoudsopgave Uw machine handmatig reinigen pagina 3 Storingen & oplossingen pagina 13 1. Schakel de machine uit. 2. Open beide kleppen aan de voorzijde. 3.

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 22 Afwasautomaat EN User Manual 43 Dishwasher FAVORIT55320IM0

DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 22 Afwasautomaat EN User Manual 43 Dishwasher FAVORIT55320IM0 DA Brugsanvisning 2 Opvaskemaskine NL Gebruiksaanwijzing 22 Afwasautomaat EN User Manual 43 Dishwasher FAVORIT55320IM0 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...

Nadere informatie

Beknopte handleiding

Beknopte handleiding Beknopte handleiding Wat zit er in de verpakking Welkom Gefeliciteerd met je keuze voor Arlo. Je kunt direct aan de slag. 100% draadloze camera Magnetische wandbevestiging 123-lithiumbatterijen Bevestigingsschroef

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding

Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding Plantronics Calisto -headset met Bluetooth USB-adapter Gebruikershandleiding 2008 Plantronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. Plantronics, het ontwerp van het logo, Calisto en Sound Innovation zijn handelsmerken

Nadere informatie

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen

Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e- Domotica koppelen NL Toepassingsvoorbeeld: Bestaand alarmsysteem met e-domotica koppelen Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie...2 1.1 Koppelen met

Nadere informatie

Disk Station DS209, DS209+II

Disk Station DS209, DS209+II Disk Station DS209, DS209+II Snelle installatiegids Document ID: Synology_QIG_2BayCL_20090901 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voor gebruik en bewaar deze handleiding

Nadere informatie

Coeliakieantistoffen thuistest

Coeliakieantistoffen thuistest Coeliakieantistoffen thuistest Thuistest voor het bepalen van IgA anti tissuetransglutaminase uit een druppel bloed. Geschreven door S.L. Vriezinga op 28.03.2012, vrij vertaald naar de Engelse gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Infuuspaalklemadapter

Infuuspaalklemadapter x Infuuspaalklemadapter Voor gebruik in combinatie met CADD -Solis infusiepompen Gebruiksaanwijzing Opmerkingen Lees de aanwijzingen geheel alvorens de infuuspaalklemadapter aan te sluiten of los te maken.

Nadere informatie

Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go

Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go Instructie voor de uitvoering van de CRP sneltest met de Orion QuikRead Go QuikRead go CRP sneltest Kwantitatieve CRP sneltest in volbloed Binnen enkele minuten uitslag Hulpmiddel bij de diagnostiek van

Nadere informatie

Bediening van de Memory Stick-speler

Bediening van de Memory Stick-speler Bediening Bediening van de Memory Stick-speler Over Memory Sticks Stel Memory Sticks niet bloot aan statische elektriciteit en elektrische bronnen. Dit om te voorkomen dat gegevens op de stick verloren

Nadere informatie